DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger"

Transkript

1 RENLIG DK NO FWM7D5

2

3 DANSK 4 NORSK 34

4 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig brug - vask og tørring 16 Nyttige oplysninger og råd 17 Råd om tørring 18 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Sikkerhedsanvisninger Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før maskinen installeres for at forebygge ulykker og sikre, at den bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen, og lad den følge med, hvis den sælges eller foræres væk. Alle, der bruger maskinen, skal være fuldstændig fortrolige med dens betjenings- og sikkerhedsfunktioner. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som resultat af forkert installation og brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre vaskemidlerne. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Se ind i tromlen inden du starter maskinen. Denne maskine indeholder en speciel funktion, der forhindrer børn og kæledyr i at blive fanget inden i tromlen. Vaskeprogrammer 19 Tørreprogrammer 21 Forbrugsværdier 22 Vedligeholdelse og rengøring 22 Hvis noget går galt 26 Tekniske data 29 Tilslutning, el 30 Miljøhensyn 30 IKEA-GARANTI 31 Børnesikringen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Generelt om sikkerhed Produktet og dets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade og beskadigelse af maskinen. Hvis maskinen leveres om vinteren, når der er minusgrader, skal den opbevares ved stuetemperatur i 24 timer, inden den tages i brug. Læs venligst kapitlet "Frostsikring". Maskinen er beregnet til brug ved normal indetemperatur. Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader.

5 DANSK 5 Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse. Installation El- og VVS-arbejdet skal udføres af en faguddannet, autoriseret el- og VVS-installatør. Maskinen er tung. Pas på, når du flytter den. Kontroller, at maskinen ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke en beskadiget maskine. Kontakt om nødvendigt den dertil beregnede eftersalgsservice. Fjern al emballage og alle transportbolte før ibrugtagning. Der kan opstå alvorlige skader på maskinen eller på tilstødende skabe eller møbler. Gem alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. Se venligst de relevante trin i monteringsvejledningen. Placér aldrig karton, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. Nivellér maskinen nøjagtigt, og stram låsemøtrikkerne for at forhindre rystelser, støj og forskydning af maskinen under drift. Hvis maksinen installeres på et gulvtæppe, skal du justere fødderne for at sikre, at luften kan cirkulere frit under maskinen. Kontrollér, at maskinen ikke hviler på tilløbs- og afløbsslangen, og at bordpladen elller bagsiden af maskinen ikke presser netkablet op mod væggen. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Hvis maskinen installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost, bør du læse afsnittet "Frostsikring". Brug Apparatet er kun til husholdningsbrug. Apparatet må ikke bruges til erhvervseller industrimæssige formål eller andre formål end traditionel husholdningsbrug. Apparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele. Brug den kun til vask og tørring af tøj, der er beregnet på vask eller tørring i maskine. Følg instruktionerne på hvert vaskemærke. Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i apparatet. Pletter, som for eksempel maling, blæk, rust og græs, skal behandles inden vask. Brug kun de anbefalede mængder skylleog vaskemiddel. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder. Vask små ting som sokker, kniplinger, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen. Der må ikke vaskes genstande med stivere eller usømmede, flossede eller trevlede ting. Bh'er med metalbøjler må kun vaskes i vaskepose. Nogle vattæpper og dundyner fylder så meget, at de bør vaskes/tørres i en større industriel tørretumbler. Kontroller hos producenten, om genstanden kan vaskes i en vaskemaskine til husholdningsbrug. Tør ikke beskadigede genstande, som indeholder polstring eller fyld. Tøjstykker, der har været i kontakt med flydende opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal det sikres, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i apparatet. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

6 DANSK 6 Efterse altid tøjet for lightere o.l. inden det lægges i maskinen. Tørt tøj, der har været i kontakt med kemikalier som f.eks. rensevæske, må aldrig tørretumbles. Disse fordamper let og kan forårsage en eksplosion. Brug kun tumblertørring til tøj, der er vasket i vand eller skal luftes igenem. Tør ikke genstande, der har været i kontakt med brandfarlige opløsningsmidler eller madlavningsolie. Hvis du har vasket dit vasketøj med en pletfjerner, skal du starte et ekstra skylleprogram, inden du starter tørretumbleren. Tør ikke uvasket tøj i apparatet. Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan være varmt. Doseringsbeholdere af plastik må ikke blive i tromlen under tørringen, da materialet ikke er beregnet på at modstå varme. Hvis tøjet skal vaskes og tørres i én arbejdsgang: Brug maskinens almindelige vaskemiddelskuffe. Hvis du standser apparatet inden tørreprogrammets afslutning, skal du øjeblikkeligt tage alle genstande ud og fordele dem, så varmen kan sprede sig. Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel / afkalkningsmiddel i maskinen. Det skal gøres uden, at der er vasketøj i tromlen, og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer og hermed gøre maskinen mere effektiv. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Hold altid i selve stikket. Brug aldrig maskinen, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til apparatets indre dele. Vandtilførsel Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning. Undlad at bruge tilslutningsslanger fra en gammel maskine til at slutte den til vandforsyningen. Vandtrykket skal ligge inden for de angivne grænser (se kapitlet "Tekniske data") Kontrollér, at det lokale vandværk leverer det gennemsnitlige ledningstryk for dit område. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er snoet, og at den ikke er klemt eller viklet sammen. Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid, bør vandet løbe et passende stykke tid, så eventuelt snavs i rørene bliver skyllet ud. Drej tilløbsslangen på bagsiden af maskinen til venstre eller til højre, så den passer til installationen. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til denne slags formål. Inden vandhanen åbnes, skal du sørge for at stramme ringmøtrikken godt for at forhindre lækager. Udtømning af vand Kontrollér, at enden af afløbsslangen ikke løsner sig, når maskinen tømmes. Det kan gøres ved at binde slangen fast til vandhanen med snor eller fastgøre den på væggen. Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 44 cm og højst 90 cm. Se venligst monteringsvejledningshæftet. Vedligeholdelse og rengøring Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring. Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter. Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt.

7 DANSK 7 Kontrollér pumpen regelmæssigt, og især hvis: maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen Produktbeskrivelse 1 2 Fjern aldrig pumpedækslet, mens maskinen er i gang med at vaske. Vent altid, til maskinen er blevet tømt for vand. Hvis du har valgt et vaskeprogram med en høj temperatur, bør du vente, til vandet er kølet af. Sørg for at sætte pumpedækslet godt fast igen for at forhindre utætheder. 1 Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Typeskilt 5 Udtømningspumpe 6 Justérbare ben

8 DANSK 8 Vaskemiddelskuffe Rum til vaskemiddel til forvask og iblødsætning eller til pletfjerner brugt under pletfjerning (afhængigt af model). Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Pletfjerningsmidlet tilsættes under pletfjerningsfasen. Rummet til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende dosering, og overskrid aldrig "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal hældes i rummet, inden vaskeprogrammet startes. Betjeningspanel Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne og kontrollamperne. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider ' 14' Programvælger 2 Visning 3 Knap for udskudt start 4 Kontrollampen for luge låst 5 Start/pause-knap 6 Knap til ekstra skyl 7 Knappen Forvask 8 Tørretid-knap 9 Knap for automatisk tørring 10 Knap til centrifugeringshastighed

9 DANSK 9 Oversigt over symboler = Tænd/sluk - Nulstil = Bomuld = Syntetisk = Strygelet = Hurtig 14 = Skyllestop = Tørring = Skabstørt = Finvask = Strygetørt = Håndvask = Tørretid = Uld = Forvask = Skyl = Ekstra skyl = Tømning = Start/Pause = Centrifugering = Låst luge = Ekspres 45 Programvælger = Udskudt start Bruges til at tænde/slukke for apparatet og/eller vælge program.

10 DANSK 10 Visning Displayet viser følgende oplysninger: A A B Børnesikring. Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra maskinen, mens den er i gang. B Det valgte programs varighed. Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Valgt tørretid Efter at have valgt et tørreprogram vises tørretiden i minutter eller timer og minutter. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Udskudt start. Når der er indstillet en udskudt start (ved at trykke på den tilhørende knap), vises den på displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det valgte program igen. Nedtællingen af den valgte udskydelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Alarmkoder. Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Hvis noget går galt"). Forkert programtilvalg. Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe for knappen 5 begynder at blinke. Programslut. Når programmet er slut, vises det blinkende nul ( ) i displayet, kontrollampen 4 og kontrollampen for knappen 5 slukkes, og lugen kan åbnes. Knap for udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer.

11 DANSK 11 Kontrollampen for luge låst Start/pause-knap Knap til ekstra skyl Knappen Forvask Tørretid-knap Knap for automatisk tørring Knap til centrifugering Kontrollampen 4 tændes, når programmet starter og angiver, om lugen kan åbnes. tændt: lugen kan ikke åbnes. Maskinen er i drift, eller programmet er sluttet med skyllestop. slukket: lugen kan åbnes. Programmet er færdigt, eller vandet er pumpet ud. blinkende: lugen kan åbnes efter et par minutter. Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det. Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketiden bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj. Hvis du vil vælge et tørreprogram med fast tørretid, skal du trykke på knappen, indtil den ønskede tørretid vises i displayet, alt efter stoffets art (bomuld eller syntetiske stoffer). Til bomuld kan du vælge en tørretid mellem minutter (4:10). Til syntetiske stoffer kan du vælge en tørretid mellem minutter (2:10). Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tørretiden med 5 min. Ved at trykke på denne knap kan du vælge den påkrævede grad af tørring for bomuld og syntetiske stoffer: Skabstørt (bomuld og syntetiske stoffer) Strygetørt (bomuld) Kontrollampen, der hører til den valgte tørhedsgrad, tændes. Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Skyllestop: med denne funktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand. Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Tag flamingoblokken og eventuelt andet materiale ud af tromlen.

12 DANSK 12 Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra Tilpasning Lydsignaler Maskinen har et lydmodul, der afgiver signal i følgende situationer: Ved programslut Hvis der er en fejl. Lydsignalet slås fra ved at trykke på knappen 7 og 8 samtidigt i ca. 6 sekunder (medmindre der er en fejl). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2 knapper. Børnesikring Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra apparatet uden at skulle tænke på, at børn kan beskadige det eller selv komme til skade. Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset. Daglig brug - Vask Åbn lågen Åbn lågen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Ilægning af vasketøjet Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det løst så godt som muligt. Luk lågen godt ved at trykke på koøjerammen. produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Funktionen kan indstilles på to måder: 1. Før der trykkes på knappen 5: Det er ikke muligt at starte maskinen 2. Efter der er trykket på knappen 5: Det er ikke muligt at ændre noget andet program eller tilvalg. Funktionen slås til/fra ved samtidig at trykke på knappen 9 og 10 samtidigt i ca. 6 sekunder, indtil symbolet vises eller forsvinder i displayet. Opmål vaskemidlet og skyllemidlet 1 Hæld vaskemidlet i rummet til hovedvask eller i det passende rum, hvis det er nødvendigt til det valgte program/den valgte funktion (få yderligere oplysninger i "Vaskemiddelskuffe"). Få yderligere oplysninger i "Vandets hårdhedsgrad" for at hælde den rigtige mængde vaskemiddel i.

13 DANSK 13 2 Hæld skyllemiddel i det markerede rum (må ikke overstige mærket "MAX" i skuffen). Luk skuffen forsigtigt i Vælg det ønskede program med programvælgeren (1) Maskinen er nu tændt. Kontrollampen 5 begynder at blinke. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i positionen O for at slukke maskinen. For at få en beskrivelse af hver vaskefase samt kombinationsmulighederne mellem vaskeprogrammerne og tilvalgene kan du se kapitlet "Vaskeprogrammer". Bemærk Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker den røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert programvalg. Apparatet kører ikke det nye valgte program. Nedsæt centrifugeringshastigheden, eller vælg Skyllestop ved at trykke på knappen 10. Når det ønskede program er valgt, foreslår maskinen automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program. Tryk på knappen 10 flere gange for at ændre omdrejningstal, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed. Den tilhørende kontrollampe tændes. Vælg mellem de tilgængelige tilvalg ved at trykke på knappen 6 og 7 Afhængigt af det enkelte program kan der laves en kombination af forskellige funktioner. De skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før programmet startes. Når der er trykket på disse knapper, tænder de tilhørende kontrollamper. Når der trykkes på dem én gang til, slukker lampen. Hvis der vælges et forkert tilvalg, blinker den indbyggede røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet. Se under "Vaskeprogrammer" for at få flere oplysninger om de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer. Vælg Udskudt start ved at trykke på knappen 3. Hvis programmet først skal starte senere, vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på knappen. Displayet viser indstillingen for Udskudt start i nogle sekunder. Derefter viser det igen programmets varighed Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før programmet startes. Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 5. Sådan vælges den udskudte start: 1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner. 2. Vælg udskudt start ved at trykke på knappen Tryk på knappen 5: Maskinen starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start, når maskinen er startet: 1. Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen Tryk én gang på knappen 3. Displayet viser '.

14 DANSK Tryk på knappen 5 igen for at starte programmet. Den valgte starttid kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal maskinen først sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Der går nogle minutter, før lugen kan åbnes. Luk lugen, og tryk på samme knap igen. Udskudt start kan ikke vælges sammen med udtømningsprogrammet. Start programmet ved at trykke på knappen 5 Det valgte program startes ved at trykke på denne knap, hvorefter den tilhørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Kontrollampen 4 tændes for at vise, at maskinen er gået i gang, og at lugen er låst. Hvis der er valgt udskudt start, starter maskinen nedtællingen. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, vises meddelelsen Err på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe i knappen 5 blinker 3 gange. Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Før der foretages ændringer, skal maskinen sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Ændring af et igangværende program er kun mulig ved at nulstille det. Drej programvælgeren til O og derefter til den nye programposition. Start det nye program ved at trykke på 5-knappen igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knappen 5 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Annullering af et program Drej programvælgeren på O for at annullere et igangværende program. Nu kan du vælge et nyt program. Åbning af lugen efter starten på et program Sæt først maskinen på pause ved at trykke på knappen 5. Hvis kontrollampen 4 blinker og slukkes efter nogle minutter, kan lugen åbnes. Hvis kontrollampen 4 bliver ved med at lyse, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for maskinen ved at dreje programvælgeren til. Efter nogle minutter kan lågen åbnes. Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalg igen, og tryk derefter på knappen 5. Bemærk Pas på vandstanden og vandets temperatur! Ved programmets afslutning Maskinen stopper automatisk. Der høres nogle akustiske signaler og en blinkende vises på displayet, kontrollampen lyser i knappen 5, og kontrollampen 4 slukker. Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med skyllestop, forbliver kontrollampen 4 tændt, og lugen forbliver låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes. For at tømme vandet ud 1. Drej programvælgeren til. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen Tryk på 5-knappen. Når programmet er slut, udløses lugens lås, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen.

15 DANSK 15 Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. Daglig brug - Tørring Kun tørring Bemærk Den anbefalede tøjmængde er 3.5 kg for bomuld og hør og 2 kg for syntetiske stoffer. Ved at trykke på Tørretid kan der også tørres op til 5 kg bomuldstøj (se tabellen "Tørreprogrammer"). Bemærk Der skal være åbnet for hanen, og afløbsslangen skal være lagt op i vasken eller tilsluttet afløbsrøret. 1. Læg vasketøjet i. 2. Vælg centrifugering ved højeste centrifugeringshastighed for den pågældende type vasketøj for at få bedst muligt tørreresultat. 3. Vælg tørreprogram til Bomuld eller Syntetisk i afsnittet Tørring på programvælgeren. 4. Hvis du ønsker at vælge en automatisk tørring (kun for bomuld og syntetiske stoffer), skal du trykke på knappen 9, indtil kontrollampen, der hører til den valgte tørhedsgrad, tændes 5. Hvis du ønsker at vælge et tørreprogram med fast tørretid, skal du trykke på knappen 8, indtil den ønskede tid vises på displayet (se tabellen "Tørreprogrammer"). Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tørretiden med 5 minutter. Programmets varighed øges automatisk med nogle minutter. Standby: Når programmet er slut efter nogle få minutter, aktiveres energisparesystemet. Lysstyrken i displayet mindskes. Når der trykkes på en vilkårlig knap, går apparatet ud af energisparefunktion. 6. Tryk på knappen 5 for at starte programmet. Den resterende tid opdateres en gang i minuttet. 7. Når programmet er slut, lyder summeren. Displayet viser det blinkende. Kontrollampen for lugen 4 er tændt. I løbet af de sidste minutter af tørreprogrammet foretages en antikrølfase. I dette tidsrum kan lugen ikke åbnes. Displayet viser den blinkende. Ved slutningen af antikrølfasen er kontrollampen for lugen 4 slukket. Hvis lugen skal åbnes før eller under antikrølfasen, eller hvis den skal afbrydes: Tryk på en vilkårlig knap, eller sæt programvælgeren på et vilkårligt program (bortset fra ). 8. Sæt programvælgeren på for at slukke for maskinen. 9. Tag tøjet ud af tromlen. Forskellige bomuldstyper (frotté, lagener, skjorter osv.) eller tøj, der bliver viklet sammen under centrifugeringen, kan medføre en uensartet tørring. Så hvis det skulle ske, at tøjet stadig er lidt fugtigt, når programmet er slut, foreslår vi at folde det tøj ud, der er viklet sammen, fordele det jævnt i tromlen og tørre det minutter mere. Hvis du kun indstiller 10 minutters tørring med tørretidsknappen (8), udfører apparatet kun afkølingsfasen.

16 DANSK 16 Daglig brug - vask og tørring NON-STOP-program - vask og tørring med fast varighed Den anbefalede tøjmængde er 3.5 kg for bomuld og 2 kg for syntetiske stoffer. Der kan også tørres op til 5 kg bomuldstøj (se tabellen "Tørreprogrammer"). Bemærk Brug ikke vaskebold/ doseringsbeholder, når der køres programmer med vask og tørring i én arbejdsgang. 1. Læg vasketøjet i maskinen, og påfyld vaskemiddel og skyllemiddel. 2. Tænd for maskinen ved at dreje programvælgeren hen på ønsket program/tøjtype. 3. Vælg de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de relevante knapper. Undgå så vidt muligt at vælge en lavere centrifugeringshastighed end den, som apparatet foreslår. Ellers øges tørretiden og energiforbruget. Under alle omstændigheder kan omdrejningstallet først ændres efter valg af tørring. De laveste værdier, du kan vælge, er 900 o/m for bomuld og syntetiske stoffer og 700 o/m for sarte stoffer. 4. Vælg tørretid ved at trykke på knappen 8. Displayet viser hele varigheden af vaske- og tørreprogrammet. Hvis du vælger et vaskeprogram og kun 10 minutters tørring, viser displayet den samlede varighed af programmet, der også omfatter udrulnings- og afkølingsfasen. 5. Start programmet ved at trykke på knappen 5. Den resterende tid opdateres i displayet en gang i minuttet. 6. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i position for at slukke for maskinen, og vasketøjet skal tages ud. NON-STOP-program - vask og automatisk tørring Den maksimale tøjmængde er 3.5 kg for bomuld og hør samt 2 kg for syntetiske stoffer. Bemærk Brug ikke vaskebold/ doseringsbeholder, når der køres programmer med vask og tørring i én arbejdsgang. 1. Læg vasketøjet i. 2. Påfyld vaskemiddel og skyllemiddel. 3. Tænd for maskinen ved at dreje programvælgeren hen på ønsket program/tøjtype. 4. Vælg de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de relevante knapper. Undgå så vidt muligt at vælge en lavere centrifugeringshastighed end den, som apparatet foreslår. Ellers øges tørretiden og energiforbruget. Under alle omstændigheder kan omdrejningstallet først ændres efter valg af tørring. Til bomuld og syntetiske stoffer er det laveste omdrejningstal 900 o/m. 5. Vælg tørhedsgrad ved at trykke på knappen 9. Displayet viser hele varigheden af vaske- og tørreprogrammet. 6. Start programmet ved at trykke på knappen 5. Den resterende tid opdateres i displayet en gang i minuttet. 7. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i position for at slukke for maskinen. Tag tøjet ud. Fnug i tøjet Under VASKE- OG/ELLER TØRREFASEN kan visse typer stof, som f.eks. frotté, sweatshirt udskille fnug. Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til tøjet under det næste program. Denne ulempe øges ved teknisk stof. For at forhindre fnulleret i dit tøj anbefales det:

17 DANSK 17 Ikke at vaske mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (især ny frotté, uld, sweatshirt) og omvendt. At lufttørre denne type stof, når det vaskes for første gang. At rense filteret. Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Fjern fastsiddende snavs Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal du lægge tøjet i blød natten over i en pletfjerner og derefter gnubbe i sæbevandet. Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være blevet hullet. Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kør et eller flere skylleprogrammer for at vaske tromlen ren mellem vask og tørring efter vask af forskelligt farvet stof. Rens grundigt den tomme tromle, pakningen og døren med en fugtig klud efter tørreprogrammet. Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: afhængigt af typen af blæk bør stoffet først fugtes med acetone 1) og derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "hårdhedsgrader". Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Beskrivelse Vandets hårdhedsgrad Tysk dh Fransk T.H Blødt Middel Hårdt Meget hårdt > 21 > 37 1) brug ikke acetone på kunstsilke

18 DANSK 18 Der skal tilføjes et blødgøringsmiddel, når vandet har en middel-høj hårdhedsgrad. Følg producentens anvisninger. Mængden af vaskemiddel kan derefter altid justeres (reduceres) til graden af hårdhed eller blødhed. Råd om tørring Forberedelse af tørreprogram Når maskinen tørrer, fungerer den som en kondenstørretumbler. Derfor skal der være åbnet for hanen, og afløbsslangen skal være lagt op i vasken eller tilsluttet afløbsrøret, også under tørreprogrammet. Vigtigt! Tag noget af vasketøjet fra, inden tørreprogrammet startes, så tøjet bliver tørret tilpas. Vasketøj, der ikke er egnet til tørring Sarte ting, f.eks. netgardiner, uld, silke, tekstiler med metaltråde, nylonstrømper, omfangsrige genstande såsom anorakker, tæpper, dyner, soveposer, dundyner og vattæpper, må ikke tørres i maskinen. Undgå at tørre mørkt tøj sammen med fnugget lysere tøj som for eksempel håndklæder, da fnuggene kan sætte sig fast. Tag tøjet ud, når programmet er færdigt. For at undgå statisk elektricitet, når tørringen er færdig, bruges der enten et blødgøringsmiddel under vasken eller et produkt specielt beregnet til tørretumblere. Genstande med skumgummibagside eller -indlæg (eller lignende materiale) må ikke tørres i tørretumbler; De kan udgøre en brandrisiko. Stoffer, der indeholder rester af vandondulationsvæske, neglelakfjerner eller lignende, må heller ikke tørretumbles, da de danner skadelige dampe. Vaskepulveret og eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. Vaskemaskinen har et recirkulationssystem, der giver den optimale udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel. Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Vaskemærker Følg producentens angivelser for tørring (på vaskemærket): = Kan tørres i tørretumbler = Tørring ved høj temperatur = Tørring ved lav temperatur = Må ikke tørres i tørretumbler. Tørreprogrammets varighed Tørretiden kan afhænge af: omdrejningstal ved slutcentrifugering den ønskede tørhedsgrad (strygetørt, skabstørt) Tøjets art vægten af en portion vasketøj. Gennemsnitlig tørretid ved tørring på tid fremgår af afsnittet "Tørreprogrammer". Med lidt erfaring lærer man at tørre tøjet på den måde, der passer bedst til de forskellige stoffer. Når du tørrer tøj, kan du evt. skrive op, hvor lang tid tøjet er om at tørre. Eftertørring Hvis tøjet stadig er fugtigt, når programmet er slut, vælger du en ny, kort tørretid. Advarsel Tøjet må ikke overtørres. Ellers kan det krølle eller krympe.

19 DANSK 19 Vaskeprogrammer Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel Koge-/Kulørt kg Centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skylning Energispare Bomuld ØKO Koge-/Kulørt Syntetisk Syntetisk Strygelet 40 Hvid bomuld (meget snavset til normalt snavset tøj). Hvid og hurtigt kulørt bomuld (normalt snavset tøj). Kulørt bomuld (normalt snavset til let snavset tøj). Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Når denne knap vælges, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det krøller. Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører apparatet nogle ekstra skylninger. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 7 kg Centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skylning 7 kg Centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skylning 3.5 kg Centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skylning 1.5 kg Centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skylning 1) 1) 1) 1) 1)

20 DANSK 20 Program/ Temperatur Type af vasketøj Program Forløb Maks. fyldning Tilgængelige Tilvalg Rum til vaskemiddel Finvask kg Ingen centrifugering Skyllestop Kvikvask Forskyl Ekstra skylning Håndvask- Uld Skylninger Udtømning Til udtømning af det sidste skyllevand i programmer med funktionen Skyllestop. Centrifugering Sarte stoffer: f.eks. gardiner. Specialprogram til uldtøj og sarte stoffer med mærket "Ren ny uld, krympefrit, maskinvaskbart" og "skal vaskes i hånden". Med dette program kan man skylle og centrifugere bomuldstøj, der er vasket i hånden. Maskinen udfører et antal skyl, fulgt af en lang slutcentrifugering. Centrifugeringshastigheden kan sættes ned. Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj samt efter programmer med funktionen Skyllestop tilvalgt. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Tømning af vand Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m 2 kg Centrifugering Skyllestop 7 kg Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning 7 kg 7 kg Centrifugering 1)

21 DANSK 21 Program/ Temperatur Ekspres Hurtig Type af vasketøj Med dette program er det muligt at vaske bomuldstøj på kun 45 minutter. Et kort program, der er ideelt til vasketøj, som kun trænger til at blive frisket op. Program Forløb Maks. slutcentrifugering ved 1200 o/m Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 1) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden FORVASK. Maks. fyldning Tilgængelige Tilvalg 3 kg Centrifugering Skyllestop Ekstra skylning 2 kg Centrifugering Skyllestop Rum til vaskemiddel Tørreprogrammer Automatisk Tørregrad Stoffets art Maks. fyldning Skabstørt Egnet til tøj, der lægges på plads uden strygning Skabstørt Egnet til tøj, der lægges på plads uden strygning Strygetørt Egnet til strygning Fast varighed Tørregrad Skabstørt Egnet til tøj, der lægges på plads uden strygning Stoffets art Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder og lign.) Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder og lign.) Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge osv.) Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.) 5 kg 3.5 kg 2 kg Tørrefyldning Centifugeringshastighed (o/m) kg 2 kg 3.5 kg Foreslået tørretid (minutter)

22 DANSK 22 Tørregrad Skabstørt Egnet til tøj, der lægges på plads uden strygning Strygetørt Egnet til strygning Stoffets art Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge osv.) Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.) 2 kg 1 kg 5 kg 3.5 kg 2 kg Tørrefyldning Centifugeringshastighed (o/m) Foreslået tørretid (minutter) Oplysninger til testinstitut Testpræstation, i overensstemmelse med EN 50229, skal udføres med den første tørremængde på 4 kg (sammensætning af tørremængde : pudebetræk og håndklæder) ved at vælge programmet TIDSINDSTILLET TØRRING for bomuld og indstille 100 minutter. Den anden tørremængde på 3 kg (sammensætning af tørremængde : 3 lagener og håndklæder) skal testes ved at vælge programmet TIDSINDSTILLET TØRRING for bomuld og indstille 85 minutter. Forbrugsværdier Program Energiforbrug Vandforbrug (liter) (kwh) Kogevask Bomuld Koge-/kulørtvask ECO 60 1) Bomuld Syntetisk Finvask Uld/Håndvask Programvarighed (Minutter) Vedr. programmernes varighed: Se displayet på kontrolpanelet. 1) "Koge-/kulørtvask Eco" ved 60 C med en fyldning på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 92/75/EØF. Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Sluk for maskinen, inden du udfører rengøring eller vedligeholdelse.

23 DANSK 23 Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask Tromlen skal være helt tom Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber Rengøring af vaskemiddelskuffen og skuffefordybningen 1 Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen og trække udad. 2 Fjern også den øverste del af det ekstra rum for at gøre rengøringen nemmere. 4 Skyl alle de dele, der er fjernet fra vaskemiddelskuffen, ud under en vandhane for at fjerne spor fra akkumuleret pulver. 5 Brug den tidligere børste til at rengøre fordybningen, og sørg for at den øverste og nederste del gøres helt rene. Når skuffen og skuffefordybningen er rene, skal den sættes på plads, og der skal køres et skylleprogram uden tøj i tromlen for at skylle eventuelle rester ud. Rengøring af pumpen Gør følgende: 1 3 Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle rester af vaskepulver. Åbn lågen til pumpen. Stil en beholder under afløbsspumpens udløb for at opsamle vand, der strømmer ud.

24 DANSK Tryk på de to greb og træk afløbskanalen fremad for at lade vandet strømme ud. 3 Fjern fnug og genstande fra pumpen. 6 Stil afløbskanalen tilbage og tøm beholderen, når beholderen er fuld af vand. Udfør trin 3 og 4 gentagne gange, indtil der ikke løber mere vand ud fra afløbspumpen. 4 Kontroller, at pumpehjulet kan dreje. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte servicecenteret Træk afløbskanalen tilbage. Skru filteret af og fjern det. Rens filteret under vandhanen, og sæt det tilbage i pumpen i specialstyrene. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

25 DANSK 25 8 Luk lågen til pumpen. Rengøring af tilløbsslangens filtre Hvis det tager for lang tid at fylde maskinen med vand, eller hvis den ikke fyldes, blinker startknappens kontrollampe rødt. Kontrollér om tilløbsslangens filtre er blokerede (se kapitlet "Når der opstår fejl" for yderligere oplysninger). Fortsæt således 1 Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Skru tilløbsslangen fast på hanen igen. 2 Skru slangen af maskinen. Hav en klud ved hånden, da der kan løbe vand ud. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud Skru slangen tilbage på maskinen ved at dreje den til venstre eller til højre, alt efter hvad der passer til installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Åbn for vandhanen. Frostsikring Hvis maskinen er installeret et sted, hvor temperaturen kan falde til under 0 C, skal det resterende vand fjernes fra tilløbsslangen og afløbspumpen. 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Luk for vandhanen 3. Skru indløbsslangen af vandhanen. 4. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen. 5. Tøm afløbspumpen som beskrevet i afsnittet Nødtømning. 6. Når afløbspumpen er tom, skal tilløbsslangen installeres igen. Advarsel Kontroller, at temperaturen er over 0 C, inden du bruger apparatet igen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer. Nødtømning Hvis apparatet ikke kan tømme vandet ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af. 4. Åbn lågen til pumpen. 5. Stil en beholder på gulvet under afløbspumpens udløb.

26 DANSK Tryk på de to greb og træk afløbskanalen fremad for at lade vandet strømme ud. 7. Stil afløbskanalen tilbage og tøm beholderen, når beholderen er fuld af vand. Gentag proceduren, indtil der ikke kommer mere vand ud. 8. Rengør om nødvendigt pumpen (se afsnittet Rengøring af pumpen ). 9. Luk for lugen til afløbspumpen. Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet: 1. Hæld 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask. 2. Start programmet for at tømme vandet ud. Hvis noget går galt Apparatet starter ikke eller stopper under betjening. Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Ved nogle problemer fungerer de akustiske signaler, og displayet viser en alarmkode: - Maskinen tager ikke vand ind. Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet fyldes ikke: Maskinen tømmes ikke: Der er lukket for vandet. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret. Vandtilslutningen er blokeret eller kalket til. Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Vandtrykket er for lavt. Lugen er ikke lukket korrekt. Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Afløbsfilteret er tilstoppet. Afløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. - Maskinen tømmes ikke for vand. - Lugen er åben eller ikke lukket rigtigt. Advarsel Sluk for apparat, inden du udfører eftersynet. Åbn for vandhanen. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Rens filtrene ved tilløbsslangen. (Se under "Rengøring af filtre i vandindtag" for at få yderligere oplysninger). Rengør vandtilslutningen. Kontrollér samlingerne ved tilløbsslangen. Kontakt det lokale vandværk. Luk lugen godt til. Kontrollér afløbsslangens tilslutning. Rens tømningsfilteret. Kontrollér afløbsslangens tilslutning.

27 DANSK 27 Fejl Mulig årsag Løsning Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Vælg tømning eller centrifugering. Apparatets luge er åben eller ikke rigtigt lukket. Apparatet starter ikke: Apparatet slukkes under vaskefasen: Maskinens centrifugering starter sent eller starter ikke: Der er vand på gulvet: Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Hovedsikringen er gået. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen 5. Der er valgt udskudt start. Børnesikringen er slået til. Strømforsyningen er afbrudt. Apparatets elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi vasketøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Dette kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Kontrollér, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontrollér, om den er fugtig. Luk lugen godt til. Sæt stikket i stikkontakten. Efterse husets elinstallationer. Udskift sikringen. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 5 igen. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Slå børnesikringen fra. Vent på, at elektriciteten gendannes. Apparatet starter igen fra den samme uafbrudte vaskefase. Omfordel vasketøjet manuelt, eller læg mere vasketøj i, og vælg centrifugering. Reducér mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontrollér samlingen ved tilløbsslangen.

28 DANSK 28 Fejl Mulig årsag Løsning Lugen vil ikke åbne: Maskinen udsender en mærkelig lyd: Kontrollér afløbspumpen. (Se nærmere under "Rengøring af pumpen"). Utilfredsstillende vaskeresultater: Maskinen tørrer ikke, eller den tørrer ikke nok: Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Filteret er ikke blevet skruet korrekt ind efter rengøringen. Vaskeprogrammet kører stadig. Lugens lås er ikke blevet udløst. Der står vand i tromlen. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Benene er ikke blevet justeret. Afløbspumpen er muligvis blokeret. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller vaskemidlet er uegnet. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Der er lagt for meget tøj i. Der er ikke valgt tørretid eller tørhedsgrad. Der er lukket for vandet. Afløbsfilteret er tilstoppet. Maskinen er overfyldt. Der er valgt et tørreprogram, en tid eller en tørhedsgrad, der er uegnet til tøjet. Udskift den med en ny (henvend dig til eftersalgsservicen med det rigtige reservedelsnummer). Skru filteret helt ind. Vent til vaskeprogrammet er slut. Vent nogle få minutter, indtil kontrollampen for lugen slukkes. Vælg tømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Kontrollér, om apparatet er korrekt installeret. Kontrollér, om apparatet står i vater. Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Kontrollér, om der er valgt korrekt temperatur. Mindsk mængden af vasketøj i overensstemmelse med "Vaskeprogramtabel". Vælg tørretid eller tørhedsgrad. Åbn for vandhanen. Rens tømningsfilteret. Reducer fyldningen i tromlen. Vælg et tørreprogram, en tid eller en tørhedsgrad, der passer til tøjet.

29 DANSK 29 Fejl Mulig årsag Løsning Vasketøjet er fuldt af forskelligt farvet fnug: Tøjet, der blev vasket i foregående program, afgav fnug med en anden farve (se under "Fnug i tøjet" i kapitlet "Daglig brug vask og tørring"). Gentag følgende procedure to gange, hvis du oplever meget store mængder fnug i tromlen. Tænd for apparatet, og tryk på knappen 5 for at genstarte programmet, når du har udført ovennævnte kontrol. Kontakt den lokale serviceafdeling, hvis fejlen eller fejlkoden optræder igen. Modelbeskrivelse (MOD):... Produktnummer (PNC):... Serienummer (S.N.):... Tørreprogrammet hjælper med at eliminere noget fnug. Rengør tøjet med en fnugfjerner. 1. Rengør den tomme tromle, pakningen og døren grundigt med en våd klud. 2. Kør et skylleprogram. 3. Læg en gammel klud af uld eller fyldigt stof i tromlen. 4. Kør et tørreprogram på 10 minutter. 5. Tag den gamle uldklud ud. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Tekniske data Mål Bredde (cm) 59,6 Højde (cm) 84,5 Dybde (cm) 63,6 maks. Vandtilførslens tryk 1) Minimum Maks. 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Bomuld maks. fyldning (kg) 7

30 DANSK 30 Maks. centrifugeringshastighed (rpm) 1600 Energiklasse A Vaskeklasse A Centrifugeringsklasse A Lydniveau, vask: (db(a)) 55 Lydniveau, centrifugering: 79 (db(a)) Gennemsnitligt energiforbrug/år (kwh) 2) 952 Gennemsnitligt vandforbrug/år (liter) ) 1) Hvis trykket i dit område er højere eller lavere: Kontakt den lokale serviceafdeling. 2) Oplysningerne er baseret på vaskeprogrammet til testinstitutter og på 200 vaske pr. år. Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt står på typeskiltet, der sidder på inderkanten af maskinens låge. Tilslutning, el Maskinen skal jordes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at den elektriske information på typeskiltet svarer til boligens elforsyning. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand. Du må ikke selv udskifte eller ændre netkablet. Kontakt eftersalgsservicen. Pas på, at netstikket og -ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget af maskinens bagpanel. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Denne maskine opfylder gældende EUdirektiver. personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

31 DANSK 31 Emballagemateriale Materialerne med symbolet kan genbruges. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation. Bortskaffelse af apparatet Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse: IKEA-GARANTI Hvor længe gælder IKEA-garantien? Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti? Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august Hvem udfører servicearbejdet? IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA. Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af, og kassér den. Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og små dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning. Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet? IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 30 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Ret til ændringer

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165 Bruks anvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaske maskin ZWG 6165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke igen,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Programmer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L 76684 NWD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD41A84160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165

Brugsanvisning. Bruksanvisning. Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Bruksanvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin ZWG 5145 ZWG 5165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD40A74140 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 SW 30K4101 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29

UFW69K9165. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 UFW69K9165 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 29 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LM 75671 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

F76084LW DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 F76084LW DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW 47 K 9161 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22

EWTD 26410W. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 EWTD 26410W DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27

FW40K8140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 FW40K8140 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76806 LM75680F KRW7600 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin FL71680E 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWF 1676 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LM75480F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM F LM F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM 63272 F LM 63472 F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 28 Vaskemaskin LFL 73724 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin LM63672F 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWS 1042 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 24 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28

UFW58K9162. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 UFW58K9162 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HYGIENISK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27

LFL76704 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 LFL76704 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWS 7146 EDU DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27

EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 EWF 1687 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 27 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWF 1486 HDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK SKINANDE NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. NO FI SV DA 2 Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater, der

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWS 1252 EDU... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWS 1252 EDU...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63 Brugermanualen Brukerhåndboken Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENGÖRA DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE52600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 ESF7551ROW ESF7551ROX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8530ROW ESF 8530ROK DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer