Prøve i tysk A: time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag"

Transkript

1 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se ukeplan på siste side). B klassen skal ha Antonia i 2. time. Ta med biblioteksbok! På fredag møter A klassen utenfor det gamle kjøkkenet i Mat og helsetimene. Dere skal ha Unni og Antonia. Dere andre skal ha vanlige fag i klasserommet. Læringsmåla i matematikk er ganske mange, men det er bare alle vi har hatt hittil i høst. Dere må fokusere på det læringsmålet dere føler dere mest usikre på. Vurderinger: Mandag Prøve i Mat og helse. Alle: Ta med biblioteksbok i dag. Prøve i tysk A: 2.. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag/ mandag

2 NORSK: Eleven skal kunne: Å bruke genitiv i nynorsk. Bruke nokon, noka, noko og nokre rett(nynorsk). Vite hvordan man analyserer bilder. De viktigste virkemidlene i reklame. (B) Hva propaganda er. (B) B: Ta med Kontekst denne uka. B: Nynorsk. Ta med skrivebok. A: NYNORSK arb.bok Arb.bok i norsk C: Lillesal artikkel Alle: Les minst 15 minutter i biblioteksboka hver dag. Alle: Ta med biblioteksbok. Du skal lese når du er ferdig med Mat og helseprøva. C: NYNORSK A: artikkel ferdig Ta med bibl.bok C: lillesal: artikkel ferdig C: Tekst Ta med bibliotekbok MATEMATIKK: Eleven skal kunne: Multiplikasjonstabellen Lage og regne ut regnestykker med parenteser Multiplisere desimaltall Vite at å multiplisere med 0.1 og 0.01 er det samme som å dele på 10 og 100 Vite at hvis man multipliserer med et tall som er større enn 1, får vi et tall som er større enn utgangspunktet Vite at hvis man multipliserer med et tall som er mellom 0 og 1, får vi et tall som er mindre enn utgangspunktet Les og dobbeltsjekk at du har forstått multiplikasjon med desimaltall med denne nettsiden: (Ligger på Fronter) Regne med desimaltall Lage oppgaver selv og regne de ut Forklare hvordan man multipliserer og dividerer med desimalltall Samarbeide med andre elever og forklare utregningsmetoder Vite hvordan man regner med negative tall Kunne plassere tall på en tallinje Løse opp parenteser Regne enkle algebrauttrykk Hele uka: Vi skal forberede oss på prøva i uke 3. Se gjennom læringsmåla over. Dere har også fått et ark med disse. De temaene som dere trenger å øve mer på hjelper jeg dere med i timene :) Arket med læringsmål og oppgaver skal dere jobbe med hele uka.

3 ENGELSK: Eleven skal kunne: Identifisere og bruke verb i samtidsform og vanlig presens Identifisere subjekt og verbal i skriftlig arbeid Monday Tuesday Wednesday Friday 9 A/ C: Husk regelboken! Les til glosen (tirsdag eller fredag) 9A: Glose og grammatikk C1- mat og helse B: Glose og grammatikk C: Glose og grammatikk B: I timen skal vi gjennomgå gruppetekstene + øve på muntlig panel debatt om mobbing NATURFAG: Eleven skal kunne: Vite forskjellen på et nøytralt atom og et ion Vite hva et salt er Vite ladningen til protoner og elektroner Se gjennom sammendraga du har skrevet og oppgavene du har gjort. Etter det skal du ha skrevet ned en forklaring på følgende begreper. Økosystem Produsent Forbruker Nedbryter Atom Elektron Proton Skall RLE: Eleven skal kunne: Vite hva som kjennetegner kristendommen som religion. A,B og C: ta med «Horisonter» og arbeidsboka. Vi jobber med oppgaver og samtaler om stoffet. Samfunnsfag: Eleven skal kunne: Fortelle litt om befolkningsstruktur, økonomiske, politiske og historiske forhold i Europa Ha formulert en presentasjon av seg selv på engelsk. Denne skal brukes i et EU-prosjekt mellom norske og spanske elever Les om Europas befolkning s (geografi) Svar på sp.mål 1- s.75 Kroppsøving: Eleven skal kunne: Håndball kast teknikk og finting Vise supert innsats i styrke trening! Tirsdag Ha med tøy for både inne og ute! Torsdag Ha med tøy for både inne og ute!

4 Språkfag: Eleven skal kunne Tysk Spansk rom 11 Mål: Mål: Elevene skal kunne Navn på land og klær uttrykke seg muntlig om et Bøye verbet werden og konkret tema, innenfor landet bleiben s. 216 Argentina. De skal anvende Spørre og svare på: Wo bist grammatikk som de har lært i du in den Ferien gewesen. forkant i presentasjonen sin. Si hva du har på: Ich trage. Eks: Futurum og perfektum. Spansk rom 10 Mål: Elevene skal kunne uttrykke seg muntlig om et konkret tema, innenfor landet Argentina. De skal anvende grammatikk som de har lært i forkant i presentasjonen sin. Eks: Futurum og perfektum. fordypning Mål: Se eget ark til ordtakene! Prøve!!! Navn på land og klær Bøye verbet werden og bleiben s. 216 og skrive en setning. Bruke gloser fra gloseark «die Autobahn og skrive noen setninger. (Bruk tekst C. s. 1) Les på ark «Wichtig» og glosearket Les arket : setningsanalyse LEKSER til tirsdag: Ta utgangspunkt i kapittelet om Argentina. Velg et emne du vil vite mer om, f eks: Mat, kultur, severdigheter, natur eller dyreliv. Du skal nå jobbe med et framlegg om dette temaet. Jobb videre med muntlig framlegg om Argentina. Framføring om to uker! Bruk gjerne powerpoint. LEKSER til tirsdag: Ta utgangspunkt i kapittelet om Argentina. Velg et emne du vil vite mer om, f eks: Mat, kultur, severdigheter, natur eller dyreliv. Du skal nå jobbe med et framlegg om dette temaet. Jobb videre med muntlig framlegg om Argentina. Framføring om to uker! Bruk gjerne powerpoint. Lekser til torsdag: Mat og Helse: Eleven skal kunne: Se eget målark denne uka! Ligger også på Fronter. Denne uka er det i Mat og helse. Alle skal ha prøva på onsdag 3.+.time. Møt i klasserommet. Tema: Næringsstoffene og kjøkkenkunnskap. Les s i Teoriboka(heftet du fikk på skolen). Du må også lese på arket med oversikt over næringsstoffene. Alt ligger på Fronter. Se målark(ligger også på Fronter). NB! Les informasjon på toppen av ukeplanen.

5 A klasse / Rom 10 Mandag 1 Matte Fri Naturfag Matte Musikk 2 RLE UTV Mat og 3 Mat og helse Språkfag (Rom10) 5 Språkfag Samfunnsfag Valgfag 6 Matte 7 Leksehjelp KRØ til 1530 Helse(gamle kjøkkenet) Samfunnsfag B klasse / rom 11 Mandag 1 Naturfag 2 Samfunnsfag Lesing m.antonia Samfunnsfag Musikk 3 Mat og Helse Matte Kroppsøving (Rom11) Språkfag Naturfag 5 Språkfag Matte Valgfag 6 Matte RLE 7 Leksehjelp UTV C Klasse / rom 12 Mandag 1 RLE 2 Kroppsøving Matte Musikk Matte 3 Mat og helse Samfunnsfag Matte Språkfag (Rom 12) 5 Språkfag Matte Valgfag Naturfag 6 Naturfag Samfunnsfag 7 Leksehjelp UTV