Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske sikringer 8 Detaljer om funksjonene 9 Endring av vaskeprogram 12 Problemer som kan oppstå 12 Automatisk feildiagnose 14 Vedlikehold 15 Rengjøre pumpens filter 16 1

2 Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen Før du benytter maskinen for første gang må du fjerne alle komponenter som har stabilisert trommelen under transport. Denne prosessen er helt nødvendig for at maskinen skal fungere som den skal. Dersom prosessen ikke utføres på riktig måte kan det oppstå store skader på maskinen under drift. Se tegningene side 3 i den originale bruksanvisningen 1. Løft vaskemaskinen av sokkelen (sørg for at stoppeklossen (A) som holder motoren fast motoren ikke fortsatt befinner seg inni maskinen). Tegning D1 (1). 2. Fjern de 4 skruene (B) med en skrutrekker. Tegning D1 (2). 3. Fjern den skrå klemmen (C) ved å fjerne de 2 skruene (D) (Tegning D1, (3)) med en 10 eller 13 mm skrunøkkel (avhengig av modell). (Sørg for at du fjerner de to plaststykkene som er festet på skråklemmen samtidig). Skru inn skruene (B) igjen. 4. Obs! Du må dekke til de to hullene med dekslene (E) (vedlagt i utstyrsposen). Tegning D1, (4). 5. Fjern elementet som blokkerer trommelen. Tegning D2. For å gjøre dette: - Løft lokket på maskinen - Fjern sikringselement (F) - Fjern sikringselement (G) ved å dreie trommelen en kvart omgang - Åpne trommeldørene som er låst i lav posisjon, ved å dytte ned på begge sider samtidig. 6. Obs! Fjern støttebøylene på slangen og (1) og tett hullene med propper (2) (vedlagt i utstyrsposen). Tegning D3. Merk: Vi anbefaler at du beholder alle låsekomponenter for eventuell framtidig transport av maskinen. Alle disse delene, samt alle andre i maskinen, er laget av resirkulerbare materialer. Tenk på dette når du en gang i fremtiden vil kvitte deg med den. Vaskemaskinen har blitt grundig testet før den forlot fabrikken. Det kan derfor fremdeles være litt vann i tanken eller i rommet for vaske- og skyllemidler. Sette opp vaskemaskinen Sette den på hjul Dersom maskinen din står på hjul, er det mulig å flytte den på en lettere måte. For å sette den på hjul, dreier spaken på undersiden av vaskemaskinen fra høyre til venstre, tegning D4. Obs! Maskinen må ikke hvile på forhjulene under drift. Husk å dreie spaken tilbake til dens egentlige posisjon etter at du har flyttet maskinen. Bruk et vaterpass for å sjekke at gulvet er vannrett, maksimum helling 2, dvs. et avvik på ca. 1 cm i bredden og 1,5 cm i dybden. 2

3 Maskinens omgivelser Merk: Dersom du plasserer maskinen ved siden av en annen maskin eller et møbel, må du sørge for plass mellom slik at luften kan sirkulere fritt. Vi anbefaler også at du ikke: - plasserer maskinen i et fuktig og dårlig ventilert rom - plasserer maskinen i et rom der den kan bli utsatt for vannsprut - plasserer maskinen på teppegulv Dersom du ikke kan unngå dette, må du sørge for at bunnen av maskinen er godt ventilert ved å ikke blokkere lufttilførselen. Kople til maskinen Kople til tilførselen av kaldt vann Kople til tilførselsslangen, tegning D5: - Den ene enden koples til baksiden av maskinen. - Den andre enden koples til en kran utstyrt med gjenger 20 mm dia. X 27 (3/4 BSP). Dersom du benytter en selvgjennomboret kran, skal åpningen være minst 6 mm i diameter. Vanntilførsel: - Minimum vanntrykk på 0,1 MPa eller 1 bar - Maksimum vanntrykk på 1 MPa eller 10 bar Lede bort avløpsvannet Kople til avløpsslangen etter at du har koplet til det bøyde røret i enden av den, tegning D6: - Enten som midlertidig løsning til en vaskekum eller et badekar - Eller som endelig løsning til en ventilert vannlås Dersom rørinstallasjonen ikke har en ventilert vannlås, må du sørge for at tilkoplingen ikke er helt tett. For å unngå at avløpsvannet renner tilbake i maskinen, anbefales det å skape en luftpassasje mellom maskinens vannslange og avløpsrøret. Under alle omstendigheter skal røret på avløpet plasseres i en høyde mellom 65 og 90 cm over maskinens bunn. Fest slangen godt med en snor, slik at ikke røret faller av og skaper oversvømmelse når vannet pumpes ut av maskinen. Det er mulig å lede avløpsvannet ut på gulvet, såfremt avløpsslangen på et punkt er festet i en høyde på 65 til 90 cm over maskinens bunn, tegning D7. Obs! Når det foretas en ny installasjon (ved flytting, salg osv.) bør apparatet tilkoples nye slanger. De brukte slangene bør ikke brukes om igjen. Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å overholde følgende anvisninger. 3

4 Forsyning av elektrisitet - Før apparatet koples til må du først sørge for at den elektriske betegnelsen på maskinen korresponderer med den i veggen. - El-installasjonen skal overholde de gjeldende standarder. Produsenten fraber seg alt ansvar i ulykker forårsaket av dårlige jordforbindelser. Gode råd om elektrisk installasjon av vaskemaskinen - Du bør ikke bruke skjøteledning, adapter eller multistikkontakt - Kontakten bør være lett tilgjengelig, men utilgjengelig for barn Legge vask i maskinen Utfør handlingene i følgende rekkefølge: Åpne maskinen - Sørg for at start/stoppknappen I / O ikke er trykket ned. - Avhengig av modell, løfter du håndtaket eller trykker på knappen foran på maskinen. Lokket åpnes. - Åpne trommelen ved å trykke på trykkhåndtaket som sitter foran på det lille lokket. Legge inn vasken For best yteevne fordeler du vasken din jevnt i trommelen. Bland store og små plagg for å oppnå en balansert dreining. Lukke trommelen Sørg for at trommelen er riktig lukket. Obs! Sjekk at de tre krokene og kanten på knappene er synlige. Legge i vaskemidler Se tegning side 4 i den originale bruksanvisningen (1) Forvask (vaskepulver) (2) Vask (vaskepulver eller flytende vaskemiddel) (3) Skyllemiddel (4) Blekemiddel Vaskepulver Flytende vaskemiddel Obs! - Vaskebeholderen kan brukes til både vaskepulver og flytende vaskemidler, men flytende vaskemidler må ikke brukes til programmer MED forvask eller MED tidsinnstilt programstart (avhengig av modell). - Konsentrert skyllemiddel må blandes ut med vann. - Konsentrert blekemiddel må blandes ut med vann. - For å fylle beholderne riktig må lokket åpnes fullstendig. - Ikke overstig Max-nivået. 4

5 Mengden vaskemidler Mengden vaskemidler som er nødvendig avhenger av vannets hardhet, skittenheten på tøyet og mengden vask. Se doseringsoversikten på vaskemiddelpakken. Dersom du vasker mindre vask enn den som oppgis på pakken, må du justere litt. Dersom du bruker for mye vaskemiddel, kan skummet redusere maskinens yteevne, samt øke vasketiden og mengden vann. Vaskemidler for ull og ømfintlige tekstiler Det anbefales å bruke spesialvaskemidler til slike tekstiler. Ikke hell disse vaskemidlene rett i trommelen, da disse ofte har en aggressiv virkning på metallet. Før første vask: Før du vasker for første gang bør du utføre en bomull 90 vask uten forvask uten klær i trommelen. Bruk en halv dose vanlig vaskemiddel for å fjerne eventuelle rester som kan ligge igjen i maskinen etter produksjonen. Programmere Se tegning side 5 i original bruksanvisning. 1 Type vask og temperatur 2 Start/pause: kort trykk Annullering: langt trykk 3 Tidsinnstilt programstart 4 Ekstrafunksjoner: anti-krøll, forvask, ekstra skylling. 5 Valg av sentrifugeringshastighet A Vaskesyklusens prosess I / O Start/stopp Obs! Med unntak av start/stoppknappen er alle knapper bevegelsesfølsomme, som betyr at de ikke blir værende nedtrykte. Under programmeringen kan alle knapper unntatt start/pauseknappen, holdes nede. For en mer presis innstilling anbefales det å trykke kort på knappen flere ganger etter hverandre. Du kan også trykke flere ganger kort på start/pauseknappen, bortsett fra når du skal annullere et program*, eller dersom vaskesyklusmåleren* skal nullstilles. Da må du holde knappen nede. (*) se detaljert beskrivelse av disse funksjonene. Advarsel! Start/stoppknappen kan aldri annullere et program. 5

6 Programmere et standard vaskeprogram Kontrollamper - Trykk på start/stoppknappen I / O - Drei programvelgeren (1) for å velge program og vasketemperatur. Maskinen foreslår sentrifugeringshastighet for tekstiltypen som er valgt. - Dersom sentrifugeringshastigheten passer og du ikke ønsker å forandre noe eller utsette starttidspunktet, trykker du start/pause (2). Vasken starter. Når vaskesyklusen er avsluttet vil de tre kontrollampene lyse uavbrutt. Trykk start/stoppknappen ut igjen og vent 1-2 minutter til låsesikringen opphører. Kontrollampe for anbefalt sentrifugeringshastighet Kontrollampe for den anbefalte sentrifugeringshastighet + kontrollampe (Kontrollampene i (A) vil tennes når vaskesyklusen er ferdig) De tre øverste kontrollampene lyser uavbrutt. Obs! - Før du starter maskinen må du sørge for at ledningen er koplet i og vannkranen er åpen. Sørg også for at trommeldørene og lokket er skikkelig festet. - Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det å trekke støpselet ut av stikkontakten og stenge vannkranen når vaskesyklusen er ferdig. Programmere et fullt vaskeprogram - Trykk på start/stoppknappen I / O - Drei valgknappen (1) for å velge program og vasketemperatur. Maskinen foreslår sentrifugeringshastighet for tekstilen som er valgt. - Bruk innstillingsknappen (5) for å velge: - enten å endre den anbefalte sentrifugeringshastigheten - eller en avdrypping. Vaskesyklusen avsluttes med en lett sentrifugering med 100 omdr./min. - eller stopp med høy vannstand. Vaskemaskinen vil stanse med tanken full av vann før den avsluttende sentrifugeringen. - Velg eventuelt ekstrafunksjon forvask, ekstra skylling eller anti-krøll med knapp (4). - Velg direkte programstart ved å trykke på start/pauseknappen (2). - Eller velg tidsinnstilt programstart 3, 6, eller 9 timer senere med knapp (3). Kontrollamper Anbefalt sentrifugeringshastighet En av kontrollampene til høyre lyser. Kontrollamper for de valgte ekstrafunksjoner, samt den valgte sentrifugeringshastigheten. Kontrollampen øverst til venstre lyser. 3h (3 timer), 6h (6 timer) eller 9h (9 timer) lyser, avhengig av hvilket tidspunkt som er valgt. 6

7 Legge til eller fjerne plagg under vask (ikke mulig under sentrifugering) - Trykk på start/pauseknappen (2) for å avbryte vasken. - Ta ut eller legg inn plagg. Det kan ta et par minutter før lokket kan åpnes. - Trykk på start/pauseknappen igjen for å fortsette vasken. Kontrollamper Kontrollampe (A) blinker Kontrollampe (A) lyser permanent Avbryte under programmering, vask eller pause Kontrollamper - Trykk på start/pauseknappen (2) i minst 1 sekund. Dette kan gjøres når som helst i løpet av en vaskesyklus eller en programmering, eller i løpet av en pause. - Obs! Dersom du gjør dette når maskinen er i venteperioden, er det bare venteperioden som avbrytes. Retur til den opprinnelige tilstand Flere detaljer om de ulike funksjonene finnes i kapittelet detaljer om funksjonene. Obs! Dersom maskinen har blitt stanset med start/stoppknappen eller som følge av strømbrudd, vil vaskesyklusen fortsette automatisk der den stanset når vaskemaskinen igjen er strømførende. Bevare vaskemaskinens yteevne Rengjør pumpens filter når kontrollampene lyser og varsler om at dette må gjøres. Når du har renset filteret skal programtelleren nullstilles. Dette gjøres ved å holde start/pauseknappen (2) nede helt til de to kontrollampene slukkes. Flere detaljer om de ulike funksjonene finnes i kapittelet detaljer om funksjonene. Obs! Dersom maskinen har blitt stanset med start/stoppknappen eller som følge av strømbrudd, vil vaskesyklusen fortsette automatisk der den stanset når vaskemaskinen igjen er strømførende. 7

8 For å kunne velge det vaskeprogrammet som passer best til din vask, er det viktig å se på merkelappen inni klærne før du vasker. Programoversikt Se oversikt side 6 i original bruksanvisning for symboler Tekstiltype Temperatur (C ) Vekt Maks (kg) Ekstra skylling Antikrøll Forvask Avdrypping Stopp med høy vannstand Bomull/hvitt/ ,0 kulør Syntetisk ,5 Skånevask ,0 Ull min-40 1,5 Håndvasktekstil min 1,0 Spesielle programmer Flash ,5 Kun skylling Kun * sentrifugering *Varierer med tekstiltype : Disse funksjonene kan brukes alene eller flere av gangen For å skåne tøyet forhindrer maskinen automatisk at programmer som anti-krøll og forvask programmeres samtidig, da de to programmene er uforenelige. Automatiske sikringer Sikring av lokket Med en gang vaskesyklusen starter, låses lokket på vaskemaskinen. Når vaskesyklusen er ferdig, eller dersom maskinen stanser med tanken full av vann, kan lokket åpnes igjen. Dersom du har valgt tidsinnstilt programstart kan du åpne lokket helt til vaskesyklusen starter. Dersom du ønsker å åpne lokket under vaskesyklusen, trykker du lett på knapp (2). Vent minst 2 minutter slik at lokkets automatiske sikring opphører og lokket kan åpnes igjen. Avhengig av hvor i syklusen du ønsker å åpne lokket, kan det gå lengre eller kortere tid til lokket kan åpnes. Du må også regne med avkjøling. Når lokket skal åpnes i løpet av en vaskesyklus, må ikke temperaturen overstige en viss grense for at lokkets sikring kan opphøre. Dette systemet eksisterer for å unngå alvorlig forbrenning. 8

9 Sikring av vannstanden Når maskinen er i funksjon kontrolleres vannstanden konstant. Dette er for å forhindre oversvømmelse. Sikring av sentrifugeringen Vaskemaskinen er utstyrt med en sikring som kan begrense sentrifugeringen dersom vasketøyet ikke er fordelt riktig. Er dette tilfellet, vil ikke tøyet bli sentrifugert ordentlig. Fordel tøyet jevnt i trommelen og programmer en ny sentrifugering. Skumsikring Dersom det oppstår for mye skum har vaskemaskinen en spesiell funksjon som oppsporer dette under sentrifugeringen. Er dette tilfellet vil maskinen stanse og foreta en tømming. Deretter gjenopptas vaskesyklusen, sentrifugeringshastigheten tilpasses og det utføres eventuelt en ekstra skylling. Detaljer om funksjonene Programmer Vaskemaskinens viktigste programmer: BOMULL Til hvitt tøy av sterk bomull eller kulørt bomull. Obs! Ved vasking av kulørvask må temperaturen ikke overskride 60 C. I løpet av programmets første minutter veier maskinen automatisk vasken. Den tilpasser deretter vannforbruket og programmets varighet i forhold til vekten, slik at det dermed utføres en perfekt vask. SYNTETISK Til vasketøy bestående av sterke syntetiske stoffer eller blandede fibere. SKÅNEVASK Til vasketøy bestående av tynne gardiner, sarte tekstiler eller fint tøy. Vaskeprogrammet gjennomføres med forsiktige trommelbevegelser og lett sentrifugering som skåner tøyet. ULL Til vasketøy bestående av ull som tåler maskinvask. Programmets trommelbevegelser og sentrifugeringshastighet er spesielt tilpasset disse tekstilene. 9

10 TEKSTILER TIL HÅNDVASK Til vasketøy bestående av silke eller spesielt sarte tekstiler. Vaskeprogrammet gjennomføres med veldig forsiktige trommelbevegelser og det sentrifugeres ikke mellom skylningene. Vaskesyklusen avsluttes med en veldig lett og gradvis tiltagende sentrifugering med maks 600 omdr./min. FLASH 30 Dette programmet er beregnet til å oppfriske en liten haug lett skittent vasketøy på maks 2,5 kg, bestående av bomull, hvitt, kulør og sterke syntetiske stoffer. Programmet varer kun 30 minutter. Vasketemperaturen er automatisk 40 C. Obs! Vaskemiddeldosen må halveres under dette programmet. KUN SKYLLING Separat skylling etterfulgt av enten: - Sentrifugering med utpumping av skyllevannet. - Kun utpumping av skyllevannet (ekstrafunksjon avdrypping ). - Stopp med tanken full av vann. KUN SENTRIFUGERING Separat sentrifugering med utpumping av skyllevannet. Obs! Benytter du programmet kun skylling etterfulgt av sentrifugering eller kun sentrifugering, bør du sørge for å velge en sentrifugeringshastighet som er tilpasset vasken i maskinen. Ekstrafunksjoner Anti-krøll Gjør det lettere å stryke vasketøyet. Denne ekstrafunksjonen gjør det mulig å vaske og sentrifugere vasketøyet på en varsommere måte, samtidig som at vaskekvaliteten er den samme. Forvask Denne funksjonen er beregnet spesielt for skitne klær (jord, blod osv.). En spesiell fase med trommelbevegelser utført i kaldt vann kommer i forkant av en oppvarmingsfase på 30 C. Disse trommelbevegelsene i kaldt vann gjør det mulig å fjerne de skitne partiklene på tøyet før oppvarmingen begynner. Obs! Du må ha vaskemiddel i skuffen merket. Ekstra skylling Denne funksjonen er spesielt egnet for personer med overfølsom eller allergisk hud. Det legges til en ekstra skylling i vaskesyklusen. 10

11 Tidsinnstilt programstart Programstarten kan utsettes med 3, 6 eller 9 timer dersom du ønsker å avslutte vasken på et bestemt tidspunkt. Tidspunktet for programstart stilles inn med knapp (3). Når det er programmert inn tidsinnstilt programstart vil ulike lamper tennes, avhengig av tiden som er igjen av programmet. Eksempel: Dersom du har programmert til å starte om 9 timer, vil 9h blinke. Hver tredje time vil kontrollampen skifte fra 6h til 3h. Fem minutter før vasken starter vil kontrollampen 3h begynne å blinke raskere for å vise at vaskesyklusen snart begynner. Når kontrollampen 3h slukker, er den programmerte tiden ferdig og vaskesyklusen starter. Stopp med høy vannstand Benytt denne funksjonen dersom du ikke ønsker å sentrifugere vasken, eller dersom det er planlagt et fravær ved vaskesyklusens avslutning. Når denne funksjonen velges, blir vaskesyklusen avbrutt før den avsluttende sentrifugeringen, og vasketøyet kan flyte rundt i vannet uten å bli krøllete. Obs! Når maskinen stanser med høy vannstand vil kontrollampen lyse. Ønsker du deretter utpumping av skyllevannet med sentrifugering, velger du en sentrifugeringshastighet som passer til typen vask med knapp (5). Programmet avsluttes automatisk. Ønsker du derimot kun utpumping av skyllevannet, velger du funksjonen avdrypping med knapp (5). 11

12 Endring av vaskeprogram I løpet av programmeringen: Før du trykker på start/pauseknappen (2) kan du foreta alle mulige endringer. Etter at vaskesyklusen har startet: - Du kan ikke endre på tekstiltypen (for eksempel skifte fra bomull til syntetisk eller fra syntetisk til skånevask osv.). Dersom programvelgeren (1) dreies over på en annen tekstiltype, vil kontrollampen for vaskesyklusen (A) begynne å blinke i noen sekunder for å vise at denne funksjonen er forbudt og ikke vil bli gjennomført. For å endre tekstiltypen i løpet av programmet må du avbryte programmet og programmere et nytt program. - Du kan endre temperaturen innenfor en tekstiltype i begynnelsen av vaskefasen. - Du kan endre sentrifugeringshastigheten i løpet av hele vaskesyklusen. - Du kan velge avdrypping eller stopp med høy vannstand helt til skyllingen avsluttes (kontrollampen for vaskesyklusen slukker). - Tidsinnstilt programstart kan endres under hele venteperioden, før vaskesyklusen har startet. Dersom du ønsker å annullere den tidsinnstilte programstarten, trykker du på knapp (3) helt til de tre kontrollampene slukker. Trykk deretter kort på knapp (2). Vaskesyklusen starter umiddelbart. - De ekstra funksjonene forvask og anti-krøll kan kun aktiveres i venteperioden før en tidsinnstilt programstart. - Den ekstra funksjonen ekstra skylling kan aktiveres helt til skyllingen har startet (kontrollampen tennes). - Alle ekstra funksjoner kan annulleres i løpet av hele vaskesyklusen dersom de ikke allerede er avsluttet. Problemer som kan oppstå Enkelte problemer kan oppstå når du benytter maskinen. Kontroller følgende punkter: Vaskesyklusen starter ikke - Det er ikke trykket på knappen start/pause. - Maskinen blir ikke forsynt med elektrisitet: o Kontroller at kontakten er koplet skikkelig inn o Kontroller skillebryteren og sikringene - Vannkranen er stengt. - Lokket er ikke lukket ordentlig. Det dannes en vannpytt rundt maskinen Trekk først ut stikkontakten eller ta ut sikringen. Skru av vanntilførselen. Når maskinen er skrudd på sørger en permanent kontrollanordning for at vannet ikke skal flyte utover. Dersom det allikevel kommer vann ut av maskinen kan det være fordi: - Uttømmingsslangen er ikke satt inn i avløpsrøret. 12

13 - Vanntilførselsslangen er utett, enten ved tilkoplingen til maskinen eller til kranen. Undersøk om det er tetninger i disse og om tilkoplingene er festet skikkelig. Sterke vibrasjoner under sentrifugering - Transportsikringene er ikke fjernet: o Undersøk at alle transportsikringene er fjernet (se kapittelet fjerne transportsikringene i vaskemaskinen ). - Gulvet er ikke helt vannrett. - Vaskemaskinen hviler på de to hjulene foran (avhengig av modell). o Still vaskemaskinen riktig ved å dreie hjulenes løfteanordning mot høyre. Tøyet er ikke sentrifugert eller ikke sentrifugert nok - Du har valgt et program uten sentrifugering, for eksempel avdrypping. - Sentrifugeringssikkerheten har kanskje oppdaget en dårlig fordeling av tøyet i maskinen. o I så fall skal tøyet fordeles jevnt og en ny sentrifugering må programmeres. Maskinen tømmes ikke - Du har programmert stopp med høy vannstand. - Uttømmingsfilteret er tett: o Vask filteret (se Rengjøring av filteret ). - Avløpsslangen er bøyd eller trykt flat. Lokket åpner seg ikke - Programmet er ennå ikke helt ferdig. Lokket er fastlåst under hele vaskeprogrammet. De små trommeldørene åpner seg for langsomt (for maskiner utstyrt med langsom åpning) - Vaskemaskinen har ikke vært i bruk på lenge. - Vaskemaskinen står i et for kaldt rom. - Rester av vaskemidler (pulver) blokkerer hengslene. o I alle tilfelle vil problemet løse seg etter at dørene har vært åpnet en gang. Uansett hvilket problem som har oppstått, må alltid vaskemaskinen skrus av, stikkontakten må trekkes ut og vanntilførselen må stenges av. 13

14 Automatisk feildiagnose Maskinen kan selv oppdage funksjonsforstyrrelser. De kontrollampene som er beregnet på innstilling av vaskesyklusens avslutning (de seks kontrollampene under hverandre til høyre her referert som 1-6 fra øverst til nederst) blinker i så fall på en spesiell måte og viser følgende feil: Blinkende kontrollampe 6 Mulig årsak/løsning Feil ved vanntilførsel. Undersøk om vannkranen er åpen og trykk deretter på for å gjenstarte vaskesyklusen. Dersom feilen vedvarer må du tilkalle reparatør. Feil ved utpumping av skyllevann. Rengjør pumpens filter (se rengjøring av filteret ) og trykk deretter på for å gjenstarte 5 syklusen. Dersom feilen vedvarer må du tilkalle reparatør. Feil ved oppvarming. Denne feilmeldingen vises ved slutten av 5 og 6 vaskesyklusen og viser at maskinen ikke har oppnådd den valgte temperaturen. Ring en reparatør. 4 Feil ved programmeringskortet. Av sikkerhetsmessige grunner stanser maskinen. Ring en reparatør. 4 og 6 Feil ved temperatur. Ring en reparatør. Feil ved trommelbevegelsene. Etter at du har skrudd av maskinen 4 og 5 kan du undersøke om det sitter et stykke tøy eller en ting fast mellom tanken og trommelen. Dersom feilen vedvarer må du tilkalle en reparatør. 4, 5 og 6 3 og 5 Feil ved lukking. Undersøk om lokket er igjen, og trykk på for å gjenstarte vaskesyklusen. Dersom feilen vedvarer må du tilkalle reparatør. Oversvømmelse. Når denne feilen oppdages, avbrytes vanntilførselen, vaskemaskinen tømmes og vaskesyklusen stanser. Ring en reparatør. 2 og 4 Feil ved vannfordelingen i skuffen med vaskemidler. Ring en reparatør. 2, 4 og 6 Feil i den elektroniske delen. Av sikkerhetsmessige grunner stanser maskinen. Ring en reparatør. Når en av disse feilene oppstår må du merke deg hvilke kontrollamper som lyser, slik at du kan oppgi dette i telefonen til reparatøren. 14

15 Vanlig vedlikehold Rengjøre maskinen Rengjøre på utsiden: Bruk bare såpe og vann Rengjøre alle plastkomponentene (kontrollpanel, sokkelen osv.) Bruk bare en fuktig klut. Bruk ikke: - slipende vaskemidler - Metall- eller plastsvamper - Alkoholbaserte vaskemidler Rengjøre rommet til vaskemiddel (Tegning D8) Rommet til vaskemidler skal rengjøres med jevne mellomrom. Gjør følgende: - Trykk en gang samtidig på forhøyningene som sitter på hver side av rommet. De løsner seg fra plassene sine. - Fjern hevertene (H) som sitter bak på rommet (I) og fjern kapselen foran på (J). - Skyll alt under vannkranen (sørg for å tømme eventuelt vann som måtte ligge i rommet) - Sett sammen alle elementene igjen. Sørg for at rommet festes godt. Sett deretter alt på plass under maskinens lokk. Risiko for frost Dersom det oppstår risiko for frost må vanntilførselsslangen tas av og tømmes for vann ved å plassere den så lavt som mulig i en balje. Vedlikehold av de indre delene For å sikre best mulig hygiene anbefales det å: - la lokket stå åpent en liten stund etter vask - rengjøre plast- og gummidelene ved åpningen minst en gang i måneden med et lett klorholdig produkt. Skyll godt etterpå for å fjerne alle rester etter produktet. - gjennomføre en vaskesyklus på 90 minst en gang i måneden. Jevnlig ettersyn Det anbefales at du kontrollerer at slangen som tilfører vann, samt den som utleder avløpsvann er i god stand. Dersom du oppdager sprekker på slangen, må du skifte den ut med en slange av samme modell. Utskiftning av slangen som tilfører vann Når slangen skiftes ut må du sørge for å stramme den godt og å forsegle med en pakning i begge ender. Utskiftning av nettkabel Av sikkerhetsmessige årsaker må dette alltid utføres av produsentens serviceavdeling eller av en autorisert elektriker. 15

16 Rengjøring av filter Når du har gjennomført en del vasker, vil vaskemaskinen gjøre deg oppmerksom på at filteret i uttømmingspumpen må rengjøres. Når vaskesyklusen er ferdig lyser to kontrollamper. Vaskesyklusmåleren må nullstilles for at feilmeldingen skal forsvinne. Dersom ikke måleren nullstilles, vil feilmeldingen komme etter hver endte vask. Når disse kontrollampene blinker, kan du nullstille måleren ved å holde start/pauseknappen nede til de slukker igjen. Obs! Dersom ikke filteret rengjøres med jevne mellomrom, kan det påvirke maskinens yteevne. Rengjøre pumpens filter Dette filteret samler opp alle små ting man kan ha glemt i tøyet, slik at de ikke forstyrrer pumpens funksjon. Slik rengjør du filteret: - Åpne de små dørene i trommelen. I bunnen kan du se et plaststykke (K), tegning D9. - Løsne plaststykket, tegning 10, på følgende måte: o Sett en spiss gjenstand i hullet på stykket (K), for eksempel en blyant eller en skrutrekker. o Samtidig som du trykker ned den spisse gjenstanden, dreier du plaststykket (K) mot høyre til det går ut av hullet. o Ta ut stykket (K). o Drei trommelen litt fremover i maskinen med lokket åpent (tegning D11). Gjennom åpningen der plaststykket satt er det nå fri adgang til pumpens filter (L). o Ta ut filteret (tegning D11). o Fjern de ulike tingene som sitter i filteret. o Skyll filteret under vannkranen (tegning D12). o Sett det på plass igjen ved å trykke det godt ned i bunnen. Undersøk om hullet er skikkelig rent, før du setter filteret tilbake. o Sett i plaststykket (K) igjen. Sørg for å sette det i riktig, ved å dytte det mot venstre slik at det festes (tegning D13). 16

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

WDL 1450-01 N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

WDL 1450-01 N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING WDL 1450-01 N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle opplysninger...3 Sikkerhetsanvisninger...4 Koble til vaskemaskinen...5 Hvordan å lese koder på displayet...7 Symboler på merkelapper

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde!

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

WDE N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

WDE N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING WDE 1250-01 N VASKEMASKIN BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle opplysninger...3 Sikkerhetsanvisninger...4 Koble til vaskemaskinen...5 Hvordan å lese koder på displayet...7 Symboler på merkelapper

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs Kjære kunde Denne bruksanvisningen er utarbeidet slik at du skal få glede av ditt boblekar i mange år fremover. Her kan du lese hvordan boblekaret skal installeres, vedlikeholdes og nytes på beste måte,

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Laundry Center Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Innledning I mange land er det en grense på den totale elektriske strømmen som er tilgjengelig ved bruk av to apparater samtidig: -Den totale

Detaljer

Bratberg Kompaktbrygger

Bratberg Kompaktbrygger Bratberg Kompaktbrygger MONTERING Gen2 Utstyret er stort sett klart til bruk. Løftestangen ligger løst i kassen og i den monteres på maltrøret med skruen som ligger i den kvite posen. Husk å monter løftestangen

Detaljer