Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert Introduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert 02.05.2013. Introduksjon"

Transkript

1 Retningslinjer - Infrastruktur Sist oppdatert Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer siden innførselen av nasjonal klubblisens. Dette skyldes at klubbene har sett nytten av å spille på en sikker, moderne arena som tilbyr både sine spillere, tilskuere, samarbeidspartnere og andre involverte best mulig forhold når de er på stadion. Klubblisensen har spilt en viktig rolle i å hjelpe klubber til å utvikle sikre, gode og funksjonelle arenaer som ivaretar alle involverte. Målsetting Det er en målsetting at klubber som deltar i de to øverste divisjoner skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødssituasjoner skal stadion være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå. Kriterier for 0. divisjon og 1. divisjon Innenfor rammene av lisensordningen betyr stadion åstedet for en kamp og omfatter selve stadionet så vel som det omkringliggende området, herunder gjerdet som omgir det, luftrommet rett over stadionet (dersom eieren av stadionet innehar en slik rettighet) og TV-, presse- og VIP områdene. Alle klubber i 0. og 1. divisjon menn må spille sine hjemmekamper på et stadion som tilbyr fasiliteter, bygninger og tjenester som oppfyller kriteriene i dette kapitlet. Klubbene må også oppfylle UEFAs krav til kamparena for kamper i UEFAs konkurranser. I de tilfeller hvor kriteriene for kamparena for kamper i UEFAs konkurranser avviker, kan dette være benevnt spesielt. Klubbene bes være oppmerksomme på at NFFs Turneringsbestemmelser for den divisjon de spiller i, samt gjeldende Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra NFF, også skal overholdes. På grunn av det store antall dokumenter som inneholder tekniske anbefalinger og krav til infrastruktur, har UEFA bestemt seg for å strømlinjeforme infrastrukturkriteriene for UEFAs klubbkonkurranser ved å utvikle UEFA Stadium Infrastructure Regulations, som omfatter alle minimumsstandarder som må-krav i ett enkelt dokument. Som en del av denne nye tilnærmingen må hvert enkelt stadion godkjennes eller sertifiseres i henhold til UEFAs minstestandarder og klassifiseres i henhold til et gitt kategorisystem. NFF er ansvarlig for denne godkjenningsprosessen og dens fornyelse,

2 som vil være en del av den kontinuerlige lisensieringsprosessen. UEFAs enhet for stadion og sikkerhet vil yte nødvendig assistanse, kontrollere godkjenningene og organisere kontroller på nasjonalt nivå. For å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen som beskrevet i UEFAs krav for gjeldende konkurranse. Kriteriene I.01 Godkjent stadion Klubben skal benytte samme stadion til alle hjemmekamper i den norske serien og cupen. NFF kan, etter søknad fra klubben, gi tillatelse til at annet stadion benyttes til enkeltkamper dersom det finnes særskilte grunner som taler for dette. Klubben kan benytte en annen stadion enn det den bruker i norske serie- og cupkamper i deltagelse i UEFAs konkurranser. Stadioner som benyttes i kamper arrangert av UEFA må oppfylle alle minimumskrav definert i de til enhver tid gjeldende infrastrukturregelverk som gjelder for den konkurransen det konkurreres i. Stadionet må ligge i Norge. I.02 Sertifisering Sikkerhetssertifikatet skal inneholde: En bygningsteknisk bekreftelse på at alle deler av stadionanlegget tåler den belastning det utsettes for under et arrangement Godkjenning av hver tribunesektor med henblikk på kapasitet (seter og eventuelle ståplasser), samt av hele stadionets totale kapasitet (seter og eventuelle ståplasser) Sikkerhetsforanstaltninger inklusiv kriseplaner (beredskapsplan og evakueringsplan) som er utarbeidet i henhold til retningslinjer bestemt av NFF. Disse planene må dekke alle deler av det arrangementet som omfattes av en fotballkamp, f.eks. billettdistribusjonssystem, tilskuerkontroll, strategier for segregering og spredning av tilskuere, medisinsk støtte, evakuering ved brann, strømstans eller andre nødssituasjoner Bekreftelse fra stadioneier på at stadionet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann

3 Bekreftelse fra politimyndighet på at den er kjent med alle relevante forhold ved et fotballarrangement på vedkommende stadion Sertifikatet godkjennes av NFF basert på dokumentasjon fra lokale myndigheter og må ikke være eldre enn to år ved oppstart av en ny sesong i lisensiert divisjon. I.03 Spillebanen NFFs krav til spillebanen, dens beskaffenhet og vedlikehold er som følger: Undervarmeanlegg: Banen må være utstyrt med et teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekommer under kamp uansett vær og temperaturforhold. Det vises til rundskriv 28/07 og rundskriv 31/08 i forhold til undervarme. Da Forbundsstyret endret ordlyden fra krav om undervarme til krav om teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket var begrunnelsen å være åpen for andre løsninger med tilsvarende eller bedre funksjonalitet enn de tradisjonelle undervarmeanleggene. Alternative løsninger er under utvikling, men NFF har ennå ikke sett et anlegg med tilsvarende egenskaper som et undervarmeanlegg. NFF vil understreke at det er klubbenes ansvar å oppfylle kriteriene i norsk klubblisens, turneringsbestemmelsene, sikkerhetsbestemmelsene m.m. Med dagens tilgjengelige teknologi, betyr dette at en hjemmearena i Tippeligaen og Adeccoligaen har krav om et ordinært undervarmeanlegg. Dersom klubben ønsker å installere et annet teknisk anlegg med samme eller bedre egenskaper enn et ordinært undervarmeanlegg, kan dette kun skje etter særskilt tillatelse fra NFF. Banen må være bygget opp av drenerende masser og et system som effektivt leder vann bort, slik at det ikke forekommer overvann på banen uansett værog temperaturforhold. Banen må være utstyrt med et effektivt vanningsanlegg. I tillegg kan baner med naturgress med fordel være utstyrt med tekniske hjelpemidler for å sikre god vekst i gresset, slik som f.eks. kunstig lys, plastduk og telt. Det skal være et oppvarmingsareal hvor lagenes reserver kan varme opp under kamp, fortrinnsvis langs sidelinjen nærmest benkene, evt. bak reklameskiltene bak mållinjen. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for spillebanen.

4 I.04 Banens størrelse Spilleflaten på nye stadioner skal måle nøyaktig 105 meter x 68 meter. Merk: for UEFA-kamper er kravene til spillebanens størrelse nøyaktig 105 meter x 68 meter. I.05 Arrangementsplan Planen skal beskrive alle av arrangementets faser: Forberedende fase. Herunder kontakten med gjestende lag og dets supportere, akkreditering, presse, kontakt med TV og radio Gjennomføringen av arrangementet. Det skal her legges stor vekt på sikkerheten for alle involverte Debrifing I.06 Evakuerings- og beredskapsplan Planene må inneholde følgende minsteinformasjon: Tegninger av bygninger, tribuner, fasiliteter osv. Beskrivelse av rømningsveier og nødutganger Lokalisering av brannslukningsutstyr og brannmeldere Instrukser for stadions personell inkl. deres ansvar Varslingsrutiner (brannvesen, politi, publikum) Beskrivelse av nødbelysning Telefonliste med aktuelle numre Planlegging og klargjøring for en nødssituasjon skal i det minste omfatte: - Alle deler av stadionet, inklusiv inn- og utganger, trapper, dører, passasjer, tak, alle offentlige og private områder, rom osv., må oppfylle sikkerhetsstandardene (referanse I.01) - Alle rømningsveier (ganger, tribuner og trapper) i tilskuerområdene må merkes i henhold til gjeldende bestemmelser og enten males eller merkes med en sterk, gul farge. Det samme gjelder for alle porter som fører ut av tilskuerområdene til banen, og alle utganger og porter som leder ut av stadionet - Klubben må ha rutiner for å sikre at alle passasjer, korridorer, trapper, dører, porter osv som er tilgjengelig for publikum er fri for hindringer som vil kunne vanskeliggjøre fri flyt av tilskuere under en kamp

5 - Alle utgangsdører og porter og alle porter fra publikumsområder som leder til spillebanen, må kunne åpnes utover av publikum og må holdes ulåst så lenge publikum er på stadion. Alle utganger og porter skal være under konstant oppsyn av vakter for å hindre misbruk og samtidig sikre frie rømningsveier i nødstilfelle. Disse utgangene skal være utstyrt med panikk -beslag som lett kan betjenes innenfra og som hindrer ulovlig adgang eller uønsket inngang utenfra. De skal ikke under noen omstendighet være låst eller blokkert/stengt på annen måte så lenge det er publikum inne på stadion - PA anlegg skal kunne benyttes som kommunikasjonskanal selv i tilfeller hvor ordinær strøm faller ut. Dette betyr at anlegget må kunne driftes på reservestrøm så lenge dette er nødvendig for å oppretthold sikkerheten i en nødssituasjon I.07 Kontrollrom Følgende personer bør være til stede og/eller ha sin base i kontrollrommet under kamparrangementer: Arrangementssjef Sikkerhetssjef Arenasjef En representant fra politiet Lege/medisinsk koordinator I tilfelle det er på plass, en representant fra brannvesenet I tilfelle det er på plass, en representant fra gjestende supportere Fysiske krav til kontrollrom: Rommet skal ha plass til de personer og det utstyr som er påkrevet. Dette medfører at rommet bør være på min. 20 m2. Enkel adgang til toalett for begge kjønn Teknisk utstyr: 1. Sentral for videoovervåkning av området 2. Brannalarmsentral for hele anlegget 3. Tavle (whiteboard) 4. Stadionkart (hvor samtlige innganger og tribunefelt er angitt) oppslått på vegg 5. Evakueringsplaner 6. Telefon 7. Annet nødvendig kommunikasjonsutstyr til speaker og andre viktige støttefunksjoner Videre anbefales det følgende innredning: Vask Kjøleskap

6 Bord/stoler for minimum 6 personer med god utsikt over stadionets innside Nok sitteplasser for øvrig personell Luftkjølingsutstyr Rommet bør ha enkel adkomst til spillegarderober og ærestribune. I.08 Sikkerhetssoner og reklameskilt Reklameskiltene må under ingen omstendighet være: Plassert på steder hvor de kan utgjøre en fare for spillere, funksjonærer eller andre Satt opp på en måte, eller være av en form eller et materiale som kan representere en fare for spillere Usikret i forhold til vær og vind Produsert med et overflatemateriale som kan reflektere lys på en slik måte at spillere, dommere eller publikum forstyrres Satt opp på en måte som hindrer publikum fra å komme inn på banen i en nødssituasjon For rullende skilt, digitale skilt og lignende må disse være utformet og sikret slik at de ikke utgjør en ekstra fare for kampdeltakerne i forhold til statiske reklameskilt. Ved bruk av reklameskilt plassert horisontalt på bakken i sikkerhetssonen (for eksempel 3D-skilt), skal overflaten være produsert i et sklisikkert materiale og skiltet være festet godt til underlaget, uten kanter som spillere kan hekte seg fast i. Ingen del av denne reklamen skal være nærmere målog sidelinjene enn 1,0 m. I.09 Nødsystem for lys Flomlysanlegg skal ha en reserve strømkilde som sikrer at flomlyset uten avbrudd opprettholder samme lysstyrke hvis ordinær strømforsyning faller ut. Uten avbrudd er definert til maksimum den nedetid som er nødvendig før lampene, uten at de ødelegges, kan slås på igjen etter at strømmen har blitt avslått (vanligvis 15 minutter). For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd, om ordinær strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer uavbrutt (jf. definisjon av uavbrutt over) flomlys med lysstyrke som angitt i kriterium I.09. Dette betyr at i kamper hvor flomlys ikke er absolutt nødvendig for

7 kampgjennomføring, er det heller ikke et absolutt krav om nødsystem for flomlys. Med forbehold for vanskelige værforhold eller andre faktorer, er det en generell retningslinje at kamper som avsluttes senest en halv time før lokal solnedgang ikke nødvendigvis behøver flombelysning for å sikre gjennomføring av kampen. I.10 Kapasitet Demonterbare tribuner som står på stadion under samtlige kamper hele sesongen eller som en midlertidig løsning under en byggeperiode, kan, etter søknad fra klubben, godkjennes av NFF for nasjonale kamper. Et nytt sikkerhetssertifikat, inkludert arrangements-, evakuerings- og beredskapsplaner, må forelegges NFF før tribunen kan tas i bruk. Regler for ståplasser som benyttes i kamper arrangert av NFF Generelt anbefales at et stadion kun har sitteplasser da dette ansees for å være det sikreste for publikum i alle aldre. Det er imidlertid nå tillatt at inntil 40 % av et stadions godkjente totalkapasitet kan være ståplasser. Tillatt totalkapasitet (sitteplasser + ståplasser) regnes ut fra totalt antall sitteplasser. Formelen blir: Maksimalt tillatt totalkapasitet ved 40 % ståplasser = antall seter * 5/3. Kravet til utforming av ståplassfelter er basert på EN-NS Følgende bestemmelser er gjeldende: 1. Et ståplassfelt skal være avgrenset, med egen inngang, egne toaletter for begge kjønn og egen kiosk. 2. Det er avgjørende for tilskuernes sikkerhet at alle tilskuere på et ståplassfelt har god og uhindret sikt til hele spillebanen. 3. Maksimalt antall tilskuere på hvert enkelt ståplassfelt fremgår av stadions sikkerhetssertifikat, men skal ikke overstige 1000 personer. Unntak der det er montert godkjente stoler (ref. Norsk Klubblisens for Tippeligaen og Adeccoligaen) hvor setet kan låses i oppreist stilling, kombinert med bølgebryter i ryggen på stolen foran. 4. Det er arrangerende klubbs ansvar at det enkelte felts godkjente kapasitet ikke overstiges, verken gjennom feltets ordinære inngang eller fra andre felt så lenge det befinner seg publikum på stadion. Mellom de forskjellige feltene skal det derfor være gjerder som vanskeliggjør klatring med min. 2,2 m høyde eller annen fysisk hindring som gjør samme nytte. Det er arrangørens ansvar å sikre at

8 tilskuere fra et felt ikke tar seg inn på andre felt. Det er uansett arrangørens ansvar å tilfredsstille rømningskravene fra hvert enkelt felt. 5. Utforming av trinn: Minimum Anbefalt Maksimum Inntrinn 350 mm 400 mm 400 mm Opptrinn 75 mm 170 mm 200 mm God sikt er her avgjørende og kan i enkelte tilfeller på eksisterende tribuner føre til avvik i denne tabellen, se punkt Gyldighet under. Siktlinjene skal alltid kontrolleres. 6. En ståtribune bør ikke ha en stigning brattere enn 25 grader. Maksimalt tillatt stigning er 27 grader. 7. En tribune hvor publikum står, skal utstyres med bølgebrytere etter nærmere regler nedenfor. Det skal alltid settes opp en tilsvarende dimensjonert bølgebryter foran første tribunetrinn. Der publikum står direkte foran gjerdet mot spillebanen, skal dette gjerdet utformes som en bølgebryter. 8. Helning på tribunen, avstand mellom bølgebrytere og anbefalte lastkrav fremgår av tabellen nedenfor. Bølgebryteren skal uansett holde presset fra de personer som står bak i tilfelle disse samlet presses mot bølgebryteren. 9. En bølgebryter skal måle 1,1 m fra det trinnet som personene bak bølgebryteren står på. 10. Bølgebryterne/ståplasstrinn skal danne sammenhengende rader på maksimalt 24 m med trapper eller ramper som fører ut av stadion på begge sider. Dersom det kun er en slik trapp/rampe på en side, skal 11. maksimal lengde på bølgebryter/ståplasstrinn være 12 m. Disse trappene skal dimensjoneres etter antall tilskuere, men aldri være smalere enn 1,2 m. 12. Dersom tribunen/ tilskuerområdet består av en tilnærmet horisontal flate, er maksimalt antall tilskuere begrenset til 2,5 stk. pr. løpemeter, og det er krav til bølgebryter foran. Jordvoll, terreng eller annet naturområde, kan kun bli godkjent som publikumsområde etter godkjenning av lokalt politi, brannvesen og NFF. 13. En bølgebryter skal ikke ha større kapasitet enn 5 kn/m, da dette regnes som maksimalt av hva et voksent menneske kan tåle. Antall

9 mennesker bak en bølgebryter må derfor dimensjoneres slik at denne kraft ikke overskrides. 14. Det skal alltid være en bølgebryter der trinn har over 200 mm opptrinn. 15. Bølgebryterne skal være utformet uten skarpe kanter som kan skade publikum. Anbefalt utforming av toppskinne: Vertikal flate på min. 100 mm mot publikum bak. Toppen utformet slik at den ikke kan benyttes som hylle. 16. Bølgebryterne skal inspiseres og om nødvendig testes årlig. De skal uansett testes min. hvert 4. år. Inspeksjoner og tester skal foretas av kompetent person. Dette er klubbens ansvar selv om klubben ikke eier stadion. Testrapport og årlig egenkontroll skal uoppfordret vedlegges stadions sikkerhetssertifikat. 17. Det skal til enhver tid under et arrangement være mulig for en tilskuer å forlate sin plass uten eller med minimale problemer for han selv og andre tilskuere. 18. Overflaten på ståplassfeltene skal være sklisikre, inkludert atkomstene. 19. Trapper holdes fri under arrangement. Det er ingen bølgebrytere i trappene. Står det folk her, kan de: a. sperre rømningsveier b. sperre sikt for andre tilskuere c. hindre folk som skal på toalett eller kiosk d. hindre folk som vil forlate stadion under kamp 20. Dersom det er en kameraplattform på tribunen, skal denne beskyttes med rekkverk som kan motstå presset fra publikum. 21. Ståplassfeltene må enten være helt uten tak eller ha tak som beskytter hele feltet mot nedbør. 22. Maksimalt antall tilskuere pr. m2 er 4,7, anbefalt maksimalt 3, Der sitteplassfelter omgjøres til ståplassfelter, skal bygningsteknisk sakkyndig godkjenne tribunen dersom antall tilskuere økes, eller plasseringen av tilskuerne endres slik at deler av feltet/tribunen påføres økte laster.

10 Horisontalt belastning ved angitt helning på tribunen og avstand mellom bølgebrytere. Alle bølgebrytere bør være dimensjonert til å kunne motstå en kraft tilsvarende 1,2 ganger lastkravet i denne tabellen. Tribunens helning Horisontal avstand mellom bølgebryterne 5o 5,0m 4,0m 3,3m 3,0m 2,0m 10o 4,3m 3,4m 2,9m 2,6m 1,7m 15o 3,8m 3,0m 2,6m 2,3m 1,5m 20o 3,4m 2,7m 2,3m 2,0m 1,3m 25o 3,1m 2,5m 2,1m 1,8m 1,2m Horisontalt lastkrav 5,0kN/m 4,0kN/m 3,4kN/m 3,0kN/m 2,0kN/m Omgjøring av sitte- og ståtribuner De fleste norske sittetribuner har et inntrinn på 800 mm og et opptrinn på 400 mm. Skal et slikt felt omgjøres til ståplasser, må stolene, beslag og bolter/fester fjernes helt, og et ekstra trinn på 400 x 200 mm legges inn. Nye tribuner med ståplasser kan også bygges med en slik utforming, slik at de enkelt kan omgjøres til sitteplasser hvis det senere skulle bli ønskelig. Gyldighet Ovennevnte regler gjelder både nybygg og eksisterende ståtribuner, men kan fravikes etter skriftlig tillatelse fra NFF dersom klubb, stadioneier, lokalt politi og NFF sammen finner en løsning som tilfredsstiller krav til sikkerhet for publikum. Overgangsordning Ovennevnte regler gjøres gjeldende fra og med sesongen 2012 for de klubber som ønsker å øke antallet ståplasser, samt for nye stadionanlegg. Nye regler for ståtribuner tas inn i klubblisensen for Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien fra 2013, og i Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser 2013, og vil altså gjelde fra sesongstart 2013, også for eksisterende ståtribuner. Det gjøres utrykkelig oppmerksom på at UEFA ikke aksepterer ståplasser i turneringer UEFA arrangerer. I.16 Fasiliteter for funksjonshemmede tilskuere NFF anbefaler at minimum fem plasser pr seter skal reserveres rullestolbrukere med ledsagere. Følgende fasiliteter skal være tilgjengelige for å tilby tilfredsstillende service til funksjonshemmede tilskuere:

11 Plasser med god, uhindret sikt Billettlukene må være tilgjengelig for rullestolbrukere Tilpassede adkomster fra utsiden av stadion til plassene Toalettfasiliteter med enkel adkomst fra plassene Enkel adkomst til kiosk tilpasset personer i rullestol I tillegg skal følgende krav oppfylles: Det må være mulig for rullestolbrukere å få tilgang til stadion og sine plasser, og til wc og kiosk fra sine plasser, uten at dette skaper vanskeligheter for dem selv eller andre tilskuere Funksjonshemmede tilskuere må ikke plasseres slik at deres mangel på bevegelighet utgjør en fare for andre tilskuere i en nødssituasjon Funksjonshemmede tilskuere bør beskyttes mot vær og vind. De ofte benyttede udekkede plassene tett inntil spillebanen aksepteres ikke Rullestolbrukere må ikke plasseres slik at andre tilskuere kan hindrer sikten til spillebanen med flagg, bannere, oppførsel (hopper i været) e.l. Enkelte funksjonshemmede kan ha vansker med å beskytte seg mot baller på avveie. Plassene må derfor velges slik at sjansen for å bli truffet av en ball er minst mulig I tilknytning til rullestolplassen må det være et ledig sete for ledsager Det anbefales sterkt å tilrettelegge stadion for universal utforming, inkl. avsatte områder for personer med forskjellige typer funksjonshemninger, for eksempel blinde/svaksynte. Om mulig bør også stadion utstyres med trådløse teleslynger for hørselshemmede. I.17 Serveringsfasiliteter Utsalgsstedet må: ha god kapasitet være rent være tiltalende være lett tilgjengelig være sentralt plassert Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all drikke skal selges i pappkrus. Flasker, bokser og lignende er ikke tillatt.

12 I.18 Sanitærfasiliteter Avstanden fra tilskuerplassene til nærmeste toalett bør ikke overskride 50 meter. Det skal være egne toaletter spesielt beregnet for media og VIP. Toalettene må innholde vaskefasiliteter med tilgjengelighet på såpe, varmt og kaldt vann, og tilstrekkelig papirhåndklær og/eller håndtørrere. Toalettene skal være lyse, rene og hygieniske, og det skal være rutiner for renhold slik at toalettene er presentable gjennom hele arrangementet. I.19 VIP området VIP området må plasseres midt på hovedtribunen, noe forhøyet over banen, og avgrenset fra ordinære publikumsplasser. VIP området må ha egen adkomst fra utsiden av stadion, adskilt fra publikums- og mediainngangene, og som fører direkte til mottakelsesområdet og derfra til tribuneplassene. Akkrediterte som skal fra VIP området til garderobeområdet må sikres direkte og sikker adkomstvei (representanter, observatører osv.). Sitteområdet må inneholde nummererte klappstoler av god kvalitet, under tak med god sikt til hele banen. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass mellom radene, slik at gjestene kan komme og gå uten at de forstyrrer andre gjester. Begge feltene må ha enkel adkomst til hospitalityrom, og enkel tilgang til egne toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall VIP parkeringsplasser i nærheten av VIP inngangen og disse må være avgrenset fra annet parkeringsområde. Merk: UEFA krever minimum 750 VIP plasser, derav minimum 200 VIP plasser reservert for gjestende lag og minimum 400 m2 eksklusive serveringsarealer. I tillegg krever UEFA minimum 150 parkeringsplasser for VIP på et sikkert område, og parkeringsmulighet for min. 400 busser i nærheten av stadion. Stadion må kunne stille med disse fasilitetene dersom den skal benyttes som hjemmebane i kamper arrangert av UEFA.

13 I.20 Flombelysning Lysklasse Divisjon Krav eller anbefaling Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider Horisontal belysningsstyrke A1 Tippeliga Krav >1200 lx (anbefalt >1500 lx ved nye anlegg) Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 >1000 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 >1000 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0, lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 < 5% / m Gradienter (Eh) i verste retning Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 Tippeligaen har i flere år hatt krav til 1200 lux, derfor har vi også her bibeholdt 1200 lx som krav, men med sterk anbefaling om å justere til minimum 1500 lx ved oppgradering av eksisterende eller nybygg av anlegg. Dette er gjort for å tilfredsstille UEFAs krav ved gruppespill i UEFA CL. Lysklasse A2 (utbyggbart til A1) Divisjon Adeccoliga Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera >800 lx (anbefalt >1500 lx ved nye anlegg) Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0,50 Horisontal belysningsstyrke lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50

14 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 1.divisjon menn hadde opprinnelig samme krav som Tippeligaen, dette er justert ned til 800 lx. Alle 1.divisjonskamper distribueres via kamera, det er derfor et krav å ha flomlys på stadion. I forhold til utbyggbart fra A2 til A1 er dette lagt inn for at stadioneiere skal kunne bygge fundament for A1 standard, men sette inn lyskastere til A2 standard. Dette vil spare utbygger for penger. Det er også slik at utbyggbart kan defineres som oppgraderbart, NFF er innstilt på å tillate at oppgraderbart betyr å kunne flytte til et annet stadion om klubben rykker opp i Tippeligaen. I.21 Stadionutstyr Stadionet skal ha: Det anbefales at innbytterbenkene har plass til minimum 14 personer hver. Dette sikrer at man kan bruke dem i UEFAs klubbturneringer Minimum to båreteam. Kampens lege og ambulanse må være på plass på angitt sted nær banen så lenge kampens aktører og publikum befinner seg på stadionet Stadionet må være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr for å kunne beskytte dem på banen eller i andre deler av stadionet fra lynnedslag Det er viktig at arrangører og sikkerhetsansvarlige på stadionet kan kommunisere med publikum både på innsiden og utsiden av stadionet ved hjelp av elektroniske tavler/storskjerm og et tilstrekkelig kraftig og pålitelig høyttaleranlegg. Høyttalersystemet må være av en slik kvalitet at publikum og spillere klart og tydelig, og uten misforståelser, kan høre og forstå alt som kommuniseres gjennom systemet, uavhengig av om man befinner seg på innsiden eller utsiden av stadion. Systemet skal ha en reserve strømforsyning som trer i kraft om den ordinære faller ut Alle publikumsinnganger må være utstyrt med teknisk utstyr som registrerer eksakt antall publikummere som til enhver tid har passert hver enkelt inngang. Det bør også være mulig fortløpende å kunne avlese antall publikummere som har gått inn hver enkelt inngang fra kontrollrommet Utrykningskjøretøy, som ambulanser og brannbiler, må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy

15 I.22 Videoovervåkning Videoovervåkningskameraene skal gjøre det mulig for de sikkerhetsansvarlige i stadions kontrollrom å overvåke alle innganger og utganger, samt alle publikumsområder både på innsiden og utsiden av stadion. Det anbefales et antall kamera for å få oversikt over viktige vrimlearealer for publikum, spesielt viktige er områder med rømning i tilfelle nødssituasjoner og der større publikumsmengder oppholder seg. Ethvert videoovervåkningsanlegg skal balanseres i forhold til størrelsen på stadion, hvor kravet er at det skal kunne overvåke de områdene som er påkrevet. Videoovervåkningssystemet må ha egen uavhengig strømtilførsel slik at systemet fungerer fullt ut ved utfall av ordinær strømforsyning. Videoovervåkningssystemet skal styres fra stadionets kontrollrom hvor monitorene skal være plassert, og hvor det må være mulig å ta stillbilder både fra innsiden og utsiden av stadion. Det vises for øvrig til følgende instruks: Instruks for videoovervåking Denne instruksen er utarbeidet etter samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) og Politidirektoratet (POD) og beskriver ansvar og utførelse knyttet til kameraovervåking av fotballarenaer og det offentlige rom i tilstøtende områder. Instruksen regulerer bruken av kameraovervåking i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer med en vurdert sikkerhetsrisiko, som initierer en nødvendighet for tilstedeværelse av politi og bruk av eksisterende kamerautstyr til overvåking av anleggets indre og ytre arealer. I tillegg omfatter denne instruks det offentlige rom, i tilknytning til eller i nærhet av arenaen. Behovet for en slik instruks ble avdekket etter et møte mellom Datatilsynet, POD og NFF, hvor Datatilsynet krevde en klargjøring av hvem som har behandleransvaret knyttet til bruken av kamerautstyret og de opptak som gjøres i forbindelse med arrangementer, eks. fotballkamper. Det vises i denne forbindelse til Norges Fotballforbunds klubblisensregelverk, kapittel om Infrastrukturkriterier, spesielt omhandlende Stadiongodkjenning og Videoovervåkning, hvor det står følgende: Alle stadioner skal være utstyrt med fastmonterte, farge videoovervåkingskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt, og som har en zoomfunksjon slik at ansiktsgjenkjenning er mulig. Det skal være tilstrekkelig antall kamera til å få oversikt over alle tribuneområder i tillegg til alle publikumsinnganger til stadion. Videoovervåkningssystemet skal kunne ta stillbilder fra overvåkningen.

16 Kriteriene som NFF her beskriver er tuftet på anbefalinger gitt av den Europeiske Fotballunionen (UEFA). Formålet med instruksen Denne instruksen plasserer ansvaret for bruk av kamerautstyr ved overvåkning av fotballarenaer og det nærliggende offentlige rom i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer og skal ivareta personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger som i denne forbindelse blir innhentet og lagret. Hjemmelsgrunnlag Krav til etablering og ansvarsforhold fremgår av personopplysningsforskriften 2-7 og krav til utarbeidelse av rutiner for bruk, av forskriftens Virkeområde Denne instruks skal virke for alle fotballarenaer hvor det, i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer, benyttes kameraer til å overvåke tilskuerne og regulerer enhver behandling av personopplysninger som innhentes og lagres i det opptaksmedium som benyttes i forbindelse med overvåkningen av arenaen. Behandlingsansvarlig kan gi nærmere retningslinjer i henhold til denne instruks. Ansvarsfordeling Det enkelte politidistrikt (politimesteren) vil, i henhold til personopplysningsloven, være behandlingsansvarlig for de opplysninger som innhentes av politiet i forbindelse med beskrevne arrangementer. Ved de fotballarenaer som er utstyrt med overvåkningskamera skal disse alltid stå i låst stilling og fungere som skallsikring av arenaens ytre og indre område. Dersom det i forbindelse med spesielle arrangementer vil være behov for å benytte kameraene til overvåking av det offentlige rom utenfor arenaens område, skal slik overvåkning alltid utføres av politiet. Dette innebærer at det er politiet som skal ha kontroll over kameraovervåkingsanlegget og prioritere de områder som skal overvåkes. Slik overvåking må ikke finne sted med mindre overvåkingen anses nødvendig for opprettholdelse av den alminnelige ro og orden. I de tilfeller hvor politiet håndterer den overvåking som finner sted, både på arenaen og det offentlige rom, er det politimesteren i det aktuelle politidistrikt som er behandlingsansvarlig for bruken av utstyret og den informasjon som lagres ved opptaket. I de tilfelle hvor arenaeier håndterer overvåkningen inne på stadionet og politiet overvåker det offentlige rom, vil arenaeier være behandlingsansvarlig i forhold til den overvåkning som skjer inne på stadionet og politiet for den overvåkning som skjer av det offentlige rom. Når politiet ikke finner det nødvendig å være er til stede i forbindelse med arrangementet, eller å ta hånd om kameraovervåkningen, skal overvåkingen kun skje i form av skallsikring av arenaens yttervegger og indre arena. Kameraer som benyttes til skallsikring skal settes i fryst posisjon og ha retning mot bygningsmassen. Ved slik overvåking er det

17 arenaeieren som har behandlingsansvaret for den informasjon som innhentes og lagres i opptaksmediet. Merking Alle områder som er gjenstand for kameraovervåking skal være behørig merket slik at publikum blir gjort oppmerksom på hvor og når slik overvåking finner sted. Sikring av personopplysninger Opptakene skal vise dato og klokkeslett for opptak og bruk. Opplysninger fra opptaket skal oppbevares og behandles på en betryggende måte for å hindre uautorisert innsyn. Billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring og senest innen 7 dager etter opptak, med mindre det er sannsynlig at billedopptaket vil bli overlevert politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, jf personopplysningsloven 39, jf forskriften 8-4. Opplysninger som skal benyttes av politiet, dette gjelder både opptak hvor politiet har kontroll/regien for overvåkningen og opplysninger innehentet som nevnt i dette punkts annet ledd, skal lastes ned på eget medium og omhyggelig merkes og behandles etter de lover og regler som gjelder for politiets befatning med personopplysninger. Det forutsettes at det etableres tekniske ordninger og/eller administrative rutiner som sikrer at materialet håndteres separat. Oppgavefordeling Den behandlingsansvarlige skal: - Utarbeide beskrivelser av gjennomførende og kontrollerende aktiviteter innen eget ansvarsområde. - Samle dokumentasjon som beskriver et tilfredsstillende system for intern kontroll, jf per sonopplysningslovens 14. Dette innebærer styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon, herunder også dokumenter som beskriver ivaretakelse av informasjonssikkerheten. - Gjennomføre nødvendige tiltak som følge av lovendringer. - Påse at opplysninger lagres og behandles i samsvar med lov og instruks. - Forestå nødvendig opplæring for bruk av kamerautstyret og sikring av informasjon. Plikt for den enkelte bruker Enhver som har tilgang til og behandler opplysninger, har i forbindelse med de opptak som er gjort, plikt til å etterleve de krav som stilles i lovgivning, forskrifter og instruks, herunder instrukser og retningslinjer gitt av behandlingsansvarlig. Tilgang Kun ansatte med tjenestelig behov skal gis tilgang til de kameraer som benyttes til denne type overvåkning. Bemyndigelse gis av den som er

18 behandlingsansvarlig for de opptak som blir gjort. Det skal gjennomføres periodisk vurdering av ansattes tilgang med henblikk på tjenestelig behov. Den som gis tilgang til de opplysninger som innhentes i forbindelse med kameraovervåking, skal gjøres oppmerksom på de taushetspliktbestemmelser som gjelder. Taushetsplikten omfatter også informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Opplæring Alle brukere som har tilgang til kamerautstyret og opptak skal gjennomgå nødvendig opplæring på sitt brukernivå/sin rolle, hvor det blant annet skal legges vekt på informasjonssikkerhet og taushetspliktsreglene. Datatilsynet skal kvalitetssikre programmet for slik opplæring. I.24 Førstehjelp - publikum Krav til førstehjelpsrom: Førstehjelpsrommet skal plasseres slik at det er lett tilgang for publikum og utrykningskjøretøy, både innenfra og utenfra stadion Rommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege Dører og ganger må være brede nok, slik at en båre eller rullestol kan komme igjennom Godt lys, god ventilasjon, oppvarming, om mulig luftkondisjonering, elektriske kontakter, varmt og kaldt vann, drikkevann og toaletter for både menn og kvinner i rimelig nærhet Hjertestarter tilgjengelig under alle kamper Tydelig merket med skilt både på stadionets inn- og utside I.25 Førstehjelp spillere og dommere Førstehjelpsrommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege, men skal likevel minimum inneholde: undersøkelsesbord en båre (i tillegg til de ved banen) vask med varmt og kaldt vann hjertestarter tilgjengelig under kamp og trening elektriske kontakter tydelig merking av rommet rommet må ha god belysning Dørene og korridorene som leder til dette rommet må være brede nok til at bårer og rullestoler kan passere.

19 Rommet skal kunne brukes av publikum i nødssituasjoner. I.27 Adkomst til spillebanen Stedet der spillerne og dommerne kommer inn på banen bør ideelt sett være på midtlinjen og på samme side som VIP tribunen og pressetribunene. Adkomsten skal beskyttes. Dette kan gjøres for eksempel ved bruk av en brannsikker, teleskopformet tunnel som kan trekkes så langt inn på banen at spillerne ikke utsettes for skade som følge av gjenstander som kastes fra tribunene. Slike teleskoptunneler må kunne trekkes ut og foldes sammen raskt når spillerne kommer inn på eller forlater banen under kampen uten at den blokkerer sikten unødig lenge. Alternativt kan inngangen til banene gå gjennom en undergrunnstunnel dersom utgangen er plassert i god avstand fra publikum. Overflaten i korridorer, og særlig trapper og ramper, skal være av sklisikkert materiale. Det skal ikke være adgang for publikum eller media å få tilgang til garderobeområdet, spillertunnel og spillersluse. I.30 Dopingkontrollrom Dopingkontrollrommet må være i nærheten av lagenes og dommerens garderober og uten adkomst for publikum og medier. Rommet skal være på min. 20 m2 og inneholde: Testavdeling med arbeidsbord for dopingkontrollør, 4 stoler, vask med kaldt og varmt vann, toalett (helst åpent) med sete og plassert slik at personer i ventesonen ikke har innsyn Ventesone for 8 personer i direkte tilknytning til testavdelingen Kjøleskap med nok drikke på flaske En dusj anbefales Rommet må være tydelig markert og låsbart

20 I.31 Delegatrom Delegatrommet skal være utstyrt med følgende: bord og stol pc/laptop med tilgang til internett Delegatrommet skal ha enkel tilgang til: et toalett med vaskeservant telefon kopimaskin faks I.32 Mediafasiliteter plassering av TV kameraer Det skal finnes en plattform for hovedkamera, fortrinnsvis plassert på hovedtribunen. Plattformen skal plasseres nøyaktig midt på banen, og med en høyde som garanterer optimal bildekvalitet. Plattformen skal kunne betjene min. 3 kamera, og må være på min. 10 m2. Hovedplattformen skal fortrinnsvis være på den tribunen som ikke får motlys av solen. Hovedkameraet må plasseres nøyaktig på midtlinjen og med en høyde som danner en vinkel fra det horisontale planet til midtsirkelen på grader. TV-kommentatorene må ha sin plass på samme side som hovedplattformen. I tillegg må det være to mindre plattformer for offsidekamera på samme side som hovedkamera, m fra mållinjen, plassert relativt høyt på tribunen. Det skal settes av plass til kameraer bak begge mål, med en høyde som gir fri sikt over målets tverrligger til straffemerket. Det må være et eget område for flashintervju mellom banen og inngangen til garderobene. Øvrige kameraposisjoner fremgår av NFFs Mediehåndbok som gis ut årlig. I.33 Mediafasiliteter Følgende minimumskrav gjelder i forhold til mediafasiliteter: Egen mediainngang til stadion, evt. flere innganger dersom det er separate innganger for fotografer og TV-personell

21 Resepsjonsdisk eller rom for akkreditering/mediainformasjon Låsbart rom for oppbevaring av kamerautstyr for ikkerettighetshavere. Rommet bør ligge nær mediainngangen Minimum 25 (15 i 1. divisjon) permanente presseplasser utstyrt med bord som er stort nok til å romme en bærbar pc, en skriveblokk og en telefon. Plassene må være under tak, fortrinnsvis plassert på midten av samme langside som spillernes garderober Pressetribunen skal være plassert best mulig, kun VIP tribunen skal ha en bedre plassering Det må være mulig å øke antall plasser ved behov Doble stikkontakter skal være tilgjengelig ved hver presseplass, som også skal ha mulighet for enkel oppkobling til internett Arbeidsrom for mediene på minimum 50 m2 med plass til minimum 50 personer, inklusiv fotografer. Rommet må inneholde nok stikkontakter, i tillegg til gode forhold for bruk av trådløst kommunikasjonsutstyr (mobiltelefon) og enkel oppkopling til internett. Rommet vil også bli brukt til å beverte media før, under og etter kamp Toalettfasiliteter for både menn og kvinner Mixed zone mellom spillergarderobene og spillerbussene, hvor media kan intervjue spillere. Området skal være avsperret for andre Pressekonferanserom med minimum 25 seter Pressekonferanserommet må være utstyrt med et bord, kameraplattform, podium, koblingsboks, lydsystem og stoler Det skal være et parkeringsområde for pressemedarbeidere som er atskilt fra det ordinære parkeringsområdet, beliggende så nær mediaområdet som mulig Det skal være parkeringsplasser for fotografer med tungt utstyr så nær inngangen som mulig og/eller et sted hvor de kan stoppe og lesse av utstyr fra bilene Det skal være mulig å frakoble høyttalerne inne på presseområdet, evt. dempe lydnivået til ønsket nivå. Dette er særlig viktig for områder reservert for TV- og radiokommentatorer Merk: UEFA krever min. 100 presseplasser under tak, hvorav min. 50 med bord. UEFA krever også et arbeidsrom for media på minimum 150 m2, og et pressekonferanserom med minimum 75 seter. Stadion må kunne stille med disse fasilitetene dersom den skal benyttes som hjemmebane i UEFAs konkurranser. I.34 Plassering og antall TV- og radiokommentatorer Kommentatorposisjonene skal plasseres sentralt på hovedtribunen på samme side som hovedkameraene, under tak eller innendørs og med uhindret sikt til hele spillebanen, inkl. sikkerhetssonene.

22 Kommentatorplassene må være atskilt fra publikum med pleksiglass eller andre tekniske løsninger. Strømforsyning må finnes på hver kommentatorplass. Hver plass må være utstyrt med en skriveflate og må være belyst. En TVmonitor skal være tilgjengelig på hver kommentatorplass. Merk: UEFA krever minimum 25 tv-/radiokommentatorposisjoner, hver med 3 plasser. UEFA krever også 2 TV-studioer med størrelse 5m x 5m med min. 2,3 m takhøyde, og et presentasjonsstudio med utsikt over banen. Stadion må kunne stille med disse fasilitetene dersom den skal benyttes som hjemmebane i kamper arrangert av UEFA. I.35 OB Van område OB Van området skal være sikret eller enkelt å sikre, og skal ha strømforsyning (400 V). For nærmere spesifisering se NFFs Mediehåndbok. Det skal etableres egnede sikringstiltak for området med vaktpatrulje og kameraovervåking når området benyttes. Et utendørsområde ved siden av OB Van området, med uhindret utsikt til den sørlige horisonten, skal reserveres for satellittbiler (transportable jordstasjoner). Dette området skal også utstyres med strømforsyning fra samme kilde som OB Van området (400 V). Det skal finnes en kabelkanal for å koble OB Van området til fjernsynsfasilitetene inne på stadionet, og på enkelte andre områder, for eksempel under banen, for å unngå at kabler hindrer spillere/funksjonærer/tilskuere. Permanent prekabling er anbefalt. Merk: UEFA krever et OB Van område på min m2. Stadion må kunne stille med disse fasilitetene dersom den skal benyttes som hjemmebane i UEFAs konkurranser. I.36 Treningsfasiliteter Treningsfasilitetene må være tilgjengelig for klubben hele året. For treningsfasilitetene gjelder følgende krav:

23 Tilgang til minst en fullstørrelsesbane, innendørs eller utendørs hele året rundt En innendørs bane må ha kunstgress av god kvalitet. Utendørs bane skal ha kunstgress eller naturgress av god kvalitet. Hvis utendørsbane er eneste alternativ som fullstørrelsesbane, skal denne være utstyrt med tekniske løsninger som sikrer gode spilleforhold uansett vær- og temperaturforhold. Banen skal også ha flomlys Treningsfasilitetene må ha tilfredsstillende garderobeanlegg, dusjer, medisinsk behandlingsrom og oppholdsrom tilgjengelig for alle aktørene Det skal være tilgang på hjertestarter på treningsfasilitetene I.37 Stadionreglement Stadionreglementet må inneholde følgende minimumsinformasjon: adgangsrettigheter avlysning eller utsetting av kamper beskrivelse av forbud og sanksjoner, som for eksempel å ta seg inn på spillebanen, kasting av gjenstander, medbringing av flasker, våpen e.l. på tribunen, banning eller nedsettende språkbruk, rasistisk atferd osv. restriksjoner angående alkohol, fyrverkeri, bannere osv. regler for sitteplasser årsaker til at man kan bli bortvist fra stadion informasjon angående kameraovervåking at arrangør ikke er ansvarlig overfor publikum med hensyn til ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet I.38 Skilting Et tilstrekkelig antall tydelige og lett forståelige skilt som viser publikum vei til de ulike sektorer på stadion må plasseres i et tilstrekkelig antall i nærheten av og rundt på hele stadionet. Billetter må inneholde tydelig informasjon om seteplassering og må stemme overens med skilting både utenfor og inne på stadion. Billetten må minimum inneholde følgende informasjon: Berusede personer vil bli nektet adgang til og vil bli bortvist fra stadion Publikum må forvente en grundig visitasjon

24 Billettene refunderes ikke dersom arrangementet avbrytes Arrangørene har intet ansvar for publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under arrangementet Billetter skal ikke selges for mer enn den verdien som står trykket på dem Fargekoder på billettene forenkler inngangsprosedyren, og billettkvitteringen skal inneholde informasjon som hjelper tilskuerne å finne riktig vei når de kommer til stadion. Store oversiktskart må settes opp for å veilede publikum. NFF kan vedta egne regler for skilts form, tekst, plassering og størrelse, samt hvordan billettene skal se ut. I.39 Skilting i garderobeområdet Rom i garderobeområdet skal være tydelig merket slik at kampens aktører kan finne frem til sine respektive rom. For eksempel: Garderobe hjemmelag Garderobe bortelag Dommere Delegatrom Dopingkontroll

NFF utgir et standard sikkerhetssertifikat som skal benyttes.

NFF utgir et standard sikkerhetssertifikat som skal benyttes. Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.05.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.5.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.5.2013 Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

FOTBALL- ARRANGEMENT

FOTBALL- ARRANGEMENT FOTBALL- ARRANGEMENT OVERORDNET MYNDIGHET FIFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER UEFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER -KLUBBLISENSBESTEMMELSER NFFs ARRANGEMENTSKRAV NFFs LOV OG REGLEMENT TURNERINGSBESTEMMELSER SIKKERHETSBESTEMMELSER

Detaljer

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008 Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Generell informasjon For klubbene i følgende konkurransesystem: Tippeligaen, Adeccoligaen, Toppserien. NM sluttspillkamper (fra og med kvartfinaler) 1. divisjon

Detaljer

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb:

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Stadion Navn: Stadion Eier: Adresse: Gate/Vei Postboks By/Sted Kontaktpersoner: (Navn-telefon,e-post) Stadion Historie: Bygget

Detaljer

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Utdrag fra infrastruktur krav tippeligaen = Sandnes kommune = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Krav Status Sandnes Forslag tiltak Ansvar 01- Godkjent stadion. Sandnes Ulf må ha tilgang til et godkjent stadion for

Detaljer

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hva er norsk fotball 1896 klubber 28 724 lag 364 940 spillere 105

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert Introduksjon

Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert Introduksjon Retningslinjer Infrastruktur Sist oppdatert 02.05.2013 Introduksjon I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden siden innførselen av nasjonal klubblisens.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

belysningssertifikat sesongen 2016

belysningssertifikat sesongen 2016 belysningssertifikat sesongen 2016 Klubbens Klubb: Navn Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 belysningssertifikat sesongen 2016 Belysningssertifikatet skal være basert på utførte målinger iht. NS-EN

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Åsane/Myrdal gressbane - konsekvenser dersom anlegget skal videreutvikles til 1 div. arena for menn

Åsane/Myrdal gressbane - konsekvenser dersom anlegget skal videreutvikles til 1 div. arena for menn NOTAT OPPDRAG Åsane/Myrdal Fotballbane gress DOKUMENTKODE 615502-2--Notat- 001 EMNE Konsekvensvurdering oppgradering til 1 div. TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bergen kommune, Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Skolering av stadionpersonale

Skolering av stadionpersonale Autorisert STADIONVERT Skolering av stadionpersonale Rammeplan. Versjon 1.09 Innledning. De fleste som til nå har vært involvert innen arrangement av fotballkamper har vært frivillige. Økt profesjonalisering

Detaljer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer

Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelser for lag frå SFFK 2.divisjon damer Turneringsbestemmelsene for 2.divisjon damer SFFK er basert på Turneringsbestemmelsene for 3.divisjon menn SFFK og de nye Turneringsbestemmelsene

Detaljer

Sikkerhet. Ved fotballkamper. Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser

Sikkerhet. Ved fotballkamper. Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser Sikkerhet Ved fotballkamper Arrangert av NFF og dets organisasjonsledd NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser 201 5 2013 1. OVERORDNEDE SIKKERHETSBESTEMMELSER Følgende overordnede sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013

Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013 Hvordan håndtere motstandere med vanskelig supportere 27/05/2013 Hva er vanskelige motstandere? Rasisme Pyroteknikk Slåssing/Casuals Storming av banen Kasting av gjenstander Bruk av laser Bruk av bannere:

Detaljer

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende. DELTAKERE: UCL: Molde FK inn i 2. kval.runde, 17-18/7 UEL: Aalesunds

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 13.02.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i:

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Tippeligaguiden. Ullevaal stadion

Tippeligaguiden. Ullevaal stadion Tippeligaguiden fotball FOTO: Tor-Erik Eidissen/Glimt.no FOTO: Svein Ove Ekornesvåg Tippeligaen er i full gang. Med hjelp fra supportere fra hvert lag har Handikapnytt skaffet opplysninger, og gitt terningkast

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Møtereferat. Gjennomgang med Norges Fotballforbund. Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør

Møtereferat. Gjennomgang med Norges Fotballforbund. Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør Møtereferat Gjennomgang med Norges Fotballforbund Oppdragsgiver: Bryne FK Oppdrag: Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør Oppdragsnr: 1932 Deltakere: Anita Helstrup Wibecke Natås Ole Myhrvold

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder:

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder: Lyns Høstturnering - Gutter 2002 Ordinærklassen Dette skrivet innholder: - praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Turneringsreglement - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober

Detaljer

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Saksframlegg FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Forslag til vedtak: Med forbehold om vedtak om finansieringen slutter formannskapet seg til rådmannens forslag

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

: : E: D11 &47 : Ane Eikehaugen/Sidsel Haugen

: : E: D11 &47 : Ane Eikehaugen/Sidsel Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800412 : E: D11 &47 : Ane Eikehaugen/Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 12.02.2008 13/08 BEHOV FOR STRAKSTILTAK

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON:

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON: KLUBBENS VISJON: Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! Identifisert ved: engasjement idrettsglede offensiv satsing Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! KLUBBENS

Detaljer

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn VELKOMMEN TIL EN NY SESONG AV NM 2007! Innholdet i dette skrivet skal være et verktøy for alle som på en eller annen måte er involvert i årets NM for seniorer. Innholdet er tilnærmet identisk det som har

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere:

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere: N F F K a m p r a p p o r t N F F K a m p r a p p o r t Konkurranse: (kryss av for riktig nivå) tippeligaen toppserien adeccoligaen 2. divisjon menn 1. divisjon kvinner Konkurranse: Nm for menn (kryss

Detaljer

Tekniske krav arenaer

Tekniske krav arenaer Tekniske krav arenaer Fritt gulvareal ved ferdig rigget arena (inkl. plass for reklame) renaer (ferdigstilt før ) renaer (ferdigstilt etter ) Minimum 48 x 26 m Spilleflate inkl sikkerhetssoner 44 x 23

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering Forslag 1 Sportslig organisering Bakgrunn og hensikt med diskusjon om spilleunderlag Spilleunderlaget på Stadion var første gang oppe til vurdering før 2009-sesongen. Den gang var det Norges Fotballforbund

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON LES

VIKTIG INFORMASJON LES VIKTIG INFORMASJON LES Kjære deltager, trener, lagleder eller publikummer! Nå nærmer det seg NM Sprint i Hol! Dette dokumentet beskriver en del praktiske opplysninger om arrangementet. Vi håper du tar

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Base Camp Aktiviteter

Base Camp Aktiviteter Formannskapet 08.12.09 sak 125/09 vedlegg 1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no

Detaljer

Retningslinjer Arrangement Kretsligaen

Retningslinjer Arrangement Kretsligaen Retningslinjer Arrangement Kretsligaen NFF Sogn og Fjordane 2017 Arrangement i fokus i fylkesfotballen! NFF Sogn og Fjordane ser verdien av å ha gode arrangement i fylkesfotballen. Godt tilrettelagte arrangement

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer