Presentasjon 1 Northern Star Media Services AS Northern Lights/Voice of the Free Gospel Radiopresten/The Radio Priest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon 1 Northern Star Media Services AS Northern Lights/Voice of the Free Gospel Radiopresten/The Radio Priest"

Transkript

1 Presentasjon 1 Northern Star Media Services AS Northern Lights/Voice of the Free Gospel Radiopresten/The Radio Priest 1 Versjon 2,

2 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS innhold/contents s3 HVA VIL VI/VÅR VISJON s4-5 NORTHERN LIGHTS/VOICE OF THE FREE GOSPEL/RADIOPRESTEN informasjon s6-7 RADIOPRESTEN distribusjon p8-9 THE RADIO PRIEST distribution s10 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS merkevare/brand s/p11-12 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS plakater/flyers/posters for print-out

3 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS presenterer RADIOPRESTEN THE RADIO PRIEST Med Evangeliet på Radio A Radio Voice of The Gospel HVA VIL VI? Northern Lights/Voice of the Free Gospel og Radiopresten skal ære Den Tre- Ene Gud, ved å forkynne Evangeliet om Jesus Kristus, kalle til et liv i Hans følge og knytte lyttere sammen gjennom radiosendinger basert på dette ordet: «Jeg ER veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg!» Evangeliet etter Johannes 14,6 VÅR VISJON Å BYGGE KIRKEN PÅ RADIO: Å bygge og drive menigheter, kirkesokn og prestetjeneste via radio på sunne økonomiske prinsipper på maksimalt antall medieplattformer med flest mulig lyttere, ved å kringkaste klassisk kristen forkynnelse og undervisning med utfordring til tro og tjeneste i en innbydende ramme.

4 NORTHERN LIGHTS/VOICE OF THE FREE GOSPEL OG RADIOPRESTEN EIER: Northern Star Media Services AS ORG.NR.: FORRETNINGSNAVN: NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS ORG.: Aksjeselskap EIER: Fr.Svenn Martinsen DAGLIG LEDER/ ADM.DIREKTØR: Fr.Svenn Martinsen ANSV.RED.: Fr.Svenn Martinsen FORRETNINGSADRESSE: Rong Senter, 5337 RONG POSTADRESSE: Postboks RONG MARKEDSAVDELING: Postboks RONG RADIOPRESTEN E-POSTADRESSER: INTERNETT: og, TELEFON: MOBIL: STUDIO: P7 Kristen Riksradio, Skjenet 2, N-5353 Straume. PRGR: 1/2t. pr.uke. DEKNING: Radiopresten blir for tiden sendt på lokalradio i Norge i Region Vest, Bergen og Nordhordland, og kan mottas fra Gulen til Stord over Kystradioen Sotra, Kystradioen Bergen og Radio Osterøy/PR. Programmet sendes også på Northern Lights/Voice of the Free Gospel over Radio Northern Star på tirsdager , og lørdag/søndag Nedlasting fra nettet planlegges slik at mennesker over hele Norge og norsk/skandinavisktalende over hele verden kan lytte. RADIOPRESTEN TID FOR SENDINGENE OG FREKVENSER: Søndag : Kystradioen Sotra FM 100.9/104.5/105.5 Kystradioen Bergen FM 88.6/100.3/103.3/107.5 Radio Osterøy FM 100.0/103.6/104.8/106.0/106.9 KJENNINGSMELODI: I Love to Tell The Story(Eden Symphony Orchestra/Alan Jackson/Craig Duncan) HISTORIE: Northern Star Media ble stiftet og registrert Den ble den første Radiopresten sendt over Radio Sotra overtok vi det internasjonale Northern Star-prosjektet.(1999). Radio Northern Star/Radio Nordstjernen startet offisielle sendinger 4.mai august 2013 overtok Northern Star Media Services AS arbeidet. FINANSIERING: Gaver. Dersom du liker programmet er vi takknemlige for din gave til radioarbeidet! Bruk giro: Sparebanken Vest.

5 NORTHERN LIGHTS/VOICE OF THE FREE GOSPEL E-POSTADRESSE: INTERNETT: og, TELEFON: MOBIL: STUDIO: P7 Kristen Riksradio, Skjenet 2, N-5353 Straume. PRGR: Mandag-Fredag og Lørdager og Søndager over Radio Northern Star KJENNINGSMELODI: PAMS Series 17 "New Frontier" Invitation Sang: Your Radio Voice of the Free Gospel av CPMG(Ben Freedman Jr./Ken Deutsch) HISTORIE: overtok Northern Star Media det internasjonale Northern Starprosjektet, som også innbefattet Northern Lights(1999). Radio Northern Star/Radio Nordstjernen/Northern Lights/Voice of the Free Gospel startet offisielle sendinger 4.mai august 2013 overtok Northern Star Media Services AS arbeidet. FINANSIERING: Gaver. Dersom du liker Northern Lights/Northern Lights/Voice of the Free Gospel er vi takknemlige for din gave til radioarbeidet! Bruk i tilfelle giro: Sparebanken Vest.

6 "Radiopresten" - er et ukentlig radioprogram med Radiopresten SvennM på disse radioplattformene: (Distribusjon pr.1.april 2014) Sund, Fjell, Øygarden-nettet/Kystradioen Sotra(Lokalradionett ) Frekvens [MHz] Senderposisjon Effekt BRAKSTADFJELL, Meland kommune 30 watt BILDØYFJELLET, Fjell kommune 100 watt FØRDESVETEN, Sund kommune 20 watt Kystradioen Sotra dekker en stor del av "midten av Vestlandskysten" og når både Stor- Bergen og inn i fjordene. Hovedkonsesjonæren på Sund, Fjell, Øygarden-nettet er Radio Sotra som pr.uke har 30/35 % av folketallet i Region Vest(=ca lyttere), og daglig 10 % av folketallet=ca lyttere. Det antas at bare 25 % av lytterne bor i Fjell, Sund og Øygarden, mens 75 % av dem som lytter bor utenfor Region Vest. Dette er basert på observasjoner i samband med innringinger osv. Lyttertall for Kystradioen og Radio Osterøy er ikke med i disse tallene. Dekningskart(presentert av fmscan.org) Sendetid for Radiopresten på Sund, Fjell, Øygarden-nettet er søndager Bergensnettet/Kystradioen Bergen(Lokalradionett ) Frekvens [MHz] Senderposisjon Effekt 88.6 KNAPPEFJELL, Fana(Bergen kommune) 35 watt ULRIKEN, Bergen kommune 35 watt GEITANUKEN, Åsane(Bergen kommune) 249 watt HAUS, Osterøy kommune 198 watt Kystradioen Bergen dekker en enda større del av "midten av Vestlandskysten" enn Sund, Fjell, Øygarden-nettet og når fra Gulen og langt ned på Stord, inkludert både Stor-Bergen og inn i fjordene. Stasjonen sender på samme frekvens som den populære stasjonen Radio Rock Dekningskart(presentert av fmscan.org) Sendetid for Radiopresten på Bergensnettet er søndager Nordhordlandsnettet/Radio Osterøy/Radio PR(Lokalradionett ) Frekvens [MHz] Senderposisjon Effekt KNARVIK, Lindås kommune 5 watt STOREKNAPPEN, Meland kommune 100 watt ROTTEN, Osterøy kommune 100 watt FJELLSBØFJELLET, Lindås kommune 20 watt FOTLANDSVÅG, Osterøy kommune 20 watt

7 Nordhordlandsnettet/Radio Osterøy/Radio PR har også stor dekning og dekker kommunene Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austrheim, Radøy, Fedje, Askøy, Øygarden, og deler av Vaksdal og Gulen er stedvis den eneste frekvensen som dekker E39 fra Nordhordland mot Sognefjorden. Dekningskart(presentert av fmscan.org) Sendetid for Radiopresten på Nordhordlandsnettet er søndager Programmet sendes også på Northern Lights/Voice of the Free Gospel over Radio Northern Star på tirsdager , og lørdag/søndag Det er også gjort avtale om at Radiopresten skal kunne lastes ned fra P7 Kristen Riksradio. Det kan da sendes på alle radiostasjoner som måtte ønske dette. Eneste betingelse er at programmet sendes i sin helhet. Northern Star Media Services AS vil gjerne ha kjennskap til hvilke stasjoner som sender programmet og mottar gjerne tilbakemeldinger! Radiopresten SvennM(artinsen) (Prest Dnk , Radioprest NRK P , Sokneprest i Øygarden fra ) (For interesserte: Prekensamlingen "Godt å komme hjem" kan lastes ned gratis her.) Ta også kontakt om du ønsker å være med å sponse programmet, eller kjøpe reklame. Dersom du synes om programmet er vi takknemlige for din gave til radioarbeidet som Northern Star Media Services AS driver! Bruk i tilfelle giro: Sparebanken Vest, din lokale bank, eller bruk din egen epostadresse til å sende din gave via PayPal.com.

8 "The Radio Priest" -is a weekly radio program in Norwegian presented by The Radio Priest "SvennM" on these radio platforms: (Distribution as of April. 1 st, 2014) The Sund, Fjell, Øygarden network/kystradioen Sotra(Local radio network ) Frequency [MHz] Transmitter Position Power BRAKSTAD MOUNTAIN, Meland municipality 30 watts BILDØY MOUNTAIN, Fjell municipality 100 watts FØRDESVETEN, Sund municipality 20 watts Kystradioen Sotra covers a large part of the "mid-west coast" and reaches both the Greater Bergen and fjord area. The main licensee for Sund, Fjell, Øygarden network is Radio Sotra having 30/35% of the population in the Western Region(= approx listeners), and daily 10% of the population=ca listeners. It is estimated that only 25% of the listeners live in the municipalities of Fjell, Sund and Øygarden, while 75% of of the listeners live outside the Western Region. This is based on observations in connection with phone-ins, contests etc. Listening Figures for Kystradioen og Radio Osterøy are not included in these figures. Coverage Map(presented by fmscan.org) Transmission time for The Radio Priest on the Sund, Fjell, Øygarden-network is Sundays The Bergen Network/Kystradioen Bergen(Local radio network ) Frequency [MHz] Transmitter Position Power 88.6 KNAPPEN MOUNTAIN, Fana(Bergen Municipality) 35 watts ULRIKEN, Bergen Municipality 35 watts GEITANUKEN MOUNTAIN, Åsane(Bergen Municipality) 249 watts HAUS, Osterøy Municipality 198 watts Kystradioen Bergen covers an even larger part of "the "mid-west coast" than the Sund, Fjell, Øygarden-network from Gulen og far down on Stord Island, including both the Greater Bergen and fjord area. The station transmits on the same frequency as the popular station Radio Rock. Coverage Map(presented by fmscan.org) Transmission time for The Radio Priest on the Bergen network is Sundays Nordhordland network/radio Osterøy/Radio PR(Local radio network ) Frequency [MHz] Transmitter Position Power KNARVIK, Lindås Municipality 5 watts STOREKNAPPEN, Meland Municipality 100 watts ROTTEN MOUNTAIN, Osterøy Municipality 100 watts

9 106.0 FJELLSBØ MOUNTAIN, Lindås Municipality 20 watts FOTLANDSVÅG, Osterøy Municipality 20 watts Nordhordlandsnettet/Radio Osterøy/Radio PR also has large coverage and covers the municipalities Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austrheim, Radøy, Fedje, Askøy, Øygarden, and parts of Vaksdal and Gulen is in some places the only frequency that covers Route E39 from Nordhordland to the Sognefjord. Coverage Map(presented by fmscan.org) Transmission time for The Radio Priest on the Nordhordland network is Sundays The program is also broadcast on Northern Lights/Voice of the Free Gospel over Radio Northern Star on Tuesdays , and Saturday / Sunday from 1100 to 1130 CET. It's also been agreed that The Radio Priest will be downloadable from P7 Norwegian Christian Radio. It may then be broadcast on all radio stations wanting to use it.the only condition is that the program is used in its entirety. Northern Star Media Services would like to know which stations that are broadcasting the program and welcomes feedback! The Radio Priest: Fr. SvennM(artinsen). (Priest Church of Norway , Radio Priest NRK P , Vicar The Islands ) Please contact us if you want to be a sponsor of the program, or buy advertising time. If you'd like to help the program stay on air, we d be grateful for your gift to the Radio Ministry of Northern Star Media Services AS! In that case use giro: Sparebanken Vest, your local bank, or use your own address to send your donation via PayPal.com.

10 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS MERKEVARE(forkortet). Northern Star Media bruker Lille Bjørn(Ursa Minor) med Nordstjernen/Polarstjernen/Stella Polaris som sin logo. Om Nordstjernen/Polarstjernen/Stella Polaris Hver kveld synes stjernene å bevege seg over himmelen. Men egentlig er det jorden som roterer. Bare Nordstjernen synes å holde en konstant posisjon. Når du måler vinkelen mellom Nordstjernen og horisonten får du vite hvilken breddegrad du er på, hvor langt du er mot nord... TEKST FRA BYGNING 11, FLAMSTEED HOUSE, ROYAL OBSERVATORY GREENWICH. Polaris, også kjent som Nordstjernen, er blitt brukt av sjømenn til alle tider som et navigeringsverktøy-til å finne veien hjem. FRA EN TEKST AV DANIEL SORID Den nordlige himmelpolen er det punktet på himmelen som alle stjerner sett fra den nordlige halvkule roterer rundt. Nordstjernen, også kalt Stella Polaris, ligger nesten nøyaktig på dette punktet på himmelen. Hvis du går ut om natten og finner Nordstjernen vil du merke at den ikke beveger seg i løpet av natten, mens alle de andre stjernene flytter seg, de roterer fra øst til vest rundt Nordstjernen. MER OM DETTE EMNET KAN FINNES HER. Den mest kjente stjerne i Lille Bjørn er Polaris, Nordstjernen. Dette er den stjernen som er nærmest Den nordlige himmelpolen. Hvis du stod på Nordpolen, ville Nordstjernen være nesten rett over hodet. Hvis du kan oppdage Nordstjernen på himmelen, kan du alltid si hvilken vei nord er. I tillegg forteller vinkelen til Nordstjernen over horisonten hvilken breddegrad du er på. På grunn av dette, var Nordstjernen den viktigste stjerne for å navigere på sjøen. For å finne Nordstjernen, finn først Karlsvognen. Hvis du følger de to stjernene på slutten av koppen oppover er den neste lyse stjernen du kommer inn i nettopp-nordstjernen! FRA EN TEKST AV CHRIS DOLAN Northern Star Media Services AS ønsker å være en ekte Nordstjerne, en "Stella Polaris", som mange kan se og orientere fra, som skinner over Skandinavia, Nordsjøen, Nordsjølandene, de nordeuropeiske landene, Nord-Atlanteren, det Nordamerikanske kontinent og så langt som Herren vil tillate lyden /signalet vårt å reise. Gjennom "Northern Lights-The Voice of The Free Gospel" som utgjør en del av vår sendeplan, ønsker vi å peke på "Betlehemsstjernen"-Herren Jesus Kristus.

11 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS Presenterer RADIOPRESTEN THE RADIO PRIEST Med Evangeliet på Radio A Radio Voice of The Gospel Og på: Vi er takknemlige for din gave til arbeidet! Bruk Sparebanken Vest konto: Northern Star Media Services AS Org.nr BOKS RONG epost:

12 NORTHERN STAR MEDIA SERVICES AS Presenterer RADIO NORTHERN STAR RADIO NORDSTJERNEN Global radio på nettet og på tilgjengelige kringkastingsplattformer verden rundt Vi er takknemlige for din gave til arbeidet! Bruk Sparebanken Vest konto: Vi er takknemlige for din gave til arbeidet! Bruk Sparebanken Vest konto: Northern Star Media Services AS Org.nr BOKS RONG epost:

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen NR. 4-2012 / ÅRGANG 28 Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988

Detaljer

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer

GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27 Kristen Riksradio Møtte sin norske bibel- og språklærer Leder «Vi vil bruke radioen til å spre Guds rike» uttalte stifterne av Kristelig Lytterlag da organisasjonen ble startet

Detaljer

GOD RADIO Nr 4-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Skaper bilder ingen øyne ser

GOD RADIO Nr 4-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Skaper bilder ingen øyne ser GOD RADIO Nr 4-2011 Årgang 27 Kristen Riksradio Skaper bilder ingen øyne ser Leder P7s Verdier Styret i P7 har i 2011 arbeidet mye med spørsmålet om hvordan vi kommuniserer vårt budskap, og hvilke verdier

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd

Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd NR. 4-2013 / ÅRGANG 29 Kathrine og Per Tveten - aktuelle med ny cd KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5354 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr:

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 2 / 2013

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 2 / 2013 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 2 / 2013 Presten har ordet: Gudstjenester i Løvstakksiden menighet HJELP EG TILHØYRER KIRKEN Det er sagt om folk ein stad i

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 BISKOPENS JULEHILSEN Venner for livet? I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedømme. I våre møter med ungdom henter

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 09

KURSKATALOG VÅREN 09 KURSKATALOG VÅREN 09 Unique Mind ESP: Deborah For mer enn 20 år siden «møtte jeg veggen». Traumatiske opplevelser, stress i hverdagen og ingen kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer, var årsaken. Jeg

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

Mercy2Asia Philippines

Mercy2Asia Philippines Mercy2Asia Philippines Høsten 2003 Hei og vel overstått Sommer og høst! Vi er i farta som vi vanligvis er og bør være. Vi skrev i slutten av forrige nyhetsbrev at det er spennende saker foran oss, og at

Detaljer

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja ARBEID I LVIV September 2002 Våre medarbeidere Innhold Våre medarbeidere Nytt besøk i Lviv og Skole Bedriftssatsing Nytt fra menigheten Vladimir Ivaniv Volodja og Irina til Norge Takk! Kontakt informasjon

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 1/2013. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB. Pedal Ford n 1/2013 side 1 av 6 BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 1/2013. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB. Pedal Ford n 1/2013 side 1 av 6 BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 1/2013 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksaker A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO Pedal Ford n 1/2013 side 1 av 6 FORMANNENS ORD: Godt Nytt T År, alle sammen! Da jeg fikk en

Detaljer

33 ideas from around the world

33 ideas from around the world 33 ideas from around the world Hundrevis av lærere i forskjellige land har gjennomført Zippy s Friends, og mange av dem har kommet med nye ideer for å forbedre programmets appell og effekt. Her er noen

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Henvisninger Apostlenes gjerninger 16,16-34; Alfa & Omega 6, s. 149-154. Minnevers «Det er viktig for oss å gjøre det som er rett» (2 Kor 8,21).

Henvisninger Apostlenes gjerninger 16,16-34; Alfa & Omega 6, s. 149-154. Minnevers «Det er viktig for oss å gjøre det som er rett» (2 Kor 8,21). LEKSE Paulus og Silas i fengsel År B 4. kvartal Lekse 8 TJENESTE Vi tjener ved å gi til andre. Henvisninger Apostlenes gjerninger 16,16-34; Alfa & Omega 6, s. 149-154. Minnevers «Det er viktig for oss

Detaljer