PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005"

Transkript

1 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1

2 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak 4 Valg av funksjonærer... 4 Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan... 4 Sak 6 Saker til informasjon... 4 Sak 7 Et totalansvar betyr at alle må ta litt ansvar... 5 Sak 8 Status målsettinger handlingsplan... 5 Sak 9 Oppsummering av storsamlingen... 6 Sak 10 Forslag til endringer i Konkurransereglene Deltakeradgang og representasjon Klassebestemmelser og løypelengder Klassebestemmelser og løypelengder Kart og postbeskrivelser Regler for micr-o Redigering av regler Sak 11 Saker til drøfting Løypelengder i veteranmesterskapet Forenkling av NOFs regelverk Temaer for NOFs ting Sak 12 Evaluering av storsamling, hovedløpsprosjekt og KLM Sak 13 Avslutning Side 2 Kretsledermøtet 27. november 2005

3 Sak 1 Åpning Forbundspresident Bjørn R. Berntsen åpnet møtet og ønsket alle tilstedeværende velkommen. Han takket NOFs administrasjon og de tilstedeværende kretsledere/representanter for innsatsen i 2005 og ba om at denne takken blir videreformidlet til tillitsvalgte i kretser og klubber/lag. Han takket også for innsatsen og bidragene i de 2 foregående dagene. Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter Stemmeberettigede: Styret 1. Bjørn R. Berntsen president 2. Petter Thoresen visepresident 3. Harald Thon medlem 4. Bernt O. Myrvold medlem 5. Tone Grande medlem 6. Randi Salomonsen medlem 7. Anne Line N Berglia varamedlem (ikke stemmeberettiget) Kretsrepresentanter 8. Per Eric Ståhlbrand Akershus og Oslo, leder 9. Karl Jørgen Songedal Aust-Agder, leder 10. Trond Cato Martinsen Buskerud, leder 11. Harald Frost Finnmark, leder 12. Inger E. Vamnes Hedmark, leder 13. Alfon H Johansen Hordaland, leder 14. Arne Westad Møre & Romsdal, leder 15. Kurt Ove Melbye Nord-Trøndelag, leder 16. Raymond Trondsen Nordland, leder 17. Dag Skjølaas Oppland, leder 18. Knut Jonas Espedal Rogaland, leder 19. Helge Schei Sogn & Fjordane, leder 20. Lars Skrøvseth Sør-Trøndelag, leder 21. Per Furuheim Telemark, leder 22. Brit Gunnberg Troms, styremedlem 23. Audun Kjøstvedt Vest-Agder, leder 24. Ole Petter Ruud Vestfold, styremedlem 25. Eirik Nordbrøden Østfold Ikke stemmeberettigede: Sentralt ansatt 26. Astrid Waaler Kaas Generalsekretær 27. Håvard Lillegård Rådgiver 28. Bjørn Syversen Fagkonsulent, teknisk 29. Jan Arild Johnsen Fagkonsulent, toppidrett 30. Lene Kinneberg Fagkonsulent, barn, ungdom og kompetanse 31. Lotte Aaserud Fagkonsulent, tur, helse og mosjon 32. Jan Gaute Buvik Aktivitetskonsulent, Nord Norge Gjester 33. Claes Tommy Herland Veivalg 34. Øivind Holt Kontrollkomiteen 35. Ragnhild Holmen Waldahl Forsker, Forskningsprosjekt: Idrettsdemokratiet 36. Bernard Enjolras Forsker; Forskningsprosjekt: Idrettsdemokratiet Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 3

4 Sak 3 Forretningsorden Forretningsorden ble godkjent. Sak 4 Ordstyrere: Sekretær: Valg av funksjonærer Randi M. Salomonsen / Anne Line Berglia Bernt O. Myrvold / Astrid Waaler Kaas 2 representanter til å undertegne protokollen: Raymond Trondsen fra Nordland o-krets Helge Schei fra Sogn & Fjordane o-krets Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan Saksliste og tidsplan ble godkjent og ble utvidet med følgende saker: Informasjon om VM søknad 2010/11 Informasjon om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet Sak 6 Saker til informasjon 6.1 Økonomiske rammer for 2006 President Bjørn R. Berntsen presenterte en prognose for 2005 og de økonomiske rammene for Foreløpig prognosen for 2005 viser et underskudd i underkant av ,-. Budsjettforslaget for 2006 viser med disse forutsetningene, et underskudd i størrelsesorden kr ,-. Det er styrets oppfatning at NOF kan akseptere et underskuddsbudsjett for 2006 med den egenkapital som NOF har i dag. Budsjettet forutsetter at NOF skaffer til veie minimum kr i sponsor/andre inntekter. Av disse kr regner styret kr for å være sikre gjennom dagens avtaler. Salget er forventet å holde seg på dagens nivå med en netto inntekt til forbundet på ca. kr Styret ønsker å satse på følgende områder: TV-prosjekt, Aktivitetskonsulenter regionalt og Toppidrett. Det vil derfor bli satt av ekstra midler til TV-prosjektet og til aktivitetskonsulenter. Bidraget til toppidretten ønskes holdt på samme nivå som for 2005, og med mindre kostnader til VM i Danmark i 2006 innebærer dette en reell økning. Styret har forventninger om å tjene på vår TV-avtale og vurderer derfor satsningen i 2006 og et eventuelt budsjettunderskudd som en investering for å få overskudd i årene fremover. 6.2 TV-konsept og Micr-O Visepresident Petter Thoresen oppsummerte status i arbeidet med et nytt TV-konsept. NOF har vært og er initiativtaker på området. Vi sliter med finansiering av sendinger fra VM i Danmark. Side 4 Kretsledermøtet 27. november 2005

5 Orientering som TV idrett ligger nå på bordet til EBU for vurdering. Vi må innse at vi er små i den store TV-verdenen. NOF vil fortsette en aktiv rolle i førersetet for utviklingen av TV-konseptet. 6.3 Vitalturen Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte årets resultat og hvilke tiltak som planlegges for Hun uttrykte skuffelse over oppslutning om Vitalturen i 2005, men er glad for at Vital ønsker å fortsette samarbeidet om dette prosjektet også i Hun appellerte til kretsene om å bidra til å øke oppslutningen om Vitalturen neste år. 6.4 Pengepremier i o-løp Styret har etter henvendelse fra KOK og O-festivalalliansen diskutert regelen for pengepremier i o- løp. Styret ønsker å fjerne beløpsgrensen. Kretslederne ga sin tilslutning til dette. 6.5 Informasjon om VM søknad 2010/11 Lars Skrøvseth informerte om arbeidet med VM søknad 2010/ Informasjon om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet Jan Gaute Buvik informerte om hvordan kretsene best kan skaffe penger til aktivitet. Sak 7 Et totalansvar betyr at alle må ta litt ansvar Pre-O utvalgets leder presenterte hva det innebærer at NOF har totalansvar for integrering. Presentasjonen er vedlagt dette dokument. Sak 8 Status målsettinger handlingsplan Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte en foreløpig status for måloppnåelse med følgende hovedpunkter: Norge har gjenerobret stillingen som en av verdens ledende o-nasjoner med sine 8 medaljer i VM 2004 i Sverige og 4 medaljer i VM 2005 i Japan. Vi har økt antall starter i o-løp i 2005 (NB! Tallene som ble lagt frem på KLM manglet o- festivalen) med 2003: , 2004: , En økning fra 2004 til 2005 på 7 %. Vi har en markant vekst i aktivitetsnivå for aldersgruppen år med: Antall ungdomsarrangement/deltagere var 2003: 190/ og i 2004: 198/ en vekst på 33 % - Antall O-troll samlinger/deltagere var i 2003: 25/596 og i 2004: 78/814 en vekst på 36,6 %. OLL-deltagelsen har ligget konstant i overkant av 400 i perioden. 300 av deltagerne i Gildesprinten skal melde seg inn i et orienteringslag årlig. NOF videreutvikler Gildesprint med vekt på å rekruttere. 2004: 42 nye kart/ 52 unge synfarere : 65 nye kart/ 89 unge synfarere Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 5

6 Vi skal øke antall deltakere i turorientering til i Vi har i 2005 snudd trenden og salget av tur-o konvolutter har økt. Det er igangsatt kursing av ressurspersoner innen EKT og tidtaking Økonomi: Det har ikke lykkes forbundet å skaffe nye, store sponsorer i Sak 9 Oppsummering av storsamlingen Generalsekretær Astrid Waaler Kaas presenterte en meget kortfattet oppsummering av storsamlingen. Kretslederne ga sin fulle tilslutning til etablering av en O-festival allianse. Kretsleder Dag Skjølaas fra Oppland ønsket at mer av informasjonen fra NOF kunne gå direkte til de som var ansvarlig på kretsnivå. Sak 10 Forslag til endringer i konkurransereglene Deltakeradgang og representasjon NM Nåværende ordlyd: Forbundsstyret bestemmer hvorvidt og hvordan deltakeradgangen i NM og HL skal begrenses. Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem av lag tilsluttet NOF minst en måned. Utenlandske eller norske statsborgere kan ikke i samme kalenderår delta i samme øvelse i NM/HL og i annet lands mesterskap Forslag fra styret: Forbundsstyret bestemmer hvorvidt og hvordan deltakeradgangen i NM og HL skal begrenses. Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem av lag tilsluttet NOF minst en måned. : Styret mener det hadde vært mest riktig om en kunne begrense deltakelsen slik at en og samme løper kun kunne stille i nasjonalt mesterskap i en bestemt øvelse i ett land, men ser at dette er vanskelig å gjennomføre/kontrollere/håndheve. Det har ikke vært mulig å få til et felles nordisk regelverk. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt Klassebestemmelser og løypelengder 6.5 Løype- og klassetilbudet i de ulike løpskategorier Nåværende ordlyd Ved vanlige individuelle løp skal inndelingen i hovedklasser etter alder og kjønn følge 6.1.3, og Det skal være tilbud om løyper av ulik vanskegrad og lengde til alle aldersgrupper. Som et minimum skal det være N-tilbud for aldersgruppene og 17-. Side 6 Kretsledermøtet 27. november 2005

7 Dersom det ikke er tilbud om etteranmelding på løpsdagen inntil 1 time før første ordinære start, skal det være tilbud om direktepåmeldingsklasser med ulik vanskegrad og løypelengde. Ved alle vanlige dag-o-løp skal det være tilbud om småtrolløype og N-Åpen. (jfr ) Nåværende ordlyd: For å kunne gi tilbud om løyper av ulik vanskegrad og lengde, kan det i tillegg til rene aldersklasser og N-klasser opprettes et antall løypeklasser. Disse skal ha betegnelser som f.eks. C3 (vanskegrad C, løypelengde 3 km) eller A5 (vanskegrad A, løypelengde 5 km). Alternativt kan det benyttes aldersbestemte underklasser, som f.eks. D 13-16C og H 19-AK Nåværende ordlyd: Ved vanlige individuelle nærløp skal det være løyper av ulik vanskegrad og lengde. Vanskegradene A, B, C og N skal være tilstede. Kretsstyret kan utarbeide nærmere retningslinjer. Ved alle vanlige nærløp skal det være minst ett nybegynnertilbud uten rangering (jfr ). Forslag fra Vestfold OK: Dersom det ikke er tilbud om etteranmelding inntil dagen før løpsdagen klokken 2000, skal det være tilbud om direktepåmeldingsklasser med ulik vanskegrad og løypelengde. Dette lovpålagte tilbudet om direkteløper skaper relativt omfattende merarbeid for arrangør som ikke står i stil til hvor populært dette tilbudet har vært. Med denne lovendringen lar det seg praktisk gjøre å gjennomføre ordinær etteranmelding også på større løp og dermed eliminere behovet for dette tilbudet. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget I henhold til Kr er det arrangøren (innen visse normer) som fastsetter tidsfristen for forhåndspåmelding. I Kr heter det: Arrangøren kan i løp med forhåndspåmelding gi anledning til påmelding etter den ordinære fristens utløp. Og i Kr : Ved direktepåmelding skjer påmeldingen på løpsdagen innenfor et tidsrom fastsatt av arrangøren Ut fra disse reglene er det ikke noe i veien for at en arrangør kan fastsette siste frist for etteranmelding. Prinsippet om at alle løp skal ha et tilbud om direktepåmelding når arrangøren har satt begrensning for etteranmelding er viktig. Det skal være enkelt å kunne melde seg på og delta i o-løp. Etter styrets mening er direktetilbudet på løpsdagen viktig å opprettholde. Er et slikt tilbud forberedt, vil det ikke være av vesentlig merarbeid. Vestfold o-krets presiserte at forslaget kun gjaldt NA-løp. Endringsforslaget fra Vestfold o- krets falt mot 1 stemme. Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 7

8 Klassebestemmelser og løypelengder 6.1. Inndeling av løperne i klasser Nåværende ordlyd Løpere i aldersklassene D/H kan starte i eldre klasser t.o.m. D/H 21- i vanlige individuelle løp. Dette må ikke komme i konflikt med bestemmelsene om maksimal antatt vinnertid i D/H Nåværende ordlyd Løpere i D/H 16 kan starte i NM junior stafett (D/H 17-20). Kretsen avgjør om KM junior stafett skal være åpen for 16-åringer. Forslag fra Sogn & Fjordane OK Løpere i aldersklassene D/H kan starte i eldre klasser t.o.m. D/H 21-. (i vanlige individuelle løp er strøket) Dette må ikke komme i konflikt med bestemmelsene om maksimal antatt vinnertid i D/H Løpere i D/H kan starte i NM junior stafett (D/H 17-20). Kretsen avgjør om KM junior og senior stafett skal være åpen for 15 og16-åringer. Det er altså løypelengdene som i prinsippet avgjer om yngre løparar kan starte i eldre klassar. I stafettane er reglane noko strengare. SFOK føreslår å harmonisere dette og tilpasse til praksis der faktisk yngre løparar deltar i store stafettar mellom anna i O-festival, Jukola og Tiomila. Dessutan skjer dette i KM og DM, nokre gonger i strid med dei nemnde konkurransereglane. Reglane er først og fremst laga for at vi skal ha rettferdige konkurransetilhøve. Gutar/jenter skal sleppe å konkurrere mot løparar som er eldre, betre trena og meir erfarne. Når det gjeld 12-åringar er det greitt. Barneidrettsreglane hindrar desse å delta i stafettar. For dei litt eldre andre er det OK med stafettar. Så har vi laga eit system med rettleiande vinnartider. Ut frå løpstype, terrengtype, løpbarhet etc fastset ein løypelengdene. Vanlegvis spring desse løparane frå 13 til 16 år med vinnartider på frå 20 til 60 minuttar. Tidlegare var stafettløypene lange, og det var i stor grad for å verne dei unge at dei ikkje hadde høve til å springe stafett på lag berekna for eldre løparar. Nå er stafettane mykje kortare og det vernande elementet i regelverket kan settast til side i alle fall med omsyn til løypelengda/vinnartida. Dei fleste klubbane i Noreg er små. Det å stille stafettlag er ofte ein møysommeleg jobb. I motsetning til før er løypene korte, og løparane er oftast gode nok. Då bør det ikkje vere formalregeltolking som hindrar desse å springe ein seniorstafett. I eitt DM i år var ein av etappane i seniorstafetten for herrar 3,7 km (dei to andre var 5,0 km). Det er vanskeleg å sjå at det ville vere gale om ein 15 åring kunne springe 3,7 km etappen, ja 5 km også for den saka si skuld. Tenk følgjande scenario: Ein klubb har 6 løparar tilgjengeleg. Alle er herrar. Dei er høvesvis 15, 16, 19, 46, 50 og 56 år gamle. Dette er ikkje eit konstruert tilfelle, og ikkje eineståande. Utestenging av 15-åringen vil føre til at færre lag Side 8 Kretsledermøtet 27. november 2005

9 står på startstrek, og at tre unge løparar må reise heim. Med ei streng tolking er det berre veteranane som kan springe. Vel, 19 åringen kunne kanskje komme med på eit H 120 lag, og ein kunne trekkje veteranlaget og sette opp to veteranar til H 17-laget. Men er det attraktivt, og fremjar det o-idretten si satsing på unge løparar er det vilt, vakkert og rått? Hovudmålet må vere å ha eit så fleksibelt regelverk at flest mogleg får høve til å delta. Det kan hende at nokon vil hevde at presset på 15 åringen vil vere for stort. Då må det vere tillate å bruke skjønn. Dersom lagleiing og foreldre meiner det er forsvarleg kan det ikkje vere noko i vegen for at vedkommande spring. Dei ansvarlege laga vil likevel gjere sitt beste for at 15 åringar primært skal springe på jente- eller gutelag. Men når det til dømes er berre to løparar i desse to aldersklassane tilgjengeleg bør det ikkje vere noko til hinder for å nytte dei i eldre klassar. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Styret er skeptisk til en slik utvidelse. Styret tror ikke at en slik utvidelse vil bedre rekrutteringen, øke deltagelsen eller utvikle de yngre løperne på en bedre måte. Styret har i arbeidet med forbundets utviklingstrapp fokusert på viktigheten av at det for den enkelte utøver bør være en kontinuerlig progresjon i opplevelser. Styret ser at det å sette sammen stafettlag for mindre klubber kan være en utfordring, men mener at det ikke er noen god løsning å utvide tilbudet for yngre løpere. Dette kan resultere i at yngre, gode løpere kan få plass på et stafettlag på bekostning av eldre, mindre gode løpere. Ved å senke aldersklassen i NM vil ytterligere en aldersklasse få ett til flere ekstra mesterskap i året. Dette er ikke en ønskelig utvikling. Forslaget ble trukket tilbake av forslagsstiller, da kretsene selv bestemmer reglene for KM Kart og postbeskrivelser NM Nåværende ordlyd Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det benyttes kart i målstokk 1:15.000" Forslag fra Buskerud OK Ved NM langdistanse kan det brukes kart i 1: eller 1: I NM ultralangdistanse skal det benyttes kart i målstokk 1: Vi har opplevd i flere løp med kart de siste sesongene at selv skarpsynte juniorer har klaget over at de først oppdager de beste veivalgene hjemme, med lupe, på grunn av dårlig lesbare kart. Det er stadig mer vanlig at løypene går i sløyfer med publikumsposter, så behovene for å unngå store kartblad er ikke så sterkt gjeldende lenger. Man bør ivareta de sportslige hensynene best mulig ved godt lesbare kart, og da er 1: ofte beste alternativ. Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 9

10 Foran junior-vm i Sveits beklaget leder i hovedkomiteen overfor løperne at arrangøren ikke fikk lov av IOF til å bruke kart i 1:10.000, som klart var å foretrekk pga detaljrikdommen (1: hadde fått plass på A4-størrelse) - så saken bør også følges opp internasjonalt. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Så lenge man i internasjonale mesterskap vil fortsette å bruke kart i målestokk 1: , ønsker styret å opprettsholde dagens regel. NOF kan imidlertid gi dispensasjoner slik at alle områder i landet gis mulighet til å arrangere norgesmesterskapsløp på et lesbart kart. Forslaget falt. Følgende forslag ble fremmet av Hedmark O-krets: Kretsledermøtet henstiller til NOF om å arbeide for en internasjonal regelendring. Forslaget falt med 15 stemmer mot Regler for micr-o Forslag fra styret: Reglene som vedtas av IOF vedrørende micr-o gjøres gjeldende for konkurranser i Norge med innlagt micr-o. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt Redigering av regler Forslag fra styret Styret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i konkurransereglene og eventuelt annet regelverk som en følge av de vedtatte endringer. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 11 Saker til drøfting 11.1 Løypelengder i Veteranmesterskapet Forslag fra Vestfold OK Løypelengdene som har vært praktisert på Kortdistansen i Veteranmesterskapene de siste årene ble drøftet. Inger Vamnes kom med forslag om å gjennomføre en spørreundersøkelse hos de eldre, og stilte seg velvillig til å bidra. Styret lovet å se nærmere på behovet for å utarbeide en seniorpolitikk for forbundet. Side 10 Kretsledermøtet 27. november 2005

11 11.2 Forenkling av regelverket Kretsledermøtet 2004 anmodet styret å se på hele regelverket med den hensikt å forenkle dagens regelverk. Håvard Lillegård redegjorde for det arbeidet som er tenkt igangsatt. Det kan være en løsning å lage manual/retningslinjer og regelverk for de enkelte løpstyper. Kretsledermøtet anbefalte at man i arbeidsgruppen tar med en analfabet i regelsammenheng Temaer for NOFs ting 2006 Styret ønsket innspill fra Kretslederne på aktuelle saker som det er viktig å få tilbakemelding fra O- Norge. Det kom ikke opp noen konkrete forslag fra kretslederne. President Bjørn R. Berntsen ønsker en diskusjon rundt hva O-Norge vil i forhold til TV/media og synlighet. Generalsekretær Astrid Waaler Kaas ønsker å få tilbakemeldinger på om det er tid for en diskusjon rundt NOFs organisering. Sak 12 Evaluering av storsamling, hovedløpsprosjekt og kretsledermøte Deltagerne på Hovedløpsprosjektet var positive til helga. Deltagerne på Forum for Unge Ledere synes man kunne kuttet det ned litt i tid, og at fredagens temaer var litt for luftige. Deltagerne på kretsledermøtet var stort sett fornøydde. Sak 13 Avslutning President Bjørn R. Berntsen takket for fremmøtet og innspill. Astrid Waaler Kaas Referent Bernt O. Myrvold Referent Helge Schei Sogn & Fjordane O-krins Raymond Trondsen Nordland O-krets Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 11

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 Kretsledermøtet 16. november 2007 Side 1 Page 1 of 10 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak

Detaljer

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004 PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 4 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 2015 Kretsledermøtet Norges Orienteringsforbund Sakliste og tidsplan 1200 1300 Lunsj 1300 1315 Sak 1-5 Åpning 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 1430 1445 Pause med kaffe og pausesnacks 1445 1545 Sak 6 Vedtakssaker

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sak 01/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2016.

Sak 01/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2016. Protokoll Styremøte nr 1-2016 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion Fra styret: Einar Tommelstad Dag Kaas Kaisa Svergja Per Einar Pedersli Fra administrasjonen:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

Protokoll. Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund

Protokoll. Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund Protokoll Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund Gardermoen 20. november 2015 Sak 1 Åpning Forbundspresident Einar Tommelstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Sak 2 Opprop og godkjenning

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80)

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80) Dato: 21. september 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 9 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Gunhild Bredesen (GB)

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion 15.00-19.30 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006 PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem.

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem. Dato: 23.juni 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 6 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen POA) Gunhild Bredesen (GB) Sondre

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

HOVEDLANDSRENNET 2013

HOVEDLANDSRENNET 2013 HOVEDLANDSRENNET 2013 Aldersinndeling 20 år og oppover Masters 21 år U-21 FIS punkter 20 år JUN II 19 år 18 år U-18 FIS Punkter JUN I 17 år 16 år U-16 Hovedlandsrennet (K-II) 15 år 14 år U-14 Landsfinalen/telenorlekene

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Protokoll. Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund. ardermoen 1:e november 20 6

Protokoll. Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund. ardermoen 1:e november 20 6 Protokoll Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund ardermoen 1:e november 20 6 Sak 1 Åpning Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hun presiserte at styret

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013 INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til Østfold O-weekend 26. april 28. april 2013 26. APRIL Norgescup sprint jr. og sr. /world Rank Event 27. APRIL Lørdagskjappen,, inkl. norgescup jr. og sr. mellomdistanse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg. 8. 9. april 2017 Halden SK og Sarpsborg OL innbyr til nasjonale løp med Vårspretten (mellomdistanse) og Vårstafetten (ungdomsstafett) lørdag 8. april og SOLrenningen (langdistanse) søndag 9. april. Det

Detaljer

BuOK. BuOK. PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING Idrettens Hus, Drammen

BuOK. BuOK. PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING Idrettens Hus, Drammen BuOK BUSKERUD O-KRETS BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS BuOK BUSKERUD 0-KRETS PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING 24.11.2016 Idrettens Hus, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen.

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2009/2010

Uttakskriterier sesongen 2009/2010 Uttakskriterier sesongen 2009/2010 World Cup Olympiske Leker U-26 EM IBU Cup Junior VM Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 SAKSLISTE OFFISIELL ÅPNING AV MØTET OPPROP VALG AV RENNJURY TEKNISK BRIEFING FOR NESTE KONKURRANSE TDs KOMMENTARER VÆRVARSEL

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Referat telefonmøte torsdag 3. april klokken 20.00

Referat telefonmøte torsdag 3. april klokken 20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no Referat telefonmøte torsdag

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

Sak 64/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr

Sak 64/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr Dato: 31. august 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 8 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Gunhild Bredesen (GB) Sondre Sande Gullord (SSG)

Detaljer

Høringsrunde om forslag til endringer for løpskategorier og avgifter

Høringsrunde om forslag til endringer for løpskategorier og avgifter Fra: Styret i Norges Orienteringsforbund Til: Klubber og kretser i Norges Orienteringsforbund Høringsrunde om forslag til endringer for løpskategorier og avgifter Bakgrunn: Endringer for løpskategorier

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014 NM-uka 2014 Kjekstadmarka Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering 11. 14. september 2014 Om arrangementet Løpsprogram 11. september NM Langdistanse Første start 11.00 *) Premieutdeling ca 15.00 12.

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN DNB CUP 2 STATKRAFT JUNIOR CUP 1

VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN DNB CUP 2 STATKRAFT JUNIOR CUP 1 VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN DNB CUP 2 STATKRAFT JUNIOR CUP 1 1. Offisiell åpning av møtet 2. Opprop 3. Valg av rennjury 4. Teknisk briefing 5. TD s kommentarer 6. Værvarsel 7. Andre saker 8. Offisiell avslutning

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2)

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) FORSLAG NR 1 Forslagstiller: Trondheim Biljardklubb Forslag: Norges Biljardforbunds Policy vedr alkohol Gjelder alle organisasjonsledd, som særforbund, klubber, avd.

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august 2015 Samlingsplass: Merket fra: Parkering: Offentlig transport: Felles informasjon begge dager Idrettsplassen

Detaljer

Statoil NC jr. Voss 2017

Statoil NC jr. Voss 2017 Statoil NC jr. Voss 2017 LAGLEDERMØTE 16/2-2017 Classification: Internal Statoil ASA 23 august 20 AGENDA Åpning av lagledermøte Opprop Presentasjon av arrangør Presentasjon av jury Oversikt stadion Værmelding

Detaljer

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan Lunsj Sak 1-5 Åpning Sak 6 Informasjonssaker

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan Lunsj Sak 1-5 Åpning Sak 6 Informasjonssaker Kretsledermøtet Norges Orienteringsforbund Sakliste og tidsplan 1200 1300 Lunsj 1300 1320 Sak 1-5 Åpning 1320 1430 Sak 6 Informasjonssaker 1430 1445 Pause 1445 1515 Sak 6 Informasjonssaker forts. 1515

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Lagledermøte. fredag 31. mars 2017

Lagledermøte. fredag 31. mars 2017 Lagledermøte fredag 31. mars 2017 Agenda Opprop Torsdag og fredag Arrangør og jury Parkering / Trafikk Tidsplan lørdag Stadion og løyper lørdag Oppvarmingsløyper lørdag Tidsplan søndag Stadion og løyper

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager Innbydelse 2007 Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007 Lørdagskjappen 21. april Smaaleneneløpet 22. april På plass begge dager VELKOMMEN TIL LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 21. april 2007 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund. Sakliste. Gardermoen, 5. november

Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund. Sakliste. Gardermoen, 5. november Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund Sakliste Gardermoen, 5. november Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 3 Sak 4 Valg av funksjonærer...

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2012/2013

Uttakskriterier sesongen 2012/2013 Uttakskriterier sesongen 2012/2013 World Cup VM U-26 EM IBU Cup Junior VM Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til å ta

Detaljer

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Lagledermøte Kommunestyresal Rådhuset Fredag 18. januar 2013 1 Offisiell åpning 2 Agenda Offisiell åpning

Detaljer

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering. Vi håper på tre flotte konkurransedager

Detaljer

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO Velkommen til Østfold O-weekend 2009 i innbydende o- terreng LØRDAGSKJAPPEN LØRDAG 2. MAI 2009 SON - BARE 45 KM FRA OSLO SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO L Ø R D A G S

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2013/2014

Uttakskriterier sesongen 2013/2014 Uttakskriterier sesongen 2013/2014 World Cup OL U-26 EM IBU Cup Junior VM Alpencup Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017 Lagledermøte onsdag 29. mars 2017 Agenda Opprop Arrangør og jury Konkurranseprogram Reglement Teamsprint Startlister Parkering / Trafikk Stadion og løyper torsdag Stadion og løyper fredag Oppvarmingsløype

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017

ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017 ARRANGØRLOGO VELKOMMEN TIL SIRDAL NM RULLESKISKYTING 2017 SAKSLISTE FOR LAGLEDERMØTET 1. Offisiell åpning av møtet 2. Opprop 3. Valg av rennjury 4. Teknisk briefing for neste konkurranse 5. TD s kommentarer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 1-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 4. mars. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2016/2017

Uttakskriterier sesongen 2016/2017 Uttakskriterier sesongen 2016/2017 World Cup VM EM IBU Cup VM Junior EM junior Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til

Detaljer

NORSK O-FESTIVAL 2015

NORSK O-FESTIVAL 2015 INNBYDELSE NORSK O-FESTIVAL 2015 Nydalens SK Orientering ønsker velkommen til Norsk O-festival ved Sognsvann i Oslo 26-28. juni 2015. For mer detaljert og oppdatert informasjon: www.o-festivalen.no PROGRAM

Detaljer