- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner"

Transkript

1 JAKTSKYTING - Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner Utgitt av NJFF Hedmark 2007

2 Innhold: Hva er jaktskyting Jaktskyting ulike grener / øvelser Formålet med jaktskyting Jaktskyting som sport og konkurranse Historisk utvikling Rekruttering av jegere og skyttere Det å arrangere et skyterstevne o Hva skjer og hva bør en huske før et stevne o Hva skjer og hva bør en huske under et stevne o Hva skjer og hva bør en huske etter et stevne Jaktskyting en publikumsidrett! Huskeliste for arrangøren Foto: Ole Mattis Lien (Utarbeidet av Ernst Rolf Østmo, Hans Ole Solberg og Ole Mattis Lien) 2

3 Hva er jaktskyting Skyting i Norge foregår i første rekke i følgende tre forbund: o NSF (Norges skytterforbund knyttet til Norges idrettsforbund) Ulike skyteaktiviteter med fokus på konkurranseaktivitet både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det skytes ulike grener både med hagle, rifle, pistol og luft. o DFS (Det frivillige skyttervesen) Organisert gjennom forsvaret. (Ofte omtalt som baneskyting) (Norsk mesterskap, landsskytterstevnet) Ulike skyteaktiviteter med fokus på konkurranseaktivitet både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det skytes ulike grener med grovkalibret rifle. o NJFF (Norges jeger og fiskerforbund) Ulike skyteaktiviteter med fokus på trening til jakt. Konkurranseaktivitet både på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå. Det skytes ulike grener både med hagle og rifle. Jaktskying ulike grener/øvelser Jaktfeltskyting o Skyting med rifle mot stillestående viltmål på ulike avstander oftest fordelt med 5 skudd på 6 ulike poster. Eget regelverk for hvordan skytingen skal foregå. Elgskyting o Skyting med rifle mot stillestående og bevegelig elgfigur på 100m avstand. Det skytes 5 skudd sittende, 5 skudd stående og 10 skudd mot løpende elg. Eget regelverk for hvordan skytingen skal foregå. Jegertrap o Skyting med hagle mot leirduer på trappbane. Det skytes oftest 25, 50 eller 100 skudd. Eget regelverk for hvordan skytingen skal foregå. Leirduesti o Skyting med hagle mot leirduer på et sportinganlegg eller i en vanlig leirduesti i terrenget. Det skytes enkle og doble duer oftest mot 25 eller 50 duer. Figurjakt o Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Oftest 10 ulike poster. Jaktsti (Utgår fra 2006 som NM gren). o Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Skytingen er kombinert med et antall poster med teorispørsmål fra jegerprøvepensum. Nordisk Jaktskyting o Skyting med hagle og rifle fordelt på to haglegrener og to riflegrener. De to haglegrenene er skyting mot 25 leirduer på trappbane og skyting mot 25 leirduer i en leirduesti, enkle og doble duer. De to riflegrenene er 10 skudd mot rådyr og 10 skudd mot løpende elg, begge på 100m avstand. Informasjon om klasseinndeling og regler finnes på Det arrangeres NM i de ulike grener hvert år. For å finne fram, er skytebaneguiden grei å ha. (Kart- og informasjonsbok over Norges skytebaner). 3

4 Formålet med jaktskyting Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling og for rekruttering / opplæring av ungdom. Opplegget skal derfor gjøres på en slik måte at øvelser og konkurranser ligner mest mulig på situasjoner som jegeren står ovenfor i jaktsammenheng. (Ref. fra NJFF s regler ang. jaktskyting). Forutsetningene for å skyte bra på jakt er at jegeren har gode kunnskaper om det våpen og den ammunisjon som nyttes sammen med et bra ferdighetsnivå. Bra ferdighetsnivå oppnås kun ved tilstrekkelig og riktig skytetrening. Jegere som bruker lite eller ingen tid på trening, har ofte sviktende ferdigheter. Forutsetningene for å drive sikker og human jakt krever derfor at den enkelte jeger trener mer enn det som er satt som minimumskrav fra myndighetene. Ved variert og økt skytetrening blir du bedre til å skyte og langt bedre til å innse dine begrensninger. Viktige forutsetninger for å jakte humant. Gode ferdigheter bidrar til sikker og human jakt Foto: Ernst Østmoe Storviltjegere vil ha stor nytte av å testskyte på ulike avstander, variere skytestilling, ikke minst skyte stående jmf. Bedre jakt, og i tillegg skyte på bevegelige mål før storviltjakta. Hovedutfordringene rundt dette er å få de som bruker minst tid på trening til å ta større ansvar. Ut fra de krav og det fokus vårt framtidige samfunn vil ha på jakt og jaktutøvelse, er det viktig at alle jegere tilegner seg riktige holdninger, godt kunnskapsnivå og bra skyteferdigheter. Kravene for å utøve jakt i framtida vil skjerpes både ved småvilt- og storviltjakt. 4

5 Jaktskyting som sport og konkurranse NJFF skal stimulere til trening og utvikling av skyteferdighet for å fremme human jaktutøvelse gjennom skyting som sport, ved å tilrettelegge og motivere for jaktskyting med hagle og rifle. (Ref. fra NJFFs landsmøtevedtak 2006). En stor del av norske jegere skyter lite utover de 30 obligatoriske treningsskuddene som er pålagt før storviltprøva kan avlegges. Noen skyter på hobbybasis mer, og en ivrig gruppe har funnet jaktskyting interessant som sport og konkurranse. Dette er ofte engasjerte personer som utgjør mye av drivkraften i lokalforeningene. Rolf Harald Østmoe ble Norgesmester i Nordisk Jaktskyting i 2003 Foto: Ernst Østmoe Mange av disse har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter som både er nyttig og nødvendig for å prestere på et høyt nivå. Kunnskap og erfaring som vil kunne formidles til mer uerfarne jegere og skyttere. Fordi jaktskyting stimulerer til trening og skyteferdighet, ønsker vi at sporten som trening til jakt og konkurranse, bør mer fram i lyset. Jaktskytingen som sport og konkurranse virker som en pådriver til større treningsiver, bedre kunnskap om våpen og ammunisjon, og ikke minst hvilke begrensinger det setter til deg som utøver. Rapporten Bedre jakt slår klart fast at aktive utøvere skadeskyter mindre og er flinkere til å kjenne sin begrensing i forhold til å holde igjen vanskelige skudd. Aktive jaktskyttere bidrar til: Etablering, drift og vedlikehold av skytebaner. (Uten disse ville tilbudet til den øvrige jegerstand ha vært langt mer begrenset enn det som er tilfelle pr i dag). Utvikling av våpen og utstyr. Viktig inspirasjon til mer trening for alle jegerne. Viktig inspirasjon i forbindelse med rekruttering. Kunnskap om våpen og patroner. Opplæring og utvikling av nye jegere og skyttere Opplæring angående skyting på ulike avstander. Opplæring angående skyting på vilt i bevegelse. Arrangere skytestevner, som gir inntektsmuligheter for de lokale jeger- og fiskerforeninger. 5

6 Historikk Jakttradisjonene i Norge er mange og gamle. Jaktskyting som sport, er derimot relativt ungt. Det var først etter siste verdenskrig at de første aktivitetene begynte å se dagens lys. I 1960 startet NJFF med jaktsti. Året etter kom elgskyting og jegertrapskyting. Etter dette har utviklingen gått fort og de beste utøverne presterer i dag på et idrettslig høyt nivå. Dette er en naturlig utvikling som følge av velstandssamfunnets framvekst. Like etter siste verdenskrig var patronene så kostbare at en bedrev ikke skyting i utid uten at det ga noe tilbake i form av pelsverk eller mat. DFS har gjennom militær aktivitet høstet erfaring og tilegnet seg kunnskap om skyting over lang tid. Dette gjelder blant annet rifleskyting under varierende forhold og på ulike avstander, samt erfaring med ulike kalibre og avtrekksmekanismer. Kunnskap som er relevant og fullt overførbare til jakt. I lys av dette har nok en del skytterlag og skytterlagsmedlemmer følt en viss storebror rolle ovenfor jaktskytterne. Rekruttering Uten rekruttering ingen jaktskyting i framtida. I perioden fram til tusenårsskifte (2000) var utviklingen positiv for flere jaktskyttergrener både på hagle og riflesiden. De siste årene ( ) synes flere å ha registrert en stagnasjon eller også en klar tilbakegang innen enkelte av jaktskytegrenene. Dette gjelder så vel aktive utøvere som kvaliteten på flere av arrangementene. Utfordringen framover er å finne fram til gode måter å rekruttere både unge og eldre jegere av begge kjønn. Potensialet for å øke deltagelsen på ulike jaktskyteaktiviteter er stor, fordi Norge har mange jegere som hvert år skal utøve sikker og human jakt. For å rekruttere nye utøvere er det viktig med informasjon og god tilrettelegging. Vi må skape forståelse for at trening er et viktig bidrag for å kunne utøve human jakt. Terskelen for å ta en tur på skytebanen skal være lav! Unge jegere på revjaktkurs i Nord-Odal 2004 Foto: Ernst Østmoe 6

7 Rekruttere hvem og hvordan? Tilrettelegge for alle! - ungdom, damer, jegerprøvekandidater og andre nybegynnere, eller også etablerte jegere med treningskvelder og oppfølging på skytebanen. Tiltak: Informasjonshefte hvor alle skytegrener presenteres på en enkel og lettfattelig måte, samt vier at klasseinndelingen er lagt opp både for jegere og konkurranseskyttere. Informasjon om våre skyteaktiviteter og vårt tilbud om instruksjon og veiledning. Utvide jegerprøven med påfølgende kurstilbud/oppfølging med skytekurs på hagle og rifle. Tilbud om treningskvelder med instruksjon. (Kontakt med jegerprøveinstruktør). Tilrettelegging for bruk av cal. 22. Tilpasse baneanlegg slik at cal. 22 kan tas inn som trenings- og konkurransevåpen. Dette gir langt rimeligere treningsmuligheter og vil således være en lavere inngangsterskel for svært mange jmf. Skiskyting. Innendørstrening i vinterhalvåret. Jaktfeltløype med maks 50m avstand. Egen ungdomscup på regionalt nivå. Subsidiering til unge skyttere. Skyte til kostpris. Ekstra skytetrening i forbindelse med obligatoriske treningsskudd til storviltprøva. Jaktfelt tilrettelagt for jegere med tilpasset vanskelighetsgrad. Jaktlagskyting. Egne treningskvelder og konkurranseopplegg. Uhøytidelige konkurranser for jegerne. Jegercup. Tilrettelegging for skyting i stående alternative skyteformer for eksempel med anlegg. For alle gruppene gjelder det at vi går ut med aktiv markedsføring over lang tid. Annonsere treningskvelder uten noen form for oppfølging blir for de fleste et for stort steg. God organisering i den lokale foreningen med et skytterutvalg som lager en plan for å håndtere dette, er viktig. Et skytterutvalg som bistår med informasjon, fordeling av terminlister og program til utøverne, er ryddig og vil virke motiverende. Viktig er også at en bestreber seg på å lage gode arrangement hvor mange har lyst til å delta. Lyst til å delta fordi dette er sosialt, spennende og attraktivt. Attraktivt fordi det får fin omtale i media, medlemsbladet, på internett osv. Gode og attraktive arrangement bidrar til mer rekruttering og positiv utvikling både for yngre skyttere og de mer etablerte. 7

8 Det å arrangere et skytterstevne Når det gjelder å tilrettelegge og gjennomføre jaktskytearrangement vil det i all framtid være behov for endringer og forbedringer. Selv de som arrangerer bra i dag, vil alltid ha forbedringspotensiale på flere områder i tiden framover. Gode arrangement med god tilrettelegging er viktig både for utøverne og sportens anseelse. Ved enhver skyteaktivitet er det viktig at både det som skal skje i forkant, under og etter et stevne, planlegges og gjennomføres på en god måte. Med respekt for alle de som bruker tid og penger på skyting må en kunne forvente at alle arrangører gjennomfører ethvert stevne på en ryddig og god måte. Proffe arrangement bidrar til trivsel, positiv omtale og skytterne kommer gjerne igjen. Vi har i dette hefte laget en listeoversikt på hva en som arrangør bør huske før, under og etter et stevne. På en del punkter har vi også utformet råd og tips. Heftet vil på enkelte områder ha mangler, men vil forhåpentlig være et første steg på veien mot noe bedre. Utsnitt fra sportingbanen under Nordisk mesterskap i Eksjø Sverige Foto: Ernst Østmoe 8

9 Hva skjer og hva bør en huske før stevnet Av det som er listet under må en vurdere i hvert enkelt tilfelle hva som er viktig å ta hensyn til. Opplistingen er ment å fungere som en sjekk- og huskeliste. Markedsføring og publisering av stevner er viktig for etablerte jegere og skyttere. For rekrutteringens del er det enda viktigere med informasjon om det som skal skje. Husk at det er bare de etablerte som får tilsendt det grå hefte med terminlister og informasjon. Det kan ofte være lurt å spørre seg om hva som må til for at naboen skal stille. Her må det nok lokkes med både kvittering for obligatoriske pliktskudd og fine premier som trekkes på startnummer. Unngå at dine arrangement faller sammen med andre store begivenheter som gjør at mange ikke har muligheter til å stille av den grunn. Det å arrangere stevner som passer både for de beste og den vanlige jeger kan være en utfordring. Dette bør en være bevisst på fordi dette ofte virker inn på hvor mange som ønsker å delta. Det er viktig med både enere og bredde. Fordeling av ansvar i foreningene er viktig. Et godt organisert skytterutvalg vil skaffe seg oversikt på hva som skal skje og tildele ansvar. Felles ansvar har aldri fungert. Forutsetninger for å arrangere o At en har en skytebane / arena som er egnet o Tillatelse fra politimesteren i den enkelte region (Etablerte skytebaner har til vanlig en ikke tidsbegrenset tillatelse. Lokaliteter hvor det for eks. arrangeres jaktfeltstevner har ofte en tidsbegrenset tillatelse. Sjekk at denne er i orden). o Ved alle arrangement bør en ha husvære for arrangører og utøvere. (Dette gjelder da særlig for stevner som arrangeres vinter og vår). (Servering / kiosk resultatservice premieutdeling osv.). o Rengjorte toaletter for både herrer og damer. o Muligheter for parkering. o Nok funksjonærer og ev godkjente dommere tilgjengelig. Annonsering / Kunngjøringer o Terminlister (Lokalt regionalt nasjonalt) For å arrangere terminfestet stevne søker en NJFF fylkesavdeling innen hvert år o Annonsering og kunngjøring (Lokalt regionalt nasjonalt) Tidskrift og blade Eksempel på Annonse Aviser Internett Radio (Lokalradio) / TV Oppslag / plakater Utsending innbydelser Jaktskyting - JAKTFELT Huken grustak, Bruvoll i Nord-Odal Lørd Påmelding:10-12 S150,- J100,- NJFF,s regelverk med vanlig klasseinndeling Kontaktperson: Thomas Østmoe Tlf xx xx xx xx Skiltet fra Rv 24. Kviteres for obligatoriske pliktskudd Etablerte og nye jaktskyttere ønskes velkommen. Forhåndsomtale i ulike media er viktig som markedsføring. Skaff gjerne pressekontakter både til forhåndsomtale og dekning av selve stevnet. Har en ikke fått til dette vil det være viktig at en person får ansvar for å sende stevneomtale med bilde i tilegg til resultatene. 9

10 Planleggingsmøte Det bør i god tid før stevnet avholdes et planleggingsmøte. Det å arrangere på gammel vane funker ikke fordi ulike forhold til stadighet er og vil være i endring. Under har vi laget en oversikt på hva en bør huske å gå igjennom på planleggingsmøtet. o Utstyr som må skaffes til veie og være tilgjengelig på stevnedagen : Regelverk, Avtrekksvekt, Vekt for veiing av våpen, Stoppeklokker, Markeringsvester for funksjonærer, Anviserspaker, Sperrebånd, Tolker, Klistrelapper, Skivemateriell / leirduer og ev patroner. o Bestille / kjøpe premier og ev. ordne med gavepremier. o Lage klare og ryddige plakater med info. (Klare for montering stevnedagen). Henvisning: Til skytearena, Toaletter, Kiosk/kafeteria, Påmelding, Skyteopplegg/program, Parkering, Start jaktfelt/leirduestiløype, (Ev. piler/markeringsbånd gjennom løypa) Standplassnr m (vent her), Banenr/banehenvisning for de ulike skyteaktiviteter, Sekretariat/informasjon. o Gjennomgang av standplassrutiner (Heftet Ledelse av standplass og anvisning er på flere punkter foreldet men kan greit fungere som en huskeliste for hva en skal gjennomgå). o Gjennomgang av riktig klistring dersom det er snakk om rifleskyting. o Gjennomgang av regler og retningslinjer (Ev gjennomgang av nye regler). o Sjekke at alle i arrangørstaben har oversikt og kontroll på tildelt oppgave. o Opplegg med radiokommunikasjon. (Bør testes). o Opplegg med speakertjeneste. (Mikrofon og høytalere). (Ryddig og saklig info.). o Plan for resultathåndtering og presentasjon stevnedagen o Endring av gjeldende regler er ikke mulig uten søknad og godkjenning fra NJFF. Dersom en får dispensasjon må dette kunngjøres i god tid før et stevne. Ev. dispensasjon må være slått opp på stevnedagen. o Førstehjelpsutstyr (båre) / krisehåndtering. Husk: Alle skytterne har krav på å bli behandlet likt og i tråd med gjeldende regelverk. Ved NM arrangement henvises det også til Retningslinjer for arrangøren egen perm utgitt av NJFF sentralt. 10

11 Stevnedagen o Arrangørene må møte i god tid og ha alt klart når skytingen skal starte. o Skilting inn til bane / arena. Slik skilting bør være stor og tydelig. Skaff gjerne solide skilt som kan benyttes hver gang en skal arrangere. o Oppsetting av infoplakater er nødvendig og må være oversiktlig. Store plakater med stor skrift som plasseres over hodehøyde. Vær proffe og gjør dette på en skikkelig måte. o Husk info til allmennheten, om at skyting pågår. (Vurderes individuelt i hvert tilfelle). o Spikertjeneste bør i langt større grad enn tidligere benyttes. Det å gi ryddig og presis info til skytterne oppleves positivt. o Oppslag av sikkerhetsregler på banen/arenaen. o Oppnevning av JURY (3 pers.) Hva skjer og hva bør en huske under stevnet o Skytingen bør starte på angitt tidspunkt og følge oppsatt tidsplan. o Forhåndspåmelding ved lokale og regionale stevner bør i større grad enn tidligere vurderes. (Internettjeneste for dette bør ev. opprettes og driftes). o Har en gjort gode forberedelser vil det være enklere å behandle skytterne likt og i henhold til gjeldende regelverk. (Her er det mye å hente). (Husk at skyting er en konsentrasjonsidrett og unødige diskusjoner og forstyrrelser skaper misnøye). o Resultatservice er viktig og oppdateringer her bør gjøres ofte, aller helst fortløpende. Alle typer resultater på storskjerm er ofte bedre enn A4. God resultatservice er svært viktig da mange av skytterne fortløpende ønsker å beskue egne prestasjoner og plasseringer. o Premieutdelingen bør starte kort tid etter at skytingen er avsluttet. Sendrektighet og lang venting før noe skjer er uheldig. o Kiosk / kafeteria bør legge opp til god service og satse på lengst mulig åpningstid. o Proffe arrangement bidrar til trivsel, positiv omtale og skytterne kommer gjerne igjen. Presentasjon av lag og skytetider også på lokale stevner vil være et fint tiltak. 11

12 Hva skjer og hva bør en huske etter stevnet Resultatansvarlig må snarest lagre resultatene med det filformat som er aktuelt og sende disse på e-post til aktuelle media. (De foreninger som fortsatt ikke har datakyndig personale disponibelt, bør snarest få fatt i en eller annen ungdom som kan hjelpe med dette). Resultater fra klasseskyting og finaleresultater bør være med. For terminfestede stevner skal resultatene rapporteres til fylkeslaget av NJFF o Det er i hovedsak to programvare som nyttes til resultatservice Treffdata og Microsoft Excel Treffdata generer en filtype (txt) som er beregnet å sende til fylkeslaget av NJFF for videresending og import i klasseføringsdatabasen. Treffdata generer i tilegg en filtype (txt) som er semikolonseparert og beregnet for pressen. Treffdata kan også lagre resultatene på html-format for presentasjon på Internett. (For terminfestede stevner oversendes alle filene til fylkeslaget av NJFF). Excel gir muligheter til å lagre resultatene i en rekke ulike filformat. Excel (xls) kan benyttes til presentasjon på Internett Excel-resultater til klasseføringsdatabasen lagres i henhold til de spesifikasjoner som er gitt på (eget skjema). Ev. Excel (html) for presentasjon på Internett Excel (sdv) semikolonseparert til pressen Ved all innrapportering til klasseføringsdatabasen må en påse at stevnets ID er utfylt. (Eks 05JT0040) Stevnekoden er anført i terminlista, det grå heftet. Lista over feilrapporterte stevner er fortsatt lang. Skal klasseføringen bli riktig må dette bli bedre. Her må alle arrangører være sitt ansvar bevisst. Hvilken klasse den enkelte skyter i, bestemmes av prestasjoner året før. For at den enkelte skal bli oppført i riktig klasse er det viktig at resultatene fra de terminfestede stevnene blir innrapportert på tilfredstillende måte slik at de kommer inn i klasseføringsdatabasen. Skyttere uten medlemskap i NJFF blir oppført i gjesteklasse. Er du medlem i NJFF og deltar på minst et terminfestet stevne får du automatisk tilsendt klasseføringskort året etter. Umiddelbart etter stevnet bør en ivareta overskytende materiell, skiver /duer etc. slik at dette kan nyttes senere. En oppsummerende evaluering bør gjøres umiddelbart slik at en får notert forhold som kan/ bør endres / forbedres til neste gang. 12

13 Jaktskyting en publikumsidrett! Skyting har stor underholdningsverdi også for personer som ikke skyter. Forutsetningene er god tilrettelegging slik at alle kan følge med. Proffe arrangement med bra tilrettelegging vil bidra til god markedsføring, respekt og aksept for det vi holder på med. Utsnitt fra NM i elgskyting på Løten i Foto Ernst Østmoe De 3 beste under NM. Fra venstre: Magne holmbro (Nr2) Christer Hemstad (Norgesmester) og Rune Sørholdt (Nr3) Foto: Ole Mattis Lien Noen faktaopplysninger om skyting Skyting samler den nest største idrettslige aktivitet i Norge, sett i forhold til medlemmer og aktive utøvere. De tre største forbundene er: Det frivillige skyttervesen (DFS ), Norges idrettsforbund (NIF ) og Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF ) Norge har ca jegere som hvert år trener og skyter i varierende omfang, uten at disse regnes som aktive jaktskyttere. NRK evaluerte i 2005 sendingene fra landskytterstevnet og det viste seg at: o fikk med seg veien til kongelaget på onsdag. o fikk med seg O.T.Dokken i siste lag. Tour de France hadde til sammenligning et gjennomsnitt på o fikk med seg kongelaget på lørdag. Tysk fotball og Norway cup hadde til sammen o så samlagsskytingen samt stang- og felthurtigfinalene fredag kveld mennesker i Norge har i varierende omfang et forhold til skyting. Skyting er på verdensbasis den tredje største idrett etter fotball og volleyball. Vårt mål har vært at dette heftet skal bidra med informasjon om jaktskyting. Gi råd og tips til arrangører av jaktskytestevner, i hensikt å bidra til en positiv utvikling av jaktskyteaktiviteter. 13

14 Huskeliste for arrangøren : Hva bør en huske før et stevne : At en har nødvendig skytebane/areal å arrangere på Gyldig tillatelse fra politimesteren for skytebanen/området Tillatelse fra grunneier (Eks. Jaktfelt, leirduesti). Nødvendig husvære for arrangører og utøvere Rengjorte toaletter både for herrer og damer Kiosk / Kafeteria Muligheter for parkering Nok funksjonærer for gjennomføring av arrangement Nok standplassledere og ev. dommere Annonsere og kunngjøre (Tidskrifter, blader, Aviser, Internett, Radio/TV, Oppslag ) Terminfestet stevne, søknad til fylkeslaget senest året i forveien. Ev. Forhåndsomtale i media (Ev pressekontakter). Planleggingsmøte hvor følgende anskaffes og gås igjennom: Regelverk (Gjennomgang av sentrale regler). Avtrekksvekt / Stativ til våpen. Vekt for veiing av våpen Stoppeklokker Markeringsvester til funksjonærer Anviserspaker (Vis riktig anvisning). Skjemaer for resultatføring / skrivesaker Sperrebånd Tolker Klistrelapper (Vis riktig klistring av skiver). Skivemateriell / leirduer Patroner Premier / gavepremier Plakater med informasjon o Til skytearena o Sikkerhetsregler o Toaletter o Kiosk / kafeteria o Påmelding o Skyte- opplegg / program o Parkering o Start jaktfelt / leirduesti løype o Piler / markeringsbånd gjennom løypa o Henvisning til ulike baner / skyteaktiviteter o Standplassnummer / vent her o Sekretariat / Informasjon Standplassrutiner Radiokommunikasjon Speakertjeneste Resultathåndtering og presentasjon Informasjon til allmennheten (Vurderes individuelt). Førstehjelpsutstyr / krisehåndtering. Kryss av: 14

15 Stevnedagen Skilting inn mot bane / arena Oppsetting av skiver / maskiner (Dersom dette ikke allerede er gjort) Skilting / informasjon inne på banen / område o Hvilke skilt / oppslag, se s 12 Oppnevning av jury, oppslag Heising av flagg / montering av merkebånd etc Påmelding og skyting starter iht program / annonse Aktivisering av speakertjeneste Aktivisering av resultatservice og presentasjon Oppnevnt stevneleder bør påse at alt funker Alt bør være klart når skytingen starter Kryss av: Hva bør en huske under et stevne : Skytingen starter på angitt tidspunkt og følger oppsatt tidsplan Behandle skytterne likt og i henhold til gjeldende regelverk Fortløpende oppdatering av resultater Ryddig og saklig speakertjeneste (Opprop, praktisk info, ev resultater). Finaler / omskytinger avvikles snarest mulig etter hovedskyting Premieutdeling starter snarest mulig etter avsluttet skyting Kiosk / Kafeteria med lengst mulig åpningstid Proffe arrangement bidrar til trivsel, positiv omtale og skytterne kommer gjerne igjen. Hva bør en huske etter et stevne : Resultatansvarlig må snarest lagre resultatfilene med det filformat som er aktuelt og sende disse på e-post til aktuelle media. (Presse, internettpresentasjon). Resultater fra klasseskyting og finaler bør være med For terminfestede stevner skal resultatene rapporteres til fylkeslaget av NJFF Påse at stevne ID er påført (Se det grå heftet). Demontering av oppslag og utstyr Ivaretakelse av overskytende skiver / leirduer etc. Evaluere og notere hva som bør forbedres og huskes til neste gang. Kryss av: Kryss av: NJFF Hedmark

16 16

Konkurranseskyting i NJFF

Konkurranseskyting i NJFF Konkurranseskyting i NJFF NJFF 2017 Jaktskyting med rifle og hagle har utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer svært mange av NJFFs medlemmer. Opplegget skal derfor gjøres på en

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

JEGERTRAP OG LERDUESTI

JEGERTRAP OG LERDUESTI NORGESMESTERSKAP I JEGERTRAP OG LERDUESTI OPPDAL 6. 13. JULI 2013 Oppdal Jæger- & Fiskarlag ønsker deltakere og støttespillere hjertelig velkommen til NM i Jegertrap og Lerduesti. Fjellbygda Oppdal har

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol Regler og retningslinjer Norma Ungdomscup Pistol Norma Ungdomscup er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900 Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og begynne arbeidet med

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Velkommen til jegerprøvekurs Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Kursinformasjon Jegerprøven: Grunnkurset for alle som skal jakte 30 timers kurs Mest teori, men også praktiske øvelser Teoretisk eksamen Kursopplegg

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen Skyteprøve for storviltjegere Jegere som jakter storvilt med rifle

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen, med støtte fra Miljødirektoratet Skyteprøve for storviltjegere Jegere

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON?

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? SKYTING for funksjonshemmede Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: 21 02 98 50 E-post: nsf@skyting.no www.skyting.no

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

REGLER FOR NORDISK JAKTSKYTING. Gjelder for konkurranser i regi av NJFF fra og med 2013 til og med 2014.

REGLER FOR NORDISK JAKTSKYTING. Gjelder for konkurranser i regi av NJFF fra og med 2013 til og med 2014. REGLER FOR NORDSK JAKTSKYTNG Gjelder for konkurranser i regi av NJFF fra og med 2013 til og med 2014. Regelverk justert/oppdatert med riktige linker 14.05.2013 A A1 Allmenne bestemmelser Grener Konkurransen

Detaljer

Norges Skytterforbund inviterer til

Norges Skytterforbund inviterer til Norges Skytterforbund inviterer til LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2017 lørdag 22. april i Lillehammer Olympiapark Klasser Individuelt, luftpistol og luftrifle*: Åpen rekrutt Skyttere t.o.m det året de fyller

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 STYRET: Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder: Kasserer: Nestleder: Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget: Varamedlemmer: Bengt Ødegård Alf Magne Flønes Per

Detaljer

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole Skyttertilbudet Meråker Videregående Skole 15 m skyting i Meråker Skytehall. 1 Om utdanningstilbudet Rifleskyttertilbudet ved Meråker videregående skole har eksistert siden høsten 2000, og teller nå 24

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato: 25.11.2010 Sted: Skytterhuset på Gravem Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget: Olav Aasen Håkon T. Gravem Arve Holmeide

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM deltagere! Det er nok en gang tid for NM og denne gangen er det i Kristiansand, Sørlandshallen. Det er samme plass NM ble arrangert for 3 år siden. Fredag kveld

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Romsdal skyttersamlag. Strategi

Romsdal skyttersamlag. Strategi Romsdal skyttersamlag Strategi 2004-2007 Hvorfor strategi - arbeid? Jo, fordi: skyttersporten og DFS går ikke på skinner vi sliter med rekruttering vi sliter med å fylle tillitsverv vi må øke trivselen

Detaljer

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00 Kjære kursdeltager! Velkommen til jegerprøvekurs januar 2016! Arrangør: Onsøy Jeger & Fiskeforening. v/ Studieforbundet Natur og miljø. Instruktør: Ole Bendiksen 90602241 Kontaktes helst på e-post: ojff@jegerproven.org

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Til grupper og kretser i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere Speidernes internasjonale radio- og internett-helg Jamboree-on-the-Air 2007 Jamboree-on-the-Internet

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen Velkommen til samling 2 Tema: Våpen og våpenlovgivningen Oppsummering samling 1 1. Hvorfor har vi obligatorisk jegeropplæring? 2. Hvordan skal vi jegere oppføre oss for at motstanden mot jakt ikke skal

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer