Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kodak EasyShare P880 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2005 Alle skjermbilder er simulert. Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. Schneider Kreuznach og Xenar er varemerker for Jos. Schneider Optische Werke GmbH som brukes på lisens av Eastman Kodak Company. P/N 4J3599_no

3 Produktfunksjoner Sett forfra Objektiv 13 Hot shoe 2 Motlysblender 14 Dioptervelger 3 Grep 15 Fokuseringsknapp 4 Selvutløser / AF LED-indikator for dempet belysning 16 Digital zoom-knapp 5 LED-indikator for strøm 17 Feste for reim 6 Lukkerknapp 18 Kontakt for ekstern blits 7 Modus/Strømbryter 19 Høyttaler 8 Knappen Program 20 USB, A/V-utgang 9 Knappen Drive (drift) 21 DC-inngang (5 V) 10 Mikrofon 22 Manuell fokuseringsring 11 Modusvelger 23 Manuell zoom-ring 12 Blits i NO

4 Produktfunksjoner Sett bakfra Knappen Menu (meny) 12 LCD-skjerm 2 Knappen Delete (slett) 13 EVF (elektronisk søker) 3 Kontakt for dokkingstasjon 14 Infoknapp 4 Feste for stativ 15 Kommandovelger 5 Hvitbalanseknapp 16 Knappen Set (angi) 6 ISO-knapp 17 AE/AF-låseknappen 7 Knappen Exposure metering 18 Knappen Review (gjennomsyn) (eksponeringsmåler) 8 Blitsknapp 19 Spor for ekstra SD- eller MMC-kort 9 EVF/LCD-vekslingsknapp 20 Styrespak (, ), OK-knapp (trykk på) 10 Dioptervelger 21 Knappen Share (del) 11 Fokuseringsknapp 22 Batterirom ii NO

5 Innhold 1 1 Konfigurere kameraet...1 Sette på reimen og objektivlokket...1 Sette på motlysblenderen...2 Lade batteriet...2 Sette i batteriet...3 Slå på kameraet...3 Stille inn språk og dato/klokkeslett, første gang...4 Stille inn språk og dato/klokkeslett, senere tidspunkt...4 Lagre bilder på et SD- eller MMC-kort Ta bilder og gjøre videoopptak...6 Ta et bilde...6 Bruke optisk zoom...10 Bruke LED-indikatoren Autofokus (AF) for dempet belysning...11 Bruke den oppvippbare blitsen...11 Bruke ekstern blits...12 Se på bilder og videoopptak...13 Beskytte bilder og videoopptak mot sletting Overføre og skrive ut bilder...19 Installere programvaren...19 Overføre bilder...20 Skrive ut fra en Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver eller fra en datamaskin...21 Skrive ut fra et SD- eller MMC-kort (ekstrautstyr)...21 Bestille kopier på Internett...22 Direkte utskrift med en PictBridge-kompatibel skriver...22 Dokkingkompatibilitet for kameraet NO iii

6 Innhold 4 Gjøre mer med kameraet...25 Fotograferingsmodi...25 Bruke fokuseringsknappen...30 Bruke driftsmodus til selvutløser, bildeserie og alternative eksponeringer...31 Bruke AE/AF-knappen (automatisk eksponering / automatisk fokus)...34 Bruke AF-assist for manuell fokusering...35 Bruke programknappen...36 Endre blitsinnstillinger...38 PASM- og C-modi...39 Bruke kommandovelgeren til raskt å endre innstilling...45 Bruke lyse/mørke områder...46 Bruke histogrammet...47 Endre fotograferingsinnstillinger...48 Redigeringsfunksjoner for Still (stillbilde) og Video...58 Opprette en RAW-filkopi som kan skrives ut...59 Vise bilde-/videoinformasjon...60 Kopiere bilder og videoopptak...61 Kjøre en bildeserievisning...62 Merking med albumnavn...63 Dele bilder Feilsøking...72 Kameraproblemer...72 Problemer med datamaskinen/tilkoblingen...74 Problemer med bildekvaliteten...75 Problemer med direkte utskrift (PictBridge) Få hjelp...77 Nyttige nettsteder...77 Kundestøtte via telefon...78 iv NO

7 Innhold 7 Tillegg...80 Kameraspesifikasjoner...80 Lagringskapasitet...84 Strømsparingsfunksjoner...87 Tilbehør...88 Viktige sikkerhetsregler...89 Batteriinformasjon...91 Oppgradere programvaren og fastvaren...92 Ekstra stell og vedlikehold...92 Garanti...93 Overholdelse av regelverk v NO

8 vi NO

9 1 Konfigurere kameraet Sette på reimen og objektivlokket 1 NO

10 Konfigurere kameraet Sette på motlysblenderen Bruk motlysblenderen når du vil beskytte linsen mot uønsket sollys. Snu blenderen når uønsket sollys ikke skaper noen problemer, eller når du bruker blitsen. Hvis du vil ha mer informasjon om linsetilbehør, kan du gå til side 88. Lade batteriet Lad opp det oppladbare Li-Ion-batteriet før det brukes første gang. Rødt lader Grønn fullstendig Cirka 3 timer for fullading Du kan også lade opp batteriet ved hjelp av en Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver eller dokkingstasjon for kamera. Kjøp dette og annet tilbehør hos en Kodak-forhandler eller gå til 2 NO

11 Konfigurere kameraet Sette i batteriet FORSIKTIG: Vi anbefaler at du bruker et oppladbart Kodak Li-Ion-batteri til digitalkamera (KLIC-5001). Du finner mer informasjon om hvordan du bytter batterier og forlenger batterienes levetid på side 91. Slå på kameraet Capture (opptak): Ta bilder og videoopptak. Favorites (favoritter): Vise Favorites (favoritter), kan du gå til side NO

12 Konfigurere kameraet Stille inn språk og dato/klokkeslett, første gang Language (språk): Trykk på OK. Date & Time (dato og klokkeslett): Trykk på OK. for å utheve Language (språk). for å utheve alternativ, trykk på OK. for å endre. for å gå til forrige/neste felt. Stille inn språk og dato/klokkeslett, senere tidspunkt 1 Trykk på Menu (meny). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 Trykk på for å utheve Setup (oppsett). 3 4 for å utheve Language (språk) eller Date/Time (dato/klokkeslett), trykk på OK. for å endre. for å gå til forrige/neste felt. Trykk på OK. 4 NO

13 Lagre bilder på et SD- eller MMC-kort Konfigurere kameraet Kameraet har 32 MB internminne. Du kan kjøpe et Kodak SD- eller MMC-kort for å lagre flere bilder og videoopptak. Det beste resultatet får du med et Kodak-kort. MERK: Når du bruker kortet for første gang, må du formatere det i kameraet før du tar bilder (kan du gå til tabellen på side 52). Avskåret hjørne 1 2 Slå av kameraet. Sett inn kortet. SD- eller MMC-kort (ekstrautstyr) FORSIKTIG: Et kort kan bare settes inn på én måte. Hvis du bruker kraft, kan kortet skades. Du finner informasjon om lagringskapasitet på side 84. Kjøp SD- eller MMC-kort hos en Kodak-forhandler eller på 5 NO

14 2 Ta bilder og gjøre videoopptak Ta et bilde 1 2 Auto 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å angi AE/AF. Når AE/AF-indikatorlampen blir grønn, trykker du lukkerknappen helt ned. 3 EVF eller LCD Bruk dioptervelgeren til å justere skarpheten på søkeren. AE/AF-indikatorlampe: grønn vellykket rød mislykket mislykket fokusering mislykket eksponering Gjøre videoopptak 1 4 Trykk lukkerknappen helt ned, og slipp. 2 EVF LCD 3 eller Trykk på og slipp lukkerknappen igjen for å stanse opptaket. 6 NO

15 Ta bilder og gjøre videoopptak Se gjennom en hurtigvisning av bildet eller videoopptaket som nettopp ble tatt Når du har tatt et bilde eller gjort et videoopptak, viser EVF/LCD-skjermen en hurtigvisning av bildet eller opptaket i cirka 5 sekunder. Mens bildet eller opptaket vises, kan du: Hvis du ikke trykker på noen knapper, lagres bildet/videoopptaket. Delete (slett) Trykk på OK for å spille av / stanse videoinnspilling midlertidig. Beveg for å justere lydvolumet. For å spole bakover eller fremover. Merk et bilde/videoopptak for e-post eller som en favoritt, eller merk et bilde for utskrift. Hvis du vil vite hvordan du viser bilder og videoopptak når som helst, kan du gå til side 13. Kontrollere kamera- og bildestatus Trykk for å veksle mellom hurtigvisningsalternativene. (Trykk på OK for å avslutte.) Hvis du vil se bilde-/videoinformasjon i gjennomsynsmodus, kan du gå til side NO

16 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke Autofokus-bildemerker (bilder) Når du bruker EVF/LCD-skjermen som en søker, er det bildemerkene som angir hvor kameraet fokuserer. Kameraet forsøker å fokusere på objekter i forgrunnen for å få de beste bildene, selv om objektene ikke er i sentrum av bildet. 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned. Når bildemerkene blir grønne, er kameraet ifokus. Bildemerker 2 Hvis kameraet ikke fokuserer på ønsket fotoobjekt (eller bildemerkene forsvinner), slipper du lukkerknappen og finner det ønskede bildeutsnittet på nytt. 3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. MERK: Bildemerker vises ikke i modiene Landscape (landskap), Night Landscape (nattlandskap) eller Video. Når du bruker funksjonen AF Zone (AF-sone) (se tabellen på side 56) og angir Center Zone (sentersone), fikseres bildemerkene på et sted med bredt senterfokus. 8 NO

17 Ta bilder og gjøre videoopptak Opptaksmodi i levende visning Fokuseringsmodus Driftsmodus Datostempel Kameramodus Albumnavn Tilbehørslinse Bildemerker Valgbar indikator for eksponeringsmåling Blenderåpning Blitsmodus Lukkerhastighet Bildestørrelse Filstørrelse Digital zoom-størrelse Bilder/tid igjen Bildelagringssted Batteriindikator (blinker=utladet) AF-modus Hvitbalanse Eksponeringsmåler ISO Intervall for alternative eksponeringer Blitskompensasjon Eksponeringskompensasjon Opptaksmodi lukkerknappen trykt halvveis ned Bildemerker Batteriindikator Autofokus / Automatisk eksponering (AE/AF-indikator) Advarsel om lav lukkerhastighet Blenderåpning Lukkerhastighet Blitskompensasjon Eksponeringskompensasjon 9 NO

18 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke optisk zoom Bruk optisk zoom for å komme opptil 5,8X nærmere fotoobjektet. Du kan endre optisk zoom før eller under videoopptaket. 1 Bruk EVF-søkeren eller LCD-skjermen til å finne ønsket bildesnitt. 2 Drei den manuelle zoom-ringen for å zoome inn eller ut. 3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å stille inn eksponering og fokus, og deretter helt ned for å ta bildet. (Trykk på og slipp lukkerknappen når du skal gjøre videoopptak.) Bruke digital zoom Bruk digital zoom i en hvilken som helst Still Mode (stillbildemodus) for å få en ekstra forstørrelse på 1,4X eller 2X i tillegg til optisk zoom. Kombinerte zoominnstillinger er fra 5,8X til 12X. 1 Trykk på knappen Digital zoom (digital zoom). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 Trykk på for å utheve et alternativ. 3 Trykk på OK eller Set (angi). Zoomikonet viser zoomstatusen. 4 Ta bildet. MERK: Digital zoom kan ikke brukes under videoopptak. Du vil kanskje oppleve en litt dårligere bildekvalitet når du bruker digital zoom. 10 NO

19 Ta bilder og gjøre videoopptak Bruke LED-indikatoren Autofokus (AF) for dempet belysning Bruk denne funksjonen ved dempet belysning for å oppnå skarpere bilder. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned ved dempet belysning, kan det hende at AF-assist-lampen gir fra seg et kort lysglimt for å lyse opp objektet, hvis det er nødvendig. AF LED-indikatoren for dempet belysning er allerede satt til On (på). Du kan få tilgang til innstillingene On/Off (på/av) i Setup (oppsett) (side 52). AF-assist-lampe Bruke den oppvippbare blitsen Bruk blitsen når du tar bilder om natten, innendørs eller utendørs når det er mye skygge. VIKTIG: Fjern eller snu motlysblenderen (se side 2) når du bruker blitsen. Løft blitsdekselet for å åpne, eller trykk på dekselet for å lukke. 11 NO

20 Ta bilder og gjøre videoopptak Hvis du vil endre blitsinnstillingene, kan du gå til side 38. Avstand mellom blits og fotoobjekt Zoominnstilling Referansenummer (GN) Blitsavstand Vidvinkel 9 ISO 100) ± 0,5 [EV] 0,5 4,0 m Telefoto 9 ISO 100) ± 0,5 [EV] 0,5 3,1 m Bruke ekstern blits Bruk en ekstern blitsenhet som bruker en Hot-shoe-enhet eller en kontakt for ekstern blits, når du vil ha ekstra lys eller spesiallys (selges separat). Du kan bruke den innebygde blitsen i kameraet og ekstern blits samtidig for å få ekstra utfyllingsblits Hot-shoe-enhet Ta av Hot shoe-dekselet. Fest blitsenheten på Hot shoe-enheten. Slå på den eksterne blitsenheten. Kontakt for ekstern blits 1 2 Koble kabelen for den eksterne blitsen til kontakten for ekstern blits på kameraet. Slå på den eksterne blitsenheten. MERK: Kontakten godtar alle standardkabler for ekstern blits, maksimum 500 volt. MERK: Se håndboken for den eksterne blitsen hvis du vil ha mer informasjon. 12 NO

21 Se på bilder og videoopptak Ta bilder og gjøre videoopptak Trykk på Review (gjennomsyn) for å vise og arbeide med bilder og videoopptak. Bilder 1 Trykk på Review (gjennomsyn). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 Vis forrige/neste. Vis flere miniatyrbilder. (Trykk på OK for å avslutte.) miniatyrbilde. Vis forrige/neste MERK: Bilder som er tatt med kvalitetsinnstillingen 7,1 megapiksler (3:2), vises med sideforholdet 3:2 og en svart rand øverst på skjermen. Videoopptak 1 2 Trykk på OK-knappen for å spille av eller stanse midlertidig. Under avspilling/stans: Spol tilbake/fremover. Juster volumet. Hastighet: Hold inne i 1 sekund for å angi hastigheten på spoling bakover/fremover. Trykk på på nytt for å øke/redusere hastigheten. Under midlertidig stans: Spol tilbake/fremover bilde for bilde. Avslutt videoavspilling. Du kan spare batteristrøm ved å bruke en Kodak EasyShare dokkingstasjon for kamera eller -dokkingstasjon med skriver, eller en 5-volts Kodak-vekselstrømadapter. (Se 13 NO

22 Ta bilder og gjøre videoopptak Valg av flere bilder under gjennomsyn Bruk knappen Set (angi) for å lage et sett med bilder for gjennomsyn og for å utføre forskjellige funksjoner, for eksempel Delete (slett) (side 18), Protect (beskytt) (side 17) og Copy (kopier) (side 61). MERK: De valgte innstillingene beholdes ikke når du slår av kameraet. Single-up (ett bilde) av 20 valgte bilder for å utheve et bilde. Trykk på Set (angi). Bildet er nå del av et sett. Trykk på Set (angi) igjen for å fjerne et bilde fra settet. Hvis du vil fjerne merkingen av hele settet, slår du av kameraet. Multi-up (flere bilder) Trykk på Review (gjennomsyn). (Trykk en gang til for å avslutte.) Trykk på. og for å bla gjennom bildene. En blå boks tilordner bilder som er en del av det valgte settet. En gul boks beveger seg mens du blar gjennom bildene. Trykk på Set (angi) for å velge et bilde. Det valgte nummeret i settet vises på skjermen. Bla til neste bilde. Når du vil fjerne merkingen, trykker du på Set (angi) på nytt. (Det valgte nummeret i settet forsvinner.) 14 NO

23 Ta bilder og gjøre videoopptak Identifisere gjennomsynsikonene Bilde Favorittmerke E-postmerke Valgt / totalt antall Gjennomsynsmodus Albumnavn Utskriftsmerke / antall utskrifter Beskytt Bildenummer Bildelagringssted Batteriindikator Piler for å bla Datostempel Video Favorittmerke E-postmerke Valgt / totalt antall Gjennomsynsmodus Albumnavn Videolengde Beskytt Videonummer Bildelagringssted Batteriindikator Multi-up (flere bilder) Videodatovisning Les om lyse/mørke områder på side 46 og histogrammet på side NO

24 Ta bilder og gjøre videoopptak Forstørre et bilde under gjennomsyn Bruk enten knappen Digital zoom (digital zoom) eller kommandovelgeren til å forstørre bildene. Digital zoom-knapp Trykk på Digital zoom for å øke forstørrelsen. Trykk på OK for å gå tilbake til 1X. Forstørr 1X 10X (i trinn på 2X) Command dial (kommandovelger) Drei kommandovelgeren for å øke eller redusere forstørrelsen. Trykk på OK for å gå tilbake til 1X. Forstørr 1X 10X (i trinn på 1X) 16 NO

25 Ta bilder og gjøre videoopptak Beskytte bilder og videoopptak mot sletting 1 Trykk på Review (gjennomsyn). (Trykk en gang til for å avslutte.) vis forrige/neste. Trykk på Menu (meny). for å utheve. Trykk deretter på OK eller Set (angi). Følg instruksjonene på skjermen. PICTURE (bilde) eller VIDEO beskytter bildet eller videoopptaket som vises. EXIT (avslutt) avslutter skjermbildet Protect (beskytt). SELECTED (valgt) beskytter valgte bilder og videoopptak på det aktuelle lagringsstedet. ALL (alle) beskytter alle bildene og videoopptakene på det aktuelle lagringsstedet. Bildet eller videoopptaket blir beskyttet og kan ikke slettes. Beskyttelsesikonet vises for det beskyttede bildet eller videoopptaket. FORSIKTIG: Formatering av internminne eller SD-/MMC-kort sletter alle (også beskyttede) bilder og videoopptak. (Når du formaterer internminnet, slettes også e-postadresser, albumnavn og favoritter. Se hjelpen til EasyShare-programvaren hvis du vil gjenopprette dem.) 17 NO

26 Ta bilder og gjøre videoopptak Slette bilder og videoopptak 1 Trykk på Review (gjennomsyn). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 vis forrige/neste. 3 4 Trykk på Delete (slett). Følg instruksjonene på skjermen. PICTURE (bilde) eller VIDEO sletter bildet eller videoopptaket som vises. EXIT (avslutt) avslutter skjermbildet Delete (slett). SELECTED (valgt) sletter valgte bilder og videoopptak på det aktuelle lagringsstedet. ALL (alle) sletter alle bildene og videoopptakene på det aktuelle lagringsstedet. MERK: Hvis du vil slette beskyttede bilder og videoopptak, må du fjerne beskyttelsen før du sletter dem. 18 NO

27 3 Overføre og skrive ut bilder Installere programvaren FORSIKTIG: Installer Kodak EasyShare-programvaren før du kobler kameraet eller dokkingstasjonen (ekstrautstyr) til datamaskinen. Hvis du ikke gjør det, kan programvaren bli lastet inn feil. 1 Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen. 2 Sett CDen for Kodak EasyShare-programvaren inn i CD-ROM-stasjonen. 3 Last inn programvaren: Windows Hvis installeringsvinduet ikke vises, velger du Kjør på Start-menyen og skriver d:\setup.exe, der d er stasjonsbokstaven til CD-stasjonen. Mac OS X Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet, og klikk deretter på installeringsikonet. 4 Installer programvaren etter anvisningene på skjermen. Windows Velg Fullstendig for å installere de mest brukte programmene automatisk. Velg Tilpasset for å kunne velge hvilke programmer du vil installere. Mac OS X Følg instruksjonene på skjermen. MERK: Registrer kameraet og programvaren når du blir bedt om det. Hvis du gjennomfører registreringen, kan du få informasjon som holder systemet oppdatert. Hvis du vil foreta registreringen senere, kan du gå til 5 Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Hvis du avsluttet antivirusprogramvaren, må du starte den igjen. Se dokumentasjonen til antivirusprogramvaren hvis du ønsker mer informasjon. Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare-programvaren for å få informasjon om programmene som er inkludert på CDen for Kodak EasyShare-programvaren. 19 NO

28 Overføre og skrive ut bilder Overføre bilder Du kan overføre bilder til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel (U-8), EasyShare dokkingstasjon eller Kodak-multimediekortleser / Kodak SD-multimediekortleser / -skriver. Kjøp dette og annet tilbehør hos en Kodak-forhandler eller på Overføre bilder med en USB-kabel, modell U-8 Hvis pakken din ikke inneholder en EasyShare dokkingstasjon, bruker du USB-kabelen (modell U-8) som fulgte med kameraet. 1 Slå av kameraet. 2 Sett den merkede enden av USB-kabelen i den merkede USB-porten på datamaskinen. Du finner mer informasjon i datamaskinens brukerhåndbok. 3 Sett den andre enden av USB-kabelen i den merkede USB-porten på kameraet. 4 Slå på kameraet. Kodak EasyShare-programvaren åpnes på datamaskinen. Programvaren leder deg gjennom overføringsprosessen. MERK: Gå til for å få elektronisk veiledning i tilkoblingsprosessen. Overføre bilder med en EasyShare dokkingstasjon Hvis pakken din inneholder en EasyShare dokkingstasjon, bruker du den til å overføre bilder til datamaskinen. (Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til dokkingstasjonen. Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til Se side 24 for dokkingkompatibilitet.) 20 NO

29 Overføre og skrive ut bilder Skrive ut fra en Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver eller fra en datamaskin Dokkingstasjon med skriver Koble kameraet til Kodak EasyShare dokkingstasjonen med skriver, og skriv ut direkte med eller uten datamaskin. Når det gjelder dokkingkompatibilitet for kameraet, kan du gå til side 24. Kjøp dette og annet tilbehør hos en Kodak-forhandler eller på Datamaskin Klikk på knappen Help (hjelp) i Kodak EasyShare-programvaren. Skrive ut fra et SD- eller MMC-kort (ekstrautstyr) Skriv automatisk ut merkede bilder når du setter inn kortet i en skriver med SDeller MMC-spor. Du finner mer informasjon i skriverens brukerhåndbok. Lag kopier på en Kodak Picture Maker med SD- eller MMC-funksjonalitet. (Vi anbefaler at du kontakter stedet før du drar dit. Se Ta kortet med til en fotoforretning nær deg for å få laget papirkopier. 21 NO

30 Overføre og skrive ut bilder Bestille kopier på Internett Kodak EasyShare gallery (tidligere Ofoto) er en av mange elektroniske utskriftstjenester du får tilbud om i Kodak EasyShare-programvaren. Du kan på en enkel måte laste opp bildene redigere, forbedre og legge til rammer rundt bildene lagre bilder og dele dem med familie og venner bestille kopier av høy kvalitet, fotokort, rammer og album, og få dette levert på døren Direkte utskrift med en PictBridge-kompatibel skriver Kameraet er kompatibelt med PictBridge-teknologi slik at du kan skrive ut direkte til PictBridge-aktiverte skrivere uten å bruke en datamaskin. Du trenger et kamera med fulladet batteri eller en 5-volts Kodak-vekselstrømadapter (ekstrautstyr) PictBridge-kompatibel skriver USB-kabel (U-8) Koble kameraet til skriveren 1 Slå av kameraet og skriveren. 2 Alternativ: Hvis du har en 5-volts Kodak vekselstrømadapter (ekstrautstyr), kobler du den til kameraet og en stikkontakt. 3 Koble kameraet til skriveren ved å bruke en USB-kabel for kameraet. (Du finner mer informasjon i skriverens brukerhåndbok.) 22 NO

31 Skrive ut bilder MERK: Utskriftsstørrelsen avhenger av hvilken type skriver du har. 1 Vri modusvelgeren til eller. Overføre og skrive ut bilder MERK: Hvis du dreide modusbryteren til Favorites (favoritter), vises ditt gjeldende favorittbilde. 2 Slå på skriveren. PictBridge-logoen vises, etterfulgt av gjeldende bilde og meny. (Hvis det ikke finnes noe bilde, vises det en melding.) Hvis menygrensesnittet slår seg av, trykker du på en knapp for å vise det igjen. 3 Beveg for å velge et utskriftsalternativ, og trykk deretter på OK-knappen. MERK: Under direkte utskrift overføres eller lagres ikke bildene på datamaskinen eller skriveren. Current Picture (gjeldende bilde) Tagged Pictures (merkede bilder) Index Print (indeksbilde) All Pictures (alle bilder) Image Storage (bildelagring) Trykk på Koble kameraet fra skriveren 1 Slå av kameraet og skriveren. 2 Koble USB-kabelen fra kameraet og skriveren. for å velge et bilde. Velg antall kopier. Hvis skriveren har muligheten, kan du skrive ut bilder du har merket for utskrift (se side 66). Skriv ut miniatyrbilder av alle bildene. Dette alternativet krever ett eller flere ark med papir. Skriv ut alle bildene i internminnet, på et minnekort eller i Favorites (favoritter). Velg antall kopier. Åpne internminnet, et minnekort eller Favorites (favoritter). 23 NO

32 Overføre og skrive ut bilder Dokkingkompatibilitet for kameraet Kodak EasyShare dokkingstasjon Dokkingkonfigurasjon dokkingstasjon med skriver og dokkingstasjon for kamera, serie 3 Tilpasset kamerainnsats Dokkingstasjon dokkingstasjon med skriver dokkingstasjon med skriver plus dokkingstasjon med skriver 6000 dokkingstasjon for kamera 6000 Tilpasset kamerainnsats Adaptersett D-22 for Kodak-dokkingstasjon Dokkingstasjon dokkingstasjon med skriver 4000 dokkingstasjon for kamera II dokkingstasjon for kamera LS420 og LS443 Ikke kompatibel Kjøp dokkingstasjoner for kamera, dokkingstasjoner med skriver og annet tilbehør hos en Kodak-forhandler eller på 24 NO

33 4 Gjøre mer med kameraet Fotograferingsmodi Velg den modusen som passer best til objektene og omgivelsene. Bruk modusen Auto i situasjoner med vanlig fotografering. Bruk denne modusen Til Modusbryter Capture (opptak) og Favorites (favoritter). Opptak Ta bilder og gjøre videoopptak. Favorites (favoritter) Se på favorittene (se side 68). 25 NO

34 Gjøre mer med kameraet Bruk denne modusen Til Modusvelger 11 innstillinger AUTO Portrait (selvportrett) Landscape (landskap) Vanlig fotografering gir en unik balanse mellom bildekvalitet og brukervennlighet. Portrait (selvportrett) (standard) hele portretter av personer. Gjør fotoobjektet skarpt mens bakgrunnen blir utydelig. Du får best resultat ved å plassere fotoobjektet minst 2 meter unna og fylle rammen med et hode-og-skuldre-utsnitt. Bruk telefoto for å øke sløringen av bakgrunnen. Night Portrait (nattportrett) reduserer røde øyne på bilder av mennesker tatt om natten eller ved dårlige lysforhold. Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk stativ. Anti-shake Night Portrait (nattportrett med bildestabilisator) stabiliserer kameraet samtidig som den fanger inn både objektet og bakgrunnen. Landscape (landskap) (standard) naturmotiv langt borte. Night Landscape (nattlandskap) naturmotiv langt borte om natten. Med disse innstillingene går ikke blitsen av og autofokus-bildemerker (side 8) er ikke tilgjengelige. 26 NO

35 Gjøre mer med kameraet Bruk denne modusen Flower (blomst) Scene Program Aperture Priority (blenderåpningsprioritet) Til Flower (blomst) (standard) skarpe bilder på nært hold. Kameraet stiller automatisk inn fokuseringsavstanden avhengig av zoominnstillingen. Nærbildeavstanden fra linsen er cm med Wide angle (vidvinkel) og cm med Telephoto (telefoto). Super Close up (supernærbilde) skarpe bilder på svært nært hold. Nærbildeavstanden fra linsen er 5 35 cm med Wide angle (vidvinkel). MERK: Super Close-up (supernærbilde) er ikke effektivt hvis du har zoomet inn til stillingen Telephoto (telefoto). Bruk tilgjengelig lys i stedet for blits om mulig. Enkel sikt og knips-funksjon når du tar bilder under 8 spesielle forhold (se side 29). Kontrollerer eksponeringskompensasjonen, blitskompensasjonen (hvor mye lys som kommer inn i kameraet) og ISO-hastigheten (se side 43). Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten og blenderåpningen (f-nummeret) etter lysforholdene. Programmodusen gir enkel automatisk fotografering og full tilgang til alle menyalternativene. Bruk Command dial (kommandovelgeren) og knappen Set (angi) til å velge og justere innstillinger (se side 41) Trykk på knappen Menu (meny) for å endre andre innstillinger. Kontrollerer blenderåpningen, eksponeringskompensasjonen, blitskompensasjonen og ISO-hastigheten (se side 43). Blenderprioritetsmodus brukes primært til å kontrollere dybdeskarpheten (omfanget av skarphet). MERK: Innstillingen for blenderåpning kan bli berørt ved bruk av optisk zoom. Bruk Command dial (kommandovelgeren) og knappen Set (angi) til å velge og justere innstillinger (se side 41) Trykk på knappen Menu (meny) for å endre andre innstillinger. 27 NO

36 Gjøre mer med kameraet Bruk denne modusen Shutter Priority (lukkerprioritet) Manual (manuell) Custom (tilpasset) Til Kontrollerer lukkerhastigheten, eksponeringskompensasjonen, blitskompensasjonen og ISO-hastigheten (se side 43). Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen for riktig eksponering. Lukkerprioritetsmodus brukes primært for å unngå uskarphet når fotoobjektet beveger seg. Bruk et stativ for lav lukkerhastighet for å forhindre at kameraet beveger seg. Bruk Command dial (kommandovelgeren) og knappen Set (angi) til å velge og justere innstillinger (se side 41) Trykk på knappen Menu (meny) for å endre andre innstillinger Få størst mulig kreativ kontroll. Du kan stille inn blenderåpningen, lukkerhastigheten, blitskompensasjonen og ISO-hastigheten (se side 43). Eksponeringskompensasjon opptrer som en eksponeringsmåler, og anbefaler riktig kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet for å gi en riktig eksponering. Bruk et stativ for lav lukkerhastighet for å forhindre at kameraet beveger seg. Bruk Command dial (kommandovelgeren) og knappen Set (angi) til å velge og justere innstillinger (se side 41) Trykk på knappen Menu (meny) for å endre andre innstillinger. En brukertilpasset modus som gjør at du kan lagre innstillinger i P, A, S, M i tillegg til alle Custom-innstillinger (tilpassede innstillinger) og menyinnstillinger som er lagret uavhengig av andre kamerainnstillinger. Hvis du opprettet innstillinger i en annen modus, kan du overføre dem til og lagre dem på i en hvilken som helst C-modus ved å bruke Copy to Custom (kopier til tilpasset) (se tabellen på side 56). Video Videoopptak med lyd (se side 6). 28 NO

37 Scene-modi 1 Vri modusvelgeren til Scene. 2 Beveg for å vise beskrivelser av Scene-modiene. MERK: Trykk på OK-knappen hvis hjelpeteksten slås av. 3 Trykk på OK-knappen for å velge en Scene-modus. Gjøre mer med kameraet Bruk denne SCN-modusen Sport Til Fotoobjekter som er i bevegelse. Lukkerhastigheten er høy. Sunset (solnedgang) Bevarer den dype fargetonen du kan se i solnedgangen. Backlight (bakgrunnslys) Candle light (stearinlys) Fotoobjekter som er i skygge, eller lyst opp bakfra (når lyset er bak fotoobjektet). Fanger inn atmosfæren ved tente stearinlys. Text (tekst) Manner / Museum (stil/museum) Snow (snø) Beach (strand) Dokumenter. Stille anledninger, for eksempel et bryllup eller en forelesning. Blits og lyd er deaktivert. Snøscener med skarpt lys. Strandscener med skarpt lys. 29 NO

38 Gjøre mer med kameraet Bruke fokuseringsknappen Stille inn fokus på nærbildescener og scener langt borte. Enkelte innstillinger kan være utilgjengelige i noen modi. 1 2 Trykk på Focus (fokus). (Trykk en gang til for å avslutte.) for å utheve et alternativ. 3 Trykk på OK eller Set (angi). Det aktive ikonet vises på EVF/LCD-skjermen. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. Fokuseringsmodus Normal autofokus (standard) Beskrivelse Stille inn fokus for vanlig fotografering fra 50 cm til uendelig med Wide angle/telephoto (vidvinkel/telefoto). Macro (makro) Infinity (uendelig) Manual (manuell) Skarphet og detaljer i bilder som tas på nært hold. Bruk tilgjengelig lys i stedet for blits om mulig. Nærbildeavstanden for Wide angle/telephoto (vidvinkel/telefoto) er cm. Bruk Super Close-up (supernærbilde) i Flower mode (blomst-modus)(se tabellen på side 25) for å ta nærbilder med Wide angle (vidvinkel). Fotoobjekter langt borte. Autofokus-bildemerker er ikke tilgjengelige i Focus Landscape (landskapsfokus). Blits er tvunget av. Fokus er i senteret av kameraets visningsfelt. Når du dreier den manuelle fokuseringsringen vises en forstørret del av skjermen, et felt som viser fokusområde og en måler som viser fokusskarpheten. Jo høyere plussverdi, jo bedre fokus. Nærbildedistansene for Wide angle/telephoto (vidvinkel/telefoto) er 25 cm til uendelig. 30 NO

39 Gjøre mer med kameraet Bruke driftsmodus til selvutløser, bildeserie og alternative eksponeringer Enkelte innstillinger kan være utilgjengelige i noen modi. 1 Trykk på Drive (drift). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 for å utheve et alternativ. 3 Trykk på OK eller Set (angi). Det aktive ikonet vises på EVF/LCD-skjermen. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. Du finner mer informasjon om fastsetting av bildeseriekapasitet på side 33. Driftsmodus Single (enkel) Selvutløser 10 sek Shutter Delay (lukkerforsinkelse) (2 sek) First Burst (første bildeserie) Blits tvunget av. (Ikke tilgjengelig i TIFF.) Beskrivelse Kameraet tar ett bilde. Bildet tas med 10 sekunders forsinkelse slik at du rekker å være med på bildet. Plasser kameraet på et stativ eller en flat overflate. En 2 sekunders forsinkelse gir stødig, automatisk utløser på et stativ. Kameraet tar en serie bilder ved 2,3 fps mens lukkerknappen trykkes ned. På side 33 finner du mer informasjon om hvordan du angir hvor mange bilder som skal lagres. (Ta opp en forventet handling, for eksempel en person som svinger en golfkølle.) 31 NO

40 Gjøre mer med kameraet Driftsmodus Last Burst (siste bildeserie) Blits tvunget av. (Ikke tilgjengelig i TIFF.) Exposure Bracketing 3 (alternative eksponeringer 3) Blits tvunget av. (Ikke tilgjengelig i TIFF.) Exposure Bracketing 5 (alternative eksponeringer 5) Blits tvunget av. (Ikke tilgjengelig i TIFF.) Time Lapse Burst (tidsintervall for bildeserie) Blits tvunget av. (Ikke tilgjengelig i TIFF.) Beskrivelse Kameraet tar en serie bilder ved 2,3 fps mens lukkerknappen trykkes ned. På side 33 finner du mer informasjon om hvordan du angir hvor mange bilder som skal lagres. (Ta opp en hendelse når den nøyaktige timingen er usikker, f.eks. et barn som blåser ut lysene på bursdagskaken.) Kameraet tar 3 bilder med angitte intervaller på 1/3, 2/3 og 1,0 EV. Finn det beste eksponeringsnivået for dine forhold basert på din evaluering av 3 bilder. Kameraet tar 5 bilder med angitte intervaller på 1/3, 2/3 og 1,0 EV. Finn det beste eksponeringsnivået etter forholdene basert på din evaluering av 5 bilder. Kameraet tar det angitte antallet bilder (2 99) med bestemte intervaller (10 sekunder til 24 timer). 1 Angi det ønskede valget for Drive mode (driftsmodus) side Trykk lukkerknappen halvveis ned for å angi AE/AF. 3 Ved alle innstillinger, unntatt Burst (bildeserie), trykker du lukkerknappen helt ned og slipper den for å ta bildet. Når du skal angi Burst-innstillinger (bildeserie), trykker du lukkerknappen helt ned og holder den nede. Kameraet slutter å ta bilder når lukkerknappen slippes, alle bildene er tatt, eller hvis det ikke er mer lagringsplass. MERK: Hvis du vil avbryte selvutløseren og lukkerforsinkelsen under nedtellingen, trykker du på lukkerknappen igjen. 32 NO

41 Gjøre mer med kameraet MERK: Under hurtigvisning kan du slette alle bildene i bildeserien. Hvis du vil slette selektivt, må du gjøre det i Review-modus (gjennomsyn) (se side 18). Fastsette bildeseriekapasiteten Bildeserieantallet avhenger av kvalitetsmodusen og komprimeringshastigheten. Hvis du ønsker informasjon om filtype (bildekomprimering), kan du gå til side 50. MERK: TIFF-format er ikke tilgjengelig i Burst-modus (bildeserie). Quality mode Oppløsning Komprimering/filtype Antall (kvalitetsmodus) 8,0 megapiksler 3264 x 2448 RAW 3 Fine (fin) 7 Standard 12 Grunnleggende 19 7,1 megapiksler 3264 x 2176 Fine (fin) 8 Standard 13 Grunnleggende 21 5,0 megapiksler 2560 x 1920 Fine (fin) 11 Standard 19 Grunnleggende 29 3,1 megapiksler 2048 x 1536 Fine (fin) 17 Standard 29 Grunnleggende 45 0,8 megapiksler 1024 x 768 Fine (fin) 40 Standard 40 Grunnleggende NO

42 Gjøre mer med kameraet Bruke AE/AF-knappen (automatisk eksponering / automatisk fokus) Slik angir du AE/AF-låsemodus: 6 1 Trykk på Menu (meny). (Trykk en gang til for å avslutte.) Trykk på AE/AF. (Trykk igjen for å låse opp.) 2 3 for å utheve Setup Menu (oppsettsmeny). for å utheve Set AE/AF-låseknapp (angi). grønn vellykket rød mislykket mislykket eksponeringslås mislykket fokuseringslås 4 5 Trykk på OK. for å utheve et alternativ, trykk på OK. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. AE/AF-låsemodus Beskrivelse (standard) Eksponeringsinnstillingene endres ikke selv om du trykker på lukkerknappen. Det åpner opp for kreative komposisjoner og eksponeringssituasjoner. Beholder innstillingene og hindrer tilfeldige endringer. Bruk fokuseringslås for å oppnå eksakt fokus på objekter og situasjoner der det kan hende at autofokus ikke fungerer. Åpner for kreative komposisjoner og fokuseringssituasjoner. Eksempler: Scener med liten kontrast: Objektet har på seg klær i samme farge som bakgrunnen. Objekt eller scene med mønster: vinduer i en bygning, objekter med horisontale striper, dyr i et bur, en person i skogen osv. Ekstreme forskjeller i lysstyrke innenfor bildemerkene: Lys i bakgrunnen og hovedobjektet i skyggen. / Brukes når du vil kontrollere både eksponering og fokus uten å trykke på lukkerknappen. 34 NO

43 Gjøre mer med kameraet Ta bilder når du bruker autofokuseringslåsen I spesielle situasjoner der det kan hende at autofokus ikke fungerer (side 34): 1 Still AE/AF-låseknappen på AF. 2 Sett bildemerkene på hovedobjektet. 3 Trykk på AE/AF-låseknappen. 4 Komponer bildet på nytt og trykk lukkerknappen halvveis ned for å låse eksponeringsposisjonen. 5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Bruke AF-assist for manuell fokusering Med denne funksjonen kan du gjøre flere fokusjusteringer. 1 Trykk på knappen Menu (meny). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 Trykk på for å utheve Setup (oppsett). 3 Beveg for å utheve MF Assist AF (AF-assist for manuell fokusering), og trykk på OK. 4 Beveg for å utheve On (på), og trykk på OK. Denne innstillingen forblir aktiv til du endrer den. 5 Trykk lukkerknappen halvveis ned. 6 Drei den manuelle fokuseringsringen for å justere fokusen. (Fokus er i senter.) Et forstørret skjermbilde vises. 7 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 35 NO

44 Gjøre mer med kameraet Bruke programknappen Du kan programmere denne knappen til å gi deg direkte tilgang til en undermeny for Capture (opptak) og Review (gjennomsyn). Hvis du for eksempel justerer innstillingene for Custom white balance (tilpasset hvitbalanse) ofte, kan du programmere denne knappen til å vise undermenyen for hvitbalanse, slik at du slipper å gå til menyen for å søke. Det kan hende programknappen ikke er tilgjengelig i enkelte modi. Programmere knappen, første gang Programmere knappen, andre ganger 1 Trykk på Menu (meny). (Trykk en gang til for å avslutte.) I Capture (opptak) eller Review (gjennomsyn) trykker du på Program (program) for å vise en undermeny. trykk på OK for å utheve en innstilling. Det valgte ikonet vises på skjermen. Trykk på Program i 3 sekunder for å få tilgang til eller endre den valgte innstillingen. 2 Trykk på for å utheve Setup (oppsett). 3 4 Trykk på OK for å utheve programknappen Review (gjennomsyn) eller Capture (opptak). for å utheve et alternativ, trykk på OK. MERK: Neste gang du trykker på Program, vil den valgte undermenyen vises. Du kan beholde en undermeny i Capture- (opptak) og Review-modus (gjennomsyn) samtidig. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side NO

45 Innstillinger for programoppsett Gjøre mer med kameraet Hvis du trykker på programknappen i Capture (opptak), etter programoppsettet, får du direkte tilgang til undermenyene. Valg for snarveismeny Picture Size (bildestørrelse) File Type (filtype) autofokus Color Mode (fargemodus) Date Stamp (datostempel) Custom White Balance (tilpasset hvitbalanse) AF Control (AF-kontroll) Valg for snarveismeny AF Focus Zone (fokuseringssone) Sharpness (skarphet) Contrast (kontrast) Slow Flash Setup (sakte blits-oppsett) Copy to C Mode (kopi til C-modus) Custom Exposure Mode (tilpasset eksponeringsmodus) Innstillinger for Program review (programgjennomsyn) Hvis du trykker på programknappen i Review-modus (gjennomsyn), etter programoppsettet, får du direkte tilgang til undermenyene. Valg for snarveismeny View (vis) Album Protect (beskytt) Edit (redigere) Red-eye Reduction (reduksjon av røde øyne) Valg for snarveismeny Copy (kopier) RAW file develop (fremkalle RAW-fil) Video Date Display (videodatovisning) Multi-up (flere bilder) 37 NO

46 Gjøre mer med kameraet Endre blitsinnstillinger 1 Trykk på. (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 for å utheve et alternativ. 3 Trykk på OK eller Set (angi). Et blinkende ikon indikerer at blitsen lades. Ta bildet når den slutter å blinke. MERK: Blitsinnstillingene er forhåndsinnstilt for hver fotograferingsmodus. Noen blitsinnstillinger er kanskje ikke tilgjengelige i alle opptaks- eller SCN-modi. Når du endrer til Auto (automatisk) eller Red-eye (røde øyne) i noen av disse modiene, blir dette standardvalget helt til du endrer det. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. Blitsmodus Auto Flash (automatisk blits) Red-eye Reduction (reduksjon av røde øyne) Fill (utfyllingsblits) Blitsen går av Når lysforholdene krever det. En gang slik at fotoobjektets øyne venner seg til blitsen, og nok en gang idet bildet tas. Hvis lysforholdene krever blits, men ikke Red-eye reduction (reduksjon av røde øyne), kan det hende at blitsen bare går av én gang. Se tabellen på side 52 hvis du vil se hvilke alternativer som er tilgjengelige for Auto red-eye-reduction (automatisk reduksjon av røde øyne). Hver gang du tar et bilde, uavhengig av lysforholdene. Bruk denne når fotoobjektet er i skygge eller belyses bakfra (når lyset skinner bak fotoobjektet). I dempet belysning må du holde kameraet rolig eller bruke stativ. 38 NO

47 Gjøre mer med kameraet Blitsmodus Slow (sakte) Off (av) Blitsen går av Uavhengig av lukkerhastigheten og rett etter at lukkeren åpnes helt. Bare nyttig når lavere lukkerhastigheter benyttes. Hvis du vil ha mer informasjon om andre innstillinger for sakte blits, kan du gå til tabellen på side 56. Aldri. PASM- og C-modi Innstillinger du endrer i PASM- eller C-modiene, gjelder bare for bilder som tas i disse modiene. Hvis du for eksempel endrer fargemodusen til Sepia i modiene P, A, S eller M, vil modiene Auto og SCN beholde standardinnstillingen for Color (farge). MERK: Innstillingene, inkludert Flash (blits), Exposure Metering (eksponeringsmåler), ISO og White Balance (hvitbalanse) vil fortsatt gjelde for PASM- og C-modi selv om du skifter modus eller slår av kameraet. Bruk Reset Camera (tilbakestill kamera) (se side 55) for å tilbakestille PASM til standardinnstillingen. Aperture (blenderåpning) også kalt f-stopp eller f-nummer, styrer størrelsen på objektivåpningen, som bestemmer dybdeskarpheten. Lavere f-tall, for eksempel f/2,8, refererer til en større blenderåpning. Høyere f-tall, for eksempel f/8, refererer til en mindre blenderåpning. Blenderåpning Lukkerhastighet Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) Flash Compensation (blitskompensasjon) Høyere f-tall gjør at hovedobjektet blir skarpt. Velegnet for landskapsfotografering og gode lysforhold. Lavere f-tall er velegnet for portretter og ved dårlige lysforhold. Det høyeste og laveste blendertallet kan bli berørt av optisk zoom. 39 NO

48 Gjøre mer med kameraet Shutter Speed (lukkerhastighet) styrer hvor lenge lukkeren skal være åpen. Et ikon som viser en dirrende hånd, varsler om lav lukkerhastighet. (Bruk et stativ for lave lukkerhastigheter.) Exposure Compensation (eksponeringskompensasjon) ved hjelp av denne funksjonen kan du justere eksponeringen manuelt (± 2,0 i 1/3 trinn). Dette er nyttig hvis du vil kontrollere belysning bakfra og spesielle scener. Dersom bildet er for lyst, øk verdien. Dersom bildet er for mørkt, senk verdien. Flash Compensation (blitskompensasjon) styrer lysstyrken på blitsen (± 1,0 i 1/3 trinn). Du må være innenfor blitsrekkevidden. Utilgjengelig hvis blitsinnstillingen er av. 40 NO

49 Endre innstillingene for PASM- eller C-modi Gjøre mer med kameraet PASM- og C-modiene styrer f-nummeret (blenderåpning), lukkerhastigheten, eksponerings- og blitskompensasjonen. 1 Vri modusvelgeren til P, A, S, M eller C. 2 Bruk Command dial (kommandovelgeren) og knappen Set (angi): Vri Command dial (kommandovelgeren) for å flytte markeringspilen mellom de tilgjengelige innstillingene. Modusalternativene PASM og C White (hvit) valgbar Grey (grå) ikke valgbar Yellow (gul) verdi kan endres Red (rød) utenfor området MERK: Les om menyenmenu på side 56 for avansert fotografering med PASM- og C-modi. Trykk på knappen Set (angi) for å åpne en innstilling. Vri på Command dial (kommandovelgeren) for å justere innstillingen, og trykk deretter på Set (angi) for å lukke. 3 Trykk på knappen Menu (meny) for å endre andre innstillinger (se side 48). 4 Ta et bilde. 41 NO

50 Gjøre mer med kameraet Bruke hvitbalanseknappen Angi lysforhold. 1 Trykk på White Balance (hvitbalanse). (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 3 for å utheve et alternativ. Trykk på OK eller Set (angi). Det aktive ikonet vises på EVF/LCD-skjermen. MERK: Denne knappen er ikke tilgjenglig i Auto-, SCN- og Video-modiene. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. Alternativer for White Balance (WB) (hvitbalanse) Alternativ Auto (standardinnstilling) Daylight (dagslys) Cloudy (overskyet) Open Shade (utendørs skygge) Sunset (solnedgang) Tungsten (wolfram) Beskrivelse Korrigerer hvitbalansen automatisk. Ideelt for vanlig fotografering. Bilder i naturlig belysning. Ved overskyet vær, skygge eller skumring. Bilder i skyggen i naturlig belysning. Bevarer den dype fargetonen du kan se i solnedgangen. Korrigerer det oransje skjæret som vanlig innendørsbelysning gir. Ideell for fotografering i innendørsbelysning fra wolframeller halogenlamper uten blits. 42 NO

51 Gjøre mer med kameraet Alternativ Fluorescent (fluorescerende) Klikk på WB (hvitbalanse) Custom (tilpasset) Beskrivelse Stille inn ISO-hastigheten Korrigerer det grønne skjæret fra fluorescerende lamper. Ideell til innendørsbilder som tas uten blits under fluorescerende lamper. Fanger inn en representativ hvit overflate for en mer presis innstilling. Følg meldingene på skjermen for Setup (oppsett). Bruker en lagret White balance-innstilling (hvitbalanse) som er registrert som en Custom white balance (tilpasset hvitbalanse) (se tabellen på side 56). ISO-hastigheten styrer følsomheten på kameraføleren. Høyere innstillinger er mer lysfølsomme, men kan gi uønsket "støy" på bildet. Innstillingene for Auto- og SCN-modiene styrer automatisk følsomheten på kameraføleren etter lysforholdene. I PASM- og C-modi kan du justere innstilingen med ISO-knappen. 1 Trykk på ISO. (Trykk en gang til for å avslutte.) 2 3 for å utheve et alternativ. Trykk på OK eller Set (angi). Det aktive ikonet vises på EVF/LCD-skjermen. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. ISO-hastighetsinnstilling for valgt bildestørrelse: ISO ISO ISO Bildestørrelse (megapiksler) 3,1, 5,0, 7,1 og 8,0 megapiksler Bare tilgjengelig med 0,8 megapiksler MERK: Gå til side 49 hvis du vil velge bildestørrelse. 43 NO

52 Gjøre mer med kameraet Bruke eksponeringsmåler Velg et målesystem i PASM- eller C-modus for riktig lysforhold på objektet. 1 2 Trykk på Exposure metering (eksponeringsmåler). (Trykk en gang til for å avslutte.) for å utheve et alternativ. 3 Trykk på OK eller Set (angi). Det aktive ikonet vises på EVF/LCD-skjermen. MERK: Du finner mer informasjon om rask endring av innstillinger på side 45. lkon (None) (ingen) Alternativer for eksponeringsmåler Multi-Pattern (flermønstret) (standard) Vurderer lysforholdene på forskjellige punkter på bildet for å gi optimal bildeeksponering. Ideell til vanlig fotografering. Senterveid Vurderer lysstyrken over et stort område med vekt på senteret i skjermen. Center-Spot (senterpunkt) Minner om senterveid, men målingen konsentreres om en mindre del av fotoobjektet midt i søkeren. Ideell når du trenger nøyaktig eksponering av et bestemt område av bildet. Et diagram for Center-spot (senterpunkt) vises på skjermen. Selectable Zone (valgbar sone) Oppretter en innstilling for eksponeringsmåler fra 1 av 25 mulige skjermsteder. Når dette alternativet brukes sammen med Selectable Focus Zone (valgbar fokuseringssone) (se tabellen på side 56), kjører de samtidig. Bruk for å flytte trådkorsdiagrammet til ønsket sone. 44 NO

53 Gjøre mer med kameraet Bruke eksponeringskompensasjon med alternative eksponeringer I PAS-modi kan du bruke eksponeringskompensasjon i forbindelse med alternative eksponeringer. Hvis eksponeringskompensasjonen er satt til......, og hvis intervallet for alternative eksponeringer er satt til 3 trinn......, er eksponering som tas 0,0-0,3, 0,0, +0,3 +1,0 Intervallet settes til 0,3 +0,7, +1,0, +1,3 1,0 1,3, 1,0, 0,7 Bruke kommandovelgeren til raskt å endre innstilling Bruk Command dial (kommandovelgeren) i kombinasjon med andre knapper for å endre innstilling raskt. Command dial (kommandovelger) Hold inne funksjonsknappen og drei Command dial (kommandovelgeren) for raskt å kunne bla gjennom og velge et alternativ på funksjonsmenyen. Slipp funksjonsknappen for å lukke menyen. MERK: Kommandovelgeren brukes også til å justere de manuelle innstillingene i PASM-modi, (se side 41). Funksjonsknapper som kan brukes til å endre innstillinger raskt: Blitsknapp (side 38) Eksponeringsmålerknapp (side 44) Fokuseringsknapp (side 30) Programknapp (side 36) Driftsknapp (side 31) Hvitbalanseknapp (side 42) ISO-knapp (side 43) Digital zoom-knapp (side 10) 45 NO

54 Gjøre mer med kameraet Bruke lyse/mørke områder I Quickview-modus (hurtigvisning) eller Review-modus (gjennomsyn) kan du se utsnitt bildet for å se detaljer i lyse og mørke områder som tilsvarer under- og overeksponering. Det er vanlig å få noen lyse og noen mørke områder på grunn av det brede refleksspekteret innenfor en scene. Hvis store deler av bildet er merket for lyse eller mørke områder, må du justere eksponeringen i PASM-modiene ved å endre for eksempel blenderåpningen eller lukkerhastigheten. Trykk på Info-knappen for å slå Highlight/Shadow clipping (lyse/mørke områder) på/av. Mørke områder vises i blått Lyse områder vises i gult 46 NO

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare P850 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com FHvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p850support

Detaljer

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare P712 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/p712support

Detaljer

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z650 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/z650support

Detaljer

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z730 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z730support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare C330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/c330support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z740 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z740support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare Z760 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/z760support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7525 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/cx7525support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare C533/C503 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok Kodak EasyShare V570 digitalkamera med to linser Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7220 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera

Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Kodak EasyShare LS633 Zoom digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok

Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok Kodak EasyShare V610-digitalkamera med dobbel linse Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå

Detaljer

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare CX7310 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto For hjelp med kameraet, se www.kodak.com/go/cx7310support Eastman Kodak Company 343

Detaljer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

hp photosmart 730 series digitalt kamera

hp photosmart 730 series digitalt kamera hp photosmart 730 series digitalt kamera user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Besøk Kodak på Internett-adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kodak EasyShare C663 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C663 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok Kodak EasyShare C663 digitalkamera med zoom Brukerhåndbok www.kodak.com Hvis du vil ha en interaktiv innføring, kan du gå til www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, kan du gå til www.kodak.com/go/c663support

Detaljer

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com

KODAK DX3500 Digitalt kamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com KODAK DX3500 Digitalt kamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

Kodak EasyShare DX7590 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare DX7590 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare DX7590 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/dx7590support Eastman

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. Eastman

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Kodak EasyShare CX6445 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6445 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6445 zoom digitalkamera Simulert bilde Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gjengivelse, tilpassing og oversettelse

Detaljer

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridisk informasjon og merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kodak Easyshare CX7525

Kodak Easyshare CX7525 Oversikt over komponenter Kodak Easyshare CX7525 Bruksanvisning Se tegning side (i) i den originale bruksanvisningen. Fra forsiden: 1. Mikrofon 2. Lyssensor 3. Selvutløser/videolampe 4. Feste til kamerareim

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktive innføringer, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Kodak EasyShare DX7630 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare DX7630 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare DX7630 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/dx7630support Eastman

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med bildefremviseren, kan du gå til www.kodak.com/go/pictureviewersupport

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera. Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok

KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom. Brukerhåndbok KODAK DC200 Plus og KODAK DC210 Plus med zoom Brukerhåndbok for kameraene, installeringsprogram for KODAK, KODAK DC200/DC210-programvare for kameramontering og KODAK-programvare for digital tilgang (Acquire/TWAIN).

Detaljer

Kodak EasyShare C360 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare C360 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare C360 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/c360support Eastman

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

HP Photosmart R927. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R927. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R927 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart M527 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer