Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X I, 14/ Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Etterspørsel av er fra bedriftshelsetjenesten - Personalmappe unntatt offentlighet - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Personal- og organisasjonsavdelingen /Elizabeth de Jong Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Manglende oppfølgingsplan mm Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Manglende oppfølgingsplan m.m Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbakekomst til arbeid, manglende oppfølging Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykemelding Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, 14/ Prosesskriv ankesak, tilbakemelding fra NMB - Personalmappe unntatt offentlighet - Regjeringsadvokaten Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Innkalling til Sentralt IDF - møte Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF - møter ved NMB Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 I, 14/ Fritak for LAA233 og LAA211 på bakgrunn av realkompetanse - behandlet Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Anne Svinddal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 14/ Søknad om fritak eiendomsskatt gnr. 42 bnr. 1 fnr eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Jan Eskil Aldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 14/ Forespørsel om utsatt frist for søknad om fritak for eiendomskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen - Styring /Hans Christian Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 14/ Eiendomsskatt - søknad om fritak for 2015 Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Hans Christian Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032

3 I,, N, X, 14/ G.nr. 39, b.nr Klage på utmålt eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 14/ Bekreftelse på mottatt klage - Dokument 14/ G.nr. 39, b.nr Klage på utmålt eiendomsskatt sendt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fritak for eiendomsskatt - Taksering for eiendomsskatt og næring - NMB Ås kommune Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Confirmation completion academic component Doktorgradsmappe - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Randi Kaarhus Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Godkjenning av overtid mai 2015 Godkjenning av overtid - IT-avdelingen IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 I, 14/ Purrer på søknad om overføring av feriedager samt status Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Avlysing av møte - forhindret i å stille Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

4 I,, N, X I, 14/ Spørsmål ang. informasjon i PAGA - ønsker korrigering - Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Etterlyser utbetaling av lønn - Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Henvendelse fra NMB til advokat om klient - forslag til møtetidspunkter for avklaring av situasjon - aksept for møtetider fra klient Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Approval of educational component - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Endring i avtaleperiode Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Innleveringsskjema PhD avhandling + authorship declarations - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning

5 I,, N, X I, 14/ Godkjent endring i veiledergruppe Doktorgradsmappe - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Mara Dagestad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Melding vedrørende endring av kurs i utdanningsplan - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Endring av veiledergruppe - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Knut Asbjørn Solhaug Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 I, 14/ Søknad om bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Jon Swenson Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Institutt for naturforvaltning /Jon Swenson Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

6 I,, N, X, 14/ Bonus for publisering av masteroppgave Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Nina Trandem Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 X, 14/ Overføring av saldo Kopi og printløsninger for studenter uten kredittkort IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3, 14/ Appointment of an evaluation committee for the degree philosophiae doctor (PHD) - Doktorgradsmappe - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Ruth C. Newberry Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kandidatrapport - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Submission Declaration - Form 4.2 Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Melding fra bedømmelseskomité Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Jan Vermaat Institutt for miljøvitenskap /Jan Vermaat Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

7 I,, N, X I, 14/ Søknad om godkjenning av opplæringsdel - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 361 I, 14/ Arbeidsavtale timer - INA Personalmappe offentlig - Flydal, Kjetil - INA Kjetil Flydal Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale med niversity of Minneapolis Prosjekt NFR-nr /E50 - Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian Food production niversity of Minneapolis Journaldato: Tilg. kode: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Barbara Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 14/ Søknad med dokumentasjon - tilrettelegging Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale % - SportFaMed Personalmappe offentlig - Knudsen, Marie Juel - SportFaMed Marie Juel Knudsen Økonomiavdelingen - Lønn /Margareth Nerdrum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Hanssen, Ole Jørgen - INA Ole Jørgen Hanssen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Study duration, extension with 3 months in 2015 Institutional Cooperation between Hawassa niversity and Mekelle niversity and the Norwegian niversity of Life Sciences - NMB andargachew gedebo Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt - Contract between Noragric and Sogn Jord- og Hagebruksskule - FK-Collaboration Project With KATI. Dec April Fredskorpset: Contract Between Noragric and Sogn Jord- og Hagebruksskule - FK-Collaboration Project With KATI Sogn Jord- og Hagebruksskule Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/ Forlengelse av prosjektet ut juni 2015 Prosjekt - sing Lidar to enhance forest inventories Forskningsavdelingen /Ragnhild Solheim Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Fritak for avlslære Studentmappe - Institutt for basalfag og akvamedisin - Genetikk /Ingrid Olsaker Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Spørsmål vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Student 516

9 I,, N, X I, 14/ Søknad om fødelspermisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om fødselspermisjon Studentmappe - Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 14/ Tildeling restmidler NMB Adamstuen - høst 2014 tlysning: tenlandsopphold, gjesteforskere, og gjesteforelesere - Avansert vitenskapelig utstyr Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Per Einar Granum Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Institutt for produksjonsdyrmedisin /Irma Caroline Oskam Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Halvor Hektoen Forskningsavdelingen /Solveig Fossum-Raunehaug 323 I, 14/ Korrespondanse angående tilrettelegging Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Endringsskjema - endring av lønn fom Personalmappe Filip Ihrsen Økonomiavdelingen /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sørum Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

10 I,, N, X I, 14/ Avlysning dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sørum Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav - funksjonsassistanse Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Refusjonskrav funksjonsassistanse - manglende dokumentasjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale % - ØKO Personalmappe offentlig Sørlie, Narissa -Økonomiavdelingen Narissa Sørlie Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X I, 14/ Epost - Avslag på møte - Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Klage på vedtak Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på begrunnelse til klagen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Aksept på jobbtilbud - Associate Professor in Structural Engineering - Job Offer Rekruttering utlysning tilsetting Professor / førsteamanuensis i byggeteknikk - IMT Themistoklis Tsalkatidis Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Signert kontrakt NFR prosjekt - Liquid Array Diagnostic (LAD) technology for high-throughput multiplex screening of point mutations (Forprosjekt - RFFINNL) - Prosjektnr Søknadsnummer: ES Forskningsavdelingen /Ragnhild Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Answer to job offer Rekruttering utlysning tilsetting Stipendiat i fysisk geodesi - IMT Martina Idzanovic Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X I, 14/ Tilbud Coca Cola Enterprices Anbud Kaffemaskiner - NMB Coca-Cola Enterprises Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Finstad Menypartner AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Finstad Menypartner AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Nestle Norge AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Nestle Norge AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage avvisning av tilbud Anbud Kaffemaskiner - NMB Wenche Linn Baltzersen Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud kaffehuset Friele AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Kaffehuset Friele AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud Pelican Rouge Coffee Solutions AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Pelican Rouge Coffee Solutions AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050

13 I,, N, X I, 14/ Tilbud Selecta AS Anbud Kaffemaskiner - NMB Selecta AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050, 14/ Svar på søknad om redusert stillingsandel Personalmappe offentlig Muri,Karianne - ProdMed Karianne Muri Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Endring av opplæringsdel i ph.d.-utdanningen Doktorgradsmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ BOA -Begrunnelse av klassifisering og egeninnsats NFR /E50 - Økt Robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder Norges forskningsråd Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 14/ S saksliste og sakspapirer 1. juni 2015 tvalg Programråd for veterinær- og dyrepleierstudiet Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Avtaledokument for vedlikehold for 1 heisanlegg Heisleveranse, Tegningsgrunnlag og leveransebeskrivelser - Heis Tårn HeisConsult AS Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Carl Tomas Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

14 I,, N, X I, 14/ Endringsmelding på stillingsprosent Personalmappe unntatt offentlighet - Økonomiavdelingen /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Kontrakt Norges Røde Kors og Noragric. Consultancy on providing technical guidance in developing Climate Smart Agriculture in NorCross supported DRR/CCA pilot Project in Mali Contract between The Norwegian Red Cross (NorCross) and NORAGRIC Norges Røde Kors Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Lena Margrethe Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 43 I, 14/ Patentsak - Bryn Aarflot Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Forskningsavdelingen /Vegard Arnhoff Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403, 14/ Innkalling til generalforsamling i Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Innkalling til eiermøte i Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Økonomi- og eiendomsavdelingen /Terje Holsen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00

15 I,, N, X X, 14/ Signert referat styremøte Sem gjestegård AS 23. februar 2015 Sem gjestegård AS Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00 I, 14/ Branntegninger mellombygget TA interne prosjektskisser og beskrivelser - Dør Mellombygget John Hansen Teknisk avdeling /Linda Bystrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ E-post korrespondanse Personalmappe unntatt offentlighet - Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Forlengelse av prosjekt til Prosjekt - Årsaker til nedgangen i innbetalinger til fiskefondet Miljødirektoratet Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig - Nerhagen, Sivert - SportFaMed Sivert Nerhagen Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ronny Reite Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale timer - HH Personalmappe offentlig Ma, Lin - HH Lin Ma Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X I, 14/ Leieavtale - Gulvvaskemaskin Taski/Nilf Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale SC 1500 Taski 350 Gulvvasker Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale Combimatmaskin SC351 Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Leieavtale Combimatmaskin SC351 Leieavtale mellom NMB og Johs Olsen AS Johs Olsen Norengros Journaldato: Tilg. kode: Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05, 14/ Confirmation Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Oppsummering av workshop Avlevering Ephorte arkiv uttrekk / konvertering av baser Software Innovation AS Dokumenttjenesten /Christer Isberg Eng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

17 I,, N, X I, 14/ Legeerklæring - tsettelse av masteroppgaven - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Plan for opptrapping av arbeid - Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Fredrikstad Teknisk avdeling - Driftsenter og administrasjon /Anne Syversen Høvde Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Signert innstilling Rekruttering utlysning tilsetting Førsteamanuensis i Global Change and International Relations Offl 25 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Lena Margrethe Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Sakkyndig vurdering av søkerne Rekruttering utlysning tilsetting Postdoktor innen arealbruk - muligheter og effekter (midlertidig) - INA Institutt for naturforvaltning /Yngvar Gauslaa Institutt for naturforvaltning /Hanne Kathrine Sjølie Institutt for naturforvaltning /Mikael Ohlson Offl 25 første ledd Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Verdivurdering av imek-utstyr Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Knut Berg Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Signert versjon av takst på redskap og traktorer Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Gjermund Ruud Skjeseth Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

18 I,, N, X X, 14/ Referat fra intervju Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ tlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Journaldato: Tilg. kode: Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Innstilling fra utvalget Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Innstillingsskjema Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin X, 14/ Referat fra referanser Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør /overingeniør - midlertidig - IMV Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin

19 I,, N, X I, 14/ Submission form Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Revidert og signert kontrakt - Avtale om konsulentoppdrag - Analyse av miljøgifter i ferskvannsfisk Miljødirektoratets avtale nr Avtale om analyse av miljøgifter i ferskvannsfisk - avtale mellom Miljødirektoratet og NMB - MatInf Miljødirektoratet Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 811 I, 14/ Forlengelse av prosjekt ut 2016 Prosjekt - Komplettering av GPS-overvåking av svalbardrein i de to gjenværende jaktområdene på Nordenskiöldland - Grøndalen og Hollenderdalen SVALBARDS MILJØVERNFOND Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Askim Entreprenør AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Askim Entreprenør AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Drogseth AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Drogseth AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Egil Norli AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Egil Norli AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

20 I,, N, X I, 14/ Revidert tilbud fra Oslo Byggentreprenør AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Oslo Byggentreprenør AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Revidert tilbud fra Roald Larsen AS Innkjøp - Skifertak Økonomi Roald Larsen AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Tildelingsbrev Anbud - Sentrifuge 6 liter Pilotanlegg Nerliens Meszansky AS Journaldato: Tilg. kode: Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold 059 I, 14/ Saksframlegg Rekruttering utlysning tilsetting stipendiat - 3-årig - BasAM - BioFys Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Offl 25 Institutt for basalfag og akvamedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ttalelse fra sakkyndig komitè Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Innstilling Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, 14/ Tilbud om stilling Rekruttering utlysning tilsetting førstelektor/universitetslektor i landskapsplanlegging med vekt på romlig design - fast - 50 % - ILP Fabio Gigone Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Svar angående likestillingsperspektiv Rekruttering utlysning tilsetting Professor/Førsteamanuensis innen Matvaretrygghet i verdikjeden - IKBM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Merknad til uttalelse fra sakkyndig utvalg fra ID 18 Rekruttering utlysning tilsetting professor/førsteamanuensis i folkehelse - fast - ILP Offl 25 Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Merknad til uttalelse fra sakkyndig utvalg fra ID 11 Rekruttering utlysning tilsetting professor/førsteamanuensis i folkehelse - fast - ILP Offl 25 første ledd Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ CPEA CPEA Progressreport 2014 CPEA-2011/ Development of Three study modules in water management and Technology for kraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised With Norway - Water Harmony Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Protokoll fra tilsettingsrådet Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Teknisk avdeling - Driftsenter og administrasjon /Kjetil Hald Oftebro Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 MØTEBOK GODKJENT 08.12.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer