Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X I, 14/ Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Etterspørsel av er fra bedriftshelsetjenesten - Personalmappe unntatt offentlighet - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Personal- og organisasjonsavdelingen /Elizabeth de Jong Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Manglende oppfølgingsplan mm Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Manglende oppfølgingsplan m.m Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbakekomst til arbeid, manglende oppfølging Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykemelding Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, 14/ Prosesskriv ankesak, tilbakemelding fra NMB - Personalmappe unntatt offentlighet - Regjeringsadvokaten Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Innkalling til Sentralt IDF - møte Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF - møter ved NMB Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 I, 14/ Fritak for LAA233 og LAA211 på bakgrunn av realkompetanse - behandlet Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Anne Svinddal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 14/ Søknad om fritak eiendomsskatt gnr. 42 bnr. 1 fnr eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Jan Eskil Aldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 14/ Forespørsel om utsatt frist for søknad om fritak for eiendomskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen - Styring /Hans Christian Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 14/ Eiendomsskatt - søknad om fritak for 2015 Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Hans Christian Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032

3 I,, N, X, 14/ G.nr. 39, b.nr Klage på utmålt eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 14/ Bekreftelse på mottatt klage - Dokument 14/ G.nr. 39, b.nr Klage på utmålt eiendomsskatt sendt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Confirmation completion academic component Doktorgradsmappe - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Randi Kaarhus Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Godkjenning av overtid mai 2015 Godkjenning av overtid - IT-avdelingen IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 I, 14/ Purrer på søknad om overføring av feriedager samt status Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Avlysing av møte - forhindret i å stille Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

4 I,, N, X I, 14/ Spørsmål ang. informasjon i PAGA - ønsker korrigering - Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Etterlyser utbetaling av lønn - Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Henvendelse fra NMB til advokat om klient - forslag til møtetidspunkter for avklaring av situasjon - aksept for møtetider fra klient Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Approval of educational component - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Endring i avtaleperiode Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Innleveringsskjema PhD avhandling + authorship declarations - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning

5 I,, N, X I, 14/ Godkjent endring i veiledergruppe Doktorgradsmappe - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Mara Dagestad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Melding vedrørende endring av kurs i utdanningsplan - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Endring av veiledergruppe - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Knut Asbjørn Solhaug Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 I, 14/ Søknad om bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Jon Swenson Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Jon Swenson Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

6 I,, N, X, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Nina Trandem Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 X, 14/ Overføring av saldo Kopi og printløsninger for studenter uten kredittkort IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3, 14/ Appointment of an evaluation committee for the degree philosophiae doctor (PHD) - Doktorgradsmappe - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Ruth C. Newberry Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kandidatrapport - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Submission Declaration - Form 4.2 Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Melding fra bedømmelseskomité Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Jan Vermaat Institutt for miljøvitenskap /Jan Vermaat Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

7 I,, N, X I, 14/ Søknad om godkjenning av opplæringsdel - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 361 I, 14/ Arbeidsavtale timer - INA Personalmappe offentlig - Flydal, Kjetil - INA Kjetil Flydal Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale med niversity of Minneapolis Prosjekt NFR-nr /E50 - Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian Food production niversity of Minneapolis Journaldato: Tilg. kode: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Barbara Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 14/ Søknad med dokumentasjon - tilrettelegging Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale % - SportFaMed Personalmappe offentlig - Knudsen, Marie Juel - SportFaMed Marie Juel Knudsen Økonomiavdelingen - Lønn /Margareth Nerdrum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Hanssen, Ole Jørgen - INA Ole Jørgen Hanssen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Study duration, extension with 3 months in 2015 Institutional Cooperation between Hawassa niversity and Mekelle niversity and the Norwegian niversity of Life Sciences - NMB andargachew gedebo Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt - Contract between Noragric and Sogn Jord- og Hagebruksskule - FK-Collaboration Project With KATI. Dec April Fredskorpset: Contract Between Noragric and Sogn Jord- og Hagebruksskule - FK-Collaboration Project With KATI Sogn Jord- og Hagebruksskule Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/ Forlengelse av prosjektet ut juni 2015 Prosjekt - sing Lidar to enhance forest inventories Forskningsavdelingen /Ragnhild Solheim Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Fritak for avlslære Studentmappe - Institutt for basalfag og akvamedisin - Genetikk /Ingrid Olsaker Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Spørsmål vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Student 516

9 I,, N, X I, 14/ Søknad om fødelspermisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om fødselspermisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 14/ Tildeling restmidler NMB Adamstuen - høst 2014 tlysning: tenlandsopphold, gjesteforskere, og gjesteforelesere - Avansert vitenskapelig utstyr Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Per Einar Granum Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Institutt for produksjonsdyrmedisin /Irma Caroline Oskam Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Halvor Hektoen Forskningsavdelingen /Solveig Fossum-Raunehaug 323 I, 14/ Korrespondanse angående tilrettelegging Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Endringsskjema - endring av lønn fom Personalmappe Filip Ihrsen Økonomiavdelingen /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sørum Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

10 I,, N, X I, 14/ Avlysning dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sørum Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Refusjonskrav funksjonsassistanse - manglende dokumentasjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale % - ØKO Personalmappe offentlig Sørlie, Narissa -Økonomiavdelingen Narissa Sørlie Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X I, 14/ Epost - Avslag på møte - Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Klage på vedtak Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på begrunnelse til klagen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Aksept på jobbtilbud - Associate Professor in Structural Engineering - Job Offer Rekruttering utlysning tilsetting Professor / førsteamanuensis i byggeteknikk - IMT Themistoklis Tsalkatidis Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Signert kontrakt NFR prosjekt - Liquid Array Diagnostic (LAD) technology for high-throughput multiplex screening of point mutations (Forprosjekt - RFFINNL) - Prosjektnr Søknadsnummer: ES Forskningsavdelingen /Ragnhild Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Answer to job offer Rekruttering utlysning tilsetting Stipendiat i fysisk geodesi - IMT Martina Idzanovic Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X I, 14/ Tilbud Coca Cola Enterprices Anbud Kaffemaskiner - NMB Coca-Cola Enterprises Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Finstad Menypartner AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Finstad Menypartner AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Nestle Norge AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Nestle Norge AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage avvisning av tilbud Anbud Kaffemaskiner - NMB Wenche Linn Baltzersen Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud kaffehuset Friele AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Kaffehuset Friele AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Pelican Rouge Coffee Solutions AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Pelican Rouge Coffee Solutions AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050

13 I,, N, X I, 14/ Tilbud Selecta AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Selecta AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050, 14/ Svar på søknad om redusert stillingsandel Personalmappe offentlig Muri,Karianne - ProdMed Karianne Muri Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Endring av opplæringsdel i ph.d.-utdanningen Doktorgradsmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ BOA -Begrunnelse av klassifisering og egeninnsats NFR /E50 - Økt Robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder Norges forskningsråd Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 14/ S saksliste og sakspapirer 1. juni 2015 tvalg Programråd for veterinær- og dyrepleierstudiet Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Avtaledokument for vedlikehold for 1 heisanlegg Heisleveranse, Tegningsgrunnlag og leveransebeskrivelser - Heis Tårn HeisConsult AS Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Carl Tomas Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

14 I,, N, X I, 14/ Endringsmelding på stillingsprosent Personalmappe unntatt offentlighet - Økonomiavdelingen /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Kontrakt Norges Røde Kors og Noragric. Consultancy on providing technical guidance in developing Climate Smart Agriculture in NorCross supported DRR/CCA pilot Project in Mali Contract between The Norwegian Red Cross (NorCross) and NORAGRIC Norges Røde Kors Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Lena Margrethe Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 43 I, 14/ Patentsak - Bryn Aarflot Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Forskningsavdelingen /Vegard Arnhoff Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403, 14/ Innkalling til generalforsamling i Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Innkalling til eiermøte i Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Økonomi- og eiendomsavdelingen /Terje Holsen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00

15 I,, N, X X, 14/ Signert referat styremøte Sem gjestegård AS 23. februar 2015 Sem gjestegård AS Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00 I, 14/ Branntegninger mellombygget TA interne prosjektskisser og beskrivelser - Dør Mellombygget John Hansen Teknisk avdeling /Linda Bystrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ E-post korrespondanse Personalmappe unntatt offentlighet - Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Forlengelse av prosjekt til Prosjekt - Årsaker til nedgangen i innbetalinger til fiskefondet Miljødirektoratet Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig - Nerhagen, Sivert - SportFaMed Sivert Nerhagen Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ronny Reite Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale timer - HH Personalmappe offentlig Ma, Lin - HH Lin Ma Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X I, 14/ Leieavtale - Gulvvaskemaskin Taski/Nilf Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale SC 1500 Taski 350 Gulvvasker Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale Combimatmaskin SC351 Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale Combimatmaskin SC351 Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05, 14/ Confirmation Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Oppsummering av workshop Avlevering Ephorte arkiv uttrekk / konvertering av baser Software Innovation AS Dokumenttjenesten /Christer Isberg Eng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

17 I,, N, X I, 14/ Legeerklæring - tsettelse av masteroppgaven - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Plan for opptrapping av arbeid - Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Fredrikstad Teknisk avdeling - Driftsenter og administrasjon /Anne Syversen Høvde Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Signert innstilling Rekruttering utlysning tilsetting Førsteamanuensis i Global Change and International Relations Offl 25 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Lena Margrethe Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Sakkyndig vurdering av søkerne Rekruttering utlysning tilsetting Postdoktor innen arealbruk - muligheter og effekter (midlertidig) - INA Institutt for naturforvaltning /Yngvar Gauslaa Institutt for naturforvaltning /Hanne Kathrine Sjølie Institutt for naturforvaltning /Mikael Ohlson Offl 25 første ledd Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Verdivurdering av imek-utstyr Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Knut Berg Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Signert versjon av takst på redskap og traktorer Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Gjermund Ruud Skjeseth Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

18 I,, N, X X, 14/ Referat fra intervju Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ tlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Journaldato: Tilg. kode: Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Innstilling fra utvalget Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Innstillingsskjema Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Referat fra referanser Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin

19 I,, N, X I, 14/ Submission form Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Revidert og signert kontrakt - Avtale om konsulentoppdrag - Analyse av miljøgifter i ferskvannsfisk Miljødirektoratets avtale nr Avtale om analyse av miljøgifter i ferskvannsfisk - avtale mellom Miljødirektoratet og NMB - MatInf Miljødirektoratet Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 811 I, 14/ Forlengelse av prosjekt ut 2016 Prosjekt - Komplettering av GPS-overvåking av svalbardrein i de to gjenværende jaktområdene på Nordenskiöldland - Grøndalen og Hollenderdalen SVALBARDS MILJØVERNFOND Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Askim Entreprenør AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Askim Entreprenør AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Drogseth AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Drogseth AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Egil Norli AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Egil Norli AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

20 I,, N, X I, 14/ Revidert tilbud fra Oslo Byggentreprenør AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Oslo Byggentreprenør AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Roald Larsen AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Roald Larsen AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Tildelingsbrev Anbud - Sentrifuge 6 liter Pilotanlegg Nerliens Meszansky AS Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold 059 I, 14/ Saksframlegg Rekruttering utlysning tilsetting stipendiat - 3-årig - BasAM - BioFys Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Offl 25 Institutt for basalfag og akvamedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ttalelse fra sakkyndig komitè Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Innstilling Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, 14/ Tilbud om stilling Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Fabio Gigone Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Svar angående likestillingsperspektiv Rekruttering utlysning tilsetting Professor/Førsteamanuensis innen Matvaretrygghet i verdikjeden - IKBM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Merknad til uttalelse fra sakkyndig utvalg fra ID 18 Rekruttering utlysning tilsetting professor/førsteamanuensis i folkehelse - fast - ILP Offl 25 Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Merknad til uttalelse fra sakkyndig utvalg fra ID 11 Rekruttering utlysning tilsetting professor/førsteamanuensis i folkehelse - fast - ILP Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ CPEA CPEA Progressreport 2014 CPEA-2011/ Development of Three study modules in water management and Technology for kraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised With Norway - Water Harmony Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Protokoll fra tilsettingsrådet Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Teknisk avdeling - Driftsenter og administrasjon /Kjetil Hald Oftebro Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 16.08.2015 Journalenhet: X, 14/00062-21 Melding om vedtak i klagenemdas sak 2014-11 Studentmappe - Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Student

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 25.10.2015 Journalenhet: I, 14/00001-11 SPK - Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Statens pensjonskasse Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 23.08.2015 Journalenhet:, 14/00009-10 Søknad om økonomisk støtte Prosjekt - Lauvskogens potensiale ved karbonbinding og virkesproduksjon Fylkesmannen i Hordaland Journaldato: Tilg. kode: Institutt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 06.09.2015 Journalenhet: I, 14/00062-27 Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X, S 22.03.2015 Journalenhet: Inngående eksternt produsert, 14/00020-10 Tilleggsfakturering for prosjekt av Studie av bjørnepredation på rein Prosjekt - Det skandinaviske bjørneprosjektet Jens Karlsson

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 10.01.2016 Journalenhet:, 14/00081-6 Søknad om godkjenning for forskningsmessig bruk av ioniserende strålekilder Tillatelse til bruk av radioaktivitet for forskning ved NMB og Campus Ås. Tillatelse

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 01.11.2015 Journalenhet: X, 14/00176-53 Særavtale om lønn ved opprykk til professor/dosent og avlagt internasjonal spesialistutdanning Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 11.10.2015 Journalenhet: I, 14/00003-7 NAV - Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 26.07.2015 Journalenhet:, 14/00394-14 Svar på klage på karakter - TBM120 Klage på karakterfastsetting TBM120-2014 Dok. dato: 02.02.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/00477-9 Vitnemål Doktorgradsmappe

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 17.01.2016 Journalenhet: X, 14/00337-20 Godkjenning av ekstraordinær overtid for Tord Storbækken i tidsrommet 22.01.2015-08.02.2015 Godkjenning av overtid - IT-avdelingen IT - IT-avdelingen /Rita

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 13.5.2013-19.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Opprykk til professor etter kompetanse

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00504-33 Merknader til oversendelse av bedømmelse Maria Sundby Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv 212 23.07.2015, Tatt til etterretning I, 14/00538-3 Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590 Offentlig journal Journaldato: 12.11.2012-18.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00117-015 X Datert: 04.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 22.11.2015 Journalenhet: I, 14/00042-15 Tilsynsrapport - Etter tilsyn med eksport av planter og plantemateriale - IPV Distriktskontoret Ytre Østfold IPV - Institutt for plantevitenskap /Gry Skjeseth

Detaljer

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 4/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E) : BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til: Offentlig journal Journaldato: 25.2.2013-3.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Sak: Statsbudsjettet for 2013 Dok: Tildelingsbrev

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Møtebok SU 07.10.2015

Møtebok SU 07.10.2015 Møtebok SU 07.10.2015 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB), IMT Siv Fagertun Remberg

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU 1 1 INNKALLING TIL SEMINAR I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 20.10.2015 Sted: Losby Gods Tid: 0930-2100 inkl lunsj og middag Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Instituttledere Sak: Utlysninger ledige høgskolestipendiatstillinger

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-4 Høringsbrev - håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Høringer fra Revisorforeningen vedr ISA Den norske Revisorforeningen /Ruben Bjerketveit Ledelsessekretariatet

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A 2013/00258-001 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/JULIEJ Nofima AS Sak: Prosjekt... - NOFIMA - "Mørke

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00237-21 Lønnsjustering - vit. ass. Børsprosjektet Dok. dato: 25.02.2016 Arkivdel: Personal 212.14 I, 14/00642-3 Avtale om overføring av ferie 2015 til 2016 Avtaler om overføring av ferie organisasjonsutvikling

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Lokale forhandlinger 2011 Dok: Protokoll

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer