Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: fornøjelse! Velkommen til Electrolux verden Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Beskrivelse af maskinen 7 Tilpasning.. 8 Fremgangsmåde ved vask Vaskevejledninger Oversigt over programmer Forbrugsværdier Vedligeholdelse og rengøring I tilfælde af driftsforstyrrelser Tekniske specifikationer Installation Miljøtips Garanti.... oplysninger. Efter modtagelsen skal maskinen straks pakkes ud. Efterse maskinen for transportskader, og kontroller, at der ikke mangler dele. Hvis der er bemærkninger til leveringen : Skriv dem på følgesedlen, og behold selv det ene eksemplar. Før der udføres nogen form for tilslutninger skal maskinen klargøres (transportsikringer). Hvis transportsikringerne ikke fjernes korrekt, kan det resultere i skader på maskinen eller tilstødende møbler. Tilslutning til vand må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Hvis installationen af maskinen gør det nødvendigt at ændre på el-installationen, skal arbejdet udføres af en autoriseret elektriker. Når maskinen er opstillet: Se efter, at den ikke står på netledningen. Hvis maskinen opstilles på et tæppe med luv : Sørg for, at luven ikke kan blokere udluftningsåbningerne nederst på maskinen. Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Læs afsnittet om elektrisk tilslutning grundigt, inden tilslutning til lysnettet påbegyndes. Netledningen må kun udskiftes af vores kundeservice. Ved skade som følge af ikke-fagmæssig installation kan der ikke rejses nogen

3 krav mod producenten. Disse oplysninger er udarbejdet af hensyn til Deres egen og andres sikkerhed. De bør læses grundigt igennem, inden maskinen installeres og tages i brug. På forhånd tak for ulejligheden. Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med maskinen. Hvis maskinen sælges eller overlades til andre, er det vigtigt, at brugsanvisningen følger med maskinen. Så har den nye bruger mulighed for at sætte sig ind i maskinens funktioner samt de relevante oplysninger om sikkerhed. Generelt om sikkerhed Forsøg ikke at ændre denne maskines specifikationer. Sådanne ændringer kan bringe brugeren i fare. Inden vask skal lommer mv. altid tømmes for mønter, sikkerhedsnåle, brocher, skruer osv. Hvis de bliver liggende i tøjet, kan de resultere i betydelige skader. Brug altid den mængde vaskemiddel, der er angivet i afsnittet om dosering af vaskemiddel. Saml småt vasketøj som sokker, bælter osv. i en lille linnedspose eller et pudebetræk. Efter brugen skal stikket tages ud af kontakten, og der lukkes for vandtilførslen på vandhanen. Inden rengøring og vedligeholdelse skal maskinens netstik altid tages ud af kontakten. 6 vigtige oplysninger Forholdsregler mod frost Hvis maskinen udsættes for temperaturer under 0 C, skal der tages følgende forholdsregler : Luk for hanen, og kobl slangen til vandforsyningen fra. Før enden af denne slange og afløbsslangen ned i en spand på gulvet. Vælg programmet Pumpe, og lad det løbe helt ud. Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på «Stop». Kobl maskinen fra lysnettet. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt afløbsslangen på plads. Hvis der er vand tilbage i slangerne, bliver det tømt af, så der ikke dannes is, med fare for skader på maskinen. Når maskinen tages i brug igen, skal den være opstillet i et rum, hvor temperaturen er over 0 C. Anvendelse Maskinen er beregnet til normal brug i husholdninger. Den må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål, eller til andet end dens tiltænkte formål : at vaske, skylle og centrifugere. Brug kun maskinen til vask af ting, der tåler denne behandling. Se altid efter, hvilke plejesymboler der står på mærkerne i tøjet. Læg ikke tøj i maskinen efter pletaftagning med benzin, sprit, triklorætylen og lignende. Efter pletfjerning med sådanne stoffer skal midlet være helt fordampet, inden tøjet lægges i tromlen. Maskinen er beregnet til at blive betjent af voksne. Sørg derfor for, at børn ikke rører maskinen, og at de ikke leger med den. beskrivelse af maskinen / tilpasning 7 Beskrivelse af maskinen 1 1 Betjeningspanel 2 Knap til åbning af låg 3 Luge til filter 4 Greb til flytning af maskine 5 Justeringsfødder 2 3 Doseringsautomat Forvask Vask Skyllemiddel (må ikke påfyldes over MAKS. -mærket M ) 4 5 Betjeningspanelet 1 Programvælger 2 Knapper og deres funktioner 3 Display 4 «Start/Pause»-knapper 5 «Time Manager»-knapper beskrivelse af maskinen / tilpasning Symboler 1 Time manager 2 Temperatur 3 Børnesikring 4 Indikator for programforløb 5 Resttid eller nedtælling til senere start Tilpasning Børnesikring Dette programtilvalg giver mulighed for to slags låsning : - Hvis det slås til, når programmet er startet, er det ikke muligt at ændre evt. andre programtilvalg eller program. Programmet udføres, og hvis der skal vælges et andet program, skal funktionen først slås fra. - Hvis programtilvalget slås til inden programstart, kan maskinen ikke startes. Aktivering af børnesikring: Tænd for maskinen ved at trykke samtidig på knapperne «Forvask» og «Skylning+», til valget bekræftes med symbolet i displayet.. Børnesikringen slås fra ved at gentage proceduren. Tonesignal Der udsendes en tone for hvert tryk på en knap, når programmet er slut, eller ved fejlfunktion. Fravalg af funktionen: Tænd for maskinen ved at trykke samtidig på knapperne «Centrifugering» og «Forvask», til valget bekræftes med en bip-lyd.

4 Signalet udsendes nu kun ved alarm. Funktionen slås til igen ved at gentage proceduren. Programtilvalget gemmes i hukommelsen. fremgangsmåde ved vask 9 Fremgangsmåde ved vask Ibrugtagning Sørg for, at tilslutning af el og vand er i overensstemmelse med installationsvejledningen. Fjern flamingoindsatsen og alle andre dele i tromlen. Rens vaskekarret ved at starte en første vask ved 90 C, uden tøj, men med vaskemiddel. middelpakningen reduceres lidt. Vaskepulver hældes i rummet til klarvask og forvask, hvis programtilvalget»forvask«også er valgt. Hæld eventuelt skyllemiddel i rummet. Hvis der bruges en anden type vaskemiddel : Læs afsnittet om»vaske- og plejemidler«under vaskevejledninger. Valg af program Det rette program til den pågældende type vasketøj kan findes i oversigten over programmer (se afsnittet Oversigt over programmer). Daglig brug Ilægning af vasketøj Åbn maskinens låg. Åbn tromlen ved at trykke på låseknap A : De to luger åbnes automatisk. Læg tøjet i, luk tromlen, og læg låget på maskinen. A Drej programvælgeren hen på det ønskede program. Kontrollampen i Start-/pause-knappen blinker grønt. Symbolerne for de forskellige programtrin bliver vist ( Klarvask, Skylning, Pumpe, Centrifugering). Før låget lægges på maskinen: Se efter, at lugerne til tromleåbningen er rigtigt låst: De to luger i indgreb, låseknap A i høj stilling. Dosering af vaskemiddel Maskinen er designet med henblik på lavest muligt vand- og elforbrug. Derfor skal doseringsangivelserne på vaske- Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, når et program allerede er startet, ignorerer maskinen det sidst valgte program.»err«blinker, og Start-/ pause-knappen blinker rødt i nogle sekunder. Derefter vises igen symbolet for det igangværende program. 10 fremgangsmåde ved vask Valg af temperatur Tryk en eller flere gange på knappen «Temperatur» for at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes ved en anden temperatur end den, som maskinen foreslår. Symbolet står for kold vask. bliver tøjet skyllet i mere vand. Valg af programtilvalg De forskellige programtilvalg skal vælges, efter at der er valgt program, men inden der trykkes på Start-/pause-knappen (se oversigt over programmer). Tryk på det/de ønskede programknapper. De tilhørende kontrollamper lyser. Når der trykkes en gang til, slukkes lamperne. Hvis et programtilvalg ikke kan bruges sammen med det valgte program, blinker»err«i displayet, og Start-/ pauseknappen blinker rødt. Programtilvalget «Forvask» Valg af omdrejningstal ved centrifugering Tryk på knappen «Centrifugering» for at ændre omdrejningstallet, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed end den, som maskinen foreslår. Som tilvalg kan vælges «Uden slutcentrifugering»*, «Skyllesto»* eller «Nat ekstra» *. Maks. antal omdrejninger er : for Bomuld og Denim : 1200 o/min., for Strygelet, Kort strygelet, Uld, Håndvask og Lingeri : 900 o/min., for Finvask og Silke : 700 o/min. Hvis der er valgt «Skyllestop» eller «Nat ekstra», skal der enten vælges «Centrifugering» eller «Pumpe» for at afslutte programmet. «Nat ekstra» Sidste hold skyllevand bliver i maskinen, så tøjet ikke bliver krøllet. Da alle centrifugeringstrin springes over, støjer vaskeprogrammet meget lidt og kan derfor bruges om natten. Ved programmerne Bomuld og Strygelet *afhængig af model Forvasken gennemføres ved højst 30 C. Forvasken slutter med en kort centrifugering (programmerne Bomuld, Strygelet) eller med tømning (finvaskeprogrammer). Programtilvalget «Skylning+» Maskinen tilf&gram Tilføjelse af vasketøj Når meddelelsen «Ilæg tøj» lyser, kan der lægges mere tøj i på følgende måde. Tryk på Start-/pause-knappen: Den tilhørende kontrollampe blinker grønt under pausen. Låget kan først åbnes cirka 2 minutter efter at maskinen er stoppet. fremgangsmåde ved vask 13 Standby : når programmet er slut, aktiveres energisparefunktionen efter nogle minutter. Lysstyrken i displayet reduceres. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, forlader apparatet energisparetilstanden. g;nsom vask i hånden Må ikke vaskes BLEGNING Klorblegning tilladt (kun koldt, og med fortyndet middel) Klorblegning forbudt STRYGNING Stærk varme (maks. 200 C) Middel varme (maks. 150 C) Svag varme (maks. 100 C) Må ikke stryges KEMISK RENSNING Kemisk rensning (alle almindelige rensemidler) Kemisk rensning (alle rensemidler undtagen triklorætylen) Kemisk rensning (undtagen kulbrintebaserede midler og R113) Høj temperatur Middel temperatur Må ikke kemisk renses TØRRING Liggetørring Dryptørring Hængetørring Kan tørres i tørretumbler Må ikke tørres i tørretumbler 16 oversigt over programmer / forbrugsværdier Oversigt over programmer Program / Tøjtype Fyldningsgrad 5,5 kg Mulige programtilvalg Normal bomuld (Normal) : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter. Energispare* (Eco) : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter. Strygelet (Synthetics) : Syntetiske stoffer, undertøj, kulørt stof, strygefri skjorter, bluser. Finvask (Delicates) : Til alle sarte stoffer, f.eks. gardiner. Kort strygelet (Easy iron) : Mindsker krølning og letter strygning. Uld (Wool) : Til uld, der tåler maskinvask (mærket «ren ny uld, tåler maskinvask, krymper ikke»). Håndvask (Handwash) : Meget sart tøj, mærket «Håndvask». Lingeri (Lingerie) : Til meget sart vasketøj, f.eks. dameundertøj. Silke (Silk) : Stof, der tåler maskinvask ved 30 C. Denim (Jeans) : Til at vaske denimtøj. Funktionen Skylning Plus er aktiveret. Iblødlægning (Soak) : Til at lægge meget snavset tøj i blød med skyllestop. Skylninger (Rinses) : Håndvasket tøj kan skylles med dette program. Pumpe (Drain) : Starter tømning efter et skyllestop (eller natprogram).

5 5,5 kg Nat ekstra Forvask Skylning+ Senere start Time manager** 2,5 kg 2,5 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 3,0 kg 5,5 kg 5,5 kg Nat ekstra Senere start Nat ekstra Forvask Nat ekstra Skylning+ Senere start 5,5 kg oversigt over programmer / forbrugsværdier 17 Program / Tøjtype Fyldningsgrad 5,5 kg Mulige programtilvalg Centrifugering (Spin) : Centrifugerer ved 500 til 1200 o/min. efter skyllestop (eller natprogram). * Referenceprogrammer til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (bomuldsprogram, 60 E). ** Gælder ikke for Spar-programmer. Forbrugsværdier Herunder er ikke nævnt alle mulighederne, men blot indstillingerne for de mest almindelige. Program Tøjtype Temperatur C Liter Forbrugsværdier (vejledende** kwh 2,10 1,50 0,80 0,50 0,45 Se displayet 0,45 0,45 0,50 0,30 0,60 0,20 0,05 0,002 0,015 Tid Normal bomuld Energispare* Strygelet Finvask Kort strygelet Uld Håndvask Lingeri Silke Denim Iblødlægning Skylninger Pumpe Centrifugering kold kold - 60 kold - 40 kold - 60 kold - 40 kold * Referenceprogram til afprøvning i h. t. CEI-standard 456 (program Energispare 60 E) : 46 L / 0,93 kwh / 140 min ** I praksis kan værdierne afvige fra de opgivne som følge af forhold under brugen. De angivne forbrugsværdier svarer til maks. temperaturen for hvert program. 18 vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kobl altid maskinen fra lysnettet inden rengøring. Afkalkning Til afkalkning skal anvendes et ikke-ætsende middel, beregnet til vaskemaskiner. Overhold den dosering og hyppighed, der er angivet på pakken. Kabinettet Maskinens kabinet rengøres med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller lignende. Doseringsautomaten Rengøres således : Filter i afløb Rens jævnligt det filter, der sidder i maskinens sokkel : Filtre i vandindtag Rengøres således : i tilfælde af driftsforstyrrelser 19 I tilfælde af driftsforstyrrelser Fra fabrik er der udført en række kontroller på maskinen. Hvis der alligevel skulle optræde en driftsforstyrrelse, er det derfor en god idé at gennemgå rådene i følgende liste, inden kundeservice kontaktes. Symptomer Maskinen starter ikke eller tager ikke vand ind : Årsager Maskinen er ikke korrekt tilsluttet, eller den elektriske installation virker ikke. Maskinens låg og lugerne til tromleåbningen er ikke rigtigt lukket. Programmet er ikke blevet startet korrekt. Der er strømafbrydelse. Der tilføres ikke vand. Der er lukket for vandhanen. Filtrene i vandindtaget er tilstoppede. Der ses en rød prik på studsen til tilløbsslangen. Afløbsrørets bøjning er placeret for lavt (se afsnittet om installation). Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet. Filteret i afløbet er tilstoppet. Den elektroniske balancekontrol er blevet aktiveret : Tøjet er dårligt fordelt i tromlen. Programmet «Pumpe» eller programtilvalget «Nat ekstra» er valgt. Bøjningen på afløbsrøret placeret i forkert højde. Der er tilsat for meget vaskemiddel, så skummet er løbet over. Vaskemidlet egner sig ikke til maskinvask. Bøjningen på afløbsrøret er ikke sat rigtigt fast. Filteret i afløbet er ikke sat i. Tilløbsslangen er ikke tæt. Vaskemidlet er ikke beregnet til maskinvask. Der er for meget tøj i tromlen. Der er valgt et uegnet program. Der tilsat for lidt vaskemiddel. Maskinen tager vand ind, men det pumpes straks ud: Maskinen centrifugerer ikke eller tømmes ikke : Der er vand maskinen : omkring Utilfredsstillende vaskeresultater : 20 i tilfælde af driftsforstyrrelser Symptomer Maskinen ryster og støjer : Årsager Maskinen er ikke korrekt klargjort inden ibrugtagning (se afsnittet om klargøring). Maskinen er ikke i vater og korrekt afbalanceret. Maskinen står for tæt op ad væg eller møbler. Tøjet er ikke rigtigt fordelt i tromlen. Der er ikke tøj nok i maskinen. Filtrene i vandindtaget er tilstoppede. Der har været slukket for strømmen eller lukket for vandet. Motorens overophedningssikring har været udløst. Det påfyldte vand har været koldere end normalt. Systemet til registrering af skum har været udløst (for meget vaskemiddel), så maskinen gik over til udtømning af skum. Den elektroniske balancekontrol er blevet udløst: Der blev tilføjet et ekstra programtrin for at fordele tøjet bedre i tromlen. Fejl i vand- eller strømforsyning. Der er valgt skyllestop. Lugerne til tromleåbningen er åbne. Displayet «Låg åbnes»* er slukket. Temperaturen i vaskekarret er for høj. Lågets lås slås fra 1 til 2 minutter efter at programmet er slut*. Tromlen er ikke drejet på plads efter en vedvarende rysten pga. ubalance. Drej tromlen op manuelt. Låget er ikke helt lukket. Vaskeprogrammet varer alt for længe : Maskinen standser under et vaskeprogram : Låget kan ikke åbnes, når programmet er slute : Displayet»Tromlestop«lyser ikke, når programmet er slut : Displayet viser fejlkode E40**, og «Start-/pause» blinker rødt*** : i tilfælde af driftsforstyrrelser 21 Symptomer Displayet viser E20**, og pauseknappen rødt*** : fejlkode Start-/ blinker Årsager Filteret i afløbet er tilstoppet. Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet. Afløbsrøret er monteret for højt (se afsnittet om installation). Pumpen er tilstoppet. Vandlåsen i installationen er tilstoppet. Der er lukket for vandhanen. Der er lukket for vandtilførslen. Displayet viser E10**, og pauseknappen rødt*** : Displayet viser EF0**, og pauseknappen rødt*** : fejlkode Start-/ blinker fejlkode Start-/ blinker Filteret i afløbet er tilstoppet. Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende : - Luk for vandindtag på vandhanen, - tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra lysnettet, - kontakt kundeservice.

6 Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende : - Luk for vandindtag på vandhanen, - tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra lysnettet, - kontakt kundeservice. Der er påfyldt skyllemiddel over MAKS.-mærket La pompe de vidange du lave-linge fonctionne en permanence, même lorsque l'appareil est désactivé Skyllemidlet løber direkte ind i tromlen, når det hældes i doseringsautomaten : * Afhænger af model. **Nogle modeller giver tonesignaler. ***Fjern eventuelle årsager til fejl, og genstart så det afbrudte program med et tryk på «Start/ Pause». 22 tekniske specifikationer / installation Tekniske specifikationer MÅL Højde Bredde Dybde 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Mindst Højst 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Type 20x27 SPÆNDING / FREKVENS SAMLET EFFEKT VANDTRYK Tilslutning til vandledning Denne maskine opfylder direktiv EØF vedr. begrænsning af radiostøj og direktiv 2006/95/CE vedr. el-sikkerhed. Installation 3 4 Det er meget vigtigt, at alle transportsikringer fjernes, inden maskinen startes for første gang. Gem for en sikkerheds skyld transportsikringerne til evt. senere transport: Hvis en maskine flyttes uden transportsikringer, kan de indvendige komponenter tage skade, der kan opstå utæthed og fejlfunktioner, og dele kan blive deformeret af rystelser. Udpakning tekniske specifikationer / installation 23 Klargøring Gør følgende, hvis maskinen skal flugte med tilstødende møbler : Vandtilførsel Den medfølgende tilløbsslange monteres bag på maskinen som beskrevet nedenunder (Der må ikke bruges en gammel slange) : Åbn for vandtilførslen på vandhanen. Kontroller, at forbindelsen er tæt. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt kundeservice, hvis tilløbsslangen er for kort. 24 tekniske specifikationer / installation Afløb - Studsen i enden 1 af bøjningen kan tilpasses alle gængse typer vandlåse. Monter studsen på vandlåsen med det medfølgende slangebånd*. - Monter rørbøjnin2 gen på afløbsrøret. Før begge dele ned i et vaskeafløb (eller et wc) i en samlet højde på mellem 70 og 100 cm. Pas på, at afløbsrør og slange ikke kan vælte eller falde ned. Det er meget vigtigt at sørge for, at der kommer luft ind i enden af afløbsslangen, så der ikke er risiko for hævertvirkning. Opstilling Maskinen skal placeres i et rum med god udluftning, og på et hårdt, plant underlag. Pas på, at maskinen ikke rører væggen eller andre møbler/elementer i rummet. Gør følgende, hvis maskinen skal flyttes : Hvis maskinen skal 1 flyttes, sættes den op på hjulene ved at trække grebet i maskinens underkant fra højre mod venstre, så langt det kan komme. Når maskinen står det rigtige sted, drejes håndtaget tilbage i udgangsstillingen. Det er vigtigt, at maskinen står helt i vater. Det forebygger, at maskinen støjer, ryster eller flytter sig, når den er i gang. Afløbsslangen må under ingen omstændigheder forlænges. Kontakt en fagmand, hvis den er for kort. Tilslutning til lysnet Vaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V enkeltfaset. Kontroller sikringerne til den pågældende kreds : 10 A ved 230 V. Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledning eller multistik. Kontroller, at jordforbindelsen overholder gældende regler. 2 3 * afhængig af model miljøtips 25 Miljøtips Bortskaffelse Miljøbeskyttelse Alle materialer mærket med symbolet kan genanvendes. Læg dem i en affaldsbeholder til genindvinding/genanvendelse (nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning). Ødelæg de dele, der kan være til fare for andre, når maskinen er kasseret : Klip netledningen af tæt på maskinen. Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Overhold følgende råd for at spare på vand og energi, og dermed bidrage til at skåne miljøet : Fyld så vidt muligt maskinen helt op, frem for at vaske i mindre portioner. Brug kun funktionerne Forvask eller Iblødsætning til meget snavset tøj. Afpas mængden af vaskemiddel efter vandets hårdhedsgrad (se afsnittet om dosering af vaskemiddel), samt mængden af vasketøj og tilsmudsningsgrad. 26 Garanti/Kundeservice Garanti/Kundeservice Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele". Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. At der er brugt uoriginale reservedele. Mht. kan ikke overdrages til en anden bruger. til erhvervsmæssige formål. Beskrivelse av apparatet.. 31 Personalisering Hvordan man utfører en vask?.. 33 Vaskeveiledning Oversikt over programmer Forbruk Vedlikehold og rengjøring

7 . 42 Hvis det oppstår en feilfunksjon.. 43 Tekniske spesifikasjoner Installasjon Miljø Garanti.... informasjon. at det ikke er noen utvendig skade på det. Alt nødvendig arbeid på vannrør skal utføres av en autorisert rørlegger.

8 Hvis det må foretas noen endringer på det elektriske anlegget i boligen i forbindelse med tilkobling av apparatet, må du tilkalle en autorisert elektriker. Etter installasjon av apparatet, må du forsikre deg om at det ikke står oppå nettledningen. Dersom apparatet installeres i et rom med teppe på gulvet, må du forsikre deg om at teppet ikke blokkerer ventilasjonsåpningene nederst på apparatet. Apparatet skal kobles til en forskriftsmessig jordet kontakt. Før tilkobling av apparatet, må du lese nøye instruksene i kapittelet «Elektrisk tilkobling». Utskifting av nettledningen skal kun utføres av autorisert personell fra serviceavdelingen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uforskriftsmessig installasjon av apparatet. Disse advarslene er utarbeidet for din egen og andres sikkerhet. Det er viktig at du leser disse punktene nøye før du installerer og benytter apparatet ditt. På forhånd takk for oppmerksomheten. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet Dersom apparatet selges eller overlates til en annen person, skal alltid bruksanvisningen følge med. På denne måten kan den nye eieren informeres om hvordan vaskemaskinen fungerer og få instrukser om hvordan den skal brukes. Generell sikkerhet Du må aldri endre eller forsøke å endre dette apparatets spesifikasjoner. Det medfører fare for brukeren. Før hver vask må du fjerne mynter, sikkerhetsnåler, smykker, skruer osv. Dersom slikt blir liggende i tøyet, kan det føre til alvorlige skader. Bruk den vaskemiddeldoseringen som er oppgitt i avsnittet «Dosering av vaskemidler». Legg små artikler som strømper, belter osv. i en liten tøypose eller et putevar. Etter at apparatet har vært i bruk, må du stenge vanntilførselskranen og ta støpslet ut av stikkontakten. Vaskemaskinen må alltid frakobles strømnettet før du rengjør den eller utfører vedlikehold på den. 30 advarsler Forholdsregler ved frostfare Dersom apparatet ditt utsettes for temperaturer under 0 C, må følgende forholdsregler tas : Steng vannkranen og koble fra vanntilførselsslangen. Plasser enden av denne slangen og avløpsslangen i en bøtte på gulvet. Velg programmet Tømming og vent til det er fullført. Slå av apparatet ved å sette programvelgeren på «Stopp». Koble apparatet fra strømnettet. Skru på tilførselsslangen og monter avløpsslangen igjen. På denne måten vil vannet som var igjen i slangene renne ut, slik at det ikke dannes is som kan skade apparatet ditt. alltid vaskeanvisningene på plaggene. Et lydsignal vil høres hver gang du trykker på en knapp, ved programslutt og hvis det oppstår en feilfunksjon. For å koble det ut, må du slå på apparatet, og deretter trykke samtidig på knappene «Sentrifugering» og «Forvask» til det bekreftes med et pip. Lydsignalet vil nå kun høres dersom det oppstår en feil. For å reaktivere lydsignalet, går du frem på tilsvarende måte. Valget av funksjonen er nå lagret. hvordan man utfører en vask 33 Hvordan man utfører en vask? Første gangs bruk Forsikre deg om at den elektriske tilkoblingen og vanntilførselen er i samsvar med installasjonsveiledningen. Fjern polystyrenbiten og alle de andre elementene i trommelen. Utfør en vask på 90 C uten tøy, men med vaskemiddel, for å rengjøre vaskemaskinen innvendig. Dosering av vaskemiddel Vaskemaskinen din er fremstilt for å redusere behovet for vaskemiddel og vann. Det er derfor viktig at du reduserer doseringene som er oppgitt på pakken. Hell vaskemiddelet i pulverform i kamrene for vask og forvask i vaskemiddelbeholderen (dersom du har valgt tilleggsfunksjonen «forvask»). Hell eventuelt også bløtgjøringsmiddel i tilhørende kammer. Hvis du bruker en annen vaskemiddeltype, må du se avsnittet «vaskemidler og tilleggsmidler» i bruksanvisningen. Valg av ønsket program Du finner programmet som egner seg til typen tøy som skal vaskes i programoversikten (se avsnittet Programoversikt). Daglig bruk Ilegging av tøyet Åpne lokket på maskinen. Åpne trommelen ved å trykke på låseknappen A : de to klaffene vil automatisk åpne seg. legg i tøyet, lukk trommelen og lokket på vaskemaskinen. A Vri programvelgeren til ønsket program. Indikatorlampen til knappen «Start/ Pause» vil blinke grønt. Symbolene for de forskjellige fasene i vaskesyklusen vil vises ( Hovedvask, Skylling, Tømming, Sentrifugering). Før du lukker lokket på vaskemaskinen din, må du forsikre deg om at trommelen er korrekt lukket : de to klaffene hektet fast i hverandre, låseknappen A stående ut. Dersom programvelgeren vris til et annet program når syklusen allerede er startet, vil ikke vaskemaskinen ta hensyn til det 34 hvordan man utfører en vask nye programmet som velges. «Err» vil blinke og knappen «Start/Pause» vil blinke rødt noen sekunder, deretter vil symbolet for syklusen som er igang vises igjen. Valg av temperatur Trykk flere ganger på knappen «Temperatur» for å øke eller redusere temperaturen, dersom du ønsker å vaske tøyet på en annen temperatur enn den som foreslås av vaskemaskinen. Symbolet svarer til kaldvask. Valg av sentrifugehastighet Trykk på knappen «Sentrifugering» for å endre sentrifugehastigheten, dersom du vil at vaskemaskinen skal sentrifugere på en annen hastighet enn den som foreslås av maskinen. Du kan også velge funksjonen «Uten sentrifugering»*, «Stopp i siste skyll»* eller «Nattestillhet pluss» *. Maks. hastighetene er : for Bomull og Denim : 1200 o/min, for Syntetisk, Enkel stryking, Ull, Håndvask og Undertøy : 900 o/min, for Finvask og Silke : 700 o/min. Hvis du har valgt tilleggsfunksjonen «Stopp i siste skyll» eller «Nattestillhet pluss», må du ved slutten av porgrammet velge programmet «Sentrifugering» eller «Tømming» for å avslutte syklusen.

9 *avhengig av modell «Nattestillhet pluss» Vaskemaskinen vil ikke tømme ut vannet etter siste skylling, for at tøyet ikke skal krølle seg. Siden alle sentrifugeringsfasene vil sløyfes, vil vaskesyklusen lage svært lite støy og kan også velges om natten. I programmene Bomull og Syntetisk, vil skyllingene utføres med større vannmengder. Valg av tilleggsfunksjon De forskjellige tilleggsfunksjonen skal velges etter at du har valgt program og før du trykker på knappen «Start/ Pause» (se programoversikten). Trykk på de(n) aktuelle knappen(e); tilhørende indikatorlamper vil begynne å lyse. Når man trykker om igjen, vil indikatorlampene slukke. Dersom en av disse tilleggsfunksjonene ikke er mulig sammen med programmet, vil meldingen «Err» blinke i displayet og knappen «Start/Pause» blinke rødt. Tilleggsfunksjonen «Forvask» Vaskemaskinen vil foreta en forvask på maks. 30 C. Forvasken vil avsluttes med en kort sentrifugering i programmene Bomull og Syntetisk, og med tømming av vannet i Finvask-programmene. hvordan man utfører en vask 35 Tilleggsfunksjonen «Skylling pluss» Vaskemaskinen vil foreta en eller flere ekstra skyllinger i løpet av syklusen. Denne funksjonen anbefales for folk med ømfintlig hud eller på steder med svært bløtt vann. Tidvis : «Forsinket start» 30' Trykk på knappen «Skylling pluss». Tilleggsfunksjonen virker kun for de valgte programmene. Permanent : Trykk på knappene «Sentrifugering» og «Skylling pluss» i noen sekunder. Tilleggsfunksjonen vil fortsette å være aktivert selv om strømtilførselen til apparatet avbrytes. For å koble den ut, må du gjenta prosedyren. Denne funksjonen muliggjør forsinket programstart på 30, 60, 90 minutter, 2 timer til 20 timer. Forsinkelsen du velger vil vises på displayet i noen sekunder*. Du kan endre eller slette den forsinkede starten når som helst, ved at du før du trykker på knappen «Start/Pause» trykker på knappen «Forsinket start» (0' betyr start umiddelbart). Dersom du allerede har trykket på knappen «Start/Pause» og du ønsker å endre eller slette forsinket start, går du frem på følgende måte : For å slette den forsinkede starten og starte umiddelbart, trykker du på «Start/ Pause» og så på «Forsinket start». Trykk på «Start/Pause» for å starte syklusen. For å endre forsinkelsen, må du først velge stillingen «Stopp» og deretter programmere syklusen på nytt. Lokket vil være låst under hele perioden med forsinket start. Dersom du har behov for å åpne det, må du først sette vaskemaskinen på Pause ved å trykke på knappen «Start/Pause». Etter å ha *Indikatorlampen tennes ikke. 36 hvordan man utfører en vask lukket lokket igjen, trykker du på knappen «Start/Pause». Time Manager 2H Ved forsinket start vil nedtellingen vises på displayet (time etter time, deretter 90, og minutt etter minutt f.o.m. 60 min). Oppvarming Vaskemaskinens standardinnstilling er syklusen «Normalt skittent tøy». Syklusen kan forlenges eller forkortes ved hjelp av knappen «Time Manager». Hvor skittent tøyet er vil også indikeres. Meget skittent tøy Normalt skittent tøy Lite skittent tøy Meget lite skittent tøy eller halv tøymengde Tilgjengeligheten til disse forskjellige nivåene varierer med programtypen som er valgt. Igangsetting av programmet Trykk på knappen «Start/Pause» for å starte syklusen : tilhørende indikatorlampe vil lyse grønt. Under syklusen vil symbolet bevege seg når apparatet begynner å varme opp vannet. Inngrep under et pågående program Legge i mer tøy Når indikatorlampen «Legg i mer tøy» lyser, kan du legge inn mere tøy ved å gå frem på følgende måte. Trykk på knappen «Start/Pause» : tilhørende indikatorlampe vil blinke grønt under pauseperioden. Lokket kan først åpnes ca. 2 minutter etter at programmet er slutt. Trykk om igjen på denne knappen for å fortsette programmet. Endring av et pågående program Før du foretar noen endringer på det programmet som er igang, må du sette maskinen på pause ved å trykke på knappen «Start/Pause». Hvis det ikke er mulig å foreta endringer, vil «Err» blinke på displayet og knappen «Start/Pause» blinke rødt i noen sekunder. Hvis du likevel ønsker å endre programmet, må du avbryte programmet som er igang (se under) Det er normalt at programvelgeren ikke beveger seg under syklusen. Symbolet for den fasen som pågår vil vises på displayet, liksom gjenværende tid. hvordan man utfører en vask 37 Avbryte et program Hvis du ønsker å avbryte et program, må du vri programvelgerknappen til stillingen «Stopp». Programslutt Vaskemaskinen vil stanse automatisk ; knappen «Start/Pause» slukker og «0» vil blinke på displayet. Lokket kan først åpnes ca. 2 minutter etter at programmet er slutt. Vri programvelgeren til stillingen «Stopp». Ta ut tøyet. Trekk støpslet ut av stikkontakten og skru igjen vannkranen. Vi anbefaler å la lokket og trommelen stå åpen, slik at luften kan sirkulere. Hvilemodus : når programmet er ferdig, aktiveres energisparesystemet etter et par minutter. Lysstyrken i displayet reduseres. Når du trykker på en vilkårlig knapp, vil apparatet forlate energisparingsmodusen. 38 vaskeveiledning Vaskeveiledning Sortering og klargjøring av tøyet Sorter tøyet på bakgrunn av type og vaskesymbol (se kapittelet Internasjonale symboler under) : normal vask for slitesterkt tøy som tåler energisk vask og sentrifugering ; skånsom vask for delikat tøy som bør behandles forsiktig. For blandede tøymengder, med forskjellige fibertyper, bør det velges et program og en temperatur som egner seg til det mest ømfintlige fiberet. Hvite og fargede plagg må vaskes hver for seg. Ellers vil det hvite tøyet få en gråtone. Nye fargede plagg har ofte mye farge i seg.

10 Slike plagg bør vaskes separat de første gangene. Overhold vaskeanvisninger som «vaskes separat» og «vaskes separat de første gangene». Tøm lommene og brett ut plaggene. Fjern løse knapper, nåler og hekter. Lukk glidelåser, knyt lisser og hekt igjen åpninger. Vreng plagg med mangefargede tekstiler (soveposer, anorakker osv.), fargede gensere samt ull og tekstiler med påklistrede dekorasjoner. Små ømfintlige artikler (strømper, bher osv. ) plasseres i et vaskenett. Gardiner må behandles spesielt forsiktig. Fjern krokene og legg gardinene i et nett eller en stoffpose. Legg i tøymengden på bakgrunn av fibertypen Legg aldri mere tøy inn i trommelen enn maskinens maks. kapasitet. Maks. kapasiteten kan variere på bakgrunn av tekstiltypen. Reduser tøymengden dersom tøyet er svært skittent eller ved svampaktig stoff. Ikke alle tekstiler har samme volum og samme vannabsorberingsevne. Derfor kan man generelt si at trommelen bør fylles : full men uten å trykke tøyet sammen for mye dersom det dreier seg om bomull, lin og blandet, halvfull med behandlet bomull og syntetiske fibre, tredjedels full dersom det dreier seg om meget ømfintlige plagg som gardiner og ullvarer. Dersom det dreier seg om en blandet tøymengde, fylles trommelen med utgangspunkt i det mest ømfintlige tekstilet. Vaskemidler og tilleggsmidler Bruk kun vaskemidler og tilleggsmidler beregnet på vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger og instruksene i avsnittet Vaskemiddelbeholderen og Dosering av vaskemidler. Det frarådes å bruke forskjellige typer vaskemidler samtidig. Det kan skade tøyet. Vaskemiddeldoseringen avhenger av tøymengden, vannhardheten og hvor skittent tøyet er. Dersom vannet er bløtt, reduseres doseringen noe. Dersom vannet er kalkholdig (bruk av et avkalkingsmiddel anbefales) eller dersom tøyet er svært skittent eller har flekker, bør doseringen økes noe. vaskeveiledning 39 For å få rede på vannhardheten i området ditt, kontakter du vannverket eller kommunen. Vaskemidler i pulverform benyttes uten problemer. Vaskemiddel i flytende form kan ikke benyttes dersom man velger forvask. Til alle sykluser uten forvask kan man helle det flytende vaskemiddelet enten i en vaskeball som plasseres direkte i trommelen, eller i vaskemiddelbeholderen. I Internasjonale symboler VASK NORMAL Vaskes på 95 C FINVASK Vaskes på 60 C begge tilfeller må vaskesyklusen settes igang umiddelbart. Vaskemidler i tablettform eller doser skal alltid plasseres i vaskemiddelbeholderen på vaskemaskinen. Hvis du skal behandle flekker før vaskesyklusen, må du følge instruksene til produsenten av produktet. Dersom du benytter et vaskemiddel til behandling av flekkene, må vaskesyklusen settes igang umiddelbart. Vaskes på 40 C Vaskes på 30 C Finvask eller håndvask Må ikke vaskes BLEKING Bleking med klor er mulig (kun uten varme og utvannet i en oppløsning) Må ikke blekes med klor STRYKING Høy temperatur (maks. 200 C) Middels temperatur (maks. 150 C) Lav temperatur (maks. 100 C) Må ikke strykes RENSING Kan renses (med alle vanlige rensemidler) Kan renses (med alle rensemidler bortsett fra trikloretylen) Kan renses (kun med petroleumsbaserte rensemidler og R113) Høy temperatur Middels temperatur Må ikke renses TØRKING Tørkes liggende Tørkes hengende Tørkes på kleshenger Kan tørkes i tørketrommel Må ikke tørkes i tørketrommel 40 oversikt over programmer / forbruk Oversikt over programmer Program / Tøytype Normal bomull (Normal) : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller servietter. Eco* : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller servietter. Syntetisk (Synthetics) : Syntetiske plagg, undertøy, fargede plagg, strykefrie skjorter, bluser. Finvask (Delicates) : For alle ømfintlige artikler, f. eks. gardiner. Enkel stryking (Easy iron) : Reduserer krøllingen av plaggene og gjør det lettere å stryke dem. Ull (Wool) : Maskinvaskbar ull merket med «ren ull, kan vaskes i maskin, krymper ikke». Håndvask (Handwash) : Meget ømfintlige plagg merket «vaskes for hånd». Undertøy (Lingerie) : For meget ømfintlige artikler som dameundertøy. Silke (Silk) : Stoff som kan vaskes i maskin på 30 C. Denim (Jeans) : Vaske denim-plagg. Tilleggsfunksjonen Skylling Pluss er aktivert. Bløtlegging (Soak) : Bløtlegge denim-plagg med skyllestopp. Skylling (Rinses) : Tøy som vaskes for hånd kan skylles med dette programmet. Tømming (Drain) : tyhjentää koneen, kun ohjelma on päättynyt vesi koneessa (tai hiljaisen yöpesun jälkeen). Tøymengde 5,5 kg Mulige tilleggsfunksjoner 5,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 3,0 kg 5,5 kg 5,5 kg Nattestillhet pluss Forvask Skylling pluss Forsinket start Time manager** Nattestillhet pluss Forsinket start Nattestillhet pluss Forvask Nattestillhet pluss Skylling pluss Forsinket start 5,5 kg oversikt over programmer / forbruk 41 Program / Tøytype Sentrifugering (Spin) : Foretar en sentrifugering på 500 til 1200 o/min etter stopp i siste skyll (eller nattestillhet pluss). Tøymengde 5,5 kg Mulige tilleggsfunksjoner * Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (bomullsprogram 60 E). ** Gjelder ikke med programmene Eco. Forbruk Ikke alle muligheter er vist her, men kun de vanligste innstillingene. Program Tøytype Temperaturer C Liter Veil. forbruk** kwh 2,10 1,50 0,80 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,30 0,60 0,20 0,05 0,002 0,015 Se display Varighet Normal bomull Eco* Syntetisk Finvask Enkel stryking Ull Håndvask Undertøy Silke Denim Bløtlegging Skylling Tømming Sentrifugering kald kald - 60 kald - 40 kald - 60 kald - 40 kald * Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (programmet Eco 60 E) : 46 L / 0,93 kwh / 140 min ** Veiledende verdier som varierer på bakgrunn av bruksforhold. Forbrukene som er oppgitt svarer til maks. temperaturen for hvert program. 42 vedlikehold og rengjøring Vedlikehold og rengjøring Du må alltid koble maskinen fra strømnettet før du rengjør det.

11 Avkalking av maskinen Ved kalkfjerning skal det benyttes et spesialprodukt som ikke er etsende og som er beregnet på vaskemaskiner. Følg indikasjonen om dosering og hyppighet på emballasjen. Kabinettet Vaskemaskinen rengjøres utvendig med lunkent vann tilsatt et skånsomt rengjøringsmiddel. Benytt aldri sprit, løsemideler eller lignende produkter. Vaskemiddelbeholderen Gå frem på følgende måte ved rengjøring: Tømmefilteret Rengjør jevnlig filteret som befinner seg nederst på vaskemaskinen : Vanntilførselsfiltrene Rengjør dem på følgende måte : hvis det oppstår en feilfunksjon 43 Hvis det oppstår en feilfunksjon Det ble foretatt mange kontroller under produksjon av apparatet ditt. Hvis du likevel skulle oppdage en feilfunksjon, må du kontrollere listen under før du kontakter service. Feil Vaskemaskinen starter ikke eller tar ikke inn vann : Årsak apparatet er ikke korrekt tilkoblet eller det elektriske anlegget fungerer ikke, lokket på vaskemaskinen eller trommelklaffene er ikke korrekt lukket, programmet er ikke blitt satt igang på korrekt vis, det er strømbrudd, manglende vanntilførsel, vannkranen er stengt, filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet, et rødt punkt er kommet til syne på vanntilførselsslangen. vannavløpet sitter for lavt (se avsnittet om installasjon). avløpsslangen er bøyet eller i klem, tømmefilteret er tilstoppet, antivibrasjonssystemet er aktivert: ujevn fordeling av tøyet i trommelen, programmene «Tømming» eller funksjonen «Nattestillhet Pluss» er blitt valgt, gal høyde på avløpsrøret. overskumming pga. for høy vaskemiddeldosering, vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask, avløpsrøret er ikke korrekt festet, tømmefilteret er ikke blitt satt på plass, vanntilførselsrøret er ikke stengt. Vaskemaskinen fylles, men tømmer ut vannet umiddelbart : Vaskemaskinen sentrifugerer ikke eller tømmer ikke ut vannet : Det er vann vaskemaskinen : rundt 44 hvis det oppstår en feilfunksjon Feil Vaskeresultatet tilfredsstillende : er ikke Årsak vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask, det er for mye tøy i trommelen, galt valg av vaskeprogram, for lav vaskemiddeldosering. Maskinen vibrerer og lager støy : du har ikke fjernet transportsikringene på apparatet (se avsnittet utpakking), apparatet er ikke blitt vatret skikkelig og står ikke helt støtt, apparatet står for nær veggen eller annet inventar, tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen, det er for lite tøy i maskinen. filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet, manglende vann- eller strømtilførsel, varmesikringen på motoren er blitt utløst, vanntermperaturen er lavere enn normalt, sikkerhetssystemet som hindrer overskumming er blitt aktivert (for stor vaskemiddeldosering) og vaskemaskinen er iferd med å fjerne skummet, sikkerhetssystemet som hindrer overdreven vibrasjon er blitt aktivert: det er blitt tilføyet en ekstra fase for å fordele tøyet bedre i trommelen. mangelfull vann- eller strømtilførsel, du har innstilt stopp i siste skyll, trommelklaffene er åpne. displayet «umiddelbar åpning»* er slukket, temperaturen på vaskevannet er for høy, lokket frigjøres 1 til 2 minutter etter programslutt*. trommelen har ikke plassert seg i riktig stilling etter en kraftig vibrasjon ; rote'r trommelen manuelt. Vaskesyklusen varer altfor lenge : Vaskemaskinen stanser under en vaskesyklus : Lokket åpner seg ikke når syklusen er avsluttet : Indikatorlampen «stopp varm trommel» lyser ikke ved slutten av syklusen : hvis det oppstår en feilfunksjon 45 Feil Feilkoden E40 vises på displayet** og knappen «Start/Pause» blinker rødt*** : Feilkoden E20 vises i displayet** og knappen «Start/Pause» blinker rødt*** : Årsak lokket er ikke korrekt lukket. tømmefilteret er tilstoppet, avløpsslangen er bøyet eller i klem, avløpsslangen er plassert for høyt (se «Installasjon»), tømmepumpen er blokkert, vannlåsen er blokkert. vannkranen er stengt, manglende vanntilførsel. Feilkoden E10 vises i displayet** og knappen «Start/Pause» blinker rødt*** : Feilkoden EF0 vises i displayet** og knappen «Start/Pause» blinker rødt*** : tømmefilteret er tilstoppet, sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert, gjør følgende : - steng vannkranen, - tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra strømnettet, - kontakt Service. sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert, gjør følgende : - steng vannkranen, - tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra strømnettet, - kontakt Service. du har oversteget MAX-merket. Tømmepumpen på apparatet fungerer uavbrutt, selv når apparatet ikke er drift : Det renner bløtgjøringsmiddel direkte inn i trommelen når du fyller kammeret i vaskemiddelbeholderen : * Avhengig av modell. **På noen modeller høres et lydsignal. ***Etter å ha eliminert de eventuelle årsakene til feilfunksjonen, trykker du på knappen «Start/ Pause» for å gjenoppta det avbrutte programmet. 46 tekniske spesifikasjoner / installasjon Tekniske spesifikasjoner DIMENSJONER Høyde Bredde Dybde 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Minimum Maksimum 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bars) Type 20x27 SPENNING / FREKVENS TOTAL EFFEKT VANNTILFØRSELSTRYKK Tilkobling til vannettet Dette apparatet er i samsvar med direktivet ECC om begrensning av radio-elektriske forstyrrelser og direktivet 2006/95/CE om elektrisk sikkerhet. Installasjon 3 4 Pass på å fjerne alle beskyttelseselementer for transport før maskinen tas i bruk. Ta vare på dem for en eventuell fremtidig transport av maskinen : dersom maskinen transporteres uten slike beskyttelseselementer, kan det føre til lekkasjer og feilfunksjon på maskinen, samt støtskader.

12 Powered by TCPDF ( Utpakking tekniske spesifikasjoner / installasjon 47 Fjerning av transportsikringer Dersom du vil sette vaskemaskinen i flukt med tilstøtende inventar, går du frem på følgende måte : Vanntilførsel Installer den vedlagte vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen som følger (Bruk ikke et gammelt rør om igjen) : Åpne vannkranen. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer. Vanntilførselsslangen kan ikke forlenges. Hvis den er for kort, må du kontakte Service. 48 tekniske spesifikasjoner / installasjon Tømming 1 maskinen*. - Munnstykket i enden av slangen passer til alle typer vannlåser. Fest munnstykket til vannlåsen ved hjelp av låseringen som leveres med Plassering Plasser apparatet på et flatt og solid underlag i et rom med god ventilasjon. Pass på at apparatet ikke er i berøring med muren eller annet inventar i rommet. Hvis du ønsker å flytte apparatet, går du frem på følgende måte : Når vaskemaskinen 1 skal flyttes, må man skyve spaken nederst på apparatet fra høyre helt til venstre, slik at hjulene kommer ut. Når vaskemaskinen er kommet til stedet der den skal stå, skyves spaken tilbake i sin opprinnelige posisjon. på at den aldri kan løsne. den er for kort, må du tilkalle en rørlegger. at sikringen på linjen er på : 10 A, 230 V. Apparatet må aldri tilkobles med en skjøteledning eller en dobbel stikkontakt. Kontroller at stikkontakten er forskriftsmessig jordet. 2 3 * avhengig av modell miljø 49 Miljø Kassering Beskyttelse av miljøet Alle materialene som er merket med symbolet kan resirkuleres. Bring det til et autorisert mottak (innhent informasjon fra kommunen) for gjenvinning og resirkulering av apparatet. Når apparatet skal avhendes, må du uskadeliggjøre de delene som kan utgjøre en fare: kutt av nettledningen helt inntil apparatet. Bruk funksjonene Forvask og Bløtlegging kun til svært skittent tøy. Tilpass vaskemiddeldoseringen til vannhardheten på stedet (se avsnittet «Dosering av vaskemidler»), samt til tøymengden og graden av smuss. 50 Garanti/Kundeservice Garanti/Kundeservice Service Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør. Du kan også besøke vår internettadresse no der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe for opplysninger vedrørende dette. Service og reservedeler Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon. Modell betegnelse. Produktnummer... Serienummer... Kjøpsdato... Reservedeler Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på : Telefon : Fax : Internett : Leveringsbetingelser Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL's leveringsbetingelser og Lov om kjøp. Leverandør Electrolux Home Products Norway A/S Risløkkveien Oslo Tlf Internett: Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven (European Address Services). Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes : Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet. Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for Garanti/Kundeservice 51 arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i. Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven. dk /09.

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L46310

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L46310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE 30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN VERSJONER) FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER Manual for installasjon, bruk og vedlikehold Norwegian INNHOLD 1 HMS instruksjoner og forholdsregler Riktig bruk Teknisk sikkerhet Bruk sikkerhet 2 TEKNISKE DATA 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Laundry Center Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Innledning I mange land er det en grense på den totale elektriske strømmen som er tilgjengelig ved bruk av to apparater samtidig: -Den totale

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C125-EMC EMC04056A NEMKO

Detaljer