Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!"

Transkript

1 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/ Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! Sportsfiskets År starter 10. mai 2014 og går frem til 1. juni I NJFF-portalen finner du en egen side for Sportsfiskets År med informasjon og et elektronisk søknadssenter. Der kan foreningen din søke om utstyrspakker og støtte til enkelte arrangementer: (eller klikk på bannerbildet i portalen likt det som ligger i toppen av dette brevet) I portalsiden finner dere informasjon om aktivitetene og arrangementene ved å klikke på bildene. Øv dere gjerne i søknadssenteret, men ikke trykk på Send Inn-knappen før dere er klare til det. Merk at søknadsfristen er satt til 15. mars. Vi håper alle foreninger blir med på et felles løft for sportsfiske og friluftsliv i Sportsfiskets År. Det er verdt å merke seg at: - Fiskesommerperioden er i år fra 1. juni til 31. august. - Øvrige aktiviteter i søknadssenteret kan arrangeres fritt i løpet av hele Sportsfiskets År-perioden. - Informasjon om opplegg og søknadsfrister for Fiskevinter og andre isfiskeaktiviteter for vinteren 2015, kommer i løpet av våren. 1

2 NM ISFISKE 2014 Arr. SFK Raufjøringen og Grue-Finnskog JFF. 1. mars (lørdag) NM lag, Røgden Oppmøte: Røgden Bruk. (gps N Ø) (Merket fra RV 2 ved Roverud) 3-mannslag Påmelding kl Utgang kl Fisketid kl Inngangstid 45 min. Pris pr. lag kr 350,- 2. mars (søndag) NM individuelt, Røgden Oppmøte: Røgden Bruk. (gps N Ø) (Merket fra RV 2 ved Roverud) Påmelding kl Utgang kl Fisketid kl Inngangstid 45 min. Senior / veteran kr 150,- Junior kr 100,- Barn kr 50,- Innbydelse og info om arrangementet og overnatting se: Kontaktpersoner: Dag Even Nygårdseter, tlf / og Arild Busch, tlf

3 REVISJON AV REGELVERKET FOR FISKEKONKURRANSER Regelverket for fiskekonkurranser revideres etter behov, men normalt hvert 5.år. Gjeldende regler ble gjort gjeldende for sesongen NJFFs sportsfiskerutvalg har vedtatt at reglene skal revideres med sikte på å ha på plass nye regler fra 1/ I forbindelse med oppstart av regelrevisjonen inviteres lokallag og fylkeslag til å komme med innspill. Lokallagene sender sine innspill til sitt fylkeslag, som samordner innspillene og sender de videre til NJFF sentralt. Forslag til nytt regelverk vil deretter bli sendt på høring før sommeren. Forbundsstyrets sportsfiskerutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Frist for innspill fra lokallagene til fylkeslagene: 10.februar Frist fra fylkeslag til NJFF sentralt: 10. mars Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i hovedsak fungerer bra. Uansett er det sikkert områder hvor regelverket kan bli bedre, og det er generelt behov for oppdatering. Det er særlig ønsker om tilbakemeldinger mht hvilke konkurranseformer som skal omtales spesifikt i regelheftet. I de stevner NJFF får meldt inn til terminlistene er det i all hovedsak isfiske-, tradisjonelt meitefiske- og sjøfiskestevner som arrangeres. Det holdes med sikkerhet også havfiskekonkurranser og konkurranser i moderne meitefiske, men de meldes svært sjelden inn. Dette er også konkurranseformer der henholdsvis Norges Havfiskerforbund og Norske Konkurransefiskeres Forbund til enhver tid har oppdaterte regler, og det er disse reglene våre foreninger i all hovedsak forholder seg til. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvilke konkurransegreiener som bør være med i detalj i regelheftet, og om det er greiner der vi eventuelt kan referere til andre aktørers regelverk. Det oppfordres til kreativ tenkning både mht konkurranseformer og mht hav en kan eller bør gjøre for å øke aktiviteten. Andre temaer det i perioden er kommet en del henvendelser/spørsmål vedrørende er nevnt i det følgende. NM-greiner Det har i praksis vist seg umulig å få avviklet NM i sjøfiske. Kun 1 gang i løpet av de siste 20 årene er det arrangert NM i sjøfiske. NM isfiske og tradisjonelt meitefiske er det også svært få søkere til, men det har med få unntak (trad.meite) blitt arrangert årlige NM i begge disse grenene. Hvilke aktiviteter mener dere at det skal forsøkes gjennomført NJFF-NM? Søknadsfrist mht å arrangere NM Med dagens ordning står alle foreninger fritt til å søke om å stå som teknisk arrangør av 3

4 samtlige NM-arrangementer. Søknadsfristen er 1. juni året før. Det er imidlertid utfordrende å få søkere til alle mesterskap hvert år. Sjøfiske er nevnt tidligere, tradisjonelt meitefiske er det også ofte vanskelig å få søkere til. NM isfiske har stort sett fått søkere i rimelig tid, men de siste 2-3 årene har det også her vært en del utfordringer med å få arrangør på plass innen rimelig tid. Hva kan vi gjøre for å bedre denne situasjonen? Vil det hjelpe å sette søknadsfristen to sesonger før det aktuelle NM et? Eksempelvis ved at en setter søknadsfristen til 1. oktober 2014 for NM er i 2016 Alle innspill vedrørende organisering og rekruttering av NM-arrangører i sportsfiske mottas med takk. Forbundsstyret vedtok i sitt møte 27.november 2013 retningslinjer for NJFFs tilstedeværelse og annen oppfølging av NM-arrangementene. Dette er et ledd i å sette fokus på gode og forutsigbare rammebetingelser for NM-arrangørene, og omhandler oppfølging som ikke direkte vedrører regelverket for selve konkurransene. Imidlertid er både sportsfiskerutvalget og administrasjonen opptatt av å høre om det er behov for endringer i regelverket m.h.t. NM-arrangementene. Generelt om klasseinndeling Det er ønskelig med innspill dersom en mener det bør gjøres endringer i klasseinndelingen enten ved å redusere eller utvide antall klasser. Det er ønskelig med tilbakemelding også fra de som ønsker å beholde dagens klasseinndeling. Premiering Premiering kan være en utfordring, spesielt mht. økonomi der det er uvisst hvor mange premier som må anskaffes. Er det ønskelig å fire på kravet til premieringsgrad? På store stevner der en ikke vet om det kommer f.eks. 200 eller 400 deltagere, kan det være en utfordring med krav om ¼-premiering i alle klasser. Kan en tenke seg å begrense antallet premier i slike stevner til et maksantall pr klasse f.eks Dette vil i det minste redusere den økonomiske risikoen til arrangør ved at en slipper å kjøpe inn unødig mange premier «for å være på den sikre siden». Norgescup isfiske Norgescup i isfiske (NC) fungerer dels som en cup med selvstendig premiering og som en uttaging til landslaget til nordisk mesterskap i isfiske. Cup en forutsetter, som følge av det siste, abbor som konkurranseart. Interessen for å arrangere NC er stor, så det kan tidvis være utfordrende å ta ut arrangørene, og å finne egnede helger der kollisjonene med andre terminlisteførte stevner blir færrest mulig. Sportsfiskerutvalget har foreslått at det settes opp faste «NC-helger» gjennom vinteren slik at NC-arrangører og andre arrangører kan planlegge sine søknader i forhold til dette. Vi ønsker tilbakemelding på en slik mulig ordning. Generelt Utover de nevnte temaer, er dette selvsagt en åpen innspillsrunde hvor det er anledning til komme med innspill til alle deler av regelverket. Vi gjør oppmerksom på at gjeldende regelverket for fiskekonkurranser kan lastes ned fra ved å følge rekken «konkurranser» - «Fiskekonkurranser» - «regelverk»: 4

5 nt_id=67219 REVISJON AV REGELVERKET FOR JAKTSKYTING Regelverket for jaktskyting revideres hvert 5.år, og neste regelperiode skal gjelde for perioden I forbindelse med oppstart av regelrevisjonen inviteres lokallag og fylkeslag til å komme med innspill. Lokallagene sender sine innspill til sitt fylkeslag, som samordner innspillene og sender de videre til NJFF sentralt. Forslag til nytt regelverk vil deretter bli sendt på høring før sommeren. Forbundsstyrets rådgivende jaktskytterutvalg er aktivt med i regelrevisjonen. Frist for innspill fra lokallagene til fylkeslagene: 10.februar Frist fylkeslag -NJFF sentralt: 10. mars Erfaringene fra den siste regelperioden tilsier at regelverket i hovedsak fungerer bra. Samtidig er det også områder hvor regelverket kan bli bedre, og det er generelt behov for oppdatering. I denne revisjonen vil jaktskytterutvalget ha spesiell fokus på de områdene som det har vært mest diskusjon rundt den siste regelperioden. Vedtak og signaler gitt av bl.a. NJFFs Landsmøte, er også førende for prioriterte temaer. Det dreier seg i hovedsak om «Klasseinndeling (dameklasser skal ses spesielt på) og opprykk/nedrykk i klasser», «premiering», «NM-arrangører» og «elgskyting». Klasseinndeling Rifle Det er ønskelig å se nærmere på muligheten for å forenkle klasseinndelinga, samt sidestille dame/herreklasser i større grad. Aktuelle momenter kan være: - Slå sammen sporterklassene til én sporterklasse (felles dame/herre). - Sammenslåing av jegerklassene til «jeger herre» og «jeger dame», eller f.eks. JB/JA-herre og JB/JA-dame. - Vurdere innføring av egen klasse (D1s) for de yngste (-14år) som skyter med 22LR. Hagle Dersom klasseinndelinga skal forenkles i haglegrenene kan det vurderes en felles (dame/herre) A-klasse, og dame/herre F/B-klasse (C-klassen sløyfes). Et annet alternativ kan 5

6 være å beholde dagens klasser, men hvor damer skyter i F-klasse fram til de evt. rykker opp i A. Klasser junior/veteran Jaktskytterutvalget vurderer i utgangspunktet at junior- og veteranklassene fungerer bra, men innspill vedr. junior (D2/D2) og veteran (E1/E2) mottas også med takk. Generelt om klasseinndeling Dersom dagens klasseinndeling skulle vise seg å være det beste alternativet, er det aktuelt å la klassene stå uendret. Det er ønskelig med tilbakemelding også fra de som ønsker å beholde dagens klasseinndeling. Premiering Premiering kan være en utfordring, spesielt mht. økonomi. For arrangører av mindre stevner, og med skyttere i mange klasser, blir andelen premier vs. antallet skyttere spesielt stort. Kravet til premieverdi medfører i slike tilfeller utfordringer. Er det ønskelig å fire på kravet til premieringsgrad? NM-arrangører Med dagens ordning står alle foreninger fritt til å søke om å stå som teknisk arrangør av samtlige NM-arrangementer i jaktskyting. Det er imidlertid utfordrende å få søkere til alle mesterskap hvert år. De siste årene har dette spesielt vært en utfordring i leirduesti og jegertrap. Dette er grener som krever anlegg av en viss størrelse, og som er relativt krevende å arrangere. Bør det f.eks. jobbes med å finne et antall faste NM-arenaer som på rundgang er vertskap for arrangementene? Ved evt. innføring av en slik ordning, er det rimelig å anta at arrangementene krever samarbeid mellom flere foreninger, og kanskje de respektive fylkeslag. Hvilket ansvar bør pålegges aktuelle fylkeslag/lokalforeninger ved en evt. innføring av en slik ordning? Overskudd fra NM-arrangementer tilfaller for øvrig teknisk arrangør i sin helhet. Alle innspill vedrørende organisering og rekruttering av NM-arrangører i jaktskyting mottas med takk. Forbundsstyret vedtok i sitt møte 27.november retningslinjer for NJFFs tilstedeværelse og annen oppfølging av NM-arrangementene. Dette er et ledd i å sette fokus på gode og forutsigbare rammebetingelser for NM-arrangørene, og omhandler oppfølging som ikke direkte vedrører regelverket for selve konkurransene. Imidlertid er både jaktskytterutvalget og administrasjonen opptatt av å ta tak i NM-arrangementene også gjennom å se i hvilken grad det er behov for endringer i regelverket på dette området. Elgskyting Programmet for elgskyting har vært debattert gjennom flere regelperioder. Det har i hovedsak omhandlet antall skudd mot løpende figur. I dag er det tillatt med både 15skudds 6

7 program (5 skudd løpende) og 20-skudds program (10 skudd løpende). I NM har 20-skudds program vært standard de siste periodene, med unntak av 2013 hvor det ble forsøkt med 15-skudds program i innledende skyting, men med kveldsfinale bestående av 10 skudd (og dermed samme antall skudd som vanlig før hovedfinale). I denne revisjonen ønsker vi at det kommer innspill både vedrørende programmet som brukes på lokale stevner, og programmet som skal benyttes under NM. Forslag til nye/alternative program er også noe som bør vurderes. Momenter som det kan være aktuelt å tenke litt på kan være.: fordeling av antall skudd mot fastmål vs. løpende mål, poenginndeling på løpende elg (5-delt eller 10-delt skive), antall skudd sittende/stående mot fastmål, poenginndeling på fastmål (5-delt eller 10-delt skive) osv. Generelt Utover de nevnte temaer, er dette selvsagt en åpen innspillsrunde hvor det er anledning til komme med innspill til alle deler av regelverket. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for Nordisk jaktskyting ikke vil bli fullstendig revidert i denne omgangen, da dette regelverket revideres etter samme 4-års regelperiode ( ) som benyttes i det fellesnordiske regelverket i denne grenen. Dersom det kommer innspill som tilsier behov for justering, eller den generelle delen i regelverket for jaktskyting skulle bli endret, vil dette bli implementert i regelverket for Nordisk jaktskyting, med gyldighet til og med MOMSREFUSJON TIL FORENINGENE NJFF videreformidler hvert år momsrefusjon til de foreninger som har sendt inn årsberetning og regnskap innen frist for siste virksomhetsår. I 2013 var det rekordstor utbetaling. I 2013 ble kr. 940 millioner kroner fordelt ut i momskompensasjon til frivillige organisasjoner. NJFF mottok en refusjon på totalt kr. 10,6 millioner, fordelt på kr. 3,3 mill. til sentraladministrasjonen, kr. 1,4 millioner til fylkeslagene og kr. 5,9 millioner til foreningene. Oversikt over hva de ulike foreningene har mottatt ligger på NJFFs nettsider. Refusjon for regnskapsåret 2013 For søknadsåret 2014 (basert på regnskapsåret 2013) er det et krav at alle ledd som det blir søkt om merverdiavgiftskompensasjon for, er registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene. Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. Send melding om registrering i god tid, da registrering av samtlige underledd må være på plass innen organisasjonen sender søknad om merverdiavgiftskompensasjon i år. Forbundet søker samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen. 7

8 For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningene sende inn til forbundet sentralt: Regnskap Momsrefusjonsskjema (Det holder ikke å bare sende inn skjemaet. Skjemaet er kun en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll). Frist for innsending til forbundet er 1. mai Sendes til eller Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru Ved utgangen av 2014, utbetales momsrefusjon basert på driftsåret NJFF søker etter såkalt forenklet modell (se forskrift) på vegne av forbundet sentralt og alle underledd. Det er driftskostnadene (med enkelte fradragsposter se forskrift og momsrefusjonsskjemaet) for den enkelte forening som ligger til grunn for momsrefusjonen. For å lette registreringen og kvalitetssikre aktuelt grunnlagsbeløp, SKAL vedlagte skjema fylles inn og returneres til NJFF sammen med regnskapet. Nb! Utfylling av dette skjemaet er ikke en erstatning for å sende inn regnskap. Regnskap skal fortsatt sendes inn til forbundet sentralt som tidligere. Se forskriften: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner https://lottstift.no/momskompensasjon/files/2013/04/forskrift-ommerverdiavgiftskompensasjon-april2013.pdf Mer informasjon finnes også på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, Merk!! Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor. 8

9 NJFF-PORTALEN MODERNISERES I løpet av første kvartal 2014 tar vi sikte på å lansere en enkel og moderne nettside for hele Norges Jeger- og Fiskerforbund. Alle foreninger og fylkeslag får en egen side i NJFF-portalen. Den kanskje største nyheten er at samtlige foreninger nå vil få anledning til vise sine aktiviteter i NJFF-kalenderen. Vi vil invitere foreningene inn i den nye portalen i årets første måneder. All informasjon om hva foreningen din må gjøre og oppdaterte datoer i forbindelse med lanseringen finner du på: Den nye publiseringsløsningen er enkel å bruke. Du finner veiledninger og videoeksempler som hjelper deg i gang. Vi vil selvsagt også være tilgjengelig for store og små spørsmål på e- post og telefon. Vi vil sammen med fylkeslagene invitere til opplæringskvelder for foreningene i løpet av vinteren og våren Detaljert opplegg rundt dette kommer så fort det er klart. Det er også mulig å melde seg på mediekurset på Jakt- og Fiskesenteret april Mediekurset er praktisk orientert for de som ønsker å bli erfarne superbrukere i NJFFportalen. Før lansering er det mulig å overføre og kvalitetssikre det innholdet dere har på de nåværende sidene. For å sikre at alt blir riktig må det et godt menneskelig håndlag til. Innhold blir ikke flyttet automatisk. De gamle sidene i portalen vil bli arkivert når de nye lanseres. Innholdet vil være tilgjengelig, men ikke mulig å redigere. Vi anbefaler å flytte over viktig innhold så tidlig som dere kan. Vi håper alle foreningene vil være med å vise alt det flotte de gjør! 9

10 Spørsmål om de nye nettsidene kan rettes til: Åsgeir Størdal Webredaktør / Dag-Eirik Kjølås IT-driftsleder / Håvard Andersen Kommunikasjonskonsulent / Med vennlig hilsen Espen Søilen Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Vedlegg til rundskriv: Rapporteringsskjema for momsrefusjonssøknad 2014 Husk å videresende rundskrivet til alle i styret i din lokalforening. 10

11 11

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer