Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. må aldri kople til en skadet maskin. Kontakt forhandleren hvis du ser tegn til skade. Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt. Ikke ta på glasset! Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du bruker maskinen. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Bruk kun anbefalt mengde tøymykner og vaskemiddel. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler. Installasjon Denne maskinen er tung. Vær forsiktig når du flytter den. electrolux 3 Når du pakker ut maskinen, må du kontrollere at den ikke er skadet. Hvis du er i tvil, må du ikke bruk den, men kontakte servicesenteret. All emballasje og all transportsikring må fjernes før maskinen tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på maskinen og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Se avsnittet om omhandler dette i bruksanvisningen. Når maskinen er installert, må det kontrolleres at den ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem. Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under maskinen. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter installasjonen. Hvis maskinen installeres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapittelet "Tiltak ved risiko for minusgrader. Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for å installere denne maskinen må utføres av kvalifisert rørlegger eller fagperson. Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere denne maskinen, må utføres av kvalifisert personell. Bruk Denne maskinen er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for. Vask bare tekstiler som tåler vask i vaskemaskin. Følg anvisningene på plaggets vaskeanvisning. Ikke overfyll maskinen. Se tabellen over vaskeprogrammene. Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Unngå å vaske frynsete eller revne artikler, og behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vask. BH-er med bøyler må IKKE vaskes i vaskemaskinen. Plagg som har vært i kontakt med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt med vann, fordampet) før de legges i maskinen. Trekk aldri i selve strømledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke vaskemaskinen hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet, at vaskemaskinens innside er tilgjengelig. Barnesikring Denne maskinen er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om hvordan maskinen skal brukes, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Emballasjematerialene (f.eks. plastfolie og polystyren) kan være farlige for barn - kvelningsfare! Pass på at barn ikke kan få tak i dem. Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Maskinen har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen. For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren, til sporet står vannrett. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, drei knappen mot urviserne, til sporet står loddrett. 4 electrolux Produktbeskrivelse Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel. Det nye vaskesystemet sørger for at vaskmiddelet brukes fullt ut og at vannforbruket reduseres, dermed spares det energi Vaskemiddelskuff 2 Betjeningspanel 3 Dørhåndtak 4 Tømmepumpe 5 Justerbare føtter electrolux 5 Vaskemiddelskuff Kammer for vaskemiddel som brukes ved forvask og bløtlegging, eller for flekkfjerner, som brukes under flekkbehandlingsfasen (hvis tilgjengelig). Vaskemiddelet for forvask eller bløtlegging tilsettes i begynnelsen av vaskeprogrammet. Flekkfjerningsmiddelet tilsettes i løpet av flekk-behandlingsfasen. Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du det i rett før du starter programmet. Kammer for flytende tilsetningsmidler (tøymykner, stivelse). Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder, og ikke fyll i mer enn til "MAX" -merket i vaskemiddelskuffen.

3 Tøymykner eller tilsetning av stivelse må helles i kammeret før vaskeprogrammet startes. Betjeningspanel Nedenfor ser du et bilde av betjeningspanelet. Det viser programvelgeren, knappene, kontrollampene og displayet. Disse tilsvarer et tall, for referanse på de følgende sidene Programvelger 2 TEMPERATUR-knapp 3 Redusert SENTRIFUGEHASTIGHETknapp 4 FORVASK-knapp 5 Knapp for EKSTRA SKYLLING 6 Knapp for STARTTIDSFORVALG 7 Display 8 START/PAUSE-knapp 9 Knapp for TIME MANAGER Programvelger Med denne kan du slå på/av maskinen, og/ eller velge et program. Temperatur Bruk denne knappen til å øke eller redusere vasketemperaturen. 6 electrolux Redusert sentrifugering Ved å trykke på denne knappen kan du endre sentrifugehastigheten til det aktive programmet. Forvask Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvask før hovedvasken. Vasketiden vil forlenges. Dette tilvalget anbefales for svært skitne plagg. Ekstra skylling Denne maskinen er laget med tanke på å spare vann. Hvis det er nødvendig å skylle tøyet med ekstra vann (ekstra skylling), velger du dette tilvalget. Maskinen utfører noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for Display personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt. Starttidsforvalg Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min - 60 min - 90 min, 2 timer, og deretter med trinn på 1 time, opptil maks 20 timer ved hjelp av denne knappen. Start Pause Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet. Time manager Bruk disse knappene for å endre den programvarigheten som vaskemaskinen foreslår automatisk Displayet viser følgende informasjon: 7.1: Temperaturangivelse 7.2: Temperatursymboler, Kald. Under vaskesyklusen blir temperatursymbolet i displayet animert for å vise at maskinen har startet oppvarmingsfasen av vannet i beholderen. 7.3: Sentrifugehastighetsangivelse 7. 4: Sentrifugehastighetssymboler. Ingen sentrifugering Skyllestopp Nattprogram Under sentrifugeringsfasen vil spiralbildet vises. Ingen sentrifugering -funksjonen sletter alle sentrifugefasene og øker antallet skyllinger for noen programmer. Skyllestopp: Når denne funksjonen velges, blir vasken liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllet. Når programmet er ferdig, viser displayet en blinkende, symbolet vises fremdeles, lampen på knapp 8 er slukket og døren er låst for å angi at vannet må pumpes ut. Les avsnittet "Når programmet er slutt", for å pumpe ut vannet. Nattsyklus: Når du velger dette tilvalget, vil ikke maskinen tømme vannet fra siste skylling, for at ikke vasken skal bli krøllet. Siden alle sentrifugeringsfasene utelates, er denne vaskesyklusen svært stillegående og kan velges for vask om natten eller på tidspunkt når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Når programmet er ferdig, viser displayet en blinkende, symbolet 7.10 vises fremdeles, lampen på knapp 8 er slukket og døren låst for å angi at vannet må pumpes ut. Les avsnittet "Når programmet er slutt", for å pumpe ut vannet. electrolux 7 7.5: Tilvalgssymboler : Ekstra skylling (eller Sensitiv eller Strykelett, hvis tilgjengelig, avhengig av modell). 7.6: Barnesikring (se kapitlet "Personlige innstillinger"). 7.7: Grad av smuss-symboler Intensiv Normal/Daglig Lett/Kort Superkort 7.8: Det valgte programmets varighet Når du har valgt et program, vises varigheten i displayet i timer og minutter (for eksempel ). Varigheten vil automatisk beregnes på bakgrunn av maks. anbefalt tøymengde for hver tekstiltype. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Programslutt Når programmet er ferdig, vises tre blinkende nuller ( ), symbolet 7.10 forsvinner og døren kan åpnes. Feil valg av tilvalg Hvis det er valgt et tilvalg som ikke kan kombineres med det vaskeprogrammet som er valgt, viseffen til den stopper. Mål opp nødvendig mengde vaskemiddel, hell det i kammeret for hovedvask eller i det tilsvarende kammeret som hører til valgt program/tilvalg (se nærmere detaljer i "Vaskemiddelskuff"). Velge ønsket program ved å dreie programvelgeren (1) Sammen med bruksanvisningen finner du også klistremerker for programvelgeren. Velg klistremerke på ønsket språk. Rengjør betjeningspanelet med en tørr klut for å fjerne støvrester. Fjern baksiden fra klistremerket og fest det rundt programvelgeren som vist på bildet. Hvis nødvendig, heller du tøymykner i kam(mengden du meret som er merket med bruker må ikk; knapp 8. Den grønne kontrollampen på knappen 8 slutter å blinke. Symbolet 7.10 kommer til syne i displayet for å angi at maskinen begynner å gå og at døren er låst. For å stoppe et program som er i gang, trykk på knappen 8 : den grønne kontrollampen begynner å blinke. For å starte programmet igjen fra det punktet der det ble stoppet, trykker du på knapp 8 en gang til. Hvis du har valgt starttidsforvalg, vil maskinen begynne nedtellingen. Hvis du har valgt feil tilvalg, blinker den røde kontrollampen på knappen 8 3 ganger, electrolux 11 og meldingen Err kommer til syne i displayet i noen sekunder. Velge tilvalget Tidsstyring ved å trykke på knapp 9 Du kan øke eller redusere programvarigheten ved å trykke flere ganger på disse knappene. Symbolet 7.7 kommer til syne i displayet for å angi den graden av smuss som du har valgt. Dette tilvalget er kun tilgjengelig med programmene Bomull, Syntetisk og Finvask. Grad av smuss Intensiv Normalt Daglig Lett Kort Superkort 1) Symbol Tekstiltype For svært skittent tøy For normalt skittent tøy For daglig skittent tøy For lett skittent tøy For svært lite skittent tøy For tøy som bare er blitt brukt en kort stund Tekstiltype 40 C 30 C Kald Sensitiv Plus 60 C Grad av smuss X X X X X X X X X X X X X X Endre et tilvalg eller et program som er i gang Du kan endre et tilvalg før det startes av programmet. Før du foretar endringen, må du sette maskinen på PAUSE ved å trykke på knappen 8 (hvis du vil endre tilvalget Tidsstyring, må du avbryte det programmet som er i gang og foreta innstillingen på nytt).

4 Det er bare mulig å endre et program som er i gang ved å tilbakestille det. Drei programvelgeren til og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke inn 8 én gang til. Vaskevannet blir værende i karet. Stoppe et program Trykk på knapp 8 for å stoppe et program som er i gang. Den tilsvarende grønne kontrollampen begynner å blinke. Trykk på knappen på nytt for å starte programmet på nytt. Avbryte et program Drei programvelgeren til for å avbryte et program som er i gang. Nå kan du velge et annet program. Åpne døren Etter at programmet har startet (eller hvis du har valgt starttidsforvalg) er døren låst. Hvis du vil åpne den, må du først sette maskinen på PAUSE ved å trykke på knapp 8. Når symbolet 7.10 forsvinner fra displayet, kan døren åpnes. Hvis symbolet 7.10 ikke slukker, betyr det at maskinen allerede varmer opp eller at vannstanden er for høy. Ikke forsøk å åpne døren med makt! Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt til å åpne den, må du slå maskinen av ved å dreie programvelgeren til. Etter noen minutter kan du åpne døren (vær oppmerksom på vannstanden og temperaturen!). 1) Vi anbefaler at du reduserer tøymengden (se tabellen over vaskeprogrammer. Viktig Tidsstyringen kan ikke velges sammen med Energisparing programmene. Symbolene for grad av smuss endres i forhold til typen tekstiler, som vist i følgende skjema. Tekstiltype Bomull 95 C/90 C 60 C/50 C 40 C 30 C Kald Syntetisk 60 C/50 C 40 C 30 C Kald Finvask X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grad av smuss 12 electrolux Når du har lukket døren igjen, må du stille programmet og tilvalgene inn på nytt og deretter trykke på knapp 8. Når programmet er slutt Maskinen stopper automatisk. Tre blinkende ) vises i displayet, og kontrolnuller ( lampen på knapp 8 slukker. Det høres et lydsignal i noen minutter. Dersom du har valgt et program eller et tilvalg som slutter med at vannet blir værende i maskinen, blir symbolet værende i diusplayet for å angi at du må pumpe ut vannet før du åpner døren. Følg instruksjonene under for å pumpe ut vannet: 1. Drei programvelgeren til. 2. Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. 3. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved hjelp av tilsvarende knapp. 4. Trykk på knapp 8. Når programmet er ferdig, forsvinner symbolet og døren kan åpnes. Drei programvelgeren til for å slå av maskinen. Ta tøyet ut av trommelen og sjekk at trommelen er tom. Hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt. Hvilemodus : Hvis du ikke tar ut tøyet innen 10 minutter etter at programmet er slutt, vil displayets bakgrunnsbelysning slå seg av og energisparesystemet aktiveres. Kun kontrollampen i 8 -knappen vil blinke for å angi at du må slå maskinen av. Hvis du trykker på en vilkårlig knapp, vil maskinen forlate energisparingsmodus, og du kan starte et nytt program eller slå av maskinen. Nyttige tips og råd Sortere tøyet Følg vaskesymbolene på hvert plagg og produsentens vaskeinstruksjoner. Sorter vasken slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask, ull. Temperaturer 95 eller 90 for normalt tilsmusset hvit bomull og lin (f.eks. glasshåndklær, håndklær, bordduker, sengetøy... ) for normalt tilsmusset, fargeekte tøy (f.eks. skjorter, nattkjoler, pyjamas....) av lin, bomull eller syntetiske fibrer, og for lett tilsmusset hvitt bomullstøy (f.eks. undertøy) for ømfintlige tekstiler (f.eks. tyllgardiner), blandet vasketøy inkludert syntetiske fibrer og ull som er merket "ren ny ull, maskinvaskbar, krymper ikke" Pass på at det ikke er metallgjenstander i tøyet (f.eks. hårspenner, sikkerhetsnåler, binders). Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knyt sammen eventuelle belter eller lange snorer. Fjern vanskelige flekker før vask. Gni særlig flekkede områder inn med et flekkfjerningsmiddel eller vaskemiddelpasta. Behandle gardiner særlig skånsomt. Fjern kroker eller bind dem inn i en pose eller et av maksimal ileggsmengde utnytter vann og energi best. Reduser ileggsmengden hvis tøyet er svært tøy kan bli "grålig" etter produsentens er det lurt å behandle dem før vask. Blod: behandle friske flekker med kaldt behandles med behandles med blir lavere, og vasketiden forlenges. Dermed oppnås et godt vaskeresultat, samtidig som du sparer energi. Sensitiv Plus 60 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet er 1400 opm for modell EWF W Maksimal sentrifugehastighet er 1600 opm for modell EWF W Maks. ileggsmengde: 7 kg Hvit og fargeekte bomull. Energispareprogram med høy skylleeffekt. Dette programmet anbefales for personer med ømfintlig hud eller allergier. Tilvalg SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING TIDSSTYRING 2) Vaskemiddel Kammer SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING TIDSSTYRING 2) electrolux 15 Program - Høyeste og laveste temperatur - Beskrivelse av syklus - Maksimal sentrifugehastighet - Maksimal ileggsmengde - Tøytype Syntetisk 60 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet ved 900 opm Maks. ileggsmengde 3,5 kg - Redusert ileggsmengde 2 kg Syntetiske eller blandingstekstiler: undertøy, farget tøy, krympefrie skjorter, bluser. Strykelett 60 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 900 opm Maks. ileggsmengde 1 kg Dette programmet kan velges for syntetiske plagg og blandingstekstiler som skal strykes. Tøyet vaskes og sentrifugeres skånsomt for å unngå krøller. Dermed blir det enklere å stryke det. I tillegg vil maskinen utføre ekstra skyllinger. Finvask 40 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet ved 700 opm Maks. ileggsmengde 3,5 kg - Redusert ileggsmengde 2 kg Ømfintlige tekstiler: syntetisk, viskose, polyester.

5 Ull 40 -Kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1000 opm Maks. ileggsmengde 2 kg Vaskeprogram for ull som kan vaskes i maskin samt for ull som skal vaskes for hånd og ømfintlige tekstiler. Merk : En enkel eller stor artikkel kan føre til ubalanse. Hvis maskinen ikke starter den siste sentrifugefasen, kan du legge i flere plagg, forandre på ileggsmengden manuelt og deretter velge sentrifugeprogrammet. Håndvask 40 -Kald Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 1000 opm Maks. ileggsmengde 2 kg Spesialprogram for ømfintlige tekstiler som er merket med "håndvask". Lingerie 40 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 900 opm Maks. ileggsmengde 1 kg Dette programmet passer for svært ømfintlige plagg, som f.eks. dameundertøy, som BH-er og truser. Tilvalg SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING TIDSSTYRING 2) SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING Vaskemiddel Kammer SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM FORVASK 1) EKSTRA SKYLLING TIDSSTYRING 2) SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM SENTRIFUGERING INGEN SENTRIFUGERING SKYLLESTOPP NATTPROGRAM 16 electrolux Program - Høyeste og laveste temperatur - Beskrivelse av syklus - Maksimal sentrifugehastighet - Maksimal ileggsmengde - Tøytype Slike 30 Hovedvask - Skyllinger Maksimal sentrifugehastighet 700 opm Maks. ileggsmengde 1 kg Skånsomt vaskeprogram som egner seg for silke og syntetiske blandingskvaliteter. Skylling Skyllinger med skyllemiddel ved behov Maksimal sentrifugehastighet er 1400 opm for modell EWF W Maksimal sentrifugehastighet er 1600 opm for modell EWF W Maks. ileggsmengde 7 kg Med dette programmet kan du skylle og sentrifugere bomullstøy som du har håndvasket. Maskinen gjennomfører tre skyllinger, etterfulgt av en lang Pumper ut ileggsmengde er mulig, men med noe redusert Vannet vårt inneholder kalk dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer. Etter hver gangs vask La døren stå åpen en stund. Dette forhindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt inni vaskemaskinen. Dessuten bevarer du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask. Vedlikeholdsvask Når du bruker vaskemaskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg inni trommelen. Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask. Gå frem på følgende måte: Trommelen skal være tom for tøy. Velg det varmeste vaskeprogrammet for bomull. Bruk vanlig mengde vaskemiddel. Det må være et middel i pulverform med biologiske egenskaper. Utvendig rengjøring Rengjør kabinettet utvendig kun med såpe og vann, og tørk godt. Viktig Bruk aldri denaturert sprit, løsemiddel eller liknende produkter til å rengjøre kabinettet. Rengjøre vaskemiddelskuffen Vaskemiddelskuffen bør rengjøres jevnlig. Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig. Ta ut skuffen ved å trykke låsen nedover, og trekk skuffen ut. Rengjør kammeret til vaskemiddelskuffen med en børste. Skyll den under springen for å fjerne alle rester etter oppsamlet vaskemiddel. Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen. Vask alle deler med vann. 18 electrolux Tømmepumpe Pumpen bør kontrolleres regelmessig og særlig dersom: maskinen ikke tømmer og/eller sentrifugerer maskinen lager uvanlige lyder når den tømmer, fordi fremmedlegemer som sikkerhetsnåler, mynter osv. blokkerer pumpen. Bruk følgende fremgangsmåte: 1. Kople fra maskinen. 2. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt. 3. Åpne døren til pumpen. Trommelen Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern. Viktig Ikke bruk sure avkalkningsmidler, slipende vaskemidler som inneholder klor eller jern eller stålull for rengjøring av trommelen. 1. Fjern ev. rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål. 2. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Program: Kort bomullsprogram på maksimumstemperatur og legg til ca. 1/4 målebeger med vaskemiddel. Dørpakning Kontroller dørpakningen regelmessig og fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha samlet seg i bretten. 4. Sett en beholder nær pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl. 5. Løsne nødtømmingsslangen, plasser den i beholderen og ta av slangehetten. 6. Når det ikke lenger kommer vann ut, skrur du løs pumpen og tar den ut. Pass på at du har en klut i nærheten for å tørke opp eventuelt vannsøl når du tar ut pumpen. electrolux Fjern eventuelle gjenstander fra pumpens vingehjul ved å rotere det. Rengjøre filteret i vanninntaksslangen Hvis du synes at maskinen bruker lengre tid på å fylles med vann, bør du kontrollere at filteret i vanninntaksslangen ikke er blokkert. 1. Steng vannkranen. 2. Skru løs slangen fra kranen. 3. Rengjør filteret i slangen med en stiv børste. 4. Skru slangen tilbake på kranen. 8. Sett hetten tilbake på nødtømmingsslangen, og sett slangen på plass igjen. 9. Skru pumpen helt inn. 10. Lukk døren til pumpen. Advarsel Når vaskemaskinen er i bruk, og avhengig av hvilket program som ble valgt, kan det være varmt vann i pumpen. Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom. Når du setter dekselet på igjen, må du passe på at du setter det skikkelig på plass og at det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og små barn ikke klarer å åpne det. Nødtømming Dersom vannet ikke tømmes på vanlig måte, må følgende fremgangsmåte benyttes: 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten; 2. Steng vannkranen; 3. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt; 4. åpne luken til pumpen; 5. Sett en beholder på gulvet og legg enden av nødtømmingsslangen i beholderen. ta av slangehetten.

6 Vannet skal renne ned i bollen av seg selv. Når beholderen er full, settes hetten tilbake på slangen. Tøm bollen. Gjenta prosedyren til det ikke kommer ut mer vann; 6. Rengjør pumpen som beskrevet over; 7. Legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at slangehetten er satt på igjen; 8. Skru på pumpedekselet og lukk døren. Forholdsregler ved frost Hvis maskinen skal installeres på et sted der temperaturen kan synke til under 0 C, gjør du følgende: 1. Steng vannkranen. 20 electrolux 2. Skru av vanninntaksslangen. 3. Sett en beholder på gulvet foran maskinen og ha endene på nødtømmingsslangen og vanninntaksslangen ned i den, slik at vannet tømmes ut. 4. Skru vanninntaksslangen på igjen og legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at hetten er satt på igjen. 5. Når du vil starte maskinen igjen, må du passe på at romtemperaturen er over 0 C. Hva må gjøres, hvis... Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er oppført nedenfor. Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hende at den røde kontrollampen på knapp 8 blinker, en av følgende alarmkoder kommer til syne i displayet og det høres et Problem lydsignal hvert 20. sekund for å angi at maskinen ikke fungerer: : problem med vanntilførselen. : problem med utpumping av vannet. : dør åpen. Når du har løst problemet, trykk på knappen 8 for å starte programmet igjen. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt lokale servicesenter. Mulig årsak/løsning Døren er ikke lukket skikkelig. Lukk døren godt igjen. Støpselet er ikke satt skikkelig inn i kontakten. Sett støpselet skikkelig inn i kontakten. Stikkontakten er ikke strømførende. Kontroller de elektriske installasjonene i huset der du bor. Vaskemaskinen vil ikke star- Sikringen er gått. Skift sikring. te: Programvelgeren står ikke i riktig posisjon og det er ikke trykket på knapp 8 Drei på programvelgeren og trykk en gang til på knapp 8 Det er valgt starttidsforvalg. Hvis tøyet skal vaskes med en gang, avbryter du tidsforvalget. Barnesikringen er aktivert. Deaktiver barnesikringen. Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen. Det er knekk på vanninntaksslangen eller den ligger i klem. Kontroller koplingene på vanninntaksslangen. Filteret i inntaksslangen er blokkert. Rengjør filteret i vanninntaksslangen. Døren er ikke skikkelig lukket. Lukk døren godt igjen. Enden på avløpsslangen ligger for lavt nede. Les mer om dette i avsnittet om "vannavløp". Vaskemaskinen tar ikke inn vann: Maskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen med en gang: electrolux 21 Problem Mulig årsak/løsning Det er knekk på vannavløpsslangen eller den er i klem. Kontroller tømmeslangens forbindelser. Pumpefilteret er blokkert. Rengjør pumpefilteret. Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med at det er vann i maskinen eller som utelukker alle sentrifugeringsfasene. Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen. Fordel tøyet på nytt. Det ble brukt for mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel (danner for mye skum). Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. Kontroller om det er lekkasje fra en av koplingene på vanninntaksslangen. Det er ikke alltid enkelt å få øye på om det renner vann ned langs slangen; Kontroller om den er fuktig. Kontroller koplingene på vanninntaksslangen. Innløpsslangen er skadet. Skift ut med ny. Hetten på nødtømmingsslangen er ikke satt riktig på plass eller filteret er ikke skrudd korrekt på plass etter rengjøring. Sett hetten på plass igjen på nødtømmingsslangen, og skru filteret godt på plass. Det ble brukt for lite vaskemiddel eller vaskemiddelet er ikke egnet. Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. Vanskelige flekker ble ikke behandlet før vask. Bruk et vanlig flekkfjerningsmiddel for å behandle de vanskelige flekkene. Det ble ikke valgt riktig temperatur. Kontroller om du valgte riktig temperatur. For mye tøy i trommelen. Ta ut noe tøy. Programmet er fremdeles i gang. Vent til vaskeprogrammet er slutt. Dørlåsen er ikke frigjort ennå. Vent til symbolet forsvinner. Det er vann i trommelen. Velg utpumping- eller sentrifugeprogram for å tømme ut vannet. Transportsikring og emballasje er ikke fjernet. Kontroller at vaskemaskinen er installert korrekt. Justeringsføttene er ikke justert Kontroller at vaskemaskinen står helt i vater. Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen. Fordel tøyet på nytt. Det kan være svært lite tøy i trommelen. Legg i mer tøy. Maskinen pumper ikke ut og/eller sentrifugerer ikke: Det er vann på gulvet: Utilfredsstillende vaskeresultater: Døren lar seg ikke åpne: Vaskemaskinen vibrerer eller lager mye støy: 22 electrolux Problem Mulig årsak/løsning Registreringsmekanismen for den elektroniske ubalansen er aktivert fordi tøyet ikke ligger jevnt fordelt i trommelen. Tøyet fordeles på nytt ved at trommelen roterer i motsatt retning. Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og maskinen kan starte vanlig sentrifugering. Hvis tøyet fremdeles etter 10 minutter ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke maskinen sentrifugere. I så fall må du fordele tøyet manuelt og velge sentrifugeprogrammet selv. Fordel tøyet på nytt. Ileggsmengden er for liten. Legg mer tøy i maskinen, forandre på ileggsmengden manuelt, og deretter velger du sentrifugeprogrammet. Denne vaskemaskinen er utstyrt med en motortype som lager en litt annen lyd enn vanlige motorer. Denne nye motoren sikrer en mykere start og jevnere fordeling av tøyet inni trommelen under sentrifugering, samtidig som maskinen er mer stabil. Vaskemaskiner som baserer seg på moderne teknologi arbeider svært økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet.

7 Powered by TCPDF ( Sentrifugeringen starter sent eller vaskemaskinen sentrifugerer ikke: Vaskemaskinen lager uvanlige lyder: Det er ikke noe vann å se i trommelen: Hvis du ikke kan finne eller løse problemet, ta kontakt med servicesenteret vårt. Før du ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen: Servicesenteret vil be om denne informasjonen. Mod Prod. No Ser. No Tekniske data Mål Bredde Høyde Dybde 60 cm 85 cm 63 cm Strømtilkopling Vanntilførselstrykk Maksimal ileggsmengde Sentrifugehastighet På typeskiltet på kanten av døren finner du informasjon om strømtilkopling. Minimum Maksimum Bomull Maksimum 0,05 MPa 0,8 MPa 7 kg 1400 opm (EWF W) 1600 opm (EWF W) Mo Prodd..... No Se r. No electrolux 23 Forbruksverdier Program Hvit bomull 90 Bomull 60 Bomull ØKO 60 1) Bomull 40 Syntetisk 40 Finvask 40 Ull/ Håndvask 30 Energiforbruk (KWh) Vannforbruk (liter) På displayet på betjeningspanelet kan du lese av hvor lenge programmet varer. Programmets varighet (minutter) 1) "Bomull Øko" ved 60 C med en ileggsmengde på 7 kg, er referanseprogrammet for dataene som er oppført på energietiketten, i overenstemmelse med EØF 92/75 -standarder. Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, fordi de kan variere, er avhengig av mengde og type tøy og av temperaturen på inntaksvannet og av omgivelsestemperaturen. Montering Pakke ut maskinen Alle transportbolter og all emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk. Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du en gang senere vil flytte vaskemaskinen. 1. Fjern all ytre emballasje. Legg maskinen forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen. 3. Skru ut de tre boltene. 2. Fjern strømforsyningskabelen og vannavløpsslangen fra slangeholderne bak på maskinen. 24 electrolux 4. Trekk ut avstandsstykkene i plast. Plassering Plasser vaskemaskinen på et plant, fast gulv. Pass på at luftsirkulasjonen rundt vaskemaskinen ikke hemmes av tepper, filleryer el.l. Kontroller at vaskemaskinen ikke berører veggen eller andre seksjoner. Sett maskinen i vater ved å skru justeringsføttene opp eller ned. Det kan kanskje være litt vanskelig å skru på justeringsføttene, fordi de er utstyrt med en selvlåsende mutter, men vaskemaskinen MÅ være i vater og stabil. Om nødvendig, bruk et vater for å stille den i posisjon. Alle nødvendige justeringer kan gjøres med en skrutrekker. Ved å justere maskinen så den står nøyaktig i vater forhindres vibrasjoner, støy og at maskinen flytter seg alltid den slangen som fulgte med maskinen. electrolux 25 Viktig Før du kopler maskinen til et nytt rørsystem, eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, lar du vannet renne noen minutter for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene. Vannavløpsslange Avløpsslangens ende kan forbindes på tre måter. Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med maskinen. I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når plasser tilførselsslangen slik at den vender slangen korrekt ved å løsne må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny, lengre slange som er spesialprodusert for denne typen bruk. I en forgreningsforbindelse til vaskens avløpsrør. Dette forgreningsrøret må være plassert over vannlåsen, slik at slangens bue er minst 60 cm over gulvet. Direkte i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm. Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret må være større enn utvendig diameter på avløpsslangen. Avløpsslangen må ikke ligge i knekk. 26 electrolux Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling. Elektrisk tilkopling På typeskiltet på kanten i døren finner du informasjon om den elektriske tilkoplingen. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor kan tåle den maksimale belastningen som kreves medberegnet eventuelle øvrige elektriske apparater som er i bruk. Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som er oppstått fordi ovennevnte forholdsregler til sikkerhet ikke er blitt fulgt. Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at maskinen er installert. Hvis strømforsyningskabelen skal skiftes, må dette gjøres av et servicesenter. Miljøvern Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjematerialer Emballasje som er merket med symbolet kan resirkuleres. >PE<=polyetylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere. Miljøtips For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene: Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!). Maskinen arbeider mye mer økonomisk hvis du fyller den helt. Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet vaskes på lavere temperatur. Mål opp vaskemiddel i forhold til vannhardheten, hvor skittent tøyet er og hvor mye tøy du vil vaske. electrolux 27 www.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

bruksanvisning Vaskemaskin EWF W

bruksanvisning Vaskemaskin EWF W bruksanvisning Vaskemaskin EWF 148420 W 2 electrolux INNHOLD Electrolux. Thinking of you. Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com Sikkerhetsinformasjon 2 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin LAVAMAT LN 89480 A Bruksanvisning Vaskemaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

bruksanvisning Vaskemaskin EWF W

bruksanvisning Vaskemaskin EWF W bruksanvisning Vaskemaskin EWF 148420 W 2 electrolux INNHOLD Electrolux. Thinking of you. Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com Sikkerhetsinformasjon 2 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF14240W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vaskemaskin med tørketrommel Bruksanvisning

Vaskemaskin med tørketrommel Bruksanvisning Vaskemaskin med tørketrommel Bruksanvisning BWD384W0 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et a Blomberg-produkt. Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147410W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI FLS802C

Din bruksanvisning ZANUSSI FLS802C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer