Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok For interaktiv innføring se Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2004 Alle skjermbilder er simulert. Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N 4J1473_no

3 Produktfunksjoner Sett forfra Lukkerknapp 6 Mikrofon 2 Av/på-knapp 7 Linse/objektivlokk 3 Indikator for kameramodi 8 Blitsenhet 4 Modusknapp 9 Selvutløserlampe 5 Høyttaler Sett nedenfra (med kortdekselet åpent) 1 2 Skyv kortdekselet i pilretningen for å åpne det. 3 1 Kortspor 2 Kontakt for dokkingstasjon 3 Batterispor NO i

4 Produktfunksjoner Sett bakfra Modusknapp 8 Kameraskjerm (LCD) 2 Menyknapp 9 Knappen Share (dele) 3 Av/på-knapp / strømlampe 10 OK-knapp 4 Lukkerknapp 11 5-veiskontroller 5 Zoom-knapp T (telefoto) 12 Knappen Delete (slett) 6 Zoom-knapp W (vidvinkel) 13 Klar-lampe 7 Knappen Review (gjennomsyn) Bruke 5-veiskontrolleren Stille inn blitsen Stille inn fokus Vis forrige/neste bilde eller videoopptak Foreta menyvalg ii NO

5 Innhold 1 1 Komme i gang... 1 Innholdet i esken... 1 Installere programvaren først... 1 Sette i batteriet... 2 Viktig batteriinformasjon... 2 Lade batteriet... 3 Slå kameraet av og på... 4 Stille inn dato og klokkeslett... 4 Ikoner som vises på kameraskjermen... 5 Lagre bilder og videoopptak på et xd-picture Card Ta bilder og gjøre videoopptak... 9 Ta et bilde... 9 Gjøre et videoopptak... 9 Kameramodi Fokuseringsinnstilling Bruke AF-rammen Se på bilder og videoopptak som nettopp ble tatt (Hurtigvisning) Bruke optisk zoom Bruke digital zoom Bruke blits Manuell innstilling av hvitbalanse Endre fotograferingsinnstillinger Tilpasse kameraet Når du selv vil være med på bildet Når du selv vil være med på videoopptaket Filme i modusen video av bildeserie Merking med albumnavn Se på bilder og videoopptak Gjennomsynsmodus og favorittmodus Vise enkeltbilder og videoopptak Vise flere bilder og videoopptak Spille av videoopptak Redigere videoopptak Slette bilder og videoopptak Forstørre bilder Endre gjennomsynsinnstillinger Beskytte bilder og videoopptak mot sletting NO iii

6 Innhold Kjøre en bildeserievisning Kopiere bilder og videoopptak Endre størrelsen på bilder Vise bilde- og videoinformasjon Bruke Kodak dokkingstasjon med fotoramme Visningsinnstillinger for fotoramme Installere programvaren Minimum systemkrav Installere programvaren Dele bilder og videoopptak Merke bilder for utskrift Skrive ut merkede bilder Merke bilder og videoopptak for e-post Merke bilder som favoritter Valgfrie innstillinger Fjerne alle favoritter fra kameraet Skrive ut og sende favoritter som e-post Albuminnstillinger for bilder og videoopptak Overføre og skrive ut bilder Overføre bilder og videoopptak med USB-kabelen Skrive ut bilder fra datamaskinen Bestille kopier på Internett Utskrift fra xd-picture Card (ekstrautstyr) Skrive ut uten datamaskin Kompatibilitet med dokkingstasjon Feilsøking Problemer med kamera Problemer med datamaskinen/tilkoblingen Problemer med bildekvaliteten Status for klar-lampe Status for kameraets strømlampe Har du fremdeles problemer? Få hjelp Nyttige nettsteder Kundestøtte via telefon iv NO

7 Innhold 10 Tillegg Kameraspesifikasjoner Tips, sikkerhet, vedlikehold Maksimalt antall bilder Strømsparingsfunksjoner Oppgradere programvaren og fastvaren Overholdelse av regelverk NO v

8 1 Komme i gang Innholdet i esken Kamera 5 Audio-/videoledning 2 Håndleddsstropp 6 Tilpasset dokkinnsats 3 Oppladbart Li-Ion-batteri 7 Vekselstrømsadapter 4 USB-kabel Vises ikke: Brukerhåndbok, Start her! -veiledning, Velkomstpakke, Kodak EasyShare programvare-cd. Innholdet kan endres uten varsel. Installere programvaren først Installer programvaren på Kodak EasyShare programvare-cden før du kobler kameraet (eller dokkingstasjonen med skriver eller dokkingstasjonen med fotoramme (ekstrautstyr)) til datamaskinen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at programvaren lastes inn feil. Se side 44 eller Start her!- veiledningen. 1 NO 1www.kodak.com/go/support

9 Komme i gang Sette i batteriet FORSIKTIG: Bruk bare et oppladbart Kodak EasyShare Li-Ion-batteri (KLIC-7000), og sett det inn som vist her. Hvis du bruker andre batterier, kan det skade kameraet. Slå bestandig av kameraet når du setter inn og tar ut batteriet. 1 Åpne kortdekselet. 2 Sett inn batteriet som vist. 3 Lukk kortdekselet. Utløser Hvis du vil ta ut batteriet, skyver du utløseren og tar ut batteriet. Viktig batteriinformasjon Batterisikkerhet og håndtering av batterier Ikke la batterier komme i kontakt med metallobjekter, inkludert mynter. Kontroller at batterikontaktene ikke berører metallklemmer eller nøkler under transport eller lagring. Det kan føre til at batteriet kortslutter, lades ut, blir varmt eller lekker. Hvis du ønsker informasjon om avhending av batterier, tar du kontakt med de lokale myndighetene. Batterilevetid I esken følger det med et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri. Faktisk levetid vil variere etter bruk. Oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-7000) Batterilevetid (Omtrentlig antall bilder per fullading) NO 2

10 Komme i gang Forlenge batteriets levetid Bruk bare et Kodak EasyShare oppladbart Li-Ion-batteri (KLIC-7000). Skader som er forårsaket av utstyr som ikke er produsert av Kodak, dekkes ikke av garantien. Begrens følgende aktiviteter som raskt tapper batteriet for strøm: stadig bruk av zoom og holde lukkerknappen halvveis nede utstrakt bruk av blitsen Smuss på batterikontaktene kan påvirke batteriets levetid. Batteriytelsen reduseres ved temperaturer under 5 C. Ha alltid med ekstra batterier når du bruker kameraet i kalde omgivelser, og hold disse varme. Kast ikke kalde batterier som ikke virker. De kan være brukbare når de får normal romtemperatur igjen. Lade batteriet Utløser 1 Sett den minste enden av adapteren i DC-inngangen på kameraenden av USB-kabelen. 2 Sett kameraenden av USB-kabelen i kontakten for dokkingstasjon på kameraet. 3 Sett den andre enden av vekselstrømsadapteren i strømuttaket. Klar-lampen blinker oransje når batteriet lades. 4 Koble fra USB-kabelen og strømledningen når klar-lampen slås på. Oppladingen tar omtrent 4 timer. Se side 2 for mer informasjon om forventet batterilevetid. MERK: Du kan også lade opp batteriet ved hjelp av dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon med fotoramme (ekstrautstyr). Kjøp disse og annet tilbehør hos en forhandler av Kodak-produkter eller på 3 NO

11 Slå kameraet av og på Komme i gang Slå på kameraet: Av/på-knapp Trykk på av/på-knappen. Meldingen "Date and time have been reset" (dato og klokkeslett er tilbakestilt) vises første gang du slår på kameraet. Slå av kameraet: Trykk på av/på-knappen. Kameraet avslutter operasjonene som er i gang, og slår seg av. MERK: Linsen trekker seg inn hvis den treffer en hindring når du slår på kameraet. Kontroller at det ikke er noen hindringer foran linsen, og trykk på av/på-knappen på nytt. Stille inn dato og klokkeslett Stille inn dato og klokkeslett, første gang Meldingen "Date and Time have been reset" (dato og klokkeslett er tilbakestilt) vises første gang du slår på kameraet, og når batteriet har vært tatt ut for en lengre periode. 1 SET DATE & TIME (angi dato og klokkeslett) er uthevet. Trykk på OK-knappen. (Velg Cancel (avbryt) for å stille inn dato og klokkeslett senere.) 2 Gå til trinn 4 nedenfor, Stille inn dato og klokkeslett, når som helst. Stille inn dato og klokkeslett, når som helst 1 Slå på kameraet. 2 Trykk på menyknappen for å utheve kameraoppsett. 3 Trykk på for å utheve SET DATE & TIME (angi dato og klokkeslett), og trykk på OK-knappen. 4 Trykk på for å endre datoen og klokkeslettet. Trykk på for å gå videre til neste innstilling. 5 Trykk på OK-knappen når du er ferdig. MERK: Avhengig av datamaskinens operativsystem kan Kodak EasyShare-programvare la datamaskinen oppdatere kameraklokken når du kobler til kameraet. Du finner flere opplysninger i hjelpen til EasyShare-programvaren. NO 4

12 Komme i gang Ikoner som vises på kameraskjermen Ikoner vises på kameraskjermen når kameraet er slått på. Disse ikonene indikerer aktive kamera- og bildeinnstillinger og informasjon om bildelagring. Forskjellige opplysninger vises i opptaks- og gjennomsynsmodusene. Fotograferingsskjerm Når du trykker på OK-knappen, slår ikonvisningsmodusen seg av og på. OK OK I tilpasset-modusen trykker du på OK-knappen for å gå gjennom ikonvisning PÅ-modusen, histogramvisningsmodusen og ikonvisning AV-modusen. OK OK OK 5 NO

13 Komme i gang Ikonvisning De aktive kamerainnstillingene vises. Selvutløser/bildeserie Datostempel Fotografering Scenemodus Kameramodus Fokus Blits Bildekvalitet Antall bilder som er igjen / tid som er igjen Bildelagring Albumnavn Zoomindikator ISO-følsomhet Hvitbalanse Eksponeringsintervall Eksponeringskompensasjon Histogram Gjenværende batterilevetid Blitskompensasjon MERK: Et histogram er et diagram som viser fordelingen av objektets lysstyrke. Optimal eksponering oppnås når toppunktet er midt på diagrammet. Hvis toppunktet ligger til høyre, er objektet for lyst. Hvis det ligger til venstre, er objektet for mørkt. Gjennomsynsskjerm Hvis du trykker på OK-knappen, går du gjennom ikonvisning PÅ-modusen, bildeinformasjonsmodusen og ikonvisning AV-modusen. OK OK OK NO 6

14 Komme i gang Ikonvisning E-postikon Utskriftsikon / Antall utskrifter Gjennomsynsmodus Ikon for Favoritter Bildebeskyttelse Bilde- /videonummer Bildelagring Albumnavn Histogram Piler for å bla Gjenværende batterilevetid Gjenværende batterilevetid Gjenværende batterilevetid er tilstrekkelig. Batterilevetiden reduseres. Lav batterilevetid. Lad opp eller erstatt batteriet. Batteriet er tomt. Lad opp eller erstatt batteriet. Bildeinformasjonsskjerm Autofokus-modus Målemetode Bildestørrelse Autofokus Lukkerhastighet Brennvidde Fokus Hvitbalanse Fotograferingsdato Blits Eksponeringskompensasjon ISO-hastighet Eksponeringsintervall Blitskompensasjon Fotograferingstidspunkt Fargemodus 7 NO

15 Komme i gang Lagre bilder og videoopptak på et xd-picture Card Du kan kjøpe xd-picture Card, som fås som ekstrautstyr, og som gir et uttakbart og gjenbrukbart lager for bilder og videoopptak. Kameraet har 16 MB internminne. Bilder og videoklipp kan lagres på internminnet uten xd-picture Card, men hvis du trenger mer lagringsplass, kan du bruke xd-picture Card. FORSIKTIG: Ikke bruk makt for å sette inn kortet. Hvis du bruker makt, kan kameraet eller kortet bli ødelagt. Ikke sett inn eller fjern et kort mens klar-lampen blinker. Hvis du gjør det, kan du skade kortet, kameraet eller bildene. Bruke xd-picture Card 1 Slå av kameraet og åpne kortdekselet. 2 Hold kortet som vist på kameraet. 3 Sett kortet inn i sporet og lukk kortdekselet. Slå av kameraet før du fjerner kortet. Skyv kortet inn og slipp. Dra ut kortet når det er delvis utløst. MERK: Når du bruker kortet for første gang, foreslår vi at du formaterer det før du tar bilder (se side 29). Se side 69 for informasjon om lagringskapasitet. Kontakt en forhandler av Kodak-produkter eller gå til for å finne ut hvilket xd-picture Card du kan bruke. NO 8

16 2 Ta bilder og gjøre videoopptak Ta et bilde Klar-lampe Automodus MERK: Standard fotograferingsmodus er Auto videoopptaksmodi. Gjøre et videoopptak Videomodus 1 Bruk kameraskjermen til å finne utsnittet av motivet. 2 Hold lukkerknappen halvveis ned for å stille inn eksponering og fokus. 3 Hvis AF-rammen er rød, er ikke eksponering og fokus stilt inn riktig. Gjenta trinn 2. 4 Når AF-rammen (se side 13) blir grønn, trykker du lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 5 Når klar-lampen blinker grønt, lagres bildet, men du kan fremdeles ta bilder. Når klar-lampen lyser rødt, må du vente til den blinker grønt.. Se side 10 for andre bilde- og 1 Trykk gjentatte ganger på modusknappen for å utheve videomodusen. 2 Bruk kameraskjermen til å finne utsnittet av motivet. 3 Trykk lukkerknappen helt ned, og slipp. Trykk på og slipp lukkerknappen igjen for å stanse opptaket. 4 Hvis du holder lukkerknappen ned i mer enn to sekunder, vil kameraet ta opp video til du slipper lukkerknappen. 5 Du kan angi at kameraet automatisk skal avslutte opptaket etter en bestemt periode (se side 26). 9 NO

17 Ta bilder og gjøre videoopptak Kameramodi Kameramodi Bruk modusknappen til å utheve modusen som passer fotograferingsforholdene. Bruk denne modusen Til Auto Generell fotografering. Stiller automatisk inn eksponering, fokus og blits. Scene Enkel pek og knips-funksjon når du tar bilder under ulike forhold (se side 11). Tilpasset Brukes til å finjustere fotograferingsinnstillingene etter objektet eller fotograferingsforholdene (se side 20). Video Videoopptak med lyd. Se side 9. Oppsett Tilpass kameraet. Se side 27. NO 10

18 Ta bilder og gjøre videoopptak Scenemodi 1 2 Scenemodi 1 Trykk på modusknappen for å utheve scenemodusen. 2 Trykk på for å velge en passende scenemodus. Bruk denne modusen Portrett Sport Landskap Til Nærbilder av personer (innen 3 m). Blitsen brukes for å gi lys når du tar bilder av ansikter, og det ferdige resultatet blir vakkert og mykt. Ta bilder av personer som utøver sportsaktiviteter eller andre aktiviteter med høyt tempo. Den raske lukkerhastigheten fanger ett bilde av et objekt i bevegelse. Ta bilder av landskap. Ta skarpe bilder av fjell eller bygninger som brer seg i det fjerne. Nattportrett Ta bilder av personer i nattlandskap. Lav lukkerhastighet brukes til å ta vakre bilder av nattlandskap med fokus på personen/personene. Plasser kameraet på en flat og stødig overflate for å unngå håndbevegelser. Nattlandskap Ta bilder av nattlandskap. Ta klare bilder av opplyste bygninger osv. ved hjelp av lav lukkerhastighet. Plasser kameraet på en flat og stødig overflate for å unngå håndbevegelser. Snø Ta bilder av snølandskap eller objekter med snø i bakgrunnen. Ta fine bilder av snølandskap med kamera som tilpasser seg til den lyse bakgrunnen. Strand Ta bilder av strandlandskap eller objekter med strender i bakgrunnen. Ta fine bilder av strandlandskap med kamera som tilpasser seg til den lyse bakgrunnen. Tekst Bilder av tekst. Blomst Ta nærbilder av objekter som blomster. Gjengir fargene til blomster svært godt. 11 NO

19 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruk denne modusen Museum Nagashidori (Panorering) TV-skjerm Stearinlys Solnedgang Auksjon Til Ta bilder i museum og andre steder der det ikke er lov til å bruke blits eller lyd. Lyder og blits deaktiveres. Ta bilder av et objekt i bevegelse, for eksempel en bil. Ved å bruke en lav lukkerhastighet ser det ut som bakgrunnen til bildet beveger seg mens objektet står i ro. Ta bilder av TV-skjermer. Lav lukkerhastighet gjør at horisontale linjer ikke vises på bildet du tar. Plasser kameraet på en flat og stødig overflate for å unngå håndbevegelser. Stearinlys gir lys til objekter. Bevarer fargene som gis av stearinlys, i bildene. Objekter i skumringen. Gir svært gode bilder av solnedgangen. Bilder av varer. Svært god og detaljert presentasjon av varer. Bildene som tas, er i VGA-størrelse. Fokuseringsinnstilling Du kan angi en fokuseringsinnstilling til en ønsket avstand. Brukes til å ta nærbilder eller bilder av en bakgrunn uten å fokusere på objektet som står nærmest. Hvis du trykker på knappen når du tar bilder, veksler du mellom auto, makro, supermakro, delvis AF og uendelig. Fokuseringsinnstilling Auto Makro Supermakro Detaljer Normal autofokus Med vidvinkel kan fokuset justeres for objekter som er 15 cm fra linsen, og med telefoto kan fokuset justeres for objekter som er 50 cm fra linsen. Fokus kan justeres for objekter som er 5 cm fra kameraet. Linsen angis automatisk til vidvinkel, og zoom-funksjonen deaktiveres. NO 12

20 Ta bilder og gjøre videoopptak Fokuseringsinnstilling Detaljer Delvis AF Når du skal fokusere på objekter som er mellom 50 cm og 3 m unna. Denne velges automatisk i Portrett-modusen. Denne kan ikke velges i andre scenemodi, automodus eller videomodus. Uend. Fokus angis til uendelig. Det fokuseres ikke på objekter som er nære. Bruke AF-rammen AF-rammen vises på kameraskjermen og viser fokuseringsområdet. MERK: Dette gjelder ikke for videoopptak. AF-ramme 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold. AF-rammen går fra rød til grønn når objektet er i fokus. MERK: Hvis kameraet ikke fokuserer på det ønskede objektet, blir AF-rammen rød. Komponer scenen på nytt og gjenta forrige trinn. 2 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. MERK: AF-rammen vises ikke når fokus er angitt til Uend. 13 NO

21 Ta bilder og gjøre videoopptak Se på bilder og videoopptak som nettopp ble tatt (Hurtigvisning) Etter at du har tatt et bilde eller et videoopptak, viser kameraskjermen bildet eller den første rammen i videoen i omtrent 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noe, lagres bildet. Mens bildet vises, kan du: Delete (slett) Spille av video: Trykk på for å utheve videomodusen. Trykk deretter på OK-knappen for å spille av videoen. Trykk på zoom-knappen for å justere volumet. Dele: Trykk på knappen Share (dele) hvis du vil merke et bilde/videoopptak for e-post eller som favoritt, eller hvis du vil merke et bilde for utskrift (se side 48). OK Share (dele) Slette: Trykk på knappen Delete (slett) mens bildet/videoopptaket og vises. MERK: Det er bare det siste bildet i en bildeserie som vises i hurtigvisning. Hvis du trykker på knappen Delete (slett), slettes alle bildene i bildeserien. Hvis du vil slette ett bilde om gangen, må du gjøre det i gjennomsynsmodus (se side 35). NO 14

22 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke optisk zoom Bruk optisk zoom når du skal forstørre objektet opptil 3X. Du kan endre den optiske zoomen under videoopptak. 1 Bruk kameraskjermen til å finne utsnittet av motivet. 2 Trykk på zoom-knappen T (telefoto) for å zoome inn. Trykk på zoom-knappen W (vidvinkel) for å zoome ut. Zoomindikator Rød og gul: digital rekkevidde Blå: optisk rekkevidde Bilder som ble tatt innenfor det røde området, bør ikke skrives ut på grunn av reduksjon i oppløsning. Grense mellom digital og optisk zoom Bruke digital zoom 3 Zoomindikatoren vises på kameraskjermen. Trykk på zoom-knappen T for å flytte indikatoren opp og zoom-knappen W for å flytte den ned. 4 Ta et bilde eller gjør et videoopptak. Bruk digital zoom i en hvilken som helst stillbildemodus for å få ekstra forstørrelse i tillegg til optisk zoom. Kombinerte zoominnstillinger er fra 3X til 15X. 1 Trykk på zoom-knappen T (telefoto) til du når grensen for optisk zoom. 2 Slipp knappen, og trykk en gang til. Kameraskjermen viser det zoomede bildet og zoomindikatoren. VIKTIG: Du vil kanskje oppleve en litt dårligere utskriftskvalitet når du bruker digital zoom. Den blå glideren på zoomindikatoren stopper og blir rød når bildekvaliteten når grensen for en akseptabel utskrift på 10 x 15 cm. 3 Ta et bilde på vanlig måte. MERK: Digital zoom kan ikke brukes under videoopptak. 15 NO

23 Bruke blits Ta bilder og gjøre videoopptak Bruk blitsen når du tar bilder om natten, innendørs eller utendørs når det er mye skygge. Vidvinkel Telefoto Blitsavstand 0,5 2,2 m 0,5 1,3 m Slå blitsen på Trykk på knappen for å endre blitsmodusen. Aktiv blits-ikonet vises i kameraskjermens statusfelt. Blitsmodus Auto Off (av) Red-eye (blits mot røde øyne) Blitsen går av Når lysforholdene krever det (for eksempel i mørke omgivelser eller når objektet er belyst bakfra). Aldri. Brukes til å deaktivere blits i mørke omgivelser. Hold kameraet rolig. Én gang slik at fotoobjektets øyne blir vant til blitsen, og så igjen idet bildet tas. Fill Hver gang du tar et bilde, uavhengig av lysforholdene. (utfyllingsblits) Brukes for eksempel til å myke opp skyggen i et ansikt. Slow Sync (langtidssynk) Red-eye (blits mot røde øyne) Aktiverer modus for Red-eye (blits mot røde øyne) ved lav lukkerhastighet. Brukes når du tar bilder av personer i mørke omgivelser. Hold kameraet rolig. NO 16

24 Ta bilder og gjøre videoopptak Blitsinnstilling for hver modi Opptaksmodus Standardinnstilling Tilgjengelige innstillinger Auto Auto* Auto, Off (av), Fill (utfyllingsblits), Auto red-eye reduction (automatisk reduksjon av røde øyne) Scenemodi Portrett Fill (utfyllingsblits) Auto, Off (av), Fill (utfyllingsblits), Auto red-eye reduction (automatisk reduksjon av røde øyne) Sport Off (av) Fill (utfyllingsblits) Landskap Off (av) Nattportrett Slow Sync (langtidssynk) Red-eye (blits mot røde øyne) Off (av) Nattlandskap Off (av) Fill (utfyllingsblits) Snø Strand Auto Auto Auto, Off (av), Fill (utfyllingsblits), Auto red-eye reduction (automatisk reduksjon av røde øyne) Tekst Off (av) Fill (utfyllingsblits) Blomst Off (av) 17 NO

25 Ta bilder og gjøre videoopptak Opptaksmodus Standardinnstilling Museum Off (av) Ingen Tilgjengelige innstillinger Nagashidori (panorering) Off (av) Fill (utfyllingsblits) TV-skjerm Off (av) Ingen Stearinlys Off (av) Auto red-eye reduction (automatisk reduksjon av røde øyne) Solnedgang Off (av) Fill (utfyllingsblits) Auksjon Off (av) Auto, Fill (utfyllingsblits), Off (av) Video Off (av) Ingen Bildeserie Off (av) * I denne modusen forblir innstillingen Red-eye (blits mot røde øyne) uendret inntil du endrer den igjen. Alle andre blitsinnstillinger går tilbake til standard når du går ut av modusen eller slår av kameraet. NO 18

26 Ta bilder og gjøre videoopptak Manuell innstilling av hvitbalanse Du kan angi hvitbalansen når du tar bilder i tilpasset-modusen. 1 Trykk på menyknappen i tilpasset-modus. 2 Trykk på for å utheve Hvitbalanse, og trykk på OK-knappen. 3 Trykk på for å utheve Manual (manuell), og trykk på OK-knappen. Skjermen for hvitbalanse vises. 4 Ta et bilde av et tomt hvitt ark som dekker hele kameraskjermen. 5 Trykk på OK-knappen. Hvis du vil ta bildet på nytt, velger du Retry (gjenta), og deretter trykker du på OK-knappen. Innstillingen av hvitbalanse lagres i kameraet. 19 NO

27 Endre fotograferingsinnstillinger Ta bilder og gjøre videoopptak Du kan endre innstillinger for å oppnå best resultat med kameraet. (Noen innstillinger er utilgjengelige i enkelte modi.) 1 Trykk på menyknappen i en hvilken som helst fotograferingsmodus. 2 Trykk på for å utheve innstillingen du vil endre, og trykk deretter på OK-knappen. 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. Trykk på eller menyknappen for å avslutte. Trykk på for å gå tilbake til forrige skjerm, og trykk på menyknappen for å avslutte. Innstilling lkon Alternativer Selvutløser Gi en utsettelse på 10 sekunder før bildet tas eller videoopptaket starter. Digital zoom Velg hvordan digital zoom brukes. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. ON (på) eller OFF (av) (standard) Du finner mer informasjon på side 30. Utilgjengelig i bildeseriemodus. CONTINUOUS (kontinuerlig) ingen pause mellom optisk og digital zoom. PAUSE (standard) når grensen for optisk zoom er nådd, må zoom-knappen slippes og deretter trykkes ned igjen for å aktivere digital zoom. INGEN digital zoom er deaktivert. NO 20

28 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Bildeserie Ta opptil 4 bilder i rask rekkefølge (omtrent tre bilder per sekund). Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modus. Bildestørrelse Velg antall piksler. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. Scenetilpasning Velg en scenemodus som skal brukes i tilpasset-modus. ON (på) eller OFF (av) (standard) 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den slik for å stille inn eksponering, fokus og hvitbalanse. Eksponering, fokus og hvitbalanse som du stiller inn ved å trykke knappen halvveis ned, benyttes på alle bildene i en bildeserie. 2 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Kameraet stopper å ta bilder når lukkerknappen slippes, når det er tatt fire bilder, eller når lagringsplassen er brukt opp. Blits og selvutløser er deaktivert i bildeseriemodus. Utilgjengelig i nattlandskap-, nattportrett-, stearinlys- og videomodus. 5,0 MP (standard) 2592 x 1944 piksler. Ideell for utskrift på A3-ark eller mindre ark. 4,5 MP (3 : 2) 2592 x 1728 piksler. Ideell for utskrift på A4-ark eller mindre ark. MERK: Når retningsføleren konverterer et bilde i 5,0 MP, blir størrelsen 1920 x 2550 piksler. 4,0 MP 2304 x 1728 piksler. Ideell for utskrift på A4-ark eller mindre ark. 3,1 MP 2048 x 1536 piksler. Ideell for utskrift på A4-ark eller mindre ark. 1,1 MP 1200 x 900 piksler. Ideell for utskrift på postkort eller mindre ark. VGA 640 x 480 piksler. Ideell for e-postvedlegg eller bilder som skal legges ut på nettsider. QVGA 240 x x 320 piksler. Ideell for sending til mobiltelefon. Ingen (standard), Portrett, Sport, Landskap, Nattportrett, Nattlandskap, Snø, Strand, Tekst, Blomst, Museum, Nagashidori (panorering), TV-skjerm, Stearinlys, Solnedgang, Auksjon. 21 NO

29 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Hvitbalanse Angi lysforhold Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* AUTO (standard) korrigerer hvitbalansen automatisk. Ideelt for generell fotografering. WEAK AUTO (delvis auto) uten å justere hvitbalansen beholdes fargene til lyskilden, noe som skaper atmosfære i bildet (bare tilgjengelig i tilpasset-modus). DAYLIGHT (dagslys) når du tar bilder i sterkt sollys. OPEN SHADE (skygge) (bare tilgjengelig i tilpasset-modus) når du tar bilder i skyggen. FLUORESCENT (fluorescerende) forhindrer at bildet får et grønnaktig skjær i fluorescerende lys. Ideell til bilder som tas uten blits under fluorescerende lamper. TUNGSTEN (wolfram) forhindrer at bildet får et rødt skjær i belysning fra vanlige lyspærer. Ideell for fotografering under innendørsbelysning fra wolfram- eller halogenlamper uten blits. MANUAL (M) (manuell) angir hvitbalanse manuelt (bare tilgjenglig i tilpasset-modus). * Hvis innstillingsminnet (se side 28) er angitt til ON (på), er disse innstillingene aktive når du slår av kameraet. NO 22

30 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Fargemodus Velg fargetoner. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* ISO-hastighet Velg ISO-følsomhet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* Skarphet Juster hvor mye konturene til et objekt skal defineres i et bilde. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* High Color (tusenvis av farger) når du tar bilder med sterke farger. NATURAL COLOR (naturlig farge) (standard) når du tar vanlige fargebilder. LOW COLOR (lite farge) når du tar bilder med dempede farger. BLACK & WHITE (svart-hvitt) for svart-hvitt-bilder. SEPIA når du tar bilder i sepia. Med EasyShare-programvare kan du også endre et fargebilde til et bilde i svart-hvitt eller sepia. Utilgjengelig i videomodus. AUTO (standard), ISO 64, ISO 100, ISO 200 (standard bildekvalitet) Velg en høy ISO-innstilling når du skal ta bilder i mørke omgivelser, når du vil fjerne håndbevegelser eller ta bilder uten blits. Hvis du øker ISO-nivået, økes den digitale støyen i bildet. Utilgjengelig i video-, auto- og scenemodi. HIGH (høy) tydelig definering av konturene til et objekt. Bruk denne innstillingen til å ta skarpe bilder. NORMAL (standard) definerer objektet med standard konturer. LOW (lav) toner ned konturene til objektet. Bruk denne innstillingen til å få myke konturer når du tar bilder av personer osv. Utilgjengelig i video-, auto- og scenemodi. * Hvis innstillingsminnet (se side 28) er angitt til ON (på), er disse innstillingene aktive når du slår av kameraet. 23 NO

31 Ta bilder og gjøre videoopptak Innstilling lkon Alternativer Fokuseringssone Velg sonen som kameraet fokuserer på. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* Eksponeringsmåler Velg metode som skal brukes til å vurdere lysforholdene, slik at eksponeringen blir riktig. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet.* Eksponeringsintervall Ved å justere kontrasten kan du oppnå mer realistiske bilder under visse lysforhold. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer modi eller slår av kameraet. MULTI-ZONE (flere soner) (standard) kameraet velger blant tre soner for å finne den beste sonen å fokusere på. CENTER-ZONE (sentersone) evaluerer det lille området midt på kameraskjermen. Utilgjengelig i video-, auto- og scenemodi. MULTI-PATTERN (flermønstret) (standard) evaluerer lysforholdene over hele kameraskjermen for å oppnå optimal eksponering. CENTER-WEIGHT (senterpunktsentrering) evaluerer lysforholdene jevnt over hele bildet med fokus på området midt på kameraskjermen. CENTER-SPOT (senterpunkt) evaluerer bare lysforholdene i området midt på kameraskjermen. Utilgjengelig i video-, auto- og scenemodi. Shadows (skygge) brukes når du tar bilder av landskap med mye skygge. Forbedrer graderingen til mørke områder, men kan forsterke lyse områder under enkelte lysforhold. Normal (standard) ideell til vanlige lysforhold. Highlights (lyse områder) brukes når du tar bilder av landskap med svært lyse områder. Forbedrer graderingen til svært lyse områder, men kan forsterke skygger under enkelte lysforhold. Utilgjengelig i video-, auto- og scenemodi. * Hvis innstillingsminnet (se side 28) er angitt til ON (på), er disse innstillingene aktive når du slår av kameraet. NO 24

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7.

2. Grunnleggende funksjoner. 3. Live control. 4. Menyfunksjoner. 5. Skrive ut bilder. 6. Koble kameraet til en datamaskin. 7. Innholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtigfunksjonsindeks 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten. Grunnleggende funksjoner Bruksanvisning 3. Live control 4. Menyfunksjoner 5. Skrive ut bilder 6. Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer