Museumsnytt. nr årgang 54. Ibsen-sommer Universitetsmuseene i fokus Møt direktør Anniken Thue I Las Vegas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsnytt. nr. 3 2006 årgang 54. Ibsen-sommer Universitetsmuseene i fokus Møt direktør Anniken Thue I Las Vegas"

Transkript

1 Museumsnytt nr årgang 54 Ibsen-sommer Universitetsmuseene i fokus Møt direktør Anniken Thue I Las Vegas

2 innhold Museumsnytt nr årgang Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik de er nedfeldt i «Vær varsom-plakaten» og Redaktørplakaten. Utgiver Norges museumsforbund. Utgitt med støtte fra ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Redaktør-vikar: Liv H. Andreassen E-post: Redaksjonsråd: Leif Anker Karin Hellandsjø Kristina E. Bjureke Sigrid Skarstein Annonser: John Larssen Telefon / Telefaks: E-post: Redaksjon, abonnement: Ullevålsveien Oslo Telefon Telefaks: E-post: Design: Nini Anker Ombrekking: RenessanseMedia AS Trykk: PDC Tangen Pris abonnement: 200 kroner i året Annonsepriser og størrelser: 1/1 side (4 farger) kr /2 side (4 farger) kr /4 side (4 farger) kr Bankgiro Museumsnytt kommer ut 6 ganger i året. Museumsnytt kommer ut 1. september Manus og materiellfrist: 1. august 2006 Museumsnytt tar ikke ansvar for ubestilt innsendt materiale. Ettertrykk bare etter avtale. Leder: Universitetsmuseene i fokus Gratisprinsippet frarøver skolebarn mange museumsbesøk Dette skal bli et levende museum Hvilke konsekvenser vil det få for universitetsmuseenes forskning dersom de løsrives fra universitetetene? Direktør Axel Christophersen: - Hva vil vi med Universitetsmuseene? Halvannen million til Østsamisk museum Portrett: Direktør Anniken Thue Leif Anker: Barokken i våre hjerter eller "learning from Las Vegas" Henie-Onstad kunstsenter i ny drakt Christian Buch Hansen: Banebrytende formidlingsprosjekt på Rogaland Kunstmuseum Camilla H. Daae-Quale: Utstillingen «2 ANSIKTER 2 GESICHTER» Museumsrunden: Ibsen-museene i Oslo og Skien, utstillingen om romanifolket i Glomdalsmuseet og Per Spook-utstillingen ved Museet for samtidskunst Åse Enerstvedt: Museumspedagogisk fagdag med mangfoldige presentasjoner Bjørn Vidar Johansen: Arkitektur mellom håndbok og hybrid...25 Storverk om norske stavkirker Glimt fra SFF- konferansen: " Museer for alle?" Mari Marstein: Etablering av forum for historiske hager Tron Wigeland Nilsen: Forvaltningsreformen: Rasering av nasjonale kulturstrukturer? Nytt om navn og notiser Notiser Gunnar S. Gundersen: "Dans", olje på lerret Maleriet er å se blant på Henie- Onstad kunstsenters retrospektive utstilling av den avdøde kunstneren verker fra 8. juni - 1. oktober. Utstillingen skal deretter videre til Lillehammer og Stavanger. (Foto: Øystein Thorvaldsen)

3 Den første offentlige utredningen om landets universitetsmuseer er endelig her. Under tittelen "Kunnskap til fellesskapet", foreslår et NOU-utvalg hvilken rolle univer - sitetsmuseene skal ha i framtiden. Og her står gode råd og forslag i kø, om blant annet gratis inngang som vil føre til flere besøk, og som utvalget har anslått samlet vil koste rundt tretti millioner kroner. Videre går de inn for en styrking av formidlingen bl.a. ved å oppgradere universitetsmuseenes basisutstillinger. Forslag: At det i ti år fremover avsettes førti millioner kroner årlig til dette. Utvalget etterlyser også et tettere samarbeid med miljøer utenfor universitetene som skoleverk og viten sentra. Videre uttrykkes det ønske om at ABMutvikling skal ha en mer aktiv rolle i å fremme et tettere samarbeid mellom universitetsmuseene og resten av museumsnorge. Utvalget etterlyser klarere styrings - signaler både fra universitetene og departementene og bør inngå et tettere og mer forpliktende samarbeid. Staten må med andre ord ta ansvar. Et flertall av utvalgets medlemmer mener også at universitetsmuseene bør ha en løsere tilknytning til universitetene enn de har i dag. Forslaget går ut på at universitetsmuseene skal gå over til å bli blant univerleder UNIVERSITETSMUSEENE I FOKUS sitetenes randsoneaktiviteter, men hvor gjennomtenkt er et slikt forslag? Det er også et spørsmål om det vil føre til flere ressurser fra Kunnskapsdepartementet, dersom museeneer havner i universitetenes randsoner? - Hvilke konsekvenser vil det få for universitets - museenes forskning dersom de løsrives fra universi tetene? Museumsnytts spørsmål til lederne for landets universitetsmuseer, viser at de til sammen har så mange og vektige argumenter mot en slik løsrivelse, at det må være mot bedre vitende dersom myndighetene skulle gi grønt lys for en slik omorganisering. - Hva vil vi med universitetsmuseene? Svaret prøver direktøren for NTNU-Vitenskapsmuseet i Trondheim, professor og utvalgsmedlem Axel Christophersen etter beste evne å gi i dette nummeret av Museumsnytt. En kan også snakke om en Ibsen-sommer. I anledning den nasjonale 100-årsmarkeringen har på toppen av all annen nasjonal feiring nettopp, tre rene Ibsen - museer åpnet sine nye utstillinger i Oslo, Skien og Grimstad. Åse Enerstvedt har besøkt to av dem og por sjonerer jubileumsraust ut sin ros og ris. Til neste nummer av Museumsnytt er Inger Anne Hovland tilbake som redaktør, mens jeg fortsetter som journalist på deltid. Liv H. Andreassen DET NASJONALE MUSEUMSMØTET Stjørdal september 2006

4 aktuelt ønskelig, men ikke gjennomførbart på grunn av bestemmelsene om gratis reise, som skolene ikke hadde budsjett til, forteller direktør Liv Håskoll Haugen ved Norsk Bergverksmuseum. Hun har i disse dager tatt affære og sendt et brev til statsråden for Kunnskapsdepartementet angående samarbeidet mellom skole og museum, og de svært uheldige virkningene av opplæringslovens bestemmelser om rett til gratis opplæring. Problemet med gratisprinsippet bør løses. Tekst: Liv H. Andreassen - I år har vi sendt ut tilbud til fem hundre skoleenheter. Ved en sjekk på oppringning til tredve av dem, svarte de fleste at tilbudet var flott og Mellom to departementer I 2003 bestemte Stortinget at det skulle være ulovlig å kreve egenandeler fra elever i grunnskolen til klasseturer og andre aktiviteter. Anstrengt skoleøkonomi rundt om i landet har derfor ført til at stadig færre barn får anledning til å oppleve museumsbesøk som gir skolene tran s - portutgifter. Skolene har ikke råd til å leie buss. Kulturdepartementet på sin side vektlegger kunnskaps- og kulturformidling til barn og unge og pålegger museene å prioritere denne oppgaven. Samarbeidet med skolene er viktig for et museum, som lager egne opplegg Museumsdirektør Liv Håskoll Haugen: Gratisprinsippet frarøver skolebarn mang e museumsbesøk Kunnskapsdepartementets gratisprinsipp er velment, men ikke gjennomførbart, sier museumsdirektør Liv Håskoll Haugen. Etter at Kunnskapsdepartementets gratisprinsipp ble innført, har skolebesøket til Norsk Bergverksmuseum sunket med vel femti prosent. Skolene har ikke råd til å leie buss. Dette har etterhvert blitt et stort problem for mange av landets museer, og er stikk i strid med "Den kulturelle skolesekken"s intensjoner. Kunnskapsdepartementet oppfordres av Norsk Bergverksmuseum til å løse problemene oppstått i kjølvannet av gratsiprinsippet innført i skolene for skoleverket, og har i alle år vektlagt denne formidlingen. Kulturdepartementet er også svært opptatt av denne virksomheten i sine krav til museene. Skoletilbudene blir prioritert med opplegg ofte med gratis adgang eller til en symbolsk betaling, men museene har ikke økonomisk mulighet for å dekke transport for grunnskolebarna. - Vi prioriterer barn og unge så å si på Kunnskapsdepartementets vegne, mens disse gruppene i praksis etter hvert ikke kommer til oss på grunn av departementet velmente, men dessverre ikke gjennomførbare bestemmelser. Det ser nå ut som om et betydelig antall skoler ikke får gjennomført ønskede museums - besøk etter at bestemmelsen konsekvent er innført. Skolene kan ikke finansiere skoleskyssen og elevene får ikke selv lov til å betale - selv om det skulle være greit for de fleste, sier en oppgitt museumsdirektør. Hun minner også om at Sølvgruvene på Kongsberg helt siden 1623 har tiltrukket seg konger og storfolk. De siste femti årene har også de fleste skolebarn i Østlandsområdet vært på skoletur til Sølvgruvene og Kongsberg med sitt kongelige myntverk og praktfulle bergmannskirke. Det har tidligere ikke vært nevnt vanskeligheter med å finansiere turen enten betalt av skolen selv eller finansiert ved en sparekasse i klassen. Hun advarer også Kunnskapsdepartementet om at det vil få følger dersom skolen svekkes som målgruppe, og ber departementet vurdere om dette skal være en ønskelig utvikling. Norsk Bergverksmuseum vil tvert i mot oppfordre Kunnskapsdepartementet til å sørge for at skolene gis reell mulighet for å bruke kulturtilfanget fra museene i skolens kultur- og kunnskapsformidling. 4 MUSEUMSNYTT

5 Prosjektansvarlige Kathrin Pabst: - Dette skal bli et aktuelt Festdag i Grimstad. 10. juni åpnet dørene til det omorganiserte Ibsen-museet. Tekst: Liv H. Andreassen Publikum skal få oppleve et nytt Ibsen-museum, lover prosjektansvarlige Kathrin Pabst i forkant av den offisielle åpningen. Det har vært et travelt år. Forvandlingen fra et bymuseum med "litt Ibsen" til er rent Ibsen-museum har gått for seg på rekordtid, siden kommunestyret i fjor høst vedtok den omfattende omorganiseringen. Bymuseets gjenstander er foreløpig pakket ned og satt på lager, men skal senere gjenoppstå i nye lokaler. Det 250 års gamle fredede huset med adresse Henrik Ibsens gate 14, rommer nå bare den autentiske innredningen i apoteket og vaktstuen hvor apotekerlærlingen Henrik bodde, jobbet og fikk se sine første dikt på trykk, mens han slet med sitt første drama "Catilina". Det nye Ibsen-museet i Grimstad skal fremstå som et moderne litterært museum, men innenfor de historiske rammene som Ibsenhuset og lokalmiljøet representerer. - Vi kommer til å ha vekslende utstillinger, men alt med fokus på Ibsen, hans forfatterskap og fra hans opphold her i Grimstad, forteller Kathrin Pabst. Omfattende omorganisering Den omfattende omorganiseringen skyldes ikke minst årets offisielle Ibsen-markering. I forbindelse med konsolideringsprosessen for de fire museene i Aust-Agder ble det også vektlagt at Ibsen-museet i Grimstad, som landets eldste sådanne, hadde et spesielt ansvar i minneåret, og burde derfor omgjøres til et rent Ibsenmuseum. Omorganiseringen har kostet rundt 4 millioner kroner hvorav Grimstad kommune selv har bidratt med hele 2,5 millioner. Med unntak av apoteket, vaktstuen og kjøkkenet er museets øvrige seksten rom nyinnredede og nypussede etter kulturvern-seksjonens strenge krav. En grunnleggende del av omorganiseringen har vært en oppgradering av brann- og sikkerhetstiltak i det frede huset, og til dette arbeidet har UNI bidratt med rundt kroner. Museet har fått ny inngang, og benytter en kombinasjon av tradisjonelle og moderne formidlingsformer. Du finner rundt femti utstillingstavler, et omfattende billedmateriale og flere unike gjenstander, i tillegg til at museet rommer et stort foredrags- og møterom med maleriutstilling. I første etasje er det rigget til et eget "Grimstad-rom" hvor byen blir presentert slik den så ut da unge Ibsen bodde her og hvor en 3-dimesjonal bymodell viser Grimstad i året En Ibsen-dukke gir oss også en Ibsen-museet i Grimstad har også en stor scene som viser en oppsetning av teaterstykket "Samfundets støtter".(foto: Susanne Horst) pekepinn på hvordan unge Henrik kan ha sett ut som 15- åring. Blant spennende effekter er innlagte lukter i vaktstuen og på apoteket. Inspirasjonsrom I andre etasje ledes du kronologisk gjennom resten av Ibsens liv og deler av hans forfatterskap. Den tidligere spisestuen har blitt omgjort til et "inspirasjonsrom", mens du i det neste finner en stor scene som viser en oppsetning av Samfundets støtter. Du kan videre friske opp på Ibsen-kunnskapene gjennom en filmframvisning om hans liv og verk. Den store dikteren har gjennom tidene vært et yndet karikaturobjekt og utstillingen har fiberoptikk-lamper som viser karikaturer både av og om ham. Bøker som den unge Ibsen lånte og leste har også fått sin plass i utstillingen, og museet er igang med å fylle en spesiell utarbeidet data-base som omfatter informasjon om Ibsens liv og mange verk som er tilgjengelig i museets nye data-rom. Ingen tvil om at det er Ibsen-sommer i Grimstad! MUSEUMSNYTT 5

6 Hvilke konsekvenser vil det få for universitetsmuseenes forskning dersom de løsrives fra universitetene? Museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Kultur - historisk museum, Universitetet i Oslo - Den nære tilknytningen til landets største forskningsmiljøer universitetene - vil forsvinne, noe som i seg selv vil bety en svekkelse av forskningen ved museene. En løsrivelse av universitetsmuseene fra universitetene vil innebære at en ikke lenger kan ansette personale som professorer, noe som igjen vil svekke konkurransen om den beste fagkompetansen og fjerne viktige insitament for de som arbeider ved museene. Det vitenskapelige personalets forskningsplikt vil sannsynligvis harmoniseres med forskningsplikten ved andre museer, noe som vil kunne medføre en halvering av forskningsinnsatsen. Det vil bli vanskeligere å opprettholde høy kvalitet i forskningen uten en universitetstilknytning, der kvalitetsmålene er å holde et internasjonalt nivå. Gjennom å være en del av universitetet er vi også en del av internasjonale nettverk. Det er universitetsmuseene som graver opp det meste av nytt arkeologisk kildemateriale i Norge, og ved å bli frakoblet grunnforskningen vil den forskningsbaserte utgravningsvirksomheten svekkes. Den forskningen som det knappe flertallet i utvalget foreslår, skal ikke være så knyttet til fagdisipliner og grunnforskning, men mer til metaforskning om museer. Den disiplinfaglige kompetansen vil svekkes. Tilknytningen til universitetene sikrer kontakt med studenter og yngre forskere gjennom en undervisnings- og veiledningskomponent i den nåværende arbeidsplikten. Dette vil forsvinne med en løsrivelse av museene fra universitetene. Både i humaniora og i samfunnsvitenskapelige fag er det en tiltagende interesse for temaer knyttet til materialitet, miljø, teknologi og kulturell minneproduksjon. En utskilling av museene fra universitetene vil frata universitetene viktige arenaer for å hevde seg i slik forskning. En svekkelse av forskningen ved museene vil i neste omgang svekke den faglig baserte innsamlingspolitikken, inkludert gjennomføringen av arkeologiske utgravninger, den forskningsbaserte kunnskapsformidlingen og annen faglig tjenesteyting. Hvilket tap vil universitetene samlet måtte bære, i form av kunnskapsforråd for forskning og som kommunikasjonsflate mot det norske og internasjonale samfunn dersom universitetsmuseene legges til en randsone? Museumsleder Marit Hauan, Tromsø Museum, Universitetsmuseet For Universitetene vil det bety at forskningen innen biosystematikk, taksonomi og museumskunnskap kan bli mangelvare. Det er universitetsmuseene som i hovedsak har vett og viten om systematikk i dagens forskningsverden. For universitetsmuseene kan det i verste fall bety at forskningen forsvinner. Museumsforskning er i liten grad del av næringslivet, og heller ikke etterspurt kunnskap for dem. Samfunnslivet og øvrig forskningsverden har ikke kapital til å betale for de tjenestene museene til nå har stått for. Universitetesmuseene er samfunnets ypperste redskap for formidling av forskning. For universitetsforskningen vil det bety at man mister tilgang til en av de vesentligste kanaler for kunnskapsformidling til en bred allmennhet. Elen Roaldset, direktør ved Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo: - Jeg mener det må tenkes nøye gjennom hva en løsrivelse fra universitetet vil innebære før en slik endring besluttes gjennomført. Selv Naturhistorisk mu - seum med 65 % av nasjonens naturhistoriske samlinger, er i minste laget til å bli fristilt. En løsrivelse fra universitetet vil uten tvil bety en svekkelse av forskningen, og på sikt føre til at landet ikke lenger har den vitenskapelig kompetanse som kreves for å kunne ivareta samfunnets behov for artsbestemmelse, faunistiske og genetiske analyser. De biologiske samlinger er nasjonens non humane genbank og har fornyet aktualitet bl.a. innen forskningsområdet "Barcoding of life". Museets tilknytningen til universitetet er også viktig for å kunne vise publikum den nyeste naturvitenskapelige forskning. Museet skal vise magien i naturens verden og få en ny generasjon til å bli nysgjerrige på naturvitenskap. 6 MUSEUMSNYTT

7 Direktør Siri Jansen, Bergen Museum, Universi - tetet i Bergen: Forskning har helt siden starten vært en viktig for - utsetning for og integrert del av universitetsmuseenes virk somhet. I Bergen, Trond - heim og Tromsø ble museene etablert lenge før uni - versitetene og med sin viten skapelige virksomhet var de med på å legge grunnlaget for universitetene slik vi kjenner dem i dag. Universitetsmuseene har fortsatt en avgjørende rolle i dokumentasjon og forskning på naturog kulturarv. Her er systematisk biologisk forskning i særstilling, hvor museene må sies å ivareta en nasjonal oppgave. Instituttmiljøene driver i mindre grad forskning og undervisning i systematikk innen botanikk og zoologi og de ansatte ved museene ivaretar i dag undervisning og veiledning av studenter på alle nivå. Etter min mening vil de fire gamle universitetene miste sine miljøer i systematikk dersom universitetsmuseene skilles ut fra universitetene. I dette ligger også at de vil miste undervisningskompetanse og kapasitet innenfor grunnleggende biologi. Museene vil miste en sentral plass i biologisk forskning. Det er en kjent sak at studenter beriker fagmiljøene på mange måter. De er aktive i de daglige diskusjoner, de stiller spørsmål og setter aksepterte teorier på prøve. Veiledning av studenter er i dag en viktig del av det faglige virke ved universitetsmuseene. Et skille mellom universitet og universitetsmuseum vil gjøre det vanskeligere for museene å få rekruttert studenter inn til sitt miljø. Det blir ikke så naturlig å ha veiledere fra universitetsmuseet til mastergard og doktorgrad som det hittil har vært. Studentene skal rekrutteres inn til oppgaver med tema knyttet til museenes samlinger og forskningstema og dette skjer i stor grad gjennom kontakt med studentene på lavere gradsundervisning. Dersom museene ikke lenger er en del av universitetene, vil det bli vanskeligere å argumentere for å beholde og ikke minst øke antallet stipendiatstillinger. Hele forskerutdanningen (master- og doktorgrad) knyttet til museenes fagområder vil ensidig bli lagt til instituttmiljøene, og faren for at svært få bruker museenes samlinger som grunnlag for oppgavene er stor. Rekrutteringen til vitenskapelige stillinger kan også rammes når museene selv ikke lenger får anledning til å ha stipendiater. Dersom universitetsmuseene skulle skilles fra universitetene, vil de ikke lenger være en integrert del av et større, tverrfaglig kunnskapsnettverk. Museene kan få små isolerte forskningsgrupper uten tilhørighet til et større instituttmiljø innenfor samme fagfelt og/eller samarbeidende fagfelt. Dette kan gi dårligere utviklingsmulighet for forskningen ved museet. Museene vil ikke lenger inngå i universitetenes samlede forskningsstrategi og heller ikke få tilgang på forskningsmidler gjennom universitetssystemet. Forskere fra museene får ikke samme mulighet til å delta i tverrfaglige forskningsprosjekter internt ved universitetene. Jeg er redd for at forskningsmiljøet ved museet ikke vil fornye seg på samme måte som det kan gjøre i et nært samarbeid med et rikt og variert universitetsmiljø. Ved et skille mellom museum og universitet må museene selv håndtere alle forhold knyttet til drift av nye og ikke minst gamle bygninger, lønns- og personaloppgaver, regnskapstjenester, drifting av IT-tjenester, bibliotektjenester i tillegg til de mer museumsrelaterte oppgaver innen formidling, konservering og samlingsforvaltning. Jeg er redd for at forskningen ved universitetsmuseene vil bli nedprioritert i museenes kamp om å få midlene til å strekke til alle mer driftsrelaterte oppgaver. Reduseres forskningsvirksomheten ved universitetsmuseene, vil det kunnskapsnettverket disse fem museene i dag representerer, svekkes for landets samlede museumslandskap. Halvannen million til Østsamisk museum gjennom revidert statsbudsjett - På vegne av museet, østsamer samt folk i Neiden og Sør-Var - anger, er vi veldig glade for at det endelig er en avklaring for realisering av Øst - samisk museum. Nå ser vi frem til byggestart i 2007, og åpning av museet i begynnelsen av 2009, sier styreleder ved Østsamisk museum, Øystein Nilsen. Statsbygg har nylig fått oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet å foreta en ny vurdering av planen for Øst - samisk museum. De har anbefalt en ny anbudskonkurranse, og pekt på muligheter for forenklinger i prosjektet. I revidert statsbudsjett står det : På dette grunnlag kan planleggingen videreføres i 2006 slik at prosjektet kan igangsettes neste år. I år vil Statsbygg ha behov for 1,2 millioner kroner til forberedelse og gjennomføring av anbudskonkurransen og til bearbeidelse av prosjektet. Østsamisk museum startet planleggingen av basisutstillingen allerede i fjor. Arbeidet har ikke vært mulig å gjennomføre som planlagt på grunn av manglende midler. Bevilging gjennom revidert statsbudsjett bidrar til at dette arbeidet nå kan fortsette. Til dette har Østsamisk museum behov for kroner. - Utstillingskostnader var i 2002 beregnet til 4 millioner kroner, og inngår i de totale kostnader for museumsbygget. En av kampsakene våre blir at også utstillingskostnader prisjusteres til 2007-nivå, opplyser prosjektleder for Østsamisk museum, Honna Havas som sier seg godt fornøyd med gladmeldingen i det reviderte statsbudsjettet, om at utviklingen nå endelig synes å gå i riktig retning. MUSEUMSNYTT 7

8 Hva vil vi med universitetsmuseene? Universitetsmuseene foran store utfordringer. Axel Christophersen, museumsdirektør, professor NTNU-Vitenskapsmuseet Allerede i 1972 var universitetsmuseenes stilling i universitetssystemet gjenstand for en utredning gjennomført av universitetet i Bergen. Den gang, som nå, var spørsmålet hvorvidt den museumsfaglige virksomheten (definert som samlingskuratering og formidling) tjente eller tapte på å være en enhet under universitetet? Den gang, som nå, opplevde man at den museumsfaglige virksomheten var stilt overfor en rekke utfordringer som berørte både begrunnelsene for, og konsekvensene av enhetenes plass i et universitetssystem. Utredningen gjaldt i første omgang Bergen Museum, men den gang, som nå, var man tindrende klar over at de utfordringene Bergen Museum var konfrontert med ikke bare var lokal, men felles for alle universitetsmuseene i landet. Utredningen fra 1972 førte ikke til noe ny positiv giv for universitetsmuseenes virksomhet innenfor universitetssystemet. Kanskje snarere tvert imot. De forslag man kom frem til tok ikke skikkelig grep om det sentrale problemet, nemlig en strategisk avklaring og synliggjøring av museets rolle og funksjon i universitetet, fulgt opp av konkrete styringstiltak og adekvat ressursallokering mot kjernevirksomheten ved museene. Og i dag? Situasjonen kan illustreres med et knippe påstander undertegnede er blitt konfronter med som leder for NTNU-Vitenskapsmuseet de siste 3 årene: Universitetene bryr seg ikke om museene fordi de faller utenfor universitetenes kjernevirksomhet. Universitetsmuseene er mer opptatt av å stille krav til universitetsledelsen enn være tydelige på hva de kan bidra med innad i universitetssystemet. Universitetsmuseene er lite endringsvillige og ønsker å styre seg selv, til gagn for seg selv. Universitetsmuseene oppfatter seg primært som forskningsog forvaltningsinstitusjoner mens formidlingen går for lut og kaldt vann. Universitetsmuseene praktiserer en allmennrettet forskningsformidling som verken tar hensyn til universitetets behov for allmennrettet forskningsformidling og samfunnskontakt, eller til museenes ansvar som kunnskapsproduserende samfunnsinstitusjoner. Universitetsmuseene avlønner en samling introverte forskere som ikke er interessert i annet enn det som gagner deres egne (forsknings-) ambisjoner. Riksrevisjonen barslet i mai 2003 med en rapport som reiser svært alvorlig kritikk mot fem statlige museer (bl.a. Bergen Ingen har hittil vært i stand til å peke på de forholdene som positivt vil fremme universitetsmuseenes utvikling på en bedre måte enn innenfor universi tets - systemet, som forslaget om å flytte enhetene i en "randsone" Museum) sin forvaltning av de natur- og kulturhistoriske samlingene. Rett før påske i år leverte et utvalg som har utredet universitetsmuseenes rolle i den nasjonale museumspolitikken en offentlig utredning, Kunnskap for fellesskapet (NOU 2006:8), som langt på vei legger lignende utfordringer som beskrevet ovenfor til grunn for utredningsarbeidet. Selvfølgelig finnes det hederlige unntak fra dette nokså dystre bildet (Aftenposten ). Men uansett er det et paradoks at noen av landets største museer i det store og hele sliter med alt for lave besøkstall, og usynlige forskningsresultater i den nasjonale forskningsdatabasen FRIDA. De har dessuten i mange tilfeller ikke godt nok ivaretatt grunnleggende krav til sikkerhet, bevaring og tilgjengeliggjøring av de vitenskapelige samlingene de forvalter på det offentliges vegne. Hva skal universitetsmuseene være? I kraft av universitetsmuseenes ressurser, forskningskompetanse og vitenskapelige samlinger burde de vært nasjonalt ledende innen allmennrettet forskningsformidling. De burde være lokomotiver i bestrebelsene på å sikre, bevare og tilgjenge - liggjøre de vitenskapelige samlingene, og de skulle levere fremragende forskningsresultater. Hvis universitetsmuseene ikke kan nyttiggjøre seg sine fortrinn som store og ressurssterke museumsinstitusjoner, i tillegg til at de også er noder i et omfattende tverrfaglige kunnskapsnettverk (som universitetene er), hva skal vi da med universitetsmuseene? En mer offensiv og kreativ måte å stille spørsmålet på, er hvilken rolle disse museene skal ha i norsk museumsvesen? Et følgespørsmål er hvilke primære virksomhetsområder som skal stå i sentrum for den museale virksomheten ved universitetsmuseene? Slik at de på den ene siden best kan utnytte fordelene det er å være del av et stort kunnskapsnettverk og store og ressurssterke institusjoner, og på den andre siden ivareta sitt samfunnsansvar i henhold til ICOMs museumsetikk? I Kunnskap for fellesskapet understrekes det at museenes legitimitet som samfunnsinstitusjoner hviler på at kunnskap og samlinger aktualiseres (s. 8). Det pekes derfor entydig på nødvendigheten av at universitetsmuseene må settes i stand til å forvalte og øke tilgjengeligheten til de vitenskapelige samlingene, og styrke formidlingsvirksomheten, særlig mot barn og unge. Men hvordan kan dette gjøres, og kommer det i konflikt med universitetssystemets persjonale? Her er meningene delte: Roganutvalgets knappe flertall vektlegger først og fremst universitetesmusenes rolle som samlingsforvaltere og formidlingsinstitusjoner, 8 MUSEUMSNYTT

9 Utfordringen for universitetsmuseene internt, vil være å definere og sette i verk konkrete tiltak på hvorledes de kan bidra til å realisere deler av universitetets hovedstrategier, og ta fellesskapet med resten av museumssektoren på alvor. og anbefaler ut fra dette at de fem universitetsmuseene organiseres med en annen tilknytning til universitetene enn dagens. Universitetsmuseenes oppgaver og ansvar som samfunnsinstitusjoner er ikke avhengig av tilknytning til universitetene. Mindretallet legger på sin side sterkere til grunn at kjernevirksomheten ved museene må bygge på en styrket natur- og kulturhistorisk forskningsaktivitet. Universitetsmuseene bør derfor forbli en del av universitetssystemet, fordi det er innenfor dette brede, tverrfaglige kunnskapsnettverket at forskningen best kan utvikles kvalitativt. At forskningsledelsen bør bli bedre, og at de forskningsstrategiske planene må få en tydeligere profil mot kunnskapsbehovet innenfor miljøforvaltningen, er anbefalinger utvalget står samlet om. Bedre styringsdialog setter universitetsmuseene på riktig spor I et universitetssystem må museenes forskningsproduksjon finne seg i å underlegge seg de samme evalueringskrav som den øvrige forskningen ved universitetene. Universitetenes system for resultatbasert tildeling på grunnlag av forskningsproduksjon, er ikke optimalt for den forvaltningsorienterte forskningsprofilen universitetsmuseene har. Derfor kommer universitetsmuseene dårlig ut i forskningsstatistikken, noe som på sikt kan komme til å virke negativt på universitetsmuseenes basisbevilgning. I så fall vil dette kunne få negative følger for utviklingen innen museenes primære virksomhetsområder, samlingsbevaring og formidling. Liten synlighet i forskningsdatabasen FRIDA, er imidlertid ikke det samme som liten eller for lav kvalitet på universitetsmuseenes kunnskapsproduksjon, bare at de kriterier som legges til grunn for registreringen, ikke er tilpasset museenes forvaltnings- og samlingsrelaterte forskningsprofil. Dette er imidlertid en utfordring som, i likhet med spørsmålet om å få universitetsmuseenes virksomhet bedre forankret i universitetenes strategiplaner, først og fremst må kommuniseres og finne sin løsning innenfor universitetenes styringsdialog med Kunnskapdepartementet. Både Riksrevisjonens rapport og i Kunnskap for felleskapet pekes det entydig på at «..universitetsmuseene bør gis tydeligere styringssignaler.» (s. 66). Utvalgets mindretall mener at det er gjennom departementets styringsdialog med universitetsledelsen og videre gjennom rektoratets styringsdialog med respektive museumsenheter at forutsetningene for en positiv utvikling av museumsdriften skal legges til rette. En forpassing av museene inn i en udefinerbar randsone, er derimot ensbetydende med å kjøre museene inn på et sidespor som vil medføre en rekke uforutsigbare konsekvenser, ikke minst for den grunnleggende forskningsvirksomheten. På spørsmålet om universitetsmuseenes sentrale styringsbehov, er altså utvalgets mindretall på linje med Riksrevisjonens rapport, som anbefaler å styrke departementets styringsdialog med universitetene (s. 60). For universitetsmuseenes ledelse vil arbeidet med å synliggjøre museumsenhetenes rolle og primærvirksomhet i universitetenes strategiplaner, være en helt sentral utfordring i tiden som kommer. Her må en legge til grunn et prinsipp om at universitetsmuseenes samlingsforvaltning, formidling og miljøforvaltningsoppgaver er primærvirksomhet som er grunnleggende avhengig av forskningsaktivitet på høyt faglig nivå, dvs. er internasjonalt orientert og med solid forankring i forskningsfronten på de områder som er viktige for museenes primære virksomhet. Uten en slik forståelse vil kurateringen av de vitenskapelige samlingene, den allmennretta forskningsformidlingen og kunnskapsgrunnlaget for utøvelsen av en forsvarlig, fremtidsorientert miljøforvaltning være alvorlig truet. Veien fram Det er undertegnedes tro, at de som skal hente sine råd fra utredningen Kunnskap for felleskapet ser betydningen av å styrke universitetsmuseene på områdene samlingsbevaring og allmennrettet forskningsformidling, men at dette må hvile på museenes muligheter til å utvikle egen forskningskompetanse og en relevant kunnskapsproduksjon, som gies kreditt i en resultatbasert tildelingsmodell. Universitetsmuseene må og skal ta sitt samfunnsansvar på alvor. Men det kan ikke gjøres ved å flytte enhetene ut i en randsone hvor ingen hittil har vært i stand til å peke på de forholdene som positivt vil fremme universitetsmuseenes utvikling på en bedre måte enn innenfor universitetssystemet. Utfordringen for universitetsmuseene internt, vil være å definere og sette i verk konkrete tiltak på hvorledes de kan bidra til å realisere deler av universitetets hovedstrategier, og ta fellesskapet med resten av museumssektoren på alvor. MUSEUMSNYTT 9

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

Museumsnytt. nr. 4 2006 årgang 54. ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år

Museumsnytt. nr. 4 2006 årgang 54. ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år Museumsnytt nr. 4 2006 årgang 54 ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år Opplevelsessenteret Leninworld Heksekonferanser i Vardø Utstilling: Homofili blant dyr M -

Detaljer

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti Museumsnytt nr. 5/6 2005 årgang 53 Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti På besøk i National Portrait Gallery Museumsreise i Nord-Korea

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40,

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Museumsnytt nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Verdens fineste lokalmuseum Kelvingrove Art Gallery and Museum Riksantikvaren og Vikingskipshuset Portrettet: Dag Solhjell Museer og sponsing innhold Museumsnytt

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/2009 - Årgang 57

Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/2009 - Årgang 57 Museumsnytt Nr. 2/2009 - Årgang 57 Museal jus Riksantikvar Nils Marstein angrer intet Trisha Brown og Jan Groth i Drammen 7 2 Leder Grip sjansen, Oslo I konseptkonkurransen om nye Munch-/Stenersenmuseet

Detaljer

Museumsnytt GRATIS MUSEUM GA NYTT PUBLIKUM KLP OG MOMS KVELER REFORMEN BRUK ELLER BEVARING?

Museumsnytt GRATIS MUSEUM GA NYTT PUBLIKUM KLP OG MOMS KVELER REFORMEN BRUK ELLER BEVARING? Museumsnytt Årgang 51 Nr 4: 2002 KLP OG MOMS KVELER REFORMEN GRATIS MUSEUM GA NYTT PUBLIKUM BRUK ELLER BEVARING? Innhold En ringerunde rundt om til et knippe norske museer viser at holdningene til reformen

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT

IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT Museumsnytt Årgang 52 Nr 4: 2003 IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT Innhold Museumsnytt Museumsnytt nr 4 2003 52. årgang Lyngen Bygdemuseum. (Foto: Nord-Troms Museum) (Foto: NRK Østfold). Kommunalt samarbeid

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse

SKOLELEDEREN. Fint med ny skole! Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse SKOLELEDEREN Nr. 8 oktober 2014 Fagblad for skoleledelse Fint med ny skole! s 4: YS-konferanse om arbeidsliv og ledelse s 8: Kan rektor stoppe mobbing? s 14: Spennende foredrag på Bergenskonferansen s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2009 Giskes stortingsmelding er blanda drops: Mange viktige signaler Noen gode tiltak Ingen friske penger Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE Museumsnytt Årgang 49 Nr 5/6: 2000 KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? ABM- MELDINGA OG MUSEENE Innhold «Kulturminner som verdiskapere» er signert Tora Aasland. Hun er leder av Kulturminneutvalget,

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Museumsnytt. nr. 5-6 2006 årgang 54. Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge

Museumsnytt. nr. 5-6 2006 årgang 54. Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge Museumsnytt nr. 5-6 2006 årgang 54 Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge Uten eierhistorie på NBs nettsider Opphavsrett til utstillinger Museet og ytringsfriheten

Detaljer

USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER

USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER Museumsnytt Årgang 51 Nr 2: 2002 USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER Innhold Dersom den norske stat skal kjøpe hele eller deler av Schøyensamlingen, må det være en forutsetning at dokumentene

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer