PROTOKOLL REGIONSTING Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00"

Transkript

1 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl

2 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold PROTOKOLL Godkjenning av fullmakter Godkjenning av dagsorden Valg av referent, ordstyrer og 2 desisorer Godkjenning av forretningsorden Åpning Beretning fra styret og komiteene Årsregnskap Behandling av innkomne forslag Budsjett Valgkomiteens innstilling

3 1. Godkjenning av fullmakter Lene Instebø går gjennom fullmaktene. Samtlige fullmakter blir godkjent. Steinar Vedå, BHIL er observatør. 18 delegater er til stede, av disse er 15 stemmeberettigede. Følgende var til stede: 1. Jeanette Antoniazzi Styreleder NBBF Region Vest 2. Astrid Hagland Gjerde Styremedlem NBBF Region Vest 3. Tonje Austgulen Styremedlem NBBF Region Vest 4. Kim Strandlod Styremedlem NBBF Region Vest 5. Geir Bangstad Styremedlem NBBF Region Vest 6. Mantas Buinauskas Styremedlem NBBF Region Vest 7. Tom Even Pollack Stavanger BBK 8. Stein Bertelsen Bergen Wheelers 9. Ingeborg Borgen Takle BSI 10. Torstein Monsen Ulriken Ung 11. Stein Håkon Nes Fyllingen BBK 12. Marius Jørgensen Fyllingen BBK 13. Stian Flaskerud (*) Kolbotn IL 14. Kirstine Kolsrud Ytrebygda BBK 15. Jan Hendrik Parmann (*) Styremedlem NBBF(observatør) 16. Terje Osland Frøya Basket 17. Håvard Tveito Frøya Basket 18. Steinar Vedå (*) BHIL 19. Lene-Ali Instebø (*) NBBF Region Vest, Administrasjon 20. Edmunds Gabrans (*) NBBF Region Vest, Administrasjon Delegater merket med (*) har ikke stemmerett, men talerett på tinget. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. 3. Valg av referent, ordstyrer og 2 desisorer Administrasjonen ved Lene Instebø ble valg til referent. Kirstine Kolsrud og Torstein Monsen er valgt som desisorer. Arne Njøten velges som ordstyrer. 4. Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden er godkjent Alle fullmakter er godkjent. 5. Åpning Styreleder Jeanette H. Antoniazzi åpner tinget med å ønske alle fremmøtte velkommen. Hun fortsetter med en kort beretning fra året som er gått, og sier blant annet at det har vært et spennende år og et godt år, både økonomisk og sportslig. Styreleder takket for konstruktive tilbakemeldinger styret har mottatt fra klubbene i denne tingperioden. Med forbundets høye ambisjoner hviler et stort ansvar på klubbene. Regionen 3

4 er avhengig av klubbene for å nå målene. Sammen må alle dra i samme retning slik at vi som region kan vokse og at basket på landsbasis blir større. Idrettsregistreringen 2012 viser en nedgang på 32 aktive medlemmer i Region Vest. Jeanette trekker frem prosjektet «Basket i skolen» som et godt tiltak som kan snu den en nedadgående trend. Prosjektet vil forhåpentligvis føre til rekruttering og spre basketball som idrett. Videre, sier hun at det er et behov for å utdanne flere trenere. Dette er også signalet fra klubbledermøtene som har vært gjennomført i regionen. Det har vært satt opp trenerkurs, men få deltagere er meldt på. Til slutt takker Styreleder ildsjelene som gjør en meget god jobb. En av ildsjelene, Arnstein Skipenes, leder for Loddefjord Basket, gikk bort i fjor sommer og for å hedre hans minne, var det ett minutt stillhet. Jan Hendrik Parmann, Visepresident i NBBF, fikk deretter ordet. Han takker både klubbene, administrasjon og styret i regionen. Den økonomiske situasjonen på forbundsnivå har ikke vært bra. I år styrer Norsk Basket mot et lite overskudd og forbundet holder den økonomiske plan som ble vedtatt for 2 år siden. Medlemsutviklingen i Norsk Basket har en prosentvis nedgang. Trenden må snus. Aldersgruppen 0-12 år er viktig alderskategori å rekruttere fra for å få vekst. Men rekruttering krever også organisatorisk utvikling. Dette er fokus både sentralt og regionalt. Det er viktig å stimulere klubbene til å ha et godt fundament og kunne tilby et godt sportslig tilbud. Det må jobbes videre med linken fra rekrutteringsprosjekter til å kunne ta i mot barna som kommer til klubbene. Parmann avsluttet med å ønske lykke til med turneringene og et godt ting. Veloverstått sesong. 6. Beretning fra styret og komiteene Styrets og komiteenes beretning blir gjennomgått - et kapittel om gangen, og kommentarer blir tatt imot fortløpende. Godkjenning av beretningene gjøres under ett. Styrets beretning Administrasjonen og regionsarbeidet Innspill fra Ingeborg Takle, BSI: I 2013 mangler Strategi og handlingsplan, styret må få med dette til neste år. Stein H. Nes; Fyllingen mener at det i beretningen er for mye selvskryt og underbygger dette med å ta utgangspunkt i avsnitt 3 Administrasjonen har utført sine oppgaver på en meget god måte og viser videre til beretningen fra Kontrollkomiteen, som viser at administrasjon og styret har oppgaver som kan forbedres. Nes går så videre til side 13 i Beretningen og viser til det nest siste avsnitt på denne siden som starter med Klubbene i Region vest har mye å hente på å få til en bedre struktur og bli mer strukturerte og mener dette antyder at klubbene ikke fungerer så bra. På klubbledermøte har klubblederne kommet med tilbakemelding som styret/administrasjon ikke har tatt til etterretning. Nes mener at for å få fremgang må regionen bidra til utstyr da utstyr er et redskap for å rekruttere og derfor bør det brukes penger på å kjøpe inn nok basketballer. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi svarer: konstruktive innspill prøver vi å etterkomme. Regionen har hatt mange baller som er brukt til rekrutteringsarrangement i regionen. Dette er også et spørsmål hvorvidt regionen skal besørge basketballer eller om dette er klubbenes ansvar. 4

5 Terje Osland, Frøya Basket, referer til hjemmesiden og sier at det er pinlig at det ikke er lagt ut noen saker som omtaler seriemestrene, vinnere i KL og BLNO. Styret svarer at for regionen sin del kommer dette først så snart alle final 4 s er ferdige. Da først er serien ferdig. Tom Even Pollack, Stavanger BBK, har følgende positive innspill; Det er ulike grad av struktur i klubbene og mulig de klubbene som går bra kan være fadder for de klubbene som det ikke går så bra med. Økonomi Ingeborg B. Takle, BSI savner oversikt over egenkapitalen og stiller spørsmål om styret har noen tanker/føringer for hvor stor egenkapital regionen skal ha. PR og Sponsorater Innspill fra Ingeborg B. Takle er å bruke spillere som har vært aktive på TV til markedsføring for basketball og nevner kjente basketballspillere. Nå sist Marco Elsafadi som vant Mesternes mester Medlemstall Under dette avsnitt var det flere delegater som ba om ordet, Ingeborg B. Takle, Jeanette H. Antoniazzi, Stein H. Nes, Kirstine Kolsrud, Tom Even Pollack Det er en nedgang å spore på jentesiden i sone sør, og kan forklares ut fra at en klubb i denne sonen har halvert medlemstallet fra 2012 til Ingeborg B. Takle, kommer med følgende innspill om at det er summen av det vi gjør sammen som er viktig. Spillergleden er viktig selv om man taper mange kamper. Spillegleden opprettholdes ved å bruke erfarne spillere som tar seg av de uerfarne. Etter en jentekamp må man være proaktiv, man må gå inn i de miljøene man vil styrke. Stein Håkon Nes mener at klubbledermøtene fungerer bra. Det er god dialog mellom klubbledere og styret/administrasjon. Dette forum kan fungere mye bedre, for eksempel å bruke klubbene mer aktive under møtet. Klubber som fungerer bra kan ha en innledende presentasjon for å få i stand en dialog. Tom Even Pollack følger opp med å minne Region på at det er viktig å gjennomføre de tiltak som settes i gang, som for eksempel trenerkurs, og spesielt i mindre soner, som sone sør. Styret ble oppfordret til å gjennomføre tiltak selv med få påmeldte. Region Vest skal ivareta alle soner og det må tenkes helhetlig. Det må bygges opp et miljø i Stavanger, og når det publiseres/informeres om et fastsattkurs, må det opprettholdes. Regionen må være proaktiv og ta direkte kontakt med klubbene. Å ta kontakt med nye etablerte klubber er viktig, det gjelder både klubb/region/forbundet. Kommentar fra styret: I sone sør har det vært forsøkt satt i gang flere kurs. Dessverre har det vært ingen eller for få påmeldte. Deltagere fra sone sør og sone midt har vært invitert opp til sone nord, men om det er noen som melder seg på, må kurset gjennomføres. Regionen ønsker ikke å avlyse kurs. Til aspirantdommerkurs var det 4 påmeldte. Å reise for å holde kurs koster, og må være noen påmeldte. Jan Hendrik Parmann, NBBF, repliserte at det er et viktig signal og tar det til etterretning. 5

6 Basket i skolen Kirstine Kolsrud mener det må være et tettere samarbeid mellom de klubber som har skoler i sitt lokalmiljø hvor prosjektet gjennomføres slik at klubbene er med og at det skjer en økt rekruttering til idretten. Styreleder svarer at dialog og samarbeid mellom skoler og klubber fungerer bra og at det er et samarbeid med klubbene i dette prosjektet. Replikk fra Kirstine Kolsrud, om at det er i forkant av prosjektet, under utvelgelsen av skoler, det hadde vært viktig og tatt klubbene med på råd for å sikre at de nærmeste klubbene er parat til å ta i mot nye spillere. Det er flott hvis det gjøres. Med de merknader som er kommet er beretningen godkjent. Seriekomiteens beretning Stein Håkon Nes mener det er vanskelig å forholde seg til en organisasjon som feilinformerer og som ikke holder seg til regelverket. Han referer til en omberammet kamp der Fyllingen etter spilt kamp klager på at det ikke var 2 nøytrale dommere som dømte kampen etter NBBF Region vest sitt kampreglement. Nes mener det er skuffende at regionen ber klubben om å sende inn en protest uten å gå inn i en dialog. Styret ved Mantas Buinauskas svarer at utfordringen er at alle dommere også er spillere og har dermed en klubbtilhørighet. Det skal jobbes bedre fra neste sesong for å få stille med nøytrale dommere til kamp. Det skal ikke være noe problem med å ha ikke nøytrale dommere på kamp. Klubbtilhørighet til dommerne kan skrives på kampskjema. Styret ved Tonje Austgulen svarer også at seriekomiteen har tatt en avgjørelse og denne kan påklages. Ordstyrer Njøten tok ordet og anført at den aktuelle saken det her refereres til ikke er en tingsak. Videre ble det kommentert at det på side 18 var mange negativt ladede ord. Trenerkomiteens beretning Innspill fra Ingeborg B. Takle som mener det er interessant å se hvor mange trenere fra Region vest som deltok på den store trenerhelgen. Det er også interessant å vise frem hvilke trenere som er i regionen og hvilken trenerutdannelse man har, spesielt trener 3. Styret ved Jeanette H. Antoniazzi svarer med at en liste over hvem som har deltatt på kurs kan skape engasjement. Se å få til dette til neste år. Trener 2 utdanning har det vært lite informasjon om. Jan Hendrik Parmann svarer med at informasjon ligger på nett, men informasjon kan bli bedre. 6

7 Dommerkomiteen Stein Håkon Nes mener at nivået på dommere er bedre enn spillerne i region vest. Han forsetter med å gi ros til Torkild Rødsand og Edmunds Gabrans for å ha gjort en god jobb ved dommeroppsett ved at det alltid settes opp 2 dommere på kampene. Innspillet fra Tom Even Pollack er at dommerne kan rapporterer inn resultatet etter endt kamp og at dette er en oppgave dommerne kan gjøre fordi dommerne er betalt. Det er også lettere å utføre en oppgave når man får betalt for det. I en hektisk hverdag er det lett å glemme å rapportere inn resultatet for lagleder/foreldre/trener. Etter dette innspillet meldte flere delegater seg på talerlisten, Tom Even Pollack, Mantas Buinauskas, Astrid H. Gjerde, Stein Håkon Nes, Jeanette H. Antoniazzi, Håvard Tveito. Momenter som kom frem under diskusjonen: - nasjonalt er det dommerens oppgave å rapportere inn kampresultatet. Det er en god ide at dommerne i Region Vest har denne oppgaven i regionen. Kampskjema sendes likevel administrasjonen av klubbene som i dag. - Dommerbetalingene er ikke innrapporteringsplikt til skatteetaten og det er fullt mulig å endre rutinene og tilbakeføre dette som et dommeransvar. - Fordelen ved å la dommerne rapportere/sende inn kampskjema er at resultatet er uhildet. - I noen klubber er det lagkontakten sin oppgave å ta med kampskjema og sende dette til administrasjonen enten pr post/fakse/mail. - Mange av dommerne er unge, de har flere kamper å dømme etter hverandre. Det sitter flere i sekretariat. Avslutningsvis er rapportering/innsending av kampresultat en utfordring i alle soner. Hvordan løse dette? Kan det brukes foreldrekontakt? Fordele oppgavene og delegere ansvaret utover? Det er ikke et svar på hvordan dette kan gjøres. Beretning mini og rekrutteringskomite Ingen kommentarer Beretning regionslags og talentutviklingskomiteen Stein Håkon Nes stilte spørsmål til siste avsnitt om hvem som skulle ansettes i Regionen. Styremedlem Geir Bangstad svarte at det ikke skal ansettes nye personen, men at dette er Edmunds Gabrans som skal drive det administrative arbeidet med talentutvikling i regionen. Beretningen frem til regnskapet er godkjent. 7

8 7. Årsregnskap 2013 Ordstyrer gikk gjennom område for området i regnskapet. Ingeborg B. Takle stilte styret spørsmål om det hadde gjort seg noen tanker omkring hvor mye egenkapital regionen ønsker å ha. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi svarer med at styret ikke gikk inn i dette året med ønske om å gå med overskudd, men tilstreber å gå i balanse. Det bør være en egenkapital som dekker det som dekkes skal, men styret har ikke diskutert hvor høy den summen skal være. Ingeborg B. Takle repliserte og oppfordret det nye styret til å ha noen tanker rundt egenkapital. Stein Håkon Nes mener at basketballer på lageret er like god kapital som penger på bok. Utstyr fører til økt rekruttering. Beretningen er godkjent med de innspill som er fremkommet og notert Revisors beretning Under behandling av revisors beretning ble også beretning fra kontrollkomiteen tatt med. Ettersom kontrollkomiteens beretning ble forelagt delegatene på tingdagen, ble det gitt 2 minutter til gjennomlesing av kontrollkomiteens beretning. Beretning fra Revisor og kontrollkomiteen ble enstemmig godkjent. 8. Behandling av innkomne forslag Forslag 1 Endring av struktur for regionslag og skillstreninger Forslagsstiller: NBBF Region Vest: Oppstart med skillscamper for U12. U12 har rene skillstreninger gjennom hele kalenderåret. U13 U15 organiseres som regionslag; med 18 til 24 plasser. Første samling hvert år er åpen uttakshelg. Fra andre trening/samling vil treningen foregår som regionslag med bl.a. skillsfokus. Det er mulig å spille seg inn og ut av regionslaget. Samlinger kan være flere økter og dette settes opp av talentutviklingsansvarlig og trenere i fellesskap. De skal kunne følge rammene definert av komite og nasjonale prioriteringer ift spillerutvikling. Talentutvikling administreres av administrasjonen og etter egne retningslinjer, som er koordinert med nasjonal strategi og representasjonsregler. Skillscamper, uttakshelg og regionslagsdeltagelse må påberegnes egenandeler i henhold til regionens økonomi og budsjett. 8

9 Forslaget danner grunnlag og instruks for talentutviklingsarbeidet i Regionen. Både for komite og administrasjon. Forslaget danner det strategiske grunnlaget for innholdet på websiden: Begrunnelse: Dagens situasjon med skillscamper/treninger er ikke samkjørt med nasjonal strategi og det har vært en gjennomgående diskusjon på klubbledermøter. Målet er å skape gode gjennomsiktlige strukturer som harmonerer med andre regioner og som bidrar til målet om å utvikle flere utøvere til nasjonal representasjon. Skillscamper innføres for U12, med fokus mot ferdighetsmerker. Regionslagsaktivitet innføres for U13-U15. Følgende hadde ordet i saken, Kirstine Kolsrud, Stein Håkon Nes, Tom Even Pollack, Håvard Tveito, Geir Bangstad For U12 er det skillscamp for de som ønsker å ta ferdighetsmerke. Det føres ikke oppmøte. Det er ikke pliktig fremmøte i forhold til regionslag U13. Klubbene kan ta ferdighetsmerkene selv. For U13-U15 er det fokus på ferdighetsutvikling. Det vil være uttakshelg hvor alle spillerne i disse årsklassene er velkommen til å vise seg frem. De beste spillerne samles som et lag. Det er et regionslag der man ønsker å utvikle ferdighetene til spillere og der man vil ha regionale samlinger gjennom hele året i regionen. Trenerne må aktiviseres til å delta på trenerkurs og deltagelse på regionale samlingene. Det er ønske å bringe den samme kompetansen inn til klubbene slik at de samme skillsene utføres også i klubben. Ferdighetsutvikling foregår i klubben. Regionen ønsker kompetansen utvikles i klubben. De beste er regionens ansvar. Enstemmig vedtatt. Forslag 2 Alle nye jentelag gis reduksjon i seriekontigent for første sesong. Forslagsstiller: Fyllingen Basketball klubb Alle nye jentelag i yngste miniklasse samt klassene U13, U14, U15, U16 til og med seniors gis gratis deltakeravgift/seriekontigent for første sesong laget deltar og halv kontingent den andre sesongen. Med nye lag menes nye lag og for lag med personlig lisens skal minst halvparten av spillerne ikke tidligere ha vært lisensierte. På den måten vil klubber få et økonomisk incentiv for å rekruttere jentelag og på den måten berike basketsporten med flere deltakende jenter. Forslag fra NBBF Region Vest: I Lover for NBBF Region Vest, 4 Kontingent, punkt 2 står det at «Seriekontigenten fastsettes av regionstyret og faktureres i to deler, hvor 60 prosent av beløpet forfaller til 9

10 betaling 15. oktober og de resterende 40 prosent av beløpet forfaller til betaling den 15. februar ( ). Med dette som utgangspunkt vil styret fremme forslag om nye jentelag betaler kun første del av seriekontigent som forfaller i oktober og som da vil være 60 prosent. Dette gjelder ikke for miniserien (EBC/EB) da miniserien er et rekrutteringstiltak og man kan melde seg på fortløpende. Også for nye lag som deltar i serien vil «Kampreglement for NBBF Region Vest» være gjeldende. Dette vil være en prøveperiode for 2 år for å se om reduksjon i seriekontigent vil ha en effekt på rekruttering av jentelag og gjelder for U14K. Følgende hadde ordet i saken Stein Håkon Nes, Ingeborg B. Takle, Tom Even Pollack, Jeanette H. Antoniazzi BSI la frem et endringsforslag om at regionen undersøker årsaker til lav deltagelse på jentesiden enn ensidig fokusere på økonomi som en grunn til lav representasjon av jenter. Det ble gitt styret Time-out i 5 min for å lese gjennom forslaget fra BSI. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi synes det høres fornuftig å kartlegge hva som er grunnen til at jentesatsingen er på det stadium vi er på. Tilbakemeldinger har ikke vært systematisk. Styret ønsker å kartlegge jenterekrutteringen/satsingen bedre og vil legge frem på klubbledermøte det vi kommer frem til. Det betyr at de klubbene må være raske i sin tilbakemelding. Styret vil derfor trekke forslaget sitt og oppfordre delegatene til å støtte BSI. Dersom det viser seg at det er økonomi som er årsaken til lav deltagelse blant jenter, vil styret igjen se på sitt eget forslag. Forsamlingen stemmer først på Fyllingens forslag: For: 3 Deretter leses endringsforslag fra BSI med følgende tekst: Tinget pålegger Regionen ved Mini og rekrutteringskomiteen og administrasjonen, å kartlegge årsaker for lav jentedeltagelse og utforme tiltak for å øke denne. Dette skal rapporteres til neste ting eller klubbledermøte For: 10 stemmer Forslag fra BSI er bifalt. 10

11 Forslag 3 Tilleggsregning på WO Forslagsstiller: Fyllingen Basketballklubb Fyllingen fremmer forslag om at bøtesatsene for å gi wo får et tillegg. Tillegget blir lik det det koster med rimeligste offentlige kommunikasjon for 8 spillere/ledere tur retur arenaen det skulle vært spilt på. Denne tilleggsstraffen settes kun inn i seniorklassene og på reiser som kommer inn under reisefordelingen (125 km). Denne ordningen har vært før og når en ser på gitte wo til Eikefjord og Stavanger (og Stavanger til Bergen) kan dette være et forhold som kan løfte ansvar ved påmelding og gjennomføring av seriespill på seniornivå. Følgende hadde ordet i saken, Tom Even Pollack, Stein Håkon Nes, Mantas Buinauskas, Håvard Tveito, Terje Osland, Marius Jørgensen, Han Hendrik Parmann Jan Hendrik Parmann oppfordrer regions styre å håndheve regelverket dersom regelen ligger i kampreglementet. Styreleder Jeanette H. Antoniazzi sier at styret ikke støtter forslaget da det allerede finnes bøtesatser. Fyllingen trekker forslag men understreker at region må være konsekvent og at regionen pålegges å bruke regelverket. Forslag 4 Egenandel for skillstrening fjernes Forslagsstiller: Frøya Basket Frøya Basket vil be regionen kutte egenbetaling for skillstreninger Følgende hadde ordet i saken Håvard Tveito, Geir Bangstad, Jan Hendrik Parmann, Jeanette H. Antoniazzi, Terje Osland, Ingeborg B. Takle, Kirstine Kolsrud Det var flere av delegatene som var av den oppfatning at Frøya Basket sitt forslag bør behandles under budsjettsforslaget. Ordstyrer mener at dersom forslaget blir vedtatt, blir det et budsjettforslag som da må behandles under budsjett Diskusjonen dreide seg i hovedsak om hvorvidt spillerne må betale for å delta på uttakshelg og motargumentet er at skal alle gis samme anledning til å få prøve seg for regionslagspill, må det være gratis å delta. Regionen kan ta egenandel for deltagelse på regionslag/regionale samlinger. Skillstrening må være gratis, også for U12. For Frøya Basket er dette en prinsippsak. Styret på sin side mener uttakshelgen ikke vil være gratis. Det er regionslagstrenerne som tar uttaket. Regionen er opptatt av å tilby en god aktivitet. Regionen ønsker å rekruttere gode regionslagstrenere. Det koster penger. 11

12 Jan Hendrik Parmann kommenterer at budsjett er det viktigste styringsverktøyet. Regionen har penger, men det skal være en forsvarlig drift av en organisasjon som forvalter mye penger for fellesskapet. Budsjettet skal vedtas parallelt sammen med forslag som har økonomisk implikasjoner. Man vet ikke konsekvensene ved å vedta dette forslaget. Det koster penger og dessverre er det ikke alle som er like bemidlet. Og hvor skal ansvaret ligge? Er det regionen sentralt eller kanskje det er klubbene som er nærmeste og som er i lokalmiljøet sitt ansvar? Forsamlingen stemmer på Frøya Basket sitt forslag: For: 6 Mot: 8 Forslaget til Frøya Basket har falt. 9. Budsjett Ingeborg B. Takle stilte spørsmål om lavere budsjettering fra konto 3420 Tilskudd NBBF henger sammen med lavere tilskudd. Daglig Leder svarte bekreftende på. Videre påpekte Ingeborg B. Takle at det var et avvik mellom årsregnskap 2013 på konto 3910 Kursinntekter og det som var ført opp i årsregnskapet i beretningen (Forslag til Budsjett). Daglig Leder gir følgende svar i referatet: I årsrapporten er det ført opp kr på Kursinntekter. I regnskap i beretningen er det ført opp kr Avviket skyldes at det i årsregnskapet også er lagt til konto 3999 diverse inntekter kr på kursinntekter der av kr I regnskapet er kursinntekter og diverse inntekter skilt ut. Det ble også stilt spørsmål hvorfor det på konto 6810 Kopiering/trykking, er budsjettert med kun kr 1000 når regnskapet for 2013 viser at det er brukt kr Daglig Leder svarer at det i 2013 ble kjøpt inn konvolutter og det er satt av penger til faktura for bruk av kopieringsmaskinen som Region Vest enda ikke har mottatt. I tillegg ligger det på denne konto trykking av flyers for rekrutteringsarrangementet Region Vest gjennomførte 17. august. BSI fremmet forslag om endring i Budsjettet: Balansen i budsjettet på kr skal øremerkes for å støtte talentutvikling i 2014 Forsamlingen stemmer over forslaget fra BSI Enstemmig vedtatt. Budsjettet belastes med balansen går i 0 Budsjettet vedtatt enstemmig. 12

13 10. Valgkomiteens innstilling Ingeborg går gjennom valgkomiteens innstilling til Regionstinget for NBBF Region Vest og informerer om at det er 6 styremedlemmer som skal velges. Hun ber videre at dersom forsamlingen har flere forslag enn de 6 som allerede er meldt inn kan det gjøres før Ingeborg går gjennom innstilingene. Torstein Monsen foreslår Håvard Helstrup fra Landås BBK til styremedlem 2 år Valg av styreleder og styremedlemmer Styreleder: Jeanette Haveland Antoniazzi, Frøya Basket, innstilles til vervet som styreleder for 2 nye år. Enstemmig vedtatt Økonomi Ansvarlig Håvard Helstrup, Landås BBK, innstilles til vervet som ansvarlig for økonomi og internkontroll for 2 år. Enstemmig vedtatt Styremedlemmer Tonje Austgulen, Ulriken Ung, innstilles til vervet som leder for Seriekomitéen for 1 nytt åt. Enstemmig vedtatt Stian Flaskerud, Kolbotn IL, innstilles til vervet som leder for dommerkomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Trude Drews, Gimle BBK, innstilles til vervet som leder for mini og rekrutteringskomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Kontrollkomite Ingeborg B. Takle, BSI, innstilles til vervet som leder for kontrollkomiteen for 2 år. Enstemmig vedtatt Valg av Komitemedlemmer Jeanine Flaaten, Ullern BBK, innstilles som medlem av talentutviklingskomiteen for 1 år Dag Inge Nybø, Eikefjord Basket, innstilles som medlem av Seriekomitéen for 1 år. Marius Sebak Jørgensen, Fyllingen BBK, innstilles som medlem av Seriekomitéen for 1 år. Brent Hackman, Ytrebygda BBK, innstilles som medlem av trenerkomiteen for 2 år Tom Even Pollack, Stavanger BBK, innstilles som medlem av trenerkomiteen for 2 år Steinar Vedå, Bergen Handicap Idrettslag, innstilles som medlem av mini og rekrutteringskomiteen for 2 år Ingvild Sanford, Ulriken Ung, innstilles som medlem av mini og rekrutteringskomiteen for 2 år Alle innstillingene ble enstemmig vedtatt av delegatene. 13

14 Regionstyret 2014/2015 Verv Navn Klubbtilhørighet Antall år Jeanette Haveland Regionsleder Antoniazzi Frøya Basket 2 år Nestleder Astrid Hagland Gjerde Haugesund BBK 1 år igjen Økonomi Ansvarlig Håvard Helstrup Landås BBK 2 år Leder for Talentutviklingskomite Geir Bangstad Loddefjord Basket 1 år igjen Leder for Seriekomite Tonje Austgulen Ulriken Ung 1 år Leder for Trenerkomite Kim Strandlod Bønes BBK 1 år igjen Leder for Dommerkomite Stian Flaskerud Kolbotn IL 2 år Ledere for mini og rekrutteringskomite Trude Drews Gimle BBK 2 år Talentutviklingskomiteen 1 år igjen Leder og styremedlem Geir Bangstad Loddefjord Basket 1 år igjen Medlem Bjørn Breivik Haugesund BBK 1 år Medlem Jeanine Flaaten Ullern BBK Seriekomiteen 1 år Leder og styremedlem Tonje Austgulen Ulriken Ung 1 år igjen Medlem Marianne Hella Gimle BBK 1 år Medlem Dag Inge Nybø Eikefjord Basket 1 år Medlem Marius Sebak Jørgensen Fyllingen BBK 1 år Trenerkomiteen Leder og styremedlem Kim Strandlod Bønes BBK 1 år igjen Medlem Eirik Aarionsen Håland Askøy BBK 1 år igjen Medlem Brent Hackman Ytrebygda BBK 2 år Medlem Tom Even Pollack Stavanger BBK 2 år Mini-og rekrutteringskomiteen Leder og styremedlem Trude Drews Gimle BBK 2 år Medlem Steinar Vedå BHIL 2 år Medlem Ingvild Sanford Ulriken Ung 2 år Dommerkomiteen Leder og styremedlem Stian Flaskerud Kolbotn IL 2 år Medlem Eirik Skeie BSI Basket 1 år igjen Medlem Maria Songve Gimle 1 år igjen Medlem Mantas Buinauskas BSI 1 år Kontrollkomiteen Leder Ingeborg Borgen Takle BSI 1 år Medlem Geir Grønhaug Loddefjord Basket 1 år igjen 14

15

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING... Protokoll 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold SAK 1 - SAKSLISTE... 7 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 8 SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 - BERETNINGER... 9 4.1 REGIONSTYRETS BERETNING... 9 4.2 OPPNEVNTE UTVALG...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer