Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. I tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Electrolux Service A/S. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Brug den kun til vask og tørring af tøj, der er beregnet på vask eller tørring i maskine. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før vask. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Tørt tøj, der har været i kontakt med kemikalier som f. Disse midler kan fordampe og derved forårsage en eksplosion. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. Brug aldrig apparatet, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til apparatets indre dele. Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, med mindre de er under Produktbeskrivelse opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets brug af den pågældende person. Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med komfuret. Plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! NEW JET-systemet gør det muligt at bruge alt vaskemidlet op og nedsætte vandforbruget, så der spares på energien. 2 - Symbol for tørhedsgrad, bestemt af det indstillede program: STRYGETØRT TØRT og EKSTRA TØRT - symboler, der vælges ved at trykke på knap 3; AUTO-symbol, knyttet til tørreprogrammet og til knap 4., CENTRIFUGE Indikator for programforløb: FORVASK, HOVEDVASK, SKYL, EKSTRA SKYL, TØRRING, TØRRING, ANTIKRØL-fase RING, OVERDOSERING - symboler, Displayet for programforløb viser de vaske- eller tørretrin, der indgår i det valgte program. Dette symbol viser, om lugen kan åbnes: symbolet lyser: lugen kan ikke åbnes. Tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres dets resttid en gang i minuttet. Nedtællingen af den valgte forsinkelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Når programmet er startet, opdateres dets resttid en gang i minuttet. Under "Når der opstår fejl"). Lydsignalet slås fra ved at trykke samtidig på knap 3 og 4 i ca. Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det ud så godt som muligt. Brug tabellerne med vaskeprogrammer til at finde det rigtige program til alle slags vasketøj (se "Vaskeprogrammer"). Når der vælges et program, viser displayet symbolerne for programforløb sammen med symbolet for den tørhedsgrad, der er tilladt i det indstillede program. Stillingen svarer til kold vask, og stillingen for at slukke for maskinen. Daglig brug playet et blinkende og SKYLLESTOP-symbolet, DØR-symbolet lyser stadig, og lampen ud for knap 7 slukkes. lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. SKYLLESTOP eller NATPROGRAM kan ikke tilvælges til et NON-STOP-program (se under Tørring). Alt efter programmet kan der laves en kombination af forskellige funktioner. advarsel Ikke alle tilvalg kan kombineres indbyrdes. Symbolerne for de funktioner, der ikke kan tilvælges, forsvinder. advarsel Ikke alle tilvalg kan kombineres indbyrdes. Funktioner skal tilvælges efter valg af program, men før der trykkes på knap 7. Når der er tilvalgt funktioner, skal man vente nogle sekunder, til displayet er vendt tilbage til standardvisning. Daglig brug Denne funktion kan ikke tilvælges sammen med funktionen Ekstra skyl. Når du tilvælger denne funktion, kan du afkorte vasken for tøj, der er let snavset. DØR-symbolet vises på displayet for at angive, at apparatet er startet, og at lugen er låst. det valgte program startes ved at trykke på knap 7, hvorefter den tilhørende røde lampe holder op med at blinke. Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knap 7 igen. hvis der er valgt udskudt start, starter maskinen nedtællingen. Hvis der er tilvalgt en forkert funktion, blinker den gule lampe ud for knap 7 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err i nogle sekunder. Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer. Hvis et program først skal starte senere, trykker du en eller flere gange på knappen for at vælge, hvor lang tid der skal gå, før programmet starter. Denne funktion skal vælges, når programmet er indstillet, men før der trykkes på knap 7. Du kan annullere den udskudte start når som helst, før du trykker på knap 7. Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Udskudt start kan ikke vælges sammen med programmet Tømning. Når et program er i gang, kan det kun ændres ved først at nulstille det. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Lugen er låst, mens maskinen kører og under nedtælling til udskudt start. Hvis DØR-symbolet forsvinder fra displayet, kan lugen åbnes. For at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, Drej programvælgeren til at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. 5 kg for bomuld og hør og 2 kg for syntetiske stoffer. ved at trykke på knappen Tørretid kan der også tørres op til 5 kg bomuldstøj (se tabellen "Tørreprogrammer"). Der skal være åbnet for hanen, og afløbsslangen skal være lagt op i vasken eller tilsluttet afløbsrøret. Vælg centrifugering ved højeste centrifugeringshastighed for den pågældende type vasketøj for at få bedst muligt tørreresultat. Samtidigt tændes symbolerne for den tørhedsgrad, som det valgte program/stof tillader, og»auto». Når du trykker på denne knap, vises en sort streg under det valgte symbol for at angive den indstillede grad. En sort streg blinker under symbolet for TØRRING.

3 Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tørretiden med 5 minutter. En sort streg blinker under symbolet for TØRRING. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Under denne fase forsvinder ANTIKRØL-symbolet fra displayet. Hvis døren skal åbnes før eller under antikrølfasen, eller hvis den skal afbrydes, skal du trykke på en vilkårlig knap, eller sætte programvælgeren på et vilkårligt program (bortset fra O. Sæt programvælgeren på O for at slukke for maskinen. ) eller tøj, der bliver viklet sammen under centrifugeringen, kan medføre en uensartet tørring. 5 kg for bomuld og 2 kg for syntetiske stoffer. Displayet viser hele varigheden for vaskeprogrammet og det valgte tørreprogram. tryk på knappen 7 for at starte programmet. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. ved programslut: Følg vejledningen i det foregående afsnit. Sæt derefter programvælgeren på O for at slukke for maskinen. 5 kg for bomuld og 2 kg for syntetiske stoffer. Displayet viser hele varigheden for vaskeprogrammet og det valgte tørreprogram. bemærk! Hvis du vælger et vaskeprogram og kun 10 minutters tørring ved at trykke på knappen 4, viser displayet den samlede varighed af programmet, der også omfatter udrulningsog afkølingsfasen. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Sæt derefter programvælgeren på O for at slukke for maskinen. Under VASKE- OG/ELLER TØRREFASEN kan visse typer stof, som f. Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til tøjet under det næste program. denne ulempe øges ved teknisk stof. For at forhindre fnulleret i dit tøj anbefales det: At lufttørre denne type stof, når det vaskes for første gang. Man kan derfor fylde tromlen helt op for at spare energi og vand. Man får det samme gode vaskeresultat som ved et normalt program ved 60 C. Fyldning 2 kg Vaskeprogram til uld, der tåler maskinvask, samt til uld og sarte stoffer, der skal vaskes i hånden. Fyldning 7 kg Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer med tilvalg, der slutter med skyllestop. Fyldning 7 kg Særskilt centrifugering til bomuldstøj, der er vasket i hånden, samt efter programmer med tilvalg, der slutter uden at pumpe vandet ud. før programmet væl. Med den ges, skal programvælgeren drejes til tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares energi. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. 2) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. 1) I henhold til EU-direktiv EN skal det referenceprogram for bomuld, som oplysningerne på energimærket er baseret på, køres ved at dele den maksimale tøjmængde i to lige store dele og tørre dem hver for sig med TØRRETID. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program udenforvask. Der dannes store mængder skum under vasken. Derfor skal der være åbnet for hanen, og afløbsslangen skal være lagt op i vasken eller tilsluttet afløbsrøret, også under tørreprogrammet. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask. Maskinen skal KOBLES FRA lysnettet, før der må udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber. Sæt indsatsen til skyllemiddel så langt ind, som den kan komme, så den sidder fast. Kontroller med mellemrum lugens pakning, og fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig fast i folden. Maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o. Der registreres et problem med udtømning af vandet (se under "Hvad gør man, hvis" for at få flere oplysninger). Rens filteret under rindende vand for at fjerne eventuelle fnugrester. ADVARSEL Når maskinen er i brug, kan der afhængigt af det valgte program være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, men vent altid, til maskinen er færdig med en vask og er blevet tømt. Når pumpedækslet sættes på, skal det sikres, at det er strammet helt, så der ikke kan lække vand ud, og s&aringng; mest mulig nytte av produktet. TILBEHØR OG FORBRUKSVARER I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for ømfintlige tekstiler Sikkerhetsinformasjon Produktbeskrivelse Betjeningspanel Første gangs bruk Personlige innstillinger Daglig bruk Bruk - Tørking Bruk - Vasking og tørking Vaskeprogram Tørkeprogrammer Nyttige tips og råd Tips til Tørking Stell og rengjøring Hva må gjøres, hvis. Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen: Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om hvordan du kan unngå skader på apparatet. Som produsenter synes vi imidlertid det er vår plikt å gi følgende sikkerhetsopplysninger i tillegg. Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller hvis du flytter fra boligen og lar maskinen stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den fungerer og viktige advarsler og forholdsregler. Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen. Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet maskin. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Det er farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte.

4 Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært varmt. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det, men kontakte servicesenteret. Det kan føre til alvorlig skade på apparatet og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapitlet "Tiltak ved risiko for minusgrader. Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet må utføres av kvalifisert rørlegger eller fagperson. Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å montere dette apparatet, må utføres av kvalifisert personell. Dette apparatet er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Unngå å vaske frynsete eller revne artikler, og behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vask. Plagg som har vært i kontakt med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt med vann, fordampet) før de legges i maskinen. Dynenes krav til plass, må du sjekke med produsenten av gjenstandene før du vasker dem i en husholdningsmaskin. Brukerne må alltid kontrollere at de ikke har lagt igjen sigarettennere (engangstype eller andre) i klærne. Plagg som har vært i kontakt med med kjemikalier, som f. Disse kjemikaliene er flyktige og kan føre til eksplosjon. Legg bare plagg i tørketrommelen som er vasket i vann eller trenger lufting. Vaskemiddeldispensere av plast må ikke bli liggende igjen i trommelen under tørkesyklusen fordi plasten som er brukt ikke er beregnet på å tåle varme. Dersom du ønsker å utføre en kombinert vask og tørk, må du bruke den vanlige vaskemiddelskuffen. Trekk aldri i selve strømledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke apparatet hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet at apparatets innside er tilgjengelig. Denne maskinen er ikke beregnet på å brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring hvis de ikke er under tilsyn eller har fått opplæring om bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn bør bli informert om at de ikke må leke med apparatet Plastfolie, polystyren) kan være farlige for barn fare for kvelning! Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted, utilgjengelig for barn. Maskinen har en spesiell innretning som skal forhindre at barn eller husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen. For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren, til sporet står horisontalt. bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, dreier du knappen mot urviseren, til sporet står loddrett. Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder, og ikke fyll i mer enn til "MAX" -merket i vaskemiddelskuffen Knapp for TØRKETID ( TØRRING TID) Knapp for TILVALG ( TILVALG) OK-knapp Knapp for START/PAUSE ( START/PAUSE) Knapp for UTSATT START ( UDSKUDT START) Display 2 - Indikator for tørkegrad, aktiveres ved innstilling av programmet: STRYKETØRT SKAPTØRT og EKSTRA TØRT -symbolene, kan velges ved å trykke på knapp 3; indikatoren AUTOMATISK, tilknyttet tørkeprogrammet og til knapp 4. Mens en syklus pågår, blinker en svart linje under fasesymbolet til programmet som er i gang. Ved slutten av hver fase, vises linjen under tilsvarende symbol konstant. Hvis OVERDOSERING-symbolet lyser ved slutten av programmet, er det brukt for mye vaskemiddel. Dette symbolet viser om døren kan åpnes: Symbolet er på: døren kan ikke åpnes. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. 20 timer) som innstilles med et trykk på tilsvarende knapp, vises i di). Deretter vises varigheten til programmet splayet i et par sekunder (for eksempel som ble valgt tidligere. symbolet for for UTSATT START vises i displayet. Utsettelsen reduseres med én enhet hver time, og deretter, når det bare er 1 time igjen, vil tiden reduseres hvert minutt. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Feil valg av tilvalg Hvis du velger et tilvalg som ikke er forenlig med vaskeprogrammet du har valgt, vil meldingen Err vises i noen sekunder, og den gule kontrollampen på knapp 7 begynner å blinke. Alarmkoder Hvis det oppstår funksjonsproblemer, kan det vises noen alarmkoder, for eksempel (se etter i avsnittet "Hva må gjøres, hvis. Programslutt Når programmet er ferdig, vises en blinkende null i displayet, DØR-symbolet forsvinner og døren kan åpnes. Kjør et program for bomull uten klær i maskinen på høyeste temperatur for å fjerne eventuelle produksjonsrester fra maskinens trommel og kar, før du vasker for første gang. Ved å trykke samtidig på 3 og 4 -knappene i omlag 6 sekunder, deaktiveres lydsignalet unntatt hvis det er funksjonsproblemer). Barnesikringen gjør at du kan la apparatet være uten tilsyn uten at du trenger å være redd for at barn kan komme til skade eller skade apparatet. Når du har trykket på knapp 7: det vil være umulig å endre noen av programmene eller tilvalgene. For å aktivere eller deaktivere dette tilvalget, holder du samtidig inne knappene 4 og 5 i ca.

5 Åpne døren ved å trekke dørhåndtaket forsiktig utover. Rist tøyet og legg det inn i trommelen, ett plagg om gangen. ADVARSEL Pass på at ikke noe tøy klemmes mellom døren og gummipakningen. Apparatet er laget for å redusere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel. Mål opp nødvendig mengde vaskemiddel, hell det i kammeret for hovedvask og hvis du vil bruke forvask -fasen eller flekkfjernings -funksjonen, heller du vaskemiddelet og flekkfjerningsmiddelet i kammeret med merket. Hvis nødvendig, heller du tøymykner i kammeret med merket (mengden du bruker må ikke være over MAXmerket i skuffen). Du kan velge det riktige programmet for alle typer tøy ved å følge beskrivelsene i tabellene over vaskeprogrammer (se "Programoversikt - vasking"). Når du velger et program, kommer indikatorsymbolene for programforløpet og de symbolene som tilsvarer tillatt tørkegrad til syne i displayet., for å slå Når programmet er ferdig, må programvelgeren dreies tilbake til posisjon av maskinen. Hvis du dreier programvelgeren til et annet program mens maskinen er i drift, vil den gule kontrollampen på knapp 7 blinke 3 ganger og meldingen Err vises på displayet for å angi feil valg. Når det ønskede programmet er valgt, foreslår apparatet automatisk den største sentrifugehastigheten som er innstilt for dette. Trykk på denne knappen flere ganger for å endre sentrifugehastigheten, hvis du vil at tøyet skal sentrifugeres med en annen hastighet enn den som foreslås av maskinen. SKYLLESTOPP: Når denne funksjonen velges, blir tøyet liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllet. Når programmet er slutt, vises en blinkende og SKYLLESTOPP symbolet kommer til syne på displayet, DØR-symbolet (dør låst) fortsetter å lyse, og kontrollampen på knapp 7 slukker. Døren er låst for å angi at vannet må tømmes ut. NATTSYKLUS: Når du velger dette tilvalget, vil ikke maskinen tømme vannet fra siste skylling, for at ikke tøyet skal bli krøllet. Daglig bruk sen svært stillegående og kan velges for vask om natten eller på tidspunkt når strømmen er billigere. for noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Når programmet er slutt, vises en blinkende og SKYLLESTOPP-symbolet kommer til syne på displayet, DØR-symbolet fortsetter å lyse, og kontrollampen på knapp 7 slukker. Døren er låst for å angi at vannet må tømmes ut. tilvalgene SKYLLESTOPP elle NATTSYKLUS kan ikke velges med et KONTINUERLIG program (se avsnittet om tørking). For å pumpe ut vannet, leser du kapitlet "Når programmet er slutt". Symbolene for tilvalgene som er uforenlige forsvinner. Hvis du velger et tilvalg som ikke er forenlig med vaskeprogrammet du har valgt, vises meldingen Err i noen sekunder, og den gule kontrollampen for knapp 7 begynner å blinke. Du må velge tilvalgene etter at du har stilt inn programmet og før du trykker på knapp 7. Trykk på knapp 5: alle tilvalgsymbolene dukker opp i displayet. For å bla gjennom alle tilgjengelige tilvalg, trykker du på knapp 5. tilsvarende symbol kommer til syne i displayet og begynner å blinke. Trykk på knapp 6 for å aktivere og bekrefte valget. En svart strek vises under det valgte symbolet for å vise at dette tilvalget er innstilt. Trykk på den samme knappen for å aktivere dette tilvalget. Når du har valgt tilvalgene, må du vente et par sekunder inntil displayet går tilbake til standard status. de valgte tilvalgene vises på displayet. For opplysninger om kombinasjonsmuligheter av tilvalg og vaskeprogrammer, leser du kapitlet "Programoversikt - vasking". Forvasken slutter med en kort sentrifugering i programmer for bomull og syntetiske tekstiler, mens i programmer for finvask blir vannet kun pumpet ut. Maskinen legger til en skylling i programmene for bomull og syntetiske tekstiler. Dette tilvalget anbefales for plagg som ikke er fargeekte og som vaskes ofte. displayet viser tilsvarende symbol og den reduserte vasketiden. Brukes kun for tøy som er lett skittent. hvis du har valgt utsatt start, starter maskinen nedtellingen. 20 timer ved hjelp av denne knappen. på knapp 7 en gang til for å starte programmet. drei programvelgeren og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke på til knapp 7 en gang til. Trykk på knapp 7 for å stoppe et program som er i gang. tilsvarende lampe begynner å blinke. Trykk på knappen på nytt for å starte programmet igjen. For å avbryte et program som er i gang. Nå kan du velge et Åpne døren når programmet har startet Døren er låst når maskinen er i gang og under nedtellingen til utsatt start. Hvis det er nødvendig å åpne døren, setter du maskinen først på pause ved å trykke på knapp 7. Hvis DØR-symbolet fortsetter å lyse og døren fremdeles er låst, betyr dette at maskinen allerede varmer opp eller at vannstanden er for høy. i så fall kan ikke døren åpnes. Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt til å åpne den, må du slå maskinen av ved å dreie programvelgeren til. Etter noen minutter kan du åpne døren (vær oppmerksom på vannstanden og temperaturen! ). Når du lukker døren må du velge programmet og tilvalgene på nytt og trykke på knapp 7. Når programmet er slutt Lydsignalet høres i noen minutter. Hvis du har valgt et program eller et alternativ som slutter med vann i beholderen. Før du tømmer ut vannet, fortsetter trommelen å gå med regelmessige intervaller inntil vannet pumpes ut. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved hjelp av tilhørende knapp trykk på 7-knappen: Når programmet er slutt, vil displayet vise en blinkende. Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at Drei programvelgeren til trommelen er tom. hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen. La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt. Hvilemodus : når programmet er ferdig, aktiveres energisparesystemet etter et par minutter. 5 kg for bomull og lin, og 2 kg for syntetiske plagg. Ved å trykke på knappen for tørketid er det også mulig å tørke opptil 5 kg bomullsplagg (se tabellen "Tørkeprogram").

6 Still inn sentrifugesyklusen på maksimal sentrifugehastighet for tekstiltypen, for å oppnå best tørkeresultat. TØRKING og ANTIKRØLL-symbolene som tilsvarer fasene i programmet vises på displayet. Samtidig begynner symbolene som tilsvarer tørrhetsgraden som tillates av innstilt program/tekstil og «AUTO» å lyse. Med denne knappen kan du velge tørrhetsgrad under elektronisk tørking. maskinen tilpasser automatisk tørkingssyklusens varighet til valgt tørrhetsgrad. Hvis du trykker på denne knappen vil det vises en svart prikk under det valgte symbolet for å indikere at graden er valgt. Bruk - Vasking og tørking Kontrollampen til knappen 7 begynner å blinke. Trykk så på knappen 7 for å starte programmet. En svart linje blinker under TØRKING-symbolet. Symbolet for TØRKETIDENS VARIGHET vil vises på skjermen like ved varigheten, i noen få sekunder. Trykk så på knappen 7 for å starte programmet. En svart linje blinker under TØRKING-symbolet. Hvis du kun velger en 10-minutters tørkefase med knappen for tidsstyrt tørking vil produktet kun utføre en avkjølingsfase. Trykk på 7-knappen for å starte programmet. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Når tørkeprogrammet er slutt, høres en lyd. en blinkende "0" vises på displayet. På dette tidspunktet begynner en antikrøllfase som varer i omtrent 10 minutter. Hvis du vil åpne døren før eller under antikrøllfasen, eller avbryte fasen, trykker du på en hvilken som helst knapp eller dreier programvelgeren til en programposisjon (unntatt O. Døren kan åpnes umiddelbart eller etter noen få minutter avhengig av modellen. (Forsøk aldri å åpne døren hvis den er låst). Tørrheten kan bli ujevn hvis tøyet filtrerer seg sammen i sentrifugeringsfasen, eller ved tørking av ulike typer bomull (frotté, sengetøy, skjorter, osv. ). Hvis tøyet fremdeles er litt vått når programmet er ferdig, anbefaler vi at du løsner plaggene som har filtret seg, slik at de fordeles jevnt i trommelen, og velger en ekstra tørkesyklus på minutter. 5 kg for bomull og 2 kg for syntetisk. Det er også mulig å tørke opp til 5 kg bomullstøy (se "Tabell for tørketider"). Bruk - Vasking og tørking OBS Ikke bruk en doseringsanordning/-ball når du kjører vaske- og tørkeprogrammet. Skru maskinen på: drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram/stoff. 4. Trykk på knappen for ønskede tilvalg. For å unngå for lang tørketid, bør du der det er mulig, ikke velge en sentrifugehastighet som er lavere enn den som er foreslått av maskinen, og på den måten spare energi. I ethvert tilfelle er den laveste verdien du kan velge 900 o. Trykk på knappen 3 for å angi ønsket tørrhetsgrad. displayet viser hele varigheten av den valgte vaske- og tørkesyklusen. Trykk på 7-knappen for å starte programmet. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Når programmet er slutt, følg anvisningene som ble gitt i foregående kapittel. 5 kg for bomull og 2 kg for syntetisk. Hvis du trykker på knappen for tørketid er det også mulig å tørke opptil 5 kg bomullsplagg (se tabellen "Tørkeprogram"). OBS Ikke bruk en doseringsanordning/-ball når du kjører vaske- og tørkeprogrammet. Skru maskinen på: drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram/stoff. 4. Trykk på relevant knapp for å angi ønskede alternativer. For å unngå for lang tørketid, bør du der det er mulig, ikke velge en sentrifugehastighet som er lavere enn den som er foreslått av maskinen, og på den måten spare energi. Trykk på knappen 4 for å angi tørketiden. Displayet viser hele varigheten for vaskingen og den valgte tørkesyklusen. merk! Hvis du velger et vaskeprogram og en tørkesyklus på kun 10 minutter, ved å trykke på knappen 4, vil den totale varigheten som vises også inkludere antikrøll- og avkjølingsfasene. 6. Trykk på knapp 7 for å starte programmet. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid oppdateres hvert minutt. Når programmet er slutt, følg anvisningene som ble gitt i foregående kapittel. Under VASKE- OG/ELLER TØRKEFASE kan visse typer stoffer, for eksempel svampkluter, ull, gensere osv. frigjøre lo. Denne loen kan feste seg til stoffene i neste vask. La disse stoffene lufttørke når de vaskes for første gang. Kjør én eller flere skyllinger for å vaske trommelen mellom vasking og tørking av stoffer med forskjellig farge. Ileggsmengde 7 kg Hvit og klulørt bomull Dette programmet kan brukes separat for tøy som bør vaskes ved 40 C eller 60 C. på den måten kan du kombinere to vaskesykluser til én, og spare tid, strøm og vann. Du vil få det samme gode vaskeresultatet som med et vanlig program med 60 C. Når du velger dette programmet, blir tøyet vasket og sentrifugert skånsomt for å unngå at det krøller seg. Ileggsmengde 2 kg Vaskeprogram for ull som kan vaskes i maskin samt for ull som skal vaskes for hånd og ømfintlige tekstiler. merk: En enkel eller stor gjenstand kan føre til ubalanse. Hvis apparatet ikke starter den siste sentrifugefasen, legg i flere plagg, forandre på ileggsmengden manuelt og velg deretter sentrifugeprogrammet. SILKE SILKE 30 Hovedvask - Skyllinger - Kort sentrifugering ved 1200 opm Maks ileggsmengde 1 kg Skånsomt vaskeprogram som egner seg for silke og blandede syntetiske plagg. skåneskyl SKÅNSOMME SKYLLINGER Skyllinger - Kort sentrifugering ved 1200 opm Maks. Ileggsmengde 7 kg Med dette programmet kan du skylle og sentrifugere tøy som du har håndvasket. Maskinen gjennomfører noen skyllinger, etterfulgt av en siste sentrifugering. tømning TØMMING Pumpe ut vannet Maks. Ileggsmengde 7 kg For tømming av vann fra siste skylling i programmer der det er valgt tilvalg som slutter med at det er vann i trommelen. Ileggsmengde 7 kg Separat sentrifugering for håndvaskede bomullsplagg og etter et program som slutter med vann i trommelen. Før du velger dette programmet, må programvel. Du kan velge hastigheten med geren dreies til tilsvarende knapp for å tilpasse hastigheten til det tøyet du vil sentrifugere.

7 Ileggsmengde 3 kg Dette programmet kan velges for kort vask av sportstøy eller lett skitten bomull og syntetiske tekstiler. Dette programmet kan velges for lett eller normalt skittent tøy av bomull. = AV For å avbryte et vaskeprogram som er i gang eller slå av maskinen. 1) Hvis du velger tilvalget Superkort ved å trykke på knapp 5, anbefaler vi å redusere maksimumsmengden som vist. maks. Ileggsmengde er mulig, men med noe redusert vaskeresultat. 2) Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. Tørkegrad EKSTRA TØRT Ideelt for frottétekstiler SKAPTØRT Egner seg for plagg som legges vekk uten å strykes Tekstiltype Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv) Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv) Maks. Tørkegrad SKAPTØRT Egner seg for plagg som legges vekk uten å strykes STRYKETØRT Egner seg for stryking Tørrhetsgrad EKSTRA TØRT Ideelt for frottétekstiler SKAPTØRT1) Egner seg for plagg som legges vekk uten å strykes SKAPTØRT Egner seg for plagg som legges vekk uten å strykes STRYKETØRT Egner seg for stryking Tekstiltype Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv. 1) I overenstemmelse med EC-direktiv EN må referanseprogrammet for bomull, som gir opplysningene som er oppført på energietiketten, testes, ved å dele den maksimale tøymengden i to like deler, og tørke hver av dem med anbefalt TØRKETID. Hvitt tøy kan bli "grålig" etter vaskingen. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Vanskelige flekker går kanskje ikke vekk med bare vann og vaskemiddel. Derfor er det lurt å behandle dem før vask. blod:behandle friske flekker med kaldt vann. For tørkede flekker, legg i bløt over natten i vann med spesialmiddel, gni deretter inn med vaskemiddel og vann. Oljebasert maling:fukt med vaskebensin, legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd; gjenta flere ganger. tørkede fettflekker:fukt med terpentin, legg plagget på en myk overflate, og bearbeid flekken med fingertuppene og en bomullsklut. Rust:oksalsyre oppløst i varmt vann eller et rustfjerningsmiddel brukt kaldt. Vær forsiktig med rustflekker som ikke er ferske, fordi cellulosestrukturen i tekstilene allerede kan være skadet og har nå en tendens til å bli hullet. Kulepenn og lim:fukt med neglelakkfjerner 2), legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd. Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde reduserer belastningene på miljøet. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen. Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen: Flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. vaskemaskinen er utstyrt med et resirkuleringssystem som gjør at den utnytter konsentrerte vaskemidler fullt ut. Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen. Type og mengde vaskemiddel avhenger av type tekstil, ilagt tøymengde, hvor skittent tøyet er og hvor hardt vannet er der du bor. Det danner seg mye skum under vask. Hos det lokale vannverket eller fra kommunen din kan du få mer informasjon om vannhardheten der du bor. Hvis vannhardhetsgraden er middels eller høy, anbefaler vi at du tilsetter vannavherder til vannet, følg alltid produsentens anvisninger. Som tørketrommel arbeider apparatet etter kondenseringsprinsippet. Før du starter tørkeprogrammet, må du redusere tøymengden som skal vaskes for å få et godt resultat. Klær som ikke egner seg for tørking Unngå å tørke mørkt tøy sammen med lyst, luftig tøy, som f. eks. Håndklær, da kan det bli fullt av lo. For å unngå statisk lading når tørkeprosessen er ferdig, bruk enten skyllemiddel når du vasker tøyet eller en tøymykner spesielt for tørketrommel. Klær som er stoppet med skumgummi eller lignende materialer, må ikke maskintørkes; De kan representere brannfare. Tekstiler som inneholder rester av stivelse eller hårlakk, neglelakkfjerner eller lignende, må ikke maskintørkes for å unngå at det dannes skadelige gasser. vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten forvask. Følg anbefalingene fra produsenten angående mengder, og ikke fyll i mer enn til"max" merket i vaskemiddelskuffen. For tørking bør anvisningene fra produsenten på plaggets vaskeanvisninger følges: = Kan tørkes i tørketrommel Tørketiden kan variere, alt avhengig av: Hastigheten under den siste sentrifugeringen Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken på mer passender måter og i henhold til de forskjellige stofftypene. Legg merke til tørketiden under utførte sykluser. Dersom tøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, velger du enda en kort tørkesyklus. ADVARSEL Ikke overtørk tøyet for å unngå at plaggene krøller eller at klærne krymper. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen med jevne mellomrom. Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dessuten bevarer du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask. Når du bruker maskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg inni trommelen. Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask. Ta ut vaskemiddelskuffen ved å trekke den ut med litt kraft. Sett inn igjen skyllemiddelinnsatsen så langt den går, slik at den sitter skikkelig på plass. Sett vaskemiddelskuffen inn på skinnene og skyv den inn. Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern. Ikke bruk sure avkalkningsmidler, slipende vaskemidler som inneholder klor eller jern eller stålull for rengjøring av trommelen.

8 Rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Kontroller dørpakningen regelmessig og fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha samlet seg i bretten. ADVARSEL Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før du åpner pumpehuset. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt 3. Trekk klaffen frem for å fjerne den. 5. Sett en beholder nær pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner dekselet. Rens filteret under springen for å fjerne alle spor etter lo. Fjern fremmedlegemer og lo fra filterholderen og fra pumpeimpelleren. Sjekk grundig om pumpeimpelleren kan rotere fritt (om den roterer rykkvis). Sett hetten tilbake på nødtømmeslangen, og sett slangen på plass igjen. 11. Sett filteret inn i pumpen ved å sette det inn riktig i føringssporene. Sett på plass klaffen og lukk pumpehuset. ADVARSEL Når vaskemaskinen er i bruk, og avhengig av hvilket program som ble valgt, kan det være varmt vann i pumpen Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom Når du setter pumpedekselet på igjen, må du passe på at du setter det skikkelig på plass og at det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og små barn ikke klarer å åpne det. Hvis maskinen ikke fylles, tar lang tid å fylle med vann, blinker den gule startknappen eller displayet (hvis aktuelt) viser den relevante alarmen (se kapittelet "Hva må gjøres, hvis. " for mer informasjon), sjekk om vanninnløpsfiltrene er tilstoppet. Skru løs slangen fra kranen. Skru slangen tilbake på kranen. Skru løs slangen fra maskinen. Ha et håndkle i nærheten fordi noe vann kan renne ut. Skru slangen fast igjen på maskinen og påse at tilkoplingen er tett. Hvis maskinen skal monteres på et sted der temperaturen kan falle under 0 C, gjør du følgende: 1. Lukk vannkranen og skru løs vanninntaksslangen fra kranen. 2. Sett en beholder på gulvet foran maskinen og ha endene på nødtømmingsslangen og vanninntaksslangen i den, slik at vannet tømmes ut. 3. Skru vanninntaksslangen på igjen, og legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at hetten er satt på igjen. Ved å gjøre dette, fjernes alt vannet som ligger igjen i maskinen, og du unngår at det danner seg is som kan skade maskinen. Når du bruker maskinen igjen, må du forsikre deg om at temperaturen i rommet der den står er over 0 C. Dersom vannet ikke tømmes på vanlig måte, må følgende fremgangsmåte benyttes: 1. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt; 4. pne luken til pumpen; 5. Sett en beholder på gulvet og legg enden av nødtømmingsslangen i beholderen. ta av slangehetten. Vannet skal renne ned i beholderen av seg selv. Legg nødtømmingsslangen tilbake på plass etter at slangehetten er satt på igjen; 8. Skru på pumpedekselet og lukk døren. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er listet opp nedenfor. Under bruk av maskinen er det mulig at den gule kontrollampen på knapp 7 blinker, en av følgende alarmkoder vises på displayet og samtidig høres et signal hvert 20 sekund, for å indikere at maskinen ikke fungerer: : problem med vanntilførselen Når du har løst problemet, trykker du på knapp 7 for å starte programmet igjen. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt lokale servicesenter. Vaskemaskinen tar ikke inn vann: Maskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen med en gang : Maskinen pumper ikke ut og/eller sentrifugerer Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med at det er vann i maskinen eller som ikke ikke sentrifugerer. Problem Mulig årsak/løsning Det er brukt for mye vaskemiddel eller et vaskemiddel som ikke egner seg (skummer for mye). Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. kontroller om det er lekkasje fra noen av slangekoblingene. Det er ikke alltid enkelt å få øye på om det renner vann ned langs slangen kontroller om den er fuktig. Skift ut med en ny Hetten på filteret er ikke satt riktig på plass eller filteret er ikke skrudd korrekt på plass etter rengjøring Sett hetten på plass på filteret eller skru filteret godt på plass Det er brukt for lite vaskemiddel eller feil type vaskemiddel. Øk mengden vaskemiddel eller bruk en annen type. Det kan være for lite tøy i trommelen Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og normal sentrifugering kan gjenopptas. Hvis tøyet etter noen minutter fremdeles ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke maskinen sentrifugere Maskinen har en type motor som lager en annen lyd enn tradisjonelle motorer. Den nye motoren gir mykere start og jevnere fordeling av tøyet i trommelen under sentrifugering. dermed blir maskinen mer stabil. Maskiner som bygger på moderne teknologi arbeider meget økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet. Stoffene som ble vasket i forrige program, ga fra seg lo av forskjellig farge (se "Lo i plaggene" i kapittelet "Bruk - Vasking og tørking"). Noe lo fjernes under tørkeprogrammet. Utfør følgende prosedyre to ganger hvis det er for mye lo i trommelen: Nå kan du vaske andre plagg. Før du ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen: Servicesenteret vil be om denne informasjonen. 1) "Bomull energispareprogram" ved 60 C med en tøymengde på 7 kg, er referanseprogrammet for dataene som er oppført på energietiketten, i overenstemmelse med EØS 92/75 -standarder. Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, fordi de kan variere avhengig av mengde og type tøy, temperaturen på inntaksvannet og omgivelsestemperaturen. Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du en gang senere vil flytte maskinen. Legg maskinen forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen. Skru løs de tre boltene med nøkkelen som fulgte med maskinen.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Åpne slangehullet, ta ut inntaksslangen fra trommelen og fjern polystyrenblokken som er festet på dørpakningene. Sett plastpropper som ligger i vedlagte plastpose sammen med bruksanvisningen, i det mindre hullet øverst og de to litt større hullene. Du må aldri forsøke å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under maskinen. Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere maskinen ved siden av en gass- eller kullkomfyr, må et isolasjonspanel dekket med folie på komfyrsiden settes inn mellom de to apparatene. Maskinen må ikke installeres i rom der temperaturen kan synke til under 0 C. Montering Sørg for at den er lett tilgjengelig for en tekniker ved eventuelle reparasjoner når apparatet er ferdig installert. Vær nøye med å justere maskinen i vater ved å skru de justerbare føttene inn eller ut. nøye gjennom instruksjonene som følger med settet. tilførselsslangen er plassert som den skal, må du huske å feste ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer. Bruk alltid den slangen som fulgte med maskinen. inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den er for kort og du ikke vil flytte vannkranen, må du kjøpe en ny, lengre slange som er spesialprodusert for denne typen bruk. installasjonen skal gjøres i samsvar med lokale krav til vann- og bygningsregulerende bestemmelser. Kontroller minimum vanntrykk som er nødvendig for sikker drift av maskinen i kapitlet "Tekniske Data". Vanntilførselsslangen er utstyrt med en vannstoppmekanisme, som beskytter mot skader som skyldes lekkasje i slangen og som kan skyldes at slangen er blitt for gammel. denne feilen vises med rødt i vinduet "A". Hvis dette skulle skje, må du skru igjen vannkranen og kontakte servicesenteret for å få skiftet slangen. Avløpsslangens ende kan forbindes på tre måter: 1. Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med maskinen. I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen tømmer. Elektrisk tilkopling Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor. Dette forgreningsrøret må være plassert over vannlåsen, slik at slangens bue er minst 60 cm over gulvet. 3. Direkte inn i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm. Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor kan tåle den maksimale belastningen som kreves medberegnet eventuelle øvrige elektriske apparater som er i bruk. advarsel Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt. ADVARSEL Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som er oppstått fordi ovennevnte forholdsregler til sikkerhet ikke er blitt fulgt. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasje som er merket med symbolet kan resirkuleres. >PE<=polyetylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere. For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene: Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet! Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet vaskes på lavere temperatur. Mål opp vaskemiddel i forhold til vannhardheten, hvor skittent tøyet er og hvor mye tøy du vil vaske..

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147480W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147480W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN79480A3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475

Din bruksanvisning ZANUSSI ZKG2145 http://no.yourpdfguides.com/dref/653475 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147440W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147440W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF168540W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF168540W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF147580W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWF147580W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L14950A Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L74859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165

Din bruksanvisning ZANUSSI ZWH8165 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin

LAVAMAT LN A Bruksanvisning Vaskemaskin LAVAMAT LN 89480 A Bruksanvisning Vaskemaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Laundry Center Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Innledning I mange land er det en grense på den totale elektriske strømmen som er tilgjengelig ved bruk av to apparater samtidig: -Den totale

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV47379 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV47379. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV47379 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LN78480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651

Din bruksanvisning ZANUSSI FE1415 http://no.yourpdfguides.com/dref/650651 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE

30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE 30105896N.fm Page 17 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARNESIKRING (NOEN VERSJONER) FØR FØRSTE VASKESYKLUS KLARGJØRING

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246

TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 1400 900 500 F 1046 TVÄTTMASKIN VASKEMASKINE VASKEMASKIN F 1046 - F 1246 132984760 BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING S DK N Kjære kunde, les vennligst denne bruksanvisningen nøye. Følg fremfor

Detaljer