MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode Lervoll Lene Hansen Siv Nina Myrvoll Øystein Pettersen Dessuten møtte: Merknader: Behandlede saker: 51/04 69/04 Møteleder: Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Birger Olsen Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/04 03/00424 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 0052/04 04/00393 SØKNAD OM TILSKUDD / OPPGRADERING AV BILVERKSTED 0053/04 04/00583 SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSFREMMENDE SKOGPROSJEKT 0054/04 04/00665 INTERKOMMUNALT SAMARBEID/NÆRINGSUTVIKLING 0055/04 04/00706 SØKNAD OM STØTTE/LÅN TIL BYGGET "LØKTA" 0056/04 04/00698 SØKNAD OM LÅN 0057/04 04/00678 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMARBEIDING AV ISMASKIN 0058/04 04/00408 SØKNAD OM SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP GNR. 20 BNR /04 04/00422 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP 0060/04 04/00521 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0061/04 04/00657 SØKNAD OM TILSKUDD -LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP - GNR.33/BNR /04 04/00452 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 9/23 OG 10/ /04 04/00298 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 20 BNR /04 04/00586 BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR. 29 BNR. 2,8,3 OG /04 04/00684 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 22/ /04 99/00592 LANDBRUKSVEI/JORDBRUKSVEI - GNR. 35/ /04 04/00691 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0068/04 04/00434 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "REISELIVSMESSIG BRUK AV VERNE- OMRÅDER I TROMS" 0069/04 04/00147 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM FRYSING/UTSETTELSE AV LÅN Side 2

3 0051/04 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 1. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges lån på kr ,- / femtitusenkroner 00/100 til kjøp av båt og fiskeredskaper. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 5 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 30. hver måned. Rentefoten er f.t. 6 %. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. Som sikkerhet kreves pant i båten. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter, at finansieringen er i orden, tinglyst pantobligasjon og undertegnet gjeldsbrev. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 2. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges tilskudd på 5,4 % av netto kjøpesum, inntil kr ,- til kjøp av fiskebåt og fiskeredskaper. Tilskuddet utbetales over post komunalt næringsfond, når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til kjøp av båt og fiskeredskaper. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. Ordfører, Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil, og fratrådte. Karl Idar Berg ble valgt til setteordfører. Svein Leiros tiltrådte som vara. Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. Etter avstemming fratrer Svein Leiros. Side 3

4 1. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges lån på kr ,- / femtitusenkroner 00/100 til kjøp av båt og fiskeredskaper. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras over 5 år med månedlige annuitetsinnbetalinger som forfaller den 30. hver måned. Rentefoten er f.t. 6%. Ved flytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet Som sikkerhet kreves pant i båten. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter, at finansieringen er i orden, tinglyst pantobligasjon og undertegnet gjeldsbrev. Tilsagn om lån bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 2. John Seljevoll, 9144 Samuelsberg, innvilges tilskudd på 5,4 % av netto kjøpesum, inntil kr ,- til kjøp av fiskebåt og fiskeredskaper. Tilskuddet utbetales over post komunalt næringsfond, når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter til kjøp av båt og fiskeredskaper. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år at søker er gjort kjent med vedtaket. 0052/04 SØKNAD OM TILSKUDD / OPPGRADERING AV BILVERKSTED 1. Nordco bil og maskin a/s, 9144 SAMUELSBERG innvilges tilskudd til investering i ny teknologi over kommunalt utviklingsfond. 2. Tilskuddet på inntil kr ,- førtisjutusenfemhundrekroner00/100, eller 30 % av Totale kostnader utbetales over post kommunalt utviklingsfond når Investeringen er foretatt og bekreftet dokumentasjon for investeringen fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. Ordfører Bjørn Inge Mo og Frode Lervoll erklærte seg inhabil og fratrådte. Levin Mikkelsen tiltrådte som vara. Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. Etter avstemming tiltrer Bjørn Inge Mo og Frode Lervoll. Side 4

5 1. Nordco bil og maskin a/s, 9144 SAMUELSBERG innvilges tilskudd til investering i ny teknologi over kommunalt utviklingsfond. 2. Tilskuddet på inntil kr ,- førtisjutusenfemhundrekroner00/100, eller 30 % av Totale kostnader utbetales over post kommunalt utviklingsfond når Investeringen er foretatt og bekreftet dokumentasjon for investeringen fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søker er gjort kjent med vedtaket. 0053/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSFREMMENDE SKOGPROSJEKT 1) Prosjekt aktivitetsfremmende skogbruks, ved Skogbruksjefen i distrikt VI, Kjosvegen 8, 9060 LYNGSEIDET, innvilges inntil kr ,- / femtentusenkroner 00/100 eller 12,5 % av prosjektkostnader jfr. søknad. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og godkjent regnskap som viser medgåtte utgifter. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Prosjekt aktivitetsfremmende skogbruks, ved Skogbruksjefen i distrikt VI, Kjosvegen 8, 9060 LYNGSEIDET, innvilges inntil kr ,- / femtentusenkroner 00/100 eller 12,5 % av prosjektkostnader jfr. søknad. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og godkjent regnskap som viser medgåtte utgifter. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 INTERKOMMUNALT SAMARBEID/NÆRINGSUTVIKLING Side 5

6 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til prosjekt som skal undersøke muligheter for etablering av et sentralslakteri for laks gjeldende for oppdrett i Troms og Vest-Finnmark, etablert i Kåfjord. 2. Tilskuddet, kr ,- belastes post kommualt næringsfond på bakgrunn av framdrift i prosjektplanen og prosjekregnskap. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det oppnås tilfredstillende finansiering i henhold til planer og avtaler og at fremdriftsplan følges.. 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til prosjekt som skal undersøke muligheter for etablering av et sentralslakteri for laks gjeldende for oppdrett i Troms og Vest-Finnmark, etablert i Kåfjord. 2. Tilskuddet, kr ,- belastes post kommunalt næringsfond på bakgrunn av framdrift i prosjektplanen og prosjektregnskap. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det oppnås tilfredsstillende finansiering i henhold til planer og avtaler og at fremdriftsplan følges /04 SØKNAD OM STØTTE/LÅN TIL BYGGET "LØKTA" 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis et lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. 2. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond over budsjett for 2005, og når tilfredsstillende sikkerhet er oppnådd og pantobligasjon tinglyst. 3. Lånet nedbetales over 8 år, og er rente og avdragsfritt i 2 år. 4. Som sikkerhet for lånet betinges pant i bygg og driftstilbehør eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Dersom virksomheten opphører forfaller lånet for tilbakebetaling i sin helhet. 6. Dersom utbetalingsanmodning ikke er gitt innen utgangen av 2005 bortfaller lånetilsagnet. Forslag til endring nytt punkt 1, av rådmannens innstilling fra SP ved representant Karl Idar Berg: Side 6

7 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis tilskudd kr ,- og lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. Votering: SP forslag med nytt punkt 1, satt opp mot rådmannens forslag punkt 1. SP forslag punkt 1 og rådmannens innstilling med punkt 2, 3, 4, 5 og 6 enstemmig vedtatt 1. Løkta AS (sus) ved Inger Mathisen, 9146 Olderdalen gis tilskudd kr ,- og lån kr ,- til etablering av forretningsbygg i Olderdalen. 2. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond over budsjett for 2005, og når tilfredsstillende sikkerhet er oppnådd og pantobligasjon tinglyst. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond når det foreligger dokumentasjon på medgåtte byggeutgifter jfr. søknad. 3. Lånet nedbetales over 8 år, og er rente og avdragsfritt i 2 år. 4. Som sikkerhet for lånet betinges pant i bygg og driftstilbehør eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Dersom virksomheten opphører forfaller lånet for tilbakebetaling i sin helhet. 6. Dersom utbetalingsanmodning ikke er gitt innen utgangen av 2005 bortfaller til skuddet og lånetilsagnet. 0056/04 SØKNAD OM LÅN 1. KNIK (Kultur- og næring i Indre Kåfjord) 9147 Birtavarre gir rentefritt lån - kr ,- i forbindelse med arrangementet UNGDOMSCAMP under friluftslivets år 2005 i Kåfjord. 2. Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales i sin helhet ved arrangementets slutt 1. august Det kreves ingen sikkerhet for lånet. 4. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond når prosjektet er dokumentert igangsatt. 5. Tilsagn om lån frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett -1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Øystein Pettersen erklærte seg inhabil og fratrådte. Side 7

8 Etter vedtak tiltrer Øystein Pettersen. 1. KNIK (Kultur- og næring i Indre Kåfjord) 9147 Birtavarre gir rentefritt lån - kr ,- i forbindelse med arrangementet UNGDOMSCAMP under friluftslivets år 2005 i Kåfjord. 2. Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales i sin helhet ved arrangementets slutt 1. august Det kreves ingen sikkerhet for lånet. 4. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond når prosjektet er dokumentert igangsatt. 5. Tilsagn om lån frafaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen ett -1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0057/04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMARBEIDING AV ISMASKIN 1. Djupvik fiskemottak v/einar Storslett, 9146 Olderdalen innvilges tilskudd på inntil 30 %, totalt kr. 9000, av totale kostnader til omarbeiding av ismaskin. 2. Beløpet betales ut over kommunalt utviklingsfond, post , når investeringen er foretatt og dokumentasjon for dette fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 1. Djupvik fiskemottak v/einar Storslett, 9146 Olderdalen innvilges tilskudd på inntil 30 %, totalt kr. 9000, av totale kostnader til omarbeiding av ismaskin. 2. Beløpet betales ut over kommunalt utviklingsfond, post , når investeringen er foretatt og dokumentasjon for dette fremlegges. 3. Tilskuddet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. 0058/04 SØKNAD OM SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP GNR. 20 BNR. 10 Side 8

9 1. Anja V. S. Olsen, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerattentusen00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 19 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Møtesekretær Birger Olsen erklærer seg inhabil og fratrer. Ole Bjørn Fossbakk tiltrer som møtesekretær i saken. Etter vedtak tiltrer Birger Olsen. 1. Anja V. S. Olsen, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- / kronerattentusen00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 19 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTUR- LANDSKAP 1) Nord Troms Museum, Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN, på vegne av Beavza 4H, v/gørill Nilsen, Aja samisk senter, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / femtusenkroner 00/100 i tilskudd til bygging av Nordlandsbåt. 2) Tilskuddet utbetales når det foreligger enkel regnskapsoversikt, og prosjektet kan dokumenteres gjennomført. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen KRF ved Frode Lervoll foreslår at næringsstyret hever beløpet fra kr ,- til omsøkt beløp Kr ,- KRF`s forslag enstemmig vedtatt. Side 9

10 1. Nord Troms Museum, Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN, på vegne av Beavza 4H, v/gørill Nilsen, Aja samisk senter, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- /femtentusenkroner 00/100 i tilskudd til bygging av Nordlandsbåt. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger enkel regnskapsoversikt, og prosjektet kan dokumenteres gjennomført. 3) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1. Kultur og næring i indre Kåfjord, Kåfjorddalsvegen 23, 9147 BIRTAVARRE, innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen00/100 eller 70 % av dokumentert og godkjent prosjektregnskap. 2. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent ferdig. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Øystein Pettersen erklærte seg inhabil og fratrådte. Etter vedtak tiltrådte Øystein Pettersen. 1. Kultur og næring i indre Kåfjord, Kåfjorddalsvegen 23, 9147 BIRTAVARRE, innvilges inntil kr ,- / kronerfjortentusen 00/100 eller 70 % av dokumentert og godkjent prosjektregnskap. 2. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent ferdig. Side 10

11 3 Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM TILSKUDD -LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP - GNR.33/BNR.3 1. Eldbjørg Nilsen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges inntil kr ,- kronersekstusen 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 6 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Eldbjørg Nilsen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges inntil kr ,- kronersekstusen 00/100 eller 60 % av dokumenterte utgifter til slått, hesjing og høyberging av 6 dekar gammel kulturmark. 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger miljøplan trinn 2, og enkel regnskapsoversikt med evt. dugnadstimer, som dokumenterer totale kostnader med prosjektet. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 9/23 OG 10/14 Søknad om fradeling av 38 da til tilleggstomt på eiendommen gnr. 9/23 fra eiendommen gnr. 10/14 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen vil føre til en driftsmessig uheldig løsning skog- og utmarksfaglig sett. Side 11

12 Søknad om fradeling av 38 da til tilleggstomt på eiendommen gnr. 9/23 fra eiendommen gnr. 10/14 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen vil føre til en driftsmessig uheldig løsning skog- og utmarksfaglig sett. 0063/04 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 20 BNR. 15 Søknad om fradeling av 1,0 da til fritidsformål på eiendommen gnr. 20/15 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at de uheldige konsekvensene fritidsbebyggelse i nær tilknytning til jordbruksdrift kan føre med seg. Søknad om fradeling av 9,0 da til boligformål på eiendommen gnr. 20/15 innvilges jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke grenser til dyrka mark samt de positive ringvirkningene boligbygging har for kommunen. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jl ledd. Søknad om fradeling av 1,0 da til fritidsformål på eiendommen gnr. 20/15 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at de uheldige konsekvensene fritidsbebyggelse i nær tilknytning til jordbruksdrift kan føre med seg. Søknad om fradeling av 9,0 da til boligformål på eiendommen gnr. 20/15 innvilges jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke grenser til dyrka mark samt de positive ringvirkningene boligbygging har for kommunen. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jl ledd. 0064/04 BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR. 29 BNR. 2,8,3 OG 7 Side 12

13 1) Hjemmelshavere; Harald Johnsen 29/3 og 7, Evald Løkvoll 29/8, og Johannes og Helge Løkvoll 29/2, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / syttiåttetusenfirehundrekroner 00/100 i tilskudd, eller 70 % av dokumenterte kostnader - kr ,- til bygging av 800 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: gnr 29 bnr 3 og 7 Tynning av 20 daa gnr 29 bnr 8 Tynning av 50 daa gnr 29 bnr 2 Tynning av 15 daa Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 1. Hjemmelshavere; Harald Johnsen 29/3 og 7, Evald Løkvoll 29/8, og Johannes og Helge Løkvoll 29/2, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,-/ syttiiåttetusenfirehundrekroner 00/100 i tilskudd, eller 70 % av dokumenterte kostnader - kr ,- til bygging av 800 meter traktorveg. 2. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Betingelser: gnr 29 bnr 3 og 7 Tynning av 20 daa gnr 29 bnr 8 Tynning av 50 daa gnr 29 bnr 2 Tynning av 15 daa Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 0065/04 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 22/14 1) Victor Gundersen, 9147 BIRTAVARRE, innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Fagerhaug gnr. 22 med bnr. 14 i Kåfjord kommune jfr. konsesjonslovens 21. Kjøpesum kr ,-. 2) Det er i avgjørelsen lagt vekt på at konsesjon vil føre til fast bosetting, og at jordbruksarealet blir drevet på inngått 10 års skriftlig jordleieavtale. Side 13

14 3) I medhold av konsesjonslovens 11 er det satt som vilkår at Victor Gundersen innen bosetter seg på eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 1. Victor Gundersen, 9147 BIRTAVARRE, innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Fagerhaug gnr. 22 med bnr. 14 i Kåfjord kommune jfr. konsesjonslovens 21. Kjøpesum kr ,-. 2. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at konsesjon vil føre til fast bosetting, og at jordbruksarealet blir drevet på inngått 10 års skriftlig jordleieavtale. 3) I medhold av konsesjonslovens 11 er det satt som vilkår at Victor Gundersen innen bosetter seg på eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 0066/04 LANDBRUKSVEI/JORDBRUKSVEI - GNR. 35/17 1) Magne Johansen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / tjuetretusenfemhundreogtjuekroner 00/100 i tilskudd, eller 70% av dokumenterte kostnader kr ,- til anlegg av 250 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: Gnr 35 bnr 17 Hogst av 200 kbm virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. Næringsstyret fremmet følgende tilleggspunkt, nr. 4: Det forutsettes at vegen også skal kunne nyttes av andre naboeiendommer, og evt. i fremtiden kunne forlenges til andre naboeiendommer. Rådmannens forslag med næringsstyrets tilleggspunkt 4, enstemmig vedtatt. Side 14

15 1. Magne Johansen, 9144 SAMUELSBERG, innvilges kr ,- / tjuetretusenfemhundreogtjuekroner 00/100 i tilskudd, eller 70% av dokumenterte kostnader kr ,- til anlegg av 250 meter traktorveg. 2) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen ) Betingelser: Gnr 35 bnr 17 Hogst av 200 kbm virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Hogst av betinga kvantum meldes til kommunen. 4. Det forutsettes at vegen også skal kunne nyttes av andre naboeiendommer, og evt. i fremtiden kunne forlenges til andre naboeiendommer. 0067/04 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 1) Bjørn Mandal, 9144 SAMUELSBERG med flere innvilges inntil kr ,- / førtitusenkroner 00/100 eller 27 % av dokumenterte utgifter til opprusting av 2,5 kilometer veg fra Banol-bru til Apmelas, jfr. søknad. 2) Det er ved avgjørelsen vektlagt at vegen er et fellestiltak og har næringsmessig og kulturell betydning, og vil komme allmennheten til gode. 3) Det forutsettes at arbeidet gjøres etter avtale og godkjenning av Troms Fylkeskommunens kulturvernavdeling og Sametingets miljø- og kulturvernavdeling. 4) Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og regnskapsoversikt som viser medgåtte utgifter, og at arbeidet kan godkjennes som ferdig. 5) Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Etter oppmåling er veglengden redusert fra 2,5 til 2 kilometer. Kostnadsoverslag opprettholdes. 1. Bjørn Mandal, 9144 SAMUELSBERG med flere innvilges inntil kr ,- / førtitusenkroner 00/100 eller 27 % av dokumenterte utgifter til opprusting av 2 kilometer veg fra Banol-bru til Apmelas, jfr. søknad. 2. Det er ved avgjørelsen vektlagt at vegen er et fellestiltak og har næringsmessig og kulturell betydning, og vil komme allmennheten til gode. 3. Det forutsettes at arbeidet gjøres etter avtale og godkjenning av Troms Fylkeskommunens kulturvernavdeling og Sametingets miljø- og kulturvernavdeling. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling og regnskapsoversikt som viser medgåtte utgifter, og at arbeidet kan godkjennes som ferdig. Side 15

16 5. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen /04 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "REISELIVSMESSIG BRUK AV VERNE- OMRÅDER I TROMS" 1. Nord-Troms Reiseliv, Hovedveien 2, 9151 Storslett innvilges tilskudd med inntill kr ,- til utviklings- og samarbeidsprosjekt 2. Tilskuddet utbetales over post nettverk og samarbeidstiltak 3. Tilskuddet gis under forusetning av at øvrig delfinansering følger. 4. Tilskuddet utbetales når prosjektet er dokumentert gjennomført. Ole Bjørn Fossbakk tiltrer som møtesekretær. Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes inntil videre i på vente av drøftingsmøte mellom Troms Reiseliv, Kåfjord kommune og KNIK der rolledeling og kommunens interesser behandles. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil videre i på vente av drøftingsmøte mellom Troms Reiseliv, Kåfjord kommune og KNIK der rolledeling og kommunens interesser behandles. 0069/04 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM FRYSING/UTSETTELSE AV LÅN Rett utskrift bekreftes Olderdalen, Gerd Molund Olsen Side 16

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0059/05 04/00691 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0060/05 05/00500 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 22/11 0061/05 05/00344

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.05 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Karl

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 25.05.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem (permisjon) KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem (permisjon) KÅKRF Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer