Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indvendige dele. Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med komfuret. Plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før vask. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Dens nye vasketeknik betyder, at alt vaskemidlet udnyttes, og vandforbruget nedsættes, så der spares strøm. Tøjmængde for hver type tekstiler. E20, se under "Når der opstår fejl"). 2: Symboler for programtrin Programvælger Bruges til at tænde/slukke for maskinen og/ eller vælge program. Når programmet er startet, vises kun symbolet for den aktuelle fase. (Super) Opfriskning Når der er valgt et program, foreslår maskinen automatisk en "tilsmudsningsgrad", der vises med et symbol i displayet. Centrifugering Ved at trykke på denne knap kan du ændre omdrejningstal for det valgte program eller tilvælge "Skyllestop". Udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. start/pause Denne knap bruges til at starte programmet eller midlertidigt afbryde det. Tid Med disse knapper kan du ændre den programvarighed, som er standard for programmet. Kontrollampen for Luge låst Kontrollampen 9 lyser, når programmet starter og angiver, at lugen kan åbnes: tændt: lugen kan ikke åbnes. Maskinen er i drift, eller programmet er sluttet med skyllestop. 6 sekunder, slås lydsignalet fra (bortset fra hvis der er en fejl). For at slå dette tilvalg til eller fra skal du trykke samtidigt i ca. Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det ud så godt som muligt. Vaskemaskinen foreslår en temperatur og vælger automatisk den maksimale centrifugeringshastighed for det valgte program. Sæt den på for at nulstille programmet/slukke for maskinen. Når programmet er slut, skal programfor at slukvælgeren sættes i stilling ke for maskinen. De skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før der trykkes på knappen 8. Vælg temperatur ved at trykke på knap 2 Når der vælges program, foreslår maskinen automatisk en standardtemperatur. Vælg Udskudt start ved at trykke på knap 6 Hvis et program først skal starte senere, trykker man en eller flere gange på knap 6 for at vælge den tid der skal gå, før programmet starter. Denne funktion skal vælges, når programmet er indstillet, men før der trykkes på knap 8. En udskudt start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knap 8. Vigtigt Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Udskudt start kan ikke vælges til programmet TØMNING. Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knap 8 igen. Vælg Tid ved at trykke på knapperne 10 Vaskeprogrammet kan afkortes eller forlænges ved at trykke en eller flere gange på disse knapper. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Åbning af lugen Når programmet er startet (eller under nedtællingen), er lugen låst. Hvis lampen bliver ved med at lyse, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Når programmet er slut, udløses lugens lås, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren på O for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. Der dannes store mængder skum under vasken. Fyldning 7 kg Med dette program kan man skylle og centrifugere bomuldstøj, der er vasket i hånden. Fyldning 7 kg Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer med det valgte tilvalg, der slutter uden at pumpe vandet ud. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares energi. 1) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. Resultatet af krøludglatning kan variere, alt efter det valgte program og (især) af tøjets imprægnering samt stoffets øvrige egenskaber. Advarsel Maskinen skal kobles fra lysnettet, før der må udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber. Skyl den under rindende vand for at fjerne vaskemiddelrester. Lugens pakning Kontrollér med mellemrum lugens pakning, og fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig fast i folden. Maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o. Der registreres et problem med udtømning af vandet (se under "Når der opstår fejl" for at få flere oplysninger). Rens filteret under rindende vand for at fjerne eventuelle fnugrester. Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, men vent altid, til maskinen er færdig med en vask og er blevet tømt. Når pumpedækslet sættes på, skal det sikres, at det er strammet helt, så der ikke kan lække vand ud, og så mindre børn ikke kan tage det af. Skru slangen på maskinen igen, og sørg for, at tilslutningen er tæt. Frostsikring Gør følgende, hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C: 1. Hvis maskinen skal startes igen, skal man sikre sig, at rumtemperaturen er over 0 C.

3 Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader. Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der let kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S, skal man foretage følgende kontroller. Der er lukket for vandet. Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet. Der er for meget tøj i maskinen. Der er for lidt tøj i maskinen. Maskinen har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere brugte motorer. Der er for meget tøj i maskinen. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger. Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. Skru de tre skruer ud. Benene kan være stramme at justere, da de har en selvlåsende møtrik, men maskinen SKAL være i vater og stå stabilt. om nødvendigt kan indstillingen kontrolleres med et vaterpas. Enhver nødvendig justering kan foretages med en skruenøgle. Prop det lille hul foroven og de to store huller til med de plastpropper, der ligger i posen med brugsanvisningen. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til formålet. Udtømning af vand Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på tre måder. Den anden ende af tilløbsslangen, der sluttes til maskinen, kan drejes som vist på illustrationen. Udtaget skal placeres over vandlåsen og mindst 60 cm over gulvet. Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler. sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af maskinen. Hvis der bliver behov for at udskifte maskinens elkabel, skal det udføres af Electrolux Service A/S. Kan >PE<=polyætylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere temperatur. Sikkerhetsinformasjon Produktbeskrivelse Betjeningspanel Første gangs bruk Egene innstillinger Daglig bruk Nyttige tips og råd Vaskeprogram Stell og rengjøring Hva må gjøres, hvis Tekniske data Forbruksverdier Montering Elektrisk tilkopling Miljøvern Viktig Må leses grundig og oppbevares for fremtidig bruk. Som produsenter synes vi imidlertid det er vår plikt å gi følgende sikkerhetsopplysninger i tillegg. Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet maskin. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Tvil, må du ikke bruke det, men kontakte servicesenteret. all emballasje og all transportsikring må fjernes før apparatet tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på apparatet og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapitlet "Tiltak ved risiko for minusgrader. Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet må utføres av kvalifisert rørlegger eller fagperson. Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet, må utføres av kvalifisert personell. Det er farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt Ikke ta på glasset Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen Undersøk derfor trommelen før du bruker maskinen. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller ad denne kan du slå på/av maskinen, og/ eller velge et program. Når programmet har startet, er det bare symbolet for den aktuelle fasen som lyser. 7. 3: Oppvarmingsfase Temperatursymbolet i displayet er animert og angir at maskinen har startet oppvarmingen av vannet i trommelen. Superoppfriskning Når du velger et program, vises et symbol i displayet som angir smussgraden som automatisk foreslås av maskinen. Sentrifugering Ved å trykke på denne knappen kan du endre sentrifugehastigheten til det valgte programmet eller velge skyllestopptilvalget. Skyllestopp Når denne funksjonen velges, blir vasken liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllet. Vannet må pumpes ut før du åpner døren. For å pumpe ut vannet, les kapittel "Når programmet er slutt". Hvis det er nødvendig å skylle tøyet med ekstra vann (ekstra skylling), velger du dette tilvalget. maskinen utfører noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt. Starttidsforvalg Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min - 60 min - 90 min, 2 timer, og deretter med trinn på 1 time, opptil maks 20 timer ved hjelp av denne knappen. start Pause Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet. Time manager Bruk disse knappene for å endre den programvarigheten som vaskemaskinen foreslår automatisk. Kontrollampe for dørlås Kontrollampe 9 tennes når programmet starter, og angir om døren kan åpnes: lampen er tent: døren kan ikke åpnes.

4 Maskinen arbeider, eller har stoppet uten å ha tømt vannet. Programmet er ferdig eller vannet er tømt ut. Kjør et program for bomull uten klær i maskinen på høyeste temperatur for å fjerne eventuelle produksjonsrester fra maskinens trommel og kar, før du vasker for første gang. Hvis det er en feil Ved å trykke på 4 og 5 -knappene samtidig i ca. 6 sekunder, deaktiveres lydsignalet (bortsett fra hvis det foreligger en feil). Ved å trykke på de samme 2 knappene en gang til, aktiveres lydsignalet igjen Barnesikring Barnesikringen gjør at du kan la vaskemaskinen være uten tilsyn uten at du trenger å være redd for at barn kan komme til skade av eller skade maskinen Denne funksjonen er aktiv selv når vaskemaskinen ikke er i bruk Du kan aktivere denne funksjonen på to måter 1. før du trykker på knappen 8 : Det vil ikke være mulig å starte maskinen 2. Etter at du har trykket på knappen 8 : Det vil være umulig å endre noen av programmene eller tilvalgene. Legg tøy i maskinen Åpne døren ved å trekke dørhåndtaket forsiktig utover. Legg vasken inn i trommelen, ett plagg om gangen. Bruker må ikke være over "MAX"-merket i skuffen). Mål opp nødvendig mengde vaskemiddel, hell det i kammeret for hovedvask eller i det tilsvarende kammeret som hører til valgt program/tilvalg (se nærmere detaljer i "Vaskemiddelskuff"). Velge ønsket program ved å dreie programvelgeren (1) Vri programvelgeren til ønsket program. Du kan endre disse verdiene ved hjelp av tilsvarende knapper. Obs Hvis du dreier programvelgeren til et annet program mens maskinen er i drift, blinker den røde kontrollampen på knapp 8 3 ganger, og meldingen Err lyser i displayet for å angi feil valg. Disse må velges etter at du har valgt det programmet du vil bruke og før du trykker på knappen 8. Hvis nødvendig, heller du tøymykner i kammeret som er merket med (mengden du Velge temperatur ved å trykke på knapp 2 Når du velger et program, foreslår maskinen automatisk en standard temperatur. Trykk flere ganger på denne knappen for å øke eller redusere temperaturen, hvis du vil at tøyet skal vaskes ved en annen temperatur. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved å trykke på knapp 3 Når det ønskede programmet er valgt, foreslår maskinen automatisk den største sentrifugehastigheten som er innstilt for dette. Trykk på knapp 3 gjentatte ganger for å endre sentrifugehastigheten, hvis du vil bruke en annen sentrifugehastighet. Maskinen vil begynne nedtellingen time for time. Trykk på knapp 6 én gang, inntil symbolet 0' vises. 3. Trykk på knapp 8 en gang til for å starte programmet. starttidsforvalget kan ikke velges til TØMME -programmet. drei programvelgeren til og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke inn 8 én gang til. vaskevannet blir værende i karet. kan du velge et annet program. kontrollampen fortsetter å lyse, betyr dette at maskinen allerede er under oppvarming, eller at vannivået er for høyt. Prøv aldri å bryte opp døren! Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt til å åpne den, må du slå maskinen av ved å dreie programvelgeren til O. Etter noen minutter kan du åpne døren (vær oppmerksom på vannivået og temperaturen! ). Etter dette vil det være nødvendig å stille inn programmet og tilvalgene igjen og deretter trykke på knapp 8. Når programmet er slutt Maskinen stopper automatisk ; Tre blinkende vises på displayet og varsellampen på knapp 8 slukkes. Lydsignaler vil høres Dersom det er valgt et program eller et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, forblir døren låst for å angi at vannet må pumpes ut før du kan åpne døren Følg instruksjonene under for å pumpe ut vannet: 1. Når programmet er ferdig blir døren frigjort og kan åpnes Drei programvelgeren til O, for å slå av maskinen. Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at trommelen er tom. hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt Før du legger tøy i maskinen Vask aldri hvitt og kulørt tøy sammen. Hvitt tøy kan bli "grålig" etter vaskingen. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Flekkfjerning Vanskelige flekker går kanskje ikke vekk med bare vann og vaskemiddel. Derfor er det lurt å behandle dem før vask. blod: behandle friske flekker med kaldt vann. For tørkede flekker, legg i bløt over natten i vann med spesialmiddel, gni deretter inn med vaskemiddel og vann. Oljebasert maling: fukt med vaskebensin, legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd; gjenta flere ganger. tørkede fettflekker: fukt med terpentin, legg plagget på en myk overflate, og bearbeid flekken med fingertuppene og en bomullsklut. Rust: oksalsyre oppløst i varmt vann eller et rustfjerningsmiddel brukt kaldt. Vær forsiktig med rustflekker som ikke er ferske, fordi cellulosestrukturen i tekstilene allerede kan være skadet og har nå en tendens til å bli hullet. Kulepenn og lim: fukt med neglelakkfjerner 2), legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd. Leppestift: fukt med neglelakkfjerner som over, behandle deretter flekken med metyl2) Ikke bruk neglelakkfjerner på kunstsilke Vaskemidler og tilsetningsmidler Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde reduserer belastningene på miljøet. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen. Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen: Flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. vaskemaskinen er utstyrt med et resirkuleringssystem som gjør at den utnytter konsentrerte vaskemidler fullt ut.

5 Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen. Mengde vaskemiddel som skal brukes Type og mengde vaskemiddel avhenger av type tekstil, ilagt tøymengde, hvor skittent tøyet er og hvor hardt vannet er der du bor. Det danner seg mye skum under vask. Fra kommunen din kan du få mer informasjon om vannhardheten der du bor. Hvis vannhardhetsgraden er middels eller høy, anbefaler vi at du tilsetter vannavherder til vannet, følg alltid produsentens anvisninger. Hvis tøyet kjennes fuktig ut etter hver dampsyklus, er det bedre å la det ligge 10 minutter i friluft, slik at fuktigheten forsvinner. tøyet skal tas ut av trommelen så fort som mulig. Etter en dampsyklus må tøyet kanskje strykes likevel, men strykingen går lettere! Sentrifugeringshastighet 900 omdr/min Maks tøymengde 2 kg Vaskeprogram for maskinvaskbar ull, samt ullplagg som må håndvaskes og ømfintlige tekstiler merket med "håndvask"-symbolet. merk : En enkelt eller stor artikkel kan føre til ubalanse. Hvis maskinen ikke starter den avsluttende sentrifugeringsfasen, kan du legge i flere plagg, omfordele tøyet manuelt og deretter velge sentrifugeringsprogrammet. For å skylle tøyet ekstra godt, velger du alternativet EKSTRA SKYLLING. Tøymengde 7 kg For utpumping av siste skyllevann etter programmer hvor det er valgt et tilvalg hvor vannet ikke pumpes ut ved programslutt. sentrifugering Tømming og lang sentrifugering Sentrifugering ved maksimal hastighet Maks. Tøymengde 7 kg Separat sentrifugering for håndvaskede plagg og etter programmer med valgt tilvalg som slutter med vann i trommelen. Du kan velge sentrifugehastighet tilpasset tøyet som skal sentrifugeres ved å trykke på den aktuelle knappen. Dette programmet kan velges til litt eller normalt skitne bomullsplagg. 1) Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten FORVASK. 2) Hvis du velger tilvalget Superkort ved å trykke på knappene 10, anbefaler vi at du reduserer maksimal tøymengde som angitt i denne tabellen. maks. Tøymengde er mulig, men vil gi et noe redusert vaskeresultat. DAMPPROGRAMMER for tørket tøy 1) Beskrivelse av programsyklus Bomull Denne syklusen reduserer krøller på 1-4 bomullsskjorter (100 % bomull) eller sengetøy, ett par olabukser. Fjern om nødvendig flekker ved å vaske tøyet eller bruke vanlige flekkfjerningsmidler. Glatteresultatet kan variere etter valgt program og særlig tekstilenes beskaffenhet. Resultatene kan om nødvendig bedres ved å bruke ulike programmer og dampmengder. 2) Det er ikke mulig å velge dampsyklus til følgende typer tøy: Advarsel Du må kople maskinen fra strømmen før du kan foreta rengjørings- eller vedlikeholdarbeid. avkalkning Vannet vårt inneholder kalk naturlig. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maski- Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. dette vil forhindre kalkavleiringer. Etter hver gangs vask La døren stå åpen en stund. dette forhindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt inni vaskemaskinen. Dessuten bevarer du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask. Vedlikeholdsvask Når du bruker vaskemaskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg inni trommelen. Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask. Viktig Bruk aldri denaturert sprit, løsemiddel eller liknende produkter til å rengjøre kabinettet. Skyll den under springen for å fjerne alle rester etter oppsamlet vaskemiddel. Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen. Advarsel Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før du åpner pumpehuset. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt. 3. Åpne pumpedøren ved å sette en mynt i sporet og bikke på den (eller bruk det tilhørende redskapet du finner i posen sammen med bruksanvisningen, avhengig av modell). Trommelen Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern. Viktig Ikke bruk sure avkalkningsmidler, slipende vaskemidler som inneholder klor eller jern eller stålull for rengjøring av trommelen. Rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål. 2. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Dørpakning Kontroller dørpakningen regelmessig og fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha samlet seg i bretten. Plasser en beholder med lav kant under pumpeåpningen for å samle opp eventuelt vannsøl. Bruk en tang og trekk nødtømmingshetten ut av filterdekselet. Sjekk grundig om pumpevingene kan rotere fritt (om den roterer rykkvis). Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner dekselet. Rens filteret under springen for å fjerne alle spor etter lo. Sett filteret inn i pumpen ved å sette det inn riktig i føringssporene. Fjern fremmedlegemer og lo fra filterholderen og fra pumpeimpelleren. Passe på at du setter det skikkelig på plass og at det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og små barn ikke klarer å åpne det. rengjøre filteret i vanninntaksslangen. Hvis du synes at maskinen bruker lengre tid på å fylles med vann, bør du kontrollere at filteret i vanninntaksslangen ikke er blokkert. Sett nødtømmingshetten inn i filterdekselet igjen, og fest det godt Skru slangen tilbake på kranen. 5. Skru løs slangen fra maskinen. ha en klut i nærheten. Det kan renne ut litt vann. Advarsel Når vaskemaskinen er i bruk, avhengig av hvilket program som ble valgt, kan det være varmt vann i pumpen. Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom. Når du setter pumpedekselet på igjen, må du Kople slangen til maskinen igjen, og forsikre deg om at tilkoblingen er tett. Nødtømming Gjør som følger, hvis vannet ikke tømmes på vanlig måte: 1. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt; 4. Fjern nødtømmingshetten fra filteret Vannet skal renne ned i bollen av seg selv. Skru på pumpedekselet og lukk døren. Forholdsregler ved frost Hvis maskinen skal installeres på et sted der temperaturen kan synke til under 0 C, gjør du følgende: Fest nødtømmingshetten til filteret igjen og skru vanninntaksslangen på plass 6.

6 Powered by TCPDF ( Når du vil starte maskinen igjen, må du passe på at romtemperaturen er over 0 C. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av frost. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er oppført nedenfor. Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hende at den røde kontrollampen på knapp 8 blinker, en av følgende alarmkoder kommer til syne i displayet og det høres et Når du har løst problemet, trykk på knappen 8 for å starte programmet igjen. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt lokale servicesenter. Sett støpselet skikkelig inn i kontakten. Drei på programvelgeren og trykk en gang til på knapp 8. Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med skyllevannstopp eller som eliminerer alle sentrifugeringsfasene. Det ble brukt for mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel (danner for mye skum). Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. kontroller om det er lekkasje fra en av koblingene på vanninntaksslangen. Det er ikke alltid enkelt å få øye på om det renner vann ned langs slangen, sjekk om den er våt. Hetten på filteret er ikke satt riktig på plass eller filteret er ikke skrudd korrekt på plass etter rengjøring. Sett hetten på plass på filteret eller skru filteret godt på plass. Det ble brukt for lite vaskemiddel eller vaskemiddelet er ikke egnet. Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. Bruk et flekkfjerningsmiddel for å behandle de vanskelige flekkene. Det ble ikke valgt riktig temperatur. Programmet er fremdeles i gang. Det kan være for lite tøy i trommelen. Vaskemaskinen tar ikke inn vann: Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og normal sentrifugering kan gjenopptas. Hvis tøyet etter Det tar lang tid før sentrifu- 10 minutter fremdeles ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke geringen starter eller maski- maskinen sentrifugere. Legg mer tøy i maskinen, endre tøymengden manuelt og velg deretter sentrifugeringsprogrammet Vaskemaskinen lager uvanlige lyder: Det er ikke noe vann å se i trommelen: Plaggene er delvis våte etter et dampprogram. plaggene er ikke tilstrekkelig glatte etter et dampprogram. Maskinen har en type motor som lager en annen lyd enn tradisjonelle motorer. Den nye motoren gir mykere start og jevnere fordeling av tøyet i trommelen under sentrifugering. dermed blir maskinen mer stabil. Vaskemaskiner som baserer seg på moderne teknologi arbeider svært økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet. Hvis du ikke kan finne eller løse problemet, ta kontakt med servicesenteret vårt Før du ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen Servicesenteret vil be om denne informasjonen 1) "Bomull energispareprogram" ved 60 C med en tøymengde på 7 kg, er referanseprogrammet for dataene som er oppført på energietiketten, i overenstemmelse med EØS 92/75 -standarder. Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, fordi de kan variere avhengig av mengde og type tøy, temperaturen på inntaksvannet og omgivelsestemperaturen. Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du en gang senere vil flytte vaskemaskinen. Legg maskinen forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen. Skru ut de tre boltene. Sett plastpropper som ligger i vedlagte plastpose sammen med bruksanvisningen, i det mindre hullet øverst og de to litt større hullene. Sett maskinen i vater ved å skru justeringsføttene opp eller ned. nødvendig, bruk et vater for å stille den i posisjon. alltid den slangen som fulgte med maskinen. Viktig Ikke bruk slangen fra den forrige vaskemaskinen din når du kobler til vannet. Legg slangen enten mot venstre eller mot høyre, avhengig av hvor vannkranen er plassert I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen tømmer. Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor. Når inntaksslangen er plassert som den skal, må du huske å feste ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer. inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny og lengre slange spesielt beregnet på denne bruken. Viktig Før du kobler maskinen til et nytt rørsystem eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, må du la vannet renne en god stund for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene. Vannavløpsslange Avløpsslangens ende kan forbindes på tre måter. Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med ma i en forgreningsforbindelse til vaskens avløpsrør. Dette forgreningsrøret må være plassert over vannlåsen, slik at slangens bue er minst 60 cm over gulvet. Direkte i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm. Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor kan tåle den maksimale be- Lastningen som kreves medberegnet eventuelle øvrige elektriske apparater som er i bruk. vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som er oppstått fordi ovennevnte forholdsregler til sikkerhet ikke er blitt fulgt. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjematerialer Emballasje som er merket med symbolet kan resirkuleres. >PE<=polyetylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere. Miljøtips For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene: Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet! Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet vaskes på lavere temperatur.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147440W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF168540W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147580W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 1400 900 500 F 1046 TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 132984760 BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING S DK N Kjære kunde, les vennligst denne bruksanvisningen nøye. Følg fremfor

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147410W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin LAVAMAT LN 89480 A Bruksanvisning Vaskemaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer