EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype"

Transkript

1 Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN EIERSEKSJONER ELLER ANLEGGSEIENDOM? 1. Anleggseiendom som sekundær matrikkelenhetstype 1.1 Matrikkelloven 11 matrikkelforskriften 29 (2) - Se lovtekst, forskrift, MDs veileder til forskrift. - Matrikkelloven 11 (4) knytter tjenligheten av anleggseiendom kun opp mot eierseksjonssameie, etter sin ordlyd. - Matrikkelforskriften 29 (2) knytter tjenligheten opp mot sameie, etter sin ordlyd. - MDs veileder til matr.forskriften 29 (2) knytter tjenligheten opp mot eierseksjon og grunneiendom. - Ot. prp. nr 70 ( ) s 105: Anleggseiendom er en subsidiær løsning i forhold til å opprette grunneiendom eller eierseksjon. 1.2 Anleggseiendom contra grunneiendom - Kriteriet for valget er primært av geometrisk art. Jf matrikkelloven 11 (2). - Ot. prp. nr 70 ( ) s 105: Grunneiendommen som anleggseiendommen strekker seg under / over, må være intakt i den forstand at den fortsatt kan utnyttes til et selvstendig formål. 1.3 Anleggseiendom contra eierseksjon - Kriteriet for valget er av mer skjønnsmessig art. - Hvilken organisering er mest tjenlig? - Konstruksjonsmessige, rettslige og praktiske hensyn. 1.4 NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven - Matrikkelloven 11 (2) foreslås opphevet. Svært vanskelige 1

2 vurderingskriterier for kommunen. - Utvalget foreslår at anleggseiendom fortsatt skal kunne etableres ved IG, selv om nye seksjoner skal kunne etableres allerede ved rammetillatelse. 1.5 Dokumentavgift - Ikke dok.avgift ved etablering av anleggseiendom, uavhengig av om eiendommen fradeles eller okkuperes. - Fradeling: Anleggseiendommen får samme hjemmelshaver (og heftelser) som avgivende eiendom. Dersom anleggseiendom skal overføres til en annen enn hjemmelshaveren til avgivende eiendom, blir det dok.avgift. - Okkupasjon: Grunnbokhjemmel kan ordnes etter tgll 38 c. Ingen hjemmelsovergang fra noen; derfor ikke dok.avgift. Legalitetsprinsippet. 2. Oppmålingsplikt for utearealer i eierseksjonssameie 2.1 Matrikkelloven 12 matrikkelforskriften 30 - De vanlige regler gjelder også ved eierseksjonssameier. - Eksklusiv bruk. - Spesifikt areal. - Utover 10 år. 2.2 Tilleggsdel - Oppmålingsplikt for enhver tilleggsdel G (uteareal). - Matrikkelloven 6 (1) a: Krav om oppmålingsforretning for etablering / endring av tilleggsdel G. - Esl 7 (2): Rekvisisjon av oppmålingsforretning for tilleggsdel G skal følge seksjoneringsbegjæring. - Noe uklart hva som kan være tilleggsdel G eller B. - LB Bruksrett til takterrasse To viktige prinsipper står mot hverandre. - NOU 2014: 6, s 53. Uttalelse / påminnelse: Oppmålt grense er ikke avgjørende for hvor den reelle grense går. Bevis. - NOU 2014: 6. Liberalisering av oppmålingskravet. 2

3 2.3 Midlertidig eksklusiv utendørs bruksrett på fellesareal, i ht sameiets vedtekter - Esl 19 (5). Utendørs + innendørs fellesarealer. - Bruksretten kan være i favør av én eller flere sameiere. Hensynet bak oppmålingsplikten tilsier at oppmåling må skje også der bruksretten er eksklusiv for en gruppe. - Fullverdig rettsvern for slik sameievedtekt oppnås ved registrering av vedtekten i Foretaksregisteret. Jf esl Publikum har krav på å få tinglyst i grunnboken slik vedtektsbestemmelse, selv om fullverdig rettsvern kan oppnås også på annen måte. LB Nordisk Eiendom II AS - Hvorfor kan det likevel være aktuelt å tinglyse i grunnboken? - NOU 2014: 6, Uttalelse s 106: Bruksretten er midlertidig dersom eneretten kan sies opp, eller hvis den bare gjelder for en bestemt tid. - Ofte behov for varige og eksklusive bruksrettsordninger der det er næringsinteresser i et eierseksjonssameie. NOU 2014: 6 om innføring av varig eksklusiv bruksrett. 2.4 Eksklusiv utendørs bruksrett for rettighetshaver utenfor sameiet - Krav til oppmåling, etter vanlige kriterier. - Arealet befinner seg på fellesarealer: Tinglyses på samtlige seksjoner. Styret er legitimert til å underskrive dokument. Tgll 13 (6), jf esl 43 (1) - Arealet befinner på en seksjons tilleggsdel: Tinglyses kun på den aktuelle seksjon. 2.5 Et hjertesukk - Krav til oppmåling vil ofte faktisk hindre tinglysing. Publikum finner andre måter å innrette seg på. 2.6 En påminnelse - En seksjon forblir som matrikkelenhet den samme ved helt/ delvis bytte av formål (G / B) til etablert tilleggsdel. - En seksjonseier med tilleggsdel står neppe fritt til å endre bruken av tilleggsdel. Arealet eies / festes sammen av 3

4 samtlige sameiere. Å endre formålet til en tilleggsdel, er neppe noe kommunen og Kartverket skal kontrollere mht samtykke fra styret, med mindre endringen krever en kommunal tillatelse, annen enn seksjoneringstillatelse. 3. Seksjonering over flere matrikkelenheter 3.1 Hovedregelen - Kun seksjonering over én matrikkelenhet. Esl 6 (3) og 8 (4) omtaler kun grunneiendom og anleggseiendom. - Hvilke matrikkelenheter skal kunne seksjoneres? - Matrikkelforskriften 7 (3) Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligger på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom, eller festegrunn. 3.2 Unntak - Det kan i visse tilfeller tillates at en seksjonering skjer over flere matrikkelenheter. - Snever unntaksbestemmelse. - Forhåndssamtykke fra Kartverket. Skal mye til for å få slikt samtykke. - NOU 2014: 6 Unntaket foreslås opphevet. 4. Sammenslåing og deling av seksjoner 4.1 Sammenslåing - Reguleres av bestemmelsene om reseksjonering, ikke av matrikkellovens regler om sammenslåing. Jf matr.forskriften 43 (9) - Kartverket: Ikke krav til felles hjemmelshaver for å kunne slå sammen seksjoner. Begrunnelse. - Uklare prioritets- og panterettslige forhold kan hindre slik 4

5 reseksjonering. 4.2 Deling - Hjemmelsforhold og heftelser overføres i sin helhet til også nyopprettet seksjon. 3.3 Sammenslåing av eierseksjonssameier - Matr.forskriften 43 (4) 5

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven. GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven GeoForumSogn og Fjordane HotelAlexandra, Loen 24.03.2015 Registerfører Hugo Torgersen Mandat overordnede hensyn Hindre interne konflikter i sameiet. Velfungerende

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Kommunal geomatikkonferanse 8. og 9 desember 2014 Enhetsleder kart og oppmåling, Berit Danielsen, Røyken kommune 2 Bakgrunn for revisjon Kommunaldepartementet

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune Steinar Vaadal, Tromsø kommune Disposisjon Litt om Tromsø kommune Grensejustering kontra fradeling av tilleggsparsell Anleggseiendom Arealoverføring

Detaljer

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier?

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Matrikkelforum Sør-Trøndelag Trondheim, 3. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Tyin Foto:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12.

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12. Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet Establishment of the 3D Parcel as a Cadastre Parcel Even Skaarseth Enger Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

Ord og Utrykk. I forbindelse med eiendom og tinglysning.

Ord og Utrykk. I forbindelse med eiendom og tinglysning. Ord og Utrykk I forbindelse med eiendom og tinglysning. 0 I 1. utgave Innsamlet fra wikipedia og Statens kartverk. Forord Dette heftet er ment som et lite oppslagsverk i forbindelse med gamle ord og utrykk

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor

RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG Frode Aleksander Borge Høgskolelektor Oversikt over forelesningens tema 1. RETTIGHETER I FAST EIENDOM - Særlig i forhold til landmålerens oppgaver 2. SERVITUTTER

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 2.8 Oppdatert dato: 2012.11.23 Forfatter: Godkjenner: Sti og filnavn: Matrikkelavdelingen //matrikkel/matrikkeldok/trunk/støttemateriell/føringsinstruks

Detaljer