KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera"

Transkript

1 KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak Company. Delenr. 6B5582_NO

3 Produktoversikt Forfra DX3900 Zoom Digital Camera 3.1 M E G A P I X E L 8WO VHUNQDSS %OLWV 6 NHUOLQVH 2EMHNWLYLQQHE\JGORNN LNNHYLVW Nedenfra.RQWDNWGHNVHOnSHQW.RQWDNWIRUIRUDQNULQJVVWDVMRQ IRUNDPHUD 86%NRQWDNWYLGHRXWJDQJ /\VI OHU 6HOYXWO VHUODPSH $YSnEU\WHU 'HNVHOIRU86%NRQWDNW YLGHRXWJDQJ OPEN EJECT OPEN.RUWXWO VLQJVNQDSS PLQQHNRUW %DWWHULGHNVHO 6RNNHOIRU PRQWHULQJSnVWDWLY i

4 Produktoversikt Ovenfra/bakfra 6 NHU 6WLIWIRUKnQGOHGGVVWURSS 6WDWXVYLQGX 0LQQHNRUWGHNVHO.QDSSHU.QDSSHQ0HQXPHQ\ )ODVKEOLWV.QDSSHQ6HOHFWYHOJ 1 UELOGHDYVWDQGVELOGHYHLVSLONQDSS 6HOYXWO VHU ]RRPHNQDSS:YLG 0RGXVYHOJHU YLQNHORJ7WHOHIRWR 7LOJDQJVODPSHIRUPLQQHNRUW /&'VNMHUP 6 NHUODPSH Modusvelger )RWRJUDIHULQJ±WDELOGHU 6HJMHQQRP±YLVELOGHU Sn/&'VNMHUPHQ 2SSVHWW±WLOSDVVHLQQVWLOOLQJHU ii

5 Statusvindu Produktoversikt 'XILQQHUVWDWXVYLQGXHWSnRYHUVLGHQDYNDPHUDHW'HYLVWH LNRQHQHDQJLUKYLONHNDPHUDIXQNVMRQHURJ±LQQVWLOOLQJHUVRP HUDNWLYHSnJMHOGHQGHWLGVSXQNW,62LQQVWLOOLQJ /DQJWLGVHNVSRQHULQJ )DUJHPRGXV +YLWEDODQVH %OLWVIXQNVMRQPHG UHGXNVMRQDYU GH \QH %OLWVLQQVWLOOLQJ 1 UELOGHDYVWDQGVELOGH 6HOYXWO VHU +XUWLJVHULHPHGELOGHU %DWWHULQLYn (NVSRQHULQJVNRPSHQVDVMRQ *MHQY UHQGHELOGHU.YDOLWHWVLQQVWLOOLQJ iii

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Komme i gang...1 Hva kan jeg gjøre med KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera?...1 Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene?...1 Innhold i kameraesken...2 Sette på håndleddsstroppen... 3 Sette i batteriene... 3 Sette i minnekort... 5 Slå kameraet av eller på... 6 Sjekke batteriene...7 Automatisk avslåingsfunksjon sparer batteristrøm...7 Stille klokken... 8 Modusvelger innstillinger og menyer... 9 Navigere gjennom menyene Ta bilder...15 Ta bilder...15 Vise og slette det siste bildet...16 Se forhåndsvisning av bildet Ta en hurtigserie med bilder...18 Ta avstands- og nærbilder...19 Bruke zoom...20 Bruke blits...22 Når du selv vil være med på bildet...23 v

8 3 Tilpasse fotograferings-innstillinger Angi eksponeringskompensasjon...25 Stille inn hvitbalanse Angi fargemodus...28 Angi bildekvalitet...29 Angi eksponeringsmåling Angi bildeskarphet...33 Stille inn ISO-hastighet...34 Stille inn lukkerhastighet Påføre dato på bilder Se gjennom bildene...39 Vise bilder i full størrelse...39 Vise bilder på filmstripen...40 Forstørre bilder Slette bilder...42 Beskytte bilder...43 Kjøre en bildeserievisning...44 Velge bilder for automatisk utskrift...46 Vise bildeinformasjon Brukertilpasse kameraet...49 Velge innstilling for strømsparing...49 Stille inn den digitale zoomfunksjonen...50 Justere lydsignalene i kameraet Stille inn utsignal for video...52 Velge et språk...52 vi

9 Formatere minnekort Tilbakestille brukerinnstillinger Vise kamerainformasjon Installere programvaren...57 Installere programvaren...57 Programvare som følger med kameraet...59 Systemkrav for datamaskinen Bruke bilder på datamaskinen...61 Før du overfører bildene Koble til datamaskinen Overføre bilder...62 Bearbeide/redigere bildene...64 Overføre bildene manuelt...65 Skrive ut bilder Bruke KODAK EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera Innhold i forankringsstasjonsesken Sette i forankringsenheten...68 Koble til forankringsstasjonen...68 Sette batteripakken i kameraet Oppbevare kameraet i forankringsstasjonen...71 Lade batteripakken...72 Overføre bilder...73 Ved bruk av stativ...73 vii

10 9 Feilsøke problemer...75 Feilsøking kamera Kamerastatus og meldinger...81 Feilsøking EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera...84 Status for EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera Få hjelp Hjelpefunksjonen i programmet...87 Internett...87 Kodak-støtte via telefaks...87 Kundestøtte via telefon Tillegg Kameraspesifikasjoner...91 Spesifikasjoner for forankringsstasjon for kamera...93 Opprinnelige fabrikkinnstillinger kamera...94 Strømsparing kameraets ytelse...95 Bruke batteriene Tips, sikkerhet, vedlikehold Kameratilbehør Lagringskapasitet for bilder...99 Finne bilder på minnekort Navnekonvensjoner for minnekortfiler Oppgradere programvaren og fastvaren Juridisk informasjon viii

11 1 Komme i gang Hva kan jeg gjøre med KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera? Ta flotte bilder med en oppløsning på 3,1 megapiksler i fotograferingsmodus kan du bruke standardinnstillingene når du ganske enkelt vil ta noen bilder, eller du kan justere kamerainnstillingene (ISO-nivå, hvitbalanse osv.) når du vil sikre at bildene blir nøyaktig slik du vil ha dem. Gjennomsyn i gjennomsynsmodus kan du vise bildene på LCDskjermen. Behold bare de bildene du vil ha, forstørr, beskytt, eller kjør en bildeserievisning av alle bildene i kameraet. Oppsett i oppsettmodus kan du tilpasse kamerainnstillingene. Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene? Når du har installert programvaren på CDen med KODAK Pictureprogramvaren*, kan du: Overføre automatisk overføre bildene til datamaskinen. Dele med andre sende bildene med e-post til familie og venner. Skrive ut skrive ut på egen skriver, lage egne fotografier på en KODAK Picture Maker (bildeautomat), eller levere inn minnekortet i en fotobutikk for å få bildene framkalt på profesjonelt vis. Ha det gøy! legg til spesialeffekter i bildene, fiks røde øyne, beskjær, roter og mye annet. * Hvis du bruker MACINTOSH OS X, skal du slå opp på merknaden på side 58 før du installerer KODAK-programvaren. 1

12 Kapittel 1 Innhold i kameraesken Kameraet leveres med følgende: 1 Kamera * 2 Håndleddsstropp 3 KODAK Picture Card (minnekort) 4 USB-kabel 5 Videokabel (for visning av bilder på fjernsynsskjerm) 6 Forankringsenhet* 7 KODAK KCRV3-litiumbatteri eller tilsvarende** (ikke vist) 8 Brukerhåndbok eller brukerhåndbok på CD, hurtigstartreferanse og programvare- CD (ikke vist) * Forankringsenheten brukes til å feste kameraet til KODAK EASYSHAREforankringsstasjon for kamera. ** Enkelte kameraer leveres med KODAK EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera. Hvis kameraet var utstyrt med forankringsstasjon, fulgte også en KODAK Ni-MH oppladbar batteripakke med. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker forankringsstasjonen for kamera, slå opp på side 67. Du kan kjøpe forankringsstasjon for kameraet separat hos en KODAKforhandler eller på hjemmesiden vår 2

13 EJEC Kapittel 1 Sette på håndleddsstroppen 1 Tre den korteste løkken på håndleddsstroppen under stiften for håndleddsstroppen. 2 Tre den lengste løkken gjennom den minste. Trekk til stroppen sitter godt. Sette i batteriene Et KODAK KCRV3-litiumbatteri eller 2 AA-litiumbatterier leveres med kameraet.* Slik setter du i batteriene: 1 Slå av kameraet. 2 På undersiden av kameraet skyver du batteridekslet i pilens retning, og løfter det så opp for å åpne det. 3 Sett i batteriene som vist nedenfor. 4 Lukk batteridekslet. EJECT OPEN Sette i KCRV3-litiumbatteri Sette i 2 AA-batterier 3

14 Kapittel 1 VIKTIG BATTERIINFORMASJON Slå opp på side 96 for å finne ut hvilke typer batterier du kan bruke i kameraet. Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre kameraet mindre pålitelig. * Enkelte kameraer leveres med KODAK EASYSHARE forankringsstasjon for kamera. Hvis kameraet er utstyrt med forankringsstasjonen, fulgte også en KODAK Ni-MH oppladbar batteripakke med. Hvis du vil vite hvordan du lader og setter i batteripakken, slå opp på side 70. 4

15 Kapittel 1 Sette i minnekort Du kan se på minnekort som filmruller som kan tas ut og brukes på nytt, eller som uttakbart datamaskinminne. Ved hjelp av minnekort er det enkelt å lagre og overføre bilder. Slå opp på side 99 hvis du vil ha informasjon om minnekapasiteten på minnekort. 7LOJDQJVODPSH IRUPLQQHNRUW.RUWGHNVHO +HYHWNUXPPHWNDQW Slik setter du i minnekort: 1 Slå av kameraet. 2 Skyv kortdekslet i den retningen pilen på døren peker, og før det ut til siden. 3 Hold minnekortet slik at kontaktenden peker mot kameraet, mens den hevede, krummede kanten peker mot baksiden av kameraet. 4 Skyv minnekortet inn i kortsporet, og trykk det inn for å feste kontakten. Lukk dekslet. OBS! Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet. Minnekort må verken tas ut eller settes i når tilgangslampen for minnekort blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, minnekortet eller kameraet påføres skade. Slik tar du ut minnekort: 1 Slå av kameraet. 2 Åpne minnekortsdekslet på kameraet. 3 Skyv på kortutløsingsknappen på undersiden av kameraet som vist, og ta ut.ruwxwo VLQJVNQDSS kortet. 5

16 Kapittel 1 Bruk bare godkjente kort som bærer COMPACTFLASH-logoen. Du kan kjøpe flere KODAK Picture Card (minnekort) på hjemmesiden vår Slå kameraet av eller på 1 Du slår på kameraet ved å skyve av/påbryteren til På-posisjonen ( ). Det innebygde objektivlokket åpnes og statusvinduet slås på. Hvis moudsvelgeren er satt på fotografering ( ), forlenges objektivet. 2 Du slår av kameraet ved å skyve av/påbryteren til Av-posisjonen ( ). MERK: Kameraet fullfører alle lagrings-, slettings- og kopieringsprosesser som er i gang, når kameraet slås av. Innebygd objektivlokk Kameraet har et innebygd skyvelokk for objektivet til vern mot støv og riper. Objektivlokket åpnes automatisk når du slår på kameraet, og lukkes når du slår det av. 6

17 Sjekke batteriene Kapittel 1 Sjekk batteristrømnivået i statusvinduet før du begynner å ta bilder. Hvis kamerabatteriene er dårlige eller utladde, kan du gå glipp av et viktig bilde. 1 Slå på kameraet. 2 Sjekk batterisymbolet som vises i statusvinduet. Dersom symbolet ikke vises, er batteriet fullt oppladet. Svake batteriene må snart skiftes ut eller lades opp igjen. Utladde (blinker) batteriene er for svake til å gi kameraet strøm. Bytt ut eller lad opp batteriene. Retningslinjer for batteribruk finnes på side 96. Automatisk avslåingsfunksjon sparer batteristrøm Funksjonen for automatisk avslåing kan forlenge batteriets levetid ved å slå av kameraet når det ikke har vært i bruk (ingen knapper er trykket på og ingen bilder er tatt) i en viss periode. Hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonen, slå opp på side 49. Automatisk avslåingsfunksjon Strømsparing av Standard Strømsparing på Aktiveres etter Kameraforløp 5 minutter Alle kamerakretser slås av. Objektivlokket forblir åpent, med objektivet tilbaketrukket. 1 minutt Slik aktiverer du kameraet igjen Slå av/på-bryteren av og deretter på igjen. 7

18 Stille klokken Kapittel 1 Kameraet har en innebygd klokke som viser dato og klokkeslett i 24-timersformat. Hvis batteriet tas ut av kameraet i en lengre tidsperiode eller er utladd, kan det være nødvendig å stille klokken på nytt. MERK: Det er viktig å stille klokken på riktig dato og klokkeslett dersom du ønsker datoen trykt på bildene (side 37). 1 Slå på kameraet og vri modusvelgeren til oppsett. 2 Merk menyen Date & Time (dato og klokkeslett), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Trykk på pilknappene for å forflytte deg mellom feltene. Trykk på pilknappene for å justere innstillingene for dato og klokkeslett. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringene. 8

19 Kapittel 1 Modusvelger innstillinger og menyer Bruk modusvelgeren til å få tilgang til tre forskjellige måter å bruke kameraet på: Fotografering ta bilder og endre fotograferingsalternativer Gjennomsyn vise og bearbeide bildene på LCD-skjermen 0RGXVYHO Oppsett tilpasse kamerafunksjonene Fotograferingsmenyer Slik får du tilgang til menyene for fotograferingsmodus: 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Trykk på knappen Menu (meny). 3 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 4 Trykk på knappen Select (velg). 9

20 Kapittel 1 Meny Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) (side 25) White Balance (hvitbalanse) (side 27) Color Mode (fargemodus) (side 28) Quality (kvalitet) (side 29) Exposure Metering (eksponeringsmåler) (side 31) Meny Sharpness (skarphet) (side 33) ISO Speed (ISOhastighet) (side 34) Shutter Speed (lukkerhastighet) (side 36) Date and Time Stamp (dato- og klokkeslettstempel) (side 37) 10

21 Kapittel 1 Gjennomsynsmenyer Slik får du tilgang til menyene for gjennomsynsmodus: 1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn. 2 Trykk på knappen Menu (meny). 3 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 4 Trykk på knappen Select (velg). Meny Magnify (forstørr) (side 41) Delete (slett) (side 42) Protect (beskytt) (side 43) Meny Slide Show (bildeserievisning) (side 44) Print Order (utskriftsordre) kun fra minnekort (side 46) Picture Information (bildeinformasjon) (side 48) 11

22 Kapittel 1 Oppsettmenyer Slik får du tilgang til menyene for oppsettmodus: 1 Vri modusvelgeren til oppsett. Oppsettmenyskjermen vises på LCDskjermen. 2 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 3 Trykk på knappen Select (velg). Meny Power Save (strømsparing) (side 49) Digital Zoom (digital zoom) (side 50) Camera Sounds (lydsignaler fra kameraet) (side 51) Date &Time Set (still inn dato/klokkeslett) (side 8) Video Out (videoutsignal) (side 52) Meny Language (språk) (side 52) Format Card (formater kort) (side 53) Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) (side 54) About This Camera (om dette kameraet) (side 55) 12

23 Kapittel 1 Navigere gjennom menyene Metoden for å bla gjennom menyene og å velge alternativer er den samme i alle tre kameramodi. Slik viser du menyene på LCDskjermen: 0HQ\QDYQ I fotograferingsmodus og gjennomsynsmodus trykker du på knappen Menu (meny). W T I gjennomsynsmodus vises SELECT menyene på skjermen sammen MENU med et bilde..qdsshq <WWHUOLJHUH 0HQXPHQ\ DOWHUQDWLYHU I oppsettmodus vises menyene automatisk når du vrir modusvelgeren til oppsett. Navnet på den valgte menyen vises øverst på skjermen. En pil på skjermen angir ytterligere alternativer. 13

24 Kapittel 1 8QGHUPHQ\ YLVQLQJ W T SELECT MENU.QDSSHQ6HOHFWYHOJ Slik navigerer du mellom og velger menyer og alternativer: 1 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 2 Trykk på knappen Select (velg) for å vise undermenyene for den merkede menyen, og for å bruke et merket alternativ på en undermeny. 3 I fotograferings- og gjennomsynsmodiene kan du trykke på knappen Menu (meny) for å slå av menyene. 14

25 2 Ta bilder Før du begynner å ta bilder, skal du forsikre deg om at det er et minnekort i kameraet, at modusvelgeren er satt på fotografering og at kameraet er på. Ta bilder 6 NHU 6 NHU ODPSH 8WO VHUNQDSS 7LOJDQJVODPSH IRUPLQQHNRUW 1 Midtstill motivet i søkeren eller bruk Preview (forhåndsvisning) (side 17). 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. Søkerlampen lyser grønt. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. Den grønne tilgangslampen for minnekort blinker. I statusvinduet blinker bildetelleren og viser hvor mange bilder som er igjen. Dette tallet kan variere avhengig av oppløsning og minnekortkapasitet. Den automatiske hurtigvisningsfunksjonen viser bildet på LCD-skjermen (side 16). 15

26 Kapittel 2 Vise og slette det siste bildet Når du har tatt et bilde, vises det i flere sekunder på LCD-skjermen ved hjelp av den automatiske hurtigvisningsfunksjonen. Mens bildet vises, kan du bestemme om du vil beholde eller slette det. Denne funksjonen er ideell for kontroll av bildeinformasjon. 1 Ta et bilde. W T Bildet vises med én gang på LCDskjermen sammen med slettingsikonet og relevante bildestatusikoner. SELECT MENU 2 Hvis du vil slette bildet mens det vises, trykker du på pilknappen. 7U\NNIRUnVOHWWH Skjermbildet Delete Picture (slett bilde) kommer fram. 3 Merk Yes (ja), og trykk deretter på knappen Select (velg). 16

27 Kapittel 2 Se forhåndsvisning av bildet Hvis du vil se hvordan bildet vil se ut før det er tatt, kan du få en kontinuerlig oppdatert forhåndsvisning på LCD-skjermen. Når forhåndsvisning er aktivert, kan du bruke LCD-skjermen i stedet for søkeren til å sikte inn bildet. MERK: Forhåndsvisning er nødvendig når du bruker funksjonen digital zoom (side 20). EOHQGHUnSQLQJ OXNNHUKDVWLJKHW GLJLWDO]RRP W SELECT MENU T 1 Trykk på knappen Select (velg). LCD-skjermen viser en kontinuerlig oppdatert forhåndsvisning samt ikoner for de aktiverte kamerainnstillingene. 2 Midtstill motivet på LCD-skjermen. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. Gjeldende blenderåpning og lukkerhastighet vises. 4 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. 9,.7,*)RUKnQGVYLVQLQJEUXNHUP\HEDWWHULVWU P'HWNDQRJVn WDOLWWOHQJUHWLGnODGHEOLWVHQQnUGXEUXNHU IRUKnQGVYLVQLQJ 17

28 Kapittel 2 Ta en hurtigserie med bilder Med funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) kan du ta opptil 8 bilder i rask rekkefølge. Når du tar bilder med funksjonen Burst (hurtigserie med bilder), fungerer ikke funksjonene for blits og selvutløser. Du finner funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) på menyen Picture Quality (bildekvalitet) (side 29). MERK: Funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) er ideell for fotografering av sportsbegivenheter eller motiver i bevegelse. Slå på Burst (hurtigserie med bilder) 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Quality (kvalitet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)). 4 Trykk på knappen Select (velg) for å gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. MERK: Når du slår av kameraet, stilles innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)) tilbake til 0.8 MP (0,8 megapiklser), til forskjell fra alle andre kvalitetsinnstillinger, som beholdes. Ta en hurtigserie med bilder 1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering for alle bildene i serien. 2 Trykk utløserknappen helt ned og hold den nede for å ta bildene. Kameraet tar 8 bilder i rask rekkefølge mens utløserknappen holdes nede. Fotograferingen opphører når utløserknappen slippes opp igjen. 18

29 Kapittel 2 Ta avstands- og nærbilder Brukavstands-/nærbildeknappen til å ta bilde av motiver som enten er på nært hold eller svært langt unna. Slik velger du innstillingen: 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Trykk gjentatte ganger på avstands-/nærbildeknappen til riktig ikon vises i statusvinduet oppå kameraet. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. 4 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. Nærbilder Bruk nærbildeinnstillingen til å få større skarphet og flere detaljer i bilder tatt på nært hold. Når nærbildeinnstillingen er valgt, slås forhåndsvisningen på og kameraet stiller automatisk inn fokusavstanden avhengig av zoominnstillingen. Zoominnstilling Vidvinkel Telefoto Fokuseringsavstand for nærbilder 0,07 til 0,7 m 0,25 til 0,7 m 19

30 Avstandsbilder Bruk avstandsinnstillingen Kapittel 2 til å oppnå maksimal skarphet på motiver som er langt unna. Med denne innstillingen bruker kameraet et fast, uendelig fokus. Bruke zoom Kameraet er utstyrt med optisk og digital zoom. Den optiske zoomen brukes til å komme opptil to ganger nærmere (2X) motivet. Deretter kan du bruke den digitale zoomen til å komme ytterligere 3 ganger nærmere. Når du bruker den optiske zoomen, beveger objektivet seg fram eller tilbake når du trykker på zoomeknappen. Når du slår på kameraet, går objektivet til stillingen for vidvinkel. Den digitale zoomingen foregår ved hjelp av bildebehandling i kameraet, så objektivet beveger seg ikke. Forhåndsvisning er nødvendig når du bruker digital zoom. Bruke optisk zoom W T =RRPH NQDSSHU 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Aktiver optisk zoom. Trykk på T (telefoto) på 4-veis pilknappen for å komme nærmere motivet. Trykk på W (vidvinkel) for å komme lengre unna. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. 20

31 Kapittel 2 Bruke digital zoom Hvis du vil komme enda nærmere, skal du aktivere den digitale zoomen. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Select (velg) for å slå på forhåndsvisning. 2 Trykk på T (telefoto) på 4-veis pilknappen til objektivet inntar den lengste stillingen, som er grensen for den optiske zoomen. Slipp opp knappen og skyv den én gang til mot T. Slå opp på side 50 for å se forskjellige digital zoom-alternativer. LCD-skjermen oppdaterer det zoomede bildet og forstørrelsesgraden fortløpende. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. MERK: Bildekvaliteten kan bli noe redusert når du bruker digital zoom. Den digitale zoomen slås automatisk av når kamerastatus endres (når du slår av forhåndsvisning, vrir på modusvelgeren, slår av kameraet eller når kameraet slås av automatisk). 21

32 Bruke blits 22 Kapittel 2 Når du tar bilder i mørke, innendørs eller utendørs under dårlige lysforhold, kan det være nødvendig med blits. Kamerablitsen virker på følgende avstander, avhengig av zoominnstillingen. Zoominnstilling (ved ISO 140) Virksom blitsavstand fra fotobjektet Vidvinkel 0,5 til 3,2 m Telefoto 0,5 til 2,3 m Trykk flere ganger på blitsknappen for å bla gjennom blitsalternativene. Blitsikonet som vises i statusvinduet, er det aktive alternativet. Blitsinnstillingen forblir aktiv med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). Automatisk blits (ikke noe ikon) blitsen går av når lysforholdene krever det. Utfyllingsblits blitsen går av hver gang du tar bilde, uavhengig av lysforholdene. Av blitsen går aldri av. Røde øyne blitsen går først av én gang, slik at fotoobjektets øyne blir vant til lyset, før blitsen går av igjen idet bildet tas. Velegnet for portrettbilder. MERK: Når du tar bilder under dårlige lysforhold og med blitsen slått av, bruker kameraet lave lukkerhastigheter. Da er det viktig at kameraet holdes stille. Bruk stativ eller plasser kameraet på en stødig overflate.

33 Kapittel 2 Når du selv vil være med på bildet Selvutløseren gir en frist på 10 sekunder fra du trykker på utløserknappen til bildet blir tatt. Denne innstillingen er ypperlig når du selv vil være med på bildet. 1 Trykk på selvutløserknappen. Hvis du vil avbryte selvutløseren, skal du trykke én gang til på selvutløserknappen. 2 Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. 3 Sikt inn bildet, og trykk på utløserknappen. Selvutløserlampen foran på kameraet lyser i 8 sekunder. Deretter blinker den i 2 sekunder, til bildet tas. Selvutløseren slås av når du slår av kameraet eller vrir modusvelgeren til en annen stilling. 23

34

35 3 Tilpasse fotograferingsinnstillinger Bruk fotograferingsinnstillingen fotograferingsinnstillingene. på modusvelgeren til å tilpasse Angi eksponeringskompensasjon Bruk funksjonen Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) til å kontrollere hvor mye lys som slippes inn i kameraet. Du kan justere eksponeringen med pluss eller minus 2 stopp i intervaller på halve stopp. MERK: Denne innstillingen egner seg for motiver der lyskilden er bak hovedmotivet (belyst bakfra), eller til å korrigere bilder som er for lyse eller for mørke. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Bruk pilene til å velge den innstillingen for eksponeringskompensasjon du vil bruke. Er bildene for lyse, reduserer (-) du eksponeringskompensasjonsverdien. Hvis bildene er for mørke, øker (+) du eksponeringskompensasjonsverdien. 25

36 Kapittel 3 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 26

37 Kapittel 3 Stille inn hvitbalanse Hvite felt kan se hvite ut i dagslys, men annerledes under andre lysforhold. Bruk hvitbalanseinnstillingen til å korrigere denne typen fargeforskyvninger som kommer av at du tar bilder med ulike lyskilder. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen White Balance (hvitbalanse), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den innstillingen for hvitbalanse du vil bruke. AUTO, standardinnstilling korrigerer automatisk hvitbalansen. Velegnet for vanlig fotografering. DAYLIGHT (dagslys) Egner seg for tatt i naturlig belysning. TUNGSTEN (wolframbelysning) korrigerer for det oransje skimmeret fra vanlige lyspærer. Egner seg for bilder tatt innendørs under slik belysning uten blits. FLUORESCENT (fluorescerende belysning) korrigerer for det grønne skimmeret fra fluorescerende belysning. Egner seg for bilder tatt innendørs under slik belysning uten blits. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 27

38 Angi fargemodus Kapittel 3 Bruk fargemodusinnstillingen til å styre fargenyanser og stemning. Velg Color (farge), Black & White (svart/hvitt) eller Sepia (sepiabrun). Den valgte fargeinnstillingen vises i kameraets forhåndsvisning. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Color Mode (fargemodus), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk fargemodusinnstillingen du vil bruke. COLOR (farge), standardinnstilling for fargebilder. BLACK & WHITE (svart/hvitt) for svart/hvitt-bilder. SEPIA (sepiabrun) gir bildene et rødbrunt skjær. Velegnet til å gi bildene et nostalgisk/antikvarisk preg. Når svart/hvitt eller sepiabrun er valgt, vises ikonet i statusvinduet. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 28

39 Angi bildekvalitet Kapittel 3 Bruk innstillingen Quality (kvalitet) til å velge bildeoppløsning. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Quality (kvalitet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den innstillingen for Quality (kvalitet) du vil bruke. 3.1 MP (3,1 megapiksler) er høyeste oppløsning, 0.8 MP (0,8 megapiksler) er laveste. Tabellen nedenfor inneholder mer utførlige opplysninger. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv helt til du endrer den. Høyere oppløsning gir mer detaljerte bilder og større filstørrelse ypperlig for utskrifter eller papirbilder med fotokvalitet, men slike bilder tar opp mer plass på minnekortet og kan ta lengre tid å overføre med e-post. Lavere oppløsning gir mindre detaljerte bilder og mindre filstørrelse de ser flotte ut på skjermen, tar opp mindre plass på minnekortet og overføres raskt med e-post. Slå opp på side 99 for å se hvor mange bilder du kan lagre på forskjellige minnekort. 29

40 Kapittel 3 Navn på kvalitetsinnstilling (i megapiksler) 3.1 MP (3,1 megapiksler), standardinnstilling 3.1 MP (High Compr.) (3,1 megapiksler (høy komprimering)) Oppløsning (i piksler) Filstørrelse (ca.) 2160 x kb 2160 x kb 2.2 MP (2,2 megapiksler) 1800 x kb 1.6 MP (1,6 megapiksler) 1536 x kb 0.8 MP (0,8 megapiksler) 1080 x kb 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)) 1080 x KB (per bilde i serien) Slå opp på side 18 hvis du vil vite hvordan du bruker innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)). 30

41 Kapittel 3 Angi eksponeringsmåling Kameraet har tre målesystemer for måling av hvor mye lys som kommer inn i objektivet for å sikre riktig eksponering: Multi-Pattern (flermønstermåling), Center-Weighted (måling basert på hovedmotiv) og Center Spot (senterpunktmåling). 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Exposure Metering (eksponeringsmåler), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den eksponeringsmålerinnstillingen du vil bruke. MULTI-PATTERN (flermønstermåling), standardinnstilling måler belysningen i hele motivet for å gi en jevn eksponering av bildet. Egner seg for vanlig fotografering. CENTER-WEIGHTED (måling basert på hovedmotiv) måler lysforholdene i hovedmotivet som er midtstilt i søkeren. Egner seg for hovedmotiver som er belyst bakfra. CENTER SPOT (senterpunktmåling) Likner på måling basert på hovedmotiv, bortsett fra at målingen fokuserer på et mindre område av hovedmotivet som er midtstilt i søkeren. Velegnet når det er nødvendig med nøyaktig eksponering av et bestemt bildefelt. 31

42 Kapittel 3 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 32

43 Angi bildeskarphet Kapittel 3 Bruk innstillingen Sharpness (skarphet) til å utheve eller vaske ut kantene på bildemotiver. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Sharpness (skarphet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk innstillingen Sharpness (skarphet) du vil bruke. SHARP (skarp) Øker konturkontrasten i bildet. Egner seg for å gjøre bildet klarere, eller hvis du senere vil beskjære eller klippe ut et bestemt bildefelt. STANDARD, standardinnstilling brukes når ingen spesialeffekt er nødvendig. Velegnet for vanlig fotografering. SOFT (myk) gjør konturene i bildet mindre skarpe, slik at en får et lett sløret preg. Egner seg for portretter. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 33

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer