Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?"

Transkript

1 AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

2 Konferanse om arbeidsinkludering: Inkluderingskompetanse nytt fagfelt? Ordinært arbeid som middel og mål Arbeids og velferdsdirektoratet skal i samarbeid med Nettverk for arbeidsinkludering arrangere en nasjonal fagkonferanse om arbeidsinkludering den august 2015 ved Scandic Fornebu. En av de største utfordringene for velferdssystemet er at stadig flere personer trenger bistand fra NAV for å finne og stå i jobb over tid. Mange av dem har omfattende og sammensatte bistandsbehov. Hvordan vi klarer å tilrettelegge best mulig for at denne målgruppen skal inkluderes i arbeidslivet, inngår som et kjerneområde i NAV. I mange tiår har hovedtilnærmingen på området vært preget av å ruste opp og å klargjøre den enkelte før tiltredelse i arbeidsmarkedet. Resultater fra forskning og forsøk peker nå i retning av at man i langt større grad bør nytte det ordinære arbeidslivet både som middel og mål for å inkludere flere som befinner seg i randsonen av arbeidsmarkedet. I St.prop. 39L ( ) heter det: «En viktig del av arbeidet med å forbedre arbeidsmarkedstiltakene, er å utvikle mer kunnskap og kompetanse om inkludering i ordinært arbeidsliv» (s.9). I Norge er det ikke etablert strukturer, aktører og arenaer for kunnskaps og kompetansebygging som støtter opp en slik dreining av innsatsene. Hovedformålet med konferansen er å etablere inkluderingskompetanse som fagfelt i Norge. Under konferansen vil både internasjonal og nasjonal forskning om arbeidsinkludering bli presentert sammen med en rekke forsøk og prosjekter fra Norge og Norden. Videre vil inkluderingskompetanse og forholdet til profesjonsutdanningene blir drøftet. Det samme vil behovet for inkluderingskompetanse sett fra et arbeidsgiverståsted. Konferansen retter seg mot forskere, representanter fra fagmiljøene og praksisutøvere, men den vil også ha stor relevans for politiske beslutningstakere, arbeidsgivere, interesse og brukerorganisasjoner, tiltaksarrangører og partene i arbeidslivet. Endelig program og påmelding vil bli lagt ut på hjemmesiden Konferansen er gratis. Hver enkelt deltaker betaler selv for overnatting (døgnpris kr. 1050, inkl. frokost). Sett av datoene for to dager med viktig fagutvikling!! 2

3 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 09:00 REGISTRERING OG KAFFE 10:30 Velkommen Konferansier professor Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø 10:40 Åpning av konferansen Statssekretær Torkild Åmland 11:00 Inkluderingskompetanse i NAV utfordringer og muligheter Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV 11:20 Inkluderingskompetanse Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning om inkluderingskompetanse som begrep for bruk av den vanlige arbeidsplassen som mål og middel i inkluderingsarbeidet. 12:00 Åpning av Senter for arbeidsinkludering Forskningsdirektør Morten Irgens, Senter for arbeidsinkludering, Høgskolen i Oslo og Akershus 12:15 LUNSJ 13:15 Why is inclusion skills competence an important field of knowledge? Associate professor Robert Cimera, Kent State University Individuals with disabilities have long been underrepresented in the work force. In order for individuals with disabilities to become employed within their communities, certain critical skills must first be evident. This presentation examines the competencies that agency staff, workers with disabilities, and employers need to possess in order for employment programs to be successful. 3

4 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 14:00 What are the essential inclusion skills competencies in IPS? Dr. Rachel Perkins OBE, Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Programme, UK. This presentation will describe the principles of individual placement evidence based supported employment for people with more serious mental health problems, and evidence for the effectiveness of these. Perkins will argue that there is good reason to believe that the principles might usefully be extended to other groups of people who are excluded from the labour market. The types of support that have proved effective within these place train principles will be explored and the importance of integrating employment support with health treatment and social support, especially for those with complex needs, will be emphasized. 14:50 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 15:15 16:30 Parallelle fagseminar 1A: Inkluderingskompetanse som skreddersøm Seminarledere og innledere til temaet: Karriererådgiver Pia Sofi Thorkildssen, Nordic Academy Seniorrådgiver Grete Wangen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer med tilrettelagte stillinger i ordinært arbeidsliv, utfordringer og kunnskapsbehov. Seminaret vil blant annet omhandle hvordan man kan tilrettelegge for læring på jobb for arbeidstakere med lærevansker/utviklingshemming. Innlegg ved: Associate professor Robert Cimera, Kent State University Professor/leder Karl Elling Ellingsen, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, Høgskolen i Sør Trøndelag 4

5 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 1B: Arbeidsgiveres erfaringer med inkluderingskompetanse Seminarledere og innledere til temaet: Seniorforsker Angelika Schafft, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seniorrådgiver GunnElin Åsgren, Arbeids og velferdsdirektoratet Seminaret presenterer kunnskapsbehov knyttet til arbeidsutprøving, trening, kvalifisering og ansettelse i et placetrain perspektiv. Herunder arbeidsgivers rolle i inkluderingsprosessen. Innlegg ved: Forsker Johanna Gustafsson, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet 1C: Inkluderingskompetanse psykisk helse og arbeid Seminarledere og innledere til temaet: Psykologspesialist Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset Jobbkonsulent Randi Kydland, NAV Hå Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer med IPS/Individuell jobbstøtte (Supported Employment for mennesker med alvorlige psykiske lidelser). Seminaret drøfter utfordringer og kunnskapsbehov fra forsøk med IPS internasjonalt og i Norge. Innlegg ved: Stipendiat Tonje Fyhn, Uni Research Helse Prosjektleder Kristin Vold Hjerpås, Arbeidsdirektoratet og seniorrådgiver Randi Røed Andersen, Helsedirektoratet Dr. Rachel Perkins OBE, Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Programme, UK 16:30 PAUSE 5

6 PROGRAM TORSDAG 27. AUGUST 16:50 18:00 Parallelle fagseminar 2A: Arbeidsgiverperspektivet hva sier forskningen? Seminarleder: Seniorforsker Eivind Falkum, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Innleder: Forsker Johanna Gustafsson, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Seminariet kommer att handla om arbetsgivares perspektiv på produktions förmåga och arbetsförmåga och hur professionella kan arbeta för att möta deras perspektiv på ett sätt som stimulerar god inkludering för arbetstagare med funktionsnedsättning på arbetsplatsen. 2B: Employers are also clients Seminarledere/innledere: Konsulent, tidligere president for European Union of Supported Employment (EUSE) Michael Evans Seniorrådgiver Grete Wangen, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus This seminar will discuss how to support and cooperate with employers through the Supported Employment framework and methodology. 18:00 Avslutning av faglig program Etter avslutning av faglig program og fram til middag, blir det mingling og lett underholdning med mulighet for forfriskninger i utendørs eller innendørs bar avhengig av været Ekstraforestilling! Hvordan kan NAVveiledere bruke femtrinnsprosessen i Supported Employment i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen? Ved Anita Kjærra Williams og Karin Sørensen, NAV Bamble. Plassbegrensning. Ingen påmelding. 20:00 FELLES MIDDAG Kulturinnslag ved Henning Sommerro og Ove Røsbak 6

7 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 09:00 Recovery personers egne erfaringer med hva som hjelper Professor Marit Borg, Citizenship, Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Recovery handler om så vel sosiale som personlige prosesser. Det beskrives ofte som personens egen innsats med å håndtere psykisk helse og rusproblemer og retten og muligheten til et meningsfylt liv i lokalmiljøet. De materielle og sosiale omgivelser spiller en stor rolle. Recovery dreier seg like mye om hva de sosiale kontekster og hjelpetilbud tilbyr og muliggjør, som personens egen innsats. Recovery foregår ikke i et vakuum, men i folks hverdagsliv og i et dynamisk samspill mellom person og omgivelser. I innlegget vil tema være recoverykunnskapens historiske røtter og perspektiver, hverdagsliv og arbeid og hva recoveryorienterte helse og velferdstjenester innebærer. 09:45 The Personnel factor Dr. George Tilson, Career & Workforce Development Consultant. President of Tilson & Diaz Solutions, Inc. Dr. Monica Simonsen, The University of Kansas, University of Maryland What does it take for people with disabilities to land and thrive in employment? Certainly top credit goes to them. Coming in a close second would be the employment specialists who provide support services to them and their employers. These front line professionals, who are the public face of our agencies and school programs, play a multifaceted and demanding role; one that requires not only the ability to assess job seekers skills and prepare them for the job search, but the talent to ascertain the needs and expectations of local employers and broker relationships that result in strong job matches. While we know the competencies these professionals must have the mechanics of the position little research has identified the personal characteristics that contribute to the success of these employment specialists. This presentation describes a recent study that revealed four important attributes: Principled Optimism; Cultural Competence; BusinessOrientation; and Networking Savvy. We will discuss our findings and engage the audience in activities that emphasize practical applications. 7

8 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 10:30 Samarbeid på tvers Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Att verka för en ökad arbeidsinkludering kräver nätverksarbete. En central del i detta är förmågan och kompetensen att samarbeta på tvers. Samverkans kompetens är et eget kunskapsområde. De organisationer som deltar i samverkan behöver utveckla sådan kompetens. Utifrån forskning om samverkan för arbeidsinkludering beskrivs de grunnläggande förutsättningarna för en lyckad samverkan. Faktorer relaterade till de involverades regelverk, organisationsstruktur och de professionellas synsätt diskuteras. Kunskap om hur faktorer som försvarar samarbete på tvers kan undenröjas och hur man kan understödja främjande faktorer presenteras. 11:15 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 11:45 13:00 Parallelle fagseminar 3A: Inkluderingskompetanse i arbeid med utsatt ungdom Seminarledere og innledere til temaet: Veileder Annlaug Bragdø, Oppfølgingstjenesten/Lindesneslosen Mandal videregående skole Forsker og stipendiat Kjetil Frøyland, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Seminaret drøfter forskning og erfaringer fra flere satsninger og forsøk knyttet til satsning mot ungdom. Seminaret vil blant annet drøfte erfaringer med jobb spesialist i videregående skole. Innlegg ved: Dr. George Tilson, Career & Workforce Development Consultant. President of Tilson & Diaz Solutions, Inc. Dr. Monica Simonsen, The University of Kansas, University of Maryland 8

9 PROGRAM FREDAG 28. AUGUST 3B: Inkluderingskompetanse ny faglig praksis eller keiserens nye klær? Seminarledere og innledere til temaet: Høgskolelektor Hanne Glemmestad, Høgskolen i Lillehammer Veileder Tonje Sanden Sannes, Personalpartner AS Seminaret drøfter temaet «inkluderingskompetanse som nytt fagfelt» og hvilken rolle fagutdanningene kan ha i dette fagfeltet. Herunder vil sosial og helsefaglig arbeid i et inkluderingskompetanseperspektiv bli drøftet. Innlegg ved: Professor Marit Borg, Citizenship, etikk og samfunnsansvar Høgskolen i Buskerud og Vestfold Professor Berth Danermark, Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet Studieleder/Ph.D. Lise Kleppe, Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag, institutt for sosialt arbeid. 3C: Inkluderingskompetanse i NAV Seminarledere og innledere til temaet: Seniorrådgiver Per Inge Langeng, Kunnskapsstaben Arbeids og velferdsdirektoratet Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Inkluderingskompetanse i NAVkontor: Seminaret presenterer forskning og praktiske erfaringer fra forsøk med arbeidsinkludering i NAVkontor med tett individuell oppfølging for å inkludere brukere i ordinært arbeidsliv. Seminaret drøfter om veiledere og annet støttepersonell har kompetanse og handlingsrom innenfor sine kjerneoppgaver til å ta ansvaret for oppfølging og samarbeid med arbeidsgivere. Innlegg ved: Kvalificerad Handläggare Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen, Avdelning Rehabilitering till arbete og SIUSkonsulent Anneli Ekström, Arbetsförmedlingen Delprosjektleder Elisabeth Harder, NAV Rygge og jobbveileder Marthe Kathrud, NAV Hurum, KLARprosjektet (Kunnskap, Læring og Arbeidsinkludering) Rådgiver Trine Antonsen Hultgren, NAV Heimdal, forsøket Kjerneoppgaver i NAV. 13:00 PAUSE MED KUNNSKAPSTORG 13:20 Oppsummering av seminaret Konferansier professor Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø 13:45 LUNSJ OG HJEMREISE #INKO2015

10 BIOGRAFIER FORELESERE Randi Røed Andersen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og arbeider med arbeid og psykisk helse i primærhelsetjenestedivisjonen. Hun koordinerer arbeidet med Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse ( ) i Helsedirektoratet. Arbeider spesielt med tiltakene Individuell jobbstøtte (IPS), Fontenehus, ibedrift og Rask psykisk helsehjelp. Marit Borg er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Senter for psykisk helse og rus. Hun har lang erfaring fra praksis innen psykisk helse og rusarbeid og har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innen samme tematikk. Sentrale tema er praksisnær forskning, recovery, arbeid og psykisk helse, samarbeidsbasert tjenesteutvikling og forskning. Annlaug Bragdø er utdannet vernepleier med tilleggsutdanning i Veiledning, Motiverende Intervju, Supported Employment og Ungdom utenfor skole og utdanning. Hun har jobbet i psykiatrien, videregående skole og med utviklingshemmede. Videre har hun jobbet mange år i attføringsbedrift (arbeid med bistand og fagkoordinator). Hun har vært veileder på videreutdanning Supported Employment Høgskolen i Oslo og Akershus deltid i fem år. Hun har vært prosjektleder for prosjektet Overgang samarbeid og koordinering ungdomsprosjekt (Mandalsprosjektet) og jobber nå i Oppfølgingstjenesten Mandal videregående skole. Har gjennom flere år hatt diverse kurs/ foredrag for ulike faggrupper/konferanser innen temaene: Veiledning, Supported Employment, Arbeidsinkludering for ungdom, tverretatlig samarbeid Beate Brinchmann er psykologspesialist. Hun har jobbet i psykisk helsevern i 15 år og hovedsakelig med mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Har siden 2005 jobbet tett sammen med NAV for å utvikle arbeidsrehabiliteringstiltak til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er prosjektleder for et IPS samhandlingsprosjekt mellom Bodø kommune, NAV og Nordlandssykehuset. Hun har nå stilling som leder for Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og er phd stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Robert Cimera Ph.D. earned his doctorate at the University of Illinois UrbanaChampaign in 1997 where he was a research associate at the Transition Research Institute. As a recognized expert in the evaluation of the monetary costs and benefits of employment programs for individuals with disabilities, he has conducted over sixty costanalyses, including longitudinal costeffectiveness and costefficiency evaluations on supported employment and sheltered workshops from the perspective of workers with disabilities, taxpayers, funding sources, and society. In addition to researching ways of improving vocational outcomes for individuals with disabilities while reducing costs to funding sources, he has also developed a costaccounting methodology that compares the economic expenditures experienced by employers who hire workers with and without disabilities. His studies have been at the center of numerous legislation and litigation to reduce the role of facilitybased programs in the vocational lives of individuals with disabilities and have been frequently requested by both the White House and members of Capitol Hill. Dr. Cimera is presently a Professor in special education at Kent State University and Coordinator of their ModeratetoIntensive disability licensure and TransitiontoWork endorsement programs. Berth Danermark er professor ved Örebro universitet. Relevant kompetens och erfarenhet: Ansvarig för flera forskningsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering, däribland om Supported Employment. Han har genomfört ett stort antal utvärderingsstudier om nätverksarbete och samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Han har skrivit ett flertal böcker på detta tema. 10

11 Bengt Eklund er utdannet fritidspedagog ved Lärarhögskolan i Malmö. Han er kvalifisert saksbehandler på Arbetsförmedlingens hovedkontor i Sverige og er initiativtaker og utvikler av SIUS. Han var visepresident i European Union of Supported Employment (EUSE) fra 2007 til Anneli Ekström er utdannet innenfor økonomi og ansatt som SIUSkonsulent på Arbetsförmedlingen i Sverige. Hun har gjennom mange år også jobbet som utdanningsleder i Supported Employment på Arbetsförmedlingen. Karl Elling Ellingsen er utdannet vernepleier, med PhD innen helsevitenskap og sosial omsorg, og professor i funksjonshemming og deltakelse. Han har arbeidet som leder i helsesektoren, konsulent for funksjonshemmede i Aetat hvor han i perioden 1989 til 1991 var involvert i arbeidet med Supported Employment. Ellingsen leder i dag det nasjonale kompetansemiljøet om utviklingshemming (NAKU). Han driver forskning rundt temaer som deltakelse med vekt på deltakelse i arbeid, innovasjon i offentlige tjenester og selvbestemmelse for å nevne noe. To av hans siste publikasjoner om deltakelse og arbeid er artikkelen Nederst ved enden av bordet? Om utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet som er publisert i Fontene Forskning nr 02/2011, og boka Utviklingshemming og deltakelse som kom ut på Universitetsforlaget i Mike Evans was Manager of the Employment Disability Unit of Dundee City Council in Dundee, Scotland from 1991 to 2011 and was President of the European Union of Supported Employment (EUSE) from 2007 until Mike was Chairman and a founding member of the Scottish Union of Supported Employment. He is a coauthor of the EUSE Quality Standards Guide and the EUSE Supported Employment Toolkit. He is author of Employing People with Disabilities, which was published as a best practice guide. Mike is also the coauthor of an EU commissioned Study of Supported Employment in Europe which analysed the Supported Employment activities of 30 European countries. He has recently worked with the University of Dundee and is working with the Ministry of Education in Norway to improve employment opportunities for people with disabilities in Georgia. Mike was recently appointed as the Chief Executive of Guernsey Employment Trust in the Channel Islands. Eivind Falkum er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er Dr philos med avhandlingen Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv. Han ledet følgeforskningen av Rikstrygdeverkets iverksetting av Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv fra 2001 til Fra 2011 har han arbeidet med arbeidsgiveres risikovurderinger og deres evne til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Kjetil Frøyland er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i Norge. Han er utdannet idehistoriker og sosionom, og har blant annet arbeidserfaring som miljøterapeut, byråkrat, leder og forsker. Han har i en årrekke arbeidet med temaer knyttet til inkludering i ordinært arbeid av personer som av ulike grunner sliter med få seg arbeid, og temaer knyttet til arbeidsliv og rus. De siste 4 årene har han forsket på inkludering av utsatte ungdommer i skole eller arbeid. Han er redaktør og medforfatter i boken «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk Tonje Fyhn har bakgrunn i arbeids og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og er en del av forskningsgruppen Stress, helse og rehabilitering på Uni Research Helse. Hun skriver doktorgrad om arbeid og psykisk helse, med utgangspunkt i forskningsprosjektet «Effektevalueringen av Individuell Jobbstøtte (IPS). Forskningsprosjektet undersøker effekten av metodikken IPS for å få personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser ut i ordinært arbeid. 11

12 Hanne Glemmestad er utdannet sosionom fra Diasos, 1993 og har en Master i velferdspolitikk fra 2011 over temaet : Sosialt arbeid i en ny tid; hvordan forstå sosialt arbeids rolle i NAV? Hun har arbeidserfaring fra kommunal sosialtjeneste og NAV, er tidligere NAV leder og høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (p.t. i permisjon). Hun har bidratt i publikasjonene: Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV av Tina Billbo og Hanne Glemmestad, Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner av Tina Billbo... [et al.], Arbeid først ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet av Hanne Glemmestad... [et al.]. Hun er hovedansvarlig for NAVrelatert undervisning ved sosionomutdanningen ved Høgskolen i Lillehammer. Hanne er opptatt av koblingen med sosialt arbeid som fagtradisjon og arbeidsinkludering som et fag og praksisfelt i rask utvikling. Johanna Gustafsson har bakgrund som beteendevetare. Hon har arbetat med Supported Employment på Activa sedan 2006, först som arbetskonsulent men sedan 2009 främst med utveckling och forskning. Johanna är sedan 2014 filosofie doktor i handikappvetenskap. Elisabeth Harder er utdannet sosiolog fra universitetet i Oslo og har videreutdanning i Supported employment fra HIOA. Hun har jobbet i arbeidog velferdsstaten siden 2002, innenfor områdene yrkesrettet attføring og oppfølging av brukere med arbeidsavklaringspenger. Hun har jobbet på ulike steder geografisk i Aetat/NAV, og har også hatt ulike roller som eksempelvis fagansvarlig og er nå prosjektleder på NAV Rygge for KLARprosjektet. Kristin Vold Hjerpås, Seniorrådgiver, Arbeids og velferdsdirektoratet. Jobbet mange år innenfor feltet arbeid og psykisk helse, og spesielt med Individuell jobbstøtte (IPS) i tett samarbeid med Helsedirektoratet. Trine Antonsen Hultgren er ergoterapeut med videreutdanning i veiledning og Supported Employment. Hultgren er sertifisert veileder og trainer i VIP 24 (samtalebasert karriereverktøy) og har erfaring innen bruk av SCiA og WIE samt Jobpics. Hun har jobbet i psykiatrien og fra 2000 i sosialtjenesten som tilrettelegger. Hun har jobbet med personer som trenger bistand til arbeid grunnet fysiske/psykiske handicap og har brukt systematisk instruksjon og arbeid med bistandsmetodikk. Hun har jobbet innen sosialtjenesten med ulike brukergrupper med fokus på arbeid og aktivitet og med kvalifiseringsprogrammet i NAV. I 2013 begynte hun å jobbe i prosjektet Kjerneoppgaver i Navkontor. Marthe Kathrud er utdannet fra Malmø Høgskolan og fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har en BA in social science with a major in International migration and ethnic relations IMER, og en MA i Human Rights and multiculturalism. Hun har videreutdanning i veiledningsmetodikk og Supported employment. Både i Bachelor og Masterstudiet hadde hun hovedvekt på social science og begge studiene var internasjonale studier. Tidligere erfaring med karriereveiledning for flyktninger, endrings og utviklingsarbeid ved tett individuell oppfølging i miljøterapi i Bufetat. Hun jobber nå som jobbspesialist og er ansatt i prosjektet Kunnskap og Praksisutvikling i NAV Kontor. Lise Kleppe er utdannet sosionom. Har jobbet mange år i ulike typer stillinger i barnevernet, saksbehandler, konsulent, veiledning, fagutvikling, mottaksleder. Hun har en master i sosialt arbeid. Da deltok hun i et forskningsprosjekt i regi av Amnesty Norge om vold mot kvinner i asylmottak. Masteroppgaven var en studie av styringsdokumentene for drift av asylmottak og handlet om kvinners mulighetsbetingelser i perioden de bor i asylmottak. Hun har en doktorgrad fra Medisinsk fakultet. Avhandlingen var en multiple case studie av lærerbøker i sykepleie 12

13 og sosialt arbeid med fokus på forståelsen av det profesjonelle ansvaret relatert til et holistisk menneskesyn. Forskningsinteresser: profesjonelt ansvar, idealer og realiteter, tverrprofesjonalitet, ekskludering, tekstanalyse, diskursanalyse. Forskningsinteresser: profesjonelt ansvar, idealer og realiteter, tverrprofesjonalitet, ekskludering, tekstanalyse, diskursanalyse. Randi Kydland er ergoterapeut med etterutdanning innen arbeidspsykologi, personalpsykologi og Supported Employment. Hun jobber som jobbspesialist/pådriver i et IPSprosjekt i kommunene Time og Hå i Rogaland og er prosjektansatt i NAV Hå. Hun jobber integrert med ACTteamet ved Jæren distriktpsykiatriske senter (JDPS) i tillegg til å samarbeide med andre avdelinger ved JDPS og i kommunene. Randi har jobbet sju år innen feltet arbeidsrehabilitering, først som jobbkonsulent, blant annet i Arbeid med Bistand, ved tiltaksbedriften Arbeidskompetanse og service AS. Randi er medforfatter i boken Inkluderingskompetanse Ordinært arbeid som mål og middel. Per Inge Langeng er Cand.polit sosialt arbeid. Han arbeider i Kunnskapsstaben i Arbeids og velferdsdirektoratet hovedsakelig med å bygge opp kunnskapsfunksjonen gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid med universitetene og høgskolene. Han er tidligere leder for ansvarsområdet sosiale tjenester i Sosial og helsedirektoratet og Arbeidsog velferdsdirektoratet. Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Avdeling for helseovervåkning og selvmordsforebygging ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Mykletun er også gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney, Australia. Mykletun var fra 2010 til 2013 professor II i folkehelse ved Universitetet i Bergen. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som den 3. februar 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær. Tiltakene dannet grunnlag for den nye IAavtalen. Mykletun er utdannet dr.psychol. (2006), psykolog (cand.psychol. 2002) og sosiolog (cand. polit. 2000) fra Universitetet i Bergen og har publisert innen epidemiologi, psykiatri, arbeidsmedisin og folkehelse. Rachel Perkins BA, MPhil (Clinical Psychology), PhD, OBE With a background in clinical psychology, and over 30 years experience of working in the English NHS initially as a clinical psychologist and latterly as a director, Rachel Perkins is now a senior consultant with the UK Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC) program and sits on various national and Governmental committees and advisory groups in both the health and employment arenas. She pioneered the UK development of programs to help people with mental health challenges to access employment based on the Individual Placement with Support approach. In 2009 she was commissioned by the Secretary of State for Work and Pensions to lead an independent review into how Government might better support people with mental health problems to gain work and prosper in employment. (Realising ambitions: Better employment support for people with a mental health condition, DWP, December 2009). The employment programs she developed have been cited as an example of good practice by Zero Project 2013 International Study on the implementation of the UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities. She lives and works with a long term mental health condition and coedits the journal mental Health and Social Inclusion. In 2010 she was voted Mind Champion of the Year and awarded an OBE for services to mental health. 13

14 Tonje Sanden Sannes er utdannet sosionom med mastergrad i sosialt arbeid. hun arbeider som jobbspesialist i Arbeid med Bistand/Vilje viser vei ved attføringsbedriften Personalpartner i Moss. Hun er medforfatter i boken «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk, Hun er sensor for videreutdanning i Supported Employment ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Angelika Schafft (forsker II) er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 1997 og har jobbet med en rekke forsknings og utviklingsprosjekter på temaer arbeidsrettet inkludering, tverrfaglig samarbeid og virkemidler/metoder for inkludering og arbeidsfastholdelse. Hun har mange års erfaring fra forskning knyttet til arbeidsliv og psykisk helse, og metoder som skal bidra til arbeidsintegrering av personer som har store bistandsbehov på grunn av psykiske og/eller sosiale problemer. Schafft har hatt en ledende rolle i flere omfattende evalueringsprosjekter. Av nyere dato er evalueringen av Kvalifiseringsprogrammet i NAV ( ), av Arbeidsgiverlosordningen i NAV arbeidslivssentre ( ) og av pilotprosjektet med NAV i fengsel, Samordning av tiltak for tilbakeføring ( ). For tiden leder hun en evaluering av NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rettigheter til videregående opplæring. Dr. Monica Simonsen is the Program Designer for the Secondary Transition graduate program and the Director of Special Education Online Programs at the University of Kansas. As a consultant for Tilson & Diaz Solutions, Inc., Dr. Simonsen works with school systems and community providers to improve the postschool outcomes for youth with disabilities. Dr. Simonsen previously worked as a Senior Research Associate at TransCen, Inc., providing technical assistance and research expertise to a variety of state and national transition projects. In this capacity, Dr. Simonsen worked closely with communities in Maryland to implement a model of seamless transition and improve the postschool outcomes for youth with disabilities. Prior to joining TransCen, Inc., Dr. Simonsen worked as a secondary special educator and transition specialist in Maryland, coordinated a postsecondary program for 1821 year olds with intellectual disabilities, and completed her doctorate at the University of Maryland. She has been an instructor for KU since 2010 and has taught courses at the University of Maryland and at the University of Massachusetts Boston. Dr. Simonsen s primary research interests are the role of secondary school programming, transition services, transition personnel, and family expectations/engagement on the postschool outcomes of youth with disabilities. Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskning omfatter et vidt spekter innen feltet inkluderende arbeidsliv, som ulike former for organisering og metoder/tiltak knyttet til arbeidsinkludering herunder arbeid med bistand, lønnstilskudd, tiltak for tilbakeføring fra fengsel, NAVreformen, arbeidsgiverlos, arbeid og psykisk helse, utsatt ungdom, kvalifiseringsprogrammet, varig tilrettelagt arbeid og forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Internasjonale prosjekter omfatter blant annet Quality in Practice in Supported Employment (QUIP), Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTAEEA good practices and recommendations in support of a Flexicurity approach og Supported Employment i Norden. Spjelkavik var medlem av Brofossutvalget, NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak og medredaktør og bidragsyter i boka «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeidsliv som middel og mål» (Gyldendal 2014). Pia Thorkildssen har Bachelor i psykologi med videreutdanning innen organisasjonspsykologi, markedsføring, etikk og supported employment, og har arbeidserfaring innen blant annet markedsføring, coaching og karriereveiledning. Hun har videre utdannelse som coach, og jobber i dag som jobbspesialist hos tiltaksarrangør Nordic Academy med unge voksne mellom 1624 år som spesialfelt. 14

15 George Tilson Dr. Tilson has dedicated his career to helping communities build or enhance programs that support youth and adults with disabilities and other challenges and that assist them in achieving their life goals for employment, education, and full community membership. In addition to his work on the Marriott Foundation s groundbreaking Bridges from School to Work program, Dr. Tilson has codeveloped and directed more than 15 innovative demonstration and research projects and written extensively on career counseling, job development, creative teaching, and accommodation. He is coauthor of the popular book Working Relationships: Creating Career Opportunities for People with Disabilities Through Employer Partnerships. His corporate clients have included Marriott International, Hewlett Packard, Kroger Foods, and The World Bank, and he served as a technical assistance advisor to the Social Security Administration on its Youth Transition Demonstration study. Dr. Tilson serves as an adjunct professor and guest lecturer at The George Washington University, University of Kansas, and the University of Maryland. Grete Wangen har Bachelor in Social Administration fra University College Cardiff, Wales og Master i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus, Hun har jobbet i attføring/arbeidsinkluderingsfeltet siden midten av 90tallet, med hovedfokus på å utvikle Supported Employment som metodikk for arbeidsinkludering. Hun har utviklet kurs, seminarer og videreutdanningsprogram om Supported Employment. Hun er nå seniorrådgiver, høgskolelektor og koordinator for Program for inkluderingskompetanse ved Senter for Velferds og Arbeidsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet. Hun er ansvarlig for en 10 sp videreutdanning i Supported Employment ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for Samfunnsfag, institutt for sosialt arbeid. Hun har vært redaktør for boken «Døråpner til arbeidslivet», Universitetsforlaget 2010 og medforfatter i bøkene «Veien til en vanlig jobb nytt perspektiv på attføring», Ad Notam Gyldendal 1996, og «Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel», Gyldendal Akademisk Hun er leder i Supported Employment Norge (SENO), en faglig interesseorganisasjon. GunnElin Åsgren er seniorrådgiver i Arbeids og velferdsdirektoratet. Samarbeid med arbeidsgivere og profesjonelt nettverk for å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i jobb, har vært et gjennomgående tema for de arbeidsoppgaver hun har holdt på med. Hun arbeider for tiden med Jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkluderende arbeidsliv gjennom oppfølging av IAavtalen og NAVs markedsarbeid for å tilby bedre tjenester til og oppfølging av arbeidsgivere. Av erfaring og bakgrunn finner man også arbeidet med; Supported Employment, arbeidsgiverveiledning for å beholde og rekruttere ansatte med ulike helse/psykososiale utfordringer, prosjektledelse/fagansvarlig for fagprogram for arbeidslivet slik som Jobbstrategien og «Sees i morgen!», samt arbeid med psykisk helse i skolen. 15

16 NETTVERK FOR ARBEIDSINKLUDERING Nettverk for arbeidsinkludering består av fagmiljøer med ulike innfallsvinkler og ståsteder til fagfeltet arbeidsinkludering. Nettverket skal bidra til å Utvikle et fagfelt og kompetanse for bruk av ordinært arbeidsliv som mål og middel i Norge Sikre at fagfolk/miljøer som jobber med arbeidsinkludering innen forskning, utdanning og praksis blir kjent og kan dele erfaringer Styrke båndene mellom akademia, forskning og praksisfelt når det gjelder arbeidsinkludering Øke den faglige profesjonaliteten i inkluderingsarbeidet Gi inspirasjon og spre kunnskap om effektiv og faglig godt fundert arbeidsinkludering Nettverkets arbeidsgruppe består av fagpersoner fra følgende organisasjoner/institusjoner Arbeidsforskningsinstituttet Friskgården Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus NAV Arbeids og velferdsdirektoratet, kunnskapsstab og tjenesteavdeling Nordlandssykehuset Personalpartner AS Supported Employment Norge (SENO) Gå inn på for mer informasjon om nettverket. Juni 2015 Opplag 610 Trykkeri: SITS Layout: Kommunikasjonsstaben // Rådgivningsseksjonen, Arbeids og velferdsdirektoratet ISBN

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Makt til medvirkning?

Makt til medvirkning? Makt til medvirkning? Brukermedvirkning i arbeidsevnevurderingen Masteroppgave i sosialt arbeid av Anne Wullum Aasback Trondheim mai 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU 2 Tusen takk!

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer