Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L60460FL"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Vi vil be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet. TILBEHØR OG FORBRUKSVARER I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for ømfintlige tekstiler... Besøk vår internettbutikk GÅ INN PÅ VÅRT NETTSTED FOR Å FINNE: - Produkter - Brosjyrer - Bruksanvisninger - Feilsøker - Serviceinformasjon 4 SIKKERHETSINFORMASJON Les denne håndboken nøye før installasjon og bruk: For å hindre skade på deg selv og din eiendom For å ta vare på miljøet For å kunne bruke produktet riktig. Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du flytter det eller overlater det til andre. av produktet. Eksplosjons- eller brannfare. og skarpe materialer kan skade produktet. kan bli varmt (gjelder bare produkter med frontilegg). SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE PERSONER Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, bruke produktet. De må ha tilsyn eller de må få veiledning om bruk av produktet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller skade. Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen. Kontroller at verken barn eller kjæledyr er inne i trommelen før du lukker døren. Hvis produktet har en barnesikring anbefaler vi at du aktiverer den. STELL OG RENGJØRING Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten. Ikke bruk produktet uten filtrene. Kontroller at filtrene er riktig montert. Feilaktig montering forårsaker vannlekkasjer. MONTERING Produktet er tungt, så vær forsiktig når du flytter det. Produktet må ikke transporteres uten transportsikringer, da det kan skade innvendige deler og forårsake lekkasjer eller funksjonsfeil. Ikke monter og koble til et skadet produkt. Sørg for å fjerne all emballasje og transportsikringer. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten når produktet monteres. Elektriske tilkoblinger, rørleggerarbeid og montering av produktet kan bare utføres av kvalifiserte personer. Dette for å hindre skader på produkt eller personer. Ikke monter eller bruk produktet på steder hvor temperaturen er under 0 C. Hvis produktet monteres på et teppegulv, må du sørge for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og tep- GENERELT OM SIKKERHET Ikke bruk produktet i næringsvirksomhet. Produktet er bare beregnet på privat bruk. Ikke endre produktets spesifikasjoner. Det er fare for personskade og skade på produktet. Ikke legg brennbare produkter eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter inn i eller i nær- NORSK 5 pet. Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppet. Vanntilkobling Ikke bruk gamle eller brukte slanger ved tilkobling av produktet. Bruk kun nye slanger. Pass på at vannslangene ikke blir påført skade. Når du kobler produktet til nye rør eller rør som ikke har vært i bruk på lang tid, må du la vannet renne i noen minutter før du kobler til inntaksslangen. Første gang du bruker produktet må du kontrollere at vannslangene og koblingene ikke lekker. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig. Du må ikke bytte ut eller endre strømkabelen. Kontakt et serviceverksted. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. KASSERE PRODUKTET Strømtilkobling Kontroller at produktet er jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kutt av strømkabelen og kast den. Ødelegg dørlåsen. Dette hindrer at barn eller kjæledyr kan stenge seg inne i produktet. Det kan forårsake kvelning (gjelder bare produkter med frontilegg). 6 MILJØVERN EMBALLASJEMATERIALER Resirkuler materialene som er merket. med symbolet Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere den. Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel på produktet eller på Symbolet emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. MILJØTIPS Ta vare på miljøet og bruk mindre vann og energi ved å følge disse anvisningene: Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent. Vask alltid med maksimal tøymengde. Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur. TEKNISKE DATA Dimensjoner Elektrisk tilkopling: Bredde/høyde/dybde Total dybde Elektrisk spenning Total effekt Sikring Frekvens 600 / 850 / 522 mm 540 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet Vanntilførselstrykk Vanntilførsel 1) Maksimal tøymengde Sentrifugehastighet Bomull Maksimum Minimum Maksimum 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,08 MPa) Kaldt vann 6 kg 1400 o/min.

3 (L FL) 1600 o/min. (L FL) 1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger. NORSK 7 PRODUKTBESKRIVELSE Topplate 2 Vaskemiddelbeholder 3 Betjeningspanel 4 Dørhåndtak 5 Typeskilt 6 Tømmepumpe 7 Føtter for vatring 8 Vannavløpsslange 9 Vanninntaksslange 10 Nettkabel 11 Transportsikringer 12 Føtter 12 TILBEHØR Skiftenøkkel For å fjerne transportsikringene. 2 Plasthetter 4 3 For å lukke hullene på baksiden av kabinettet etter at transportsikringene er fjernet. 3 Inntaksslange med lekkasjebeskyttelse For å forhindre mulige lekkasjer 4 Plastslangeføring For å koble til avløpsslangen på kanten av vasken. 8 BETJENINGSPANEL På/av-knapp (On/Off) 2 Programvelger 3 Display 4 Start/Pause-knapp (Start/Pause) 5 Knapp for starttidsforvalg (Tidsfor valg) Knapp for korttidsprogram (Spar Tid) Knapp for ekstra skylling (Ekstraskyll) Sentrifugeringsknapp (Sentrif.) Temperaturknapp (Temp.) AUTO Stand-by-funksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når: Du ikke bruker produktet i 5 minutter før du trykker på knappen 4. Alle innstillinger blir kansellert. Trykk på knappen 1 for å slå på produktet igjen. Velg vaskeprogram på nytt samt eventuelle tilvalg. Når det har gått 5 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig. Se "Når programmet er slutt". PÅ/AV-KNAPP 1 Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av. Et lydsignal høres når produktet slås på. PROGRAMVELGER 2 Drei denne knappen for å velge program. DISPLAY 3 A B C NORSK 9 Displayet viser: A Programtiden Når programmet starter, reduseres tiden i trinn på 1 minutt. Starttidsforvalg Når du trykker på knappen for starttidsforvalg, viser displayet starttiden. Alarmkoder Hvis det er feil på produktet, viser displayet alarmkoder. Se kapittelet "Feilsøking". Err Displayet viser denne meldingen i noen sekunder hvis: Du velger en funksjon som ikke er tilgjengelig i programmet. Du endrer programmet mens det er i gang. Indikatoren til Start/Pause-knappen 4 blinker. Når programmet er ferdig. B Dørlås Du kan ikke åpne døren til produktet når symbolet lyser. Du kan ikke åpne døren før symbolet slokker. Hvis programmet er ferdig, men symbolet fortsatt lyser: Det er vann i trommelen. "Skyllestopp"-funksjonen er aktivert. C Barnesikringssymbolet Symbolet tennes når du aktiverer denne funksjonen. Noen programmer godtar bare en av de to funksjonene. START/PAUSE-KNAPP 4 Trykk på knappen 4 for å starte eller avbryte et program. KNAPP FOR STARTTIDSFORVALG 5 Trykk på knappen 5 for å utsette starten på et program mellom 30 minutter og 20 timer. KNAPP FOR EKSTRA SKYLLING 7 Trykk på knappen 7 for å legge til skyllefaser i et program. Bruk denne funksjonen for personer som er allergiske samt i områder hvor vannet er bløtt. KORTPROGRAMKNAPP 6 Trykk på knappen 6 for å redusere programmets varighet. Trykk én gang for å velge "Redusert varighet" for plagg som er normalt skitne. Aktivere "Skyllestopp"-funksjonen. type vask maks. vekt per vask Normalt skitne plagg i hvitt og fargeekte bomull. legger til ekstra skyllinger. 3) Standard for sentryllemiddel. Lukk vaskmiddelbeholderen ordentlig Drei programvelgeren. Indikatoren til knappen 4 blinker rødt. Indikatorene for standard temperatur og sentrifugehastighet tennes. inn de tilgjengelige funksjonene og starttidsforvalget. på knappen 4 for å starte programmet. Trykk på knappen 4. Indikatoren blinker. 2. Trykk på knappen 4. Indikatoren blinker. Trykk på knappen 4 igjen. 3. Åpne produktets dør: Trykk på knappen 4. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes. 2. Åpne døren til produktet. 3. Lukk produktets dør og trykk på 4 -knappen. tilhørende indikatoren blinker. på knappen 4. av produktet. 2. Vente i noen minutter. 3. Sørg for at det ikke er noe vann inne i trommelen. Lydsignalene vil høres. vises på displayet. Indikatoren for Start/Pause-knappen 4 vil slukke. Dørens låsesymbol vil slukke. programvelgeren for å velge en ny syklus. Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom. Steng vannkranen. Døren forblir låst. å tømme ut vannet: 1. Hvis nødvendig, må du senke sentrifugehastigheten. 2. Trykk på Start/Pause-knappen 4. Produktet vil tømmes for vann og sentrifugere. 3. av produktet. Ikke vask hvite og fargede plagg sammen. Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter. Tøm lommer og brett plaggene ut. Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner. Fjern vanskelige flekker. Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel. Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Må ikke vaskes i produktet: Tøy uten sømmer eller tøy med kutt BH-er med spiler. Bruk en vaskepose til små plagg. Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen. ner seg for den aktuelle flekken og stoffet. VASKEMIDLER OG TILSETNINGSMIDLER Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Ikke bland ulike typer vaskemidler. For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer vaskemiddel enn nødvendig. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene. Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad. Ved bruk av flytende vaskemiddel må du ikke velge forvask. Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball.

4 VANNHARDHET Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en vannmykner beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke vannmykner. Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene. Tilsvarende skalaer måler vannhardheten: Tyske grader (dh ). Franske grader ( TH). mmol/l (millimol pr. liter - internasjonal enhet for vannhardhet). Clarke-grader. GJENSTRIDIGE FLEKKER For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel. Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene før du legger plaggene i produktet. Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som eg- NORSK 19 Tabell over vannhardhet Nivå Type bløtt middels hardt meget hardt Vannhardhet dh > 21 T.H > 37 mmol/l >3. 7 Clarke >25 20 STELL OG RENGJØRING ADVARSEL Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør produktet. VEDLIKEHOLDSVASK Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. Slik gjør du det: Ta tøyet ut av trommelen. Velg det varmeste vaskeprogrammet for bomull Bruk riktig mengde vaskemiddel i pulverform, med biologiske egenskaper. et spesialprodukt beregnet på vaskemaskiner. alle overflater nøye. spesialmiddel når du fjerner rust fra trommelen. Trykk på spaken. alle delene med vann Rengjør sporene for skuffen med en børste. Trommelen ikke roterer. Displayet viser en alarmkode fordi det er et problem med vannutløpet. ADVARSEL 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk. Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vannet må være kaldt før du kan rengjøre avløpspumpen. 22 For å rengjøre avløpspumpen: 1. Åpne døren til avløpspumpen Sett en beholder under rennen i avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut. Trykk på de to spakene og trekk avløpskanalen forover, slik at vannet renner ut. Hvis beholderen blir full av vann, setter du avløpskanalen på plass igjen for å stoppe vannet og tømme beholderen. Gjenta trinn 3 og 4 helt til det ikke renner ut mer vann fra avløpspumpen. Trekk avløpskanelen tilbake og drei på filteret for å fjerne det Fjern lo og gjenstander fra pumpen. 7. Kontroller at pumpehjulet kan dreie fritt. Hvis ikke, ta kontakt med servicesenteret. NORSK Rengjør filteret og sett det tilbake i pumpen, inn i føringene. Pass på å stramme filteret ordentlig for å hindre lekkasjer. 10. Lukk døren til avløpspumpen. INNTAKSSLANGES FILTER OG VENTILFILTERET Det kan være nødvendig å rengjøre filtrene når: Produktet ikke tar inn vann. Produktet over lengre tid er fylt med vann. Rengjøre filteret i vanninntaksslangen: Indikatoren for 4 -knappen blinker og displayet viser en alarm. Se Feilsøking. ADVARSEL Trekk støpselet ut av stikkontakten Steng vannkranen. Skru vanninntaksslangen av vannkranen. Rengjør filteret i inntaksslangen med en stiv børste Fjern inntaksslangen på produktets bakside. Rengjør filteret i ventilen med en stiv børste eller et håndkle Monter inntaksslangen på nytt. Påse at koplingene er tette for å hindre lekkasjer. Åpne vannkranen NØDTØMMING Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil. Hvis det oppstår utfør steg (1) til (6) av 'Rengjøring av avløpspumpen'. Rengjør pumpen om nødvendig. Sett på plass avløpskanalen og lukk klaffen til avløpspumpen. Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt: 1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen. 2. Start programmet for å tømme ut vannet. fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen. 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Steng vannkranen. 3. Fjern vanninntaksslangen 4. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen. 5. Tøm utløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren 6. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt. ADVARSEL Pass på at temperaturen er over 0 C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost. FORHOLDSREGLER VED FROST Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0 C, må du NORSK 25 FEILSØKING Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, ta kontakt med servicesenteret. Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og displayet viser en alarmkode: - Produktet tar ikke inn vann. Feil Produktet tar ikke inn vann. Mulig årsak Vannkranen er stengt. Vanninntaksslangen er skadet. vann. kapitlet "Stell gen er tett. og rengjøring". Vannkranen er tilstoppet eller full av kalk. Vanninntaksslangen er ikke korrekt tilkoplet. Vanntrykket er for lavt. Produktet tømmer ikke ut vannet. Vannavløpsslangen er skadet. Avløpspumpens filter er blokkert. Vannavløpsslangen er ikke korrekt tilkoplet. Et vaskeprogram uten tømmefase er valgt. "Skyllestopp"-funksjonen aktivert. Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Sentrifugeringsfasen fungerer ikke. Sentrifugeringsfasen er av. Avløpspumpens filter er blokkert. Rengjør vannkranen. Forsikre deg om at koplingen er korrekt. Kontakt det lokale vannverket. Kontroller at vannavløpsslangen ikke er skadet. Rengjør avløpspumpens filter. Se kapitlet "Stell og rengjøring". Forsikre deg om at koplingen er korrekt. Still inn tømmeprogrammet. Still inn tømmeprogrammet. Lukk døren. Still inn sentrifugeringsprogrammet. Rengjør avløpspumpens filter. Se kapitlet "Stell og rengjøring". Tøyet fordeler seg ujevnt Juster tøyet i trommelen manuelt i trommelen.

5 Powered by TCPDF ( og start sentrifugeringsfasen på nytt. Programmet starter ikke. Støpselet er ikke satt inn i stikkontakten. Sett støpslet i stikkontakten. 26 Feil Mulig årsak Mulig løsning Sikring har gått i sikrings- Skift sikring. skapet. Du har ikke trykket på knappen 4. Du har valgt starttidsforvalg. Barnesikringen er aktivert. Det er vann på gul- Lekkasje fra vannslanvet. gens koplinger. Lekkasje fra avløpspumpen. Vannavløpsslangen er skadet. Du kan ikke åpne produktets dør. Vaskprogrammet er igang. Trykk på knappen 4. Avbryt startfortidsvalg for å starte programmet umiddelbart. Deaktiver barnesikringen. Sørg for å stramme koplingene ordentlig. Sørg for at avløpspumpens filter er skrudd godt til. Kontroller at vanninntaksslangen ikke er skadet. La vaskeprogrammet bli ferdig. Det er vann i trommelen. Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet. Produktet lager en uvanlig lyd. Produktet har feil nivå. Du fjernet ikke emballasjen og/eller transportboltene. Sette produktet i vater. Se "Montering". Fjern emballasjen og/eller transportboltene. Se "Montering". Ileggsmengden er veldig Legg mer klesvask inni trommeliten. len. Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart. Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende. Enden på avløpsslangen ligger for lavt nede. Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Vaskemiddelet du brukte Øk mengden vaskemiddel eller var ikke tilstrekkelig eller bruk et annet vaskemiddel. korrekt. Feil temperatur var valgt. Sørg for at du velger riktig temperatur. For mye klesvask. Redusert mengden klesvask. fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. den utvendige plasten. Bruk en kniv om nødvendig Ta av den øverste kartongen. produktet forsiktig ned, men baksiden på forstykket. Sørg for at slangene ikke skades Fjern isoporbeskyttelsen fra bunnen. Reis produktet opp i stående stilling Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderene. 10. Skru ut de tre boltene. Bruk nøkke- len som fulgte med produktet. 11. Trekk ut avstandsstykkene i plast. NORSK Sett plasthettene i hullene. Du vil finne hettene i posen sammen med brukerhåndboken. Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere. Hvis produktet leveres i vintermånedene når det er minusgrader. Oppbevares i romtemperatur i 24 timer før det brukes for første gang. PLASSERING OG VATRING Plasser produktet på et plant, fast gulv. Sørg for at tepper ikke hindrer luftsirkulasjon under produktet. Sørg for at produktet ikke berører veggene eller øvrige enheter Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Riktig justering av produktet vil forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk. x4 Produktet må stå plant og stabilt. 30 OBS Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået. VANNINNTAKSSLANGEN Kople slangen til produktet. Vri inntaksslangen til høyre eller venstre. Løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon. 20 O 45 O Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger. OBS Sørg for at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk inntaksslangen dersom den er for kort. Kontakt et serviceverksted for å erstatte inntaksslangen. Vannstoppmekanisme Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slangen hvis feil oppstår. Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen. Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte et serviceverksted for å erstatte slangen. A NORSK 31 VANNAVLØP Ved hjelp av plastslangeføringen. Det er flere måter å koble til avløpsslangen på: På kanten av en vask. Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet. Fest føringen til vannkranen eller veggen. Til et vertikalt rør med luftehull. Se figuren. Direkte i et avløpsrør i en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm. Enden av avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. den innvendige diameteren må være større enn den utvendige diameteren på avløpsslangen. Uten plastslangeføringen. Til vannlåsen ujnder vasken. Se figuren. Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet. 32 Direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og festet med en klemme. Avløpsslangen kan forlenges til maks. 400 cm. Kontakt servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen. NORSK NORSK A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L87490FL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L87490FL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1064 TDW EWT 1264 TDW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

UFW58K9164. NO Vaskemaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. NO Vaskemaskin Bruksanvisning UFW58K9164 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER... 7 6.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

L7FER862C. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL

L7FER862C. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL L7FER862C NO Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. MONTERING...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE... 10 5. BETJENINGSPANEL... 11

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

L7FEP947E. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL

L7FEP947E. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL L7FEP947E NO Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9 5. BETJENINGSPANEL... 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD

IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD IFU-TL-Domino_N.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L46310

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L46310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

L8FEN962C. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL

L8FEN962C. Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL L8FEN962C NO Bruksanvisning Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10 5. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C125-EMC EMC04056A NEMKO

Detaljer