RINGBLAD nr mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGBLAD nr 1 15. mars 2010"

Transkript

1 RINGBLAD nr mars 2010

2 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn, enda opp med ei varmebylgje først i juli. Kring 15. Juli kom det etterlengta regnet, etter kvart i litt for rikelege mengder, - og alt for stabilt. Frå då av hadde vi kun 2 dagar i juli utan registert nedbør på klimastasjonen i Etne, 7 dagar i august og 4 dagar i september. Kvaliteten på grovfôret dette året spriker difor mykje. God kvalitet på det som er hausta fram til vêromslaget i juli, og sterkt variabelt på det som er hausta etter den tid. Men alt i alt vart avlingsmengdene gode, - også i år. For beitedyra skapte regnet kanskje mindre problem, men nokre måtte ta inn dyra tidlegare enn normalt på grunn av store trakkskader. Bær og frukt hadde også sine utfordringar. Varmt vær i juli gav kort og intens jordbærsesong. Regnet seinare i sesongen skapte kvalitetsproblem og vanskelege haustetilhøve. Året vart i deler av Haugalandet avslutta med det største snøfallet på mange ti-år. Sau på beite snøa ned og måtte reddast til husars. Fleire måtte spa snø frå utsette tak og vatnet fraus i mange uthus. Nedbør Jan Feb Mar Apr Mai Jun Middel Middel * 1904 Middel *: Storparten av nedbøren i desember kom som snø (80 mm?), som ikkje er registrert. Temperatur Jan Feb Mar Apr Mai Jun ,4 1,4 4,2 7,1 9,5 12,3 15,8 15,1 13,0 8,6 7,5 2,7 8,4 Middel 2,3 1,7 2,7 4,6 8,3 11,4 13,0 13,6 11,7 9,3 5,9 3,9 7, ,8 0,5 4,1 9,0 10,4 13,6 16,2 15,2 12,3 6,8 6,7 0,5 8,0 Middel 0,2 0,1 2,2 5,0 9,8 12,9 14,0 13,8 10,9 8,1 3,9 1,5 6, ,0 1,5 4,1 9,1 10,3 13,5 16,2 15,3 11,8 6,1 6,1 0,,6 7,6 Middel 0,5 0,,3 2,3 5,0 9,7 12,9 14,0 13,9 11,0 8,2 4,1 1,7 7,0 Stasjonsliste: 1: Utsira Fyr. 2: Nedre Vats. 3: Etne. Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Des Des Sum Sum Årsmelding 2009

3 Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Felleskjøpet i Haugesund, 25. Mars klokka Saksliste Sak 1. Val av ordstyrar og to til å skriva under protokoll. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 3. Årsmelding for 2009 Sak 4. Rekneskap 2009 Sak 5. Medlemspengar for Sak 6. Arbeidsplan for Sak 7. Budsjett 2010 Sak 8. Val. Sak 9. Godtgjersle til tillitsvalde Sak 10. Handsame innkomne forslag. Endring av Instruks for valkomite Sak 11. Tildeling av diplom. Saker til årsmøtet må vera sendt styret 17. Mars. 3 Fagføredrag. Bonde Frode Grindheim, Etne: Utbygging, driftsopplegg. Koss har me gjort det? Mat og sosialt samvær Haugaland landbruksrådgjeving

4 Sak 3. Årsmelding for 2009 Haugaland landbruksrådgjeving vart skipa 1. mars 2005, då Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring, Haugaland forsøksring og Haugland Maskinring gjekk saman. Tilsette 2009 Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Ringleiar 100% stilling: Ringleiar 32% stilling: Innleidd assistent 4 Lars Ketil Flesland Torbjørn Ruud Harald Hetland Eli Aga Kontor i Haugesund Ringleiar 100% stilling: Ringleiar 90% stilling: Håkon Pedersen Annlaug Fludal Haugaland landbruksrådgjeving har svært mange medlemer pr tilsett, samanlikna med dei fleste andre avdelingane av NLR på Sør-Vestlandet. Sjå tabell: Tabell 1. Medlemer pr stilling ved årsskifte Avdeling Tal medlemer Tal stillingar Medlem pr stilling Aust-Agder 259 2,0 129 Agder 842 9,1 93 Dalane 355 2,0 178 Jæren ,0 130 Rennesøy 109 2,0 55 Haugaland 883 4,0 220 Suldal og Sauda 275 1,0 275 Indre Hardanger 393 2,1 187 Hordaland ,4 195 Organisasjonsarbeid Årsmøte 2008 Årsmøtet vart halde på Ølen Gjestegård 12. Mars. 30 møtte fram, der 28 hadde stemmerett. Lækjar Geir Flatabø heldt faginnlegget som hadde tittelen Helseeffekter av frukt og bær. Årsmelding 2009

5 Styret i Haugaland landbruksrådgjeving 2009 Leiar Geir Apeland, Tysvær Nestleiar Asbjørn Alendal, Skjold Kristen Bergmål, Sveio Jan Are, Bokn Terje Askeland, Bjoa Sjur Aakra, Etne Annlaug Fludal (representant frå dei tilsette). Vara: 1. Harald Miljeteig, Haugesund 2. Siv Robertsen, Karmøy 3. Kåre Heggelund Etne. Styret har hatt 4 møte og behandla 30 saker. Asbjørn Alendal representerte ringen sine interesser i styret for Landbrukets hus i Ølen fram til deira årsmøte, då Torbjørn Ruud overtok dette vervet. 5 Mattis Gravelsæter representerte Haugaland landbruksrådgjeving på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, Mars. Her vart Vigdis B. Nes, Karmøy, vald inn som representant frå Sør-Vestlandet. Fagråd maskinsamarbeid Organisering av maskinsamarbeidet har eige fagråd. Sjur Aakra er styret sin representant i fagrådet. Dei to andre har vore Torger Nessa og Bård Arne Lunde. Fagrådet har hatt eit møte i Geografisk område Haugaland landbruksrådgjeving har Haugaland-halvøya til og med Etne som sitt kjerneområde. I tillegg er det bærmedlemer frå ein større del av regionen. Fagavdelingar Dei fleste medlemer har grovfôrproduksjon, men det er òg spesialisert potet- og grønsakdyrkarar samt gartneri som er vanlege medlemer. I tillegg er det eigen avdeling for bærrådgjeving. Maskinringen er no slått saman med avdeling grovfôr. Medlemstal fordelt på kommunar Haugaland landbruksrådgjeving

6 Kommune Medlemer Medlemer Endring Tysvær Bokn Haugesund Sveio Karmøy Vindafjord Etne Andre Totalt Medlemstalet har vore stabilt siste året. Ved årsskifte var det 890 registrerte medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving. Same talet for eit år sidan var 884. Det har vore 53 innmeldingar eller generasjonsskifte og 46 utmeldingar. I Sveio har vi fått ein god auke siste året. 36 medlemer er registrert som bærmedlemer. Vel 500 medlemer og 60 andre kontaktar får melding på e-post kvar veke, mot 426 siste årsskifte. Støttemedlemer / annonsørar 2009 Haugaland Maskin Fatland Slakteri Haugaland Maskin Eik Senteret Nortura Tveit Rekneskap Etne Bygemølle Felleskjøpet Traktor og maskin Yara Fagleg aktivitet Kurs, møter og fagdager Dato Stad Tittel Deltok 23. og 28. Ølen Autorisasjonskurs for bruk av 23 januar plantevernmidlar, - dagskurs 14. januar Førde i Sveio Sauekurs 25 Årsmelding 2009

7 februar Haugesund Maskinførarkurs 22 9., 11., 16. og Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av Februar plantevernmidlar, - kveldskurs. 21. januar Tysværtunet Seminar Sjå Haugalandet januar Høiland gard, Fag- og inspirasjonssamling for 43 Årdal økologisk landbruk. 10. februar Vindafjordhallen Fagkveld Gjødsel februar Kommunehuset Møte om lyngbrenning 29 Aksdal 17. februar Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av 18 plantevernmiddel. 9. og 16. mars Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av 16 plantevernmiddel. 24. mars Tysvær Fagdag Riktig gjødsling i praksis mars Vindafjord Markdag med Sjå Haugalandet. 19 Hogganvik Landsby beiting. Arild Urdal bioenergi Reidar Berge - krattknusar 2. april Vikedal Markdag Miljøvennleg spreiing av 15 husdyrgjødsel 11. mai Haugalandet Fagtur økologisk sauehald Avlyst 20. mai Etne Samling for blåbærprodusentane mai Stakkestad Beitevandring med Anders 20 Lundberg 3. juni Tysvær Den store graskvelden i Tysvær Ca 130 hos Jan Henning Kvinnesland 5. september Blåbærhagen på Familiesamling (Oikos Rogaland). 6 Bjoa 5. november - 8. November Ølen Maskinførarkurs 24 Dei tilsette har i tillegg deltatt på andre arrangement: Dato Kva Kven 14. januar Møte om gjødsel, Tysvær Håkon Bondelag 26. januar Plantemøte, frukt og bær i Bergen Torbjørn 2. februar Møte om gjødsel. Bokn Bondelag Håkon 16. februar Bærmøte, Stavanger Torbjørn Haugaland landbruksrådgjeving

8 februar Tur med Handlingsplan for Torbjørn økologisk landbruk 17. mars Våronnmøte i Sveio Lars Ketil 18. mars Fagmøte med Yara i Stavanger Annlaug, Håkon, Lars Ketil 23. mars Medlemsmøte på Nordheim om Håkon plantevern. Karmøy Sau og Geit 25. mars Gjødslingsmøte, Imsland Harald Bondelag 26. mars Våronnmøte, Etne Lars Ketil 31. mars Våronnmøte, TINE, bondelaga på Håkon Karmøy 31. mars RUP-SMIL møte, Stavanger Torbjørn 31. mars Føredrag om poteter, Imsland Lars Ketil 4. april Lyngbrenning i Ølensvåg Torbjørn 24.april Styringsgruppa, Sjå Haugalandet Harald, Torbjørn 28. mai Møte i redaksjonskomiteen til Håkon Bondvennen 15. juni Open Gard på Tveit Lars Ketil 2. juli Beitekveld på Nedstrand Håkon 16. juli Møte om økologisk drift, Torbjørn Hogganvik 6-9 august Etnemarknaden Håkon, Lars Ketil 9. september Økomøte på Særheim Torbjørn Prosjektleiarkurs, Skånevik Torbjørn september 16. september Innlegg Store Marøy Annlaug 16. september Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 29. september Besøk frå Bioforsk-Lofthus Lars Ketil oktober Klimaseminar, Stjørdal Håkon 24. oktober Sprøytekurs på Sand Lars Ketil 28.oktober Møte med Forum Ku i Sandeid Håkon 30. oktober Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 3. november Gjødselmøte med Yara og Håkon Felleskjøpet 4. november Møte i frøgruppa Felleskjøpet Håkon Rogaland og Agder 10.november Styringsgruppa, Sjå Haugalandet Harald, Torbjørn 9-15 november Kursveka Norsk Lars Ketil, Geir Apeland. Årsmelding 2009

9 Landbruksrådgiving Annlaug. 18. november Møte i prosjektgruppa for siv Håkon 18. november Møte med Vindafjord Torbjørn, Lars Ketil landbrukskontor 19. november Drøsemøte Vikedal Bondelag Lars Ketil 30. nov.-1. Des Møte om økologisk landbruk, Torbjørn Bergen 2. desember Møte om Handlingsplan for Torbjørn økologisk landbruk, Stavanger 10.desember Styremøte i Landbrukets Hus Torbjørn 10. desember Møte om Arvesølvet i Rogaland Annlaug 14. desember Julemøte med Felleskjøpet, Harald, Håkon, Lars Ketil Sirevåg 14. desember Redaksjonsmøte Bondevennen Håkon 18. desember Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 9 Prosjekt Lyngskjøtsel, administrere utlån av utstyr Jordbærkurs. KIL-prosjektet Nye miljøvennlige dyrkingsmetoder i jordbær. Avslutta med sluttrapport. Naturkartlegging på Haugalandet. Handlingsplan for 7 utrydningstruga karplanter i Rogaland (adminstrasjon). Naturtypekartlegging og bevaringsmål Jærstrendene (administrasjon). Økologiske prosjekt. GFR Sjå Haugalandet. Prosjektet er i gang med Torbjørn Ruud som prosjektleiar. Forsøk og demonstrasjonar Utprøving av timoteisortar ved to haustesystem, vanleg og intensiv. Feltvert: Per Landa, Vats. Svovelgjødsling til eng, - 4 felt. Feltvertar: Vidar Viland, Vats. Henrik Sørhaug, Karmøy. Kjell Arvid Sandhåland, Karmøy og Kristen Bergmål, Sveio. Test av forkvalitetsprognoseverkty. Feltvert: Lars Ketil Flesland, Etne. Iberiaskogsnegl Innsending av forprøvar og feltforsøk i samarbeid med Johannes Lie, Sveio. Formidling av spreieareal Vi har formidla 2000 daa spreieareal Haugaland landbruksrådgjeving

10 10 Funksjonstesting av åkersprøyter. Det har vore eit roleg år når det gjeld funksjonstesting då 2005 var siste år med tilskott. I alt er det testa 6 sprøyter i Jordprøvar og gjødslingsplanar Om lag 200 medlemer har fått tatt jordprøvar og skal fornya gjødselplan. I vinter var det medlemer i Haugesund, Sveio, Ølen, Ølensvåg og Bjoa som vart kontakta. Vervekampangen i samband med jordprøvetakinga slo positivt uti år, særleg i Sveio. Skriftleg informasjon Eigne skriv Medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving har fått 3 nummer av ringbladet i Ein del av medlemene får desse berre i elektronisk utgåve. Bærmedlemer har i tillegg fått 1 skriv. E-post meldingar Det er sendt ut 60 fagmeldingar på e-post i 2009, dei fleste på måndag. Ved årsskifte fekk vel 500 medlemer og 60 andre kontaktar desse e-postane. I fagmeldingane annonserer vi møte og markdagar. Medlemene kan setje inn gratis annonser. I tillegg har ein oftast med noko fagstoff. Ringbladet vert også sendt ut i elektronisk form til desse. Vi har fått mange positive tilbakemeldingar på dette tilbodet. Alle e-postmeldingar er lagt ut på heimesida vår. Bærmedlemer har fått 21 frukt-og bærmeldingar på e-post frå Sogn. Heimesider Haugaland landbruksrådgjeving har ei eiga heimeside I tillegg til oppdatert maskinoversikt, er det formidling av fôrsal. Norsk Landbruksrådgiving fornya heimesida si i 2008, og vi vart ein del av den, Etter kvart vil det meste stoffet bli lagt over på denne. Bondevennen Forsøksringane i Rogaland og Agder samarbeider med Bondevennen om skriftleg fagstoff. Håkon Pedersen er med i redaksjonsutvalet for Rogaland. Alle medlemer får utvalte nummer av Bondevennen dei gonger forsøksringane har Årsmelding 2009

11 fagstoff i bladet, same om dei abonnerer på bladet eller ikkje. Dei nemnde artiklane har tilsette i Haugaland landbruksrådgjeving skrive eller vore medforfattarar i 2009: 11 Nr 8-Presentasjon av Sjå Haugalandet (Torbjørn Ruud) Nr 12- Leigekøyring med stripespreiar (Lars Ketil Flesland) Nr 16-Knappsiv og lyssiv stadig aukande problem (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen). Sølvbunke (Annlaug Fludal). Ugras i etablert eng (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen) Optimal bruk av kunstgjødselspreiaren (Håkon Pedersen m.fl.). Nr 21- Bruk er det same som vern av kulturlandskapet (Annlaug Fludal og Anders Lundberg). Nr 38- Økologiske mjølkebønder satsar (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen). Nr 43-Betre beiter og opent landskap med lyngbrenning (Torbjørn Ruud). Nationen Forsøksringane i landet samarbeider om vekstrapportar til Nationen kvar veke i sommarhalvåret. Vår ring har skrive 8 slike meldingar i Andre skrifteleg publikasjonar Ugrasplansje. Haugaland landbruksrådgjeving

12 12 Sak 4 Rekneskap Sak 7. Budsjett REK 2008-REK 2009-BUD 2009-REK 2010-BUD Medlemspengar Kommunale tilskott Driftstilskott Sal av tenester Kurs Prosjekt Formidlingssal Ymse Sum inntekter Utgifter Lønskostnader Reiseutgifter Styret Kontorhald Investeringar, avskrivn Kurs Prosjekt LFR-FIR Formidlingssal Ymse Sum utgifter Driftsresultat Avskrivingar Finansinntekter Kapitalutgifter Overskot/-Underskot Årsmelding 2009

13 13 Balanserekneskap Landbrukets hus Pensjonspremiefond Kundekrav Bankinnskudd Aksjer/verdipapirer Inventar SUM EIENDELER Sum bokført egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Offentlig gjeld Annen gjeld Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Haugaland landbruksrådgjeving

14 Sak 5. Medlemspengar for Styret sitt forslag: Delkontingent Kontingent Forslag Grunnkontingent (mva-fri del) Kr. 425 Kr. 425 Avdelingskontingent Kr. 900 Kr. 900 Ansvar for eigen gjødslingsplan - kr kr 300 Reduksjon for to avdelingar - kr kr 350 Styret sitt forslag vil gi ein kontingentpris på 1325 kr (+ mva på avd.kont.) for dei fleste av medlemene. Dei som ikkje skal ha gjødslingsplan får kontingent på 1025 kr. Dei som er med både i bær og vanleg avd. (6 stk) får kontingent på 1875 kr. Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunn-kontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei sjølvstendig drift, skal betala full kontingent. Sak 6. Arbeidsplan 2010 Ein stor del av arbeidstida vår er knytt til faste gjeremål som jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging, kontorhald og gjennomføring av kurs for medlemene våre. Frå årsskiftet og fram til påske vert storparten av gjødslingsplanane lagde. I tillegg vert det arrangert møte og kurs. Vinteren 2010 vil fornyingskurs for bruk av plantevernmiddel framleis vera sentralt. I mars vil det bli arrangert maskinførarkurs i Haugesund. Det vil bli sendt ut nytt våronnskriv i mars/april. Vi har prosjektansvaret for Sjå Haugalandet og Torbjørn Ruud vil bruka om lag 50% av si stilling til dette prosjektet. Vi planlegg same aktiviteten på GFR som i Vårsesongen startar etter påske. Talet på forsøksfelt har gått ned siste åra, og denne utviklinga ser ut til å halda fram. I mai vert det tilbod om funksjonstesting av traktorsprøyter. I år er det vel 50 som har bestilt test. Det vil også bli tilbod om markvandring. Årsmelding 2009

15 Sommarsesongen er forutan ferietid også tid for drifting av forsøksfelta. Ordninga med utsending av fagmeldingar på e-post ein gong i veka vil bli ført vidare. Sist i august startar sesongen med jordprøvetaking. Styret har vedtatt å endra praksis med jordprøveuttak og ny gjødslingsplan kvart 4 år til no kvart 5 år. Utarbeiding av gjødslingsplanar tek til først i november, og målet vårt er å ha ferdig gjødslingsplan til dei som ynskjer det før nyttår. I oktober-november vil det bli arrangert eit nytt maskinførarkurs i Ølen. 15 Sak 8.Val av tillitsvalde A. Val av 3 medlemer i styret for to år På val i 2010 Valnemnda sitt forslag Kristen Bergmål, Sveio Knut Selsaas, Karmøy Geir Apeland, Tysvær Sigbjørn Eikje, Tysvær Sjur Aakra, Etne Sjur Aakra, Etne Styremedlemer som ikkje er på val er Jan Are, Bokn, Asbjørn Alendal, Skjold og Terje Askeland, Bjoa. b. Val av leiar i styret for eitt år. Geir Apeland, Tysvær har vervet i dag. Valnemnda føreslår Asbjørn Alendal c. Val av nestleiar i styret for eitt år. Asbjørn Alendal, Skjold har vervet i dag. Valnemnda føreslår Sjur Aakra. d. Val av 3 nummererte varamedlemer i styret for eitt år. På val i 2010 Valnemnda sitt forslag 1. Harald Miljeteig, Haugesund 1. Siv Robertsen, Karmøy 2. Siv Robertsen, Karmøy 2. Inger Margrethe Eidesen, Haugesund 3. Kåre Heggelund, Etne 3. Kåre Heggelund, Etne Haugaland landbruksrådgjeving

16 e. Valkomité med 2 nummererte varamedlemer for to år. På val Årsmøtet Gjertrud Svartveit Osmundsen, Ikkje på val Sveio Lars Ø. Grønstad, Etne Ikkje på val Bård Arne Lunde, Ølen På val Jakob Helle, Nedstrand På val 1. vara: Torleif Stople, skjold På val 2. vara: Knut Selsaas, Karmøy På val 16 f. Val av leiar i valnemnda for eitt år. På val Årsmøtet sitt forslag Bård Arne Lunde, Ølen g. Val av revisor for eit år Geir Kenneth Rødne, Tveit Regnskap har vore revisor i Sak 9. Godtgjersle til tillitsvalde Godtgjersle 2009 Valnemnda sitt forslag for 2010 Korte møte 750,- 750,-. Dagmøte 1500, ,-. Leiar, pr. år 4000,- 4000,- Nestleiar, pr. år 1000,- 1000,- Styremedlemer, pr år 0,- 0,- I tillegg får styremedlemene køyregodtgjersle etter statens satsar og refusjon for utgifter. Årsmelding 2009

17 17 Sak 10. Handsama innkomne forslag. Endring av Instruks for valkomite Styret ynskjer å endra instruksen til valkomiteen slik at valkomiteen også får i oppdrag å foreslå nye til valkomiteen. 2. Mandat Valkomiteen skal gje innstilling til alle val på årsmøtet og ha forslag til godtgjering for tillitsvalde. 3 styremedlemer for 2 år Etne, Tysvær/Bokn, Sveio på val i partalsår Haugesund/Karmøy, Vindafjord, Ølen på val i oddetalsår (par- eller oddetalsår blir bestemt ved loddtrekning og sett inn i vedtektene) Leiar for eit år ( skal utgjera ein av dei 6 medlemene i styret) Nestleiar for eit år Tre nummererte varamedlemer for eit år Revisor for eit år To nye medlemer og varamedlemer til valkomiteen. NY! Godtgjering for tillitsvalde Valkomiteen avgjer sjølv om innstillinga skal væra på eitt eller fleire forslag til dei ulike verva. Blir det fremja fleire forslag, bør kvart av forslaga grunngjevast i innstillinga. Årsmøtet skal sjølv foreslå to nye medlemer og veramedlemer samt velja leiar i valkomiteen. Haugaland landbruksrådgjeving

18 18 Sak 11. Diplomkandidatar For oss, ein organisasjon som lever av og for medlemene, er det viktig å ha gode og stabile medlemer. Av denne grunn ynskjer styret å heidra desse, når dei av ein eller annan grunn vel å gå ut or medlemskapen etter meir enn 20 år som medlem. For dette året gjeld dette: Paul Viland, Vats. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Gunnar Egge, Aksdal. Medlem i Haugaland forsøksring frå Oddvar Haugland, Imsland. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Nils Alvseike, Vats. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Odd Larsen, Sandeid. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Alfred Lie, Sveio. Medlem i Haugaland forsøksring sidan Finn Voll, Skjold. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Per Poulsen, Frønsdal. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Arild Karlsen, Sandvik. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Johannes Kringlebotten, Etne. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Årsmelding 2009

19 19 Haugaland landbruksrådgjeving

20 20 «Fornavn» «Etternavn» «Adresse1» «Postnummer» «Poststed» B Returadresse: Haugaland landbruksrådgjeving Boks Ølen. Telefon: E-post: Heimesider: eller Kontor: - Haugesund: 2 etasje Felleskjøp-bygget - Ølen: Landbrukets hus, Ølen Senter. Tilsette: Lars Ketil Flesland mob Annlaug Fludal mob Harald Hetland mob Håkon Pedersen mob Torbjørn Ruud mob Bli med på: Fagseminar om biogass og vedfyringsanlegg. Vindafjorhallen 24. mars, klokka Påmelding innan 22. mars til: Harald Hetland, tlf eller Annlaug Fludal, tlf Kursavgift: kr. 200,- inkl. varmrett Årsmelding 2009

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19 Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunnkontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei

Detaljer

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang Ringbladet Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang - om Jordbruk og utbytte I Norge er Fullgjødsel et eksempel på skreddersydd produktutvikling med dokumenterte

Detaljer

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving TILSETTE 2015. Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Rådgjevar 75% stilling: Rådgjevar 50% stilling: Rådgjevar 100% stilling (frå 15. oktober): Kontor

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Fagmelding mandag 16.mars 2009 Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Over 25 personar møtte på årsmøte i Ølen 12.mars. Lege Geir Flatabø heldt foredrag om antioksidantar. Emnet engasjerte forsamlinga

Detaljer

- 1 - Ringblad nr Dato: 19. februar 2016

- 1 - Ringblad nr Dato: 19. februar 2016 - 1 - Dato: 19. februar 2016 Sak 3. Årsmelding for 2015-5 - Foto: Styret i 2015 og dagleg leiar. Bak frå venstre: Asbjørn Alendal. Louis Medhaug. Gette Eidesen. Sigbjørn Eikje. Hallgeir Rønnevik. Kåre

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 2. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

RINGBLADET. Ringbladet nr 1-2008 7. februar 2008. Fagforedrag: Landbruk og kultur i Malawi

RINGBLADET. Ringbladet nr 1-2008 7. februar 2008. Fagforedrag: Landbruk og kultur i Malawi RINGBLADET Ringbladet nr 1-2008 7. februar 2008 Årsmelding 2007 Velkommen til Årsmøte for Haugaland landbruksrådgjeving onsdag 27.februar kl 19.30 på Felleskjøpet i Haugesund Fagforedrag: Landbruk og kultur

Detaljer

Innhald 4. januar 2010

Innhald 4. januar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 4. januar 2010 Vi ynskjer alle eit Godt Nytt År. Medlemsannonser Småklipp

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Ein god vekstsesong nærmar seg slutten. Ennå midt i oktober er det frodig gras og nyslåtte bakkar gras å sjå. Det har vore tørre, gode forhold for innhausting og

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Innhald 8. mars 2010

Innhald 8. mars 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 8. mars 2010 Haugaland landbruksrådgjeving vart skipa 1/1-2005. Det er i år

Detaljer

Innhald 1. februar 2010

Innhald 1. februar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 1. februar 2010 I år vert det igjen mogeleg å bestilla beitekalking med helikopter.

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Innhald 16. november 2009

Innhald 16. november 2009 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 16. november 2009 Medlemsannonser Vil du vita meir om økologisk landbruk.

Detaljer

Ringblad nr Februar 2012 ÅRSMELDING Velkommen til årsmøte på Isvik kro 16.feb kl 19.30

Ringblad nr Februar 2012 ÅRSMELDING Velkommen til årsmøte på Isvik kro 16.feb kl 19.30 Ringblad nr. 1. 3. Februar 2012 ÅRSMELDING 2011 Velkommen til årsmøte på Isvik kro 16.feb kl 19.30 «Ingen grenser» Etter årsmøtet blir det lysbildeforedrag med Kenneth Birkenes, fra Etne som er med i fjernsynsprogrammet

Detaljer

Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA. 7. februar 2011

Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA. 7. februar 2011 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA 7. februar 2011 Medlemsannonser Triolett kunstgjødselspreder til salgs. Ca 98-99-modell

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Ringblad nr. 1. Mars 2013

Ringblad nr. 1. Mars 2013 Ringblad nr. 1. Mars 2013 Årsmelding 2012 2 Årsmelding 2012 Jan Fe Mar Arp Mai Jun Jul Aur Sep Okt Nov Des Sum Jan Fe Mar Arp Mai Jun Jul Aur Sep Okt Nov Des Sum Været 2012 Gode grasavlingar, med tidvis

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

MEDLEMSANNONSER. Nummer 3 28. januar 2013 HMS KURS I SKJOLD ØYJORD SÅMASKIN FOR SAL YNSKJER Å KJØPA 30-40 RUNDBALLAR. RUNDBALLESURFOR FOR SAL

MEDLEMSANNONSER. Nummer 3 28. januar 2013 HMS KURS I SKJOLD ØYJORD SÅMASKIN FOR SAL YNSKJER Å KJØPA 30-40 RUNDBALLAR. RUNDBALLESURFOR FOR SAL Fagmelding 2013 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Nummer 3 28. januar 2013 Elisabeth og Bjørn

Detaljer

Vi startar denne veka ein miniserie der vi vil presentera dei viktigaste grasartane våre. Først ute er raigras. PLANTEVERNKURS

Vi startar denne veka ein miniserie der vi vil presentera dei viktigaste grasartane våre. Først ute er raigras. PLANTEVERNKURS Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Fagmelding 2014 Nummer 3. 20. januar 2014 Vi startar denne

Detaljer

781 MVA. Innhald. Drøymer du. om å finna. Medlemsannonser. mars klokka 19.30 SELGES. ganger, som gi bud. Henv. Olav. G. Larsen,

781 MVA. Innhald. Drøymer du. om å finna. Medlemsannonser. mars klokka 19.30 SELGES. ganger, som gi bud. Henv. Olav. G. Larsen, Fagmeldingg frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@ @lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 1. mars 20100 Drøymer du om å finna ein skatt, - kanskje du alt rår over

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MEDLEMSANNONSER ÅRSMØTE ETNE BONDELAG. Nummer 41 7. oktober 2013 NOKON HJELPE MEG VÆRLAM TIL SALGS FOR SKINNEBANE ØNSKES KJØPT.

MEDLEMSANNONSER ÅRSMØTE ETNE BONDELAG. Nummer 41 7. oktober 2013 NOKON HJELPE MEG VÆRLAM TIL SALGS FOR SKINNEBANE ØNSKES KJØPT. Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Fagmelding 2013 Nummer 41 7. oktober 2013 Tid for jordprøvar!

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. STYREPROTOKOLL Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. MØTESTAD: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Boks 38. 5588 Ølen. Telefon: 948 51 010. Web: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no. 14. februar 2011

Boks 38. 5588 Ølen. Telefon: 948 51 010. Web: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no. 14. februar 2011 Fagmelding frå: Boks 38. 5588 Ølen. Telefon: 948 51 010. Web: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no 14. februar 2011 Delta på Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving, nå på onsdag! Årsmøtet vårt

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700

Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700 Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700 «FASTFROSSEN» RUNBALLEBLAST ER KLAR FOR INNSAMLING. Det har vært mye fastfrossen runballeplast i vinter. Nå tiner det opp og plasten bør samles sammen.

Detaljer

Fagmelding nr 34-2013 mandag 19.august opplag: 715

Fagmelding nr 34-2013 mandag 19.august opplag: 715 Fagmelding nr 34-2013 mandag 19.august opplag: 715 Moden byggåker i Etne Foto: Lars Ketil Flesland Demonstrasjon av Simplex-system, alternativ til dynamitt Det er ikkje lenger lov for vanlege bønder å

Detaljer

Avtale om samanslåing mellom

Avtale om samanslåing mellom Avtale om samanslåing mellom Norsk Landbruksrådgiving Dalane Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Norsk Landbruksrådgiving Suldal og Sauda Haugaland landbruksrådgjeving 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Styringsgruppe...

Detaljer

MEDLEMSANNONSER. Nummer 48 2. desember 2013 ÅRSMØTE GEIT

MEDLEMSANNONSER. Nummer 48 2. desember 2013 ÅRSMØTE GEIT Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Fagmelding 2013 Nummer 48 2. desember 2013 Adventstid. Foto:

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Innhald. Medlemsannonser

Innhald. Medlemsannonser Det er mildt, og krukkusen blømer! E-postmelding frå landruksrådgjeving Dato: 18. februar Innhald Innhald... 1 Medlemsannonser... 1 Informasjon frå... 1 Årsmøte... 1 Mini/småkraftseminar i Etne.... 1 maskinring

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært medarrangør på det meste etter 2001. Lars Ketil Flesland engasjerte seg tidlig i dyrking av

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Harald Hetland Maskinringen. Kontorplass i Ølen / heimekontor Mobil: e-post:

Harald Hetland Maskinringen. Kontorplass i Ølen / heimekontor Mobil: e-post: Tilsette i Haugaland landbruksrådgjeving NB! Kontoret i Ølen flyttar til landbrukets hus. Det blir nye telefonnr. Bruk mobilnr. Lars Ketil Flesland, Boks 38, 5588 Ølen Dagleg leiar. Kontorplass i Ølen

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Ringblad nr Dato: 9. februar 2017

Ringblad nr Dato: 9. februar 2017 - 1 - Dato: 9. februar 2017 Det siste styremøtet i Haugaland landbruksrådgjeving, samla i Verkstaden selskapslokale, 13. desember 2016. Frå venstre: Magnus Haugland (tilsetterep.), Kåre Heggelund, Hallgeir

Detaljer

- 1 - Ringblad nr Dato: 19. februar 2016

- 1 - Ringblad nr Dato: 19. februar 2016 - 1 - Dato: 19. februar 2016 - 2 - Været 2015. Kald og våt vår og sommar. Hausten berga mykje. Vått og kaldt vær våren og sommaren 2015. Også for deltakarane i Tour des Fjordes, som passerte oss sist i

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Fagmelding nr måndag 18.august opplag: 770

Fagmelding nr måndag 18.august opplag: 770 Fagmelding nr 32-2014 måndag 18.august opplag: 770 Godt fôrår Etter fleire år med stor etterspørsel etter fôr, kan det i år sjå betre ut. Me har ein plass på heimesida der det blir lagt inn informasjon

Detaljer

INNHALD. Aktivitetskalender. Hardangervidda Fjellbeite ledig. Ynskjer å leige jord. Nummer 1 2. januar 2012 MEDLEMSANNONSE SPRØYTEKURS OG HAUGESUND

INNHALD. Aktivitetskalender. Hardangervidda Fjellbeite ledig. Ynskjer å leige jord. Nummer 1 2. januar 2012 MEDLEMSANNONSE SPRØYTEKURS OG HAUGESUND Fagmelding 2012 INNHALD Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 1 2. januar 2012 Aktivitetskalender

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

TRANSPORTKASSE FOR DYR FOR SAL. Nummer mars 2014 HUGS OPPDATERING AV MASKINOVERSIKTEN. Rundballar for sal. 30 stk. 50% ts (1.

TRANSPORTKASSE FOR DYR FOR SAL. Nummer mars 2014 HUGS OPPDATERING AV MASKINOVERSIKTEN. Rundballar for sal. 30 stk. 50% ts (1. Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 11. 17. mars 2014 Årsmøtet vårt 12. mars samla 44 deltakarar.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Haugaland Landbruksrådgjeving

Innkalling til årsmøte i Haugaland Landbruksrådgjeving Fagmelding 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Nummer 9. 3. mars 2014 Innkalling til årsmøte

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent.

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent. Protokoll Frå styremøte 8. 10 februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes,

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer