Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?"

Transkript

1 AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

2 Konferanse om arbeidsinkludering: Inkluderingskompetanse nytt fagfelt? Ordinært arbeid som middel og mål Arbeids og velferdsdirektoratet skal i samarbeid med Nettverk for arbeidsinkludering arrangere en nasjonal fagkonferanse om arbeidsinkludering den august 2015 ved Scandic Fornebu. En av de største utfordringene for velferdssystemet er at stadig flere personer trenger bistand fra NAV for å finne og stå i jobb over tid. Mange av dem har omfattende og sammensatte bistandsbehov. Hvordan vi klarer å tilrettelegge best mulig for at denne målgruppen skal inkluderes i arbeidslivet, inngår som et kjerneområde i NAV. I mange tiår har hovedtilnærmingen på området vært preget av å ruste opp og å klargjøre den enkelte før tiltredelse i arbeidsmarkedet. Resultater fra forskning og forsøk peker nå i retning av at man i langt større grad bør nytte det ordinære arbeidslivet både som middel og mål for å inkludere flere som befinner seg i randsonen av arbeidsmarkedet. I St.prop. 39L ( ) heter det: «En viktig del av arbeidet med å forbedre arbeidsmarkedstiltakene, er å utvikle mer kunnskap og kompetanse om inkludering i ordinært arbeidsliv» (s.9). I Norge er det ikke etablert strukturer, aktører og arenaer for kunnskaps og kompetansebygging som støtter opp en slik dreining av innsatsene. Hovedformålet med konferansen er å etablere inkluderingskompetanse som fagfelt i Norge. Under konferansen vil både internasjonal og nasjonal forskning om arbeidsinkludering bli presentert sammen med en rekke forsøk og prosjekter fra Norge og Norden. Videre vil inkluderingskompetanse og forholdet til profesjonsutdanningene blir drøftet. Det samme vil behovet for inkluderingskompetanse sett fra et arbeidsgiverståsted. Konferansen retter seg mot forskere, representanter fra fagmiljøene og praksisutøvere, men den vil også ha stor relevans for politiske beslutningstakere, arbeidsgivere, interesse og brukerorganisasjoner, tiltaksarrangører og partene i arbeidslivet. Endelig program og påmelding vil bli lagt ut på hjemmesiden Konferansen er gratis. Hver enkelt deltaker betaler selv for overnatting (døgnpris kr. 1050, inkl. frokost). Sett av datoene for to dager med viktig fagutvikling!! 2

3 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 09:00 REGISTRERING OG KAFFE 10:30 Velkommen Konferansier professor Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø 10:40 Åpning av konferansen Statssekretær Torkild Åmland 11:00 Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV 11:20 Inkluderingskompetanse Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning om inkluderingskompetanse som begrep for bruk av den vanlige arbeidsplassen som mål og middel i inkluderingsarbeidet. 12:00 Åpning av Senter for arbeidsinkludering Forskningsdirektør Morten Irgens, Senter for arbeidsinkludering, Høgskolen i Oslo og Akershus 12:15 LUNSJ 13:15 Why is inclusion skills competence an important field of knowledge? Associate professor Robert Cimera, Kent State University Individuals with disabilities have long been underrepresented in the work force. In order for individuals with disabilities to become employed within their communities, certain critical skills must first be evident. This presentation examines the competencies that agency staff, workers with disabilities, and employers need to possess in order for employment programs to be successful. 3

4 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 14:00 What are the essential inclusion skills competencies in IPS? Dr. Rachel Perkins OBE, Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Programme, UK. This presentation will describe the principles of individual placement evidence based supported employment for people with more serious mental health problems, and evidence for the effectiveness of these. Perkins will argue that there is good reason to believe that the principles might usefully be extended to other groups of people who are excluded from the labour market. The types of support that have proved effective within these place train principles will be explored and the importance of integrating employment support with health treatment and social support, especially for those with complex needs, will be emphasized. 14:50 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 15:15 16:30 Parallelle fagseminar 1A: Inkluderingskompetanse som skreddersøm Seminarledere og innledere til temaet: Karriererådgiver Pia Sofi Thorkildssen, Nordic Academy Seniorrådgiver Grete Wangen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer med tilrettelagte stillinger i ordinært arbeidsliv, utfordringer og kunnskapsbehov. Seminaret vil blant annet omhandle hvordan man kan tilrettelegge for læring på jobb for arbeidstakere med lærevansker/utviklingshemming. Innlegg ved: Associate professor Robert Cimera, Kent State University Professor/leder Karl Elling Ellingsen, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, Høgskolen i Sør Trøndelag 4

5 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 1B: Arbeidsgiveres erfaringer med inkluderingskompetanse Seminarledere og innledere til temaet: Seniorforsker Angelika Schafft, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seniorrådgiver GunnElin Åsgren, Arbeids og velferdsdirektoratet Seminaret presenterer kunnskapsbehov knyttet til arbeidsutprøving, trening, kvalifisering og ansettelse i et placetrain perspektiv. Herunder arbeidsgivers rolle i inkluderingsprosessen. Innlegg ved: Forsker Johanna Gustafsson, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet 1C: Inkluderingskompetanse psykisk helse og arbeid Seminarledere og innledere til temaet: Psykologspesialist Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset Jobbkonsulent Randi Kydland, NAV Hå Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer med IPS/Individuell jobbstøtte (Supported Employment for mennesker med alvorlige psykiske lidelser). Seminaret drøfter utfordringer og kunnskapsbehov fra forsøk med IPS internasjonalt og i Norge. Innlegg ved: Stipendiat Tonje Fyhn, Uni Research Helse Prosjektleder Kristin Vold Hjerpås, Arbeidsdirektoratet og seniorrådgiver Randi Røed Andersen, Helsedirektoratet Dr. Rachel Perkins OBE, Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Programme, UK 16:30 PAUSE 5

6 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 16:50 18:00 Parallelle fagseminar 2A: Arbeidsgiverperspektivet hva sier forskningen? Seminarleder: Seniorforsker Eivind Falkum, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Innleder: Forsker Johanna Gustafsson, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Seminariet kommer att handla om arbetsgivares perspektiv på produktions förmåga och arbetsförmåga och hur professionella kan arbeta för att möta deras perspektiv på ett sätt som stimulerar god inkludering för arbetstagare med funktionsnedsättning på arbetsplatsen. 2B: Employers are also clients Seminarledere/innledere: Konsulent, tidligere president for European Union of Supported Employment (EUSE) Michael Evans Seniorrådgiver Grete Wangen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus This seminar will discuss how to support and cooperate with employers through the Supported Employment framework and methodology. 18:00 Avslutning av faglig program Etter avslutning av faglig program og fram til middag, blir det mingling og lett underholdning med mulighet for forfriskninger i utendørs eller innendørs bar avhengig av været Ekstraforestilling! Hvordan kan NAVveiledere bruke femtrinnsprosessen i Supported Employment i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen? Ved Anita Kjærra Williams og Karin Sørensen, NAV Bamble. Plassbegrensning. Ingen påmelding. 20:00 FELLES MIDDAG Kulturinnslag ved Henning Sommerro og Ove Røsbak 6

7 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 09:00 Recovery personers egne erfaringer med hva som hjelper Professor Marit Borg, Citizenship, Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Recovery handler om så vel sosiale som personlige prosesser. Det beskrives ofte som personens egen innsats med å håndtere psykisk helse og rusproblemer og retten og muligheten til et meningsfylt liv i lokalmiljøet. De materielle og sosiale omgivelser spiller en stor rolle. Recovery dreier seg like mye om hva de sosiale kontekster og hjelpetilbud tilbyr og muliggjør, som personens egen innsats. Recovery foregår ikke i et vakuum, men i folks hverdagsliv og i et dynamisk samspill mellom person og omgivelser. I innlegget vil tema være recoverykunnskapens historiske røtter og perspektiver, hverdagsliv og arbeid og hva recoveryorienterte helse og velferdstjenester innebærer. 09:45 The Personnel factor Dr. George Tilson, Career & Workforce Development Consultant. President of Tilson & Diaz Solutions, Inc. Dr. Monica Simonsen, The University of Kansas, University of Maryland What does it take for people with disabilities to land and thrive in employment? Certainly top credit goes to them. Coming in a close second would be the employment specialists who provide support services to them and their employers. These front line professionals, who are the public face of our agencies and school programs, play a multifaceted and demanding role; one that requires not only the ability to assess job seekers skills and prepare them for the job search, but the talent to ascertain the needs and expectations of local employers and broker relationships that result in strong job matches. While we know the competencies these professionals must have the mechanics of the position little research has identified the personal characteristics that contribute to the success of these employment specialists. This presentation describes a recent study that revealed four important attributes: Principled Optimism; Cultural Competence; BusinessOrientation; and Networking Savvy. We will discuss our findings and engage the audience in activities that emphasize practical applications. 7

8 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 10:30 Samarbeid på tvers Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Att verka för en ökad arbeidsinkludering kräver nätverksarbete. En central del i detta är förmågan och kompetensen att samarbeta på tvers. Samverkans kompetens är et eget kunskapsområde. De organisationer som deltar i samverkan behöver utveckla sådan kompetens. Utifrån forskning om samverkan för arbeidsinkludering beskrivs de grunnläggande förutsättningarna för en lyckad samverkan. Faktorer relaterade till de involverades regelverk, organisationsstruktur och de professionellas synsätt diskuteras. Kunskap om hur faktorer som försvarar samarbete på tvers kan undenröjas och hur man kan understödja främjande faktorer presenteras. 11:15 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 11:45 13:00 Parallelle fagseminar 3A: Inkluderingskompetanse i arbeid med utsatt ungdom Seminarledere og innledere til temaet: Veileder Annlaug Bragdø, Oppfølgingstjenesten/Lindesneslosen Mandal videregående skole Forsker og stipendiat Kjetil Frøyland, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seminaret drøfter forskning og erfaringer fra flere satsninger og forsøk knyttet til satsning mot ungdom. Seminaret vil blant annet drøfte erfaringer med jobb spesialist i videregående skole. Innlegg ved: Dr. George Tilson, Career & Workforce Development Consultant. President of Tilson & Diaz Solutions, Inc. Dr. Monica Simonsen, The University of Kansas, University of Maryland 8

9 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 3B: Inkluderingskompetanse ny faglig praksis eller keiserens nye klær? Seminarledere og innledere til temaet: Høgskolelektor Hanne Glemmestad, Høgskolen i Lillehammer Veileder Tonje Sanden Sannes, Personalpartner AS Seminaret drøfter temaet «inkluderingskompetanse som nytt fagfelt» og hvilken rolle fagutdanningene kan ha i dette fagfeltet. Herunder vil sosial og helsefaglig arbeid i et inkluderingskompetanseperspektiv bli drøftet. Innlegg ved: Professor Marit Borg, Citizenship, etikk og samfunnsansvar Høgskolen i Buskerud og Vestfold Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Studieleder/Ph.D. Lise Kleppe, Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag, institutt for sosialt arbeid. 3C: Inkluderingskompetanse i NAV Seminarledere og innledere til temaet: Seniorrådgiver Per Inge Langeng, Kunnskapsstaben Arbeids og velferdsdirektoratet Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Inkluderingskompetanse i NAVkontor: Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer fra forsøk med arbeidsinkludering i NAVkontor med tett individuell oppfølging for å inkludere brukere i ordinært arbeidsliv. Seminaret drøfter om veiledere og annet støttepersonell har kompetanse og handlingsrom innenfor sine kjerneoppgaver til å ta ansvaret for oppfølging og samarbeid med arbeidsgivere. Innlegg ved: Kvalificerad Handläggare Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen, Avdelning Rehabilitering till arbete og SIUSkonsulent Anneli Ekström, Arbetsförmedlingen Delprosjektleder Elisabeth Harder, NAV Rygge og jobbveileder Marthe Kathrud, NAV Hurum, KLARprosjektet (Kunnskap, Læring og Arbeidsinkludering) Rådgiver Trine Antonsen Hultgren, NAV Heimdal, forsøket Kjerneoppgaver i NAV. 13:00 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 13:20 Oppsummering av seminaret Konferansier professor Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø 13:45 LUNSJ OG HJEMREISE #INKO2015

10 BIOGRAFIER FORELESERE Randi Røed Andersen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og arbeider med arbeid og psykisk helse i primærhelsetjenestedivisjonen. Hun koordinerer arbeidet med Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse ( ) i Helsedirektoratet. Arbeider spesielt med tiltakene Individuell jobbstøtte (IPS), Fontenehus, ibedrift og Rask psykisk helsehjelp. Marit Borg er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Senter for psykisk helse og rus. Hun har lang erfaring fra praksis innen psykisk helse og rusarbeid og har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innen samme tematikk. Sentrale tema er praksisnær forskning, recovery, arbeid og psykisk helse, samarbeidsbasert tjenesteutvikling og forskning. Annlaug Bragdø er utdannet vernepleier med tilleggsutdanning i Veiledning, Motiverende Intervju, Supported Employment og Ungdom utenfor skole og utdanning. Hun har jobbet i psykiatrien, videregående skole og med utviklingshemmede. Videre har hun jobbet mange år i attføringsbedrift (arbeid med bistand og fagkoordinator). Hun har vært veileder på videreutdanning Supported Employment Høgskolen i Oslo og Akershus deltid i fem år. Hun har vært prosjektleder for prosjektet Overgang samarbeid og koordinering ungdomsprosjekt (Mandalsprosjektet) og jobber nå i Oppfølgingstjenesten Mandal videregående skole. Har gjennom flere år hatt diverse kurs/ foredrag for ulike faggrupper/konferanser innen temaene: Veiledning, Supported Employment, Arbeidsinkludering for ungdom, tverretatlig samarbeid Beate Brinchmann er psykologspesialist. Hun har jobbet i psykisk helsevern i 15 år og hovedsakelig med mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Har siden 2005 jobbet tett sammen med NAV for å utvikle arbeidsrehabiliteringstiltak til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er prosjektleder for et IPS samhandlingsprosjekt mellom Bodø kommune, NAV og Nordlandssykehuset. Hun har nå stilling som leder for Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og er phd stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Robert Cimera Ph.D. earned his doctorate at the University of Illinois UrbanaChampaign in 1997 where he was a research associate at the Transition Research Institute. As a recognized expert in the evaluation of the monetary costs and benefits of employment programs for individuals with disabilities, he has conducted over sixty costanalyses, including longitudinal costeffectiveness and costefficiency evaluations on supported employment and sheltered workshops from the perspective of workers with disabilities, taxpayers, funding sources, and society. In addition to researching ways of improving vocational outcomes for individuals with disabilities while reducing costs to funding sources, he has also developed a costaccounting methodology that compares the economic expenditures experienced by employers who hire workers with and without disabilities. His studies have been at the center of numerous legislation and litigation to reduce the role of facilitybased programs in the vocational lives of individuals with disabilities and have been frequently requested by both the White House and members of Capitol Hill. Dr. Cimera is presently a Professor in special education at Kent State University and Coordinator of their ModeratetoIntensive disability licensure and TransitiontoWork endorsement programs. Berth Danermark er professor ved Örebro universitet. Relevant kompetens och erfarenhet: Ansvarig för flera forskningsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering, däribland om Supported Employment. Han har genomfört ett stort antal utvärderingsstudier om nätverksarbete och samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Han har skrivit ett flertal böcker på detta tema. 10

11 Bengt Eklund er utdannet fritidspedagog ved Lärarhögskolan i Malmö. Han er kvalifisert saksbehandler på Arbetsförmedlingens hovedkontor i Sverige og er initiativtaker og utvikler av SIUS. Han var visepresident i European Union of Supported Employment (EUSE) fra 2007 til Anneli Ekström er utdannet innenfor økonomi og ansatt som SIUSkonsulent på Arbetsförmedlingen i Sverige. Hun har gjennom mange år også jobbet som utdanningsleder i Supported Employment på Arbetsförmedlingen. Karl Elling Ellingsen er utdannet vernepleier, med PhD innen helsevitenskap og sosial omsorg, og professor i funksjonshemming og deltakelse. Han har arbeidet som leder i helsesektoren, konsulent for funksjonshemmede i Aetat hvor han i perioden 1989 til 1991 var involvert i arbeidet med Supported Employment. Ellingsen leder i dag det nasjonale kompetansemiljøet om utviklingshemming (NAKU). Han driver forskning rundt temaer som deltakelse med vekt på deltakelse i arbeid, innovasjon i offentlige tjenester og selvbestemmelse for å nevne noe. To av hans siste publikasjoner om deltakelse og arbeid er artikkelen Nederst ved enden av bordet? Om utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet som er publisert i Fontene Forskning nr 02/2011, og boka Utviklingshemming og deltakelse som kom ut på Universitetsforlaget i Mike Evans was Manager of the Employment Disability Unit of Dundee City Council in Dundee, Scotland from 1991 to 2011 and was President of the European Union of Supported Employment (EUSE) from 2007 until Mike was Chairman and a founding member of the Scottish Union of Supported Employment. He is a coauthor of the EUSE Quality Standards Guide and the EUSE Supported Employment Toolkit. He is author of Employing People with Disabilities, which was published as a best practice guide. Mike is also the coauthor of an EU commissioned Study of Supported Employment in Europe which analysed the Supported Employment activities of 30 European countries. He has recently worked with the University of Dundee and is working with the Ministry of Education in Norway to improve employment opportunities for people with disabilities in Georgia. Mike was recently appointed as the Chief Executive of Guernsey Employment Trust in the Channel Islands. Eivind Falkum er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er Dr philos med avhandlingen Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv. Han ledet følgeforskningen av Rikstrygdeverkets iverksetting av Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv fra 2001 til Fra 2011 har han arbeidet med arbeidsgiveres risikovurderinger og deres evne til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Kjetil Frøyland er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i Norge. Han er utdannet idehistoriker og sosionom, og har blant annet arbeidserfaring som miljøterapeut, byråkrat, leder og forsker. Han har i en årrekke arbeidet med temaer knyttet til inkludering i ordinært arbeid av personer som av ulike grunner sliter med få seg arbeid, og temaer knyttet til arbeidsliv og rus. De siste 4 årene har han forsket på inkludering av utsatte ungdommer i skole eller arbeid. Han er redaktør og medforfatter i boken «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk Tonje Fyhn har bakgrunn i arbeids og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og er en del av forskningsgruppen Stress, helse og rehabilitering på Uni Research Helse. Hun skriver doktorgrad om arbeid og psykisk helse, med utgangspunkt i forskningsprosjektet «Effektevalueringen av Individuell Jobbstøtte (IPS). Forskningsprosjektet undersøker effekten av metodikken IPS for å få personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser ut i ordinært arbeid. 11

12 Hanne Glemmestad er utdannet sosionom fra Diasos, 1993 og har en Master i velferdspolitikk fra 2011 over temaet : Sosialt arbeid i en ny tid; hvordan forstå sosialt arbeids rolle i NAV? Hun har arbeidserfaring fra kommunal sosialtjeneste og NAV, er tidligere NAV leder og høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (p.t. i permisjon). Hun har bidratt i publikasjonene: Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV av Tina Billbo og Hanne Glemmestad, Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner av Tina Billbo... [et al.], Arbeid først ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet av Hanne Glemmestad... [et al.]. Hun er hovedansvarlig for NAVrelatert undervisning ved sosionomutdanningen ved Høgskolen i Lillehammer. Hanne er opptatt av koblingen med sosialt arbeid som fagtradisjon og arbeidsinkludering som et fag og praksisfelt i rask utvikling. Johanna Gustafsson har bakgrund som beteendevetare. Hon har arbetat med Supported Employment på Activa sedan 2006, först som arbetskonsulent men sedan 2009 främst med utveckling och forskning. Johanna är sedan 2014 filosofie doktor i handikappvetenskap. Elisabeth Harder er utdannet sosiolog fra universitetet i Oslo og har videreutdanning i Supported employment fra HIOA. Hun har jobbet i arbeidog velferdsstaten siden 2002, innenfor områdene yrkesrettet attføring og oppfølging av brukere med arbeidsavklaringspenger. Hun har jobbet på ulike steder geografisk i Aetat/NAV, og har også hatt ulike roller som eksempelvis fagansvarlig og er nå prosjektleder på NAV Rygge for KLARprosjektet. Kristin Vold Hjerpås, Seniorrådgiver, Arbeids og velferdsdirektoratet. Jobbet mange år innenfor feltet arbeid og psykisk helse, og spesielt med Individuell jobbstøtte (IPS) i tett samarbeid med Helsedirektoratet. Trine Antonsen Hultgren er ergoterapeut med videreutdanning i veiledning og Supported Employment. Hultgren er sertifisert veileder og trainer i VIP 24 (samtalebasert karriereverktøy) og har erfaring innen bruk av SCiA og WIE samt Jobpics. Hun har jobbet i psykiatrien og fra 2000 i sosialtjenesten som tilrettelegger. Hun har jobbet med personer som trenger bistand til arbeid grunnet fysiske/psykiske handicap og har brukt systematisk instruksjon og arbeid med bistandsmetodikk. Hun har jobbet innen sosialtjenesten med ulike brukergrupper med fokus på arbeid og aktivitet og med kvalifiseringsprogrammet i NAV. I 2013 begynte hun å jobbe i prosjektet Kjerneoppgaver i Navkontor. Marthe Kathrud er utdannet fra Malmø Høgskolan og fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har en BA in social science with a major in International migration and ethnic relations IMER, og en MA i Human Rights and multiculturalism. Hun har videreutdanning i veiledningsmetodikk og Supported employment. Både i Bachelor og Masterstudiet hadde hun hovedvekt på social science og begge studiene var internasjonale studier. Tidligere erfaring med karriereveiledning for flyktninger, endrings og utviklingsarbeid ved tett individuell oppfølging i miljøterapi i Bufetat. Hun jobber nå som jobbspesialist og er ansatt i prosjektet Kunnskap og Praksisutvikling i NAV Kontor. Lise Kleppe er utdannet sosionom. Har jobbet mange år i ulike typer stillinger i barnevernet, saksbehandler, konsulent, veiledning, fagutvikling, mottaksleder. Hun har en master i sosialt arbeid. Da deltok hun i et forskningsprosjekt i regi av Amnesty Norge om vold mot kvinner i asylmottak. Masteroppgaven var en studie av styringsdokumentene for drift av asylmottak og handlet om kvinners mulighetsbetingelser i perioden de bor i asylmottak. Hun har en doktorgrad fra Medisinsk fakultet. Avhandlingen var en multiple case studie av lærerbøker i sykepleie 12

13 og sosialt arbeid med fokus på forståelsen av det profesjonelle ansvaret relatert til et holistisk menneskesyn. Forskningsinteresser: profesjonelt ansvar, idealer og realiteter, tverrprofesjonalitet, ekskludering, tekstanalyse, diskursanalyse. Forskningsinteresser: profesjonelt ansvar, idealer og realiteter, tverrprofesjonalitet, ekskludering, tekstanalyse, diskursanalyse. Randi Kydland er ergoterapeut med etterutdanning innen arbeidspsykologi, personalpsykologi og Supported Employment. Hun jobber som jobbspesialist/pådriver i et IPSprosjekt i kommunene Time og Hå i Rogaland og er prosjektansatt i NAV Hå. Hun jobber integrert med ACTteamet ved Jæren distriktpsykiatriske senter (JDPS) i tillegg til å samarbeide med andre avdelinger ved JDPS og i kommunene. Randi har jobbet sju år innen feltet arbeidsrehabilitering, først som jobbkonsulent, blant annet i Arbeid med Bistand, ved tiltaksbedriften Arbeidskompetanse og service AS. Randi er medforfatter i boken Inkluderingskompetanse Ordinært arbeid som mål og middel. Per Inge Langeng er Cand.polit sosialt arbeid. Han arbeider i Kunnskapsstaben i Arbeids og velferdsdirektoratet hovedsakelig med å bygge opp kunnskapsfunksjonen gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid med universitetene og høgskolene. Han er tidligere leder for ansvarsområdet sosiale tjenester i Sosial og helsedirektoratet og Arbeidsog velferdsdirektoratet. Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Avdeling for helseovervåkning og selvmordsforebygging ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Mykletun er også gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney, Australia. Mykletun var fra 2010 til 2013 professor II i folkehelse ved Universitetet i Bergen. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som den 3. februar 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær. Tiltakene dannet grunnlag for den nye IAavtalen. Mykletun er utdannet dr.psychol. (2006), psykolog (cand.psychol. 2002) og sosiolog (cand. polit. 2000) fra Universitetet i Bergen og har publisert innen epidemiologi, psykiatri, arbeidsmedisin og folkehelse. Rachel Perkins BA, MPhil (Clinical Psychology), PhD, OBE With a background in clinical psychology, and over 30 years experience of working in the English NHS initially as a clinical psychologist and latterly as a director, Rachel Perkins is now a senior consultant with the UK Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC) program and sits on various national and Governmental committees and advisory groups in both the health and employment arenas. She pioneered the UK development of programs to help people with mental health challenges to access employment based on the Individual Placement with Support approach. In 2009 she was commissioned by the Secretary of State for Work and Pensions to lead an independent review into how Government might better support people with mental health problems to gain work and prosper in employment. (Realising ambitions: Better employment support for people with a mental health condition, DWP, December 2009). The employment programs she developed have been cited as an example of good practice by Zero Project 2013 International Study on the implementation of the UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities. She lives and works with a long term mental health condition and coedits the journal mental Health and Social Inclusion. In 2010 she was voted Mind Champion of the Year and awarded an OBE for services to mental health. 13

14 Tonje Sanden Sannes er utdannet sosionom med mastergrad i sosialt arbeid. hun arbeider som jobbspesialist i Arbeid med Bistand/Vilje viser vei ved attføringsbedriften Personalpartner i Moss. Hun er medforfatter i boken «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk, Hun er sensor for videreutdanning i Supported Employment ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Angelika Schafft (forsker II) er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 1997 og har jobbet med en rekke forsknings og utviklingsprosjekter på temaer arbeidsrettet inkludering, tverrfaglig samarbeid og virkemidler/metoder for inkludering og arbeidsfastholdelse. Hun har mange års erfaring fra forskning knyttet til arbeidsliv og psykisk helse, og metoder som skal bidra til arbeidsintegrering av personer som har store bistandsbehov på grunn av psykiske og/eller sosiale problemer. Schafft har hatt en ledende rolle i flere omfattende evalueringsprosjekter. Av nyere dato er evalueringen av Kvalifiseringsprogrammet i NAV ( ), av Arbeidsgiverlosordningen i NAV arbeidslivssentre ( ) og av pilotprosjektet med NAV i fengsel, Samordning av tiltak for tilbakeføring ( ). For tiden leder hun en evaluering av NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rettigheter til videregående opplæring. Dr. Monica Simonsen is the Program Designer for the Secondary Transition graduate program and the Director of Special Education Online Programs at the University of Kansas. As a consultant for Tilson & Diaz Solutions, Inc., Dr. Simonsen works with school systems and community providers to improve the postschool outcomes for youth with disabilities. Dr. Simonsen previously worked as a Senior Research Associate at TransCen, Inc., providing technical assistance and research expertise to a variety of state and national transition projects. In this capacity, Dr. Simonsen worked closely with communities in Maryland to implement a model of seamless transition and improve the postschool outcomes for youth with disabilities. Prior to joining TransCen, Inc., Dr. Simonsen worked as a secondary special educator and transition specialist in Maryland, coordinated a postsecondary program for 1821 year olds with intellectual disabilities, and completed her doctorate at the University of Maryland. She has been an instructor for KU since 2010 and has taught courses at the University of Maryland and at the University of Massachusetts Boston. Dr. Simonsen s primary research interests are the role of secondary school programming, transition services, transition personnel, and family expectations/engagement on the postschool outcomes of youth with disabilities. Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskning omfatter et vidt spekter innen feltet inkluderende arbeidsliv, som ulike former for organisering og metoder/tiltak knyttet til arbeidsinkludering herunder arbeid med bistand, lønnstilskudd, tiltak for tilbakeføring fra fengsel, NAVreformen, arbeidsgiverlos, arbeid og psykisk helse, utsatt ungdom, kvalifiseringsprogrammet, varig tilrettelagt arbeid og forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Internasjonale prosjekter omfatter blant annet Quality in Practice in Supported Employment (QUIP), Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTAEEA good practices and recommendations in support of a Flexicurity approach og Supported Employment i Norden. Spjelkavik var medlem av Brofossutvalget, NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak og medredaktør og bidragsyter i boka «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeidsliv som middel og mål» (Gyldendal 2014). Pia Thorkildssen har Bachelor i psykologi med videreutdanning innen organisasjonspsykologi, markedsføring, etikk og supported employment, og har arbeidserfaring innen blant annet markedsføring, coaching og karriereveiledning. Hun har videre utdannelse som coach, og jobber i dag som jobbspesialist hos tiltaksarrangør Nordic Academy med unge voksne mellom 1624 år som spesialfelt. 14

15 George Tilson Dr. Tilson has dedicated his career to helping communities build or enhance programs that support youth and adults with disabilities and other challenges and that assist them in achieving their life goals for employment, education, and full community membership. In addition to his work on the Marriott Foundation s groundbreaking Bridges from School to Work program, Dr. Tilson has codeveloped and directed more than 15 innovative demonstration and research projects and written extensively on career counseling, job development, creative teaching, and accommodation. He is coauthor of the popular book Working Relationships: Creating Career Opportunities for People with Disabilities Through Employer Partnerships. His corporate clients have included Marriott International, Hewlett Packard, Kroger Foods, and The World Bank, and he served as a technical assistance advisor to the Social Security Administration on its Youth Transition Demonstration study. Dr. Tilson serves as an adjunct professor and guest lecturer at The George Washington University, University of Kansas, and the University of Maryland. Grete Wangen har Bachelor in Social Administration fra University College Cardiff, Wales og Master i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus, Hun har jobbet i attføring/arbeidsinkluderingsfeltet siden midten av 90tallet, med hovedfokus på å utvikle Supported Employment som metodikk for arbeidsinkludering. Hun har utviklet kurs, seminarer og videreutdanningsprogram om Supported Employment. Hun er nå seniorrådgiver, høgskolelektor og koordinator for Program for inkluderingskompetanse ved Senter for Velferds og Arbeidsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet. Hun er ansvarlig for en 10 sp videreutdanning i Supported Employment ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for Samfunnsfag, institutt for sosialt arbeid. Hun har vært redaktør for boken «Døråpner til arbeidslivet», Universitetsforlaget 2010 og medforfatter i bøkene «Veien til en vanlig jobb nytt perspektiv på attføring», Ad Notam Gyldendal 1996, og «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk Hun er leder i Supported Employment Norge (SENO), en faglig interesseorganisasjon. GunnElin Åsgren er seniorrådgiver i Arbeids og velferdsdirektoratet. Samarbeid med arbeidsgivere og profesjonelt nettverk for å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i jobb, har vært et gjennomgående tema for de arbeidsoppgaver hun har holdt på med. Hun arbeider for tiden med Jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkluderende arbeidsliv gjennom oppfølging av IAavtalen og NAVs markedsarbeid for å tilby bedre tjenester til og oppfølging av arbeidsgivere. Av erfaring og bakgrunn finner man også arbeidet med; Supported Employment, arbeidsgiverveiledning for å beholde og rekruttere ansatte med ulike helse/psykososiale utfordringer, prosjektledelse/fagansvarlig for fagprogram for arbeidslivet slik som Jobbstrategien og «Sees i morgen!», samt arbeid med psykisk helse i skolen. 15

16 NETTVERK FOR ARBEIDSINKLUDERING Nettverk for arbeidsinkludering består av fagmiljøer med ulike innfallsvinkler og ståsteder til fagfeltet arbeidsinkludering. Nettverket skal bidra til å Utvikle et fagfelt og kompetanse for bruk av ordinært arbeidsliv som mål og middel i Norge Sikre at fagfolk/miljøer som jobber med arbeidsinkludering innen forskning, utdanning og praksis blir kjent og kan dele erfaringer Styrke båndene mellom akademia, forskning og praksisfelt når det gjelder arbeidsinkludering Øke den faglige profesjonaliteten i inkluderingsarbeidet Gi inspirasjon og spre kunnskap om effektiv og faglig godt fundert arbeidsinkludering Nettverkets arbeidsgruppe består av fagpersoner fra følgende organisasjoner/institusjoner Arbeidsforskningsinstituttet Friskgården Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus NAV Arbeids og velferdsdirektoratet, kunnskapsstab og tjenesteavdeling Nordlandssykehuset Personalpartner AS Supported Employment Norge (SENO) Gå inn på for mer informasjon om nettverket. Juni 2015 Opplag 610 Trykkeri: SITS Layout: Kommunikasjonsstaben // Rådgivningsseksjonen, Arbeids og velferdsdirektoratet ISBN

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Invitasjon til LANSERINGSDAG

Invitasjon til LANSERINGSDAG Invitasjon til LANSERINGSDAG Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse (Nasjonal kompetansetjeneste ROP) 14. november 2012 Hotell Scandic Hamar Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse

Detaljer

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng?

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hva kan bidra til rask tilbakeføring/inkludering i arbeid? Innlegg 17.nov på Nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp, psykologer

Detaljer

12.20 Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus

12.20 Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus www.inkluderingskompetanse.no KONFERANSE Mandag 19. september Fra 09.00 Registrering og kaffe 10.30 Velkommen Konferansier professor Kåre Hagen 10.40 Åpning av konferansen Statsråd Anniken Hauglie, Arbeids-

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Fagseminar arbeid og bolig, Kirkens bymisjon Haugalandet 18.oktober 2012 Grete Wangen, leder for fagutvikling Mølla kompetansesenter AS En vanlig jobb for Torstein

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Emneplan for: Supported Employment Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Engelsk emnenavn Supported employment Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning Studiepoeng 10 Semester Høst-

Detaljer

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse k lidelse RECOVERY I PRAKSIS - Å OPPNÅ BEDRING MED ELLER

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

10:10 Åpning: Arbeidsinkludering og samvirke mellom arbeid og helse

10:10 Åpning: Arbeidsinkludering og samvirke mellom arbeid og helse Thon Hotel Oslo Airport 18. 19.september (med etterkonferanse 20.september) Foreløpig program Mandag 18.september: Fra 09:00 Registrering og kaffe FELLESDEL 10:00 Velkommen 10:10 Åpning: Arbeidsinkludering

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Inkluderingskompetanse

Inkluderingskompetanse 27. 28. august 2015 Scandic Fornebu Inkluderingskompetanse Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsins

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv

Monica Øren. Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Monica Øren Arbeidsinkludering i et IPS-perspektiv Årsak til attføring I NAV; (ungdom u 30 år, des 2013) Antall: 27 521 personer 44 prosent psykiske lidelser 11 prosent muskel- og skjelettsykdommer 22

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Place then train hva er det?

Place then train hva er det? Place then train hva er det? Kjetil Frøyland Forsker Arbeidsforskningsinstituttet kjetil.froyland@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Hovedtilnærming så langt: Train

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København PROGRAM Torsdag den 10. juni 2010 8:00-9:15 Registrering 9:15-10:00 Konferenceåbning v/formand for EUSE Danmark, Henning Jahn

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser og arbeid Rehabilitering tilbake til arbeid: Individual Placement and Support Metaanalyse

Alvorlige psykiske lidelser og arbeid Rehabilitering tilbake til arbeid: Individual Placement and Support Metaanalyse The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) for people with severe mental illness: A systematic review and meta analysis. Matthew Modini 1, Leona Tan 1, Beate Brinchmann 2, Min Jung Wang

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold. VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det?

VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold. VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det? VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det? Hva er IPS - Individuell jobbstøtte og VIPS Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support =IPS)

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11)

headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11) Lokalt kunnskapsbasert psykisk helse- & rusarbeid med bl.a. headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11) Tor Helge Tjelta prosjekt-, team- & studieleder master i tverrfaglig

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Måling av recovery INSPIRE. Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse

Måling av recovery INSPIRE. Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse Måling av recovery INSPIRE Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse 10.02.2017 Recovery - INSPIRE Tor Helge Tjelta Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- & rusarbeid i Bydel Gamle

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer

Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer 19. og 20. september Thon Hotel Oslo Airport Inkluderingskompetanse dilemmaer og utfordringer Øystein Spjelkavik Høgskolen i Oslo og Akershus Arbeidsforskningsinstituttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment

Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Emneplan for: Supported Employment Emnekode og emnenavn VSE6000 Supported Employment Engelsk emnenavn Supported employment Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning Studiepoeng 10 Semester Høst-

Detaljer

Vålerenga football foundation

Vålerenga football foundation Vålerenga football foundation Inkluderingsprosjektet hjelper barn, ungdom og voksne med dårlig økonomi Mål: Like muligheter gode opplevelser bedre helse Tiltak: Inkluderingsfond (støtte til treningsavgift

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 tonje.gravaas@vox.no Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning,

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov

Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Inkluderingskompetanse et praksisfelt med stort kunnskapsbehov Seminar om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene: Ja takk, begge deler! 11.01.2013,

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis?

Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis? Brukermedvirkning i forskning: kun i festtaler eller også i praksis? Lillehammer Oktober 2017 Anne-Mette Bredahl, Psykologspesialist, Phd. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Leder av tematisk forskningsgruppe

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

https://blogg.hioa.no/inko

https://blogg.hioa.no/inko www.inkluderingskompetanse.no KONFERANSE Fra 09.00 Registrering og kaffe 10.30 Velkommen Konferansier senterleder Kåre Hagen, Senter for velferd og arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus 10.40 Åpning av

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer illustrasjonsfoto: www.colourbox.com Radisson Blu Hotel Bodø 21.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

nye PPT-mal en kort litteraturgjennomgang

nye PPT-mal en kort litteraturgjennomgang Seminar om brukermedvirkning i forskning 21. november 2012 Brukermedvirking Kunnskapsesenterets i forskning en kort litteraturgjennomgang nye PPT-mal Signe Flottorp, leder for programstyret Helse- og omsorgstjenester,

Detaljer