Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Tilbakekomst til NMB Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Kommentar til oppfølgingsplan Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Referat fra NAV møte Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Etterlyser referat fra møte 30. september Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sande Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Etterlyser referat fra møte 30. september Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sande Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Tildeling INA for stipendiat Mühle for 2014 Budsjett Institutt for naturforvaltning Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Tildeling IHA for stipendiat Engh for 2014 Budsjett Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Rune Eikanger Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Tildeling til IKBM for stipendiat Aarum for 2014 Budsjett Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Administrasjon /Ann Kristin Øyen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 14/ Godkjenning av overtid for Tord Storbækken i perioden Godkjenning av overtid - IT-avdelingen IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 N, 14/ Godkjenning av overtid for IT-avdelingen Godkjenning av overtid - IT-avdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot IT-avdelingen /Magnar Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 I, 14/ Ber om å få utsette avtalt møte 12. november Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbakemelding på søknad om utdanningspermisjon - ber om korrigering av manglende og misvisende data i PAGA Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Melding om vedtak - Innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Personalmappe unntatt offentlighet - Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Hanssen, Ole Jørgen - INA Ole Jørgen Hanssen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Appointment of an evaluation committee Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Arbeidsavtale %- IPV Personalmappe offentlig - Schubert, Marian - IPV Marian Schubert Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ CV til opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

4 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Kontrakt mellom Argos Genomics og INA NFR /E10 - From spruce to beech forests - fundamental ecosystem transformation driven by climate change Argos Genomics Institutt for naturforvaltning /Line Nybakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Tilbud Ricoh kopimaskiner - NMB - Veterinærhøgskolen - Campus Adamstuen - Administrasjonen - Bygg 1 Leieavtale mellom NMB og RICOH Norge AS Ricoh Norge AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Tove Merete Husby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 I, 14/ Signert leiekontrakt mellom Ricoh og NMB - Veterinærhøgskolen - Campus Adamstuen - Administrasjonen - Bygg Leieavtale mellom NMB og RICOH Norge AS Ricoh Norge AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Tove Merete Husby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 I, 14/ Arbeidsavtale %- IPV - Erstatter forrige avtale Personalmappe offentlig Belova, Tatiana - IPV Tatiana Belova Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Begjæring om innsyn m.m. Anbud rådgivende ingeniører Advokatfirmaet Selmer DA Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ tleggstrekk - stopp av trekk Personalmappe unntatt offentlighet - Statens innkrevingssentral Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

5 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Valg til universitetet sine styringsorganer høsten 2014 Valg 2014 Institutt for produksjonsdyrmedisin /Marit Nesje Institutt for naturforvaltning /Per Kr. Rørstad Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Kristin Diesen Stavseth Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Addendum no. 1 to the agreement between SA and NBM Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) Sokoine niversity of Agriculture Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Overføring av midler, budsjett og addendum Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) Sokoine niversity of Agriculture Institutt for naturforvaltning /Erik Næsset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452, 14/ Assessment of PhD Thesis - Doktorgradsmappe - Greg Henry Bente Graae Institutt for naturforvaltning /Tone Birkemoe Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Submission declaration and receipt Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

6 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Fullmakt for elektronisk tilgang til Agresso Doktorgradsmappe - Økonomiavdelingen - Regnskap /Liv Berit Lien Institutt for plantevitenskap /Ingrid Heggelund Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Arbeidsavtale % - TA Personalmappe offentlig Pezoa, Yorie - Teknisk avdeling Yorie Pezoa Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Stansing av lønn Personalmappe offentlig Pezoa, Yorie - Teknisk avdeling Yorie Pezoa Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ The Decision - Appointment committee Rekruttering utlysning tilsetting Førsteamanuensis i International Agricultural Development - Noragric Kenneth Nyombi Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på lærer Klage på lærer Institutt for miljøvitenskap /Mona Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 335 Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeerklæring - fravær ved eksamen AOS230 Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

7 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Pera Technology Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Innovayt AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Aqua TT Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Endring av lønn - melding om lønnsopprykk Personalmappe offentlig Pettersen, Anne-Karin Sivle - IMT Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Innstillingsprotokoll Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Offl 25 første led Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 X, 14/ Samlet fremstilling av sak 14/03607 Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Institutt for naturforvaltning /Annie Aasen Felles ressurssenter /Lena Fossen Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

8 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Oversendelsesbrev til tilsettingsrådet (STR) i sak 14/03607 Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Institutt for naturforvaltning /Annie Aasen Felles ressurssenter /Lena Fossen Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Tilbud Av Design - AV-utstyr urbygningen AV Design Lys Lyd Bilde AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Endringer etter avklaringsmøte AV-utstyr urbygningen AV Design Lys Lyd Bilde AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud fra Atea AV-utstyr urbygningen Atea AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Trekk av tilbud fra Atea AV-utstyr urbygningen Atea AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Forlengelse av oppsigelsesperiode Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ tvidet fakturaramme 2015 Videreutvikling av modell for spredning av mikroorganismer i Oslofjorden ved utslipp av avløpsvann Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 14/ Referat ID møte Miljøtek ID - Fakultet for miljøvitenskap Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Tillegg til utdanningsplan - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student 421, Tatt til orientering I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Eikanger, Katrine Sømliøy - SHF Katrine Sømliøy Eikanger Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tap av studierett - Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Spørsmål til tap av studierett NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Søknad om omgjøring av vedtak om tap av studierett - Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om å bli privatist ved NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fritak fra fordypningsoppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på erstatningsopptak Erstatningsopptak 2014 Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Gjestvang, Even Sødal - SHF Even Sødal Gjestvang Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale timer - INA Personalmappe offentlig - Andersen, Åsmund - INA Åsmund Andersen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Rønning, Linda - SHF Linda Rønning Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykmelding - Fravær ved eksamen BS112 Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt - Contract LANAR - Trustees of Agriculture Promotion Programme (TAPP) CABMACC-LANAR programme of Collaboration between the Norweigan niversity of Life Sciences - NMB - and Lilongwe niversity of Agriculture and Natural Resources Lilongwe niversity of Agriculture & Natural Resources (LANAR) Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Contract LANAR - Department of Animal Science CABMACC-LANAR programme of Collaboration between the Norweigan niversity of Life Sciences - NMB - and Lilongwe niversity of Agriculture and Natural Resources Lilongwe niversity of Agriculture & Natural Resources (LANAR) Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilleggsbevilgning til utstyr WP4 NFR-prosjekt /E40 - Increased use of wood in urban areas (WOOD BE BETTER) Søker: Oslo School of Architecture and Design Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om dispensasjon Mattilsynet - FôrTek Mattilsynet Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold FôrTek /Dejan Dragan Miladinovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 005

12 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Endringsskjema - endring av lønn fra % - INA Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kopi av pass m.m. Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbud - Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed Mebi AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed Secma AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed GE Vingmed ltrasound Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

13 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ ttalelse om klagesak - masteroppgave - Studentmappe - Personal- og organisasjonsavdelingen /Karen Eg Taraldrud Personal- og organisasjonsavdelingen /Karen Eg Taraldrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Sakkyndig uttalelse Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen mikrobiologi og fiskehelse - Engasjement - MatInf Farmasøytisk institutt, niversitetet i Oslo Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - fagområde biologi Personalmappe offentlig Sheil, Douglas - INA NTN /Lisbeth Bakke Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Statement from the evaluation committee Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven 7-21 Personalmappe unntatt offentlighet - Lensmannen i Aurskog-Høland Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Spørsmål fra Matriks AS Anbud - Pyrolyseovn ( GC MS) Matriks AS Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ tlysningstekst - Stipendiatstilling, økologi Rekruttering utlysning tilsetting Stipendiatstilling i økologi - INA Fakultet for miljøvitenskap og teknologi /Øystein Johnsen Institutt for naturforvaltning /Hanne Kathrine Sjølie Institutt for naturforvaltning /Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Institutt for naturforvaltning /Line Nybakken Institutt for naturforvaltning /Markus Arne Kjær Sydenham Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Returnering av signert addendum - Sagabygget AS - Addendum nr. 3 til leiekontrakten Sagabygget AS - leieavtale - Addendum 3 - inkludert all korrespondanse og underliggende dokumenter Siva Teknisk avdeling /Iris Sigdestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ CV opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ CV opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Signert undervisningsavtale i kurs FYS377 for Kjøp av undervisningstjeneste av TIP -sivilingeniør Kjetil Ryen Sivilingeniør Kjetil Ryen Institutt for matematiske realfag og teknologi /Mona V Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 331

15 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Opptak til PhD-program ved IMT Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Bekreftelse på oppnådd mastergrad ved NTN Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Finansiering Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Prosjektbeskrivelse Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Vurdering av forkunnskap Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Samarbeidsavtale mellom bedrift og gradsgivende institusjon Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

16 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Tematisk spissing av PhD Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Tematisk oppsett Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ / Oppfølgingsbrev fra Norad - Åpen invitasjon til å delta i Regjeringens Visjon 2030-initiativ Invitasjon til å delta i Visjon 2030-initiativet Ledelsesstab /Hans Gran Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 X, 14/ BOA - begrunnelse av klassifisering og egeninnsats NFR /E50 Increased meat Production from beef cattle herds - Optibiff Prosjektleder Ane Nødtvedt Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430, 14/ Attest Personalmappe offentlig Ruud, Nils Amund Skauen - IMT Nils Amund Skauen Ruud Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbudsforespørsel - OK program for smittestoffer i bær 2015 Tilbudsforespørsel fra Mattilsynet - OK program for smittestoffer i bær 2015 Mattilsynet HK-seksjonen animalsk mat Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi - Administrasjon /Solfrid Odnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049

17 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Nødstrømsaggregat Adamstua AS Reservekraft Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032.9, Tatt til etterretning, 14/ Tildelingsbrev Nødstrømsaggregat Adamstua Karfo Trading AS Reservekraft Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Evaluering Nødstrømsaggregat Adamstua Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Tilbud fra Gartneridrift AS Sommerblomster - Sommeren 2015 Garneridrift AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Tilbud fra Gjennestad gartnerskole Sommerblomster - Sommeren 2015 Gjennestad garnerskole Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Diploma Supplement Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

18 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Vitnemål engelsk muntlig eksamen Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Vitnemål engelsk skriftlig eksamen Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Høring - tfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen Høring - tfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Kommunikasjon og konflikthåndtering i naturforvaltning, oversendelse av avtale for godkjenning Kommunikasjon og konflikthåndtering i naturforvaltning, Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 362, 14/ Avtale mellom Institutt for naturforvaltning og Bioforsk om samarbeid innen prosjektet Skogbeite Personalmappe offentlig Wam, Hilde Karine - INA Bioforsk Økologisk Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ / Avtale mellom Institutt for naturforvaltning og Bioforsk om samarbeid innen prosjektet Skogbeite Personalmappe offentlig Wam, Hilde Karine - INA Bioforsk Økologisk Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Høring Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Høring Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Gyldig fravær prosjektplansamling - FHV350 Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 14/ Innmeldingsskjema anskaffelse Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05, 14/ Konkurransedokumenter Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf Amesto Solutions Purchasing AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Oppdatert tilbud Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf OrtoMedic AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Kravspesifikasjoner Innkjøp - utstyr VR-lab ILP Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 059

20 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Display Systems AS Innkjøp - utstyr VR-lab ILP Display Systems AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 14/ AKE Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AOS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQB Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQF Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQX Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BIN Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIN Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BOT Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BOT Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Confirmation of invitation to Noragric for Dr. Batjav Batbuyan NFR: The politics of climate change adaptation: An integrative approach of development and climate change interventions in Nepal and Mongolia Royal Norwegian Embassy in Beijing Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Andrei Florin Marin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 X, 14/ Sakkyndig uttalelse for forskerstilling innen virologi Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

23 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ ttalelse til sakkyndig komite for forskerstilling innen virologi Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Marianne Kraugerud Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Sakkyndig komites svar på kommentar fra Marianne Kraugerud Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ E financial confirmation for JPI-Climate project NFR - HMANOR - Social-Ecological Transformations: HMan-ANimal Relations nder Climate Change in NORthern Eurasia Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Søknad utenlandsstipend Ingrid Nyborg tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Forskningstermin - Lars Olav Eik tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Budsjett forskningstermin for Jens B. Aune tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11

24 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Invitasjon for sabbats opphold i England for Pål Olav Vedeld tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 14/ Endelig utlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical chemistry/radiochemistry - Characterization of particles - midlertidig - IMV Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig Gjerdås, Kristine - ØKO Kristine Gjerdås Økonomiavdelingen - Regnskap /Liv Berit Lien Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeerklæring - Fravær ved eksamen AOS130 - Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Innkalling til styremøte Instituttstyret IMV Styremøter - Innkalling og møtebok Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om godkjenning av eksterne emner Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

25 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BOA - begrunnelse av klassifisering og egeninnsats Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 X, 14/ Budsjett Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 I, 14/ Kontrakt mellom Agria og SKK Forskningsfond og NMB Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Agria Djurförsäkring Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 I, 14/ Avslag på søknad NFR-prosjekt - Anadromous brown trout in the Anthropocene: effects from anthropogenic activities on brown trout life history and anadromy Norges forskningsråd Institutt for naturforvaltning /Thrond Oddvar Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 14/ Reguleringsplan for Solberg skole - R Offentlig ettersyn - Ås kommune Reguleringsplan for Solberg skole - Ås kommune Ås kommune Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Rapportering PES prosjektnr /O30 Prosjektetableringsstøtte - PES Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 450

26 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Søknad forhåndsgodkjenning av emner Studentmappe - Institutt for naturforvaltning /Brage Bråten Monsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig Stachurska-Hagen, Teresa - MatInf Teresa Stachurska-Hagen Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Opprettelse av bruker på standard.no Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

27 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Innspill fra studieavdelingen til Årsplan 2015 Innspill årsplan 2015 fra studieavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 I, 14/ Sangkoret Lærkens Tårnkonsert Julekonsert i Tårnbygget Sangkoret Lærken niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Tillatelse til å holde konsert i Tårnbygget Julekonsert i Tårnbygget Sangkoret Lærken niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 039 X, 14/ Saksliste ProdMed styremøte 19/11 ProdMed styremøter Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Rapport - frukthagen og planteskolen - ergonomi HMS - IPV Follo Bedriftshelsetjeneste Institutt for plantevitenskap /Berit Helene Ingebrigtsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt mellom Anne Sverdrup-Thygeson og NINA - vitenskapelig rådgiver Personalmappe offentlig - Sverdrup-Thygeson, Anne, INA NINA Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

28 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Informasjon om vedtak 2014/1692 Sammenhenger mellom grønne omgivelser rundt grunnskoler og selv-rapportert helse blant ungdom Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Innstilling Rekruttering utlysning tilsetting Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor eller universitetslektor i økonomistyring, regnskap, og/eller skatterett - Fast - HH Handelshøyskolen /Ragnar A. Øygard Offl 25 første ledd Handelshøyskolen /Ragnar A. Øygard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Arbeidsavtale TA Personalmappe offentlig Sunsri, Thida - Teknisk avdeling Adamstuen Thida Sunsri Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Pålegg om utleggstrekk i lønn - Personalmappe unntatt offentlighet - Namsfogden i Tromsø og Karlsøy Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Pålegg om trekk i lønn Personalmappe unntatt offentlighet - Lindorff Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Tildeling av oppdrag - Bruk av fjernmåling til kartlegging av fremmede bartrær Prosjekt - Fremmede bartrær: fjernmåling og metodikk - Anbudskonkurranse Miljødirektoratet Institutt for naturforvaltning /Hans Ole Ørka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452

29 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Oppsigelse av avtale - Kontrakt lokasjon Avtale mellom NMB og Stanley Security - Kontraktnr Stanley Security AS Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Legeerklæring vedrørende eksamen i BOT130, ZOOL100 og PHI100 Studentmappe - Institutt for plantevitenskap /Ingrid Færgestad Bugge Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om studiepermisjon Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Bekreftelse på eksamen i FHV330 Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeattest Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Anne Svinddal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Østensjø Personal- og organisasjonsavdelingen /Naomi Barria Krantz Dok. dato: Arkivdel: Personal

30 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Søknad om permisjon innvilges Studentmappe - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Janne Beate tåker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Legeerklæring - Fravær ved eksamen Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Forslag til bedømmelseskomite Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Submission form Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Melding til arbeidstilsynet Arbeidsulykke ved SKP Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Senter for klimaregulert planteforskning /Jorun Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 14/ Bestilling av faglig bistand Faglig bistand og utførelse av revegetering i forbindelse med terrengingrep for steinbrudd Statkraft Energi Institutt for plantevitenskap /Mikal Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

31 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Avtale TA Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Gunnar Jonsson Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale TA Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Mats Hattevig Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Justin Brown Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Kjetil Ryen Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IPV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Rodmar Isaack Rivero Casique Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Marcos Sanchez Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

32 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Avtale HH Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Mesfin Tilahun Gelaye Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale Noragric Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Jon Geir Petursson Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Nevena Misljenovic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Djordje Grujcic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Jelena Pavlovic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale HH Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Tewodros Aragie Kebede Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

33 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Nabovarsel - Lyngveien 16 A/B - Nybygg Nabovarsel til NMB 2015 Kajajordet Borettslag Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nabovarsel - Lyngveien 12 A/B - Nybygg Nabovarsel til NMB 2015 Kajajordet Borettslag Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Åpen søknad - NMB - Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Mutasim Zeanalabdeen Algadi Personal- og organisasjonsavdelingen /Monica Blomli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 15/ tlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Saksbehandlerliste Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Offl 25 første ledd Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

34 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Innkommende spørsmål til NMB - Svar på henvendelse vedrørende navn og telefonnummer i NMB sin offentlige Oversendelse av henvendelse vedrørende bruk av yngre studenter til "frivillig" arbeid ved Veterinærutdanningen - klage på bruken av studenter som "frivillig" arbeidskraft Øyvind Roen Dokumenttjenesten /Christer Isberg Eng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 59, 15/ Tilrettelegging ved eksamen desember 2014 Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Takker nei til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Kristin Dypedokk Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Takker ja til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Mikael Bergius Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Avslag på søknad Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Mark Akanko Achaw Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ Takker ja til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD International Relations - 4-årig - Noragric Paul Beaumont Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 16.08.2015 Journalenhet: X, 14/00062-21 Melding om vedtak i klagenemdas sak 2014-11 Studentmappe - Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Student

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 25.10.2015 Journalenhet: I, 14/00001-11 SPK - Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Statens pensjonskasse Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 10.01.2016 Journalenhet:, 14/00081-6 Søknad om godkjenning for forskningsmessig bruk av ioniserende strålekilder Tillatelse til bruk av radioaktivitet for forskning ved NMB og Campus Ås. Tillatelse

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 01.11.2015 Journalenhet: X, 14/00176-53 Særavtale om lønn ved opprykk til professor/dosent og avlagt internasjonal spesialistutdanning Sentralt informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte - IDF

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 23.08.2015 Journalenhet:, 14/00009-10 Søknad om økonomisk støtte Prosjekt - Lauvskogens potensiale ved karbonbinding og virkesproduksjon Fylkesmannen i Hordaland Journaldato: Tilg. kode: Institutt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X, S 22.03.2015 Journalenhet: Inngående eksternt produsert, 14/00020-10 Tilleggsfakturering for prosjekt av Studie av bjørnepredation på rein Prosjekt - Det skandinaviske bjørneprosjektet Jens Karlsson

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 27.03.2016 Journalenhet: I, 14/00375-35 Påpeker feil - ber om rettelser og oppjustering - Personalmappe unntatt offentlighet - POA - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 26.07.2015 Journalenhet:, 14/00394-14 Svar på klage på karakter - TBM120 Klage på karakterfastsetting TBM120-2014 Dok. dato: 02.02.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/00477-9 Vitnemål Doktorgradsmappe

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 11.10.2015 Journalenhet: I, 14/00003-7 NAV - Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 29.11.2015 Journalenhet: N, 14/00056-29 Samlet oversikt over søknader på masterstipend fra MD - 2014 Masterstipend fra Miljøverndepartementet - MD - 2014 Institutt for landskapsplanlegging /Monica

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 12.07.2015 Journalenhet: I, 14/00030-67 Erasmus+ programme - Inter-Institutional agreement 2014-15 / 2017-18 - Aberystwyth niversity Erasmus + Program niversity of Aberystwyth Journaldato: Tilg.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 03.01.2016 Journalenhet:, 14/00020-11 Rapport om fangst av brunbjørn 2014 Prosjekt - Det skandinaviske bjørneprosjektet Miljødirektoratet INA - Institutt for naturforvaltning /Jon Swenson Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 24.07.2016 Journalenhet:, 14/00166-6 Appointment of an evaluation Committee for the degree philosophiae doctor (PhD) Doktorgradsmappe - Harald Carlsen kjellsverre.pettersen@hioa.no alg@mgmt.au.dk

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 04.10.2015 Journalenhet: X, 14/00138-2 Regional planlegging og byutvikling - 14209 - regnskap Regional planlegging og byutvikling 14209 Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Senter

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 13.5.2013-19.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Opprykk til professor etter kompetanse

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 08.11.2015 Journalenhet: I, 14/00003-9 Avlysning av dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Vestby IMT - Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02317-7 Anmodning om midlertidig tilsetting fra institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor Seksjon for personaladministrasjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 15.05.2016 Journalenhet: X, 14/00069-12 Bakgrunn for arbeidsavtale Personalmappe unntatt offentlighet - POA - Personal- og organisasjonsavdelingen /Turid Indrebø Journaldato: Tilg. kode: ØKO -

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 12.06.2016 Journalenhet: I, 14/00120-13 Leiekontrakt - Mohamed Abdelhalim tleie av 5711 - tveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Mohamed Abdelhalim TA - Teknisk avdeling /Randi Leidland Dok. dato:

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 19.07.2015 Journalenhet: I, 14/00042-29 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 08.05.2016 Journalenhet:, 14/00139-88 Oversendelse av etterspurte kopier av referat fra Nav møte Personalmappe unntatt offentlighet - POA - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business I,, N, X, S I, 14/01519-4 Valgfag maskiningeniør Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Student, 14/01676-6 Vurdering av søknad om akkreditering av

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 14.08.2016 Journalenhet:, 14/00081-3 Årsrapport strålevern fra NMB og instituttene på Campus Ås Tillatelse til bruk av radioaktivitet for forskning ved NMB og Campus Ås - Tillatelse til utslipp

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 22.11.2015 Journalenhet: I, 14/00042-15 Tilsynsrapport - Etter tilsyn med eksport av planter og plantemateriale - IPV Distriktskontoret Ytre Østfold IPV - Institutt for plantevitenskap /Gry Skjeseth

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 02.09.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Elin Børrud (EB), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB),

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 25.09.2016 Journalenhet:, 14/00507-5 Skjema 2.1.2 Endringer i avtaleperiode Doktorgradsmappe - IHA - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Mara Dagestad Dok. dato: 22.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml Page 1 of 9 Offentlig journal 30.03.2015-05.04.2015 14/02123-2 Dok.dato: 07.11.2014 Jour.dato: 30.03.2015 Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Fraser, Thomas - ProdMed Opprykksbrev Saksansv:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer