Sameieformer i fast eiendom. Kristiansand, 16 september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameieformer i fast eiendom. Kristiansand, 16 september 2014"

Transkript

1 Sameieformer i fast eiendom Kristiansand, 16 september 2014

2 Ulike former for sameie Tingsrettslig sameie Selskaper Allmenninger Dødsbo Boligsameie Eierseksjoner Borettslag Landbrukseiendommer

3 Tingsrettslig sameie Tingsrettslig sameie A og B eier et hus eller leilighet sammen Gårdsbruk A og gårdsbruk B eier et utmarksområde sammen (realsameie/jordsameie) Bakgrunnslov er sameieloven (1965) En lovfesting av generelle formuerettslige prinsipper Sameieloven er deklaratorisk, jf 1 Også stilltiende forutsetninger Rt 1987 s (Butangen)» Forkjøpsrett etter 11 omfattet også eget hus på sameigrunn» særlig rettshøve hindret likevel bruk av forkjøpsrett

4 Allmenninger Bygdealmenninger 51 bygdealmenninger i Norge (6,8 mill. mål) Bygdealmenningsloven 1992 Statsalmenninger Statsalmenningsloven Fjelloven

5 Selskaper Selskaper AS aksjeloven 1997 ASA allmennaksjeloven 1997 ANS selskapsloven 1985 Et ANS er et bundet sameie I betydelig grad en juridisk person, selskapsl 2-1 Deltaker kan bare råde over nettoparten

6 Dødsbo Dødsbo Høyesterett Rt 1991 s. 1230: skiftesituasjoen er et særlig rettshøve. Det dreier seg her om et bundet sameie Arvelov og skiftelov

7 Boligsameier Ulike former for boligsameier i Norge Tingsrettslig sameie som tradisjonelt utgangspunkt For eksempel en gammel tomannsbolig (ikke seksjonert) Ekteskapsloven Boligsamvirke Borettslag burettslaglova 2003 Boligbyggelag bustadbyggjelagslova 2003 Eierseksjoner Eierseksjonsloven 1997 Landbrukseiendommer En blanding av bolig og næring

8 Litt historie Første boligsamvirke i Norge er OBOS (1929) Målet var å forbedre boforholdene i Oslo. Sparelaget var eier og medlemmene leiere Samarbeid med Oslo kommune (1935) Rimelige festetomter. ble innløst i 1985 Etter krigen blir en rekke nye borettslag etablert Omfattende finansieringsordninger gjennom husbanken Borettslagsloven 1960 Bygget i vesentlig grad på OBOS-modellen Burettslova 2003 Samordning med reglene om eierseksjoner Ca borettslagsboliger (2001)

9 Litt historie Ordning med prisregulering for borettslag Må sees i sammenheng med boligfinansieringen Statlig husbankfinansiering bør bli værende i boligen Flere unntak Bytte med annen bolig Boligbyggelaget sto for salg I praksis forhandlet ikke selger med kjøper; han ba boligbyggelaget om å overføre boligen til den i køen som hadde best forkjøpsrett, NOU 2000 s. 14. Mindre rom for betaling under bordet

10 Litt historie Ordningen med det vi i dag kaller eierseksjoner oppstår på 1960-tallet ved bygging av flerfamiliehus og blokker. Sameieandel med bruksrett til en leilighet Opprettelse av egne grunnboksblad for hver sameiepart Blir et populært boligsameie Ikke omfattet av prisregulering Betydelige gevinster ved å selge boligene som eierseksjoner Borettslag ønsker å bli eierseksjoner

11 Litt historie Prisforskjeller mellom eierboliger og borettslag Selv om begge var husbankfinansiert Politisk strid offentlig kontroll eller liberalisering? Boligformidlingsutvalgets forslag 1971 Offentlig forkjøpsrett og obligatorisk boligformidling for all omsetning av statsfinansierte boliger Hindre omgåelse av prisregulering ved salg av leiligheter fra frittstående borettslag Forbudsloven 1976 Midlertidig forbud mot etablering av eierseksjoner i bestående bygninger

12 Litt historie Høyrebølge og avvikling av prisregulering på 1980-tallet Urettmessige prisforskjeller Motvilje mot prisreguleringen Eierseksjonsloven vedtatt i 1983 I dag Ca boligseksjoner Ca borettslagleiligheter (litt usikker)

13 Eierseksjonsloven 1997 Eierseksjonsloven 1997 Et av formålene med loven var å hindre etablering av seksjonslignende sameier uten formell seksjonering Forbud mot å avtale at en sameier i bebygd eiendom skal ha enerett til bruk for mer enn 10 år til en bolig i eiendommen uten seksjonering, 2 første ledd Begrensninger i å avtale panterett i sameiepart i fast eiendom dersom sameieren har enerett til bolig i eiendommen uten seksjonering, jf 2 første ledd og 1

14 Pantsettelsesforbudet Pantsettelsesforbudet kan skape vanskeligheter for sameieforhold som var etablerte før eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar En sameiepart som ikke kan pantsettes er lite attraktiv Hvordan rydde opp i slike sameieforhold?

15 Seksjonering eller oppløsning? For å få pantsatt sameieparten må eiendommen enten seksjoneres eller oppløses Spørsmålet har særlig betydning for tomannsboliger. En viss praksis for at disse har greid seg godt uten seksjonering

16 Seksjonering Alle sameierne ønsker å seksjonere Dersom vilkårene ( 6) er oppfylt er det bare å seksjonere Vær klar over: Kostnader ved seksjonering» Oppmåling og evt. oppgradering Kjøperett for leier

17 Flertallsvedtak Flertallsvedtak godtas i noen situasjoner: Sameier der sameierne stort sett disponerer bruksenhetene som en varig ordning og sameiet har innsalg av annet enn boliger. Unntak dersom for eksempel sameierne sammen driver et forretningssenter med utleie av alle lokaler For boligsameie må sameiebrøkene være noenlunde like Stemmereglene i eierseksjonsloven ( 37) avviker fra sameieloven ( 7)

18 Oppløsning Dersom vilkårene for flertallsvedtak ikke er oppfylt eller bare et mindretall vil seksjonere er eneste mulighet oppløsning av sameiet Når kan sameiet oppløses etter sameieloven 15? Deling er ikke noe alternativ her Oppløsning må skje ved salg av hele eiendommen Sameierne har forkjøpsrett Retten til oppløsning viker for avtale og særlig rettshøve, jf sameieloven 1 annet ledd

19 Hensyn mot oppløsning Dersom det å disponere bruksenheter i sameiet er et viktig formål med sameie taler det mot oppløsningsrett Oppløsning kan føre til at sameierne må flytte fra boligen eller lokale, og det kan virke hardt både økonomisk og på annen måte Det at sameierne kan selge forsvarer en avskjæring av retten til oppløsning

20 Hensyn for oppløsning oppløsning er et rettsprinsipp i seg sjølv og ein noko nær naudsyneleg rettsregel for sameige Sivillovbokutvalget (rådsegn 4 s. 20) Det at en sameier kan selge er et argument for å godta at oppløsningsretten kan avskjæres Men når sameieren ikke kan pantsette sameieandelen blir det mye vanskeligere å selge Taler for å godta oppløsning også i tilfelle hvor enn ellers ikke ville gjort det

21 Skille mellom sameier Av og til kan det være vanskelig å skille mellom ulike typer av sameier For eksempel: ANS og tingsrettlig sameie Omfanget av sameiets forpliktelser utad Heftelsesformen utad Den enkelte sameiers adgang til å forplikte de øvrige Ikke skiftet dødsbo Rt 1950 s. 285 og Rt 1963 s. 102 Ca 20 og 11 år etter arvefallet var det fortsatt et dødsbo Rt 1996 s. 325 Overgang til tingsrettslig sameie

22 Hvordan oppstår sameie? Avtale Arv og gave Ekteskap og samboerforhold Ekteskapsloven 31 Realsameie/jordsameie Ufullstendige bruksdelinger Flergårdsameier (Store sameiestrekninger) Uklare stiftelsesgrunnlag Langvarig alders tids bruk

23 Står vi ovenfor et sameie? Kan by på problemer å avgjøre om en ting er eid sammen Er innsats/betaling vederlag for bruksrett eller eiendomsrett LA en konkret vurdering Fullstendig eller ufullstendig utskifting av utmark Ekteskap og samboforhold Ekteskapsloven 31

24 Kilder Thor og Aage Thor Falkanger, Tingsrett NOU 2000:17 Ot.prp. nr 30 ( ) Ot. prp. nr. 33 ( ) Eierseksjonsloven, kommentarutgave, Hagen, Lilleholt, Wyller Borettslovekommentaren, Lilleholt, Wyller, Aagnæs Jardar Sørvoll, Regionale trender, Fra regulering til marked Nielsen og Bjaaland, Eiendomsprosjekter Kåre Lilleholt, seksjonering eller oppløsning av sameier Kart og plan 2005 s 26

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Kommunal geomatikkonferanse 8. og 9 desember 2014 Enhetsleder kart og oppmåling, Berit Danielsen, Røyken kommune 2 Bakgrunn for revisjon Kommunaldepartementet

Detaljer

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK 2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av det nittende århundre da de første prosjekter med boligbygging på kooperativ basis ble

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s.

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s. INNHOLD: 1. Eiendomsrettsbegrepet s. 2 2. Fast eiendoms grenser s. 4 3. Sameie s. 6 4. Servitutter s. 10 5. Naborett s.13 6. Hevd og alders tids bruk s. 17 7. Konkurrerende rettigheter, ekstinkjson og

Detaljer

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM 1. MANUDUKSJONENES FORMÅL Eksamensforberedelse Gjennomgang av utvalgte temaer: Servituttloven Hevdsloven Naboloven Sameieloven Manuduksjonene

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%. Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ

Detaljer

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12.

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12. Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet Establishment of the 3D Parcel as a Cadastre Parcel Even Skaarseth Enger Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SAMEIET BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE Organisasjonsnummer: 971 515 937 Vedtektene er sist vedtatt på sameiermøte 24.04.2014 og erstatter tidligere vedtekter. Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund N E F orges iendomsmegler orbund Ulike Boliger for salg benevnes ofte som andelsleilighet, borettslagsleilighet, selveierbolig, obligasjonsleilighet, aksjeleilighet, eierseksjon m.m. Uttrykkene gjenspeiler

Detaljer

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12.

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12. Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Oslo, 12. desember 2014 Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Et av utvalgets

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Fra regulering til marked: En reaktiv prosess

Fra regulering til marked: En reaktiv prosess A R T I K L E R Jardar Sørvoll Regionale trender 1 2010 Arbeiderpartiet og reguleringen av boligomsetningen 1970-1989. Fra regulering til marked: En reaktiv prosess Fra 1970 til 1989 skjedde det et glidende

Detaljer

1 Sakens bakgrunn V2004-6

1 Sakens bakgrunn V2004-6 Bodø Boligbyggelag Postboks 214 8001 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2003/465 MA1-M2 JOAA 545.5 Saksbeh.: Dato: 26. februar 2004 Bodø Boligbyggelag - konkurranseloven 3-10 - inngrep mot innkreving av gebyr

Detaljer