Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok For interaktiv innføring, se Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2004 Alle skjermbilder er simulert. Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N 4J1101_no

3 Produktfunksjoner Sett forfra Rulleknapp (for å velge kameramodi) 7 Videoutgang (for TV-tilkobling) 2 Mikrofon 8 DC-inn (5 V), for ekstra vekselstrømsadapter 3 Selvutløser/videolampe 9 Linse/objektivlokk 4 Søkerlinse 10 Stift for halsreim 5 Lysføler 11 Blitsholder 6 USB-port Sett nedenfra Stativsokkel/posisjonsindikator for EasyShare dokkingstasjon for kamera eller dokkingstasjon med skriver 2 Dataplate med kameraets serienummer 3 Kontakt for dokkingstasjon i

4 Produktfunksjoner Sett bakfra Zoom (vidvinkel/telefoto) / 10 På/av-knapp /strømlampe forstørrelse 2 Kameramodi 11 Høyttaler 3 Kameraskjerm (LCD) 12 Blitsknapp 4 Knappen Share (del) 13 Lukkerknapp 5 Knappen Review (gjennomsyn) 14 Rulleknapp (for å velge kameramodi) 6 Knappen Menu (meny) 15 OK-knapp (trykk) 7 Knappen Delete (slett) 16 4-veis kontroller 8 Søker 17 Batterispor 9 Klar-lampe 18 Spor for SD/MMC-kort (ekstrautstyr) ii

5 Innhold 1 1 Komme i gang... 1 Innholdet i esken... 1 Installere programvaren først... 1 Lade batteriet... 2 Sette i batteriet... 2 Viktig batteriinformasjon... 3 Slå kameraet av og på... 4 Stille inn dato og klokkeslett... 5 Kontrollere kamera- og bildestatus... 6 Lagre bilder og videoopptak på et SD/MMC-kort Ta bilder og gjøre videoopptak... 8 Ta et bilde... 8 Gjøre videoopptak... 8 Kameramodi... 9 Bruke kameraskjermen som søker Se på det siste bildet eller videoopptaket Bruke optisk zoom Bruke avansert digital zoom Bruke blits Endre fotograferingsinnstillinger Tilpasse kameraet Når du selv vil være med på bildet Når du selv vil være med på videoopptaket Merking med albumnavn Se på bilder og videoopptak Vise enkeltbilder og videoopptak Vise flere bilder og videoopptak Spille av videoopptak Slette bilder og videoopptak Endre valgfrie gjennomsynsinnstillinger Forstørre bilder Beskytte bilder og videoopptak mot sletting Merke bilder og videoopptak for album Kjøre en bildeserievisning Kopiere bilder og videoopptak Vise bilde- og videoinformasjon iii

6 Innhold 4 Installere programvaren Minimum systemkrav Installer programvaren Dele bilder og videoopptak Merke bilder for utskrift Merke bilder og videoopptak for e-post Merke bilder som favoritter Overføre og skrive ut bilder Overføre bilder og videoopptak med USB-kabelen Skrive ut bilder fra datamaskinen Bestille kopier på Internett Skrive ut fra et SD/MMC-kort (ekstrautstyr) Skrive ut uten datamaskin Feilsøking Kameraproblemer Problemer med datamaskinen/tilkoblingen Problemer med bildekvaliteten Klar-lampe-status Status for kameraets strømlampe Få hjelp Nyttige nettsteder Hjelp i programmet Kundestøtte via telefon Tillegg Kameraspesifikasjoner Tips, sikkerhet, vedlikehold Lagringskapasiteter Strømsparingsfunksjoner Oppgradere programvaren og fastvaren Overholdelse av regelverk iv

7 1 Komme i gang Innholdet i esken * Kamera med halsreim 4 Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000) 2 Tilpasset dokkinnsats * 5 Batterilader, med kontakt(er) 3 USB-kabel 6 Audio-/videoledning (for visning av bilder og videoopptak på TV) * Ikke kast i søpla! Den tilpassede innsatsen er nødvendig for bruk sammen med Kodak EasyShare dokkingstasjon for kamera eller dokkingstasjon med skriver (ekstrautstyr). LS753-kameraet passer ikke i universalinnsatsen som følger med dokkingstasjonene. Ikke vist: Brukerhåndbok (kan være levert på CD), Start her!-veiledning og Kodak EasyShare programvare-cd. Innholdet kan endres uten varsel. Installere programvaren først VIKTIG: Installer programvaren fra Kodak EasyShare programvare-cd før du kobler kameraet (eller dokkingstasjonen) til datamaskinen. Ellers kan det føre til at programvaren lastes inn feil. Se Installer programvaren, side 33 eller Start her!- veiledningen. 1

8 Komme i gang Lade batteriet Lad opp det oppladbare Li-Ion-batteriet før det brukes første gang Rød = lader Grønn = fulladet 1 Sett batteriet i laderen. 2 Sett i støpselet som passer til strømuttaket. 3 Koble laderen til strømuttaket. 4 Fjern batteriet, og koble fra laderen når lampen skifter til grønt. Ladingen tar omtrent 3 timer. Se side 3 for mer informasjon om forventet batterilevetid. Du kan også lade opp batteriet ved hjelp av Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr). Kjøp dette og annet tilleggsutstyr hos en Kodak-forhandler eller på Sette i batteriet 3 timer eller mindre FORSIKTIG: Bruk bare et oppladbart Kodak EasyShare Li-Ion-batteri (KLIC-5000), og sett det inn som vist her. MERK: Når du skal ta ut batteriet, må du kontrollere at kameraet er slått av. 2

9 Komme i gang 1 Åpne batteridekselet. 2 Hold batteriet som vist, og skyv det inn. 3 Lukk batteridekselet. 4 Skyv på utløseren, og trekk batteriet ut for å fjerne det. utløser Viktig batteriinformasjon Batterilevetid I kameraesken følger det med et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri. Faktisk levetid vil variere etter bruk. Oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000) Bruk bare et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000). 3,7-volts oppladbare Li-Ion-batterier fra enkelte leverandører er ikke kompatible med kameraet. Skader som skyldes bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantien. Forlenge batteriets levetid 0 Batterilevetid 300 (Omtrentlig antall bilder per fullading) Begrens følgende aktiviteter som raskt tapper batteriet for strøm: Se gjennom bildene på kameraskjermen (se side 25) Bruke blitsen for mye Smuss på batterikontaktene kan påvirke batteriets levetid. Batteriytelsen reduseres ved temperaturer under 5 C. Ha alltid med ekstrabatterier når du bruker kameraet i kalde omgivelser, og hold disse varme. Kast ikke kalde batterier som ikke virker. De kan være brukbare når de får normal romtemperatur igjen. 3

10 Komme i gang Gå til for: 5-volts Kodak vekselstrømsadapter driver kameraet. Kodak EasyShare dokkingstasjon for kamera driver kameraet, overfører bilder til datamaskinen og lader opp Li-Ion-batteriet som fulgte med kameraet. Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver driver kameraet, lager 10 x 15 cm bilder med eller uten en datamaskin, overfører bilder til datamaskinen og lader opp Li-Ion-batteriet som fulgte med kameraet. Batterisikkerhet og håndtering av batterier Ikke la batterier komme i kontakt med metallobjekter, inkludert mynter. Det kan føre til at batteriet kortslutter, lades ut, blir varmt eller lekker. Informasjon om kassering av oppladbare batterier finner du ved å besøke nettstedet Rechargeable Battery Recycling Corporation på Du finner informasjon om batterier på Slå kameraet av og på Trykk på av/på-knappen. Kameraet er klart til å ta bilder når av/på-knappen lyser kontinuerlig blått. Automodus er valgt. Trykk på av/på-knappen for å slå av kameraet. Kameraet fullfører operasjoner som er Automodus i gang. MERK: Linsen trekker seg inn hvis den treffer en hindring når du slår på kameraet. Kontroller at det ikke er noen hindringer for linsen, og trykk på på/av-knappen på nytt. 4

11 Komme i gang Endre skjermen Hvis du vil Gjør slik Slå kameraskjermen av eller på. Trykk på OK-knappen. Endre innstillingen på kameraskjermen Se Tilpasse kameraet, side 21. for levende visning slik at den er av når du slår på kameraet. Vise/skjule statusikoner. Trykk på. Stille inn dato og klokkeslett Stille inn dato og klokkeslett, første gang Meldingen Date and Time have been reset (dato og klokkeslett er tilbakestilt) vises første gang du slår på kameraet, og når batteriet har vært tatt ut for en lengre periode. 1 SET DATE & TIME (angi dato og klokkeslett) er uthevet. Trykk på OK-knappen. (Velg Cancel (avbryt) for å stille inn dato og klokkeslett senere.) 2 Gå til trinn 4 nedenfor, Stille inn dato og klokkeslett når som helst. Stille inn dato og klokkeslett når som helst 1 Slå på kameraet. Trykk på knappen Menu (meny). 2 Trykk på for å utheve Setup Menu (oppsettmeny), og trykk deretter på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve Date & Time (dato og klokkeslett), og trykk på OK-knappen. 4 Trykk på for å endre datoen og klokkeslettet. Trykk på for å gå til neste innstilling. 5 Trykk på OK-knappen når du er ferdig. 6 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyen. MERK: Avhengig av datamaskinens operativsystem kan Kodak EasyShare-programvare gjøre det mulig for datamaskinen å oppdatere kameraklokken når du kobler til kameraet. Du finner flere opplysninger i hjelpen til EasyShare-programvaren. 5

12 Komme i gang Kontrollere kamera- og bildestatus Ikonene som vises på kameraskjermen, angir aktive kamera- og bildeinnstillinger. Trykk på for å slå statusinformasjonen på og av. Hvis vises i statusfeltet, trykker du på blitsknappen for å vise flere innstillinger. Opptaksmodi Bare aktive kamerainnstillinger vises slik: Selvutløser/bildeserie Datostempel Mer info Albumnavn Zoom digital telefoto vidvinkel Piler for å bla Blits Bildekvalitet Bilder/tid igjen Bildelagringssted Modusbeskrivelse Eksponeringsmåling Hvitbalanse ISO Kameramodus Lavt batterinivå (blinker = oppbrukt) Eksponeringskompensasjon Gjennomsynsskjerm Utskriftsmerke/antall utskrifter Favorittmerke E-postmerke Albumnavn Beskytt Bilde-/videonummer Bildelagring sted Piler for å bla Gjennomsynsmodus 6

13 Komme i gang Blits-/statusskjerm Trykk på blitsknappen. De gjeldende kamerastatusikonene vises på nedre halvdel av skjermbildet Flash (blits). Andre innstillinger Lagre bilder og videoopptak på et SD/MMC-kort Kameraet har 32 MB internminne. Du kan kjøpe SD/MMC-kort, som fås som ekstrautstyr, og som gir et uttakbart og gjenbrukbart lager for bilder og videoopptak. FORSIKTIG: Sett inn kortet som vist. Ikke bruk makt. Det kan skade kameraet eller kortet. Ikke sett inn eller ta ut et kort mens klar-lampen blinker grønt. Det kan skade bildene, kortet eller kameraet. Slik setter du inn et SD/MMC-kort: 1 Slå av kameraet, og åpne kortdekselet. 2 Hold kortet som vist på kameraet. 3 Skyv kortet inn i sporet slik at kontakt opprettes, og lukk kortdekselet. Avskåret hjørne 4 Slå av kameraet før du fjerner kortet. Skyv kortet inn og slipp. Dra ut kortet når det er delvis utløst. MERK: Når du bruker kortet for første gang, foreslår vi at du formaterer det før du tar bilder (side 22). Kort fra enkelt leverandører kan ha begrenset videoopptaksmuligheter. Se side 52 for informasjon om lagringskapasitet. Kjøp SD/MMC-kort hos en forhandler av Kodak-produkter eller på 7

14 2 Ta bilder og gjøre videoopptak Ta et bilde Klar-lampe AUTO 1 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. (Trykk på OK-knappen for å slå av kameraskjermen. Se side 11). 2 Trykk og hold lukkerknappen halvveis ned for å stille inn eksponering og fokus. 3 Når klar-lampen lyser grønt, fortsetter du å trykke lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Når klar-lampen blinker grønt, lagres bildet, men du kan fremdeles ta bilder. Hvis klar-lampen lyser rødt, må du vente til den blir grønn. MERK: Standard fotograferingsmodus er Auto. Se side 9 for andre bilde- og videoopptaksmodi. Gjøre videoopptak Video 1 Drei rulleknappen for å utheve Video. Trykk på rulleknappen. 2 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. 3 Trykk lukkerknappen helt ned, og slipp. Trykk på og slipp lukkerknappen igjen for å stanse opptaket. MERK: Hvis du foretrekker det, kan du trykke lukkerknappen helt ned og holde den i mer enn 2 sekunder for å begynne opptaket. Slipp lukkerknappen for å stanse opptaket. 8

15 Ta bilder og gjøre videoopptak Kameramodi Rulleknapp 1. drei 2. trykk Kameramodi Velg modus etter forholdene: 1. Drei rulleknappen for å utheve modusen. 2. Trykk på rulleknappen for å velge den uthevede modusen. Bruk denne modusen Auto Portrett Nærbilde Til Generell fotografering. Angir automatisk eksponering, fokus og blits. Hele portretter av personer. Fotoobjektet er skarpt, mens bakgrunnen er utydelig. En lavnivå-utfyllingsblits går av automatisk for å myke opp skyggene. Zoom for å fylle rammen med hode-og-skuldre-utsnitt. Nære objekter cm fra linsen i vidvinkel, cm i telefoto. Bruk tilgjengelig lys i stedet for blits om mulig. Bruk kameraskjermen til å ramme inn objektet. Scene Enkel pek og knips-funksjon når du tar bilder under spesielle forhold (se Scene-modi (SCN), side 10). Video Videoopptak med lyd (se Gjøre videoopptak, side 8). Favoritter Se på favorittene dine (se Merke bilder som favoritter, side 36). Bruk EasyShare-programvaren til å laste bilder til Favoritesdelen (favoritter) i kameraets internminne. MERK: Hvis du trykker på knappen Review (gjennomsyn) mens du er i modusen Favorites (favoritter), kan du vise bildene og videoklippene på kortet eller i kameraets internminne. Linsen er ikke forlenget, og du kan ikke ta bilde. 9

16 Ta bilder og gjøre videoopptak Scene-modi (SCN) SCN-modus Drei rulleknappen til SCN-modus, og trykk der rulleknappen ned. 2. Trykk på for å bla og velge en Scene-modus. Bruk denne modusen Nattlandskap Nattportrett Sport Landskap Snø Strand Fest Selvportrett Stil/ Museum Fyrverkeri Bakgrunnslys Til Natur langt borte om natten. Reduserer røde øyne på bilder av mennesker i nattscener eller ved forhold med lite lys. Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. På grunn av lave lukkerhastigheter bør du be folk om å stå stille noen sekunder etter at blitsen går av. Objekter i bevegelse. Rask lukkerhastighet stopper handlingen. Fotoobjekter langt borte. Blitsen går ikke av med mindre du slår den på. Fast fokus er satt til uendelig. Snøscener med skarpt lys. Eksponeringskompensasjon er angitt til +1,0 EV for å forhindre et blast, overeksponert bilde. Strandscener med skarpt lys. Eksponeringskompensasjon er angitt til +1,0 EV for å forhindre et blast, overeksponert bilde. Innendørsbilder av mennesker. Forhindrer røde øyne. Nærbilde av deg selv. Sikrer riktig fokus og forhindrer røde øyne. Stille anledninger, for eksempel et bryllup eller en forelesning. Blits og lyd er deaktivert. Fyrverkeri. Plasser kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. Objekter som står i skyggen, eller er belyst bakfra (når solen er bak objektet). 10

17 Ta bilder og gjøre videoopptak Blomst Barn Nærbilder av blomster og andre små objekter i skarpt lys. Actionbilder av barn i skarpt lys. Bruke kameraskjermen som søker Bildemerker OK 1 Finn utsnittet av motivet på kameraskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om autofokus-bildemerker, se side Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold for å stille inn eksponering og fokus. Når bildemerkene endrer farge, trykker du lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 3 Når du vil slå av kameraskjermen, trykker du på OK-knappen. Bruke autofokus-bildemerker Når du bruker kameraskjermen som en søker, indikerer bildemerkene det området som kameraet fokuserer på. Kameraet forsøker å fokusere på objekter i forgrunnen for å få best mulig bilder, selv om de ikke er i sentrum av bildet. MERK: Dette gjelder ikke for videoopptak. 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold. Når bildemerkene lyser rødt, er kameraet i fokus. 11

18 Ta bilder og gjøre videoopptak Mens lukkerknappen er trykt halvveis ned: Senterfokus Bredt senterfokus Sidefokus Bildemerker Senter- og sidefokus 2 Trykk lukkerknappen helt nedfor å ta bildet. 3 Hvis kameraet ikke fokuserer på det ønskede fotoobjektet (eller hvis bildemerkene forsvinner og klar-lampen blinker oransje), slipp knappen, komponer utsnittet på nytt og gå til trinn 1. MERK: Bildemerker vises bare når kameraskjermen er slått på. Bildemerker vises ikke i landskapsmodus. Venstre- og høyrefokus Se på det siste bildet eller videoopptaket Når du tar et bilde eller videoopptak, vises det på kameraskjermen i omtrent 5 sekunder. Når det vises, kan du: Delete (slett) OK Se på det: Hvis du ikke gjør noe, lagres bildet/opptaket. Spille av (videoopptak): Trykk på OK-knappen for å spille av videoopptaket. Trykk på for å justere lydvolumet. Dele: Trykk på knappen Share (del) hvis du vil merke et bilde/videoopptak for e-post, favoritt eller utskrift (seside 34). Share (del) Slette: Trykk på knappen Delete (slett) mens bildet/videoopptaket og vises. MERK: Det er bare det siste bildet i en bildeserie (se side 17) som vises. Hvis du velger å slette, slettes alle bildene i bildeserien. Hvis du vil slette selektivt, må du gjøre det i gjennomsynsmodus (se side 26). 12

19 Bruke optisk zoom Ta bilder og gjøre videoopptak Bruk optisk zoom for å komme opptil 2,8 ganger nærmere fotoobjektet. Du kan endre optisk zoom før, men ikke under videoopptaket. 1 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. 2 Trykk zoomknappen mot telefotoknappen (T) for å zoome inn. Trykk den mot vidvinkel (W) for å zoome ut. Hvis kameraskjermen er slått på, viser zoomindikatoren om du har angitt optisk eller digital zoom. Zoomindikator Digital avstand 3 Ta et bilde eller et videoopptak på vanlig måte. Aktuell zoomposisjon Optisk avstand Bruke avansert digital zoom Bruk digital zoom i en hvilken som helst stillbildemodus for å få ekstra forstørrelse i tillegg til optisk zoom. Tilgjengelige innstillinger er fra 2,8 til 10 ganger. Kameraskjermen må slås på for å bruke digital zoom. 1 Trykk på OK-knappen for å slå på kameraskjermen. 2 Trykk på Telefoto (T) til grensen for optisk zoom. Slipp knappen, og trykk en gang til. Hvis du vil ha mer digital zoom, slipper du og trykker på nytt. Kameraskjermen viser det zoomede bildet og zoomindikatoren. VIKTIG: Du kan oppleve en redusert kvalitet på utskrevne kopier ved bruk av digital zoom. Den blå glideren på zoomindikatoren stopper og blir rød når bildekvaliteten når grensen for en akseptabel utskrift på 10 x 15 cm. 3 Ta et bilde på vanlig måte. MERK: Digital zoom kan ikke brukes under videoopptak. 13

20 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke blits Bruk blitsen når du tar bilder om kvelden, innendørs eller utendørs i mørk skygge. Vidvinkel Telefoto Blitsavstand 0,6 3,0 m 0,6 1,8 m Slå på blitsen Trykk på for å bla gjennom blitsalternativene. Det aktive blitsikonet vises i kameraskjermens statusfelt. Blitsmodus Blitsen går av... Auto når lysforholdene krever det. Off (av) aldri Fill hver gang du tar et bilde, uavhengig av lysforholdene. (utfyllingsblits) Bruk denne når fotoobjektet er i skygge eller belyses bakfra (når solen skinner bak fotoobjektet). I dempet belysning må du holde kameraet rolig eller bruke stativ. Red-eye (blits mot røde øyne) Én gang slik at fotoobjektets øyne blir vant til blitsen, og så igjen idet bildet tas. (Hvis lysforholdene krever blits, men ikke reduksjon av røde øyne, kan det hende at blitsen går av bare én gang.) 14

21 Blitsinnstillinger i de forskjellige modiene Ta bilder og gjøre videoopptak Opptaksmodus Standardinnstilling Tilgjengelige innstillinger Auto Auto* Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Portrett Auto* Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Nærbilde Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Scenemodi Natt landskap Off (av) Off (av) Nattportrett Red-eye (blits mot røde øyne) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Sport Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Landskap Off (av) Off (av) Snø Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Strand Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) 15

22 Ta bilder og gjøre videoopptak Fest Selvportrett Red-eye (blits mot røde øyne) Red-eye (blits mot røde øyne) Stil/Museum Off (av) Off (av) Fyrverkeri Off (av) Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Bakgrunnslys Fill (utfyllingsblits) Fill (utfyllingsblits) Blomst Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits) Barn Red-eye (blits mot røde øyne) Video Off (av) Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Bildeserie Off (av) Langtidseksponering Off (av) Off (av), Fill (utfyllingsblits) MERK: * I disse modiene forblir innstillingen Red-eye (røde øyne) uendret inntil du endrer den igjen. Alle andre blitsinnstillinger går tilbake til standard når du går ut av modusen eller slår av kameraet. 16

23 Endre fotograferingsinnstillinger Ta bilder og gjøre videoopptak Du kan endre innstillingene for å oppnå best resultat med kameraet. 1 Trykk på knappen Menu (meny). (Noen innstillinger er utilgjengelige i enkelte modi.) 2 Trykk på for å utheve innstillingen du vil endre, og deretter på OK-knappen. 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. 4 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte. Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Self-Timer (selvutløser) Gi en utsettelse på 10 sekunder før bildet tas eller videoopptaket starter. Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) Velg hvor mye lys som skal komme inn i kameraet. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Burst (bildeserie) Ta opptil fire bilder i rask rekkefølge (cirka 2,4 fps). Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer til videomodus eller slår av kameraet. On (på) eller Off (av) Du finner mer informasjon i side 23. Utilgjengelig i bildeseriemodus. Hvis bildene blir for lyse, reduserer du verdien. Hvis bildene blir for mørke, øker du verdien. MERK: Når kameraskjermen er slått på, kan du også trykke på og for å justere eksponeringskompensasjonen. Trykk på igjen. Eksponeringskompensasjonen tilbakestilles til null hvis du stiller inn langtidseksponering. On (på) eller Off (av) 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold for å angi autofokus, eksponering, hvitbalanse og retning for alle bildene i serien. 2 Trykk lukkerknappen helt ned og hold for å ta bildene. Kameraet stopper å ta bilder når lukkerknappen slippes, når det er tatt fire bilder, eller når lagringsplassen er brukt opp. Flash (blits), Self-Timer (selvutløser) og Long Time Exposure (langtidseksponering) er deaktivert i Burst (bildeserie). Utilgjengelig i videomodus. 17

24 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Picture Quality Best (beste) (5 MP) for å skrive ut (bildekvalitet) Angi en bildeoppløsning opptil 50 x 76 cm. Best (beste) (3:2) (4,4 megapiksler) Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. ideelt for å skrive ut 10 cm x 15 cm kopier uten beskjæring. Også for utskrifter opptil 50 cm x 75 cm, noe beskjæring kan oppstå. Better (bedre) (3,1 megapiksler) for å skrive ut opptil 20 cm x 25 cm. Good (god) (1,7 megapiksler) for å sende på e-post, legge ut på Internett eller vise på skjerm. Video Quality (kvalitet Best (best) (640 x 480) på videoopptak) Angi en oppløsning for videoopptaket avspilles i et 640 x 480 pikslers vindu. videoopptak Good (god) (320 x 240) Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. videoopptaket avspilles i et 640 x 480 pikslers vindu. White Balance (hvitbalanse) Angi lysforhold Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Auto (standardinnstilling) korrigerer hvitbalansen automatisk. Ideelt for generell fotografering. Daylight (dagslys) for bilder i naturlig belysning. Tungsten (wolfram) korrigerer det oransje skjæret som vanlig innendørsbelysning gir. Ideell for fotografering under innendørsbelysning fra wolfram- eller halogenlamper uten blits. Fluorescent (fluorescerende) korrigerer det grønne skjæret fra fluorescerende lamper. Ideell til bilder som tas uten blits, under fluorescerende lamper. Utilgjengelig i Video- og Scene-modus (unntak tilgjengelig i Landskap). 18

25 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) ISO Speed (ISO-hastighet) Kontroller kameraets lysfølsomhet. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Color Mode (fargemodus) Velg fargetoner. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Exposure Metering (eksponeringsmåler) Vurder lysnivåer for bestemte områder i et utsnitt. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Auto (standardinnstilling), 80, 100, 200 og 400, 800 (Good (god))* Bruk en lavere ISO-innstilling i sterkt lys og en høyere innstilling i dårligere lysforhold. * Ved ISO 800 går bildekvaliteten til Good (god). MERK: ISO går tilbake til Auto når kameraet settes til Portrait (portrett), Close-up (nærbilde), SCN-modi eller under Long Time Exposure (langtidseksponering). Ikke tilgjengelig i Video- og SCN-modi. Color (farge) (standardinnstilling) for fargebilder. Black & White (svart-hvitt) for svart-hvitt-bilder. Sepia for bilder med et rødbrunt, antikt utseende. MERK: Med EasyShare-programvare kan du også gjøre om et fargebilde til et bilde i svart-hvitt eller sepia. Utilgjengelig i videomodus. Multi-pattern (flermønstret) (standardinnstilling) vurderer lysforholdene over hele bildet for å gi en optimal bildeeksponering. Ideelt for generell fotografering. Center-weight (senterpunkt-sentrering) vurderer lysforholdene for fotoobjektet som er midt i søkeren. Ideell til fotoobjekter som er belyst bakfra. Center-spot (senterpunkt) minner om Center-weight (senterpunkt-sentrering), men målingen konsentreres om en mindre del av fotoobjektet midt i søkeren. Ideell når du trenger nøyaktig eksponering av et bestemt område av bildet. Utilgjengelig i Video- og Scene-modus (unntak tilgjengelig i Landskap). 19

26 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Focus Zone (fokuseringssone) Velg et stort eller konsentrert fokuseringsområde. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Long Time Exposure (langtidseksponering) Velg hvor lenge lukkeren skal være åpen. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Image Storage (bildelagring) Velg et lagringssted for bilder og videoopptak. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. Set Album (angi album) Velg albumnavn. Video Length (videolengde) Velg lengde på videoopptaket. Multi-zone (flere soner) (standardinnstilling) vurderer tre soner for å gi et jevnt bildefokus. Ideelt for generell fotografering. Center zone (sentersone) vurderer det lille området midt i søkeren. Ideell når du trenger nøyaktig fokus på et bestemt område i bildet. MERK: Still inn kameraet til Multi-zone (flere soner) når du er i Landscape mode (landskapsmodus) hvis du vil ha enda bedre bilder. Utilgjengelig i video- og scenemodus. None (ingen), 1,0, 2,0, 4,0, 8,0, 16,0 sekunder La lukkeren være åpen lenger under dårlig opplyste forhold. Bruk et stativ eller et stødig underlag. MERK: Eksponeringskompensasjonen er angitt til null, og ISO er satt til Auto. Ikke tilgjengelig i Burst (bildeserie), Video- og Scene-modi (unntak tilgjengelig i Night Landscape (nattlandskap)). Auto (standardinnstilling) kameraet vil bruke et kort hvis det er installert i kameraet. Hvis ikke, bruker kameraet internminnet. Internal Memory (internminne) kameraet vil alltid bruke internminnet selv om et kort sitter i. On (på) eller Off (av) Velg albumnavn før du tar bilder eller gjør videoopptak. Da blir alle bilder og videoopptak merket med disse albumnavnene (se side 24). Continuous (kontinuerlig) (standardinnstilling) så lenge det er plass på kortet eller i internminnet, eller til du trykker ned lukkerknappen. Velg 5, 15 eller 30 sekunders varighet. 20

27 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Setup Menu (oppsettmeny) Velg flere innstillinger. Tilpasse kameraet Se Tilpasse kameraet, side 21. Bruk funksjonen Setup (oppsett) til å tilpasse kamerainnstillingene. 1 Trykk på selvutløserknappen i en hvilken som helst modus. 2 Trykk på for å utheve Setup (oppsett), og trykk på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve innstillingen du vil endre, og deretter på OK-knappen. 4 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte. Innstilling lkon Alternativer Return (gå tilbake) til forrige meny. Liveview (levende visning) Sett kameraskjermen på/av som standard. Trykk på OK for å slå skjermen av og på manuelt (se side 11). Sound Themes (lydtemaer) Velg det kameralydtemaet du ønsker for når du slår på kameraet, bruker utløseren, selvutløseren og for advarsler. Volume (volum) Slå av alle lyder, eller velg et volumnivå. Auto Power Off (automatisk avslåing) Velg når du vil at kameraet skal gå i dvale. On (på) (standardinnstilling) kameraskjermen er på når kameraet er på. Off (av) kameraskjermen er av. Shutter only (bare lukkerlyd) Standard (standardinnstilling) Og flere musikk- og lydtemaer Off (av) Low (lav) (standardinnstilling) Medium (middels) High (høy) 10 minutes (10 minutter) (standard) 5, 3, eller 1 minutt 21

28 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Date & Time Set (angi dato og klokkeslett) Video Out (videoutgang) Velg en regional innstilling slik at du kan koble kameraet til en TV eller en annen ekstern enhet. Orientation Sensor (retningsføler) Justerer bildene slik at de vises med riktig side opp. Date Stamp (datostempel) Sett datoen på bildene. Video Date Display (videodatovisning) Vis Date/Time (dato/klokkeslett) under avspilling av videoopptak. Language (språk) Se side 5. NTSC (standardinnstilling) brukes i Nord-Amerika og Japan, det mest vanlige formatet. PAL brukes i Europa og Kina. On (på) (standardinnstilling) Off (av) Angi dato eller slå av funksjonen. (Off (av) er standardinnstillingen.) Angi dato/klokkeslett eller slå av funksjonen. (Off (av) er standardinnstillingen.) Velg et språk. Format (formater) FORSIKTIG: Formateringen sletter alle bilder og videoopptak, også de som er beskyttet. Hvis du tar ut kortet under formateringen, kan det bli skadet. About (om) Memory Card (minnekort) sletter alt på kortet og formaterer det. Cancel (avbryt) avslutter uten å gjøre endringer. Internal Memory (internminne) formaterer internminnet og sletter alt inkludert e-postadresser, albumnavn og favoritter. Vis kamerainformasjon. 22

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer