Kursoversikt med beskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursoversikt med beskrivelser"

Transkript

1 Kursoversikt med beskrivelser

2 Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 3: Trenerrollen i barneidrett / Miljøtilrettelegging... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 4:Tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging... 4 Frittstående kurs - Anlegg... 5 Frittstående kurs - Argumentasjonsteknikk... 5 Frittstående kurs - Coaching og kommunikasjon... 5 Frittstående kurs - Den coachende kursholder... 5 Frittstående kurs - Idrettens rammebetingelser... 6 Frittstående kurs - Konflikthåndtering... 6 Frittstående kurs - Lover, regler og retningslinjer... 6 Frittstående kurs - Møteledelse... 6 Frittstående kurs - Teambuilding... 7 Frittstående kurs - Virksomhetsplan... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap (12 t)... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 1- Regnskap og revisjonsbestemmelser... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 2 - Offentlige lover og regler... 8 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 3 - Bokføring og styrets ansvar... 8 Frittstående organisasjonskurs - Argumentasjonsteknikk, klubbutvikling... 8 Frittstående organisasjonskurs - Prosjektstyring, klubbutvikling... 8 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 1, Lederrollen... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 2, Medlemmet i sentrum... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 3, GAP-analyse... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 4, Organisasjonsforståelse... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 5, Idrettens lederskap... 9 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 1, Kommunikasjon Idrett og ledelse Trinn 2, modul 2, Coaching Idrett og ledelse Trinn 2, modul 3, Teambuilding Idrett og ledelse Trinn 2, modul 4, Argumentasjonsteknikk Idrett og ledelse Trinn 2, modul 5, Prosjektstyring Idrett og ledelse Trinn 2, modul 6, Lederverktøy Idrett og ledelse Trinn 2, modul 7, Lover, regler, retningslinjer Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 4 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 8 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 4 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 8 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 10, Økonomistyring/Regnskap Idrett og ledelse Trinn 2, modul 11, Klubbens virksomhetsplan Idrett og ledelse Trinn 2, modul 12, Den coachende kursholder Idrett og ledelse Trinn 2, modul 13, Anlegg generelt Idrett og ledelse Trinn 2, modul 14, Idrettens rammebetingelser Idrettsrådet - Startmøte Idrettsrådet - oppfølgingsmøte (4 t) Idrettsråd - regionale informasjonsmøter Idrettsrådbesøk Idrettsrådet - Forberedende anleggsplanlegging Idrettsrådet - Anleggsplanlegging Idrettsrådet - Forholdet til kommunen Idrettsrådet - Idrettens egen politikk Idrettsrådet - Idrettens lokale ressurser Idrettsrådet - Idrettens nasjonale rammebetingelser Idrettsrådet - Idrettsrådets ansvar og oppgaver Idrettsrådet - Kommuneplanlegging Idrettsrådet - Lokal idrettspolitikk Idrettsrådet - NIFs lover Klubbutvikling - Startmøte Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte Klubbens utviklingsprogram - Utøvende lederskap med verdier og planer Klubbens utviklingsprogram MAL Side 2 av 22

3 Klubbens utviklingsprogram, GAP-analyse Klubbens utviklingsprogram, Klubben vår og norsk idrett Klubbens utviklingsprogram, Klubbledelse Klubbens utviklingsprogram, Medlemmet i sentrum Verdiprosess i klubben (12t) Verdiprosess i klubben (4t) Innsalg utdanning Idrettsskader, del 1, 2 og Kosthold, ernæring og trening Sponsorarbeid Funksjonærutdanning grunnivå Funksjonærutdanning II Førstehjelp (4t) Hjertestarterkurs (4t) Forebyggende tema kosthold Aktiv Ungdom Ungdom og styrearbeid Ungdomsnettverk Side 3 av 22

4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten Barneidrettens mål og verdigrunnlag. Gi kjennskap til idrettens grunnverdier. Samfunnsendringer og barns oppvekst. Vite hvordan man skaper et trygt klima Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning Barns motoriske utvikling. Barns utvikling, samspill, læring. Lekeaktiviteter. Lekens betydning Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 3: Trenerrollen i barneidrett / Miljøtilrettelegging Barneidrettstreneren som aktivitets - og miljøskaper. Barns egenaktivitet. Miljøers særegenhet og barns motoriske ferdigheter. Miljøtilrettelegging Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 4:Tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging Lek til idrett. Naturlig bevegelse satt i system. Tilrettelegging av trening for barn. Ulike idretters egenart. Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Side 4 av 22

5 Frittstående kurs - Anlegg Utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. Definisjoner på ulike typer anlegg. Aktører og roller. Satsning på bevaring av anlegg. Anlegg som grunnlag for aktivitet. Idrettslaget bygger anlegg. Søknad om spillemidler. Finansiering. Anleggsansvarlige i klubber og lag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Få innsikt i hvordan idrettsanlegg prosjekteres og utvikles. Kunne ordningen om spillemidler til anlegg. Sikre en god totalfinansiering av idrettsanlegg. Innsikt i påvirkning for å sikre prioritering av ønsket anlegg. Sikre drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Frittstående kurs - Argumentasjonsteknikk Hvordan fange og holde på tilhøreres oppmerksomhet? Gjennom øvelser vil du få retoriske ferdigheter som hjelper deg til å fremme en sak på en tydelig måte. Verktøyet og metodikken er svært velegnet i situasjoner der muntlige ferdigheter er viktig for å få frem standpunkter. Ledere eller folk i spesielle funksjoner der de har behov for å argumentere godt for prosjekter, saker, meninger... Deltakere kan komme fra idrettslag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd eller særforbund. Lære å argumentere for en sak på en måte som fanger og holder tilhøreres oppmerksomhet, og legge frem bevis som skaper aksept for standpunktene du legger frem. Forberede en konkret sak som du skal bruke selv Få frem de viktigste argumentene for saken Få frem bevis for at argumentene dine er viktig/riktig Kunne møte motargumenter i saken på en god måte. Kunne bygge opp skriftlige redegjørelser på en overbevisende måte Frittstående kurs - Coaching og kommunikasjon Ledere får en innføring i coaching som strategi for læring og utvikling i idrettslag. Både trener- og lederrollen vil utfordres gjennom kompetanseheving i hvordan du kan praktisere en coachende væremåte som trener eller leder. Tematikk i kurset: Enveis- og toveis kommunikasjon, spørsmålsstillinger og aktiv lytting, coaching som strategi for læring. Ledere i idretten som ønsker å videreutvikle egne kommunikative dialogferdigheter. Bli kjent med noen prinsipper som ligger til grunn for coaching. Kjennskap til og trening på å bruke coaching som strategi for utvikling av andre mennesker. Få en grunnleggende coachingfaglig kompetanse gjennom noen grunnleggende verktøy for coaching. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Den coachende kursholder Hvordan få kurs til å bli mer dynamisk og prosesspreget? Du vil trene på å skape engasjement hos kursdeltakere ved hjelp av coachende metodikk der alle blir sett og aktivisert gjennom dialog både mellom deg og deltakerne og deltakerne seg i mellom. Kurslærere og andre prosessledere. Kunne få fram refleksjoner, meninger og erfaringer blant deltakere i kurs, møter eller andre prosesser. Bli bevisst hvordan du kan bruke en coachende væremåte i kurslærerrollen. Kunne bruke voksenpedagogikk på kurs ut fra hvordan voksne tenker og lærer. Videreutvikle dine kommunikasjonsferdigheter i samtaler med god og strukturert dialog. Kunne bruke coachende systematikk. Bli kjent med noen anerkjente prinsipper innen læring og utvikling. Bevisst hvordan du kan gjøre evaluering av faglig innhold og metodikk i kurs som du kjører. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Side 5 av 22

6 Frittstående kurs - Idrettens rammebetingelser Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet. Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss? Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling. Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter. Optimal ressursutnyttelse. Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap. Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging. Idrettsrådets ansvar og oppgaver. Ledere og styremedlemmer i klubber og lag. Alle med ansvar for rammebetingelser i idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Vite hvordan klubben kan skaffe midler og bedre øvrige rammebetingelser for drift og aktivitet. Frittstående kurs - Konflikthåndtering Bevisstgjøring av konfliktbegrepet og ulike konflikttyper. Bruk av et praktisk verktøy som anvendes til konflikthåndtering. Bli tryggere og mer modig når du møter en konflikt. Motsetninger som er sunne og nødvendige for å skape en utvikling. Når motsetninger går over fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. Når en konflikt ikke lar seg løse - hvordan godta utfallet og innordne seg til det beste for idrettslaget og medlemmene? Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier ved håndtering av konflikter. Samarbeid og konflikt som to ulike sider av samme sak. Ledere og andre som har et ansvar for noen i idrettslaget, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget. Bli bevisst forskjellen mellom ødeleggende konflikter og uenigheter som ikke er til hinder for idrettslaget. Bli tryggere på hvordan du som leder kan håndtere konflikter. Lære en konkret metode for konflikthåndtering. Vite at konflikthåndtering mellom mennesker alltid krever evner og ferdigheter i kommunikasjon og relasjon. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Lover, regler og retningslinjer Bli kjent med idretten og særidrettens regelverk og retningslinjer. Ledere og styremedlemmer i klubber og lag. Idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Få økt innsikt i NIF sitt lovverk, særforbundenes lovverk og idrettslagenes lovverk. Kjenne til fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene. Vite hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.). Frittstående kurs - Møteledelse Kurset skal bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget. Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter. Ledelse av de ulike fasene i et møte. Dialogferdigheter i gjennomføring av møter. Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter. Saksliste og referater. Alle som leder ulike typer møter. Kunne gjennomføre et godt forberedt møte, der alle som bør involveres trekkes aktivt med i møtet. Kunne styre dialoger på en effektiv måte. Gjøre nødvendige oppsummeringer, konklusjoner og vedtak i ulike saker. Lage gode referater der utfallet av møtene er forankret i tydelig formulerte vedtak. Side 6 av 22

7 Frittstående kurs - Teambuilding Kurset fokuserer på bruk av en mer teamrettet tenke- og arbeidsmåte i grupper som skal jobbe sammen på ulike arenaer i idrettslaget. Forskjellen på grupper team? Når bør grupper jobbe som et team? Ulike roller i et team. Hvordan bygge et team? Faser i utvikling av et team. Ulike modeller for teambygging. Ledere og trenere med en rolle i grupper der man er avhengig av hverandre for å oppnå resultater. Få kompetanse til å utvikle grupper til å bli et godt team. Bevisst på når, hvordan og hvorfor en gruppe bør arbeide mer teamrettet. Få forståelse av hva som er de viktigste effektene av et godt teamarbeid. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Virksomhetsplan Hvordan legge til rette for en god drift av idrettslaget med basis i et vedtatt planverk? Organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan. De tre V-ene i idrettslaget: Visjon - Verdier Virksomhetside. Hvilke mål skal idrettslaget jobbe mot? Konkrete retningslinjer og leveregler i lys av visjonen, virksomhetsideen og verdiene. Handlingsplaner som hjelp til å realisere målene. Virksomhetsplan er en prosess som kan kjøres for ledere i klubber/ lag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Lære å bruke verktøyet organisasjonsraketten for å lage idrettslagets virksomhetsplan. Bevissthet og eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetside og visjon. Bevisst hvilke hovedmål idrettslaget skal jobbe for å realisere. Forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres. Bli enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som brukes for å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen. Nivå: Videregående Timer med lærer: 15 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap (12 t) Innføring i Regnskap og revisjonsbestemmelsene Innføring i offentlige lover og regler Styrets ansvar Grunnleggende bokføring og NorskStandard Kontoplan Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Å kunne utføre forsvarlig regnskap/regnskapsføring i idrettslaget. Å kunne offentlig lover og regler. Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 1- Regnskap og revisjonsbestemmelser Innføring i Regnskap og revisjonsbestemmelsene. Styring av Idrettslagets økonomi/regnskap. Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag. Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Å kunne utføre forsvarlig regnskap/regnskapsføring i idrettslaget Side 7 av 22

8 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 2 - Offentlige lover og regler Gjennomgang av offentlige lover og regler knyttet til økonomistyring og regnskap i idrettslaget. Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag. Å kunne utføre regnskapsføring i idrettslag. Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 3 - Bokføring og styrets ansvar Gjennomgang av grunnleggende bøkføring. Gjennomgang av Norsk Stadard Kontoplan. Styrets ansvar knyttet til idrettslagets økonomistyring og regnskap. Ledere og styremedlemmer i idrettslag. Ansatte med ansvar for økonomi, kasserere og valgte revisorer. Bevisstgjøre idrettslagets styre ift deres ansvar knyttet til økonomistyring/regnskap. Å kunne utføre bokføring/regnskapsføring i idrettslag samt bruk av Norsk Standard Kontoplan. Frittstående organisasjonskurs - Argumentasjonsteknikk, klubbutvikling Retorikk og kommunikasjon opp i mot egen kompetanse. Argumentasjon. Stolpemanus. Trening i å fylle ut stolpemanus med egne case. klubber/ lag idrettskretser særkretser idrettsråd særforbund Hvordan fange og holde tilhøreres oppmerksomhet. Lære å fremme en sak på riktig måte Frittstående organisasjonskurs - Prosjektstyring, klubbutvikling Definisjoner på gruppe og prosjekt. Stadier i prosjekt. Milepælsplanutvikling. Ledelse av prosjekter. Eksempler på prosjekter innen idretten. klubber/ lag idrettskretser særkretser idrettsråd særforbund Lære prosjekt som arbeidsform Side 8 av 22

9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 1, Lederrollen Hurra jeg er blitt idrettsleder! Forventningsmodell. Kompetanse i ledelse. Delegering, medansvar, lojalitet. Coaching. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 2, Medlemmet i sentrum Tilhørighet, medansvar og delaktighet. Barneidrett. Ungdomsidrett. Tilrettelegging av aktivitet. Rekrutt Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 3, GAP-analyse Kommunikasjon, spørsmål, lytting, feedback. Møtearenaer og møteledelse, did. diamant. GAP-analyse. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 4, Organisasjonsforståelse Klubben vår og norsk idrett. Idretten - en organisasjon? Klubbens plass på organisasjonskartet. Nettet som informasjonsbase Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 5, Idrettens lederskap Menneskesyn. Kunnskapssyn. Læringssyn. Hva er verdier? Idrettens aktivitetsverdier og idrettens organisasjonsverdier. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Side 9 av 22

10 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 1, Kommunikasjon Enveis- og toveis kommunikasjon. Kongruens. Spørsmålstyper. Lytteteknikker. Taleteknikk, retorikk. Aktuelle læremidler. Bli en bedre kommunikator. Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 2, Coaching Utviklingsstrategier med bruk av coaching, mentoring, veiledning, Didaktisk diamant. Struktur i coaching. Dokumentasjonsverktøy i coaching - IGP Bli en bedre coachende leder eller trener Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 3, Teambuilding Team versus gruppe. Belbins roller i team. Hvordan bygge team? Dialogens plass i teamutvikling. Modeller for teambygging. Team og prosjekt/arrangement Bygging av team. Coaching av team Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 4, Argumentasjonsteknikk Hva er retorikk. Argumentasjon. Ethos, logos, pathos. Stolpemanus. Lære noen verktøy for å kunne levere overbevisende kommunikasjon for de ulike målgruppene du skal kommunisere med. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 5, Prosjektstyring Definisjoner prosjektgruppearbeid. Stadier i et prosjekt. Milepælsplan. Prosjektledelse. Prosjekteksempler Prosjektstyring Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Side 10 av 22

11 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 6, Lederverktøy Klubben online. Lagets nettside som infokanal. Nettet som møteplass, Idrettens Læringsportal. , SMS. Bruk og misbruk av møter. Lederverktøy Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 7, Lover, regler, retningslinjer NIF sitt lovverk. Barneidrettsbestemmelser. Anti-Doping Norge. Lover og regler om kjønnsdeling. Særidrettstema: - Konkurranse og arrangementsregler. - Lover og retningslinjer, kultur. Lover, regler og retningslinjer innen idretten. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 4 t Konfliktbegrepet. Konflikttyper. Personlighet/forskjellighet. Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier. Samarbeide / konkurranse. Konflikthåndtering Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 8 t Konfliktbegrepet. Konflikttyper. Personlighet/forskjellighet. Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier. Samarbeide / konkurranse. Konflikthåndtering Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Side 11 av 22

12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 4 t Møteledelse Ulike møtetyper. Forventningsmodell for møter. Strukturen i møter. Hersketeknikk eller dialog? Kommunikativ styring av møter. Innkalling/saksliste/referat/ansvar. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 8 t Møteledelse Ulike møtetyper. Forventningsmodell for møter. Strukturen i møter. Hersketeknikk eller dialog? Kommunikativ styring av møter. Innkalling/saksliste/referat/ansvar. Alle med lederoppgaver i en klubb eller et lag, herunder også kapteiner på ulike lag. Dette gjelder så vel ansatte som Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 10, Økonomistyring/Regnskap Økonomi og lovverk. Budsjett og regnskap. Økonomistyring. Økonomi i prosjekter. Sponsing/pengepremier Økonomistyring Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 11, Klubbens virksomhetsplan Organisasjonsraketten. Klubbens verdigrunnlag. - Fra ord til handling. - Verdigrunnlaget internt/eksternt IGP. Visjonsprosess. - Visjon som drivkraft. - Hva legges i en visjon. - Elementer i en god visjon. Virksomhetside. - Virksomhetside som begrep og styringsverktøy. Målsettingsdebatt. Hva legges i begrepet mål? Måltyper, kunnskap, ferdighet og holdningsmål. Krav til mål. Smarte verktøy for å måle måloppnåelse. Klubbens virksomhetsplan Nivå: Videregående Timer med lærer: 20 Side 12 av 22

13 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 12, Den coachende kursholder En coachende væremåte. Faglig og personlig autoritet. Voksenpedagogikk. Hva særpreger det å undervise voksne? Kommunikasjon/spørsmål/lytting. Didaktisk diamant som planleggingsverktøy. SMARTE mål. MAKVIS, læringssyn, prinsipper. Deltakerplassering. Kafedialog. Læremiddelgjennomgang. Evaluering av opplegg. Feedback. Bli en bedre coacende kursholder Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 13, Anlegg generelt Anlegg generelt Anlegg generelt Nivå: Videregående Timer med lærer: 6 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 14, Idrettens rammebetingelser Idrettens rammebetingelser Idrettens rammebetingelser Nivå: Videregående Timer med lærer: 6 Side 13 av 22

14 Idrettsrådet - Startmøte Et Startmøte er en selvutviklingsprosess i idrettsrådet. Hva er vår nå-situasjon? Hvilke mål har klubben for å løfte klubben et steg videre gjennom klubbutvikling? Styret/medlemmer i idrettsrådet Få et klart bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Idrettsrådet - oppfølgingsmøte (4 t) Et Oppfølgingsmøte avtales i Startmøtet i idrettsrådet. Oppfølgingmøtet har som formål å sjekke status i arbeidet siden Startmøtet - samt se på idrettsrådets oppfølging av det videre arbeidet. Styret/medlemmer i idrettsråd Få et bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Idrettsråd - regionale informasjonsmøter Idrettsrådets ansvar, rolle oppgaver. Rammebetingelser og anlegg. Hva kan idrettsrådet få hjelp til - og hvor? Ledere, styret i idrettsråd Tilrettelegge for at idrettsrådene får nødvendig hjelp og informasjon ift sine arbeidsoppgaver Idrettsrådbesøk Hvordan står det til i idrettsrådet? Har idrettsrådet behov for utdannings-/kurs-/kompetansetiltak? Andre behov for støtte/hjelp? Handlingsplanen og veien videre 3 t Primært styret i idrettsrådet, men også andre medlemmer/idrettslag Å avdekke om idrettsrådet har behov for hjelp innen områder av deres virksomhet Nivå: Ubestemt Timer med lærer: 4 Idrettsrådet - Forberedende anleggsplanlegging Overordnet anleggspolitikk. Idrettslagenes behov. Konsekvenser. Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: overordet anleggspolitikk (NIF og KKD). Vurdering av idrettslagenes behov. Konsekvenser. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 14 av 22

15 Idrettsrådet - Anleggsplanlegging KURSOVERSIKT - KURSBESKRIVELSER Arealsikring Plan- og bygningsloven (PBL) Anlegg som virkemiddel Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: arealsikring (Kommunedelplan). plan- og bygningsloven. anlegg som virkemiddel (Samfunnsregnskap) Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Forholdet til kommunen Roller, spilleregler og forventninger. Samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. Suksesshistorier fra andre idrettsråd Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: roller, spilleregler og forventninger. samarbeidsrelasjoner mellom IR og kommune. suksesshistorier fra andre IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens egen politikk - Statlig idrettspolitikk - Idrettspolitisk dokument Styret/medlemmene i idrettsrådene primært Få kunnskap om: Statlig idrettspolitikk. Idrettspolitisk dokument (IPD). Idrettskretsenes planer. Oppgave- og rollefordelingen i norsk idrett, med vekt på IK og IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens lokale ressurser Definisjon av ressurser Hvorfor definere behov? Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: definisjonen på lokale ressurser (menneskelige, administrative og økonomiske). Hvorfor IR bør definere sitt behov for lokale ressurser. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens nasjonale rammebetingelser - Organisering - Pengestrømmer - Lokale aktivitetsmidler. Spillemidler Styret/medlemmene i idrettsrådet primært Få kunnskap om: Organiseringen av norsk idrett og arbeid med rammebetingelser. Norsk idretts pengestrømmer. Lokale aktivitetsmidler/spillemidler. Frivillighetens og idrettens betydning og omfang ved å bruke idrettens samfunnsregnskap. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 15 av 22

16 Idrettsrådet - Idrettsrådets ansvar og oppgaver - Idrettsrådets lovpålagte oppgaver - Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene - Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet - Idrettsrådets rolle overfor kommunen Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: IR sine lovpålagte oppgaver. IR sitt ansvar overfor idrettslagene. Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet. IR sin rolle overfor kommune. Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Kommuneplanlegging - Samarbeid - Medvirkning og innsynsrett - Folkehelseperspektivet Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: - kommunen som samarbeidsarena (kap 3 i KS-hefte) - mulighet for medvirkning og innsynsrett. (Forvaltningsloven). - folkehelseperspektiv i kommuneplan Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Lokal idrettspolitikk - Idrettslagenes behov - Lokal idrettspolitikk - Skape gode møteplasser Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: IR sitt ansvar for kartlegging av idrettslagenes behov. Lokal idrettspolitikk som virkemiddel i IR sitt arbeid. Få ideer/innsikt i hvordan skape gode møteplasser. Viktigheten av å strukturere idrettsrådets idrettspolitiske arbeid. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - NIFs lover - NIFs lov - IRs basislovnorm - Generell foreningsrett Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: NIFs lov kap 1-14 med vekt på kap 5, 8 og 10. Generell foreningsrett. IRs basislovnorm og krav som stilles til IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 16 av 22

17 Klubbutvikling - Startmøte Et Startmøte er en selvutviklingsprosess i klubb/krets. Hva er vår nå-situasjon? Hvilke mål har klubben for å løfte klubben et steg videre gjennom klubbutvikling? Fortrinnsvis klubber, men også kretser/andre som ønsker å kjøre en utviklende prosess. Få et klart bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte Et Oppfølgingsmøte er et nytt møte med klubben i etterkant av et Startmøte. Hva har skjedd siden Startmøte? Ønsker klubben å endre/utvikle planene som ble lagt på Startmøtet? Hva er veien videre - hva ønsker klubben? Fortrinnsvis klubber, men også kretser/andre som ønsker å kjøre en utviklende prosess. Få et klart bilde av status og avklare/prioritere veivalg videre Klubbens utviklingsprogram - Utøvende lederskap med verdier og planer Bevisstgjøring av hvilke verdier klubben skal styres etter og hvordan de valgte verdiene skal prege det som skjer i klubben. I hvilken grad styres klubben etter planer og felles bestemte mål? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli bevisst klubbens verdier og i hvilken grad klubben jobber i forhold til planer. Klubbens utviklingsprogram MAL Kurset består av fem moduler på 3-4 timer. I løpet av kurset vil deltakerne gå gjennom de viktigste områdene som et idrettslag bør ha kompetanse i for å skape et godt miljø, utøve god ledelse og drive idrettslaget på en forsvarlig måte. Alle delene gjennomføres lokalt i idrettslagets egne lokaler for å sikre at så mange ledere og trenere som mulig kan delta. Idrettslagets egen situasjon vil være diskusjonsgrunnlaget for alle temaene i kurset. Kurset leveres av godt skolerte veiledere som møter idrettslaget i den situasjonen dere er i dag og jobber sammen med dere mot en ønsket utvikling. Ledere, trenere, tillitsvalgte, foreldre og utøvere. Bli bedre kjent med de andre lederne, trenerne og tillitsvalgte. Få en tydeligere forståelse for din rolle i klubben. Vite hvordan du kan skape ønsket miljø og trivsel. Bli mer engasjert i det som skjer i ditt idrettslag. Idrettslaget blir tydeligere på hva man kan forvente og hva man forplikter seg til som medlem. Klar over hva som er dagens situasjonen og hva dere vil med idrettslaget i fremtiden. Forståelse for hva dere må forholde dere til som et idrettslag eller en gruppe i et idrettslag. Bli bevisst hvordan driften av idrettslaget bør organiseres og gjennomføres. Bli bevisst på idrettslagets verdier og hva som er viktigst for idrettslaget. Få bekreftelser på det som fungerer, samtidig som du får øye på det som bør gjøres noe med. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 17 Side 17 av 22

18 Klubbens utviklingsprogram, GAP-analyse GAP analyse for å finne ut hva som er klubbens situasjon, og hva som kan gjøres i forhold til det klubben ønsker å realisere. Situasjonsanalyse: Hva fungerer bra / mindre bra i klubben? Ønsket situasjon: Hva er det klubben ønsker å oppnå? Vurdering: Hva må klubben gjøre for å oppnå det som er ønskelig? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Lære å bruke GAP-analyse for å vurdere situasjon, mål og alternative tiltak. Få innblikk i planarbeid og bevisst bruk av planer i klubben. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Klubbens utviklingsprogram, Klubben vår og norsk idrett Klubbens plass på organisasjonskartet i forhold til særforbund, idrettskretser og idrettsråd. Hva kan andre organisasjonsledd bistå klubben med? Rammebetingelser for drift av klubb. Idrettens viktigste lover. Hvordan er idrettslagets egne lover og rammebetingelser? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Økt innsikt og forståelse i forhold til hvordan organisasjon og lovverk påvirker driften av en klubb, hvilke rammebetingelser som regulerer driften av en klubb, hvorfor økonomi og økonomiforvaltning er viktig i en klubb, hvorfor anlegg er en sentral premiss for utøvelse av fysisk aktivitet. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Klubbens utviklingsprogram, Klubbledelse Hva kjennetegner ledelsen av klubben? Delegering og medansvar. Lojalitet. Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli en bedre leder. Bevisst hvordan du som leder kan bidra til å utvikle klubben. Klubbens utviklingsprogram, Medlemmet i sentrum Tilhørighet, medansvar og delaktighet i klubben. Hvordan motivere og ansvarliggjøre flere medlemmer i klubben slik at de påtar seg verv og ansvar. Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli bevisst alle typer medlemmer og betydningen disse har for klubbens eksistens og utvikling. Bli kjent med generelle utviklingstrekk som påvirker klubben, og analysere konsekvensen av dette. Bli en bedre leder for klubbens medlemmer. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Side 18 av 22

19 Verdiprosess i klubben (12t) Hvordan jobbe med verdispørsmål? 1t. Hva er en verdi? 2t. Hvorfor jobbe med et verdigrunnlag? 2t. Hva skal være vår klubbs verdier? 2t. Hvordan kan vi bedre verdiene i praksis? 1t. Hvordan få med hele klubben? 2t. Idrettens verdigrunnlag og klubbkultur 2t. Klubbens styre og medlemmer Verdiprosess i klubben Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Verdiprosess i klubben (4t) Hvordan jobbe med verdispørsmål? Hva er en verdi? 1t. Hvorfor jobbe med et verdigrunnlag? 1t. Hva skal være vår klubbs verdier? 2t. Klubbens medlemmer Verdiprosess i klubben Innsalg utdanning Innsalg av utdanning: Klubbesøk telefoninnsalg - møter Alle Klubber, lag og foreninger Innsalg av utdanningstilbud til klubbene Idrett/gren: Idrett generelt VO-godkjent: Ikke godkjent Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 1 Idrettsskader, del 1, 2 og 3 Idrettsskader 1, 4 t - Idrettsskader 2, 4 t - Idrettsskader 3, 4 t Primært aktivitetsledere, veiledere, instruktører og trenere. Deltakerne skal mestre grunnleggende førstehjelp. De skal ha kjennskap til behandling og forebygging av de vanligste idrettsskadene. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Kosthold, ernæring og trening Hva er kalorier, proteiner, fett, karbohydrater...og i hva slags mat finner en det? Hva trenger du som aktiv utøver? Hva trenger du som mosjonist? Er det forskjell på behovet til en fotballspiller og en skiløper? Spiser du annerledes i harde treningsperioder? Forslag på meny. Trenere, ledere, lærere og aktive innen alle idretter og nivåer. Gi grunnleggende innsikt i kosthold - relatert til trening/prestasjon Side 19 av 22

20 Sponsorarbeid Hvordan skaffe sponsorer? Hvordan få til andre inntektsbringende tiltak? Verktøy og tips knyttet til dette. Styremedlemmer i idrettslag og enkeltpersoner som jobber med sponsorinntekter til sin klubb eller aktivitet. Gi deltakerne innsikt i å skaffe/inngå avtaler med sponsorer, og etablere andre inntektsbringende tiltak Funksjonærutdanning grunnivå Arrangementkunnskap 4 t Service 4 t Regionkunnskap 4 t Tillitsvalgte - funksjonærer Grunnleggende kunnskap for å kunne gjennomføre arrangement. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Funksjonærutdanning II INNHOLD: Idrettsarr.1 t - Idéfasen 2 t - Forberedelse 5 t - Klargjøring 2 t - Gjennomføring 3 t - Org.oppbygning 1 t - Kommunikasjon 2 t - Service- og kulturforståelse 2 t Ledere - tillitsvalgte - funksjonærer Gi kunnskap og erfaring i å gjennomføre store idrettsarrangement. Nivå: Videregående Timer med lærer: 20 Førstehjelp (4t) Innføring i førstehjelp. Undersøkelse av syk eller skadet, frie luftveier, fremmedlegeme i luftveiene sideleie, hjertelunge-redning, sirkulasjonssvikt. Førstehjelp i det daglige. Varsling. Alle innen idretten og skoleverket Deltagerne skal kunne grunnleggende førstehjelp. Hjertestarterkurs (4t) Grunnkurs i bruk av hjertestarter. Forutsetter at deltakerne kan hjertelungeredning fra før! Kurset har mye praktisk øvelse og skal ledes av godkjent instruktør og etter retningslinjer fra Helsetilsynet og Norsk Rescuitasjonsråd. Trenere, aktivitetsledere, ledere og andre i idrettslaget - under forutsetning at de kan/har gjennomgått hjertelungeredning fra før. Deltakerne skal kunne bruke hjertestarter Side 20 av 22

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

Idrett og ledelse. Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4

Idrett og ledelse. Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4 Idrett og ledelse Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4 Idrett og ledelse er en klubbprosess på de to første trinnene og en videreutdanning på individnivå på de to neste trinnene. Trinn 1 og 2 gir mulighet

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

KLUBBUTVIKLING OG KURS

KLUBBUTVIKLING OG KURS KLUBBUTVIKLING OG KURS Det skal være gøy å drive idrettslag! IKKE OM VÆR R I LAG Alle i idretten fortjener å bli inspirert og motivert! Klubbutvikling og kurs er viktige verktøy for å gi eksisterende og

Detaljer

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Barneidrett Kurs: Aktivitetsiederkurs barneidrett, 16 timer Temakvelder: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett Allsidig ballaktivitet Aktivitet

Detaljer

NSF. Leder/trenerkonferanse. NSF Leder- og trenerkonferanse, 11.09.2010. 11. september 2010. Ronny Borgen Hansen Mobil 977 57 909

NSF. Leder/trenerkonferanse. NSF Leder- og trenerkonferanse, 11.09.2010. 11. september 2010. Ronny Borgen Hansen Mobil 977 57 909 NSF Leder/trenerkonferanse 11. september 2010 1 Idrettslig bakgrunn Egne verv: Bergens Atletklub, styret Hordaland Boksekrets, styret Norges Bokseforbund, komiteer Utdanning i idretten: Coaching og ledelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Sjekkliste NBF klubbutvikling KLAR BOKS! Nivå 1

Sjekkliste NBF klubbutvikling KLAR BOKS! Nivå 1 Sjekkliste NBF klubbutvikling KLAR BOKS! Nivå 1 Norges Bokseforbund 1 Klar Boks! Nivå 1 Din klubb er nå i starten av prosessen med å bli en Klar Boks! Nivå 1 klubb. Prosessen er løpende med fire steg,

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Troms idrettskrets Handlingsplan

Troms idrettskrets Handlingsplan Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018 Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge. Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva

Detaljer

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning MANUAL Pr jan 2013 Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning Rapporteringen i Sportsadmin brukes til rapporter på all aktivitet innen

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅR 2010

KURSKATALOGEN VÅR 2010 ROGALAND IDRETTSKRETS KURSKATALOGEN VÅR 2010 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Innledning Rogaland idrettskrets/rik arrangerer kurs på tvers av idrettene i Rogaland. Våre hovedområder

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr januar 2016

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr januar 2016 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr januar 2016 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017 Aktivitetslederkurs Høsten 2017 Pensum Presentasjon av kurset Forstå og vite hva god barneidrett er ( i sammenheng med Idrettens verdigrunnlag, Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter)

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

!!!! STUDIEPLAN! Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 STUP! Bilde: shutterstock.com!

!!!! STUDIEPLAN! Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 STUP! Bilde: shutterstock.com! T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN Bilde: shutterstock.com TRENER 1 STUP Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur Anders Hoff, NIF

Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur Anders Hoff, NIF Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur 21.1.2017 Anders Hoff, NIF Klubbledelse Hvordan få alle i klubben til å trekke i samme retning? Hvorfor - hva er fordelene? Hva er styrets ansvar og rolle

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE KLUBBSATSING RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-19 FLERE BAKGRUNN Mål om bærekraftige rideklubber Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015 og NRYFs Langtidsplan 2011-2015 Videreført

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. TRENER 1: Trenerrollen

ARBEIDSHEFTE. TRENER 1: Trenerrollen ARBEIDSHEFTE TRENER 1: Trenerrollen Innhold Introduksjon... 3 Oversikt Trenerløypa... 3 Introduksjon til e-læringen Trenerrollen... 4 1. Trenerrollen... 6 Læringsmål... 6 Refleksjonsoppgaver underveis...

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Idrettens rammebetingelser

Idrettens rammebetingelser Idrettens rammebetingelser Kjetil Haugersveen ? Innholdet i og målet med modulen -Idrettslagets indre liv Hvordan organiserer vi oss? -Føderasjonen norsk idrett Hvordan er norsk idrett organisert? Roller,

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom i ildsjeler o Et treårig pilotprosjekt o 2,25 millioner fra Bolyst 2012 o Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball NVBFS TRENERKURS TRENER 1 KURSOVERSIKT TRENER 1 Volleyball sandvolleyball 1 INNHOLD Innhold kommer her INNLEDNING Trener 1 er første nivå i Norges Volleyballforbunds nye trenerløype. Fokuset i utdanningen

Detaljer

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond SATS UNGT Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond Program Metode Se eget vedlegg I individuelt G gruppe P plenum Forventninger: Få vite mer om Coaching Dele

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015

Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015 Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015 Miriam Olsbø Mob: 97013657 Epost: miriam.olsbo@yahoo.no Prosjektleder Idrettsbydelen, Bydel Stovner Utdannet sosialantropolog Engasjert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

NBF SATSER PÅ UTDANNING!

NBF SATSER PÅ UTDANNING! KURS 2017-2018 NBF SATSER PÅ UTDANNING! ØKT KUNNSKAP GIR NY INSPIRASJON Forbundets virksomhetside er å legge til rette aktivitet for flest mulig lengst mulig. Det gjelder for alle uansett rolle, både som

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Mål... 2 Innhold... 2 Vurdering og eksamen... 3 Pensum... 4 Ansvar for kurs og gjennomføring... 4 Krav for opptak... 4 Registrering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Kurstilbud fra Buskerud idrettskrets våren 2013

Kurstilbud fra Buskerud idrettskrets våren 2013 Kurstilbud fra Buskerud idrettskrets våren 2013 Invitasjoner med nærmere info om hvert kurs legges ut på nettsiden fortløpende. Se www.idrett.no/buskerud. Det er mulig for alle idrettslag å bestille kurs

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon Ledelseskurs Del 2 Modul B- Kommunikasjon Modul B - kommunikasjon Hva er kommunikasjon Intern og ekstern kommunikasjon Kommunikasjonskultur Kultur/ukultur Coaching som verktøy Hva er coaching? Metodikk

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettspolitisk konferanse Rica Hell Hotel, Stjørdal 13. 14.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer: idretten og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (Gjelder fra 01.01.2010, revidert siste gang 02.11.2011) 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene?

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 FLERE BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Barne og ungdomsidrett

Barne og ungdomsidrett Barne og ungdomsidrett NIFs utviklingsplan nr. 01 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016

Detaljer

Temakveld: Ungdomsidrett

Temakveld: Ungdomsidrett Temakveld: Ungdomsidrett Kathrine Godager & Linda Jacobsen Breddeidrettsavdelingen, NIF Side 2 https://www.ungdomsløftet.no /Idrettsgrener/formelen-former-effektive-svommetak/ Side 3 Tips til gjennomføring

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Langtidsplan 2016-2020 og langtidsbudsjett 2016-2018 Finnmark idrettskrets Langtidsplan 2016-2020 Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende

Detaljer