Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Tilbakekomst til NMB Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Kommentar til oppfølgingsplan Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Referat fra NAV møte Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Etterlyser referat fra møte 30. september Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sande Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Etterlyser referat fra møte 30. september Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Sande Personal- og organisasjonsavdelingen /Torborg Storaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Tildeling INA for stipendiat Mühle for 2014 Budsjett Institutt for naturforvaltning Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Tildeling IHA for stipendiat Engh for 2014 Budsjett Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Rune Eikanger Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Tildeling til IKBM for stipendiat Aarum for 2014 Budsjett Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Administrasjon /Ann Kristin Øyen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 X, 14/ Godkjenning av overtid for Tord Storbækken i perioden Godkjenning av overtid - IT-avdelingen IT-avdelingen /Rita Gangnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 N, 14/ Godkjenning av overtid for IT-avdelingen Godkjenning av overtid - IT-avdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot IT-avdelingen /Magnar Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 251 I, 14/ Ber om å få utsette avtalt møte 12. november Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbakemelding på søknad om utdanningspermisjon - ber om korrigering av manglende og misvisende data i PAGA Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Melding om vedtak - Innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Personalmappe unntatt offentlighet - Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Hanssen, Ole Jørgen - INA Ole Jørgen Hanssen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Appointment of an evaluation committee Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Arbeidsavtale %- IPV Personalmappe offentlig - Schubert, Marian - IPV Marian Schubert Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ CV til opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

4 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Kontrakt mellom Argos Genomics og INA NFR /E10 - From spruce to beech forests - fundamental ecosystem transformation driven by climate change Argos Genomics Institutt for naturforvaltning /Line Nybakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Tilbud Ricoh kopimaskiner - NMB - Veterinærhøgskolen - Campus Adamstuen - Administrasjonen - Bygg 1 Leieavtale mellom NMB og RICOH Norge AS Ricoh Norge AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Tove Merete Husby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 I, 14/ Signert leiekontrakt mellom Ricoh og NMB - Veterinærhøgskolen - Campus Adamstuen - Administrasjonen - Bygg Leieavtale mellom NMB og RICOH Norge AS Ricoh Norge AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Tove Merete Husby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 I, 14/ Arbeidsavtale %- IPV - Erstatter forrige avtale Personalmappe offentlig Belova, Tatiana - IPV Tatiana Belova Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Begjæring om innsyn m.m. Anbud rådgivende ingeniører Advokatfirmaet Selmer DA Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ tleggstrekk - stopp av trekk Personalmappe unntatt offentlighet - Statens innkrevingssentral Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

5 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Valg til universitetet sine styringsorganer høsten 2014 Valg 2014 Institutt for produksjonsdyrmedisin /Marit Nesje Institutt for naturforvaltning /Per Kr. Rørstad Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Kristin Diesen Stavseth Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Addendum no. 1 to the agreement between SA and NBM Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) Sokoine niversity of Agriculture Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Overføring av midler, budsjett og addendum Prosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) Sokoine niversity of Agriculture Institutt for naturforvaltning /Erik Næsset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452, 14/ Assessment of PhD Thesis - Doktorgradsmappe - Greg Henry Bente Graae Institutt for naturforvaltning /Tone Birkemoe Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Submission declaration and receipt Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Mona Bye Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

6 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Fullmakt for elektronisk tilgang til Agresso Doktorgradsmappe - Økonomiavdelingen - Regnskap /Liv Berit Lien Institutt for plantevitenskap /Ingrid Heggelund Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Arbeidsavtale % - TA Personalmappe offentlig Pezoa, Yorie - Teknisk avdeling Yorie Pezoa Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Stansing av lønn Personalmappe offentlig Pezoa, Yorie - Teknisk avdeling Yorie Pezoa Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ The Decision - Appointment committee Rekruttering utlysning tilsetting Førsteamanuensis i International Agricultural Development - Noragric Kenneth Nyombi Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på lærer Klage på lærer Institutt for miljøvitenskap /Mona Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 335 Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeerklæring - fravær ved eksamen AOS230 Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

7 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Pera Technology Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Innovayt AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Innkjøp av konsulenttjenester til E-prosjekter Aqua TT Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Endring av lønn - melding om lønnsopprykk Personalmappe offentlig Pettersen, Anne-Karin Sivle - IMT Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Innstillingsprotokoll Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Offl 25 første led Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 X, 14/ Samlet fremstilling av sak 14/03607 Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Institutt for naturforvaltning /Annie Aasen Felles ressurssenter /Lena Fossen Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

8 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Oversendelsesbrev til tilsettingsrådet (STR) i sak 14/03607 Rekruttering utlysning tilsetting parksjef - midlertidig - teknisk avdeling - parkenheten Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Institutt for naturforvaltning /Annie Aasen Felles ressurssenter /Lena Fossen Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Personal- og organisasjonsavdelingen /Anne Marie Bjørkeng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Tilbud Av Design - AV-utstyr urbygningen AV Design Lys Lyd Bilde AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Endringer etter avklaringsmøte AV-utstyr urbygningen AV Design Lys Lyd Bilde AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud fra Atea AV-utstyr urbygningen Atea AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Trekk av tilbud fra Atea AV-utstyr urbygningen Atea AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Forlengelse av oppsigelsesperiode Personalmappe unntatt offentlighet - Personal- og organisasjonsavdelingen /Eric Jurgen Bontenbal Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ tvidet fakturaramme 2015 Videreutvikling av modell for spredning av mikroorganismer i Oslofjorden ved utslipp av avløpsvann Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anita Haugen Habbestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 X, 14/ Referat ID møte Miljøtek ID - Fakultet for miljøvitenskap Personal- og organisasjonsavdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Tillegg til utdanningsplan - Doktorgradsmappe - Institutt for miljøvitenskap /Mirian Wangen Dok. dato: Arkivdel: Student 421, Tatt til orientering I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Eikanger, Katrine Sømliøy - SHF Katrine Sømliøy Eikanger Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tap av studierett - Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Spørsmål til tap av studierett NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Søknad om omgjøring av vedtak om tap av studierett - Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om å bli privatist ved NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fritak fra fordypningsoppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Ingrid Grøndalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på erstatningsopptak Erstatningsopptak 2014 Studieavdelingen /Veronica Hannele Karjalainen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Gjestvang, Even Sødal - SHF Even Sødal Gjestvang Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale timer - INA Personalmappe offentlig - Andersen, Åsmund - INA Åsmund Andersen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Arbeidsavtale timer - SHF Personalmappe offentlig Rønning, Linda - SHF Linda Rønning Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykmelding - Fravær ved eksamen BS112 Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt - Contract LANAR - Trustees of Agriculture Promotion Programme (TAPP) CABMACC-LANAR programme of Collaboration between the Norweigan niversity of Life Sciences - NMB - and Lilongwe niversity of Agriculture and Natural Resources Lilongwe niversity of Agriculture & Natural Resources (LANAR) Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Contract LANAR - Department of Animal Science CABMACC-LANAR programme of Collaboration between the Norweigan niversity of Life Sciences - NMB - and Lilongwe niversity of Agriculture and Natural Resources Lilongwe niversity of Agriculture & Natural Resources (LANAR) Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Sidsel Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilleggsbevilgning til utstyr WP4 NFR-prosjekt /E40 - Increased use of wood in urban areas (WOOD BE BETTER) Søker: Oslo School of Architecture and Design Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Institutt for naturforvaltning /Gunnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om dispensasjon Mattilsynet - FôrTek Mattilsynet Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold FôrTek /Dejan Dragan Miladinovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 005

12 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Endringsskjema - endring av lønn fra % - INA Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kopi av pass m.m. Personalmappe offentlig - Moiseyev, Alexander - INA Alexander Moiseyev Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbud - Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed Mebi AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed Secma AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Anbud ltralydmaskin til hest - SportFaMed GE Vingmed ltrasound Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

13 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ ttalelse om klagesak - masteroppgave - Studentmappe - Personal- og organisasjonsavdelingen /Karen Eg Taraldrud Personal- og organisasjonsavdelingen /Karen Eg Taraldrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Sakkyndig uttalelse Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen mikrobiologi og fiskehelse - Engasjement - MatInf Farmasøytisk institutt, niversitetet i Oslo Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - fagområde biologi Personalmappe offentlig Sheil, Douglas - INA NTN /Lisbeth Bakke Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Statement from the evaluation committee Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven 7-21 Personalmappe unntatt offentlighet - Lensmannen i Aurskog-Høland Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Spørsmål fra Matriks AS Anbud - Pyrolyseovn ( GC MS) Matriks AS Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ tlysningstekst - Stipendiatstilling, økologi Rekruttering utlysning tilsetting Stipendiatstilling i økologi - INA Fakultet for miljøvitenskap og teknologi /Øystein Johnsen Institutt for naturforvaltning /Hanne Kathrine Sjølie Institutt for naturforvaltning /Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Institutt for naturforvaltning /Line Nybakken Institutt for naturforvaltning /Markus Arne Kjær Sydenham Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Returnering av signert addendum - Sagabygget AS - Addendum nr. 3 til leiekontrakten Sagabygget AS - leieavtale - Addendum 3 - inkludert all korrespondanse og underliggende dokumenter Siva Teknisk avdeling /Iris Sigdestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ CV opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ CV opponent - Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 I, 14/ Signert undervisningsavtale i kurs FYS377 for Kjøp av undervisningstjeneste av TIP -sivilingeniør Kjetil Ryen Sivilingeniør Kjetil Ryen Institutt for matematiske realfag og teknologi /Mona V Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 331

15 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Opptak til PhD-program ved IMT Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Bekreftelse på oppnådd mastergrad ved NTN Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Finansiering Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Prosjektbeskrivelse Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Vurdering av forkunnskap Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Samarbeidsavtale mellom bedrift og gradsgivende institusjon Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

16 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Tematisk spissing av PhD Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Tematisk oppsett Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ / Oppfølgingsbrev fra Norad - Åpen invitasjon til å delta i Regjeringens Visjon 2030-initiativ Invitasjon til å delta i Visjon 2030-initiativet Ledelsesstab /Hans Gran Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 X, 14/ BOA - begrunnelse av klassifisering og egeninnsats NFR /E50 Increased meat Production from beef cattle herds - Optibiff Prosjektleder Ane Nødtvedt Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430, 14/ Attest Personalmappe offentlig Ruud, Nils Amund Skauen - IMT Nils Amund Skauen Ruud Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbudsforespørsel - OK program for smittestoffer i bær 2015 Tilbudsforespørsel fra Mattilsynet - OK program for smittestoffer i bær 2015 Mattilsynet HK-seksjonen animalsk mat Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi - Administrasjon /Solfrid Odnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049

17 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Nødstrømsaggregat Adamstua AS Reservekraft Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032.9, Tatt til etterretning, 14/ Tildelingsbrev Nødstrømsaggregat Adamstua Karfo Trading AS Reservekraft Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Evaluering Nødstrømsaggregat Adamstua Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Tilbud fra Gartneridrift AS Sommerblomster - Sommeren 2015 Garneridrift AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Tilbud fra Gjennestad gartnerskole Sommerblomster - Sommeren 2015 Gjennestad garnerskole Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Diploma Supplement Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421

18 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Vitnemål engelsk muntlig eksamen Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 X, 14/ Vitnemål engelsk skriftlig eksamen Doktorgradsmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Anne-Karin Sivle Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student 421 N, 14/ Høring - tfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen Høring - tfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen Personal- og organisasjonsavdelingen /Jan Olav Aarflot Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Kommunikasjon og konflikthåndtering i naturforvaltning, oversendelse av avtale for godkjenning Kommunikasjon og konflikthåndtering i naturforvaltning, Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 362, 14/ Avtale mellom Institutt for naturforvaltning og Bioforsk om samarbeid innen prosjektet Skogbeite Personalmappe offentlig Wam, Hilde Karine - INA Bioforsk Økologisk Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ / Avtale mellom Institutt for naturforvaltning og Bioforsk om samarbeid innen prosjektet Skogbeite Personalmappe offentlig Wam, Hilde Karine - INA Bioforsk Økologisk Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Høring Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Høring Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Gyldig fravær prosjektplansamling - FHV350 Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 14/ Innmeldingsskjema anskaffelse Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05, 14/ Konkurransedokumenter Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf Amesto Solutions Purchasing AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 05 I, 14/ Oppdatert tilbud Anbud forenklet - Fluoresenceoppgradering for et Leica DMLB mikroskop - Para/MIP - MatInf OrtoMedic AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Kravspesifikasjoner Innkjøp - utstyr VR-lab ILP Økonomiavdelingen - Innkjøp /Heikki Fjelldal Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 059

20 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Display Systems AS Innkjøp - utstyr VR-lab ILP Display Systems AS Offl 23 tredje ledd Økonomiavdelingen /Heikki Fjelldal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 14/ AKE Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AOS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQB Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQF Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ AQX Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BIN Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIN Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BIO Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BOT Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BOT Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ BS Eksamensoppgaver desember Studieavdelingen /Guro N Stafseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Confirmation of invitation to Noragric for Dr. Batjav Batbuyan NFR: The politics of climate change adaptation: An integrative approach of development and climate change interventions in Nepal and Mongolia Royal Norwegian Embassy in Beijing Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Andrei Florin Marin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 X, 14/ Sakkyndig uttalelse for forskerstilling innen virologi Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

23 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ ttalelse til sakkyndig komite for forskerstilling innen virologi Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Marianne Kraugerud Offl 25 første ledd Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Sakkyndig komites svar på kommentar fra Marianne Kraugerud Rekruttering utlysning tilsetting Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ E financial confirmation for JPI-Climate project NFR - HMANOR - Social-Ecological Transformations: HMan-ANimal Relations nder Climate Change in NORthern Eurasia Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Ingunn Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Søknad utenlandsstipend Ingrid Nyborg tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Forskningstermin - Lars Olav Eik tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 X, 14/ Budsjett forskningstermin for Jens B. Aune tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11

24 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Invitasjon for sabbats opphold i England for Pål Olav Vedeld tenlandsopphold budsjettåret 2015 Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 14/ Endelig utlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical chemistry/radiochemistry - Characterization of particles - midlertidig - IMV Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig Gjerdås, Kristine - ØKO Kristine Gjerdås Økonomiavdelingen - Regnskap /Liv Berit Lien Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeerklæring - Fravær ved eksamen AOS130 - Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Innkalling til styremøte Instituttstyret IMV Styremøter - Innkalling og møtebok Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin Institutt for miljøvitenskap /Herbjørn Hovin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om godkjenning av eksterne emner Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

25 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ BOA - begrunnelse av klassifisering og egeninnsats Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 X, 14/ Budsjett Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 I, 14/ Kontrakt mellom Agria og SKK Forskningsfond og NMB Agressonummer Erik Ropstad - Mechanisms of action of endogenous and exogenous compounds on normal and malignant development of the canine mammary gland Agria Djurförsäkring Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 715 I, 14/ Avslag på søknad NFR-prosjekt - Anadromous brown trout in the Anthropocene: effects from anthropogenic activities on brown trout life history and anadromy Norges forskningsråd Institutt for naturforvaltning /Thrond Oddvar Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 14/ Reguleringsplan for Solberg skole - R Offentlig ettersyn - Ås kommune Reguleringsplan for Solberg skole - Ås kommune Ås kommune Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Rapportering PES prosjektnr /O30 Prosjektetableringsstøtte - PES Forskningsavdelingen /Frode Paulsen Forskningsavdelingen /Gina Susanna Helgerud Clausen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 450

26 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Søknad forhåndsgodkjenning av emner Studentmappe - Institutt for naturforvaltning /Brage Bråten Monsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Oppsigelse Personalmappe offentlig Stachurska-Hagen, Teresa - MatInf Teresa Stachurska-Hagen Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Opprettelse av bruker på standard.no Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Avtale om tilgang til sikkerhetsstandarder Abonnementsavtale hos Standard Online om tilgang til sikkerhetsstandarder Standard Online AS IT-avdelingen /Geir Tutturen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

27 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Innspill fra studieavdelingen til Årsplan 2015 Innspill årsplan 2015 fra studieavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 I, 14/ Sangkoret Lærkens Tårnkonsert Julekonsert i Tårnbygget Sangkoret Lærken niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Tillatelse til å holde konsert i Tårnbygget Julekonsert i Tårnbygget Sangkoret Lærken niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 039 X, 14/ Saksliste ProdMed styremøte 19/11 ProdMed styremøter Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Rapport - frukthagen og planteskolen - ergonomi HMS - IPV Follo Bedriftshelsetjeneste Institutt for plantevitenskap /Berit Helene Ingebrigtsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt mellom Anne Sverdrup-Thygeson og NINA - vitenskapelig rådgiver Personalmappe offentlig - Sverdrup-Thygeson, Anne, INA NINA Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

28 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Informasjon om vedtak 2014/1692 Sammenhenger mellom grønne omgivelser rundt grunnskoler og selv-rapportert helse blant ungdom Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Innstilling Rekruttering utlysning tilsetting Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor eller universitetslektor i økonomistyring, regnskap, og/eller skatterett - Fast - HH Handelshøyskolen /Ragnar A. Øygard Offl 25 første ledd Handelshøyskolen /Ragnar A. Øygard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 14/ Arbeidsavtale TA Personalmappe offentlig Sunsri, Thida - Teknisk avdeling Adamstuen Thida Sunsri Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Pålegg om utleggstrekk i lønn - Personalmappe unntatt offentlighet - Namsfogden i Tromsø og Karlsøy Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Pålegg om trekk i lønn Personalmappe unntatt offentlighet - Lindorff Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Tildeling av oppdrag - Bruk av fjernmåling til kartlegging av fremmede bartrær Prosjekt - Fremmede bartrær: fjernmåling og metodikk - Anbudskonkurranse Miljødirektoratet Institutt for naturforvaltning /Hans Ole Ørka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452

29 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Oppsigelse av avtale - Kontrakt lokasjon Avtale mellom NMB og Stanley Security - Kontraktnr Stanley Security AS Teknisk avdeling /Kjetil Hald Oftebro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Legeerklæring vedrørende eksamen i BOT130, ZOOL100 og PHI100 Studentmappe - Institutt for plantevitenskap /Ingrid Færgestad Bugge Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om studiepermisjon Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Bekreftelse på eksamen i FHV330 Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Legeattest Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Anne Svinddal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe unntatt offentlighet - NAV Østensjø Personal- og organisasjonsavdelingen /Naomi Barria Krantz Dok. dato: Arkivdel: Personal

30 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Søknad om permisjon innvilges Studentmappe - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Janne Beate tåker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Legeerklæring - Fravær ved eksamen Studentmappe - Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Forslag til bedømmelseskomite Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Submission form Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Melding til arbeidstilsynet Arbeidsulykke ved SKP Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Senter for klimaregulert planteforskning /Jorun Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 14/ Bestilling av faglig bistand Faglig bistand og utførelse av revegetering i forbindelse med terrengingrep for steinbrudd Statkraft Energi Institutt for plantevitenskap /Mikal Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

31 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Avtale TA Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Gunnar Jonsson Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale TA Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Mats Hattevig Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Justin Brown Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Kjetil Ryen Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IPV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Rodmar Isaack Rivero Casique Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Marcos Sanchez Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

32 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Avtale HH Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Mesfin Tilahun Gelaye Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale Noragric Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Jon Geir Petursson Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Nevena Misljenovic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Djordje Grujcic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Jelena Pavlovic Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale HH Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Tewodros Aragie Kebede Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

33 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Nabovarsel - Lyngveien 16 A/B - Nybygg Nabovarsel til NMB 2015 Kajajordet Borettslag Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Nabovarsel - Lyngveien 12 A/B - Nybygg Nabovarsel til NMB 2015 Kajajordet Borettslag Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Åpen søknad - NMB - Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Mutasim Zeanalabdeen Algadi Personal- og organisasjonsavdelingen /Monica Blomli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument X, 15/ tlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Saksbehandlerliste Rekruttering utlysning tilsetting førsteamanuensis patofysiologi - fast - Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for biokjemi og fysiologi Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Offl 25 første ledd Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

34 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Innkommende spørsmål til NMB - Svar på henvendelse vedrørende navn og telefonnummer i NMB sin offentlige Oversendelse av henvendelse vedrørende bruk av yngre studenter til "frivillig" arbeid ved Veterinærutdanningen - klage på bruken av studenter som "frivillig" arbeidskraft Øyvind Roen Dokumenttjenesten /Christer Isberg Eng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 59, 15/ Tilrettelegging ved eksamen desember 2014 Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Takker nei til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Kristin Dypedokk Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Takker ja til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Mikael Bergius Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Avslag på søknad Rekruttering utlysning tilsetting PhD Food and Agricultural Development - 4-årig - Noragric Mark Akanko Achaw Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ Takker ja til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD International Relations - 4-årig - Noragric Paul Beaumont Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Anne Kiøsterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." 30.08.

31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab. 30.08. om godkjenning av opplæringsdel hd student - 007/169-11 994/011 01.09.011 31.08.011 D Ofl. 13, 1. ledd Ny sensur etter klage på karakter AL103 Klage på karakterfastsetting 011 - AL103 011/893-7 995/011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer