Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147410W http://no.yourpdfguides.com/dref/3899805"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147410W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet maskin. Kontakt forhandleren hvis du ser tegn til skade. Hvis maskinen leveres i vintermånedene når det er minusgrader. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Generelt om sikkerhet Det er farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt. Ikke ta på glasset! Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du bruker maskinen. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Bruk kun anbefalt mengde tøymykner og vaskemiddel. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler. Montering Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det. Når du pakker ut apparatet, må du kontrollere at det ikke er skadet. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det, men kontakte servicesenteret. electrolux 3 All emballasje og all transportsikring må fjernes før apparatet tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på apparatet og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Se avsnittet om omhandler dette i bruksanvisningen. Når apparatet er montert, må det kontrolleres at det ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem. Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapitlet "Tiltak ved risiko for minusgrader. Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet må utføres av kvalifisert rørlegger eller fagperson. Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet, må utføres av kvalifisert personell. Bruk Denne maskinen er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for. Vask bare tekstiler som tåler vask i vaskemaskin. Følg anvisningene på plaggets vaskeanvisning. Ikke overfyll maskinen. Se tabellen over vaskeprogrammene. Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Unngå å vaske frynsete eller revne artikler, og behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vask. BH-er med bøyler må IKKE vaskes i vaskemaskinen. Plagg som har vært i kontakt med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt med vann, fordampet) før de legges i maskinen. Trekk aldri i selve strømledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke vaskemaskinen hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet, at vaskemaskinens innside er tilgjengelig. Barns sikkerhet Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) som har redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring med eller kunnskaper om bruken, med mindre de har fått innføring i eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må ikke få leke med apparatet, forsikre deg om at de ikke har mulighet til det. Emballasjematerialene (f.eks. plastfolie og polystyren) kan være farlige for barn - kvelningsfare! Pass på at barn ikke kan få tak i dem. Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Maskinen har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren til sporet står horisontalt. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, drei knappen mot urviserne til sporet står loddrett 4 electrolux PRODUKTBESKRIVELSE Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel. Det nye vaskesystemet sørger for at vaskmiddelet brukes fullt ut og at vannforbruket reduseres, dermed spares det energi Vaskemiddelskuff 2 Betjeningspanel 3 Dørhåndtak Vaskemiddelskuff Kammer for vaskemiddel som brukes ved forvask og bløtlegging, eller for flekkfjerner, som brukes under flekk-behandlingsfasen (hvis tilgjengelig). Vaskemiddelet for forvask eller bløtlegging tilsettes i begynnelsen av vaskeprogrammet. Flekkfjerningsmiddelet tilsettes i løpet av flekk-behandlingsfasen.

3 Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du det i rett før du starter programmet. Kammer for flytende tilsetningsstoffer (skyllemiddel, stivelse). Følg produsentens anvisninger for mengden som skal brukes, og ikke ha i mer enn angitt av «MAX» -merket i vaskemiddelskuffen. Tøymykner eller stivelse må helles i kammeret før vaskeprogrammet startes. 4 Typeskilt 5 Tømmepumpe 6 Justerbare føtter electrolux 5 Klistremerke for programvelger Sammen med bruksanvisningen finner du også klistremerker for programvelgerskiven. Velg klistremerke på ønsket språk (svensk, finsk, dansk eller norsk). Rengjør betjeningspanelet med en tørr klut for å fjerne støvrester. Fjern baksiden fra klistremerket, og fest det rundt programvelgeren. BETJENINGSPANEL Nedenfor ser du et bilde av betjeningspanelet. Det viser programvelgeren, knappene, kontrollampene og displayet. Disse tilsvarer et tall, for referanse på de følgende sidene Programvelger 2 TEMPERATUR-knapp 3 REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET-knapp 4 FORVASK-knapp 5 EKSTRA SKYLLING-knapp Symboloversikt = Time Manager-programmer (Time Manager) = Syntet = Ull = Silke Starttidsforvalg-knapp Display START/PAUSEknapp Kontrollampe for DØR LÅST TIDSSTYRING-knapp = Bomull = Finvask = Håndvask = Lingerie 6 electrolux = Bløtlegging = Tømming = Bomull øko = Jeans = Spesialprogrammer = Skyllestopp = Forvask = Starttidsforvalg = Dørlås = Skylling = Sentrifugering = Strykelett = Teppe = Kaldvask = Nattsyklus = Ekstra skylling = Barnesikring = Time Manager-knapper (Time Manager) Programvelger Med denne kan du slå på/av maskinen, og/ eller velge et program. Temperatur Bruk denne knappen til å øke eller redusere vasketemperaturen. Redusert sentrifugering Når du trykker på denne knappen, kan du redusere det valgte programmets maksimalt tillatte sentrifugehastighet eller velge tilgjengelige tilvalg. Skyllestopp Når denne funksjonen velges, blir vasken liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllet. Vannet må pumpes ut før du åpner døren. For å pumpe ut vannet, les kapittel "Når programmet er slutt". Nattsyklus Når du velger denne funksjonen, vil ikke maskinen tømme vannet fra siste skylling, og alle sentrifugeringsfaser vil utelates for at ikke vasken skal bli krøllet. Denne vaskesyklusen er svært stille og kan velges for vask om natten eller på tidspunkt når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Vannet må pumpes ut før du åpner døren. For å pumpe ut vannet, les kapittel "Når programmet er slutt". Forvask Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvask før hovedvasken. Vasketiden vil forlenges. Dette tilvalget anbefales for svært skitne plagg. Ekstra skylling Denne maskinen er laget med tanke på å spare vann. Hvis det er nødvendig å skylle tøyet med ekstra vann (ekstra skylling), velger du dette tilvalget. Maskinen utfører noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt. Starttidsforvalg Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min - 60 min - 90 min, 2 timer, og deretter med trinn på 1 time, opptil maks 20 timer ved hjelp av denne knappen. Start Pause Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet. Time manager (Time Manager) Bruk disse knappene for å endre den programvarigheten som vaskemaskinen foreslår automatisk. Kontrollampe for dørlås Kontrollampe 9 tennes når programmet starter, og angir om døren kan åpnes: lampen er tent: døren kan ikke åpnes. Maskinen arbeider, eller har stoppet uten å ha tømt vannet. lampen er slukket: døren kan åpnes. Programmet er ferdig eller vannet er tømt ut. lampen blinker: døren åpnes electrolux 7 Display Displayet viser følgende informasjon 7.1: Varighet på valgt program Når du har valgt et program, vises varigheten i timer og minutter (for eksempel 2.05 ). Varigheten vil automatisk beregnes på bakgrunn av maks. anbefalt tøymengde for hver tekstiltype. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. &;ymykner i kammeret som er merket med (mengden du bruker må ikke være over "MAX"-merket i skuffen). Lukk skuffen forsiktig. Velge temperatur ved å trykke på knapp 2 Når du velger et program, foreslår maskinen automatisk en standard temperatur. Trykk flere ganger på denne knappen for å øke eller redusere temperaturen, hvis du vil at tøyet skal vaskes ved en annen temperatur. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved å trykke på knapp 3 Når det ønskede programmet er valgt, foreslår maskinen automatisk den største sentrifugehastigheten som er innstilt for dette. Trykk på knapp 3 gjentatte ganger for å endre sentrifugehastigheten, hvis du vil bruke en annen sentrifugehastighet. Tilsvarende lampe tennes. Velg tilgjengelig tilvalg ved å trykke på knappene 3, 4 og 5 Avhengig av hvilket program du har valgt, kan forskjellige funksjoner kombineres før du trykker på knapp 8. Når du velger et tilvalg, tennes tilsvarende kontrollampe. Hvis du har valgt feil tilvalg, blinker den røde kontrollampen på knapp 8 3 ganger, og meldingen Err dukker opp på displayet i noen sekunder. For opplysninger om kombinasjonsmuligheter av vaske- og tilvalgsprogrammer, les kapitlet «Vaskeprogrammer» Velg starttidsforvalg ved å trykke på knapp 6 Hvis du vil utsette starten, trykker du gjentatte ganger på knapp 6, for å velge ønsket utsettelse før du starter programmet. Tilsvarende kontrollampe tennes. Den valgte utsettelsen (opptil 20 timer) vises på displayet i noen få sekunder før programmets varighet vises igjen. Du må du velge dette tilvalget etter at du har stilt inn programmet og før du trykker på knapp 8. Du kan endre eller avbryte starttidsforvalget til enhver tid før du trykker på knapp 8. Velge starttidsforvalg: 1. Velg vaskeprogrammet og tilvalgene som ønskes. 2. Velge starttidsforvalg ved å trykke på knapp Trykk på knapp 8 : Velge ønsket program ved å dreie programvelgeren (1) Vri programvelgeren til ønsket program.

4 Vaskemaskinen vil foreslå en temperatur og automatisk velge maks. sentrifugehastighet for programmet du har valgt. Du kan endre disse verdiene ved hjelp av tilsvarende knapper. Den grønne kontrollampen på knapp 8 begynner å blinke. Programvelgeren kan dreies både med og mot urviseren. Drei til posisjon for å tilbakestille programmet/slå av maskinen. Ved programslutt må du dreie programfor å slå av mavelgeren til posisjon skinen. Obs Hvis du dreier programvelgeren til et annet program mens maskinen er i drift, blinker den røde kontrollampen på knapp 8 3 ganger, og meldingen Err lyser i displayet for å angi feil valg. Maskinen utfører ikke det nye valgte programmet. Programtilvalg-knapper Avhengig av hvilket program du har valgt, kan du kombinere ulike funksjoner. Disse må velges etter at du har valgt det programmet du vil bruke og før du trykker på knappen electrolux Maskinen vil begynne nedtellingen time for time. Programmet vil starte når den innstilte utsettelsen er utløpt. Avbryte starttidsforvalg etter å ha trykket på knapp 8 : 1. Sett vaskemaskinen på PAUSE ved å trykke på knapp Trykk på knapp 6 én gang, inntil symbolet 0' vises 3. Trykk på knapp 8 en gang til for å starte programmet. Viktig Du kan bare endre den inntilte utsettelsen etter at du har valgt vaskeprogrammet på nytt. Starttidsforvalget kan ikke velges til TØMME -programmet. Start programmet ved å trykke knapp 8 For å starte det valgte programmet, trykker du på knapp 8. Den grønne kontrollampen på knapp 8 slutter å blinke. For å avbryte et program som er i gang, trykker du på knapp 8 : den grønne kontrollampen begynner å blinke. For å starte programmet igjen fra det punktet der det ble stoppet, trykker du på knapp 8 en gang til. Hvis du har valgt starttidsforvalg, vil maskinen begynne nedtellingen. Hvis et feil tilvalg velges, blinker den røde kontrollampen på knapp 8 3 ganger og meldingen Err (feil) vises i noen sekunder. Velge tilvalget Tidsstyring ved å trykke på knapp 10 Ved å trykke på disse knappene gjentatte ganger, kan du øke eller redusere vaskesyklusens varighet Et symbol for smussgraden vil vises på displayet og indikere den valgte smussgraden Dette alternativet er finnes kun med programmene Bomull, Syntetisk og Skåne. Smussgrad Intensiv Normal Daglig Lampe Hurtig Symbol Tekstiltype For svært skittent tøy For normalt skittent tøy For daglig skittent tøy For lett skittent tøy For svært lite skittent tøy Smussgrad Superrask 1) Symbol Tekstiltype For tøy som bare er blitt brukt en kort stund Oppfriskning 1) 2) Kun for å oppfriske plagg Bare for å oppfriske noen få plagg Super oppfriskning 1) 2) 1) Vi anbefaler at du reduserer klesmengden (se oversikten over Vaskeprogram 2) Når du velger dette alternativet, vises det relevante symbolet i et kort øyeblikk. Endre et tilvalg eller et program som er i gang Du kan endre et tilvalg før det startes av programmet. Før du foretar endringen, må du sette maskinen på PAUSE ved å trykke på knappen 8 (hvis du vil endre tilvalget Tidsstyring, må du avbryte det programmet som er i gang og foreta innstillingen på nytt). Det er bare mulig å endre et program som er i gang ved å tilbakestille det. Drei programvelgeren til og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke inn 8 én gang til. Vaskevannet blir værende i karet. Stoppe et program Trykk på knapp 8 for å avbryte et aktivt program, og den tilsvarende grønne kontrollampen begynner å blinke. Trykk en gang til på knapp for å starte programmet på nytt. Avbryte et program for å avbryte et Drei programvelgeren til program som er i gang. Nå kan du velge et annet program. Åpne døren Etter at programmet har startet (eller under starttidsnedtellingen) er døren låst. Hvis du vil åpne den, setter du maskinen på PAUSE ved å trykke på knapp 8. Etter noen få minutter slukkes kontrollampe 9, og døren kan åpnes. Hvis kontrollampen fortsetter å lyse, betyr dette at maskinen allerede er under oppvarming, eller at vannivået er for høyt. Prøv aldri å bryte opp døren! electrolux 11 Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt til å åpne den, må du slå maskinen av ved å dreie programvelgeren til O. Etter noen minutter kan du åpne døren (vær oppmerksom på vannivået og temperaturen!). Etter dette vil det være nødvendig å stille inn programmet og tilvalgene igjen og deretter trykke på knapp 8. Når programmet er slutt Maskinen stopper automatisk ; Tre blinkende 0.00 vises på displayet og varsellampen på knapp 8 slukkes. Lydsignaler vil høres Dersom det er valgt et program eller et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, forblir døren låst for å angi at vannet må pumpes ut før du kan åpne døren Følg instruksjonene under for å pumpe ut vannet: Hvilemodus : når programmet er ferdig, aktiveres energisparesystemet etter et par minutter. Lysstyrken i displayet reduseres. Når 1. Drei programvelgeren til O. 2. Velg programmet for tømming eller sentrifugering. 3. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved å trykke på sentrifugeringsknappen 4. Trykk på knapp 8. Når programmet er ferdig blir døren frigjort og kan åpnes Drei programvelgeren til O, for å slå av maskinen. Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at trommelen er tom. Hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt du trykker på en vilkårlig knapp, vil apparatet forlate energisparingsmodusen. NYTTIGE TIPS OG RÅD Sortere tøyet Følg vaskesymbolene på hvert plagg og produsentens vaskeinstruksjoner. Sorter vasken slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask, ull. Før du legger tøy i maskinen Vask aldri hvitt og kulørt tøy sammen. Hvitt tøy kan bli "grålig" etter vaskingen. Nye, kulørte plagg kan farge av i første vask. De bør derfor alltid vaskes separat den første gangen. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt sammen eventuelle belter eller lange snorer. Fjern vanskelige flekker før vask.

5 Gni særlig flekkede områder inn med et flekkfjerningsmiddel eller vaskemiddelpasta. Behandle gardiner særlig skånsomt. Fjern hekter eller legg dem inn i en pose eller et nett. Flekkfjerning Vanskelige flekker går kanskje ikke vekk med bare vann og vaskemiddel. Derfor er det lurt å behandle dem før vask. Blod: behandle friske flekker med kaldt vann. For tørkede flekker, legg i bløt over natten i 1) Ikke bruk neglelakkfjerner på kunstsilke vann med spesialmiddel, gni deretter inn med vaskemiddel og vann. Oljebasert maling: fukt med vaskebensin, legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd; gjenta flere ganger. Tørkede fettflekker: fukt med terpentin, legg plagget på en myk overflate, og bearbeid flekken med fingertuppene og en bomullsklut. Rust: oksalsyre oppløst i varmt vann eller et rustfjerningsmiddel brukt kaldt. Vær forsiktig med rustflekker som ikke er ferske, fordi cellulosestrukturen i tekstilene allerede kan være skadet og har nå en tendens til å bli hullet. Muggflekker: behandles med blekemiddel, skylles godt (kun hvitt og fargeekte tøy). Gress: gni lett inn med vaskemiddel og behandle med blekemiddel (kun hvitt og fargeekte tøy). Kulepenn og lim: fukt med neglelakkfjerner 1), legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd. Leppestift: fukt med neglelakkfjerner som over, behandle deretter flekken med metylsprit. Restflekker behandles med blekemiddel. 12 electrolux Rødvin: bløtlegg i vann og vaskemiddel, skyll og behandle med eddiksyre eller sitronsyre, skyll. Restflekker behandles med blekemiddel. Blekk: avhengig av blekktype, fukter du tøyet først med neglelakkfjerner 1), så med eddiksyre; Behandle eventuelle restflekker på hvitt tøy med blekemiddel og skyll grundig til slutt. Tjære: behandle først med flekkfjerner, metylsprit eller vaskebensin, gni deretter godt inn med vaskemiddelpasta. Vaskemidler og tilsetningsmidler Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde reduserer belastningene på miljøet. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen. Valg av vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge, vasketemperatur og hvor tilsmusset tøyet er. Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen: vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (60 C maks) og ullplagg flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. Vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. Vaskemaskinen er utstyrt med et resirkuleringssystem som gjør at den utnytter konsentrerte vaskemidler fullt ut. Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen. Mengde vaskemiddel som skal brukes Type og mengde vaskemiddel avhenger av type tekstil, ilagt tøymengde, hvor skittent tøyet er og hvor hardt vannet er der du bor. Følg produsentens anvisninger angående mengde. Bruk mindre vaskemiddel hvis: du vasker en liten mengde tøy tøyet bare er litt skittent det danner seg mye skum under vask. Grader av vannhardhet Vannhardheten klassifiseres i såkalte hardhetsgrader. Hos det lokale vannverket eller fra kommunen din kan du få mer informasjon om vannhardheten der du bor. Hvis vannhardhetsgraden er middels eller høy, anbefaler vi at du tilsetter vannavherder til vannet, følg alltid produsentens anvisninger. Hvis vannhardhetsgraden er for bløt, må du justere mengden vaskemiddel. VASKEPROGRAM Program Maks- og minimumstemperatur Programbeskrivelse Maks sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask BOMULL 95 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg - Redusert tøymengde 3,5 kg Hvit og kulørt bomull (normalt skitne plagg) Alternativer Vaskemiddel Kammer REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS FORVASK EKSTRA SKYLLING TIME MANAGER 1) 2) electrolux 13 Program Maks- og minimumstemperatur Programbeskrivelse Maks sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask SYNTET 60 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 900 opm Maks. tøymengde 3,5 kg - Redusert tøymengde 2 kg Syntetiske stoffer eller blandingstekstiler: undertøy, kulørt tøy, krympefrie skjorter, bluser. FINVASK 40 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 700 opm Maks. tøymengde 3,5 kg - Redusert tøymengde 2 kg Ømfintlige tekstiler: akryl, viskose, polyester. ULL/HÅNDVASK 40 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 900 opm Maks. tøymengde 2 kg Vaskeprogram for maskinvaskbar ull, samt ullplagg som må håndvaskes og ømfintlige tekstiler merket med "håndvask"-symbolet. Merk : En enkelt eller stor artikkel kan føre til ubalanse. Hvis maskinen ikke starter den avsluttende sentrifugeringsfasen kan du legge i flere plagg, flytte om på tøyet manuelt, og deretter velge sentrifugeringsprogrammet. SILKE 30 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 700 opm Maks. tøymengde 1 kg Finvaskprogram som passer for silke og blandede syntetiske plagg. LINGERIE 40 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks sentrifugehastighet: 900 opm Maks. tøymengde 1 kg Dette programmet passer for svært ømfintlige plagg som dameundertøy, BH-er og truser. Maks sentrifugehastighet er automatisk redusert. Alternativer Vaskemiddel Kammer REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS FORVASK EKSTRA SKYLLING TIME MANAGER 1) SKYLLESTOPP NATTSYKLUS FORVASK EKSTRA SKYLLING TIME MANAGER 1) REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS 2) 2) SKYLLESTOPP NATTSYKLUS REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS 14 electrolux Program Maks- og minimumstemperatur Programbeskrivelse Maks sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask BLØTLEGGING 30 Forvask - Bløtlegging i ca. 40 minutter - Pumper ikke ut vannet Maks. tøymengde 7 kg Spesialprogram for svært skittent tøy. Maskinen bløtlegger vasken ved 30 C. Deretter stopper maskinen automatisk uten å pumpe ut vannet. Før du setter igang en ny vaskefase, må du pumpe ut vannet ved hjelp av: Bare tømming : Drei programvelgeren til tømmeprogrammet.

6 (Trykk på 8 ). Tømming og sentrifugering : Drei programvelgerbryteren til sentrifugeringsprogrammet, reduser sentrifugehastigheten ved hjelp av 3 -knappen, og trykk deretter på 8. OBS! Dette programmet kan ikke brukes til svært ømfintlige tekstiler som silke eller ull. Hell vaskemiddel for bløtleggingsprogrammet i det merkede kammeret. Etter bløtlegging (etter at du har pumpet ut vannet), kan du velge vaskeprogram. (Drei først programvelgeren til, deretter til programmet og trykk på knapp 8 ). SKYLLING Skyllinger - Lang sentrifugering Maks sentrifugehastighet: 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg Med dette programmet kan du skylle og sentrifugere bomullsplagg du har håndvasket. For å skylle tøyet ekstra godt, velger du alternativet EKSTRA SKYLLING. Maskinen vil legge til ekstra skyllinger. TØMMING Tømmer ut vannet Maks. tøymengde 7 kg For tømming av vannet fra siste skylling i programmer med tilvalg hvor vannet blir liggende i trommelen etter endt program. SENTRIFUGERING Utpumping og lang sentrifugering Maks. sentrifugehastighet: 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg Separat sentrifugering for håndvasket tøy, og etter programmer hvor tilvalget Skyllestopp er valgt. Du kan velge sentrifugehastighet tilpasset tøyet som skal sentrifugeres ved å trykke på den aktuelle knappen. REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS EKSTRA SKYLLING Alternativer Vaskemiddel Kammer electrolux 15 Program Maks- og minimumstemperatur Programbeskrivelse Maks sentrifugehastighet Maks. tøymengde Type vask BOMULL ØKO Hovedvask - Skyllinger Maks. sentrifugehastighet: 1400 opm Maks. tøymengde 7 kg Hvit og fargeekte bomull Dette programmet kan velges for lett eller normalt skittent tøy av bomull. Temperaturen blir lavere, og vasketiden forlenges. Dermed oppnås et godt vaskeresultat, samtidig som du sparer strøm. STRYKELETT 60 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks. sentrifugehastighet: 900 opm Maks. tøymengde 1 kg Dette programmet kan velges for syntetiske plagg og blandingstekstiler som skal strykes. Tøyet vaskes og sentrifugeres skånsomt for å unngå skrukker. Dermed blir det enklere å stryke det. I tillegg vil maskinen utføre ekstra skyllinger. JEANS 60 - Kald Hovedvask - Skyllinger Maks. sentrifugehastighet: 900 opm Maks. tøymengde 3 kg Med dette programmet kan du vaske plagg som bukser, skjorter og jakker av dongeri, samt plagg av "hitech"-materialer. (Tilvalget EKSTRA SKYLLING aktiveres automatisk). TEPPE Hovedvask - Skyllinger Maks. sentrifugehastighet: 700 opm Maks. tøymengde 2,5 kg Spesialprogram for ett enkelt vaskbart syntetisk teppe eller dyne. /AV For å avbryte proogrammet som går eller slå av maskinen. 1) Hvis du velger tilvalget Kort eller Superkort ved å trykke på knappen 10, anbefaler vi at du reduserer maks tøymengde som angitt. Maksimum tøymengde er mulig, men med noe redusert vaskeresultat. Hvis du velger alternativet Oppfrisking eller Superoppfrisking, anbefaler vi at du reduserer tøymengden ytterligere. 2) Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten FORVASK. Alternativer Vaskemiddel Kammer REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS FORVASK EKSTRA SKYLLING 2) REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING 2) REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET SKYLLESTOPP NATTSYKLUS FORVASK 2) STELL OG RENGJØRING Advarsel Du må kople maskinen fra strømmen før du kan foreta rengjøringseller vedlikeholdarbeid. Avkalkning Vannet vårt inneholder kalk naturlig. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen 16 electrolux med jevne mellomrom. Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer. Etter hver gangs vask La døren stå åpen en stund. Dette forhindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt inni vaskemaskinen. Dessuten bevarer du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask. Vedlikeholdsvask Når du bruker vaskemaskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg inni trommelen. Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask. Gå frem på følgende måte: Trommelen skal være tom for tøy. Velg det varmeste vaskeprogrammet for bomull. Bruk vanlig mengde vaskemiddel. Det må være et middel i pulverform med biologiske egenskaper. Utvendig rengjøring Rengjør kabinettet utvendig kun med såpe og vann, og tørk godt. Viktig Bruk aldri denaturert sprit, løsemiddel eller liknende produkter til å rengjøre kabinettet. Rengjøre vaskemiddelskuffen Vaskemiddelskuffen bør rengjøres jevnlig. Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig. Ta ut skuffen ved å trykke låsen nedover, og trekk skuffen ut. Rengjør kammeret til vaskemiddelskuffen med en børste. Skyll den under springen for å fjerne alle rester etter oppsamlet vaskemiddel. Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen. Vask alle deler med vann. electrolux 17 Tømmepumpe Pumpen bør kontrolleres regelmessig og særlig dersom: apparatet ikke pumper ut og/eller ikke sentrifugerer. maskinen lager uvanlige lyder når den tømmes, fordi fremmedlegemer som sikkerhetsnåler, mynter osv. blokkerer pumpen. om det er et problem med vannavløpet (se kapittel "Hva må gjøres, hvis..." for mer informasjon). Advarsel Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før du åpner pumpehuset. Bruk følgende fremgangsmåte: 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten 2. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt 3. Åpne døren til pumpen Trommelen Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern. Viktig Ikke bruk sure avkalkningsmidler, slipende vaskemidler som inneholder klor eller jern eller stålull for rengjøring av trommelen. 1. Fjern ev. rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål. 2. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Program: Kort bomullsprogram på maksimumstemperatur og legg til ca. 1/4 målebeger med vaskemiddel. Dørpakning Kontroller dørpakningen regelmessig og fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha samlet seg i bretten.

7 4. Sett en beholder nær pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl. 5. Trekk ut nødtømmingsslangen, plasser den i beholderen og ta av slangehetten. 18 electrolux 6. Når det ikke renner ut mer vann, skrur du av pumpedekselet ved å dreie det mot urviseren og fjerner filteret. Bruk tang ved behov. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner dekselet. Rens filteret under springen for å fjerne alle spor etter lo. 7. Fjern fremmedlegemer og lo fra filterholderen og fra pumpevingene. 9. Sett hetten tilbake på nødtømmeslangen, og sett slangen på plass igjen. 10. Sett filteret inn i pumpen ved å sette det inn riktig i føringssporene. Skru på pumpedekselet ved å dreie det med urviseren. 11. Lukk døren til pumpen 8. Sjekk grundig om pumpevingene kan rotere fritt (om den roterer rykkvis). Hvis de ikke roterer, må du kontakte servicesenteret. Advarsel electrolux 19 Når vaskemaskinen er i bruk, og avhengig av hvilket program som ble valgt, kan det være varmt vann i pumpen Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom Når du setter pumpedekselet på igjen, må du passe på at du setter det skikkelig på plass og at det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og små barn ikke klarer å åpne det. Rengjøre filteret i vanninntaksslangen. Hvis du synes at maskinen bruker lengre tid på å fylles med vann, bør du kontrollere at filteret i vanninntaksslangen ikke er blokkert. 1. Steng vannkranen. 2. Skru av vanninntaksslangen. 3. Rengjør filteret i slangen med en stiv børste. 7. Kople slangen til maskinen igjen, og forsikre deg om at tilkoblingen er tett. 8. Åpne vannkranen. Nødtømming Dersom vannet ikke tømmes på vanlig måte, må følgende fremgangsmåte benyttes: 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten; 2. Steng vannkranen; 3. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt; 4. åpne luken til pumpen; 5. Sett en beholder på gulvet og legg enden av nødtømmingsslangen i beholderen. ta av slangehetten. Vannet skal renne ned i bollen av seg selv. Når beholderen er full, settes hetten tilbake på slangen. Tøm bollen. Gjenta prosedyren til det ikke kommer ut mer vann; 6. Rengjør pumpen som beskrevet over; 7. Legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at slangehetten er satt på igjen; 8. Skru på pumpedekselet og lukk døren. Forholdsregler ved frost Hvis maskinen skal installeres på et sted der temperaturen kan synke til under 0 C, gjør du følgende: 1. Steng vannkranen og skru løs vanninntaksslangen fra kranen. 2. Sett et kar på gulvet foran maskinen og legg enden på nødtømmingsslangen og enden på vanninntaksslangen i det, og tøm ut vannet. 3. Skru vanninntaksslangen på igjen og legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at hetten er satt på igjen. 4. Skru slangen tilbake på kranen. 5. Skru løs slangen fra maskinen. Ha en klut i nærheten. Det kan renne ut litt vann. 6. Rengjør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klut. 20 electrolux Ved å gjøre dette, fjernes alt vannet som ligger igjen i maskinen, og du unngår at det danner seg is som kan skade maskinen. Når du bruker maskinen igjen, må du forsikre deg om at temperaturen i rommet der den står er over 0 C. Merk: Denne maskinen er konstruert for å brukes ved normal romtemperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av frost. Viktig Hver gang du tømmer ut vannet gjennom nødtømmeslangen, må du fylle to liter vann i såpeskuffen i rommet for hovedvask, og deretter kjøre utpumpingsprogrammet. Dette vil aktivere ØKO-ventilen og forhindre at noe av vaskemiddelet blir liggende til neste vask. HVA MÅ GJØRES, HVIS Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er oppført nedenfor. Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hende at den røde kontrollampen på knapp 8 blinker, en av følgende alarmkoder kommer til syne i displayet og det høres et Problem lydsignal hvert 20. sekund for å angi at maskinen ikke fungerer: : problem med vanntilførselen. : problem med utpumping av vannet. : dør åpen. Når du har løst problemet, trykk på knappen 8 for å starte programmet igjen. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt lokale servicesenter. Mulig årsak/løsning Døren er ikke lukket. Lukk døren ordentlig. Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten. Sett støpselet i stikkontakten. Det er ikke strøm i kontakten. Kontroller det elektriske anlegget. Hovedsikringen har gått. Skift ut sikringen. Programvelgeren står ikke i riktig stilling og du har ikke trykket på 8 -knappen. Drei programvelgeren og trykk på knappen 8 igjen. Det er valgt starttidsforvalg. Hvis tøyet skal vaskes med en gang, avbryter du starttidsforvalget. BARNESIKRINGEN er aktivert. Deaktiver barnesikringen. Kranen er stengt. Åpne vannkranen. Inntaksslangen er klemt eller bøyd. Kontroller tilkoblingen av inntaksslangen. Filteret i inntaksslangen eller filteret i inntaksventilen er blokkert. Rengjør vanninntaksfilteret (du finner flere opplysninger under "Rengjøre filteret i vanninntaksslangen"). Døren er ikke lukket ordentlig. Lukk døren ordentlig. Vaskemaskinen vil ikke starte: Vaskemaskinen tar ikke inn vann: Maskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen Enden av avløpsslangen sitter for lavt. med en gang : Les mer om dette i avsnittet om "Vannavløp". electrolux 21 Problem Mulig årsak/løsning Avløpsslangen er klemt eller bøyd Kontroller tilkoblingen av avløpsslangen. Avløpsfilteret er tilstoppet. Rengjør avløpsfilteret. Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter Maskinen pumper ikke ut og/eller sentrifuge- med at det er vann i maskinen eller som ikke senrer ikke trifugerer. Deaktiver tilvalget. Velg programmet for utpumping eller sentrifugering.

8 Tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen. Omfordel tøyet. Det er brukt for mye vaskemiddel eller et vaskemiddel som ikke egner seg (skummer for mye). Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. Kontroller om det er lekkasje fra noen av slangekoblingene. Det er ikke alltid enkelt å se om det renner vann ned langs slangen - kontroller om den er fuktig. Kontroller tilkoblingen av inntaksslangen. Avløpsslangen er defekt. Skift den ut med en ny. Hetten på nødtømmeslangen har ikke blitt satt på igjen eller filteret har ikke blitt skrudd riktig på plass etter rengjøring. Sett hetten på plass på nødtømmeslangen igjen, og skru filteret godt på plass. Det er brukt for lite vaskemiddel eller feil type vaskemiddel. Øk mengden vaskemiddel eller bruk en annen type. Vanskelige flekker er ikke behandlet før vask. Bruk vanlige flekkfjerningsmidler til behandling av vanskelige flekker. Det er ikke valgt riktig temperatur. Kontroller om du har valgt riktig temperatur. Det er for mye tøy i maskinen. Ha mindre tøy i trommelen. Programmet går fortsatt. Vent til vaskeprogrammet er ferdig. Dørlåsen er ikke frigjort. Vent til kontrollampen 9 har slokket. Det er vann i trommelen. Velg tømme- eller sentrifugeprogram for å tømme ut vannet. Det er vann på gulvet: Utilfredsstillende vaskeresultater: Døren lar seg ikke åpne: Transportsikringene og emballasjen er ikke fjernet. Kontroller om maskinen er riktig installert. Justeringsføttene er ikke justert Vaskemaskinen vibrerer eller lager mye støy: Kontroller om maskinen står i vater. Tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen. Omfordel tøyet. Det kan være for lite tøy i trommelen Legg i mer tøy. 22 electrolux Problem Mulig årsak/løsning Maskinens elektroniske ubalansekontroll er aktivert fordi tøyet ikke er jevnt fordelt i trommelen. Tøyet fordeles på nytt ved at trommelen går motsatt vei. Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og normal sentrifugering kan gjenopptas. Hvis tøyet etter noen minutter fremdeles ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke maskinen sentrifugere. Omfordel tøyet. Maskinen har en type motor som lager en annen lyd enn tradisjonelle motorer. Den nye motoren gir mykere start og jevnere fordeling av tøyet i trommelen under sentrifugering. Dermed blir maskinen mer stabil. Maskiner som bygger på moderne teknologi arbeider meget økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet. Det tar lang tid før sentrifugeringen starter eller maskinen vil ikke sentrifugere: Vaskemaskinen lager uvanlige lyder Det er ikke noe vann å se i trommelen Hvis du ikke kan finne eller løse problemet, ta kontakt med servicesenteret vårt Før du ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen Servicesenteret vil be om denne informasjonen Mod Prod. No Ser. No TEKNISKE DATA Mål Bredde Høyde Dybde Dybde (Totalt mål) 60 cm 85 cm 60 cm 63 cm Strømtilkopling Spenning - Totaleffekt - Sikring Vanntilførselstrykk Maks. tøymengde Sentrifugehastighet På typeskiltet på kanten av døren finner du informasjon om strømtilkopling. Minimum Maksimum Bomull Maksimum 0,05 MPa 0,8 MPa 7 kg 1400 Omdreininger pr. minutt Mo Prodd..... No Se r. No electrolux 23 FORBRUKSVERDIER Program Hvit bomull 95 Bomull 60 Bomull ØKO 60 1) Bomull 40 Syntetisk 40 Finvask 40 Håndvask 40 Energiforbruk (KWh) Vannforbruk (liter) Du kan se programvarigheten i displayet på betjeningspanelet. Programvarighet (minutter) 1) «Bomull ØKO " ved 60 C med en tøymengde på 7 kg, er referanseprogrammet for dataene som er oppført på energietiketten, i samsvar med EØF 92/75-standarder. Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, da de kan variere avhengig av mengde og type tøy, og av temperaturen på vannet og av omgivelsestemperaturen. MONTERING Pakke ut maskinen Alle transportbolter og all emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk. Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du en gang senere vil flytte vaskemaskinen. 1. Fjern all ytre emballasje. Legg maskinen forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen. 3. Skru ut de tre boltene. 2. Fjern strømforsyningskabelen og vannavløpsslangen fra slangeholderne bak på maskinen. 24 electrolux 4. Trekk ut det relevante avstandsstykket i plast. 6. Sett plastpropper som ligger i vedlagte plastpose sammen med bruksanvisningen, i det mindre hullet øverst og de to litt større hullene. 5. Åpne slangehullet og fjern polystyrenblokken som er festet på dørpakningene. Plassering Plasser vaskemaskinen på et plant, fast gulv. Pass på at luftsirkulasjonen rundt vaskemaskinen ikke hemmes av tepper, filleryer el.l. Kontroller at vaskemaskinen ikke berører veggen eller andre seksjoner. Sett maskinen i vater ved å skru justeringsføttene opp eller ned. Det kan kanskje være litt vanskelig å skru på justeringsføttene, fordi de er utstyrt med en selvlåsende mutter, men vaskemaskinen MÅ være i vater og stabil. Om nødvendig, bruk et vater for å stille den i posisjon. Alle nødvendige justeringer kan gjøres med en skrutrekker. Ved å justere maskinen så electrolux 25 den står nøyaktig i vater forhindres vibrasjoner, støy og at maskinen flytter seg under drift. Obs Du må aldri plassere papp, planker eller liknende materialer under maskinen for å utjevne eventuelle ujevnheter i gulvet. 2. Den andre enden av inntaksslangen, som kobles til maskinen, kan dreies som vist på bildet Ikke plasser inntaksslangen slik at den vender nedover. Legg slangen enten mot venstre eller mot høyre, avhengig av hvor vannkranen er plassert Vanninntak Advarsel Denne maskinen må kobles til kaldt vann. 1. Koble inntaksslangen, som fulgte med maskinen, til en vannkran med 3/4" gjenger. Bruk alltid den slangen som fulgte med maskinen. 3. Plasser slangen korrekt ved å løsne ringmutteren. Når inntaksslangen er plassert som den skal, må du huske å feste ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer.

9 Inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny og lengre slange spesielt beregnet på denne bruken. Merk! Kontroller om vanntilkoblingen er tett. Viktig Før du kobler maskinen til et nytt rørsystem eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, må du la vannet renne en god stund for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene. Vannavløpsslange Avløpsslangens ende kan forbindes på tre måter. Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med maskinen. I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen tømmer. Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor. Viktig Ikke bruk slangen fra den forrige vaskemaskinen din når du kobler til vannet. 26 electrolux I en forgreningsforbindelse til vaskens avløpsrør. Dette forgreningsrøret må være plassert over vannlåsen, slik at slangens bue er minst 60 cm over gulvet. Direkte i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm. Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret må være større enn utvendig diameter på avløpsslangen. Avløpsslangen må ikke ligge i knekk. Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling. ELEKTRISK TILKOPLING På typeskiltet på kanten i døren finner du informasjon om den elektriske tilkoplingen. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor kan tåle den maksimale belastningen som kreves medberegnet eventuelle øvrige elektriske apparater som er i bruk. Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som er oppstått fordi ovennevnte forholdsregler til sikkerhet ikke er blitt fulgt. Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at maskinen er installert. Hvis strømforsyningskabelen skal skiftes, må dette gjøres av et servicesenter. MILJØVERN Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal electrolux 27 håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjematerialer Emballasje som er merket med symbolet kan resirkuleres. >PE<=polyetylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere. Miljøtips For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene: Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!). Maskinen arbeider mye mer økonomisk hvis du fyller den helt. Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet vaskes på lavere temperatur. Mål opp vaskemiddel i forhold til vannhardheten, hvor skittent tøyet er og hvor mye tøy du vil vaske. 28 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på INNEHÅLL Säkerhetsinformation Produktbeskrivning Kontrollpanel När maskinen används första gången Egna inställningar Daglig användning Råd och tips Tvättprogram Underhåll och rengöring Om maskinen inte fungerar Tekniska data Förbrukningsvärden Installation Elektrisk anslutning Miljöskydd Med reservation för ändringar SÄKERHETSINFORMATION Viktigt Läs noga igenom och spara för framtida behov. Säkerheten för din maskin överensstämmer med industristandard och med säkerhetsbestämmelser enligt lag för tvättmaskiner. Som tillverkare anser vi dock att det är vår plikt att ge följande säkerhetsanvisningar. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med produkten för framtida referens. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar och låter maskinen vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer maskinen så att den nya ägaren kan studera hur maskinen fungerar och ta del av säkerhetsföreskrifterna. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder maskinen. Kontrollera före start av maskinen att den inte har några transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin. Kontakta din återförsäljare om någon del är skadad. Om maskinen levereras på vintern när det är minusgrader. Förvara den i rumstemperatur i 24 timmar innan den används första gången. inte i det! Se till att inga husdjur kryper in i trumman. kan skadas om du fyller på för mycket. Följ tillverkarens rekommendationer om dosering. Electrolux Service. Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när du flyttar den. relevant avsnitt i bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn. Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn. Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. För att förhindra att barn och husdjur blir instängda i trumman är maskinen utrustad med en säkerhetsfunktion.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aktivera den funktionen genom att vrida knappen (utan att trycka in den) innanför luckan tills spåret är horisontellt. Använd vid behov ett mynt. Användning Tvättmaskinen är konstruerad för användning i ett hushåll. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad. Tvätta endast material som är avsedda för maskintvätt. Följ anvisningarna på varje skötseletikett. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se tvättprogramstabellen. Kontrollera före tvätt att alla fickor är tomma och att alla knappar och dragkedjor är knäppta och stängda. Undvik att tvätta fransiga eller trasiga artiklar och förbehandla fläckar efter färg, bläck, rost och gräs innan du tvättar. Bysthållare med metallbygel får INTE maskintvättas. Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintvättas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen. För att koppla bort funktionen så att luckan åter går att stänga, vrid knappen moturs tills spåret är vertikalt. 30 electrolux PRODUKTBESKRIVNING Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för effektiv behandling av tvätt med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel. Maskinens nya tvättsystem använder tvättmedlet maximalt och minskar vattenförbrukningen för att spara energi Tvättmedelsfack 2 Kontrollpanel 3 Luckhandtag Tvättmedelsfack Fack för tvättmedel för förtvätts- och blötläggningsfaserna eller för fläckborttagningsmedel som då används under fläckborttagningsfasen (om produkten har denna funktion). Tvättmedlet för förtvätt och blötläggning tillsätts i början av tvättprogrammet. Fläckborttagningsmedlet tillsätts under fläckborttagningsfasen. Fack för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel för huvudtvätten. Om du använder flytande tvättmedel häller du i det precis innan du startar programmet. Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkningsmedel). Följ tillverkarens rekommendationer om mängd att använda och överskrid inte markeringen "MAX" i tvättmedelsfacket. Sköljmedel eller stärkningsmedel måste fyllas på i facket innan tvättprogrammet startas. 4 Typskylt 5 Tömningspump 6 Justerbara fötter electrolux 31 Programväljardekal Till bruksanvisningen bifogas också dekaler till programväljaren. Välj dekal på önskat språk. Rengör kontrollpanelen med en torr trasa för att avlägsna eventuella dammrester. Ta bort skyddsfilmen på dekalens baksida och fäst därefter dekalen runt programväljaren. KONTROLLPANEL Nedanstående bild visar kontrollpanelen. Här ser du programväljare, knappar, kontrollampor och display. Dessa hänvisas till med motsvarande nummer på följande sidor Programväljare 2 TEMPERATUR-knappen 3 Knappen för REDUCERAD CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 4 Knappen för FÖRTVÄTT 5 Knappen för EXTRA SKÖLJNING Tabell över symboler = Time Manager-program (Time Manager) = Syntet = Ylle = Silke Knappen för FÖRDRÖJD START Display START/PAUS-knappen Kontrollampan för LÅST LUCKA Knappar för TIME MANAGER = Bomull = Fintvätt = Handtvätt = Finunderkläder 32 electrolux = Blötläggning = Tömning = Bomull ekonomi = Jeanstyg = Specialprogram = Sköljstopp = Förtvätt = Fördröjd start = Lucklås = Sköljning = Centrifugering = Lättstruket = Filt = Kalltvätt = Nattprogram = Extra sköljning = Barnlås = Time Manager-knappar (Time Manager) Programväljare Med denna kan maskinen sättas på/av och/ eller välja ett program. Temperatur Med denna knapp kan du öka eller minska tvättemperaturen. Reducerad centrifugering Genom att trycka på denna knapp kan du minska det valda programmets centrifugeringshastighet eller välja tillgängliga alternativ. Sköljstopp När du väljer denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet för att tvätten inte skall skrynklas. Innan luckan öppnas måste vattnet tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". Nattprogram Genom att välja denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet, och alla centrifugeringsfaser utesluts, för att tvätten inte skall skrynklas. Detta tvättprogram är mycket tyst och lämpligt att köra nattetid eller när eltaxan är låg. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten. Innan luckan öppnas måste vattnet tömmas ut. Töm vattnet genom att följa anvisningarna i avsnittet "När programmet är klart". Förtvätt Med detta val genomför maskinen en förtvätt innan huvudtvätten. Tvättiden förlängs. Detta val rekommenderas för mycket smutsig tvätt. Extra sköljning Denna maskin är konstruerad för att spara energi. Välj denna funktion för att skölja tvätten med extra mycket vatten (extra sköljning). Några extra sköljningar utförs. Denna funktion rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och för områden där vattnet är mycket mjukt. Fördröjd start Med denna knapp kan tvättprogrammet fördröjas från 30 minuter - 60 minuter - 90 minuter, 2 timmar och sedan timme för timme upp till max. 20 timmar. Start Paus Med denna knapp startas eller avbryts det valda programmet. Time Manager (Time Manager) Med dessa knappar kan du ändra den programtid som automatiskt föreslås av tvättmaskinen. Kontrollampa för Lucka låst Kontrollampan 9 tänds när programmet startar och indikerar om luckan kan öppnas: Lampan är tänd: luckan kan inte öppnas. Maskinen arbetar eller har stannat med vatten i baljan. Lampan är släckt: luckan kan öppnas. Programmet är klart eller vattnet har tömts ut. Lampan blinkar: luckan öppnas. electrolux 33 Display 7.

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59 Vask og tørk 2007 2008 TV TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 En aktiv livsstil krever en ny vasketeknikk. Nye vaner med en mer aktiv fritid, rik på opplevelser og aktiviteter, betyr også nye krav til

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer