Lykke til med årets kurssesong!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lykke til med årets kurssesong!"

Transkript

1 Kurskatalog 1. halvår 2011

2 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer vi en lang rekke kurs innen organisasjonskompetanse, barneidrett og tverridrettslige temaer. Troms idrettskrets ønsker å arrangere flest mulig kurs der folk bor og prøver derfor å sette opp kurs mange ulike steder i vårt langstrakte fylke. Ikke alle kurs vil gå alle steder første halvår, men de fleste kursene som ikke blir satt opp et sted dette halvåret blir i stedet satt opp til høsten igjen. Vi kommer til dere Hvis din klubb ønsker et bestemt kurs er det og mulig at vi kan arrangere kurset hos dere, på et tidspunkt vi blir enig om i fellesskap. Forutsetningen for at vi setter opp et eget kurs for dere er at dere hjelper til med å få deltakere, normalt trenger vi et sted mellom 6 og 10 personer for å gjennomføre et kurs. Hva med å bruke et kurs som et kick-off med et nytt styre? Hvis det er vanskelig å samle opp til 10 personer er det selvsagt bare å ta kontakt med naboklubben og hør om de også har noen som vil være med! Lykke til med årets kurssesong! T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 2

3 Påmelding Idretten har en egen portal for å melde seg på kurs og ulike arrangementer, Fra 2011 ønsker vi at alle som melder seg på kurs i regi av Troms idrettskrets bruker denne løsningen. (For påmelding til kurs i regi av særkretsene kan det være andre løsninger.) Min Idrett For å melde seg på kurs via trenger du en profil i MinIdrett. Hvis du er engasjert i idretten har du sannsynligvis dette fra før, men både det å opprette ny profil og å få tak i et passord eller brukernavn er enkelt hvis du skulle ha behov for det. På Troms idrettskrets sine utdanningsider finner du en enkel oppskrift på hvordan du bruker og MinIdrett. Har du problemer med innlogging og påmeldinger er det bare å ta kontakt med Håvard på eller T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 3

4 Oversikt over alle kurs våren 2011 Barneidrett Aktivitetsleder barneidrett Idekveld Uteaktiviteter Frittstående org. Kurs Infomøte for nye ledere Økonomistyring / regnskap Lover, regler og retningslinjer Møteledelse Idrettens rammebetingelser Tverridrettslige kurs Basistrening Bardufoss Finnsnes Harstad Nordreisa Tromsø 4.2 og og og , 27. og og og og og og og sted kommer senere På forespørsel På forespørsel Basistrening 23.3 og 30.3 work shop Idrettsskader og teiping Førstehjelp Ernæring og kosthold Coaching og kommunikasjon T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 4

5 Frittstående organisasjonskurs Infomøte for nye ledere 2-3 timer Styremedlemmer og andre sentrale tillitsvalgte i klubben. Infomøtet fungerer bra også for de som har sittet i styret en stund, men trenger litt oppfriskning. Har klubben akkurat valgt nytt styre? Da er dette møtet midt i blinken for dere. Vi går gjennom de viktigste tingene du må vite om norsk idrett og det ansvaret som følger med når du sitter i styret i klubben din. Det blir mye viktig informasjon og god tid til spørsmål. Dette er et møte som i stor grad blir formet av det deltagerne har behov for å vite og vi tar veldig gjerne i mot innspill på forhånd om det er spesielle ting dere ønsker at vi skal bruke ekstra tid på. Noen stikkord for møtet er: Informasjon om NIF, særkretsene og idrettskretsen Lover i NIF Økonomi og regnskap Tilskuddsordninger Rapportering og andre ting man må huske Kurs og utviklingstilbud Tromsø Finnsnes Harstad Nord-Troms Bardufoss 12. februar (lørdag) 21. februar 26. februar (lørdag) 14. mars 28. mars Arrangeres også gjerne på forespørsel T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 5

6 Frittstående organisasjonskurs Økonomistyring og regnskap 8 timer (2 moduler à 4 timer) Leder, styremedlemmer, tillitsvalgte, kasserer og andre som har ansvar for økonomi, regnskap og budsjettering i idrettslaget. Vi bruker god tid på regnskaps- og revisjonsbestemmelsene i idretten. i tillegg til at vi går gjennom viktige ting å tenke på når du arbeider med budsjett, lønn, moms og mye mer. Idrett og lovverk innen økonomi Regnskapssystemer Anlegg og økonomi Søknad om spillemidler Budsjettarbeid Nord-Troms Harstad Tromsø Bardufoss Finnsnes 20. og 27. januar 3. og 10. februar 17. og 24. februar 16. og 17. mars 30. mars og 6. april T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 6

7 Frittstående organisasjonskurs Lover, regler og retningslinjer 3 timer Ledere, styremedlemmer, tillitsvalgte, dommere, trenere, oppnevnte med spesialfunksjoner og potensielle ledere. Deltagerne blir kjent med NIF og særidrettens sitt regelverk og retningslinjer. De blir kjent med hvor man finner nødvendig informasjon og blir bevisst på etiske dilemmaer innen idretten. Temaer vi er innom i løpet av kurset: NIF sitt lovverk Barneidrettsbestemmelsene Krav/utfordringer til styring og ledelse Idrettslagets plass i organisasjonen Idrettslaget som juridisk enhet Intern organisering - organisasjonsplan Valgkomitearbeid Bardufoss Tromsø 10. mai 19. mai T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 7

8 Frittstående organisasjonskurs Møteledelse 3 timer Ledere, styremedlemmer, trenere, instruktører og andre som har nytte av å lære mer om møteledelse. Er du lei av møter lange møter med lite fremdrift? Gode møter er en forutsetning for en effektiv drift av klubben eller laget. Vi går blant annet gjennom følgende: Idrettens ulike møtetyper - ting/årsmøter/gruppemøter Fasene i et møte, ledelse av et møte Hersketeknikker Dialogferdigheter i gjennomføring av møter Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter Saksliste og referater Ingen faste datoer satt. Arrangeres denne sesongen kun på forespørsel. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 8

9 Frittstående organisasjonskurs Idrettens rammebetingelser 3 timer Ledere, styremedlemmer, tillitsvalgte, dommere, trenere, oppnevnte med spesialfunksjoner og potensielle ledere. Det koster penger å drive et lag eller en klubb. Få en innføring i mange av de mulighetene som finnes for å skaffe midler til idretten. Dette er rett og slett et kurs som kan hjelpe økonomien i din klubb. Ulike tilskuddsordninger Søknadsprosedyrer Lokale muligheter Organisering av norsk idrett Idrettens samfunnsregnskap Optimal ressursutnyttelse Idrettspolitikk Ingen faste datoer satt. Arrangeres denne sesongen kun på forespørsel. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 9

10 Barneidrett Aktivitetslederkurs barneidrett 16 timer (4 moduler over 2 eller 3 dager) Alle som har ansvar for aktive barn, og som ønsker å lære mer om hvordan aktivitet for barn kan tilrettelegges; trenere, foreldre, søsken, ansatte i skole og SFO, etc. Dette kurset bør være obligatorisk for alle instruktører på idrettsskolen i klubben. Kurset tar sikte på å utdanne aktivitetsledere i barneidrett. Deltakerne lærer hvordan de skal legge til rette og lede aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Kurset består av fire moduler á 4 timer og vanligvis kjører vi hele kurset i løpet av en helg: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning Modul 3: Trenerrollen i barneidretten og miljøtilrettelegging Modul 4: Tilvenning og opplæring i idrett og planlegging Tromsø Bardufoss Finnsnes Harstad 25., 27. og 29. januar 4. og 5. februar 25. og 26 februar 25. og 26. mars T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 10

11 Barneidrett Idekveld barneidrett 2-3 timer Alle som har ansvar for aktive barn, og som ønsker å lære mer om hvordan aktivitet for barn kan tilrettelegges; trenere, foreldre, søsken, ansatte i skole og SFO, etc. Gjennom noen timer blir det stor fokus på hvordan vi kan tilrettelegge for aktivitet i ulike miljøer. Det blir erfaringsutveksling og mye tips til nye aktiviteter. Første halvår i 2010 arrangerer vi idekveld i følgende temaer: Idekveld salaktiviteter Kurset gir spennende ideer til aktiviteter i sal, både med og uten utstyr og apparater. Det er spesielt lagt vekt på hvordan man ved bruk av enkelt utstyr kan skape ulike aktiviteter, leker og spill. er kommer senere Idekveld uteaktiviteter Lek og varierte aktiviteter utendørs og hvordan du som instruktør kan utnytte alt det spennende naturen vår byr på? Hele kurset arrangeres utendørs, så ta på klær som egner seg for aktivitet ute. Tromsø Bardufoss 11.mai 25. mai T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 11

12 Ungdom Lederkurs for ungdom 16 timer Ungdom mellom 15 og 19 år Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen år. Kurset skal gi ungdom i idretten mer selvtillit, motivasjon og engasjement til å gjøre en jobb i i eget og andre idrettslag! Kunnskapen og verktøyene deltakerne på dette kurset får gir innflytelse og medansvar i klubbarbeidet. De ulike temaer på Lederkurs for ungdom er: Selvtillit/selvfølelse Ledelse og lederrollen Ungdom i sentrum Idrettens organisasjon Idrettens forandringsverktøy Forbedring av aktivitet på skolen/i idrettslaget Kommunikasjon Retorikk Fra kurs til handling Vi planlegger et Lederkurs for ungdom i løpet av denne kurssesongen. kommer senere. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 12

13 Tverridrettslige kurs Innføringskurs i basistrening 8 timer Kommer Trenere og utøvere Innføring i basistrening er et praktisk kurs hvor vi presenterer prinsippene for basistrening og går gjennom en lang rekke ulike øvelser som kan gjøre treningen både bedre og morsommere. Hva er basistrening? Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren. Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle mye trening. Trening som har generell skadeforbyggende virkning. (Kilde: Olympiatoppen) Vi satser på flere lokale kurskvelder rundt om i kretsen, men per i dag er ikke datoene for disse klare. Følg med på nettside og e-post for oppdatert info. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 13

14 Tverridrettslige kurs Workshop basistrening 2 x 3 timer Kommer Trenere og utøvere Kveldssamling hvor vi går gjennom grunnleggende prinsipper i basistrening og ser det i sammenheng med hvordan du kan bruke det mest effektivt i din gren. Tromsø 23. og 30. mars - Workshop fotball T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 14

15 Temakvelder Førstehjelp 3 timer Kommer Trenere, ledere og alle andre i idretten og ellers som ønsker en opplæring eller en oppfriskning på temaet. Kurset tar for seg varsling, frie luftveier, stabilt sideleie, hjerte-lungeredning, sirkulasjonssvikt/ blødning, fremmedlegeme i halsen, hjertesykdom, ulykke og skade. Bidra til økt trygghet for egne ferdigheter hos deltakerne gjennom å øve praktiske ferdigheter i førstehjelp. Harstad Nordreisa Finnsnes 3. mai 10. mai 19. mai Jobber med datoer for Tromsø og Bardufoss T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 15

16 Temakvelder Idrettsskader og teiping 3 timer Trenere, utøvere, ledere og alle andre i idretten og ellers som ønsker en opplæring eller en oppfriskning på temaet. Akutt behandling, hva man bør gjøre I det en skade oppstår og tiden frem til profesjonell hjelp. Riktig behandling umiddelbart etter skade kan ha mye å si for skadeomfanget og hvor lenge utøveren må sitte på sidelinjen. Teori - Typeskader (strekk, støtt, kompresjon etc,) og hvordan man generelt forholder seg til ulike skader. Praktisk PRICE bruk av kompresjon (støttebandasje og teip), kompresjonselement, is etc Bardufoss Tromsø 9. februar 6. april T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 16

17 Temakvelder Coaching og kommunikasjon 3-4 timer Trenere, ledere og andre som jobber med grupper og er interessert å lære mer om lederstiler og kommunikasjon.. Coaching er blitt et veldig populært begrep som brukes ved veldig mange anledninger. Innenfor idretten ble Marit Breivik kjent for sin måte å coache håndballandslaget på, i næringslivet drives det omfattende opp-læring i det som kalles coachende lederstil og det er kommet en kjempe-flora av litteratur og kurstilbud om coaching. Men hva er det som gjør coaching så aktuelt og populært, hva er det som gjør coachende lederstil så virkningsfull, kort sagt hva er det som gjør at coaching kan bli framtidens begrep i all ledelse? På vårt kurs i coaching vil vi gi noen svar på spørsmålene ovenfor. Men merk at: Å kunne coaching og praktisere en coachende lederstil vil gi stor nytte for klubben/laget. Medlemmer vil selv lære å se hva som gjør dem effektive, og utøvere blir inspirert til selv å finne gode trenings- og konkurranseløsninger. Coaching og coachende lederstil er helt i tråd med idrettens etikk og normer. Begrep som Utøveren i sentrum, medvirkning, frivillighet, fair play m.fl. blir lettere forstått og tatt vare på. Coaching og coachende lederstil gjør at de gode følelsene stimuleres hos medlemmene/utøverne. Selvfølelsen forsterkes, gleden ved å finne løsninger selv kommer fram og trivselen blir en helt annen. Harstad Tromsø 17. mars 24. mars T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 17

18 Temakvelder Kosthold for idrettsutøvere 3 timer Trenere, foreldre og utøvere. Til våren vil vi i samarbeid med Olympiatoppen Nord-Norge og Sunn Jenteidrett arrangere et miniseminar om sunt kosthold for unge utøvere. Her blir det en del praktiske tips og mye om hva man bør spise når man driver med idrett og hvordan man skal få utøvere til å gjøre nettopp dette. Detaljert program kommer etter hvert. Merk at selv om Sunn jenteidrett er blant de som arrangerer dette er det et seminar som er like godt egnet for gutta! Harstad Finnsnes Tromsø 26. mai 27. mai 28. mai T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 18

19 Temakvelder Testing og utviklingstrapper i individuelle idretter 3-4 timer Trenere for ungdom og eldre i individuelle idretter I samarbeid med Olympiatoppen ser vi på hvordan man på en effektiv måte kan måle en utøvers utvikling og hva som er hensiktmessig å teste i ulike grener. Vi er innom både enkle testmetoder alle kan benytte seg av i lokalmiljøet og mer avanserte tester som krever mer utstyr. I løpet av kvelden er vi og innom utviklingstrapper og hva dette har å si for treningsplanleggingen. I høst kommer vi til å kjøre samme tema for ballspill. Bardufoss Uke 11, dato kommer senere T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 19

20 Idrettsråd Utviklinsgkveld for idrettsråd Pirs: 3-4 timer Alle idrettsråd Idrettsrådene er det høyeste politiske idrettsorgan i hver kommune, og det har stor betydning at idrettsrådene fungerer optimalt. Derfor vil vi fra TIK sin side tilby et kursopplegg som skal bidra til at idrettsrådenes arbeid blir så godt det lar seg gjøre. Vi vil sette fokus på sentrale momenter i idrettsrådenes arbeid: Hvorfor er idrettsrådene til? Hva skal et idrettsråd gjøre? Hvordan arbeide med aktiviteter og tiltak? Hvordan utvikle og praktisere samhandlingsregler? Hva skaper entusiasme, glød og handlingskraft? Vi kan enten bruke kvelden til å fordype oss i et av disse emnene, eller vi kan presentere kort alle emner og evt. I et senere møte gå dypere inn i aktuelle emner. Ta kontakt for nærmere drøfting av omfang, program, praktisk gjennomføring etc. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 20

21 Klubbutvikling 4 timer med startmøte 3 timer med oppfølgingsmøte Alle klubber som ønsker å utvikle seg videre. Hva er klubbutvikling? Hovedmålet med klubbutvikling er å skape et enda bedre aktivitetstilbud i klubbene. Gjennom et første møte, med en veileder fra kretsen, skal klubben selv bevisstgjøre nå-situasjonen, finne ut hvor man vil og så lage en plan for hvordan man skal klare det. Etter en stund vil klubben få et tilbud om et oppfølgingsmøte hvor vi ser hvor langt man har kommet og hvor man vil videre. Hvorfor klubbutvikling? Ingen er så gode at de ikke kan bli bedre, men hvorfor skal akkurat din klubb ta seg tid til enda noen møter i en allerede hektisk hverdag? Mye handler om å møte de utfordringene og problemene en klubb har på et tidligere stadie. Gjennom å ta seg litt tid til planlegging "kjøper" man seg på sikt en mindre stressende hverdag. Jo dårligere tid du og klubben din har, jo viktigere er det nettopp å stoppe opp og se hvorfor det er sånn. Hvordan skjer klubbutvikling? Prosessen består av: - Startmøte som inneholder analyse og utarbeidelse av fremdriftsplan for klubben. 4 timer i klubb med klubbveileder. - Oppfølgingsmøter hvor man undersøker resultater og jobber med videre fremdrift. 3 timer i klubb med klubbveileder. Får å få til en god prosess er det en fordel å involvere et bredt utvalg av klubbens medlemmer. Trenere, ledere, foreldre, aktive, dommere osv. er hjertelig velkomne. Optimalt sett bør det være et sted mellom 8 og 30 personer til stede. Merk at begge møtene foregår i klubbens egne lokaler (eller evt. annet sted etter klubbens ønske) og koster klubben ingenting. T r o m s I d r e t t s k r e t s Side 21

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Kursoversikt med beskrivelser

Kursoversikt med beskrivelser Kursoversikt med beskrivelser Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅR 2010

KURSKATALOGEN VÅR 2010 ROGALAND IDRETTSKRETS KURSKATALOGEN VÅR 2010 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Innledning Rogaland idrettskrets/rik arrangerer kurs på tvers av idrettene i Rogaland. Våre hovedområder

Detaljer

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud Fotballutdanning 1-2-3 på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger!

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer