brugsanvisning bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brugsanvisning bruksanvisning"

Transkript

1 brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF W

2 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel 5 Ibrugtagning 7 Tilpasning 8 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 11 Vaskeprogrammer 12 Vedligeholdelse og rengøring 15 Når der opstår fejl 19 Tekniske data 22 Forbrugsværdier 22 Installation 23 Tilslutning, el 25 Miljøhensyn 26 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Vigtigt Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den til senere brug. Sikkerhedsmæssigt overholder apparatet gældende industrielle standarder og lovbestemmelser om maskinsikkerhed. Som producenter føler vi os dog forpligtet til at komme med følgende sikkerhedsbemærkninger. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen til maskinen gemmes, så den kan bruges til at slå op i. Hvis maskinen skifter ejer - enten fordi den sælges/overdrages til en anden, eller fordi ejendommen sælges, og maskinen bliver stående - skal vejledningen altid følge med maskinen, så den nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan maskinen virker, og er bekendt med de tilhørende advarsler. De SKAL læses grundigt igennem, inden maskinen installeres eller tages i brug. Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden det startes for første gang. Tilslut aldrig et defekt apparat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele. Hvis maskinen leveres om vinteren, når temperaturen er under frysepunktet. Lad den stå i 24 timer ved stuetemperatur, inden den startes for første gang. Generelt om sikkerhed Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den på nogen måde. Ved vaskeprogrammer med høje temperaturer kan lugeglasset blive meget varmt. Rør ikke ved det! Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug. Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen. Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder. Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen. Maskinvask ikke tøj med stivere, eller usømmede eller trevlede stoffer. Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse. Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S. Kræv altid, at der anvendes originale reservedele. Opstilling Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen. Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Electrolux Service A/S. Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre stor

3 electrolux 3 skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen. Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bordpladen. Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan cirkulere frit under maskinen. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Hvis apparatet installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost: Læs afsnittet "Frostsikring". Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet VVS-montør eller installatør. Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person. Brug Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end det, den er beregnet på. Vask kun tøj, der er beregnet på at blive maskinvasket. Følg instruktionerne på hvert vaskemærke. Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før vask. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE maskinvaskes. Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve stikket. Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre dele. Børns sikkerhed Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets brug af den pågældende person. Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med komfuret. Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn. Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Maskinen er udstyret med en særlig funktion for at hindre, at børn og kæledyr bliver lukket inde i tromlen. Anordningen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, indtil kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, indtil kærven er lodret.

4 4 electrolux Produktbeskrivelse Den nye maskine lever op til alle moderne krav om effektiv behandling af vasketøj med et lavt forbrug af vand, energi og vaskemidler. Dens nye vasketeknik betyder, at alt vaskemidlet udnyttes, og vandforbruget nedsættes, så der spares strøm Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag Vaskemiddelskuffe Rum til vaskemiddel til forvask og iblødsætning eller til pletfjerner brugt under pletfjerning (afhængigt af model). Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Pletfjerningsmidlet tilsættes under pletfjerningsfasen. Rummet til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke "MAX" -mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal påfyldes, inden vaskeprogrammet startes. 4 Typeplade 5 Udtømningspumpe 6 Justérbare ben

5 electrolux 5 Mærkat til programvælger Sammen med betjeningsvejledningen findes endvidere mærkater til programvælgeren. Vælg mærkaten på det ønskede sprog. Rengør betjeningspanelet med en tør klud for at fjerne støvrester. Fjern mærkatens beskyttelsespapir, og sæt den rundt om programvælgeren. Betjeningspanel Nedenfor vises en illustration af betjeningspanelet. Den viser programvælgeren, knapperne, kontrollamperne og displayet. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider Programvælger 2 Display 3 Temperatur-knap 4 Knap til centrifugering ved nedsat hastighed 5 Forvask-knap 6 Knap til ekstra skylning 7 Knap til senere start 8 Start/Pause-knap 9 Tid-knapper Programvælger Bruges til at tænde/slukke for maskinen og/ eller vælge program. Husholdningsbrug Med denne knap kan du øge eller mindske vasketemperaturen. Centrifugering (nedsat hastighed) Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Forvask Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketiden bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj.

6 6 electrolux Ekstra skyl Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. Display Start/Pause Denne knap bruges til at starte programmet eller midlertidigt afbryde det. Tid Med disse knapper kan du ændre den programvarighed, som er standard for programmet Displayet viser følgende oplysninger: 2.1: Temperatur (tal) 2.2: Temperatursymbol, kold. Under vaskeprogrammet bliver temperatursymbolet i displayet animeret for at vise, at maskinen er begyndt at opvarme vandet i maskinens bundkar. 2.3: Centrifugering (omdrejningstal) 2.4: Centrifugeringshastighed (symboler) Ingen centrifugering Skyllestop Natprogram Under centrifugeringen er spiralsymbolet animeret. Tilvalgsfunktionen Ingen centrifugering udelader alle centrifugeringstrin og øger antallet af skylninger i nogle af programmerne. Skyllestop: Med denne tilvalgsfunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende, ikonet 2.8 vises fortsat, kontrollampen for knappen 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand. Natprogram: Med denne tilvalgsfunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Da al centrifugering er udelukket, er denne vaskecyklus meget støjsvag, og den kan vælges om natten eller på tidspunkter, hvor prisen på strøm er lavere. I visse programmer sker skyllene med ekstra vand. Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende, ikonet 2.8 vises fortsat, kontrollampen for knappen 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand. 2.5: Symboler for tilvalgsfunktioner : Ekstra skylning eller Strygelet. 2.6: Symbol for senere start Når der er valgt senere start (ved at trykke på den tilhørende knap), vises symbolet i displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det allerede valgte program. Det tilhørende symbol lyser. Nedtællingen af den valgte forsinkelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. 2.7: Børnesikring (se under "Tilpasning"). 2.8: Symbol for Luge låst Når du har trykket på knappen 8, og maskinen er startet, lyser dette symbol, og kun symbolet for det igangværende programtrin lyser fortsat. Når programmet er færdigt, viser displayet tre blinkende nuller ( ), og dette symbol forsvinder.

7 electrolux 7 2.9: Det valgte programs varighed Når der er valgt program, vises programmets varighed i timer og minutter (f.eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Program slut Når programmet er færdigt, viser displayet tre blinkende nuller ( ), symbolet 2.8 forsvinder, og lugen kan åbnes. Forkert programtilvalg Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst i displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe for knappen 8 begynder at blinke. Alarmkoder Ved fejlfunktion/driftsforstyrrelse kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Når der opstår fejl..."). Tid for udskudt start 2.10: Symboler for tilsmudsningsgrad Intensiv Normal vask Daglig vask Lampe Hurtigvask Kvikvask Opfriskning (Super) Opfriskning (se under "Valg af funktionen Tid"). 2.11: Ur-symbol Når programmet er startet, vises dets varighed, og ur-symbolet er animeret 2.12: Symboler for programtrin Når et vaskeprogram vælges, vises symbolerne for de forskellige programtrin i øverste del af displayet Når der er trykket på knappen 8, er det kun symbolet for det igangværende programtrin, der fortsat lyser: (dette symbol lyser, når den til- Forvask hørende tilvalgsknap også er valgt) Vask Skylninger Pumpe Centrifugering Oversigt over symboler Programvælger = Tid = Skylninger = Tømning = Centrifugering Tilvalgsknapper og kontrollamper = Børnesikring + / - = Tid-knapper Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Tag flamingoblokken og eventuelt andet materiale ud af tromlen. Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen.

8 8 electrolux Tilpasning Lydsignaler Maskinen har et lydmodul, der afgiver signal i følgende situationer: Ved programslut Hvis der er en fejl Ved at trykke på knapperne 5 og 6 på samme tid i ca. 6 sekunder, slås lydsignalet fra (bortset fra hvis der er en fejl). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2 knapper. Børnesikring Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra maskinen uden at skulle tænke på, at børn Daglig brug Ilægning af tøj Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det ud så godt som muligt. Luk lugen. kan beskadige den eller selv komme til skade. Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset. Funktionen kan indstilles på to måder: 1. Inden der trykkes på knap 8 : Det er ikke muligt at starte maskinen. 2. Efter at have trykket på knap 8 : Det er ikke muligt at ændre noget andet program eller tilvalg. For at slå dette tilvalg til eller fra skal du trykke samtidigt i ca. 6 sekunder på knapperne 6 og 7, indtil symbolet vises eller forsvinder fra displayet. Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel Træk vaskemiddelskuffen så langt ud, den kan komme. Afmål den mængde vaskemiddel, der skal bruges, hæld det i rummet til hovedvask eller i det rum, der skal bruges til det valgte program/tilvalg (se yderligere oplysninger i "Vaskemiddelskuffe"). Efter behov hældes der skyllemiddel i rummet mærket (mængden må ikke overstige mærket "MAX" i skuffen). Luk skuffen forsigtigt i.

9 electrolux 9 Vælg det ønskede program med programvælgeren (1) Drej programvælgeren til det ønskede program. Vaskemaskinen foreslår en temperatur og vælger automatisk den maksimale centrifugeringshastighed for det valgte program. De forvalgte værdier kan ændres ved at trykke på de tilhørende knapper. Den grønne kontrollampe i knap 8 begynder at blinke. Vælgerknappen kan drejes i begge retninger. Sæt den på for at nulstille programmet/ slukke for maskinen. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i stilling for at slukke for maskinen. Bemærk Hvis du drejer programvælgeren hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker den røde kontrollampe i knap 8 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert valg. Maskinen kører ikke det nye valgte program. Vælg temperatur ved at trykke på knappen 3 Når der vælges program, foreslår maskinen automatisk en standardtemperatur. Tryk en eller flere gange på denne knap for at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes ved en anden temperatur. Reducer centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen 4 Når det ønskede program er valgt, foreslår maskinen automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program. Tryk på knappen 4 en eller flere gange for at ændre omdrejningstal, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed. Vælg de tilgængelige tilvalgsfunktioner ved at trykke på knappen 4, 5 og 6 Afhængigt af det enkelte program kan der laves en kombination af forskellige funktioner. De skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før der trykkes på knappen 8. Når der er trykket på disse knapper, lyser de tilhørende symboler i displayet. Når der trykkes på dem igen, forsvinder symbolerne Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, blinker den røde kontrollampe for knappen 8 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet i nogle sekunder. Se under "Vaskeprogrammer" for at få flere oplysninger om de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer. Vælg senere start ved at trykke på knappen 7 Hvis programmet først skal starte senere, vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på knappen 7, før du starter programmet. Det tilhørende symbol 2.6 vises i øverste del af displayet. Den valgte udsættelse af starten (op til 20 timer) vises i displayet i nogle sekunder, og derefter vises programmets varighed igen. Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før der trykkes på knappen 8. Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 8. Valg af senere start: 1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner. 2. Vælg senere start ved at trykke på knappen Tryk på knappen 8 : Maskinen starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start, efter der er trykket på knappen 8 : 1. Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen 8.

10 10 electrolux Normal vask Daglig vask Lampe Hurtigvask Kvikvask 1) Til normalt snavset tøj Til tøj, der skiftes hver dag Til let snavset tøj Til meget let snavset tøj Til tøj, der kun har været brugt i kort tid 2. Tryk på knappen 7 én gang, indtil symbolet vises. 3. Tryk på knappen 8 igen for at starte programmet. Vigtigt Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Du kan ikke vælge senere start sammen med programmet Tømning. Start programmet ved at trykke på knappen 8 Tryk på knappen 8 for at starte det valgte program. Den grønne kontrollampe for knappen 8 holder op med at blinke. Symbolet 2.8 vises i displayet for at angive, at maskinen går i gang, og lugen er låst. Efter start kan et program afbrydes med et tryk på knappen 8 : Den grønne kontrollampe begynder at blinke. Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knappen 8 igen. Hvis der er valgt senere start, starter maskinen nedtællingen. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, blinker den røde kontrollampe for knappen 8 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet i nogle sekunder. Vælg tilvalgsfunktionen Tid ved at trykke på knapperne 9 Vaskeprogrammet kan afkortes eller forlænges ved at trykke en eller flere gange på disse knapper. Symbolet 2.10 vises i displayet for at angive den valgte grad af snavs. Denne tilvalgsfunktion er kun tilgængelig sammen med programmerne Bomuld, Syntetisk og Finvask. Tilsmudsningsgrabol Sym- Stoffets art Intensiv Til meget snavset tøj Tilsmudsningsgrad Symbol Stoffets art Opfriskning 1) 2) Kun til opfriskning af tøj (Super) Opfriskning 1) stykker tøj 2) Til opfriskning af få 1) Det anbefales at lægge mindre tøj i maskinen (se tabellen over vaskeprogrammer). 2) Når denne funktion vælges, vises det relevante ikon et øjeblik og forsvinder derefter. Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Hvis du vil ændre et tilvalg, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på knap 8 (hvis du vil ændre tilvalget Tid, skal du først annullere det igangværende program og derefter indstille programmet igen). Ændring af et igangværende program er kun muligt ved at nulstille det. Drej programvælgeren på og derefter hen på det nye program. Start det nye program ved igen at trykke på knap 8. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knap 8 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Annullering af et program Drej programvælgeren til for at annullere et igangværende program. Nu kan der vælges et nyt program. Åbning af lugen Når programmet er startet (eller under nedtællingen), er lugen låst. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen 8. Hvis symbolet 2.8 forsvinder efter nogle minutter, kan lugen åbnes. Hvis symbolet 2.8 ikke slukkes, betyder det, at maskinen allerede er begyndt at varme vandet, eller at vandstanden er for høj. Forsøg ikke at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for maskinen ved at dreje programvælgen til. Efter nogle minutter kan lugen åbnes

11 electrolux 11 (pas på vandstanden og vandets temperatur!). Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalgsfunktioner igen, og tryk derefter på knappen 8. Ved programmets afslutning Maskinen stopper automatisk. Der vises tre blinkende nuller ( ) i displayet, og kontrollampen for knappen 8 slukkes. Der udsendes lydsignaler i nogle minutter Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som slutter uden at pumpe vandet ud, forbliver symbolet 2.8 tændt for at vise, at vandet skal pumpes ud, inden lugen kan åbnes. Standby : når programmet er slut, aktiveres energisparefunktionen efter nogle minutter. Lysstyrken i displayet reduceres. Hvis du Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet: i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Før vasketøjet lægges i maskinen Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen. Hvidt tøj kan miste "hvidheden" i vasken. Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første vask; det skal derfor vaskes separat første gang. Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter og lås tryklåse. Bind bælter eller lange bændler. Fjern genstridige pletter før vask. Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel. Behandl gardiner særligt forsigtigt. Fjern kroge, eller kom dem i en vaskepose. Pletfjerning Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal man lægge tøjet i blød natten over i et specialvaskemiddel og derefter gnubbe i sæbevandet. Gør følgende for at tømme vandet ud: 1. Drej programvælgeren på. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden med den relevante knap. 4. Tryk på knappen 8. Ved afslutningen af programmet forsvinder symbolet 2.8, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren på for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. trykker på en vilkårlig knap, forlader apparatet energisparetilstanden. Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten; Gentages flere gange. Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være blevet hullet. Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvidt og farveægte tøj). Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvidt og farveægte tøj). Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med acetone 1), derefter med eddikesyre; Fjern eventuelle resterende mærker på 1) brug ikke acetone på kunstsilke

12 12 electrolux hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vaskemidler og tilsætningsmidler Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den korrekte mængde for at undgå spild og beskytte miljøet. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance. Valget af vaskemiddel afgøres af materialetypen (finvask, uld, bomuld osv.), farven, vasketemperaturen og graden af tilsmudsethed. Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i denne vaskemaskine: vaskepulver til alle stoftyper vaskepulver til sarte stoffer (60 C maks.) og uld flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld. Vaskepulveret og eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. Vaskeprogrammer Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Bomuld 90 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m Maks. fyldning 8 kg - nedsat fyldning 4 kg Hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj) Vaskemaskinen har et recirkulationssystem, der giver den optimale udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel. Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke "MAX" mærket i vaskemiddelskuffen. Mængde af vaskemiddel Arten og mængden af vaskemiddel afgøres af materialetypen, fyldningen, graden af tilsmudsethed og vandets hårdhed. Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder. Brug mindre vaskemiddel hvis: der vaskes mindre tøj tøjet kun er let snavset der dannes store mængder skum under vasken. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "grader" af hårdhed. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Hvis vandet er middelhårdt eller hårdt anbefales det at tilsætte et blødgøringsmiddel. Følg altid vejledningen på pakken. Hvis vandet er blødt, skal doseringen af vaskemiddel tilpasses efter det. Tilvalgsfunktioner CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING FORVASK 1) EKSTRA SKYLNING TID 2) Rum til vaskemiddel

13 electrolux 13 Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Syntetisk 60 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. fyldning 4 kg - nedsat fyldning 2 kg Syntetiske eller blandede fibre: Undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Finvask 40 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m Maks. fyldning 4 - Nedsat fyldning, kg 2 Sarte stoffer: Akryl, viskose, polyester. Uld/Håndvask 40 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m Maks. fyldning 2 kg Vaskeprogram til maskinvaskbar uld samt til uld og sarte stoffer til håndvask mærket med symbolet "håndvask". Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj kan skabe ubalance. Hvis maskinen ikke udfører den sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i tromlen og derefter vælge centrifugeringsprogrammet. Lingerie 40 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m Maks. fyldning 2 kg Dette program er velegnet til vask af meget sart tøj, f.eks. undertøj, bh'er osv. Maks. centrifugeringshastighed nedsættes automatisk. Skylning Skylning - lang centrifugering Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m Maks. fyldning 8 kg Med dette program kan man skylle og centrifugere bomuldstøj, der vasket i hånden. Vælg tilvalgsfunktionen EKSTRA SKYLNING for at intensivere skylningen. Desuden udfører maskinen nogle ekstra skylninger. Tilvalgsfunktioner CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING FORVASK 1) EKSTRA SKYLNING TID 2) CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING FORVASK 1) EKSTRA SKYLNING TID 2) CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING EKSTRA SKYLNING Rum til vaskemiddel

14 14 electrolux Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Pumpe Udtømning af vand Maks. fyldning 8 kg Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer med det valgte tilvalg, der slutter uden at pumpe vandet ud. Centrifugering Udtømning og lang centrifugering Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m Maks. fyldning 8 kg Separat centrifugering til håndvasket tøj og efter programmer med det valgte tilvalg, der slutter uden at pumpe vandet ud. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Øko bomuld Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 1600 o/m Maks. fyldning 8 kg Hvid og farveægte kulørt bomuld. Dette program kan vælges til let eller normalt snavset bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, mens vasketiden forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares energi. Tæppe Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m Maks. fyldning 2,5 kg Til vask af vaskbar enkelt syntetisk tæppe eller dyne. Strygelet 60 - kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. fyldning 1 kg Når denne knap vælges, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det krøller Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører maskinen nogle ekstra skylninger. 14 min. 30 Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. fyldning 2 kg Et kort program, der er idéelt til vasketøj, som kun trænger til at blive frisket op. 5 Skjorter 30 Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m Maks. fyldning 1 kg Et specialprogram til vask af let snavsede skjorter. Tilvalgsfunktioner CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) NATPROGRAM SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING FORVASK 1) EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING FORVASK 1) EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) SKYLLESTOP INGEN CENTRIFU- GERING CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) INGEN CENTRIFU- GERING Rum til vaskemiddel

15 electrolux 15 Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art Cool clean Kold Hovedvask - skylninger Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m Maks. fyldning 3 kg Meget energibesparende program til kold vask af let snavset tøj af bomuld, syntetiske fibre eller blandingsfibre. Dette program kræver vaskemiddel, der allerede begynder at virke i koldt vand. Tilvalgsfunktioner CENTRIFUGERING (nedsat hastighed) INGEN CENTRIFU- GERING SKYLLESTOP EKSTRA SKYLNING Rum til vaskemiddel Hvis temperaturen i ledningsvandet er under 6 C, udfører maskinen en kort varmefase. Vaskemidlet skal doseres med den medfølgende eller en egnet måleske eller hætte (følg doseringsvejledningen på vaskemidlets emballage). O = SLUK Til annullering af det igangværende vaskeprogram og til at slukke for maskinen. 1) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. 2) Hvis du vælger funktionen Kvikvask ved at trykke på knappen 9, anbefales det at reducere maks. fyldning som angivet i dette skema. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. Hvis du vælger Opfriskning eller Super Opfriskning, anbefales det, at du reducere fyldningen yderligere. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Maskinen skal kobles fra lysnettet, før der må udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Afkalkning Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer. Efter hver vask Lad lugen stå åben. Det hjælper med at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt i maskinen. At holde lugen åben efter vask bidrager også til beskyttelse af lugens pakning. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Gå frem på følgende måde: Tromlen skal være helt tom. Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld. Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber. Udvendig rengøring Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter. Vigtigt Brug ikke husholdningssprit, opløsningsmidler eller lignende produkter til rengøring af kabinettet. Rengøring af vaskemiddelskuffen Vaskemiddelskuffen bør rengøres jævnligt. Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen og trække udad.

16 16 electrolux Skyl den under rindende vand for at fjerne vaskemiddelrester. Det er en hjælp af fjerne toppen på rummet til tilsætningsmiddel. Skyl alle dele med vand. Rengør rummet til vaskemiddelskuffen med en børste. Tromle Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustne fremmedlegemer i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt. Vigtigt Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, klorholdige skuremidler, skuresvampe af stål eller ståluld. 1. Fjern eventuelle rustaflejringer på tromlen med et rensemiddel til rustfrit stål. 2. Kør et vaskeprogram med tom maskine for at fjerne eventuelle rester af rensemiddel. Program: Kort bomuldsprogram ved maks. temperatur, og tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskemiddel. Lugens pakning Kontrollér med mellemrum lugens pakning, og fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig fast i folden.

17 electrolux 17 Afløbspumpe Pumpen skal efterses regelmæssigt, og især hvis: maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer; maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen. Der registreres et problem med udtømning af vandet (se under "Når der opstår fejl" for at få flere oplysninger). Advarsel Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten, før pumpelågen åbnes. Gør følgende: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Vent om nødvendigt, indtil vandet er kølet af. 3. Åbn lågen til pumpen. 6. Når der ikke kommer mere vand ud, skrues pumpedækslet af mod uret, og filteret tages ud. Brug om nødvendigt en tang. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når dækslet fjernes. Rens filteret under rindende vand for at fjerne eventuelle fnugrester. 7. Fjern fremmedlegemer og fnug fra filteret og pumpehjulet. 4. Sæt en skål tæt op til pumpen, så den opfanger eventuelt spild. 5. Træk nødtømningsslangen ud, læg den ned i beholderen, og fjern hætten. 8. Kontroller omhyggeligt, om pumpehjulet kan rotere (det roterer rykvist). Kontakt servicecentret, hvis det ikke kan rotere.

18 18 electrolux 9. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads. 10. Sæt filteret på plads i pumpen ved at indsætte det i de specielle styr. Skru pumpedækslet fast ved at dreje det med uret. Når maskinen er i brug, kan der afhængigt af det valgte program være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, men vent altid, til maskinen er færdig med en vask og er blevet tømt. Når pumpedækslet sættes på, skal det sikres, at det er strammet helt, så der ikke kan lække vand ud, og så mindre børn ikke kan tage det af. Rengøring af filtrene i tilløbsslangen Hvis det bemærkes, at maskinen er længere om at fyldes, skal det kontrolleres, om filteret i tilløbsslangen er blokeret. 1. Luk for vandhanen. 2. Skru tilløbsslangen af. 3. Rens filteret med en stiv børste. 11. Luk lågen til pumpen. 4. Skru slangen på hanen igen. 5. Skru slangen af maskinen. Sørg for at have en karklud i nærheden, da der kan løbe vand ud. 6. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud. Advarsel

19 electrolux Skru slangen på maskinen igen, og sørg for, at tilslutningen er tæt. 8. Åbn for vandhanen. Nødtømning Hvis vandet ikke pumpes ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand: 1. Træk stikket ud af stikkontakten; 2. Luk for vandhanen; 3. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af; 4. Åbn lågen til pumpen; Når der opstår fejl Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der let kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S, skal man foretage følgende kontroller. Når maskinen er i gang, kan det ske, at den røde lampe i knap 8 blinker, displayet viser en af de følgende alarmkoder, og samtidig lyder et signal hvert 20. sekund for at vise, at maskinen ikke arbejder: 5. sæt en skål på gulvet. Fjern filterets prop til nødtømning. Vandet skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Når skålen er fuld, sættes proppen på filterdækslet igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, til der ikke kommer mere vand ud; 6. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet; 7. Skru pumpen i igen, og luk lågen. Frostsikring Hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C, skal man gøre som følger: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Skru tilløbsslangen af. 4. Læg enden af tilløbsslangen i en beholder på gulvet, åbn filterets nødtømningsprop, og lad vandet løbe ud. 5. Sæt proppen til nødtømning på plads i filteret, og skru tilløbsslangen på igen. 6. Hvis maskinen skal startes igen, skal man sikre sig, at rumtemperaturen er over 0 C. : problem med vandtilførsel. : problem med vandudtømning. : luge åben. Når problemet er afhjulpet, genstartes programmet med et tryk på knap 8. Hvis problemet ikke forsvinder, efter at man har foretaget kontrollerne, kontaktes det lokale Servicecenter.

20 20 electrolux Fejl Vaskemaskinen starter ikke: Maskinen tager ikke vand ind: Apparatet tager vand ind, men tømmer det straks ud igen: Maskinen tømmer ikke ud og/eller centrifugerer ikke: Der er vand på gulvet: Mulig årsag/løsning Lugen er ikke blevet lukket. Luk lugen godt til. Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Efterse husets elinstallationer. Hovedsikringen er gået. Udskift sikringen. Programvælgeren er ikke i korrekt position, og der er ikke trykket på knappen 8. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 8 igen. Der er valgt Senere start. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal Senere start annulleres. Børnesikring er aktiveret. Slå børnesikringen fra. Der er lukket for vandet. Åbn for vandhanen. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Tilløbsslangens filter er tilstoppet. Rens tilløbsslangens filter. Lugen er ikke lukket korrekt. Luk lugen godt til. Enden af afløbsslangen sidder for lavt. Se det pågældende afsnit, under "Udtømning af vand". Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller afløbsslangens tilslutning. Afløbsfilteret er tilstoppet. Rens udtømningsfilteret. Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Vælg udtømning eller centrifugering. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Udskift den. Hætten er ikke sat på nødtømningsslangen, eller filteret er ikke skruet korrekt i efter rengøringen. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, eller skru filteret helt ind.

21 electrolux 21 Fejl Utilfredsstillende vaskeresultater: Lugen vil ikke åbne: Maskinen vibrerer eller støjer: Centrifugeringen er længe om at starte, eller maskinen centrifugerer slet ikke: Maskinen laver en anderledes lyd: Der er ikke synligt vand i tromlen: Mulig årsag/løsning Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet. Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur. Der er for meget tøj i maskinen. Reducer fyldningen. Programmet kører stadig. Vent, indtil vaskeprogrammet er slut. Lugens lås er ikke blevet udløst. Vent til symbolet er slukket. Der står vand i tromlen. Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Kontroller, om maskinen er korrekt installeret. Benene er ikke blevet justeret. Kontroller, om maskinen står i vater. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Måske er der meget lidt tøj i maskinen. Læg mere vasketøj i. Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Det kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil maskinen slet ikke centrifugere. I så fald skal tøjet fordeles manuelt, og centrifugeringsprogrammet skal vælges. Omfordel vasketøjet. Der er for lidt tøj i maskinen. Læg mere tøj i, fordel portionen manuelt, og vælg derefter centrifugeringsprogrammet. Maskinen har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere brugte motorer. Den nye motor muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet. Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker vaskeresultatet.

22 22 electrolux Hvis det er umuligt at identificere eller afhjælpe problemet, kontaktes Electrolux Service A/S. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger. Mod Prod. No Ser. No Mod Prod. No Ser. No Tekniske data Mål Tilslutning, el Spænding - samlet effekt - sikring Vandtilførslens tryk Bredde Højde Dybde Dybde (samlet mål) 60 cm 85 cm 60 cm 63 cm Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen. Minimum Maks. 0,05 MPa 0,8 MPa Maksimal fyldning Bomuld 8 kg Centrifugeringshastighed Maks omdrejninger pr. minut Forbrugsværdier Program Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Programvarighed (Minutter) Kogevask Bomuld Energispareprogram, bomuld, 60 1) Bomuld Syntetisk Finvask Uld/håndvask Se displayet på kontrolpanelet for at få oplysninger om programmernes varighed. 1) "Energispareprogram, bomuld" ved 60 C med en fyldning på 8 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 92/75/EØF. Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur.

23 electrolux 23 Installation Udpakning Alle transportbolte og emballage skal fjernes, før maskinen tages i anvendelse. Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. 1. Når al emballage er fjernet, lægges maskinen forsigtigt ned på bagsiden, så polystyrenbunden kan fjernes. 3. Skru de tre skruer ud. 4. Skub de tilhørende plaststykker ud. 2. Tag strømkablet, tilløbsslangen og afløbsslangen ud af holderne bag på maskinen. 5. Åbn lugen, og fjern polystyrenblokken på lugens pakning.

24 24 electrolux Bemærk Placer aldrig pap, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. 6. Prop det lille hul foroven og de to store huller til med de plastpropper, der ligger i posen med brugsanvisningen. Vandtilførsel Advarsel Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning. 1. Slut den medfølgende tilløbsslange til en hane med 3/4" gevind. Brug altid den medfølgende slange. Opstilling Installér maskinen på et plant, hårdt gulv. Sørg for, at luftcirkulationen omkring maskinen ikke hindres af tæpper, løbere og lignende. Se efter, at maskinen ikke rører væggen eller tilstødende skabselementer. Nivellér vaskemaskinen ved at hæve eller sænke benene. Benene kan være stramme at justere, da de har en selvlåsende møtrik, men maskinen SKAL være i vater og stå stabilt. Om nødvendigt kan indstillingen kontrolleres med et vaterpas. Enhver nødvendig justering kan foretages med en skruenøgle. Nøjagtig nivellering forebygger rystelser og støj, og at maskinen flytter sig under drift. Vigtigt Brug ikke slangerne fra den gamle maskine ved tilslutning til vandforsyningen. 2. Den anden ende af tilløbsslangen, der sluttes til maskinen, kan drejes som vist på illustrationen. Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Lad slangen have en vinkel enten mod venstre eller højre afhængigt af placeringen af vandhanen.

25 electrolux 25 sig, at enden ikke kan løsrive sig, mens maskinen tømmer vand ud. Det kan gøres ved at binde slangen fast til vandhanen med snor eller fastgøre den på væggen. 3. Placer slangen korrekt ved at løsne ringmøtrikken. Når slangen er placeret, skal ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til denne slags formål. Vigtigt Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid, bør vandet løbe et passende stykke tid, så eventuelt snavs i rørene bliver skyllet ud. Udtømning af vand Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på tre måder. Hægtet på kanten af en vask ved hjælp af den plastanordning, der leveres med maskinen. I dette tilfælde skal man sikre Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og mindst 60 cm over gulvet. Direkte til et afløbsrør i en højde på mindst 60 cm og højst 90 cm. Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter. Afløbsslangen må ikke danne knæk. Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et samlestykke hos Electrolux Service A/S. Tilslutning, el Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen. Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk

26 26 electrolux at tage andre anvendte apparater i betragtning. Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Emballagemateriale Materialer mærket med symbolet kan genanvendes. >PE<=polyætylen Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af maskinen. Hvis der bliver behov for at udskifte maskinens elkabel, skal det udføres af Electrolux Service A/S. >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere. Råd om økologi For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd: Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!). Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere temperatur. Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj.

27 Innhold Electrolux. Thinking of you. Les mer om hvordan vi tenker på Sikkerhetsinformasjon 27 Produktbeskrivelse 29 Betjeningspanel 30 Første gangs bruk 32 Egene innstillinger 32 Daglig bruk 33 Nyttige tips og råd 36 Vaskeprogram 37 electrolux 27 Stell og rengjøring 40 Hva må gjøres, hvis Tekniske data 46 Forbruksverdier 46 Montering 47 Elektrisk tilkopling 50 Miljøvern 50 Med forbehold om endringer Sikkerhetsinformasjon Viktig Må leses grundig og oppbevares for fremtidig bruk. Sikkerheten til maskinen overholder bransjestandarder og lovmessige krav til sikkerhet av husholdningsmaskiner. Som produsenter synes vi imidlertid det er vår plikt å gi følgende sikkerhetsopplysninger i tillegg. Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet maskin. Kontakt forhandleren hvis du ser tegn til skade. Hvis maskinen leveres i vintermånedene når det er minusgrader. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Generelt om sikkerhet Det er farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt. Ikke ta på glasset! Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du bruker maskinen. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Bruk kun anbefalt mengde tøymykner og vaskemiddel. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler.

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165 Bruks anvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaske maskin ZWG 6165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke igen,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Bruksanvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 30 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Programmer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF168540W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 SW 30K4101 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147440W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147580W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 F76084LW DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L 76684 NWD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 EWTD 26410W DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 UFW69K9165 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW 47 K 9161 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM 75671 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW58K9162 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 FW40K8140 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD41A84160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76704 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM 63272 F LM 63472 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD40A74140 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWS 1252 EDU...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMB LM

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMB LM Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMB 81442 LM Dokumentnummer 2820523658_D / 04-09-14.(10:39) Dette produkt er fremstillet ved

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. NO FI SV DA 2 Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater, der

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning. Tvättmaskin Bruksanvisning. Vaskemaskin Bruksanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas WNF7442WE30

Vaskemaskine Brugsanvisning. Tvättmaskin Bruksanvisning. Vaskemaskin Bruksanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas WNF7442WE30 Vaskemaskine Brugsanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WNF7442WE30 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt.

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer