PROTOKOLL REGIONSTING Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00"

Transkript

1 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl

2 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold PROTOKOLL Godkjenning av fullmakter Godkjenning av dagsorden Valg av referent, ordstyrer og 2 desisorer Godkjenning av forretningsorden Åpning Beretning fra styret og komiteene Årsregnskap Behandling av innkomne forslag Budsjett Valgkomiteens innstilling

3 1. Godkjenning av fullmakter Lene Instebø går gjennom fullmaktene. Samtlige fullmakter blir godkjent. Steinar Vedå, BHIL er observatør. 18 delegater er til stede, av disse er 15 stemmeberettigede. Følgende var til stede: 1. Jeanette Antoniazzi Styreleder NBBF Region Vest 2. Astrid Hagland Gjerde Styremedlem NBBF Region Vest 3. Tonje Austgulen Styremedlem NBBF Region Vest 4. Kim Strandlod Styremedlem NBBF Region Vest 5. Geir Bangstad Styremedlem NBBF Region Vest 6. Mantas Buinauskas Styremedlem NBBF Region Vest 7. Tom Even Pollack Stavanger BBK 8. Stein Bertelsen Bergen Wheelers 9. Ingeborg Borgen Takle BSI 10. Torstein Monsen Ulriken Ung 11. Stein Håkon Nes Fyllingen BBK 12. Marius Jørgensen Fyllingen BBK 13. Stian Flaskerud (*) Kolbotn IL 14. Kirstine Kolsrud Ytrebygda BBK 15. Jan Hendrik Parmann (*) Styremedlem NBBF(observatør) 16. Terje Osland Frøya Basket 17. Håvard Tveito Frøya Basket 18. Steinar Vedå (*) BHIL 19. Lene-Ali Instebø (*) NBBF Region Vest, Administrasjon 20. Edmunds Gabrans (*) NBBF Region Vest, Administrasjon Delegater merket med (*) har ikke stemmerett, men talerett på tinget. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. 3. Valg av referent, ordstyrer og 2 desisorer Administrasjonen ved Lene Instebø ble valg til referent. Kirstine Kolsrud og Torstein Monsen er valgt som desisorer. Arne Njøten velges som ordstyrer. 4. Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden er godkjent Alle fullmakter er godkjent. 5. Åpning Styreleder Jeanette H. Antoniazzi åpner tinget med å ønske alle fremmøtte velkommen. Hun fortsetter med en kort beretning fra året som er gått, og sier blant annet at det har vært et spennende år og et godt år, både økonomisk og sportslig. Styreleder takket for konstruktive tilbakemeldinger styret har mottatt fra klubbene i denne tingperioden. Med forbundets høye ambisjoner hviler et stort ansvar på klubbene. Regionen 3

4 er avhengig av klubbene for å nå målene. Sammen må alle dra i samme retning slik at vi som region kan vokse og at basket på landsbasis blir større. Idrettsregistreringen 2012 viser en nedgang på 32 aktive medlemmer i Region Vest. Jeanette trekker frem prosjektet «Basket i skolen» som et godt tiltak som kan snu den en nedadgående trend. Prosjektet vil forhåpentligvis føre til rekruttering og spre basketball som idrett. Videre, sier hun at det er et behov for å utdanne flere trenere. Dette er også signalet fra klubbledermøtene som har vært gjennomført i regionen. Det har vært satt opp trenerkurs, men få deltagere er meldt på. Til slutt takker Styreleder ildsjelene som gjør en meget god jobb. En av ildsjelene, Arnstein Skipenes, leder for Loddefjord Basket, gikk bort i fjor sommer og for å hedre hans minne, var det ett minutt stillhet. Jan Hendrik Parmann, Visepresident i NBBF, fikk deretter ordet. Han takker både klubbene, administrasjon og styret i regionen. Den økonomiske situasjonen på forbundsnivå har ikke vært bra. I år styrer Norsk Basket mot et lite overskudd og forbundet holder den økonomiske plan som ble vedtatt for 2 år siden. Medlemsutviklingen i Norsk Basket har en prosentvis nedgang. Trenden må snus. Aldersgruppen 0-12 år er viktig alderskategori å rekruttere fra for å få vekst. Men rekruttering krever også organisatorisk utvikling. Dette er fokus både sentralt og regionalt. Det er viktig å stimulere klubbene til å ha et godt fundament og kunne tilby et godt sportslig tilbud. Det må jobbes videre med linken fra rekrutteringsprosjekter til å kunne ta i mot barna som kommer til klubbene. Parmann avsluttet med å ønske lykke til med turneringene og et godt ting. Veloverstått sesong. 6. Beretning fra styret og komiteene Styrets og komiteenes beretning blir gjennomgått - et kapittel om gangen, og kommentarer blir tatt imot fortløpende. Godkjenning av beretningene gjøres under ett. Styrets beretning Administrasjonen og regionsarbeidet Innspill fra Ingeborg Takle, BSI: I 2013 mangler Strategi og handlingsplan, styret må få med dette til neste år. Stein H. Nes; Fyllingen mener at det i beretningen er for mye selvskryt og underbygger dette med å ta utgangspunkt i avsnitt 3 Administrasjonen har utført sine oppgaver på en meget god måte og viser videre til beretningen fra Kontrollkomiteen, som viser at administrasjon og styret har oppgaver som kan forbedres. Nes går så videre til side 13 i Beretningen og viser til det nest siste avsnitt på denne siden som starter med Klubbene i Region vest har mye å hente på å få til en bedre struktur og bli mer strukturerte og mener dette antyder at klubbene ikke fungerer så bra. På klubbledermøte har klubblederne kommet med tilbakemelding som styret/administrasjon ikke har tatt til etterretning. Nes mener at for å få fremgang må regionen bidra til utstyr da utstyr er et redskap for å rekruttere og derfor bør det brukes penger på å kjøpe inn nok basketballer. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi svarer: konstruktive innspill prøver vi å etterkomme. Regionen har hatt mange baller som er brukt til rekrutteringsarrangement i regionen. Dette er også et spørsmål hvorvidt regionen skal besørge basketballer eller om dette er klubbenes ansvar. 4

5 Terje Osland, Frøya Basket, referer til hjemmesiden og sier at det er pinlig at det ikke er lagt ut noen saker som omtaler seriemestrene, vinnere i KL og BLNO. Styret svarer at for regionen sin del kommer dette først så snart alle final 4 s er ferdige. Da først er serien ferdig. Tom Even Pollack, Stavanger BBK, har følgende positive innspill; Det er ulike grad av struktur i klubbene og mulig de klubbene som går bra kan være fadder for de klubbene som det ikke går så bra med. Økonomi Ingeborg B. Takle, BSI savner oversikt over egenkapitalen og stiller spørsmål om styret har noen tanker/føringer for hvor stor egenkapital regionen skal ha. PR og Sponsorater Innspill fra Ingeborg B. Takle er å bruke spillere som har vært aktive på TV til markedsføring for basketball og nevner kjente basketballspillere. Nå sist Marco Elsafadi som vant Mesternes mester Medlemstall Under dette avsnitt var det flere delegater som ba om ordet, Ingeborg B. Takle, Jeanette H. Antoniazzi, Stein H. Nes, Kirstine Kolsrud, Tom Even Pollack Det er en nedgang å spore på jentesiden i sone sør, og kan forklares ut fra at en klubb i denne sonen har halvert medlemstallet fra 2012 til Ingeborg B. Takle, kommer med følgende innspill om at det er summen av det vi gjør sammen som er viktig. Spillergleden er viktig selv om man taper mange kamper. Spillegleden opprettholdes ved å bruke erfarne spillere som tar seg av de uerfarne. Etter en jentekamp må man være proaktiv, man må gå inn i de miljøene man vil styrke. Stein Håkon Nes mener at klubbledermøtene fungerer bra. Det er god dialog mellom klubbledere og styret/administrasjon. Dette forum kan fungere mye bedre, for eksempel å bruke klubbene mer aktive under møtet. Klubber som fungerer bra kan ha en innledende presentasjon for å få i stand en dialog. Tom Even Pollack følger opp med å minne Region på at det er viktig å gjennomføre de tiltak som settes i gang, som for eksempel trenerkurs, og spesielt i mindre soner, som sone sør. Styret ble oppfordret til å gjennomføre tiltak selv med få påmeldte. Region Vest skal ivareta alle soner og det må tenkes helhetlig. Det må bygges opp et miljø i Stavanger, og når det publiseres/informeres om et fastsattkurs, må det opprettholdes. Regionen må være proaktiv og ta direkte kontakt med klubbene. Å ta kontakt med nye etablerte klubber er viktig, det gjelder både klubb/region/forbundet. Kommentar fra styret: I sone sør har det vært forsøkt satt i gang flere kurs. Dessverre har det vært ingen eller for få påmeldte. Deltagere fra sone sør og sone midt har vært invitert opp til sone nord, men om det er noen som melder seg på, må kurset gjennomføres. Regionen ønsker ikke å avlyse kurs. Til aspirantdommerkurs var det 4 påmeldte. Å reise for å holde kurs koster, og må være noen påmeldte. Jan Hendrik Parmann, NBBF, repliserte at det er et viktig signal og tar det til etterretning. 5

6 Basket i skolen Kirstine Kolsrud mener det må være et tettere samarbeid mellom de klubber som har skoler i sitt lokalmiljø hvor prosjektet gjennomføres slik at klubbene er med og at det skjer en økt rekruttering til idretten. Styreleder svarer at dialog og samarbeid mellom skoler og klubber fungerer bra og at det er et samarbeid med klubbene i dette prosjektet. Replikk fra Kirstine Kolsrud, om at det er i forkant av prosjektet, under utvelgelsen av skoler, det hadde vært viktig og tatt klubbene med på råd for å sikre at de nærmeste klubbene er parat til å ta i mot nye spillere. Det er flott hvis det gjøres. Med de merknader som er kommet er beretningen godkjent. Seriekomiteens beretning Stein Håkon Nes mener det er vanskelig å forholde seg til en organisasjon som feilinformerer og som ikke holder seg til regelverket. Han referer til en omberammet kamp der Fyllingen etter spilt kamp klager på at det ikke var 2 nøytrale dommere som dømte kampen etter NBBF Region vest sitt kampreglement. Nes mener det er skuffende at regionen ber klubben om å sende inn en protest uten å gå inn i en dialog. Styret ved Mantas Buinauskas svarer at utfordringen er at alle dommere også er spillere og har dermed en klubbtilhørighet. Det skal jobbes bedre fra neste sesong for å få stille med nøytrale dommere til kamp. Det skal ikke være noe problem med å ha ikke nøytrale dommere på kamp. Klubbtilhørighet til dommerne kan skrives på kampskjema. Styret ved Tonje Austgulen svarer også at seriekomiteen har tatt en avgjørelse og denne kan påklages. Ordstyrer Njøten tok ordet og anført at den aktuelle saken det her refereres til ikke er en tingsak. Videre ble det kommentert at det på side 18 var mange negativt ladede ord. Trenerkomiteens beretning Innspill fra Ingeborg B. Takle som mener det er interessant å se hvor mange trenere fra Region vest som deltok på den store trenerhelgen. Det er også interessant å vise frem hvilke trenere som er i regionen og hvilken trenerutdannelse man har, spesielt trener 3. Styret ved Jeanette H. Antoniazzi svarer med at en liste over hvem som har deltatt på kurs kan skape engasjement. Se å få til dette til neste år. Trener 2 utdanning har det vært lite informasjon om. Jan Hendrik Parmann svarer med at informasjon ligger på nett, men informasjon kan bli bedre. 6

7 Dommerkomiteen Stein Håkon Nes mener at nivået på dommere er bedre enn spillerne i region vest. Han forsetter med å gi ros til Torkild Rødsand og Edmunds Gabrans for å ha gjort en god jobb ved dommeroppsett ved at det alltid settes opp 2 dommere på kampene. Innspillet fra Tom Even Pollack er at dommerne kan rapporterer inn resultatet etter endt kamp og at dette er en oppgave dommerne kan gjøre fordi dommerne er betalt. Det er også lettere å utføre en oppgave når man får betalt for det. I en hektisk hverdag er det lett å glemme å rapportere inn resultatet for lagleder/foreldre/trener. Etter dette innspillet meldte flere delegater seg på talerlisten, Tom Even Pollack, Mantas Buinauskas, Astrid H. Gjerde, Stein Håkon Nes, Jeanette H. Antoniazzi, Håvard Tveito. Momenter som kom frem under diskusjonen: - nasjonalt er det dommerens oppgave å rapportere inn kampresultatet. Det er en god ide at dommerne i Region Vest har denne oppgaven i regionen. Kampskjema sendes likevel administrasjonen av klubbene som i dag. - Dommerbetalingene er ikke innrapporteringsplikt til skatteetaten og det er fullt mulig å endre rutinene og tilbakeføre dette som et dommeransvar. - Fordelen ved å la dommerne rapportere/sende inn kampskjema er at resultatet er uhildet. - I noen klubber er det lagkontakten sin oppgave å ta med kampskjema og sende dette til administrasjonen enten pr post/fakse/mail. - Mange av dommerne er unge, de har flere kamper å dømme etter hverandre. Det sitter flere i sekretariat. Avslutningsvis er rapportering/innsending av kampresultat en utfordring i alle soner. Hvordan løse dette? Kan det brukes foreldrekontakt? Fordele oppgavene og delegere ansvaret utover? Det er ikke et svar på hvordan dette kan gjøres. Beretning mini og rekrutteringskomite Ingen kommentarer Beretning regionslags og talentutviklingskomiteen Stein Håkon Nes stilte spørsmål til siste avsnitt om hvem som skulle ansettes i Regionen. Styremedlem Geir Bangstad svarte at det ikke skal ansettes nye personen, men at dette er Edmunds Gabrans som skal drive det administrative arbeidet med talentutvikling i regionen. Beretningen frem til regnskapet er godkjent. 7

8 7. Årsregnskap 2013 Ordstyrer gikk gjennom område for området i regnskapet. Ingeborg B. Takle stilte styret spørsmål om det hadde gjort seg noen tanker omkring hvor mye egenkapital regionen ønsker å ha. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi svarer med at styret ikke gikk inn i dette året med ønske om å gå med overskudd, men tilstreber å gå i balanse. Det bør være en egenkapital som dekker det som dekkes skal, men styret har ikke diskutert hvor høy den summen skal være. Ingeborg B. Takle repliserte og oppfordret det nye styret til å ha noen tanker rundt egenkapital. Stein Håkon Nes mener at basketballer på lageret er like god kapital som penger på bok. Utstyr fører til økt rekruttering. Beretningen er godkjent med de innspill som er fremkommet og notert Revisors beretning Under behandling av revisors beretning ble også beretning fra kontrollkomiteen tatt med. Ettersom kontrollkomiteens beretning ble forelagt delegatene på tingdagen, ble det gitt 2 minutter til gjennomlesing av kontrollkomiteens beretning. Beretning fra Revisor og kontrollkomiteen ble enstemmig godkjent. 8. Behandling av innkomne forslag Forslag 1 Endring av struktur for regionslag og skillstreninger Forslagsstiller: NBBF Region Vest: Oppstart med skillscamper for U12. U12 har rene skillstreninger gjennom hele kalenderåret. U13 U15 organiseres som regionslag; med 18 til 24 plasser. Første samling hvert år er åpen uttakshelg. Fra andre trening/samling vil treningen foregår som regionslag med bl.a. skillsfokus. Det er mulig å spille seg inn og ut av regionslaget. Samlinger kan være flere økter og dette settes opp av talentutviklingsansvarlig og trenere i fellesskap. De skal kunne følge rammene definert av komite og nasjonale prioriteringer ift spillerutvikling. Talentutvikling administreres av administrasjonen og etter egne retningslinjer, som er koordinert med nasjonal strategi og representasjonsregler. Skillscamper, uttakshelg og regionslagsdeltagelse må påberegnes egenandeler i henhold til regionens økonomi og budsjett. 8

9 Forslaget danner grunnlag og instruks for talentutviklingsarbeidet i Regionen. Både for komite og administrasjon. Forslaget danner det strategiske grunnlaget for innholdet på websiden: Begrunnelse: Dagens situasjon med skillscamper/treninger er ikke samkjørt med nasjonal strategi og det har vært en gjennomgående diskusjon på klubbledermøter. Målet er å skape gode gjennomsiktlige strukturer som harmonerer med andre regioner og som bidrar til målet om å utvikle flere utøvere til nasjonal representasjon. Skillscamper innføres for U12, med fokus mot ferdighetsmerker. Regionslagsaktivitet innføres for U13-U15. Følgende hadde ordet i saken, Kirstine Kolsrud, Stein Håkon Nes, Tom Even Pollack, Håvard Tveito, Geir Bangstad For U12 er det skillscamp for de som ønsker å ta ferdighetsmerke. Det føres ikke oppmøte. Det er ikke pliktig fremmøte i forhold til regionslag U13. Klubbene kan ta ferdighetsmerkene selv. For U13-U15 er det fokus på ferdighetsutvikling. Det vil være uttakshelg hvor alle spillerne i disse årsklassene er velkommen til å vise seg frem. De beste spillerne samles som et lag. Det er et regionslag der man ønsker å utvikle ferdighetene til spillere og der man vil ha regionale samlinger gjennom hele året i regionen. Trenerne må aktiviseres til å delta på trenerkurs og deltagelse på regionale samlingene. Det er ønske å bringe den samme kompetansen inn til klubbene slik at de samme skillsene utføres også i klubben. Ferdighetsutvikling foregår i klubben. Regionen ønsker kompetansen utvikles i klubben. De beste er regionens ansvar. Enstemmig vedtatt. Forslag 2 Alle nye jentelag gis reduksjon i seriekontigent for første sesong. Forslagsstiller: Fyllingen Basketball klubb Alle nye jentelag i yngste miniklasse samt klassene U13, U14, U15, U16 til og med seniors gis gratis deltakeravgift/seriekontigent for første sesong laget deltar og halv kontingent den andre sesongen. Med nye lag menes nye lag og for lag med personlig lisens skal minst halvparten av spillerne ikke tidligere ha vært lisensierte. På den måten vil klubber få et økonomisk incentiv for å rekruttere jentelag og på den måten berike basketsporten med flere deltakende jenter. Forslag fra NBBF Region Vest: I Lover for NBBF Region Vest, 4 Kontingent, punkt 2 står det at «Seriekontigenten fastsettes av regionstyret og faktureres i to deler, hvor 60 prosent av beløpet forfaller til 9

10 betaling 15. oktober og de resterende 40 prosent av beløpet forfaller til betaling den 15. februar ( ). Med dette som utgangspunkt vil styret fremme forslag om nye jentelag betaler kun første del av seriekontigent som forfaller i oktober og som da vil være 60 prosent. Dette gjelder ikke for miniserien (EBC/EB) da miniserien er et rekrutteringstiltak og man kan melde seg på fortløpende. Også for nye lag som deltar i serien vil «Kampreglement for NBBF Region Vest» være gjeldende. Dette vil være en prøveperiode for 2 år for å se om reduksjon i seriekontigent vil ha en effekt på rekruttering av jentelag og gjelder for U14K. Følgende hadde ordet i saken Stein Håkon Nes, Ingeborg B. Takle, Tom Even Pollack, Jeanette H. Antoniazzi BSI la frem et endringsforslag om at regionen undersøker årsaker til lav deltagelse på jentesiden enn ensidig fokusere på økonomi som en grunn til lav representasjon av jenter. Det ble gitt styret Time-out i 5 min for å lese gjennom forslaget fra BSI. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi synes det høres fornuftig å kartlegge hva som er grunnen til at jentesatsingen er på det stadium vi er på. Tilbakemeldinger har ikke vært systematisk. Styret ønsker å kartlegge jenterekrutteringen/satsingen bedre og vil legge frem på klubbledermøte det vi kommer frem til. Det betyr at de klubbene må være raske i sin tilbakemelding. Styret vil derfor trekke forslaget sitt og oppfordre delegatene til å støtte BSI. Dersom det viser seg at det er økonomi som er årsaken til lav deltagelse blant jenter, vil styret igjen se på sitt eget forslag. Forsamlingen stemmer først på Fyllingens forslag: For: 3 Deretter leses endringsforslag fra BSI med følgende tekst: Tinget pålegger Regionen ved Mini og rekrutteringskomiteen og administrasjonen, å kartlegge årsaker for lav jentedeltagelse og utforme tiltak for å øke denne. Dette skal rapporteres til neste ting eller klubbledermøte For: 10 stemmer Forslag fra BSI er bifalt. 10

11 Forslag 3 Tilleggsregning på WO Forslagsstiller: Fyllingen Basketballklubb Fyllingen fremmer forslag om at bøtesatsene for å gi wo får et tillegg. Tillegget blir lik det det koster med rimeligste offentlige kommunikasjon for 8 spillere/ledere tur retur arenaen det skulle vært spilt på. Denne tilleggsstraffen settes kun inn i seniorklassene og på reiser som kommer inn under reisefordelingen (125 km). Denne ordningen har vært før og når en ser på gitte wo til Eikefjord og Stavanger (og Stavanger til Bergen) kan dette være et forhold som kan løfte ansvar ved påmelding og gjennomføring av seriespill på seniornivå. Følgende hadde ordet i saken, Tom Even Pollack, Stein Håkon Nes, Mantas Buinauskas, Håvard Tveito, Terje Osland, Marius Jørgensen, Han Hendrik Parmann Jan Hendrik Parmann oppfordrer regions styre å håndheve regelverket dersom regelen ligger i kampreglementet. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi sier at styret ikke støtter forslaget da det allerede finnes bøtesatser. Fyllingen trekker forslag men understreker at region må være konsekvent og at regionen pålegges å bruke regelverket. Forslag 4 Egenandel for skillstrening fjernes Forslagsstiller: Frøya Basket Frøya Basket vil be regionen kutte egenbetaling for skillstreninger Følgende hadde ordet i saken Håvard Tveito, Geir Bangstad, Jan Hendrik Parmann, Jeanette H. Antoniazzi, Terje Osland, Ingeborg B. Takle, Kirstine Kolsrud Det var flere av delegatene som var av den oppfatning at Frøya Basket sitt forslag bør behandles under budsjettsforslaget. Ordstyrer mener at dersom forslaget blir vedtatt, blir det et budsjettforslag som da må behandles under budsjett Diskusjonen dreide seg i hovedsak om hvorvidt spillerne må betale for å delta på uttakshelg og motargumentet er at skal alle gis samme anledning til å få prøve seg for regionslagspill, må det være gratis å delta. Regionen kan ta egenandel for deltagelse på regionslag/regionale samlinger. Skillstrening må være gratis, også for U12. For Frøya Basket er dette en prinsippsak. Styret på sin side mener uttakshelgen ikke vil være gratis. Det er regionslagstrenerne som tar uttaket. Regionen er opptatt av å tilby en god aktivitet. Regionen ønsker å rekruttere gode regionslagstrenere. Det koster penger. 11

12 Jan Hendrik Parmann kommenterer at budsjett er det viktigste styringsverktøyet. Regionen har penger, men det skal være en forsvarlig drift av en organisasjon som forvalter mye penger for fellesskapet. Budsjettet skal vedtas parallelt sammen med forslag som har økonomisk implikasjoner. Man vet ikke konsekvensene ved å vedta dette forslaget. Det koster penger og dessverre er det ikke alle som er like bemidlet. Og hvor skal ansvaret ligge? Er det regionen sentralt eller kanskje det er klubbene som er nærmeste og som er i lokalmiljøet sitt ansvar? Forsamlingen stemmer på Frøya Basket sitt forslag: For: 6 Mot: 8 Forslaget til Frøya Basket har falt. 9. Budsjett Ingeborg B. Takle stilte spørsmål om lavere budsjettering fra konto 3420 Tilskudd NBBF henger sammen med lavere tilskudd. Daglig Leder svarte bekreftende på. Videre påpekte Ingeborg B. Takle at det var et avvik mellom årsregnskap 2013 på konto 3910 Kursinntekter og det som var ført opp i årsregnskapet i beretningen (Forslag til Budsjett). Daglig Leder gir følgende svar i referatet: I årsrapporten er det ført opp kr på Kursinntekter. I regnskap i beretningen er det ført opp kr Avviket skyldes at det i årsregnskapet også er lagt til konto 3999 diverse inntekter kr på kursinntekter der av kr I regnskapet er kursinntekter og diverse inntekter skilt ut. Det ble også stilt spørsmål hvorfor det på konto 6810 Kopiering/trykking, er budsjettert med kun kr 1000 når regnskapet for 2013 viser at det er brukt kr Daglig Leder svarer at det i 2013 ble kjøpt inn konvolutter og det er satt av penger til faktura for bruk av kopieringsmaskinen som Region Vest enda ikke har mottatt. I tillegg ligger det på denne konto trykking av flyers for rekrutteringsarrangementet Region Vest gjennomførte 17. august. BSI fremmet forslag om endring i Budsjettet: Balansen i budsjettet på kr skal øremerkes for å støtte talentutvikling i 2014 Forsamlingen stemmer over forslaget fra BSI Enstemmig vedtatt. Budsjettet belastes med balansen går i 0 Budsjettet vedtatt enstemmig. 12

13 10. Valgkomiteens innstilling Ingeborg går gjennom valgkomiteens innstilling til Regionstinget for NBBF Region Vest og informerer om at det er 6 styremedlemmer som skal velges. Hun ber videre at dersom forsamlingen har flere forslag enn de 6 som allerede er meldt inn kan det gjøres før Ingeborg går gjennom innstilingene. Torstein Monsen foreslår Håvard Helstrup fra Landås BBK til styremedlem 2 år Valg av styreleder og styremedlemmer Styreleder: Jeanette Haveland Antoniazzi, Frøya Basket, innstilles til vervet som styreleder for 2 nye år. Enstemmig vedtatt Økonomi Ansvarlig Håvard Helstrup, Landås BBK, innstilles til vervet som ansvarlig for økonomi og internkontroll for 2 år. Enstemmig vedtatt Styremedlemmer Tonje Austgulen, Ulriken Ung, innstilles til vervet som leder for Seriekomitéen for 1 nytt åt. Enstemmig vedtatt Stian Flaskerud, Kolbotn IL, innstilles til vervet som leder for dommerkomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Trude Drews, Gimle BBK, innstilles til vervet som leder for mini og rekrutteringskomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Kontrollkomite Ingeborg B. Takle, BSI, innstilles til vervet som leder for kontrollkomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Valg av Komitemedlemmer Jeanine Flaaten, Ullern BBK, innstilles som medlem av talentutviklingskomiteen for 1 år Dag Inge Nybø, Eikefjord Basket, innstilles som medlem av Seriekomitéen for 1 år. Marius Sebak Jørgensen, Fyllingen BBK, innstilles som medlem av Seriekomitéen for 1 år. Brent Hackman, Ytrebygda BBK, innstilles som medlem av trenerkomiteen for 2 år Tom Even Pollack, Stavanger BBK, innstilles som medlem av trenerkomiteen for 2 år Steinar Vedå, Bergen Handicap Idrettslag, innstilles som medlem av mini og rekrutteringskomiteen for 2 år Ingvild Sanford, Ulriken Ung, innstilles som medlem av mini og rekrutteringskomiteen for 2 år Alle innstillingene ble enstemmig vedtatt av delegatene. 13

14 Regionstyret 2014/2015 Verv Navn Klubbtilhørighet Antall år Jeanette Haveland Regionsleder Antoniazzi Frøya Basket 2 år Nestleder Astrid Hagland Gjerde Haugesund BBK 1 år igjen Økonomi Ansvarlig Håvard Helstrup Landås BBK 2 år Leder for Talentutviklingskomite Geir Bangstad Loddefjord Basket 1 år igjen Leder for Seriekomite Tonje Austgulen Ulriken Ung 1 år Leder for Trenerkomite Kim Strandlod Bønes BBK 1 år igjen Leder for Dommerkomite Stian Flaskerud Kolbotn IL 2 år Ledere for mini og rekrutteringskomite Trude Drews Gimle BBK 2 år Talentutviklingskomiteen 1 år igjen Leder og styremedlem Geir Bangstad Loddefjord Basket 1 år igjen Medlem Bjørn Breivik Haugesund BBK 1 år Medlem Jeanine Flaaten Ullern BBK Seriekomiteen 1 år Leder og styremedlem Tonje Austgulen Ulriken Ung 1 år igjen Medlem Marianne Hella Gimle BBK 1 år Medlem Dag Inge Nybø Eikefjord Basket 1 år Medlem Marius Sebak Jørgensen Fyllingen BBK 1 år Trenerkomiteen Leder og styremedlem Kim Strandlod Bønes BBK 1 år igjen Medlem Eirik Aarionsen Håland Askøy BBK 1 år igjen Medlem Brent Hackman Ytrebygda BBK 2 år Medlem Tom Even Pollack Stavanger BBK 2 år Mini-og rekrutteringskomiteen Leder og styremedlem Trude Drews Gimle BBK 2 år Medlem Steinar Vedå BHIL 2 år Medlem Ingvild Sanford Ulriken Ung 2 år Dommerkomiteen Leder og styremedlem Stian Flaskerud Kolbotn IL 2 år Medlem Eirik Skeie BSI Basket 1 år igjen Medlem Maria Songve Gimle 1 år igjen Medlem Mantas Buinauskas BSI 1 år Kontrollkomiteen Leder Ingeborg Borgen Takle BSI 1 år Medlem Geir Grønhaug Loddefjord Basket 1 år igjen 14

15

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL r-- t ~ ~c VEST REGIONSTING 2015 Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2015 Region Vest Tid: Torsdag 7. mai 2015, KI. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Følgende var til stede: 1. Ali Mekki Gimle BBK 2. Anne

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status fra klubbene 2.

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING

PROTOKOLL REGIONSTING PROTOKOLL REGIONSTING 2016 I drettens Hus - Brann Stadion Torsdag 12. mai 2016 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2016 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 12. mai 2016, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder:

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder: Strategiområde: Tiltak: Ansvarlig: Involverer: Frist: EBC EB Antall EBC vår 2014: 22 Antall EBC høst 2014: 11 Totalt antall EBC 2014: 33 Antall EB vår 2014: 22 Antall EB høst 2014: 11 Totalt antall EB

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Hordaland og Sogn og Fjordane REFERAT KLUBBLEDERMØTE

Til alle klubbledere i Sone Hordaland og Sogn og Fjordane REFERAT KLUBBLEDERMØTE Til alle klubbledere i Sone Hordaland og Sogn og Fjordane REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 15. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb «Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb Hvem er vi, hvor var vi, hvor er vi? Etablert i 1970 rundt miljøet på Høybråten skole. Sportslige resultater på damesiden -80 og -90 tallet Des 15 ca

Detaljer

Protokoll NBBF Styremøte nr

Protokoll NBBF Styremøte nr Protokoll NBBF Styremøte nr. 2017 01 Sted og tid: Gardermoen Søndag 19. februar 2017, kl. 11.00 17.00 Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF) (Sak 1 10), Hans Erik Johnsen (HEJ), Nicholas

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40.

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Stavanger 12. mars 2012 57G-Protokoll_RS-15 Protokoll Fra møte nr. 15/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2017 Søndag 5. mars 2017, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/ Alta, 28. aug. 2012 PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/2012-2014 Dato: 24.8-26.08. 2012 Sted: Tromsø Møtetid: Navn Funksjon Tilstede Forfall Merknader Ole Gudmestad Leder X Aleksander Windstad Nestleder

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

REGIONSTYREPROTOKOLL NR. 4/07

REGIONSTYREPROTOKOLL NR. 4/07 REGIONSTYREPROTOKOLL NR. 4/07 Regionstyremøte nr. 4 07 fredag søndag 7 9. september 2007 på Britannia Hotell, Trondheim. Tilstede: Forfall: Joar Kirkeslett, Egil Rustad, Kirsti Fjær, Bente K. Andersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

NHF Region Øst. Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.17 Tidspunkt: Onsdag 20 Mars 2014 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 14. Mars 2011 Møtetid: Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 14. Mars 2011 Møtetid: Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 14. Mars 2011 Møtetid: 1700-2130 Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Jan Thormodsæter Leder X Anne Berit

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Styremedlem Ranheim. Fraværende Hans Kristian Strømme Styremedlem Sverresborg Bredde

Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Styremedlem Ranheim. Fraværende Hans Kristian Strømme Styremedlem Sverresborg Bredde Side 1 Til Styret BRMN Navn Rolle Tilhørighet Fra Kay Hansen-Zahl Ranheim Tilstede Perkis Mathias Aarskog (sak 9.1-9.3) Kay Hansen Zahl Ingeborg Kaus Annikken Sandberg Josefine C. Stokke Haugom Erling

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE 43 Slettet: 1 Slettet:. mai 201 Protokoll 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 13 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Gun Finrud Erik Øie Henning Nygaard

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning Mer enn en idrett!

Årsberetning Mer enn en idrett! Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Stavanger Basketballklubb Årsberetning 2016 Mer enn en idrett! Basketball er inkluderende. Basketball er gøy. Basketball

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer