Kursoversikt med beskrivelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursoversikt med beskrivelser"

Transkript

1 Kursoversikt med beskrivelser

2 Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 3: Trenerrollen i barneidrett / Miljøtilrettelegging... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 4:Tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging... 4 Frittstående kurs - Anlegg... 5 Frittstående kurs - Argumentasjonsteknikk... 5 Frittstående kurs - Coaching og kommunikasjon... 5 Frittstående kurs - Den coachende kursholder... 5 Frittstående kurs - Idrettens rammebetingelser... 6 Frittstående kurs - Konflikthåndtering... 6 Frittstående kurs - Lover, regler og retningslinjer... 6 Frittstående kurs - Møteledelse... 6 Frittstående kurs - Teambuilding... 7 Frittstående kurs - Virksomhetsplan... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap (12 t)... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 1- Regnskap og revisjonsbestemmelser... 7 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 2 - Offentlige lover og regler... 8 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 3 - Bokføring og styrets ansvar... 8 Frittstående organisasjonskurs - Argumentasjonsteknikk, klubbutvikling... 8 Frittstående organisasjonskurs - Prosjektstyring, klubbutvikling... 8 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 1, Lederrollen... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 2, Medlemmet i sentrum... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 3, GAP-analyse... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 4, Organisasjonsforståelse... 9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 5, Idrettens lederskap... 9 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 1, Kommunikasjon Idrett og ledelse Trinn 2, modul 2, Coaching Idrett og ledelse Trinn 2, modul 3, Teambuilding Idrett og ledelse Trinn 2, modul 4, Argumentasjonsteknikk Idrett og ledelse Trinn 2, modul 5, Prosjektstyring Idrett og ledelse Trinn 2, modul 6, Lederverktøy Idrett og ledelse Trinn 2, modul 7, Lover, regler, retningslinjer Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 4 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 8 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 4 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 8 t Idrett og ledelse Trinn 2, modul 10, Økonomistyring/Regnskap Idrett og ledelse Trinn 2, modul 11, Klubbens virksomhetsplan Idrett og ledelse Trinn 2, modul 12, Den coachende kursholder Idrett og ledelse Trinn 2, modul 13, Anlegg generelt Idrett og ledelse Trinn 2, modul 14, Idrettens rammebetingelser Idrettsrådet - Startmøte Idrettsrådet - oppfølgingsmøte (4 t) Idrettsråd - regionale informasjonsmøter Idrettsrådbesøk Idrettsrådet - Forberedende anleggsplanlegging Idrettsrådet - Anleggsplanlegging Idrettsrådet - Forholdet til kommunen Idrettsrådet - Idrettens egen politikk Idrettsrådet - Idrettens lokale ressurser Idrettsrådet - Idrettens nasjonale rammebetingelser Idrettsrådet - Idrettsrådets ansvar og oppgaver Idrettsrådet - Kommuneplanlegging Idrettsrådet - Lokal idrettspolitikk Idrettsrådet - NIFs lover Klubbutvikling - Startmøte Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte Klubbens utviklingsprogram - Utøvende lederskap med verdier og planer Klubbens utviklingsprogram MAL Side 2 av 22

3 Klubbens utviklingsprogram, GAP-analyse Klubbens utviklingsprogram, Klubben vår og norsk idrett Klubbens utviklingsprogram, Klubbledelse Klubbens utviklingsprogram, Medlemmet i sentrum Verdiprosess i klubben (12t) Verdiprosess i klubben (4t) Innsalg utdanning Idrettsskader, del 1, 2 og Kosthold, ernæring og trening Sponsorarbeid Funksjonærutdanning grunnivå Funksjonærutdanning II Førstehjelp (4t) Hjertestarterkurs (4t) Forebyggende tema kosthold Aktiv Ungdom Ungdom og styrearbeid Ungdomsnettverk Side 3 av 22

4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten Barneidrettens mål og verdigrunnlag. Gi kjennskap til idrettens grunnverdier. Samfunnsendringer og barns oppvekst. Vite hvordan man skaper et trygt klima Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning Barns motoriske utvikling. Barns utvikling, samspill, læring. Lekeaktiviteter. Lekens betydning Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 3: Trenerrollen i barneidrett / Miljøtilrettelegging Barneidrettstreneren som aktivitets - og miljøskaper. Barns egenaktivitet. Miljøers særegenhet og barns motoriske ferdigheter. Miljøtilrettelegging Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Aktivitetslederkurs barn: Modul 4:Tilvenning og opplæring til idrett - og planlegging Lek til idrett. Naturlig bevegelse satt i system. Tilrettelegging av trening for barn. Ulike idretters egenart. Trenere, Ledere, instruktører i idrettsskoler (skole - / SFO -ansatte) Etter gjennomgått kurs skal aktivitetsleder i barneidrett kunne legge til rette og leder aktiviteter for barn, der barnets behov og helhetlig utvikling står sentralt slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring Side 4 av 22

5 Frittstående kurs - Anlegg Utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. Definisjoner på ulike typer anlegg. Aktører og roller. Satsning på bevaring av anlegg. Anlegg som grunnlag for aktivitet. Idrettslaget bygger anlegg. Søknad om spillemidler. Finansiering. Anleggsansvarlige i klubber og lag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Få innsikt i hvordan idrettsanlegg prosjekteres og utvikles. Kunne ordningen om spillemidler til anlegg. Sikre en god totalfinansiering av idrettsanlegg. Innsikt i påvirkning for å sikre prioritering av ønsket anlegg. Sikre drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Frittstående kurs - Argumentasjonsteknikk Hvordan fange og holde på tilhøreres oppmerksomhet? Gjennom øvelser vil du få retoriske ferdigheter som hjelper deg til å fremme en sak på en tydelig måte. Verktøyet og metodikken er svært velegnet i situasjoner der muntlige ferdigheter er viktig for å få frem standpunkter. Ledere eller folk i spesielle funksjoner der de har behov for å argumentere godt for prosjekter, saker, meninger... Deltakere kan komme fra idrettslag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd eller særforbund. Lære å argumentere for en sak på en måte som fanger og holder tilhøreres oppmerksomhet, og legge frem bevis som skaper aksept for standpunktene du legger frem. Forberede en konkret sak som du skal bruke selv Få frem de viktigste argumentene for saken Få frem bevis for at argumentene dine er viktig/riktig Kunne møte motargumenter i saken på en god måte. Kunne bygge opp skriftlige redegjørelser på en overbevisende måte Frittstående kurs - Coaching og kommunikasjon Ledere får en innføring i coaching som strategi for læring og utvikling i idrettslag. Både trener- og lederrollen vil utfordres gjennom kompetanseheving i hvordan du kan praktisere en coachende væremåte som trener eller leder. Tematikk i kurset: Enveis- og toveis kommunikasjon, spørsmålsstillinger og aktiv lytting, coaching som strategi for læring. Ledere i idretten som ønsker å videreutvikle egne kommunikative dialogferdigheter. Bli kjent med noen prinsipper som ligger til grunn for coaching. Kjennskap til og trening på å bruke coaching som strategi for utvikling av andre mennesker. Få en grunnleggende coachingfaglig kompetanse gjennom noen grunnleggende verktøy for coaching. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Den coachende kursholder Hvordan få kurs til å bli mer dynamisk og prosesspreget? Du vil trene på å skape engasjement hos kursdeltakere ved hjelp av coachende metodikk der alle blir sett og aktivisert gjennom dialog både mellom deg og deltakerne og deltakerne seg i mellom. Kurslærere og andre prosessledere. Kunne få fram refleksjoner, meninger og erfaringer blant deltakere i kurs, møter eller andre prosesser. Bli bevisst hvordan du kan bruke en coachende væremåte i kurslærerrollen. Kunne bruke voksenpedagogikk på kurs ut fra hvordan voksne tenker og lærer. Videreutvikle dine kommunikasjonsferdigheter i samtaler med god og strukturert dialog. Kunne bruke coachende systematikk. Bli kjent med noen anerkjente prinsipper innen læring og utvikling. Bevisst hvordan du kan gjøre evaluering av faglig innhold og metodikk i kurs som du kjører. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Side 5 av 22

6 Frittstående kurs - Idrettens rammebetingelser Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet. Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss? Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling. Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter. Optimal ressursutnyttelse. Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap. Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging. Idrettsrådets ansvar og oppgaver. Ledere og styremedlemmer i klubber og lag. Alle med ansvar for rammebetingelser i idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Vite hvordan klubben kan skaffe midler og bedre øvrige rammebetingelser for drift og aktivitet. Frittstående kurs - Konflikthåndtering Bevisstgjøring av konfliktbegrepet og ulike konflikttyper. Bruk av et praktisk verktøy som anvendes til konflikthåndtering. Bli tryggere og mer modig når du møter en konflikt. Motsetninger som er sunne og nødvendige for å skape en utvikling. Når motsetninger går over fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. Når en konflikt ikke lar seg løse - hvordan godta utfallet og innordne seg til det beste for idrettslaget og medlemmene? Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier ved håndtering av konflikter. Samarbeid og konflikt som to ulike sider av samme sak. Ledere og andre som har et ansvar for noen i idrettslaget, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget. Bli bevisst forskjellen mellom ødeleggende konflikter og uenigheter som ikke er til hinder for idrettslaget. Bli tryggere på hvordan du som leder kan håndtere konflikter. Lære en konkret metode for konflikthåndtering. Vite at konflikthåndtering mellom mennesker alltid krever evner og ferdigheter i kommunikasjon og relasjon. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Lover, regler og retningslinjer Bli kjent med idretten og særidrettens regelverk og retningslinjer. Ledere og styremedlemmer i klubber og lag. Idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Få økt innsikt i NIF sitt lovverk, særforbundenes lovverk og idrettslagenes lovverk. Kjenne til fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene. Vite hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.). Frittstående kurs - Møteledelse Kurset skal bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget. Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter. Ledelse av de ulike fasene i et møte. Dialogferdigheter i gjennomføring av møter. Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter. Saksliste og referater. Alle som leder ulike typer møter. Kunne gjennomføre et godt forberedt møte, der alle som bør involveres trekkes aktivt med i møtet. Kunne styre dialoger på en effektiv måte. Gjøre nødvendige oppsummeringer, konklusjoner og vedtak i ulike saker. Lage gode referater der utfallet av møtene er forankret i tydelig formulerte vedtak. Side 6 av 22

7 Frittstående kurs - Teambuilding Kurset fokuserer på bruk av en mer teamrettet tenke- og arbeidsmåte i grupper som skal jobbe sammen på ulike arenaer i idrettslaget. Forskjellen på grupper team? Når bør grupper jobbe som et team? Ulike roller i et team. Hvordan bygge et team? Faser i utvikling av et team. Ulike modeller for teambygging. Ledere og trenere med en rolle i grupper der man er avhengig av hverandre for å oppnå resultater. Få kompetanse til å utvikle grupper til å bli et godt team. Bevisst på når, hvordan og hvorfor en gruppe bør arbeide mer teamrettet. Få forståelse av hva som er de viktigste effektene av et godt teamarbeid. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 8 Frittstående kurs - Virksomhetsplan Hvordan legge til rette for en god drift av idrettslaget med basis i et vedtatt planverk? Organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan. De tre V-ene i idrettslaget: Visjon - Verdier Virksomhetside. Hvilke mål skal idrettslaget jobbe mot? Konkrete retningslinjer og leveregler i lys av visjonen, virksomhetsideen og verdiene. Handlingsplaner som hjelp til å realisere målene. Virksomhetsplan er en prosess som kan kjøres for ledere i klubber/ lag, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og særforbund. Lære å bruke verktøyet organisasjonsraketten for å lage idrettslagets virksomhetsplan. Bevissthet og eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetside og visjon. Bevisst hvilke hovedmål idrettslaget skal jobbe for å realisere. Forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres. Bli enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som brukes for å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen. Nivå: Videregående Timer med lærer: 15 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap (12 t) Innføring i Regnskap og revisjonsbestemmelsene Innføring i offentlige lover og regler Styrets ansvar Grunnleggende bokføring og NorskStandard Kontoplan Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Å kunne utføre forsvarlig regnskap/regnskapsføring i idrettslaget. Å kunne offentlig lover og regler. Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 1- Regnskap og revisjonsbestemmelser Innføring i Regnskap og revisjonsbestemmelsene. Styring av Idrettslagets økonomi/regnskap. Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag. Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Å kunne utføre forsvarlig regnskap/regnskapsføring i idrettslaget Side 7 av 22

8 Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 2 - Offentlige lover og regler Gjennomgang av offentlige lover og regler knyttet til økonomistyring og regnskap i idrettslaget. Kasserere, valgte revisorer og ledere i idrettslag. Å kunne utføre regnskapsføring i idrettslag. Å kunne utføre forsvarlig styring av idrettslagets økonomi. Frittstående kurs - Økonomistyring/regnskap del 3 - Bokføring og styrets ansvar Gjennomgang av grunnleggende bøkføring. Gjennomgang av Norsk Stadard Kontoplan. Styrets ansvar knyttet til idrettslagets økonomistyring og regnskap. Ledere og styremedlemmer i idrettslag. Ansatte med ansvar for økonomi, kasserere og valgte revisorer. Bevisstgjøre idrettslagets styre ift deres ansvar knyttet til økonomistyring/regnskap. Å kunne utføre bokføring/regnskapsføring i idrettslag samt bruk av Norsk Standard Kontoplan. Frittstående organisasjonskurs - Argumentasjonsteknikk, klubbutvikling Retorikk og kommunikasjon opp i mot egen kompetanse. Argumentasjon. Stolpemanus. Trening i å fylle ut stolpemanus med egne case. klubber/ lag idrettskretser særkretser idrettsråd særforbund Hvordan fange og holde tilhøreres oppmerksomhet. Lære å fremme en sak på riktig måte Frittstående organisasjonskurs - Prosjektstyring, klubbutvikling Definisjoner på gruppe og prosjekt. Stadier i prosjekt. Milepælsplanutvikling. Ledelse av prosjekter. Eksempler på prosjekter innen idretten. klubber/ lag idrettskretser særkretser idrettsråd særforbund Lære prosjekt som arbeidsform Side 8 av 22

9 Idrett og ledelse Trinn 1, modul 1, Lederrollen Hurra jeg er blitt idrettsleder! Forventningsmodell. Kompetanse i ledelse. Delegering, medansvar, lojalitet. Coaching. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 2, Medlemmet i sentrum Tilhørighet, medansvar og delaktighet. Barneidrett. Ungdomsidrett. Tilrettelegging av aktivitet. Rekrutt Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 3, GAP-analyse Kommunikasjon, spørsmål, lytting, feedback. Møtearenaer og møteledelse, did. diamant. GAP-analyse. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 4, Organisasjonsforståelse Klubben vår og norsk idrett. Idretten - en organisasjon? Klubbens plass på organisasjonskartet. Nettet som informasjonsbase Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Idrett og ledelse Trinn 1, modul 5, Idrettens lederskap Menneskesyn. Kunnskapssyn. Læringssyn. Hva er verdier? Idrettens aktivitetsverdier og idrettens organisasjonsverdier. Bli en bedre leder, trener eller dommer. Gi deg en innsikt i hvordan utvikle klubben. Side 9 av 22

10 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 1, Kommunikasjon Enveis- og toveis kommunikasjon. Kongruens. Spørsmålstyper. Lytteteknikker. Taleteknikk, retorikk. Aktuelle læremidler. Bli en bedre kommunikator. Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 2, Coaching Utviklingsstrategier med bruk av coaching, mentoring, veiledning, Didaktisk diamant. Struktur i coaching. Dokumentasjonsverktøy i coaching - IGP Bli en bedre coachende leder eller trener Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 3, Teambuilding Team versus gruppe. Belbins roller i team. Hvordan bygge team? Dialogens plass i teamutvikling. Modeller for teambygging. Team og prosjekt/arrangement Bygging av team. Coaching av team Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 4, Argumentasjonsteknikk Hva er retorikk. Argumentasjon. Ethos, logos, pathos. Stolpemanus. Lære noen verktøy for å kunne levere overbevisende kommunikasjon for de ulike målgruppene du skal kommunisere med. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 5, Prosjektstyring Definisjoner prosjektgruppearbeid. Stadier i et prosjekt. Milepælsplan. Prosjektledelse. Prosjekteksempler Prosjektstyring Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Side 10 av 22

11 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 6, Lederverktøy Klubben online. Lagets nettside som infokanal. Nettet som møteplass, Idrettens Læringsportal. , SMS. Bruk og misbruk av møter. Lederverktøy Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 7, Lover, regler, retningslinjer NIF sitt lovverk. Barneidrettsbestemmelser. Anti-Doping Norge. Lover og regler om kjønnsdeling. Særidrettstema: - Konkurranse og arrangementsregler. - Lover og retningslinjer, kultur. Lover, regler og retningslinjer innen idretten. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 4 t Konfliktbegrepet. Konflikttyper. Personlighet/forskjellighet. Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier. Samarbeide / konkurranse. Konflikthåndtering Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 8, Konflikthåndtering - 8 t Konfliktbegrepet. Konflikttyper. Personlighet/forskjellighet. Relasjonelt mot og relasjonell feighet. Løsningsstrategier. Samarbeide / konkurranse. Konflikthåndtering Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Side 11 av 22

12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 4 t Møteledelse Ulike møtetyper. Forventningsmodell for møter. Strukturen i møter. Hersketeknikk eller dialog? Kommunikativ styring av møter. Innkalling/saksliste/referat/ansvar. Nivå: Videregående Timer med lærer: 4 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 9, Møteledelse - 8 t Møteledelse Ulike møtetyper. Forventningsmodell for møter. Strukturen i møter. Hersketeknikk eller dialog? Kommunikativ styring av møter. Innkalling/saksliste/referat/ansvar. Alle med lederoppgaver i en klubb eller et lag, herunder også kapteiner på ulike lag. Dette gjelder så vel ansatte som Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 10, Økonomistyring/Regnskap Økonomi og lovverk. Budsjett og regnskap. Økonomistyring. Økonomi i prosjekter. Sponsing/pengepremier Økonomistyring Nivå: Videregående Timer med lærer: 12 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 11, Klubbens virksomhetsplan Organisasjonsraketten. Klubbens verdigrunnlag. - Fra ord til handling. - Verdigrunnlaget internt/eksternt IGP. Visjonsprosess. - Visjon som drivkraft. - Hva legges i en visjon. - Elementer i en god visjon. Virksomhetside. - Virksomhetside som begrep og styringsverktøy. Målsettingsdebatt. Hva legges i begrepet mål? Måltyper, kunnskap, ferdighet og holdningsmål. Krav til mål. Smarte verktøy for å måle måloppnåelse. Klubbens virksomhetsplan Nivå: Videregående Timer med lærer: 20 Side 12 av 22

13 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 12, Den coachende kursholder En coachende væremåte. Faglig og personlig autoritet. Voksenpedagogikk. Hva særpreger det å undervise voksne? Kommunikasjon/spørsmål/lytting. Didaktisk diamant som planleggingsverktøy. SMARTE mål. MAKVIS, læringssyn, prinsipper. Deltakerplassering. Kafedialog. Læremiddelgjennomgang. Evaluering av opplegg. Feedback. Bli en bedre coacende kursholder Nivå: Videregående Timer med lærer: 8 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 13, Anlegg generelt Anlegg generelt Anlegg generelt Nivå: Videregående Timer med lærer: 6 Idrett og ledelse Trinn 2, modul 14, Idrettens rammebetingelser Idrettens rammebetingelser Idrettens rammebetingelser Nivå: Videregående Timer med lærer: 6 Side 13 av 22

14 Idrettsrådet - Startmøte Et Startmøte er en selvutviklingsprosess i idrettsrådet. Hva er vår nå-situasjon? Hvilke mål har klubben for å løfte klubben et steg videre gjennom klubbutvikling? Styret/medlemmer i idrettsrådet Få et klart bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Idrettsrådet - oppfølgingsmøte (4 t) Et Oppfølgingsmøte avtales i Startmøtet i idrettsrådet. Oppfølgingmøtet har som formål å sjekke status i arbeidet siden Startmøtet - samt se på idrettsrådets oppfølging av det videre arbeidet. Styret/medlemmer i idrettsråd Få et bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Idrettsråd - regionale informasjonsmøter Idrettsrådets ansvar, rolle oppgaver. Rammebetingelser og anlegg. Hva kan idrettsrådet få hjelp til - og hvor? Ledere, styret i idrettsråd Tilrettelegge for at idrettsrådene får nødvendig hjelp og informasjon ift sine arbeidsoppgaver Idrettsrådbesøk Hvordan står det til i idrettsrådet? Har idrettsrådet behov for utdannings-/kurs-/kompetansetiltak? Andre behov for støtte/hjelp? Handlingsplanen og veien videre 3 t Primært styret i idrettsrådet, men også andre medlemmer/idrettslag Å avdekke om idrettsrådet har behov for hjelp innen områder av deres virksomhet Nivå: Ubestemt Timer med lærer: 4 Idrettsrådet - Forberedende anleggsplanlegging Overordnet anleggspolitikk. Idrettslagenes behov. Konsekvenser. Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: overordet anleggspolitikk (NIF og KKD). Vurdering av idrettslagenes behov. Konsekvenser. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 14 av 22

15 Idrettsrådet - Anleggsplanlegging KURSOVERSIKT - KURSBESKRIVELSER Arealsikring Plan- og bygningsloven (PBL) Anlegg som virkemiddel Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: arealsikring (Kommunedelplan). plan- og bygningsloven. anlegg som virkemiddel (Samfunnsregnskap) Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Forholdet til kommunen Roller, spilleregler og forventninger. Samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. Suksesshistorier fra andre idrettsråd Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: roller, spilleregler og forventninger. samarbeidsrelasjoner mellom IR og kommune. suksesshistorier fra andre IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens egen politikk - Statlig idrettspolitikk - Idrettspolitisk dokument Styret/medlemmene i idrettsrådene primært Få kunnskap om: Statlig idrettspolitikk. Idrettspolitisk dokument (IPD). Idrettskretsenes planer. Oppgave- og rollefordelingen i norsk idrett, med vekt på IK og IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens lokale ressurser Definisjon av ressurser Hvorfor definere behov? Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: definisjonen på lokale ressurser (menneskelige, administrative og økonomiske). Hvorfor IR bør definere sitt behov for lokale ressurser. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Idrettens nasjonale rammebetingelser - Organisering - Pengestrømmer - Lokale aktivitetsmidler. Spillemidler Styret/medlemmene i idrettsrådet primært Få kunnskap om: Organiseringen av norsk idrett og arbeid med rammebetingelser. Norsk idretts pengestrømmer. Lokale aktivitetsmidler/spillemidler. Frivillighetens og idrettens betydning og omfang ved å bruke idrettens samfunnsregnskap. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 15 av 22

16 Idrettsrådet - Idrettsrådets ansvar og oppgaver - Idrettsrådets lovpålagte oppgaver - Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene - Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet - Idrettsrådets rolle overfor kommunen Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: IR sine lovpålagte oppgaver. IR sitt ansvar overfor idrettslagene. Idrettslagenes ansvar overfor idrettsrådet. IR sin rolle overfor kommune. Hva det innebærer å være tillitsvalgt i et IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Kommuneplanlegging - Samarbeid - Medvirkning og innsynsrett - Folkehelseperspektivet Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: - kommunen som samarbeidsarena (kap 3 i KS-hefte) - mulighet for medvirkning og innsynsrett. (Forvaltningsloven). - folkehelseperspektiv i kommuneplan Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - Lokal idrettspolitikk - Idrettslagenes behov - Lokal idrettspolitikk - Skape gode møteplasser Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: IR sitt ansvar for kartlegging av idrettslagenes behov. Lokal idrettspolitikk som virkemiddel i IR sitt arbeid. Få ideer/innsikt i hvordan skape gode møteplasser. Viktigheten av å strukturere idrettsrådets idrettspolitiske arbeid. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Idrettsrådet - NIFs lover - NIFs lov - IRs basislovnorm - Generell foreningsrett Styret/medlemmer av idrettsråd primært Få kunnskap om: NIFs lov kap 1-14 med vekt på kap 5, 8 og 10. Generell foreningsrett. IRs basislovnorm og krav som stilles til IR. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 2 Side 16 av 22

17 Klubbutvikling - Startmøte Et Startmøte er en selvutviklingsprosess i klubb/krets. Hva er vår nå-situasjon? Hvilke mål har klubben for å løfte klubben et steg videre gjennom klubbutvikling? Fortrinnsvis klubber, men også kretser/andre som ønsker å kjøre en utviklende prosess. Få et klart bilde av nå-situasjon og avklare/prioritere veivalg videre Klubbutvikling - Oppfølgingsmøte Et Oppfølgingsmøte er et nytt møte med klubben i etterkant av et Startmøte. Hva har skjedd siden Startmøte? Ønsker klubben å endre/utvikle planene som ble lagt på Startmøtet? Hva er veien videre - hva ønsker klubben? Fortrinnsvis klubber, men også kretser/andre som ønsker å kjøre en utviklende prosess. Få et klart bilde av status og avklare/prioritere veivalg videre Klubbens utviklingsprogram - Utøvende lederskap med verdier og planer Bevisstgjøring av hvilke verdier klubben skal styres etter og hvordan de valgte verdiene skal prege det som skjer i klubben. I hvilken grad styres klubben etter planer og felles bestemte mål? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli bevisst klubbens verdier og i hvilken grad klubben jobber i forhold til planer. Klubbens utviklingsprogram MAL Kurset består av fem moduler på 3-4 timer. I løpet av kurset vil deltakerne gå gjennom de viktigste områdene som et idrettslag bør ha kompetanse i for å skape et godt miljø, utøve god ledelse og drive idrettslaget på en forsvarlig måte. Alle delene gjennomføres lokalt i idrettslagets egne lokaler for å sikre at så mange ledere og trenere som mulig kan delta. Idrettslagets egen situasjon vil være diskusjonsgrunnlaget for alle temaene i kurset. Kurset leveres av godt skolerte veiledere som møter idrettslaget i den situasjonen dere er i dag og jobber sammen med dere mot en ønsket utvikling. Ledere, trenere, tillitsvalgte, foreldre og utøvere. Bli bedre kjent med de andre lederne, trenerne og tillitsvalgte. Få en tydeligere forståelse for din rolle i klubben. Vite hvordan du kan skape ønsket miljø og trivsel. Bli mer engasjert i det som skjer i ditt idrettslag. Idrettslaget blir tydeligere på hva man kan forvente og hva man forplikter seg til som medlem. Klar over hva som er dagens situasjonen og hva dere vil med idrettslaget i fremtiden. Forståelse for hva dere må forholde dere til som et idrettslag eller en gruppe i et idrettslag. Bli bevisst hvordan driften av idrettslaget bør organiseres og gjennomføres. Bli bevisst på idrettslagets verdier og hva som er viktigst for idrettslaget. Få bekreftelser på det som fungerer, samtidig som du får øye på det som bør gjøres noe med. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 17 Side 17 av 22

18 Klubbens utviklingsprogram, GAP-analyse GAP analyse for å finne ut hva som er klubbens situasjon, og hva som kan gjøres i forhold til det klubben ønsker å realisere. Situasjonsanalyse: Hva fungerer bra / mindre bra i klubben? Ønsket situasjon: Hva er det klubben ønsker å oppnå? Vurdering: Hva må klubben gjøre for å oppnå det som er ønskelig? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Lære å bruke GAP-analyse for å vurdere situasjon, mål og alternative tiltak. Få innblikk i planarbeid og bevisst bruk av planer i klubben. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Klubbens utviklingsprogram, Klubben vår og norsk idrett Klubbens plass på organisasjonskartet i forhold til særforbund, idrettskretser og idrettsråd. Hva kan andre organisasjonsledd bistå klubben med? Rammebetingelser for drift av klubb. Idrettens viktigste lover. Hvordan er idrettslagets egne lover og rammebetingelser? Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Økt innsikt og forståelse i forhold til hvordan organisasjon og lovverk påvirker driften av en klubb, hvilke rammebetingelser som regulerer driften av en klubb, hvorfor økonomi og økonomiforvaltning er viktig i en klubb, hvorfor anlegg er en sentral premiss for utøvelse av fysisk aktivitet. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Klubbens utviklingsprogram, Klubbledelse Hva kjennetegner ledelsen av klubben? Delegering og medansvar. Lojalitet. Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli en bedre leder. Bevisst hvordan du som leder kan bidra til å utvikle klubben. Klubbens utviklingsprogram, Medlemmet i sentrum Tilhørighet, medansvar og delaktighet i klubben. Hvordan motivere og ansvarliggjøre flere medlemmer i klubben slik at de påtar seg verv og ansvar. Ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte. Med ledere menes alle som har et lederansvar for andre i klubben. Bli bevisst alle typer medlemmer og betydningen disse har for klubbens eksistens og utvikling. Bli kjent med generelle utviklingstrekk som påvirker klubben, og analysere konsekvensen av dette. Bli en bedre leder for klubbens medlemmer. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 3 Side 18 av 22

19 Verdiprosess i klubben (12t) Hvordan jobbe med verdispørsmål? 1t. Hva er en verdi? 2t. Hvorfor jobbe med et verdigrunnlag? 2t. Hva skal være vår klubbs verdier? 2t. Hvordan kan vi bedre verdiene i praksis? 1t. Hvordan få med hele klubben? 2t. Idrettens verdigrunnlag og klubbkultur 2t. Klubbens styre og medlemmer Verdiprosess i klubben Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Verdiprosess i klubben (4t) Hvordan jobbe med verdispørsmål? Hva er en verdi? 1t. Hvorfor jobbe med et verdigrunnlag? 1t. Hva skal være vår klubbs verdier? 2t. Klubbens medlemmer Verdiprosess i klubben Innsalg utdanning Innsalg av utdanning: Klubbesøk telefoninnsalg - møter Alle Klubber, lag og foreninger Innsalg av utdanningstilbud til klubbene Idrett/gren: Idrett generelt VO-godkjent: Ikke godkjent Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 1 Idrettsskader, del 1, 2 og 3 Idrettsskader 1, 4 t - Idrettsskader 2, 4 t - Idrettsskader 3, 4 t Primært aktivitetsledere, veiledere, instruktører og trenere. Deltakerne skal mestre grunnleggende førstehjelp. De skal ha kjennskap til behandling og forebygging av de vanligste idrettsskadene. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Kosthold, ernæring og trening Hva er kalorier, proteiner, fett, karbohydrater...og i hva slags mat finner en det? Hva trenger du som aktiv utøver? Hva trenger du som mosjonist? Er det forskjell på behovet til en fotballspiller og en skiløper? Spiser du annerledes i harde treningsperioder? Forslag på meny. Trenere, ledere, lærere og aktive innen alle idretter og nivåer. Gi grunnleggende innsikt i kosthold - relatert til trening/prestasjon Side 19 av 22

20 Sponsorarbeid Hvordan skaffe sponsorer? Hvordan få til andre inntektsbringende tiltak? Verktøy og tips knyttet til dette. Styremedlemmer i idrettslag og enkeltpersoner som jobber med sponsorinntekter til sin klubb eller aktivitet. Gi deltakerne innsikt i å skaffe/inngå avtaler med sponsorer, og etablere andre inntektsbringende tiltak Funksjonærutdanning grunnivå Arrangementkunnskap 4 t Service 4 t Regionkunnskap 4 t Tillitsvalgte - funksjonærer Grunnleggende kunnskap for å kunne gjennomføre arrangement. Nivå: Grunnleggende Timer med lærer: 12 Funksjonærutdanning II INNHOLD: Idrettsarr.1 t - Idéfasen 2 t - Forberedelse 5 t - Klargjøring 2 t - Gjennomføring 3 t - Org.oppbygning 1 t - Kommunikasjon 2 t - Service- og kulturforståelse 2 t Ledere - tillitsvalgte - funksjonærer Gi kunnskap og erfaring i å gjennomføre store idrettsarrangement. Nivå: Videregående Timer med lærer: 20 Førstehjelp (4t) Innføring i førstehjelp. Undersøkelse av syk eller skadet, frie luftveier, fremmedlegeme i luftveiene sideleie, hjertelunge-redning, sirkulasjonssvikt. Førstehjelp i det daglige. Varsling. Alle innen idretten og skoleverket Deltagerne skal kunne grunnleggende førstehjelp. Hjertestarterkurs (4t) Grunnkurs i bruk av hjertestarter. Forutsetter at deltakerne kan hjertelungeredning fra før! Kurset har mye praktisk øvelse og skal ledes av godkjent instruktør og etter retningslinjer fra Helsetilsynet og Norsk Rescuitasjonsråd. Trenere, aktivitetsledere, ledere og andre i idrettslaget - under forutsetning at de kan/har gjennomgått hjertelungeredning fra før. Deltakerne skal kunne bruke hjertestarter Side 20 av 22

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅR 2010

KURSKATALOGEN VÅR 2010 ROGALAND IDRETTSKRETS KURSKATALOGEN VÅR 2010 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Innledning Rogaland idrettskrets/rik arrangerer kurs på tvers av idrettene i Rogaland. Våre hovedområder

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer