KURSKATALOGEN VÅR 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOGEN VÅR 2010"

Transkript

1 ROGALAND IDRETTSKRETS KURSKATALOGEN VÅR 2010 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1

2 Innledning Rogaland idrettskrets/rik arrangerer kurs på tvers av idrettene i Rogaland. Våre hovedområder er innen klubbutvikling der vi setter fokus på klubbdrift. På trener siden har vi også kurs men de er tverridrettslige og ikke spesifikk på særidrett. Trenger dere kurs innen en særidrett må dere ta kontakt med din særkrets eller særforbund. Vi kan gjerne hjelpe til med å finne rett kontaktperson. Barneidrett ligger inn under RIK og der tilbyr vi aktivitetskurs for instruktører i idrettskolene. Vi vil i år prøve å få til en eller to trener samlinger der vi vil lage et forum for trenere på tvers av idrettene. Dato som er satt er 3. Februar det vil komme mer info om dette. Ved påmelding til kursene ønsker vi at dere prøver å bruke Der logger en inn med personlig profil og søker på kurset en ønsker å delta på. Skal en klubb melde på flere deltakere sender de e-post til ved påmelding trenger vi navn, fødselsdato, postnummer, e-post og mobilnummer. 2

3 Innholdsfortegnelse KLUBBUTVIKLING... 4 KURS I IDRETTSREGISTRERING...5 IDRETTSPROTOKOLLEN...6 HVORDAN SKAL STYRET I KLUBBEN JOBBE TIL DET BESTE FOR KLUBBENS MEDLEMMER...7 TENKER KLUBBEN PÅ Å BYGGE NYTT ANLEGG...8 SLITER DU MED Å FÅ TIL EFFEKTIVE STYREMØTER?...9 VI ER JO BARE ET IDRETTSLAG, TRENGER VI Å FØRE REGNSKAPET SOM STATOIL.10 TRENERUTVIKLING HVORFOR MASER TRENEREN OM HVOR VIKTIG UTTØYNING ER?...12 HVA GJØR EN HVIS EN UTØVER SKADER SEG?...13 KAN SKADEN FOREBYGGES?...13 HVORFOR GJØR IKKE KARI OG PÅL DET JEG SIER PÅ TRENING!

4 4 KLUBBUTVIKLING

5 KURS I IDRETTSREGISTRERING Hva er idrettsregistrering? Hvorfor må klubben registrere seg? Hvordan gjør jeg det? Idrettslaget er pliktig å registrere seg jf. NIFs lov Unnlatelse kan medføre at idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund. Tildeling av LAM midler eller lokale aktivitetsmidler er basert på idrettsregistreringen. Dato Bryne 21. januar 2010 Haugesund 28. januar 2010 Tidspunkt ca Sted Bryne Jæren hotell Haugesund Rica Maritim hotell Kurslærer Målgruppe Innhold PÅMELDING Wenche Salte utdanningskonsulent Rogaland idrettskrets Nye og gamle styremedlemmer som sliter med registreringen. Kan være en fordel å ha med flere fra klubben. Formålet med idrettsregistreringen. Konsekvenser hvis man ikke registrerer Hvilke opplysninger skal oppdateres. Hvordan legger en inn tall, ta med pc og medlemstall pr Vi vil registrere tallene på kurset hvis dere ønsker det. logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk å send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 14. januar 2010 Det er bindende påmelding Etter kurset vil det bli en kort introduksjon av idrettsprotokollen, se mer info på neste side 5

6 IDRETTSPROTOKOLLEN Få full kontroll på alle nødvendige avtaler, protokoller, kontrakter, medlemslister! Idrettsprotokollen er en internettbasert kommunikasjonsløsning for idrettslagets ledelse. Idrettsprotokollen er ikke en full serverløsning, men idrettslaget får mulighet for å lagre/sikre vitale klubb-dokumenter på løsningen. Det er ikke nødvendig å installere programvare på datamaskinen din. Rogaland idrettskrets har sammen med NHF Region Sør Vest tatt grunninvesteringen for å utvikle løsningen som tilbys idrettslag tilknyttet NIF for under en hundrelapp i måneden. 6

7 HVORDAN SKAL STYRET I KLUBBEN JOBBE TIL DET BESTE FOR KLUBBENS MEDLEMMER. Er du med i idretten og ønsker å lære om hvordan du kan drive klubben din bedre og etter gjeldene lover, regler og retningslinjer, bli med på dette kurset DATO 2. februar 2010 Haugesund 23. mars 2010 Stavanger TIDSPUNKT STED Haugesund Rica Maritim hotell Stavanger Idrettens hus Jåttåvågen KURSLÆRER MÅLGRUPPE Edvin Hoel fagkonsulent i Rogaland idrettskrets med arbeidsfelt innen lov og org. Ledere og styremedlemmer av nye idrettslag, nye og gamle ledere og styremedlemmer i eksisterende klubber/lag/ særidrettsgrupper. Og alle andre som ønsker å lære om klubbdrift. KURSINNHOLD Idrettens organisering Lover, regler og bestemmelser Idrettslagets indre liv Ulike tilskuddsordninger PÅMELDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk og send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 25. februar 2010 Det er bindende påmelding 7

8 TENKER KLUBBEN PÅ Å BYGGE NYTT ANLEGG Anlegg situasjonen for klubben er ikke alltid tilfredstillende og mange ønsker å bygge egne anlegg. Andre sliter med å vedlikeholde eksisterende anlegg. Bli med på dette kurset og få vite hva som kreves for å bygge nytt. DATO 16. feruar 2010 TIDSPUNKT STED Idrettens Hus, Jåttåvågen KURSLÆRER Åge Olsen ansatt i Rogaland fylkeskommune som rådgiver i idrett. MÅLGRUPPE Egnet for styrer i klubber og andre interesserte KURSINNHOLD Hvordan en utvikler og vedlikeholder anlegg. Her gis det verdifull innsikt i et stadig viktigere tema. Definisjoner på ulike typer anlegg Aktører og roller Satsing på bevaring av anlegg PÅMELDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk og send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 9. februar 2010 Det er bindende påmelding 8

9 SLITER DU MED Å FÅ TIL EFFEKTIVE STYREMØTER? Møteledelse er noe alle kan? Nei, slik er det ikke. Her lærer du å gjennomføre et møte slik at alle blir hørt, møtet avvikles effektivt og det sikres systematikk både i forarbeide og etterarbeide. DATO 18. februar 2010 TIDSPUNKT STED Idrettens Hus, Jåttåvågen KURSLÆRER Kåre Strand ansatt som kommunalsjef i Klepp kommune og har i mange år hatt tillitsverv i idretten er nå nestleder i Rogaland idrettskret MÅLGRUPPE INNHOLD PÅMELDING Ledere og styremedlemmer i klubber, lag og grupper Idrettens ulike møtetyper Gjennomføring av møter Holde fokus i møter Sakslister og referater logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk å send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 11. februar 2010 Det er bindende påmelding DELTAKERANTALL: Vi må sette maksimumsgrense på 30 deltakere. 9

10 VI ER JO BARE ET IDRETTSLAG, TRENGER VI Å FØRE REGNSKAPET SOM STATOIL Økonomikurset er på 8 timer fordelt på 2 kvelder der en tar for seg lover og regler for regnskapsplikten til et idrettslag. DATO 4. og 11. mars 2010 Haugesund 18. og 25 mars 2010 Bryne TIDSPUNKT STED Haugesund Rica Maritim hotell Bryne Jæren hotell PRIS kr. 200,- for begge kurskvelder KURSLÆRER MÅLGRUPPE Wenche Salte utdanningskonsulent Rogaland idrettskrets Styremedlemmer, revisorer og andre interesserte. Første kurskveld Kursinnhold Andre kurskveld Økonomistyring Regnskap og revisjon Grunnleggende bokføring og idrettens kontoplan. Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for Balanselære. Kontosystemet. Kontoplan. små organisasjonsledd. Budsjett. Bokføringsbestemmelser. Lønn, honorar, godtgjørelse m.m Regnskapsbestemmelser Fond til idrettsutøvere og pengepremier. Revisjonsbestemmelser. Lotteri og polititillatelse. Ansvarsbestemmelser med videre. Regnskapsprogram. Styremedlemmenes ansvar Rutiner og kontrolltiltak. Økonomisk vær varsom plakat PÅMELDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk og send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 25. februar 2010 Det er bindende påmelding 10

11 11 TRENERUTVIKLING

12 HVORFOR MASER TRENEREN OM HVOR VIKTIG UTTØYNING ER? Det er mange myter om tøyning, er det nødvendig, Hvorfor må vi det? Blir jo like støl uansett. Bør en ha samlet tøyning eller er det greit å tøye i dusjen Det er mulig du får svarene på spørsmålene på dette kurset. DATO 13. januar 2010 TIDSPUNKT STED Stavanger idrettsklinikk PRIS Kr. 350,- KURSLÆRER Vibeke Koren Osteopat og Fysioterapeut fra Stavanger idretts klinikk MÅLGRUPPE Idrettsutøvere, trenere, instruktører, ledere, foreldre og andre interesserte INNHOLD Vi går gjennom hvorfor og hvordan tøye. Forskjellen uttøyning og bevegelighetstrening. Avslutter med en praktisk økt hvor balanse og bevegelighet står i fokus PÅMELDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk å send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 6. januar 2010 Det er bindende påmelding DELTAKERANTALL Vi må sette maksimumsgrense på 30 deltakere. For at vi skal arrangere det må vi ha minimum 10 deltakere. Anbefalt aldersgrense for kurset er 14. år 12

13 HVA GJØR EN HVIS EN UTØVER SKADER SEG? KAN SKADEN FOREBYGGES? Rogaland Idrettskrets (RIK) inviterer til kurs i idrettskade for deg som vil lære mer om behandling og forebygging av skader i idretten. DATO 27. januar 2010 TIDSPUNKT STED Stavanger Idrettsklinikk, Hillevåg PRIS Kr. 350,- KURSLÆRER Stian Rosnes fysioterapeut fra Stavanger idrettsklinikk MÅLGRUPPE utøvere, trenere, foreldre/foresatte og andre interesserte. INNHOLD Hvordan forebygge og behandle idrettskader Akutte skader Belastningsskader Behandling av skader Forebygging av idrettsskader Teiping av skader PÅMELDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk å send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 11. januar 2010 Det er bindende påmelding DELTAKERANTALL: Vi må sette maksimumsgrense på 30 deltakere. For at vi skal arrangere det må vi ha minimum 10 deltakere. Anbefalt aldersgrense for kurset er 14 år. 13

14 HVORFOR GJØR IKKE KARI OG PÅL DET JEG SIER PÅ TRENING! Mange trenere har problem med noen få barn som krever all oppmerksomhet. På dette kurset får en kanskje lære litt om hvorfor barna oppfører seg som de gjør. DATO 11. februar 2010 TIDSPUNKT STED Møllehagen skolesenter Torgveien 29 PRIS kr. 350,- KURSLÆRER Brit Gordin fra Møllehagen skolesenter MÅLGRUPPE Trenere, instruktører, utøvere, foreldre og andre interesserte KURSINNHOLD Som trener og frivillig i barne og ungdomsidretten, melder mange om utfordringer knyttet til barn og unge, som fremviser en atferd som setter treneroppgaven på ekstra store prøvelser. Grunnleggende behov et bakteppe for økt forståelse av barn og unge med atferdsvansker og avvisnings problematikk Barn med ulike diagnoser hvor sosial fungering og samspillsvansker er en del av symptombilde. Livspåkjenninger som kan påvirke barns fungering. Hvordan takle foreldre som krever å få ordne opp. Nyttige tips - forebygging og mestring - voksenrollen. PÅMLDING logg på med personlig profil. Hvis en skal melde på flere fra samme klubb Send e. post til Husk å send navn, fødselsdato, klubb e-post, telefon og postadresse PÅMELDINGSFRIST 1.februar 2010 Det er bindende påmelding DELTAKERANTALL Vi må sette maksimumsgrense på 50 deltakere. For at vi skal arrangere det må vi ha minimum 10 deltakere. Anbefalt aldersgrense for kurset er 14 år. 14

15 KLUBBUTVIKLING HVILKE DRØMMER HAR IDRETTSLAGE T DITT Klubbutvikling er alle tiltak (utdanning, kurs, aktiviteter, dialoger osv) som bidrar til å føre en klubb fra en nåsituasjon mot en framtidig ønsket situasjon 15

16 START- OG OPPFØLGINGSMØTE Startmøte 4 timer Klubben får besøk av en skolert veileder som kjører prosess i klubben Status: Hvor står klubben i dag? Involvere og skape eierskapsfølelse hos klubbens medlemmer. Synliggjøre utdanningstilbud fra krets, forbund og idrettsforbunet Lage fremdriftsplan Oppfølgingsmøte 3 timer Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av veilederen som kommer tilbake til klubben og gjennomfører ett eller fere oppfølgingsmøter. Evaluering av gjennomførte tiltak Definere nye behov og ønsker i klubben Revitalisere planer/lage nye framdriftsplaner START OG OPPFØLGINGSMØTET ER GRATIS FOR KLUBBENE TA kontakt med hvis du ønsker mer info eller å bestille møte. For særidrettsklubber ta kontakt med ditt forbund, eller send mail til RIK så videre formidler vi kontakt med forbund. I 2009 var det 27 klubber som hadde Startmøte gjennom RIK. 16

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (Gjelder fra 01.01.2010, revidert siste gang 27.11.2013) 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer