Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013"

Transkript

1 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten av å spille på en sikker, moderne arena som tilbyr både sine spillere, tilskuere, samarbeidspartnere og andre involverte best mulig forhold når de er på stadion. Klubblisensen har spilt en viktig rolle i å hjelpe klubber til å utvikle sikre, gode og funksjonelle arenaer som ivaretar alle involverte. Målsetting Det er en målsetting at klubber som deltar i den øverste divisjonen skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødssituasjoner skal stadion være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå. Kriterier for 0. divisjon kvinner Innenfor rammene av lisensordningen betyr stadion åstedet for en kamp og omfatter selve stadionet så vel som det omkringliggende området, herunder gjerdet som omgir det, luftrommet rett over stadionet (dersom eieren av stadionet innehar en slik rettighet) og TV-, presse- og VIP områdene. Alle klubber i 0. divisjon kvinner må spille sine hjemmekamper på et stadion som tilbyr fasiliteter, bygninger og tjenester som oppfyller kriteriene i dette kapitlet. Klubbene må også oppfylle UEFAs krav til kamparena for kamper i UEFAs konkurranser. I de tilfeller hvor kriteriene for kamparena for kamper i UEFAs konkurranser avviker, kan dette være benevnt spesielt. Klubbene bes være oppmerksomme på at NFFs Turneringsbestemmelser for 0. divisjon kvinner, samt gjeldende Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra NFF, også skal overholdes. På grunn av det store antall dokumenter som inneholder tekniske anbefalinger og krav til infrastruktur, har UEFA bestemt seg for å strømlinjeforme infrastrukturkriteriene for UEFAs klubbkonkurranser ved å utvikle UEFA Stadium Infrastructure Regulations, som omfatter alle minimumsstandarder som må-krav i ett enkelt dokument. Som en del av denne nye tilnærmingen må hvert enkelt stadion godkjennes eller sertifiseres i henhold til UEFAs minstestandarder og klassifiseres i henhold til et gitt

2 kategorisystem. NFF er ansvarlig for denne godkjenningsprosessen og dens fornyelse, som vil være en del av den kontinuerlige lisensieringsprosessen. UEFAs enhet for stadion og sikkerhet vil yte nødvendig assistanse, kontrollere godkjenningene og organisere kontroller på nasjonalt nivå. For å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen som beskrevet i UEFAs krav for gjeldende konkurranse. Kriteriene I.01 Godkjent stadion Klubben skal benytte samme stadion til alle hjemmekamper i den norske serien og cupen. NFF kan, etter søknad fra klubben, gi tillatelse til at annet stadion benyttes til enkeltkamper dersom det finnes særskilte grunner som taler for dette. Klubben kan benytte en annen stadion enn det den bruker i norske serie- og cupkamper i deltagelse i UEFAs konkurranser. Stadioner som benyttes i kamper arrangert av UEFA må oppfylle alle minimumskrav definert i de til enhver tid gjeldende infrastrukturregelverk som gjelder for den konkurransen det konkurreres i. Stadionet må ligge i Norge. I.02 Sertifisering Sikkerhetssertifikatet skal inneholde: En bygningsteknisk bekreftelse på at alle deler av stadionanlegget tåler den belastning det utsettes for under et arrangement Godkjenning av hver tribunesektor med henblikk på kapasitet (seter og eventuelle ståplasser), samt av hele stadionets totale kapasitet (seter og eventuelle ståplasser) Sikkerhetsforanstaltninger inklusiv kriseplaner (beredskapsplan og evakueringsplan) som er utarbeidet i henhold til retningslinjer bestemt av NFF. Disse planene må dekke alle deler av det arrangementet som omfattes av en fotballkamp, f.eks. billettdistribusjonssystem, tilskuerkontroll, strategier for segregering og spredning av tilskuere, medisinsk støtte, evakuering ved brann, strømstans eller andre nødssituasjoner Bekreftelse fra stadioneier på at stadionet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om

3 forebygging av brann Bekreftelse fra politimyndighet på at den er kjent med alle relevante forhold ved et fotballarrangement på vedkommende stadion Sertifikatet godkjennes av NFF basert på dokumentasjon fra lokale myndigheter og må ikke være eldre enn to år ved oppstart av en ny sesong i lisensiert divisjon. I.03 Spillebanen Banen må være bygget opp av drenerende masser og et system som effektivt leder vann bort, slik at det ikke forekommer overvann på banen uansett værog temperaturforhold. Banen må være utstyrt med et effektivt vanningsutystyr. I tillegg kan baner med naturgress med fordel være utstyrt med tekniske hjelpemidler for å sikre god vekst i gresset, slik som f.eks. kunstig lys, plastduk og telt. Det skal være et oppvarmingsareal hvor lagenes reserver kan varme opp under kamp, fortrinnsvis langs sidelinjen nærmest benkene, evt. bak reklameskiltene bak mållinjen. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for spillebanen. Banen bør utstyres med et teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekommer under kamp, uansett vær- og temperaturforhold. I.04 Banens størrelse Spilleflaten på nye stadioner skal måle nøyaktig 105 meter x 68 meter. Merk: for UEFA-kamper er kravene til spillebanens størrelse nøyaktig 105 meter x 68 meter.

4 I.05 Arrangementsplan Planen skal beskrive alle av arrangementets faser: Forberedende fase. Herunder kontakten med gjestende lag og dets supportere, akkreditering, presse, kontakt med TV og radio Gjennomføringen av arrangementet. Det skal her legges stor vekt på sikkerheten for alle involverte Debrifing I.06 Evakuerings- og beredskapsplan Planene må inneholde følgende minsteinformasjon: Tegninger av bygninger, tribuner, fasiliteter osv. Beskrivelse av rømningsveier og nødutganger Lokalisering av brannslukningsutstyr og brannmeldere Instrukser for stadions personell inkl. deres ansvar Varslingsrutiner (brannvesen, politi, publikum) Beskrivelse av nødbelysning Telefonliste med aktuelle numre Planlegging og klargjøring for en nødssituasjon skal i det minste omfatte: - Alle deler av stadionet, inklusiv inn- og utganger, trapper, dører, passasjer, tak, alle offentlige og private områder, rom osv., må oppfylle sikkerhetsstandardene (referanse I.01) - Alle rømningsveier (ganger, tribuner og trapper) i tilskuerområdene må merkes i henhold til gjeldende bestemmelser og enten males eller merkes med en sterk, gul farge. Det samme gjelder for alle porter som fører ut av tilskuerområdene til banen, og alle utganger og porter som leder ut av stadionet - Klubben må ha rutiner for å sikre at alle passasjer, korridorer, trapper, dører, porter osv som er tilgjengelig for publikum er fri for hindringer som vil kunne vanskeliggjøre fri flyt av tilskuere under en kamp - Alle utgangsdører og porter og alle porter fra publikumsområder som leder til spillebanen, må kunne åpnes utover av publikum og må holdes ulåst så lenge publikum er på stadion. Alle utganger og porter skal være under konstant oppsyn av vakter for å hindre misbruk og samtidig sikre frie rømningsveier i nødstilfelle. Disse utgangene skal være utstyrt med panikk -beslag som lett kan betjenes innenfra og som hindrer ulovlig adgang eller uønsket inngang utenfra. De skal ikke under noen omstendighet være låst eller blokkert/stengt på annen måte så lenge det er publikum inne på stadion

5 - PA anlegg skal kunne benyttes som kommunikasjonskanal selv i tilfeller hvor ordinær strøm faller ut. Dette betyr at anlegget må kunne driftes på reservestrøm så lenge dette er nødvendig for å oppretthold sikkerheten i en nødssituasjon I.07 Kontrollrom Følgende personer bør være til stede og/eller ha sin base i kontrollrommet under kamparrangementer: Arrangementssjef Sikkerhetssjef Arenasjef Lege/medisinsk koordinator I tilfelle Brannvesen og Politi er representert på arrangementet skal også disse ha base i kontrollrommet Fysiske krav til kontrollrom: Rommet skal ha plass til de personer og det utstyr som er påkrevet. Dette medfører at rommet bør være på min. 20 m2. Enkel adgang til toalett for begge kjønn Teknisk utstyr: 1. Sentral for videoovervåkning av området i de tilfeller det er videoovervåkning av stadion 2. Mulighet for avlesning av samtlige brannvarslingsanlegg dersom ett eller flere slike finnes i bygningsmassen på stadionet 3. Tavle (whiteboard) 4. Stadionkart (hvor samtlige innganger og tribunefelt er angitt) oppslått på vegg 5. Evakueringsplaner 6. Telefon 7. Annet nødvendig kommunikasjonsutstyr til speaker og andre viktige støttefunksjoner Videre anbefales det følgende innredning: Vask Kjøleskap Bord/stoler for minimum 6 personer med god utsikt over stadionets innside Nok sitteplasser for øvrig personell Luftkjølingsutstyr Rommet bør ha enkel adkomst til spillegarderober og ærestribune. I tilfelle det er videoovervåkning av stadion skal sentralen for

6 videoovervåkning av området være i kontrollrommet. I.08 Sikkerhetssoner og reklameskilt Reklameskiltene må under ingen omstendighet være: Plassert på steder hvor de kan utgjøre en fare for spillere, funksjonærer eller andre Satt opp på en måte, eller være av en form eller et materiale som kan representere en fare for spillere Usikret i forhold til vær og vind Produsert med et overflatemateriale som kan reflektere lys på en slik måte at spillere, dommere eller publikum forstyrres Satt opp på en måte som hindrer publikum fra å komme inn på banen i en nødssituasjon For rullende skilt, digitale skilt og lignende må disse være utformet og sikret slik at de ikke utgjør en ekstra fare for kampdeltakerne i forhold til statiske reklameskilt. Ved bruk av reklameskilt plassert horisontalt på bakken i sikkerhetssonen (for eksempel 3D-skilt), skal overflaten være produsert i et sklisikkert materiale og skiltet være festet godt til underlaget, uten kanter som spillere kan hekte seg fast i. Ingen del av denne reklamen skal være nærmere målog sidelinjene enn 1,0 m. I.09 Nødsystem for lys Flomlysanlegg skal ha en reserve strømkilde som sikrer at flomlyset uten avbrudd opprettholder flomlys 2/3 lysstyrke hvis ordinær strømforsyning faller ut. Uten avbrudd er definert til maksimum den nedetid som er nødvendig før lampene, uten at de ødelegges, kan slås på igjen etter at strømmen har blitt avslått (vanligvis 15 minutter). For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd, om ordinær strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer uavbrutt (jf. definisjon av uavbrutt over) flomlys med lysstyrke som angitt i kriterium I.09. Dette betyr at i kamper hvor flomlys ikke er absolutt nødvendig for kampgjennomføring, er det heller ikke et absolutt krav om nødsystem for flomlys. Med forbehold for vanskelige værforhold eller andre faktorer, er det en

7 generell retningslinje at kamper som avsluttes senest en halv time før lokal solnedgang ikke nødvendigvis behøver flombelysning for å sikre gjennomføring av kampen. I.10 Kapasitet Det anbefales at stadioner som nybygges, enten bygges med kapasitet på 2000 sitteplasser med en gang, eller legges til rette for enkel utbygging til 2000 sitteplasser når dette blir nødvendig. Antall ståplasser bør ikke overstige 20 % av vedkommende stadions totale godkjente publikumskapasitet. Demonterbare tribuner som står på stadion under samtlige kamper hele sesongen eller som en midlertidig løsning under en byggeperiode, kan, etter søknad fra klubben, godkjennes av NFF for nasjonale kamper. Et nytt sikkerhetssertifikat, inkludert arrangements-, evakuerings- og beredskapsplaner, må forelegges NFF før tribunen kan tas i bruk. I.15 Seter under tak Det anbefales at stadioner som nybygges, enten bygges ut til 500 seter under tak, eller legges til rette for enkel utbygging til 500 seter under tak når dette blir nødvendig. I.16 Fasiliteter for funksjonshemmede tilskuere NFF anbefaler at minimum fem plasser pr seter skal reserveres rullestolbrukere med ledsagere. Følgende fasiliteter skal være tilgjengelige for å tilby tilfredsstillende service til funksjonshemmede tilskuere: Plasser med god, uhindret sikt Billettlukene må være tilgjengelig for rullestolbrukere Tilpassede adkomster fra utsiden av stadion til plassene Toalettfasiliteter med enkel adkomst fra plassene Enkel adkomst til kiosk tilpasset personer i rullestol I tillegg skal følgende krav oppfylles:

8 Det må være mulig for rullestolbrukere å få tilgang til stadion og sine plasser, og til wc og kiosk fra sine plasser, uten at dette skaper vanskeligheter for dem selv eller andre tilskuere Funksjonshemmede tilskuere må ikke plasseres slik at deres mangel på bevegelighet utgjør en fare for andre tilskuere i en nødssituasjon Funksjonshemmede tilskuere bør beskyttes mot vær og vind. De ofte benyttede udekkede plassene tett inntil spillebanen aksepteres ikke Rullestolbrukere må ikke plasseres slik at andre tilskuere kan hindrer sikten til spillebanen med flagg, bannere, oppførsel (hopper i været) e.l. Enkelte funksjonshemmede kan ha vansker med å beskytte seg mot baller på avveie. Plassene må derfor velges slik at sjansen for å bli truffet av en ball er minst mulig I tilknytning til rullestolplassen må det være et ledig sete for ledsager Det anbefales sterkt å tilrettelegge stadion for universal utforming, inkl. avsatte områder for personer med forskjellige typer funksjonshemninger, for eksempel blinde/svaksynte. Om mulig bør også stadion utstyres med trådløse teleslynger for hørselshemmede. I.17 Serveringsfasiliteter Utsalgsstedet må: Ha god kapasitet Være rent Være tiltalende Være lett tilgjengelig Være sentralt plassert Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all drikke skal selges i pappkrus. Flasker, bokser og lignende er ikke tillatt. Klubbene skal være oppmerksomme på de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene i forhold til det som selges på slike utsalgssteder. I.18 Sanitærfasiliteter Avstanden fra tilskuerplassene til nærmeste toalett bør ikke overskride 50 meter. Det skal være egne toaletter spesielt beregnet for media og VIP.

9 Toalettene må innholde vaskefasiliteter med tilgjengelighet på såpe, varmt og kaldt vann, og tilstrekkelig papirhåndklær og/eller håndtørrere. Toalettene skal være lyse, rene og hygieniske, og det skal være rutiner for renhold slik at toalettene er presentable gjennom hele arrangementet. I.19 VIP området VIP-området bør plasseres hensiktsmessig i forhold til VIP-gjesters plassering på tribunen, og i nær tilknytning til spillebanen. VIP området må ha egen adkomst fra utsiden av stadion, adskilt fra publikums- og mediainngangene, og som fører direkte til mottakelsesområdet og derfra til tribuneplassene. Akkrediterte som skal fra VIP området til garderobeområdet må sikres direkte og sikker adkomstvei (representanter, observatører osv.). Sitteområdet må inneholde nummererte stoler av god kvalitet, under tak med god sikt til hele banen. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass mellom radene, slik at gjestene kan komme og gå uten at de forstyrrer andre gjester. Begge feltene må ha enkel adkomst til hospitalityrom, og enkel tilgang til egne toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall VIP parkeringsplasser i nærheten av VIP inngangen og disse må være avgrenset fra annet parkeringsområde. I.20 Flombelysning Lysklasse B Divisjon Toppserie (ved TVsendte flomlyskamper) Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera >800 Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50

10 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0,50 Horisontal belysningsstyrke lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 Toppserien har ikke krav til flomlys, men det er ubestridt at i tilfelle klubber ønsker å legge til rette for å kunne sende kamper i flomlys på TV vil det være krav til flombelysningen. Her har man lagt seg på Adeccoligastandard som for tiden vil være godt nok til å tillate at TV sender fra kampen når det ikke er sterkt nok dagslys. Lysklasse C 1 Divisjon Toppserie ved spill i flomlys uten TV sending. Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Horisontal belysningsstyrke >500 lx Jevnhet Emin/Emax > 0,50 Jevnhet Emin/Emid > 0,70 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 4000K Fargegjengivelse > Ra 65 Kravene for å spille Toppseriekamper i flomlys når de ikke er TV sendte er her lagt på anbefalingene fra fagkonsulenten NFF har benyttet. De er lagt på 500 lx horisontalt. Derved åpnes det for at noen eksisterende anlegg, kan benyttes til ikke tv-sendte flomlyskamper i Toppserien. Derved settes også dette som krav for vår øverste divisjon for kvinner for å kunne spille kamper uten dagslys. Det skal foreligge et korrekt utfylt belysningssertifikat som dokumenterer korrekt lysstyrke før kamper i flomlys kan gjennomføres. NFF vil ikke tillate

11 at det sendes TV bilder fra kamper i denne flomlysstyrken. Lysstyrken vil gi et greit kamplys, men er uegnet for TV. Et slikt anlegg vil være vesentlig rimeligere enn et anlegg med krav til vertikal belysning rigget for lys som kan godkjennes for tv-bilder. Et slikt anlegg vil ikke kunne utbygges til 800 lux vertikalt, og ikke benyttes i UEFA kamper på grunn av krav til vertikal lysstyrke. I tilfelle man setter opp et anlegg med 500 lux horisontalt OG 350 lux vertikalt så vil anlegget kunne benyttes i UEFA-kamper som ikke TV-sendes. Kravet er da at også jevnhet må være i overenstemmelse med UEFA sine lysdirektivers annex 1 (med jevnhetskrav). Et slikt anlegg vil kreve høyere master, flere lamper og derved være vesentlig dyrere anlegg enn det som tillates i denne klassen. Når man lyssetter for TV betyr det veldig flate innstillingsvinkler og vanligvis symmetriske lyskastere. Dette medfører at mastehøyden fort kryper opp mot 35m - mer enn ti meter høyere enn nødvendig hvis kun horisontal belysningsstyrke (som her). I tillegg betyr det et langt høyere lyskasterantall med medfølgende høyere effektforbruk og dertil høyere kostnader. En løsning med krav til 350 lx vertikalt (Som UEFA godkjenner på laveste nivå for UEFA kamper for kvinner) vil derfor komme så nær kostnadene til et ordentlig anlegg for TV lx, at det ikke vil være en formålstjenlig å sette opp et slikt anlegg. Et anlegg med krav til 500 lx vertikalt er vesentlig billigere i bygging og drift enn et anlegg med krav til 350 lux vertikalt. I.21 Stadionutstyr Stadionet skal ha: Tilfredsstillende beredskap vedrørende ambulansetjeneste jfr. NIFs bestemmelser. Lege (allmenpraktiserende) tilstede fra portene åpnes til siste tilskuer og kampens aktører har forlatt stadion Stadionet må være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr for å kunne beskytte dem på banen eller i andre deler av stadionet fra lynnedslag Det er viktig at arrangører og sikkerhetsansvarlige på stadionet kan kommunisere med publikum, både på innsiden og utsiden av stadionet, ved hjelp av elektroniske tavler/storskjerm og et tilstrekkelig kraftig og pålitelig høyttaleranlegg. Høyttalersystemet

12 må være av en slik kvalitet at publikum og spillere klart og tydelig, og uten misforståelser, kan høre og forstå alt som kommuniseres gjennom systemet, uavhengig av om man befinner seg på innsiden eller utsiden av stadion. Systemet skal ha en reserve strømforsyning som trer i kraft om den ordinære faller ut Alle publikumsinnganger må være utstyrt med teknisk utstyr som registrerer eksakt antall publikummere som til enhver tid har passert hver enkelt inngang. Det bør også være mulig fortløpende å kunne avlese antall publikummere som har gått inn hver enkelt inngang fra kontrollrommet Utrykningskjøretøy, som ambulanser og brannbiler, må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy Videoovervåkning Alle stadioner bør vurdere å installere fastmonterte farge videoovervåkningskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt. Disse kameraene skal gjøre det mulig for de sikkerhetsansvarlige i stadions kontrollrom å overvåke alle innganger og utganger, og alle publikumsområder både på innsiden og utsiden av stadion. Det anbefales et antall kamera for å få oversikt over viktige vrimlearealer for publikum, spesielt viktige er områder med rømning i tilfelle nødssituasjoner og der større publikumsmengder oppholder seg. Ethvert videoovervåkningsanlegg skal balanseres i forhold til størrelsen på stadion, hvor kravet vil være at det skal kunne overvåke de områdene som er påkrevet. Videoovervåkningssystemet må ha egen uavhengig strømtilførsel slik at systemet fungerer fullt ut ved utfall av ordinær strømforsyning. Videoovervåkningssystemet skal styres fra stadionets kontrollrom hvor monitorene skal være plassert, og hvor det må være mulig å ta stillbilder både fra innsiden og utsiden av stadion. Det vises for øvrig til følgende instruks: Instruks for videoovervåking Denne instruksen er utarbeidet etter samarbeid med (NFF) og Politidirektoratet (POD) og beskriver ansvar og utførelse knyttet til kameraovervåking av fotballarenaer og det offentlige rom i tilstøtende områder. Instruksen regulerer bruken av kameraovervåking i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer med en vurdert sikkerhetsrisiko, som initierer en nødvendighet for tilstedeværelse av politi og bruk av eksisterende kamerautstyr til overvåking av anleggets indre og ytre arealer. I tillegg omfatter denne instruks det offentlige rom, i tilknytning til eller i nærhet av arenaen.

13 Behovet for en slik instruks ble avdekket etter et møte mellom Datatilsynet, POD og NFF, hvor Datatilsynet krevde en klargjøring av hvem som har behandleransvaret knyttet til bruken av kamerautstyret og de opptak som gjøres i forbindelse med arrangementer, eks. fotballkamper. Det vises i denne forbindelse til s klubblisensregelverk, kapittel om Infrastrukturkriterier, spesielt omhandlende Stadiongodkjenning og Videoovervåkning, hvor det står følgende: Alle stadioner skal være utstyrt med fastmonterte, farge videoovervåkingskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt, og som har en zoomfunksjon slik at ansiktsgjenkjenning er mulig. Det skal være tilstrekkelig antall kamera til å få oversikt over alle tribuneområder i tillegg til alle publikumsinnganger til stadion. Videoovervåkningssystemet skal kunne ta stillbilder fra overvåkningen. Kriteriene som NFF her beskriver er tuftet på anbefalinger gitt av den Europeiske Fotballunionen (UEFA). Formålet med instruksen Denne instruksen plasserer ansvaret for bruk av kamerautstyr ved overvåkning av fotballarenaer og det nærliggende offentlige rom i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer og skal ivareta personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger som i denne forbindelse blir innhentet og lagret. Hjemmelsgrunnlag Krav til etablering og ansvarsforhold fremgår av personopplysningsforskriften 2-7 og krav til utarbeidelse av rutiner for bruk, av forskriftens Virkeområde Denne instruks skal virke for alle fotballarenaer hvor det, i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer, benyttes kameraer til å overvåke tilskuerne og regulerer enhver behandling av personopplysninger som innhentes og lagres i det opptaksmedium som benyttes i forbindelse med overvåkningen av arenaen. Behandlingsansvarlig kan gi nærmere retningslinjer i henhold til denne instruks. Ansvarsfordeling Det enkelte politidistrikt (politimesteren) vil, i henhold til personopplysningsloven, være behandlingsansvarlig for de opplysninger som innhentes av politiet i forbindelse med beskrevne arrangementer. Ved de fotballarenaer som er utstyrt med overvåkningskamera skal disse alltid stå i låst stilling og fungere som skallsikring av arenaens ytre og indre område. Dersom det i forbindelse med spesielle arrangementer vil være

14 behov for å benytte kameraene til overvåking av det offentlige rom utenfor arenaens område, skal slik overvåkning alltid utføres av politiet. Dette innebærer at det er politiet som skal ha kontroll over kameraovervåkingsanlegget og prioritere de områder som skal overvåkes. Slik overvåking må ikke finne sted med mindre overvåkingen anses nødvendig for opprettholdelse av den alminnelige ro og orden. I de tilfeller hvor politiet håndterer den overvåking som finner sted, både på arenaen og det offentlige rom, er det politimesteren i det aktuelle politidistrikt som er behandlingsansvarlig for bruken av utstyret og den informasjon som lagres ved opptaket. I de tilfelle hvor arenaeier håndterer overvåkningen inne på stadionet og politiet overvåker det offentlige rom, vil arenaeier være behandlingsansvarlig i forhold til den overvåkning som skjer inne på stadionet og politiet for den overvåkning som skjer av det offentlige rom. Når politiet ikke finner det nødvendig å være er til stede i forbindelse med arrangementet, eller å ta hånd om kameraovervåkningen, skal overvåkingen kun skje i form av skallsikring av arenaens yttervegger og indre arena. Kameraer som benyttes til skallsikring skal settes i fryst posisjon og ha retning mot bygningsmassen. Ved slik overvåking er det arenaeieren som har behandlingsansvaret for den informasjon som innhentes og lagres i opptaksmediet. Merking Alle områder som er gjenstand for kameraovervåking skal være behørig merket slik at publikum blir gjort oppmerksom på hvor og når slik overvåking finner sted. Sikring av personopplysninger Opptakene skal vise dato og klokkeslett for opptak og bruk. Opplysninger fra opptaket skal oppbevares og behandles på en betryggende måte for å hindre uautorisert innsyn. Billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring og senest innen 7 dager etter opptak, med mindre det er sannsynlig at billedopptaket vil bli overlevert politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, jf personopplysningsloven 39, jf forskriften 8-4. Opplysninger som skal benyttes av politiet, dette gjelder både opptak hvor politiet har kontroll/regien for overvåkningen og opplysninger innehentet som nevnt i dette punkts annet ledd, skal lastes ned på eget medium og omhyggelig merkes og behandles etter de lover og regler som gjelder for politiets befatning med personopplysninger. Det forutsettes at det etableres tekniske ordninger og/eller administrative rutiner som sikrer at materialet håndteres separat. Oppgavefordeling Den behandlingsansvarlige skal: - Utarbeide beskrivelser av gjennomførende og kontrollerende aktiviteter innen eget ansvarsområde. - Samle dokumentasjon som beskriver et tilfredsstillende system for

15 intern kontroll, jf per sonopplysningslovens 14. Dette innebærer styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon, herunder også dokumenter som beskriver ivaretakelse av informasjonssikkerheten. - Gjennomføre nødvendige tiltak som følge av lovendringer. - Påse at opplysninger lagres og behandles i samsvar med lov og instruks. - Forestå nødvendig opplæring for bruk av kamerautstyret og sikring av informasjon. Plikt for den enkelte bruker Enhver som har tilgang til og behandler opplysninger, har i forbindelse med de opptak som er gjort, plikt til å etterleve de krav som stilles i lovgivning, forskrifter og instruks, herunder instrukser og retningslinjer gitt av behandlingsansvarlig. Tilgang Kun ansatte med tjenestelig behov skal gis tilgang til de kameraer som benyttes til denne type overvåkning. Bemyndigelse gis av den som er behandlingsansvarlig for de opptak som blir gjort. Det skal gjennomføres periodisk vurdering av ansattes tilgang med henblikk på tjenestelig behov. Den som gis tilgang til de opplysninger som innhentes i forbindelse med kameraovervåking, skal gjøres oppmerksom på de taushetspliktbestemmelser som gjelder. Taushetsplikten omfatter også informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Opplæring Alle brukere som har tilgang til kamerautstyret og opptak skal gjennomgå nødvendig opplæring på sitt brukernivå/sin rolle, hvor det blant annet skal legges vekt på informasjonssikkerhet og taushetspliktsreglene. Datatilsynet skal kvalitetssikre programmet for slik opplæring. I.24 Førstehjelp - publikum Krav til førstehjelpsrom: Førstehjelpsrommet skal plasseres slik at det er lett tilgang for publikum og utrykningskjøretøy, både innenfra og utenfra stadion Rommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege Dører og ganger må være brede nok, slik at en båre eller rullestol kan komme igjennom Godt lys, god ventilasjon, oppvarming, om mulig luftkondisjonering, elektriske kontakter, varmt og kaldt vann, drikkevann og toaletter for både menn og kvinner i rimelig nærhet Hjertestarter tilgjengelig under alle kamper

16 Tydelig merket med skilt både på stadionets inn- og utside I.25 Førstehjelp spillere og dommere Førstehjelpsrommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege, men skal likevel minimum inneholde: Undersøkelsesbord En båre (i tillegg til de ved banen) Vask med varmt og kaldt vann Hjertestarter tilgjengelig under kamp og trening Elektriske kontakter Tydelig merking av rommet Rommet må ha god belysning Dørene og korridorene som leder til dette rommet må være brede nok til at bårer og rullestoler kan passere. Rommet skal kunne brukes av publikum i nødssituasjoner. Kriterium Retningsliner I.27 Adkomst til spillebanen Stedet der spillerne og dommerne kommer inn på banen bør ideelt sett være på midtlinjen og på samme side som VIP tribunen og pressetribunene. Adkomsten skal beskyttes. Man skal sikre at aktørene ikke blir utsatt for skade eller ubehag som følge av gjenstander eller annet som kan komme fra publikum enten på tribune eller langs adkomstvei for aktørene Overflaten i korridorer, og særlig trapper og ramper, skal være av sklisikkert materiale. Det skal ikke være adgang for publikum eller media å få tilgang til garderobeområdet, spillertunnel og spillersluse. Kriterium Retningsliner I.28 Parkering for aktører. Adkomst til garderobene Aktørenes (spillere, ledere, trenere, dommere) atkomst til stadionet må være så enkel som mulig. Deres vei fra kjøretøy til stadioninngangen må være skjermet for publikum i form av tilstrekkelig fysisk markering og/eller

17 vakter. Skjermingen skal være tilstrekkelig til at publikum hindres å ha fysisk kontakt med aktørene på deres vei inn til stadionet. Kriterium Retningsliner I.29 Garderobefasiliteter For eksisterende anlegg som er i bruk av klubben når klubben rykker opp i divisjon som er underlagt lisens, kan følgende godkjennes av NFF: - 1 stk. omkledningsrom på minimum 40 m2 for hver klubb (hjemmeog bortelag) - Tilliggende dusjrom på minimum 10 m2 med minimum 6 dusjer En slik godkjennelse kan kun gis i de tilfeller rommene er utstyrt og utformet slik at de fungerer hensiktsmessig for brukerne. Minst ett tilliggende rom skal være tilgjengelig for mannlige trenere. I.30 Dopingkontrollrom Dopingkontrollrommet må være i nærheten av lagenes og dommerens garderober og uten adkomst for publikum og medier. Rommet skal være på min. 20 m2 og inneholde: Testavdeling med arbeidsbord for dopingkontrollør, 4 stoler, vask med kaldt og varmt vann, toalett (helst åpent) med sete og plassert slik at personer i ventesonen ikke har innsyn Ventesone for 8 personer i direkte tilknytning til testavdelingen Kjøleskap med nok drikke på flaske En dusj anbefales Rommet må være tydelig markert og låsbart I.31 Delegatrom Delegatrommet skal være utstyrt med følgende: Bord og stol PC/laptop med tilgang til internett Delegatrommet skal ha enkel tilgang til:

18 Et toalett med vaskeservant Telefon Kopimaskin Faks I.32 Mediafasiliteter plassering av TV kameraer Det skal finnes en plattform for hovedkamera, fortrinnsvis plassert på hovedtribunen. Plattformen skal plasseres nøyaktig midt på banen, og med en høyde som garanterer optimal bildekvalitet. Plattformen skal kunne betjene min. 3 kamera, og må være på min. 10 m2. Hovedplattformen skal fortrinnsvis være på den tribunen som ikke får motlys av solen. Hovedkameraet må plasseres nøyaktig på midtlinjen og med en høyde som danner en vinkel fra det horisontale planet til sidelinjen på 40 grader. TV-kommentatorene må ha sin plass på samme side som hovedplattformen. I tillegg må det være to mindre plattformer for offsidekamera på samme side som hovedkamera, m fra mållinjen, plassert relativt høyt på tribunen. Det skal settes av plass til kameraer bak begge mål, med en høyde som gir fri sikt over målets tverrligger til straffemerket. Det må være et eget område for flashintervju mellom banen og inngangen til garderobene. Øvrige kameraposisjoner fremgår av NFFs Mediehåndbok som gis ut årlig. I.33 Mediafasiliteter Følgende minimumskrav gjelder i forhold til mediafasiliteter: Egen mediainngang til stadion, evt. flere innganger dersom det er separate innganger for fotografer og TV-personell Resepsjonsdisk eller rom for akkreditering/mediainformasjon Låsbart rom for oppbevaring av kamerautstyr for ikkerettighetshavere. Rommet bør ligge nær mediainngangen Minimum 10 permanente presseplasser utstyrt med bord som er stort nok til å romme en bærbar pc, en skriveblokk og en telefon. Plassene må være under tak, fortrinnsvis plassert på midten av samme

19 langside som spillernes garderober Pressetribunen skal være plassert best mulig, kun VIP tribunen skal ha en bedre plassering Det må være mulig å øke antall plasser ved behov, for eksempel ved UEFA-kamper hvor det kreves minimum 20 plasser Doble stikkontakter skal være tilgjengelig ved hver presseplass, som også skal ha mulighet for enkel oppkobling til internett Arbeidsrom for mediene på minimum 30 m2 (UEFA 50 m2) med plass til minimum 25 personer, inklusiv fotografer. Rommet må inneholde nok stikkontakter, i tillegg til gode forhold for bruk av trådløst kommunikasjonsutstyr (mobiltelefon) og enkel oppkopling til internett. Rommet vil også bli brukt til å beverte media før, under og etter kamp Toalettfasiliteter for både menn og kvinner Mixed zone (intervjuområde) fortrinnsvis under tak, med beliggenhet mellom spillergarderobene og spillerbussene, hvor media kan intervjue spillere. Området skal være avsperret for andre Pressekonferanserom, hensiktsmessigutstyrt, med minimum 25 seter. Arbeidsrommet for pressen kan benyttes for dette formål så sant dette er hensiktsmessig innredet Det skal være et parkeringsområde for presse beliggende så nær mediaområdet som mulig Det skal være mulig å frakoble høyttalerne inne på presseområdet, evt. dempe lydnivået til ønsket nivå. Dette er særlig viktig for områder reservert for TV- og radiokommentatorer I.34 Plassering og antall TV- og radiokommentatorer Kommentatorposisjonene skal plasseres sentralt på hovedtribunen på samme side som hovedkameraene, under tak eller innendørs og med uhindret sikt til hele spillebanen, inkl. sikkerhetssonene. Kommentatorplassene må være atskilt fra publikum med pleksiglass eller andre tekniske løsninger. Strømforsyning må finnes på hver kommentatorplass. Hver plass må være utstyrt med en skriveflate og må være belyst. En TVmonitor skal være tilgjengelig på hver kommentatorplass. UEFA krever 1 TV-studio med størrelse 5m x 5m med min. 2,3 m takhøyde, og et presentasjonsstudio med utsikt over banen. Det må kunne legges til rette for slike fasiliteter dersom stadionet skal benyttes som hjemmebane i kamper arrangert av UEFA. Det kan aksepteres at midlertidige løsninger blir

20 benyttet for dette. I.35 OB Van område OB Van området skal være sikret eller enkelt å sikre, og skal ha strømforsyning (400 V). For nærmere spesifisering se NFFs Mediehåndbok. Det skal etableres egnede sikringstiltak for området med vaktpatrulje og kameraovervåking når området benyttes. Et utendørsområde ved siden av OB Van området, med uhindret utsikt til den sørlige horisonten, skal reserveres for satellittbiler (transportable jordstasjoner). Dette området skal også utstyres med strømforsyning fra samme kilde som OB Van området (400 V). Det skal finnes en kabelkanal for å koble OB Van området til fjernsynsfasilitetene inne på stadionet, og på enkelte andre områder, for eksempel under banen, for å unngå at kabler hindrer spillere/funksjonærer/tilskuere. Permanent prekabling er anbefalt. I.36 Treningsfasiliteter Treningsfasilitetene må være tilgjengelig for klubben hele året. For treningsfasilitetene gjelder følgende krav: Tilgang til minst en fullstørrelsesbane, innendørs eller utendørs hele året rundt En innendørs bane må ha kunstgress av god kvalitet. Utendørs bane skal ha kunstgress eller naturgress av god kvalitet. Hvis utendørsbane er eneste alternativ som fullstørrelsesbane, skal denne være utstyrt med tekniske løsninger som sikrer gode spilleforhold uansett vær- og temperaturforhold. Banen skal også ha flomlys Treningsfasilitetene må ha tilfredsstillende garderobeanlegg, dusjer, medisinsk behandlingsrom og oppholdsrom tilgjengelig for alle aktørene Det skal være tilgang på hjertestarter på treningsfasilitetene

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

NFF utgir et standard sikkerhetssertifikat som skal benyttes.

NFF utgir et standard sikkerhetssertifikat som skal benyttes. Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.05.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.5.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert 02.05.2013. Introduksjon

Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert 02.05.2013. Introduksjon Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert 02.05.2013 Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer siden innførselen av nasjonal klubblisens. Dette skyldes at

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

FOTBALL- ARRANGEMENT

FOTBALL- ARRANGEMENT FOTBALL- ARRANGEMENT OVERORDNET MYNDIGHET FIFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER UEFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER -KLUBBLISENSBESTEMMELSER NFFs ARRANGEMENTSKRAV NFFs LOV OG REGLEMENT TURNERINGSBESTEMMELSER SIKKERHETSBESTEMMELSER

Detaljer

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Utdrag fra infrastruktur krav tippeligaen = Sandnes kommune = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Krav Status Sandnes Forslag tiltak Ansvar 01- Godkjent stadion. Sandnes Ulf må ha tilgang til et godkjent stadion for

Detaljer

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008 Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Generell informasjon For klubbene i følgende konkurransesystem: Tippeligaen, Adeccoligaen, Toppserien. NM sluttspillkamper (fra og med kvartfinaler) 1. divisjon

Detaljer

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb:

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Stadion Navn: Stadion Eier: Adresse: Gate/Vei Postboks By/Sted Kontaktpersoner: (Navn-telefon,e-post) Stadion Historie: Bygget

Detaljer

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hva er norsk fotball 1896 klubber 28 724 lag 364 940 spillere 105

Detaljer

Skolering av stadionpersonale

Skolering av stadionpersonale Autorisert STADIONVERT Skolering av stadionpersonale Rammeplan. Versjon 1.09 Innledning. De fleste som til nå har vært involvert innen arrangement av fotballkamper har vært frivillige. Økt profesjonalisering

Detaljer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelsene for 2.divisjon damer SFFK er basert på Turneringsbestemmelsene for 3.divisjon menn SFFK og de nye Turneringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

belysningssertifikat sesongen 2016

belysningssertifikat sesongen 2016 belysningssertifikat sesongen 2016 Klubbens Klubb: Navn Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 belysningssertifikat sesongen 2016 Belysningssertifikatet skal være basert på utførte målinger iht. NS-EN

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Åsane/Myrdal gressbane - konsekvenser dersom anlegget skal videreutvikles til 1 div. arena for menn

Åsane/Myrdal gressbane - konsekvenser dersom anlegget skal videreutvikles til 1 div. arena for menn NOTAT OPPDRAG Åsane/Myrdal Fotballbane gress DOKUMENTKODE 615502-2--Notat- 001 EMNE Konsekvensvurdering oppgradering til 1 div. TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bergen kommune, Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i:

Detaljer

Sikkerhet. Ved fotballkamper. Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser

Sikkerhet. Ved fotballkamper. Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser Sikkerhet Ved fotballkamper Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser 201 5 2013 1. OVERORDNEDE SIKKERHETSBESTEMMELSER Følgende overordnede sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 13.02.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013

Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013 Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013 Hva er vanskelige motstandere? Rasisme Pyroteknikk Slåssing/Casuals Storming av banen Kasting av gjenstander Bruk av laser Bruk av bannere:

Detaljer

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende. DELTAKERE: UCL: Molde FK inn i 2. kval.runde, 17-18/7 UEL: Aalesunds

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Tekniske krav arenaer

Tekniske krav arenaer Tekniske krav arenaer Fritt gulvareal ved ferdig rigget arena (inkl. plass for reklame) renaer (ferdigstilt før ) renaer (ferdigstilt etter ) Minimum 48 x 26 m Spilleflate inkl sikkerhetssoner 44 x 23

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Turneringsbestemmelsar Firdaligaen Sogn og Fjordane Fotballkrets 2008-2012. Sogn og Fjordane Fotballkrets. Versjon 01.08

Turneringsbestemmelsar Firdaligaen Sogn og Fjordane Fotballkrets 2008-2012. Sogn og Fjordane Fotballkrets. Versjon 01.08 Turneringsbestemmelsar Firdaligaen Sogn og Fjordane Fotballkrets 2008-2012 Sogn og Fjordane Fotballkrets Versjon 01.08 Turneringsbestemmelsar Firdaligaen SFFK handsama arrangement og arenautvikling som

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

SERTIFISERING AV ISHALLER

SERTIFISERING AV ISHALLER NORGES ISHOCKEYFORUND SERTIFISERING V ISHLLER 2. divisjon, U20/U18 Elite, Kvinner Elite KGRUNN Norges Ishockeyforbund har besluttet at ishaller for spill i 2. divisjon, Junior Elite (U18 og U20) og Kvinner

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn VELKOMMEN TIL EN NY SESONG AV NM 2007! Innholdet i dette skrivet skal være et verktøy for alle som på en eller annen måte er involvert i årets NM for seniorer. Innholdet er tilnærmet identisk det som har

Detaljer

Tippeligaguiden. Ullevaal stadion

Tippeligaguiden. Ullevaal stadion Tippeligaguiden fotball FOTO: Tor-Erik Eidissen/Glimt.no FOTO: Svein Ove Ekornesvåg Tippeligaen er i full gang. Med hjelp fra supportere fra hvert lag har Handikapnytt skaffet opplysninger, og gitt terningkast

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Clarion hotell bryter plikten til universell utforming

Clarion hotell bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 10/1764 10.11.2012 Clarion hotell bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at Clarion hotell bryter plikten til universell utforming i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven

Detaljer

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON 000 Offisiell utgave 19.12.2012 TNT Rev Dato Utarbeidet av Godkjent av Forbedringsorientert kontroll

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

Klassifisering av baner

Klassifisering av baner Klassifisering av baner A internasjonal A nasjonal B nasjonal C nasjonal T kun en og en bil Bilcross Alle BC klasser Alle BC klasser Alle BC klasser kun trening kombibane kombibane kun BC ikke RC supercar

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

B. Nye bygninger for herberger.

B. Nye bygninger for herberger. B. Nye bygninger for herberger. 3. Isolering fra andre lokaler. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opp-laget er skilt fra

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011 FIS World Cup Drammen 19. - 20. februar 2011 Introduksjon Ved Per Øyvind Mørk, FIS World Cup Drammen FIS World Cup Langrenn Drammen Konnerud Idrettslag presenterer planer for FIS World Cup langrenn 19.

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

389L0654.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace RÅDSDIREKTIV av 30.

389L0654.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace RÅDSDIREKTIV av 30. 389L0654.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace RÅDSDIREKTIV av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Kontaktpersoner sesongen 2012-13

Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Ansvarlig Kjelsåshallen Eirik Næss 951 82 730 Oppmannsansvarlig Torunn Eilertsen 930 55 456 Dommeransvarlig Anders Holand Pettersen 928 84 842 Leder KIL Håndball Knut Sundby

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KONTAKTPERSONER... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KONTAKTPERSONER... 5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KONTAKTPERSONER... 5 Norges Fotballforbund:...5 Norsk Toppfotball:...5 Fotball Media:...5 Ullevaal Media Center:...5 OB-Team as:...5 TV 2:...5 NRK:...5 Mediabank

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering Forslag 1 Sportslig organisering Bakgrunn og hensikt med diskusjon om spilleunderlag Spilleunderlaget på Stadion var første gang oppe til vurdering før 2009-sesongen. Den gang var det Norges Fotballforbund

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer