Cardio 35. User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ 3 START/PAUSE/ STOPP/OPP LAP/MODUS/NED OK/INNSTILLING/ SIDE. bb.brytonsport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cardio 35. User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ 3 START/PAUSE/ STOPP/OPP LAP/MODUS/NED OK/INNSTILLING/ SIDE. bb.brytonsport."

Transkript

1 EN Cardio 5 User s Guide 1 AV/PÅ TILBAKE BAKGRUNNSLYS PÅ OK/INNSTILLING/ SIDE START/PAUSE/ STOPP/OPP 4 LAP/MODUS/NED bb.brytonsport.com

2 NO Innhold Introduksjon... Kom igang... 4 Knapper... 6 Klokkevisning...7 Klokkeinnstilling... 8 Øvelse/Trening Start / Pause / Stopp øvelse..10 Merk Lap...11 Vis Øvelse/trenings Info...1 Treningsinnstilling...1 Sett Trening...1 Sett LAP trening...17 Link Sensorer...18 Vis Øvelse/Trening Opptak...1 Bruke stoppeklokken...1 Skritt lengde... Auto Skrolling... Tøm lager... Ikoner...4 Spesifikasjoner...5 Skjerm terminologier... 6

3 NO Introduksjon Cardio 5 GPS sports klokke er for forskjellige aktiviteter og profesjonell trening. Cardio 5 kan nøyaktig kalkulere og gjøre opptak av din plassering,fart,distanse,tempo,skrittlengde,kalorier,frekvens*, puls* og mer. Dine treningsresultater kan bli delt og analysert på at brytonsport.com. Med innebygd sensor trenger du ingen esktra fotsensor for innendørs aktivitet. Cardio 5 er både for løping og sykkelaktiviteter. Pakkens innhold Sjekk at følgende utstyr er i boksen: Cardio 5 USB kabel Brukerveiledning Valgfritt tilbehør: Pulskontroll Fart/frekvenssensor * HRM eller SPD/CAD sensor er nødvendig

4 NO Komme igang Trinn 1. Koble til, synkroniser og lade 1. Koble Cardio 5 til en PC ved hjelp av vedlagte USB kabel.. Last ned the Bryton Bridge programmet på bb.brytonsport.com og synkroniser med Cardio 5. Hold Cardio 5 tilkoblet til PC`n for å lade batteriet. Merk: Ved første gangs bruk, lad batteriet i minst,5 time. Trinn. Skru på Trykk knapp 1 for å skru på Cardio 5. Merk: For å skru av, hold knappen. 1 inne i minst 5 sekunder Trinn. Innledende oppsett Ved første gangs bruk, gjør følgende: 1. Velg språk.. Velg måleenhet.. Legg inn dine personlige data (anbefalt) Merk :Nøyaktige data vil bedre resultatet av treningsanalysen 4. Velg ditt foretrukne datoformat. 4

5 5. Legg inn makspulsen. Gå utendørs for å hente inn GPS signal, når GPS signal er funnet vil Cardio 5 sette dato og tid. For å gjøre dette manuelt, tid og dato, se tidsinnstillinger (se side 8). 7. Trykk knapp for å sluttføre innstillinger. Merk: Hvis du ønsker å endre dine første innstillinger koble enheten din til Brytonsport.com og endre innstillingene via My Device-> Manage Device Data. Trinn 4. Start en trening eller øvelse. Cardio 5 opererer i tre hoved moduser: EN Aktivitetstype (Sykling eller løping) 1 Klokkevisning Øvelse Note: Under søk etter (med pulsmåler /fotsensor/frekvens sensor/ fartssensor), vil LED indikatoene (på toppen av ikonene) blinke. Når sensorene er koblet til enheten, vil LED indikatorene lyse. Trening 5

6 EN Knapper Cardio 5 har fire knapper til bruk for forskjellige funksjoner. AV/PÅ/tilbake ( 1 ) Trykk for å skru på Cardio 5. Trykk og hold inne for å skru av 1 Etter at trening/øvelse er stanset, trykk for å gå til klokkevisning. Under innstillinger og stoppeklokkemodus, trykk for å gå tilbake til klokkevisning. OK () 4 I klokkevisning. trykk for å få tilgang til innstillinger. Under øvelse/trening, trykk for å skrolle Under stoppeklokke, trykk for å starte/ dine øvelsesdata. stanse stoppeklokken. Innstilling, trykk for å gå inn på eller bekrefte et valg. LAP (4) Stoppeklokke, press for å vise filen I klokemodus, trykk for å velge mellom for lap informasjon. sykling eller løpe modus. Under øvelse eller stoppeklokke, trykk for å START/STOPP( ) markere økten (LAP). I klokkemodus trykk for å starte/pause/ Under innstillinger, trykk for å flytte ned for stoppe øvelse, og den vil også starte/ pause/stoppe opptak på samme skrolle gjennom menyvalgene. Etter at stoppklokken er stanset, trykk for å tid. Under innstilling, trykk for å flytte opp tilbakestille stoppeklokken. for å skrolle gjennom menyvalgene. 6

7 Tabellen under viser en grafisk indikasjon for bruk av knappene som vil bli brukt i senere seksjoner. Knapper IndIndikasjon Av/På/Tilbake 1 OK START/STOPP / LAP (ØKT) 4 / Klokkevisning Det er to typer klokkevisning: Type 1: Viser gjeldende tid (HH:MM) og dato (MM-DD). NO Øvelse modus Løp/sykkel modus Dato MM/DD Type : Viser gjeldende tid (HH:MM) og tid, (4-timers visning). Tid Secondary time Merk: Under grunninnstilliger, vises dato på Tid plasseringen. Hvis du ønsker å vise tid, se Vis/Skjul tid på side 9 Gjeldende tid Batteri Status Ikon Alarm Ikon 7

8 NO Klokkeinnstilling Auto Kalibrering med GPS Bruk disse innstillingene for å resette dato og tid basert på din GPS posisjon. TID GPS TID (AKTUELL TID ER SATT) (Velg tids format) * indikerer skjermforandringer, ingen knapper er trykket inn Still inn Alarm Bruk disse innstillingene for å stille alarmen på Cardio 5. (Tid er satt) TID ALARM PÅ AV 8 (Alarmen er satt) (Ved av/hopp over)

9 Vis /Skjul Tid Bruk disse innstillingene for å vise/skjule Tid. NO TID TID PÅ AV (Viser Tid ) (Tid is satt) Merk: Etter at du har skjult Tid, vil klokken vise dato under gjeldende tid. Still inn sommertid Bruk disse innstillingene for å stille inn sommertid. TID Sommertid (Velg innstilling) (Sommertid er satt) 9

10 NO Øvelse /Trening Under øvelser eller trening, gjør Cardio 5 det mulig å måle og gjøre opptak av din løpsaktivitet og viser din gjeldende utførelse. Du kan velge mellom følgende aktivitetstyper: Sykkel modus Løpe Modus Merk: Skjerminformasjon varierer avhengig av modus og personlige innstillinger. Du kan velge mellom sykkelmodus og løpemodus under klokkevisning ved å trykke på knapp. 4. Før du starter Link sensorer (side 18), valgfri Start / Pause / Stopp Øvelse Trykk knapp for å startet, pause, eller stanse en aktivitet. Øvelses type GPS signal Opptaksindikator Skjerm data Skjerm element 10

11 Merk: Gå utendørs for å innhente GPS signal når du ser FINN GPS på skjermen. 4 NO JA NEI (Hent GPS signal) Marker økten ( Lap) 1. Start en aktivitet ved å trykke på knapp. Trykk knapp 4 for å markere økten (lap.) Sekund Minutt Opptakstid Økt (Lap) nummer H -- Timer 11

12 NO Vis øvelse/treninsgsinfo Løpemodus TEMPO TIDSUR DISTANSE KALORIER MERK: Hvis pulsmåler eller fot sensor er oppdaget vil informasjon om øvelsen bli vist på skjermen i følgende rekkefølge: PULSE > FOTSENSOR > TEMPO > TIDSUR > DISTANSE > KALORIER > KLOKKE. Sykkelmodus: FART DISTANSE TIDSUR KALORIER MERK: Hvis puls,frekvens eller kombi sensor er oppdaget, vil øvelsesinfo bli vist på skjermen i følgende rekkefølge: PULS > FREKVENS> KOMBI> FART> DISTANSE > TIDSUR> KALORIER. 1

13 Merk: Data som vises på skjermen er avhengig av hvilken modus som er valgt: Hvis du har marker økt (Laps) trykk på knapp 4 for å se informasjon. Intervalltid vises bare hvis trening er satt til intervall trening. ETA (Antatt ankomstid) vises bare hvis trening er satt til distanse. Hvis skjemrbilde som vist nedfor vises, finner ikke enheten sensoren. Juster sensoren og prøv igjen. NO Ingen sensor er oppdaget Treningsinnstillinger Du kan skreddersy treningsinnstillinger, linke sensorene, vise historie, og andre innstillinger Still inn trening. Bruk treningsinnstillinger til å velge den treningen du ønsker. Treningen kan baseres på tid, distanse,kaloriforbrenning, puls, tempo, fart eller intervall. 1

14 NO MERK: Under treningsinnstilling, vil skjerminfo være avhengig av valgt trening. Etter å ha vlagt treningsmodus,trykk knapp for å ta opp resultatet av treningen din. Hvis. du ønsker å stanse, trykk knapp1 tfor å gå tilbake til klokkevisning. Tid/Distanse/Kalorier Trening kan settes til tid,distanse eller forbrente kalorier. Trening 1 TID DISTANSE KALORIER (SETT VERDI) (Start treningslogg) 14

15 Puls /Tempo/Fart Training can be set by heart rate, pace, or speed. NO TRENING PULS TEMPO FART MAKSIMUM VERDI (Sett verdi) (Sett verdi) MINIMUM VERDI 4 TID (Sett verdi) DISTANSE 4 (Sett verdi) (Start treningslogg) hopp over 15

16 NO Intervall Bruk intervallinnstilling til å spesifisere intervallene mellom trening, oppvarming, nedtrappingstid. Under grunninnstillinger er oppvarming nedtrappingstid satt til 5 minutter.. 4 (Set value) TRENING INTERVALl SETT TIME DISTANCE YES NO (Set Warm up) lagret (Start treningslogg) Merk: Dine siste intervallinnstillinger vil bli lagret i SAVED valg. Du kan velge og starte lagret intervall trening med en gang JA NEI (Sett puls) (Hvis ja, velg sone) SONE 1 SONE 7 (Still inn antall repetisjoner) TID DISTANsE (Sett hviletid)) (Start treningslogg) JA NEI (Sett nedtrapping) (Hvis ja, velg sone) SONE 1 SONE 7 JA NEI (Sett puls) (Sett verdi) 16

17 Sett etappe/runde (LAP) trening Bruk etappe (Lap) med distanse for å spesifisere distansen på hver etappe (Lap). Etter å ha løpt en spesifisert distanse vil Cardio 5 automatisk merke etappen (Lap) NO Etappe (LAP) DISTANSE (Sett verdi) (Start logg for LAP) Bruk etappe (LAP) med plassering for å sette gjeldende plassering somuse etappepunkt(lap punkt). Når du når punktet vil Cardio 5 automatisk merke etappepunktet (LAP punkt). Etappe(LAP) Plassering (Start logg for LAP) 17

18 NO Link Sensorer Bruk Link innstilling for å pare sensorer og annet valgfritt tilbehør til Cardio 5. Sykkelmodus 1 LINK SKANN PULS (Aktuell HR data ) sensor (Aktuell frekvens data ) Frekvens sensor (Sett hjulstørrelse) (Aktuell fartsdata ) Fartssensor Merk: For å vise og sjekke data på tilkoblete sensor (er), velg LINK > INFO. Løpe modus LINK SKANN Puls sensor (Aktuell HR data ) 18 (Aktuell fotsensor data) Fotsensor

19 Kalibrere fotsensor NO LINK FAKTOR KALIBRER (FORBERED LØP 800M) 1 (DONE - Kailibrering fullført) (FAIL - Løp 800m mislykkes) Avslutt 800m? (Start løping) Still inn fotsensorlengde manuelt LINK FAKTOR SETT (Sett verdi) (Aktuell verdi) 19

20 NO MERK: Når sensorene er tilkoblet, vil Cardio 5 gi fra seg et lite pip og LED indikatorene (på toppen av ikonene) vil blinke i 5 sekunder. Med en gang de er tilkoblet, vil sensor ID bli vist på skjermen. For eksempel: Pulssensor (Aktuell puls og sensor ID vises på skjermen) Aktuell data Sensor ID Trykk knapp f or å bekrefte og flytt for å søke etter neste element. Hvis du ikke ønsker å koble til oppdaget sensor, trykk knapp 1 for å fjerne den. Hold en avstand på omtrent 0 m til lignende sensorer. Se illustrasjonen under, dette betyr at det er er mer enn sensorer som er oppdaget Trykk på knapp 1 for å skanne sensor på ny 0

21 Vis Øvelse/Treningsopptak Bruk fil for å vise din treningshistorikk. NO FIL (VelgFil) Tidsur(Total tid) (Vis distanse) Bruk av stoppeklokke (Vis forbrukte kalorier) (Vis fart) Du kan bruke Cardio 5 som en stoppeklokke. (Vis tempo) ANDRE 1 STOPPEKLOKKE Start stoppeklokke (Start tidtaking) Merk: Etter at stoppklokken er stanset, trykk knapp 4 for å resette eller trykk knapp for å vise filene med ettappe (LAP) data Stans stoppeklokke 1

22 NO Skrittlengde Du kan kalibrere skrittlengden ved hjelp av innlagte 800m eller eller legge den inn manuelt. Sett skrittlengden manuelt: ANDRE Skrittlengde SETT (Sett verdi) Kalibrer skrittlengde ANDRE SKRITTLENGDE KALIBRER (forbered 800M LØP) Complete 800m? (DONE - Kalibrering fullført) (FAIL - Mislykkes med 800m løp)) (Start løping) Merk: Du kan bare kalibrere skrittlengde hvis du er innendørs

23 Auto Skrolling Bruk Auto skrolling innstillingen til å aktivisere eller deaktivere skrolling funksjonen. Hvis denne funksjonen er aktivert vil all info bli vist i sekvenser uten at du trenger å trykke på noen knapper mens du mosjonerer eller trener NO andre AUTO SkROLLING PÅ AV Tøm minne Bruk Tøm minne for å slette all trening og etappe (LAP) opptaki Cardio 5. Merk: Væ sikker på at du har lagret alle dine data på Bryton bridge programmet før du bruker denne funksjonen ANDRE tøm minne JA NEI

24 NO Icons Ikon Element Fast ikon Blinkende ikon Batteri ikon Batterinivå Batteriet lades - Battery low GPS ikon GPS signal nivå Søker GPS signal Opptaksikon Minn er fullt fjern lagret data Opptak pågår Pulsmåler ikon - - Forsensor ikon - - Frekvenssensor ikon Fartssensor ikon Alarm ikon Alarm innstillt - 4

25 Spesifikasjoner NO Cardio 5 Skjerm Element StørrelsePhysical size 4. x 6.9 x 1.5 cm WeiVektght Temperaturområde Temperatur ved lading av batteri Batterivarighet GPS RF sender Minne G-Sensor Beskrivelse.18 x 14 mm Positive FSTN Segemet LCD 47 g -10 C ~ 50 C 0 C ~ 40 C Opp til 5 dager i klokkevisning Opp til 7,5 t med GPS på Integrert SiRFstarIV mottaker med høy følsomhet og innebyd antenne.4 GHz ANT+ sender med innebygd antenne Innebygd 1 MB serial flash -axis acceleration sensor 5

26 NO Skjerm Terminologier Terminologi Alarm Stoppeklokke Tid Tøm minne Kombi sensor Fart Kalori HR Sone 1 Cadence/Frekvens Juster Sommertid Informasjon Intervall Distanse Plassering Flere sensorer Kalibrer Tastetone Tegn på skjermen ALM STW TM CLS DUAL SPD CAL HRZ1 CAD ADJ DST INFO INT DIST LOCT MULT SENS CALIB TONE 6

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer