Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok For en interaktiv innføring, se Hvis du vil ha hjelp med bildefremviseren, kan du gå til

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2005 Alle skjermbilder er simulert. Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N 4J3340_no

3 Produktfunksjoner Produktoversikter LCD-skjerm 6 Knappen Share (del) 2 Spor for ekstra SD- eller MMC-kort 7 Knappen Menu (meny) 3 Av/på-knapp 8 Ladelampe 4 OK-knapp 9 USB-port 5 10 Kontakt for EasyShare-dokkingstasjon 11 Knappen Reset (tilbakestill) i NO

4 Innhold 1 1 Konfigurere bildefremviseren...1 Installere EasyShare software-programvaren først...1 Lade batteriet med USB-kabelen som følger med...2 Laste bilder fra datamaskinen Hvordan bruke bildefremviseren...4 Slå bildefremviseren av/på...4 Vise bilder...4 Forstørre et bilde...5 Vise flere bilder (miniatyrbilder)...5 Forstå ikonene...6 Kontrollere batterinivået...6 Bruke knappen Menu (meny) Gjøre mer med bildefremviseren...9 Vise bilder fra et SD- eller MMC-kort...9 Bruke EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera...10 Direkte utskrift med en PictBridge-kompatibel skriver...11 Kjøre en bildeserievisning...12 Dele bildene dine Feilsøking...17 Problemer med bildefremviseren...17 Problemer med datamaskinen/tilkoblingen...18 Problemer med direkte utskrift (PictBridge-kompatibel skriver) Få hjelp...20 Nyttige nettsteder...20 Kundestøtte via telefon...21 ii NO

5 Innhold 6 Tillegg...22 Spesifikasjoner for bildefremviseren...22 Strømsparingsfunksjoner...22 Viktige sikkerhetsregler...23 Ekstra stell og vedlikehold...23 Garanti...24 Overholdelse av regelverk iii NO

6 1 Konfigurere bildefremviseren Med EasyShare Picture Viewer kan du ta med deg rundt 150 av favorittbildene dine, slik at du kan dele dem med venner og familie uansett hvor du måtte befinne deg! Installere EasyShare software-programvaren først VIKTIG: Installer Kodak EasyShare-programvaren før du kobler bildefremviseren til datamaskinen. Installer versjonen som fulgte med bildefremviseren. Tidligere versjoner kjenner kanskje ikke igjen bildefremviseren. 1 Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen (også antivirusprogrammer). 2 Sett CDen for Kodak EasyShare-programvaren inn i CD-ROM-stasjonen. 3 Last inn programvaren: Windows-operativsystem Hvis installeringsvinduet ikke vises, velger du Kjør fra Start-menyen. Skriv inn d:\setup.exe, der d er stasjonsbokstaven til CD-stasjonen. Mac OS X Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet, og klikk deretter på installeringsikonet. 4 Installer programvaren etter anvisningene på skjermen. Windows-operativsystem Velg Fullstendig for å installere de mest brukte programmene automatisk. Velg Tilpasset for å velge programmene. Mac OS X Følg instruksjonene på skjermen. 5 Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Hvis du avsluttet antivirusprogramvaren, må du starte den igjen. Se dokumentasjonen til antivirusprogramvaren for mer informasjon. VIKTIG: Når du blir bedt om det, må du registrere bildefremviseren og programvaren. Hvis du vil registrere deg senere, se 1 NO

7 Konfigurere bildefremviseren Lade batteriet med USB-kabelen som følger med. Bildefremviseren har et innebygd batteri som lades når du kobler den til datamaskinen. Batteriet lades bare når bildefremviseren er slått av. 1 Slå på datamaskinen. 2 Slå av bildefremviseren. 3 Koble bildefremviseren til datamaskinen med USB-kabelen (modell U-5A). Lad batteriet i opptil 3,5 timer. (Ladelampen slutter å blinke når batteriet er fulladet.) Lade batteriet Koble bildefremviseren Eller vise bilder Til datamaskinen med USB-kabelen (modell U-5A). Mens du viser bilder Til en Kodak EasyShare dokkingstasjon, serie 3 (tilleggsutstyr) (side 10). MERK: Oppladbare batterier kan bare lades opp et begrenset antall ganger. Batterilevetiden og antall ladinger varierer etter bruk og innstillinger. Andre batteriladeløsninger kan være tilgjengelige VIKTIG: Vi anbefaler at du bare bruker tilleggsutstyr fra Kodak når du skal lade batteriet. Skader som skyldes bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantien. Se 2 NO

8 Konfigurere bildefremviseren Laste bilder fra datamaskinen Når du kobler bildefremviseren til datamaskinen, lastes favorittbildene fra EasyShare-programvaren til bildefremviseren. Kontroller at du har valgt favorittbilder i EasyShare-programvaren før du kobler bildefremviseren til datamaskinen. Du kan sette opp EasyShare-programvaren til å laste ned favorittbilder: automatisk når bildefremviseren er koblet til datamaskinen bare når du velger Du finner mer informasjon ved å klikke på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren Hold knappen nede i ett sekund for å slå på bildefremviseren. MERK: Du kan også vise bilder fra et SD- eller MMC-kort. (Se side 9.) Laste ned bilder fra en EasyShare-dokkingstasjon Du kan også koble bildefremviseren til en kompatibel EasyShare-dokkingstasjon. (Se side 9 for dokkingkompatibilitet.) 3 NO

9 2 Hvordan bruke bildefremviseren Slå bildefremviseren av/på Hold knappen nede i ett sekund for å slå av/på. Vise bilder Vis det forrige/neste bildet. OK Start/stopp en bildeserievisning. 4 NO

10 Hvordan bruke bildefremviseren Hvis du vil vise bilder på en TV, går du til side 13. Forstørre et bilde Forstørr bildet. Panorer et forstørret bilde. OK Gå tilbake til normalvisning. Vise flere bilder (miniatyrbilder) Vis flere miniatyrbilder. Uthev et bilde. OK Vis uthevet bilde. 5 NO

11 Forstå ikonene Ikonene viser deg statusen for bildefremviseren eller enkeltbilder. MERK: Enkelte ikoner vises bare i visse situasjoner. Hvordan bruke bildefremviseren Merket for utskrift Merket for e-post Bildenummer Bildelagringssted (kort eller internminnet på bildefremviseren) Piler for å bla Batterinivå Kontrollere batterinivået Batterinivåikon Ikke noe ikon Angir at Batteriet har nok strøm. Batteriet må snart lades. Batteriet må lades nå. 6 NO

12 Hvordan bruke bildefremviseren Bruke knappen Menu (meny) Bruk bildefremviserens menyer når du skal angi innstillinger og utføre handlinger. 1 Trykk på knappen Menu (meny) for å vise menyen. 2 Trykk på for å utheve et menyvalg, og trykk deretter på OK-knappen. 3 Hvis det er nødvendig, trykker du på for å utheve flere valg. Trykk deretter på OK-knappen. Du kan når som helst slå av menyen ved å trykke på knappen Menu (meny) en gang til. Hovedmenyalternativer Begin Slide Show Velg Interval (intervall), Loop (sløyfe) eller Transition (overgang). (start bildeserievisning) Delete Picture (slett bilde) Velg Picture (bilde), Exit (avslutt), All Internal Pictures (alle bilder i internminnet), All Card Pictures (alle bilder på kortet). Magnify (forstørr) Velg 2X, 1X. (Se også side 5.) Multi-up (flere bilder) Vis opptil ni miniatyrbilder samtidig. (Se også side 5.) Picture Info (bildeinformasjon) Setup Menu (oppsettmeny) Gå til flere innstillinger. Vis filnavn, opptaksdato/-klokkeslett, batteriikon (ved lite strøm). 7 NO

13 Hvordan bruke bildefremviseren Trykk på knappen Menu (meny), og velg deretter Setup Menu (oppsettmeny) for å vise oppsettalternativer. Oppsettalternativer Return (gå tilbake) Gå tilbake til hovedmenyen. Display Icons (vis ikoner) Velg Yes (ja) eller No (nei). LCD Brightness Velg nivå for LCD-lysstyrke. (LCD-lysstyrke) Video Out (videoutgang) Velg NTSC, PAL. Language (språk) Velg språk. About (om) Vis info om bildefremviseren. 8 NO

14 3 Gjøre mer med bildefremviseren Vise bilder fra et SD- eller MMC-kort Du kan sette inn et SD- eller MMC-kort når du vil vise bilder. Vi anbefaler Kodak SD- eller MMC-kort. Hvis du vil kjøpe kort, kan du gå til FORSIKTIG: Et kort kan bare settes inn på én måte. Hvis du bruker kraft, kan kortet skades. Avskåret hjørne Bildefremviseren kan være på eller av. VIKTIG: Bilder på kortet kan bare vises når kortet står i. 9 NO

15 Gjøre mer med bildefremviseren Bruke EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera Plasser bildefremviseren i en EasyShare dokkingstasjon med skriver for å skrive ut direkte. Plasser bildefremviseren i en EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera for å lade batteriet eller kjøre en bildeserievisning. Hvis du ønsker informasjon om tilbehør (inkludert D-22-adapteren for dokkingstasjon), kan du gå til Kodak EasyShare dokkingstasjon dokkingstasjon med skriver og dokkingstasjon for kamera, serie 3 Dokkingkonfigurasjon Tilpasset dokkinnsats følger med bildefremviseren. Dokkingstasjon dokkingstasjon med skriver dokkingstasjon med skriver plus dokkingstasjon med skriver 6000 dokkingstasjon for kamera 6000 Tilpasset dokkinnsats Kodak-adapteren D-22 for dokkingstasjon Dokkingstasjon dokkingstasjon med skriver 4000 dokkingstasjon for kamera II LS420, LS443 dokkingstasjon for kamera Ikke kompatibel 10 NO

16 Gjøre mer med bildefremviseren Direkte utskrift med en PictBridge-kompatibel skriver Bildefremviseren inneholder PictBridge-teknologi, slik at du kan skrive ut direkte til PictBridge-kompatible skrivere. Du trenger: bildefremviser med fulladet batteri PictBridge-kompatibel skriver USB-kabelen (modell U-5A) som fulgte med bildefremviseren Koble til en PictBridge-kompatibel skriver 1 Slå av bildefremviseren og skriveren. 2 Koble til USB-kabelen (modell U-5A) fra bildefremviseren til skriveren. Skrive ut fra en PictBridge-kompatibel skriver 1 Slå på skriveren. Slå av bildefremviseren. PictBridge-skjermbildet vises, etterfulgt av gjeldende bilde og meny. 2 Trykk på for å velge et utskriftsalternativ, og trykk deretter på OK-knappen. Utskriftsalternativer Current Picture (gjeldende bilde) Tagged Pictures (merkede bilder) Trykk på for å velge et bilde og antall kopier Velg en utskriftsstørrelse hvis skriveren kan skrive ut merkede bilder. Index Print (indeksbilde) Skriv ut miniatyrbilder av alle bildene. Dette krever ett eller flere ark med papir. All Pictures (alle bilder) Skriv ut alle bildene i internminnet eller på kortet. Velg antall kopier. 11 NO

17 Koble fra en PictBridge-kompatibel skriver 1 Slå av bildefremviseren og skriveren. 2 Koble fra USB-kabelen fra bildefremviseren og skriveren. Kjøre en bildeserievisning 1 Trykk på OK-knappen. Bildeserievisningen starter. 2 Trykk på OK-knappen for å stoppe bildeserievisningen. Endre innstillinger for bildeserievisning Gjøre mer med bildefremviseren 1 Trykk på knappen Menu (meny). 2 Trykk på for å utheve Begin Slide Show (start bildeserievisning), og trykk på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve en innstilling for bildeserievisning: Innstillinger for bildeserievisning Exit (avslutt) Klikk deretter på OK-knappen. Interval (intervall) Trykk på for å velge et visningsintervall, og trykk deretter på OK-knappen. Loop (sløyfe) Trykk på for å velge On (på) eller Off (av), og trykk deretter på OK-knappen. Transition (overgang) Trykk på for å velge None (ingen), Fade Black (fade til svart) eller Slide (bildeserie), og trykk deretter på OK-knappen. 4 Uthev Begin Show (start visning), og trykk på OK-knappen. MERK: Innstillingene for bildeserievisning forblir aktive til du endrer dem. 12 NO

18 Gjøre mer med bildefremviseren Vise bilder på et fjernsynsapparat 1 Plasser bildefremviseren i en EasyShare dokkingstasjon med skriver eller Easy Share dokkingstasjon for kamera, serie 3 (side 10). 2 Koble dokkingstasjonen til fjernsynsapparatet ved å bruke en A/V-kabel. (Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til Kontroller at Video-innstillingen er angitt på fjernsynsapparatet. Se brukerhåndboken til fjernsynsapparatet for mer informasjon.) 13 NO

19 Dele bildene dine Gjøre mer med bildefremviseren Bruk knappen Share (del) for å "merke" et bilde for utskrift eller for å sende det som e-post. Når du så kobler bildefremviseren til datamaskinen (eller plasserer den i EasyShare dokkingstasjon for kamera eller EasyShare dokkingstasjon med skriver), er det lett å skrive ut og sende bilder som e-post! Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare-programvaren for å få informasjon om delefunksjonene. Merke bilder for utskrift Punkt 1 merke bildene på bildefremviseren 1 Trykk på knappen Share (del). Trykk på for å finne et bilde. 2 Trykk på for å utheve Print (skriv ut), og trykk deretter på OK-knappen.* 3 Trykk på for å velge antall eksemplarer (0 til 99). Hvis du velger null, fjernes merket fra bildet. Utskriftsikonet vises i bildets statusfelt. Standardantallet er 1. 4 Valgfritt: Du kan bruke antall eksemplarer på andre bilder. Trykk på for å finne et bilde. Behold antall eksemplarer som det er, eller trykk på for å endre det. Gjenta dette trinnet til ønsket antall eksemplarer er angitt for bildene. 5 Trykk på OK-knappen. Trykk deretter på knappen Share (del) for å avslutte menyen. * Hvis du vil merke alle bildene som er lagret (i bildefremviserens internminne eller på et bildekort), må du utheve Print All (skriv ut alle) og trykke på OK-knappen. Deretter må du angi antall kopier. Hvis du vil fjerne utskriftsmerking for alle bildene på lagringsstedet, uthever du Cancel Prints (avbryt utskrift) og trykker på OK-knappen. 14 NO

20 Gjøre mer med bildefremviseren Punkt 2 overføre bildene som er merket for utskrift Når du overfører de merkede bildene til datamaskinen, åpnes utskriftsskjermbildet. Klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren for å få informasjon. Du finner mer informasjon om utskrift fra en datamaskin, dokkingstasjon med skriver, PictBridge-aktivert skriver eller et kort på side 10. Merke bilder for å sende dem som e-post Punkt 1 på datamaskinen Bruk EasyShare-programvaren til å opprette en adressebok for e-post på datamaskinen. Deretter kan du kopiere opptil 32 e-postadresser til bildefremviserens internminne. Klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren for å få informasjon. Punkt 2 merke bildene på bildefremviseren 1 Trykk på knappen Share (del). Trykk på for å finne et bilde. 2 Trykk på for å utheve (e-post), og trykk deretter på OK-knappen. E-postikonet vises i bildets statusfelt. 3 Trykk på for å utheve en e-postadresse, og trykk deretter på OK-knappen. Hvis du vil merke andre bilder med samme adresse, trykker du på for å bla gjennom bildene. Når det ønskede bildet vises, trykker du på OK. Hvis du vil sende bildene til mer enn én adresse, gjentar du trinn 3 for hver adresse. De valgte adressene merkes med en hake. 4 Hvis du vil oppheve et valg, uthever du den merkede adressen og trykker på OK-knappen. Uthev Clear All (fjern alle) hvis du vil oppheve alle e-postvalg. 5 Trykk på for å utheve Exit (avslutt), og trykk deretter på OK-knappen. 6 Trykk på knappen Share (del) for å avslutte menyen. 15 NO

21 Gjøre mer med bildefremviseren Punkt 3 overføre og sende som e-post Når du overfører de merkede bildene til datamaskinen, åpnes e-postskjermbildet slik at du kan sende bildene til de angitte adressene. Klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren for å få informasjon. 16 NO

22 4 Feilsøking MERK: Hvis du ønsker oppdatert informasjon om dette produktet, kan du gå til Problemer med bildefremviseren Status Bildefremviseren slår seg ikke av eller på. Knappene og kontrollene på bildefremviseren fungerer ikke. Minnekortet gjenkjennes ikke, eller bildefremviseren låser seg når kortet står i kameraet. Bildeserievisningen starter ikke. Bildet vises ikke på fjernsynsapparatet. Løsning Koble bildefremviseren til datamaskinen for å lade batteriet eller for å bruke strømmen fra datamaskinen (side 2). Koble bildefremviseren til en EasyShare-dokkingstasjon (side 10). Bruk enden på en binders til å trykke ned og holde knappen Reset (nullstill) (side i) nede i minst ett sekund. Ta kontakt med kundestøtte (side 21). Kontroller at filene på bildekortet er JPEG-filer. Bruk et annet minnekort. Kontroller at filene på bildekortet er JPEG-filer. Hvis du viser bilder fra et minnekort, må du kontrollere at kortet er satt inn riktig (side 9). Hvis du bruker en EasyShare-dokkingstasjon, må du trykke på TV-knappen på dokkingstasjonen. Kontroller at Video-innstillingen er angitt på fjernsynsapparatet. (Se brukerhåndboken til fjernsynsapparatet for mer informasjon.) Endre innstillingen for Video Out (videoutgang) på bildefremviseren (NTSC eller PAL, side 7). 17 NO

23 Feilsøking Status Bildet fyller ikke skjermen til bildefremviseren. Løsning Hvis kameraet som tok bildet, har et annet sideforhold enn skjermen til bildefremviseren, kan det hende at svarte striper vises øverst og nederst på bildet. Dette er normalt. Problemer med datamaskinen/tilkoblingen Status Datamaskinen kommuniserer ikke med bildefremviseren. Bilder overføres ikke til datamaskinen. Bildeserievisningen kjører ikke på en ekstern videoenhet. Du kan ikke legge til bilder på bildefremviseren. Løsning Slå av bildefremviseren. Kontroller at USB-kabelen (modell U-5A) er koblet til fra bildefremviseren til datamaskinporten (side 3). Hvis du bruker en EasyShare-dokkingstasjon, må du kontrollere alle kabeltilkoblingene. Kontroller at bildefremviseren er plassert i dokkingstasjonen. Kontroller at den siste versjonen av EasyShare-programvaren er installert og kjører (side 1). Klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren. Endre innstillingen for Video Out (videoutgang) på bildefremviseren (NTSC eller PAL, side 7). Hvis du bruker en EasyShare-dokkingstasjon, må du trykke på TV-knappen på dokkingstasjonen. Kontroller at innstillingene for den eksterne enheten er riktige (se brukerhåndboken for enheten). Hvis datamaskinen er Windows-basert, må du kontrollere Enhetsbehandling og USB-kontroller for konflikter. Start maskinen på nytt. (Hvis du ønsker mer informasjon om Windows, kan du gå til Hvis det ikke er nok plass til alle favorittbildene i bildefremviserens internminne, overføres de siste favorittene fra datamaskinen til bildefremviseren. Klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren. 18 NO

24 Feilsøking Problemer med direkte utskrift (PictBridge-kompatibel skriver) Status Løsning Du finner ikke ønsket bilde. Slå av bildefremviseren. Kontroller at filene på bildekortet er JPEG-filer. Menyen Direct print Trykk på en knapp for å vise menyen igjen. (direkte utskrift) slår seg av. Du kan ikke skrive ut Kontroller at bildefremviseren og skriveren er koblet til bilder. (side 3). Kontroller at skriveren og bildefremviseren har strøm. Kontroller at skriveren har papir og ikke viser noen feilmeldinger. Bildefremviseren eller Følg anvisningene for å løse problemet. skriveren viser en feilmelding. 19 NO

25 5 Få hjelp Nyttige nettsteder Bildefremviser Få støtte for produktet ditt (vanlige spørsmål, feilsøkingsinformasjon, ordne med reparasjon, og så videre) Kjøp tilbehør til bildefremviseren (dokkingstasjoner med kamera, dokkingstasjoner med skriver, kort, osv.) Last ned den siste fastvaren og programvaren for bildefremviseren Programvare Få informasjon om EasyShare-programvare (eller klikk på knappen Help (hjelp) i EasyShare-programvaren) Få hjelp med Windows-operativsystemet og arbeid med digitale bilder Annet Få informasjon om EasyShare dokkingstasjon med skriver Optimaliser skriveren for ekte og levende farger Registrer bildefremviseren NO

26 Få hjelp Kundestøtte via telefon Hvis du har spørsmål om dette produktet, kan du ta kontakt med en kundestøtterepresentant. Australia New Zealand Belgia Norge Brasil Polen Canada Portugal Danmark Singapore Filippinene Spania Finland Storbritannia Frankrike Sveits Hellas Sverige Hongkong Taiwan India Thailand Irland Tyrkia Italia Tyskland Japan USA Kina Utenfor USA Korea Østerrike Nederland Internasjonalt telefonnummer Internasjonalt faksnummer Du finner oppdaterte lister på 21 NO

27 6 Tillegg Spesifikasjoner for bildefremviseren Du finner flere spesifikasjoner på Fargeskjerm 63,5 mm (2,5-tommers) TFT-skjerm, 882 x 228 (201 k) piksler Bildefilformat EXIF (JPEG-komprimering), filorganisering DCF Bildelagring 32 MB internminne, MMC- eller SD-kort (ekstrautstyr) (SD-logoen er et varemerke for SD Card Association.) Video ut NTSC eller PAL Strøm Innebygd Li-ion-batteri (kan ikke byttes av brukeren) som kan lades opp via USB-kabelen (modell U-5A) eller EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3. Kommunikasjon med datamaskin USB 2.0 (PIMA protokoll). Kompatibel med USB 1.0. PictBridge-støtte Ja Størrelse 87 mm x 58 mm x 12 mm Vekt 68 g uten kort Strømsparingsfunksjoner Hvis du ikke gjør noe Bildefremviseren Hvordan slå det på igjen i løpet av 1 minutt LCD-skjermen slås av. Trykk på OK-knappen. Fire minutter Kameraet slås av. Trykk på av/på-knappen. 22 NO

28 Tillegg Viktige sikkerhetsregler FORSIKTIG: Ikke demonter dette produktet. Det har ingen innvendige deler som brukeren kan reparere eller utføre service på. Overlat service til kvalifisert servicepersonell. Dette produktet må ikke utsettes for væske, fuktighet eller ekstreme temperaturer. Kodak-vekselstrømsadaptere og -batteriladere skal bare brukes inne. Ikke bruk andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn de som er spesifisert i denne håndboken. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller elektrisk eller mekanisk risiko. Bruke dette produktet Les og følg disse instruksjonene før du bruker Kodak-produkter. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsprosedyrer. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av Kodak, for eksempel en vekselstrømsadapter, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. Hvis du bruker dette produktet om bord i fly, må du følge alle instruksjonene fra flyselskapet. Ekstra stell og vedlikehold Hvis bildefremviseren har vært utsatt for uvær eller du har mistanke om det kan ha kommet vann inn i den, må du slå den av. La komponentene lufttørke i minst 24 timer før du bruker bildefremviseren igjen. Blås forsiktig på skjermen til bildefremviseren for å fjerne støv og smuss. Tørk forsiktig med en myk klut som ikke loer, eller med ubehandlet tørkepapir for linseglass. Ikke bruk rensemidler som ikke er laget spesielt for bildefremviseren. Kjemikalier, for eksempel solkrem, må ikke komme i kontakt med den malte overflaten på kameraet. Det er mulig at det finnes serviceavtaler i det landet du bor i. Ta kontakt med en Kodak-forhandler for nærmere opplysninger. 23 NO

29 Tillegg Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om avhending/gjenvinning. I USA kan du besøke nettstedet til Electronic Industries Alliance på eller Kodaks nettsted på Garanti Begrenset garanti Kodak garanterer at Kodak EasyShare bildefremvisere og tilbehør (ekskludert batterier) er uten funksjonsfeil og både materialmangler og mangler i utførelse i ett år fra kjøpsdato. Ta vare på den opprinnelige, daterte kvitteringen. Det vil være nødvendig å kunne bevise kjøpsdato for eventuelle forespørsler om garantireparasjoner. Dekning for begrenset garanti Denne begrensede garantien blir bare innfridd innenfor det geografiske området som produktet ble kjøpt i. Kodak vil REPARERE eller ERSTATTE Kodak EasyShare bildefremvisere og tilbehør hvis de ikke fungerer ordentlig i garantiperioden, begrenset til betingelser og/eller begrensninger som er dokumentert her. Slike reparasjoner vil omfatte alt arbeid i tillegg til eventuelle justeringer og/eller erstatningsdeler. Slike reparasjoner eller erstatninger er det eneste som utføres under denne garantien. Hvis erstatningsdeler brukes i reparasjonen, kan disse delene være reproduserte, eller de kan inneholde reprodusert materiale. Hvis det er nødvendig å erstatte hele produktet, kan det erstattes med et reprodusert produkt. 24 NO

30 Tillegg Begrensninger Forespørsler om garantiservice aksepteres ikke uten bevis på kjøpsdato, for eksempel kopi av datert originalkvittering for kjøp av Kodak EasyShare digital bildefremviser eller tilbehør. (Behold alltid originalkvitteringen i dine papirer.) Denne garantien gjelder ikke batteri(er) som brukes i bildefremvisere eller tilbehør. Denne garantien dekker ikke omstendigheter utenfor Kodaks kontroll, eller problemer som forårsakes av at driftsinstruksjonene i brukerhåndbøkene til Kodak EasyShare bildefremvisere og tilbehør ikke følges. DENNE GARANTIEN GJELDER IKKE NÅR FEILEN STAMMER FRA TRANSPORTSKADE, UHELL, ENDRING, MODIFISERING, UAUTORISERT SERVICE, MISBRUK, MISHANDLING, BRUK MED INKOMPATIBELT TILBEHØR ELLER TILLEGGSUTSTYR, HVIS KODAKS INSTRUKSJONER FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD ELLER OMPAKKING IKKE BLIR FULGT, HVIS PRODUKTER FRA KODAK (SOM ADAPTERE OG KABLER) IKKE ER BLITT BRUKT, ELLER HVIS KRAV BLIR FREMSATT ETTER AT VARIGHETEN FOR DENNE GARANTIEN ER UTGÅTT. Kodak gir ingen andre uttrykte eller indirekte garantier for dette produktet. I tilfeller der utelukkelse av en indirekte garanti ikke gjelder under lovgivningen, vil varigheten på den indirekte garantien være ett år fra kjøpsdato. Alternativet med erstatningsprodukt er Kodaks eneste forpliktelse. Kodak er ikke ansvarlig for noen spesielle skader, følgeskader eller tilfeldige skader som stammer fra salg, kjøp eller bruk av dette produktet, uansett årsak. Ansvar for spesielle skader, følgeskader eller tilfeldige skader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekter eller overskudd, kostnader ved nedetid, tap av bruk av utstyret, kostnad ved erstatningsutstyr, -lokaler eller -tjenester, eller krav fra kundene for slike skader som stammer fra kjøp, bruk av eller feil ved produktet), uansett årsak eller for brudd på skriftlig eller indirekte garanti, frasies utrykkelig og er ekskludert fra denne garantien. 25 NO

31 Dine rettigheter Tillegg Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensninger av tilfeldige skader eller følgeskader, så det er mulig at begrensningen eller utelatelsen ovenfor ikke gjelder for deg. Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en indirekte garanti varer, så det er mulig at begrensningen ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller etter jurisdiksjon. Utenfor USA og Canada I andre land enn USA og Canada kan vilkårene og betingelsene for denne garantien være annerledes. Med mindre Kodak gir en skriftlig garanti fra et Kodak-selskap til kjøperen, finnes det ingen garanti eller noe ansvar utover eventuelle minimumskrav nedfelt i lov, selv om mangel, skade eller tap kan stamme fra uaktsomhet eller andre hendelser. 26 NO

32 Tillegg Overholdelse av regelverk Melding om og samsvar med FCC-reglene Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret danner, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i bestemte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: 1) Drei eller flytt mottakerantennen, 2) øk avstanden mellom utstyret og mottakeren, 3) koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til, 4) kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for flere forslag. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den som er ansvarlig for lovsamsvar, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke utstyret. Hvis produktet ble levert med skjermede grensesnittkabler eller det er anført at nærmere angitte tilleggskomponenter eller -utstyr skal brukes under installeringen av produktet, må disse benyttes for at utstyret skal være i samsvar med FCC-forskriftene. DOC-erklæring for Canada Kodak EasyShare bildefremviser DOC klasse B-samsvar Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med den canadiske ICES-003-forskriften. Observation des normes - Class B Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 27 NO

33 Merking av elektrisk og elektronisk utstyr som skal kastes I EU må dette produktet ikke kastes som kommunal søppel. Ta kontakt med lokale myndigheter eller gå til for å få informasjon om gjenvinningsprogram. VCCI klasse B ITE Tillegg Norsk oversettelse: Dette er et klasse B-produkt basert på Voluntary Control Council-standarden for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Hvis kameraet brukes nær en radio- eller TV-mottaker i hjemmet, kan det oppstå radioforstyrrelser. Installer og bruk utstyret i henhold til brukerhåndboken. MPEG-4 Det er ikke tillatt å bruke dette produktet på noen måte som er i overensstemmelse med visuell MPEG-4-standard, unntatt ved bruk av forbrukere som driver med personlige og ikke-kommersielle aktiviteter. 28 NO

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport. Pro Bærbar lagring med RAID. Brukerveiledning. My Passport Pro brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport. Pro Bærbar lagring med RAID. Brukerveiledning. My Passport Pro brukerveiledning My Passport Pro Bærbar lagring med RAID Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Pro brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Få tilgang til Online Støtte Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på support.wdc.com og velg blant disse emnene:

Få tilgang til Online Støtte Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på support.wdc.com og velg blant disse emnene: WD service og støtte Dersom det oppstår prolemer gi oss muligheten til å tale til dem før du returnerer dette produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer