Sett bakfra / fra høyre side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett bakfra / fra høyre side"

Transkript

1 Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra 1 LCD-skjerm 2 Hurtigberøringskant (nederst, trykk / skyv) 3 Hurtigberøringskant (høyre side, kun trykk) 4 LED-lamper 3 MERK: Når skjermikonene vises, tennes det LED-lamper på berøringspunkter langs 4 hurtigberøringskantene. 1 2 For bruk av berøringskanten, se side 4. Sett bakfra / fra høyre side Lydinngang 2 Lydutgang 3 DC-inngang (12 V) 4 Høyttalere 3 1

2 NORSK Sett bakfra / sett fra siden På/av-knapp 5 Volumknapp 2 Veggmonteringshull 6 Minnekortspor CF, MD 3 Roterende / forlengbart stativ 7 USB-kontakt (til kamera / USB-enhet) 4 Minnekortspor SD, MMC, MS, xd 8 USB-kontakt (for datamaskin) 2

3 1 Komme i gang Sette opp stativet og feste strømledningen Rammen er stilt inn til å vise bilder i liggende retning. Du kan snu stativet for å endre den til stående, men du må også endre innstillingen (se den utvidede brukerhåndboken). Stativ (dra ut for å justere rammevinkelen) Strømledningen som du har fått, kan se annerledes ut enn den som er på bildet. Bruk kontakten som passer til din type strømuttak. Slå på rammen På/av-knapp trykk på og hold nede i 2 sekunder, og slipp. 3 NO

4 Komme i gang Bruke rammens hurtigberøringskanter Berøringstips Trykk og skyv kun på hurtigberøringskantene*. Trykk på en kant for å vise ikonene. Trykk på (lukk) for å avvise dem. Trykk på lyset ved en knapp for å velge den. Skyv for å utheve menyer, bilder, videoopptak, alternativer. **Trykk på OK for å velge dem. Ikke hold over ett sted, kantene kan være følsomme for det. Trykk på lysene under knappene Skyv kun på den nederste kanten Trykk på lysene ved siden av knappene (Ikke skyv her) Startskjermbilde Spill av bildeserievisning OK Ferdig Lukk *Hurtigberøringskanter Skyv for å bla: Bla gjennom bilder Som å bla i en bok, skyv til venstre for å gå fremover, skyv til høyre for å gå bakover. Når du vil bla raskt gjennom store antall bilder, kan du trykke og holde (i tre sekunder), og deretter skyve til enden av kanten. Bla gjennom menyer Skyv til høyre for å bla nedover, skyv til venstre for å bla oppover. ** Trykk under de små pilene i endene av rullefeltet for å flytte uthevingen ett bilde, én meny eller ett element om gangen. VIKTIG: Skjermen er ikke berøringsfølsom. Ikke rør den. Ikke ta på kantene med noe annet enn fingeren. Skarpe gjenstander eller metallgjenstander kan skade kanten eller skjermen. 4 NO

5 Still inn språk Skjermbildet for språk vises den første gangen du slår på rammen. Lagre Komme i gang Skyv (eller trykk under gliderpilene) på den nederste kanten for å utheve språket ditt, og trykk på Save (lagre). MERK: Skyv til venstre / høyre på lysene for å gå oppover eller nedover på listen. Gjør følgende for å endre språk senere: Gliderpiler Trykk på (startskjerm) (innstillinger) Language (språk). Skjermbildet for språk vises. Skyv for å utheve ønsket språk, og trykk deretter på Save (lagre). Koble til det trådløse nettverket Når du har angitt språket ditt, søker rammen etter tilgjengelige trådløse nettverk. Se Koble til det trådløse nettverket, side 8. NO 5

6 Komme i gang Se bildene dine med én gang Sette inn et minnekort Vis bildene, eller spill av en bildeserievisning ved å sette inn et minnekort eller koble til et kamera eller en annen USB-enhet (se side 7). Bildene spilles av automatisk. Hvis rammen har forhåndslastede eksempelbilder, begynner de å spilles av automatisk. Sett inn et kort ved å skyve det ned i sporet til det stopper. Slik fjerner du et kort fra: øverste kortspor, trykk kortet inn for å løse det ut sidekortspor, dra ut kortet VIKTIG: Ikke sett inn et mikro- eller miniminnekort uten en adapter. Secure Digital Multimediekort Memory Stick xd CompactFlash MicroDrive 6 NO

7 Komme i gang Koble til et digitalkamera eller en annen USB-enhet USB-kabel følger med USB-enheten USB-enheter: kamera, flash-stasjon, kortleser osv. (selges separat) NO 7

8 2 Konfigurere trådløs drift Hvis du har problemer med å installere eller koble til det trådløse nettverket, se Feilsøking på side 26. Eller åpne programvaren for EASYSHAREdigitalskjermen på datamaskinen (se side 13), og klikk på Tools (verktøy) Wireless Troubleshooter (trådløs feilsøking). Følg den automatiserte veiviseren for feilsøking. Koble til det trådløse nettverket Du kan gi rammen trådløs tilgang til innhold på datamaskinen din ved å koble rammen til det trådløse hjemmenettverket. MERK: Hvis du ikke vet om du har et trådløst nettverk, kan du spørre personen som konfigurerte datamaskinen din. 1 Første gang Hvis dette er første gang du slår på rammen, trykker du på Save (lagre) når du har angitt språk (side 5). Skjermbildet Scanning for available wireless networks... (søker etter tilgjengelige trådløse nettverk) vises. 8 NO

9 Konfigurere trådløs drift De tilgjengelige trådløse nettverkene vises. MERK: Hvis søket finner flere nettverk, vises vanligvis hjemmenettverket ditt øverst (siden det har best signalstyrke). Men hvis du vil velge et annet nettverk, skyver eller trykker du under pilene for å velge et nettverk, og deretter trykker du på OK. Trykk på Tilbake for å avvise skjermen og koble til senere. Senere Hvis du vil koble til senere, trykker du på Home (startskjerm) Settings (innstillinger) Network (nettverk) Scan for wireless networks (søk etter trådløse nettverk). Deretter følger du instruksjonene på skjermen og fortsetter med trinn 2 nedenfor. Hvis det trådløse nettverket ditt ikke blir funnet, velger du Scan (søk) igjen. Det kan hende at du må skrive inn nettverks-ssiden (kalles noen ganger nettverksnavn) manuelt. Personen som installerte nettverket, kan gi deg denne informasjonen. Eller trykk på Help me connect (hjelp meg å koble til) hvis du vil ha mer informasjon. 2 Uthev hjemmenettverket ditt, og trykk på OK for å koble til det. Skjermbildet Connecting... (kobler til) vises. Eller velg Exit without connecting (avslutt uten å koble til), og gå til startskjermen (side 17). NO 9

10 Konfigurere trådløs drift Oppgi passord (hvis du har sikkerhetsinnstilling på det trådløse nettverket) Hvis du har sikkerhetsinnstilling på det trådløse nettverket, blir du bedt om å skrive inn sikkerhetsnøkkelen (WEP eller WPA) på skjermtastaturet. Skyv langs den nederste berøringskanten (eller trykk under gliderpilene) for å utheve et tegn, og trykk deretter på Select (velg) for å skrive det inn i tekstboksen. Trykk på Done (ferdig) når du er ferdig. Navigeringstips: Fortsett å skyve (eller å trykke på pilene) til venstre / høyre for å gå til forrige eller neste rad. Returtast fjerner tekst Tekstboks Gliderpiler Velg Hvis du ikke har en sikkerhetsinnstilling, går du til trinn 3. MERK: Skjermbildet identifiserer sikkerhetsinnstillingen din som enten WEP eller WPA. En WEP-sikkerhetsnøkkel kan inneholde: 5 eller 13 tegn (0 9, A Z, noen spesialtegn, med skille mellom små og store bokstaver) 10 eller 26 tegn (0 9, A F, uten skille mellom små og store bokstaver). En WPA-nøkkel inneholder 8 63 tegn, med skille mellom små og store bokstaver. 10 NO

11 Konfigurere trådløs drift Personen som installerer det trådløse nettverket, kan gi deg de opplysningene du trenger. Gratulerer! Du har koblet deg til nettverket. Kom tilbake til dette skjermbildet senere for å kontrollere at det trådløse nettverket og programvaren fungerer ordentlig. 3 Hvis du ikke allerede har gjort det, installerer du programvaren for KODAK EASYSHARE-digitalskjermen (se side 11), slik at rammen kan vise trådløst innhold. Installere programvaren CDen som fulgte med rammen, inneholder to programmer som fungerer godt hver for seg, men som også samarbeider for å gi deg den beste opplevelsen av rammen: Programvare for KODAK EASYSHARE-digitalskjerm administrer rammen, kopier mellom rammen og datamaskinen, og konfigurer rammen for tilgang til KODAK Gallery- og Internett-innhold (side 13). KODAK EASYSHARE-programvare organiser, rediger og del bildene. VIKTIG: Vi anbefaler at du installerer begge. Hvis du allerede har EASYSHARE-programvaren på datamaskinen, bør du oppgradere til denne spesialversjonen for å få tilleggsfunksjoner. NO 11

12 Konfigurere trådløs drift CD som følger med rammen. 1 Sett CDen inn i datamaskinen. 2 Installer programvaren etter anvisningene på skjermen. Klikk på Typical (vanlig) for å installere programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen og for å oppdatere en tidligere versjon av EASYSHARE-programvaren. Hvis du ikke har en tidligere versjon av EASYSHARE-programvaren på datamaskinen, kan du klikke på Custom (tilpasset) og velge begge programmene for ny installasjon. Programvareikonene vises på skrivebordet når installasjonen er fullført. 3 Dobbelklikk på for å åpne programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen hvis den ikke åpnes automatisk. Når du blir bedt om det, bør du bruke noen minutter på å registrere bilderammen og programvaren elektronisk, slik at du kan få eksklusive tips og tilbud. Hvis du vil foreta registreringen senere, se 12 NO

13 Bruke programvaren Konfigurere trådløs drift Installer programvaren som fulgte med rammen (side 11), på en datamaskin som du vil at rammen skal kobles trådløst til. Deretter dobbelklikker du på ikonet for programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen på datamaskinens skrivebord for å åpne programvaren. Klikk på Help (hjelp) i menylinjen hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programvaren. Velg bildekilde: Klikk på Help (hjelp) hvis du vil ha mer informasjon Vis og velg bilder her Dra og slipp her Klikk her for å opprette en bildeserievisning Bilder, videoopptak og musikk på datamaskinen KODAK Gallery-album Rammen og tilkoblede enheter NO 13

14 Konfigurere trådløs drift Konfigurere tilgang til Gallery- og Internett-innhold På datamaskinen din bruker du programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen (side 13) til å konfigurere tilgang til Internett-innhold som Kodak Gallery-kontoen din, RSSfotofeeder (Really Simple Syndication) som stadig endres, musikk eller videoopptak. 1 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. 2 Klikk på på datamaskinen for å åpne programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen. 3 I menylinjen velger du Tools (verktøy) Device Settings (innstillinger for enhet) (også tilgjengelig i dra og slipp-sonen). 4 Fra nedtrekksmenyen velger du rammen din. Rammens konfigurasjonsnettside åpnes i nettleseren din. 5 Klikk på følgende for å få instruksjoner på skjermen: Internett-medier KODAK Gallery, Flickr, nyheter, vær, sport osv. fra FrameChannel, tilpassede RSS-feeder og snarveier til favoritt-feeder for enkel tilgang på startskjermbildet Settings (innstillinger) tilpasse rammen rett fra datamaskinen Se side 17 for visning av Internett-innhold på rammen. 14 NO

15 Konfigurere trådløs drift Kontrollere tilkoblinger mellom datamaskinen og enheten Når du har installert programvaren (side 11) og konfigurert tilgangen til Internett-innhold (side 14), kan du gå tilbake til skjermbildet Network Connection (nettverkstilkobling) på rammen (se side 9). 1 Trykk på Scan (søk) nå. Skjermbildet Scanning (søker) vises mens rammen søker i nettverket, og deretter vises tilgjengelige datamaskiner og andre bildekilder som rammen kan få trådløs tilgang til. MERK: Velg Scan later (søk senere) for å kontrollere senere at rammen har trådløs tilgang til de tilgjengelige enhetene. Du kan kontrollere dette senere ved å trykke på (startskjerm) Settings (innstillinger) Network (nettverk) Verify computer connection (kontroller datamaskintilkobling) NO 15

16 Konfigurere trådløs drift Hvis datamaskinen din er på listen, er den trådløse konfigurasjonen gjennomført. Trykk på Done (ferdig). Hvis datamaskinen din ikke er på listen, trykker du på Scan (søk) igjen, eller du kan trykke på Help (hjelp) for å få alternativer. 2 Trykk på Done (ferdig) for å lukke vinduet og gå tilbake til startskjermen. Nå kan rammen få trådløs tilgang til innholdet på vertsdatamaskinen din. Datamaskinen din vises som et bildekildeikon på rammen (se side 19). 16 NO

17 3 Gjøre mer med rammen Vise startskjermen / Internett-innhold Begynn i startskjermen for å: få tilgang til bilder, videoopptak og musikk spille av bildeserievisninger av Internett-innhold (KODAK Gallery, Flickr, FrameChannel RSS-feeder) du konfigurerer (se side 14) og forhåndslastede bildeserievisninger som vær, sport, nyheter osv. motta bilder fra venner og familie i KODAK Gallery (se side 23) tilpasse visningen via skjermbildet Settings (innstillinger) 1 Trykk på (startskjerm). Hvis ikonene ikke er synlige, trykker du på hurtigberøringskanten. 2 Trykk på lyset under ett av ikonene nederst på skjermen. 3 Trykk på Close (lukk) for å avvise ikonene. 17 NO

18 Gjøre mer med rammen Ikoner på startskjermbildet: Bilder og videoopptak (se side 19). Musikk (se side 22). KODAK Gallery vises hvis du konfigurerer tilgang til KODAK Gallery (se side 14). Vis Gallery-albumene og My Friends' Albums (mine venners album). Dette ikonet ( ) indikerer at noen har delt bilder med deg i Gallery. Se side 23. Internett-medier liste over RSS-fotofeeder fra Flickr og FrameChannel som du konfigurerer (se side 14). Feeder som du konfigurerer som favoritter for enkel tilgang (se side 14), vises på listen og som snarveier på startskjermbildet. Forhåndslastede feeder (som nyheter, vær, sport, økonomi osv.) som du kan redigere ved hjelp av programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen (se side 14). Innstillinger tilpass rammeinnstillinger, for eksempel varighet og overganger for bildeserievisning, bildeseriealternativer, skjermens lysstyrke, klokke og timer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den utvidede brukerhåndboken på Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den utvidede brukerhåndboken på 18 NO

19 Få tilgang til bilder og videoopptak. Gjøre mer med rammen 1 Trykk på (startskjerm), og trykk deretter på (bilder og videoopptak). Alle tilkoblede kilder (se nedenfor) vises. 2 Skyv eller trykk under pilene for å utheve en bildekilde, og: Trykk på (spill av bildeserievisning) for å starte en bildeserievisning av bildene i den uthevede kilden. Eller trykk på OK for å vise miniatyrbilder, mapper osv. Bildekilder: My Frame (min ramme) rammens internminne på 512 Mb. Kopier bildene dine inn på My Frame (min ramme) fra et minnekort eller en annen enhet. Minnekort blir synlig når du setter inn et kort (side 6). Etiketten og ikonet angir korttype. Kamera blir synlig når du kobler til et digitalkamera via en USB-kabel (side 7). USB-stasjon blir synlig når du setter inn en USB flash-stasjon (side 7). Nettverksdatamaskin blir synlig dersom du er koblet til en trådløs nettverksdatamaskin (se side 8). Viser bilder som er lagret på datamaskinen. My Slide show (min bildeserievisning) vises når du lagrer en favorittbildeseriekilde for rask tilgang når som helst (se side 21). NO 19

20 Gjøre mer med rammen Vise bilder og videoopptak Vis bilder og videoopptak fra hvilken som helst tilkoblet bildekilde (se side 19). VIKTIG: For trådløs tilgang må du kontrollere at du konfigurerer rammen til å fungere med det trådløse hjemmenettverket (se side 8). Vis ett enkelt bilde og miniatyrbilder Hvis du vil vise ett bilde som fyller skjermen, uthever du det i miniatyrvisningen og trykker på OK. Hvis du vil vise bildene dine som miniatyrbilder: Trykk på (startskjerm) (bilder og videoopptak). Skyv for å utheve en bildekilde, og trykk deretter på OK. Eller trykk på (miniatyrbilder) fra en bildeserievisning eller enkeltvisning. Tips til visning av miniatyrbildeskjermen: Naviger gjennom miniatyrbildene ved å skyve fingeren til venstre / høyre langs gliderpilene for å bevege deg ett bilde av gangen. Du kan gå enda raskere gjennom miniatyrbildene ved å trykke og holde til skjermen endrer seg (omtrent 3 sekunder). Du kan spille av en hel mappe med bilder ved å utheve mappen og trykke på (spill av bildeserievisning). Du kan spill av et videoopptak fra miniatyrvisning ved å utheve en miniatyr av et videoopptak ( ). Trykk på OK eller (spill av bildeserievisning). 20 NO

21 Spille av en bildeserievisning Du kan starte en bildeserie på rammen på to måter: Gjøre mer med rammen Slå på rammen og sett deretter inn et kort eller koble til en USB-enhet. En ny bildeserie starter automatisk og erstatter den nåværende bildeserien eller enkeltbildevisningen. Uthev et bilde (i miniatyrvisning eller enkeltvisning), eller uthev en bildekilde på skjermbildet Pictures and Videos (bilder og videoopptak), og trykk deretter på (spill av bildeserievisning). MERK: En bildeserie spilles av kontinuerlig til du stopper den eller slår av rammen. Musikk og videoopptak i den samme bildekilden spilles automatisk av i en bildeserievisning. Du kan hindre at musikk spilles av automatisk, ved å trykke på Settings (innstillinger) > Slide show options (alternativer for bildeserievisning) > Music auto-play (automatisk avspilling av musikk) > Off (av). Lagre bildeserievisningen du liker best, for enkel tilgang Lagre stedet til favorittbildene som en bildeserievisning for enkel tilgang. Når du viser en bildeserievisning: Trykk på (alternativer for bildeserievisning) Save as My Slide show (lagre som min bildeserievisning) OK. Trykk på Yes (ja) for å bekrefte. MERK: My Slide show (min bildeserievisning) spilles automatisk av når du slår på rammen. Ikonet My Slide show (min bildeserievisning) ( ) vises på skjermbildet Pictures and Videos (bilder og videoopptak som en bildekilde (se side 19). NO 21

22 Gjøre mer med rammen Velge flere bilder Bruk funksjonen multi-select (velge flere) for å kopiere eller slette to eller flere bilder, eller for å spille av en bildeserievisning med uthevede bilder. Velg ett om gangen 1 I miniatyrvisning kan du skyve langs den nederste berøringskanten for å finne et bilde, og deretter trykke på (velg). En hake vises på det valgte bildet. 2 Fortsett å velge bilder. Fjern en hake ved å trykke på Unselect (fjern valg) mens bildet er uthevet. Select / Unselect All (velg / fjern valg av alle) I miniatyrvisning (side 20) trykker du på Select All (velg alle). Du kan fjerne alle hakene ved å trykke på Unselect All (fjern valg av alle). Spille musikk Spill av musikk uten bilder 1 Trykk på (startskjerm), og trykk deretter på (musikk). 2 Skyv til høyre / venstre for å gå oppover eller nedover på listen over musikkilder, og trykk deretter på OK. 3 Skyv til høyre / venstre for å gå til forrige eller neste sang, eller velg All (alle), og trykk deretter på Play (spill av). 4 Juster volumet med volumknappen øverst på rammen. MERK: Musikk spilles av automatisk når det er koblet til et minnekort eller en USB-enhet med musikk. 22 NO

23 Gjøre mer med rammen Slik kan du spille bakgrunnsmusikk med en bildeserievisning: når en bildeserievisning spilles av, trykker du på (alternativer for bildeserievisning), og deretter trykker du på Background Music (bakgrunnsmusikk). Bruk glideren til å navigere til musikken eller sangen du vil spille av, og trykk deretter på Play (spill av). Trykk på (spill av bildeserievisning) for å fortsette bildeserievisningen. Motta My friends' Albums (mine venners album) automatisk Den trådløse rammen bruker funksjonen Picture Mail (bildepost) til å varsle deg automatisk ( ) når en venn deler bilder med deg i KODAK Gallery. Spill av en bildeserievisning med nye bilder, direkte fra din ramme, selv før du ser e-posten på datamaskinen din. Se de delte bildene med en gang: Når varselet vises på rammeskjermen, trykker du på View now (vis nå). En bildeserievisning av de nye bildene spilles av på rammen din. Hvis det er flere album som du ikke har sett ennå, velger du et merket album fra Gallery-listen som vises, og trykker på OK. NO 23

24 Gjøre mer med rammen Slik ser du de delte bildene senere: 1 Når varselet vises på rammeskjermen, skyver du for å velge Dismiss (avvis). 2 Du kan se de nye bildene ved å trykke på (startskjerm), utheve (KODAK Gallery), og deretter trykke på OK. 3 Når My Friends' Album (mine venners album) er uthevet, trykker du på OK. 4 Uthev et merket album, og trykk på OK. Du kan tilpasse hvordan og om du vil motta varslene. Se den utvidede brukerhåndboken på 24 NO

25 Legge til en kleberamme og en frontplate Gjøre mer med rammen Tilpasse rammen med en dekorativ kleberamme og / eller frontplate (leveres med noen rammer). Ekstra kleberammer og frontplater er tilgjengelig for kjøp. Når du ikke bruker kleberammen, kan du sette den på underlaget sitt og Ramme oppbevare den i en plastpose for å holde den klebede Kleberamme baksiden ren. Frontplate Se side 29 for vedlikehold av rammen og frontplaten. Lær mer om rammen Kjøp rammetilbehør, inkludert dekorative frontplater og tilpassede kleberammer Utvidet brukerhåndbok Interaktiv feilsøking og reparasjon Interaktiv veiledning Vanlige spørsmål Nedlastinger Produktregistrering NO 25

26 4 Løse problemer med rammen Hvis du vil ha trinnvis produktstøtte, kan du gå til og velge Interactive Troubleshooting & Repairs (interaktiv feilsøking og reparasjon). Eller åpne programvaren for EASYSHARE-digitalskjermen på datamaskinen, og klikk på Tools (verktøy) Wireless Troubleshooter (trådløs feilsøking). Feilsøking for tilkobling til trådløst nettverk Problem Mulige årsaker og / eller løsninger Rammen kan ikke kobles til Kontroller at du har en trådløs ruter og at den kringkaster SSIDen, det trådløse nettverket eller angi SSIDen manuelt. Wireless network not Kontroller at du er innenfor driftsområdet til nettverket. Flytt rammen found (trådløst nettverk til det rommet der ruteren står. ikke funnet) vises. Kontroller at rammen bruker den nyeste fastvaren. Se etter oppdateringer på Hvis nettverket har en sikkerhetsinnstilling, kan du se side 10 for å angi sikkerhetsnøkkelen (WEP eller WPA). Personen som installerte nettverket, kan gi deg denne informasjonen. Se Rammen kan ikke koble til det trådløse nettverket over for andre mulige årsaker og / eller løsninger. Kan ikke konfigurere eller vise Internett-innhold trådløst. Installer programvaren som fulgte med rammen (se side 11). Kontroller at rammen er koblet til det trådløse nettverket (se side 8). Hvis du vil se flere mulige årsaker / løsninger, kan du se Troubleshooting (feilsøking) i den utvidede brukerhåndboken på 26 NO

27 Feilsøking av rammeproblemer Løse problemer med rammen Hvis... Rammen ikke kan slås på. Ingenting skjer når et minnekort, kamera, en datamaskin eller en USB-enhet er tilkoblet. Berøringskanten ikke virker. Rammen låser seg eller fungerer ikke ordentlig. Prøv ett eller flere av alternativene nedenfor Kontroller at strømkabelen som fulgte med rammen, er koblet til på riktig måte (se side 3). Trykk på og hold nede på/av-knappen i 2 sekunder, og slipp (se side 3). Koble fra strømledningen, vent i 5 sekunder, og koble til ledningen igjen. Trykk på på/av-knappen i 2 sekunder, og slipp. Kontroller at USB-kabelen som fulgte med kameraet eller USB-enheten, er koblet til på riktig måte (se side 7). Sett et sertifisert CF-/SD-/MMC-/MS-/xD-kort med bilder inn i riktig kortspor, og skyv det deretter på plass (se side 6). Kontroller at kortet (i det øverste sporet) ligger jevnt med rammeoverflaten. MERK: Ikke sett inn et SANDISK Memory Stick PRO DUO-kort eller et annet mikro- eller miniminnekort uten en adapter. En stor bilde-/videoopptaksfil kan bruke lengre tid på å vises. Koble fra strømledningen i 5 sekunder, og koble den til igjen. Trykk på og hold nede på/av-knappen i 2 sekunder, og slipp (se side 3). Bruk fingeren til å berøre langs den hevede lederen på nederste og høyre kant (se side 4). LED-lamper angir berøringspunkter. Koble strømledningen fra rammen. Vent i 5 sekunder, og koble den deretter til igjen. Trykk på og hold nede på/av-knappen (i ca. 2 sekunder), og slipp den. Trykk på volum- og på/av-knappene øverst på rammen (se side 2) samtidig, og trykk deretter på Yes (ja) for å tilbakestille rammen. (Tilbakestilling av rammen sletter ikke de lagrede filene dine.) NO 27

28 5 Tillegg Viktige sikkerhetsregler ADVARSEL: Ikke demonter dette produktet. Det har ingen innvendige deler som brukeren kan reparere eller utføre service på. Overlat service til kvalifisert servicepersonell. Dette produktet må ikke utsettes for væske, fuktighet eller ekstreme temperaturer. Ikke bruk andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn de som er spesifisert i denne håndboken. Det kan forårsake elektrisk støt og / eller elektrisk eller mekanisk risiko. Hvis LCD-skjermen blir ødelagt, må du ikke berøre glasset eller væsken. Ta kontakt med kundestøtten hos KODAK. ADVARSEL: Når du bruker dette produktet, bør det være installert og i drift med en minimumsavstand på 20 cm for 2,4 GHz-drift mellom radiatoren og kroppen. Denne senderen må ikke settes i nærheten av eller drives i forbindelse med en annen antenne eller sender. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av KODAK, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. Hvis du vil ha godkjent tilbehør, kan du gå til Batteriet til den digitale rammen (internt, kan ikke fjernes) kan inneholde perklorater. Spesialhåndtering kan være gjeldende i California. Bruk bare en vekselstrømsadapter fra Leader Electronics Inc., modell MU A1 med 12 V og 1,5 A. I Europa må du bare bruke en Phihong-vekselstrømsadapter, modell PSA 18R-120P. Bruk av andre vekselstrømsadaptere kan skade rammen og gjøre garantiene ugyldige. Når rammen står med stativet ute, har den en vinkel på grader. Ikke sett rammen i nærheten av åpne flammekilder, for eksempel tente stearinlys eller varmeapparater. Urimelig lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader. Oppgradere programvaren og fastvaren Last ned de siste versjonene av programvaren og fastvaren til rammen (programvaren som kjører i rammen). Se 28 NO

29 Tillegg Stell og vedlikehold Viktig: Koble alltid fra strømmen før rengjøring. Ikke bruk vann, rengjøringsmidler eller andre klebestoffer på rammen eller noen av delene. Tørk forsiktig av rammen, LCD-skjermen, kleberammen eller frontplaten med en ren, tørr klut som ikke loer (følger med). Hvis det er fingermerker på rammen, kan du bruke et lett trykk. Ikke bruk rensemidler som ikke er laget spesielt for LCD-skjermer. Kjemikalier, for eksempel solkrem, må ikke komme i kontakt med malte overflater. Serviceavtaler er tilgjengelige i enkelte land. Ta kontakt med en KODAK-forhandler for mer informasjon. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om avhending / gjenvinning av digitale rammer. Amerikanske forbrukere kan gå til nettstedet til Electronics Industries Alliance på eller nettstedet til KODAK på Begrenset garanti KODAK garanterer at elektroniske forbruksprodukter og tilbehør fra KODAK (Produkter), ekskludert batterier, er uten funksjonsfeil og mangler i både materiale og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. Ta vare på den daterte originalkvitteringen. Du må kunne fremlegge bevis på kjøpsdatoen ved eventuelle forespørsler om garantireparasjoner. Dekning for begrenset garanti Garantitjenesten er bare tilgjengelig i det landet der Produktene opprinnelig ble kjøpt. Du kan bli bedt om å sende Produkter, for egen kostnad, til en autorisert tjenesteleverandør for det landet der Produktene ble kjøpt. KODAK vil reparere eller erstatte Produkter hvis de ikke fungerer ordentlig i garantiperioden, i henhold til betingelsene og / eller begrensningene som er oppgitt her. Garantitjenesten vil omfatte alt arbeid i tillegg til eventuelle justeringer og / eller erstatningsdeler. Hvis KODAK ikke klarer å reparere eller erstatte et Produkt, vil KODAK, etter eget skjønn, refundere kjøpsprisen som ble betalt for Produktet, forutsatt at Produktet er returnert til KODAK sammen med bevis på kjøpsprisen. Reparasjon, erstatning eller refundering av kjøpsprisen er de eneste rettsmidlene som gjelder under denne garantien. Hvis reservedeler brukes under reparasjonen, kan disse delene være reproduserte, eller de kan inneholde reprodusert materiale. Hvis det er nødvendig å erstatte hele Produktet, kan det erstattes med et reprodusert Produkt. Reproduserte Produkter, deler og materialer er garantert i den gjenværende garantiperioden for det opprinnelige Produktet, eller 90 dager etter datoen for reparasjonen eller erstatningen, avhengig av hvilken av disse periodene som er lengst. NO 29

30 Tillegg Begrensninger Denne garantien dekker ikke omstendigheter utenfor KODAKs kontroll. Denne garantien gjelder ikke når feilen stammer fra transportskade, uhell, endring, modifisering, uautorisert service, feil bruk, misbruk, bruk med inkompatibelt tilbehør eller tilleggsutstyr (for eksempel blekk eller blekkpatroner fra tredjepart), hvis instruksjonene fra KODAK for drift, vedlikehold eller ompakking ikke blir fulgt, hvis KODAK-deler (for eksempel adaptere og kabler) ikke er blitt brukt, eller hvis det blir fremsatt krav etter at denne garantien er utløpt. KODAK gir ingen andre uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet og frasier seg underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. I tilfeller der fraskrivelse av en indirekte garanti ikke tillates i henhold til lovgivningen, vil varigheten til den indirekte garantien være ett år fra kjøpsdatoen eller en så lang periode som kreves av loven. Den eneste forpliktelsen KODAK har, er å tilby reparasjon, erstatning eller refundering. KODAK er ikke ansvarlig for noen spesielle skader, følgeskader eller tilfeldige skader som stammer fra salg, kjøp eller bruk av dette produktet, uansett årsak. Ansvar for spesielle skader, følgeskader eller tilfeldige skader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekter eller fortjeneste, kostnader ved nedetid, manglende evne til å bruke utstyret, kostnader for erstatningsutstyr, anlegg eller tjenester, eller krav fra kundene for slike skader som stammer fra kjøp, bruk av eller feil ved Produktet), uansett årsak eller for brudd på en hvilken som helst skriftlig eller indirekte garanti frasies uttrykkelig. Dine rettigheter Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, så det er mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en indirekte garanti varer, så det er mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller etter jurisdiksjon. Utenfor USA og Canada I andre land enn USA og Canada kan vilkårene og betingelsene for denne garantien være annerledes. Med mindre KODAK gir en spesifikk skriftlig garanti til kjøperen, finnes det ingen garanti eller noe erstatningsansvar utover eventuelle minimumskrav nedfelt i lov, selv om defekt, skade eller tap kan stamme fra uaktsomhet eller andre handlinger. 30 NO

31 Tillegg Erklæring om overensstemmelse med FCC-reglene KOKAK EASYSHARE W820/W1020 trådløse digitale rammer Dette utstyret er testet og fastslått å være i overensstemmelse med begrensningene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene skal gi rimelig god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres eller brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i bestemte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: 1) Drei eller flytt mottakerantennen, 2) øk avstanden mellom utstyret og mottakeren, 3) koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til, 4) kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for å få flere forslag. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for lovsamsvar, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke utstyret. Hvis produktet ble levert med skjermede grensesnittkabler, eller hvis det er anført at nærmere angitte tilleggskomponenter eller -utstyr skal brukes under installeringen av produktet, må disse benyttes for at utstyret skal være i samsvar med FCC-forskriftene. FCC og Industry Canada This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NO 31

32 Tillegg Eastman Kodak Company erklærer herved at dette KODAK-produktet er i overensstemmelse med de viktige kravene i og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Denne digitale bilderammen (W820 eller W1020) sender i 10 dbm. I Frankrike er strømnivået begrenset til 10 dbm for utendørs bruk, i henhold til reglene. Når du er i Frankrike, må du bare bruke de trådløse funksjonene til denne enheten innendørs. DOC-erklæring for Canada DOC Class B Compliance This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Observation des normes-classe B Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Merking av elektrisk og elektronisk avfall EU: Det er ansvaret til sluttbrukeren å avhende dette utstyret i henhold til et godkjent innsamlingsopplegg for å oppnå passende behandling / avhending og forbedre beskyttelsen av mennesker og miljø. Du finner mer informasjon hos forhandleren, lokale myndigheter eller på C-merke for Australia N137 MPEG-4 Det er ikke tillatt å bruke dette produktet på noen måte som er i overensstemmelse med visuell MPEG-4-standard, unntatt ved bruk av forbrukere som driver med personlige og ikke-kommersielle aktiviteter. 32 NO

33 Tillegg Kinesisk RoHS NO 33

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning ASUS stasjonær PC CM1435 Bruksanvisning NW7792 Andre utgave Januar 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T

Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T Bruksanvisning P1801-T NW7909 Januar 2013 P1801-T et kan brukes med P1801 ASUS Alt-i-ett-PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

Detaljer

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok My Net AC Wi-Fi Bridge Brukerhåndbok WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares

Detaljer

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk My Book Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning

Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning Stasjonær PC K30AM/K30AM-J Bruksanvisning NW9380 Norsk Første utgave Mai 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok My Passport for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport for Mac Brukerhåndbok WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Brukerhåndbok. A4310-serien

Brukerhåndbok. A4310-serien Brukerhåndbok A4310-serien NW9161 Første utgave Mai 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer