RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG"

Transkript

1 RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG

2 Tindlund barneskole Tindlund ungdomsskole Hannestad barneskole Utvalgte samarbeidsskoler i Sarpsborg kommune

3 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon og divisjon Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse

4 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Undervisningen i matematikk bygger på spiralprinsippet ved at man repeterer tidligere temaer/oppgavetyper og bygger på disse når mer avansert matematikk innenfor samme tema skal innføres/læres

5 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Repetisjon/arbeid med oppgaver/læringsmål fra tidligere år og perioder Nye og mer avanserte oppgaver/ læringsmål I alle klasser er det svært stor variasjon når det gjelder hvor på læringstrappa de ulike elevene befinner seg

6 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Med utgangspunkt i kompetansemålene for matematikk i Kunnskapsløftet og hvordan læreverket vi bruker i matematikk er bygd opp (fordeling av temaer og vanskegrad i og 7. trinn), valgte vi i sette av 5 uker til arbeidet med temaet multiplikasjon og divisjon på høsten i 7. klasse

7 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Introduksjon av tema Presentasjon av læringsmålene Førprøve med oppgaver til hvert av læringsmålene Egenvurdering Valg av gruppe Plan for fokusområder Gjennomføring av undervisning og eget arbeid Gjennomføring av undervisning og eget arbeid Gjennomføring av undervisning og eget arbeid Etterprøve med samme oppgaver og læringsmål som Førprøva Egenvurdering Plan for fokusområder Individuelt arbeid med områder og læringsmål det er behov for mer arbeid Kapittelprøve Lærers vurdering og tilbakemelding

8 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Uke 1 Introduksjon av tema Læringsmålene for perioden er utarbeidet og presenteres Førprøve med oppgave til hvert læringsmål Førprøve rettes enten av lærer eller av elevene selv Egenvurdering gjøres av elevene, skjema fylles ut Valg av gruppe/fordeling på grupper i forhold til arbeidsformer og vanskegrad Bevisstgjøring av fokusområder Videre uke 1, 2, 3 og 4 Variasjon av lærerstyrt arbeid, samarbeidsaktiviteter og individuelt arbeid Plan for hvilke læringsmål som er i fokus hver uke bestemmes av lærer

9 Før-prøve i multiplikasjon og divisjon Læringsmål Oppgavetype 1. Kunne multiplikasjonstabellen 2. Kunne multiplisere flersifrede tall med ensifrede Still opp stykkene og regn ut. a) 24 6 = b) = 3. Kunne multiplisere flersifrede tall med flersifrede Still opp stykkene og regn ut. a) = b) = 4. Kunne multiplisere flersifrede tall med dekadiske enheter Regn ut. a) = b) 4, =

10 Egenvurdering Disse områdene (læringsmålene) er jeg sikker på at jeg kan (skriv tallene) Disse områdene (læringsmålene) kan jeg ikke (skriv tallene) Slik bør jeg arbeide for å nå læringsmålene for denne perioden Lærers kommentar:

11 Resultatskjema Oppgave Elev Elev Elev Elev , ,5 Elev , ,5 Gj.snitt 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,9 1,5 0,7 0,8 0,7 0,8 1,8 1,9 16,1 Prosent ,0

12 Gruppefordeling Elevene på trinnet organiseres i 3 grupper etter nivå og arbeidsmåter meget sterk og selvstendig gruppe med omfattende egenstyring av arbeidet (ca halv klasse) middels sterk gruppe (ca hel klasse) gruppe med behov for mye tilrettelegging og hjelp (ca halv klasse) Ikke faste grupperinger, men muligheter for å bytte grupper fra et kapittel til det neste. Vurdering om bytte av gruppe foretas av elever og lærere En del elever er blitt veldig flinke til å vurdere egne ferdigheter og behov (for eksempel for å flytte til gruppe med få elever og mye tilrettelegging i temaer de finner vanskelige) Organiseringen er godkjent av foreldrene, og deltagelse på den selvstendige gruppa krever skriftlig samtykke av elevens foresatte

13 Matematikk uke 43 Læringsmål 1. Kunne multiplikasjonstabellen 2. Kunne multiplisere flersifrede tall med ensifrede 3. Kunne multiplisere flersifrede tall med flersifrede 4. Kunne multiplisere flersifrede tall med dekadiske enheter Mandag På skolen Mandag Hjemmearbeid Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Læreboka har oppgaver på tre nivåer: blå, rød og grønn

14 Selvstendig gruppe Arbeidshefte leveres ut hver mandag og inneholder: Læringsmål for hele kapittelet Oversikt over det elevene skal arbeide med i løpet av uka Diverse forslag/anbefalinger til løsningsmåter og oppsett Forslag til framdriftsplan/arbeidsfordeling de ulike dagene Ekstra oppgaver og aktiviteter

15 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Uke 4 Etterprøve med samme læringsmål og oppgavetyper som Førprøva Rettes av lærer eller av elevene selv. Lærer samler data for å skaffe seg oversikt over nivået Egenvurdering av oppnådd kompetanse Plan for hvilke områder man bør fokusere på uke 5 fram mot Kapittelprøve, både individuelt og som gruppe/klasse Uke 5 Individuelt arbeid med læringsmål der det er behov for mer fokus, eventuelt lærerstyrt arbeid med enkelte områder Kapittelprøve som rettes av lærer Vurdering og tilbakemelding fra lærer

16 Resultatskjemaer og tilbakemelding Prosent antall poeng av full score Før-prøve Kapittelprøve Framgang % % %-poeng Elev 1 19,2 100,0 80,8 Elev 2 92,3 100,0 7,7 Elev 3 7,7 52,6 44,9 Elev 4 57,7 100,0 42,3 Elev 5 30,8 100,0 69,2 Elev 6 88,5 100,0 11,5 Elev 7 34,6 94,7 60,1 Elev 8 3,8 50,0 46,2 Elev 9 0,0 36,1 36,1 Gjennomsnitt 33,3 85,1 51,8 Viktig å fokusere både på klassens framgang og enkeltelevers framgang + vurdere årsaker

17 Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon/divisjon Utfordringer og erfaringer Ting tar tid Å lære elevene til å se seg selv og akseptere egen kompetanse; ikke gi opp, men motiveres til selvstendighet og videre utfordringer og arbeid med områder som er vanskelige Å holde oversikten underveis i perioden og nå alle elevene Morsomt å se hvor bevisste en del elever blir Elevsamtaler: Fint med vurdering, for da vet vi hva vi får til og hva vi må jobbe med. Det kan bli litt mye vurdering. Jeg synes det er greit å bare jobbe.

18 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse 1. Introduksjon av tema 2. Lesing av filmanmeldelser

19 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse 3. Kriterier for filmanmeldelse - lærebok 4. Individuelt arbeid velge film og skrive anmeldelse

20 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse 5. Lese sin filmanmeldelse for de andre i gruppa. Kameratene vurderer utkastet og fyller ut vurderingsskjema

21 Filmanmeldelse, kameratvurdering Elevens navn: HVA SKAL VI HØRE ETTER? JA NESTEN NEI KOMMENTAR Har eleven fått med faktaopplysninger om filmen? (Tittel, regi, sjanger, skuespillere, nasjonalitet, språk, produksjonsselskap, år og aldersgrense.) Har eleven skrevet et handlingsreferat fra filmen? (uten å røpe for mye?) Har eleven fått med noe om lyden i filmen? (musikk, lydeffekter) Har eleven sagt hva den likte/ikke likte med filmen. Og har med begrunnelse for det. Har eleven med anbefaling med begrunnelse? Har eleven med hvilken aldersgruppe filmen skal passe til? Har eleven en tittel som passer til filmanmeldelsen? (som er ulik tittelen på filmen) Vurdert av:

22 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse 6. Videre bearbeiding /forbedring av anmeldelsen på bakgrunn av tilbakemeldingene i kameratvurderingen

23 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse 7. Filmanmeldelsen skrives på data og leveres med vurderingsskjemaene fra de andre elevene 8. Vurdering og tilbakemelding fra lærer

24 Kameratvurdering Norsk 7. klasse Filmanmeldelse Erfaringer elevene engasjerte og aktive viktig at kriteriene er klare når elevene skal vurdere andre elever vanskelig å finne rom for gruppene under opplesing og vurdering kan være vanskelig for de elevene som har sett filmen å vurdere kameratens filmanmeldelse og ikke selve filmen i elevsamtaler uttaler elever at det kan være lett å gi litt for snille tilbakemeldinger til venner

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson

Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson Strindheim og Rosenborg skole Vurdering FOR læring Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon To sentrumsskoler i Trondheim: Strindheim barneskole er avgiverskole til Rosenborg ungdomsskole Tre lærere: Vibeke

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord Innhold 1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord... 3 2. Faglig kvalitet... 3 2.1 Skolens faglige resultater... 3 3. Framdrift i Læringslyst... 13 4. Skolen som lærende organisasjon, suksesshistorier...

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer