Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter"

Transkript

1 Allegro Finans Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten

2 Informasjon om vår rapportering Allegro Finans ASA legger spesiell vekt på å kunne tilby best mulig rapportering for våre kunder. Ukentlig eller månedlig vil du motta vårt syn vedrørende din investering. Rapportene inneholder både enkle og detaljerte opplysninger om porteføljen og dens avkastning. På den måten håper vi å kunne tilfredsstille både kunder med behov for en detaljert fremstilling, samt de som ønsker en oversiktlig og enklere fremstilling av verdiutviklingen i porteføljen. Månedsrapporten Hver måned sender vi ut en månedsrapport med oversikt over din egen porteføljes verdiutvikling. I tillegg vil du motta en markedsrapport som beskriver Allegro Finans ASA sitt syn på finansmarkedene, og en beskrivelse av de sektorer og selskaper som utgjør våre modellporteføljer. Månedsrapporten er tilgjengelig både pr. post og e-post, og vil bli sendt ut ca. den 15. hver måned. Videre i dette heftet vil du finne detaljerte forklaringer på innholdet i månedsrapporten. Ukerapporten Skulle du ønske en hyppigere rapportering og samtidig disponerer egen e-post adresse, vil du kunne motta våre ukerapporter. Ukerapporten innholder en markedsrapport samt verdiutviklingen i din portefølje. Ukerapporten sendes ut hver mandag ettermiddag. Rapportene er lagt ved i pdf-format. Det betyr at du må ha Acrobat Reader installert på din PC. Acrobat Reader er gratis programvare som enkelt kan lastes ned fra internett. Link til nedlastningssted: readstep2.html Dersom du trenger hjelp ved installering, vennligst kontakt oss. 1 Ukerapporter er kun tilgjengelig pr e-post.

3 Årsoppgave Personkunder vil få tilsendt en komplett årsoppgave som tilfredsstiller rapporteringsplikten i forhold til ligningsmyndighetene. Rapporten blir sendt pr. post og vil være deg i hende i god tid før innleveringsfristen for selvangivelsen. Årsoppgaven er klargjort for signatur, og det vil for deg kun være nødvendig å signere og legge den ved selvangivelsen. Videre i dette heftet følger detaljerte forklaringer til de ulike rapportene du vil motta som kunde hos oss. Vi ønsker deg nok en gang velkommen som kunde i Allegro Finans ASA! Med vennlig hilsen Fridthjov Brun Adm. Dir. Allegro Finans ASA

4 Kina: BNP vekst kvartalsvis Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBXLT). Referanseindeks Grunnfondsporteføljen (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Global er Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK. Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige produkter i avkastningsmålingen. Referanseindeksen til Allegro Balansert er 50% Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK og 50% ST1X. Ukerapport kun tilgjengelig pr e-post Avkastning siden oppstart viser hvordan utviklingen på din portefølje har vært fra du første gang investerte i Allegro til i dag. Varigheten på denne perioden er uttrykt i form av år. I dette eksempelet viser tallet 2,49 at gjeldende periode er 2 år og 179 dager (0,49*365=179). Avkastningen er beregnet i samsvar med den internasjonale standarden AIMR, og blir justert for nye innskudd/innløsninger i porteføljen. Prosenten viser veksten av ditt netto beløp til forvaltning, d.v.s. at det er tatt hensyn til honorarer i beregningen. Pengevektet avkastning hittil i år viser bl.a. realiserte og urealiserte gevinster/ tap. Urealiserte gevinster/tap henviser til svingninger i markedsverdien i portefølje, og vil bli en realisert gevinst/tap først når verdipapirene blir realisert (solgt). I tillegg er betalte honorar til Allegro Finans oppgitt. Beholdningsoversikt Selskap/verdipapir Navn på verdipapir/aksjer som inngår i din portefølje på angitt dato. Vi vil også til enhver tid beholde en mindre del av porteføljen kontant, dette beløpet vises under Kontanter. Beholdning Antall aksjer ved angitt dato Kjøpskurs Hva nåværende aksjer ble kjøpt for. Dersom aksjene er kjøpt i flere omganger, vises en kurs beregnet ved regnskapsstandarden FIFO (First In, First Out). Kjøpsverdi Beholdningsverdi * kjøpskurs Markedskurs/Markedsverdi Verdipapirets sluttkurs på børs ved ved rapportens dato. Summen gir dagens verdi på porteføljen og viser hva du ca. kunne forventet å få hvis du solgte aksjene på aktuell dato. Etter en svak ZEW -indeks fra Tyskland forrige uke vil denne ukes PMI-indeks bli viet en del oppmerksomhet. PMI-indeksen uttrykker europeiske innkjøpssjefers synspunkter til både nåsituasjonen og forventninger til fremtidig utvikling, og samvarierer ledende med den økonomiske utviklingen i regionen. Tallene kommer tirsdag. Torsdag kommer også Ifoindeksen for Tyskland i juli. Ifo-indeksen er en klimaindeks for tysk næringsliv hvor en gjennom spørreundersøkelser søker å avdekke selskapenes volumvekst, lave tap og et solid bidrag opplevelse fra andre av nåsituasjonen Nettopp som og følge de av samme uroen i valutamarkedet var På den andre siden opplever vi nå en rekordsterk inntekter. Grunnfondsbevisbankene er bedriftenes ikke direkte syn på fremtiden. det knyttet Etter en en del svak spenning ZEW -til den amerikanske krone. Kombinasjonen av fallende dollar og fortsatt sammenlignbare hva gjelder inntektsstrøm, indeks er og det ikke utelukkende sentralbanksjefens at det kan halvårlige spores tale til kongressen forventninger om renteøkninger fra Norges Bank bærer preg av å være svakheter mindre også i Ifo-indeksen. onsdag forrige uke. Sentralbanksjefen konstaterte sin side er noen av årsakene. I tillegg er Norsk forretningsbankorientert enn sine svenske ikke uventet at sentralbankens hovedfokus fortsatt økonomi meget sterk, og en skal ikke utelukke at konkurrenter. Samtidig ser det ut til at perioden var rettet mot utviklingen i inflasjonen, men at en deler av konestyrkelsen er likviditetsdrevet i form med lave tap strekker seg ut i tid. Vi har i likhet ikke kunne utelukke at et svakt boligmarked kunne av at internasjonale investorer ser på Norge som en med andre markedsaktører forventet at 2007 skulle få negative konsekvenser for den generelle veksten trygg havn i tider hvor internasjonale rente- og være starten på en tilnærming til normalnivåer for i økonomien. Sentralbanksjefen uttalte for øvrig en valutamarkeder preges av uro. tap på utlån, men skal vi trekke slutninger fra forventning om moderat økonomisk vekst det nevnte banktall ser det ut til at Vi har over en periode sett gode tall fra eurosonen. perioden med lave resterende av året for så å tilta inn i tap strekker seg lengre ut i tid. Således taler dette En rekordsterk euro kan imidlertid skape for gode tall fra grunnfondsbevisbankene enda noen Tirsdagens inflasjonstall fra USA viste en utfordringer for regionen fremover. Vi har over kvartaler. kjerneinflasjon på 0,2 % i juni. Prisveksten var det flere år sett en økning i eksporten fra Europa. Dette har igjen vært pådriveren for både investeringer Ukerapport, og uke 29 laveste nivået vi har sett på fem måneder, og var i Vi valgte å ikke gjennomføre endringer i trå med nivået markedet hadde forventet. Slik sett nedgangen i arbeidsledigheten. Fra land som Italia porteføljen forrige uke. Forvaltningsprodukt: rundt Allegro Indeks videre Allegro svekkelse i amerikanske Indeks Allegro dollar. Indeks Allegro Indeks 1,40 kan være hemmende for landets eksport. Siste uke bidro ikke Siden tallene månedsskiftet til ytterligere argumentasjoner Siden årsskiftet for Siden oppstart har vi tidligere registrert at et euro/dollar-nivå Allegro Norge -0.2 % 0.2 % 1.4 % 2.4 % 18.0 % 18.2 % % % Tirsdag kom den tyske Zew-indeksen for juli. Allegro Vekst 1.5 % 0.2 % Fra Kina 0.9 % fikk vi 2.4 nok % en 8.7 gang % bekreftet 18.2 % at % % Indeksverdien fremkommer i form av en Allegro GFB 2.8 % 2.7 % veksttakten 3.9 % fortsetter 3.7 % i uforminsket -1.8 % styrke % En % % spørreundersøkelse blant 350 investorer og analytikere hvor en uttaler seg om utsiktene Allegro for tysk Global -0.6 % -1.1 årsvekst % 0.7 i BNP % på -0.5 hele % 11,9 % 9.1 i andre % kvartal 1.5 % kan % 42.9 % økonomi de neste seks månedene. Indeksen Allegro regnes Balansert 0.9 % -0.5 tyde % på 1.2 at % kinesiske -0.1 myndigheter % 8.8 % fortsatt 1.9 ikke % har 17.8 % 7.7 % lyktes i å temme den voldsomme veksttakten. som en ledende indikator Vi gjorde ingen for utviklingen forandringer i porteføljene i løpet Tallenes tale er klar. Kina hadde i andre kvartal eurosonen, og følges av derfor foregående nøye av uke. flere aktører. den høyeste veksten i BNP vi har sett på 12 år. Til Indeksverdien falt til 10,4 i juli fra 20,3 måneden tross for at kinesiske myndigheter siden juli 2005 før, og tyder således Hovedpunkter på at økonomien siste kan uke: møte har tillat sin egen valuta, yuan, relativt å styrke seg utfordringer i tiden fremover. 9,5 % mot dollaren uttrykker flere aktører at det må Forrige uke startet ikke uventet med fortsatt fokus iverksettes ytterligere tiltak. Sist på banen er på stadig svakere dollar og sterk euro. Det er Stabilitet i rente- og valutamarkedene demokratenes presidentkandidater Hillary Clinton Hovedpunkter denne frykten uke: for effekten av uroen i det amerikanske og Barack Obama Både som Funcom sammen og går Orkla ut hadde og en fin utvikling subprimelån-markedet som fortsatt tiltrekker seg Markedet var også forrige uke preget oppfordrer av uroen i til at gjennom amerikanske uken, men myndigheter de største bidragene har vi fått I USA vil fokuset mest fortsatt fokus. være I løpet på av eventuelle uken har vi sett at dollaren rente og valutamarkedene. Til tross for iverksetter rekordlave handelspolitiske fra DnB NOR tiltak. og Telenor. Kinesiske Telenor rapporterer tall effekter av et svakt har boligmarked. nådd sitt svakeste Onsdag nivå mot og euroen noen sinne, nivåer på amerikanske dollar ser det ut myndigheter til at uroen i har på tirsdag, sin side og det gjennomført forventes en trerapport som skal vise torsdag kommer tall for og salg det svakeste av eksisterende mot pund og nye på 26 år. I forhold til de internasjonale rente- og valutamarkedene rentehevninger har så langt solid i vekst år i i tillegg selskapets til ulike vekstmarked. Spenningen boliger. Markedet norske forventer kroner at prisutviklingen er det 15 år siden vi har sett stabilisert seg noe etter offentliggjøring restriksjoner av sentrale i tilknytning knytter seg til mer bankenes til bidraget i form av fortsatt vil være negativ. tilsvarende Samtidig svak forventes dollar. Spørsmålet det blir nå om dette makrotall både fra USA og eurosonen. utlånsvirksomhet. Den Til gjennomsnittelig tross for at den inntekt siste av pr. bruker, samt både at antall enheter er nok for eller salg om vil vil øke se en og fortsatt dollarsvekkelse i amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke nevnte tre sin renteøkninger marginutviklingen kom etter presentasjonen i det norske markedet. DnB omsetningshastigheten perioden viser fallende fremover. tendenser. Det har kommet gode tale til den amerikanske kongressen var av viet BNP-tallene stor er NOR markedet ga også usikker et solid på bidrag omtil porteføljen forrige Fredagens reviderte BNP-tall sentimentindikatorer fra USA forventes fra det amerikanske å markedet oppmerksomhet. Talen i seg selv inneholdt myndighetene lite nytt, klarer å uke begrense med en veksten. oppgang Baksiden på nærmere 5 %. Tallene fra gi bekreftelsen på at den veksttakten siste perioden. var meget Forrige god fredag i kom det sterkere og det er lite sannsynlig at sentralbanken av planlegger medaljen for høy flere vekst av de er store høy svenske inflasjon. bankene kom forrige uke. andre kvartal sammenlignet enn ventet med forbrukertillit en noe svak fra Michigan, som igjen å gjennomføre store endringer i sin pengepolitiske Inflasjonen i Kina viste Felles en årsvekst for i dem juni på alle 4,4 %, var resultater over veksttakt i første kvartal. ble fulgt Videre opp forventes av meget det gode ikke tall fra New York Fed kurs. og det er spesielt matvareprisene forventningene, som og stiger DnB mest. NORs kursoppgang kan i uventet at investeringer Emire eks. bolig State-indeks har akselerert mandag. inn Sistnevnte indeks En skal ikke utelukke hovedsak at kinesisk forklares prisvekst i form kan slå av relativ prising mot i andre kvartal, mens måler boliginvesteringene aktiviteten i industrisektoren fortsatt i staten New Foreløpig er det er lite som tyder på ut at i uroen økte i priser også sine på skandinaviske importerte konkurrenter. varer her viser en negativ utvikling. York, og med sitt høyeste nivå på over ett år, og tilknytning til det amerikanske hjemme. subprimelån- I så fall vil vi kunne oppleve tiltagende taler det godt for videre positiv utvikling i den markedet smitter over på andre deler av inflasjon økonomien. slik at Norges Det ble Bank ikke fortsatt gjennomført vil ha endringer i porteføljen Dronningensgt. 7, 7467 totale Trondheim ISM-indeksen. - Telefon: Gode tillitsindikatorer Telefaks: fra Dette faktum vil også være 73 et 87 viktig argumentasjon bidrag - Org. nummer: til å for 980 relativt forrige hyppige uke slik renteøkninger at porteføljen i består fortsatt av DnB både industri- og forbrukssektoren bør kunne få skape stabilitet i det makroøkonomiske tiden bildet fremover. i NOR, Awilco Offshore, Statoil, Wavefield, dollaren til å stabilisere seg i det korte bildet. tiden som kommer. Det er derfor knyttet en del Funcom, Orkla, Telenor og Hennes & Mauritz Videre utvikling vil avhenge av om uroen i spenning til boligmarkedsstatistikken fra USA som tilknytting til markedet for subprimelån smitter over kommer senere denne uken. på andre deler av økonomien. Så langt har vi sett få signaler som kan tyde på dette, og vi forventer derfor at dollaren i første omgang etablerer seg i områder rundt dagens nivåer. Prosent Allegro Grunnfondsbevis steg 2,8 % forrige uke Allegro Norge falt 0,2 % forrige uke mot en mot en oppgang i grunnfondsbevisindeksen på 2,7 oppgang i indeksen på 0,2 %. %. Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Det ble ikke gjennomført endringer i porteføljen Markedet for grunnfondsbevisene hadde en fin forrige uke. utvikling forrige uke, og vi hadde en solid oppgang på 2,8 % på porteføljen. Etter en rekke gode tall fra de store svenske bankene ser det ut til at markedet har oppdaget at den relative prisingen mellom disse og de største grunnfondsbevisbankene har vært alt for stor. Vi har også sett at DnB NOR har løftet seg med om lag 5 % etter resultatfremleggelsen til Allegro Vekst hadde en fin utvikling forrige uke Handelsbanken, Norda og Enskildabanken. med en oppgang på 1,5 % mot en oppgang i Fellestrekkene fra de nordiske bankene er høy indeksen på marginale 0,2 %. Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Urealisert gevinst/tap Gevinst eller tap på aktuelt verdipapir. Denne gevinsten er urealisert, og vil forandre seg i tråd med markedsverdien på verdipapiret. Rapporten sendes ut hver uke og hver måned.

5 . Ola Nordmann Allegro Vekst July 20, 2007 AVKASTNING SIDEN OPPSTART Avkastning i prosent: Avkastning for antall år: 3.25 PENGEVEKTET AVKASTNING HITTIL I ÅR Realiserte gevinster/tap i perioden 29,479 Urealiserte gevinster/tap i perioden 7,170 Mottatte/betalte renter 0 Mottatt utbytte 2,155 Avkastning i kroner 38,804 Avkastning i % 7.80 Betalte honorarer -7,226 BEHOLDNINGSOVERSIKT Kjøps- Kjøps- Markeds- Markeds- % av Urealisert % Selskap/verdipapir Beholdning kurs verdi kurs verdi total gevinst/tap gev/tap Aksjer Clothes Retailing Hennes & Mauritz B , , , Consumer Staples Orkla ASA , , Energy Awilco Offshore , , , Statoil , , , Wavefield Inseis 1, , , , Sum Energy 194, , , Financials DnB NOR , , , Information Technology Funcom 1, , , , Telecom Telenor , , , Sum Aksjer 502, , , Kontanter Kontanter Handlekonto NIBOR -0,15% 23,567 24, Sum Kontanter 23,567 24, SUM PORTEFØLJE 525, , , D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Eksempel på rapport

6 Månedsrapportmars 2007 Side4 av Food AllegroFinansASA - D 6 Månedsrapportmars 2007 Side3 av 4 EMU, Ind.ordre Månedsrapportmars 2007 Side2 av 4 nd.ordre Månedsrapportmars 2007 Side1 av 4 AllegroFinansASA -Dronningensgt.7, 7467Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Månedsrapport tilgjengelig både som post og e-post Se forklaring ukerapport. målingen for februar viste en vekst på 2,7 %. I tillegg viser Bank selv forventet en inflasjon på 1,1%. I ettertid har tallene at inflasjonen på mat ligger nærmere 6 %. Sentralbanksjef, Svein Gjedrem, uttalt at månedssvingningen kan være store, og at sentralbanken Kina - Inflasjonskomponenter derfor ik e. 7 Det syne er er på til overrask selvsagt arbeidsmarkedet, men også boligmarkedet har som har dratt i gang veksten også denne gangen. vært en god kilde til likviditet. Det kan virke som om Årsveksten i industriordrene, både i Tyskland og EMU svekkelsen i boligmarkedet de siste kvartalene har blitt totalt sett har ligget i området 8-10 % det siste året. De siste o veid av et veldi sterkt arbeidsmarked, o store månedene har vi o så sett at årsveksten i begynner å komme me opp att or es å er Aktivafordeling Denne rapporten kan betraktes som en oppsummeringsrapport. vok med i de sign troli arbe tillit frem Eur eksp Månedsrapport - mars 2007 Under overskrift Aktivafordeling gis en oversikt over markedsverdien ved angitt dato. Samme beløp finnes i rapport Porteføljeoversikt Under overskriften Porteføljens verdiutvikling vises hva og hvor mye som har påvirket nåværende saldo på porteføljen. Til informasjon: Renter akkumuleres gjennom året og bokføres Under overskriften Tidsvektet avkastning vil det fremkomme hvordan din portefølje har utviklet seg. For sammenligning har vi valgt den mest relevante indeksen som referanse, se neste avsnitt for detaljer. Referanseindekser: Allegro GFB: GFBX (Grunnfondsindeks på Oslo Børs) Allegro Norge: OSEBX (Oslo Børs Benchmark index) Allegro Vekst: OSEBX Allegro Global : WRLD (Morgan Stanley World Index) Rapporten viser en oversikt over kjøp og salg av verdipapirer i forrige måned. Allegro Obligasjon: ST4X (Statsobligasjonsindex 3 år) Allegro Pengemarked: ST1X (Statssertifikatindex 3 mnd) Allegro Balansert: 50% WRLD & 50%ST1X Denne rapporten sendes ut hver måned.

7 Ola Nordmann Dronningens gt Trondheim AVKASTNING SIDEN OPPSTART Avkastning i prosent: Avkastning for antall år: 3.20 PENGEVEKTET AVKASTNING HITTIL I ÅR Realiserte gevinster/tap i perioden 16,330 Urealiserte gevinster/tap i perioden 17,491 Mottatte/betalte renter 0 Mottatt utbytte 2,155 Avkastning i kroner 35,977 Avkastning i % 7.23 Betalte honorarer -5,074 BEHOLDNINGSOVERSIKT Kjøps- Kjøps- Markeds- Markeds- % av Urealisert % Selskap/verdipapir Beholdning kurs verdi kurs verdi total gevinst/tap gev/tap Aksjer Clothes Retailing Hennes & Mauritz B , , Energy Awilco Offshore , , , ,547 Ola Nordmann 76,477 PA Resources 1, , , SeaDrill Ltd , , Wavefield Inseis 1, , , Sum Energy 262,333 June 30, , , Information Technology Eltek , , , Funcom 1, , , AKTIVAFORDELING 85, ,330 Sum Information Technology 90, PORTEFØLJENS VERDIUTVIKLING Shipping Golden Ocean Group 2, , ,776 Markeds ,503 Vekt 3.47 % verdi Yield 3.88 Sum Aksjer 451, , ,491 64, Kontanter 3.5 Porteføljens mrk.verdi pr Kontanter Kontanter Pengemarked Påløpt rente 0 Handlekonto NIBOR -0,15% 63,581 64, Obligasjoner Netto tilført kapital -71,687 Sum Kontanter 63,581 64, , Aksjer 0.0 Netto overført kapital 250,000 Internasjonale fond Real. gevinst i perioden 315, ,882 17, SUM PORTEFØLJE 514, Hedge 0.0 Ureal. gevinst i perioden 17,480 Utbytte + renteinntekter 21,004 Endring i påløpt rente 689 Porteføljens mrk.verdi pr ,193 Påløpt rente 689 TOTALT 532, ,882 TIDSVEKTET AVKASTNING D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Siden Siden Siden Siste Siden mnd.sk. Kvart.sk. årssk. 12 mnd. oppstart Avkastning Portefølje OSEBX Allegro Finans ASA KJØP OG SALG I PERIODEN Ola Nordmann Allegro Vekst From To Handels Oppgjørs Pris dato dato enhet Antall Verdipapir Beløp Akkumulert avkastning Tidshorisont Allegro Vekst KJØP Betsson AB , DnB NOR , ,133 Eltek , Færøybanken , Fred. Olsen Energy , ,133 Funcom , ,326 Golden Ocean Group , Hennes & Mauritz B , Orkla ASA , ,133 PA Resources , ,247 TeliaSonera AB , TGS Nopec Geophysical Company , ,261 Wavefield Inseis , Yara International , OSEBX 772,604 SALG AGR Group ASA , Betsson AB , DnB NOR , Eltek , Færøybanken , Fred. Olsen Energy , Funcom , Funcom , Orkla ASA , Petroleum Geo Services , ,280 Protector Forsikring ASA , ,424 Protector Forsikring ASA , ,070 SalMar , SalMar , ,247 TeliaSonera AB , TGS Nopec Geophysical Company , Yara International , Yara International , ,653 Eksempel på rapport

8 Totalforvaltningsrapport tilgjengelig for kunder i Allegro Totalforvaltning Denne rapporten gir oversikt over avkastningen siden oppstart, samt porteføljens markedsverdi på rapportdatoen. Rapporten gir også oversikt over annualisert avkastning. Diagrammet viser hvordan porteføljen faktisk er fordelt på rapportdatoen. Denne rapporten gir oversikt over strategisk allokering og det taktiske avviket som er foretatt. I avviksanalyen finner vi mer/mindreavkastningen som porteføljen har i forhold til strategisk vekting i siste periode. Bidragsanalyse som skiller mellom avkastning fra valg av aktivaklasse og hver enkelt aktivaklasses bidrag. Historisk analyse av bidrag fra aktivaallokering og aktivaklassens bidrag.

9 TOTALFORVALTNINGSRAPPORT Ola Nordmann For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 37,000,000 Kapital ut 0 Mottatt/betalt rente 408,199 Mottatt utbytte 138,081 Realisert gevinst/tap i perioden 786,910 Urealisert gevinst/tap i perioden 1,527,698 Porteføljens markedsverdi pr ,672,656 Avkastning i kroner 2,672,656 Avkastning i prosent, 0.66 år 7.22% Annualisert avkastning 11.08% AKTIVAALLOKERING 14.9% 0.8% 27.9% 16.6% Kontanter 326,705 Pengemarked 11,068,655 Obligasjoner 15,797,008 Aksjer 6,578,244 Internasjonale fond 5,914, % D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Kunde: Ola Nordmann Allegro Totalforvaltning AKTIVAALLOKERING Strategisk allokering og rammer for taktiske avvik (tall i %): Strategisk aktivaallokering: Taktisk aktivaallokering: Faktisk Avvik fra Vekt i ref. Ramme/frihetsgrad i % Portefølje i % Min. Max. vekting i % strategisk i % Kontanter Pengemarked Obligasjoner Aksjer Internasjonale fond Totalt AVVIKSANALYSE Referansportefølje siste måned (tall i %) Analyse av mer-/mindreavkastning i forhold til referanse porteføljen: Vekt i ref. Avkastning Markedets avkastning Komponent Portefølje i % aktivaklasser siste måned i % Kontanter (st1x) Pengemarked (st1x) Obligasjoner (st4x) Aksjer (totx) Internasjonale fond (wrld) Totalt Avkastning på Allegro Totalforvaltning Avkastning på Referanseporteføljen = Mer-/ mindreavkastning Allegro Totalforvaltning 0.56 BIDRAGSANALYSE SISTE MÅNED Bidrag fra aktivaallokering og valg innen aktivaklasser (tall i %): Bidrag fra Bidrag fra Aktivaklasser aktivaallokering aktivaklasser Kontanter Pengemarked Obligasjoner Aksjer Internasjonale fond Bidrag fra valg innen hver aktivaklasse 0.56 OPPSUMMERING AVVIKSANALYSE Historisk avviksanalyse (tall i %): Siste måned Siden årsskiftet Siden oppstart Avkastning Totalforvaltning Avkastning referanseportefølje Bidrag fra aktivaallokering Bidrag fra aktivaklasser Eksempel på rapport

10 Skatterapport tilgjengelig for alle kunder på ordinær post Årsoppgave Personkunder vil få tilsendt en komplett årsoppgave som tilfredsstiller rapporteringsplikten i forhold til ligningsmyndighetene. Rapporten blir sendt pr. post og vil være deg i hende i god tid før innleveringsfristen for selvangivelsen. Årsoppgaven er klargjort for signatur, og det vil for deg kun være nødvendig å signere og legge den ved selvangivelsen. Merk at skatterapporten kun gir opplysninger om engasjement i Allegro Finans. Investeringer hos andre vil ikke fremgå i rapporter fra oss. Det vil også være mulig å inngå avtale om begrenset revisjonshjelp for de som måtte ønske det.

11 RF Oversikt over selskaper Aksjonær Fødselsnummer: NOxxxxxxx Aksjonær Navn: Ola Nordmann Antall aksjer Antall aksjer Aksje- ved årets ved årets Selskap Org. nr. klasse inngang utgang Likningsverdi Aktiv Kapital , , Aker ASA , APL ASA , , DnB NOR Oppgave 8, over realisasjon 585, av aksjer mv (RF-1061) Det Norske Oljeselskap Skatteyters 10, navn 96,203.04: Ola Nordmann Expert , , v/ Allegro Finans ASA Fast Search & Transfer Adresse 5, ,869.92: Dronningens gt. 7, 7467 Trondheim Fred. Olsen Energy Person-/organisasjonsnummer 1, ,072.00: NOxxxxxxx Hexagon Composites , , Norsk Hydro , ,068, Nordic Semiconductor , , Norske Skog Selskapets 0.00 Navn 0.00 Org.nr. Type Ervervet Realisert Pålyd Antall Real.beløp Inng.verdi Risk-beløp Tilb.kap. Neg.Gev Korr.inng. Gev./Tap Odim ASA Norske Skog 1, , A , , , , Orkla ASA Pan Fish 1, , A ,065 74,105 78, ,659-4,554 Pan Fish Pan Fish A ,063 74,094 77, ,421-3,326 Petroleum Geo Services Orkla ASA 2, , A , , ,538 2,778 Pertra ASA Norsk Hydro 2, , A , , ,028 34,731 SeaDrill Ltd SUM 2, , , , ,480 30,120 Statoil , , Samleoppgave for realisasjoner i 2006 Tandberg , , Tandberg Television , , Sum gevinst 38,000 Telenor , , Sum tap -7,880 Tomra Systems , , Netto realisasjon 30,120 Yara International , , Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) 30,120 Postenvisning til selvangivelsen: Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) Likningsverdi 6,359, Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) 0 Sted Dato Underskrift Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Ola Nordmann v/ Allegro Finans ASA Dronningens gt Trondheim Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Spesifikasjon av postene 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, og i selvangivelsen. Vedlegg til selvangivelsen i 2006 (RF-1006) Navn : Ola Nordmann v/ Allegro Finans ASA Adresse : Dronningens gt. 7, 7467 Trondheim Person-/organisasjonsnummer : NOxxxxxxx Skatterapport for Innskudd i innenlandske banker mv. Årsoppgaven inneholder informasjon som skal oppgis til skattemyndighetene, dette for at ligningen skal bli riktig. Poster til selvangivelsen finnes nederst på etterfølgende rapporter (RF-1006 og RF-1061). Posthenvisningene gjelder kun private Innestående II Renter Banken/lagets navn Kontonummer Navnet kontoen lyder på I selvangivelser. For bedrifter gjelder andre skatteregler. Handlekonto NIBOR -0,15% TRKONTO Ola Normdnan 236,121 1,193 I tillegg til postene på de påfølgende sidene skal følgende post føres i selvangivelsen (finnes også i RF-1006): 236,121 1,193 Sum kolonne I føres i post 4.1.1, kolonne II føres i post i selvangivelsen Betalt forvaltningshonorar som skal føres i post 3.3.7: NOK 14,677. Betalte omkostninger som skal føres i post 3.3.7: NOK 0. Posthenvisning til selvangivelsen summert for RF-1006 (gjelder kun private): Fradragsberettige forvaltningskostnader er IKKE medtatt i forhåndsutfylt selvangivelse, og du må derfor selv kreve fradrag i post med tekst "Forvaltningskostnader". Dette gjør du på baksiden av selvangivelsen i merknadsfeltet 5.0. Om du ikke 1, Renter innenlandske bankinnskudd o.l. fører inn dette, mister du fradraget Renter, fordringer, obligasjoner og rentefond b Utbytte fra aksjer (andeler ) mv. som er realiseret Som en service til våre kunder har vi engasjert Knut Eriksen, statsautorisert revisor og tidligere partner i Deloitte, som vil Renteutgifter 0 svare på spørsmål vedrørende skatt/selvangivelse i Trondheim den 23. og 24. april. I tillegg vil Lars Petter Ose, revisor i PwC, Innskudd innelandske banker 236,121 ha en tilsvarende gjennomgang i Molde den 24/4. Det er anledning til å bestille en 20 minutters gjennomgang med dette for Andeler i norske obligasjons/pengemarkedsfond 0 øye i våre lokaler. Dette er kostnadsfritt, men vi har begrenset kapasitet, så her gjelder "førstemann til mølla"-prinsippet Utestående fordringer Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner mv registrert i VPS Påmelding til Sigrid Almås innen 21. april på telefon , eller e-post: Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner mv ikke registrert i VPS Gjeld til norske fordringshavere Følgende poster kan føres i selvangivelsen (posthenvisning gjelder kun private): Betalt forvaltningsavgift føres i post ,677 Betalte omkostninger føres i post Sted Dato Underskrift Vi gjør oppmerksom på at årsoppgaven kun omfatter midler forvaltet av Allegro Finans ASA. Dersom du eier eller har eid aksjer, grunnfondsbevis eller fondsandeler tilsvarende de hos Allegro, må skattemessige verdier korrigeres. Vedlegg (Disse skal signeres og legges ved selvangivelsen.): RF-1006: Oversikt over renteinntekter, evt. utbytte mottatt uten rett til skjermingsfradrag og betalt forvaltningshonorar. Du må selv kontrollere at alle tall oppført etter posthenvisninger på RF-1006 blir ført i din selvangivelse. RF-1061: Oversikt over alle realisasjoner i Vær spesielt oppmerksom på netto gevinst/tap. Skjemaet beskriver hvordan dette skal føres i selvangivelsen. Vedlegg 2 (Skjemaene skal kun kontrolleres mot tilsendt "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088) fra ligningskontoret): RF-1088: Skjema 1: Ligningsverdi pr (Sjekk også mot forhåndsutfylt selvangivelse.) Skjema 2: Evt. utbytte mottatt med rett til skjermingsfradrag. Skjemaet fra ligningskontoret skal returneres sammen selvangivelsen. Med vennlig hilsen Allegro Finans ASA D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Eksempel på rapport

12 Den største utfordringen for den som ønsker å investere i dagens aksjemarked, er den enorme informasjonsmengden man må fordøye og tolke for å oppnå god avkastning. Ved å benytte profesjonell bistand til å følge investeringene, øker sannsynligheten for bedre resultater samtidig som risiko og egen ressursbruk begrenses. ALLEGRO FINANS ASA et forvaltningsselskap eid av SpareBank 1 Midt-Norge og Reitangruppen AS. POSTADRESSE: 7467 Trondheim. TELEFON: TELEFAKS: ÅPNINGSTIDER: Alle hverdager

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015 Grafpakke Oppdatert 31.12.2015 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

TAZETT. InterPortfolio TAZETT V 1

TAZETT. InterPortfolio TAZETT V 1 TAZETT TAZETT V 1 AZETT Betalinger Verdipapirer Firma Hendelser Oversikt side Konto 6020 99 99999 100 000 2 000 Aksjer Tick Aksje ITA Itera Siste 344, 19,00 AntallSnitt Kurs 75 2 312,67 16,40 Kurtasje

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 10. juli 2006 Tilbakeblikk på uke 27. Oslo Børs gikk mot strømmen i uke 27 ettersom den steg mens de fleste internasjonale børsene trakk ned. Hovedindeksen

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer