KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera"

Transkript

1 KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak Company. Delenr. 6B5582_NO

3 Produktoversikt Forfra DX3900 Zoom Digital Camera 3.1 M E G A P I X E L 8WO VHUNQDSS %OLWV 6 NHUOLQVH 2EMHNWLYLQQHE\JGORNN LNNHYLVW Nedenfra.RQWDNWGHNVHOnSHQW.RQWDNWIRUIRUDQNULQJVVWDVMRQ IRUNDPHUD 86%NRQWDNWYLGHRXWJDQJ /\VI OHU 6HOYXWO VHUODPSH $YSnEU\WHU 'HNVHOIRU86%NRQWDNW YLGHRXWJDQJ OPEN EJECT OPEN.RUWXWO VLQJVNQDSS PLQQHNRUW %DWWHULGHNVHO 6RNNHOIRU PRQWHULQJSnVWDWLY i

4 Produktoversikt Ovenfra/bakfra 6 NHU 6WLIWIRUKnQGOHGGVVWURSS 6WDWXVYLQGX 0LQQHNRUWGHNVHO.QDSSHU.QDSSHQ0HQXPHQ\ )ODVKEOLWV.QDSSHQ6HOHFWYHOJ 1 UELOGHDYVWDQGVELOGHYHLVSLONQDSS 6HOYXWO VHU ]RRPHNQDSS:YLG 0RGXVYHOJHU YLQNHORJ7WHOHIRWR 7LOJDQJVODPSHIRUPLQQHNRUW /&'VNMHUP 6 NHUODPSH Modusvelger )RWRJUDIHULQJ±WDELOGHU 6HJMHQQRP±YLVELOGHU Sn/&'VNMHUPHQ 2SSVHWW±WLOSDVVHLQQVWLOOLQJHU ii

5 Statusvindu Produktoversikt 'XILQQHUVWDWXVYLQGXHWSnRYHUVLGHQDYNDPHUDHW'HYLVWH LNRQHQHDQJLUKYLONHNDPHUDIXQNVMRQHURJ±LQQVWLOOLQJHUVRP HUDNWLYHSnJMHOGHQGHWLGVSXQNW,62LQQVWLOOLQJ /DQJWLGVHNVSRQHULQJ )DUJHPRGXV +YLWEDODQVH %OLWVIXQNVMRQPHG UHGXNVMRQDYU GH \QH %OLWVLQQVWLOOLQJ 1 UELOGHDYVWDQGVELOGH 6HOYXWO VHU +XUWLJVHULHPHGELOGHU %DWWHULQLYn (NVSRQHULQJVNRPSHQVDVMRQ *MHQY UHQGHELOGHU.YDOLWHWVLQQVWLOOLQJ iii

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Komme i gang...1 Hva kan jeg gjøre med KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera?...1 Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene?...1 Innhold i kameraesken...2 Sette på håndleddsstroppen... 3 Sette i batteriene... 3 Sette i minnekort... 5 Slå kameraet av eller på... 6 Sjekke batteriene...7 Automatisk avslåingsfunksjon sparer batteristrøm...7 Stille klokken... 8 Modusvelger innstillinger og menyer... 9 Navigere gjennom menyene Ta bilder...15 Ta bilder...15 Vise og slette det siste bildet...16 Se forhåndsvisning av bildet Ta en hurtigserie med bilder...18 Ta avstands- og nærbilder...19 Bruke zoom...20 Bruke blits...22 Når du selv vil være med på bildet...23 v

8 3 Tilpasse fotograferings-innstillinger Angi eksponeringskompensasjon...25 Stille inn hvitbalanse Angi fargemodus...28 Angi bildekvalitet...29 Angi eksponeringsmåling Angi bildeskarphet...33 Stille inn ISO-hastighet...34 Stille inn lukkerhastighet Påføre dato på bilder Se gjennom bildene...39 Vise bilder i full størrelse...39 Vise bilder på filmstripen...40 Forstørre bilder Slette bilder...42 Beskytte bilder...43 Kjøre en bildeserievisning...44 Velge bilder for automatisk utskrift...46 Vise bildeinformasjon Brukertilpasse kameraet...49 Velge innstilling for strømsparing...49 Stille inn den digitale zoomfunksjonen...50 Justere lydsignalene i kameraet Stille inn utsignal for video...52 Velge et språk...52 vi

9 Formatere minnekort Tilbakestille brukerinnstillinger Vise kamerainformasjon Installere programvaren...57 Installere programvaren...57 Programvare som følger med kameraet...59 Systemkrav for datamaskinen Bruke bilder på datamaskinen...61 Før du overfører bildene Koble til datamaskinen Overføre bilder...62 Bearbeide/redigere bildene...64 Overføre bildene manuelt...65 Skrive ut bilder Bruke KODAK EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera Innhold i forankringsstasjonsesken Sette i forankringsenheten...68 Koble til forankringsstasjonen...68 Sette batteripakken i kameraet Oppbevare kameraet i forankringsstasjonen...71 Lade batteripakken...72 Overføre bilder...73 Ved bruk av stativ...73 vii

10 9 Feilsøke problemer...75 Feilsøking kamera Kamerastatus og meldinger...81 Feilsøking EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera...84 Status for EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera Få hjelp Hjelpefunksjonen i programmet...87 Internett...87 Kodak-støtte via telefaks...87 Kundestøtte via telefon Tillegg Kameraspesifikasjoner...91 Spesifikasjoner for forankringsstasjon for kamera...93 Opprinnelige fabrikkinnstillinger kamera...94 Strømsparing kameraets ytelse...95 Bruke batteriene Tips, sikkerhet, vedlikehold Kameratilbehør Lagringskapasitet for bilder...99 Finne bilder på minnekort Navnekonvensjoner for minnekortfiler Oppgradere programvaren og fastvaren Juridisk informasjon viii

11 1 Komme i gang Hva kan jeg gjøre med KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera? Ta flotte bilder med en oppløsning på 3,1 megapiksler i fotograferingsmodus kan du bruke standardinnstillingene når du ganske enkelt vil ta noen bilder, eller du kan justere kamerainnstillingene (ISO-nivå, hvitbalanse osv.) når du vil sikre at bildene blir nøyaktig slik du vil ha dem. Gjennomsyn i gjennomsynsmodus kan du vise bildene på LCDskjermen. Behold bare de bildene du vil ha, forstørr, beskytt, eller kjør en bildeserievisning av alle bildene i kameraet. Oppsett i oppsettmodus kan du tilpasse kamerainnstillingene. Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene? Når du har installert programvaren på CDen med KODAK Pictureprogramvaren*, kan du: Overføre automatisk overføre bildene til datamaskinen. Dele med andre sende bildene med e-post til familie og venner. Skrive ut skrive ut på egen skriver, lage egne fotografier på en KODAK Picture Maker (bildeautomat), eller levere inn minnekortet i en fotobutikk for å få bildene framkalt på profesjonelt vis. Ha det gøy! legg til spesialeffekter i bildene, fiks røde øyne, beskjær, roter og mye annet. * Hvis du bruker MACINTOSH OS X, skal du slå opp på merknaden på side 58 før du installerer KODAK-programvaren. 1

12 Kapittel 1 Innhold i kameraesken Kameraet leveres med følgende: 1 Kamera * 2 Håndleddsstropp 3 KODAK Picture Card (minnekort) 4 USB-kabel 5 Videokabel (for visning av bilder på fjernsynsskjerm) 6 Forankringsenhet* 7 KODAK KCRV3-litiumbatteri eller tilsvarende** (ikke vist) 8 Brukerhåndbok eller brukerhåndbok på CD, hurtigstartreferanse og programvare- CD (ikke vist) * Forankringsenheten brukes til å feste kameraet til KODAK EASYSHAREforankringsstasjon for kamera. ** Enkelte kameraer leveres med KODAK EASYSHARE-forankringsstasjon for kamera. Hvis kameraet var utstyrt med forankringsstasjon, fulgte også en KODAK Ni-MH oppladbar batteripakke med. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker forankringsstasjonen for kamera, slå opp på side 67. Du kan kjøpe forankringsstasjon for kameraet separat hos en KODAKforhandler eller på hjemmesiden vår 2

13 EJEC Kapittel 1 Sette på håndleddsstroppen 1 Tre den korteste løkken på håndleddsstroppen under stiften for håndleddsstroppen. 2 Tre den lengste løkken gjennom den minste. Trekk til stroppen sitter godt. Sette i batteriene Et KODAK KCRV3-litiumbatteri eller 2 AA-litiumbatterier leveres med kameraet.* Slik setter du i batteriene: 1 Slå av kameraet. 2 På undersiden av kameraet skyver du batteridekslet i pilens retning, og løfter det så opp for å åpne det. 3 Sett i batteriene som vist nedenfor. 4 Lukk batteridekslet. EJECT OPEN Sette i KCRV3-litiumbatteri Sette i 2 AA-batterier 3

14 Kapittel 1 VIKTIG BATTERIINFORMASJON Slå opp på side 96 for å finne ut hvilke typer batterier du kan bruke i kameraet. Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre kameraet mindre pålitelig. * Enkelte kameraer leveres med KODAK EASYSHARE forankringsstasjon for kamera. Hvis kameraet er utstyrt med forankringsstasjonen, fulgte også en KODAK Ni-MH oppladbar batteripakke med. Hvis du vil vite hvordan du lader og setter i batteripakken, slå opp på side 70. 4

15 Kapittel 1 Sette i minnekort Du kan se på minnekort som filmruller som kan tas ut og brukes på nytt, eller som uttakbart datamaskinminne. Ved hjelp av minnekort er det enkelt å lagre og overføre bilder. Slå opp på side 99 hvis du vil ha informasjon om minnekapasiteten på minnekort. 7LOJDQJVODPSH IRUPLQQHNRUW.RUWGHNVHO +HYHWNUXPPHWNDQW Slik setter du i minnekort: 1 Slå av kameraet. 2 Skyv kortdekslet i den retningen pilen på døren peker, og før det ut til siden. 3 Hold minnekortet slik at kontaktenden peker mot kameraet, mens den hevede, krummede kanten peker mot baksiden av kameraet. 4 Skyv minnekortet inn i kortsporet, og trykk det inn for å feste kontakten. Lukk dekslet. OBS! Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet. Minnekort må verken tas ut eller settes i når tilgangslampen for minnekort blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, minnekortet eller kameraet påføres skade. Slik tar du ut minnekort: 1 Slå av kameraet. 2 Åpne minnekortsdekslet på kameraet. 3 Skyv på kortutløsingsknappen på undersiden av kameraet som vist, og ta ut.ruwxwo VLQJVNQDSS kortet. 5

16 Kapittel 1 Bruk bare godkjente kort som bærer COMPACTFLASH-logoen. Du kan kjøpe flere KODAK Picture Card (minnekort) på hjemmesiden vår Slå kameraet av eller på 1 Du slår på kameraet ved å skyve av/påbryteren til På-posisjonen ( ). Det innebygde objektivlokket åpnes og statusvinduet slås på. Hvis moudsvelgeren er satt på fotografering ( ), forlenges objektivet. 2 Du slår av kameraet ved å skyve av/påbryteren til Av-posisjonen ( ). MERK: Kameraet fullfører alle lagrings-, slettings- og kopieringsprosesser som er i gang, når kameraet slås av. Innebygd objektivlokk Kameraet har et innebygd skyvelokk for objektivet til vern mot støv og riper. Objektivlokket åpnes automatisk når du slår på kameraet, og lukkes når du slår det av. 6

17 Sjekke batteriene Kapittel 1 Sjekk batteristrømnivået i statusvinduet før du begynner å ta bilder. Hvis kamerabatteriene er dårlige eller utladde, kan du gå glipp av et viktig bilde. 1 Slå på kameraet. 2 Sjekk batterisymbolet som vises i statusvinduet. Dersom symbolet ikke vises, er batteriet fullt oppladet. Svake batteriene må snart skiftes ut eller lades opp igjen. Utladde (blinker) batteriene er for svake til å gi kameraet strøm. Bytt ut eller lad opp batteriene. Retningslinjer for batteribruk finnes på side 96. Automatisk avslåingsfunksjon sparer batteristrøm Funksjonen for automatisk avslåing kan forlenge batteriets levetid ved å slå av kameraet når det ikke har vært i bruk (ingen knapper er trykket på og ingen bilder er tatt) i en viss periode. Hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonen, slå opp på side 49. Automatisk avslåingsfunksjon Strømsparing av Standard Strømsparing på Aktiveres etter Kameraforløp 5 minutter Alle kamerakretser slås av. Objektivlokket forblir åpent, med objektivet tilbaketrukket. 1 minutt Slik aktiverer du kameraet igjen Slå av/på-bryteren av og deretter på igjen. 7

18 Stille klokken Kapittel 1 Kameraet har en innebygd klokke som viser dato og klokkeslett i 24-timersformat. Hvis batteriet tas ut av kameraet i en lengre tidsperiode eller er utladd, kan det være nødvendig å stille klokken på nytt. MERK: Det er viktig å stille klokken på riktig dato og klokkeslett dersom du ønsker datoen trykt på bildene (side 37). 1 Slå på kameraet og vri modusvelgeren til oppsett. 2 Merk menyen Date & Time (dato og klokkeslett), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Trykk på pilknappene for å forflytte deg mellom feltene. Trykk på pilknappene for å justere innstillingene for dato og klokkeslett. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringene. 8

19 Kapittel 1 Modusvelger innstillinger og menyer Bruk modusvelgeren til å få tilgang til tre forskjellige måter å bruke kameraet på: Fotografering ta bilder og endre fotograferingsalternativer Gjennomsyn vise og bearbeide bildene på LCD-skjermen 0RGXVYHO Oppsett tilpasse kamerafunksjonene Fotograferingsmenyer Slik får du tilgang til menyene for fotograferingsmodus: 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Trykk på knappen Menu (meny). 3 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 4 Trykk på knappen Select (velg). 9

20 Kapittel 1 Meny Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) (side 25) White Balance (hvitbalanse) (side 27) Color Mode (fargemodus) (side 28) Quality (kvalitet) (side 29) Exposure Metering (eksponeringsmåler) (side 31) Meny Sharpness (skarphet) (side 33) ISO Speed (ISOhastighet) (side 34) Shutter Speed (lukkerhastighet) (side 36) Date and Time Stamp (dato- og klokkeslettstempel) (side 37) 10

21 Kapittel 1 Gjennomsynsmenyer Slik får du tilgang til menyene for gjennomsynsmodus: 1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn. 2 Trykk på knappen Menu (meny). 3 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 4 Trykk på knappen Select (velg). Meny Magnify (forstørr) (side 41) Delete (slett) (side 42) Protect (beskytt) (side 43) Meny Slide Show (bildeserievisning) (side 44) Print Order (utskriftsordre) kun fra minnekort (side 46) Picture Information (bildeinformasjon) (side 48) 11

22 Kapittel 1 Oppsettmenyer Slik får du tilgang til menyene for oppsettmodus: 1 Vri modusvelgeren til oppsett. Oppsettmenyskjermen vises på LCDskjermen. 2 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 3 Trykk på knappen Select (velg). Meny Power Save (strømsparing) (side 49) Digital Zoom (digital zoom) (side 50) Camera Sounds (lydsignaler fra kameraet) (side 51) Date &Time Set (still inn dato/klokkeslett) (side 8) Video Out (videoutsignal) (side 52) Meny Language (språk) (side 52) Format Card (formater kort) (side 53) Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) (side 54) About This Camera (om dette kameraet) (side 55) 12

23 Kapittel 1 Navigere gjennom menyene Metoden for å bla gjennom menyene og å velge alternativer er den samme i alle tre kameramodi. Slik viser du menyene på LCDskjermen: 0HQ\QDYQ I fotograferingsmodus og gjennomsynsmodus trykker du på knappen Menu (meny). W T I gjennomsynsmodus vises SELECT menyene på skjermen sammen MENU med et bilde..qdsshq <WWHUOLJHUH 0HQXPHQ\ DOWHUQDWLYHU I oppsettmodus vises menyene automatisk når du vrir modusvelgeren til oppsett. Navnet på den valgte menyen vises øverst på skjermen. En pil på skjermen angir ytterligere alternativer. 13

24 Kapittel 1 8QGHUPHQ\ YLVQLQJ W T SELECT MENU.QDSSHQ6HOHFWYHOJ Slik navigerer du mellom og velger menyer og alternativer: 1 Bruk pilknappene til å bla gjennom menyene og undermenyene. 2 Trykk på knappen Select (velg) for å vise undermenyene for den merkede menyen, og for å bruke et merket alternativ på en undermeny. 3 I fotograferings- og gjennomsynsmodiene kan du trykke på knappen Menu (meny) for å slå av menyene. 14

25 2 Ta bilder Før du begynner å ta bilder, skal du forsikre deg om at det er et minnekort i kameraet, at modusvelgeren er satt på fotografering og at kameraet er på. Ta bilder 6 NHU 6 NHU ODPSH 8WO VHUNQDSS 7LOJDQJVODPSH IRUPLQQHNRUW 1 Midtstill motivet i søkeren eller bruk Preview (forhåndsvisning) (side 17). 2 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. Søkerlampen lyser grønt. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. Den grønne tilgangslampen for minnekort blinker. I statusvinduet blinker bildetelleren og viser hvor mange bilder som er igjen. Dette tallet kan variere avhengig av oppløsning og minnekortkapasitet. Den automatiske hurtigvisningsfunksjonen viser bildet på LCD-skjermen (side 16). 15

26 Kapittel 2 Vise og slette det siste bildet Når du har tatt et bilde, vises det i flere sekunder på LCD-skjermen ved hjelp av den automatiske hurtigvisningsfunksjonen. Mens bildet vises, kan du bestemme om du vil beholde eller slette det. Denne funksjonen er ideell for kontroll av bildeinformasjon. 1 Ta et bilde. W T Bildet vises med én gang på LCDskjermen sammen med slettingsikonet og relevante bildestatusikoner. SELECT MENU 2 Hvis du vil slette bildet mens det vises, trykker du på pilknappen. 7U\NNIRUnVOHWWH Skjermbildet Delete Picture (slett bilde) kommer fram. 3 Merk Yes (ja), og trykk deretter på knappen Select (velg). 16

27 Kapittel 2 Se forhåndsvisning av bildet Hvis du vil se hvordan bildet vil se ut før det er tatt, kan du få en kontinuerlig oppdatert forhåndsvisning på LCD-skjermen. Når forhåndsvisning er aktivert, kan du bruke LCD-skjermen i stedet for søkeren til å sikte inn bildet. MERK: Forhåndsvisning er nødvendig når du bruker funksjonen digital zoom (side 20). EOHQGHUnSQLQJ OXNNHUKDVWLJKHW GLJLWDO]RRP W SELECT MENU T 1 Trykk på knappen Select (velg). LCD-skjermen viser en kontinuerlig oppdatert forhåndsvisning samt ikoner for de aktiverte kamerainnstillingene. 2 Midtstill motivet på LCD-skjermen. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. Gjeldende blenderåpning og lukkerhastighet vises. 4 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. 9,.7,*)RUKnQGVYLVQLQJEUXNHUP\HEDWWHULVWU P'HWNDQRJVn WDOLWWOHQJUHWLGnODGHEOLWVHQQnUGXEUXNHU IRUKnQGVYLVQLQJ 17

28 Kapittel 2 Ta en hurtigserie med bilder Med funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) kan du ta opptil 8 bilder i rask rekkefølge. Når du tar bilder med funksjonen Burst (hurtigserie med bilder), fungerer ikke funksjonene for blits og selvutløser. Du finner funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) på menyen Picture Quality (bildekvalitet) (side 29). MERK: Funksjonen Burst (hurtigserie med bilder) er ideell for fotografering av sportsbegivenheter eller motiver i bevegelse. Slå på Burst (hurtigserie med bilder) 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Quality (kvalitet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)). 4 Trykk på knappen Select (velg) for å gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. MERK: Når du slår av kameraet, stilles innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)) tilbake til 0.8 MP (0,8 megapiklser), til forskjell fra alle andre kvalitetsinnstillinger, som beholdes. Ta en hurtigserie med bilder 1 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering for alle bildene i serien. 2 Trykk utløserknappen helt ned og hold den nede for å ta bildene. Kameraet tar 8 bilder i rask rekkefølge mens utløserknappen holdes nede. Fotograferingen opphører når utløserknappen slippes opp igjen. 18

29 Kapittel 2 Ta avstands- og nærbilder Brukavstands-/nærbildeknappen til å ta bilde av motiver som enten er på nært hold eller svært langt unna. Slik velger du innstillingen: 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Trykk gjentatte ganger på avstands-/nærbildeknappen til riktig ikon vises i statusvinduet oppå kameraet. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus og eksponering. 4 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. Nærbilder Bruk nærbildeinnstillingen til å få større skarphet og flere detaljer i bilder tatt på nært hold. Når nærbildeinnstillingen er valgt, slås forhåndsvisningen på og kameraet stiller automatisk inn fokusavstanden avhengig av zoominnstillingen. Zoominnstilling Vidvinkel Telefoto Fokuseringsavstand for nærbilder 0,07 til 0,7 m 0,25 til 0,7 m 19

30 Avstandsbilder Bruk avstandsinnstillingen Kapittel 2 til å oppnå maksimal skarphet på motiver som er langt unna. Med denne innstillingen bruker kameraet et fast, uendelig fokus. Bruke zoom Kameraet er utstyrt med optisk og digital zoom. Den optiske zoomen brukes til å komme opptil to ganger nærmere (2X) motivet. Deretter kan du bruke den digitale zoomen til å komme ytterligere 3 ganger nærmere. Når du bruker den optiske zoomen, beveger objektivet seg fram eller tilbake når du trykker på zoomeknappen. Når du slår på kameraet, går objektivet til stillingen for vidvinkel. Den digitale zoomingen foregår ved hjelp av bildebehandling i kameraet, så objektivet beveger seg ikke. Forhåndsvisning er nødvendig når du bruker digital zoom. Bruke optisk zoom W T =RRPH NQDSSHU 1 Vri modusvelgeren til fotografering. 2 Aktiver optisk zoom. Trykk på T (telefoto) på 4-veis pilknappen for å komme nærmere motivet. Trykk på W (vidvinkel) for å komme lengre unna. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. 20

31 Kapittel 2 Bruke digital zoom Hvis du vil komme enda nærmere, skal du aktivere den digitale zoomen. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Select (velg) for å slå på forhåndsvisning. 2 Trykk på T (telefoto) på 4-veis pilknappen til objektivet inntar den lengste stillingen, som er grensen for den optiske zoomen. Slipp opp knappen og skyv den én gang til mot T. Slå opp på side 50 for å se forskjellige digital zoom-alternativer. LCD-skjermen oppdaterer det zoomede bildet og forstørrelsesgraden fortløpende. 3 Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. MERK: Bildekvaliteten kan bli noe redusert når du bruker digital zoom. Den digitale zoomen slås automatisk av når kamerastatus endres (når du slår av forhåndsvisning, vrir på modusvelgeren, slår av kameraet eller når kameraet slås av automatisk). 21

32 Bruke blits 22 Kapittel 2 Når du tar bilder i mørke, innendørs eller utendørs under dårlige lysforhold, kan det være nødvendig med blits. Kamerablitsen virker på følgende avstander, avhengig av zoominnstillingen. Zoominnstilling (ved ISO 140) Virksom blitsavstand fra fotobjektet Vidvinkel 0,5 til 3,2 m Telefoto 0,5 til 2,3 m Trykk flere ganger på blitsknappen for å bla gjennom blitsalternativene. Blitsikonet som vises i statusvinduet, er det aktive alternativet. Blitsinnstillingen forblir aktiv med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). Automatisk blits (ikke noe ikon) blitsen går av når lysforholdene krever det. Utfyllingsblits blitsen går av hver gang du tar bilde, uavhengig av lysforholdene. Av blitsen går aldri av. Røde øyne blitsen går først av én gang, slik at fotoobjektets øyne blir vant til lyset, før blitsen går av igjen idet bildet tas. Velegnet for portrettbilder. MERK: Når du tar bilder under dårlige lysforhold og med blitsen slått av, bruker kameraet lave lukkerhastigheter. Da er det viktig at kameraet holdes stille. Bruk stativ eller plasser kameraet på en stødig overflate.

33 Kapittel 2 Når du selv vil være med på bildet Selvutløseren gir en frist på 10 sekunder fra du trykker på utløserknappen til bildet blir tatt. Denne innstillingen er ypperlig når du selv vil være med på bildet. 1 Trykk på selvutløserknappen. Hvis du vil avbryte selvutløseren, skal du trykke én gang til på selvutløserknappen. 2 Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. 3 Sikt inn bildet, og trykk på utløserknappen. Selvutløserlampen foran på kameraet lyser i 8 sekunder. Deretter blinker den i 2 sekunder, til bildet tas. Selvutløseren slås av når du slår av kameraet eller vrir modusvelgeren til en annen stilling. 23

34

35 3 Tilpasse fotograferingsinnstillinger Bruk fotograferingsinnstillingen fotograferingsinnstillingene. på modusvelgeren til å tilpasse Angi eksponeringskompensasjon Bruk funksjonen Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) til å kontrollere hvor mye lys som slippes inn i kameraet. Du kan justere eksponeringen med pluss eller minus 2 stopp i intervaller på halve stopp. MERK: Denne innstillingen egner seg for motiver der lyskilden er bak hovedmotivet (belyst bakfra), eller til å korrigere bilder som er for lyse eller for mørke. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Bruk pilene til å velge den innstillingen for eksponeringskompensasjon du vil bruke. Er bildene for lyse, reduserer (-) du eksponeringskompensasjonsverdien. Hvis bildene er for mørke, øker (+) du eksponeringskompensasjonsverdien. 25

36 Kapittel 3 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 26

37 Kapittel 3 Stille inn hvitbalanse Hvite felt kan se hvite ut i dagslys, men annerledes under andre lysforhold. Bruk hvitbalanseinnstillingen til å korrigere denne typen fargeforskyvninger som kommer av at du tar bilder med ulike lyskilder. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen White Balance (hvitbalanse), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den innstillingen for hvitbalanse du vil bruke. AUTO, standardinnstilling korrigerer automatisk hvitbalansen. Velegnet for vanlig fotografering. DAYLIGHT (dagslys) Egner seg for tatt i naturlig belysning. TUNGSTEN (wolframbelysning) korrigerer for det oransje skimmeret fra vanlige lyspærer. Egner seg for bilder tatt innendørs under slik belysning uten blits. FLUORESCENT (fluorescerende belysning) korrigerer for det grønne skimmeret fra fluorescerende belysning. Egner seg for bilder tatt innendørs under slik belysning uten blits. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 27

38 Angi fargemodus Kapittel 3 Bruk fargemodusinnstillingen til å styre fargenyanser og stemning. Velg Color (farge), Black & White (svart/hvitt) eller Sepia (sepiabrun). Den valgte fargeinnstillingen vises i kameraets forhåndsvisning. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Color Mode (fargemodus), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk fargemodusinnstillingen du vil bruke. COLOR (farge), standardinnstilling for fargebilder. BLACK & WHITE (svart/hvitt) for svart/hvitt-bilder. SEPIA (sepiabrun) gir bildene et rødbrunt skjær. Velegnet til å gi bildene et nostalgisk/antikvarisk preg. Når svart/hvitt eller sepiabrun er valgt, vises ikonet i statusvinduet. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 28

39 Angi bildekvalitet Kapittel 3 Bruk innstillingen Quality (kvalitet) til å velge bildeoppløsning. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Quality (kvalitet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den innstillingen for Quality (kvalitet) du vil bruke. 3.1 MP (3,1 megapiksler) er høyeste oppløsning, 0.8 MP (0,8 megapiksler) er laveste. Tabellen nedenfor inneholder mer utførlige opplysninger. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv helt til du endrer den. Høyere oppløsning gir mer detaljerte bilder og større filstørrelse ypperlig for utskrifter eller papirbilder med fotokvalitet, men slike bilder tar opp mer plass på minnekortet og kan ta lengre tid å overføre med e-post. Lavere oppløsning gir mindre detaljerte bilder og mindre filstørrelse de ser flotte ut på skjermen, tar opp mindre plass på minnekortet og overføres raskt med e-post. Slå opp på side 99 for å se hvor mange bilder du kan lagre på forskjellige minnekort. 29

40 Kapittel 3 Navn på kvalitetsinnstilling (i megapiksler) 3.1 MP (3,1 megapiksler), standardinnstilling 3.1 MP (High Compr.) (3,1 megapiksler (høy komprimering)) Oppløsning (i piksler) Filstørrelse (ca.) 2160 x kb 2160 x kb 2.2 MP (2,2 megapiksler) 1800 x kb 1.6 MP (1,6 megapiksler) 1536 x kb 0.8 MP (0,8 megapiksler) 1080 x kb 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)) 1080 x KB (per bilde i serien) Slå opp på side 18 hvis du vil vite hvordan du bruker innstillingen 0.8 MP (Burst) (0,8 megapiksler (hurtigserie med bilder)). 30

41 Kapittel 3 Angi eksponeringsmåling Kameraet har tre målesystemer for måling av hvor mye lys som kommer inn i objektivet for å sikre riktig eksponering: Multi-Pattern (flermønstermåling), Center-Weighted (måling basert på hovedmotiv) og Center Spot (senterpunktmåling). 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Exposure Metering (eksponeringsmåler), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk den eksponeringsmålerinnstillingen du vil bruke. MULTI-PATTERN (flermønstermåling), standardinnstilling måler belysningen i hele motivet for å gi en jevn eksponering av bildet. Egner seg for vanlig fotografering. CENTER-WEIGHTED (måling basert på hovedmotiv) måler lysforholdene i hovedmotivet som er midtstilt i søkeren. Egner seg for hovedmotiver som er belyst bakfra. CENTER SPOT (senterpunktmåling) Likner på måling basert på hovedmotiv, bortsett fra at målingen fokuserer på et mindre område av hovedmotivet som er midtstilt i søkeren. Velegnet når det er nødvendig med nøyaktig eksponering av et bestemt bildefelt. 31

42 Kapittel 3 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 32

43 Angi bildeskarphet Kapittel 3 Bruk innstillingen Sharpness (skarphet) til å utheve eller vaske ut kantene på bildemotiver. 1 Vri modusvelgeren til fotografering og trykk på knappen Menu (meny). 2 Merk menyen Sharpness (skarphet), og trykk deretter på knappen Select (velg). 3 Merk innstillingen Sharpness (skarphet) du vil bruke. SHARP (skarp) Øker konturkontrasten i bildet. Egner seg for å gjøre bildet klarere, eller hvis du senere vil beskjære eller klippe ut et bestemt bildefelt. STANDARD, standardinnstilling brukes når ingen spesialeffekt er nødvendig. Velegnet for vanlig fotografering. SOFT (myk) gjør konturene i bildet mindre skarpe, slik at en får et lett sløret preg. Egner seg for portretter. 4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta endringen og gå tilbake til menyskjermbildet. 5 Trykk på knappen Menu (meny) for å avslutte menyskjermbildet. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den med mindre alternativet Reset User Settings (tilbakestill brukerinnstillinger) er satt på Yes (ja) (slå opp på side 54). 33

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com KODAK DX3500 Digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak er et varemerke

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/cx7525support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z760support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/c330support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto For hjelp med kameraet, se www.kodak.com/go/cx7310support Eastman Kodak Company 343

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom Brukerhåndbok for kameraene, installeringsprogram for KODAK, KODAK DC200/DC210-programvare for kameramontering og KODAK-programvare for digital tilgang (Acquire/TWAIN).

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z730support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/z650support

Detaljer

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z740support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

hp photosmart 730 series digitalt kamera

hp photosmart 730 series digitalt kamera hp photosmart 730 series digitalt kamera user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com FHvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p850support

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p712support

Detaljer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust PhotoCam 1300. Ta kontakt med et av de Trust Customer Care Centres

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS PLOTSTALKER/TIDSYKLUS BRUKERVEILEDNING 1 1. Enkel oppstart Nedenfor viser vi deg hvordan du raskt kan komme i gang med å bruke kameraet. Vi anbefaler at du også leser resten av brukerveiledningen før bruk.

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Kodak Easyshare CX7525

Kodak Easyshare CX7525 Oversikt over komponenter Kodak Easyshare CX7525 Bruksanvisning Se tegning side (i) i den originale bruksanvisningen. Fra forsiden: 1. Mikrofon 2. Lyssensor 3. Selvutløser/videolampe 4. Feste til kamerareim

Detaljer

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p880support

Detaljer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gjengivelse, tilpassing og oversettelse

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridisk informasjon og merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på

Besøk Kodak på Internett på Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer