Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om studiepermisjon vår og høst 2014 Studentmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Margrete Finstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om studiepermisjon vår og høst 2015 Studentmappe - Institutt for matematiske realfag og teknologi /Margrete Finstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Søknad Fo-start 2014 Fo-start 2014 Forskningsavdelingen /Jens Kristian Rostad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 14/ Fo-start - Tilsagn om tilskudd Regionalt innovasjons program Akershus fylkeskommune Fo-start 2014 Akershus fylkeskommune Forskningsavdelingen /Jens Kristian Rostad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452, 14/ Fratredelsesvarsel Personalmappe offentlig - Innerå, Marie - SportFaMed Marie Innerå Journaldato: Tilg. kode: Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ronny Reite Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Eksamen i Dyrepleierlære og støttefag Eksamensoppgaver 2013/2014 Studieavdelingen /Cecilie Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 371 I, 14/ Avslag på uførepensjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Ågot Aakra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Bekreftelse på innvilget tilrettelegging ved prøver og eksamen - NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Statement from the evaluation committee Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Anne Sverdrup-Thygeson Institutt for naturforvaltning /Grethe Delbeck Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 14/ Oppfølgingsplan - sykmelding Personalmappe unntatt offentlighet - Nav Skanning Institutt for basalfag og akvamedisin /Bendt Rimer Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Framdriftsrapport Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Kari Margrete Thue Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

3 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Arbeidsavtale % - INA Personalmappe offentlig Eftestøl, Sindre - INA Sindre Eftestøl Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Bekreftelse og deltakelse til Dekanmøte 2014 på Svalbard Invitasjon til Dekanmøte 2014 niversitetssenteret på Svalbard Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 14/ tkast til beretning til Riksrevisjonen for Sem gjestegård AS - Sem gjestegård AS Det kongelige kunnskapsdepartement Offl 5 Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Referat eiermøte Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Økonomi- og eiendomsavdelingen /Terje Holsen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Rapportering knytta til NMBs eierinteresser i Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Riksrevisjonen Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00

4 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Protokoll generalforsamling Sem gjestegård AS Sem gjestegård AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 00, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Høringsuttalelse om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus Helse- og omsorgsdepartementet Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 N, 14/ Vedtak i fakultetsstyret om brukermedvirkning Styringsdokument for brukermedvirkning fra VetBio Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Ledelsesstab /Hans Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale timer - INA Personalmappe offentlig Thorsen, Neri Horntvedt - INA Neri Horntvedt Thorsen Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Innstilling fra sakkyndig komite Rekruttering utlysning tilsetting Postdoktor - midlertidig-basam, Seksjon for anatomi og patologi Institutt for basalfag og akvamedisin Offl 25 første ledd Institutt for basalfag og akvamedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Innstilling - 2. gangs utlysning Rekruttering utlysning tilsetting Postdoktor - midlertidig-basam, Seksjon for anatomi og patologi Institutt for basalfag og akvamedisin Offl 25 første ledd Institutt for basalfag og akvamedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Confirmation of projectfunds for Computer programme costs Doktorgradsmappe - NOR Data Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Josie Teurlings Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Besøk og omvisning ved nytt SHF - ønske om et møte Besøk og omvisning ved nytt Senter for husdyrforsøk Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon N, 14/ Søknad om aksept for avhendingsprosess Avhending og salgskontrakt for brukt jordbruksredskap og imek fra gammelt SHF anlegg Økonomi- og eiendomsavdelingen /Siri Margrethe Løksa Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Godkjenning og instruks - strategisk campusplan Strategisk campusplan Økonomi- og eiendomsavdelingen /Terje Holsen Økonomi- og eiendomsavdelingen /Terje Holsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 03

6 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Stillingsananyseskjema Rekruttering utlysning tilsetting Driftsleder VVS - fast - Teknisk avdeling VVS Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Håkan Vik Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 14/ Forslag til utlysningstekst Rekruttering utlysning tilsetting Driftsleder VVS - fast - Teknisk avdeling VVS Personal- og organisasjons-avdelingen /Anne Marie Bjørkeng Personal- og organisasjons-avdelingen /Ingeborg Hauge Høyland Personal- og organisasjons-avdelingen /Håkan Vik Personal- og organisasjons-avdelingen /Lisbeth Gunvor Andreassen Teknisk avdeling /Gunn Brox Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Approval of NOMA Annual and Final report NOMA - Institutional Report SI Norwegian Centre for International Cooperation in Education Studieavdelingen /Vilma Veronica Bischof Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/ Signert avtale - seksjonsleder Personalmappe offentlig Patil, Grete Grindal - ILP Grete Grindal Patil Økonomiavdelingen - Lønn /Kirsten Ranheim Berg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Arbeidsavtale % - NOR Personalmappe offentlig - Græger, Nina - NOR Nina Græger Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe offentlig - Sparre, Håkon - KA Håkon Sparre Økonomiavdelingen - Lønn /Johnny Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Climatic adaptations in Norwegian populations of beech (Fagus sylvatica) - Masteravhandlinger Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Ole-Jørgen Torp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Påleggstrekk - ber om at trekket stoppes Personalmappe unntatt offentlighet - Santander Consumer Bank AS Økonomiavdelingen - Lønn /Line Bøe Jeremiassen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ NMB - rapport om målbruk i offentlig tjeneste oppfølging Målbruk i offentlig tjeneste Språkrådet Kommunikasjonsavdelingen /Kai Einar Tilley Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 14/ SPK - Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe unntatt offentlighet - Statens pensjonskasse Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale Timelærer - HH Personalmappe offentlig Haug, Are - HH Are Haug Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Oppfølging vedtak LM Studentenes helse- og trivelsundersøkelse - SHoT Studieavdelingen /Bodil Norderval Studieavdelingen /Bodil Norderval Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert kontrakt NFR projekt - 242/E50 - tvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT) Norges forskningsråd Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Signert samarbeidsavtale med Norsvin NFR projekt - 242/E50 - tvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT) Norsvin Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Signert samarbeidsavtale med SL NFR projekt - 242/E50 - tvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT) Sveriges landbruksuniversitet Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical Chemistry/Nanotoxicology - midlertidig - IMV Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical Chemistry/Nanotoxicology - midlertidig - IMV Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Saksbehandlerliste Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Innstillingsprotokoll Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilsettingsbrev - tilbud om stilling Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Yevgeniya Tomkiv Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Takker ja til stillingen Rekruttering utlysning tilsetting PhD scholarship within Risk Communication/Radiological Protection- midlertidig - IMV Yevgeniya Tomkiv Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging NMB Studentmappe - Studieavdelingen /Elin Mosnesset-Timraz Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Komiteens vurdering av avhandlingen Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Erik Trømborg Journaldato: Tilg. kode: Institutt for naturforvaltning /Katrine Eldegard Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Sykemelding Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 14/ Svar på søknad om utsatt innlevering av masteroppgaven Studentmappe - Institutt for landskapsplanlegging /Jørn Kongsten Brevik Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Tildeling av grad Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Leiekontrakt tleie av Høgskoleveien 3C Gunhild Drabløs Teknisk avdeling /Randi Leidland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Offentlig søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical chemistry/radiochemistry - Characterization of particles - midlertidig - IMV Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ tvidet søkerliste Rekruttering utlysning tilsetting Post doctor fellowship: Analytical chemistry/radiochemistry - Characterization of particles - midlertidig - IMV Offl 25 første ledd Institutt for miljøvitenskap /Marit Kjølberg Haglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Endringer i veiledergruppen Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Vitnemål Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /Kari Elise Moxnes Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X Journalenhet: N, 14/ Langtidsbudsjett for enhetene for Årsplan enhetene for 2015 Institutt for basalfag og akvamedisin /Mona Aleksandersen Institutt for produksjonsdyrmedisin /Irma Caroline Oskam Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Per Einar Granum Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap /Are Halvor Aastveit Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap /Torstein Steine Institutt for plantevitenskap /Odd Arne Rognli Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Institutt for miljøvitenskap /Jan Vermaat Handelshøyskolen /Ragnar A. Øygard Institutt for landskapsplanlegging /Inger-Lise Saglie Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Senter for klimaregulert planteforskning /Stein Valsø Senter for etter- og videreutdanning /Vigdis Johansen niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Felles ressurssenter /Jan Reiling IT-avdelingen /Magnar Antonsen Teknisk avdeling /Kjersti Sørlie Rimer Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 14/ Årsplan for ILP Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Institutt for landskapsplanlegging /Valborg Lippestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan niversitetsbiblioteket Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring /Torgeir Pedersen niversitetsbiblioteket /Geir Arne Rosvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan Felles ressurssenter Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring /Torgeir Pedersen Felles ressurssenter /Jan Reiling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131

14 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Årsplan IT-avdelingen Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring IT-avdelingen /Magnar Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan SportFaMed Årsplan enhetene for 2015 Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan INA Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring Økonomiavdelingen - Styring /Torgeir Pedersen Institutt for naturforvaltning /Sjur Baardsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 N, 14/ Langtidsbudsjett Noragric Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen /Jan Eskil Aldal Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan ProdMed Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen /Torgeir Pedersen Økonomiavdelingen /Jan Eskil Aldal Økonomiavdelingen /Gunnstein Systad Institutt for produksjonsdyrmedisin /Malin Stoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan SEV Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring Senter for etter- og videreutdanning /Randi Setrom Brunborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131

15 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Årsplan Noragric Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan SHF Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan FôrTek Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring Senter for husdyrforsøk /Ingvar Selmer-Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan MatInf Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi /Gunhild Nyborg-Skagseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan Basam Årsplan enhetene for 2015 Institutt for basalfag og akvamedisin - Administrasjon /Bendt Rimer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Årsplan IMT Årsplan enhetene for 2015 Økonomiavdelingen - Styring /Jan Eskil Aldal Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131

16 I,, N, X Journalenhet: X, 14/ Årsplan IPV Årsplan enhetene for 2015 Institutt for plantevitenskap /Mikal Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 14/ Forenklet forespørsel - Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Geir Gullbekk AS Martin Rønning AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 034 I, 14/ Tilbud fra Geir Gullbekk AS Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Geir Gullbekk AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud fra Martin Rønning AS Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Martin Rønning AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Signert tildelingsbrev - Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Geir Gullbekk AS Martin Rønning AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 034, 14/ Kontrakt for anskaffelse av snøbrøyting - Dal forsøksgård - NMB Anskaffelse snøbrøyting Dal forsøksgård - NMB Martin Rønning AS Økonomiavdelingen - Innkjøp /Hans Jacob Gaare Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 034

17 I,, N, X Journalenhet:, 14/ Tilsettingsbrev - tilbud om et engasjement Rekruttering utlysning tilsetting konsulent - engasjement - TA Anja Velure Teknisk avdeling /Anne Syversen Høvde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Askim Entreprenør AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Bjerk-Lind Bygg AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Corigo AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Egil Norli AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Haandverkerne AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

18 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Karlsson og Svartedal ANS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Kreativ Tømrerservice AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Oslo Byggentreprenør AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Oslo Prosjektbygg AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt RSL Bygg AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Spar Eiendom AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

19 I,, N, X Journalenhet: I, 14/ Tilbud Rammeavtale - Kjøp av tømrertjenester, både tømrerarbeider generelt og rehabilitering av eldre bygninger spesielt Tømrermester E. Johansen AS Økonomiavdelingen /Sindre Riddervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Framdriftsrapport Doktorgradsmappe - Institutt for naturforvaltning /Kari Margrete Thue Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Forlengelse av prosjektperiode - Ny sluttdato Environmental and economical sustainability of organic dairy farms - ENVIRONMILK, NFR /I10 Bioforsk Økologisk Institutt for miljøvitenskap /Anne Elisabeth Munkeby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale HH Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Desta Brhanu Gebrehiwot Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Harald Setten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IMT Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Ole Løseth Elvetun Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale SKP Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Trine Eggen Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

20 I,, N, X Journalenhet: I, 15/ Avtale IPV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Hadush Tsehaye Beyene Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale IPV Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB Anne-Kari Holm Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Janne Elisabeth Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale INA Avtale mellom NMB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMB David Ato Quansah Offl 26 femte ledd Økonomiavdelingen - Lønn /Lena Vendelbo Fjellstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Åpen søknad - NMB - Veterinær - Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Personal- og organisasjonsavdelingen /Monica Blomli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Åpen søknad - NMB - Available academic position inquiry Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Monica Blomli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ ERASMS+ agreement proposition Erasmus + Program International nitrento Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 348

21 I,, N, X Journalenhet: N, 15/ Oversendelse av klage på karakter - JS201 Klage på karakterfastsetting JS Institutt for landskapsplanlegging /Annette Lindahl Raakil Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Oversendelse av klage på karakter - JS331 Klage på karakterfastsetting JS Institutt for landskapsplanlegging /Annette Lindahl Raakil Studieavdelingen /Mette Francke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Orientering rundt anonymt tips og oppfølging av dette Etikksak, utdanning - anonymt tips v. Noragric Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /Mari Sundli Tveit Offl 14 første ledd Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric /Poul Wisborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 15/ Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert kontrakt - Hesteforsk - Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll - H Prosjekt - Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll Norges forskningsråd Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452 I, 15/ Signert samarbeidsavtale med SL Prosjekt - Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll Sveriges landbruksuniversitet Institutt for sport- og familiedyrmedisin /Ann Margaret Grøndahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:...

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:... Årsmelding for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsmelding for... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Innkalling til årsmøte... 3 Åpning... 3 Dagsorden... 3 SAK 3 Årsberetning 2013 for... 4 Innledning... 4 Medlemstallet...

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer