N.fm Page 1 Monday, September 11, :20 PM INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD"

Transkript

1 N.fm Page 1 Monday, September 11, :20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE TØYET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER RENGJØRING AV FILTERET/TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN STELL OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE TILBEHØR TRANSPORT/HÅNDTERING

2 N.fm Page 2 Monday, September 11, :20 PM FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK 1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren. Kontroller at alt tilbehør og alle medfølgende deler foreligger. Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Dersom maskinen ble utsatt for lave temperaturer før levering, må den stå et par timer i romtemperatur før den brukes. 2.Fjern transportboltene Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes. Etter at de er fjernet, må du tette hullene med de 4 medfølgende plastpluggene. 3.Installasjon av vaskemaskinen Fjern plastfolien på betjeningspanelet (noen versjoner). Flytt maskinen UTEN å løfte den etter topplaten. Plasser vaskemaskinen på et stabilt og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet. Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater). Hvis det dreier seg om et tregulv (parkett eller laminat), må maskinen plasseres på en finerplate på 60 x 60 cm som er minst 3 cm tykk og festes til gulvet. 4.Vanntilførsel Kople til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk. Vanntilførsel: Kun kaldt vann (hvis ikke annet er oppgitt i programoversikten) Vannkran: 3/4 gjenget slangekopling Vanntrykk (strømningstrykk): kpa (1-10 bar. Bruk kun nye slanger ved tilkopling til vanntilførsel. Brukte slanger må kastes. 5.Tømming Kople avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av medfølgende U -stykke. Hvis vaskemaskinen er koplet til et innebygd avløpssystem, må du forsikre deg om at dette systemet er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (heverteffekt). 6.Elektrisk tilkopling Elektriske tilkoplinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektrisk beskyttelse på innsiden av maskinens dør. Maskinen skal kun koples til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt ved lov å jorde vaskemaskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som følge av at anvisningene over ikke er fulgt. Ikke bruk skjøteledninger eller doble stikkontakter. Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen, må maskinen koples fra strømnettet. Etter installasjon må hovedbryteren være lett tilgjengelig, eller det skal til enhver tid være mulig å kople strømforsyningen fra med en topolet strømbryter. Ikke bruk maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen. Hvis strømkabelen skal skiftes, må dette gjøres av en av våre serviceteknikere. Vaskemaskinen skal kun benyttes i privat husholdning til det den er beregnet for. Min. innbyggingsmål: Bredde: 600 mm Høyde: 850 mm Dybde: 600 mm N 2

3 N.fm Page 3 Monday, September 11, :20 PM FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 1.Emballasje Emballasjen er 100% resirkulerbar og merket med gjenvinningssybolet. Følg gjeldende forskrifter når du skal avfallsbehandle emballasjen. 2.Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i henhold til lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må man fjerne alle rester av vaskemiddel i maskinen og klippe av nettledningen, slik at maskinen ikke kan tas i bruk igjen. Denne maskinen er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avfallsbehandlet korrekt, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko. Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte det. 3.Sikkerhetsanvisninger Vaskemaskinen er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke oppbevar brennbare væsker nær produktet. Hvis du vil montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen din, bør du først ta kontakt med serviceavdelingen eller forhandleren din for å få bekreftet at dette er mulig. Montering av tørketrommel oppå vaskemaskinen er kun tillatt dersom du bruker et stablesett, som er å få hos vår serviceavdeling eller hos forhandleren din. Ikke la støpslet stå i stikkontakten når maskinen ikke er i bruk. Steng kranen når du ikke bruker maskinen. Før rengjørings- eller vedlikeholdsarbeider må maskinen alltid slås av eller støpslet trekkes ut av stikkontakten. Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som stigtrinn. Ikke la barn leke med vaskemaskinen eller krype inn i trommelen (se også avsnittet Barn og sikkerhet ) neste side. Hvis nettledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra serviceavdelingen. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker. 4.Energisparing Du oppnår best mulig utnyttelse av energi, vann og vaskemiddel ved å bruke den anbefalte maksimale tøymengden. Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn det produsenten anbefaler. Økoballen - et spesielt system i avløpet - vil forhindre tap av vaskemiddel fra trommelen og ut i miljøet. Bruk Forvask bare til svært skittent tøy! Du vil spare vaskemiddel, tid og strøm ved ikke å velge forvask for lett til normalt skittent tøy. Forbehandle flekker med flekkfjerner eller dynk inntørkede flekker i vann før du vasker for å redusere behovet for varme vaskeprogrammer. Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60 C istedenfor 95 C, eller 40 C istedenfor 60 C. Spar energi og tid ved å velge en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i klærne før bruk av tørketrommel (for maskiner med justerbar sentrifugehastighet). 5.EU-overensstemmelseserklæring Denne maskinen er i overensstemmelse med følgende EU-direktiv: Lavspenningsdirektivet 73/23/EØS 89/336/EØS EMC-direktivet 93/68/EØS om CE-merking. N 3

4 N.fm Page 4 Monday, September 11, :20 PM BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN Topplate 2. Betjeningspanel 3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel 4. Typeplate (innsiden av døren) 5. Dør 6. Barnesikring (på innsiden av døren - noen versjoner) 7. Tilgang til pumpe bak sokkelen eller dekselet (avhengig av modell) 8. Justerbare føtter DØR Når du skal åpne døren, trykker du på innsiden av håndtaket (hvis din maskin er utstyrt med dette) og trekker døren opp. Lukk døren ved å skyve den forsiktig igjen (låsen vil klikke på plass). BARN OG SIKKERHET For å beskytte maskinen mot feil bruk, dreies plastskruen på innsiden av døren med en mynt. Loddrett spor: døren kan ikke låses. Vannrett spor - normal posisjon: døren kan låses som normalt. FØR FØRSTE VASKESYKLUS For å fjerne vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som ble utført på fabrikken, anbefales det å utføre en kort vaskesyklus uten tøy. 1. Åpne vannkranen. 2. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i hovedvaskkammeret i vaskemiddelbeholderen. 4. Velg og start et kortprogram (se egen Programoversikt ). N 4

5 N.fm Page 5 Monday, September 11, :20 PM FORBEREDE TØYET 1.Sorter tøyet etter... Tekstiltype / vaskesymbol Tøy av bomull, blandingskvalitet, finvask/ syntetisk, ull, håndvask. Kulørt Skill hvitvask og farget tøy. Vask nye fargede plagg separat. Legge i tøyet Vask plagg med ulik størrelse for å oppnå et bedre vaskeresultat og for at tøyet skal fordele seg bedre i trommelen. Finvask Vask små plagg (slik som nylonstrømper, belter osv.) eller som har hekter (f.eks. BH-er) i en vaskepose eller putetrekk med glidelås. Fjern alltid gardinhemper før vask eller legg gardinene i en bomullspose. 2.Tøm alle lommer Mynter, sikkerhetsnåler osv. kan skade vasken og maskinens trommel og kar. 3.Lukkeanordninger Lukk glidelåser, knapper og hemper; løse belter eller bånd bør knyttes sammen. Flekkfjerning Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer. fjernes vanligvis uten problemer i enzymfasen av programmet. For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. kan du tilsette et flekkfjerningsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Spesielt vanskelige flekker bør forbehandles med flekkfjerner før vask i maskin. Farging og bleking Bruk kun fargemidler og blekemidler som er egnet for vaskemaskin. Følg anvisningene på pakken. Deler av gummi og plast i vaskemaskinen kan misfarges av farge- og blekemidler. Legge i tøyet 1. Åpne døren. 2. Fold ut og legg inn et plagg av gangen. Ikke overfyll trommelen. Følg angivelsene for tøymengde som er oppført i hurtigreferansen. Merk: for mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllete vask. 3. Lukk døren. VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn! Valg av vaskemiddel avhenger av: Tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull). Merk: bruk kun spesielle vaskemidler til ull og silke. Kulørt. Vasketemperaturen. Skittenhetsgrad og -type. Anmerkninger: Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige bløtgjøringsmidler som finnes i moderne fosfatfrie vaskemidler. Skulle dette problemet oppstå, bør tøyet ristes eller børstes, eller man kan benytte et flytende vaskemiddel. Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning. Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farge eller blekemidler, må du kontrollere at disse er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen. Ikke bruk løsemidler (f. eks. terpentin, bensin). Du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker. N 5 Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du aktiverer funksjonen forvask (hvis den finnes på din maskin). Ikke bruk flytende vaskemiddel når du aktiverer funksjonen Starttidsforvalg (hvis den finnes på din maskin). Dosering Bruk den mengde vaskemiddel som er oppgitt på pakken. Mengden avhenger av: skittenhetsgrad og -type ileggsmengde full trommel: følg anvisningene på vaskemiddelpakken; halv trommel: 3/4 av anbefalt dose for full trommel; Mindre mengder (ca. 1 kg): 1/2 av anbefalt dose for full trommel vannets hardhet (be om informasjon fra kommunen/vannverket). Bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann (se oversikt over vannhardhet). Merk: Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat. Dersom vaskemaskinen registrerer for mye skum, kan den utelate sentrifugeringen. Bruk av for lite vaskemiddel kan føre til at vasken blir grå og til kalkavleiring på varmeelementene, i trommelen og i slangene.

6 N.fm Page 6 Monday, September 11, :20 PM Hvor man fyller vaskemiddel og tilleggsmidler Vaskemiddelbeholderen har tre kamre (fig. A ). Forvaskkammer Vaskemiddel til forvask A Skillevegg Hovedvaskkammer Vaskemiddel til hovedvask Flekkfjerner Avkalkningsmiddel Tøymyknerkammer Tøymykner og skyllemiddel Flytende stivelse Fyll tilleggsmidler kun opp til MAX -merket. Bruke klorblekemidler Vask tøyet med ønsket program (Bomull, Syntetisk) og tilsett en passende mengde klorholdig blekemiddel i TØYMYKNERkammeret (lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen). Rett etter programslutt starter du programmet Skylling og sentrifugering for å fjerne all lukt av blekemiddel; Hvis du vil, kan du tilsette tøymykner. Hell aldri klorblekemiddel og tøymykner i kammeret på samme tid. Bruke tøystivelse Velg programmet Skylling og sentrifugering, pass på at sentrifugehastigheten innstilles til ca. 800 opm. Start programmet, trekk ut vaskemiddelbeholderen slik at omtrent 3 cm av tøymyknerkammeret blir synlig. Hell løsningen med stivelse inn i tøymyknerkammeret mens vannet renner inn i vaskemiddelbeholderen. Kroker B 3 ( ) } Skillevegg 2 1 Skinner A Plassering av skilleveggen i hovedvaskkammeret for vaskemiddel i pulver eller flytende form For bruk med vaskemiddel i pulverform: sett skilleveggen i den øvre stillingen. Løft skilleveggen til toppen kan skråstilles. Plasser krokene på den øvre kanten på de bakre skinnene, og trykk skilleveggen litt ned, slik at den låses (fig. B og C ). Det skal være et lite gap mellom skilleveggen og bunnen av hovedvaskkammeret når skilleveggen er korrekt montert (fig. B og C ). C For bruk med flytende vaskemiddel: sett skilleveggen i den nedre stillingen. Fest skilleveggen til kammeret ved hjelp av skinnen foran. Plasser skilleveggen slik at den står helt ned til bunnen i hovedvaskkammeret (fig. D ). D N 6

7 N.fm Page 7 Monday, September 11, :20 PM RENGJØRING AV FILTERET/TØMMING AV VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN Vi anbefaler at du kontrollerer og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året. Særlig: Dersom vaskemaskinen ikke tømmer ut vanner korrekt eller hvis den ikke sentrifugerer. Når indikatorlampen for Rengjør filter tennes: VIKTIG: forsikre deg om at vannet er avkjølt før du tømmer maskinen. Slå maskinen av og kople fra strømmen. 1. Fjern sokkelen eller åpne dekselet (avhengig av modell), bruk skilleveggen i vaskemiddelbeholderen (fig. A / B ). 2. Sett en beholder under. Hvis filteret på din vaskemaskin befinner seg bak sokkelen (se bildene A og C ), bør du bruke en bred og temmelig lav beholder med en maksimal høyde på 2 cm. 3. Åpne filteret, men ikke ta det helt ut. Vri filteret langsomt mot urviseren (fig. C ) til vannet begynner å renne ut. 4. Vent til alt vannet har rent ut. 5. Nå kan du skru filteret helt løs og ta det ut. 6. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut. 7. Rengjør filteret og stedet der det sitter. 8. Kontroller manuelt at pumpen kan rotere. 9. Sett inn filteret igjen og skru det med urviseren til det stopper. 10. Hell ca. 1 liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere Øko-systemet. Kontroller at filteret sitter godt på plass. 11. Sett sokkelen eller dekselet på igjen, avhengig av modell. 12. Kople maskinen til strømnettet igjen. 13. Velg et program og start maskinen. A B C N 7

8 N.fm Page 8 Monday, September 11, :20 PM STELL OG VEDLIKEHOLD Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet Tørk med en fuktig, myk klut. Litt nøytralt rengjøringsmiddel (ikke slipende) kan tilsettes. Tørk med en myk klut. Vaskemaskinen innvendig La alltid døren stå åpen en stund etter hver vask, slik at trommelen kan få tørke. Hvis du aldri eller sjelden vasker tøyet ditt ved 95 C, anbefaler vi at du av og til kjører et 95 C program uten tøy og tilsetter en liten mengde vaskemiddel, for å holde trommelen ren. Gummipakningen på døren Rengjør om nødvendig med en fuktig klut. Kontroller jevnlig av gummipakningen på døren er i god stand. Filteret Kontroller og rengjør om nødvendig filteret to eller tre ganger i året (se Rengjøring av filteret/ tømming av vann som er igjen i maskinen ). Vanntilførselsslange(r) Kontroller jevnlig at tilførselsslangen ikke er sprø eller har sprekker. Kontroller og rengjør filteret i vanntilførselsslangen med jevne mellomrom ( Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e) ). Ikke bruk brannfarlige væsker til rengjøring av maskinen. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel 1. Ta ut vaskemiddelbeholderen ved å trykke ned utløseren i hovedvaskkammeret (se hvit pil). 2. Fjern risten i tøymykner-kammeret. Fjern skilleveggen i hovedvaskkammeret ved å løfte den opp (se svarte piler). 3. Skyll delene under rennende vann. 4. Sett skilleveggen og risten tilbake i vaskemiddelbeholderen og skyv denne tilbake på plass. N 8

9 N.fm Page 9 Monday, September 11, :20 PM Vanntilførselsslange(r) Hvis en slange er skadet, må den skiftes ut med en slange av samme type. Denne får du kjøpt hos vår serviceavdeling eller hos forhandleren din. Dersom tilførselsslangen har en gjennomsiktig kappe (fig. C ), må du jevnlig kontrollere fargen på den gjennomsiktige kappen. Hvis den begynner å bli rød, kan det tyde på en lekkasje på slangen, som derfor bør skiftes ut. Kontakt vår serviceavdeling eller en spesialforhandler hvis du trenger en ny slange. Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e) 1. Steng kranen og løsne tilførselsslangen fra kranen. 2. Rengjør det innvendige filteret og skru vanntilførselsslangen tilbake på kranen. 3. Skru nå løs vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen. 4. Ta ut filteret fra forbindelsen på vaskemaskinen med en nebbtang og rengjør det. 5. Sett filteret på plass igjen og skru fast vanntilførselsslangen til maskinen. 6. Åpne vannkranen og kontroller at forbindelsene er helt vanntette. A B Sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu C N 9

10 N.fm Page 10 Monday, September 11, :20 PM FEILSØKINGSLISTE Vaskemaskinen din er utstyrt med forskjellige, automatiske sikkerhetsfunksjoner, avhengig av modell. Dette gjør at feil oppdages i god tid og at sikkerhetssystemet kan reagere på en effektiv måte. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter. Vaskemaskinen vil ikke starte, ingen indikatorlamper virker. støpselet er satt inn i stikkontakten; stikkontakten er strømførende (bruk en lampe e.a. for å teste den). Vaskemaskinen vil ikke starte... og indikatorlyset for Start/Pause blinker. døren er skikkelig lukket (er eventuell barnesikring på?); Start/Pause -knappen er blitt trykket inn; indikatorlampen for Vannkran stengt lyser. Åpne vannkranen og trykk på knappen Start/Pause. Vaskemaskinen stopper midt i programmet (avhengig av modell) indikatorlampen for Antikrøll er tent; avslutt denne funksjonen ved å trykke på knappen Start/Pause eller ved å velge og starte Utpumping -programmet; et annet program er blitt valgt og indikatoren for Start/Pause blinker. Velg ønsket program på nytt og trykk på knappen Start/Pause. døren er blitt åpnet og indikatorlampen for Start/Pause blinker. Lukk døren og trykk på knappen Start/Pause igjen. vaskemaskinens sikkerhetssystem er blitt aktivert (se oversikt over Feilindikatorer ). Det er rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken. risten på tøymyknerkammeret og skilleveggen i hovedvaskkammeret er plassert riktig i vaskemiddelbeholderen og at alle delene er rene (se Stell og vedlikehold ); vanntilførselen er tilstrekkelig. Filtrene på vanntilførselsslangen kan være tilstoppet (se Stell og vedlikehold ); skilleveggen i hovedvaskkammeret står riktig for bruk av vaskemiddel i pulverform (se Vaskemidler og tilleggsmidler ). Maskinen vibrerer under sentrifugeringen. Vaskemaskinen står helt i plan og støtt på alle fire føttene; Transportboltene er blitt fjernet. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes. Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert. Maskinen er utstyrt med et system som registrerer og korrigerer ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg f.eks. (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte maskinen. Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i flere plagg og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt. Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den stoppe sentrifugeringen. Bruk korrekt dosering tøymykner. Kontroller at sentrifugehaastigheten ikke står på 0. Dersom vaskemaskinen er utstyrt med et tidsdisplay: programtiden som ble vist til å begynne med er blitt forlenget/forkortet med en viss tid: Det er normalt at vaskemaskinen tilpasser seg faktorer som programtiden kan påvirkes av, f.eks.: overdreven skumutvikling; ubalanse i forbindelse med vask av meget store plagg; forlenget oppvarmingstemperatur som skyldes lav temperatur på vanntilførselen; På grunn av påvirkning fra slike faktorer, vil resttiden for programmet regnes ut på nytt og ved behov oppdateres. I tillegg vil vaskemaskinen under inntaksfasen beregne tøymengden og eventuelt justere programtiden som ble vist til å begynne med. Under denne typen oppdateringer, vil det vises en animasjon på tidsdisplayet. N 10

11 N.fm Page 11 Monday, September 11, :20 PM Oversikt over feilindikatorer Den røde indikatorlampen lyser Digitalt display (noen modeller) Beskrivelse av feil Vannkran stengt FH Feil på vanntilførsel Rengjør pumpe FP Feil på utpumping Service fra F02 til F35 FA Fod Feil på elektrisk modul Vannstoppfeil Overskumming a. Indikatorlampen for Vannkran stengt er tent Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. På modeller med resttidsdisplay vil FH vises på displayet. Indikatorlampen for Start/Pause blinker. vannkranen er skrudd helt opp og at vanntilførselstrykket er tilfredsstillende. Er det knekk på vanntilførselsslangen? Filtrene mellom vanntilførselsslangen og kranen er tilstoppet (se Stell og vedlikehold / Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e) ). Vannet i tilførselsslangen er frosset. Hvis din vaskemaskin har en tilførselsslange som vist på bilde B : rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu. Skift slangen ut med en slange av samme type. Denne får du kjøpt hos vårt servicesenter eller hos forhandleren din. Når problemet er løst, startes programmet igjen ved å trykke på Start/Pause. Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle service (se Service ). b. Indikatorlampe for Rengjør pumpe er tent Vannet pumpes ikke ut. Indikatorlampen for Rengjør pumpe er tent. På modeller med visning av resttid, vil FP vises på displayet. Vaskemaskinen stanser i den aktuelle programfasen. Trekk støpslet ut av stikkontakten. det er knekk på avløpsslangen; pumpen eller filteret er blokkert (se Rengjøring av filteret/tømming av vann som er igjen i maskinen ). VIKTIG: forsikre deg om at vannet er avkjølt før du tømmer maskinen. Vannet i avløpsslangen er frosset. Kople maskinen til strømnettet igjen. Velg og start programmet Utpumping eller trykk på knappen Reset i minst 3 sekunder og start ønsket program på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle service (se Service ). c. Indikatorlampen for Service er tent Maskinen stopper midt i programmet. På modeller med visning av resttid; det kommer til syne en feilkode mellom F02 og F35, FA eller Fod i displayet. Hvis en feilkode mellom F02 og F35 vises på displayet: Velg og start programmet Utpumping eller trykk på Reset -knappen i minst 3 sekunder. Deretter velger og starter du ønsket program igjen. Hvis feilen vedvarer, må du kople maskinen fra og kontakte service (se Service ). dersom feilkoden FA vises på displayet: Slå av maskinen, ta støpselet ut av stikkontakten, og steng vannkranen. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut fra bunnen av maskinen. Deretter gjør du følgende: 1. Sett støpslet fra maskinen inn i stikkontakten igjen; 2. åpne vannkranen. Hvis vannet umiddelbart strømmer inn i maskinen igjen, uten at maskinen er blitt startet, er det oppstått en feil. Steng i så fall vannkranen og tilkall service); 3. velg og start ønsket program igjen. Hvis feilen oppstår på nytt, må du trekke støpslet ut av stikkontakten og tilkalle service (se Service ). Dersom feilkoden Fod vises på displayet: For stor skumutvikling har avbrutt vaskeprogrammet. Unngå overdosering av vaskemiddel. 1. Velg og start programmet Skylling og sentrifugering. 2. Deretter velger og starter du ønsket program igjen med mindre vaskemiddel. Hvis feilen vedvarer, må du kople fra maskinen og kontakte service. N 11

12 N.fm Page 12 Monday, September 11, :20 PM SERVICE Før service kontaktes: 1. Forsøk å løse problemet selv (se Feilsøkingsliste ). 2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst. 3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service. Oppgi følgende: hva som er feil; vaskemaskinmodell; servicekoden (nummeret som står etter ordet SERVICE). Servicemerket sitter på innsiden av døren. din adresse. Ditt telefonnummer. Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet. Du kan også kontakte kjøpsstedet. TILBEHØR Hos serviceavdelingen eller forhandleren kan du bestille: en sokkelskuff, som kan installeres under vaskemaskinen. Derved blir vaskemaskinen stående høyere og det blir lettere å ta ut og legge i tøy uten at du må bøye deg helt ned mot gulvet. Dessuten er det meget plassbesparende og nyttig for oppbevaring; et stablesett, til montering av tørketrommelen på toppen av vaskemaskinen for å spare plass. Noen modeller kan installeres under kjøkkenbenken; I så fall bør du kontakte service (se over). Vær oppmerksom på at: maskinen MÅ installeres under en fastmontert kjøkkenbenk; ifølge gjeldende sikkerhetsforskrifter, MÅ installasjon av maskinen utføres av en autorisert elektriker eller av serviceavdelingen; vaskemaskinen MÅ installeres med bruk av dekkpanelet UBS grunnsett, som fås hos forhandleren eller serviceavdelingen. TRANSPORT/HÅNDTERING Du må aldri løfte maskinen etter topplaten når du skal flytte den. 1. Trekk ut støpslet av stikkontakten. 2. Steng vannkranen. 3. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholder er godt lukket. 4. Skru løs vaskemaskinens tilførsels- og avløpsslange. 5. Tøm ut alt vann fra slangene og fra maskinen (se Rengjøring av filteret/tømming av vann som er igjen i maskinen ). 6. Monter transportboltene (obligatorisk). N 12

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE 30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN VERSJONER) FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK. 1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK. 1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV TØYET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER FJERNING

Detaljer

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-N NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:08 PM INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN

Detaljer

INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV TØYET

INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV TØYET INNHOLD BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV TØYET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMMING AV VANN SOM ER

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD

IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen og i programoversikten når du bruker vaskemaskinen.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen og i programoversikten når du bruker vaskemaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

SIKKERHET OG GENERELLE FORHÅNDSREGLER

SIKKERHET OG GENERELLE FORHÅNDSREGLER BRUKSOMRÅDE Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

IFU-TL HR N.fm Page 1 Friday, November 7, :34 PM INNHOLD

IFU-TL HR N.fm Page 1 Friday, November 7, :34 PM INNHOLD IFU-TL HR N.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:34 PM INNHOLD DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN FØR FØRSTE GANGS BRUK KLARGJØRE

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

SIKKERHETS- OG GENERELLE ANBEFALINGER

SIKKERHETS- OG GENERELLE ANBEFALINGER TILTENKT BRUK Denne vaskemaskinen er utelukkende forutbestemt å behandle maskinvaskbart skittentøy, i mengder vanlig for private husholdninger. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen og i

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE BRUKSANVISNING PROGRAMOVERSIKT HEFTE

INNHOLD HURTIGREFERANSE BRUKSANVISNING PROGRAMOVERSIKT HEFTE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVBRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING BRUKSANVISNING

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING 49694159N.fm Page 11 Friday, February 10, 2006 3:20 PM BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER SIDE 12

SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER SIDE 12 INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT FORBEREDE TØYET VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE & FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVBRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING BRUKSANVISNING

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER Manual for installasjon, bruk og vedlikehold Norwegian INNHOLD 1 HMS instruksjoner og forholdsregler Riktig bruk Teknisk sikkerhet Bruk sikkerhet 2 TEKNISKE DATA 3 BESKRIVELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG!

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN

Detaljer

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs Kjære kunde Denne bruksanvisningen er utarbeidet slik at du skal få glede av ditt boblekar i mange år fremover. Her kan du lese hvordan boblekaret skal installeres, vedlikeholdes og nytes på beste måte,

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer