PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005"

Transkript

1 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1

2 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak 4 Valg av funksjonærer... 4 Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan... 4 Sak 6 Saker til informasjon... 4 Sak 7 Et totalansvar betyr at alle må ta litt ansvar... 5 Sak 8 Status målsettinger handlingsplan... 5 Sak 9 Oppsummering av storsamlingen... 6 Sak 10 Forslag til endringer i Konkurransereglene Deltakeradgang og representasjon Klassebestemmelser og løypelengder Klassebestemmelser og løypelengder Kart og postbeskrivelser Regler for micr-o Redigering av regler Sak 11 Saker til drøfting Løypelengder i veteranmesterskapet Forenkling av NOFs regelverk Temaer for NOFs ting Sak 12 Evaluering av storsamling, hovedløpsprosjekt og KLM Sak 13 Avslutning Side 2 Kretsledermøtet 27. november 2005

3 Sak 1 Åpning Forbundspresident Bjørn R. Berntsen åpnet møtet og ønsket alle tilstedeværende velkommen. Han takket NOFs administrasjon og de tilstedeværende kretsledere/representanter for innsatsen i 2005 og ba om at denne takken blir videreformidlet til tillitsvalgte i kretser og klubber/lag. Han takket også for innsatsen og bidragene i de 2 foregående dagene. Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter Stemmeberettigede: Styret 1. Bjørn R. Berntsen president 2. Petter Thoresen visepresident 3. Harald Thon medlem 4. Bernt O. Myrvold medlem 5. Tone Grande medlem 6. Randi Salomonsen medlem 7. Anne Line N Berglia varamedlem (ikke stemmeberettiget) Kretsrepresentanter 8. Per Eric Ståhlbrand Akershus og Oslo, leder 9. Karl Jørgen Songedal Aust-Agder, leder 10. Trond Cato Martinsen Buskerud, leder 11. Harald Frost Finnmark, leder 12. Inger E. Vamnes Hedmark, leder 13. Alfon H Johansen Hordaland, leder 14. Arne Westad Møre & Romsdal, leder 15. Kurt Ove Melbye Nord-Trøndelag, leder 16. Raymond Trondsen Nordland, leder 17. Dag Skjølaas Oppland, leder 18. Knut Jonas Espedal Rogaland, leder 19. Helge Schei Sogn & Fjordane, leder 20. Lars Skrøvseth Sør-Trøndelag, leder 21. Per Furuheim Telemark, leder 22. Brit Gunnberg Troms, styremedlem 23. Audun Kjøstvedt Vest-Agder, leder 24. Ole Petter Ruud Vestfold, styremedlem 25. Eirik Nordbrøden Østfold Ikke stemmeberettigede: Sentralt ansatt 26. Astrid Waaler Kaas Generalsekretær 27. Håvard Lillegård Rådgiver 28. Bjørn Syversen Fagkonsulent, teknisk 29. Jan Arild Johnsen Fagkonsulent, toppidrett 30. Lene Kinneberg Fagkonsulent, barn, ungdom og kompetanse 31. Lotte Aaserud Fagkonsulent, tur, helse og mosjon 32. Jan Gaute Buvik Aktivitetskonsulent, Nord Norge Gjester 33. Claes Tommy Herland Veivalg 34. Øivind Holt Kontrollkomiteen 35. Ragnhild Holmen Waldahl Forsker, Forskningsprosjekt: Idrettsdemokratiet 36. Bernard Enjolras Forsker; Forskningsprosjekt: Idrettsdemokratiet Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 3

4 Sak 3 Forretningsorden Forretningsorden ble godkjent. Sak 4 Ordstyrere: Sekretær: Valg av funksjonærer Randi M. Salomonsen / Anne Line Berglia Bernt O. Myrvold / Astrid Waaler Kaas 2 representanter til å undertegne protokollen: Raymond Trondsen fra Nordland o-krets Helge Schei fra Sogn & Fjordane o-krets Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan Saksliste og tidsplan ble godkjent og ble utvidet med følgende saker: Informasjon om VM søknad 2010/11 Informasjon om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet Sak 6 Saker til informasjon 6.1 Økonomiske rammer for 2006 President Bjørn R. Berntsen presenterte en prognose for 2005 og de økonomiske rammene for Foreløpig prognosen for 2005 viser et underskudd i underkant av ,-. Budsjettforslaget for 2006 viser med disse forutsetningene, et underskudd i størrelsesorden kr ,-. Det er styrets oppfatning at NOF kan akseptere et underskuddsbudsjett for 2006 med den egenkapital som NOF har i dag. Budsjettet forutsetter at NOF skaffer til veie minimum kr i sponsor/andre inntekter. Av disse kr regner styret kr for å være sikre gjennom dagens avtaler. Salget er forventet å holde seg på dagens nivå med en netto inntekt til forbundet på ca. kr Styret ønsker å satse på følgende områder: TV-prosjekt, Aktivitetskonsulenter regionalt og Toppidrett. Det vil derfor bli satt av ekstra midler til TV-prosjektet og til aktivitetskonsulenter. Bidraget til toppidretten ønskes holdt på samme nivå som for 2005, og med mindre kostnader til VM i Danmark i 2006 innebærer dette en reell økning. Styret har forventninger om å tjene på vår TV-avtale og vurderer derfor satsningen i 2006 og et eventuelt budsjettunderskudd som en investering for å få overskudd i årene fremover. 6.2 TV-konsept og Micr-O Visepresident Petter Thoresen oppsummerte status i arbeidet med et nytt TV-konsept. NOF har vært og er initiativtaker på området. Vi sliter med finansiering av sendinger fra VM i Danmark. Side 4 Kretsledermøtet 27. november 2005

5 Orientering som TV idrett ligger nå på bordet til EBU for vurdering. Vi må innse at vi er små i den store TV-verdenen. NOF vil fortsette en aktiv rolle i førersetet for utviklingen av TV-konseptet. 6.3 Vitalturen Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte årets resultat og hvilke tiltak som planlegges for Hun uttrykte skuffelse over oppslutning om Vitalturen i 2005, men er glad for at Vital ønsker å fortsette samarbeidet om dette prosjektet også i Hun appellerte til kretsene om å bidra til å øke oppslutningen om Vitalturen neste år. 6.4 Pengepremier i o-løp Styret har etter henvendelse fra KOK og O-festivalalliansen diskutert regelen for pengepremier i o- løp. Styret ønsker å fjerne beløpsgrensen. Kretslederne ga sin tilslutning til dette. 6.5 Informasjon om VM søknad 2010/11 Lars Skrøvseth informerte om arbeidet med VM søknad 2010/ Informasjon om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet Jan Gaute Buvik informerte om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet. Sak 7 Et totalansvar betyr at alle må ta litt ansvar Pre-O utvalgets leder presenterte hva det innebærer at NOF har totalansvar for integrering. Presentasjonen er vedlagt dette dokument. Sak 8 Status målsettinger handlingsplan Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte en foreløpig status for måloppnåelse med følgende hovedpunkter: Norge har gjenerobret stillingen som en av verdens ledende o-nasjoner med sine 8 medaljer i VM 2004 i Sverige og 4 medaljer i VM 2005 i Japan. Vi har økt antall starter i o-løp i 2005 (NB! Tallene som ble lagt frem på KLM manglet o- festivalen) med 2003: , 2004: , En økning fra 2004 til 2005 på 7 %. Vi har en markant vekst i aktivitetsnivå for aldersgruppen år med: Antall ungdomsarrangement/deltagere var 2003: 190/ og i 2004: 198/ en vekst på 33 % - Antall O-troll samlinger/deltagere var i 2003: 25/596 og i 2004: 78/814 en vekst på 36,6 %. OLL-deltagelsen har ligget konstant i overkant av 400 i perioden. 300 av deltagerne i Gildesprinten skal melde seg inn i et orienteringslag årlig. NOF videreutvikler Gildesprint med vekt på å rekruttere. 2004: 42 nye kart/ 52 unge synfarere : 65 nye kart/ 89 unge synfarere Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 5

6 Vi skal øke antall deltakere i turorientering til i Vi har i 2005 snudd trenden og salget av tur-o konvolutter har økt. Det er igangsatt kursing av ressurspersoner innen EKT og tidtaking Økonomi: Det har ikke lykkes forbundet å skaffe nye, store sponsorer i Sak 9 Oppsummering av storsamlingen Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte en meget kortfattet oppsummering av storsamlingen. Kretslederne ga sin fulle tilslutning til etablering av en O-festival allianse. Kretsleder Dag Skjølaas fra Oppland ønsket at mer av informasjonen fra NOF kunne gå direkte til de som var ansvarlig på kretsnivå. Sak 10 Forslag til endringer i konkurransereglene Deltakeradgang og representasjon NM Nåværende ordlyd: Forbundsstyret bestemmer hvorvidt og hvordan deltakeradgangen i NM og HL skal begrenses. Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem av lag tilsluttet NOF minst en måned. Utenlandske eller norske statsborgere kan ikke i samme kalenderår delta i samme øvelse i NM/HL og i annet lands mesterskap Forslag fra styret: Forbundsstyret bestemmer hvorvidt og hvordan deltakeradgangen i NM og HL skal begrenses. Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem av lag tilsluttet NOF minst en måned. : Styret mener det hadde vært mest riktig om en kunne begrense deltakelsen slik at en og samme løper kun kunne stille i nasjonalt mesterskap i en bestemt øvelse i ett land, men ser at dette er vanskelig å gjennomføre/kontrollere/håndheve. Det har ikke vært mulig å få til et felles nordisk regelverk. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt Klassebestemmelser og løypelengder 6.5 Løype- og klassetilbudet i de ulike løpskategorier Nåværende ordlyd Ved vanlige individuelle løp skal inndelingen i hovedklasser etter alder og kjønn følge 6.1.3, og Det skal være tilbud om løyper av ulik vanskegrad og lengde til alle aldersgrupper. Som et minimum skal det være N-tilbud for aldersgruppene og 17-. Side 6 Kretsledermøtet 27. november 2005

7 Dersom det ikke er tilbud om etteranmelding på løpsdagen inntil 1 time før første ordinære start, skal det være tilbud om direktepåmeldingsklasser med ulik vanskegrad og løypelengde. Ved alle vanlige dag-o-løp skal det være tilbud om småtrolløype og N-Åpen. (jfr ) Nåværende ordlyd: For å kunne gi tilbud om løyper av ulik vanskegrad og lengde, kan det i tillegg til rene aldersklasser og N-klasser opprettes et antall løypeklasser. Disse skal ha betegnelser som f.eks. C3 (vanskegrad C, løypelengde 3 km) eller A5 (vanskegrad A, løypelengde 5 km). Alternativt kan det benyttes aldersbestemte underklasser, som f.eks. D 13-16C og H 19-AK Nåværende ordlyd: Ved vanlige individuelle nærløp skal det være løyper av ulik vanskegrad og lengde. Vanskegradene A, B, C og N skal være tilstede. Kretsstyret kan utarbeide nærmere retningslinjer. Ved alle vanlige nærløp skal det være minst ett nybegynnertilbud uten rangering (jfr ). Forslag fra Vestfold OK: Dersom det ikke er tilbud om etteranmelding inntil dagen før løpsdagen klokken 2000, skal det være tilbud om direktepåmeldingsklasser med ulik vanskegrad og løypelengde. Dette lovpålagte tilbudet om direkteløper skaper relativt omfattende merarbeid for arrangør som ikke står i stil til hvor populært dette tilbudet har vært. Med denne lovendringen lar det seg praktisk gjøre å gjennomføre ordinær etteranmelding også på større løp og dermed eliminere behovet for dette tilbudet. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget I henhold til Kr er det arrangøren (innen visse normer) som fastsetter tidsfristen for forhåndspåmelding. I Kr heter det: Arrangøren kan i løp med forhåndspåmelding gi anledning til påmelding etter den ordinære fristens utløp. Og i Kr : Ved direktepåmelding skjer påmeldingen på løpsdagen innenfor et tidsrom fastsatt av arrangøren Ut fra disse reglene er det ikke noe i veien for at en arrangør kan fastsette siste frist for etteranmelding. Prinsippet om at alle løp skal ha et tilbud om direktepåmelding når arrangøren har satt begrensning for etteranmelding er viktig. Det skal være enkelt å kunne melde seg på og delta i o-løp. Etter styrets mening er direktetilbudet på løpsdagen viktig å opprettholde. Er et slikt tilbud forberedt, vil det ikke være av vesentlig merarbeid. Vestfold o-krets presiserte at forslaget kun gjaldt NA-løp. Endringsforslaget fra Vestfold o- krets falt mot 1 stemme. Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 7

8 Klassebestemmelser og løypelengder 6.1. Inndeling av løperne i klasser Nåværende ordlyd Løpere i aldersklassene D/H kan starte i eldre klasser t.o.m. D/H 21- i vanlige individuelle løp. Dette må ikke komme i konflikt med bestemmelsene om maksimal antatt vinnertid i D/H Nåværende ordlyd Løpere i D/H 16 kan starte i NM junior stafett (D/H 17-20). Kretsen avgjør om KM junior stafett skal være åpen for 16-åringer. Forslag fra Sogn & Fjordane OK Løpere i aldersklassene D/H kan starte i eldre klasser t.o.m. D/H 21-. (i vanlige individuelle løp er strøket) Dette må ikke komme i konflikt med bestemmelsene om maksimal antatt vinnertid i D/H Løpere i D/H kan starte i NM junior stafett (D/H 17-20). Kretsen avgjør om KM junior og senior stafett skal være åpen for 15 og16-åringer. Det er altså løypelengdene som i prinsippet avgjer om yngre løparar kan starte i eldre klassar. I stafettane er reglane noko strengare. SFOK føreslår å harmonisere dette og tilpasse til praksis der faktisk yngre løparar deltar i store stafettar mellom anna i O-festival, Jukola og Tiomila. Dessutan skjer dette i KM og DM, nokre gonger i strid med dei nemnde konkurransereglane. Reglane er først og fremst laga for at vi skal ha rettferdige konkurransetilhøve. Gutar/jenter skal sleppe å konkurrere mot løparar som er eldre, betre trena og meir erfarne. Når det gjeld 12-åringar er det greitt. Barneidrettsreglane hindrar desse å delta i stafettar. For dei litt eldre andre er det OK med stafettar. Så har vi laga eit system med rettleiande vinnartider. Ut frå løpstype, terrengtype, løpbarhet etc fastset ein løypelengdene. Vanlegvis spring desse løparane frå 13 til 16 år med vinnartider på frå 20 til 60 minuttar. Tidlegare var stafettløypene lange, og det var i stor grad for å verne dei unge at dei ikkje hadde høve til å springe stafett på lag berekna for eldre løparar. Nå er stafettane mykje kortare og det vernande elementet i regelverket kan settast til side i alle fall med omsyn til løypelengda/vinnartida. Dei fleste klubbane i Noreg er små. Det å stille stafettlag er ofte ein møysommeleg jobb. I motsetning til før er løypene korte, og løparane er oftast gode nok. Då bør det ikkje vere formalregeltolking som hindrar desse å springe ein seniorstafett. I eitt DM i år var ein av etappane i seniorstafetten for herrar 3,7 km (dei to andre var 5,0 km). Det er vanskeleg å sjå at det ville vere gale om ein 15 åring kunne springe 3,7 km etappen, ja 5 km også for den saka si skuld. Tenk følgjande scenario: Ein klubb har 6 løparar tilgjengeleg. Alle er herrar. Dei er høvesvis 15, 16, 19, 46, 50 og 56 år gamle. Dette er ikkje eit konstruert tilfelle, og ikkje eineståande. Utestenging av 15-åringen vil føre til at færre lag Side 8 Kretsledermøtet 27. november 2005

9 står på startstrek, og at tre unge løparar må reise heim. Med ei streng tolking er det berre veteranane som kan springe. Vel, 19 åringen kunne kanskje komme med på eit H 120 lag, og ein kunne trekkje veteranlaget og sette opp to veteranar til H 17-laget. Men er det attraktivt, og fremjar det o-idretten si satsing på unge løparar er det vilt, vakkert og rått? Hovudmålet må vere å ha eit så fleksibelt regelverk at flest mogleg får høve til å delta. Det kan hende at nokon vil hevde at presset på 15 åringen vil vere for stort. Då må det vere tillate å bruke skjønn. Dersom lagleiing og foreldre meiner det er forsvarleg kan det ikkje vere noko i vegen for at vedkommande spring. Dei ansvarlege laga vil likevel gjere sitt beste for at 15 åringar primært skal springe på jente- eller gutelag. Men når det til dømes er berre to løparar i desse to aldersklassane tilgjengeleg bør det ikkje vere noko til hinder for å nytte dei i eldre klassar. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Styret er skeptisk til en slik utvidelse. Styret tror ikke at en slik utvidelse vil bedre rekrutteringen, øke deltagelsen eller utvikle de yngre løperne på en bedre måte. Styret har i arbeidet med forbundets utviklingstrapp fokusert på viktigheten av at det for den enkelte utøver bør være en kontinuerlig progresjon i opplevelser. Styret ser at det å sette sammen stafettlag for mindre klubber kan være en utfordring, men mener at det ikke er noen god løsning å utvide tilbudet for yngre løpere. Dette kan resultere i at yngre, gode løpere kan få plass på et stafettlag på bekostning av eldre, mindre gode løpere. Ved å senke aldersklassen i NM vil ytterligere en aldersklasse få ett til flere ekstra mesterskap i året. Dette er ikke en ønskelig utvikling. Forslaget ble trukket tilbake av forslagsstiller, da kretsene selv bestemmer reglene for KM Kart og postbeskrivelser NM Nåværende ordlyd Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det benyttes kart i målstokk 1:15.000" Forslag fra Buskerud OK Ved NM langdistanse kan det brukes kart i 1: eller 1: I NM ultralangdistanse skal det benyttes kart i målstokk 1: Vi har opplevd i flere løp med kart de siste sesongene at selv skarpsynte juniorer har klaget over at de først oppdager de beste veivalgene hjemme, med lupe, på grunn av dårlig lesbare kart. Det er stadig mer vanlig at løypene går i sløyfer med publikumsposter, så behovene for å unngå store kartblad er ikke så sterkt gjeldende lenger. Man bør ivareta de sportslige hensynene best mulig ved godt lesbare kart, og da er 1: ofte beste alternativ. Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 9

10 Foran junior-vm i Sveits beklaget leder i hovedkomiteen overfor løperne at arrangøren ikke fikk lov av IOF til å bruke kart i 1:10.000, som klart var å foretrekk pga detaljrikdommen (1: hadde fått plass på A4-størrelse) - så saken bør også følges opp internasjonalt. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Så lenge man i internasjonale mesterskap vil fortsette å bruke kart i målestokk 1: , ønsker styret å opprettsholde dagens regel. NOF kan imidlertid gi dispensasjoner slik at alle områder i landet gis mulighet til å arrangere norgesmesterskapsløp på et lesbart kart. Forslaget falt. Følgende forslag ble fremmet av Hedmark O-krets: Kretsledermøtet henstiller til NOF om å arbeide for en internasjonal regelendring. Forslaget falt med 15 stemmer mot Regler for micr-o Forslag fra styret: Reglene som vedtas av IOF vedrørende micr-o gjøres gjeldende for konkurranser i Norge med innlagt micr-o. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt Redigering av regler Forslag fra styret Styret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i konkurransereglene og eventuelt annet regelverk som en følge av de vedtatte endringer. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 11 Saker til drøfting 11.1 Løypelengder i Veteranmesterskapet Forslag fra Vestfold OK Løypelengdene som har vært praktisert på Kortdistansen i Veteranmesterskapene de siste årene ble drøftet. Inger Vamnes kom med forslag om å gjennomføre en spørreundersøkelse hos de eldre, og stilte seg velvillig til å bidra. Styret lovet å se nærmere på behovet for å utarbeide en seniorpolitikk for forbundet. Side 10 Kretsledermøtet 27. november 2005

11 11.2 Forenkling av regelverket Kretsledermøtet 2004 anmodet styret å se på hele regelverket med den hensikt å forenkle dagens regelverk. Håvard Lillegård redegjorde for det arbeidet som er tenkt igangsatt. Det kan være en løsning å lage manual/retningslinjer og regelverk for de enkelte løpstyper. Kretsledermøtet anbefalte at man i arbeidsgruppen tar med en analfabet i regelsammenheng Temaer for NOFs ting 2006 Styret ønsket innspill fra Kretslederne på aktuelle saker som det er viktig å få tilbakemelding fra O- Norge. Det kom ikke opp noen konkrete forslag fra kretslederne. President Bjørn R. Berntsen ønsker en diskusjon rundt hva O-Norge vil i forhold til TV/media og synlighet. Generalsekretær Astrid Waaler Kaas ønsker å få tilbakemeldinger på om det er tid for en diskusjon rundt NOFs organisering. Sak 12 Evaluering av storsamling, hovedløpsprosjekt og kretsledermøte Deltagerne på Hovedløpsprosjektet var positive til helga. Deltagerne på Forum for Unge Ledere synes man kunne kuttet det ned litt i tid, og at fredagens temaer var litt for luftige. Deltagerne på kretsledermøtet var stort sett fornøydde. Sak 13 Avslutning President Bjørn R. Berntsen takket for fremmøtet og innspill. Astrid Waaler Kaas Referent Bernt O. Myrvold Referent Helge Schei Sogn & Fjordane O-krins Raymond Trondsen Nordland O-krets Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 11

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING... Protokoll 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold SAK 1 - SAKSLISTE... 7 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 8 SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 - BERETNINGER... 9 4.1 REGIONSTYRETS BERETNING... 9 4.2 OPPNEVNTE UTVALG...

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer