Uviss framtid for de svakeste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uviss framtid for de svakeste"

Transkript

1 november Uviss framtid for de svakeste side > Maskespill i villmark > råskinnet > bingo snart kan de norsk >

2 Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 leder. Lytt nøye til Levanger, Jens og Kristin > Statsminister Jens Stoltenberg ble tatt varmt imot da han besøkte landsmøtet til Utdanningsforbundet på Lillehammer i begynnelsen av måneden. Det samme ble kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun holdt sin hilsningstale. Statsministeren og kunnskapsministeren sa mye som delegatene i salen kunne skrive under på både når det gjelder barnehage og skole. Arbeiderpartiet gikk til valg på et budskap om at alle skal med. Det gjelder spesielt for skolen, sa statsministeren. Han viste til det som står i den nye Soria Moria-erklæringen hvor det blant annet heter at «regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre Opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole.» Dette burde ikke være til å ta feil av, og vi regner med at det skjer noe snart. For i virkelighetens verden ser det dessverre helt annerledes ut enn i valgbrosjyrene og hilsningstalene. Bare noen få dager etter at Stoltenberg hadde holdt sin tale på Lillehammer, var det politisk streik ved Nesset ungdomsskole i Levanger. Lærerne streiket en time på slutten av en skoledag i protest mot nedskjæringene på skolebudsjettet. Og streiken var ikke først og fremst rettet mot kommunale politiske myndigheter, den var rettet mot rikspolitikerne alle dem fra ulike partier som i valgkamp etter valgkamp lover langt mer enn de kan holde. Vi angriper ikke kommunepolitikerne selv om også disse burde ha prioritert skole på en bedre måte men vi laster de sentrale politikerne som ikke viser noe vilje til å gjøre det som er nødvendig for å skape en best mulig skole: Øremerking og en økt tildeling til grunnskolen, heter det fra Nesset-lærerne. Siden årsskiftet 2007/2008 har elevtallet ved skolen gått ned med rundt 10 prosent, mens personalet er blitt kuttet med 20 prosent. Du må være politiker for å få dette til å se ut som en satsing på skole, sier lærerne i sin uttalelse. Også skolelederne i Levanger kommune er frustrerte over ressurssituasjonen, det kom klart fram i et oppslag i Trønder-Avisa nylig. I et møte med formannskapet i kommunen hadde skolelederne fortalt om en hverdag hvor det ikke blir satt inn vikarer ved sykdom, hvor klasserommene fylles til randen i praktiske fag og hvor man har alt for knappe ressurser å sette inn i spesialundervisning. Det er ingen grunn til å tro at Levanger eller Nesset ungdomsskole er i en spesiell situasjon, heller tvert om. Lignende signaler renner inn fra hele landet, det er mange kommuner, skoler og lærere og skoleledere som kommer med sterke bekymringsmeldinger. Vi synes statsministeren og kunnskapsministeren snarest mulig helst i lovlig hastighet bør legge turen til Levanger og ta en lengre prat med lærerne på Nesset ungdomsskole. Det kan bli både mye god lærdom å ta med seg tilbake og et spennende oppslag i Utdanning. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Kirsten Ropeid, Ylva Törngren Journalister: William Gunnesdal, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Marianne Ruud, Liv Skjelbred, Harald F. Wollebæk Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulenter: Hege Neuberth, Berit Kristiansen Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Nina Mietle, Randi Skaugrud, Fax: Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Fax: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Midtlyngutvalget møter knallhard kritikk med sin utredning om hvordan spesialundervisningen skal omorganiseres. Settes utredningens forslag ut i livet, vil de svekke de svakeste, mener kritikerne. Foto: Thor Nielsen Leder: Helga Hjetland Nestleder: Per Aahlin Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 Tema: Spesialundervisning SIDE Midtlyngutvalget svekker de svakeste Rektorer fordømmer utredningen Kritikerstorm fra ulikt hold Vi har svart på oppgaven SIDE Nyheter/Aktuelt: 4... Kamp for sentral lønsfastsetting 5... Nominasjoner til Ungdommens kritikerpris 6... Slutt for videregående i Skånland 7... Lærere i streik 8... Ferskinger i utdanningskomiteen 9... Nye arbeidstidsforhandlinger Virke og viten: Nye lærere må få obligatorisk veiledning Foreldre er ikke engasjert i det viktige Oppdatering i fysikk Xbox for bedre skole Bingo snart kan de norsk SIDE 20 SIDE 26 SIDE 56 Rett fram: Aktuell profil: Elisabeth Rasmusson «Langskudd» Innspill Debatt Rett på sak: Øivind Stenersen Kronikk: Skole, nei takk! Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Maskespill i villmarka Portrettet: Råskinnet Fotoreportasje: Lærere under 2. verdenskrig Bøker Lett Gylne øyeblikk Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 63 67

4 Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 aktuelt. > Landsmøtet i Utdanningsforbundet Kamp for sentral lønsfastsetting Lønsdanninga skal skje gjennom sentrale forhandlingar. Det er målet Utdanningsforbundet skal sikte mot. Tekst: Harald F. Wollebæk, Lillehammer > Utdanningsforbundet vil arbeide for eit lønssystem som er basert på sentrale og kollektive tariffavtalar, og ikkje på lokale forhandlingar som er baserte på individuelle prestasjonar og resultat. Det slo landsmøtet i Utdanningsforbundet fast då det på den siste dagen gjorde vedtak i saka «Morgendagens barnehage og skole». Eit framlegg frå Østfold om å overføre forhandlingsansvaret for skuleverket frå KS til staten vart oversendt til det nye sentralstyret. Ti fylkeslag hadde årsmøtevedtak om det same tidlegare i år. Landsmøtet vedtok òg eit krav om at mindrelønsutviklinga i skuleverket vert snudd og at det vert kompensert for lønstapet. Utdanningsforbundet meiner det må vere meir konsistent styring mellom nasjonalt og lokalt nivå. Forbundet meiner nasjonale standardar, føreseielege økonomiske rammer og god finansiering er naudsynt for å skape likeverdige tilhøve i utdanningssektoren. I løpet av landsmøteperioden skal Utdanningsforbundet arbeide for å styrke kvalifiseringa til medlemsgruppene. Det skal ein oppnå mellom anna ved at fleire skal ta mastergrad og at det kjem i stand eit varig system for vidare- og etterutdanning. I vedtaket heiter det òg at førskulelærarar, lærarar og leiarar har rett og plikt til å vedlikehalde, oppdatere og vidareutvikle kunnskapane sine. Lærarutdannarane må få samanhengande tid til forsking, slik at dei kan bidra til kunnskapsplattformen til profesjonen. Utdanningsforbundet vil òg at det ikkje lenger skal vere høve til å få dispensasjon frå utdanningskravet i barnehagen. For å gje medlemsgruppene betre moglegheit til å vere profesjonelle yrkesutøvarar skal forbundet arbeide for at dei får betre tid til kjerneoppgåvene sine. Forbundet vil òg arbeide for sterkare vektlegging av pedagogisk leiing og tek til orde for å styrke den pedagogiske leiarrolla til rektorar og styrarar. Det «nye» Utdanningsforbundet Slik blir de nye styrene og komiteene i Utdanningsforbundet: Leder: Mimi Bjerkestrand, 1. nestleder: Haldis Holst, 2. nestleder: Ragnhild Lied Sentralstyret: Kontaktperson barnehage Elin Bellika, Nordland, kontaktperson grunnskole Elisabet Dahle, Oslo, kontaktperson videregående opplæring Evy Ann Eriksen, Telemark, kontaktperson høgskole og universitet Magne Rydland, Hedmark, kontaktperson faglig administrativt støttesystem Gunnar Opstad, Rogaland, ledere Tove Marie Børresen, Hedmark, fra barnehage Hege Valås, Sør-Trøndelag, fra grunnskole Kolbjørg Ødegaard, Møre og Romsdal og Steffen Handal, Oslo, fra videregående opplæring Solveig Eldegard, Sør-Trøndelag. Varamedlemmer til sentralstyret: 1. varamedlem grunnskole Reidun Blankholm, Akershus, 2. varamedlem videregående opplæring Anita Rose Bakke, Hordaland, 3. varamedlem ledere Frank Bergli, Møre og Romsdal De øvrige 19 medlemmene av representantskapet er (i tillegg til sentralstyret og fylkeslederne): Tor Egeberg, grunnskole, Østfold, Geir Lyngstad Strøm videregående opplæring, Akershus, Ellen Hoogerwerf, grunnskole, Oslo, Frode Sørhus grunnskole, Hedmark, Terje Lerberg, videregående opplæring, Oppland, Helle Christin Nyhuus videregående opplæring, Buskerud, Frøydis Vaagsland ledere (barnehage), Vestfold, Ole E. Hansen Grunnskole, Telemark, Linda Thorstein Karlsen barnehage, Aust-Agder,Janne Røer- Skaara barnehage, Vest-Agder, Inger Grødem Haraldsen ledere (barnehage), Rogaland, Mildrid Kronborg Økland, videregående opplæring Hordaland, Connie Hamre grunnskole, Sogn og Fjordane, Jorunn Sagevik ledere (grunnskole), Møre og Romsdal, Turid Buan Øfsti grunnskole, Sør-Trøndelag, Anders Lindstrøm barnehage, Nord-Trøndelag, Svein Olav Ludvigsen ledere (grunnskole), Nordland, Karin Rørnes høgskole og universitet, Troms, Bjørnar Mjøen ledere (videregående opplæring), Finnmark Ranghild Lied, Mimi Bjerkestrand og Haldis Holst blir Utdanningsforbundets ledertrio. Foto: Tom-Egil Jensen Kontrollkomiteen og varaer: Leder: Kristia Svendsen, Østfold, nestleder: John Arne Henden, Møre og Romsdal Medlemmer: May Erna Karlsen, Vest-Agder, Lise Lautin, Akershus, Kari Sletten, Nordland, 1. vara Gunnar Wibe, Sør-Trøndelag, 2. vara Hugo Rode Berntsen, Vestfold Valgkomiteen: Faste medlemmer: Tone Stangnes Gjerstad, barnehage, Hedmark, Randi Lillegård, barnehage, Troms, Grete Hovde Parr, barnehage, Akershus, Rolv Sæter, grunnskole, Møre og Romsdal, Ellen Stigum, grunn- 4

5 Den nye leiaren Mimi Bjerkestrand konstaterer at landsmøtet vedtok eit krav om at mindrelønsutviklinga i skuleverket vert snudd og at det vert kompensert for lønstapet. Foto: Tom-Egil Jensen skole, Østfold, Runar Dammen, grunnskole, Vestfold, Gunn Marit Haugsbø, grunnskole, Sogn og Fjordane, Gunn L. Nordstrøm, videregående opplæring/fagskole, Nord-Trøndelag, Sjur Veim, videregående opplæring/fagskole, Hordaland, Maja Henriette Jensvoll, høgskole og universitet, Nordland, Nils Kristian Sklett Larsen, faglig administrativt støttesystem, Vest-Agder. Varamedlemmer: Anders Lindstrøm barnehage 1, Nord-Trøndelag, Åse Løvdal, barnehage 2, Vest-Agder, Anne Løkse Bertinussen, grunnskole 1, Troms, Ellen Hoogerwerf grunnskole 2, Oslo, Eva Baumann grunnskole 3, Oslo, Unni Hegstad, videregående opplæring/fagskole 1, Sør-Trøndelag, Alf Reidar Myrstad, videregående opplæring/fagskole 2, Sogn og Fjordane, Eva Birgitta Riiser, videregående opp(l) 1, Troms, Astrid Askildt, høgskole og universitet 1, Sogn og Fjordane, Lisbet Holand, høgskole og universitet 2, Nordland, Elisabeth Jansen, faglig administrativt støttesystem 1, Vestfold. Jorunn Lindland, faglig administrativt støttesystem 2, Rogaland. Står sammen om forsvaret av enhetsskolen Utdanningsforbundet og LO står sammen om forsvaret av enhetsskolen. Dere er blant frontsoldatene i kampen for velferdsstaten, sa nestleder i LO, Tor Arne Solbakken. Tekst: Knut Hovland, Lillehammer > Vi har mange felles interesser og står sammen om mye. En undersøkelse Fafo har gjort, viser at Utdanningsforbundet er mer enig i LOs politikk enn det flere av våre egne medlemsforbund er, sa Solbakken og fikk applaus. Han fortsatte med å gi ros til tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal fra SV, som fikk stoppet privatiseringen av norsk skole. Det er kanskje det aller viktigste den rødgrønne regjeringen har gjort på det utdanningspolitiske området, mente nestlederen i LO. Vi har hatt et godt samarbeid med dere under nåværende ledelse, og jeg er sikker på at vi også får et godt samarbeid med den nye ledelsen. Når Utdanningsforbundet og LO står sammen, kan ikke Kristin Halvorsen overse oss, sa Solbakken og fikk ny applaus. Han utfordret Utdanningsforbundet til å ta enda større del i samfunsdebatten framover, det er ikke nok bare å gjøre gode vedtak på et landsmøte. > Litteratur Nominasjonene klare til Ungdommens kritikerpris Klasser fra videregående skoler over hele landet skal de neste månedene kåre åtte av årets beste bøker. Ungdommens kritikerpris 2009 er i gang. > Juryen er i år rekordstor med over 200 elever, melder Foreningen les. Den er satt sammen av elever fra elektrolinje, dans- og musikklinje og studieforberedende linje. Bøkene elevene skal lese er valgt ut blant all norsk skjønnlitteratur for voksne, utgitt i En jury fra Norsk kritikerlag står bak nominasjonene. Elevene er grundige og usnobbete lesere med klare meninger, sier prosjektleder Bjarte Bakken. Juryens valg og begrunnelser er alltid et friskt pust inn i den litterære offentligheten, sier Bakken. Dette er femte året Ungdommens kritikerpris skal deles ut. Prisen er et samarbeid mellom Foreningen les, Norsk kritikerlag, Den norske Forleggerforening, Kunst og Kultur i opplæringen og Utdanningsforbundet. Fjorårets vinner var Nicolai Frobenius med Jeg skal vise dere frykten. Prisen deles ut den 4. mars 2010, samme dag som Kritikerprisen. De nominerte er: Jon Øystein Flink: Sex, død og ekteskap, (Cappelen Damm) roman, Nicolai Houm: Alle barn er laget av ild, (Tiden) noveller, Karl Ove Knausgård: Min kamp 1, (Oktober) roman, Arne Lygre: Min døde mann, (Aschehoug) roman, Gabriel M.V. Moro: Der lyset slipper inn, (Aschehoug) roman, Ingrid Storholmen: Tsjernobylfortellinger, (Aschehoug) fortellinger/kortprosa, Steinar Opstad: Avhymninger, (Kolon) dikt, Anne Oterholm: Toget fra Ajaccio, (Gyldendal) roman. Flyktninghjelpen takker for > I år gikk landsmøtegaven til utdanning for barn som har vært utsatt for krig og konflikt i Uganda. Dette er en julegave som virkelig varmer. Jeg kan love at hver krone vil komme til nytte, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Elisabeth Rasmusson, og takker medlemmene i Utdanningsforbundet for den sjenerøse gaven fra Utdanningsforbundets landsmøte

6 Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 aktuelt. > Skolenedleggelse Slutt for videregående i Skånland Fylkesrådet i Troms vedtok 10. november å legge ned Skånland videregående skole. Tekst: William Gunnesdal > Elevene fra kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland, som har soknet til Skånland videregående skole, skal overføres til Heggen videregående skole i Harstad. Undervisningen i samisk ved Skånland blir erstatta i den forstand at Samisk språksenter i Lavangen tilføres kroner på neste års budsjett. Fylkesrådet vedtok videre at Høgtun videregående skole i Målselv blir samordnet med Bardufoss videregående skole. Skjervøy videregående skole, som også var diskutert lagt ned, får fortsette. Grunnen til forslagene om skolenedleggelsene er at de videregående skolene i fylket i år vil ende opp med et samlet underskudd på 28 millioner kroner. Troms fylkeskommune ville opprinnelig legge ned tre videregående skoler i distriktene: Høgtun, Skjervøy og Skånland. Det har vakt storm i de berørte lokalsamfunnene, spesielt fordi alle videregående skoler i Tromsø kommune foreslås beholdt. Fylkesråd for utdanning i Troms, Julius Skogholt (SV), har trukket seg fra stillingen. Til Harstad Tidende sa Skogholt at det var umulig for SV å gå inn for å legge ned skolene i Skjervøy og Skjervøy. Magne Reigstad i Utdanningsforbundets fylkesstyre i Troms er hovedtillitsvalgt for videregående skole. Han sier til Utdanning at fylkesstyret skal diskutere hvordan organisasjonen skal forholde seg til konsekvensene av det vedtak som nå er gjort i fylkesrådet. Reigstad regner det som sikkert at Fylkestinget følger vedtaket i Fylkesrådet. Svensk LO vil ha likelønnspott Svensk LO vil minske lønnsgapet mellom kvinner og menn i lønnsoppgjøret i En egen likelønnspott skal fordeles på sektorer der gjennomsnittslønna ligger under et visst nivå. Tekst: Knut Hovland > Samtlige av svensk LOs 14 forbund står samlet i kravet om en egen likelønnspott. Målet er å gi LO-forbundenes kvinnedominerte yrker et større lønnsløft enn de mannsdominerte, skriver FriFagbevegelse.no. I Norge er også likelønn et sentralt tema før neste års hovedtariffoppgjør. Regjeringen har sagt at den vil bidra for å få likelønn, men har også understreket at mye er opp til partene under forhandlingene. Kristin Halvorsen sa på Utdanningsforbundets landsmøte på Lillehammer nylig at mannsdominerte grupper må holde igjen for at kvinnedominerte grupper skal kunne tette igjen lønnsgapet mellom kjønnene. Det skulle ikke bare bli en «one-night stand». Kunnskapsministeren mente også at mennene ville bli lykkeligere dersom kvinnene fikk bedre lønn, dermed ville det bli en vinnvinn-situasjon. Små forskjeller i engelsk Svensk LO vil gi kvinnedominerte yrker et større lønnsløft enn mannsdominerte. I Norge er likelønn forventa å bli viktig ved lønnsoppgjøret. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen > Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk er nå publisert. Foreløpige analyser av resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk viser at det er små forskjeller mellom gutter og jenter på både 5. og 8. trinn. Spredningen er større blant guttene enn blant jentene. Det vil si at en større andel gutter befinner seg på lavt og høyt mestringsnivå. Resultater fra nasjonale prøver blir presentert ved hjelp av gjennomsnitt, standardavvik (spredning) og som prosentfordeling på en skala med tre nivåer for 5. trinn og fem nivåer for 8. trinn. Resultatene for hele landet, fylker og kommuner ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten. Resultater for nasjonale prøver i lesing og regning blir publisert i ukene 47 og 48. 6

7 > Streik Tillitsvalgt Per Odd Trapnes og kollegene ved Nesset ungdomsskole fikk kake fra Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag under streiken. Foto: Trond Blikø, Trønder- Avisa Lærere i streik Alle lærerne ved Nesset ungdomsskole i Levanger i Nord-Trøndelag gikk til en times politisk streik tirsdag 10. november. > De streikende retter aksjonen mot sentrale myndigheter. Vi laster de sentrale politikerne som ikke viser noe vilje til å gjøre det som er nødvendig for å skape en best mulig skole: Øremerking og ei økt tildeling til grunnskolen, sier lærerne i et innlegg publisert på Utdanningsnytt.no Skolelederne kritiserer Skolelederne i Levanger kom nylig med krass kritikk av budsjettarbeidet i kommunen. De hevder skolens virkelighet ikke er i samsvar med kommunens mål og visjoner. > I forbindelse med budsjettarbeidet fikk et samlet formannskap møte resultatenhetslederne. Ifølge Trønderavisen benyttet talsmann for skolesektoren, Geir Mediås, anledningen til å ta et kraftig oppgjør med sparetiltakene som rammer skolene. Han minnet om at det er en sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet. Samtidig minnet han både ordfører og rådmann om deres uttrykte visjon som går ut på at Levanger skal bli en foregangskommune i skolesammenheng. Ber om mer penger Da håper jeg det settes fokus på kvalitet og innhold, og ikke en fortsatt strukturdebatt, som har ridd oss som en mare i flere år, sa han. Forslaget til budsjett for 2010 foreslås det ved Nesset ungdomsskole å ta bort det meste av positive tiltak som: frukt- og grønt-ordning, leirskole, skidag/høsttur og svømmeopplæring. I tillegg fjernes ca to årsverk, heter det. Siden årsskiftet 2007/2008 har elevtallet ved vår skole gått ned med ca 10 prosent, mens vi samtidig har redusert arbeidsstokken med ca 20 prosent. Du må være politiker for å få dette til å se ut som ei satsing på skole, understrekes det. På vegne av sine kolleger fremsatte Mediås et sterkt ønske om at Levanger-skolene i hvert fall får opprettholde dagens nivå neste budsjettår, noe som betyr 2 til 3 millioner kroner ekstra i potten. I motsatt fall mener Mediås at politikerne bør se på andre tiltak. Han gikk langt i å antyde at kvalitet er viktigere enn struktur. I klartekst betyr det at han mener nedleggelse av skoler er prisen man kanskje må betale for å forbedre kvaliteten. Mediås er nemlig ikke i tvil om at det er de svakeste elevene som taper mest på dagens underbudsjettering av skolene. Vanskelig hverdag Mediås ga et innblikk i en skoleverden hvor vikarer ikke blir benyttet ved sykdom, hvor man fyller klasserommene til randen i praktiske fag og hvor man har altfor knappe ressurser å sette inn i spesialundervisning. Lover satsing, skjærer ned Jeg forstår godt frustrasjonen når sentrale politikere lover å satse på skolen, samtidig som lokale tillitsvalgte opplever nedskjæringer og færre lærere, sier Jens-Syver Løvli. Tekst: Marianne Ruud > Løvli er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger kommune, og var til stede under den politiske streiken på Nesset ungdomsskole. Hva er bakgrunnen for dette? Bakgrunnen er økt satsing på basisferdighetene; lesing, skriving og regning. Den satsingen skjer på de laveste årstrinnene. En tettere oppfølging av elevene på barnetrinnet vil helt sikkert gi gode læringsresultater på ungdomstrinnet om noen år. Men de elevene som går på ungdomstrinnet allerede, får ikke nyte godt av den satsingen. Da blir det feil å ta midler fra ungdomstrinnet nå, mener Løvli. Han understreker at lokallaget ikke er ute etter å ta æren for organiseringen. Initiativet har skjedd lokalt. Etter min mening klarte lærerne på Nesset ungdomsskole å få til en veldig fin markering. Budskapet deres kom klar fram. Det fikk også lokale medier med seg, sier Løvli. Er det flere slike politiske markeringer på gang i forbindelse med årets budsjett? Ikke som vi har klart å fange opp. Men jeg vil tro at flere skoler er i samme situasjon som Nesset ungdomsskole, sier han til Utdanning. 7

8 Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 aktuelt. > Politikk Ferskinger i utdanningskomiteen www. utdanningsnytt.no 9 av 16 medlemmer i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har null års ansiennitet i Stortinget. Dagrun Eriksen (KrF) og Trine Skei Grande (V) er «veteranene». Tekst: Marianne Ruud > Ferskingene er Mette Hanekamhaug og Bente Thorsen fra Fremskrittspartiet, Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet, Aksel Hagen fra Sosialistisk Venstreparti, Hadia Tajik og Tor Bremer fra Arbeiderpartiet og Henning Warloe, Svein Harberg og Kent Gudmundsen fra Høyre. Sistnevnte møter for den mer erfarne Elisabeth Aspaker, som har permisjon. Jeg synes vi har en god blanding av ferske og erfarne representanter. De ferske er jo bare ferske på Stortinget. De har mye annen nyttig erfaring fra politikk og samfunnsliv, sier komitéleder Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet. Du tror det handler om at KUF-komiteen har lav status? Det må i så fall andre enn oss som sitter der svare på. Selv ønsket jeg meg til KUF-komiteen, og for Arbeiderpartiet er utdanningspolitikk blant prioriterte områder, sier Aasen til Utdanning. Barnehager priset > Kirkebakken kulturbarnehage i Mo i Rana, Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage og Brøset barnehage i Trondheim, Sansli barnehage i Bergen og Røkeberg barnehage på Vestfossen har fått pris for fremragende arbeid innen kunst, kultur og kreativitet knyttet til små barn. Prisen deles ut av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. De ferske er jo bare ferske på Stortinget. De har mye annen nyttig erfaring fra politikk og samfunnsliv, sier komitéleder Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet. Foto: Scanpix Ett medlem, Svein Gjelseth fra Arbeiderpartiet, har to års ansiennitet. Fra 2005 til 2007 møtte han i transport- og kommunikasjonskomiteen. Fire komitémedlemmer er inne i sin andre stortingsperiode. Blant dem er komitéleder Marianne Aasen. Hun var medlem av finanskomiteen i forrige periode. De tre andre med fire års ansiennitet er andre nestleder Tord Lien fra Fremskrittspartiet og Anna Ljunggren og Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet. Wickholm møter fast for utenriksminister Jonas Gahr Støre. Trine Skei Grande og Dagrun Eriksen er de eneste med erfaring fra KUF-komiteen. Nytt likestillingsombud 13. november utnevnes Sunniva Ørstavik til nytt likestillingsombud, ifølge NRK. Hun kommer fra jobben som generalsekretær i Rådet for psykisk helse, hvor hun har vært siden Hun erstatter Beate Gangås, som har vært ombud siden starten 1. januar Likestillingsombudet bekjemper diskriminering og fremmer likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering og alder. [13.11.] NTNU sier nei til boikott Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vedtok i dag å avvise forslaget om boikott av Israel. Vedtaket var enstemmig og i tråd med rektors innstilling. [12.11.] Gudstenester i skoletida Skoler kan gjennomføre gudstenester som ein del av den generelle kultur- og tradisjonsformidlinga si, men gudstenesta kan ikkje vere ein del av faget religion, livssyn og etikk, presiserer Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. [12.11.] Regler og vett på nett for unge Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet har lansert «Du bestemmer», en ny undervisningspakke for nett skreddersydd for elever i 5., 6. og 7. trinn. [12.11.] Språkprisen 2009 Språkprisen 2009 gjekk til forfattar Stephen Walton og bokprosjektet Flerspråklighet i skolen med redaktør Rita Hvistendahl. Prisen er Språkrådets pris for framifrå bruk av norsk språk i sakprosa. [12.11.] Dobbelt til videreutdanning av lærere Høyre vil doble kronebeløpet som skal gå til etter- og videreutdanning for lærere. > Vi vil gi 400 millioner kroner ekstra til et kunnskapsløft for lærerne, i tillegg til de 400 millionene regjeringen allerede har satt av, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, til Utdanning. Hvorfor vil Høyre gjøre Kristin Halvorsen til budsjettvinner? Fordi hun har regjeringens viktigste jobb, sier Sanner til Utdanning. Undervisning om seksualitet Det er kome eit nytt ressurshefte for lærarar med tema knytt til seksualundervisning. Heftet inneheld mellom anna idear til elevaktivitetar og viser kjelder og litteratur som kan nyttast i opplæringa, skriv Fylkesmannen.no. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd heftet, og på deira nettsider kan du laste ned heftet. [05.11.] 8

9 > Arbeidstid Nye arbeidstidsforhandlinger Utdanningsforbundet skal møte KS 7. desember for å forhandle ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Tekst: Marianne Ruud > Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, sier til Utdanning at kravene fra KS er mer ytterliggående enn hun hadde sett for seg, og at det foreløpig er stor avstand mellom partene. KS ønsker blant annet at lærerne skal være to uker på skolen utenom elevenes skoleår og at fellestiden skal økes. Men vi håper likevel det skal være mulig å inngå en ny avtale innen fristens utløp 1. januar 2010, sier Hjetland til Utdanning. Hva skjer hvis dere ikke kommer fram til en avtale nå? Lar det seg ikke gjøre å komme fram til en løsning, vil arbeidstid bli tema i hovedtariffforhandlingene til våren. Det har skjedd før, konstaterer Hjetland. Skoleungdom i Kiev feirar at ferien er begynt. Høyrer dei til den russiske minoriteten, kan dei også feire at dei i ferien kan snakke morsmålet. Foto: Konstantin Chernichkin/Svanpix Forbyr russisk på skulen Lærarar i offentlege skular i Ukraina risikerer disiplinære tiltak dersom dei snakkar russisk med elevane i skuletida. Tekst: Harald F. Wollebæk > Ifølgje dei nye reglane som regjeringa i den tidlegare sovjetrepublikken har innført, skal berre det ukrainske språket nyttast, både i skuletimane og i friminutta, skriv den russiske avisa Izvestija. Brot på desse reglane kan i verste fall føre til oppseiing. «Ein kan berre snakke russisk ustraffa dersom ein går til utkantane av skuleområdet. Om barna smugrøykjer i pausane, kan lærarane gå til den same staden for å snakke saman i det skjulte», konkluderer avisa. Det einaste unntaket frå reglane er skular for nasjonale minoritetar. Utdanningsdepartementet i landet meiner bruk av russisk i friminutta fører til at barna får eit negativt syn på det ukrainske språket, og ein rektor ved ein skule i hovudstaden Kiev åtvarar mot at barn kan få vanskar med å snakke ukrainsk, som er det einaste offisielle språket i landet. Språkspørsmålet er eit av stridsemna i tilhøvet mellom dei to store folkegruppene i Ukraina. Rundt 75 prosent av folket har ukrainsk som morsmål, medan 20 prosent har russisk som førstespråk. Men på Krim-halvøya og i den austlege delen er det ein endå større del av innbyggjarane som er russiskspråklege. kort fra kloden > England Kjemper for rettighetsfag > Ungdomsskoleelever i engelske skoler kjemper for å bevare undervisningen i borgerrettigheter, ifølge en studie fra National Foundation for Educational Research, offentliggjort i oktober. Borgerrettigheter ble gjort til et obligatorisk fag i læreplanen av 2002, men skoler blir forhindret fra å praktisere det på grunn av svakt lederskap, fagets lave status og pensumpress. Studien viser at elever som får undervisning i faget, får bedre selvtillit, oppførsel og toleranse og får et mer bevisst forhold til nyheter. > USA Unødvendig lærerevaluering > nordamerikanske lærere og 1300 skoleledere i 12 distrikt og fire stater, inkludert Chicago, Denver, Cincinnati og Little Rock, er evaluert etter et standard evalueringsskjema. Ifølge evalueringa er 1 prosent av lærerne uskikket til jobben. Likevel meinte 59 prosent av lærerne og 63 prosent av skolelederne at skoleadministrasjonen i deres område ikke gjorde nok for å avsløre uegnede lærere. I avisa Washington Post blir den konklusjonen trukket at evalueringa er unødvendig. Argumentet er spriket mellom den høye ratingen lærerne får på den ene sida og lærernes egen oppfatning av uegnede lærere på den andre. > tyskland Reformer uten sosial effekt > De svake PISA-resultatene har satt i gang en voldsom reformiver i den tyske skolen. Men det er lite som tyder på at reformene vil føre til et skolesystem med mer sosial utjamning, sier Frieder Wolf ved institutt for politisk vitenskap ved Universitetet i Heidelberg til avisa Frankfurter Rundschau. 9

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > 19 19. november 2010 www.utdanningsnytt.no Tar nye tak for flerspråklige side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > leder. Arrogant av kommunalministeren > Halvparten

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge >

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > 8 23. april 2010 www.utdanningsnytt.no Til motmæle mot språkkartlegging side 12 17 > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > Utdanning > nr 8/23. april 2010 leder. Grip sjansen

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17 8 20. april 2011 www.utdanningsnytt.no skoler vil ha politiet på døra side 12 17 > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk > leder. Bør avvises kort og kontant > Den første

Detaljer

Barnehageøkonomi på tegnebrettet

Barnehageøkonomi på tegnebrettet 14 10. september 2010 www.utdanningsnytt.no Barnehageøkonomi på tegnebrettet side 12 17 > ferdigheter i fremmedspråk > festivalfikseren > ferske lærerstudenter > Utdanning > nr 14/10. september 2010 leder.

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer