Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok For interaktiv innføring, se Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2004 Alle skjermbilder er simulert. Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N 4J1101_no

3 Produktfunksjoner Sett forfra Rulleknapp (for å velge kameramodi) 7 Videoutgang (for TV-tilkobling) 2 Mikrofon 8 DC-inn (5 V), for ekstra vekselstrømsadapter 3 Selvutløser/videolampe 9 Linse/objektivlokk 4 Søkerlinse 10 Stift for halsreim 5 Lysføler 11 Blitsholder 6 USB-port Sett nedenfra Stativsokkel/posisjonsindikator for EasyShare dokkingstasjon for kamera eller dokkingstasjon med skriver 2 Dataplate med kameraets serienummer 3 Kontakt for dokkingstasjon i

4 Produktfunksjoner Sett bakfra Zoom (vidvinkel/telefoto) / 10 På/av-knapp /strømlampe forstørrelse 2 Kameramodi 11 Høyttaler 3 Kameraskjerm (LCD) 12 Blitsknapp 4 Knappen Share (del) 13 Lukkerknapp 5 Knappen Review (gjennomsyn) 14 Rulleknapp (for å velge kameramodi) 6 Knappen Menu (meny) 15 OK-knapp (trykk) 7 Knappen Delete (slett) 16 4-veis kontroller 8 Søker 17 Batterispor 9 Klar-lampe 18 Spor for SD/MMC-kort (ekstrautstyr) ii

5 Innhold 1 1 Komme i gang... 1 Innholdet i esken... 1 Installere programvaren først... 1 Lade batteriet... 2 Sette i batteriet... 2 Viktig batteriinformasjon... 3 Slå kameraet av og på... 4 Stille inn dato og klokkeslett... 5 Kontrollere kamera- og bildestatus... 6 Lagre bilder og videoopptak på et SD/MMC-kort Ta bilder og gjøre videoopptak... 8 Ta et bilde... 8 Gjøre videoopptak... 8 Kameramodi... 9 Bruke kameraskjermen som søker Se på det siste bildet eller videoopptaket Bruke optisk zoom Bruke avansert digital zoom Bruke blits Endre fotograferingsinnstillinger Tilpasse kameraet Når du selv vil være med på bildet Når du selv vil være med på videoopptaket Merking med albumnavn Se på bilder og videoopptak Vise enkeltbilder og videoopptak Vise flere bilder og videoopptak Spille av videoopptak Slette bilder og videoopptak Endre valgfrie gjennomsynsinnstillinger Forstørre bilder Beskytte bilder og videoopptak mot sletting Merke bilder og videoopptak for album Kjøre en bildeserievisning Kopiere bilder og videoopptak Vise bilde- og videoinformasjon iii

6 Innhold 4 Installere programvaren Minimum systemkrav Installer programvaren Dele bilder og videoopptak Merke bilder for utskrift Merke bilder og videoopptak for e-post Merke bilder som favoritter Overføre og skrive ut bilder Overføre bilder og videoopptak med USB-kabelen Skrive ut bilder fra datamaskinen Bestille kopier på Internett Skrive ut fra et SD/MMC-kort (ekstrautstyr) Skrive ut uten datamaskin Feilsøking Kameraproblemer Problemer med datamaskinen/tilkoblingen Problemer med bildekvaliteten Klar-lampe-status Status for kameraets strømlampe Få hjelp Nyttige nettsteder Hjelp i programmet Kundestøtte via telefon Tillegg Kameraspesifikasjoner Tips, sikkerhet, vedlikehold Lagringskapasiteter Strømsparingsfunksjoner Oppgradere programvaren og fastvaren Overholdelse av regelverk iv

7 1 Komme i gang Innholdet i esken * Kamera med halsreim 4 Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000) 2 Tilpasset dokkinnsats * 5 Batterilader, med kontakt(er) 3 USB-kabel 6 Audio-/videoledning (for visning av bilder og videoopptak på TV) * Ikke kast i søpla! Den tilpassede innsatsen er nødvendig for bruk sammen med Kodak EasyShare dokkingstasjon for kamera eller dokkingstasjon med skriver (ekstrautstyr). LS753-kameraet passer ikke i universalinnsatsen som følger med dokkingstasjonene. Ikke vist: Brukerhåndbok (kan være levert på CD), Start her!-veiledning og Kodak EasyShare programvare-cd. Innholdet kan endres uten varsel. Installere programvaren først VIKTIG: Installer programvaren fra Kodak EasyShare programvare-cd før du kobler kameraet (eller dokkingstasjonen) til datamaskinen. Ellers kan det føre til at programvaren lastes inn feil. Se Installer programvaren, side 33 eller Start her!- veiledningen. 1

8 Komme i gang Lade batteriet Lad opp det oppladbare Li-Ion-batteriet før det brukes første gang Rød = lader Grønn = fulladet 1 Sett batteriet i laderen. 2 Sett i støpselet som passer til strømuttaket. 3 Koble laderen til strømuttaket. 4 Fjern batteriet, og koble fra laderen når lampen skifter til grønt. Ladingen tar omtrent 3 timer. Se side 3 for mer informasjon om forventet batterilevetid. Du kan også lade opp batteriet ved hjelp av Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr). Kjøp dette og annet tilleggsutstyr hos en Kodak-forhandler eller på Sette i batteriet 3 timer eller mindre FORSIKTIG: Bruk bare et oppladbart Kodak EasyShare Li-Ion-batteri (KLIC-5000), og sett det inn som vist her. MERK: Når du skal ta ut batteriet, må du kontrollere at kameraet er slått av. 2

9 Komme i gang 1 Åpne batteridekselet. 2 Hold batteriet som vist, og skyv det inn. 3 Lukk batteridekselet. 4 Skyv på utløseren, og trekk batteriet ut for å fjerne det. utløser Viktig batteriinformasjon Batterilevetid I kameraesken følger det med et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri. Faktisk levetid vil variere etter bruk. Oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000) Bruk bare et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-5000). 3,7-volts oppladbare Li-Ion-batterier fra enkelte leverandører er ikke kompatible med kameraet. Skader som skyldes bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantien. Forlenge batteriets levetid 0 Batterilevetid 300 (Omtrentlig antall bilder per fullading) Begrens følgende aktiviteter som raskt tapper batteriet for strøm: Se gjennom bildene på kameraskjermen (se side 25) Bruke blitsen for mye Smuss på batterikontaktene kan påvirke batteriets levetid. Batteriytelsen reduseres ved temperaturer under 5 C. Ha alltid med ekstrabatterier når du bruker kameraet i kalde omgivelser, og hold disse varme. Kast ikke kalde batterier som ikke virker. De kan være brukbare når de får normal romtemperatur igjen. 3

10 Komme i gang Gå til for: 5-volts Kodak vekselstrømsadapter driver kameraet. Kodak EasyShare dokkingstasjon for kamera driver kameraet, overfører bilder til datamaskinen og lader opp Li-Ion-batteriet som fulgte med kameraet. Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver driver kameraet, lager 10 x 15 cm bilder med eller uten en datamaskin, overfører bilder til datamaskinen og lader opp Li-Ion-batteriet som fulgte med kameraet. Batterisikkerhet og håndtering av batterier Ikke la batterier komme i kontakt med metallobjekter, inkludert mynter. Det kan føre til at batteriet kortslutter, lades ut, blir varmt eller lekker. Informasjon om kassering av oppladbare batterier finner du ved å besøke nettstedet Rechargeable Battery Recycling Corporation på Du finner informasjon om batterier på Slå kameraet av og på Trykk på av/på-knappen. Kameraet er klart til å ta bilder når av/på-knappen lyser kontinuerlig blått. Automodus er valgt. Trykk på av/på-knappen for å slå av kameraet. Kameraet fullfører operasjoner som er Automodus i gang. MERK: Linsen trekker seg inn hvis den treffer en hindring når du slår på kameraet. Kontroller at det ikke er noen hindringer for linsen, og trykk på på/av-knappen på nytt. 4

11 Komme i gang Endre skjermen Hvis du vil Gjør slik Slå kameraskjermen av eller på. Trykk på OK-knappen. Endre innstillingen på kameraskjermen Se Tilpasse kameraet, side 21. for levende visning slik at den er av når du slår på kameraet. Vise/skjule statusikoner. Trykk på. Stille inn dato og klokkeslett Stille inn dato og klokkeslett, første gang Meldingen Date and Time have been reset (dato og klokkeslett er tilbakestilt) vises første gang du slår på kameraet, og når batteriet har vært tatt ut for en lengre periode. 1 SET DATE & TIME (angi dato og klokkeslett) er uthevet. Trykk på OK-knappen. (Velg Cancel (avbryt) for å stille inn dato og klokkeslett senere.) 2 Gå til trinn 4 nedenfor, Stille inn dato og klokkeslett når som helst. Stille inn dato og klokkeslett når som helst 1 Slå på kameraet. Trykk på knappen Menu (meny). 2 Trykk på for å utheve Setup Menu (oppsettmeny), og trykk deretter på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve Date & Time (dato og klokkeslett), og trykk på OK-knappen. 4 Trykk på for å endre datoen og klokkeslettet. Trykk på for å gå til neste innstilling. 5 Trykk på OK-knappen når du er ferdig. 6 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyen. MERK: Avhengig av datamaskinens operativsystem kan Kodak EasyShare-programvare gjøre det mulig for datamaskinen å oppdatere kameraklokken når du kobler til kameraet. Du finner flere opplysninger i hjelpen til EasyShare-programvaren. 5

12 Komme i gang Kontrollere kamera- og bildestatus Ikonene som vises på kameraskjermen, angir aktive kamera- og bildeinnstillinger. Trykk på for å slå statusinformasjonen på og av. Hvis vises i statusfeltet, trykker du på blitsknappen for å vise flere innstillinger. Opptaksmodi Bare aktive kamerainnstillinger vises slik: Selvutløser/bildeserie Datostempel Mer info Albumnavn Zoom digital telefoto vidvinkel Piler for å bla Blits Bildekvalitet Bilder/tid igjen Bildelagringssted Modusbeskrivelse Eksponeringsmåling Hvitbalanse ISO Kameramodus Lavt batterinivå (blinker = oppbrukt) Eksponeringskompensasjon Gjennomsynsskjerm Utskriftsmerke/antall utskrifter Favorittmerke E-postmerke Albumnavn Beskytt Bilde-/videonummer Bildelagring sted Piler for å bla Gjennomsynsmodus 6

13 Komme i gang Blits-/statusskjerm Trykk på blitsknappen. De gjeldende kamerastatusikonene vises på nedre halvdel av skjermbildet Flash (blits). Andre innstillinger Lagre bilder og videoopptak på et SD/MMC-kort Kameraet har 32 MB internminne. Du kan kjøpe SD/MMC-kort, som fås som ekstrautstyr, og som gir et uttakbart og gjenbrukbart lager for bilder og videoopptak. FORSIKTIG: Sett inn kortet som vist. Ikke bruk makt. Det kan skade kameraet eller kortet. Ikke sett inn eller ta ut et kort mens klar-lampen blinker grønt. Det kan skade bildene, kortet eller kameraet. Slik setter du inn et SD/MMC-kort: 1 Slå av kameraet, og åpne kortdekselet. 2 Hold kortet som vist på kameraet. 3 Skyv kortet inn i sporet slik at kontakt opprettes, og lukk kortdekselet. Avskåret hjørne 4 Slå av kameraet før du fjerner kortet. Skyv kortet inn og slipp. Dra ut kortet når det er delvis utløst. MERK: Når du bruker kortet for første gang, foreslår vi at du formaterer det før du tar bilder (side 22). Kort fra enkelt leverandører kan ha begrenset videoopptaksmuligheter. Se side 52 for informasjon om lagringskapasitet. Kjøp SD/MMC-kort hos en forhandler av Kodak-produkter eller på 7

14 2 Ta bilder og gjøre videoopptak Ta et bilde Klar-lampe AUTO 1 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. (Trykk på OK-knappen for å slå av kameraskjermen. Se side 11). 2 Trykk og hold lukkerknappen halvveis ned for å stille inn eksponering og fokus. 3 Når klar-lampen lyser grønt, fortsetter du å trykke lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Når klar-lampen blinker grønt, lagres bildet, men du kan fremdeles ta bilder. Hvis klar-lampen lyser rødt, må du vente til den blir grønn. MERK: Standard fotograferingsmodus er Auto. Se side 9 for andre bilde- og videoopptaksmodi. Gjøre videoopptak Video 1 Drei rulleknappen for å utheve Video. Trykk på rulleknappen. 2 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. 3 Trykk lukkerknappen helt ned, og slipp. Trykk på og slipp lukkerknappen igjen for å stanse opptaket. MERK: Hvis du foretrekker det, kan du trykke lukkerknappen helt ned og holde den i mer enn 2 sekunder for å begynne opptaket. Slipp lukkerknappen for å stanse opptaket. 8

15 Ta bilder og gjøre videoopptak Kameramodi Rulleknapp 1. drei 2. trykk Kameramodi Velg modus etter forholdene: 1. Drei rulleknappen for å utheve modusen. 2. Trykk på rulleknappen for å velge den uthevede modusen. Bruk denne modusen Auto Portrett Nærbilde Til Generell fotografering. Angir automatisk eksponering, fokus og blits. Hele portretter av personer. Fotoobjektet er skarpt, mens bakgrunnen er utydelig. En lavnivå-utfyllingsblits går av automatisk for å myke opp skyggene. Zoom for å fylle rammen med hode-og-skuldre-utsnitt. Nære objekter cm fra linsen i vidvinkel, cm i telefoto. Bruk tilgjengelig lys i stedet for blits om mulig. Bruk kameraskjermen til å ramme inn objektet. Scene Enkel pek og knips-funksjon når du tar bilder under spesielle forhold (se Scene-modi (SCN), side 10). Video Videoopptak med lyd (se Gjøre videoopptak, side 8). Favoritter Se på favorittene dine (se Merke bilder som favoritter, side 36). Bruk EasyShare-programvaren til å laste bilder til Favoritesdelen (favoritter) i kameraets internminne. MERK: Hvis du trykker på knappen Review (gjennomsyn) mens du er i modusen Favorites (favoritter), kan du vise bildene og videoklippene på kortet eller i kameraets internminne. Linsen er ikke forlenget, og du kan ikke ta bilde. 9

16 Ta bilder og gjøre videoopptak Scene-modi (SCN) SCN-modus Drei rulleknappen til SCN-modus, og trykk der rulleknappen ned. 2. Trykk på for å bla og velge en Scene-modus. Bruk denne modusen Nattlandskap Nattportrett Sport Landskap Snø Strand Fest Selvportrett Stil/ Museum Fyrverkeri Bakgrunnslys Til Natur langt borte om natten. Reduserer røde øyne på bilder av mennesker i nattscener eller ved forhold med lite lys. Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. På grunn av lave lukkerhastigheter bør du be folk om å stå stille noen sekunder etter at blitsen går av. Objekter i bevegelse. Rask lukkerhastighet stopper handlingen. Fotoobjekter langt borte. Blitsen går ikke av med mindre du slår den på. Fast fokus er satt til uendelig. Snøscener med skarpt lys. Eksponeringskompensasjon er angitt til +1,0 EV for å forhindre et blast, overeksponert bilde. Strandscener med skarpt lys. Eksponeringskompensasjon er angitt til +1,0 EV for å forhindre et blast, overeksponert bilde. Innendørsbilder av mennesker. Forhindrer røde øyne. Nærbilde av deg selv. Sikrer riktig fokus og forhindrer røde øyne. Stille anledninger, for eksempel et bryllup eller en forelesning. Blits og lyd er deaktivert. Fyrverkeri. Plasser kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. Objekter som står i skyggen, eller er belyst bakfra (når solen er bak objektet). 10

17 Ta bilder og gjøre videoopptak Blomst Barn Nærbilder av blomster og andre små objekter i skarpt lys. Actionbilder av barn i skarpt lys. Bruke kameraskjermen som søker Bildemerker OK 1 Finn utsnittet av motivet på kameraskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om autofokus-bildemerker, se side Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold for å stille inn eksponering og fokus. Når bildemerkene endrer farge, trykker du lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 3 Når du vil slå av kameraskjermen, trykker du på OK-knappen. Bruke autofokus-bildemerker Når du bruker kameraskjermen som en søker, indikerer bildemerkene det området som kameraet fokuserer på. Kameraet forsøker å fokusere på objekter i forgrunnen for å få best mulig bilder, selv om de ikke er i sentrum av bildet. MERK: Dette gjelder ikke for videoopptak. 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold. Når bildemerkene lyser rødt, er kameraet i fokus. 11

18 Ta bilder og gjøre videoopptak Mens lukkerknappen er trykt halvveis ned: Senterfokus Bredt senterfokus Sidefokus Bildemerker Senter- og sidefokus 2 Trykk lukkerknappen helt nedfor å ta bildet. 3 Hvis kameraet ikke fokuserer på det ønskede fotoobjektet (eller hvis bildemerkene forsvinner og klar-lampen blinker oransje), slipp knappen, komponer utsnittet på nytt og gå til trinn 1. MERK: Bildemerker vises bare når kameraskjermen er slått på. Bildemerker vises ikke i landskapsmodus. Venstre- og høyrefokus Se på det siste bildet eller videoopptaket Når du tar et bilde eller videoopptak, vises det på kameraskjermen i omtrent 5 sekunder. Når det vises, kan du: Delete (slett) OK Se på det: Hvis du ikke gjør noe, lagres bildet/opptaket. Spille av (videoopptak): Trykk på OK-knappen for å spille av videoopptaket. Trykk på for å justere lydvolumet. Dele: Trykk på knappen Share (del) hvis du vil merke et bilde/videoopptak for e-post, favoritt eller utskrift (seside 34). Share (del) Slette: Trykk på knappen Delete (slett) mens bildet/videoopptaket og vises. MERK: Det er bare det siste bildet i en bildeserie (se side 17) som vises. Hvis du velger å slette, slettes alle bildene i bildeserien. Hvis du vil slette selektivt, må du gjøre det i gjennomsynsmodus (se side 26). 12

19 Bruke optisk zoom Ta bilder og gjøre videoopptak Bruk optisk zoom for å komme opptil 2,8 ganger nærmere fotoobjektet. Du kan endre optisk zoom før, men ikke under videoopptaket. 1 Bruk søkeren eller kameraskjermen til å finne ønsket bildeutsnitt. 2 Trykk zoomknappen mot telefotoknappen (T) for å zoome inn. Trykk den mot vidvinkel (W) for å zoome ut. Hvis kameraskjermen er slått på, viser zoomindikatoren om du har angitt optisk eller digital zoom. Zoomindikator Digital avstand 3 Ta et bilde eller et videoopptak på vanlig måte. Aktuell zoomposisjon Optisk avstand Bruke avansert digital zoom Bruk digital zoom i en hvilken som helst stillbildemodus for å få ekstra forstørrelse i tillegg til optisk zoom. Tilgjengelige innstillinger er fra 2,8 til 10 ganger. Kameraskjermen må slås på for å bruke digital zoom. 1 Trykk på OK-knappen for å slå på kameraskjermen. 2 Trykk på Telefoto (T) til grensen for optisk zoom. Slipp knappen, og trykk en gang til. Hvis du vil ha mer digital zoom, slipper du og trykker på nytt. Kameraskjermen viser det zoomede bildet og zoomindikatoren. VIKTIG: Du kan oppleve en redusert kvalitet på utskrevne kopier ved bruk av digital zoom. Den blå glideren på zoomindikatoren stopper og blir rød når bildekvaliteten når grensen for en akseptabel utskrift på 10 x 15 cm. 3 Ta et bilde på vanlig måte. MERK: Digital zoom kan ikke brukes under videoopptak. 13

20 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke blits Bruk blitsen når du tar bilder om kvelden, innendørs eller utendørs i mørk skygge. Vidvinkel Telefoto Blitsavstand 0,6 3,0 m 0,6 1,8 m Slå på blitsen Trykk på for å bla gjennom blitsalternativene. Det aktive blitsikonet vises i kameraskjermens statusfelt. Blitsmodus Blitsen går av... Auto når lysforholdene krever det. Off (av) aldri Fill hver gang du tar et bilde, uavhengig av lysforholdene. (utfyllingsblits) Bruk denne når fotoobjektet er i skygge eller belyses bakfra (når solen skinner bak fotoobjektet). I dempet belysning må du holde kameraet rolig eller bruke stativ. Red-eye (blits mot røde øyne) Én gang slik at fotoobjektets øyne blir vant til blitsen, og så igjen idet bildet tas. (Hvis lysforholdene krever blits, men ikke reduksjon av røde øyne, kan det hende at blitsen går av bare én gang.) 14

21 Blitsinnstillinger i de forskjellige modiene Ta bilder og gjøre videoopptak Opptaksmodus Standardinnstilling Tilgjengelige innstillinger Auto Auto* Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Portrett Auto* Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Nærbilde Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Scenemodi Natt landskap Off (av) Off (av) Nattportrett Red-eye (blits mot røde øyne) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Sport Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Landskap Off (av) Off (av) Snø Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Strand Auto Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) 15

22 Ta bilder og gjøre videoopptak Fest Selvportrett Red-eye (blits mot røde øyne) Red-eye (blits mot røde øyne) Stil/Museum Off (av) Off (av) Fyrverkeri Off (av) Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Bakgrunnslys Fill (utfyllingsblits) Fill (utfyllingsblits) Blomst Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits) Barn Red-eye (blits mot røde øyne) Video Off (av) Off (av) Auto (automatisk), Off (av), Fill (utfyllingsblits), Red-eye (blits mot røde øyne) Bildeserie Off (av) Langtidseksponering Off (av) Off (av), Fill (utfyllingsblits) MERK: * I disse modiene forblir innstillingen Red-eye (røde øyne) uendret inntil du endrer den igjen. Alle andre blitsinnstillinger går tilbake til standard når du går ut av modusen eller slår av kameraet. 16

23 Endre fotograferingsinnstillinger Ta bilder og gjøre videoopptak Du kan endre innstillingene for å oppnå best resultat med kameraet. 1 Trykk på knappen Menu (meny). (Noen innstillinger er utilgjengelige i enkelte modi.) 2 Trykk på for å utheve innstillingen du vil endre, og deretter på OK-knappen. 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. 4 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte. Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Self-Timer (selvutløser) Gi en utsettelse på 10 sekunder før bildet tas eller videoopptaket starter. Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) Velg hvor mye lys som skal komme inn i kameraet. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Burst (bildeserie) Ta opptil fire bilder i rask rekkefølge (cirka 2,4 fps). Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer til videomodus eller slår av kameraet. On (på) eller Off (av) Du finner mer informasjon i side 23. Utilgjengelig i bildeseriemodus. Hvis bildene blir for lyse, reduserer du verdien. Hvis bildene blir for mørke, øker du verdien. MERK: Når kameraskjermen er slått på, kan du også trykke på og for å justere eksponeringskompensasjonen. Trykk på igjen. Eksponeringskompensasjonen tilbakestilles til null hvis du stiller inn langtidseksponering. On (på) eller Off (av) 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold for å angi autofokus, eksponering, hvitbalanse og retning for alle bildene i serien. 2 Trykk lukkerknappen helt ned og hold for å ta bildene. Kameraet stopper å ta bilder når lukkerknappen slippes, når det er tatt fire bilder, eller når lagringsplassen er brukt opp. Flash (blits), Self-Timer (selvutløser) og Long Time Exposure (langtidseksponering) er deaktivert i Burst (bildeserie). Utilgjengelig i videomodus. 17

24 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Picture Quality Best (beste) (5 MP) for å skrive ut (bildekvalitet) Angi en bildeoppløsning opptil 50 x 76 cm. Best (beste) (3:2) (4,4 megapiksler) Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. ideelt for å skrive ut 10 cm x 15 cm kopier uten beskjæring. Også for utskrifter opptil 50 cm x 75 cm, noe beskjæring kan oppstå. Better (bedre) (3,1 megapiksler) for å skrive ut opptil 20 cm x 25 cm. Good (god) (1,7 megapiksler) for å sende på e-post, legge ut på Internett eller vise på skjerm. Video Quality (kvalitet Best (best) (640 x 480) på videoopptak) Angi en oppløsning for videoopptaket avspilles i et 640 x 480 pikslers vindu. videoopptak Good (god) (320 x 240) Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. videoopptaket avspilles i et 640 x 480 pikslers vindu. White Balance (hvitbalanse) Angi lysforhold Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Auto (standardinnstilling) korrigerer hvitbalansen automatisk. Ideelt for generell fotografering. Daylight (dagslys) for bilder i naturlig belysning. Tungsten (wolfram) korrigerer det oransje skjæret som vanlig innendørsbelysning gir. Ideell for fotografering under innendørsbelysning fra wolfram- eller halogenlamper uten blits. Fluorescent (fluorescerende) korrigerer det grønne skjæret fra fluorescerende lamper. Ideell til bilder som tas uten blits, under fluorescerende lamper. Utilgjengelig i Video- og Scene-modus (unntak tilgjengelig i Landskap). 18

25 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) ISO Speed (ISO-hastighet) Kontroller kameraets lysfølsomhet. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Color Mode (fargemodus) Velg fargetoner. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Exposure Metering (eksponeringsmåler) Vurder lysnivåer for bestemte områder i et utsnitt. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Auto (standardinnstilling), 80, 100, 200 og 400, 800 (Good (god))* Bruk en lavere ISO-innstilling i sterkt lys og en høyere innstilling i dårligere lysforhold. * Ved ISO 800 går bildekvaliteten til Good (god). MERK: ISO går tilbake til Auto når kameraet settes til Portrait (portrett), Close-up (nærbilde), SCN-modi eller under Long Time Exposure (langtidseksponering). Ikke tilgjengelig i Video- og SCN-modi. Color (farge) (standardinnstilling) for fargebilder. Black & White (svart-hvitt) for svart-hvitt-bilder. Sepia for bilder med et rødbrunt, antikt utseende. MERK: Med EasyShare-programvare kan du også gjøre om et fargebilde til et bilde i svart-hvitt eller sepia. Utilgjengelig i videomodus. Multi-pattern (flermønstret) (standardinnstilling) vurderer lysforholdene over hele bildet for å gi en optimal bildeeksponering. Ideelt for generell fotografering. Center-weight (senterpunkt-sentrering) vurderer lysforholdene for fotoobjektet som er midt i søkeren. Ideell til fotoobjekter som er belyst bakfra. Center-spot (senterpunkt) minner om Center-weight (senterpunkt-sentrering), men målingen konsentreres om en mindre del av fotoobjektet midt i søkeren. Ideell når du trenger nøyaktig eksponering av et bestemt område av bildet. Utilgjengelig i Video- og Scene-modus (unntak tilgjengelig i Landskap). 19

26 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Focus Zone (fokuseringssone) Velg et stort eller konsentrert fokuseringsområde. Denne innstillingen forblir aktiv til du bytter modi eller slår av kameraet. Long Time Exposure (langtidseksponering) Velg hvor lenge lukkeren skal være åpen. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. Image Storage (bildelagring) Velg et lagringssted for bilder og videoopptak. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. Set Album (angi album) Velg albumnavn. Video Length (videolengde) Velg lengde på videoopptaket. Multi-zone (flere soner) (standardinnstilling) vurderer tre soner for å gi et jevnt bildefokus. Ideelt for generell fotografering. Center zone (sentersone) vurderer det lille området midt i søkeren. Ideell når du trenger nøyaktig fokus på et bestemt område i bildet. MERK: Still inn kameraet til Multi-zone (flere soner) når du er i Landscape mode (landskapsmodus) hvis du vil ha enda bedre bilder. Utilgjengelig i video- og scenemodus. None (ingen), 1,0, 2,0, 4,0, 8,0, 16,0 sekunder La lukkeren være åpen lenger under dårlig opplyste forhold. Bruk et stativ eller et stødig underlag. MERK: Eksponeringskompensasjonen er angitt til null, og ISO er satt til Auto. Ikke tilgjengelig i Burst (bildeserie), Video- og Scene-modi (unntak tilgjengelig i Night Landscape (nattlandskap)). Auto (standardinnstilling) kameraet vil bruke et kort hvis det er installert i kameraet. Hvis ikke, bruker kameraet internminnet. Internal Memory (internminne) kameraet vil alltid bruke internminnet selv om et kort sitter i. On (på) eller Off (av) Velg albumnavn før du tar bilder eller gjør videoopptak. Da blir alle bilder og videoopptak merket med disse albumnavnene (se side 24). Continuous (kontinuerlig) (standardinnstilling) så lenge det er plass på kortet eller i internminnet, eller til du trykker ned lukkerknappen. Velg 5, 15 eller 30 sekunders varighet. 20

27 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer (ikke tilgjengelig som nevnt) Setup Menu (oppsettmeny) Velg flere innstillinger. Tilpasse kameraet Se Tilpasse kameraet, side 21. Bruk funksjonen Setup (oppsett) til å tilpasse kamerainnstillingene. 1 Trykk på selvutløserknappen i en hvilken som helst modus. 2 Trykk på for å utheve Setup (oppsett), og trykk på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve innstillingen du vil endre, og deretter på OK-knappen. 4 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte. Innstilling lkon Alternativer Return (gå tilbake) til forrige meny. Liveview (levende visning) Sett kameraskjermen på/av som standard. Trykk på OK for å slå skjermen av og på manuelt (se side 11). Sound Themes (lydtemaer) Velg det kameralydtemaet du ønsker for når du slår på kameraet, bruker utløseren, selvutløseren og for advarsler. Volume (volum) Slå av alle lyder, eller velg et volumnivå. Auto Power Off (automatisk avslåing) Velg når du vil at kameraet skal gå i dvale. On (på) (standardinnstilling) kameraskjermen er på når kameraet er på. Off (av) kameraskjermen er av. Shutter only (bare lukkerlyd) Standard (standardinnstilling) Og flere musikk- og lydtemaer Off (av) Low (lav) (standardinnstilling) Medium (middels) High (høy) 10 minutes (10 minutter) (standard) 5, 3, eller 1 minutt 21

28 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Date & Time Set (angi dato og klokkeslett) Video Out (videoutgang) Velg en regional innstilling slik at du kan koble kameraet til en TV eller en annen ekstern enhet. Orientation Sensor (retningsføler) Justerer bildene slik at de vises med riktig side opp. Date Stamp (datostempel) Sett datoen på bildene. Video Date Display (videodatovisning) Vis Date/Time (dato/klokkeslett) under avspilling av videoopptak. Language (språk) Se side 5. NTSC (standardinnstilling) brukes i Nord-Amerika og Japan, det mest vanlige formatet. PAL brukes i Europa og Kina. On (på) (standardinnstilling) Off (av) Angi dato eller slå av funksjonen. (Off (av) er standardinnstillingen.) Angi dato/klokkeslett eller slå av funksjonen. (Off (av) er standardinnstillingen.) Velg et språk. Format (formater) FORSIKTIG: Formateringen sletter alle bilder og videoopptak, også de som er beskyttet. Hvis du tar ut kortet under formateringen, kan det bli skadet. About (om) Memory Card (minnekort) sletter alt på kortet og formaterer det. Cancel (avbryt) avslutter uten å gjøre endringer. Internal Memory (internminne) formaterer internminnet og sletter alt inkludert e-postadresser, albumnavn og favoritter. Vis kamerainformasjon. 22

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/cx7525support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto For hjelp med kameraet, se www.kodak.com/go/cx7310support Eastman Kodak Company 343

Detaljer

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/c330support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z730support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z760support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/z650support

Detaljer

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z740support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå

Detaljer

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com FHvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p850support

Detaljer

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p880support

Detaljer

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com KODAK DX3500 Digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak er et varemerke

Detaljer

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p712support

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. Eastman

Detaljer

Kodak Easyshare CX7525

Kodak Easyshare CX7525 Oversikt over komponenter Kodak Easyshare CX7525 Bruksanvisning Se tegning side (i) i den originale bruksanvisningen. Fra forsiden: 1. Mikrofon 2. Lyssensor 3. Selvutløser/videolampe 4. Feste til kamerareim

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

hp photosmart 730 series digitalt kamera

hp photosmart 730 series digitalt kamera hp photosmart 730 series digitalt kamera user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette

Detaljer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gjengivelse, tilpassing og oversettelse

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridisk informasjon og merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med bildefremviseren, kan du gå til www.kodak.com/go/pictureviewersupport

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktive innføringer, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom Brukerhåndbok for kameraene, installeringsprogram for KODAK, KODAK DC200/DC210-programvare for kameramontering og KODAK-programvare for digital tilgang (Acquire/TWAIN).

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning

Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning Rollei Action Camera 410 Bruksanvisning Innhold Innhold Innhold...1 Sikkerhetsanvisninger...2 Innhold i esken...3 Produktoversikt...4 Fjernkontroll...5 Oppsett av Rollei Actioncam 410...6 Videomodus...7

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer