MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode Lervoll Lene Hansen Siv Nina Myrvoll Øystein Pettersen Dessuten møtte: Merknader: Behandlede saker: 51/04 69/04 Møteleder: Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Birger Olsen Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/04 03/00424 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 0052/04 04/00393 SØKNAD OM TILSKUDD / OPPGRADERING AV BILVERKSTED 0053/04 04/00583 SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSFREMMENDE SKOGPROSJEKT 0054/04 04/00665 INTERKOMMUNALT SAMARBEID/NÆRINGSUTVIKLING 0055/04 04/00706 SØKNAD OM STØTTE/LÅN TIL BYGGET "LØKTA" 0056/04 04/00698 SØKNAD OM LÅN 0057/04 04/00678 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMARBEIDING AV ISMASKIN 0058/04 04/00408 SØKNAD OM SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP GNR. 20 BNR /04 04/00422 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP 0060/04 04/00521 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0061/04 04/00657 SØKNAD OM TILSKUDD -LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP - GNR.33/BNR /04 04/00452 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 9/23 OG 10/ /04 04/00298 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 20 BNR /04 04/00586 BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR. 29 BNR. 2,8,3 OG /04 04/00684 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 22/ /04 99/00592 LANDBRUKSVEI/JORDBRUKSVEI - GNR. 35/ /04 04/00691 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0068/04 04/00434 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "REISELIVSMESSIG BRUK AV VERNE- OMRÅDER I TROMS" 0069/04 04/00147 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM FRYSING/UTSETTELSE AV LÅN Side 2

3 0051/04 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 1. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges lån på kr ,- / femtitusenkroner 00/100 til kjøp av båt og fiskeredskaper. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 5 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 30. hver måned. Rentefoten er f.t. 6 %. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. Som sikkerhet kreves pant i båten. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter, at finansieringen er i orden, tinglyst pantobligasjon og undertegnet gjeldsbrev. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 2. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges tilskudd på 5,4 % av netto kjøpesum, inntil kr ,- til kjøp av fiskebåt og fiskeredskaper. Tilskuddet utbetales over post komunalt næringsfond, når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til kjøp av båt og fiskeredskaper. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. Ordfører, Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil, og fratrådte. Karl Idar Berg ble valgt til setteordfører. Svein Leiros tiltrådte som vara. Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. Etter avstemming fratrer Svein Leiros. Side 3

4 1. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges lån på kr ,- / femtitusenkroner 00/100 til kjøp av båt og fiskeredskaper. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 5 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 30. hver måned. Rentefoten er f.t. 6%. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet Som sikkerhet kreves pant i båten. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter, at finansieringen er i orden, tinglyst pantobligasjon og undertegnet gjeldsbrev. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 2. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges tilskudd på 5,4 % av netto kjøpesum, inntil kr ,- til kjøp av fiskebåt og fiskeredskaper. Tilskuddet utbetales over post komunalt næringsfond, når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til kjøp av båt og fiskeredskaper. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år at søker er gjort kjent med vedtaket. 0052/04 SØKNAD OM TILSKUDD / OPPGRADERING AV BILVERKSTED 1. Nordco bil og maskin a/s, 9144 SAMUELSBERG innvilges tilskudd til investering i ny teknologi over kommunalt utviklingsfond. 2. Tilskuddet på inntil kr ,- førtisjutusenfemhundrekroner00/100, eller 30 % av Totale kostnader utbetales over post kommunalt utviklingsfond når Investeringen er foretatt og bekreftet dokumentasjon for investeringen fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. Ordfører Bjørn Inge Mo og Frode Lervoll erklærte seg inhabil og fratrådte. Levin Mikkelsen tiltrådte som vara. Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. Etter avstemming tiltrer Bjørn Inge Mo og Frode Lervoll. Side 4

5 1. Nordco bil og maskin a/s, 9144 SAMUELSBERG innvilges tilskudd til investering i ny teknologi over kommunalt utviklingsfond. 2. Tilskuddet på inntil kr ,- førtisjutusenfemhundrekroner00/100, eller 30 % av Totale kostnader utbetales over post kommunalt utviklingsfond når Investeringen er foretatt og bekreftet dokumentasjon for investeringen fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 0053/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSFREMMENDE SKOGPROSJEKT 1) Prosjekt aktivitetsfremmende skogbruks, ved Skogbruksjefen i distrikt VI, Kjosvegen 8, 9060 LYNGSEIDET, innvilges inntil kr ,- / femtentusenkroner 00/100 eller 12,5 % av prosjektkostnader jfr. søknad. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og godkjent regnskap som viser medgåtte utgifter. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Prosjekt aktivitetsfremmende skogbruks, ved Skogbruksjefen i distrikt VI, Kjosvegen 8, 9060 LYNGSEIDET, innvilges inntil kr ,- / femtentusenkroner 00/100 eller 12,5 % av prosjektkostnader jfr. søknad. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og godkjent regnskap som viser medgåtte utgifter. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 INTERKOMMUNALT SAMARBEID/NÆRINGSUTVIKLING Side 5

6 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til prosjekt som skal undersøke muligheter for etablering av et sentralslakteri for laks gjeldende for oppdrett i Troms og Vest-Finnmark, etablert i Kåfjord. 2. Tilskuddet, kr ,- belastes post kommualt næringsfond på bakgrunn av framdrift i prosjektplanen og prosjekregnskap. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det oppnås tilfredstillende finansiering i henhold til planer og avtaler og at fremdriftsplan følges.. 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til prosjekt som skal undersøke muligheter for etablering av et sentralslakteri for laks gjeldende for oppdrett i Troms og Vest-Finnmark, etablert i Kåfjord. 2. Tilskuddet, kr ,- belastes post kommunalt næringsfond på bakgrunn av framdrift i prosjektplanen og prosjektregnskap. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det oppnås tilfredsstillende finansiering i henhold til planer og avtaler og at fremdriftsplan følges /04 SØKNAD OM STØTTE/LÅN TIL BYGGET "LØKTA" 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis et lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. 2. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond over budsjett for 2005, og når tilfredsstillende sikkerhet er oppnådd og pantobligasjon tinglyst. 3. Lånet nedbetales over 8 år, og er rente og avdragsfritt i 2 år. 4. Som sikkerhet for lånet betinges pant i bygg og driftstilbehør eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Dersom virksomheten opphører forfaller lånet for tilbakebetaling i sin helhet. 6. Dersom utbetalingsanmodning ikke er gitt innen utgangen av 2005 bortfaller lånetilsagnet. Forslag til endring nytt punkt 1, av rådmannens innstilling fra SP ved representant Karl Idar Berg: Side 6

7 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis tilskudd kr ,- og lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. Votering: SP forslag med nytt punkt 1, satt opp mot rådmannens forslag punkt 1. SP forslag punkt 1 og rådmannens innstilling med punkt 2, 3, 4, 5 og 6 enstemmig vedtatt 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis tilskudd kr ,- og lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. 2. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond over budsjett for 2005, og når tilfredsstillende sikkerhet er oppnådd og pantobligasjon tinglyst. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte byggeutgifter jfr. søknad. 3. Lånet nedbetales over 8 år, og er rente og avdragsfritt i 2 år. 4. Som sikkerhet for lånet betinges pant i bygg og driftstilbehør eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Dersom virksomheten opphører forfaller lånet for tilbakebetaling i sin helhet. 6. Dersom utbetalingsanmodning ikke er gitt innen utgangen av 2005 bortfaller til skuddet og lånetilsagnet. 0056/04 SØKNAD OM LÅN 1. KNIK (Kultur- og næring i Indre Kåfjord) 9147 Birtavarre gir rentefritt lån - kr ,- i forbindelse med arrangementet UNGDOMSCAMP under friluftslivets år 2005 i Kåfjord. 2. Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales i sin helhet ved arrangementets slutt 1. august Det kreves ingen sikkerhet for lånet. 4. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond når prosjektet er dokumentert igangsatt. 5. Tilsagn om lån frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett -1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Øystein Pettersen erklærte seg inhabil og fratrådte. Side 7

8 Etter vedtak tiltrer Øystein Pettersen. 1. KNIK (Kultur- og næring i Indre Kåfjord) 9147 Birtavarre gir rentefritt lån - kr ,- i forbindelse med arrangementet UNGDOMSCAMP under friluftslivets år 2005 i Kåfjord. 2. Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales i sin helhet ved arrangementets slutt 1. august Det kreves ingen sikkerhet for lånet. 4. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond når prosjektet er dokumentert igangsatt. 5. Tilsagn om lån frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett -1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0057/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMARBEIDING AV ISMASKIN 1. Djupvik fiskemottak v/einar Storslett, 9146 Olderdalen innvilges tilskudd på inntil 30 %, totalt kr. 9000, av totale kostnader til omarbeiding av ismaskin. 2. Beløpet betales ut over kommunalt utviklingsfond, post , når investeringen er foretatt og dokumentasjon for dette fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 1. Djupvik fiskemottak v/einar Storslett, 9146 Olderdalen innvilges tilskudd på inntil 30 %, totalt kr. 9000, av totale kostnader til omarbeiding av ismaskin. 2. Beløpet betales ut over kommunalt utviklingsfond, post , når investeringen er foretatt og dokumentasjon for dette fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0058/04 SØKNAD OM SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP GNR. 20 BNR. 10 Side 8

9 1. Anja V. S. Olsen, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerattentusen00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 19 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Møtesekretær Birger Olsen erklærer seg inhabil og fratrer. Ole Bjørn Fossbakk tiltrer som møtesekretær i saken. Etter vedtak tiltrer Birger Olsen. 1. Anja V. S. Olsen, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerattentusen00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 19 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP 1) Nord Troms Museum, Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN, på vegne av Beavza 4H, v/gørill Nilsen, Aja samisk senter, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / femtusenkroner 00/100 i tilskudd til bygging av Nordlandsbåt. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger enkel regnskapsoversikt, og prosjektet kan dokumenteres gjennomført. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen KRF ved Frode Lervoll foreslår at næringsstyret hever beløpet fra kr ,- til omsøkt beløp Kr ,- KRF`s forslag enstemmig vedtatt. Side 9

10 1. Nord Troms Museum, Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN, på vegne av Beavza 4H, v/gørill Nilsen, Aja samisk senter, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- /femtentusenkroner 00/100 i tilskudd til bygging av Nordlandsbåt. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger enkel regnskapsoversikt, og prosjektet kan dokumenteres gjennomført. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1. Kultur og næring i indre Kåfjord, Kåfjorddalsvegen 23, 9147 BIRTAVARRE, innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen00/100 eller 70 % av dokumentert og godkjent prosjektregnskap. 2. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent ferdig. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Øystein Pettersen erklærte seg inhabil og fratrådte. Etter vedtak tiltrådte Øystein Pettersen. 1. Kultur og næring i indre Kåfjord, Kåfjorddalsvegen 23, 9147 BIRTAVARRE, innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen 00/100 eller 70 % av dokumentert og godkjent prosjektregnskap. 2. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent ferdig. Side 10

11 3 Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD -LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP - GNR.33/BNR.3 1. Eldbjørg Nilsen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges inntil kr ,- kronersekstusen 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 6 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Eldbjørg Nilsen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges inntil kr ,- kronersekstusen 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 6 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 9/23 OG 10/14 Søknad om fradeling av 38 da til tilleggstomt på eiendommen gnr. 9/23 fra eiendommen gnr. 10/14 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen vil føre til en driftsmessig uheldig løsning skog- og utmarksfaglig sett. Side 11

12 Søknad om fradeling av 38 da til tilleggstomt på eiendommen gnr. 9/23 fra eiendommen gnr. 10/14 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen vil føre til en driftsmessig uheldig løsning skog- og utmarksfaglig sett. 0063/04 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 20 BNR. 15 Søknad om fradeling av 1,0 da til fritidsformål på eiendommen gnr. 20/15 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at de uheldige konsekvensene fritidsbebyggelse i nær tilknytning til jordbruksdrift kan føre med seg. Søknad om fradeling av 9,0 da til boligformål på eiendommen gnr. 20/15 innvilges jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke grenser til dyrka mark samt de positive ringvirkningene boligbygging har for kommunen. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jl ledd. Søknad om fradeling av 1,0 da til fritidsformål på eiendommen gnr. 20/15 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at de uheldige konsekvensene fritidsbebyggelse i nær tilknytning til jordbruksdrift kan føre med seg. Søknad om fradeling av 9,0 da til boligformål på eiendommen gnr. 20/15 innvilges jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke grenser til dyrka mark samt de positive ringvirkningene boligbygging har for kommunen. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jl ledd. 0064/04 BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR. 29 BNR. 2,8,3 OG 7 Side 12

13 1) Hjemmelshavere; Harald Johnsen 29/3 og 7, Evald Løkvoll 29/8, og Johannes og Helge Løkvoll 29/2, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / syttiåttetusenfirehundrekroner 00/100 i tilskudd, eller 70 % av dokumenterte kostnader - kr ,- til bygging av 800 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: gnr 29 bnr 3 og 7 Tynning av 20 daa gnr 29 bnr 8 Tynning av 50 daa gnr 29 bnr 2 Tynning av 15 daa Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 1. Hjemmelshavere; Harald Johnsen 29/3 og 7, Evald Løkvoll 29/8, og Johannes og Helge Løkvoll 29/2, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,-/ syttiiåttetusenfirehundrekroner 00/100 i tilskudd, eller 70 % av dokumenterte kostnader - kr ,- til bygging av 800 meter traktorveg. 2. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Betingelser: gnr 29 bnr 3 og 7 Tynning av 20 daa gnr 29 bnr 8 Tynning av 50 daa gnr 29 bnr 2 Tynning av 15 daa Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 0065/04 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 22/14 1) Victor Gundersen, 9147 BIRTAVARRE, innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Fagerhaug gnr. 22 med bnr. 14 i Kåfjord kommune jfr. konsesjonslovens 21. Kjøpesum kr ,-. 2) Det er i avgjørelsen lagt vekt på at konsesjon vil føre til fast bosetting, og at jordbruksarealet blir drevet på inngått 10 års skriftlig jordleieavtale. Side 13

14 3) I medhold av konsesjonslovens 11 er det satt som vilkår at Victor Gundersen innen bosetter seg på eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 1. Victor Gundersen, 9147 BIRTAVARRE, innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Fagerhaug gnr. 22 med bnr. 14 i Kåfjord kommune jfr. konsesjonslovens 21. Kjøpesum kr ,-. 2. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at konsesjon vil føre til fast bosetting, og at jordbruksarealet blir drevet på inngått 10 års skriftlig jordleieavtale. 3) I medhold av konsesjonslovens 11 er det satt som vilkår at Victor Gundersen innen bosetter seg på eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 0066/04 LANDBRUKSVEI/JORDBRUKSVEI - GNR. 35/17 1) Magne Johansen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / tjuetretusenfemhundreogtjuekroner 00/100 i tilskudd, eller 70% av dokumenterte kostnader kr ,- til anlegg av 250 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: Gnr 35 bnr 17 Hogst av 200 kbm virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. Næringsstyret fremmet følgende tilleggspunkt, nr. 4: Det forutsettes at vegen også skal kunne nyttes av andre naboeiendommer, og evt. i fremtiden kunne forlenges til andre naboeiendommer. Rådmannens forslag med næringsstyrets tilleggspunkt 4, enstemmig vedtatt. Side 14

15 1. Magne Johansen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / tjuetretusenfemhundreogtjuekroner 00/100 i tilskudd, eller 70% av dokumenterte kostnader kr ,- til anlegg av 250 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: Gnr 35 bnr 17 Hogst av 200 kbm virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 4. Det forutsettes at vegen også skal kunne nyttes av andre naboeiendommer, og evt. i fremtiden kunne forlenges til andre naboeiendommer. 0067/04 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1) Bjørn Mandal, 9144 SAMUELSBERG med flere innvilges inntil kr ,- / førtitusenkroner 00/100 eller 27 % av dokumenterte utgifter til opprusting av 2,5 kilometer veg fra Banol-bru til Apmelas, jfr. søknad. 2) Det er ved avgjørelsen vektlagt at vegen er et fellestiltak og har næringsmessig og kulturell betydning, og vil komme allmennheten til gode. 3) Det forutsettes at arbeidet gjøres etter avtale og godkjenning av Troms Fylkeskommunens kulturvernavdeling og Sametingets miljø- og kulturvernavdeling. 4) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og regnskapsoversikt som viser medgåtte utgifter, og at arbeidet kan godkjennes som ferdig. 5) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Etter oppmåling er veglengden redusert fra 2,5 til 2 kilometer. Kostnadsoverslag opprettholdes. 1. Bjørn Mandal, 9144 SAMUELSBERG med flere innvilges inntil kr ,- / førtitusenkroner 00/100 eller 27 % av dokumenterte utgifter til opprusting av 2 kilometer veg fra Banol-bru til Apmelas, jfr. søknad. 2. Det er ved avgjørelsen vektlagt at vegen er et fellestiltak og har næringsmessig og kulturell betydning, og vil komme allmennheten til gode. 3. Det forutsettes at arbeidet gjøres etter avtale og godkjenning av Troms Fylkeskommunens kulturvernavdeling og Sametingets miljø- og kulturvernavdeling. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og regnskapsoversikt som viser medgåtte utgifter, og at arbeidet kan godkjennes som ferdig. Side 15

16 5. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "REISELIVSMESSIG BRUK AV VERNE- OMRÅDER I TROMS" 1. Nord-Troms Reiseliv, Hovedveien 2, 9151 Storslett innvilges tilskudd med inntill kr ,- til utviklings- og samarbeidsprosjekt 2. Tilskuddet utbetales over post nettverk og samarbeidstiltak 3. Tilskuddet gis under forusetning av at øvrig delfinansering følger. 4. Tilskuddet utbetales når prosjektet er dokumentert gjennomført. Ole Bjørn Fossbakk tiltrer som møtesekretær. Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes inntil videre i på vente av drøftingsmøte mellom Troms Reiseliv, Kåfjord kommune og KNIK der rolledeling og kommunens interesser behandles. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil videre i på vente av drøftingsmøte mellom Troms Reiseliv, Kåfjord kommune og KNIK der rolledeling og kommunens interesser behandles. 0069/04 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM FRYSING/UTSETTELSE AV LÅN Rett utskrift bekreftes Olderdalen, Gerd Molund Olsen Side 16

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 09:00 14.30 Til stede på møtet: Magne Vik, Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer