Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok For interaktive innføringer, se

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2005 Alle skjermbilder er simulert. Bluetooth-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av slike merker er på lisens. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Eastman Kodak Company er en autorisert lisensinnehaver for SD-varemerket. Kodak, EasyShare, Perfect Touch, ImageLink, og XtraLife er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N 4J3802_no

3 Produktfunksjoner Sett forfra / ovenfra / fra siden Papirlampe 11 Papirskuffdør 2 Ladelamper for batteri / Knapp for fornying 12 Knapp/lampe for trådløs Bluetooth-teknologi 3 Fargekassettlampe 13 Avbryt-knapp 4 Overføringsknapp/-lampe 14 Knapp for bildestørrelse 5 Knapp/lampe for bildeserievisning 15 Lamper for bildestørrelse,,, 6 Reduksjon av røde 16 Tilbehørsdeksel øyne-knapp/-lampe 7 Utskriftsknapp/-lampe 17 Kortspor-lampe 8 4-veis kontroll 18 SDIO-/SD-/MMC-kortspor 9 IR-føler 19 USB-enhetskontaktlampe 10 Papirskuff 20 USB-enhetskontakt 21 Audio/Video-ut (A/V), kontakt NO i

4 Produktfunksjoner Sett bakfra / ovenfra / fra siden Kamerakontakt 4 Kjøling 2 Strømkontakt (DC-inn) 5 Spor for papirbane 3 USB-kontakt (for datamaskin) 6 Fargekassett (installert som vist) 7 Kassettdeksel ii NO

5 Innhold 1 1 Komme i gang...1 Finne en plassering for dokkingstasjonen med skriver...1 Installere en tilpasset kamerainnsats...2 Koble til strømmen...3 Håndtere og oppbevare fargekassetter...3 Sette inn og ta ut fargekassetten...4 Håndtere og oppbevare papir...5 Legge i papir...6 Sette inn og ta ut papirskuffen Sette opp digitalkameraet...8 Dokke og lade digitalkameraet...8 Angi bildekvaliteten...10 Merke bilder for utskrift Skrive ut uten datamaskin...12 Skrive ut fra digitalkameraet...12 Skrive ut fra den interne kortleseren...13 Skrive ut fra en Kodak kortleser...14 Skrive ut merkede bilder...15 Skrive ut fra et kamera eller en enhet med PictBridge-kompatibilitet...15 Endre størrelse på bilde som skal skrives ut...16 Reduksjon av røde øyne på utskriftene...20 Avbryte utskrift...20 Fjerne perforerte kanter fra papiret Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin...22 Installere programvaren...22 Koble til en datamaskin...24 Overføre bilder fra ditt digitale kamera...26 Overføre bilder fra intern kortleser...29 Overføre bilder fra en Kodak kortleser NO iii

6 Innhold Skrive ut fra en datamaskin...31 Avbryte utskrift...34 Avinstallere programvaren Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver...36 Skrive ut fra en trådløs Bluetooth -aktivert enhet...36 Skrive ut og overføre via et trådløst Wi-Fi-nettverk...38 Skrive ut fra en trådløs infrarød enhet...43 Slik bruker du Kodak-fjernkontrollen Se på bilder...44 se gjennom bildene på kameraskjermen...44 Vise bilder på et fjernsynsapparat...44 Kjøre en bildeserievisning Stell og vedlikehold...46 Generelt vedlikehold...46 Rengjøre papirmatevalsen...47 Reise med dokkingstasjonen med skriver Feilsøking...49 Utskriftsproblemer...49 Overførings-/kommunikasjonsproblemer...57 Trådløs nettverkstilkobling...58 Statuslamper...59 Nyttige nettsteder...69 Kundestøtte via telefon Tillegg...72 Spesifikasjoner for dokkingstasjon med skriver...72 Trådløs-kanaler...73 Viktige sikkerhetsregler...74 Forlenge batteriets levetid...75 iv NO

7 Innhold Oppgradere programvaren og fastvaren...76 Ekstra stell og vedlikehold...76 Garanti...77 Overholdelse av regelverk v NO

8 1 Komme i gang Finne en plassering for dokkingstasjonen med skriver Plasser dokkingstasjonen med skriver på et flatt, rent, tørt og støvfritt sted uten direkte sollys. La det være minst 12,7 cm klaring fra 12,7 cm bakkanten på dokkingstasjonen med skriver for utskrevet papir. Kontroller at toppen og baksiden ikke er blokkert, slik at det blir tilstrekkelig ventilasjon for dokkingstasjonen med skriver. Når du kobler til strømledning eller USB-kabler, må du passe på at kablene ikke kommer i veien for papirbanen foran eller bak på dokkingstasjonen med skriver. Unngå områder med luftekanaler, åpne dører eller stor gjennomgangstrafikk fordi det kan føre til at dokkingstasjonen med skriver blir utsatt for mye støv og løse partikler. Hvis det er mye støv og smuss i luften, kan det påvirke bildekvaliteten. La det være nok plass på alle sider av dokkingstasjonen med skriver slik at du kan koble til og fra kablene, bytte fargekassetten og legge i papir. 1 NO

9 Installere en tilpasset kamerainnsats VIKTIG: Bruk den tilpassede innsatsen som fulgte med digitalkameraet, til å sette kameraet i dokkingstasjonen. Hvis ikke passer kanskje ikke kameraet i dokkingstasjonen med skriver. Komme i gang Finn og installer den tilpassede innsatsen som fulgte med kameraet. VIKTIG: Det kan hende du må bruke Kodak dokkingadaptersett D-26 (ekstrautstyr), det kommer an på kameratilkoblingen.* a Fjern emballasjemateriale som dekker tilkoblingen. b Plasser de bakre tappene på innsatsen i sporene mot baksiden av dokkingstasjonen med skriver. c Trykk fronten av innsatsen ned slik at den smetter på plass. * Ta kontakt med kundestøtte hvis det ikke fulgte en dokkingadapter med produktet. Gå til Du finner mer informasjon om Kodak EasyShare kamera- og dokkingkompatibilitet på 2 NO

10 Komme i gang Koble til strømmen RISIKO FOR ELEKTRISK STØT: Du må bare bruke vekselstrømsadapteren som fulgte med dokkingstasjonen med skriver. Andre adaptere eller ledninger kan ødelegge kameraet, dokkingstasjonen med skriver eller datamaskinen. 1 Hvis det står et digitalkamera i dokkingstasjonen, fjerner du det. 2 Koble vekselstrømsledningen til vekselstrømsadapteren, og deretter til baksiden på dokkingstasjonen med skriver. MERK: Avhenging av land, kan vekselstrømsledningen avvike fra den som blir vist. 3 Koble vekselstrømsledningen til et strømuttak. Håndtere og oppbevare fargekassetter Kvaliteten på utskriften blir bedre hvis kassetten oppbevares i et rom der temperaturen ikke overstiger 30 C. For at det ikke skal bli fingeravtrykk på båndet, må du holde fargekassetten i endene av spolen. Pass på at fargekassetten ikke utsettes for direkte sollys eller ekstremt høye temperaturer (for eksempel i en bil som står parkert i solen). 3 NO

11 Sette inn og ta ut fargekassetten 1 Åpne dekselet til kassetten på siden av dokkingstasjonen med skriver. Komme i gang 2 Kontroller at fargekassettbåndet ikke er slakt. Hvis det er slakt, må du trykke kassettspolen inn og vri den med klokken. VIKTIG: Pass på så du ikke vrir mer på spolen enn nødvendig hvis du skal stramme den. Hvis du gjør det, kan det føre til at du får færre utskrifter. 3 Skyv fargekassetten inn med etiketten opp og pilen mot dokkingstasjonen med skriver. Skyv kassetten til den smetter på plass med et klikk. 4 Lukk kassettdekselet. Hvis du vil fjerne fargekassetten, åpner du kassettdekselet, trykker den grønne hendelen oppover og skyver kassetten ut. VIKTIG: Fargekassetten kan sette seg fast ved en eventuell papirfeil. Ikke prøv å ta ut kassetten før du har fjernet papirfeilen. Kontroller at papirlampen er slukket før du prøver å ta ut kassetten (du finner mer informasjon om papirlampen under Statuslamper, side 59). 4 NO

12 Komme i gang Når du skriver ut, eller før du kobler til strømmen, lyser fargekassettlampen gult i ti sekunder hvis det er fem eller færre utskrifter igjen. Når kassetten er tom, er fargekassettlampen rød. Sette inn en ny kassett (se side 4). Når du har satt inn en ny fargekassett, trykker du på knappen Print (skriv ut), for å fjerne kassettfeilen og fortsette å skrive ut. Håndtere og oppbevare papir For å unngå fingeravtrykk må du holde papiret i kantene eller i perforeringen. Ikke ta på den blanke siden av papiret. Når du ikke bruker dokkingstasjonen med skriver, må du ta ut papirskuffen og lukke dekselet til papirskuffen for å holde støv og smuss ute. Oppbevar papiret flatt. Pass på at papiret ikke utsettes for direkte sollys eller ekstremt høye temperaturer (for eksempel i en bil som står parkert i solen). 5 NO

13 Legge i papir Komme i gang 1 Ta ut papirskuffen i dokkingstasjonen med skriver hvis du har satt den inn (se side 7). 2 Fra lukket posisjon skyver du papirskuffdekselet bakover, omtrent 8 cm til du hører det andre "klikket". Dette er den helt åpne posisjonen for å legge i papir. 3 Luft papiret forsiktig slik at papiret ikke klistrer seg sammen. VIKTIG: Ikke legg i mer enn 25 ark papir. Følg med på makslinjen inne i papirskuffen slik at du ikke legger i for mye papir. Ikke legg i papir som mangler perforerte kanter. 4 Legg i papir i papirskuffen med Kodak-logosiden ned. 6 NO

14 Komme i gang Sette inn og ta ut papirskuffen 1 Fra lukket posisjon skyver du papirskuffdekselet delvis bakover, omtrent 3 cm til du hører det første "klikket". Dette er den halvåpne posisjonen for å sette inn skuffen. 2 Åpne papirskuffdøren på dokkingstasjonen med skriver. 3 Skyv papirskuffen inn i sporet på skriveren til den smetter på plass. VIKTIG: Hvis du vil være sikker på at papirskuffen passer akkurat i dokkingstasjonen med skriver, må du holde papirskuffdekselet halvt åpent mens du setter inn skuffen. Trekk skuffen ut når du vil fjerne den. Lukk papirskuffdekselet og papirskuffdøren for å holde støv og smuss ute. Når papirskuffen er tom, lyser papirlampen rødt. Legg i papir (se side 6). Når du har fylt opp og satt inn igjen papirskuffen, trykker du på knappen Print (skriv ut), for å fjerne papirfeilen og fortsette å skrive ut. 7 NO

15 2 Sette opp digitalkameraet Dokke og lade digitalkameraet Når du setter kameraet i dokkingstasjonen, kan du skrive ut bilder direkte fra kameraet og overføre bilder fra kameraet til datamaskinen. Når du setter kameraet i dokkingstasjonen, lades også et oppladbart Kodak Ni-MH- eller Kodak Li-Ion-batteri for digitalkamera. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til kameraet. I tillegg er Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 kompatibel med ImageLink-utskriftssystemet. Dermed kan du sette både Kodak EasyShare digitalkameraer i dokkingstasjonen og digitalkameraer fra andre produsenter som er kompatible med ImageLink-systemet. 1 Kontroller at en tilpasset kamerainnsats er installert på dokkingstasjonen med skriver (se side 2). Hvis du bruker et oppladbart Kodak Ni-MH- eller Kodak Li-Ion-batteri for digitalkamera, setter du det inn i kameraet til lading. 2 Plasser kameraet i dokkingstasjonen med skriver. Trykk kameraet på plass i dokkingstasjonen. VIKTIG: Hold håndleddsstroppen eller halsremmen på kameraet unna papirbanen foran og bak på dokkingstasjonen. De oppladbare Kodak Ni-MH- og Kodak Li-Ion-batteriene for digitalkamera lader i opptil 3 timer. 8 NO

16 Sette opp digitalkameraet Ladelampene for batteriet blir slått på etter hvert som batteriet blir ladet opp. Ladingen er ferdig når alle tre indikatorlampene lyser. Du kan la kameraet stå i dokkingstasjonen med skriver for å opprettholde ladingen. Du finner mer informasjon om Kodak EasyShare kamera- og dokkingkompatibilitet på Du finner batteriinformasjon for andre merker av kameraer som er kompatible med ImageLink-systemet, i brukerhåndboken til kameraet. Fornye oppladbart Kodak Ni-MH-batteri for digitalkamera VIKTIG: Batterifornyingsfunksjonen er bare beregnet for bruk med det oppladbare Ni-MH-batteriet for Kodak EasyShare digitalkamera. Li-Ion-batteriene krever ikke fornying. Hvis du får færre enn 20 bilder per lading med det oppladbare Ni-MH-batteriet for Kodak EasyShare digitalkamera, følger du tipsene nedenfor Forlenge batteriets levetid, side 75. Hvis disse tipsene ikke hjelper, må du fornye batteriene. Fornyingsprosessen lader batteriet helt ut, før det lades opp på nytt. MERK: En fullstendig fornyingsprosess tar opptil åtte timer, avhengig av hvor mye strøm som er igjen i batteriet. Du får best resultat hvis du fornyer batteriet over natten og ikke avbryter utladings-/oppladingsprosessen. 1 Kontroller at det oppladbare Ni-MH-batteriet er i kameraet. 2 Plasser EasyShare kameraet i dokkingstasjonen med skriver (se side 8). 9 NO

17 Sette opp digitalkameraet 3 Trykk og hold knappen for batterilading / knappen Refresh (forny),, til ladelampene for batteri begynner å blinke grønt (omtrent fem sekunder). Ladelampene viser fornyingsprosessen: Hvis du vil kjøpe et oppladbart Kodak Ni-MH-batteri for digitalkamera, kan du gå til Du finner informasjon om batterikompatibilitet i brukerhåndboken til kameraet. Angi bildekvaliteten Synkende, blinkende grønne lamper. Stigende, konstante grønne lys. Lader ut batteri (lampene slår seg av etter hvert som batteriet lades ut). Lader opp batteri (lampene slår seg på etter hvert som batteriet lades opp). Ladingen er ferdig når alle tre indikatorlampene lyser. Før du tar bilder, må du endre bildekvalitetsinnstillingen (eller oppløsningen) på digitalkameraet til 3:2. Det gjør at bildene du tar, er proporsjonale med papiret i dokkingstasjonen med skriver, slik at du unngår uønsket beskjæring av bildene. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til kameraet. 10 NO

18 Sette opp digitalkameraet Merke bilder for utskrift MERK: Fremgangsmåten nedenfor gjelder Kodak EasyShare digitalkameraer. I brukerhåndboken for kameraet finner du mer informasjon om merking av bilder på andre merker av kameraer kompatible med ImageLink-systemet. 1 Trykk på knappen Share (del) på kameraet,. 2 Trykk på for å finne et bilde. 3 Trykk på for å utheve Print (skriv ut), og trykk på OK-knappen.* 4 Valgfritt: Du kan bruke antall eksemplarer på andre bilder. Trykk på for å finne et bilde. Behold antall eksemplarer som det er, eller trykk på for å endre det. Gjenta dette trinnet til ønsket antall eksemplarer er angitt for bildene 5 Trykk på OK-knappen, og trykk deretter på Share (del) for å avslutte. * Hvis du vil merke alle bildene på lagringsstedet, uthever du Print All (skriv ut alle), trykker på OK-knappen og angir antall eksemplarer som beskrevet ovenfor. Hvis du vil fjerne utskriftsmerking fra alle bildene på lagringsstedet, uthever du Cancel Prints (avbryt utskrift) og trykker på OK-knappen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til kameraet. Hvis du vil skrive ut merkede bilder fra Kodak EasyShare digitalkamera, kan du se side 15. Hvis du vil skrive ut merkede bilder fra datamaskinen, kan du se side NO

19 3 Skrive ut uten datamaskin Skrive ut fra digitalkameraet 1 Ta et bilde med kameraet (les i brukerhåndboken til kameraet). 2 Sett kameraet i dokkingstasjonen med skriver (se side 8). Det gjeldende bildet eller det siste bildet blir vist på kameraskjermen. Trykk på knappen Print (skriv ut), for å skrive ut gjeldende bilde. MERK: Hvis kameraet eller det installerte minnekortet inneholder bilder som er merket for utskrift, blir alle merkede bilder skrevet ut i stedet for det gjeldende bildet (se side 15). Hvis du vil se på og velge bilder for utskrift, trykker du på venstre-/høyrekontrollen på dokkingstasjonen med skriver,. For hvert bilde du vil skrive ut, trykker du på for å velge antall kopier. Når du har valgt ferdig, trykker du på knappen Print (skriv ut). Utskriftslampen blinker, og utskriften starter. Papiret går gjennom fire ganger før den ferdige utskriften sendes ut. I de første tre rundene blir fargene gult, magenta og cyan lagt på i lag, og i den fjerde runden blir det lagt på et Kodak XtraLife TM -belegg som beskytter og bevarer bildet. VIKTIG: Hvis du vil unngå at papiret mates inn feil eller kjører seg fast, må du vente til utskriften er fullført før du fjerner papiret, tar ut papirskuffen, fargekassetten eller kameraet. Hvis du vil avslutte uten å skrive ut, trykker du på knappen Cancel (avbryt). 12 NO

20 Skrive ut uten datamaskin Skrive ut fra den interne kortleseren Bruk det innebygde kortsporet til å skrive ut bilder direkte fra SDIO-, SD- eller MMC-minnekortet. 1 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. VIKTIG: Sett bare inn kortet som vist. Ikke bruk makt for å få kortet inn i kortsporet. Ikke sett inn eller fjern et kort når dokkingstasjonen med skriver overfører bilder (se side 26), eller hvis kortsporlampen blinker. 2 Legg SDIO-, SD- eller MMC-kortet slik det er vist, og skyv deretter kortet inn i kortsporet slik at kontakt opprettes. Trykk på knappen Print (skriv ut), for å skrive ut gjeldende bilde. MERK: Hvis minnekortet inneholder bilder som er merket for utskrift, blir alle merkede bilder skrevet ut i stedet for det gjeldende bildet (see side 15). Avskåret hjørne VIKTIG: Hvis du vil unngå at papiret mates inn feil eller kjører seg fast, må du vente til utskriften er fullført før du fjerner papiret, tar ut papirskuffen, fargekassetten eller kameraet. Hvis du vil avslutte uten å skrive ut, trykker du på knappen Cancel (avbryt). Ta ut kortet ved å skyve det inn og så slippe det. Dra ut kortet når det er delvis utløst. Kjøp et SD- eller MMC-kort og annet tilbehør hos en forhandler av Kodak-produkter eller på 13 NO

21 Skrive ut fra en Kodak kortleser Skrive ut uten datamaskin Dokkingstasjonen med skriver er kompatibel med Kodak 8-i-1-kortleseren (selges separat). Det kan hende at andre Kodak USB-kortlesere fungerer med dokkingstasjon med skriver, men kortlesere fra andre produsenter støttes ikke. 1 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. 2 Koble USB-kontakten fra kortleseren til USB-enhetskontakten på siden av dokkingstasjonen med skriver. 3 Sett inn minnekortet i kortleseren (se brukerhåndboken for kortleseren hvis du vil ha mer informasjon). Ikke sett inn mer enn ett kort om gangen. Trykk på knappen Print (skriv ut), for å skrive ut gjeldende bilde. MERK: Hvis minnekortet inneholder bilder som er merket for utskrift, blir alle merkede bilder skrevet ut i stedet for det gjeldende bildet (see side 15). VIKTIG: Hvis du vil unngå at papiret mates inn feil eller kjører seg fast, må du vente til utskriften er fullført før du fjerner papiret, tar ut papirskuffen, fargekassetten eller kameraet. Hvis du vil avslutte uten å skrive ut, trykker du på knappen Cancel (avbryt). Kjøp en Kodak kortleser og annet tilbehør hos en Kodak-forhandler, eller gå til 14 NO

22 Skrive ut uten datamaskin Skrive ut merkede bilder Hvis kameraet eller minnekortet inneholder bilder som er merket for utskrift (se side 11 eller brukerhåndboken for kameraet), gir dokkingstasjonen deg valget å skrive ut merkede bilder først. Hvis kameraet står i dokkingstasjonen, vises det en melding på kameraskjermen om at merkede bilder er funnet: Hvis du vil skrive ut merkede bilder trykk på knappen Print (skriv ut),. Utskriftslampen blinker, utskriften starter, og de merkede bildene skrives ut. Merkingen blir fjernet fra merkede bilder på kameraet eller kamerakortet etter hvert som de blir skrevet ut. VIKTIG: Hvis du vil unngå at papiret mates inn feil eller kjører seg fast, må du vente til utskriften er fullført før du fjerner papiret, tar ut papirskuffen, fargekassetten eller kameraet. Hvis du vil hoppe over utskrift av merkede bilder trykk på knappen Cancel (avbryt). Skrive ut fra et kamera eller en enhet med PictBridge-kompatibilitet Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus er PictBridge-kompatibel, noe som gjør at den kan kommunisere med andre kameraer eller enheter med PictBridge-kompatibilitet. 1 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. 2 Koble USB-kontakten fra kameraet eller enheten med PictBridge-kompatibilitet til USB-enhetskontakten på siden av dokkingstasjonen med skriver. 3 Bruk kameraet eller enheten med PictBridge-kompatibilitet til å se på bilder, velge utskriftsalternativer og skrive ut. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten. VIKTIG: Hvis du vil unngå at papiret mates inn feil eller kjører seg fast, må du vente til utskriften er fullført før du fjerner papiret, tar ut papirskuffen, fargekassetten eller kameraet. 15 NO

23 Skrive ut uten datamaskin Endre størrelse på bilde som skal skrives ut Trykk på knappen Picture Size (bildestørrelse) mange ganger før du skriver ut for å bla gjennom og velge bildestørrelse. Innstilling for Antall og størrelse på utskrifter per ark bildestørrelse 1 up (1 opp) Ett bilde på 10,2 cm x 15,2 cm (fullstendig bilde) 2 up (2 opp) Opptil to bilder på 5,4 cm x 8,5 cm (kortstørrelse) 4 up (4 opp) Opptil fire bilder på 5,1 cm x 7,6 cm (lommebokstørrelse) 9 up (9 opp) Opptil ni bilder på 3,4 cm x 5,0 cm (minibilde) Endre standard bildestørrelse: Velg en bildestørrelse (se ovenfor), trykk deretter på og hold knappen for bildestørrelse nede i fire sekunder. Lampen for valgt bildestørrelse blinker, og lyser deretter kontinuerlig. 16 NO

24 Skrive ut uten datamaskin Effekten av bildestørrelse på antall kopier I de fleste tilfeller angir innstillingen for bildestørrelse også hvor mange kopier som blir skrevet ut. Hvis du for eksempel velger å skrive ut et bilde med 2 opp valgt, skrives det ut 2 kopier på ett papirark. Når du skriver ut merkede bilder (se side 15), blir antall kopier som skrives ut, angitt av innstillingen på kameraet eller enheten. Hvis for eksempel tre bilder på kameraet er merket for utskrift på én kopi, og 4 opp-alternativet er valgt på dokkingstasjonen med skriver, blir tre bilder på 5,1 cm x 7,6 cm skrevet ut på ett ark. Du får best resultater hvis du velger en bildestørrelse eller et kopiantall (på kameraet eller på enheten) som utnytter det hvite området på arket optimalt. MERK: Når du skriver ut fra et kamera eller en enhet med PictBridge-kompatibilitet (se side 15), avgjøres bildestørrelsen og antallet kopier av enhetens innstillinger for flere bilder og kopier. Endre disse innstillingene på enheten før du skriver ut. Hvis alternativet for bildestørrelse du valgte på enheten, ikke stemmer med noen av alternativene for bildestørrelse på dokkingstasjonen med skriver, velges det nærmeste tilgjengelige alternativet for bildestørrelse på dokkingstasjonen automatisk. 17 NO

25 Skrive ut forskjellige bilder på samme ark Skrive ut uten datamaskin 1 Merk bildene du vil skrive ut, på digitalkameraet (se side 11). 2 Plasser kameraet i dokkingstasjonen med skriver, eller sett inn minnekortet i den interne kortleseren eller en tilkoblet Kodak 8-i-1-kortleser (selges separat). 3 Trykk på knappen Picture Size (bildestørrelse) flere ganger for å velge enten 2 up (2 opp), 4 up (4 opp) eller 9 up (9 opp), avhengig av bildestørrelsen du vil skrive ut (se side 16). 4 Trykk på knappen Print (skriv ut),, for starte utskriften. MERK: Hvis du velger mer enn én kopi av et bilde når du merker det på kameraet, skrives duplikatbilder ut på samme ark (se side 19). 18 NO

26 Skrive ut uten datamaskin Skrive ut duplikatbilder på samme ark Metode 1: ved å angi det på digitalkameraet 1 Merk bildene du vil skrive ut, på digitalkameraet (se side 11). For hvert bilde velger du hvor mange kopier du vil skrive ut. 2 Plasser kameraet i dokkingstasjonen med skriver, eller sett inn minnekortet i den interne kortleseren eller en tilkoblet Kodak 8-i-1-kortleser (selges separat). 3 Trykk på knappen Picture Size (bildestørrelse) flere ganger for å velge enten 2 up (2 opp), 4 up (4 opp) eller 9 up (9 opp), avhengig av bildestørrelsen du vil skrive ut (se side 16). 4 Trykk på knappen Print (skriv ut),, for å starte utskriften. Metode 2: bruke dokkingstasjonen med skriver 1 Plasser kameraet i dokkingstasjonen med skriver. Det gjeldende bildet eller det siste bildet blir vist på kameraskjermen. 2 Trykk på kontrollen Left/Right (venstre/høyre) på dokkingstasjonen med skriver,, for å se på og velge et bilde du vil skrive ut. 3 Trykk på knappen Print (skriv ut). Kopivinduet blir vist. Trykk på for å velge antall kopier, deretter trykker du på knappen Print (skriv ut),. 19 NO

27 Reduksjon av røde øyne på utskriftene Skrive ut uten datamaskin Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 har teknologi som oppdager røde øyne hos fotoobjektene dine automatisk, og gir deg muligheten til å gjøre endringer i utskriftene bare ved å trykke på en knapp. Hvis du vil reduserer røde øyne på fotografiene du vil skrive ut, må du gjøre følgende: Når du setter opp en utskriftsjobb, trykker du på knappen Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne),, før du trykker på knappen Print (skriv ut). Reduksjon av røde øyne brukes på alle bilder som blir tatt med blits, på digitalkameraet. Slik angir du reduksjon av røde øyne-standarden til alltid å være slått på: Trykk på og hold nede knappen Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) i 5 sekunder. Lampen for reduksjon av røde øyne blinker, og deretter lyser den uten å blinke. Gjenta for å angi standarden til alltid å være slått av. MERK: Knappen Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) er ikke aktivert når du skriver ut fra en datamaskin. Hvis du skriver ut fra en datamaskin (se side 31), bruker du Kodak EasyShare programvare på datamaskinen. Utskriftstiden kan øke litt når du bruker reduksjon av røde øyne. Avbryte utskrift Trykk på knappen Cancel (avbryt). Utskriftsjobben avbrytes og sendes ut av dokkingstasjonen med skriver. Hvis du avbryter utskriften i den fjerde runden (klart belegg), sendes papiret ut i papirskuffen når utskriften er ferdig. 20 NO

28 Skrive ut uten datamaskin Fjerne perforerte kanter fra papiret VIKTIG: Du må ikke fjerne perforerte kanter før utskriften er ferdig. Papir som ikke har perforerte kanter, blir ikke matet inn riktig. 1 Brett kantene opp og så ned. 2 Fjern alle kantene, og kast dem. 21 NO

29 4 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Du kan installere Kodak EasyShare programvaren fra CDen som følger med slik at du kan bruke dokkingstasjonen med skriver til flere ting, inkludert å overføre bilder og utskrifter fra datamaskinen. Installere programvaren VIKTIG: Installer Kodak EasyShare programvaren før du kobler dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen. 1 Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen (også antivirusprogrammer). 2 Sett Kodak EasyShare programvare-cd inn i CD-ROM-stasjonen. 3 Last inn programvaren: Windows-basert datamaskin Hvis installeringsvinduet ikke vises, velger du Kjør på Start-menyen og skriver d:\setup.exe, der d er stasjonsbokstaven til CD-stasjonen. Mac OS X Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet, og klikk deretter på installeringsikonet. 22 NO

30 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin 4 Installer programvaren etter anvisningene på skjermen. Windows-basert datamaskin Velg Fullstendig for å installere de vanligste programmene automatisk, eller Tilpasset for å kunne velge hva du vil installere. Mac OS X Følg instruksjonene på skjermen. VIKTIG: Hvis du vil bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin, må du installere skriverdriveren. Hvis du velger Ttilpasset, må du kontrollere at dokkingstasjonen med skriver er valgt. Skriverdriveren blir installert automatisk hvis du velger Fullstendig. 5 Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Hvis du avsluttet antivirusprogramvaren, må du starte den igjen. Se dokumentasjonen til antivirusprogramvaren for mer informasjon. Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare programvare for å få informasjon om programmene som er inkludert på EasyShare programvare-cden. 23 NO

31 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Koble til en datamaskin VIKTIG: Kontroller at kameraet IKKE står i dokkingstasjonen når du kobler den til datamaskinen. 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert på datamaskinen (se side 22). 2 Sett den merkede enden av USB-kabelen (følger med) i den merkede USB-porten på datamaskinen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. 3 Sett den andre enden av USB-kabelen i USB-kontakten på baksiden av dokkingstasjonen med skriver. Den første gangen dokkingstasjonen med skriver blir tilkoblet Windows-operativsystemet, kjører den nye maskinvareveiviseren. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. MERK: Hvis et Kodak Wi-Fi -kort (selges separat) settes inn første gang dokkingstasjonen med skriver tilkobles, blir assistenten for funksjonen å legge til trådløs skriver, vist. Følg instruksjonene på skjermen. 24 NO

32 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin 4 Mac OS X legge dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen: Legge dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen (Mac OS ): a Åpne Finder-vinduet, og klikk deretter på knappen Programmer. Eller du kan åpne mappen Programmer på stasjonen der operativsystemet ligger. b Åpne mappen Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Skriveroppsettverktøy. c Klikk på Legg til. d Velg Kodak skriver på menyen. e Velg dokkingstasjonen med skriver, og klikk på Legg til. Dokkingstasjonen med skriver blir lagt til datamaskinen. Legge til dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen (Mac OS 10.4): a Åpne Finder-vinduet, og klikk deretter på knappen Programmer. Eller du kan åpne mappen Programmer på stasjonen der operativsystemet ligger. b Åpne mappen Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Skriveroppsettverktøy. c Klikk på Legg til. d Velg dokkingstasjonen med skriver fra listen med skrivere, og klikk deretter på More Printers (flere skrivere). e Fra rullegardinmenyen øverst på skjermen velger du Kodak skriver. f Velg dokkingstasjonen med skriver, og klikk på Legg til. Dokkingstasjonen med skriver blir lagt til datamaskinen. 25 NO

33 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Overføre bilder fra ditt digitale kamera 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Hvis du har en USB-kortleser (ekstrautstyr), kobler du den fra dokkingstasjonen med skriver. 3 Sett kameraet i dokkingstasjonen med skriver (se side 8). 4 Trykk på overføringsknappen,, på dokkingstasjonen med skriver. Kodak EasyShare programvaren blir åpnet på datamaskinen (hvis den er installert). Hvis du blir bedt om å velge et alternativ for Sync og Transfer Manager (synkroniserings- og overføringsbehandling), velger du alternativet som passer deg best: Yes, synchronize with my software (Ja, synkroniser med programvaren) (anbefales hvis du installerer på en enkelt datamaskin eller "hoved"-datamaskin) hver gang kameraet kobles til EasyShare programvaren, overføres bilder og videoopptak til datamaskinen. I tillegg blir bildene på kameraet og i EasyShare programvaren på datamaskinen oppdatert i henhold til synkroniseringsvalgene du har angitt i EasyShare programvare (se side 27). No, only transfer my pictures (Nei, bare overfør bildene) (anbefales hvis du installerer på en tilleggsdatamaskin eller "sekundær"-datamaskin) hver gang kameraet kobles til EasyShare programvaren, overføres bilder og videoopptak til datamaskinen. Synkroniseringsfunksjonen blir deaktivert. MERK: Du kan endre innstillingene for Sync og Transfer Manager (synkroniserings- og overføringsbehandling) i EasyShare programvaren etter at den er installert. Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare programvaren hvis du vil ha mer informasjon. VIKTIG: Ikke fjern kameraet når dokkingstasjonen med skriver overfører bilder. Overføringslampen på dokkingstasjonen med skriver blinker mens bildene blir overført. Overføringslampen fortsetter å blinke til du har trykket på knappen Transfer (overfør) eller Print (skriv ut) eller kameraet blir fjernet fra dokkingstasjonen med skriver. 26 NO

34 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Hvis du skal stoppe overføringen eller gå tilbake til klar-status på dokkingstasjonen med skriver etter at bildene er overført, trykker du på knappen Cancel (avbryt),. Du finner flere opplysninger i hjelpen til Kodak EasyShare programvaren. Synkronisering med Kodak EasyShare programvare (bare kameraene Kodak EasyShare) Synkronisering med Kodak EasyShare programvaren er en enkel måte å organisere bildene på kameraet Kodak EasyShare på, uten å gjøre de samme endringene på bildene i programvaren (og vice versa). I tillegg til bare å overføre bilder og videopptak, kan du ved hjelp av synkroniseringsfunksjonen gjøre følgende: Oppdatere dato og klokkeslett på kameraet med dato og klokkeslett på datamaskinen Utveksle adresseinformasjon mellom kameraet og EasyShare programvaren Oppdatere album Flytte favoritter og utvalgte bilder fra samlingen i EasyShare programvaren til EasyShare kameraet MERK: Synkroniseringsvalgene som er beskrevet ovenfor, er bare tilgjengelige på Kodak EasyShare digitalkameraer som støtter dem. Se i brukerhåndboken til kameraet eller klikk på knappen Help (hjelp) hvis du vil ha mer informasjon. Hver gang EasyShare kameraet kobles til EasyShare programvaren, blir oppdateringen du har valgt i synkroniseringsinnstillingene, gjort. Hvis du vil endre synkroniseringsinnstillingene, bruker du Sync og Transfer Manager (synkroniseringsog overføringsbehandling) i EasyShare programvaren. Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare programvaren hvis du vil ha mer informasjon. 27 NO

35 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Synkronisere Kodak EasyShare kamera med EasyShare programvare: Konfigurer synkroniseringsvalgene i EasyShare programvaren i henhold til mulighetene på EasyShare digitalkameraet. Deretter kobler du dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen med USB-kabelen eller et Wi-Fi-kort (ekstrautstyr) for å tilkoble et tilgjengenlig trådløst Wi-Fi-nettverk. (se side 38). Se instruksjonene nedenfor Overføre bilder fra ditt digitale kamera, side 26. Ved å trykke på knappentransfer (overføring) starter synkroniserings- og overføringsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen. Se i brukerhåndboken til kameraet eller klikk på knappen Help (hjelp) hvis du vil ha mer informasjon. 28 NO

36 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Overføre bilder fra intern kortleser 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. 3 Hvis det står et digitalkamera i dokkingstasjonen, fjerner du det. VIKTIG: Sett bare inn kortet som vist. Ikke bruk makt for å få kortet inn i kortsporet. 4 Legg SD-/MMC-kortet slik det er vist, og skyv deretter kortet inn i kortsporet slik at kontakt opprettes. 5 Trykk på overføringsknappen,, på dokkingstasjonen med skriver. Kodak EasyShare programvaren blir åpnet på datamaskinen (hvis den er installert). Avskåret hjørne Overføringslampen på dokkingstasjonen med skriver blinker mens bildene blir overført. Overføringslampen fortsetter å blinke til du trykker på knappen Transfer (overfør) eller Print (skriv ut), eller til tilkoblingen ikke lenger er tilgjengelig. VIKTIG: Ikke sett inn eller fjern et kort når dokkingstasjonen med skriver overfører bilder eller hvis kortsporlampen blinker. Hvis du skal stoppe overføringen eller gå tilbake til klar-status på dokkingstasjonen med skriver etter at bildene er overført, trykker du på knappen Cancel (avbryt),. Ta ut kortet ved å skyve det inn og så slippe det. Dra ut kortet når det er delvis utløst. 29 NO

37 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Overføre bilder fra en Kodak kortleser Dokkingstasjonen med skriver er kompatibel med Kodak 8-i-1-kortleser (selges separat). Andre Kodak USB-kortlesere fungerer kanskje med dokkingstasjon med skriver plus, men kortlesere fra andre produsenter støttes ikke. 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. 3 Hvis det står et digitalkamera i dokkingstasjonen, fjerner du det. Hvis det sitter et minnekort i kortsporet, må du fjerne det også. 4 Koble USB-kontakten fra kortleseren til USB-kontakten på siden av dokkingstasjonen med skriver. 5 Sett inn minnekortet i kortleseren (se brukerhåndboken for kortleseren hvis du vil ha mer informasjon). Ikke sett inn mer enn ett kort om gangen. 6 Trykk på overføringsknappen,, på dokkingstasjonen med skriver. Kodak EasyShare programvaren blir åpnet på datamaskinen (hvis den er installert). Overføringslampen på dokkingstasjonen med skriver blinker mens bildene blir overført. Overføringslampen fortsetter å blinke til du trykker på knappen Transfer (overfør) eller Print (skriv ut), eller til tilkoblingen ikke lenger er tilgjengelig. VIKTIG: Ikke sett inn eller fjern et kort når dokkingstasjonen med skriver overfører bilder, eller hvis USB-enhetskontaktlampen blinker. Hvis du skal stoppe overføringen eller gå tilbake til klar-status på dokkingstasjonen med skriver etter at bildene er overført, trykker du på knappen Cancel (avbryt),. 30 NO

38 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Skrive ut fra en datamaskin Vi anbefaler at du bruker Kodak EasyShare programvaren (som er inkludert) når du skal skrive ut. Med denne programvaren får du tilgang til en rekke funksjoner, blant annet fargekorrigering, reduksjon av røde øyne, bildeorganisering og mye mer. Hvis det ikke er noen bilder på datamaskinen, må du overføre bilder fra kameraet eller minnekortet før du skriver ut (se side 26). VIKTIG: Vent til utskriften er fullført før du fjerner utskriftene eller papirskuffen. Hvis du ikke venter, kan det føre til at papiret blir matet inn feil eller til papirstopp. Skrive ut med Kodak EasyShare programvare 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Klikk på kategorien My Collection (min samling). 3 Velg bildene du vil skrive ut. 4 Klikk på kategorien Print at Home (skriv ut hjemme). 5 Kontroller at dokkingstasjonen med skriver er valgt som gjeldende skriver. 6 Endre eventuelle andre innstillinger, for eksempel papirstørrelse og oppsett, og klikk deretter på Print (skriv ut). Skrive ut merkede bilder fra datamaskinen 1 Kontroller at Kodak EasyShare programvaren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Overfør de merkede bildene til datamaskinen (se side 26). 3 Klikk på kategorien Print at Home (skriv ut hjemme). 4 Kontroller at dokkingstasjonen med skriver er valgt som gjeldende skriver. 5 Endre eventuelle andre innstillinger, for eksempel papirstørrelse og oppsett, og klikk deretter på Print (skriv ut). MERK: Knappene Picture Size (bildestørrelse) og Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) på dokkingstasjonen med skriver er deaktivert når du skriver ut fra en datamaskin. Angi utskriftsalternativer ved å bruke EasyShare programvaren. Du finner flere opplysninger i hjelpen til EasyShare programvaren. 31 NO

39 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Skrive ut ved hjelp av andre programmer 1 Kontroller at skriverdriveren er installert (se side 22), og at dokkingstasjonen med skriver er koblet til datamaskinen (se side 24). 2 Åpne bildene du vil skrive ut, i programmet du vil skrive dem ut fra. 3 Åpne utskriftsinnstillingene ved å velge Utskrift, Utskriftsformat eller lignende på Fil-menyen (avhenger av hvilket program og operativsystem du bruker). 4 Kontroller at dokkingstasjonen med skriver er valgt som gjeldende skriver. 5 Endre eventuelle andre innstillinger om nødvendig, og klikk på OK eller Skriv ut. (Avhengig av hvilket program og operativsystem du bruker, kan det hende at du må tilbake til hovedmenyen først og velge Skriv ut på Fil-menyen.) MERK: Knappene Picture Size (bildestørrelse) og Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) på dokkingstasjonen med skriver er deaktivert når du skriver ut fra en datamaskin. Angi utskriftsalternativer ved å bruke EasyShare programvaren. 32 NO

40 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Velge en fargemodus Kodaks fargemodusfunksjon bruker automatisk fargekorrigering som hjelper deg med å lage flotte utskrifter på rekordtid. Dokkingstasjonen med skriver har tre fargemodusalternativer: Enhanced (forbedret) for mer dekkende, sterkere farger. Natural (nøytral) for flotte bilder med naturlige farger. None (ingen) for deaktivering av automatisk fargekorrigering. Slik endrer du fargemodus: Windows 2000/XP: 1 Velg Innstillinger og deretter Skrivere på Start-menyen. MERK: Avhengig av konfigurasjonen av Start-menyen kan det hende du må velge Skrivere og telefakser fra Kontrollpanel. 2 Høyreklikk på ikonet for dokkingstasjonen med skriver, og velg deretter Printing Preferences (utskriftsvalg). 3 Klikk på kategorien Color Correction (fargebehandling). 4 Velg en fargekorrigeringsinnstilling, og klikk på OK. Windows 98/Me: 1 Velg Innstillinger og deretter Skrivere på Start-menyen. 2 Høyreklikk på ikonet for dokkingstasjonen med skriver, og velg deretter Properties (egenskaper). 3 Klikk på kategorien Color Correction (fargebehandling). 4 Under Color Correction (fargebehandling) velger du et alternativ for fargemodus. 5 Klikk på OK når du er ferdig. 33 NO

41 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Mac OS X: 1 Kontroller at dokkingstasjonen med skriver er valgt som gjeldende skriver. 2 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 3 Velg Fargekontroll fra rullegardinmenyen Kopier og sider. 4 Velg Kodak-farge 5 Velg et alternativ for fargemodus. Avbryte utskrift Windows-basert datamaskin: 1 Dobbeltklikk på skriverikonet i systemstatusfeltet. 2 Klikk på jobben du vil avbryte. 3 Velg Document (dokument), og velg deretter Cancel (avbryt). Mac OS X: 1 Dobbeltklikk på skriverikonet i Utskriftssenter. 2 Klikk på jobben du vil avbryte, og velg deretter Slett. Avbryte utskrift fra dokkingstasjon med skriver Trykk på knappen Cancel (avbryt),, på dokkingstasjonen med skriver. Utskriftsjobben avbrytes og sendes ut av dokkingstasjonen med skriver. Hvis du avbryter en utskrift i den fjerde runden (klart belegg), sendes papiret ut i papirskuffen når den er ferdig. 34 NO

42 Bruke dokkingstasjonen med skriver med en datamaskin Avinstallere programvaren Hvis du vil fjerne skriverdriveren eller EasyShare programvaren fra datamaskinen, bruker du denne fremgangsmåten. Windows-basert datamaskin: 1 Åpne Kontrollpanel: Velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel fra Start-menyen. (I Windows XP kan det hende du finner Kontrollpanel på Start-menyen, men dette avhenger av konfigurasjonen.) 2 Dobbeltklikk på Legg til / fjern programmer. 3 Velg Kodak EasyShare programvare, og klikk deretter på Fjern. 4 Velg Endre for å avinstallere enkeltkomponenter, for eksempel skriverdriveren, eller velg Fjern for å avinstallere alle komponentene. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Mac OS X: 1 Dobbeltklikk på stasjonen der operativsystemet ligger. 2 Velg Bibliotek, og velg deretter Skrivere. 3 Åpne Kodak-mappen, og åpne deretter mappen for dokkingstasjonen med skriver. 4 Dobbeltklikk på avinstalleringsprogrammet for dokkingstasjon med skriver. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 35 NO

43 5 Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver Skrive ut fra en trådløs Bluetooth -aktivert enhet Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-radioen med Bluetooth 1.1-teknologi kan du skrive ut fra kompatible trådløse Bluetooth -aktiverte enheter, blant annet mange personlige digitale assistenter (PDAer) og trådløse mobiltelefoner. Bruk den trådløse enheten til å se på bilder, velge utskriftsalternativer og skrive ut. MERK: Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 støtter bare OPP- og FTP-profiler (OPP = Object Push, FTP = File Transfer). Som standard er den innebygde Bluetooth-radioen slått på og klar til å motta signaler fra en kompatibel Bluetooth-aktivert enhet. Slik slår du av Bluetooth-radioen: Trykk på Bluetooth-knappen, for å slå den på.. Trykk én gang til Slik angir du at Bluetooth-radioen standard alltid skal være slått av: Trykk på og hold Bluetooth-knappen nede i fem sekunder. Gjenta for å angi standarden til alltid å være slått på. MERK: Du må være nærmere dokkingstasjonen med skriver enn 10 m for at det trådløse signalet skal mottas. 36 NO

44 Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver Slik skriver du ut fra en trådløs Bluetooth -aktivert enhet: 1 Angi den trådløse teknologien på enheten til På og velg hvilke bilder du vil skrive ut. Søkeprosessen starter, og deretter vises tilgjengelige trådløse Bluetooth-aktiverte enheter på enheten. 2 Velg dokkingstasjonen med skriver på enheten. MERK: Hvis enheten krever at du angir autentisering, taster du inn pinkoden 1111 (standard). 3 Velg Send (send) eller Beam (radiosignal) på enheten. De utvalgte bildene er sendt til dokkingstasjonen med skriver for utskrift. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten. Slik konfigurerer du innstillingene for trådløs Bluetooth-teknologi for dokkingstasjonen med skriver: 1 Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen (se side 22). Den finner du på programvare-cden for Kodak EasyShare som fulgte med. Deretter kobler du til dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen med USB-kabelen (se side 24). 2 Åpne Kodak-funksjonen for konfigurering av trådløs skriver: Windows-basert datamaskin: a Velg Programmer (eller Alle programmer) fra Start-menyen. b Åpne Kodak-mappen, og åpne deretter mappen for EasyShare dokkingstasjon med skriver. c Velg Kodak-funksjonen for konfigurering av trådløs skriver. Mac OS X: a Åpne Finder-vinduet, og klikk deretter på knappen Programmer. Eller du kan åpne mappen Programmer på stasjonen der operativsystemet ligger. b Åpne mappen Verktøy, og deretter dobbeltklikker du på Skriveroppsettverktøy. c Dobbeltklikk på dokkingstasjonen med skriver fra listen, deretter klikker du på Verktøy. Funksjonen for konfigurering åpnes på datamaskinen. 37 NO

45 Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver 3 Etter Show (visning) velger du Bluetooth. 4 Endre nødvendige innstillinger. Se Hjelp-delen til funksjonen for konfigurering hvis du vil ha mer informasjon. Skrive ut og overføre via et trådløst Wi-Fi-nettverk Sett et Kodak Wi-Fi -kort (selges separat) inn i kortsporet. Deretter kan du skrive ut og overføre bilder med dokkingstasjonen med skriver på et eksisterende trådløst Wi-Fi-nettverk (Infrastructure) eller skrive ut bilder direkte til dokkingstasjonen via et trådløs Wi-Fi-nettverk, enhet-til-enhet (Ad-Hoc). Eksempel på et trådløst infrastruktur-nettverk: 38 NO

46 Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver Eksempel på et Ad-Hoc-nettverk: Legge dokkingstasjonen med skriver til et trådløst Wi-Fi-nettverk 1 Åpne tilbehørsdekselet på dokkingstasjonen med skriver. VIKTIG: Sett bare inn kortet som vist. Ikke bruk makt for å få kortet inn i kortsporet. 2 Legg Kodak Wi-Fi -kortet slik det er vist, og skyv deretter kortet inn i kortsporet slik at kontakt opprettes. Kortsporlampen blinker mens dokkingstasjonen med skriver søker etter tilgjengelige nettverk. Når kontakten er opprettet, lyser kortsporlampen uten å blinke. MERK: Når kortet er satt inn ordentlig, stikker en del av kortet ut og fungerer som en antenne for å motta Wi-Fi-signalene. Avskåret hjørne Ta ut kortet ved å skyve det inn og så slippe det. Dra ut kortet når det er delvis utløst. 3 Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen (se side 22). Den finner du på programvare-cden for Kodak EasyShare som fulgte med. Deretter kobler du til dokkingstasjonen med skriver til datamaskinen med USB-kabelen (se side 24). 39 NO

47 Slik bruker du de trådløse funksjonene på dokkingstasjonen med skriver 4 Konfigurer Wi-Fi-innstillingene for dokkingstasjonen med skriver (som SSID og sikkerhet), og legg den til som en trådløs skriver i det trådløse Wi-Fi-nettverket. Windows-basert datamaskin: Konfigurer Wi-Fi-innstillingene for dokkingstasjonen med skriver: a Velg Programmer (eller Alle programmer) fra Start-menyen. b Åpne Kodak-mappen, og åpne deretter mappen for EasyShare dokkingstasjon med skriver. c Velg Kodak-funksjonen for konfigurering av trådløs skriver. Funksjonen for konfigurering åpnes på datamaskinen. d Etter Show (visning) velger du WiFi Primary. e Endre innstillingene hvis det er nødvendig slik at de stemmer med innstillingene for det trådløse Wi-Fi-nettverket. Klikk på Wizard (veiviser) som veileder deg gjennom installeringsprosessen av den trådløse enheten. Se Hjelp-delen til funksjonen for konfigurering hvis du vil ha mer informasjon. Legge til dokkingstasjon med skriver som trådløs skriver til datamaskinen: a Velg Programmer (eller Alle programmer) fra Start-menyen. b Åpne Kodak-mappen, og åpne deretter mappen for EasyShare dokkingstasjon med skriver. c Velg Kodak-assistent for installering av trådløs skriver til datamaskin. d Klikk på Next (neste). e Velg dokkingstasjonen med skriver, og klikk på Next (neste). Den trådløse dokkingstasjonen med skriver blir lagt til datamaskinen (representert som en trådløs "kopi" av dokkingstasjonen med skriver på Windows OS-listen over skrivere). 40 NO

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z740support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z760support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med bildefremviseren, kan du gå til www.kodak.com/go/pictureviewersupport

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. Eastman

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 450 MOBILE http://no.yourpdfguides.com/dref/898777

Din bruksanvisning HP DESKJET 450 MOBILE http://no.yourpdfguides.com/dref/898777 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Detaljer

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå

Detaljer

Mobil hp deskjet 450-skriver

Mobil hp deskjet 450-skriver Mobil hp deskjet 450-skriver brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2002 Hewlett-Packard Company Med enerett. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com KODAK DX3500 Digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak er et varemerke

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Basishåndbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Basishåndbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Basishåndbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems

Detaljer

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p880support

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

C790 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5062 Modell(er): 210, 230, 235

C790 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5062 Modell(er): 210, 230, 235 C790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5062 Modell(er): 210, 230, 235 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Bli kjent med skriveren...8 Finne informasjon om skriveren...8

Detaljer

HP Deskjet 460. Mobil Skriver. Brukerhåndbok

HP Deskjet 460. Mobil Skriver. Brukerhåndbok HP Deskjet 460 Mobil Skriver Brukerhåndbok HP Mobil skriver i HP Deskjet 460-serien Brukerhåndbok Første utgave: 06/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 C925 Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Bli kjent med skriveren...8 Finne informasjon om skriveren...8 Velge plassering

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer