Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv"

Transkript

1 Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør John M. Lunde i Scana er ny i prosjektlederrollen i Innovasjon Rogaland. Selv om han har vært med i nettverket siden starten tidlig i 2002, skal han nå dra lasset sammen med resten av sekretariatet. -En uhyre spennende oppgave. Jeg har stor tro på at Innovasjon Rogaland er en vinner blant de mange satsingene her til lands, forutsatt at en del forutsetninger faller på plass, sier Lunde. Han framhever spesielt dialogen og samarbeidet de ulike medlemmene i nettverket imellom. -Jeg tror vi på sikt vil se hvor verdifull denne dialogen er. Bare det å ha forbindelse med andre selskaper, tenke utradisjonelt og på kryss og tvers av bransjer og produkter, vil vise seg å representere store verdier. Når kontakten nå etter hvert er god, vil neste utfordring være å få i gang de konkrete samarbeidsprosjektene, samarbeidet om utvikling av produkter og tjenester osv. Her er det allerede interessante spirer, og mye mer vil skje i tiden framover, mener Lunde. Et felles løft -Hva er det viktigste som skal til for at nettverket skal fungere? -Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn. Ved siden av det nettverket vi nå har av private virksomheter, er det viktig å bygge bro til det offentlige. Skal vår næringspolitikk fungere hundre prosent, er vi avhengige av et sambruk og en privat og offentlig sektor som forstår hverandre. Også her er vi på god vei i vår region ettersom det offentlige satser mye på nyskaping. For øvrig er det klart at vi har spesielle utfordringer knyttet til forskning og utvikling (FoU). I likhet med Norge for øvrig ligger vi altfor langt bak andre land det er naturlig å sammenligne oss med. For Rogalands del vil selvsagt det kommende universitetet og forskningsmiljøet på Ullandhaug ha stor betydning. Et annet moment jeg mener er viktig, er samarbeidet med politikerne. Jeg tror ikke det er mulig å satse tungt på nyskaping i en region uten at det er en gjensidig forståelse fra både politikernes og næringslivets side. Også her har vi kommet langt i vår del av landet ved at de folkevalgte generelt sett viser stor forståelse for viktigheten av å skape nytt, sier John M. Lunde, som konkluderer: -Alle de ovennevnte faktorene er viktige for at Innovasjon Rogaland skal fungere. Vi når ikke målet kun ved egen hjelp. Tvert imot. Her må alle regionale krefter løfte sammen. Allsidige prosesser -Hva er det som gjør innovasjon så krevende? -Jeg tror ikke det finnes ett enkelt svar på det. Og slik må det nok også være. Tvert imot er det viktig at hver enkelt organisasjon finner sin måte å tenke nytt på. I noen bedrifter vil innovasjon innebære lansering av helt nye produkter og tjenester, mens vi i andre tilfeller ser at nyskapingen ligger i forbedring av det som allerede finnes. Basert på egen erfaring ser jeg også verdien av å forbedre interne produksjonsprosesser. Det er ofte ikke de store omveltningene som skal til, men snarere at man går ett og ett skritt om gangen. Mer effektive måter å produsere på, lavere kostnader fra råvare til ferdig produkt, en mer strømlinjeformet distribusjon også dette er eksempler på nyskaping. Hver organisasjon må som nevnt finne ut hva innovasjon handler om hos dem, sier prosjektleder John M. Lunde.

2 Kommentaren Nye utfordringer, nye krav for næringslivet Jæren og nyskaping. To sider av samme sak, vil mange mene. Jo da, vi har vært flinke i vår del av landet. Lyse hoder, mange spennende produkter. Og de siste tre tiårene; ikke minst alt det som er skapt som en del av olje- og gassvirksomheten. Dette og dagens satsing på energi, mat, havbruk, primærnæring osv. gir oss konkurransekraft. Med de siste tiårs erfaringer som ballast, er det tid for å se framover. For å se hva vår region og vi som bor og arbeider her, trenger i framtiden. For å få svar på hvordan Stavanger og omland skal kunne sikre og styrke posisjonen som en attraktiv del av Norge. Som et sted hvor det tenkes og arbeides på nye måter. Innovasjon Rogaland er til nettopp for å ta utfordringene knyttet til slike spørsmål. Gjennom nyskaping i allerede etablerte bedrifter skal vi skape ytterligere verdier, materialisert gjennom produkter, tjenester og arbeidsplasser. Nettverket har vel halvannet år bak seg. Den kanskje viktigste erfaringen vi har gjort så langt, er verdien av ja, nettopp nettverk. Evnen til å samarbeide, motivere og inspirere hverandre, arbeide på kryss og tvers av bransjer og produkter, samt tenke tverrfaglig. Innovasjon Rogaland eksisterer ikke i kraft av seg selv, men som et virkemiddel for at ting skal skje. Slik det har gjort siden tidlig i 2002, da satsingen var et faktum. Ikke minst innen de ulike ressursgruppene hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, merkevarebygging og internasjonal forretningsledelse står på programmet, har det skjedd mye praktisk og konkret. Men også ellers i nettverket møtes og samarbeider medlemsbedriftene og de som representerer dem. Ikke uventet etterlyses nye produkter og tjenester når det satses på innovasjon. Resultater av det arbeid som finner sted i Innovasjon Rogaland. Nettverk som vårt vil over tid selvsagt bli vurdert ut fra evnen til å skape resultater. Slik er det også i vår sammenheng. Likevel er det interne samarbeidet medlemmene imellom det viktigste akkurat nå. Et samarbeid hvor bedrift møter bedrift og menneske møter menneske. Et sted hvor gode ideer og impulser krysser hverandres veier. Hans Abrahamsen, Styreleder i Innovasjon Rogaland

3 På barrikadene for nyskaping Styrken i vår region er entreprenørånden. Svakheten og samtidig utfordringen er kompetansenivået. Skal vi bli best, må vi stadig fylle på med ideer og kunnskaper og omsette dette i nye produkter, tjenester og prosesser. Det sier Bernt Rønningsbakk, dr. ingeniør og prosjektsekretær i Innovasjon Rogaland. Rønningsbakk har dyp og bred innovasjonskompetanse fra forskning og konsulentvirksomhet. I samarbeid med prosjeledelsen for øvrig vil han utgjøre den daglige ledelsen i nettverket. -Innovasjon Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes. Generelt kan vi si at medlemsbedriftene er vel etablert i sine markeder. Men innovasjon krever nye ideer og ny eller i hvert fall fornyet kompetanse. For den enkelte bedrift er det verdifullt å bli tilført impulser fra egen bransje, andre virksomheter, fra universitets- og forskningssektoren samt fra offentlig sektor, sier Rønningsbakk. -For regionen sett under ett behøves det et løft i kompetansenivået. Vi trenger et universitet. Vi trenger flere akademikere ute i industrien. Og vi trenger flere industriaktører i akademia. Når høyere utdanning og forskningskompetanse blir alminneliggjort, vil industrien i større grad bli i stand til å gi FoU-sektoren utfordringer. Da kan vi få en FoU-sektor som gir betydelig større kommersiell uttelling enn tilfellet er i dag. Flere forskere med kommersiell teft og flere kommersielle aktører med teft for god forskning, framholder han og legger til: -Entreprenørånd har vi i regionen. Men nå gjelder det å parre denne med en positiv spiral der utdanning, forskning og industriell innovasjon skrur hverandre oppover. Innovasjon som virkemiddel for økt konkurransekraft -Lønnsnivå, kronekurs og rentenivå har ikke akkurat gitt eksportindustrien drahjelp det siste året. Store endringer i rammebetingelsene kan gjøre stor skade på sårbare, konkurranseutsatte næringer på ganske kort tid. Samtidig er det viktig å huske på at velstandsutvikling og kostnadsvekst går hånd i hånd. Vi er ett av de rikeste landene i verden, og kan ikke forvente å konkurrere utelukkende på pris. Vi må skape produkter som gir kundene en merverdi. Hele tiden. Hvis vi har høy verdiskaping knyttet til innovasjon og da særlig markedsføring og FoU kan vi ta ekstra betalt for produksjon. Norsk arbeidskraft med høy utdanning er relativt rimelig etter vestlig målestokk. Her kan vi konkurrere på pris. Dette er naturligvis en fordel for den enkelte bedrift. Samtidig er det nok dessverre også et uttrykk for at vi trolig har lavere avkastning på den intellektuelle kapital enn vi gjerne skulle ha hatt. Globalisering en nasjonal utfordring Det er ting som tyder på at vi som nasjon er for lite konkurransedyktige innen teknologi med potensial for vekst, mener Bernt Rønningsbakk. En sjelden gang iblant oppstår det unike muligheter for å utvikle ny industri. Mange av verdens mest verdifulle selskaper anno 2003 er blitt skapt i to epoker. Den første var knyttet til globalisering tidlig i forrige århundre. Da tok de store oljeselskapene, General Electric og en rekke andre multinasjonale konsern, fasong. Disse er fortsatt store. Mange av Norges mest betydningsfulle industribedrifter har også opphav i denne epoken. Den andre epoken kom senere og er knyttet til mikroprosessoren og IT. Herfra er selskaper som Microsoft og Oracle kommet til. Norge var lenge på banen. Vi hadde flaggskipet Norsk Data og en rekke andre selskaper som utviklet og solgte produkter basert på egen teknologi. Men ser vi på noteringslisten for Oslo Børs i dag, er denne epoken svakt representert. Norge fikk lite ut av denne store muligheten, mener prosjektsekretæren i Innovasjon Rogaland. Det spekuleres i at en ny epoke er rundt hjørnet, knyttet til bioteknologi. Tiden vil vise om vi i Norge lykkes bedre denne gang. Det kan se ut som vi i Norge er flinke til å finne opp ny teknologi samt til å bruke den. Vi hadde en av de første mobiltelefonprodusentene, Simonsen. I dag er vi et av de mest innovative markedene for bruk av denne teknologien, mens telefonene produseres i Sverige og Finland. Som forbrukere har vi mestret globaliseringsutfordringene godt, men hvordan gjør vi det som produsenter, spør han. -Men er det ikke slik at dagens kommunikasjonsmuligheter gjør det mulig å jobbe fra hvor som helst i verden nettopp underlagt de samme konkurranseforhold? -I utgangspunktet er det mye sant i dette. Man kan sitte med moderne kommunikasjonsutstyr på Hardangervidda og

4 gjøre en bedre jobb enn konkurrenten som prøver å få til noe i California. Så får man kanskje full klaff og napp hos Telenor, mens konkurrenten på en skoletilstelning møter en annen mor eller far som tilfeldigvis jobber med FoU i DuPont eller IBM. Det vil alltid være en fordel å ha nærhet til store, sterke og rike kunder, leverandører og andre aktører i en oppstartsfase. Tre år senere kommer IBM med et nytt produkt til Norge, mens vår gründer sitter på Hardangervidda med bedre teknologi. Veien til nye markeder er nok blitt kortere. Men fordelen av hjemmebane er ikke hva den engang var med mindre man er på en av verdens beste baner. Og det er mye kortere vei fra Amerika til Norge enn andre veien selv om man reiser mot klokka. Det blir stadig viktigere å være til stede der hvor det er størst dynamikk i forhold til det man holder på med. USA er ikke arnestedet for all nyskaping. I Norge finner vi mange nisjebedrifter som er i teten i global målestokk. Men det gjelder å spinne videre på de styrkene man allerede har, og søke nærhet til miljøer og clustere som ellers kan bli konkurrenter. I tillegg er vi rike på naturressurser som i mange sammenhenger kan gi oss det avgjørende forspranget. Energi, mat og industri -På hvilke områder er bedriftene i vår region og i Innovasjon Rogaland sterkest? -Olje, gass og energi generelt er jo opplagt. Olja er full av kompetanse og teknologi som det blir en utfordring å ta vare på ettersom aktiviteten på norsk sokkel avtar. Her bør det være gode innovasjonsmuligheter. Tradisjonell industri, som står sterkt i Rogaland, har betydelig mer kompetanse enn det man tidvis får inntrykk av. Men det har konkurrentene deres også. Vi tror at enkelte av våre medlemsbedrifter er avhengig av å bygge ny kompetanse inn i sine leveranser for å opprettholde eller øke aktivitetsnivået i regionen. Den matindustrielle klyngen er i bevegelse. En av hovedutfordringene her er økt verdiskaping hos produsentene. Mange av de store bedriftene her er i god form. Så her er det kanskje mulighetene og ikke truslene som frister. For øvrig er svært mange virksomheter innen ulike næringer godt posisjonert. Våre medlemsbedrifter kan trygt karakteriseres som motorer i regionen, sier Bernt Rønningsbakk. -En satsing på innovasjon krever mye kompetanse. Hva er status innen kunnskap i vår region i dag? -Det er helt klart her vi har vår største svakhet og utfordring. Den består i å styrke utdanningsnivået i regionen og kompetanseinnsatsen i det vi skaper. I så måte er Stavangers kommende universitet utvilsomt enormt viktig. Den kryssbestøving som foregår mellom bedriftene i Innovasjon Rogaland, er i så måte svært spennende, sier Bernt Rønningsbakk. Nye koster: Bernt Rønningsbakk og John M. Lunde skal, med god hjelp fra resten av nettverket, dra lasset i Innovasjon Rogaland den kommende tiden.

5 Nettverk fremmer vekst I morgendagens næringsliv blir utveksling av nye ideer og erfaringer bedrifter imellom viktigere enn noen gang før. Å skape gode nettverk vil dermed gi den enkelte virksomhet gode vekstmuligheter, mener Terje Osmundsen i Preview. Terje Osmundsen er partner i rådgivningsselskapet Preview og påtroppende redaktør i Ukebrevet Mandag Morgen. Blant et vidt spekter av tjenester, hjelper Preview virksomheter til å navigere mot en stadig mer komplisert framtid. Rådgivningen dreier seg om alt fra hva den enkelte virksomhet trenger av kjernekompetanse i årene som kommer, til hva som er framtidens kundebehov. -Vi er nå inne i et viktig skille i hele kunnskapssamfunnet, der det å bruke nettverk stadig får større betydning, sier Osmundsen. Bakgrunnen er åpenbar, mener han. Tidligere tilegnet bedrifter seg ny kunnskap og nye bedrifter på to hovedmåter enten ved å utvikle nye produkter selv eller ved å kjøpe opp virksomheter som satt på den kunnskapen eller de produktene bedriftene trengte. -Nå er det kostbart å utvikle nye ting selv, og det å kjøpe opp andre blir ofte svært kostbart. Dermed må næringslivet gå nye veier for å overleve i framtiden, sier Osmundsen. -Innovasjon er læring Å gå sammen i nettverk, som Innovasjon Rogaland, vil hjelpe virksomheter til å møte framtiden bedre enn om de velger å stå alene. I den pessimistiske framtidsvisjonen forvitrer næringslivet i regionen fordi virksomhetene kom for sent i gang med framtidsrettet tenking. I den positive visjonen har næringslivet klart å omstille seg. Næringslivet har lyktes i å utvikle spisskompetansebedrifter innen en rekke områder. Regionen framstår som et lysende eksempel også utenfor landets grenser. Samarbeid -Å skape gode nettverk er ikke nødvendigvis enkelt. Men jeg tror ikke det nødvendigvis dreier seg om å lage kompliserte og flotte modeller for hvordan man skal samarbeide. Det handler om å få nettverkene til å fungere og å dra nytte av hverandres kompetanse, sier Osmundsen. Han mener også at det offentlige kan påta seg en større rolle i innovasjon. -Til nå har myndighetene vært en alt for passiv aktør i forhold til næringslivet. Foruten å arbeide for gode rammebetingelser, har myndighetene en viktig oppgave som kunde. Gjennom kjøp av varer og tjenester kan det offentlige stille krav, som gjør at bedriftene er nødt til å bli mer innovative, sier han. Osmundsens syn får støtte av seniorrådgiver Jostein Djupvik i Nærings- og handelsdepartementet. -Ved å være en krevende kunde, kan det offentlige være en pådriver for innovasjon, sier Djupvik. -Til syvende og sist handler innovasjon om å lære av hverandre. Derfor vil det være nyttig å ha gode nettverk, sier han. Ifølge Osmundsen har Rogaland og Jæren lange tradisjoner i å samarbeide. Videreføring av det regionen lenge har nytt godt av, kan gi bedrifter her fortrinn i forhold til andre steder i landet. I en rapport Preview laget på oppdrag av næringsforeningene i Stavanger og Sandnes for et par år siden, ble det pekt på at regionen og næringslivet her må bli djervere. Det ble laget to scenarier for framtidens Nord-Jæren. Det ene pessimistisk, det andre optimistisk. Jobbe sammen: Å gå sammen i nettverk, slik Innovasjon Rogaland gjør, er framtiden, mener Terje Osmundsen.

6 Den krevende nyskapingen under lupen Det finnes ikke noen fasit for nyskaping. Arbeidet består i en kompleks prosess der man både prøver og feiler. Det sier Martin Gjelsvik, som sammen med kolleger fra Rogalandsforskning og Høgskolen i Stavanger har fulgt arbeidet med nyskaping i fire regionalt lokaliserte og veletablerte bedrifter. I vel ett år har forskerne hatt innovasjon i SpareBank 1 SR-Bank, Lyse Energi, Kverneland Group og Nutreco på dagsorden. De fire bedriftene representerer ulike virksomhetsområder, alt fra typiske servicetjenester til utstyr, teknologi og produkter for landbruk og havbruk. Samtlige fire foretak har stor betydning for regionen. SpareBank 1 SR-Bank: En organisasjon som har tatt i bruk et for så vidt velkjent konsept som balansert målekort, men som selv har videreutviklet konseptet til sine formål og implementert målekortet på en måte som overgår de fleste. Dette er et utmerket eksempel på en organisatorisk innovasjon, hvor det nyskapende er hvordan banken bruker kortet for å stimulere til økt salg og rådgivning, intern konkurranse og lederutvikling. Integrasjonen av nettbanken i SR-Banks totale distribusjonsstrategier er også et originalt grep som setter banken i stand til både å utnytte styrken i lokalkontorene og nettets fortrinn. -SR-Bank kunne valgt samme strategi som mange andre banker ved å bygge ned kontornettet. I stedet valgte man å satse både på kontorene og nettet, en spennende og innovativ måte å gjøre det på, som vil gi banken varige konkurransefortrinn, sier Gjelsvik. Kverneland Group: Nye og mer økonomiske og miljøvennlige måter å dyrke jorden på, er på vei inn i landbruket for fullt. Det stiller blant annet nye krav til måten bøndene pløyer på. Kverneland Group har over 100 års erfaring som produsent av nettopp plog, det har både fordeler og ulemper. Ulempen er at bedriften ikke makter å fri seg fra tradisjonelle forestillinger om hva en plog skal være, fordelene er bl.a. deres overlegne materialkunnskaper og gode markedsinnsikt. Den nye plogen er en kjempeutfordring for konsernet både internt og markedsmessig. Markedet må nemlig langt på vei skapes av Kverneland Group selv, men risikoen er antakelig langt større ved ikke selv å forsøke. -Konsernet har i de senere år hatt nyskaping som en ryggrad i virksomheten. De har nylig omorganisert hele konsernet på en måte som kan utløse kreative krefter på tvers av landegrensene, påpeker Martin Gjelsvik. Nutreco: Forskning og utvikling har vært stikkord i arbeidet med fiskefôr og oppdrett i en årrekke. Både på kostnads- og markedssiden gjelder det å utnytte fisken optimalt, og utvikle fôrtyper som er mindre følsomme for svingninger i prisen på marine oljer. Konsernet har derfor eksperimentert med vegetabilske oljer. -Norsk oppdrettsbransje og havbruk er ledende i verden. I Nutreco vet man at skal posisjonen opprettholdes, må dette arbeidet forseres, sier RFs forskningsleder. Lyse Energi: Inntil for noen år siden en tradisjonell strømleverandør som de senere år har utviklet seg enormt, ikke minst innen gass, bredbånd osv.

7 -Kanskje den organisasjon i vår region som på kort tid har gjennomgått de største endringene, kommenterer RFs Martin Gjelsvik. Høsten 2002 og våren 2003 gikk med til å følge nyskapingsprosessene i de fire bedriftene. Nå er resultatene etter hvert klare. Resultater som først er presentert i workshops i de enkelte bedriftene, og som senere vil være å finne mellom to permer som lærebok til bruk i faget endringsledelse ved HiS. -Vi hadde flere alternativer da vi skulle i gang med å studere de fire organisasjonene. Ett av dem var å se på det vi gjerne kan kalle nyskapingsklimaet. En slik innfallsvinkel mente vi imidlertid ville være for abstrakt og lite konkret. Derfor gikk vi inn og fokuserte hva bedriftene konkret gjør i innovasjonsarbeidet. Hvordan de tenker, planlegger og jobber. Hva som er enkelt, og hva som er komplisert. Feller man kan gå i. Faser av arbeidet osv., sier forskningslederen ved RF. Noe av det forskerne har sett på i bedriftene, er i hvor stor grad det er mulig å styre innovasjon og kreativitet. -Det å styre kreativitet er på mange måter meningsløst. Samtidig er det nødvendig å ha såpass kontroll med arbeidet at ideene ikke binder tid og ressurser som setter bedriftens økonomiske liv over styr. Det er viktig å ha et romslig og stimulerende forhold til nye ideer i organisasjonen, de må ikke drepes i fødselen. Men på et tidspunkt må ideer, konsepter og prototyper prioriteres. Dette bør skje før for store ressurser bindes opp. Hvordan man prioriterer, hvem som prioriterer og hvem som bestemmer reglene, om de er formelle eller uformelle, om de skjer i det skjulte eller i full åpenhet, alt dette er spennende forskningstema. Når innovasjonsprosessene brettes ut, ser vi en lang rekke dilemma som bedriftene må reflektere over, sier Gjelsvik. Et annet dilemma forskeren trekker fram, er hvor nyskapende bedriftene skal være. Skal vi satse på en videreutvikling og kontinuerlig forbedring av de produktene vi har i dag? Eller må vi simpelthen skape noe radikalt nytt for å ha en framtid? Spørsmålene og prioriteringene er mange og krevende. For de fleste bedrifter består utfordringen i å finne en balansegang mellom det eksisterende og det nye. -Finnes det en optimal måte å innovere på? -Nei, det tror vi ikke. Forestillingen om optimale budsjetter og prosesser forutsetter at alle involverte oppfører seg rasjonelt. Slik er det definitivt ikke når det gjelder innovasjon og kreativitet. Hver organisasjon må finne sin måte å møte utfordringene på. Det er imidlertid sammenheng ofte mellom strategi og innovasjon i den forstand at en bevisst nyskaping forutsetter en strategi som gir rom for det. Og er det først tilfellet, vil ofte både toppledelse og styre sitte med nøkkelen til at noe skal skje, sier Martin Gjelsvik som tror de fire bedriftene som er analysert, er fornøyde med prosessen. -Vi har vært ydmyke i vår tilnærming, og har sett det som vår viktigste oppgave å stille spørsmål. Vi kan ikke fortelle hvordan en bedrift skal skape nytt, men kan forhåpentligvis stimulere til nytenking rundt sine egne innovasjonsprosesser. De fire bedriftene har vært svært positive til å få sine interne prosesser gjennomlyst, sier han.

8 Returadresse: Innovasjon Rogaland Postboks Stavanger Ledere om nye ideer Frode S. Berg, Kverneland Group Evnen til å innovere å skape nytt har vært selve ryggraden i vår vekststrategi i en årrekke. I en internasjonal bransje der endring er regelen, ikke unntaket, er det ikke rom for andre enn de som hele tiden går nye veier. Karl Bøe Skogen, SND Morgendagens næringsliv er helt avhengig av innovasjon og nyskaping. Uten å tenke nytt vil næringslivet stoppe opp. Derfor er innovasjon et nøkkelbegrep for å komme oss videre. Hans Abrahamsen, Skretting Innovasjon og videreutvikling er bærebjelkene i vår organisasjon. Når vi har som mål å være nummer én i vår bransje, er vi nødt til hele tiden å fokusere på fornying. Derfor legger vi stor vekt på at nytenking skal gjennomsyre hele organisasjonen, fra produktutvikling til salg. Kjetil Alfsnes, Rogaland kunnskapspark Vår jobb er å bistå kunnskapsbedrifter i etableringsfasen. Skal vi lykkes med å realisere forskningsbaserte forretningsidéer, er tillitsforholdet mellom gründerne og oss helt vesentlig. I stikkordsform er våre bidrag til en målrettet nyskaping infrastruktur, kompetanse, nettverk og kapital. Atle Eide, styremedlem i Innovasjon Rogaland Behovet for nytenking er stort, og de fleste av oss møter spørsmålet nærmest daglig. Det er ingen overdrivelse å si at næringslivets framtid avhenger av nye ideer. Kjetil Stuland, Roglandsforskning Som forskningsvirksomhet er alle våre aktiviteter orientert mot innovasjon. Vår evne til å overleve er basert på at vi sår grunnlag for innovasjon og nytenking både i egen virksomhet og i de selskaper og organisasjoner vi arbeider for. Knud Daugaard, Gilde Vi søker hele tiden etter nye måter å gjøre ting på i alle områder av organisasjonen. Innovasjon er så mye. Ikke minst er det å være på jakt etter gode ideer hele tiden. Nyskaping omfatter alle de små hverdagslige forbedringer som driver oss framover. Martin Sigmundstad, direktør for industri og kommersialisering, Statoil Innovasjon er et betydelig latent verdipotensial i enhver bedrift. Spesielt for større etablerte organisasjoner synes det å være nødvendig med aktivt ledelsesfokus for å utløse dette potensialet. Odd Torland, Scana Industrier asa Innovasjon er svært viktig for oss. Uten å benytte oss av innovasjon i sin videste forstand, ville vi ikke hatt sjanse til å overleve som nordisk industrikonsern. Ole Imsland, Rogaland kurs- og kompetansesenter Innovasjon betyr alt for oss. Uten evnen til nytenking vil det meste stagnere. For oss som kunnskapssenter er det avgjørende at vi hele tiden ligger i forkant. Roar Feedt, Felleskjøpet Rogaland Agder Innovasjon er viktigere enn noen gang fordi endringstakten i industrien og samfunnet øker mer og mer. Utfordringen er å skape en kultur som gjør at medarbeiderne får mulighet til å drive innovasjon parallelt med sitt daglige arbeid. Rune Jensen, Allianse Vi er en organisasjon som hjelper kunder til å gjøre ting enklere og annerledes, samtidig som vi har et sterkt internt fokus på innovasjon. Dermed er det å komme med nye tanker og ideer svært viktig for oss som firma. Tor Dahle, økonomidirektør, SR-Bank Vi er i en bransje der vi er nødt til å være innovative hver dag. Gjennom Innovasjon Rogaland har vi i tillegg fått en bevisstgjøring innad i bedriften på hvor viktig utvikling og realisering av ideer er. Trond Smeby, Tine Meierier Sør For oss betyr innovasjon utrolig mye. Det er nytenking som skaper plattformen for hva vi skal leve av i framtiden. Ole Ertvaag, Hitec Vision Innovasjon er vårt viktigste investeringskriterium. Når vi er på jakt etter bedrifter å investere i, er det helt avgjørende at ledelse og ansatte i de virksomhetene har innovasjon og entreprenørskap høyt oppe på sin dagsorden. Norvald Skretting, leder av sekretariatet i ARNE-prosjektet Innovasjon handler om nettverk, samarbeid og optimal utnyttelse av ressurser. Dessuten er fokus på effektivisering et viktig utgangspunkt for det å tenke og jobbe på nye måter. Ikke minst i offentlig virksomhet er sistnevnte viktig. Tekst og foto: Compartner AS. Design: Pro&Contra. Tips til redaksjonen:

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Veivalg 21 Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge Veivalg 21 Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Kjære alle bidragsytere og deltagere på konferansen.

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det?

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon? Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge definerer innovasjon som: en ny vare, en ny

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ

PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ Innledning PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ (HR) har bl.a. gjennom politiske signaler samt nedskjæringer i budsjett kommet i en situasjon der vf må utvikle våre "produkter" til reiselivsmarkedet.

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

NÆRINGSMINISTER TROND GISKE:

NÆRINGSMINISTER TROND GISKE: NÆRINGSMINISTER TROND GISKE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pres semeldinger/2012/test.html?id=672223 Lagt ut 13. februar 2012 Last ned rapporten: Innledning Kapittel 1: Norge i verden

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 SIDE 03 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 INNLEDNING Norsk Designråds strategiplan for perioden 2013-2015 representerer en videreføring av den forrige planens

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Per Sandberg, Sekretariatsleder www.gronnkonkurransekraft.no Standard Norge 3 mai 2016 Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal lage forslag til nasjonal strategi

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Bedriftssamarbeid i klynger

Bedriftssamarbeid i klynger Bedriftssamarbeid i klynger Leverandørseminar Finnsnes, 30. november 2011 Bror Yngve Rahm, Norsk Industri Klyngeteori Tradisjonell klyngeteori går ut på at kunnskapen ligger i sentrum og at bedriftene

Detaljer

Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere. Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007

Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere. Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007 Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007 Mitt hovedkrav Forstå den nye globaliserte verden Suksess i fremtiden kommer fra andre

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer