RINGBLAD nr mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGBLAD nr 1 15. mars 2010"

Transkript

1 RINGBLAD nr mars 2010

2 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn, enda opp med ei varmebylgje først i juli. Kring 15. Juli kom det etterlengta regnet, etter kvart i litt for rikelege mengder, - og alt for stabilt. Frå då av hadde vi kun 2 dagar i juli utan registert nedbør på klimastasjonen i Etne, 7 dagar i august og 4 dagar i september. Kvaliteten på grovfôret dette året spriker difor mykje. God kvalitet på det som er hausta fram til vêromslaget i juli, og sterkt variabelt på det som er hausta etter den tid. Men alt i alt vart avlingsmengdene gode, - også i år. For beitedyra skapte regnet kanskje mindre problem, men nokre måtte ta inn dyra tidlegare enn normalt på grunn av store trakkskader. Bær og frukt hadde også sine utfordringar. Varmt vær i juli gav kort og intens jordbærsesong. Regnet seinare i sesongen skapte kvalitetsproblem og vanskelege haustetilhøve. Året vart i deler av Haugalandet avslutta med det største snøfallet på mange ti-år. Sau på beite snøa ned og måtte reddast til husars. Fleire måtte spa snø frå utsette tak og vatnet fraus i mange uthus. Nedbør Jan Feb Mar Apr Mai Jun Middel Middel * 1904 Middel *: Storparten av nedbøren i desember kom som snø (80 mm?), som ikkje er registrert. Temperatur Jan Feb Mar Apr Mai Jun ,4 1,4 4,2 7,1 9,5 12,3 15,8 15,1 13,0 8,6 7,5 2,7 8,4 Middel 2,3 1,7 2,7 4,6 8,3 11,4 13,0 13,6 11,7 9,3 5,9 3,9 7, ,8 0,5 4,1 9,0 10,4 13,6 16,2 15,2 12,3 6,8 6,7 0,5 8,0 Middel 0,2 0,1 2,2 5,0 9,8 12,9 14,0 13,8 10,9 8,1 3,9 1,5 6, ,0 1,5 4,1 9,1 10,3 13,5 16,2 15,3 11,8 6,1 6,1 0,,6 7,6 Middel 0,5 0,,3 2,3 5,0 9,7 12,9 14,0 13,9 11,0 8,2 4,1 1,7 7,0 Stasjonsliste: 1: Utsira Fyr. 2: Nedre Vats. 3: Etne. Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Des Des Sum Sum Årsmelding 2009

3 Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Felleskjøpet i Haugesund, 25. Mars klokka Saksliste Sak 1. Val av ordstyrar og to til å skriva under protokoll. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 3. Årsmelding for 2009 Sak 4. Rekneskap 2009 Sak 5. Medlemspengar for Sak 6. Arbeidsplan for Sak 7. Budsjett 2010 Sak 8. Val. Sak 9. Godtgjersle til tillitsvalde Sak 10. Handsame innkomne forslag. Endring av Instruks for valkomite Sak 11. Tildeling av diplom. Saker til årsmøtet må vera sendt styret 17. Mars. 3 Fagføredrag. Bonde Frode Grindheim, Etne: Utbygging, driftsopplegg. Koss har me gjort det? Mat og sosialt samvær Haugaland landbruksrådgjeving

4 Sak 3. Årsmelding for 2009 Haugaland landbruksrådgjeving vart skipa 1. mars 2005, då Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring, Haugaland forsøksring og Haugland Maskinring gjekk saman. Tilsette 2009 Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Ringleiar 100% stilling: Ringleiar 32% stilling: Innleidd assistent 4 Lars Ketil Flesland Torbjørn Ruud Harald Hetland Eli Aga Kontor i Haugesund Ringleiar 100% stilling: Ringleiar 90% stilling: Håkon Pedersen Annlaug Fludal Haugaland landbruksrådgjeving har svært mange medlemer pr tilsett, samanlikna med dei fleste andre avdelingane av NLR på Sør-Vestlandet. Sjå tabell: Tabell 1. Medlemer pr stilling ved årsskifte Avdeling Tal medlemer Tal stillingar Medlem pr stilling Aust-Agder 259 2,0 129 Agder 842 9,1 93 Dalane 355 2,0 178 Jæren ,0 130 Rennesøy 109 2,0 55 Haugaland 883 4,0 220 Suldal og Sauda 275 1,0 275 Indre Hardanger 393 2,1 187 Hordaland ,4 195 Organisasjonsarbeid Årsmøte 2008 Årsmøtet vart halde på Ølen Gjestegård 12. Mars. 30 møtte fram, der 28 hadde stemmerett. Lækjar Geir Flatabø heldt faginnlegget som hadde tittelen Helseeffekter av frukt og bær. Årsmelding 2009

5 Styret i Haugaland landbruksrådgjeving 2009 Leiar Geir Apeland, Tysvær Nestleiar Asbjørn Alendal, Skjold Kristen Bergmål, Sveio Jan Are, Bokn Terje Askeland, Bjoa Sjur Aakra, Etne Annlaug Fludal (representant frå dei tilsette). Vara: 1. Harald Miljeteig, Haugesund 2. Siv Robertsen, Karmøy 3. Kåre Heggelund Etne. Styret har hatt 4 møte og behandla 30 saker. Asbjørn Alendal representerte ringen sine interesser i styret for Landbrukets hus i Ølen fram til deira årsmøte, då Torbjørn Ruud overtok dette vervet. 5 Mattis Gravelsæter representerte Haugaland landbruksrådgjeving på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, Mars. Her vart Vigdis B. Nes, Karmøy, vald inn som representant frå Sør-Vestlandet. Fagråd maskinsamarbeid Organisering av maskinsamarbeidet har eige fagråd. Sjur Aakra er styret sin representant i fagrådet. Dei to andre har vore Torger Nessa og Bård Arne Lunde. Fagrådet har hatt eit møte i Geografisk område Haugaland landbruksrådgjeving har Haugaland-halvøya til og med Etne som sitt kjerneområde. I tillegg er det bærmedlemer frå ein større del av regionen. Fagavdelingar Dei fleste medlemer har grovfôrproduksjon, men det er òg spesialisert potet- og grønsakdyrkarar samt gartneri som er vanlege medlemer. I tillegg er det eigen avdeling for bærrådgjeving. Maskinringen er no slått saman med avdeling grovfôr. Medlemstal fordelt på kommunar Haugaland landbruksrådgjeving

6 Kommune Medlemer Medlemer Endring Tysvær Bokn Haugesund Sveio Karmøy Vindafjord Etne Andre Totalt Medlemstalet har vore stabilt siste året. Ved årsskifte var det 890 registrerte medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving. Same talet for eit år sidan var 884. Det har vore 53 innmeldingar eller generasjonsskifte og 46 utmeldingar. I Sveio har vi fått ein god auke siste året. 36 medlemer er registrert som bærmedlemer. Vel 500 medlemer og 60 andre kontaktar får melding på e-post kvar veke, mot 426 siste årsskifte. Støttemedlemer / annonsørar 2009 Haugaland Maskin Fatland Slakteri Haugaland Maskin Eik Senteret Nortura Tveit Rekneskap Etne Bygemølle Felleskjøpet Traktor og maskin Yara Fagleg aktivitet Kurs, møter og fagdager Dato Stad Tittel Deltok 23. og 28. Ølen Autorisasjonskurs for bruk av 23 januar plantevernmidlar, - dagskurs 14. januar Førde i Sveio Sauekurs 25 Årsmelding 2009

7 februar Haugesund Maskinførarkurs 22 9., 11., 16. og Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av Februar plantevernmidlar, - kveldskurs. 21. januar Tysværtunet Seminar Sjå Haugalandet januar Høiland gard, Fag- og inspirasjonssamling for 43 Årdal økologisk landbruk. 10. februar Vindafjordhallen Fagkveld Gjødsel februar Kommunehuset Møte om lyngbrenning 29 Aksdal 17. februar Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av 18 plantevernmiddel. 9. og 16. mars Haugesund Autorisasjonskurs for bruk av 16 plantevernmiddel. 24. mars Tysvær Fagdag Riktig gjødsling i praksis mars Vindafjord Markdag med Sjå Haugalandet. 19 Hogganvik Landsby beiting. Arild Urdal bioenergi Reidar Berge - krattknusar 2. april Vikedal Markdag Miljøvennleg spreiing av 15 husdyrgjødsel 11. mai Haugalandet Fagtur økologisk sauehald Avlyst 20. mai Etne Samling for blåbærprodusentane mai Stakkestad Beitevandring med Anders 20 Lundberg 3. juni Tysvær Den store graskvelden i Tysvær Ca 130 hos Jan Henning Kvinnesland 5. september Blåbærhagen på Familiesamling (Oikos Rogaland). 6 Bjoa 5. november - 8. November Ølen Maskinførarkurs 24 Dei tilsette har i tillegg deltatt på andre arrangement: Dato Kva Kven 14. januar Møte om gjødsel, Tysvær Håkon Bondelag 26. januar Plantemøte, frukt og bær i Bergen Torbjørn 2. februar Møte om gjødsel. Bokn Bondelag Håkon 16. februar Bærmøte, Stavanger Torbjørn Haugaland landbruksrådgjeving

8 februar Tur med Handlingsplan for Torbjørn økologisk landbruk 17. mars Våronnmøte i Sveio Lars Ketil 18. mars Fagmøte med Yara i Stavanger Annlaug, Håkon, Lars Ketil 23. mars Medlemsmøte på Nordheim om Håkon plantevern. Karmøy Sau og Geit 25. mars Gjødslingsmøte, Imsland Harald Bondelag 26. mars Våronnmøte, Etne Lars Ketil 31. mars Våronnmøte, TINE, bondelaga på Håkon Karmøy 31. mars RUP-SMIL møte, Stavanger Torbjørn 31. mars Føredrag om poteter, Imsland Lars Ketil 4. april Lyngbrenning i Ølensvåg Torbjørn 24.april Styringsgruppa, Sjå Haugalandet Harald, Torbjørn 28. mai Møte i redaksjonskomiteen til Håkon Bondvennen 15. juni Open Gard på Tveit Lars Ketil 2. juli Beitekveld på Nedstrand Håkon 16. juli Møte om økologisk drift, Torbjørn Hogganvik 6-9 august Etnemarknaden Håkon, Lars Ketil 9. september Økomøte på Særheim Torbjørn Prosjektleiarkurs, Skånevik Torbjørn september 16. september Innlegg Store Marøy Annlaug 16. september Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 29. september Besøk frå Bioforsk-Lofthus Lars Ketil oktober Klimaseminar, Stjørdal Håkon 24. oktober Sprøytekurs på Sand Lars Ketil 28.oktober Møte med Forum Ku i Sandeid Håkon 30. oktober Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 3. november Gjødselmøte med Yara og Håkon Felleskjøpet 4. november Møte i frøgruppa Felleskjøpet Håkon Rogaland og Agder 10.november Styringsgruppa, Sjå Haugalandet Harald, Torbjørn 9-15 november Kursveka Norsk Lars Ketil, Geir Apeland. Årsmelding 2009

9 Landbruksrådgiving Annlaug. 18. november Møte i prosjektgruppa for siv Håkon 18. november Møte med Vindafjord Torbjørn, Lars Ketil landbrukskontor 19. november Drøsemøte Vikedal Bondelag Lars Ketil 30. nov.-1. Des Møte om økologisk landbruk, Torbjørn Bergen 2. desember Møte om Handlingsplan for Torbjørn økologisk landbruk, Stavanger 10.desember Styremøte i Landbrukets Hus Torbjørn 10. desember Møte om Arvesølvet i Rogaland Annlaug 14. desember Julemøte med Felleskjøpet, Harald, Håkon, Lars Ketil Sirevåg 14. desember Redaksjonsmøte Bondevennen Håkon 18. desember Møte, Miljøutfordringar landbruk Lars Ketil 9 Prosjekt Lyngskjøtsel, administrere utlån av utstyr Jordbærkurs. KIL-prosjektet Nye miljøvennlige dyrkingsmetoder i jordbær. Avslutta med sluttrapport. Naturkartlegging på Haugalandet. Handlingsplan for 7 utrydningstruga karplanter i Rogaland (adminstrasjon). Naturtypekartlegging og bevaringsmål Jærstrendene (administrasjon). Økologiske prosjekt. GFR Sjå Haugalandet. Prosjektet er i gang med Torbjørn Ruud som prosjektleiar. Forsøk og demonstrasjonar Utprøving av timoteisortar ved to haustesystem, vanleg og intensiv. Feltvert: Per Landa, Vats. Svovelgjødsling til eng, - 4 felt. Feltvertar: Vidar Viland, Vats. Henrik Sørhaug, Karmøy. Kjell Arvid Sandhåland, Karmøy og Kristen Bergmål, Sveio. Test av forkvalitetsprognoseverkty. Feltvert: Lars Ketil Flesland, Etne. Iberiaskogsnegl Innsending av forprøvar og feltforsøk i samarbeid med Johannes Lie, Sveio. Formidling av spreieareal Vi har formidla 2000 daa spreieareal Haugaland landbruksrådgjeving

10 10 Funksjonstesting av åkersprøyter. Det har vore eit roleg år når det gjeld funksjonstesting då 2005 var siste år med tilskott. I alt er det testa 6 sprøyter i Jordprøvar og gjødslingsplanar Om lag 200 medlemer har fått tatt jordprøvar og skal fornya gjødselplan. I vinter var det medlemer i Haugesund, Sveio, Ølen, Ølensvåg og Bjoa som vart kontakta. Vervekampangen i samband med jordprøvetakinga slo positivt uti år, særleg i Sveio. Skriftleg informasjon Eigne skriv Medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving har fått 3 nummer av ringbladet i Ein del av medlemene får desse berre i elektronisk utgåve. Bærmedlemer har i tillegg fått 1 skriv. E-post meldingar Det er sendt ut 60 fagmeldingar på e-post i 2009, dei fleste på måndag. Ved årsskifte fekk vel 500 medlemer og 60 andre kontaktar desse e-postane. I fagmeldingane annonserer vi møte og markdagar. Medlemene kan setje inn gratis annonser. I tillegg har ein oftast med noko fagstoff. Ringbladet vert også sendt ut i elektronisk form til desse. Vi har fått mange positive tilbakemeldingar på dette tilbodet. Alle e-postmeldingar er lagt ut på heimesida vår. Bærmedlemer har fått 21 frukt-og bærmeldingar på e-post frå Sogn. Heimesider Haugaland landbruksrådgjeving har ei eiga heimeside I tillegg til oppdatert maskinoversikt, er det formidling av fôrsal. Norsk Landbruksrådgiving fornya heimesida si i 2008, og vi vart ein del av den, Etter kvart vil det meste stoffet bli lagt over på denne. Bondevennen Forsøksringane i Rogaland og Agder samarbeider med Bondevennen om skriftleg fagstoff. Håkon Pedersen er med i redaksjonsutvalet for Rogaland. Alle medlemer får utvalte nummer av Bondevennen dei gonger forsøksringane har Årsmelding 2009

11 fagstoff i bladet, same om dei abonnerer på bladet eller ikkje. Dei nemnde artiklane har tilsette i Haugaland landbruksrådgjeving skrive eller vore medforfattarar i 2009: 11 Nr 8-Presentasjon av Sjå Haugalandet (Torbjørn Ruud) Nr 12- Leigekøyring med stripespreiar (Lars Ketil Flesland) Nr 16-Knappsiv og lyssiv stadig aukande problem (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen). Sølvbunke (Annlaug Fludal). Ugras i etablert eng (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen) Optimal bruk av kunstgjødselspreiaren (Håkon Pedersen m.fl.). Nr 21- Bruk er det same som vern av kulturlandskapet (Annlaug Fludal og Anders Lundberg). Nr 38- Økologiske mjølkebønder satsar (Annlaug Fludal og Håkon Pedersen). Nr 43-Betre beiter og opent landskap med lyngbrenning (Torbjørn Ruud). Nationen Forsøksringane i landet samarbeider om vekstrapportar til Nationen kvar veke i sommarhalvåret. Vår ring har skrive 8 slike meldingar i Andre skrifteleg publikasjonar Ugrasplansje. Haugaland landbruksrådgjeving

12 12 Sak 4 Rekneskap Sak 7. Budsjett REK 2008-REK 2009-BUD 2009-REK 2010-BUD Medlemspengar Kommunale tilskott Driftstilskott Sal av tenester Kurs Prosjekt Formidlingssal Ymse Sum inntekter Utgifter Lønskostnader Reiseutgifter Styret Kontorhald Investeringar, avskrivn Kurs Prosjekt LFR-FIR Formidlingssal Ymse Sum utgifter Driftsresultat Avskrivingar Finansinntekter Kapitalutgifter Overskot/-Underskot Årsmelding 2009

13 13 Balanserekneskap Landbrukets hus Pensjonspremiefond Kundekrav Bankinnskudd Aksjer/verdipapirer Inventar SUM EIENDELER Sum bokført egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Offentlig gjeld Annen gjeld Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Haugaland landbruksrådgjeving

14 Sak 5. Medlemspengar for Styret sitt forslag: Delkontingent Kontingent Forslag Grunnkontingent (mva-fri del) Kr. 425 Kr. 425 Avdelingskontingent Kr. 900 Kr. 900 Ansvar for eigen gjødslingsplan - kr kr 300 Reduksjon for to avdelingar - kr kr 350 Styret sitt forslag vil gi ein kontingentpris på 1325 kr (+ mva på avd.kont.) for dei fleste av medlemene. Dei som ikkje skal ha gjødslingsplan får kontingent på 1025 kr. Dei som er med både i bær og vanleg avd. (6 stk) får kontingent på 1875 kr. Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunn-kontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei sjølvstendig drift, skal betala full kontingent. Sak 6. Arbeidsplan 2010 Ein stor del av arbeidstida vår er knytt til faste gjeremål som jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging, kontorhald og gjennomføring av kurs for medlemene våre. Frå årsskiftet og fram til påske vert storparten av gjødslingsplanane lagde. I tillegg vert det arrangert møte og kurs. Vinteren 2010 vil fornyingskurs for bruk av plantevernmiddel framleis vera sentralt. I mars vil det bli arrangert maskinførarkurs i Haugesund. Det vil bli sendt ut nytt våronnskriv i mars/april. Vi har prosjektansvaret for Sjå Haugalandet og Torbjørn Ruud vil bruka om lag 50% av si stilling til dette prosjektet. Vi planlegg same aktiviteten på GFR som i Vårsesongen startar etter påske. Talet på forsøksfelt har gått ned siste åra, og denne utviklinga ser ut til å halda fram. I mai vert det tilbod om funksjonstesting av traktorsprøyter. I år er det vel 50 som har bestilt test. Det vil også bli tilbod om markvandring. Årsmelding 2009

15 Sommarsesongen er forutan ferietid også tid for drifting av forsøksfelta. Ordninga med utsending av fagmeldingar på e-post ein gong i veka vil bli ført vidare. Sist i august startar sesongen med jordprøvetaking. Styret har vedtatt å endra praksis med jordprøveuttak og ny gjødslingsplan kvart 4 år til no kvart 5 år. Utarbeiding av gjødslingsplanar tek til først i november, og målet vårt er å ha ferdig gjødslingsplan til dei som ynskjer det før nyttår. I oktober-november vil det bli arrangert eit nytt maskinførarkurs i Ølen. 15 Sak 8.Val av tillitsvalde A. Val av 3 medlemer i styret for to år På val i 2010 Valnemnda sitt forslag Kristen Bergmål, Sveio Knut Selsaas, Karmøy Geir Apeland, Tysvær Sigbjørn Eikje, Tysvær Sjur Aakra, Etne Sjur Aakra, Etne Styremedlemer som ikkje er på val er Jan Are, Bokn, Asbjørn Alendal, Skjold og Terje Askeland, Bjoa. b. Val av leiar i styret for eitt år. Geir Apeland, Tysvær har vervet i dag. Valnemnda føreslår Asbjørn Alendal c. Val av nestleiar i styret for eitt år. Asbjørn Alendal, Skjold har vervet i dag. Valnemnda føreslår Sjur Aakra. d. Val av 3 nummererte varamedlemer i styret for eitt år. På val i 2010 Valnemnda sitt forslag 1. Harald Miljeteig, Haugesund 1. Siv Robertsen, Karmøy 2. Siv Robertsen, Karmøy 2. Inger Margrethe Eidesen, Haugesund 3. Kåre Heggelund, Etne 3. Kåre Heggelund, Etne Haugaland landbruksrådgjeving

16 e. Valkomité med 2 nummererte varamedlemer for to år. På val Årsmøtet Gjertrud Svartveit Osmundsen, Ikkje på val Sveio Lars Ø. Grønstad, Etne Ikkje på val Bård Arne Lunde, Ølen På val Jakob Helle, Nedstrand På val 1. vara: Torleif Stople, skjold På val 2. vara: Knut Selsaas, Karmøy På val 16 f. Val av leiar i valnemnda for eitt år. På val Årsmøtet sitt forslag Bård Arne Lunde, Ølen g. Val av revisor for eit år Geir Kenneth Rødne, Tveit Regnskap har vore revisor i Sak 9. Godtgjersle til tillitsvalde Godtgjersle 2009 Valnemnda sitt forslag for 2010 Korte møte 750,- 750,-. Dagmøte 1500, ,-. Leiar, pr. år 4000,- 4000,- Nestleiar, pr. år 1000,- 1000,- Styremedlemer, pr år 0,- 0,- I tillegg får styremedlemene køyregodtgjersle etter statens satsar og refusjon for utgifter. Årsmelding 2009

17 17 Sak 10. Handsama innkomne forslag. Endring av Instruks for valkomite Styret ynskjer å endra instruksen til valkomiteen slik at valkomiteen også får i oppdrag å foreslå nye til valkomiteen. 2. Mandat Valkomiteen skal gje innstilling til alle val på årsmøtet og ha forslag til godtgjering for tillitsvalde. 3 styremedlemer for 2 år Etne, Tysvær/Bokn, Sveio på val i partalsår Haugesund/Karmøy, Vindafjord, Ølen på val i oddetalsår (par- eller oddetalsår blir bestemt ved loddtrekning og sett inn i vedtektene) Leiar for eit år ( skal utgjera ein av dei 6 medlemene i styret) Nestleiar for eit år Tre nummererte varamedlemer for eit år Revisor for eit år To nye medlemer og varamedlemer til valkomiteen. NY! Godtgjering for tillitsvalde Valkomiteen avgjer sjølv om innstillinga skal væra på eitt eller fleire forslag til dei ulike verva. Blir det fremja fleire forslag, bør kvart av forslaga grunngjevast i innstillinga. Årsmøtet skal sjølv foreslå to nye medlemer og veramedlemer samt velja leiar i valkomiteen. Haugaland landbruksrådgjeving

18 18 Sak 11. Diplomkandidatar For oss, ein organisasjon som lever av og for medlemene, er det viktig å ha gode og stabile medlemer. Av denne grunn ynskjer styret å heidra desse, når dei av ein eller annan grunn vel å gå ut or medlemskapen etter meir enn 20 år som medlem. For dette året gjeld dette: Paul Viland, Vats. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Gunnar Egge, Aksdal. Medlem i Haugaland forsøksring frå Oddvar Haugland, Imsland. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Nils Alvseike, Vats. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Odd Larsen, Sandeid. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Alfred Lie, Sveio. Medlem i Haugaland forsøksring sidan Finn Voll, Skjold. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Per Poulsen, Frønsdal. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Arild Karlsen, Sandvik. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Johannes Kringlebotten, Etne. Medlem i Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring sidan Årsmelding 2009

19 19 Haugaland landbruksrådgjeving

20 20 «Fornavn» «Etternavn» «Adresse1» «Postnummer» «Poststed» B Returadresse: Haugaland landbruksrådgjeving Boks Ølen. Telefon: E-post: Heimesider: eller Kontor: - Haugesund: 2 etasje Felleskjøp-bygget - Ølen: Landbrukets hus, Ølen Senter. Tilsette: Lars Ketil Flesland mob Annlaug Fludal mob Harald Hetland mob Håkon Pedersen mob Torbjørn Ruud mob Bli med på: Fagseminar om biogass og vedfyringsanlegg. Vindafjorhallen 24. mars, klokka Påmelding innan 22. mars til: Harald Hetland, tlf eller Annlaug Fludal, tlf Kursavgift: kr. 200,- inkl. varmrett Årsmelding 2009

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer