Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Kurs i prosjektledelse, regnskap Prosjektledelse, Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 361 X, 14/ VM og DS - Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Mistanke om fusk på eksamen - bruk av egen kalkulator Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Statement from the Evalution Committee Doktorgradsmappe - Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Submission Declaration Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Nils Bjugstad Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 14/ Innkalling til sentralt IDF-møte den Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF - møter ved NMB Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014

2 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Referat fra sentralt IDF-møte den Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF - møter ved NMB Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014, 14/ Likviditetsrapport for juni måned Likviditetsrapport for perioden Direktoratet for økonomistyring Økonomiavdelingen /Lill-Marit Janson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 129, 14/ Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapport for perioden Direktoratet for økonomistyring Økonomiavdelingen /Lill-Marit Janson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 129 X, 14/ VM og DS - Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Intensjonskunngjøring Anskaffelse Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 14/ Overføring av tildelte infrastrukturmidler for 2014 til IHA Budsjett Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Rune Eikanger Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11

3 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Tildeling IKBM for stipendiat Anders Kielland i 2014 Budsjett Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Administrasjon /Ann Kristin Øyen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 14/ Overføring av tildelte infrastrukturmidler til IKBM for 2014 Budsjett Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Administrasjon /Ann Kristin Øyen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 14/ Organisk kjemi - krydder i hverdagen, regnskap Organisk kjemi Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Are Halvor Aastveit Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 362, 14/ Samarbeidsavtale FAGS - ILP ved NMB Fagus Rådgivning - ILP FAGS Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Møte i regi av NAV-arbeidsgiver - status for gjennomføring Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Overførsel av feriedagene fra i år til påfølgende år - Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

4 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Anbudsdokumenter Analyser og resultattolkning av fysiologiske data og bevegelsesdata fra GPS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med infrastruktur Dr. Andres Ordiz Norsk institutt for naturforskning (NINA) Bioforsk Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 14/ Protokoll Analyser og resultattolkning av fysiologiske data og bevegelsesdata fra GPS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med infrastruktur Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Submission Declaration + Authorship Declarations Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering N, 14/ Forslag til bedømmelseskomité Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Appointment of an evaluation committee for the degree philosophiae doctor - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap - Jord /Trine Aulstad Sogn Journaldato: Tilg. kode: Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421, 14/ Approval of the Academic Training Component Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

5 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Anbudsdokumenter til DOFFIN Anskaffelse av stereomikroskop med kamera Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 X, 14/ Forhandlingsmøter Anskaffelse av stereomikroskop med kamera Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 X, 14/ Protokoll Anskaffelse av stereomikroskop med kamera Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 X, 14/ VM og DS - Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421, 14/ Changes of Education Plan - PhD study Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Intensjonskunngjøring i DOFFIN Innkjøp av nytt utstyr for syredekomponering av prøver Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050

6 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ VM og DS - Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Innstilling personlig opprykk til professor Personalmappe unntatt offentlighet - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt Grønn Næringskompetanse - Veksthusdynamikk NFR /E50 - An energy dynamic Norwegian greenhouse industry ( VeksthusDynamikk ) Grønn Næringskompetanse AS Institutt for plantevitenskap /Mikal Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Sluttrapport og betalingsanmodning prosjekt - Forskningsprosjekt naturbasert reiseliv - Bedrifter, kompetanse og rekruttering Prosjekt - Naturbasert reiseliv - Bedrifter, kompetanse og rekruttering Innovasjon Norge Reiseliv Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen 452, 14/ Sluttrapport og betalingsanmodning prosjekt - Forskningsprosjekt naturbasert reiseliv - bedrifter, kompetanse og rekruttering Prosjekt - Naturbasert reiseliv - Bedrifter, kompetanse og rekruttering Innovasjon Norge Reiseliv Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen 452 X, 14/ Kvalitetsledelse 2014, regnskap Kvalitetsledelse, Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 361

7 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Møtebok for styremøtet 28. mai 2014 Styremøter fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ledelsesstab /Hans Gran I, 14/ Signert kontrakt - Simulations for innovative mechanisms for the selforganizing City: testing New Tools for valuecapturing /E50 JPI - rban Europe: Simulations for innovative mechanisms for the selforganizing City Forskningsrådet Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Signering av arbeidskontrakt Personalmappe offentlig - Jarle T. Bjerkholt - IMT Jarle Bjerkholt Journaldato: Tilg. kode: Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/04-4 Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 14/04-5 Oversendelse av legeerklæring - Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Studieadministrasjon Ås /Gull K. Dahlen Høyseth Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Janne Beate tåker Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 14/15-5 Vitnemål - VM og DS Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421

8 I,, N, X Journalenhet: I, 14/44-3 Informasjon fra NAV vedrørende tilretteleggingstilskudd Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter i Akershus Institutt for basalfag og akvamedisin /Bendt Rimer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/62-5 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - Personalmappe - NAV Sørum Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Laila Christiansen Falleth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 14/ Tingsrett for landmålere 2013, regnskap Tingsrett for landmålere, Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 361 I, 14/ Noragric - Meseret Tsige Abebe Application Kvoteordningen 2014 Meseret Tsige Abebe Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ NORAGRIC - Letter of Award Kvoteordningen 2014 Meseret Tsige Abebe Studieavdelingen /Vilma Veronica Bischof Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330, 14/ Svar - klage på avslag Studentmappe - Studieavdelingen /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516

9 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Avslag på søknad NFR Development assistance, aid effect and forest sector reforms (DAFS) - The case of ganda Norges forskningsråd Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Assessment of grant Application submitted to NFR NFR Development assistance, aid effect and forest sector reforms (DAFS) - The case of ganda Norges forskningsråd Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Tildelingsbrev Peter Dorch, IMV Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Forskningsavdelingen /Monica Holthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Tildeling PES til Bjørg Egelandsdal, IKBM Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Forskningsavdelingen /Monica Holthe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 N, 14/ Tildeling av Prosjektetableringsstøtte (PES) MSC ITN FarmWell Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Kim Langberg Kristensen Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 14/ Tildeling av prosjektetableringsstøtte (PES) MSC IF Kober Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Kim Langberg Kristensen Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

10 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Tildeling av prosjektetableringsstøtte (PES) - MSC IF Maxime Trainau Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Kim Langberg Kristensen Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 14/ Tildeling av prosjektetableringsstøtte (PES) Joanna Marchewka Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Kim Langberg Kristensen Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 14/ Tildeling av prosjektetableringsstøtte (PES) MSC ITN Ian Mayer Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Kim Langberg Kristensen Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon N, 14/ Avslag på søknad om prosjektetableringsstøtte (PES) - Eranet Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Andrew Janczak Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 N, 14/ Avslag på søknad om prosjektetableringsstøtte (PES) - Eranet Prosjektetableringsstøtte E, EREKA, EØS, PES Institutt for produksjonsdyrmedisin /Erik Ropstad Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Professorat i Tromsø Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument

11 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Overgangssøknad - behandlet Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Anne Svinddal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Authorship Declaration Doktorgradsmappe - Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 14/ Retningslinjer for nettverkssoner og tilganger - klassifisering av klientutstyr Informasjonssikkerhet for NMB - retningslinjer IT-avdelingen /Geir Tutturen 046 N, 14/ Forslag til bedømmelseskomité Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Marianne Tandberg Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Innstillingsvedlegg - signert Rekruttering utlysning tilsetting IT-konsulent - fast - IT Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Håkan Vik Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd IT-avdelingen /Anne-Marthe Leinebø , Besvart med utgående dokument

12 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Tilsettingssak nr. 57/2014 IT-konsulent innen brukerstøtte - Rekruttering utlysning tilsetting IT-konsulent - fast - IT Personal- og organisasjons-avdelingen /Jan Olav Aarflot Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Felles ressurssenter /Lena Fossen Institutt for naturforvaltning /Annie Aasen IT-avdelingen /Magnar Antonsen Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på kontrakt fra leverandør Anbud rådgivende ingeniører EH Consult AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 14/ Søknadsskjema - professoropprykk Personalmappe offentlig Dietze-Schirdewahn, Annegreth - ILP Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/04-3 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) styrenotat S-75/14 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Ledelsesstab /Hans Gran 00 N, 14/03-3 Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Vitnemål - VM og DS Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421

13 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Revidert innstillingsvedlegg Rekruttering - utlysning - Systemkonsulent, infrastruktur - Fast stilling, IT-avdelingen Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Håkan Vik Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd IT-avdelingen /Geir Tutturen N, 14/ Protokoll fra tilsettingsrådet Rekruttering - utlysning - Systemkonsulent, infrastruktur - Fast stilling, IT-avdelingen IT-avdelingen /Geir Tutturen Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Disponering av rbygningen fra Fakultetsstyret for MiljøTek S-16/14 Bruk av rbygningen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Disponering av rbygningen fra Fakultetsstyret for VetBio S-21/14 Bruk av rbygningen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Disponering av rbygningen fra Fakultetsstyret for SamVit S-9/14 Bruk av rbygningen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032.5, 14/ Varsel om opphør av arbeidsforhold Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Stryk i OSCE Studentmappe - Studieavdelingen /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 14/ Tilbakemelding fra NMB på utsendt materiale for GDP Samlokaliseringsprosjektet - SLP Statsbygg /Erik Antonsen Statsbygg Ledelsesstab /Nina Mellin-Olsen 09, 14/ Anbudsdokumenter til DOFFIN Anskaffelse av spraytørke til Pilotanlegget Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Protokoll Anskaffelse av spraytørke til Pilotanlegget Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ VM og DS - Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Protokoll fra tilsettingsrådet Rekruttering utlysning tilsetting Rådgiver- Fast 100 % - Studieavdelingen Adamstuen Personal- og organisasjons-avdelingen /Eric Bontenbal Studieavdelingen /Ole-Jørgen Torp Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

15 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Innstillingsprotokoll Rekruttering utlysning tilsetting Rådgiver- Fast 100 % - Studieavdelingen Adamstuen Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 14/ Protokoll fra tilsettingsrådet Rekruttering - utlysning - Rådgiver studieavdelingen NMB Adamstuen Personal- og organisasjons-avdelingen /Eric Bontenbal Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Førstekonsulent -100 % fast stilling- Felles ressurssenter Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Felles ressurssenter /Jan Reiling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 14/ Innstillingsskjema Rekruttering utlysning tilsetting Førstekonsulent -100 % fast stilling- Felles ressurssenter Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Felles ressurssenter /Jan Reiling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ Refusjonskrav til Nav Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby Økonomiavdelingen /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav til Nav Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby Økonomiavdelingen /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X Journalenhet:, 14/ tvidet rapport til Nav Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby Teknisk avdeling - Driftsenter og administrasjon /Anne Syversen Høvde Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Varselbrev - stryk ved klinisk eksamen Studentmappe - Studieavdelingen /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 14/ Protokoll generalforsamling Sem gjestegård AS - korrigert versjon Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Korrigert vedlegg til utkast til beretning til Riksrevisjonen for Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Kunnskapsdepartementet Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Rapportering knyttet til NMBs eierinteresser i Sem gjestegård AS - korreksjon Sem gjestegård AS Riksrevisjonen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00

17 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ NFR CGIAR - Contract Doktorgradsmappe - Norges forskningsråd Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ tbetaling av tilskudd Prosjekt - Årsaker til nedgangen i innbetalinger til fiskefondet Miljødirektoratet Institutt for naturforvaltning /Stian Stensland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 14/ EAEVE-evaluering orientering Fakultetssstyre for VetBio S-25/14 S sak 61/2014 Orientering om EAEVE-evalueringen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar på søknad om studieplass på kull 13 Studentmappe - Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 14/ Svar på søknad om studiepermisjon høst vår 2015 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Institutt for matematiske realfag og teknologi /Margrete Finstad Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 14/ Nominasjon til Møbius-prisen 2014 Kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskning - MØBISprisen - for Norges forskningsråd Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

18 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Nominasjon til Møbius-prisen signert Kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskning - MØBISprisen - for Norges forskningsråd Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 X, 14/ Oversikt arkivmateriell campus Adamstuen - NVH Lagring av arkivmateriale fra instituttene ved NMB og administrasjonen (Norges veterinærhøgskole NVH) - Avlevering - Arkiv Journaldato: Tilg. kode: Dokumenttjenesten /Patric Emilsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1, 14/ Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516 N, 14/ Tilsettingssak - sentralt tilsettingsråd 7. august Rekruttering utlysning tilsetting avdelingsingeniør/forskningstekniker - midlertidig - IPV Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Offl 25 første ledd Institutt for plantevitenskap /Berit Helene Ingebrigtsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Retur av prøver fra Eurofins Senter for mattrygghet (SFM) - MatInf - Avtaler og kontrakter Eurofins Food and Agro Testing Norway As Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi - Administrasjon /Solfrid Odnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 811 I, 14/ Søknad vedrørende deltakelse i undervisning Studentmappe - Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

19 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Innvilgelse av eget rom - skriftlig eksamen NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 14/ Vitnemål, CV og attester Personalmappe offentlig Grønnestad, Randi - MatInf Randi Grønnestad Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Svar på klagebrev Klage på lærer Institutt for miljøvitenskap /Mona Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 335, 14/ Appointment of an evaluation committee for the degree philosophiae doctor (phd) - Doktorgradsmappe - Handelshøyskolen /Atle Guttormsen Forskningsavdelingen /Mona Bye Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Innstilling - Rekruttering utlysning tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 14/ Innstillingsvedlegg Rekruttering utlysning tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

20 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 14/ Saksbehandlerliste tømrervikar Rekruttering utlysning tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 14/ Innstillingsskjema Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ Innstillingsvedlegg Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

21 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ Innstillingsskjema underskrevet Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ Saksbehandlerliste malervikar Rekruttering utlysning tilsetting Malervikar - vikariat-ta/byggenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Offl 25 første ledd Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ Tilbakemelding fra sekretariatet Rekruttering utlysning tilsetting Dyrepleier / forskningstekniker - fast - ProdMed Institutt for produksjonsdyrmedisin /Anita Holm Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Personal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 MØTEBOK GODKJENT 08.12.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 3. november 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:...

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:... Årsmelding for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsmelding for... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Innkalling til årsmøte... 3 Åpning... 3 Dagsorden... 3 SAK 3 Årsberetning 2013 for... 4 Innledning... 4 Medlemstallet...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer