Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord"

Transkript

1 Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon fra jobben, mener Vigdis Giltun. Side 4 Lørdag 29. september Nr årgang Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord FrP har gjentatte ganger krevd at psykiatrien må styrkes, uten å få gjennomslag for dette. Nesten per-soner står nå i kø for å få hjelp. Nå må regjeringen styrke psykiatrien, sier Per Arne Olsen, FrPs helsepolitiske talsmann. Side 2 og 3

2 2 Leder Lørdag 29. september Statsbudsjettet 1978 Den vanlige lønnsmottaker går et dystert år i møte hvis det statsbudsjettet som ble fremlagt på torsdag blir vedtatt. Det inneholder riktignok noen mindre skattejusteringer for inntektsskatten, men dette er ikke engang nok til å dekke den generelle prisstigningen. Resultatet blir derfor en skatteskjerpelse. De samlede skatter og avgifter til det offentlige vil øke fra 46 prosent av landets produksjon i 1977 til 47,6 prosent i Stormvarsel I dag sitter en rekke tillits- og folkevalgte samlet i Tromsø og Ålesund. Oppgaven de har, er å bidra til å meisle ut partiets strategi fremover. Forrige helg gjorde godt over 200 FrP-ere akkurat det samme i Tønsberg. Jobben er viktig fordi partiets strategi må forankres i hele partiorganisasjonen, og fordi det er en rekke prinsipielle spørsmål som må besvares. Valgkampen sparkes snart i gang, og alle som skal arbeide for at FrP skal få en større innflytelse i norsk politikk må være sultne og uthvilte. Jobben vil kreve mye av hver enkelt, og vi må forvente rødgrønne politikere som vil si og gjøre nærmest hva som helst for å beholde maktposisjonene sine. Blant annet ved å komme med utspill som går stikk i strid med hva de har bedrevet i de syv årene de allerede har sittet i regjering. Vi må også forvente at LO, med stor egeninteresse for at de rød grønne politikerne skal beholde makten, vil kunne komme med rene kampanjepregede angrep på FrP. Derfor er det avgjørende viktig at hver enkelt som ønsker en forandring og en ny kurs, er motiverte og klare for å stå i mot når det begynner å storme som verst. Det er like viktig at alle føler at de har fått være med på å utmeisle partiets strategi og politikk, slik at hver enkelt også føler eierskap til de beslutningene som til slutt blir tatt. Den brede involveringsprosessen som akkurat nå pågår er derfor utrolig viktig, slik at partiets landsstyre siste helgen i oktober kan fatte vedtak som man vet er svært godt forankret i hele partiorganisasjonen. Når høststormene så blåser opp til orkan rundt oss, er det kanskje aller viktigst å holde hodet kaldt. Alle timer, kvelder og helger med strategiarbeid og kurs, vil komme til nytte. FrP-ere som tråkker skjevt eller lar seg rive med i opphetede debatter på sosiale medier vil være gull verdt for rød grønne politikere, som kanskje bare har dette halmstrået igjen. La oss ikke gi dem det. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: NTB/Scanpix Psyk Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør Monique Watne, Journalist Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Journalister: Monique Watne Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 200,. Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Er det noe jeg har lært som utenriksminister, så er det at alt løses med dialog. Så fint, da har man jo noen å prate med i pasientkøen. Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Nærmere personer står i psykiatrikø. Helseministeren mener lokalsamfunnene må stille opp. FrPs helsepolitiske talsmann, Per Arne Olsen, (bildet) reagerer sterkt på den lange køen. En gradvis nedbygging av behandlingstilbudet og ingen øremerking av midler, er i all hovedårsak til at det står så dårlig til psykiatrien, mener Olsen. Advart På TV2-nyhetene stod en 22-årig gutt frem og fortalte at han hadde vurdert selvmord, etter å ha ventet to

3 Lørdag 29. september Fremskrittuken ble en nyttig gjennomkjøring Lokallagene har gjort en kjempeinnsats når det gjelder standsaksjoner. Vi har fått spredd ca løpesedler, pluss ekstraopplag av Fremskritt på aviser. Selv om ikke fremmøtet på møtene var like stort overalt, så har vi styrket kontakten mellom de sentrale tillitsmenn, medlemmene og velgerne, sier FrPs andre viseformann, Tore Haaland La folket avgjøre EØS Flertallet av den norske befolkningen ønsker at EØS-avtalen bør legges ut til folkeavstemning. Det viser en landsomfattende meningsmåling Markeds- og mediainstituttet (MMI) har utført for Fremskritt. 72 prosent ab Fremskrittspartiets velgere mener EØS-avtalens skjebne bør avgjøres av folket, mens de resterende 28 prosentene mener at det holder at Stortinget vedtar avtalen. HANDLING: Til tross for at nærmere personer står i kø for å få psykiatrisk hjelp, har ikke regjeringen støttet forslagene til frp om blant annet øremerking av midler. Nå krever helsepolitisk talsmann i FrP, Per Arne Olsen, at ordene byttes ut med handling. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes). iatrien må styrkes måneder på behandling. Gutten fikk to sovepiller og beskjed om å gå hjem og legge seg. Han er bare én av 3773 barn og unge som venter på hjelp. Dette har vi tidligere advart om, og foreslått øremerking av midler for å bygge opp tilbudet. Regjeringen har verken tatt oss eller forslagene våre på alvor. Derfor må regjeringen ta ansvaret for at psykiatrien befinner seg i den håpløse situasjonen den gjør i dag, sier Olsen. I tillegg til lange ventelister har det fremkommet at hele 1574 døgnplasser i psykiatrien er fjernet de siste 12 årene. Samtidig ser man at timebehandling ved poliklinikkene har tredoblet seg de siste årene. Endeløst Det er trist å se at unge mennesker som ikke ser noen grunn til å leve, blir satt på en endeløs venteliste og til nød får én poliklinisk time i uken, sier Olsen. Nyutnevnt helseminister Jonas Gahr Støre finner ingen umiddelbar grunn til å ta kritikk for regjeringens manglende satsing, og skyver ansvaret over på lokalsamfunnet. Vi må tenke over hva som er den beste hjelpen de kan få, og da kan vi ikke bare tenke på den siste kronen. Det handler også om hva lokalsamfunnet kan gjøre og stille opp med av hjelp, sier statsråden til TV2. Støre er imidlertid ikke fornøyd med de lange ventelistene, og lover imidlertid TV2 å ta tak i saken. Olsen er heller ikke fornøyd med svarene fra statsråden, og frykter at store ord skal skygge for resultatet. Liv og død For statsråden handler Pasienter innenfor psykisk helse er stigmatisert Per Arne Olsen dette om ord. Han legger til grunn OECD-tall og skyver ansvaret over på de regionale helseforetakene (RHF), samt kommunene. For FrP handler det om mennesker av kjøtt og blod, hvor behandling kan være forskjellen på liv og død for dem, sier Olsen i en kommentar til Støres svar. Han peker også på den dystre utviklingen: Psykiatrien fikk et løft i 2010 gjennom det såkalte psykiatriforliket. Man var ikke i mål, men det gikk rette veien og hele Stortinget sto bak. Gjennom året ble midlene øremerket. Da perioden var over, forsvant øremerkingen. Olsen forklarer at FrP advarte mot hva som ville skje, og så at nedtrappingen startet. Vi kunne bare sitte på sidelinjen å se at pengene gradvis ble overført til somatikken. Flere DPS-er (distriktspsykiatriske senter, red.anm.) ble stengt eller redusert. Poliklinikkene fikk færre ressurser og noe av det samme ser vi på fylkes- eller kommunalt nivå. Handling Dette hjelper ikke dem som står i kø, forklarer Olsen. FrPs helsepolitiske talsmann krever nå handling fremfor ord. Pasienter innenfor psykisk helse er stigmatisert fra før og trenger en statsråd som tar dem på alvor, og ikke bare bruker flotte ord for å vri seg unna, avslutter Olsen Børge Sandnes >

4 4 Lørdag 29. september 2012 LEK: FrP ønsker at alvorlig syke barn skal få delta i barnehage eller skole uten at det skal få økonomiske konsekvenser for foreldrene. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes) Permisjon for pleie av barn FrP mener at foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon fra jobben. Det siste året har TV2 omtalt en rekke barn med alvorlige og livsbegrensede sykdommer. I alle disse sakene har de pårørende fått avslag eller blitt fratatt pleiepenger fra Nav. Dette er uholdbart. Både barna og foreldrene lider som følge av dette, sier stortingsrepresentant Vigdis Giltun (bildet), talsperson for sosiale saker i FrP. «Svært alvorlig sykt» I avslagene fra Nav heter det i de aller fleste tilfellene at barnet lider av en «varig tilstand» og at det ikke er «svært alvorlig sykt», selv om det foreligger legeerklæring på at barnet anses å ha en livsbegrensende sykdom eller er alvorlig syk. Problemet er at pleiepengene kun gis ved en viss fase av sykdommen. FrP mener at foreldre må ha muligheten til å være sammen med alvorlig syke barn som har kort tid igjen å leve. En legeerklæring burde være bevis nok for at man kan dette. Begrepet «varig ustabilt» må også fjernes fra lovverket, fastslår Giltun. Forskjeller Stortingspolitikeren hevder det er store forskjeller mellom Nav-kontorer i måten de håndterer utbetalingen av pleiepenger. Enkelte Nav-kontorer vurderer dette for strengt. Slik kan det ikke være. FrP-representanten sikter videre til forskjeller i gjennomsnittelig varighet på pleiepenger i de ulike fylkene. I Telemark og Sogn og Fjordane var den gjennomsnittlige varigheten i 2010 eksempelvis på 117 dager, mens den var på 77 i Oslo og 52 i Aust Agder. Mye tyder på at det ikke bare er forskjeller på Navkontorer innad i fylkene, men også mellom fylkene, sier hun. Gode dager FrP er for øvrig også sterkt kritisk til at foreldre til alvorlig syke barn blir fratatt pleiepenger om barnet i perioder deltar i barnehage, skole eller skolefritidsordning (SFO). FrP mener at foreldre må ha muligheten til å være sammen med alvorlig syke barn som har kort tid igjen å leve. Vigdis Giltun Barn har godt av å leke, og det er bare positivt hvis de får kommet seg ut med jevnaldrende. Samtidig trenger også foreldrene en pause. De må ofte sitte klare til å komme til barnehagen på kort varsel hvis barnet må hentes, og det er uholdbart at de må sitte med denne følelsen på jobb, forteller Giltun. FrP la frem alle disse forslagene rett før sommeren, og høringsrunden er nå ferdig. Jeg tror og håper vi kommer til å få støtte fra de andre partiene. Samtidig må vi få fortgang i arbeidet. Vi kan gjøre mye allerede nå, fastslår Giltun. Monique Watne >

5 Lørdag 29. september Avgjøres av innbyggerne Debatten om eiendomsskatt raser i Lødingen. Neste år får folket avgjøre saken. Fremskrittspartiet i Lødingen har kjempet mot innføring av eiendomsskatt. Nå har partiet sammen med Høyre og Venstre blitt enige om at spørsmålet skal avgjøres gjennom en folkeavstemming. Varaordfører fra FrP i Lødingen, Frode Staurset (bildet), har reagert på at rådmannen vil haste gjennom en folkeavstemming. Kostbart Vi er tilhengere av at folket skal få si sin mening. Slik rådmannen har lagt opp til, vil en folkeavstemming allerede 3. desember ikke være hensiktsmessig, forklarer Staurset. Han legger til grunn at dette vil være både kostbart og gi liten oppslutning. Dette blir spennende for oss. Jeg tror det er første gang det blir gjennomført en avstemming om eiendomsskatt i landet. Vi mener imidlertid det er for tidlig å gjennomføre dette. En slik avgjørelse vil få større oppslutning om det gjennomføres i forbindelse med et stortingsvalg, mener varaordføreren. I tillegg peker han på at kommunen vil spare hele kroner på å gjennomføre avstemmingen sammen med stortingsvalget. Viktig Dette er et prinsipielt viktig spørsmål å ta gjennom en folkeavstemming. I tillegg kan vi profilere vår motstand mot eiendomsskatt i forbindelse med stortingsvalget, avslutter Staurset. Dersom folket vil ha eiendomsskatt, og kommunestyret slutter seg til dette, kan det derfor tidligst innføres i Børge Sandnes > Jentene styrer Oslo Det mangler ikke på jenter i Oslo Vest FpU. Fire av lokalpartiets styremedlemmer er jenter med ulik nasjonalitet. Lokallaget i Oslo Vest FpU er en spennende geografisk reise. Nyvalgt formann er Ouarda Jannaouni fra Marokko, politisk nestleder Kristine Irene Aarsheim har sin opprinnelse fra Polen, Sara Mohseni er fra Iran og Mo Gabriel Nordvik kommer fra Somalia. Sammen med kasserer Nina Lauritzen, Eva Charlotte Berner, Fridfjof Kringlebotn, Thomas Laursen Lunde, Andrea Furuseth, Christian Haugen og Leo Øye utgjør disse det nye styret på vestkanten i Oslo. Dette er et meget godt og spennende styre, med svært mye kunnskap og variert erfaring. De er en gjeng jeg er overbevist om at vil styrke FrPs posisjon på Oslo vest og kapre flere velgere fra både Høyre og Ap. Jeg gleder meg til å følge resultatene deres, sier sentralstyremedlem i FpU Christer Kjølås, som har vært både formann i lokallaget og i Oslo. Børge Sandnes > BlI med På StanDSakSjon lørdag 20. oktober 2012 Det er under ett år til valgdagen, 9. september I tiden fremover er det derfor ekstra viktig å være synlig og tilgjengelig for velgerne. Bestillingsfrist materiell Søndag 7. oktober 2012 materiell Gå inn på for å bestille materiell. lykke til! Vi ber derfor om at så mange lokallag som mulig setter av 20. oktober 2012 til denne standsdagen for å vise frem partiets gode politikk. Samtidig er dette en flott mulighet for å verve enda flere medlemmer. I denne sammenheng vil det bli produsert en FrP brosjyre og plakat som fylkes- og lokallag kan bestille gratis. (Vær tidlig ute med din bestilling da vi sender fortløpende ut materiell så langt lageret rekker). Illustrasjonsbilde husk BeStIllInGS- FRISten 7. oktober!

6 6 Lørdag 29. september 2012 OPPSKRIFTEN: Partileder Siv Jensen var tydelig på at partiet er helt avhengig av grasrota i FrP, når veien videre skal stakes. (Alle foto: Monique Watne). Strategikonferansene: Grasrota skal med Sist helg var det Tønsberg, denne helgen står Ålesund og Tromsø for tur. Vi er helt avhengige av grasrota. Derfor er strategikonferansene uhyre viktige, sa Siv Jensen (FrP). Det er tid for handling, sa Siv Jensen. Hun innledet på den første av totalt tre strategikonferanser som blir arrangert denne høsten. På strategikonferansene kan lokale politikere være med på å bestemme veien videre for partiet, og ifølge partilederen er partiet sentralt helt avhengig av lokalpolitikerne. Vi trenger dere. Vi trenger lokalpolitikere, tillitsvalgte og medlemmer som skal bidra til å utforme partiets strategi og program, fortsetter hun. Lys fremtid Og er det én ting hun lover, så er det at meningene til lokalpolitikerne kommer til å bidra til å stake ut veien videre. Det har vært mange gode innspill her i Tønsberg. Det dere har bidratt med, er veldig verdifullt. Jeg vet at mange av innspillene kommer til å bli tatt hensyn til, sier hun. Det samme vil selvfølgelig gjelde synspunkter og innspill som kommer frem i de to neste konferansene. Partilederen innrømmer også at partiet har vært inne i en tøff periode. Samtidig ser hun nå en lys fremtid i møte. Det var en periode det ikke var like gøy å stå opp om morgenen. Nå er vi i ferd med å finne tilbake godformen, og jeg har fått tilbake selvtilliten. Jeg tror vi kommer til å tangere resultatet vi fikk i 2009, så lenge vi jobber sammen. Ringvirkninger Partilederen applauderer jobben til FrP-ordførere og andre lokalpolitikere. Ordfører Helge André Njåstad i Austevoll har eksempelvis klart å snu resultatet fra minus til pluss. Han og andre lokalpolitikere viser hvordan man omsetter FrP-politikk i praksis. Vi vil at flere skal gjøre det samme. Dette vil få ringvirkninger, og vi vil bli sett på som et seriøst og hardt arbeidende parti, noe vi også er. Strategiarbeidet Strategiarbeidet vil også bli drøftet denne helgen i Ålesund og Tromsø. Sentralstyret vil deretter gjennomgå alle innspillene som har kommet inn, og fremmer forslag om partiets videre strategi som landsstyret vil ta stilling til og endelig behandle på sitt møte siste helgen oktober. Monique Watne >

7 Lørdag 29. september 2012 En dag med Siv 7 KOMPOL 2012 Rica nidelven oktober Marte Nyborg er kåret til toppselger og har deltatt i NM for Ungdomsbedrifter. Torsdag fulgte hun Siv Jensen for en dag. Det har vært veldig interessant å følge Siv Jensen. Jeg ble glad da jeg fikk vite at jeg skulle følge henne en hel dag, sier Marte Nyborg. Hun skal bruke dagen for å få innblikk i en toppleders hverdag. Dagen med Jensen fylles med alt fra intervjuer med riksmedia, møter og arbeid fra kontoret. Lærer om ledelse Nyborg tror ikke politikken blir hennes karrierevalg, men er glad for å få muligheten til å følge Siv Jensen. Det er inspirerende å se hvordan en toppleder jobber. Jeg har lagt merke til at Jensen samarbeider godt med sine ansatte. En slik leder får mer respekt. Jeg tror en leder får mer til ved å være omsorgsfull og omgjengelig, sier hun. Siv imponert Vi trenger flere gründere i Norge og at det satses på unge idèrike mennesker er viktig. Jeg setter pris på å få være med å gi et ungt talent mulighet til å lære mer om en leders hverdag, sier Siv Jensen. Marte har utmerket seg og det forstår jeg godt. Hun imponerer og har verden for sine føtter. Det blir spennende å følge henne i fremtiden. 30 talenter Det er i regi av Ungt Entreprenørskap og deres arrangement Leder for en dag, at Nyborg har fått følge Jensen. Nyborg vant fylkeskonkurransen i Nordland med sin ide om en Mulitpuff UB, et multifunksjonelt møbel som kan brukes både som kjølebag og høyttaler. Men den ideen har Nyborg også deltatt i NM for Ungdomsbedrifter. Det er totalt 30 elever som har blitt valgt ut til å være med på Leder for en dag. Her kan du lese mer om det. Tror på regjering Jon Eiesland fra Frogner FrP og Jan Ove Lia fra Skien FrP har klare meninger om hvor smertegrensen går ved neste valg. Jeg mener KrF helt klart er å foretrekke fremfor Venstre, selvfølgelig i tillegg til Høyre, sa Jon Eiesland fra Frogner FrP. Han var en av de totalt 19 deltakerne på workshop nummer 8 på strategikonferansen i Tønsberg forleden helg. Jan Ove Lia fra Skien er for så vidt enig: Men jeg er overbevist om at FrP og Høyre vil gjøre så gode valg at Venstre og KrF blir så små at de ikke er der lenger. Begge hadde sine fanesaker, og for Lia var dette skolepolitikk. Vi snakker mye om helse og innvandring. Men hvor er skole og utdanning oppe i det hele, spør han, og legger til: Her har vi mye å hente. Monique Watne > Konferansen er åpen for alle medlemmer og vi har fortsatt noen ledige plasser igjen! få med deg: den viktigste møteplassen for kommunepolitikere Tale ved partileder Siv Jensen De viktigste trekkene ved befolkningsutviklingen fremover, ved Helge Brunborg, seniorforsker ved SSB Presentasjon av FrPs utkast til program i perioden , ved første nestleder Per Sandberg. Statsbudsjettet for Er dette et budsjett for kommunene? ved Ketil Solvik-Olsen, finanspolitisk talsmann i FrP Hør Martin Borgs, filmskaper og «sløseriombudsmann» Og mye, mye mer Sted: Rica Nidelven Hotel, trondheim Hotellet er har vunnet prisen for landets beste hotell-frokost 6 år på rad. I 2012 ble Rica Nidelven kåret til årets bedrift i trondheim. Rica Nidelven ligger midt i trondheim. Flybussen stopper utenfor hotellet og jernbanestasjonen er 200 meter unna Meld deg på via ditt regionkontor, lokallagsleder eller direkte til oss på siste frist for PåMeLding: tirsdag 2. OKtOBer

8 8 Lørdag 29. september 2012 Vant fram for konkurranse FrP gikk mot rådmannens forslag om sterkt redusert konkurranseutsetting i Ålesund. Partiet fikk flertall for å konkurranseutsette hele hjemmetjenesten. Forleden behandlet komité for helse og velferd spørsmålet om konkurranseutsetting av hjemmesykepleien. Rådmannen ønsket saken begrenset til deler av hjemmesykepleien, mens Arbeiderpartiet helst så at hele arbeidet ble avsluttet og konkurranseutsetting skrinlagt. Utrede Fremskrittspartiets bystyrerepresentant, Harald Tom Nesvik (bildet), ville det annerledes. Dersom rådmannen hadde fått det slik han ville, hadde vi stått igjen med en liten avdeling konkurranseutsatt, forklarer Nesvik, som fremmet forslag om å utrede om ikke hele hjemmetjenesten bør ut på anbud. Rådmannen ønsket å holde utenfor tjenester som ergoterapi, fysioterapi og fotterapi. I tillegg til tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. Det samme gjaldt tjenester i samlokaliserte bokollektiv. Nesvik mener at en helhetlig konkurranseutsetting vil gi brukerne mulighet til å velge mellom private og kommunale tjenesteytere, som vil gi bedre kvalitet på tjenestene og bli billigere for kommunen. I 2014 Arbeiderpartiet argumenterte under debatten med at forskning og andre erfaringer tilsier at konkurranseutsetting ikke vil gi et reelt brukervalg, tjenestekvalitet eller mer effektiv ressursutnyttelse. Partiet foreslo derfor å avslutte arbeidet om konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting vil gi brukerne mulighet til å velge mellom private og kommunale tjenesteytere. Harald Tom Nesvik Da saken kom opp til votering, ble Fremskrittspartiets forslag, som ble fremmet sammen med Høyre, vedtatt med 14 mot fire stemmer. Saken avgjøres av bystyret senere i høst, og mye tyder på at ordningen vil bli innført i løpet av Børge Sandnes > KONKURRANSEUTSATT: Nå kan brukerne snart velge hvem som skal tilby hjemmetjenester i Ålesund. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes). Lukter og sma Brie og edamer er i ferd med å få innreiseforbud i Norge. FrP mener dette er en muggen sak. «Ost er ost», sier reklamen. Det er det ikke. Over nyttår kommer utenlandske oster til å bli langt dyrere. Det er fordi regjeringen har gått inn for at tollsatsene på ostene skal øke. FrP ønsker å senke, og på sikt fjerne, toll på ulike varer. Økt toll er derfor helt feil vei å gå, sier stortingsrepresentant Jørund H. Rytman, FrPs talsperson for tollsaker. Færre oster Årsaken til økningen er at Senterpartiet har fått gjennomslag for at man skal skifte fra kronetoll til prosenttoll på disse varene. Også lam og fileter fra storfekjøtt kommer til å bli dyrere. Dette vil i realiteten føre til at ostene blir dyrere. Vi kommer til å få færre og dyrere oster, fastslår Rytman. Stortingspolitikeren får støtte av forsker Ivar Gaasland ved Universitetet i Bergen. Han sier følgende til Aftenposten: FrP ønsker å senke, og på sikt fjerne, toll på ulike varer. Jørund Rytman. Ja, det vil bli dyrere mat. Å si at dette ikke vil føre til at maten blir dyrere (Red. anm.: Slik utenriksminister Jonas Gahr Støre har sagt), er tøv. Det er jo intensjonen bak det hele. Sabelrasling Artikkel 19 i EØS-avtalen sier at partene skal arbeide for en stadig større liberalisering av handelen med landbruksprodukter. FrP mener det regjeringen nå gjør fører til det motsatte av liberalisering. Han advarer mot at Norge kan sitte igjen med skjegget i postkassen. Mange av våre handelspartnere rasler med sablene om mottiltak som toll på laks og andre varer. Økt toll er derfor ingen farbar vei å gå. Det er egoistisk å sette høye tollmurer, og politikerne som bestemmer dette graver sin egen grav, fastslår Rytman. Pia Olsen Dyhr, den danske handelsministeren, sa eksempelvis dette til Dagens Næringsliv for kort tid siden: Striden mellom EU og Norge kan bli skarpere siden dette er enda et steg i feil retning. I tillegg har János Herman,

9 Lørdag 29. september Nominert av amerikanerne FpUs formann, Himanshu Gulati, tråkker i Margaret Thatchers, Anders Fogh Rasmussens og Nicolas Sarkozys fotspor. DYRT: Osten til venstre er en «nei-ost» for regjeringen. Osten vil bli langt dyrere etter nyttår, mener Jørund Rytman. (Foto: Børge Sandnes). Jens Stoltenberg, Margaret Thatcher, Anders Fogh Rasmussen og Nicolas Sarkozy er noen av de over 300 statslederne som har deltatt på International Visitor Leadership Program (IVLP) i USA. I år er FpU-formann Himanshu Gulati valgt ut som deltager på det prestisjefylte amerikanske State Department-organiserte programmet. Lærerikt Dette er noe av det mest lærerike jeg har vært med på. Vår turleder forteller historier om da han hadde Tony Blair som deltager, og vi får innsikt om både politikk og alle andre samfunnsområder i verdens viktigste land, sier Gulati på telefon fra USA. 15 personer fra ulike europeiske land deltar i det nesten tre uker lange programmet, og besøker Washington DC, Tampa (Florida), Iowa City (Iowa), Denver (Colorado) og Portland (Oregon). De er innom flere av de mest avgjørende statene i den amerikanske valgkampen, og hensikten er å gi fremtidige europeiske ledere en ordentlig innsikt i alle aspekter av det amerikanske samfunnet. Gulati ble nominert av den amerikanske ambassaden i Oslo til å være Norges deltager, men det er det amerikanske utenriksdepartementet (US State Department) som til syvende og sist velger ut deltagerne fra de ulike landene. Supermakt Programmet kommer uten noen forpliktelser. Deltagerne blir presentert for både positive og negative sider ved ulike aspekter av USA, og målet er at de skal forså verdens supermakt bedre. USA er verdens eneste supermakt og vår viktigste allierte. Vi henter inspirasjon fra landet og dets kultur på så mange områder, og dette er en helt unik mulighet for meg til å få lov til å oppleve og forstå landet inngående, sier Gulati. Programmet inkluderer møte med eksperter, kongressmenn, senatorer, besøk på partienes kampanjekontorer, frivillig arbeid, møter med studenter, middager med amerikanske familier og mye mer. Står ikke stille Gulatis arbeid som FpUforman står ikke stille under oppholdet i USA. Fra USA har han satt dagsordenen i Dagbladet og VG om neste års skoledebatter, samt vært gjest i NRKs radiostudio via Skype med et eget utspill om å la 16-åringer starte enkeltmannsforetak. Min viktigste jobb er å markere FpUs politikk i media. Det gjelder uavhengig av hvor jeg befinner meg, avslutter Gulati. Børge Sandnes > ker vondt EUs ambassadør til Norge, uttalt følgende til Aftenposten: Hvis de virkelig gjør dette ja, det vil bli reaksjoner. Jeg vet ikke hva disse reaksjonene vil bli, men dette tar vi svært seriøst. Eksportvare Rytman er overbevist om at regjeringens landbrukspolitikk har spilt falitt. Dette er et godt eksempel på gammeldags norsk politikk som både skader forbrukerne og som også gir dem mindre valgfrihet. FrP-politikeren hevder det er på tide vi legger om landbruket og tenker nytt. Vi tviholder på en gammeldags politikk for et yrke hvor stadig færre driver med landbruk på heltid. Vi trenger en modernisering og en fremtidsrettet politikk, sier han - og fortsetter: I tillegg må vi ikke bare se på import, vi må også tenke eksport. Det er på tide Tine og andre ser på muligheten til å ekspandere og eksportere ut i verden, istedenfor bare å tenke på å beskytte markedet her hjemme, konkluderer han. Monique Watne > Fakta: Etter tøffe forhandlinger i regjeringen har Senterpartiet fått gjennomslag for endringer i tollsatsene for en rekke matvarer. Endringen består i et skifte fra kronetoll til prosenttoll. Da går man altså fra et fast kronebeløp som legges på topp av prisen på eksempelvis hvert kilo ost, til å legge på en bestemt prosentsats av prisen. Dette gjelder i første rekke biff og fileter av storfekjøtt, lam og harde oster med noen unntak. Myke oster er unntatt endringen. I GODT SELSKAP: Himanshu Gulati deltar som én av 15 personer fra ulike europeiske land på det prestisjefylte amerikanske State Department-organiserte programmet. Her har han funnet tonen sammen med Tugce Muftuoglu fra Tyrkia som jobber for speaker of parliament og Nermin Rehimli som var med å stifte en ungdomsorganisasjon som jobber for demokrati. (Foto: Privat).

10 10 Tema Lørdag 29. september 2012 Medlemspleie og organisasjonsutvikling Kursrekord. Det ble et rekordår for Sandnes FrP i fjor. Lokallaget gjennomførte hele ti kurs. Ikke noe annet lokal- eller fylkeslag kunne hamle opp med lokallaget fra Rogaland. Studieleder Wenche Meinich-Bache sier at en bevisst satsing på kurs- og kompetanseheving er årsaken, og at kurstilbudene har blitt godt mottatt blant medlemmene. De fleste av kursene har også blitt gjennomført i nært samarbeid med andre lokallag i området. Gøy på landet Telemark FrP kjenner sin besøkelsestid. Når nærmere mennesker besøkte årets Dyrsku i Seljord, var det en selvfølge at FrP skulle vise seg frem. Dyrsku n i Telemark er en årlig landsbruksmesse som arrangeres over tre dager i Seljord. Arrangementet har utviklet seg til å bli en folkefest, som årlig trekker besøkende og har rundt 600 utstillere. Skikkelig Det er klart at FrP må vise seg frem på en slik dag, og ikke minst benytte anledningen til å presentere både partiet og vår politikk, forteller Kristian Norheim, leder i Telemark FrP. Norheim forklarer at det er viktig å være til stede på arenaer hvor FrPs politikk ofte blir misforstått. Dyrsku n er et samlingssted for alle som arbeider med landbruk. Men arrangementet er også viktig for alle som er friluftsinteressert, og vi må ikke glemme at bønder også er opptatt av mer enn landbruk. Bønder er som alle opptatt av trygge skoleveier, god eldreomsorg og ikke minst områder som rovdyrpolitikk og lokal arealforvaltning, utdyper han. Vi ville ha mest mulig ut av arrangementet. Kristian Norheim Her fikk FrP anledning til å tilbakevise mange misforståelser rundt partiets politikk, i følge Norheim. Vi ville ha mest mulig ut av arrangementet, og la ned en grundig jobb både i forkant og under Dyrsku n. For dette fikk vi full uttelling i form av god pressedekning, skryt fra arrangøren og ikke minst mange nye medlemmer, smiler lederen for telemarkingene. Superverver Mange nye medlemmer ble det. Superverver Alf Petter Aasmundsen, som Fremskritt har skrevet om tidligere, lot ikke anledningen gå fra seg. Det var en svært god stemning. I løpet av arrangementet vervet jeg 26 nye medlemmer, forklarer lederen av Bø FrP, som aldri forlater huset uten verveblokken. Mange forhåndspoppslag i media, og inviterte sentrale politikere som finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen og partileder Siv Jensen, bidro til at FrP fikk oppmerksomhet. Alle næringer som nekter å omstille seg, vil dø ut, forklarte Jensen under bøndenes største begivenhet, og fikk en utmerket anledning til å forklare at bøndene ikke må være redd for konkurranse. Børge Sandnes > Det lille Skalldyr, gratis camping eller en tur på Telemarkskanalen? Mange lokallag går litt lengre for å motivere sine medlemmer. ENIG: Selv om FrPs finanspolitiske talsmann ikke fant mange meningsfeller blant motdebattantene, fikk han gode tilbakemeldinger fra publikum etter debatten som FrP fikk i stand. F.v. statssekretær Henriette Westhrin (SV), Terje Aasland (Ap), statsråd Trygve Slagsvold Vedum (Sp),, Bent Høie (H) og Ketil Solvik-Olsen (FrP). Fremskrittspartiet har funnet formen. Over det ganske land arrangerer lokale lag ulike arrangementer, som har hovedmål å motivere og skolere medlemmene. Vær kreativ I følge FrPs andre nestleder, Per Arne Olsen (bildet), er motivasjon nesten like viktig som kunnskap, og han oppfordrer lokallagene til å være kreative. FrP har alltid vært i fremste rekke når det gjelder å skolere sine tillitsvalgte, dette gir motivasjon og trygghet i jobben som folkevalgt. Like viktig er det at lokallaget er aktive og åpner dørene sine for medlemmer som ønsker å bli bedre kjent med oss, forklarer Olsen. Det skorter ikke på fantasi når vi ser nærmere på hva medlemmer kan bli med på i regi av FrPs lokallag. Sandefjord FrP har en årlig tradisjon for å arrangere skalldyraften, og lokale krefter stiller med gratis overnatting på campinghytter. Larvik FrP arrangerer også sommeraktiviteter, og åpner en lokal gård som byr på utsøkt grillmat og appeller med politisk budskap som dessert. Skien FrP inviterer medlemmer med på tur opp Telemarkskanalen, og Bjerke FrP trekker årlig rundt hundre personer til sine medlemsmøter, hvor politikk blir servert sammen med koldtbord og dans. Lillesand FrP har valgt å være tilgjengelig for sine innbyggere gjennom en egen hjelpetelefon. Imponerende Olsen berømmer arrangementene, men understreker at det ikke er størrelsen det kommer an på.

11 Lørdag 29. september 2012 Tema 11 Hvor skal det bygges? Medlemsmøter kan brukes til mye. I Trondheim inviterte kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge og seniorrådet medlemmene til å påvirke arealpolitikken i hele kommunen over en kaffe og noe å bite i. - Dette møtet ble svært vellykket. Det var godt over 20 FpS-ere som møtte opp. Trondheim FrP har satset mye på å bruke Fremskrittspartiets seniororganisasjon til å avholde temamøter på dagtid. Dette er jevnt over godt besøkte møter med en del av medlemsmassen som man ellers ikke treffer så ofte. Det aktuelle møtet om byutvikling medførte bra engasjement, og gode diskusjoner, forklarer en fornøyd Dahlberg Hauge. Si din mening. Fremskrittspartiet er inne i en strategiprosess frem mot valgene i 2013 og Allerede i forbindelse med årets fylkesårsmøter inviterte sentralstyret til en bred og inkluderende strategiprosess. Alle partiets organisasjonsledd og medlemmer har vært - og er - velkommen til å komme med innspill til hvordan partiet skal gå fremtidige valg i møte. Med denne bakgrunn ble e- postadressen opprettet. Vi ønsker din tilbakemelding i anledning politiske saker og prioriteringen av disse, samt hvordan partiet skal posisjonere seg i det politiske landskapet. Lokker med grøt Ungdommene i Akershus går nye veier for å komme i kontakt med nye og gamle medlemmer. Forleden arrangerte ungdomslaget en egen «grøttorsdag». Gjennom sosiale medier ble medlemmer invitert til å legge turen innom partikontoret, hvor arrangørene disket opp med politisk prat og grøt. Selv mandelen hadde ungdommene husket på hele 19 mandler var det i grøten. Arrangementet vakte stor begeistring blant de fremmøtte, og Petter GRØT: Ungdommene i Akershus FpU samler seg med grøt, politikk og hygge. Melsom fra Akershus FpU ser verdien av det. Det er viktig at vi kan samles til sosiale, ikkepolitiske arrangementer, og som ikke nødvendigvis behøver å koste så mye. ekstra Det er imponerende hva Samarbeider enkelte lokale krefter klarer å Rygge FrP hadde felles aksjon få til, gjennom god planlegging og innhold. Det er likevel gende kommunelag, noe som med flere andre omkringlig- ikke avgjørende at det serveres hummer eller dans. For Grønberg. utgjør en stor fordel, i følge mange medlemmer holder det For det første betjener lenge at man regelmessig blir kjøpesenteret flere kommuner. informert om lokallagets aktiviteter gjennom nyhetsbrev, andre lag om et slikt prosjekt, Ved å samarbeide med flere oppdaterte nettsider, åpne gir det oss en rekke fordeler. gruppemøter eller regelmessige medlemsmøter, sier Olsen. mål som gjelder den aktuelle Vi kan svare på lokale spørs- I tillegg mener Olsen at det er kommunen velgeren kommer viktig å treffe folket der de er. fra, og vi har flere som betjener standen, utdyper han. Mange velgere treffer kun sine folkevalgte når det er I tillegg deltok også FpU, valg, eller gjennom nyhetsreportasjer i lokalavisen. En god stortingsrepresentanter som samt både fylkestings- og folkevalgt møter sine oppdragsgivere året rundt der svar på sine politiske spørs- bidro til at østfoldingene fikk de er. mål. Rygge FrP i Østfold arrangerte forleden en vellykket les standsaksjon den 20. okto- Olsen minner om FrPs fel- standsaksjon på det lokale ber, og oppfordrer alle til å kjøpesenteret. delta nettopp denne lørdagen. Da fikk vi levert ut 150 La oss vise oss over hele landet, avslutter Olsen. utgaver av Fremskritt, en hel kasse med norske epler samt ballonger og sukkertøy. Med den aktiviteten som vi opplever i lokallaget, ser valget neste år lovende ut, sier leder Børge Sandnes > i Rygge FrP, Joacim Grønberg. Åpnet rådhuset Nes FpU har invitert til politisk verksted. De har fordelt vakter og fått låne rådhuset hver søndag fra klokken 1600 til 1900 for alle som vil bli kjent med FrP og FpU. 13 TIPS TIL DEG PÅ STAND Her vil de besøkende få en innføring i hvordan skrive leserbrev, få medias oppmerksomhet og generelt gå igjennom aviser og mer informasjon om hva FrP gjør i kommunestyret eller på landsbasis. Vi ønsker at folk kommer innom på søndagene, uten å føle at de må være stivpyntet, og bare ha det hyggelig sammen med oss. Vi vil vise at politikk er ufarlig, og ha en meningsutveksling om hva som skjer i Nes, forteller Victoria Reynolds fra FpU. 1. Avvis aldri en som spør. 2. Et «dumt» spørsmål kan være et godt spørsmål. 3. Vær saklig og nøktern. 4. Sett deg inn i partiprogrammet før du stiller på stand. 5. Er du usikker, innrøm det og be om å få se etter i programmet. 6. Hold dine «egne» meninger for deg selv. 7. Du representerer FrP. Vær FrPs ambassadør. 8. Snakk ikke negativt om andre partier eller politikere. 9. Vær oppmerksom på «kverulanter» og de som bare skal slå i hjel tiden. Hvis noen ønsker mer kontakt med FrP, be om navn og adresse for å sende mer informasjonsmateriell. 10. Vær «aktiv» på standen uten å virke påtrengende aktiv. 11. Unngå å stå og prate sammen med andre standsmedarbeidere. Det er velgerne som skal ha 100 prosent oppmerksomhet. 12. Vær blid og imøtekommende. 13. Press aldri noen til å melde seg inn i FrP, men ha alltid innmeldingsblanketter for hånden.

12 12 Lørdag 29. september 2012 Nødnett uten dekning Det nye nødnettet skal bedre sambandet mellom politi, helsevesen og brannvesen. Nå viser det seg at nødnettet får langt lavere dekningsgrad enn det regjeringen lovet. Opprinnelig skulle 86 prosent av Sogn og Fjordane bli dekket av det nye nødnettet. Nå viser det seg at dekningsgraden i stedet kommer til å være på 57 prosent. Dette er ikke det eneste stedet hvor dekningsgraden kommer til å være lavere enn forventet. På Sunnmøre kommer dekningsgraden eksempelvis til å være 61 prosent, og ikke 88 prosent, og på Nordmøre og Romsdal kommer dekningsgraden til å være på 62 prosent og ikke 84. Liv og helse Vi ble kjent med at det skulle være en samlet dekningsgrad for hele landet på 79 prosent, men nå viser det seg at den blir langt lavere. Dette er kjempealvorlig. Vi snakker ikke her «bare» om skattebetalernes penger, men i realiteten også om skattebetalernes liv og helse, sier Bård Hoksrud, FrP (bildet), som sitter i Stortingets transportkomité. Nyheten om den lavere dekningsgraden kom gjennom NRK for kort tid siden. I den første kontrakten som ble underskrevet mellom Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og leverandøren Motorola, skulle nær 80 prosent av landet dekkes. I følge en ny, hemmelig kontrakt som NRK har fått tilgang til, er Motorola nå kun forpliktet til å dekke om lag 70 prosent av Norge. Folk i nødetaten, altså førstelinjetjenesten, skal kunne redde mennesker og verdier. Det at de får et system de ikke kan stole på, er sterkt kritikkverdig, sier Hoksrud. Unntatt offentlighet Rapporten er nå unntatt offentlighet, og justisminister Grete Faremo nekter å svare for saken. Hele arbeidet med å få opp det nye nødnettet viser seg som en merkelig historie. Først viste det seg at konen til tidligere justisminister Knut Storberget jobbet på leverandørsiden til nødnettet. Statsråd Trond Giske måtte derfor håndtere saken i Stortinget, og mye tyder nå på at han ikke har satt seg ordentlig inn i den. Det er på tide at den nye justisministeren kommer på banen, forlanger Hoksrud. FrP-politikeren mener man nå må stikke fingeren i jorden og se på hvordan nødnettet faktisk fungerer. Faktum er at PSTs livvaktstjeneste ikke vil bruke systemet, Den kongelige politieskorte bruker det ikke, brannvesenet bruker det ikke til røykdykking, og helsevesenet melder om store problemer. Vi må gå inn å se på om systemet virkelig er levedyktig eller ikke, sier han. Systemet ble også satt ut da «Dagmar» herjet, og da det var en øvelse på Ila. 22. juli Systemet fikk også mye kritikk i 22. juli-kommisjonens rapport. I rapporten heter det at mange av sambandsproblemene man opplevde da terroren rammet Norge, oppstod i møtet mellom de ulike sambandsløsningene. Problemet bestod i at Oslopolitiet hadde gått over til det nye nødnettet, mens Nordre Buskerud politidistrikt fremdeles brukte det gamle, analoge systemet. Det lokale politiet «var ikke i stand til å kommunisere» med nærliggende politidistrikt og Beredskapstroppen, som forgjeves forsøkte å ringe inn til den lokale operasjonssentralen med mobiltelefon. Kommisjonen mener «manglende dekning av nødnett» medvirket til misforståelsen om hvor Beredskapstroppen skulle møte opp før de tok seg over til Utøya. Dette viser fatale feil som aldri skulle ha skjedd. Det er på høy tid vi evaluerer systemet, sier Hoksrud. «Walkie-talkie» FrP har hele tiden vært kritisk til det nye nødnettet. Vi har ønsket en annen teknologi hvor man også kan sende bilder og video, forklarer Hoksrud, og fortsetter: Det vi i realiteten nå har fått, er et walkie-talkie-system, og ikke et ordentlig effektivt system. Det er mulig det er et bra walkie-talkiesystem, men det er merkelig at en tolvåring med en smarttelefon skal få bedre informasjon enn de på nødnettet. Dette «walkie-talkie»- systemet har hittil kostet seks milliarder kroner. Munnkurv Hoksrud mener det er på høy tid at ansatte i brann- og helsevesenet, altså de som bruker systemet, nå får si hvordan systemet virkelig fungerer. Det viser seg at mange har fått munnkurv, og dette er ikke akseptabelt. Det er et faresignal at de som er kritiske skal holde munn, sier han, og fortsetter: Det vi hittil har sett, er at systemet ikke fungerer når det virkelig gjelder. Monique Watne > Fakta: Nødnettet Det nye nødnettet skal bli et landsdekkende, digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene, og er blant regjeringens største satsinger innen samfunnssikkerhet. Hovedmålet er at det digitale nettet skal gi brannvesen, helseetater, politi og PST muligheten til å kommunisere direkte med hverandre i en krise eller terrorsituasjon. Nødnettet er i dag i bruk i det sentrale Østlandsområdet, og det skal være bygget ut i hele Norge innen Det nye nødnettet har hittil kostet om lag seks milliarder kroner.

13 Lørdag 29. september FrP vil oppheve konsesjonsplikten SAMBANDSPROBLEMER: I 22. juli-kommisjonens rapport heter det at mange av sambandsproblemene man opplevde da terroren rammet Norge, oppstod i møtet mellom ulike sambandsløsninger. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes) Riksrevisjonen slår fast at skognæringen ikke er bærekraftig. Det er politikernes ansvar, mener Fremskrittspartiet. I dag la Riksrevisjonen frem sin rapport om bærekraftig forvaltning av norske skogressurser. Riksrevisjonen slår fast at det plantes for lite ny skog i Norge. Lønnsom drift Vekslende regjeringen har i årevis sviktet næringen. Det har ikke blitt lagt til rette for økonomisk lønnsom drift av skogareal, mener medlem av næringskomiteen Torgeir Trældal (FrP). Riksrevisjonen peker på at store skogarealer ikke er blitt beplantet slik at ny skog kan vokse opp. Jeg forventer at regjeringen etter denne rapporten kommer til Stortinget med forslag til hvordan man kan bedre rammevilkårene og sikre lønnsomhet for skognæringen, sier Trældal. Vekslende regjeringen har i årevis sviktet næringen. Torgeir Trældal Trældal mener det er viktig for næringen at konsesjonsplikten og boplikten opphører, slik at det legges til rette for at flere kan kjøpe opp større areal og dermed styrke mulighetene for lønnsom skogsdrift. Sentrale mål Vi må også åpne for annen driftsorganisering enn enkeltmannsforetak. Ved ASorganisering vil driften bli langt mer lønnsom. Gir vi skogeierne langsiktige og forutsigbare rammevilkår til forvaltning og drift av egen skogeiendom og produksjon, vil en gjennom skatte- og fradragsincentiver enkelt kunne oppnå de sentrale mål om økt avvirkning, nyplanting og foryngelse, samt miljøfokus som riksrevisjonen påpeker i sin rapport. Børge Sandnes > Nye dekningsgrader for nødnettet Politidistrikt Ønsket dekningsgrad for området, ekskl. saltvannsareal Kontrakt Kontrakt fra 2007 fra 2012 Oslo 99% 99% Østfold 98% 98% Follo 99% 99% Romerike 98% 98% Hedmark 86% 84% Gudbrandsdal 84% 71% Vestoppland 88% 80% Nordre Buskerud 85% 74% Søndre Buskerud 96% 96% Asker og Bærum 99% 99% Vestfold 98% 95% Telemark 80% 71% Agder 80% 74% Rogaland 89% 73% Haugaland og Sunnhordland 89% 75% Hordaland 88% 70% Sogn og Fjordane 86% 57% Sunnmøre 88% 61% Nordmøre og Romsdal 84% 62% Sør-Trøndelag 89% 76% Nord-Trøndelag 82% 72% Helgeland 76% 58% Salten 52% 60% Midtre Hålogaland 84% 62% Troms 63% 57% Øst-Finnmark 63% 72% Like muligheter er likestilling Å diskutere tidsbruk og arbeidsoppgaver på kjøkkenbenken overlater jeg til den enkelte familie. Likestilling er et spørsmål om like muligheter, sier Solveig Horne. I går mottok Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen Likestillingsutvalgets andre utredning Politikk for likestilling. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger for å styrke likestillingen. I dag kan vi lese i VG at en fersk NOVA-rapport slår fast at lik arbeidsfordeling i hjemmet øker skilsmisserisikoen. Jeg har full tillitt til at det enkelte par organiserer seg slik de synes det er best. Likestilling er ikke et spørsmål om hvor mange minutter far støvsuger eller mor skifter hjul på bilen, men et spørsmål om like muligheter, uavhengig av kjønn, sier Solveig Horne, familiepolitisk talskvinne i FrP. Horne mener dagens regjering har vært passive i holdningsarbeidet, og i stedet fokusert på kvotering og tvang. Likestillingsutvalget tar i rapporten til orde for å videreføre tvangslinjen på tredeling av foreldrepermisjon og vil endre valgloven slik at listene maks kan inneholde 60 prosent av samme kjønn. Det går aldri FrP med på. Derimot er vi helt enige med utvalget når de ønsker å gi fedre selvstendig opptjeningsrett for foreldrepermisjon. FrP har fremmet forslag om dette, men blitt nedstemt, sier Horne, som også er positiv til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.

14 14 Lørdag 29. september 2012 Størst kjønnsforskjell i OECD Norge har den største kjønnsforskjellen av 20 OECD-land i jenter og gutters evne til å fullføre videregående. Vi må allerede i barneskolen si at vi ikke tillater at guttene blir hengende etter i fagene, sier Tord Lien. De store kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter har lenge vært et tema i norsk skole. Nå bekrefter Education at a Glance 2011 og en ny sluttrapport av evalueringen av Kunnskapsløftet at norske gutteelever i langt mindre grad enn jenter klarer å fullføre videregående opplæring. Til bunns Norske gutters problemer med å gjennomføre videregående på normert tid (tre og fire år) er så store at det fører Norge til bunns på en statistikk der 20 OECD-land er målt. Utdanningspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Tord Lien, ber lærerne følge ekstra med på skoleguttene, også tidlig i utdanningsløpet. Jentene ligger ofte et til to år foran guttene i modenhet på barnetrinnet. Da må ikke dette forsterkes ved å la guttenes kunnskapshull stå åpne i årevis. Samtidig er yrkesfagene i videregående fortsatt for teoretiske. Disse må spisses og konkretiseres mer, sier Lien. FrP har et representantforslag om spissere linjer på yrkesfagene til behandling på Stortinget. Jentene ligger ofte et til to år foran guttene i modenhet. Tord Lien Stor forskjell Ifølge Education at a Glance (2011), hadde 67 prosent av jentene og 48 prosent av guttene i Norge fullført og bestått videregående opplæring på normert tid. Dette utgjør en differanse på 19 prosentpoeng. Til sammenligning er det i Sverige bare fire prosentpoeng forskjell i fullføring mellom jenter og gutter. Snittet i OECD-landene er på åtte prosent. FrP-byen Jessheim TIDLIG: Allerede på barneskolen må man trekke guttene med, slik at disse ikke blir hengende etter på videregående skole. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes) Ullensaker-ordfører Harald Espelund (FrP) er stolt over at Jessheim er blitt landets by nummer 101. I Ullensaker går kommunen så det griner. Parkeringshus blir bygget, folk strømmer til som maur, og skoler blir renovert og utvidet. Det er derfor ikke rart at Jessheim får bystatus. Dette er veldig hyggelig, og det skaper et fokus omkring regionssenteret Jessheim som er stedet verdig, forklarer Espelund, stryningen som er inne i sin tredje periode som FrP-ordfører i Ullensaker. Yrende liv Jessheim blir by nummer 101, og når ordføreren først setter i gang har han ingen problemer med å ramse opp 101 grunner til at man burde flytte til Jessheim og området rundt. Vi har alt å oppdrive her i lokalmiljøet. Man bør ikke reise til Oslo for å handle, jobbe eller for å ha det gøy. Vi har restauranter, yrende kvelds- og natteliv, og byen puster både dag og natt. Ordføreren er spesielt stolt av kulturhuset og Storsenteret mennesker sokner til kulturhuset, og kunstnere står i kø for å opptre. Storsenteret er på sin side et av de best drevne i Jessheim blir trolig en av Norges ti største byer i løpet av 50 år. Harald Espelund

15 Lørdag 29. september Strategi og regjering landet med en omsetning på halvannen milliard kroner. Flyplasseffekten I tillegg må man ikke glemme Gardermoen. Effekten av hovedflyplassen gjør at byen vokser enormt. Kommunen hadde innbyggere da flyplassen kom i I år vil den trolig passere Jessheim blir trolig en av Norges 10 største byer i løpet av 50 år. Da vil det bo mellom og her, spår ordføreren. Hvilken praktisk betydning har det for Jessheim at den får bystatus? Befolkningen her øker stadig, og det gjør at vi må tenke mer utover en langtidsperiode på 10 til 20 år. Dette krever derfor god planlegging og årvåkne politikere, sier han, og legger til: I tillegg forventer vi nå at vi får offentlige midler på samme måte som Ski, Sandvika og Lillestrøm. Vi trenger mer penger til vei- og kollektivtrafikk. Jernbanen trenger eksempelvis å bli fornyet med en bedre stasjon, og vi må få på plass flere avganger. Det er et sårt behov for veiutbygging rundt Gardermoen. Staten tar ikke ansvar for denne veiutbyggingen, derfor må kommunen gjøre det, poengterer han. Mest attraktive Ordføreren er for øvrig ikke sjenert når han får spørsmål om FrP hittil har satt sitt ARBEID: Ifølge ordfører Harald Espelund (FrP) vil det komme «styggmange» arbeidsplasser i Jessheim og ellers i Ullensaker i årene fremover. Vi er en inntjeningskommune som får over 1000 nye arbeidsplasser hvert år, sier han. (Foto: Børge Sandnes) preg på kommunen og den nye byen. Det har vi absolutt gjort. Det er vi, sammen med KrF, Høyre og i perioder Pensjonistpartiet, som har sittet i førersetet. Vi har bygget veier, skoler, idrettsanlegg, etablert parker, tatt vare på natur og lagt forholdene til rette for næringslivet. Det har kommet mange arbeidsplasser her i kommunen, og det er ikke for ingenting at vi tre år på rad har blitt kåret til den mest attraktive kommunen å bo i av næringslivet, konkluderer han. Monique Watne > Det er ett år igjen til valget. Fremskrittspartiet skal i regjering for å handle, ikke for å prate. I disse dager avholder vi strategiseminarer i Ålesund og Tromsø. Forrige helg hadde vi en stor samling i Tønsberg. Sammen skal vi danne grunnlaget for strategien frem mot valget neste høst. Fremskrittspartiet har eksistert i snart 40 år. Hver dag har vi kjempet for reduksjon av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Den kampen skal vi fortsette. Det er ingen grunn til å skifte ut en rød avgiftsregjering med en blå avgiftsregjering. FrP er det eneste partiet som vil gjennomføre betydelige kutt i avgiftene som rammer vanlige folk hardest. Denne forskjellen mellom oss og alle de andre skylder vi å gjøre velgerne oppmerksomme på. Forskjellen på oss og de andre partiene er tydelig på mange områder. Både innenfor helse- og omsorg, eldrepolitikk, samferdselspolitikk og justispolitikk står vi alene om viljen til å gjennomføre reformer som skaper et bedre samfunn. Dette er reelle, store politiske forskjeller, som understreker behovet for et sterkt FrP i en fremtidig ny regjering. Større oppslutning betyr større gjennomslag. Jeg håper flest mulig av dere deltar i strategidebatten og programdebatten. Det er i brytningene mellom meninger den beste politikken utvikles. Derfor må vi tørre å ta debatter, men samles når valgene er tatt. Mitt utgangspunkt er krystallklart: Vi har den beste politikken, og vi må vise velgerne at FrP er det eneste alternativet dersom man ønsker forandring til det bedre i Norge. Vi vil investere mer i eget land og egen infrastruktur, innføre statlig finansiering i eldreomsorgen og sørge for en strengere innvandrings- og asylpolitikk. Vi har nye løsninger for sykehusene, sikkerheten og kampen mot kriminalitet. Mye av dette står vi sørgelig alene om. Vi skal ikke i regjering for å administrere politikken til andre partier. Vi skal i regjering for å få gjennomslag for mest mulig av vår egen politikk. Det skal vi tydeliggjøre overfor velgerne frem mot valgdagen. Hvilke saker, hvilken politikk og hvilke områder vi skal satse på, er det våre medlemmers oppgave å utarbeide. Jeg er kampklar, og med dere i ryggen kan vi overvinne hvem som helst. Igjen. facebook.com/siv.jensen.frp twitter.com/siv_jensen_frp BLOGG:

16 16 Kronikk Lørdag 29. september 2012 Kristian Norheim Internasjonal sekretær i FrPs stortingsgruppe. En revolusjon kan sparkes i gang på mange vis, og av og til er det slik at det er de små ting i hverdagen som utgjør gnistene som antenner det hele. Det som har blitt kjent som den arabiske våren startet med en grønnsakhandler som rett og slett hadde fått mer en nok. Fra arabisk vår til arabisk høst Den 17. desember 2010 ble grønnsaksvognen til 26 år gamle Mohamed Bouazizi konfiskert av en politikvinne i den lille byen Sidi Bouzid i Tunisia. Bouazizi forsøkte å betale politikvinnen ti dinarer (ca. 40 kroner) for å få igjen vognen sin, men ble nektet dette av politikvinnen, som svarte med å spytte og slå Bouazizi. Da valgte han å sette fyr på seg selv. Etter en tid død Bouazizi av skadene, men gnisten den unge grønnsakhandleren hadde antent skulle snart spre seg videre, ikke bare i Tunisia, men til andre land i regionen. Opprøret i Tunisia, også kalt «Jasminrevolusjonen», førte til at landets president de siste 23 årene, Zine El Abidine Ben Ali, ble tvunget til å gå av 14. januar Politisk brann Den politiske brannen spredte seg så videre til Algerie, Jemen, Jordan, Libya, Syria, Oman, Bahrain og Egypt. I 18 dager i januarfebruar 2011 var hele verdens øyne rettet mot Tahrir-plassen i Kairo i Egypt. Egypts president, Hosni Mubarak hadde sittet med makten siden 1981, men 11. februar 2011 ble hans avgang kunngjort av hans visepresident, Omar Suleiman. En epoke var over og den politiske brannen den arabiske våren førte med seg, hadde nå fått sitt største trofé hittil. Jaget Jemens president, Ali Abdullah Saleh, ble også etter hvert tvunget til å gi fra seg makten han har hatt siden «Den gale hunden i Midtøsten», som Ronald Reagan kalte Muammar al- Gaddafi, var en annen diktator som plutselig fikk merke folkets vrede. Etter å ha styrt Libya med jernhånd i 42 år var det brått slutt for den brutale Gaddafi, som var en overbevist sosialist og som skulle skape «massenes republikk» eller «det sosialistiske folks libyske arabiske Jamahiriya». Den 20. oktober 2011 ble Gaddafi anholdt og drept i kampen om Sirt, den PÅ TORGET: To grønnsakshandlere triller vognen sin inn på Sidi Bouzids Mohamed Bouazizi torg, oppkalt etter grønnsakshandleren som tente på seg selv, og fyrte opp revolusjonen som avsatte en diktator og tente den arabiske vår. siste store byen til å være i Gaddafis hender. I hans egen hjembys gater trampet folk på liket av sin tidligere diktator. Både Tunisias ekspresident og Jemens ekspresident lever nå livet som «flyktninger» i Saudi-Arabia. Den arabiske våren førte med seg et rollebytte. Despoter som i årevis hadde styrt og jaget sitt folk, ble nå tvunget på flukt og i kne av rasende folkemasser. I Syria tok Ba athpartiet makten i 1953 og øyekirurgen Bashar al-assad har vært president i landet siden Den 26. januar 2011 fulgte Hasan Ali Akleh fra Al-Hasakah grønnsakhandlerens eksempel fra Tunisia, og helte bensin over seg og tente på i protest mot landets brutale regime. Etter dette fortsatte gnistene å antenne Syria, og 26. juli 2011 ble Den frie syriske armé opprettet av desertører fra regjeringshæren. I følge beregninger fra FN har flere enn mennesker mistet livet, og mer enn mennesker blitt drevet på flukt som følge av konflikten, og den pågår ennå. I brann Det er snart to år siden en grønnsakhandler fikk nok av sine myndigheter og satt seg selv i brann. Lite visste han at han skulle sette i brann en hel region og indirekte kunne tilskrives æren for despoters fall, ikke bare i eget hjemland, men i omkringliggende land. Det er ennå for tidlig å gjøre opp fullt regnskap etter den arabiske våren, men det er likevel mulig å peke ut noen trekk som gjør seg gjeldende. For det første er det mulig å ha to tanker i hodet samtidig: Det er mulig å juble sammen med folk som tok til gatene i protest mot sine lands despotiske regimer, samtidig som det må være tillatt å være urolig for det som har kommet eller vil komme etter de nevnte regimer. Et demokratisk opprør ender ikke alltid med demokratiske regimer. Dessuten er demokratiet ikke den eneste målestokken for et velfungerende og sivilisert samfunn. Om ikke de nye demokratisk valgte regimer bygger sitt fundament på rettstaten og respekt for de grunnleggende menneskerettigheter, vil hele demokratiprosjektet være båret på leirføtter. Også Hamas ble valgt på demokratisk vis blant palestinerne, men å være valgt på demokratisk vis er altså ikke alene nok. Frihetsrevolusjonen har allerede gått sin gang verden rundt, ikke minst i de tidligere østblokklandene i Europa, og i følge beregninger fra det anerkjente Freedom House har antall land som kan kategoriseres som frie blitt fordoblet de siste 30 årene. Et hovedproblem er at frihetsrevolusjonen ikke har nådd landene i Midtøsten og Afrika. Før nå. Det er en kjent sak at mange krefter ønsker å utnytte folkeopprørene som har skjedd under den arabiske våren, og i Egypt har den islamistiske organisasjonen, det muslimske brorskap, vært en hovedaktør. Dersom folkeopprørene fra den arabiske våren i land etter land ender med at islamistiske krefter tar kontrollen, vil resultatet på sikt være at folket verken får sin frihet eller sine menneskerettigheter, fordi dette ikke er en del av islamistenes agenda. Dårlig nytt Den arabiske våren kan raskt ende opp en som arabisk høst, og skjer det kan vinteren bli lang og hard. Det er lov å håpe på at omveltningene i de arabiske landene inspireres av det som skjedde i Berlin i 1989 snarere enn det som skjedde i Teheran ti år tidligere. Så langt er det dessverre lite som tyder på at de «nye» regimene har blikket sitt festet på «Berlin modellen». Den arabiske våren var et uttrykk for folkelig opprør mot brutale og udemokratiske regimer, men bildet kompliseres av at disse regimene også i mange tilfelle var en slags garantist mot ytterliggående islamisters gjennomslag på den politiske arena. Når de gamle regimer har falt eller er i ferd med å falle, står deres gamle erkefiender klare til å ta over og de best organiserte av disse er dessverre ulike islamistiske bevegelser og partier. Din fiendes fiende er ikke alltid din venn, og det er derfor det dessverre er grunn til en ikke ubetydelig andel pessimisme når det kommer til ettervirkningene av den arabiske våren. Den arabiske høsten er dårlig nytt for den frie verden, og for folk i de arabiske landene som tok til gatene og ropte opp om frihet og menneskerettigheter. 11. september i år ble USAs ambassadør i Libya, Chris Stevens, og tre andre diplomater drept og slept gatelangs i islamistiske grupperinger i Benghazi i Libya. Dette var særdeles dårlig nytt, men midt oppi denne elendigheten skjer det faktisk noe som er godt nytt når titusenvis av libyere ti dager etter dette samlet seg til demonstrasjoner i Benghazi, ikke for å støtte de islamistiske militsene som hadde tatt livet av diplomatene, men snarere for å protestere mot islamistene og for å ære den drepte ambassadør Stevens. En liten demonstrasjon som pågikk samtidig i regi av islamister og som var rettet mot den mye omtalte islamkritiske filmen «The Innocence of Islam» havnet helt i skyggen av antiislamisme-markeringen. Det er da noe

17 Lørdag 29. september 2012 Leserbrev 17 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange) Næringslivets vilkår i fremtiden Mange bedrifter er allerede utfaset, og verre vil det bli derom vi ikke klarer en snuoperasjon i politikken. Problemene er flersidige: Mangel på faglig arbeidskraft, og høyteknologipersonell. Ekstremt høyt avgiftsnivå sammenlignet med konkurrentene ute. Ekstrem høy bruttokostnad på arbeidskraften, skattenivået tatt i betraktning. Arbeidstempo og effektiviteten er middel-mådig, sammenlignet med en del konkurrenter. Næringslivet må finansiere en stadig økende offentlig sektor, som også er en belastning på tilgangen på arbeidskraften til næringslivet. Veksten har i stor grad kommet i den kontrollerende sektor, i stedet for den offentlige servicesektoren. Mange velger derfor utdannelse tilpasset offentlig sektor, selv om de ville hatt kompetanse til å utdanne seg innen høyteknologi. På toppen av dette har vi Europas høyeste transportkostnader i forhold til vareomsetningen. Kan det gjøres noe for å bedre forholdene for innlandsindustrien, eller er løpet kjørt? Den organisatoriske balansen (LO-NHO) kan gjøre det vanskelig. Styrkeforholdet er omtrent som Det paradoksale ved den kunstige, norske språksituasjonen er dens omvendte proporsjonalitet. Mens den reelle tilslutningen til nynorsk i Norge stadig går nedover, øker det språkpolitiske målstrevet i samme takt. Til tross for klare fakta om den virkelige språksituasjonen ser myndighetene det som sin oppgave å etterleve en udemokratisk mållov. En demokratisk lov bygger på vanlige demokratiske prinsipper - bl.a. grunnprinsippet i en demokratisk stat. En person en stemme. Det gjør ikke «Lov om målbruk i offentleg teneste.» For sentrale statsorganer fastsetter loven at det skal være «ei rimeleg kvantitativ fordeling mellom måformene.» Loven ser imidlertid helt bort fra hvor mange brukere det faktisk er av hver målform her i landet og definerer dette som «at ingen av dei to målformene skal vere representert med mindre en 25 prosent.» Nynorskandelen skal med andre ord variere fra 25 til 75 prosent. Dette altså i et samfunn med knappe 10 prosent nynorskbrukere. Regelverket for regionale statsforetagender er om mulig enda verre. For å fastsette den såkalte flertallsmålformen, som man er pålagt å bruke, teller man antall kommuner og kommunenes fastsatte målform, uten å ta hensyn til antall innbyggere og deres valgte målform. Såkalte nøytrale kommuner, som i stor grad er bokmålskommuner, teller ikke med i det hele tatt, med mindre over halvparten av kommunene i området er erklært nøytrale. Helse Bergen, som har et stort flertall av bokmålsbrukere i sitt område, er i David og Goliat. Skal David (NHO) vinne fram trengs det hjelp fra staten. En hjelp som er utelukket med en sosialistisk/kommunistisk regjering. Nettopp fordi det staten kan bidra med er skattelette og endring av diverse lover. Skal en skattelette få optimal effekt, må staten delta fullt ut i alle lønnsforhandlinger, slik at skatteletten gis i stedet for lønnsvekst. Dette medfører at bedriften unngår lønnsvekst, samtidig med å finansiere mindre skatt. Mange er inne på at oljeindustrien har ødelagt for innlandsindustrien, og i den grad den har bidratt til et lønnspress. Det kan en vel si er riktig. Men den har medført en mengde arbeidsplasser på land som ellers ikke hadde kommet. Den er uten tvil årsak til at Norge har så lav arbeidsledighet. Men at dette vil vare med dagens politikk, er svært tvilsomt. Vi ser i dag at mer og mer av konstruksjonene produseres i lavkostland. Forbedringer i norsk konkurranse kan derfor bli en kamp med tiden. Det er som kjent vanskelig å reparere det som er totalt ødelagt. Å starte opp igjen en nedlagt bedrift, er tilnærmet ugjørlig med dagens politikk. Riktignok starter en del virksomheter opp igjen etter en konkurs, men det er i hovedsak i service og handelsnæringen. Og handelsnæringen klarer seg ved å tilpasse prisene til lønnsveksten. Dessuten har den fordel av importvarene som tas inn billig og tilpasses norsk prisnivå. Som om ikke dette var nok har regjeringen vedtatt verdens mest ambisiøse begrensning av CO2-utslipp. Skal den planen følges fullt ut vil mange bedrifter få store problemer. Jeg bruker bevisst ikke ordet «klimaplan» siden jeg mener CO2 ikke har noe med klimaendringen å gjøre. Det er i dag klarlagt at temperaturen begynte å stige mens CO2-trykket fremdeles var ca 337 ppm (i dag ca 380). Økningen kom som følge at økt temperatur i havet. Den såkalte klimaplanen vil koste det norske folk enormt, uten virkning. Man har også gått inn på de grønne sertifikatene til el-produksjon, som det ikke er bruk for i overskuelig framtid. Denne galskapen skal finansieres av det norske folk. Det ligger mange utfordringer i årene som kommer. Sigmund Abusland, Ing. reg. teknikk Den urimelige målloven henhold til Målloven «nynorskområde». Det samme er tilfellet med Agder og Telemark bispedømme, til tross for at hele 93 prosent av innbyggerne her er bokmålsbrukere. Begge er pålagt å benytte 100 prosent nynorsk. Tenk om Valgloven var utformet på samme måte. Da kunne man ha risikert at et parti som hadde syv prosent oppslutning, fikk alle fylkets stortingsrepresentanter, mens et parti som hadde 93 prosent av befolkningen, ikke fikk noen. Målloven er skreddersydd for å påtvinge det norske folk mest mulig av den målform det har valgt bort. Bjørn Kristen Ørbæk, Hamar FrP Universell utforming Stem FrP De som gir uttrykk for at universell utforming øker kostnadene på for eksempel boliger, gir egentlig den funksjonshemmede skylden for dette. Selv om FpU-formann Himanshu Gulati i Fremskritt (nr 13) hevder det er politikere som har blandet seg inn i områder de ikke har noe med, vil han fjerne en rekke krav blant annet til det han kaller handikapbad. Gjermund Hagesæter gir i samme nummer uttrykk for at kravene i praksis gjør det umulig å bygge nye boliger. Universell utforming omtales også i handlingsprogrammet ( ) til FrP under avsnittet «Mennesker med nedsatt funksjonsevne». Universell utforming handler for meg både om et forståelsesgrunnlag og en konkret utforming Forståelsesgrunnlaget handler om menneskesyn og verdiholdning. Det åpner for mangfold og ulikheter hvor individer har likeverdig plass i et samfunn og noe å bidra med til fellesskapet. Den enkelte borger har tilgang og mulighet til å delta, benytte, oppleve, utføre og tilføre i motsetning til å møte hindringer og være avhengig av bistand som medfører at det enkelte individ eller grupper blir satt på sidelinjen. Konkret utforming innebærer at samfunnets ulike arenaer utformes og tilpasses mangfoldet og ulike behov ved blant annet planlegging, bygging, arrangementer, tiltak etc. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil kunnskap og forståelse om universell utforming i planleggingsfaser være kostnadsbesparende framfor å måtte omarbeide og tilrettelegge i etterkant. Svært mange av oss kommer til en fase av livet hvor omgivelsene oppleves som funksjonshemmende. Som Oslo-borger vet jeg at hver tiende person jeg møter på Karl Johan vil være medlem av en organisasjon for funksjonshemmede. Ambisjonene må derfor være å stille spørsmål om hvordan vi kan skape et mindre funksjonshemmet samfunn i stedet for å spørre hva vi kan gjøre bedre for de funksjonshemmede. Universell utforming gir svaret. Jan Evensen, Grorud FrP Snart er det valg og vi ligger i trening Målet er knockout på rødgrønn regjering Vi skal fylle opp alle regjeringskontor Og vise vårt folk at vi holder vårt ord Vi skal rive ned bommer som sperrer for deg Og i kjølvannet vårt ligger firefelts vei På jernbanen skal vi rette hver mangel Og ferdigstille Intercity-triangel Vi skal dyrke frem de som har lyst til å skape Stille strengere krav til alle de late Gi det norske folk råderetten tilbake Og hente frem JA-stempelet i fra skapet Vi skal sørge for trygghet der hvor du bor Både til dine barn, din far og din mor Og selv om vi velger å lempe på skatten Så er politiet der også om natten Og blir du syk skal du få garanti Om at Folketrygden vil stå deg bi Da velger du selv tid og sted for behandling Og staten betaler det helt uten krangling Og når du blir gammel så kan det jo hende At du trenger en plass på gamlehjemmet Da velger du selv det sted du vil bo Og rommet er ditt, det er ikke for to Og vi fjerner formue- og eiendomsskatten Slik at eldre skal sove litt bedre om natten Og når du har lagt deg til rette i kisten Så vit at vi har fjernet arveavgiften --- bli med på å gi de rødgrønne en blåmandag --- Ole Johan Lakselv, Skiptvet FrP

18 18 Lørdag 29. september 2012 Brasil-saken Dømt for hvitvasking fremstår som om Økokrim og justisdepartementet har gjort alvorlige feil. Først sendte de over uriktige økonomirapporter som ikke viser det totale inntektsbildet for de ulike nordmennene. Deretter har de ikke gjort tilstrekkelig for å rette opp det gale inntrykket, utdyper Sandberg. Familien min holder sammen. Vi vet hvem som er skyld i det helvete vi gjennomgår. Arvid Birkeland FENGSEL: Trygve Kristiansen er dømt til 18 års fengsel i Brasil. Her med Per Sandberg på ruinene til det som en gang var et leilighetskompleks eid av Arvid Birkeland. (Alle foto: Monique Watne) Bolivia og Kongo Er du bekymret for deres rettssikkerhet? Det er klart jeg er bekymret for deres rettssikkerhet. Slik saken står nå, og med det bildet som forelå da de ble dømt, er jeg urolig for at prosessen mot dem ikke har vært god nok, sier han. Sandberg er også skeptisk til norske myndigheter. Vi vet fra den såkalte Bolivia-saken at UD hjalp til med pass til den ene av jentene. Der var det snakk om en sak hvor flere har blitt dømt til fengsel i Norge senere. Også i Kongo bisto UD med hjelp. Hvorfor har de ikke tatt seg bryet med å se på Brasil-saken bedre? Her er det langt flere som er rammet, sier han. Tredjepart FrP-nestlederen minner videre om at det også er enkelte man ikke må glemme i denne saken: For to år siden var Per Sandberg (FrP) i Natal for å se på saken med nordmennene som er tiltalt for hvitvasking i Brasil. Nå er nordmennene dømt til langvarig fengsel. Trygve Kristiansen er dømt til 18 års fengsel, mens Arvid Birkeland er dømt til 11. Dommen var som fryktet. Jeg tør ikke kommentere saken nærmere, sier Birkeland, som fortsatt kjemper med nebb og klør for å få myndighetene i Norge til å komme inn i saken. Langtflere Saken med nordmennene startet ifølge Økokrim i Da ba brasilianske myndigheter Økokrim om hjelp til å finne ut av den finansielle situasjonen til flere nordmenn som drev med leilighetsinvesteringer i Brasil. Økokrim sendte over en rapport som senere viste seg å være feil. I den opprinnelige rapporten ble det opplyst at nordmennene ikke hadde finanser. Det hadde de. De sendte over en ny rapport, men den er det ingen som har sett. Sandberg har tidligere bedt om å få innsyn, men har fått avslag. Økokrim sendte også to personer til Brasil for å forklare at den opprinnelige rapporten var feil. Flere nordmenn, blant andret Trygve Kristiansen og Arvid Birkeland, ble tiltalt for hvitvasking av penger og sittende i husarrest i Brasil, før de nå nylig ble dømt til fengsel. Eiendommer og verdier tilhørende flere personer ble også beslaglagt. I tillegg har bortimot 100 andre nordmenn som har investert i ulike leiligheter blitt økonomisk skadelidende. Leilighetene de investerte i ble beslaglagt. Alvorlige feil Per Sandberg (FrP), nestleder i justiskomiteen, syntes hele saken virket merkelig, og at det hadde blitt gjort alvorlige feil. Han valgte derfor selv å dra ned til Brasil for et par år siden. Begge to har fått strenge dommer. For meg fremstår det fortsatt som om dommene er bygget på misforståelser om hvorvidt de tiltalte og dømte nordmennene hadde økonomiske muligheter til legalt å gjøre de investeringer som de gjorde, sier han. Han mener det er på tide at de rette instansene tar ansvar. Jeg mener fortsatt at det KJEMPER: Arvid Birkeland er dømt til 11 år håpet om å bli en fri mann.

19 Lørdag 29. september Det er viktig å merke seg at uavhengig av hvordan man ser på forretningsmennene, så er det mange uskyldige tredjeparter som har kjøpt leilighet og som nå står uten verdier i landet. Sandberg er forbauset over dommen. Da vi var i Brasil hadde vi et møte med sjefsetterforskeren. På meg virket det som om han hadde innsett at samarbeidet med norsk politi hadde resultert i at han hadde fått uriktig informasjon og at saken var på tur til å dø hen. Jeg ble derfor overrasket da tiltalen fortsatt stod ved lag og at både Kristiansen og Birkeland ble dømt. Familien Når det gjelder Birkeland, så anser han ennå ikke slaget som tapt. Han har skrevet brev til Riksadvokaten hvor han ber om hjelp. Han lever fortsatt i håpet om at noen kan hjelpe ham. Uansett hva som skjer, har han familiens støtte: Familien min holder sammen. Vi vet alle hvem som er skyld i det helvete vi gjennomgår. Fem år hittil i arrest er lang tid, og tapene er enorme, sier han. Monique Watne > MØTE: Per Sandberg hadde møte med etterforskningsleder Santiago Hounie da han var i Brasil. Dro til Albania for å lære Norge er verdens rikeste land, Albania ett av de fattigste i Europa. Likevel mener Bård Hoksrud (FrP) at vi har mye å lære av albanerne når det gjelder veibygging. For kort tid siden reiste stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen og Jørund Rytman på studiereise til et land som fullstendig gruser Norge i veibygging både hva gjelder hurtighet i planlegging og gjennomføringen av prosjektene. Tidligere hadde Albania Europas dårligste veier, og bare 12 prosent av veinettet var asfaltert. Dette har endret seg de siste årene, og i 2009 passerte Albania Norge på gjennomsnittshastighet mellom de største byene. Albanias plan om å bygge 600 kilometer motorvei fra 2005 til 2015 vil lykkes. Man har allerede fullført cirka to tredeler av målet, sier Hoksrud. Flere møter FrP-delegasjonen møtte den albanske transportkomiteen, landets transportminister, statsminister, «stortingspresident» og leder av utenrikskomiteen. Det ble også holdt møte med representanter fra Statkraft, som driver utbygging av vannkraft i stor stil i et land som så sent som i 1990 skjøt og drepte innbyggere som forsøkte å krysse landets grenser. Faktisk har Albania kommet svært langt siden landet var Europas svar på Nord-Korea under den kommunistiske diktatoren Enver Hoxha, som hersket NYE VEIER: Stortingspolitikerne (f.v.) Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Jørun Rytman i Albania. I år bruker landet ti prosent av brutto nasjonalprodukt på infrastruktur. Hvis Norge hadde gjort det samme, ville det ikke tatt særlig mer enn ett år å finansiere et komplett motorveinett mellom de største byene. (Alle fotos: Brage Baklien). På det historiske museet i Tirana har de eget rom dedikert til alle som ble drept av kommunismen, forteller stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen. Hun er opptatt av havnespørsmål, og syntes det var spennende å se havnebyen Durrës: Durrës er Albanias viktigste havn, og 80 prosent av godset som kommer til landet går via denne havnen. Den er også svært viktig for land som ligger innenfor uten tilgang til sjøen, og da særlig Kosovo. Således er havnen også en av grunnene til behovet for motorveien mellom Pristina og Tirana, sier Godskesen. Slike veiprosjekter er krevende fordi Albania er et land med høye fjell og dype daler. På det meste brukte landet derfor nesten halvparten av statsbudsjettet på infrastruktur. Albanske politikere mener imidlertid at landet ikke har råd til å la være å investere i økt fremkommelighet også med tanke på turisme, som man arbeider hardt for å utvikle. Også skattesystemet i Albania fattet delegasjonens interesse. Landet greide å doble skatteinntektene da det gikk fra 20 til 10 prosent flat skatt. Dette har også vært et viktig virkemiddel når det gjelder bekjempelse av svart økonomi. Flat skatt er noe vi må våge å diskutere også i Norge, sier Jørund Rytman, som er medlem av Stortingets finanskomité. Veiprosjekter For tre år siden tok det åtte timer å kjøre fra Pristina i Kosovo til Tirana i Albania, men nå tar turen to og en halv time. Veien ligger overhodet ikke noe Uansvarlig tilbake for norske motorveier. Og nok en annen motor- fra regjeringen som viser at Nå foreligger det nye tall vei vil stå ferdig mellom det er dårlig politikk å spare penger i oljefondet for å Tirana og Elbasan i februar 2013 og kutte kjøretiden fra bygge nødvendige veier senere. Beløpet som i 1998 én time og 20 minutter på gruslagte stier til 18 minutter på ny asfalt, forteller- vei, ville nå bare gitt 0,74 ville gitt én kilometer ny Hoksrud. kilometer vei om pengene over liv og død fra 1944 til ble spart i oljefondet i mel lomtiden. Dette er uansvarlig økonomisk politikk og på den måten skaper regjeringen økonomiske belastninger for kommende generasjoner ved å spare fremfor å bygge nå. Og enda mer provoserende er det når oljepenger lånes ut billig til Tyskland, mens norske bompengeprosjekter lånefinansieres til høyere rente i utlandet, slår Hoksrud fast. Han mener vilje og ambisjoner har vært fraværende i samferdselspolitikken: Det er nok å nevne planen om utbygging av motorveier, som daværende samferdselsminister Trygve Bratteli (Ap) fremla i Han ville bygge 785 kilometer nye motorveier innen år etter det ambisiøse løftet er det bygget kun 363 kilometer. I år makter verdens rikeste land å bygge fattige 11 kilometer ny motorvei, selv om målet i NTP er 24 kilometer i året. Kanskje det er flere enn Fremskrittspartiet som bør ta seg en tur til Albania, spør Hoksrud retorisk. Får støtte Hoksrud og FrP får støtte fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det mener også at nordmenn har mye å lære av albanerne om veibygging: Nå bør vi konsentrere veisatsingen vår i noen få, betydningsfulle prosjekter og prioritere hovedveier som binder landsdelene sammen. Og det bør skje gjennom sammenhengende prosjekter, sa strategileder Vilrid Femoen i OFV i et i ntervju med VG nylig. Morten Wold > TOPPMØTE: FrP-delegasjonen sammen med statsminister Sali Berisha. Han sier et hver krone investert i infrastruktur, kan gi fem kroner tilbake. Albania investerer også mye i avfallshåndtering og vann- og avløp. fengsel i Brasil. Han har fortsatt ikke gitt opp

20 20 Lørdag 29. september 2012 I neste nummer portretterer vi: Lørdag 13. oktober 2012 Anni Skogmann Varaordfører i Tromsø og leder av FrS Beste tips hver måned belønnes med 5 Strax-lodd fra Hjerteaksjonen! FrP-familien Mamma leder et lokallag i FrP, sønnen er formann i et FpU-lag. Og nå skal pappa skifte statsborgerskap for å kunne stemme på FrP ved stortingsvalget. Familien Rowena von Ohle (mamma), Jan Dirk von Ohle (pappa) og Nataniel von Ohle (sønn) er ikke som alle andre familier. Alle er FrP-ere, og ingen skyr FrP-verv. I løpet av to år har to av dem blitt ledere: Rowena er leder av Spydeberg FrP og varamedlem til fylkesstyret, mens Nataniel er formann for Indre Østfold FpU. Det gikk litt fort for alle sammen. Jeg har alltid stemt FrP, men jeg har aldri vært aktiv. Jeg meldte meg inn ved , og like før mitt første årsmøte ble jeg ringt opp og spurt om jeg kunne være leder. Jeg sa ja, og jeg hoppet i det med begge beina. Det er litt typisk meg. Jeg hopper i det, og tar utfordringene som de kommer, sier Rowena, som likeså greit sa ja til å være varamedlem til fylkesstyret i samme slengen. Samhold Kommunepolitikk kan ta litt tid, men Rowena har aldri vært i tvil om at hun gjorde det riktige valget. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde det tidligere. Det tar mye tid, men man vokser mye på det som person. Vi har et godt samhold blant politikerne her i Østfold, og vi har stortingsrepresentanter som er flinke til å hjelpe. På rundt samme tid som Rowena hoppet inn i politikken, valgte sønnen Nataniel (18) det samme. Maria Madeleine Knutsen, tidligere formann i Indre Østfold FpU, fikk meg engasjert i skolepolitikken, og formann Niklas Eriksen i Østfold FpU mente jeg hadde det som trengtes for å bli formann. Jeg valgte derfor å si ja til utfordringen, og jeg stortrives, sier Nataniel, som til vanlig er elektrikerlærling. Jeg er veldig stolt av sønnen min og resten av Østfold LEDER OG FORMANN: Selv om alle er FrP-ere, og to av dem har lederverv, blir det lite snakk om FrP rundt kjøkkenbordet for familien von Ohle. (Foto: Monique Watne) FpU. Jeg har alltid sagt at de skal gå egne veier, og at de må bestemme hva de vil gjøre selv. Det er samtidig en glede at han har valgt å gå inn i FpU, sier Rowena. Tredjemann Pappa Jan Dirk innrømmer at han har begynt å snuse på enkelte verv etter at både kona og sønnen engasjerte seg i politikken. Det er godt mulig at jeg kommer til å gjøre noe med dette. Jeg skal uansett nå bytte statsborgerskap fra tysk til norsk. Det er mange grunner til at jeg gjør dette, men en av grunnene er at jeg da også kan stemme ved stortingsvalg, sier han. Familien von Ohle har for øvrig et siste medlem. Det er søsteren til Nataniel. Hun er også FrP-er, men er ikke aktiv. Hun har nok med å være mamma, ler Rowena. Monique Watne > Helse i hver kulturkrone Uansett er det vanskelig å definere hva en helsekrone er. Et eksempel kan være at det Trond Giske og Anniken Huitfeldt har løftet inn av midler gjennom «kulturløftet» er for meg viktige helsekroner. Helse- og omsorgsdepartementet har nettopp mottatt en knusende rapport fra Fylkeslegen om at pasientener har vært i fare på Ahus på grunn av lav bemanning. Da Dagens Næringsliv konfronterte statsråden med at Norge bruker mindre penger på helse per innbygger, valgte ham å vise til kulturløftet (!) Tåkefyrste? Jonas ville aldri kalt en spade for en spade. Han ville sagt «et viktig redskap som gir interessante muligheter i møtet mellom de løfterike elementene jord og luft.» Elin Ørjasæter mener hennes karakteristikk i 2008 av Jonas Gahr Støre, er like aktuell i dag. Så klart! Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for Jens Stoltenberg i politisk kvarter (NRK P2) om han har vurdert sin stilling..com/siv.jensen.frp.com/per.sandberg.frp.com/per-arne.frp.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Sommerbyen Hvaler FrP-ordfører Eivind Normann Borge kan glede seg over gode resultater. Side 10 og 11 Politikk

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer