Figur 1. Tur for dei tilsette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 1. Tur for dei tilsette"

Transkript

1 Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar og sekretær i Norske Delikatessebærlag og var med på denne prosessen. Haugaland maskinring. Viktige arbeidsoppgåver er formidling av maskinleige og ajourføring av prisliste for leigekøyring. Formidlinga av spreieareal har også dette året omfatta vel 2000 dekar. Maskinringen har eiga heimeside på internett, der vi tilbyr tenestene våre. Fagrådet til maskinringen har i bestått av Sjur Aakra, Etne, Torgeir Nessa, Nedstrand og Bård Arne Lunde, Ølensvåg. Dei har hatt eitt møte i. Side - 10 Årsmelding

2 Samarbeid mellom forsøksringene i Rogaland Gro Mabel Anda, Jæren forsøksring Forsøksringene i Rogaland har samarbeidet i flere år og har en felles sekretariatsfunksjon. Gro Mabel Anda i Jæren Forsøksring har vært tilsatt i 15 % stilling som sekretær i FIR. Styret består av 2 fra hver forsøksring, representert ved styreleder og daglig leder/ringleder. I har disse vært med i styret: Geir Apeland (leder) og Håkon Pedersen, Haugaland Landbruksrådgjeving, Eivind Røyneberg (leder) og Arild Børge Skjæveland, Jæren Forsøksring, Sigmund Helland (leder) og Gustav Birkeland, Suldal/Sauda Forsøksring, Ludvig Vikesdal (leder) og Birgitt A. Harstad, Dalane Forsøksring, Ivar Voll (leder) og Ørjan Omdal, Rennesøy Forsøksring Veksthusrådgjeving. - Det er avholdt to styremøter, årssamling, og to møter i redaksjonskomiteen. - Høsten ble det arrangert felles tur for styrene og ansatte. Vi var innom Glasskjelleren i Bjørheimsbygd, besøkte fruktgard på Nessa, var på gardsbesøk på Kyrkjøy og avslutta med et besøk på Jærstolfabrikken. 12 personer deltok på denne turen. - Forsøksringene har levert fagartikler til 9 utgaver av Bondevennen. - Oppfølging av Handbok for Vestlandet. - Styrekonferansen til Samarbeidrådet og årsmøte. - Årsmøte og fire styremøter i BSF - Møte i EB-arrangørutvalget. - Møte i Prosjektgruppen som arbeider med Regionalt miljøprogram. - I vekstsesongen for var forsøksringene i Rogaland med og skrev rapport om værog vekstforhold i vårt distrikt til Nationen. Haugaland landbruksrådgjeving Side - 11

3 Skriftleg informasjon Ringbladet er kome ut i 3 nummer. Vi har sendt ut Maskinoversikten på Haugalandet og informasjonsskriv om Bondens dag til alle gardbrukarar. Maskinringen har også fått sendt ut Prisliste og Maskinoversikt. Bæravdelinga har sendt ut 3 bærskriv. Forsøksringane i Rogaland samarbeider med Bondevennen om skriftleg fagstoff. I den samanhang har vi skrive fleire artiklar som er trykt der. Som eit resultat av dette samarbeidet, får alle medlemer tilsendt Bondevennen dei gongene forsøksringane har fagstoff i bladet, - om dei abonnerer på bladet eller ikkje. Vi trur det er ein føremon, både for oss og for Bondevennen. Saman med dei andre forsøksringane har vi ein avtale om å senda inn vekstrapport til Nationen kvar veke. Vår ring har skrive 9 slike meldingar dette året. Side - 12 Årsmelding

4 Meldingar på E-post Vi har halde fram tilbodet om å senda ut meldingar på e-post dette året. Talet på abonnentar har auka til ca 300. Det er sendt ut ei melding kvar veke. I desse meldingane fortel vi kva vær som er venta dei neste dagane, kven som er å treffa på telefonen, annonserer møte og markdagar m.m. Ringbladet vert også sendt ut i elektronisk form til e-post abonnentane. Vi har fått mange positive tilbakemeldingar på dette tilbodet. Ynskjer du oppdatering på kurs, møte, sprøytevarsel med meire. Samt lokal værprognose kvar veke? - Bestill e-postmelding frå: Forsøk og demonstrasjonar Avling og kvalitet ved 3 ulike hausteregime. Sortsforsøk i Svarthyll Avlingsregistrering i eng og beite på økologisk drivne gardar Rettleiingsprøving i raisvingel/hundegras. Sprøyteforsøk mot lyssiv og knappsiv. Økologisk sprøyteforsøk mot siv. Haugaland landbruksrådgjeving Side - 13

5 Jordprøvar og gjødslingsplanar Om lag 160 medlemer har fått tatt ut jordprøvar og vil i løpet av vinteren få utarbeidd gjødslingsplan. I ytre strok vert praksis for uttak av jordprøvar lagt om. Jordprøveuttak og fornying av gjødslingsplan vil heretter bli gjort bygdevis, slik praksis har vore i indre strok. Investeringar Det er investert i ny kopimaskin på kontoret i Haugesund, kr ,-. Det er kjøpt aksjar i Landbrukets hus Vindafjord AS for kr ,-. Elles mindre investeringar til kontorutstyr og møblar. Medlemstal Ved årsskifte var det 906 skrivne medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving. Same talet for eit år sidan vare 952. Kommunevis fordeling av medlemer. Tala i parantes viser endring i forhold til Kommune Medlemstal Tysvær 163 (-16) Bokn 33 (-2) Haugesund 16 (-2) Sveio 65 (-1) Karmøy 106 (-5) Vindafjord 353 (-11) Etne 160 (-9) Andre 10 (0) Sum medlemer totalt 906 (-46) 819 stk står registrert som vanleg medlem/grovforavdeling. Maskinringen har 279 medlemer medan 41 er registrert som bærmedlemer. 231 er medlemer i maskinring og grovforavdeling, medan 2 gardar er medlemer av alle 3 avdelingane. I tillegg er 7 registrerte som kårmedlemer. Side - 14 Årsmelding

6 Rekneskap for og budsjett for INNTEKTER Budsjett Reknes Budsjett 2007 Medlemspengar Støttemedlemer Kommunale tilskot Feltgodtgjersle Funksjonstesting Driftstilskot Sal av tenester Kurs Økologisk arbeid Annonseinntekter Formidlingssal Svarthyll/bærprosj Samordna rettleiing Speiearealgebyr Jordprøvegebyr Ymse inntekter Sum inntekter Haugaland landbruksrådgjeving Side - 15

7 UTGIFTER Budsjett Reknes Budsjett 2007 Løn fast tilsette Løn andre Arbeidsgjevaravgift Forsikring Reise Styret Kontorhald Kontorleige Medlemsskriv Forsøksfelt Møter, kurs Vedlikehald Investeringar Svarthyll LFR-FIR Annonser - pr Formidlingssal Ymse utgifter Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter Kapitalutgifter Overskot/Underskot Side - 16 Årsmelding

8 Ballanse Pensjonspremiefond Aksjefond/Grunnfondsbevis Bank/post Landbrukets hus Kopimaskin/inventar Moms Skuldig skattetrekk Skuldig arbeidsgjevaravgift Skyldige feriepengar m/avgift Gjeld Krav Fond for problemløysing Underskudd SUM = eigenkapital Haugaland landbruksrådgjeving Side - 17

9 Sak 4. Medlemspengar for Styret går inn for å halda medlemskontingenten for 2007 uendra. Styret sitt forslag: Delkontingent Kontingent Grunnkontingent 380,-. 380,-. Vanleg medlemskap (grovfor) 650,-. 650,-. Avdeling bær 650,-. 650,-. Haugaland maskinring 350,-. 350,-. Ansvar for eigen gjødslingsplan - 150, ,-. Rabatt ved fleire avdelingar - 150, ,-. Styret sitt forslag 2007 Årsmøtet 2007 Styret sitt forslag for 2007 vil gje desse prisane for ulik type medlemskap (i tillegg kjem moms på avdelingskontingent). Vanleg medlem (avdeling grovfor eller bær) Kr. 1030,-. Medlem i avdeling Haugaland maskinring Kr. 730,-. Vanleg medlem + Haugaland maskinring Kr. 1230,-. Medlem i både avdeling grovfor og avdeling bær Kr. 1530,-. Medlem i alle avdelingar Kr. 1730,-. Reduksjon for eigen gjødslingsplan, gjeld avdeling bær og grovfor Kr. 150,-. Side - 18 Årsmelding

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2014 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2014: sekretariat

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer