Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion"

Transkript

1 Infrastrukturkriterier Sist oppdatert For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne delta i norsk seriespill. For å kunne delta i UEFA sine klubbkonkurranser må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen enten ved egen hjemmearena eller ved å dokumentere adgang til arena som tilfredsstiller UEFAs kriterier innenfor rimelig avstand fra hjemmebanen. Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion Denne kontrakten må garantere bruksrett til stadion for alle norske serie-, cup- og evt. Europacupkamper kommende sesong. Lisenssøker/lisensinnehaver må spille samtlige serie- og cupkamper på samme stadion. I.02 Sertifisering Stadionet må sertifiseres. Sertifiseringen skal foregå i henhold til nasjonal lovgivning og NFFs lov og reglementer, herunder sikkerhets- og turneringsbestemmelser for gjeldende konkurranse. NFF utgir et standard sikkerhetssertifikat som skal benyttes. I.03 Spillebanen Klubben skal ha en godt vedlikeholdt spillebane med helt jevn overflate. Banen må holde tilfredsstillende kvalitet gjennom hele den nasjonale og internasjonale sesongen (ved spill i UEFAs klubbkonkurranser). Banen må være utstyrt med effektivt vanningsutstyr. Banen må ha en overflate som består av: Alternativ 1: Naturgress av høy kvalitet

2 Alternativ 2: Grønt kunstgress som tilfredsstiller NFFs krav til toppfotballspill Kunstgresset skal ved installasjon ha et FIFA** sertifikat. Det er anbefalt, men ikke krav om at dette sertifikatet fornyes ved utløp. Når FIFA ** sertifikatet utløper, skal banen til enhver tid tilfredsstille minimum kravene til FIFA*. NFF kan når som helst kreve dette dokumentert I.04 Banens størrelse Banen skal måle: a) 105 x 68 meter, eller b) Dersom det på eksisterende stadionanlegg av bygningstekniske årsaker ikke kan oppnås standardstørrelse, kan NFF gi dispensasjon innenfor følgende intervaller: Lengde : 100m til 105m Bredde : 64 til 68m Spillebanen på nye anlegg skal måle nøyaktig 105x68 meter I.05 Arrangementsplan Det skal utarbeides en arrangementsplan som detaljert viser hvordan arrangementene skal gjennomføres. I.06 Evakuerings- og beredskapsplan Det skal utarbeides en skriftlig beredskaps- og evakueringsplan som skal godkjennes av de lokale brann- og politimyndigheter. Denne planen skal være en del av stadions Sikkerhetssertifikat, og vedlegges dette ved innsendelse til NFF.

3 I.07 Kontrollrom Alle stadioner skal ha et kontrollrom med god oversikt over stadionets innside / tribuner, og skal være utstyrt med nødvendig kommunikasjonsutstyr. I tillegg skal kontrollrommet ha følgende: Mulighet for avlesning av samtlige brannvarslingsanlegg dersom ett eller flere slike finnes i bygningsmassen på stadionet Evakuerings- og beredskapsplaner Telefon Annet direkte kommunikasjonsutstyr til nøkkelpersonell inkludert speaker I.08 Sikkerhetssoner og reklameskilt NFF har fastsatt minimumskrav til avstanden som skal være mellom linjene som avgrenser banen og nærmeste hindring (sikkerhetssoner). Disse kan ikke fravikes. Sikkerhetsavstandene er som følger: Sidelinjer: 4 meter med minimum 2 meter med samme underlag som banen. Mållinjer: 5 meter med minimum 3 meter med samme underlag som banen. Innenfor sikkerhetssonen skal det ikke være plassert installasjoner, løse eller faste innretninger, eller oppholde se personer utover kampens aktører (spillere, trenere og dommere). Dersom spilleflaten er av naturgress kan sikkerhetssonen bestå av kunstgress av type som er godkjent som ordinær spilleflate i 0. divisjon kvinner. Sikkerhetsavstandene er illustrert i vedlegg til NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser. I.09 Nødsystem for flomlys For de arenaer som har flomlys og bruker dette under kamper avviklet i NFFs serie eller cup gjelder følgende: - For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd, om ordinær

4 strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer flomlys med 2/3 lysstyrke innen 15 til 20 minutter etter strømbrudd. I.10 Kapasitet Antall sitteplasser skal tilpasses minimum 80 % av gjennomsnittlig tilskuertall foregående år, men med nedre grense på 300 enkeltseter Dersom ståtribuner brukes, skal det installeres bølgebrytere for minimum hver 5. rad. Bølgebryterne skal ha en høyde på 1,1 m og være dimensjonert for å tåle trykket fra publikum som står bak dem. Midlertidige (ikke permanente) tribuner er ikke tillatt. I.11 Tilskuerområder Det skal være mulig å dele opp tribunene i ulike sektorer for å hindre at publikum beveger seg mellom disse. Unntak gjelder dersom slik bevegelse er en del av en evakueringsprosess. Sektorene skal atskilles fysisk, supplert med et tilstrekkelig antall vakter. Et klart avgrenset område skal reserveres for henholdsvis hjemme- og bortelagets supportere, på hver sin tribunedel i tilfelle dette anses nødvendig. Hver sektor skal ha tilgang til egne toaletter for både menn og kvinner, samt kiosk/utsalgssted som selger forfriskninger. Sektorene skal ha separate innganger i nærheten av parkeringsplassen for supporterbussene. I.12 Tildeling av plasser til bortelagets supportere En separat seksjon med plasser tilsvarende minimum 5 % av stadionets totale kapasitet ved seriekamper, og tilsvarende minimum 10 % ved NM kamper, skal kunne gjøres tilgjengelig for bortelagets supportere. Av hensyn til publikums sikkerhet kan likevel NFF og lokal politi- og brannmyndighet fastsette avvikende antall plasser for gjestende lags

5 supportere for enkeltkamper. I.13 Begrenset adgang Publikum og media skal ikke ha adgang til spillebanen. Det skal være et sammenhengende gjerde eller annet stengsel mellom spillebanen og publikum. Gjerdet/stengselet skal være minimum 90 cm høyt i områder hvor det er ståplasser og minimum 60 cm høyt i områder hvor det er sitteplasser. Mellom gjerdet og banen, men ikke i sikkerhetssonen, skal det være skilt som tydelig angir at det er forbudt for publikum å gå ut på banen. I.14 Enkeltseter Det skal monteres enkeltseter (jf. I.10) med følgende krav: Fastmonterte (for eksempel til gulv) Adskilte Ergonomisk utformet Nummererte Lagd av materiale som er uknuselig og flammesikkert Ryggstøtte som er minimum 30 cm høyt målt fra setet I.15 Seter under tak Minimum 100 seter skal være under tak. I tillegg skal seter reservert for media og VIP være plassert under tak. Merk: UEFA krever minimum 200 seter under tak. I.16 Fasiliteter for funksjonshemmede tilskuere På et hvert stadion skal det reserveres egnede plasser for rullestolbrukere med ledsagere.

6 Antall plasser avgjøres av lokale krav, men det skal minimum være 5 slike plasser (+ ledsager) totalt på stadion. Det skal være enkel adkomst til handikaptoalett, og det skal være kiosk med salg av drikke og mat i området rundt slike plasser. I.17 Serveringsfasiliteter Stadionet skal ha minimum et utsalgssted for forfriskninger på hver tribune/tribunesektor. I.18 Sanitærfasiliteter Hver tribune skal ha tilstrekkelig, permanente toalettfasiliteter for både menn og kvinner, jevnt fordelt på tribunene. Minimumskrav er 5 wc og 8 urinaler per 1000 tilskuere. WC skal fordeles jevnt i antall på menn og kvinner. I.19 VIP området Det skal etableres et eget VIP område for æresgjester og klubbens andre viktige gjester. Feltet for æresgjester må kunne justeres til å inneholde minimum 50 seter, og feltet for andre viktige gjester (herunder sponsorer) må kunne justeres til å inneholde minimum 100 seter. I.20 Flombelysning Det kreves ikke flombelysning i 0. divisjon kvinner. Ikke flomlys betyr at alle kamper må gjennomføres i dagslys med krav til kampslutt en bestemt tid før solnedgang. De som installerer flomlys må forholde seg til disse standardverdiene, som

7 også definerer om det vil være mulighet for tv-sendt kamp i flomlys eller ikke: Flomlys og mulighet for tv distribusjon: Lysklasse B Divisjon Toppserie (ved TVsendte flomlyskamper) Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera >800 Flomlys og ikke mulighet for tv-distribusjon: Lysklasse C 1 Divisjon Toppserie ved spill i flomlys uten TV sending. Krav eller anbefaling Krav Horisontal belysningsstyrke >500 lx Se retningslinjene for detaljert beskrivelse av kravene. I.21 Stadionutstyr Stadionet skal ha: To innbytterbenker under tak, som hver tar minimum tretten personer. Benkene skal stå minimum 12 meter, maksimalt 15 meter fra hverandre. I tillegg skal benkene stå minimum 5 meter fra sidelinjen. Elektronisk innbyttertavle Ur som viser kamptiden, kombinert med resultattavle Et reservemål tilgjengelig I.23 Flaggstenger Stadionet skal være utstyrt med minimum fem flaggstenger eller kunne fremvise minst fem flagg inne på stadion på en annen hensiktsmessig måte. I.24 Førstehjelp - publikum Hver tribune på stadion må være utstyrt med ett eller flere førstehjelpsrom

8 der man kan ta seg av/behandle tilskuere som trenger medisinsk hjelp. Førstehjelpsrommene skal skiltes tydelig. Dersom de lokale forhold tilsier det, kan behovet i dette avsnitt løses sammen med kriterium I.25 I.25 Førstehjelp spillere og dommere I garderobeområdet skal det være et førstehjelpsrom for spillere og dommere. Førstehjelpsrommet skal være så nær lagenes garderober og banen som mulig og med enkel adkomst til utsiden av stadion. I.26 Parkering - utrykningskjøretøy Innenfor stadion eller i umiddelbar nærhet av denne, skal det stilles parkeringsplasser tilgjengelig for: Brannbiler Ambulanser Politikjøretøy Eventuelt andre utrykningskjøretøy Plassene skal være adskilt fra publikumsinnganger, og gi direkte uhindret inngang til stadion. I.27 Adkomst til spillebanen Stadion må ha direkte, beskyttet tilgang fra garderober til spillebanen. Både spillere, dommere og ansatte skal beskyttes mot verbal eller fysisk trakassering når de oppholder seg på stadionet, samt til og fra garderobeområdet.

9 I.28 Parkering for aktører. Adkomst til garderobene Det skal settes av parkeringsplasser til lag, dommere og andre ledere så nær inngangene til garderobene som mulig. Følgende antall parkeringsplasser skal minimum avsettes: 2 parkeringsplasser for busser 10 parkeringsplasser for biler Parkeringsplassene må befinne seg så nær inngangen til garderobene som mulig. I.29 Garderobefasiliteter Følgende rom og fasiliteter, av samme standard og størrelse for begge lag, må stilles til rådighet: 1 stk. omkledningsrom på minimum 50 m2 for hver klubb (hjemme- og bortelag), inneholdende: Sitteplasser for minimum 25 personer Klesoppheng og/eller skap for minimum 25 personer Minimum 3 toalett (med sete) Massasjebenk Taktikktavle Tilliggende dusjrom på minimum 20 m2 med minimum 9 dusjer. For eksisterende anlegg som er i bruk av klubben når klubben rykker opp i divisjon som er underlagt lisens, kan følgende godkjennes etter inspeksjon av NFF: 1 stk. omkledningsrom på minimum 40 m2 for hvert lag (hjemme- og bortelag). Tilliggende dusjrom på minimum 10 m2 med minimum 6 dusjer. En slik godkjennelse kan kun gis i de tilfeller rommene er utstyrt og utformet slik at de fungerer hensiktsmessig for brukerne. Minst ett tilliggende rom skal være tilgjengelig for mannlige trenere. For anlegg som har vært i bruk av klubber som spilte i Toppserien før kan følgende godkjennes etter inspeksjon av NFF: 1 stk. omkledningsrom med sitteplass for minimum 25 personer for hvert lag (hjemme- og bortelag). Tilliggende dusjrom med minimum 6 dusjer. En slik godkjennelse kan kun gis i de tilfeller rommene er utstyrt og utformet slik at de fungerer hensiktsmessig for brukerne. Minst ett

10 tilliggende rom skal være tilgjengelig for mannlige trenere. Garderobe for dommere Dommerens garderobe skal være adskilt fra lagenes garderober, men likevel ligge i nærheten av disse. Garderoben skal inneholde: Et konferanserom på min. 15 m2 med bord og stoler for 6 personer 2 separate avdelinger med omkledningsplass, WC og dusj, begge med direkte adkomst fra konferanserommet Teknisk utstyr for å underrette begge lag om kampstart I tillegg anbefales det at garderoben har massasjebenk. Alternativt, men ikke ønskelig, kan det være 2 atskilte dommergarderober, hver på min. 15 m2, inneholdende WC, 2 dusjer, bord med sitteplass for 4 personer. I.30 Dopingkontrollrom Stadion skal ha et eget rom som er avsatt til og klargjort for bruk ved dopingkontroll. I.31 Delegatrom Stadion skal ha et rom for delegater. Rommet skal være i nærheten av, og ha enkel tilgang til lagenes og dommernes garderober. I.32 Mediafasiliteter plassering av TV kameraer Kameraplassering fastsettes av NFF før hver sesong, i samarbeid med rettighetshavere, klubber og stadioneiere. I.33 Mediafasiliteter Stadion må ha egnede mediafasiliteter som er lett tilgjengelige. Disse skal

11 være reservert for arbeidende presse, radio og TV. Det skal være: Egen mediainngang Akkrediteringsutleveringsdesk Mulighet for oppbevaring av utstyr for ikke rettighetshavere som skal følge kampen Det skal finnes minimum 10 permanente presseplasser under tak som er utstyrt med bord som rommer laptop og notatblokk. Plassene skal være utstyrt med strøm og tilgang til nettverk. Det må være mulig å øke antall plasser ved behov, for eksempel ved UEFAkamper hvor det kreves minimum 20 plasser. Dersom det for en kamper akkreditert flere enn 10 skrivende journalister, skal disse tilbys gode plasser under tak nærmest mulig de permanente presseplassene, med muligheter for tilkobling til strømnettet og internett. I.34 Plassering og antall TV- og radiokommentatorer Stadion må minimum ha: 2 permanente TV-kommentatorposisjoner med plass til 3 personer i hver. Totalt 6 personer 4 kommentatorposisjoner for radio med plass til 2 to personer. Totalt 8 personer I.35 OB Van område OB (Outside Broadcasting) Van området skal defineres av klubb i samarbeid med TV rettighetshaver og NFF. Dette området skal sikre hensiktsmessig parkering for kjøretøyer som brukes av TV-selskaper til TV-produksjon. I.36 Treningsfasiliteter Klubben må hele året ha tilgjengelig en tilfredsstillende infrastruktur for trening. Infrastrukturen skal være godkjent av NFF. Som et minimum kreves det at klubbene har utendørs og innendørs treningsfasiliteter, garderobe og medisinsk behandlingsrom.

12 Dersom klubben ikke selv eier treningsfasilitetene, må den fremvise en skriftlig kontrakt med eieren(e) av treningsfasilitetene. Det er et krav at fasilitetene kan brukes av alle lag hos lisenssøker/lisensinnehaver gjennom sesongen. Dette inkluderer de som er deltakere på spillerutviklingsprogrammet jf. kriterium S.01. I.37 Stadionreglement Generelle regler for stadion skal fastsettes og settes opp ved alle innganger slik at publikum kan se dem. I.38 Skilting All generell informasjon på skilt utenfor og innenfor stadion må presenteres på norsk. Skilt på tribuneseksjon avsatt for bortesupportere skal i tillegg ha skilt med internasjonalt forståelige symboler. I.39 Skilting i garderobeområdet Alle korridorer må ha tydelige og lett forståelige skilt som viser gjestende spillere, dommere, ledere osv vei til sine respektive rom.

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Tekniske krav arenaer

Tekniske krav arenaer Tekniske krav arenaer Fritt gulvareal ved ferdig rigget arena (inkl. plass for reklame) renaer (ferdigstilt før ) renaer (ferdigstilt etter ) Minimum 48 x 26 m Spilleflate inkl sikkerhetssoner 44 x 23

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering

Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering Mediehåndbok Retningslinjer for mediehåntering 2010 KONTAKTPERSONER Norges Fotballforbund: TV- og Mediedirektør: Knut Kristvang, knut.kristvang@fotball.no, 97 03 98 50 Arrangementssjef: Dag Vestlund, dave@fotball.no,

Detaljer

SERTIFISERING AV ISHALLER

SERTIFISERING AV ISHALLER NORGES ISHOCKEYFORUND SERTIFISERING V ISHLLER 2. divisjon, U20/U18 Elite, Kvinner Elite KGRUNN Norges Ishockeyforbund har besluttet at ishaller for spill i 2. divisjon, Junior Elite (U18 og U20) og Kvinner

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Innledning Dette er et hefte som vi håper kan være til nytte for alle klubbene i Mizunoligaen når det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

Spesifikasjon for svømmehaller

Spesifikasjon for svømmehaller Spesifikasjon for svømmehaller Februar 2006 Spesifikasjon for svømmehaller februar 2006 side 2 NORGES SVØMMEFORBUND - BAKGRUNN Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19.august 1910 og består av ca 45 000

Detaljer

Mal for klubber med lag i forbundsseriene.

Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Alle klubber skal ha en NBF-Innebandy godkjent arrangementsansvarlig og hun/han skal stå oppført i innebandykalenderen. Alle klubber bør gjennomføre en brannøvelse

Detaljer

Arrangements- Håndbok

Arrangements- Håndbok Arrangements- Håndbok 2010/2011 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 1 av 46 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 2 av 46 nnhold nnhold... 3 nnledning... 4 Organisasjonskart...

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION 1. ANLEGG Sandnes stadion er et anlegg tilrettelagt for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå. Anlegget har en setekapasitet på 4145 personer, og det er

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta

Detaljer

Innledning. Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia.

Innledning. Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia. BisFed Boccia reglement for klasse 1 2015 Innledning Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia. Reglene gjelder for alle konkurranser i klasse 1 som er approbert

Detaljer

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer