Kodak Easyshare CX7525

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak Easyshare CX7525"

Transkript

1 Oversikt over komponenter Kodak Easyshare CX7525 Bruksanvisning Se tegning side (i) i den originale bruksanvisningen. Fra forsiden: 1. Mikrofon 2. Lyssensor 3. Selvutløser/videolampe 4. Feste til kamerareim 5. Grep 6. Utløserknapp 7. Funksjonsvelger/power 8. Høyttaler 9. Blits 10. Søker 11. Linse/linsedeksel Fra siden: 1. AV Out for TV 2. Valgfritt SD eller MMC-kort 3. USB-port Se tegning side (ii) i den originale bruksanvisningen. Baksiden: 1. Kameraskjerm (LCD) 2. Deleknapp 3. OK-knapp 4. 4-veis-kontroll / / 5. DC-in (3V) for valgfritt AC-adapter 6. Sletteknapp (Delete) 7. Søker 8. Klarlampe 9. Selvutløser/Burst-knapp 10. Blits/statusknapp 11. Zoom (vidvinkel/tele) 12. Grep 13. Menyknapp 14. Oversiktsknapp (Review) Fra bunnen: 1. Lokaliserer EasyShare kamera-dock eller skriver-dock 2. Dock-tilkopler 3. Tripodutgang/lokaliserer EasyShare kamera-dock eller skriver-dock 4. Batterideksel 1

2 1. Komme i gang Innholdet i pakka Se oversikt side 1 i den originale bruksanvisningen. 1. Kamera med bærereim 2. For Easyshare kamera-dock eller skriver-dock 3. 2 ikke-oppladbare AA-batterier 4. USB-kabel 5. Audio/videokabel (for å se bilder på TV) Ikke vist på tegningen: - Bruksanvisning - Programvare-CD Installere programvaren først Viktig! Kople til programvaren fra CD-en før du kopler kameraet til datamaskinen. Noe annet kan føre til at programvaren laster seg feil. Sette i batteriene Se side 2 i den originale bruksanvisningen for tegninger. 1. Vri funksjonsvelgeren til OFF (av) 2. På bunnen av kameraet drar du batteridekselet til siden og løfter opp 3. Sett inn AA-batteriene som vist 4. Lukk batteridekselet Sett inn andre typer batterier som vist på side 2 i den originale bruksanvisningen. Skru kameraet på og av - Vri funksjonsvelgeren fra OFF til en annen posisjon. Powerlampen skrur seg på. Lampen blinker grønt mens kameraet foretar en selvsjekk, og skrur seg av når kameraet er klart. - For å skru av kameraet, vrir du funksjonsvelgeren til OFF. Kameraet fullfører prosesser som er i gang og avslutter. Forandre displayet Dersom du vil: Skru kameraskjermen på eller av Forandre kameraskjerminnstillingen sånn at den er på hver gang kameraet er på Vis/gjem symboler Gjør du følgende: Trykk på OK-knappen Se Liveview under brukerinnstille kameraet Trykk på 2

3 Stille inn dato og klokke Stille inn dato og klokke første gang Beskjeden Date and time have been reset dukker opp første gang du skrur på kameraet, eller dersom batteriet er fjernet for en lengre periode. 1. SET DATE & TIME er fremhevet. Trykk på OK-knappen. (Trykk på cancel dersom du ønsker å stille inn dette senere). 2. Gå til trinn 4 under. Stille inn dato og klokke 1. Skru på kameraet. Trykk på menyknappen. 2. Trykk på / for å fremheve oppsettsmenyen (Setup) og trykk deretter på OK. 3. Trykk på / for å fremheve Date & Time, og trykk deretter på OK-knappen. 4. Trykk på / for å justere dato og tid. Trykk på / for å gå til neste innstilling. 5. Når du er ferdig trykker du på OK-knappen. 6. Trykk på menyknappen for å gå ut av menyen. Kontrollere kamera og bildestatusen Symbolene som vises på skjermen viser til aktive kamera- og bildeinnstillinger. Dersom (i) vises på skjermen, trykker du på blits/statusknappen for å vise tilleggsinnstillinger. Trykk på for å vise/gjemme symboler. Symboler på skjermen: Se symboler på side 6 i den originale bruksanvisningen. Date stamp datostempel Self timer/burst selvutløser Flash blits Picture/video quality bilde/videokvalitet Pictures/time remaining bilder/tid som er igjen Storage location lagringssted Zoom zoom Exposure metering lysmåling White balance hvitbalanse ISO ISO Camera mode kameramodus Low battery lavt batteri Exposure compensation lyskompensasjon Scroll arrows rullepil Mode description modusbeskrivelse Album name albumnavn 3

4 Visningsskjerm tag/number of prints e-post-symbol/antall bilder Favourite tag favoritt Print tag/number of prints utskrift/antall utskrifter Protect beskytt Picture/video number bilde/videonummer Image storage location bildelagringssted Review mode visningsmodus Scroll arrows rullepiler Blits/statusskjerm Trykk på blits/statusskjerm. De aktuelle statussymbolene vises på nederste delen av skjermen. Lagre bilder på SD eller MMC-kort Kameraet ditt har 16 MB internminne. Du kan kjøpe et valgfritt SD eller MMC-kort for flyttbar, gjenbrukbar lagring av bilder og video. Merk: Kortet kan bare settes inn en vei. Vær forsiktig så du ikke ødelegger det eller kameraet ved å presse det inn. Ikke sett inn eller ta ut et kort når det grønne lyset blinker. Dette kan ødelegge bildene, kortet eller kameraet ditt. Sette inn SD eller MMC-kort 1. Skru av kameraet. 2. Åpne kortdekselet. 3. Plasser kortet som vist på tegningen side 7 i den originale bruksanvisningen. 4. Sett inn kortet. 5. Lukk dekselet. For å ta ut kortet skrur du av kameraet. Trykk kortet innover, og slipp. Når kortet er halvveis ute, kan du trekke det ut. 4

5 2. Ta bilder og videoer Ta bilder 1. Vri funksjonsvelgeren til funksjonen du ønsker å bruke. Se de ulike kamerafunksjonene under. Skjermen viser funksjonsnavn og beskrivelse. For å avbryte denne beskrivelsen, trykker du på en av knappene. 2. Bruk søker eller skjermen til å se objektet ditt. 3. Trykk utløserknappen halvveis ned for å stille inn eksponering og fokus. 4. Når lampen lyser grønt, trykker du ned utløserknappen helt for å ta et bilde. Når lampen blinker grønt, lagrer kameraet bildet. Du kan fremdeles ta bilder. Dersom lampen lyser rødt, må du vente til den lyser grønt. Ta video 1. Vri funksjonsvelgeren til video. 2. Bruk søker eller skjermen til å se objektet ditt. 3. Trykk utløserknappen helt ned og slipp. For å stanse opptaket, trykker du på utløserknappen igjen. Om ønskelig kan du holde utløserknappen nede i 2 sekunder for å starte opptaket. For å stanse opptaket, frigir du utløserknappen. Kamerafunksjoner Bruk denne funksjonen Til (kamera) Auto Vanlig bildetaking. Kameraet stiller automatisk inn eksponering, fokus og blits. (person) Portrett Fullramme portrett av personer. Objektet er skarpt og bakgrunnen er utydelig. Automatisk blits. Objektet bør være minst 0,6 meter unna og fylle rammen med hode og skuldre. (løper) Sport Objekter i bevegelse. Lukkerhastigheten er rask. (person og stjerne) Natt Bilder om natten eller i dårlig lys. Plasser kameraet på en jevn, stødig overflate eller et stativ. Fordi lukkerhastigheten er langsom, anbefales det at personer står stille litt etter at bildet er tatt. (fjell) Landskap Fjerne objekter. Blitsen går ikke av med mindre du skrur den på. Rammemerker er ikke tilgjengelig. (blomst) Nærbilde Nærbilder cm fra linsen i vidvinkel, i tele. Bruk tilgjengelig lys istedenfor blits. Bruk kameraskjermen til å ramme inn objektet. (bok med hjerte) Favoritter Se favorittene dine. Bruk programvaren til å laste bilder inn i favorittdelen på kameraets interne minne. (videokamera) Video Ta opp video med lyd. 5

6 Bruke kameraskjermen som søker 1. Vri funksjonsvelgeren til faststående stilling. 2. Trykk på OK-knappen for å skru på kameraskjermen. 3. Ramm inn objektet i kameraskjermen. 4. Trykk utløserknappen halvveis ned og hold inne for å stille inn eksponering og fokus. Når rammemerkene skifter farge, trykker du utløserknappen helt ned. 5. Trykk på OK-knappen for å skru av skjermen. Bruke autofokus-rammemerkene Når du bruker skjermen som søker, vil rammemerker vise kameraets fokus. For best mulige bilder, vil kameraet fokusere på ting i forgrunnen, selv om ikke objekter er i sentrum. 1. Trykk på OK-knappen for å skru på skjermen. 2. Trykk utløserknappen halvveis ned og hold. Se oversikten over ulike fokus på side 11 i den originale bruksanvisningen. 3. Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. 4. Dersom ikke kameraet fokuserer på ønsket objekt, slipper du utløserknappen og går tilbake til trinn 2. Se på bilder eller videoer du har tatt Etter at du har tatt et bilde eller en video, vil skjermen vise dette i ca. 5 min. For å se bildet eller videoen kan du: Review: dersom du ikke gjør noe, vil bildet/videoen lagres. Spille av video (Play): Trykk på OK-knappen for å spille videoen. Trykk på / for å justere volumet. Dele (Share): Trykk på share-knappen for å merke bilde/video for e-post, favoritt eller utskrift. Slett (Delete): Trykk på delete-knappen mens bilde/video og søppelkassesymbol vises. Merk: Det er bare det siste bildet i en serie som vises ved quickview. Dersom du velger Delete, vil alle bildene i samme serie bli slettet. For å velge bilder å slette, må du se Slette bilder og videoer seinere i bruksanvisningen. 6

7 Bruke optisk zoom Bruk optisk zoom for å komme 3X nærmere objektet ditt. Optisk zoom er effektivt når linsen er mer enn 60 cm unna objektet eller 13 cm i nærbildemodus. Du kan forandre optisk zoom før, men ikke under, videoopptak. 1. Bruk søkeren eller skjermen til å ramme inn objektet ditt. 2. Trykk på tele (T) for å zoome inn. Trykk på vidvinkel (W) for å zoome ut. Dersom skjermen er skrudd på, vil zoomviseren vise at du er i optisk zoom. 3. Trykk utløserknappen halvveis ned, og hold for å stille inn eksponering og fokus. Trykk helt ned for å ta bildet. Bruke digital zoom Bruk digital zoom i stillbildemodus for å oppnå en 5X forstørrelse utover optisk zoom. Kombinerte zoominnstillinger går fra 3,6X til 15X i 0,6X trinnvise økninger. Du må skru på kameraskjermen for å aktivere digital zoom. 1. Trykk på OK-knappen for å skru på skjermen. 2. Trykk på tele (T) for å gå til optisk zoom-grensen (3X). Slipp knappen og trykk den deretter inn igjen. Kameraskjermen viser det forstørrede bildet og zoomviseren. 3. Trykk utløserknappen halvveis ned og hold inne for å stille inn eksponering og fokus. Trykk deretter helt ned for å ta bildet. Merk: Du kan ikke bruke digital zoom når du tar opp video. Bildekvaliteten kan bli dårligere ved bruk av optisk zoom. Bruke blitsen Bruk blits når du tar bilder om natten, innendørs eller utendørs når det er kraftig overskyet. Vidvinkel Tele Blitsrekkevidde 0,6-3,6 m 0,6-2,1 m Skru på blitsen Trykk på lynsymbolet for å gå gjennom de ulike valgene. Blitssymbolet vises i kameraets statusområde. Blitsmodus (Lyn+A) Autoblits (Lyn med strek over) Av (Lyn) (Øye) Røde-øynefunksjon Blits går av Når lysforholdene krever det. Aldri Hver gang du tar bilde, uavhengig av lysforholdene. Brukes når objektet er i skyggen eller lyset befinner seg bak objektet. En gang, så objektets øyne venner seg til blitsen, og deretter igjen når bildet tas. Dersom lysforholdene krever blits, men ikke røde-øyne-funksjon, kan det være at blitsen bare går av en gang. 7

8 Selvutløser ta bilde av deg selv! Selvutløseren lar det gå 10 sekunder mellom tidspunktet du trykker på utløserknappen og når bildet tas. 1. Plasser kameraet på en jevn overflate eller et stativ. 2. I stillbildemodus trykker du på selvutløserknappen som er formet som ei klokke. 3. Still inn ønsket motiv. Trykk deretter utløserknappen halvveis ned og hold inne for å stille inn eksponering og fokus. Trykk deretter knappen helt ned. Flytt deg slik at du er i bildet. Selvutløseren blinker sakte i 8 sekunder, og deretter raskt i 2, før bildet tas. Selvutløseren skrur seg av etter at bildet er tatt, eller dersom du endrer modus. For å stanse selvutløseren før bildet tas, trykker du på selvutløserknappen. For å skru av selvutløseren, trykker du på selvutløserknappen to ganger. Ta video av deg selv 1. Plasser kameraet på en jevn overflate eller et stativ. 2. Vri funksjonsvelgeren til video, og trykk deretter på selvutløserknappen. 3. Still inn ønsket motiv, og trykk deretter utløserknappen helt ned. Flytt deg slik at du er i bildet. Ta en hel serie bilder Burst lar deg ta opptil 5 bilder raskt etter hverandre (ca 2,4 rammer per sekund). Burst er ideelt for sportsarrangementer eller objekter i fart. Blits og selvutløser deaktiveres ved denne funksjonen. Skru på burst ved å trykke på burst-knappen (den med bilde av flere bilder oppå hverandre). Det samme symbolet vises i statusområdet. Ta en serie bilder 1. Trykk utløserknappen halvveis ned og hold inne for å stille autofokus og eksponering for alle bildene i sekvensen. 2. Trykk utløserknappen helt ned og hold inne for å ta bilder. Kameraet kan ta 5 bilder etter hverandre. Det vil slutte å ta bilder når 5 bilder er tatt, når du slipper utløserknappen eller når det ikke er mer lagringsplass. Eksponering, fokus og hvitbalanse som stilles inn til første bilde, vil brukes på alle bildene. 8

9 Endre innstillingene Du kan endre innstillingene for å oppnå best mulig resultater fra kameraet ditt. 1. Trykk på menyknappen. Noen innstillinger er ikke tilgjengelige i alle modi. 2. Trykk på / for å utheve innstillingen du ønsker å endre, og trykk deretter på OK-knappen. 3. Velg et alternativ, og trykk på OK-knappen. 4. Trykk på menyknappen for å gå ut. Innstilling Symbol Valg Exposure Compensation Eksponering Stillbildemodus Velg hvor mye lys som skal nå kameraet. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. (pluss/minus i kvadrat) Picture Quality Bildekvalitet Velg en bildeoppløsning. Video Quality Videokvalitet White balance Hvitbalanse Velg lysbetingelser. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. (stjerne) (stjerne) (sol/lyspære) Dersom bildet er for lyst, kan du minke verdien. Dersom bildet er for mørkt, kan du øke verdien. Ikke tilgjengelig i videomodus. Best*** - 5M piksler, for utskrift opptil 50x76 cm. Best (3:2)*** - 4,4 M piksler, ideell for utskrift 10x15 cm, skriver ut uten beskjæring. Bedre** - 3,1 M piksler, for utskrift opptil 28x36 cm. God* - 1,7 M piksler, for små utskrifter, e-poster, visning på skjerm eller sparing av plass. Best*** - høyere oppløsning og filstørrelse. Videoen spilles av i et 640x480 piksler vindu. God** - lavere oppløsning og filstørrelse. Videoen spilles av i et 320x240 piksler vindu. Auto (standard): Korrigerer automatisk hvitbalansen. Ideell til vanlig bildetaking. Daylight: Til bildetaking ved naturlig lys. Tungsten: Korrigerer det oransje skinnet fra lyspærer. Ideell for bildetaking innendørs. Fluorescent: Korrigerer det grønne skjæret fra lysstoffbelysning. Ikke tilgjengelig i videomodus. 9

10 ISO-speed ISO Kontrollerer kameraets lysfølsomhet. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. Color mode Fargemodus Velg fargetoner. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. Exposure metering Eksponeringsmåling Måler lysnivåer på ulike steder i en scene. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. Focus Zone Fokuseringsområde Long time exposure Langtidseksponering Velg hvor lenge lukkeren skal være åpen. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. Image storing Lagring av bilder Velg et sted å lagre bilder og videoer. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. ISO (B/W) (firkant med runding i) Velg en lavere ISO-verdi i godt belyste scener, bruk en høyere ISO-verdi for scener med mindre lys. Velg Auto,80, 100, 200, 400. ISO går tilbake til Auto når kameraet stilles til Sport, Night eller Portrait. Ikke tilgjengelig i videomodus. Color (standard): for fargebilder Black & white: for sorthvittbilder. Sepia: for bilder med et rødbrunt antikkutseende. Ikke tilgjengelig i videomodus. Flermønstret (standard) måler lysforhold gjennom bildet for å gi en optimal bildeeksponering. Ideelt for vanlig bildetaking. Vekt på midten måler lysforhold på objekter i midten av søkeren. Ideelt for objekter med baklys. Vekt på et sted nesten som vekt på midten, men området er enda mer konsentrert i søkeren. Ideelt dersom du trenger eksponering i et lite område. Ikke tilgjengelig i videomodus. [ ] Multiområde (standard) måler 3 områder for å gi et jevnt bildefokus. Ideelt for vanlig bildetaking. Senterområde måler det lille området i søkeren. Ideelt når du trenger et spesielt fokus i bildet. LT (kamera og pil) For å la lukkeren være åpen lenger og øke lysmengden. Ikke tilgjengelig i portrett, sport, nærbilde eller videomodus. Auto (standard) kameraet bruker minnekortet hvis det er et i kameraet. Ellers bruker det internminnet. Interminne Kameraet bruker alltid internminnet, selv når kortet er satt i. 10

11 Set album Lage album Velg albumnavn. Denne innstillingen er på til du vrir funksjonsvelgeren eller skrur av kameraet. Video Length Videolengde Velg videolengde. Setup menu Oppsettsmeny Velg tilleggsinnstillinger. (album og V) (kamera og klokke) On (på) eller off (av). Velg albumnavn før du tar bilder og videoer. Deretter merkes alle bilder og videoer med disse albumnavnene. Fortsettende (standard) så lenge det er plass i minnekortet eller internminnet, eller til du stanser opptaket. 5, 15 eller 30 sekunder. Se tilpasse kameraet Tilpasse kameraet Bruk setup-menyen til å tilpasse kameraets innstillinger. 1. Trykk på menyknappen. 2. Trykk på / for å utheve setup og trykk deretter på OK-knappen. 3. Trykk på / for å utheve innstillingene du ønsker å endre, og trykk deretter på OK-knappen. 4. Velg et alternativ og trykk på OK-knappen. 5. Trykk på menyknappen for å avslutte. Innstilling Symbol Alternativer Return (pil tilbake) Gå tilbake til forrige meny Liveview Endre liveview standard på eller av. (kamera med øye) Camera sounds Kameralyd. Date & time Tid og dato Video out Velg de regionale innstillingene Orientation sensor Still bildet slik at de vises med riktig side opp. Date stamp Datostempler bildene. (kamera) (klokke og 28) (TV) (bilder og pil) (stempel) On (på) Off (av) (standard) All on (på) (standard) Shutter only (bare utløser) All off (av) Se stille inn dato og tid NTSC (standard) brukes i USA og Japan PAL brukes i Europa og Kina On (på) (standard) Off (av) Velg et datoalternativ, eller skru av funksjonen. 11

12 Video date display Viser dato/tid på begynnelsen av videoavspilling. Language Språk Format Obs! Formatering vil slette alle bilder og videoer, selv de som er beskyttet. Fjerne kortet under formatering kan skade kortet. About Se kamerainformasjon Lage albumnavn (TV med tre 0-er) (ABC) (søppelkasse og kamera) (i) Velg dato/klokkeslett, eller skru av funksjonen. (Standardinnstilling er YYYY/MM/DD) Velg et språk. Memory card sletter alt på minnekortet, formaterer kortet. Cancel gå ut uten å gjøre endringer. Internal memory sletter alt i internminnet, inkludert e-postadresser, albumnavn og favoritter. Formaterer internminnet. Bruk set album -funksjonen til å lage albumnavn før du tar bilder eller videoer. Deretter vil alle bilder og videoer du tar havne i disse albumene. Første på datamaskinen Bruk programvaren vedlagt kameraet til å lage albumnavn på datamaskinen. Kopier deretter opptil 32 albumnavn til albumnavnlisten nesten gang du kopler kameraet til datamaskinen. Se informasjon på programvaren. Andre på kameraet 1. Trykk på menyknappen. 2. Trykk på / for å utheve Set album og trykk deretter på OK-knappen. 3. Trykk på / for å utheve et albumnavn, og trykk deretter på OK-knappen. Gjenta for å merke bilder eller videoer for album. Valgte album krysses av. 4. For å fjerne et valg, uthever du albumnavnet og trykker på OK-knappen. For å fjerne alle album, velger du Clear all. 5. Uthev Exit og trykk på OK-knappen. Valgene dine lagres. Dersom du skrur på skjermen, vil albumvalgene dine vises på skjermen. Et pluss (+) etter albumnavnet betyr at mer enn ett album er valgt. 6. Trykk på menyknappen for å gå ut av menyen. Tredje overføre til datamaskinen Når du overfører de merkede bildene og videoene til datamaskinen din, åpner programvaren bildene og kategoriserer bildene i riktig album. 12

13 3. Se på bilder og videoer Trykk på Review for å se på og jobbe med bilder og videoer. For å spare batteriet, kan du bruke kamera- eller skriver-docken, eller adapteren. Se enkelte bilder og videoer 1. Trykk på Review-knappen. 2. Trykk på / for å gå forover eller bakover i bilder eller videoer. For å gå raskt gjennom holder du inne /. For å gå ut av Review, trykker du på Review-knappen. Se flere bilder og videoer 1. Trykk på Review-knappen. 2. Trykk på. For å vise forrige eller neste rad med ikoner, trykker du på /. For å gå gjennom ikonene et og et, trykker du på /. For å vise bare det valgte bildet, trykker du på OK-knappen. Se på bilder og videoer uten å trekke ut linsen 1. Vri funksjonsvelgeren til Favorites. Linsen er ikke trukket ut, og du kan ikke ta bilder. 2. Trykk på Review-knappen. 3. Se trinn 2 under Se enkelte bilder og videoer. Spille av en video 1. Trykk på Review-knappen. 2. Trykk på / for å finne en video. Videoens lengde vises øverst på skjermen. 3. For å spille eller pause en video, trykker du på OK-knappen. For å justere volumet trykker du på /. For å spole tilbake videoen, trykker du på under avspilling. For å gå til neste eller forrige bilde eller video, trykker du på /. Slette bilder og videoer 1. Trykk på Review-knappen. 2. Trykk på / for å finne bilde eller video, og trykk deretter på Deleteknappen. 3. Trykk på / for å utheve et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen. PICTURE or VIDEO sletter vist bilde eller video. EXIT gå ut av slettemodus. ALL sletter alle bilder fra lagringsstedet ditt. For å slette flere bilder og videoer, gå til trinn 2. 13

14 Forstørre bilder 1. Trykk på Review-knappen for å finne et bilde. 2. Trykk på Tele (T) for å forstørre bildet mellom 1X og 8X. For å se ulike deler av bildet trykker du / /. For å vise bildet igjen ved 1X størrelsen, trykker du på OK-knappen. For å gå ut av oversikt, trykker du på Review-knappen igjen. Beskytte bilder og videoer fra sletting 1. Trykk på Review-knappen for å finne bilde eller video 2. Trykk på menyknappen. 3. Trykk på / for å utheve Protect (lås), og trykk deretter på OK-knappen. Bildet eller videoen er beskyttet og kan ikke slettes. Beskyttelsessymbolet vises ved alle beskyttede bilder og videoer. For å fjerne en beskyttelse, trykker du på OK-knappen igjen. Trykk på menyknappen for å gå ut av menyen. Advarsel! Dersom du formaterer internminnet eller minnekortet, vil alt slettes, også beskyttede bilder og videoer. Merke bilder/videoer for album Bruk albumfunksjonen i oversiktsmodus for å merke alle bilder og videoer i kameraet med albumnavn. Første på datamaskinen Bruk programvaren vedlagt kameraet til å lage albumnavn på datamaskinen. Kopier deretter opptil 32 albumnavn til kameraets internminne. Se informasjon på programvaren. Andre på kameraet 1. Trykk på Review-knappen for å finne bilde eller video. 2. Trykk på menyknappen. 3. Trykk på / for å utheve Album og trykk deretter på OK-knappen. 4. Trykk på / for å utheve en albummappe, og trykk deretter på OK-knappen. For å legge til andre bilder i samme mappe, trykker du / for å gå gjennom bildene. Når bildet du ønsker vises, trykker du på OK-knappen. For å legge til bilder i mer enn ett album, gjentar du trinn 4 for hvert album. Albumnavnet vises ved bildet. Et pluss (+) etter albumnavnet betyr at mer enn ett album er valgt. For å fjerne et valg, uthever du albumnavnet og trykker på OK-knappen. For å fjerne alle album, velger du Clear all. 14

15 Tredje overføre til datamaskinen Når du overfører de merkede bildene og videoene til datamaskinen din, åpner programvaren bildene og kategoriserer bildene i riktig album. Vise bildeshow Bruk Slide Show til å vise bilder og videoer på kameraskjermen. For å vise bildeshow på TV eller annet eksternt apparat, kan du se litt seinere i bruksanvisningen. Starte bildeshowet 1. Trykk på Review-knappen, og deretter menyknappen. 2. Trykk på / for å velge Slide Show, og trykk deretter på OK-knappen. 3. Trykk på / for å utheve Begin Show, og trykk deretter på OK-knappen. Alle bilder og videoer vises en gang. For å gå ut av bildeshow, trykker du på OK-knappen. Endre bildeshow-intervallet Standardinnstillingen for displayintervall er 5 sekunder per bilde. Du kan selv stille dette intervallet fra 3 til 60 sekunder. 1. I Slide Show-menyen trykker du på / for å utheve Interval, og trykk deretter på OK-knappen. 2. Velg ønsket displayintervall. For å gå gjennom sekundene raskt, holder du inne /. 3. Trykk på OK-knappen. Innstillingen står til du endrer den. Kjøre et fortsettende bildeshow Når du skrur på Loop, vil bildeshowet gjentas kontinuerlig. 1. I Slide Show-menyen, trykker du på / for å utheve Loop, og trykk deretter på OK-knappen. 2. Trykk på / for å utheve On, og trykk deretter på OK-knappen. Bildeshowet fortsetter til du trykker på OK-knappen, eller til batteriet tar slutt. Denne funksjonen er på til du endrer den. 15

16 Vise bilder og videoer på TV-en Du kan vise bilder og videoer på TV-en, dataskjermen eller andre apparater med videoinngang. 1. Kople audio/videokabelen (vedlagt) fra kameraets video-out-utgang til TV-ens video-in-inngang (gul) og audio-in-inngang (hvit). Se TV-ens bruksanvisning for detaljer. 2. Se på bilder og videoer på TV-en. Kopiere bilder og videoer Du kan kopiere bilder og videoer fra minnekort til internminne, eller fra internminne til minnekort. Før du kopierer må du sørge for at: - Et kort er satt i kameraet. - Kameraets lagringsplass er innstilt på stedet der bilder kopieres fra. Kopiere bilder eller videoer: 1. Trykk på Review-knappen, og deretter menyknappen. 2. Trykk på / for å utheve Copy, og trykk deretter på OK-knappen. 3. Trykk på / for å utheve et alternativ: PICTURE or VIDEO kopierer viste bilde eller video. EXIT går tilbake til Review-menyen. ALL kopierer alle bilder og videoer fra valgte lagringssted til det andre stedet. 4. Trykk på OK-knappen. Merk: Bilder og videoer kopieres, de flyttes ikke. For å fjerne bilder og videoer fra opprinnelig lagringssted etter kopiering, bør du slette dem. Se på bilde/videoinformasjon 1. Trykk på Review-knappen, og deretter menyknappen. 2. Trykk på / for å utheve Picture/Video Info, og trykk deretter på OKknappen. 3. For å se informasjon for neste eller forrige bilde eller video, trykker du på /. Trykk på menyknappen for å gå ut av menyen. 16

17 4. Installere programvaren Minimum systemkrav Windows OS-baserte datamaskiner - Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP! Eller XS OS - Internet Explorer 5.01 eller høyere - 23 MHz prosessor eller større - 64 MB RAM (128 MB RAM for Windows XP OS) MB ledig plass på harddisken - CD-ROM-driver - Tilgjengelig USB-utgang - Fargeskjerm, 800x600 piksler Macintosh datamaskiner - Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, imac; Powerbook G3, G4; eller ibook datamaskiner - Mac OS X versjon , Safari 1.0 eller høyere MB RAM MB ledig plass på harddisken - CD-ROM-driver - Tilgjengelig USB-utgang - Fargeskjerm, 1024x768 Installere programvaren Obs! Installer programvaren FØR du kopler til kameraet eller valgfri dock til datamaskinen. Dersom dette ikke gjøres, kan programvaren laste seg feil. 1. Lukk alle programmer som er åpne på datamaskinen. 2. Plasser programvaren i CD-ROM-driveren. 3. Laste programvaren: Windows OS-baserte datamaskiner dersom ikke installasjonsvinduet dukker opp, velger du Kjør fra startmenyen, og skriver d:setup.exe. Mac OS X dobbeltklikk på CD-ikonet øverst på skrivebordet, og deretter på Install-ikonet. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren. Windows OS-baserte datamaskiner Velg Complete for å automatisk installere de mest vanlige applikasjonene. Velg Custom for å selv velge hvilke applikasjoner du ønsker å installere. 5. Når installasjonen er ferdig, starter du maskinen på nytt. For mer informasjon, trykker du Help-knappen i programvaren. 17

18 5. Dele bilder og videoer Trykk på Share-knappen for å merke bilder og videoer. Når de er overført til datamaskinen din, kan du dele dem ved: Utskrift bilder E-post bilder og videoer Favoritter bilder og videoer Når kan jeg merke bilder og videoer? Trykk på Share-knappen for å merke bilder og videoer: - Når som helst (senest tatte bilder og videoer vises i displayet). - Rett etter du har tatt bilder/videoer, under Quickview. - Etter at du har trykker på Review-knappen. Merke bilder for utskrift 1. Trykk på Share-knappen. Trykk på / for å finne et bilde. 2. Trykk på / for å utheve Print, og trykk deretter på OK-knappen*. 3. Trykk på / for å velge antall kopier (0-99). 0 fjerner bildets merke. Utskriftssymbolet vises i statusområdet. Standardinnstillingen er en. 4. Valgfritt: Du kan legge på utskriftsantall på andre bilder. Trykk på / for å finne et bilde. La antallet stå, eller trykk på / for å endre. Gjenta dette trinnet til ønsket antall er lagt på bildet. 5. Trykk på OK-knappen. Trykk deretter på Share-knappen for å gå ut av menyen. *For å merke alle bilder på et lagringssted, uthever du Print All, trykker på OKknappen og angir antall kopier som forklart over. Print All er ikke tilgjengelig i Quickview. For å fjerne merking for alle bilder på lagringsstedet, uthever du Cancel Prints og trykker på OK-knappen. Cancel Prints er ikke tilgjengelig i Quickview. Skrive ut merkede bilder Når du overfører de merkede bildene til datamaskinen din, åpnes Easyshare programvaren. For å se detaljer om utskrift, trykker du på Help-knappen. 18

19 Merke bilder og videoer for e-post Første på datamaskinen Bruk programvaren vedlagt kameraet til å lage albumnavn på datamaskinen. Kopier deretter opptil 32 e-postadresser til kameraets internminne. Se informasjon på programvaren. Andre på kameraet 1. Trykk på Share-knappen. Trykk på / for å finne bilde eller video. 2. Trykk på / for å utheve og trykk deretter på OK-knappen. 3. Trykk på / for å utheve en e-postadresse, og trykk deretter på OKknappen. For å legge til andre bilder i samme e-post, trykker du / for å gå gjennom. Når bildet du ønsker vises, trykker du på OK-knappen. For å sende bilder/videoer til mer enn en adresse, gjentar du trinn 3 for hver adresse. Valgte adresser krysses av. 4. For å fjerne et valg, uthever du en valgt adresse og trykker på OK-knappen. For å fjerne alle valgte adresser, velger du Clear all. 5. Trykk på / for å utheve Exit, og trykk deretter på OK-knappen. E-postikonet vises i statusområdet. 6. Trykk på Share-knappen for å gå ut av menyen. Tredje overføre og sende e-post Når du overfører de merkede bildene og videoene til datamaskinen din, åpnes e- posten din på skjermen, og lar deg sende til adressene du valgte. 19

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig Bruksanvisning FORHOLDSREGLER Forord Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer