NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015"

Transkript

1 PU og UTSYS 8. September 2015

2 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte + ca 150 på korttidsengasjement Lokalisert tre steder: Økernveien 11-13, Politiets utlendingsinternat (Trandum), Utreisesenter (Gardermoen) Hovedoppgaver: Asylregistrering Identitetsfastsettelse Uttransportere personer uten lovlig opphold Drifte politiets utlendingsinternat på Trandum

3 Øvrige oppgaver iht. PUs mandat Avdekke kriminalitet knyttet til innvandring (f eks menneskehandel og menneskesmugling, krigsforbrytelser og terrorhandlinger) Samle inn og analysere relevant informasjon innen ansvarsområdet (f eks om reiseruter, illegal innvandring og ulovlig opphold) Bistå politidistriktene ved kontrollvirksomhet og identitetskontroller Internasjonalt samarbeid (Frontex, EMN, Euracil, arbeid med returavtaler)

4 Dersom asylsøkere ikke fremlegger pass ved ankomstregistreringen, eller ved ID-tvil, kan politiet benytte tvangsmidler (Utlendingsloven kap. 12). Foto og fingeravtrykk (utl 100), søk i Eurodac, SIS og VIS (utl 102). Gjøres alltid ved asylregistrering Ransakelse av person og bopel ( 103) for å finne spor som kan gi informasjon om identitet og/ eller nasjonalitet Beslag av ID-dokumenter m.m. (utl 104) for ekthetsundersøkelser Meldeplikt/bestemt oppholdssted (utl 105) ved unndragelsesfare Pågripelse/ fengsel (utl 106) ved unndragelsesfare eller ID-tvil

5 Andre metoder for å klarlegge identitet ID-verifisering i hjemlandet gjennom spesialutsendinger, utlendingsattacheer, Interpol m.m. Spaning Kartlegge og snakke med omgangskrets Landsmann vanker med landsmenn. Kostbart, derfor prioritert for kriminelle Undersøkelser i valutaregisteret Kan indikere opphavsland, ved mottakers adresse

6 Uttransporter er kriminalitetsforebyggende Uttransportering I 2013 gjennomførte PU 5934 hvorav 2224 med straffereaksjon 2014: 7258, 2810 var straffede Måltall 2015: 7800 Statistikk legges ut på internett, under PU - statistikk

7 PUs forberedelser ved uttransportering Sjekke at vedtaksstatus er OK. At vedkommende ikke har fått utsatt iverksetting el l. Hente vedkommende på bopel, evt. overnatting på utlendingsinternatet. Fit for flight vurdering : Vurdering av utlendingens helse og behov for ledsagelse Bestille reise, sjekke at nødvendige ID-dokumenter er tilgjengelig, og at nødvendige varslinger til hjemlandet er foretatt Utreisekontroll på norsk flyplass eller politiledsagelse hele eller deler av reisen. Ved retur av mindreårig til hjemland: sørge for at den mindreårige blir møtt av omsorgsperson eller barnevernmyndigheter i hjemlandet.

8 Bakgrunn for prosjektet - Mange ulike systemer manglede informasjonsutveksling på tvers - Ingen systemer dekket PUs totale behov - Behov for å fase ut systemer med utdatert teknologi - Behov for mer systematisk håndtering av identitetsarbeidet - Behov for mer forutsigbarhet - Bedre kontroll på saksporteføljen - Skreddersy system for PUs behov Side 8

9 Gevinster - Redusert saksbehandlingstid - Enklere saksbehandling - Reduserte ventetider og transaksjonskostnader - Bedret datakvalitet - Bedre styringsinformasjon og statistikkgrunnlag - Større fleksibilitet Side 9

10 Samfunnsnytten - Bakgrunnen for at man fikk systemet var for å korte ned samlet saksbehandlingstid og opphold på asylmottak, som igjen gir: - Raskere integrering og bosetting - Raskere retur - Redusert kriminalitet Side 10

11 Styring av prosjektet - Del av EFFEKT-programmet tverretatlig samarbeid, UTSYS var ett av flere prosjekter, men det eneste som var styrt av politiet. - Prosjektledelse for UTSYS i PU ble plassert i Avdeling for Strategi- og analyse omfattende rapporteringskrav både internt og til ulike fora Side 11

12 Våren 2012 kritisk fase - et tilbakeblikk - Press på tid, ressurser og omfag - Kuttalternativer - Basisversjon, grunnleggende funksjonalitet etablert - Gjensidig tillitt kunde leverandør, mål om leveranse ble det viktigste - Kjerneteam - fire erfarne saksbehandlere med vide fullmakter - Løsningen ble satt i drift 24. oktober Side 12

13 Arbeidsform i prosjektet - Organisasjonsutvikling og IT-utvikling parallelt - Utviklere og saksbehandlere i direkte dialog - Overordnede mål for leveransene utarbeides årlig, avklaringer tas løpende - Egenutviklet saksliste i PU nyttig lærdom og erfaring mht. IT-utvikling - Tett samarbeid med brukere. Flere fra kjerneteamet arbeider fremdeles i PU, mao. tydelige behov fra erfarne brukere som både kjenner sitt faglige behov og som kjenner tekniske muligheter Side 13

14 Resultater av brukermedvirkningen De ulike oppgraderingene har tatt hensyn til brukerne som har resultert i utvidet funksjonaltet på følgende områder: - Søkemuligheter: Intervall, flerverdi, tomme felter etc. - Oversikter: Fengslinger, returer, uttransporteringer mv. - Portefølje: Totalt, team og hver enkelt saksbehandler - Politiets utlendingsinternat: Innsatte og frister - Ankomster: Hvor langt er man i prosessen og prioritetskode - Prosjektmodul frikoblet fra saksbehandlingen ellers, effektiv måte å dele informasjon og samhandle - Administrasjonsmodul redigere eget kodeverk, nyttig ved omorganiseringer og løpende tilpasninger Side 14

15 Hva brukes UTSYS til? Porteføljestyring av ulike prioriterte grupper Straffede Dublinsaker Enslig mindreårige Barnefamilier Oversikt for PU over restanser og ressursbehov Oversikt over hvem PU har: Fengslet Meldeplikt Bestemt bosted Planlegge aksjoner, f eks på asylmottak Grunnlag for rapportering og statistikk

16 Veien videre Integrasjoner Søketjenester Informasjonsflyt på tvers i utlendingsforvaltningen og politiet

17 Spørsmål? Kontakt:

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2012 2 leder sjef pu 4 PUs organisasjon 6 Registrering 8 Identitetsundersøkelser 10 Uttransportering 15 Politiets utlendingsinternat 18 Kompetanse og bistand Utgiver:

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/2185 2013/00435-2 008 09.09.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Detaljer

Utlendinger og kriminalitet

Utlendinger og kriminalitet Utlendinger og kriminalitet Kontroll, metode og sanksjoner Copyright Politidirektoratet Veileder Forord Rask behandling av straffesaker sammen med en effektiv bruk av hjemlene for bort- og utvisning i

Detaljer

ID-RAPPORTEN. ID-arbeid under lupen. Ønsker økt biometri-satsing SIDE 4. Styrker ID-arbeidet SIDE 2. Snur på hver stein SIDE 10

ID-RAPPORTEN. ID-arbeid under lupen. Ønsker økt biometri-satsing SIDE 4. Styrker ID-arbeidet SIDE 2. Snur på hver stein SIDE 10 Styrker ID-arbeidet SIDE 2 Ønsker økt biometri-satsing SIDE 4 Snur på hver stein SIDE 10 Jo flere vi er sammen... SIDE 16 ID-RAPPORTEN ID-arbeid under lupen Sammen med våre samarbeidspartnere jobber Nasjonalt

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Steder for frihetsberøvelse på Gardermoen 22. april 2015 Innhold 1 Om Sivilombudsmannens forebyggingsmandat...

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2015 Politidirektoratet 5. februar 2015 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDUTFORDRINGER OG MÅL 2015... 4 2.1 Hovedutfordringer... 4 2.2 Mål for justis-

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeid Sluttrapport Evalueringsprosjektet 2014 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda Utlendingsdirektoratet Politi Oslo pd Politiets utlendingsenhet Agder pd Østfinnmark

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7

UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7 ID-arbeid kurshefte 2 Innholdsfortegnelse Navneendring... 4 Identitetsendring... 5 Registrering av identitet i DUF... 6 Oppholdtillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse,

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 61, 400 491 Inntektskapitler: 3400 3490 Innhold Del I Innledende del... 11 1 Hovedinnledning...

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk Årsrapport 2009 Tall og fakta Norsk Vi skal kutte køene Jeg vil huske 2009 som året da vi ved stor innsats fra kommunene klarte å opprette nok mottaksplasser til de mange asylsøkerne som kom. Samtidig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 61, 400 491

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 61, 400 491 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 61, 400 491 Inntektskapitler: 3061, 3400 3490 Innhold Del I Innledende del... 9 1

Detaljer