MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl Idar Berg Frode Lervoll Lene Hansen Ingen kunne møte Ingen Dessuten møtte: Merknader: Saksliste godkjent. Behandlede saker: 33/04 46/04 Møteleder: Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Wilmar Johnsen Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen, dato

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/04 02/00772 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0034/04 03/00616 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD KR ,- TIL INNKJØP AV NYTT VOGNTOG 0035/04 04/00203 SØKNAD OM ETABLERERSTØTTE 0036/04 04/00346 SØKNAD OM LÅN 0037/04 04/00350 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISELIVSSATSING I KÅFJORD 0038/04 04/00400 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0039/04 04/00401 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0040/04 04/00406 SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTILTAK - PELSDYR 0041/04 04/00421 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP 0042/04 04/00424 SØKNAD OM TILSKUDD 0043/04 04/00447 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING - TILBUDSPAKKE FOR REISELIVET 0044/04 04/00461 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN OG ØVRIG SKOGSUTSTYR 0045/04 04/00509 SØKNAD OM LÅN TIL ERVERV AV FISKEBÅT 0046/04 04/00491 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 32 BNR.2 Side 2

3 0033/04 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1. Enok Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg innvilges inntil kr ,- / kronersekstentusenåttehundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 20 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 2. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Enok Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg innvilges inntil kr ,- / kronersekstentusenåttehundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 20 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD KR ,- TIL INNKJØP AV NYTT VOGNTOG 1. Hilbert Mikkelsen, 9147 Birtavarre gis tilskudd med kr ,- til kjøp av vogntog. 2. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 3. Tilskuddet utbetales når dokumentasjon for investeringen foreligger. 4. Bevilget tilskudd trekkes tilbake dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Side 3

4 1. Hilbert Mikkelsen, 9147 Birtavarre gis tilskudd med kr ,- til kjøp av vogntog. 2. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 3. Tilskuddet utbetales når dokumentasjon for investeringen foreligger. 4. Bevilget tilskudd trekkes tilbake dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0035/04 SØKNAD OM ETABLERERSTØTTE 1. Anne- Mari Aalberg, postboks 87, 6771 Nordfjordeid gis tilskudd med kr ,- i forbindelse med etablering av firmaet Vinord DA med forretningsadresse i Kåfjord. 2. Tilskuddet belastes post tilskudd kommunalt næringsfond og utbetales når dokumentasjon for bedriftsetableringen er fremlagt. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Rådmannens innstilling enstemmig vedatt. 1. Anne- Mari Aalberg, postboks 87, 6771 Nordfjordeid gis tilskudd med kr ,- i forbindelse med etablering av firmaet Vinord DA med forretningsadresse i Kåfjord. 2. Tilskuddet belastes post tilskudd kommunalt næringsfond og utbetales når dokumentasjon for bedriftsetableringen er fremlagt. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0036/04 SØKNAD OM LÅN 1. Forfang Holding A/S, 9146 Olderdalen innvilges lån med kr ,- - etthundreogåttitusen - til tiltak for likviditetsbedring i bedriften. Lånet gis med 2 års avdragsfrihet og avdras over 7 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 1.hver måned. Rentefoten er f.t 6% p.a. 2. Påløpne renter i den avdragsfrie perioden fordeles over lånets terminer og forfaller sammen med disse. 3. Ved flytting, opphør eller salg av virksomheten forfaller lånet til betaling i sin helhet. Side 4

5 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant med best mulig prioritet i byggemassene bedriften eier eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over fondsmidlene post utlån kommunalt næringsfond, når tinglyst pantobligasjon og underskrevet gjeldsbrev foreligger. 6. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er kjent med vedtaket. Næringsstyret fremmet følgende endrings/-tilleggsforslag i pkt. 1: Beløpet endres til kr ,-. Kåfjord kommune har en svært restrektiv holdning til likviditets forbedringslån. Lån gis under forutsetning av at selskapet utvider aksjekapital med kr ,-, samt at selskapet skaffer tilveie kr ,- fra sin bankforbindelse i et langsiktig lån for bedring av likviditeten. Rådmannens innstilling med næringsstyrets endrings/-tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 1. Forfang Holding A/S, 9146 Olderdalen innvilges lån med kr ,- - etthundreogfemtitusen -til tiltak for likviditetsbedring i bedriften.lånet gis med 2 års avdragsfrihet og avdras over 7 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 1.hver måned. Rentefoten er f.t 6% p.a. Kåfjord kommune har en svært restrektiv holdning til likviditets forbedringslån. Lån gis under forutsetning av at selskapet utvider aksjekapital med kr ,-, samt at selskapet skaffer tilveie kr ,- fra sin bankforbindelse i et langsiktig lån for bedring av likviditeten. 2. Påløpne renter i den avdragsfrie perioden fordeles over lånets terminer og forfaller sammen med disse. 3. Ved flytting, opphør eller salg av virksomheten forfaller lånet til betaling i sin helhet. 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant med best mulig prioritet i byggemassene bedriften eier eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over fondsmidlene post utlån kommunalt næringsfond, når tinglyst pantobligasjon og underskrevet gjeldsbrev foreligger. 6. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ett år etter at søkeren er kjent med vedtaket. 0037/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISELIVSSATSING I KÅFJORD Side 5

6 1. KNIK, (kultur- og næring i Indre Kåfjord), 9147 Birtavarre gis tilskudd på kr ,- til prosjekt reiselivskoordinator fordelt med kr ,- i 2004 og kr ,- for Tilskuddet belastes post kommunalt utviklingsfond. 3. Tilskuddet utbetales når dokumentasjon for igangsetting og gjennomføring av tiltaket er dokumentert. Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd når dokumentasjon for prosjektstart foreligger. 4. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke foreligger innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 1. KNIK, (kultur- og næring i Indre Kåfjord), 9147 Birtavarre gis tilskudd på kr ,- til prosjekt reiselivskoordinator fordelt med kr ,- i 2004 og kr ,- for Tilskuddet belastes post kommunalt utviklingsfond. 3. Tilskuddet utbetales når dokumentasjon for igangsetting og gjennomføring av tiltaket er dokumentert. Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd når dokumentasjon for prosjektstart foreligger. 4. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke foreligger innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0038/04 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1. Jan Berg, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerellevetusenfirehundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 17 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Jan Berg, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerelvetusenfirehundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 17 dekar gammel kulturmark. Side 6

7 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1. Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre innvilges inntil kr ,- / kronertjuesjutusen 00/100 eller 30 % av dokumentert byggeregnskap til restaurering av original fasade på Bertina-huset. 2. Arbeidsfristen settes til , og tilskuddet vil bortfalle dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen samme dato. 1. Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen 00/100 eller 70 % av godkjent enkel regnskapsoversikt som viser utgifter til restaurering og inngjerding av 2 dekar skogsslåttemark 2. Arbeidsfristen settes til , og tilskuddet vil bortfalle dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen samme dato. 1. Søknaden til Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre, om støtte til skjødsel og stell av 2 dekar gammel skogsslåtte avslås. 2. Dette begrunnes med at omsøkt felt ikke vil gi nevneverdig avling i restaureringsåret, og at arealenes beskaffenhet er små sett i forhold til forventa ressursbruk. 1. Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre innvilges inntil kr ,- / kronertjuesjutusen 00/100 eller 30 % av dokumentert byggeregnskap til restaurering av original fasade på Bertina-huset. 2. Arbeidsfristen settes til , og tilskuddet vil bortfalle dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen samme dato. 1. Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen 00/100 eller 70 % av godkjent enkel regnskapsoversikt som viser utgifter til restaurering og inngjerding av 2 dekar skogsslåttemark 2. Arbeidsfristen settes til , og tilskuddet vil bortfalle dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen samme dato. Side 7

8 1. Søknaden til Paul Harald Pedersen, 9147 Birtavarre, om støtte til skjødsel og stell av 2 dekar gammel skogsslåtte avslås. 2. Dette begrunnes med at omsøkt felt ikke vil gi nevneverdig avling i restaureringsåret, og at arealenes beskaffenhet er små sett i forhold til forventa ressursbruk. 0040/04 SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTILTAK - PELSDYR 1. Olaf Olsborg, 9147 BIRTAVARRE innvilges utviklingstilskudd 9,5 % (som egenkapital) av dokumenterte utgifter inntil kr ,- /attentusenfemhundrekroner 00/100 til investering i dyrevelferdstiltak på pelsfarmen. 2. Tilskuddet utbetales over post , når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til tiltaket som beskrevet i søknaden. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Olaf Olsborg, 9147 BIRTAVARRE innvilges utviklingstilskudd 9,5 % (som egenkapital) av dokumenterte utgifter inntil kr ,- /attentusenfemhundrekroner 00/100 til investering i dyrevelferdstiltak på pelsfarmen. 2. Tilskuddet utbetales over post , når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til tiltaket som beskrevet i søknaden. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP Side 8

9 1. Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges inntil kr ,- / kronertolvtusennihundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 14 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges inntil kr ,- / kronertolvtusennihundre 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 14 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD 1. Tone-Lise B. Mikkelsen, Kilen, 9147 Birtavarre gis tilskudd med kr ,- til gjennomføring av Mesterbrevutdanning. 2. Tilskuddet belastes post kommunalt utviklingsfond og utbetales når dokumentasjon for gjennomføring av utdanningen foreligger.. 3. Tilskuddet frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke foreligger innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 1. Tone-Lise B. Mikkelsen, Kilen, 9147 Birtavarre gis tilskudd med kr ,- til gjennomføring av Mesterbrevutdanning. Side 9

10 2. Tilskuddet belastes post kommunalt utviklingsfond og utbetales når dokumentasjon for gjennomføring av utdanningen foreligger.. 3. Tilskuddet frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke foreligger innen ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0043/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING - TILBUDSPAKKE FOR REISELIVET Ordfører Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. 1. Nils Solbakken, 9144 Samuelsberg gis tilskudd med kr ,- til etablering av tilbudspakke for reiselivet. 2. Tilskuddet belastes post kommunalt utviklingsfond og utbetales når tilbudspakken er dokumentert gjennomført. 3. Tilkskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Saken ble ikke behandlet da de to gjenværende medlemmene ikke var beslutningsdyktig. Saken ble ikke behandlet da de to gjenværende medlemmene ikke var beslutningsdyktig. 0044/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN OG ØVRIG SKOGSUTSTYR Ordfører Bjørn Inge Mo tiltrådte møtet igjen. 1. Per Kristian Monsen, Skardalen, 9144 Samuelsberg gis tilskudd med kr, ,- til kjøp av utstyr for skogsdrift. 2. Tilskuddet utbetales over post tilskudd kommunalt næringsfond når dokumentasjon for investeringen foreligger. Side 10

11 3. Dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket frafaller tilskuddet i sin helhet. 1. Per Kristian Monsen, Skardalen, 9144 Samuelsberg gis tilskudd med kr, ,- til kjøp av utstyr for skogsdrift. 2. Tilskuddet utbetales over post tilskudd kommunalt næringsfond når dokumentasjon for investereingen foreligger. 3. Dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet ett år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket frafaller tilskuddet i sin helhet. 0045/04 SØKNAD OM LÅN TIL ERVERV AV FISKEBÅT 1. Gaddus A/S, v/steinar Simonsen, Postboks 1065, 8001 Bodø gis tilskudd - kr ,- til kjøp av fiskebåt. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond når dokumentasjon for kjøpet foreligger. 3. Gaddus A/S, v/steinar Simonsen, postboks 1065, 8001 Bodø innvilges lån med kr ,- til kjøp av fiskebåt. 4. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 10 år med månedlige annuitetsinnbetalinger. Rentefoten er pr. dato 6 %. Påløpne renter i den avdragsfrie periode fordeles over lånets terminer og forfaller sammen med disse. 5. Som sikkerhet for lånet betinges pant i fartøy og driftstilbehør, eventuelt i annen likeverdig sikkerhet, med best mulig prioritet. 6. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 7. Lånet belastes post lån kommunalt næringsfond - så når fullfinansieringen er i orden, pantobligasjon tinglyst og gjeldsbrev undertegnet. 8. Forutsetning for lån og tilskudd er at hovedaksjonær Jan Werner Westerwald og Hanne Robertsen flytter til Kåfjord og at selskapet Gaddus A/S (SUS)blir registrert i Kåfjord. 9. Tilskudd og lån bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år fra søkeren er gjort kjent med vedtaket. Side 11

12 1. Gaddus A/S, v/steinar Simonsen, Postboks 1065, 8001 Bodø gis tilskudd - kr ,- til kjøp av fiskebåt. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond når dokumentasjon for kjøpet foreligger. 3. Gaddus A/S, v/steinar Simonsen, postboks 1065, 8001 Bodø innvilges lån med kr ,- til kjøp av fiskebåt. 4. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 10 år med månedlige annuitetsinnbetalinger. Rentefoten er pr. dato 6 %. Påløpne renter i den avdragsfrie periode fordeles over lånets terminer og forfaller sammen med disse. 5. Som sikkerhet for lånet betinges pant i fartøy og driftstilbehør, eventuelt i annen likeverdig sikkerhet, med best mulig prioritet. 6. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 7. Lånet belastes post lån kommunalt næringsfond - så når fullfinansieringen er i orden, pantobligasjon tinglyst og gjeldsbrev undertegnet. 8. Forutsetning for lån og tilskudd er at hovedaksjonær Jan Werner Westerwald og Hanne Robertsen flytter til Kåfjord og at selskapet Gaddus A/S (SUS)blir registrert i Kåfjord. 9. Tilskudd og lån bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett år fra søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0046/04 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 32 BNR.2 Prinsipielt Saken vil ikke bli behandlet før behandlingsgebyr kr. 750,- er registrert innbetalt til kommunekassereren i Kåfjord. Jfr. kommunekassereren er det ikke registrert innbetaling pr ) Cahput Siida, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon på eiendommen Svartskog gårdsnummer 32, med bruksnummer 2, jfr. konsesjonslovens 2. 2) Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen fortsatt skal nyttes til landbruksformål, med hensyn til dem som har yrket sitt i landbruket, jfr. konsesjonslovens 9, og gjeldende vedtekter for Cahput Siidas bruk av området. Side 12

13 Næringsstyret fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å sluttbehandle og innvilge konsesjon. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Prinsipielt Saken vil ikke bli behandlet før behandlingsgebyr kr. 750,- er registrert innbetalt til kommunekassereren i Kåfjord. Jfr. kommunekassereren er det ikke registrert innbetaling pr Cahput Siida, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon på eiendommen Svartskog Gårdsnummer 32, med bruksnummer 2, jfr. konsesjonslovens Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen fortsatt skal nyttes til landbruksformål med hensyn til dem som har yrket sitt i landbruket, jfr. konsesjonslovens 9, og gjeldende vedtekter for Cahput Ciidas bruk av området. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttbehandle og innvilge konsesjon. Rett utskrift bekreftes Olderdalen, Gerd Molund Olsen Side 13

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer