Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013"

Transkript

1 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten av å spille på en sikker, moderne arena som tilbyr både sine spillere, tilskuere, samarbeidspartnere og andre involverte best mulig forhold når de er på stadion. Klubblisensen har spilt en viktig rolle i å hjelpe klubber til å utvikle sikre, gode og funksjonelle arenaer som ivaretar alle involverte. Målsetting Det er en målsetting at klubber som deltar i de to øverste divisjoner skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødssituasjoner skal stadion være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå. Kriterier for 0. divisjon og 1. divisjon Innenfor rammene av lisensordningen betyr stadion åstedet for en kamp og omfatter selve stadionet så vel som det omkringliggende området, herunder gjerdet som omgir det, luftrommet rett over stadionet (dersom eieren av stadionet innehar en slik rettighet) og TV-, presse- og VIP områdene. Alle klubber i 0. og 1. divisjon menn må spille sine hjemmekamper på et stadion som tilbyr fasiliteter, bygninger og tjenester som oppfyller kriteriene i dette kapitlet. Klubbene må også oppfylle UEFAs krav til kamparena for kamper i UEFAs konkurranser. I de tilfeller hvor kriteriene for kamparena for kamper i UEFAs konkurranser avviker, kan dette være benevnt spesielt. Klubbene bes være oppmerksomme på at NFFs Turneringsbestemmelser for den divisjon de spiller i, samt gjeldende Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra NFF, også skal overholdes. På grunn av det store antall dokumenter som inneholder tekniske anbefalinger og krav til infrastruktur, har UEFA bestemt seg for å strømlinjeforme infrastrukturkriteriene for UEFAs klubbkonkurranser ved å utvikle UEFA Stadium Infrastructure Regulations, som omfatter alle minimumsstandarder som må-krav i ett enkelt dokument.

2 Som en del av denne nye tilnærmingen må hvert enkelt stadion godkjennes eller sertifiseres i henhold til UEFAs minstestandarder og klassifiseres i henhold til et gitt kategorisystem. NFF er ansvarlig for denne godkjenningsprosessen og dens fornyelse, som vil være en del av den kontinuerlige lisensieringsprosessen. UEFAs enhet for stadion og sikkerhet vil yte nødvendig assistanse, kontrollere godkjenningene og organisere kontroller på nasjonalt nivå. For å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen som beskrevet i UEFAs krav for gjeldende konkurranse. Kriteriene I.01 Godkjent stadion Klubben skal benytte samme stadion til alle hjemmekamper i den norske serien og cupen. NFF kan, etter søknad fra klubben, gi tillatelse til at annet stadion benyttes til enkeltkamper dersom det finnes særskilte grunner som taler for dette. Klubben kan benytte en annen stadion enn det den bruker i norske serie- og cupkamper i deltagelse i UEFAs konkurranser. Stadioner som benyttes i kamper arrangert av UEFA må oppfylle alle minimumskrav definert i de til enhver tid gjeldende infrastrukturregelverk som gjelder for den konkurransen det konkurreres i. Stadionet må ligge i Norge. I.02 Sertifisering Sikkerhetssertifikatet skal inneholde: En bygningsteknisk bekreftelse på at alle deler av stadionanlegget tåler den belastning det utsettes for under et arrangement Godkjenning av hver tribunesektor med henblikk på kapasitet (seter og eventuelle ståplasser), samt av hele stadionets totale kapasitet (seter og eventuelle ståplasser) Sikkerhetsforanstaltninger inklusiv kriseplaner (beredskapsplan og evakueringsplan) som er utarbeidet i henhold til retningslinjer bestemt av NFF. Disse planene må dekke alle deler av det arrangementet som omfattes av en fotballkamp, f.eks. billettdistribusjonssystem, tilskuerkontroll, strategier for segregering og spredning av tilskuere, medisinsk støtte, evakuering ved brann, strømstans eller andre nødssituasjoner

3 Bekreftelse fra stadioneier på at stadionet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann Bekreftelse fra politimyndighet på at den er kjent med alle relevante forhold ved et fotballarrangement på vedkommende stadion Sertifikatet godkjennes av NFF basert på dokumentasjon fra lokale myndigheter og må ikke være eldre enn to år ved oppstart av en ny sesong i lisensiert divisjon. I.03 Spillebanen NFFs krav til spillebanen, dens beskaffenhet og vedlikehold er som følger: Undervarmeanlegg: Banen må være utstyrt med et teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekommer under kamp uansett vær og temperaturforhold. Det vises til rundskriv 28/07 og rundskriv 31/08 i forhold til undervarme. Da Forbundsstyret endret ordlyden fra krav om undervarme til krav om teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket var begrunnelsen å være åpen for andre løsninger med tilsvarende eller bedre funksjonalitet enn de tradisjonelle undervarmeanleggene. Alternative løsninger er under utvikling, men NFF har ennå ikke sett et anlegg med tilsvarende egenskaper som et undervarmeanlegg. NFF vil understreke at det er klubbenes ansvar å oppfylle kriteriene i norsk klubblisens, turneringsbestemmelsene, sikkerhetsbestemmelsene m.m. Med dagens tilgjengelige teknologi, betyr dette at en hjemmearena i Tippeligaen og Adeccoligaen har krav om et ordinært undervarmeanlegg. Dersom klubben ønsker å installere et annet teknisk anlegg med samme eller bedre egenskaper enn et ordinært undervarmeanlegg, kan dette kun skje etter særskilt tillatelse fra NFF. Banen må være bygget opp av drenerende masser og et system som effektivt leder vann bort, slik at det ikke forekommer overvann på banen uansett værog temperaturforhold. Banen må være utstyrt med et effektivt vanningsanlegg. I tillegg kan baner med naturgress med fordel være utstyrt med tekniske hjelpemidler for å sikre god vekst i gresset, slik som f.eks. kunstig lys, plastduk og telt. Det skal være et oppvarmingsareal hvor lagenes reserver kan varme opp under kamp, fortrinnsvis langs sidelinjen nærmest benkene, evt. bak reklameskiltene bak mållinjen.

4 Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for spillebanen. I.04 Banens størrelse Spilleflaten på nye stadioner skal måle nøyaktig 105 meter x 68 meter. Merk: for UEFA-kamper er kravene til spillebanens størrelse nøyaktig 105 meter x 68 meter. I.05 Arrangementsplan Planen skal beskrive alle av arrangementets faser: Forberedende fase. Herunder kontakten med gjestende lag og dets supportere, akkreditering, presse, kontakt med TV og radio Gjennomføringen av arrangementet. Det skal her legges stor vekt på sikkerheten for alle involverte Debrifing I.06 Evakuerings- og beredskapsplan Planene må inneholde følgende minsteinformasjon: Tegninger av bygninger, tribuner, fasiliteter osv. Beskrivelse av rømningsveier og nødutganger Lokalisering av brannslukningsutstyr og brannmeldere Instrukser for stadions personell inkl. deres ansvar Varslingsrutiner (brannvesen, politi, publikum) Beskrivelse av nødbelysning Telefonliste med aktuelle numre Planlegging og klargjøring for en nødssituasjon skal i det minste omfatte: - Alle deler av stadionet, inklusiv inn- og utganger, trapper, dører, passasjer, tak, alle offentlige og private områder, rom osv., må oppfylle sikkerhetsstandardene (referanse I.01) - Alle rømningsveier (ganger, tribuner og trapper) i tilskuerområdene må merkes i henhold til gjeldende bestemmelser og enten males eller merkes med en sterk, gul farge. Det samme gjelder for alle porter som

5 fører ut av tilskuerområdene til banen, og alle utganger og porter som leder ut av stadionet - Klubben må ha rutiner for å sikre at alle passasjer, korridorer, trapper, dører, porter osv som er tilgjengelig for publikum er fri for hindringer som vil kunne vanskeliggjøre fri flyt av tilskuere under en kamp - Alle utgangsdører og porter og alle porter fra publikumsområder som leder til spillebanen, må kunne åpnes utover av publikum og må holdes ulåst så lenge publikum er på stadion. Alle utganger og porter skal være under konstant oppsyn av vakter for å hindre misbruk og samtidig sikre frie rømningsveier i nødstilfelle. Disse utgangene skal være utstyrt med panikk -beslag som lett kan betjenes innenfra og som hindrer ulovlig adgang eller uønsket inngang utenfra. De skal ikke under noen omstendighet være låst eller blokkert/stengt på annen måte så lenge det er publikum inne på stadion - PA anlegg skal kunne benyttes som kommunikasjonskanal selv i tilfeller hvor ordinær strøm faller ut. Dette betyr at anlegget må kunne driftes på reservestrøm så lenge dette er nødvendig for å oppretthold sikkerheten i en nødssituasjon I.07 Kontrollrom Følgende personer bør være til stede og/eller ha sin base i kontrollrommet under kamparrangementer: Arrangementssjef Sikkerhetssjef Arenasjef En representant fra politiet Lege/medisinsk koordinator I tilfelle det er på plass, en representant fra brannvesenet I tilfelle det er på plass, en representant fra gjestende supportere Fysiske krav til kontrollrom: Rommet skal ha plass til de personer og det utstyr som er påkrevet. Dette medfører at rommet bør være på min. 20 m2. Enkel adgang til toalett for begge kjønn Teknisk utstyr: 1. Sentral for videoovervåkning av området 2. Brannalarmsentral for hele anlegget 3. Tavle (whiteboard) 4. Stadionkart (hvor samtlige innganger og tribunefelt er angitt) oppslått på vegg 5. Evakueringsplaner 6. Telefon

6 7. Annet nødvendig kommunikasjonsutstyr til speaker og andre viktige støttefunksjoner Videre anbefales det følgende innredning: Vask Kjøleskap Bord/stoler for minimum 6 personer med god utsikt over stadionets innside Nok sitteplasser for øvrig personell Luftkjølingsutstyr Rommet bør ha enkel adkomst til spillegarderober og ærestribune. I.08 Sikkerhetssoner og reklameskilt Reklameskiltene må under ingen omstendighet være: Plassert på steder hvor de kan utgjøre en fare for spillere, funksjonærer eller andre Satt opp på en måte, eller være av en form eller et materiale som kan representere en fare for spillere Usikret i forhold til vær og vind Produsert med et overflatemateriale som kan reflektere lys på en slik måte at spillere, dommere eller publikum forstyrres Satt opp på en måte som hindrer publikum fra å komme inn på banen i en nødssituasjon For rullende skilt, digitale skilt og lignende må disse være utformet og sikret slik at de ikke utgjør en ekstra fare for kampdeltakerne i forhold til statiske reklameskilt. Ved bruk av reklameskilt plassert horisontalt på bakken i sikkerhetssonen (for eksempel 3D-skilt), skal overflaten være produsert i et sklisikkert materiale og skiltet være festet godt til underlaget, uten kanter som spillere kan hekte seg fast i. Ingen del av denne reklamen skal være nærmere målog sidelinjene enn 1,0 m. I.09 Nødsystem for lys Flomlysanlegg skal ha en reserve strømkilde som sikrer at flomlyset uten avbrudd opprettholder samme lysstyrke hvis ordinær strømforsyning faller ut. Uten avbrudd er definert til maksimum den nedetid som er nødvendig

7 før lampene, uten at de ødelegges, kan slås på igjen etter at strømmen har blitt avslått (vanligvis 15 minutter). For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd, om ordinær strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer uavbrutt (jf. definisjon av uavbrutt over) flomlys med lysstyrke som angitt i kriterium I.09. Dette betyr at i kamper hvor flomlys ikke er absolutt nødvendig for kampgjennomføring, er det heller ikke et absolutt krav om nødsystem for flomlys. Med forbehold for vanskelige værforhold eller andre faktorer, er det en generell retningslinje at kamper som avsluttes senest en halv time før lokal solnedgang ikke nødvendigvis behøver flombelysning for å sikre gjennomføring av kampen. I.10 Kapasitet Demonterbare tribuner som står på stadion under samtlige kamper hele sesongen eller som en midlertidig løsning under en byggeperiode, kan, etter søknad fra klubben, godkjennes av NFF for nasjonale kamper. Et nytt sikkerhetssertifikat, inkludert arrangements-, evakuerings- og beredskapsplaner, må forelegges NFF før tribunen kan tas i bruk. Regler for ståplasser som benyttes i kamper arrangert av NFF Generelt anbefales at et stadion kun har sitteplasser da dette ansees for å være det sikreste for publikum i alle aldre. Det er imidlertid nå tillatt at inntil 40 % av et stadions godkjente totalkapasitet kan være ståplasser. Tillatt totalkapasitet (sitteplasser + ståplasser) regnes ut fra totalt antall sitteplasser. Formelen blir: Maksimalt tillatt totalkapasitet ved 40 % ståplasser = antall seter * 5/3. Kravet til utforming av ståplassfelter er basert på EN-NS Følgende bestemmelser er gjeldende: 1. Et ståplassfelt skal være avgrenset, med egen inngang, egne toaletter for begge kjønn og egen kiosk. 2. Det er avgjørende for tilskuernes sikkerhet at alle tilskuere på et ståplassfelt har god og uhindret sikt til hele spillebanen. 3. Maksimalt antall tilskuere på hvert enkelt ståplassfelt fremgår av stadions sikkerhetssertifikat, men skal ikke overstige 1000 personer. Unntak der det er montert godkjente stoler (ref. Norsk Klubblisens

8 for Tippeligaen og Adeccoligaen) hvor setet kan låses i oppreist stilling, kombinert med bølgebryter i ryggen på stolen foran. 4. Det er arrangerende klubbs ansvar at det enkelte felts godkjente kapasitet ikke overstiges, verken gjennom feltets ordinære inngang eller fra andre felt så lenge det befinner seg publikum på stadion. Mellom de forskjellige feltene skal det derfor være gjerder som vanskeliggjør klatring med min. 2,2 m høyde eller annen fysisk hindring som gjør samme nytte. Det er arrangørens ansvar å sikre at tilskuere fra et felt ikke tar seg inn på andre felt. Det er uansett arrangørens ansvar å tilfredsstille rømningskravene fra hvert enkelt felt. 5. Utforming av trinn: Minimum Anbefalt Maksimum Inntrinn 350 mm 400 mm 400 mm Opptrinn 75 mm 170 mm 200 mm God sikt er her avgjørende og kan i enkelte tilfeller på eksisterende tribuner føre til avvik i denne tabellen, se punkt Gyldighet under. Siktlinjene skal alltid kontrolleres. 6. En ståtribune bør ikke ha en stigning brattere enn 25 grader. Maksimalt tillatt stigning er 27 grader. 7. En tribune hvor publikum står, skal utstyres med bølgebrytere etter nærmere regler nedenfor. Det skal alltid settes opp en tilsvarende dimensjonert bølgebryter foran første tribunetrinn. Der publikum står direkte foran gjerdet mot spillebanen, skal dette gjerdet utformes som en bølgebryter. 8. Helning på tribunen, avstand mellom bølgebrytere og anbefalte lastkrav fremgår av tabellen nedenfor. Bølgebryteren skal uansett holde presset fra de personer som står bak i tilfelle disse samlet presses mot bølgebryteren. 9. En bølgebryter skal måle 1,1 m fra det trinnet som personene bak bølgebryteren står på. 10. Bølgebryterne/ståplasstrinn skal danne sammenhengende rader på maksimalt 24 m med trapper eller ramper som fører ut av stadion på

9 begge sider. Dersom det kun er en slik trapp/rampe på en side, skal 11. maksimal lengde på bølgebryter/ståplasstrinn være 12 m. Disse trappene skal dimensjoneres etter antall tilskuere, men aldri være smalere enn 1,2 m. 12. Dersom tribunen/ tilskuerområdet består av en tilnærmet horisontal flate, er maksimalt antall tilskuere begrenset til 2,5 stk. pr. løpemeter, og det er krav til bølgebryter foran. Jordvoll, terreng eller annet naturområde, kan kun bli godkjent som publikumsområde etter godkjenning av lokalt politi, brannvesen og NFF. 13. En bølgebryter skal ikke ha større kapasitet enn 5 kn/m, da dette regnes som maksimalt av hva et voksent menneske kan tåle. Antall mennesker bak en bølgebryter må derfor dimensjoneres slik at denne kraft ikke overskrides. 14. Det skal alltid være en bølgebryter der trinn har over 200 mm opptrinn. 15. Bølgebryterne skal være utformet uten skarpe kanter som kan skade publikum. Anbefalt utforming av toppskinne: Vertikal flate på min. 100 mm mot publikum bak. Toppen utformet slik at den ikke kan benyttes som hylle. 16. Bølgebryterne skal inspiseres og om nødvendig testes årlig. De skal uansett testes min. hvert 4. år. Inspeksjoner og tester skal foretas av kompetent person. Dette er klubbens ansvar selv om klubben ikke eier stadion. Testrapport og årlig egenkontroll skal uoppfordret vedlegges stadions sikkerhetssertifikat. 17. Det skal til enhver tid under et arrangement være mulig for en tilskuer å forlate sin plass uten eller med minimale problemer for han selv og andre tilskuere. 18. Overflaten på ståplassfeltene skal være sklisikre, inkludert atkomstene. 19. Trapper holdes fri under arrangement. Det er ingen bølgebrytere i trappene. Står det folk her, kan de: a. sperre rømningsveier b. sperre sikt for andre tilskuere c. hindre folk som skal på toalett eller kiosk

10 d. hindre folk som vil forlate stadion under kamp 20. Dersom det er en kameraplattform på tribunen, skal denne beskyttes med rekkverk som kan motstå presset fra publikum. 21. Ståplassfeltene må enten være helt uten tak eller ha tak som beskytter hele feltet mot nedbør. 22. Maksimalt antall tilskuere pr. m2 er 4,7, anbefalt maksimalt 3, Der sitteplassfelter omgjøres til ståplassfelter, skal bygningsteknisk sakkyndig godkjenne tribunen dersom antall tilskuere økes, eller plasseringen av tilskuerne endres slik at deler av feltet/tribunen påføres økte laster. Horisontalt belastning ved angitt helning på tribunen og avstand mellom bølgebrytere. Alle bølgebrytere bør være dimensjonert til å kunne motstå en kraft tilsvarende 1,2 ganger lastkravet i denne tabellen. Tribunens helning Horisontal avstand mellom bølgebryterne 5o 5,0m 4,0m 3,3m 3,0m 2,0m 10o 4,3m 3,4m 2,9m 2,6m 1,7m 15o 3,8m 3,0m 2,6m 2,3m 1,5m 20o 3,4m 2,7m 2,3m 2,0m 1,3m 25o 3,1m 2,5m 2,1m 1,8m 1,2m Horisontalt lastkrav 5,0kN/m 4,0kN/m 3,4kN/m 3,0kN/m 2,0kN/m Omgjøring av sitte- og ståtribuner De fleste norske sittetribuner har et inntrinn på 800 mm og et opptrinn på 400 mm. Skal et slikt felt omgjøres til ståplasser, må stolene, beslag og bolter/fester fjernes helt, og et ekstra trinn på 400 x 200 mm legges inn. Nye tribuner med ståplasser kan også bygges med en slik utforming, slik at de enkelt kan omgjøres til sitteplasser hvis det senere skulle bli ønskelig. Gyldighet Ovennevnte regler gjelder både nybygg og eksisterende ståtribuner, men kan fravikes etter skriftlig tillatelse fra NFF dersom klubb, stadioneier, lokalt politi og NFF sammen finner en løsning som tilfredsstiller krav til sikkerhet for publikum. Overgangsordning Ovennevnte regler gjøres gjeldende fra og med sesongen 2012 for de klubber som ønsker å øke antallet ståplasser, samt for nye stadionanlegg. Nye regler for ståtribuner tas inn i klubblisensen for Tippeligaen,

11 Adeccoligaen og Toppserien fra 2013, og i Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser 2013, og vil altså gjelde fra sesongstart 2013, også for eksisterende ståtribuner. Det gjøres utrykkelig oppmerksom på at UEFA ikke aksepterer ståplasser i turneringer UEFA arrangerer. Saksbehandler i NFF er anleggssjef Ole Myhrvold I.16 Fasiliteter for funksjonshemmede tilskuere NFF anbefaler at minimum fem plasser pr seter skal reserveres rullestolbrukere med ledsagere. Følgende fasiliteter skal være tilgjengelige for å tilby tilfredsstillende service til funksjonshemmede tilskuere: Plasser med god, uhindret sikt Billettlukene må være tilgjengelig for rullestolbrukere Tilpassede adkomster fra utsiden av stadion til plassene Toalettfasiliteter med enkel adkomst fra plassene Enkel adkomst til kiosk tilpasset personer i rullestol I tillegg skal følgende krav oppfylles: Det må være mulig for rullestolbrukere å få tilgang til stadion og sine plasser, og til wc og kiosk fra sine plasser, uten at dette skaper vanskeligheter for dem selv eller andre tilskuere Funksjonshemmede tilskuere må ikke plasseres slik at deres mangel på bevegelighet utgjør en fare for andre tilskuere i en nødssituasjon Funksjonshemmede tilskuere bør beskyttes mot vær og vind. De ofte benyttede udekkede plassene tett inntil spillebanen aksepteres ikke Rullestolbrukere må ikke plasseres slik at andre tilskuere kan hindrer sikten til spillebanen med flagg, bannere, oppførsel (hopper i været) e.l. Enkelte funksjonshemmede kan ha vansker med å beskytte seg mot baller på avveie. Plassene må derfor velges slik at sjansen for å bli truffet av en ball er minst mulig I tilknytning til rullestolplassen må det være et ledig sete for ledsager Det anbefales sterkt å tilrettelegge stadion for universal utforming, inkl. avsatte områder for personer med forskjellige typer funksjonshemninger,

12 for eksempel blinde/svaksynte. Om mulig bør også stadion utstyres med trådløse teleslynger for hørselshemmede. I.17 Serveringsfasiliteter Utsalgsstedet må: ha god kapasitet være rent være tiltalende være lett tilgjengelig være sentralt plassert Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all drikke skal selges i pappkrus. Flasker, bokser og lignende er ikke tillatt. I.18 Sanitærfasiliteter Avstanden fra tilskuerplassene til nærmeste toalett bør ikke overskride 50 meter. Det skal være egne toaletter spesielt beregnet for media og VIP. Toalettene må innholde vaskefasiliteter med tilgjengelighet på såpe, varmt og kaldt vann, og tilstrekkelig papirhåndklær og/eller håndtørrere. Toalettene skal være lyse, rene og hygieniske, og det skal være rutiner for renhold slik at toalettene er presentable gjennom hele arrangementet. I.19 VIP området VIP området må plasseres midt på hovedtribunen, noe forhøyet over banen, og avgrenset fra ordinære publikumsplasser. VIP området må ha egen adkomst fra utsiden av stadion, adskilt fra publikums- og mediainngangene, og som fører direkte til mottakelsesområdet og derfra til tribuneplassene. Akkrediterte som skal fra VIP området til garderobeområdet må sikres direkte og sikker adkomstvei (representanter, observatører osv.).

13 Sitteområdet må inneholde nummererte klappstoler av god kvalitet, under tak med god sikt til hele banen. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass mellom radene, slik at gjestene kan komme og gå uten at de forstyrrer andre gjester. Begge feltene må ha enkel adkomst til hospitalityrom, og enkel tilgang til egne toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall VIP parkeringsplasser i nærheten av VIP inngangen og disse må være avgrenset fra annet parkeringsområde. Merk: UEFA krever minimum 750 VIP plasser, derav minimum 200 VIP plasser reservert for gjestende lag og minimum 400 m2 eksklusive serveringsarealer. I tillegg krever UEFA minimum 150 parkeringsplasser for VIP på et sikkert område, og parkeringsmulighet for min. 400 busser i nærheten av stadion. Stadion må kunne stille med disse fasilitetene dersom den skal benyttes som hjemmebane i kamper arrangert av UEFA. I.20 Flombelysning Lysklasse Divisjon Krav eller anbefaling Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera A1 Tippeliga Krav >1200 lx (anbefalt >1500 lx ved nye anlegg) Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer >1000 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider >1000 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0,50 Horisontal belysningsstyrke lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 Tippeligaen har i flere år hatt krav til 1200 lux, derfor har vi også her bibeholdt 1200 lx som krav, men med sterk anbefaling om å justere til minimum 1500 lx ved oppgradering av eksisterende eller nybygg av anlegg.

14 Dette er gjort for å tilfredsstille UEFAs krav ved gruppespill i UEFA CL. Lysklasse Divisjon Krav eller anbefaling Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera A2 (utbyggbart til A1) Adeccoliga Krav >800 lx (anbefalt >1500 lx ved nye anlegg) Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0,50 Horisontal belysningsstyrke lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 Adeccoligaen hadde opprinnelig samme krav som Tippeligaen, dette er justert ned til 800 lx. Alle Adeccoligakamper distribueres via kamera, det er derfor et krav å ha flomlys på stadion. I forhold til utbyggbart fra A2 til A1 er dette lagt inn for at stadioneiere skal kunne bygge fundament for A1 standard, men sette inn lyskastere til A2 standard. Dette vil spare utbygger for penger. Det er også slik at utbyggbart kan defineres som oppgraderbart, NFF er innstilt på å tillate at oppgraderbart betyr å kunne flytte til et annet stadion om klubben rykker opp i Tippeligaen. I.21 Stadionutstyr Stadionet skal ha: Minimum to båreteam. Kampens lege og ambulanse må være på plass på angitt sted nær banen så lenge kampens aktører og publikum befinner seg på stadionet Stadionet må være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr for å kunne beskytte dem på banen eller i andre deler av stadionet fra lynnedslag Det er viktig at arrangører og sikkerhetsansvarlige på stadionet kan kommunisere med publikum både på innsiden og utsiden av

15 stadionet ved hjelp av elektroniske tavler/storskjerm og et tilstrekkelig kraftig og pålitelig høyttaleranlegg. Høyttalersystemet må være av en slik kvalitet at publikum og spillere klart og tydelig, og uten misforståelser, kan høre og forstå alt som kommuniseres gjennom systemet, uavhengig av om man befinner seg på innsiden eller utsiden av stadion. Systemet skal ha en reserve strømforsyning som trer i kraft om den ordinære faller ut Alle publikumsinnganger må være utstyrt med teknisk utstyr som registrerer eksakt antall publikummere som til enhver tid har passert hver enkelt inngang. Det bør også være mulig fortløpende å kunne avlese antall publikummere som har gått inn hver enkelt inngang fra kontrollrommet Utrykningskjøretøy, som ambulanser og brannbiler, må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy I.22 Videoovervåkning Videoovervåkningskameraene skal gjøre det mulig for de sikkerhetsansvarlige i stadions kontrollrom å overvåke alle innganger og utganger, samt alle publikumsområder både på innsiden og utsiden av stadion. Det anbefales et antall kamera for å få oversikt over viktige vrimlearealer for publikum, spesielt viktige er områder med rømning i tilfelle nødssituasjoner og der større publikumsmengder oppholder seg. Ethvert videoovervåkningsanlegg skal balanseres i forhold til størrelsen på stadion, hvor kravet er at det skal kunne overvåke de områdene som er påkrevet. Videoovervåkningssystemet må ha egen uavhengig strømtilførsel slik at systemet fungerer fullt ut ved utfall av ordinær strømforsyning. Videoovervåkningssystemet skal styres fra stadionets kontrollrom hvor monitorene skal være plassert, og hvor det må være mulig å ta stillbilder både fra innsiden og utsiden av stadion. Det vises for øvrig til følgende instruks: Instruks for videoovervåking Denne instruksen er utarbeidet etter samarbeid med (NFF) og Politidirektoratet (POD) og beskriver ansvar og utførelse knyttet til kameraovervåking av fotballarenaer og det offentlige rom i tilstøtende områder. Instruksen regulerer bruken av kameraovervåking i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer med en vurdert sikkerhetsrisiko, som initierer en nødvendighet for tilstedeværelse av politi og bruk av eksisterende kamerautstyr til overvåking av anleggets indre og ytre arealer. I

16 tillegg omfatter denne instruks det offentlige rom, i tilknytning til eller i nærhet av arenaen. Behovet for en slik instruks ble avdekket etter et møte mellom Datatilsynet, POD og NFF, hvor Datatilsynet krevde en klargjøring av hvem som har behandleransvaret knyttet til bruken av kamerautstyret og de opptak som gjøres i forbindelse med arrangementer, eks. fotballkamper. Det vises i denne forbindelse til s klubblisensregelverk, kapittel om Infrastrukturkriterier, spesielt omhandlende Stadiongodkjenning og Videoovervåkning, hvor det står følgende: Alle stadioner skal være utstyrt med fastmonterte, farge videoovervåkingskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt, og som har en zoomfunksjon slik at ansiktsgjenkjenning er mulig. Det skal være tilstrekkelig antall kamera til å få oversikt over alle tribuneområder i tillegg til alle publikumsinnganger til stadion. Videoovervåkningssystemet skal kunne ta stillbilder fra overvåkningen. Kriteriene som NFF her beskriver er tuftet på anbefalinger gitt av den Europeiske Fotballunionen (UEFA). Formålet med instruksen Denne instruksen plasserer ansvaret for bruk av kamerautstyr ved overvåkning av fotballarenaer og det nærliggende offentlige rom i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer og skal ivareta personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger som i denne forbindelse blir innhentet og lagret. Hjemmelsgrunnlag Krav til etablering og ansvarsforhold fremgår av personopplysningsforskriften 2-7 og krav til utarbeidelse av rutiner for bruk, av forskriftens Virkeområde Denne instruks skal virke for alle fotballarenaer hvor det, i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer, benyttes kameraer til å overvåke tilskuerne og regulerer enhver behandling av personopplysninger som innhentes og lagres i det opptaksmedium som benyttes i forbindelse med overvåkningen av arenaen. Behandlingsansvarlig kan gi nærmere retningslinjer i henhold til denne instruks. Ansvarsfordeling Det enkelte politidistrikt (politimesteren) vil, i henhold til personopplysningsloven, være behandlingsansvarlig for de opplysninger som innhentes av politiet i forbindelse med beskrevne arrangementer. Ved de fotballarenaer som er utstyrt med overvåkningskamera skal disse

17 alltid stå i låst stilling og fungere som skallsikring av arenaens ytre og indre område. Dersom det i forbindelse med spesielle arrangementer vil være behov for å benytte kameraene til overvåking av det offentlige rom utenfor arenaens område, skal slik overvåkning alltid utføres av politiet. Dette innebærer at det er politiet som skal ha kontroll over kameraovervåkingsanlegget og prioritere de områder som skal overvåkes. Slik overvåking må ikke finne sted med mindre overvåkingen anses nødvendig for opprettholdelse av den alminnelige ro og orden. I de tilfeller hvor politiet håndterer den overvåking som finner sted, både på arenaen og det offentlige rom, er det politimesteren i det aktuelle politidistrikt som er behandlingsansvarlig for bruken av utstyret og den informasjon som lagres ved opptaket. I de tilfelle hvor arenaeier håndterer overvåkningen inne på stadionet og politiet overvåker det offentlige rom, vil arenaeier være behandlingsansvarlig i forhold til den overvåkning som skjer inne på stadionet og politiet for den overvåkning som skjer av det offentlige rom. Når politiet ikke finner det nødvendig å være er til stede i forbindelse med arrangementet, eller å ta hånd om kameraovervåkningen, skal overvåkingen kun skje i form av skallsikring av arenaens yttervegger og indre arena. Kameraer som benyttes til skallsikring skal settes i fryst posisjon og ha retning mot bygningsmassen. Ved slik overvåking er det arenaeieren som har behandlingsansvaret for den informasjon som innhentes og lagres i opptaksmediet. Merking Alle områder som er gjenstand for kameraovervåking skal være behørig merket slik at publikum blir gjort oppmerksom på hvor og når slik overvåking finner sted. Sikring av personopplysninger Opptakene skal vise dato og klokkeslett for opptak og bruk. Opplysninger fra opptaket skal oppbevares og behandles på en betryggende måte for å hindre uautorisert innsyn. Billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring og senest innen 7 dager etter opptak, med mindre det er sannsynlig at billedopptaket vil bli overlevert politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, jf personopplysningsloven 39, jf forskriften 8-4. Opplysninger som skal benyttes av politiet, dette gjelder både opptak hvor politiet har kontroll/regien for overvåkningen og opplysninger innehentet som nevnt i dette punkts annet ledd, skal lastes ned på eget medium og omhyggelig merkes og behandles etter de lover og regler som gjelder for politiets befatning med personopplysninger. Det forutsettes at det etableres tekniske ordninger og/eller administrative rutiner som sikrer at materialet håndteres separat. Oppgavefordeling Den behandlingsansvarlige skal: - Utarbeide beskrivelser av gjennomførende og kontrollerende

18 aktiviteter innen eget ansvarsområde. - Samle dokumentasjon som beskriver et tilfredsstillende system for intern kontroll, jf per sonopplysningslovens 14. Dette innebærer styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon, herunder også dokumenter som beskriver ivaretakelse av informasjonssikkerheten. - Gjennomføre nødvendige tiltak som følge av lovendringer. - Påse at opplysninger lagres og behandles i samsvar med lov og instruks. - Forestå nødvendig opplæring for bruk av kamerautstyret og sikring av informasjon. Plikt for den enkelte bruker Enhver som har tilgang til og behandler opplysninger, har i forbindelse med de opptak som er gjort, plikt til å etterleve de krav som stilles i lovgivning, forskrifter og instruks, herunder instrukser og retningslinjer gitt av behandlingsansvarlig. Tilgang Kun ansatte med tjenestelig behov skal gis tilgang til de kameraer som benyttes til denne type overvåkning. Bemyndigelse gis av den som er behandlingsansvarlig for de opptak som blir gjort. Det skal gjennomføres periodisk vurdering av ansattes tilgang med henblikk på tjenestelig behov. Den som gis tilgang til de opplysninger som innhentes i forbindelse med kameraovervåking, skal gjøres oppmerksom på de taushetspliktbestemmelser som gjelder. Taushetsplikten omfatter også informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Opplæring Alle brukere som har tilgang til kamerautstyret og opptak skal gjennomgå nødvendig opplæring på sitt brukernivå/sin rolle, hvor det blant annet skal legges vekt på informasjonssikkerhet og taushetspliktsreglene. Datatilsynet skal kvalitetssikre programmet for slik opplæring. I.24 Førstehjelp - publikum Krav til førstehjelpsrom: Førstehjelpsrommet skal plasseres slik at det er lett tilgang for publikum og utrykningskjøretøy, både innenfra og utenfra stadion Rommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege Dører og ganger må være brede nok, slik at en båre eller rullestol kan komme igjennom Godt lys, god ventilasjon, oppvarming, om mulig luftkondisjonering, elektriske kontakter, varmt og kaldt vann, drikkevann og toaletter for

19 både menn og kvinner i rimelig nærhet Hjertestarter tilgjengelig under alle kamper Tydelig merket med skilt både på stadionets inn- og utside I.25 Førstehjelp spillere og dommere Førstehjelpsrommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege, men skal likevel minimum inneholde: undersøkelsesbord en båre (i tillegg til de ved banen) vask med varmt og kaldt vann hjertestarter tilgjengelig under kamp og trening elektriske kontakter tydelig merking av rommet rommet må ha god belysning Dørene og korridorene som leder til dette rommet må være brede nok til at bårer og rullestoler kan passere. Rommet skal kunne brukes av publikum i nødssituasjoner. Kriterium Retningsliner I.27 Adkomst til spillebanen Stedet der spillerne og dommerne kommer inn på banen bør ideelt sett være på midtlinjen og på samme side som VIP tribunen og pressetribunene. Adkomsten skal beskyttes. Dette kan gjøres for eksempel ved bruk av en brannsikker, teleskopformet tunnel som kan trekkes så langt inn på banen at spillerne ikke utsettes for skade som følge av gjenstander som kastes fra tribunene. Slike teleskoptunneler må kunne trekkes ut og foldes sammen raskt når spillerne kommer inn på eller forlater banen under kampen uten at den blokkerer sikten unødig lenge. Alternativt kan inngangen til banene gå gjennom en undergrunnstunnel dersom utgangen er plassert i god avstand fra publikum. Overflaten i korridorer, og særlig trapper og ramper, skal være av sklisikkert materiale. Det skal ikke være adgang for publikum eller media å få tilgang til

20 garderobeområdet, spillertunnel og spillersluse. I.30 Dopingkontrollrom Dopingkontrollrommet må være i nærheten av lagenes og dommerens garderober og uten adkomst for publikum og medier. Rommet skal være på min. 20 m2 og inneholde: Testavdeling med arbeidsbord for dopingkontrollør, 4 stoler, vask med kaldt og varmt vann, toalett (helst åpent) med sete og plassert slik at personer i ventesonen ikke har innsyn Ventesone for 8 personer i direkte tilknytning til testavdelingen Kjøleskap med nok drikke på flaske En dusj anbefales Rommet må være tydelig markert og låsbart I.31 Delegatrom Delegatrommet skal være utstyrt med følgende: bord og stol pc/laptop med tilgang til internett Delegatrommet skal ha enkel tilgang til: et toalett med vaskeservant telefon kopimaskin faks I.32 Mediafasiliteter plassering av TV kameraer Det skal finnes en plattform for hovedkamera, fortrinnsvis plassert på hovedtribunen. Plattformen skal plasseres nøyaktig midt på banen, og med en høyde som garanterer optimal bildekvalitet. Plattformen skal kunne betjene min. 3 kamera, og må være på min. 10 m2. Hovedplattformen skal fortrinnsvis være på den tribunen som ikke får motlys av solen.

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer